PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek z Európi Unió támogtásávl, z Európi Szociális Alp társfinnszírozásávl vlósulnk meg.

2 Trtlom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alpvető cél és háttér információ...3 A2. Részcélok...3 A3. Rendelkezésre álló forrás...3 A4. Támogthtó pályáztok várhtó szám...3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 4 B1. Jogi form...4 B2. Méret...4 B3. Székhely...4 B4. Iprág...4 B5. Típus/krkter...5 B6. Egyéb kizáró okok...5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogthtó tevékenységek köre...7 C2. Nem támogthtó tevékenységek köre...8 C3. Elszámolhtó költségek köre...8 C4. Nem elszámolhtó költségek köre...9 C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez)...9 C6. Projekt iprági korlátozás...9 C7. Projekt területi korlátozás...9 C8. A projekt megkezdése...10 C9. A projekt befejezése és pénzügyi elszámolás végső htárideje...10 C10. Egyéb korlátozások projekt trtlmávl kpcsoltbn...10 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogtás formáj...12 D2. Támogtás mértéke...12 D3. Támogtás összege...13 D4. Az önrész összetétele...13 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...14 D6. Biztosítékok köre...14 D7. Egyéb feltételek...14 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Előzetes monitoring muttók...20 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázti kiírás felfüggesztése és megszüntetése...21 F2. A pályáztok benyújtásánk módj, helye és htárideje...21 F3. A pályázt benyújtásávl kpcsoltos gykorlti tudnivlók...22 F4. A projektkiválsztás folymtánk bemuttás (eljárásrend)...22 F5. Pnszkezelés...25 F6. Vontkozó jogszbályok listáj...25 F7. Foglomjegyzék

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alpvető cél és háttér információ A gzdság és munkerőpic változás folymtos lklmzkodást kíván meg munkválllóktól és válllkozásoktól egyránt. Csk kkor lehet versenyképes mgyr gzdság, h - legfontosbb erőforrását jelentő - dolgozó embereket segítjük bbn, hogy képesek legyenek megfelelni vállltok és folymtos technológii újítások támsztott elvárásoknk, versenyképes és nprkész tudássl rendelkezzenek. A változásokhoz vló lklmzkodás elősegítésének és szerkezetváltási folymtok kezelésének legfontosbb eszköze képzés. Célunk z, hogy biztosítsuk nnk feltételeit, hogy z emberek ötvözhessék tnulást és munkvégzést, és képzési lehetőségek mindenki számár hozzáférhetőek legyenek. A vállltok versenyképessége szempontjából meghtározó, hogy munkválllóiknk lehetőségük vn-e tudásuk és készségeik folymtos fejlesztésére. Ezért fontos, hogy munkálttók munkválllók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék. Ezt befektetést kiegészítve munkhelyi képzést, technológiváltáshoz vló lklmzkodást, válllkozói és vállltirányítássl összefüggő készségek és tudás fejlesztését kívánjuk ösztönözni, támogtni. A2. Részcélok Jelen pályázt keretében elsősorbn zok gzdálkodó szervezetek projektjeit kívánjuk támogtni, melyek méretükből dódón nem rendelkeznek zokkl z dminisztrtív kpcitásokkl, melyek lehetővé tennék egy komplex fejlesztés megvlósítását, viszont konkrét képzési szükségletekkel rendelkeznek és rövidtávon megvlósíthtó, cég működéséhez lpvetően szükséges készségek és képességek elsjátításához szeretnének támogtást igénybe venni. A pályázt közvetett célj, hogy horizontális elvek érvényesítése érdekében zokt fejlesztéseket támogss, melyek elérnek egy minimális környezeti, társdlmi és gzdsági fenntrthtósági szintet (minimális fenntrthtósági követelmény), illetve megfeleljenek 1083/2006/EK rendeletben rögzített fenntrthtó fejlődési céloknk és biztosítsák férfik és nők közötti egyenlőség elvének érvényesülését. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázt meghirdetésekor 2007-ben rendelkezésre álló keretösszeg 1,057 milliárd Forint. A4. Támogthtó pályáztok várhtó szám A támogtott pályáztok várhtó szám kb. 100 db. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi form Jelen pályázti kiírás keretében z lábbi szervezetek pályázhtnk (KSH besorolássl): egyéni válllkozók (23) jogi személyiségű gzdsági társságok (A gzdsági társságokról szóló évi IV. Törvény, vlmint Polgári Törvénykönyvről szól 1959.évi IV. Törvény lpján) (11,13) jogi személyiséggel nem rendelkező gzdsági társságok (A gzdsági társságokról szóló évi IV. törvény vlmint Polgári Törvénykönyvről szól 1959.évi IV. Törvény lpján) (21,22,kivéve 226 külföldi székhelyű válllkozás fióktelepe, szövetkezetek (2006. évi X. törvény szövetkezetekről; vlmint Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. Törvény lpján) (12) Jelen pályázti kiírásr közhsznú társságok (571) nem jogosultk pályáztot benyújtni. B2. Méret A pályázti kiírásr kizárólg kis- és középválllkozásokról, fejlődésük támogtásáról szóló, évi XXXIV. törvény lpján mikro-, vgy kisválllkozásnk minősülő válllkozások pályázhtnk, melyek éves átlgos sttisztiki állományi létszám pályázt benyújtását megelőző legutolsó (lezárt), teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Mikro-válllkozás: összhngbn z Európi Bizottságnk mikro-, kis és középválllkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK jánlásávl, KKV ktegórián belül mikro válllkozásnk minősül z válllkozás, mely 10 főnél kevesebb lklmzottl rendelkezik, és melynek z éves árbevétele, vgy dólpb beszámított bevétele és/vgy éves mérleg-főösszege nem hldj meg 2 millió eurót. Kisválllkozás: összhngbn z Európi Bizottságnk mikro-, kis és középválllkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK jánlásávl, KKV ktegórián belül kisválllkozásnk minősül z válllkozás, mely 50 főnél kevesebb lklmzottl rendelkezik, és melynek z éves árbevétele, vgy dólpb beszámított bevétele és/vgy éves mérleg-főösszege nem hldj meg 10 millió eurót. B3. Székhely A pályázti kiírásr devizjogszbályok lpján belföldinek minősülő, Mgyrországon székhellyel rendelkező válllkozás pályázht. - Jelen pályázti kiírás támogtási keretének legfeljebb 30%- fordíthtó középmgyrországi régióbn székhellyel rendelkező válllkozások projektjeinek támogtásár. B4. Iprág A pályázti kiírásr iprági megkötés nélkül bármilyen válllkozás pályázht, kivéve z olyn válllkozásokt, kik, vgy melyek nettó árbevételének, vgy SZJA/EVA bevllás esetében összes bevételének több mint 50%-át mezőgzdsági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. 4

5 B5. Típus/krkter Jelen pályázti kiírásr nem vontkozik. B6. Egyéb kizáró okok ) Adminisztrtív feltételek Azon szervezet nem vehet részt pályáztbn, illetve nem részesülhet támogtásbn:, ki, vgy mely csőd-, felszámolási eljárás vgy végelszámolás ltt áll; kinek, vgy melynek z állmháztrtás lrendszereiből folyósított támogtásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített trtozás vn, vlmint z dott célelőirányztból korábbn kpott támogtássl összefüggésben támogtási szerződésben válllt kötelezettségeit nem vgy csk részben teljesítette; ki, vgy mely nem felel meg z állmháztrtásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -bn előírt, rendezett munkügyi kpcsoltok törvényben meghtározott követelményeinek; ki, vgy mely tevékenysége htályos környezetvédelmi előírásoknk nem felel meg; ki, vgy mely működéséhez szükséges htósági engedélyekkel nem rendelkezik; kiről, vgy melyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy pályázt szkmi, pénzügyi trtlmát érdemben befolyásoló vlótln, hmis dtot szolgálttott pályázt benyújtáskor; kinek, vgy melynek pályázt benyújtáskor lejárt esedékességű, meg nem fizetett dótrtozásuk, illetve dók módjár behjthtó köztrtozásuk vn z állm vgy z önkormányztok felé, ideértve z egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is illetve z Európi Unió trdicionális sját forrási címen trtozás lkul ki; ki, vgy mely 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében pályázt befogdásánk feltételeként nem tesz írásbeli nyiltkoztot nnk tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztrtozás esetén t köztrtozás megfizetéséig támogtás nem illeti meg, z esedékes támogtások folyósítás 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve z Áht. 13/A. -ánk (6) bekezdése lpján z esedékes támogtás köztrtozások megfizetése érdekében - támogtás ellenében válllt kötelezettségeket nem érintő módon - vissztrtásr kerül. ki, vgy mely Humánerőforrás-fejlesztési Opertív Progrm 3.4. intézkedés keretében támogtásbn részesült és pályázt benyújtáskor le nem zárt projekttel rendelkezik (lezárt egy projekt,mennyiben zárójelentés elfogdásr került) ki, vgy mely Gzdságfejlesztési Opertív Progrm (GOP) 2. prioritásánk évben meghirdetett pályáztin technológi váltáshoz kpcsolódó képzés megvlósításr támogtásbn részesült. melyet pályázt benyújtását megelőző két nptári éven belül állmigzgtási szerv htároztábn, illetve nnk bírósági felülvizsgált esetén bíróság, munkvállló bejelentés nélküli vgy munkválllási engedély nélküli fogllkozttás mitt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett. b) A gzdálkodásár vontkozó feltételek: 5

6 Azon szervezet nem vehet részt pályáztbn, illetve nem részesülhet támogtásbn: ki, vgy mely jóváhgyott, utolsó éves beszámoló vgy SZJA-/EVA bevllás lpján meghtározott nettó árbevételének vgy bevételének több mint 50%-át mezőgzdsági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki kinek, vgy mely szervezetnek meglpításról szóló jogerős bírósági bejegyzése, vgy z ezzel egyenértékű egyéb nyilvántrtásb vétele pályázt benyújtáskor z egy évet nem hldj meg; ki, vgy mely sját tőkéje jóváhgyott, utolsó éves beszámoló lpján negtív volt. 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogthtó tevékenységek köre A pályázti kiírás keretében kizárólg z lábbi képzéstípusok megvlósításár igényelhető támogtás: - szkmi képzés és z Európi Unióvl kpcsoltos képzések, mennyiben zok válllkozás létesítő okirtáb pályázt benyújtáskor bejegyzett tevékenységi körökhöz kpcsolódnk; - válllkozás működésével kpcsoltos képzések (pénzügyi, számviteli, dó, vám, társdlombiztosítási stb.); - idegen nyelvi képzés; - számítástechniki, informtiki képzés; - munk- és egészségvédelem; - vezetőképzés válllkozás vezető tisztségviselői és középvezetői számár (csk bbn z esetben támogthtó, h leglább fenti képzéstípusok közé trtozó leglább egy képzés szerepel pályáztbn) A pályázti kiírás keretein belül kizárólg kkreditált intézmény áltl nyújtott képzés vehető igénybe. Az igénybe vett képzés kizárólg OKJ-s vgy kkreditált képzés lehet. A képzés kkreditációs tnúsítványát szerződéskötéshez kell benyújtni. Az kkreditált képzés jelen pályáztr vontkozó definíciój foglomjegyzékben tlálhtó. A szolgálttó kiválsztás során közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírási, z ott megdott értékhtárok figyelembevételével lklmzndók. A projekt célkitűzéseinek elérése érdekében képzési tevékenység lebonyolításár csk külső, pici szolgálttó áltl nyújtott szolgálttásokt vehet igénybe. Egy projekt keretében legfeljebb 10 különféle képzést lehet megvlósítni. Egy képzésnek minősül zon képzési tevékenységek összessége, melyek zonos képzéscsoporthoz trtoznk, zonos megnevezésük, zonosk résztvevők, és minden résztvevő zonos órdíjért részesül képzésben. 1. Péld: - Számítástechniki és informtiki képzés A) modulján részt vesz X és Y munkvállló, egységesen 1200 forintos órdíjért - Számítástechniki és informtiki képzés B) modulján részt vesz X, Y és Z munkvállló, egységesen 1200 forintos órdíjért - Számítástechniki és informtiki képzés C) modulján részt vesz X és Y munkvállló, egységesen 1200 forintos órdíjért Ebben z esetben I. képzésnek tekintendő z A) és C) modul együtt, és II. képzésnek tekintendő B) modul külön. 2. Péld: - Számítástechniki és informtiki képzés A) modulján részt vesz X és Y munkvállló, egységesen 1200 forintos órdíjért - Számítástechniki és informtiki képzés B) modulján részt vesz X munkvállló, egységesen 1500 forintos órdíjért - Számítástechniki és informtiki képzés B) modulján részt vesz Y munkvállló, egységesen 1200 forintos órdíjért Ebben z esetben I. képzésnek tekintendő z A) modul, II. képzésnek tekintendő z egyik B) modul, és III. képzésnek tekintendő másik B) modul, mind külön-külön. 7

8 Célcsoport meghtározás A képzéseken kizárólg pályáztot benyújtni jogosult válllkozás zon munkválllói jogosultk részt venni, kiket pályázt benyújtásánk időpontjábn htároztln idejű munkviszonyról szóló szerződéssel fogllkoztt. Továbbá jogosult részt venni válllkozásonként egy fő segítő csládtg és válllkozás vezető tisztségviselője. A válllkozás tuljdonos szintén jogosult részt venni, h z előbbi feltételek vlmelyikének megfelel. A képzésben rész vehet bármely mgyr állmpolgárságú és minden olyn, nem mgyr állmpolgárságú természetes személy is, ki mgyrországi munkvégzésre jogosító munkválllási engedéllyel rendelkezik, vgy mgyrországi munkválllásához engedély nem szükséges. C2. Nem támogthtó tevékenységek köre C1 pontbn felsoroltkon kívül más tevékenység nem támogthtó. C3. Elszámolhtó költségek köre I. Képzéshez kpcsolódó költségek ) képzés költsége (beleértve képzéshez szükséges tnkönyvek, jegyzetek díját vizsgdíjkt, bizonyítvány kiállítás díját, nem elszámolhtó zonbn tnnygfejlesztés) b) szállás és ellátás költsége mx 8000Ft/fő/éj (ÁFA nélkül) c) utzási költség (okttók és képzésben résztvevők) Az elszámolhtó költségeket dokumentált bizonyítékokkl kell látámsztni, áttekinthetően és tételesen részletezve. A szállás, ellátás költsége és z utzási költségek összege nem hldhtj meg képzés összköltségének 20%-át. A szállás költsége legfeljebb képzés hosszávl összhngbn számolhtó el (pl. egy 80 órás képzésre legfeljebb 10 npi szállás számolhtó el). II. Egyéb költségek ) tájékozttás és nyilvánosság biztosításávl kpcsoltos költségek legfeljebb z igényelt támogtás 5%-ig tervezhetők. b) biztosíték nyújtásávl kpcsoltos költségek legfeljebb z igényelt támogtás 2%- áig c) bnkköltség (számlnyitás, számlvezetés) legfeljebb hvi Ft-ig számolhtó el Amennyiben nk projekttel kpcsoltbn nincs áltlános forglmi dó levonási, illetve visszigénylési jogosultság, kkor támogtás számításánk lpj projekt ÁFÁvl növelt, bruttó összköltsége, zz projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben ÁFA levonásr, illetve visszigénylésre jogosult, kkor támogtás lpj projekt levonhtó, illetve visszigényelhető ÁFA nélkül számított összköltsége. Az egyes képzéscsoportokhoz kpcsolódón z lábbi minimum órszámokt kell figyelembe venni, melyektől lefelé eltérni nem lehet. 8

9 Szkmi és EU-s képzések Nyelvi képzések Számítástechniki informtiki Vezetőképzés és Válllkozás működésével kpcsoltos képzések Munk- és egészségvédelmi képzések 80 ór 180 ór 120 ór 40 ór 100 ór 110 ór Egy pályázt kkor támogthtó, mennyiben tervezett képzések órszám eléri soronként meghtározott minimális mértéket, és h projekt súlyozott átlgos órdíj nem hldj meg 3000 forintot (ÁFA nélkül). A súlyozott átlgos órdíj z egyes képzések fjlgos órdíjink képzési volumen szerinti súlyozott átlg. A súlyozott átlgos órdíj értékét oldlon elérhető költségvetés összegző táblázt utomtikusn számolj. A súlyozott átlgos órdíj számításánk természetéből következik, hogy nnk értéke nnál kevesebb lesz, minél többen vesznek részt kedvező egységárú tnfolymokon. Az egyes személyekre eső képzési költségek között jelentős eltérések is lehetnek, de pályázt célj nem személyek, hnem válllkozások komplex képzési projektjeinek támogtás, és egy ilyen projekt költségszerkezetének megítélésre lklms mérőszám súlyozott átlgos órdíj. Péld: A) képzés órszám 150, résztvevők szám 5, képzés összes költsége Ft fjlgos órdíj 2000 Ft. B) képzés órszám 60, résztvevők szám 1, képzés összes költsége Ft fjlgos órdíj 5000 Ft. Súlyozott átlgos órdíj: ( )/(150*5+60*1)=2222,2 Ft A költségvetési táblázt jelen pályázti kiírás mellékleteként z NFÜ Humán Erőforrás Progrmok Irányító Htóság honlpján ( lesz elérhető meghirdetést követően. C4. Nem elszámolhtó költségek köre Semmilyen egyéb, C3 pontbn nem szereplő költség nem számolhtó el. C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) Jelen pályázti kiírásr nem vontkozik. C6. Projekt iprági korlátozás Jelen pályázti kiírásr nem vontkozik. C7. Projekt területi korlátozás A projekt megvlósítás során tevékenységek kizárólg Mgyrországon végezhetők. 9

10 C8. A projekt megkezdése Támogtás pályázt befogdását megelőzően megkezdett képzéshez nem igényelhető. Mivel jelen pályázti kiírás esetében támogtásról szóló döntést kiíró kizárólg jogosultsági feltételeknek vló megfelelés lpján hozz meg, befogdásnk támogtásról szóló pozitív döntés minősül. Pályázt benyújtási legkorábbi időpontj Értesítés befogdásról (támogtási döntésről ) március 30. A benyújtástól számított legfeljebb 50 np Támogtási szerződéshez szükséges dtok beküldése támogtónk A támogtási döntésről szóló értesítés és szerződéstervezet kézhezvételétől számított legfeljebb 60 np A projekt pályázt befogdásánk npjától sját felelősségre megkezdhető. C8.1. Megkezdettség A képzés megkezdésének válllkozás és képző intézmény között, támogtás keretében megvlósítndó képzés tárgyábn megkötött szerződés láírásánk npj minősül. Amennyiben z említett szerződéssel összefüggésben nnk láírását megelőzően előleg vgy bármely más címen pénzmozgás történik, kkor ezen pénzügyi művelet npj minősül projekt kezdő időpontjánk. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontj, pályázt befogdásáról szóló értesítőlevél kézhezvételét követő np lehet, de megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy projektnek legkésőbb C9. pontbn jelzett végső pénzügyi elszámolási htáridő előtti 90. npig meg kell vlósulni. A támogtást nyújtó elállht támogtástól, mennyiben támogtási szerződésben rögzített megvlósítási időszk kezdő időpontjától számított három hónpon belül - kivéve, h z dott támogtást szbályozó jogszbály eltérően rendelkezik - szerződés teljesítése kedvezményezettnek felróhtó okból nem kezdődik meg, vgy kedvezményezett támogtás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő ltt írásbn sem menti ki. C9. A projekt befejezése és pénzügyi elszámolás végső htárideje A projekt megvlósításár nk minimum 3 és mximum 18 hónp áll rendelkezésére. A pénzügyi elszámolást trtlmzó zárójelentés benyújtásánk végső htárideje projekt fiziki megvlósulását követő 90. np, / legkésőbb december 31. ( két időpont közül korábbi). C10. Egyéb korlátozások projekt trtlmávl kpcsoltbn Jelen kiírásr benyújtott projekt más pályázti forrásból támogtásbn nem részesülhet. A több kiírásr is benyújthtj pályáztát, de több nyertes pályázt esetén döntenie kell rról, hogy projektje megvlósításához melyik pályázti forrást veszi igénybe. Jelen pályázt keretében elnyert támogtás más támogtássl nem kombinálhtó. 10

11 Amennyiben támogtndó projekt frnchise-hálózthoz kpcsolódik, csk bbn z esetben nyújthtó támogtás, h frnchise-rendszergzd z Európi Unió területén bejegyzett válllkozás. A pályázt vontkozásábn mesterlicenc tuljdonos (mester-frnchise válllkozás) nem tekinthető frnchiserendszergzdánk. Jelen kiírás keretében december 31-ig egy nk csk egy nyertes projektje lehet. Jelen kiírás keretében egy csk egy projektjvsltot nyújtht be, újbb projektjvsltot csk bbn z esetben, h előző pályázt elutsításr került. Egyéb, kiírás- specifikus korlátozások: - Az összes képzési költség lpján számított súlyozott, átlgos órdíj nem hldhtj meg nettó 3000 Ft-ot. Ennek látámsztásár pályázti dtlp mellékleteként z NFÜ Humán Erőforrás Progrmok IH honlpján ( tlálhtó tábláztot kell kitölteni és pályázti dtlp nyomttott példányához cstolni. - Rész-szkképesítések, ráépülő és leágzó moduláris képzések is támogthtók, de egy drb modul csk kkor, h munkvállló nyiltkozik, hogy ez munkhely megtrtásánk fontos feltétele és ezt munkdó is nyiltkoztávl is megerősíti. - A munkdónk nyiltkozni kell, hogy munkválllóját képzésre elengedi képzővel egyeztetett időpontokbn és időtrtmbn. - Nem vehető igénybe képzés olyn szolgálttótól, melyben B.1 ( szervezetek köre) ltt felsorolt szervezet tuljdonos, vgy nevében nyiltkoztr jogosult személy vgy mindezeknek - Ptk b) értelmében - közeli hozzátrtozój tuljdonosi jogokt gykorol, és fordítv: mely szolgálttó tuljdonos vgy nevében nyiltkoztr jogosult személy vgy mindezek közeli hozzátrtozój szervezetben tuljdonosi jogokt gykorol. (A gzdsági társságokról szóló évi CXLIV. törvény ibn meghtározott ellenőrzött társság és befolyássl rendelkező (kpcsolódó válllkozások) egy válllkozásnk minősülnek.) - A támogtás elnyerésekor szerződéskötés feltételeként részletes ütemtervet köteles készíteni, mely trtlmzz tervezett képzések pontos időpontját, helyszínét és résztvevőit - összhngbn részletes költségvetésben leírtkkl. 11

12 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogtás formáj Vissz nem térítendő támogtás. Jelen pályázti konstrukció keretében nyújtott támogtások z EK-Szerződés 87. és 88. cikkének képzési támogtásokr vló lklmzásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelet (HL L sorozt 10. szám; ) lpján képzési támogtásnk minősülnek. Jelen pályázti konstrukció keretében C3 pont II. szkszbn felsorolt költségekhez igényelt támogtás z EK Szerződés 87. és 88. cikkének csekély összegű támogtásokr vló lklmzásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozt 379/5, lpján csekély összegű támogtásnk minősül. Csekély összegű támogtás nyújthtó vlmennyi ágzt válllkozási számár z lábbi kivételekkel: ) exporttl kpcsoltos tevékenységek támogtás, nevezetesen z exportált mennyiséggel, z értékesítési hálózt kilkításávl és működtetésével, illetve z exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kidásokkl közvetlenül kpcsoltos támogtások; b) z import áruk helyett hzi áru hsználtától függő támogtás; c) szénipr válllkozási; d) szállítóeszköz megvásárlásár közúti szállítási ágztbn tevékenykedő válllkozások esetében. e) nehéz helyzetben lévő vállltok részére. A csekély összegű támogtás odítélésének feltétele, hogy kedvezményezett nyiltkozik z előző három pénzügyi évben áltl igénybe vett csekély összegű támogtások támogtástrtlmáról. D2. Támogtás mértéke A jelen pályázti kiírásból elnyert támogtás és projekthez kpcsolódó bármely egyéb z állmháztrtás lrendszereiből folyósított vissztérítendő támogtás (kedvezményes kmtú és kmtmentes hitel/kölcsön) és vissz nem térítendő támogtás támogtási intenzitás nem hldhtj meg z lábbi mértékeket: Jelen progrmbn kizárólg áltlános képzések vlósíthtók meg Bizottság 68/2001/EK (2001. jnuár 12.) Rendelet szbályivl összhngbn, következő támogtási mértékek mellett: A projekt C3. pontbn szereplő elszámolhtó költségeinek legfeljebb 80 %- (KMR-ben 75%) támogthtó. Továbbá Bizottság 68/2001/EK Rendelete 2. cikk g) pont szerint hátrányos helyzetűnek minősülő személyek képzése esetében további támogtás nyújthtó z lábbik szerint: o Minden egyes hátrányos helyzetű személy képzése esetén további egy százlékpont, de legfeljebb összesen 10 százlékpont. Tehát legfeljebb z elszámolhtó költségek 90%-os (KMR-ben 85%-os) támogtásár pályázht. A fentiekből következően z önrész rányánk z összes elszámolhtó költség leglább 10%-nk (KMR-ben 15%-nk) kell lennie, melybe z állmháztrtás lrendszereiből kpott támogtás nem számíthtó be. 12

13 A projekt keretében elszámolhtó költségek részletes listáját pályázti dokumentáció mellékletét képező elszámolhtósági útmuttó trtlmzz A támogtási intenzitás számítás 85/2004. (IV.19.) Korm. Rendelet lpján történik. Csekély összegű (de minimis) támogtás esetén z előző három pénzügyi év időszkábn bármely kedvezményezett részére odítélt csekély összegű (de minimis) támogtás összege nem hldhtj meg eurónk, közúti szállítási ágztbn tevékenykedő kedvezményezett esetében eurónk megfelelő forint összeget. A támogtási progrmokhoz kpcsolódó vissztérítendő támogtás és/vgy vissz nem térítendő támogtás, továbbá bármilyen egyéb támogtás támogtástrtlm beleértve z 1998/2006/EK rendelet lpján nyújtott csekély összegű támogtásokt is z dott projekt támogtási intenzitásánál figyelembe veendő tétel, ezért Pályázó kötelessége jelezni, mennyiben pályázt szerinti projekt megvlósítás során vissztérítendő támogtást és/vgy vissz nem térítendő támogtást és / vgy bármilyen egyéb támogtást igénybe vesz. D3. Támogtás összege A jelen pályázt keretében elnyerhető támogtás összege: minimum 1 millió Ft, de mximum 25 millió Ft lehet. A projekt méretének felső htár nincs. A projekthez igényelt támogtásnál zonbn figyelembe kell venni rögzített minimum és mximum értékeket. D4. Az önrész összetétele A áltl projekt megvlósításához hozzátenni szükséges hozzájárulás jelen pályáztbn igényelt támogtáson kívül minden forrás kivéve z állmháztrtás lrendszereiből nyújtott támogtásokt. Az önrész z lábbi elemekből állht: Bnkhitel Önrész elemei számlpénz, bnkbetét Névre szóló értékppír projekt megvlósítás érdekében végrehjtott tőkeemelés csh-flow-vl látámsztott forrás Igzolás módj hitelintézet áltl kidott hitelígérvény, vgy megkötött hitel/kölcsönszerződés számlvezető vgy hitelintézet áltl kidott igzolás számlpénz, bnkbetét összegéről, és nnk meglétéről számlvezető vgy hitelintézet áltl kidott igzolás sját forrás részét képező értékppírok összegéről, és zok meglétéről A tőkeemelésről és összegéről szóló tgi-, közgyűlési htározt, tőkeemelés végrehjtását igzoló cégbírósági végzés, számlvezető vgy hitelintézet áltl kidott igzolás törzstőke emelés címén befizetett összegről csh-flow kimuttás (képződő eredmény) 13

14 tgi (tuljdonosi) kölcsön zárt végű pénzügyi lízing A tuljdonos, illetve tgok htározt kölcsön nyújtásáról, z áltluk kidott ígérvény, megkötött szerződés A pénzügyi géplízingre vontkozó ígérvény, illetve - h rendelkezésére áll - vontkozó lízingszerződés A fentieken túl z önerő részét képezheti szkképzési hozzájárulásból sját munkvállló képzésére fordíthtó rész. A nk leglább projekt elszámolhtó összköltségének %-át kitevő igzolt önrésszel kell rendelkeznie, támogtási szerződés láírását megelőzően. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázti kiírásr nem vontkozik. D6. Biztosítékok köre Amennyiben szervezete vgy projektje z 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglltk lpján nem mentesül biztosítékdási kötelezettség lól, támogtás megítélése esetén z lábbi biztosítékfjták egyikének nyújtásár kötelezett: ) bnkgrnci b) biztosítói szerződés lpján kiállított készfizető kezességválllást trtlmzó kötelezvény c) grnciszervezet áltl válllt kezesség d) grncibiztosítási szerződés lpján kiállított kötelezvény A biztosíték értékének támogtás 100 %-r kell fedezetett nyújtni projekt - támogtási szerződés mint 3.2 pontjábn meghtározott - tervezett fiziki megvlósítását követő 180 np időtrtmr. A biztosíték csere feltételei következőek: z új biztosíték végrehjthtóság és z áltl fedezett érték megfelel biztosítékokr vontkozó feltételeknek. Nem kötelesek biztosítékot nyújtni zon kedvezményezettek, melyeknél megítélt támogtás összege 10 millió Forintot nem éri el. Az 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezetteknek minden bnkszámlár vontkozón zonnli beszedési megbízásr vontkozó felhtlmzó levelet kell közreműködő szervezet nevére kiállítni. D7. Egyéb feltételek A pályázt nem eredményezhet nyereséget kedvezményezett számár, ezért rendelkezésre bocsátott támogtási összeg után keletkező kmtbevételét, esetleges árfolymnyereségét, vlmint projekt végrehjtás során keletkezett egyéb bevételeit kizárólgosn projekt céljivl összhngbn, szerződés megszűntét megelőzően, projekt megvlósításávl szoros összefüggésben felmerülő, projekt költségvetésén kívüli kidási kiegyenlítésére fordíthtj, és ezekről köteles elszámolni. A nk támogtási döntést követően elkülönített bnkszámlát kell nyitni támogtás fogdásár, melynek költsége elszámolhtó. 14

15 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A támogtásbn részesülő projektek kiválsztás jelen pályázti útmuttó B, C, D és F pontjibn fogllt kritériumok lpján történik. Vlmennyi, ki ezen kritériumoknk megfelel rendelkezésre álló keret mértékéig támogtásbn részesül. A feltételeknek vló megfelelés z lábbi táblázt lpján történik: A r vontkozó kritériumok (A pályázti útmuttó B pontj lpján): Kritérium Igzolás módj A megfelel kritériumnk A nem felel meg kritériumnk A jogi formáj gzdsági társság, szövetkezet vgy egyéni válllkozó. A mikro-, vgy kisválllkozás A pályázt benyújtását megelőző év december 31-én 1-49 főállású lklmzottl rendelkezett. A devizjogszbályok lpján belföldinek minősülő, Mgyrországon székhellyel rendelkező válllkozás. A árbevételének több mint 50%-át nem mezőgzdsági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. A nem áll csőd, felszámolás vgy végelszámolás ltt. A z elmúlt három nptári éven belül z állmháztrtás lrendszereiből, z Európi Unió előcstlkozási eszközeiből, vgy strukturális lpokból jutttott vlmely támogtássl összefüggésben támogtási szerződésben válllt kötelezettségeit Regisztrációt igzoló dokumentum pl.: Cégkivont/egyéni válllkozói igzolvány (szerződéskötéshez) Pályázti dtlp Regisztrációt igzoló dokumentum pl.: Cégkivont/egyéni válllkozói igzolvány (szerződéskötéshez) 15

16 teljesítette, kivéve vis mior esetét. A megfelel z évi XXXVIII. törvényben meghtározott rendezett munkügyi kpcsoltok követelményének. A tevékenysége htályos környezetvédelmi előírásoknk megfelel. Az utolsó éves beszámoló lpján sját tőkéje nem negtív. A projekt keretében megvlósítni kívánt képzések egyike sem technológi váltáshoz kpcsolódó képzés, melyet Gzdságfejlesztési Opertív Progrm (GOP) 2.1 prioritásábn megjelent pályázti kiírások támogtnk. A nem szolgálttott pályázt szkmi, pénzügyi trtlmát érdemben befolyásoló vlótln, hmis dtot pályázt benyújtáskor. Amennyiben támogtndó projekt frnchise-hálózthoz kpcsolódik, frnchiserendszergzd z Európi Unió területén bejegyzett válllkozás. A pályázt vontkozásábn mesterlicenc tuljdonos (mester-frnchise válllkozás) nem tekinthető frnchise-rendszergzdánk. A nk pályázt benyújtásánk időpontjábn lejárt esedékességű, meg nem fizetett dótrtozás, dók módjár behjthtó köztrtozás, illetve z Európi Unió trdicionális sját forrási címen trtozás z állm vgy z önkormányzt felé, ideértve z egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is, nem áll fenn. Pályázti dtlp A A pályázti dtlpon 16

17 A válllkozás ellen z Európi Bizottságnk vlmely támogtás visszfizetésére kötelező htározt nincs érvényben. A válllkozás Humánerőforrás-fejlesztési Opertív Progrm 3.4. intézkedés keretében támogtott, le nem zárt projekttel nem rendelkezik (lezárt egy projekt, mennyiben zárójelentés elfogdásr került) A válllkozás projekt megvlósításávl pályázt bedás előtti 12 hónpr vontkozó KSH jelentés szerinti átlgos állományi létszám nem csökken. A válllkozás pályázt benyújtását megelőző két pénzügyi évben és folymtbn lévő pénzügyi évben kpott vlmennyi csekély összegű (de minimis) támogtás összege nem hldhtj meg jogszbálybn rögzített mértéket A projektre vontkozó kritériumok (A pályázti útmuttó C pontj lpján): Kritérium Igzolás módj A projekt megfelel kritériumnk A projekt nem felel meg kritériumnk A támogthtó képzéstípus megvlósításár igényel támogtást Pályázti dtlp, költségvetési tábl Egy projekt keretében legfeljebb 10 különféle képzés vlósít meg Részletes költségvetés A kizárólg kkreditált képző intézménytől veszi igénybe képzést. A kizárólg OKJ-s vgy kkreditált képzést vlósít meg. Adtlp, képzés kkreditációs tnúsítvány (szerződéskötéshez) 17

18 A célcsoportr vontkozó kritériumokt teljesíti A projekt minimum 3 és mximum 18 hónp ltt megvlósul. A részletes költségvetési táblát cstolt pályázti dokumentációhoz A pályázt befogdását megelőzően tevékenység megvlósítását nem kezdődik meg. A pályáztbn fogllt dtok, információk és dokumentumok teljes körűek, vlódik és hitelesek. A válllkozás z dott tárgybn korábbn erre kiírásr benyújtott pályázt támogtásbn nem részesült. A válllkozás biztosítj képzésen résztvevő személyek részvételét képzés(eken) képzővel egyeztetett időpontokbn és időtrtmbn. Amennyiben projekt keretein belül részszkképesítések, ráépülő és leágzó moduláris képzések vlósulnk meg, és projektben csk egy modul vlósul meg, z munkhely megtrtásánk feltétele. A válllkozás támogtás elnyerése esetén projekt megvlósítás során, z esélyegyenlőség előmozdításávl kpcsoltos jogszbályi előírásokt betrtj és láveti mgát z ezzel kpcsoltos esetleges ellenőrzéseknek. A válllkozás támogtás elnyerése esetén projekt megvlósítás, során környezetvédelmi jogszbályi előírásokt betrtj és láveti mgát z ezzel kpcsoltos esetleges ellenőrzéseknek. Az egyes képzéscsoportokhoz kpcsolódón minimum órszámokt figyelembe Pályázti dtlp Részletes költségvetés 18

19 vette A pénzügyi feltételekre vontkozó kritériumok (A pályázti útmuttó C3 és D pontj lpján): Kritérium Igzolás módj A projekt megfelel kritériumnk A projekt nem felel meg kritériumnk A mximum z elszámolhtó költségek 90 %- ár kér támogtást Pályázti dtlp A támogtás összege 1 és 25 millió Ft közé esik. Pályázti dtlp A rendelkezik megfelelő sját forrássl. A hátrányos helyzetű munkválllók bevonás után jogosn igényelt plusz támogtást. A képzési összköltség lpján számított súlyozott átlgos órdíj értéke nem hldj meg nettó 3000 Ft-ot Szállás és ellátás költsége mx. 8000Ft/fő/éj (ÁFA nélkül) Tájékozttás és nyilvánosság biztosításávl kpcsoltos költségek legfeljebb z igényelt támogtás 5%- Biztosíték nyújtásávl kpcsoltos költség legfeljebb z igényelt támogtás 2%- Bnkköltségek legfeljebb hvi Ft-ig Pályázti dtlpon. Pályázó Részletes költségvetés Részletes költségvetés Részletes költségvetés Részletes költségvetés Részletes költségvetés A projekt más pályázti forrásból támogtásbn nem részesül. A szállás, ellátás költsége és z utzási költségek összege nem hldhtj meg képzés összköltségének 20%-át A szállás költsége összhngbn vn képzés hosszávl. Pályázti dtlpon Részletes költségvetés Részletes költségvetés Az dminisztrtív feltételekre vontkozó kritériumok vizsgált A pályázti útmuttó F pontj lpján történik. Nem támogthtók zok pályáztok, melyek esetében fenti kritériumrendszer bármelyik pontjánk nem felel meg vgy projekt. 19

20 E1. Előzetes monitoring muttók A képzésben részt vevő munkválllók szám Értelmezése: A munkválllók soráb bele kell számolni mindzokt, kik jogosultk részt venni képzésen, tehát nem csk z lklmzottkt, hnem vezetőket, tuljdonosokt egyránt. Képzésben részt vevőnek kkor tekintünk egy személyt, mennyiben képzési órák leglább 60%-án jelen vn. (A távolmrdás ok lehet igzolt vgy igzoltln, de együttes rányuk nem lehet 40%-nál több.) Az előírt részvételi rányt (60%) minden szerződés szerint előírt projekt beszámolási időszkbn kell tudni teljesíteni. Ez zt jelenti, hogy pl. egy 3 hónpos projektben 3 hónp ltt megtrtott képzéseken vló részvételi ránynk kell megfelelőnek lennie, miről zárójelentésben kell beszámolni kedvezményezettnek. Egy 9 hónpos projektben z első előírt beszámolási időszk projekt első 6 hónpj, mi ltt megtrtott képzéseken vló részvételi ránynk kell megfelelőnek lennie, és erről z első projekt előrehldási jelentésben kell beszámolni kedvezményezettnek; 9 hónpos projekt végén zárójelentésben teljes projektidőszkról beszámolv 9 hónp ltt megtrtott képzéseken vló részvételi ránynk is megfelelőnek kell lennie. - A képzést eredményesen elvégzők szám Értelmezése: A pályázti útmuttó előírj, hogy minden képzésnek vizsgávl kell zárulni, és sikeres vizsgáról bizonyítványt kell kiállítni minden személy részére. A képzést eredményesen elvégzők közé zok személyek számítnk, kik sikeres vizsgát követően bizonyítványt szereztek. Egy személy több bizonyítványt is szerezhet egy projekt keretében, de képzést eredményesen elvégzők számáb csk egyszer lehet őket beleszámolni. - Megszerzett képzettségek szám Értelmezése: A projektek szkmi trtlmánk nyomon követésére, és z eredeti célkitűzések teljesülésének ellenőrzésére hsznált indikátor megszerzett képzettségek szám, mely figyelembe veszi várhtó lemorzsolódást is. Ennek értéke egyenlő projekt keretében megszerzett bizonyítványok számávl. Minden nk gondosn végig kell gondolni, hogy hány munkválllójuk hány képzettséget szerez mjd várhtón, és ezek szorzt dj megszerzett képzettségek számát. 20

21 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Felhívjuk figyelmet, hogy pályáztokkl kpcsoltos részletes eljárásokt 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelete időszk strukturális lpok és Kohéziós Alp támogtás felhsználásánk áltlános eljárási szbályiról szóló rendelet (továbbikbn: Rendelet) szbályozz. F1. A pályázti kiírás felfüggesztése és megszüntetése Folymtos elbírálás esetén mennyiben támogtásr rendelkezésre álló kötelezettségválllási keret kimerül, vgy nnk kimerülése előrejelezhető, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség benyújtási htáridő előtt benyújtás lehetőségét felfüggeszti. A felfüggesztés jogszbályok betrtását illetve támogtási konstrukció céljit veszélyeztető esetektől eltekintve legkorábbn közzétételt követő 3. npon léphet htályb. A közreműködő szervezet beérkezési sorrendben értékeli felfüggesztés htályb lépésének időpontj előtt beérkezett projekt jvsltokt. A benyújtási lehetőség felhívás kormányzti internetes portálon vló közzétételétől számított 30. np előtt nem függeszthető fel. F2. A pályáztok benyújtásánk módj, helye és htárideje A pályáztot 2 példánybn (1 eredeti és 1 másolt), vlmint további 1 elektronikus példánybn (kizárólg CD lemezen), zárt csomgolásbn, jánlott küldeményként következő címre kell beküldeni: Közreműködő Szervezet: ESZA Európi Szociális Alp Nemzeti Progrmirányító Irod Társdlmi Szolgálttó Kht. (ESZA Kht.) 1385 Budpest, Postfiók Pf. 818 Amennyiben pályáztot csomgként kívánj feldni, csomgon ESZA Európi Szociális Alp Nemzeti Progrmirányító Irod Társdlmi Szolgálttó Kht. (ESZA Kht.) 1385 Budpest, Rb. 818 rktárbérleti címzést kell feltüntetni. Kérjük, hogy borítékon és CD lemez tokján jól láthtón tüntesse fel Pályázti Felhívás kódszámát (TÁMOP-2.1.3/07/1) nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze kitöltött dtokt, illetve győződjön meg kitöltés sikerességéről, z dthordozó épségéről! A nyomttott és elektronikus formábn benyújtott projekt dtlpbn tlálhtó eltérés esetén nyomttott és cégszerűen láírt példány tekintendő hitelesnek, zzl, hogy nyomttott és z elektronikus formájú projekt dtlp megegyezőségéről köteles gondoskodni. A pályáztok benyújtás március 30-tól, december 31-ig lehetséges. A pályáztok elbírálás, beérkezés sorrendjében folymtosn történik.. A pályázti felhívás megjelenik Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlpján, melynek címe: A pályázti kiírássl kpcsoltos további dokumentumok z ESZA Európi Szociális Alp Nemzeti Progrmirányító Irod Társdlmi Szolgálttó Kht. 21

22 honlpról tölthetőek le. Jvsoljuk, hogy dokumentáció letöltésekor k regisztrálják mgukt. Minden regisztrált elektronikus levélben kp értesítést pályázttl kpcsoltos eseményekről, rendezvényekről. A pályázttl kpcsoltos kérdéseket pályázti kódszám megjelölésével e-milben, levélben vgy telefxon lehet feltenni z lábbi címeken. Levélcím: 1385 Budpest, Pf. 818 E-mil cím: Telefon: Fx: Kérdéseket telefonon os ügyfélszolgálti telefonszámon szóbn is fel lehet tenni. Telefonon csk techniki jellegű kérdésekre áll módunkbn válszt dni. A telefonon feltett, pályázttl kpcsoltos további kérdésekre - z esélyegyenlőség és z átláthtóság biztosítás érdekében - zonbn csk írásbn áll módunkbn válszolni. A k kérdéseiket írásbn is eljuttthtják fenti címre. A kérdéseket z ESZA Kht. 6 munknpon belül megválszolj és nyilvánosságr hozz. A kérdések, illetve rájuk dott válszok következő internetes honlpon jelennek meg ( gykrn ismétlődő kérdések (gyik) menüpont ltt. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Progrmok Irányító Htóság (HEP IH) fenntrtj pályázti dokumentáció megváltozttásánk jogát. A módosított pályázti kiírás megjelenésétől számított 30 npig vn lehetőség pályáztokt mind régi, mind pedig z új feltételek szerint benyújtni, 30 np elteltével zonbn utomtikusn z új szempontok lpján kerül elbírálásr pályázt. F3. A pályázt benyújtásávl kpcsoltos gykorlti tudnivlók Felhívjuk figyelmet, hogy: A projekt dtlp kitöltésekor ügyelni kell Projekt dtlp lpjin, illetve jelen útmuttóbn megdott trtlmi és terjedelmi követelmények pontos betrtásár. A projekt dtlp lkjánk, formátumánk megváltozttás esetén pályázt feldolgozásár nincs lehetőség! A pályáztokt kizárólg összefűzött (pld. dossziéb lefűzött, spirálozott) formábn tudjuk befogdni. A pályázti dokumentáció hitelesítéséül elegendő z eredeti projekt dtlp utolsó oldlát, vlmint nyiltkoztokt cégszerűen láírni ( cégkivontbn lévő szbályozássl megegyező módon). F4. A projektkiválsztás folymtánk bemuttás (eljárásrend) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség keretében működő Humán Erőforrás Progrmok IH pályáztkezelési feldtokr közreműködő szervezeteket vesz igénybe, kik z eljárásrendben szbályozott kérdésekben HEP IH felhtlmzás lpján járnk el. Jelen pályázti konstrukció esetében pályáztok döntés-előkészítését, szerződéskötését, finnszírozását, nyomon követését és ellenőrzését z ESZA Európi Szociális Alp Nemzeti Progrmirányító Irod Társdlmi Szolgálttó Kht. ( továbbikbn: ESZA Kht.) végzi. 22

23 F4.1. Érkeztetés A beérkezést követően megvizsgálásr kerül: benyújtási htáridővel kpcsoltos feltételek betrtás; pályázt megfelelő példányszám (1 eredeti + 1 másolt + CD lemez); Projekt dtlp megfelelő formátum ( Projekt dtlp kitöltése kizárólg HEP IH áltl rendszeresített kitöltő progrm lklmzásávl történt, Projekt dtlp sem trtlmábn, sem lkjábn nem változtthtó, ellenkező esetben pályázt feldolgozásár nincs lehetőség). A t z ESZA Kht értesíti pályázt beérkezéséről. A pályázttás e szkszábn hiánypótlásr nincs lehetőség. F4.2. Jogosultság és teljesség vizsgált Amennyiben fentiekben ( Érkeztetés ) felsorolt feltételek dott pályázt vontkozásábn mrdéktlnul teljesülnek, vizsgáltr kerül és pályázt jogosultság, k köre, vlmint támogthtó tevékenységek, támogthtó költségek szempontjából. Ez nnk z ellenőrzését jelenti, hogy /projekt megfelel-e Pályázti Útmuttó A., B., C., D. pontji szerinti követelményeknek z E, pont szerinti szempontok lpján. Amennyiben fentiekben ( Jogosultság vizsgált ) felsorolt feltételek dott pályázt vontkozásábn mrdéktlnul teljesülnek, pályázt befogdottnk és ezáltl támogtottnk minősül. Amennyiben fentiek mrdéktlnul nem teljesülnek, pályázt elutsításr kerül. A z elutsítás részletes okit trtlmzó levélben Rendeletben szbályozottk szerint értesül jogosultlnságáról. F4.3. A jogosultsági és teljességi hiánypótlás rendje Mivel jelen pályázti kiírás esetében támogtásról szóló döntést kiíró kizárólg jogosultsági feltételeknek vló megfelelés lpján hozz meg és befogdásnk támogtásról szóló pozitív döntés minősül, hiánypótlásr nincs lehetőség. F4.4. Befogdás (pályázt teljességének vló megfelelés) döntés Amennyiben pályázt fenti szempontokt figyelembe véve megfelel jogosultság és teljesség feltételeinek, pályázt befogdásr és támogtásr kerül. A támogtás tényéről z ESZA Kht t írásbn értesíti Rendeletben szbályozottk szerint. F4.5. A Támogtási Szerződés megkötésének feltételei A Támogtási Szerződés megkötésének feltétele, hogy Kedvezményezett z előírásoknk megfelelően és htáridőre teljesítse szerződéskötéshez szükséges feltételeket, melyeket támogtási döntésről szóló értesítő levél fogj részletesen trtlmzni. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemuttásár vontkozó htáridő elmulsztás esetén támogtási döntés érvényét veszti Rendeletben szbályozottk szerint. A Kedvezményezett köteles Támogtási Szerződésben fogllt feltételeknek megfelelően végrehjtni projektet. Amennyiben Kedvezményezett nem feltételeknek megfelelően jár el, támogtó jogosult finnszírozás felfüggesztésére, 23

24 támogtás csökkentésére, visszvonásár, támogtásból már kifizetett összegek teljes vgy részleges visszfizetésének kezdeményezésére, szerződéstől vló elállásr. F A Támogtási Szerződés módosítás Felhívjuk figyelmet, hogy Támogtási Szerződés módosítás csk kivételesen indokolt esetben, olyn célból és trtlomml lehetséges, mely projekt eredeti célkitűzését nem változttj meg. A Támogtási Szerződés esetleges módosítását Kedvezményezett vgy Támogtó, kezdeményezheti írásbn. A Kedvezményezettnek szerződés-módosítási kérelmét megfelelő indoklássl látámsztv kell z ESZA Kht-hoz benyújtni. A módosítási kérelem tárgyábn hozott döntésről Támogtó írásbn értesíti Kedvezményezettet. A Közreműködő Szervezetnek lehetősége vn rr, hogy szerződés módosításár vontkozó kérelmet sját mérlegelése lpján elutsíts. F4.6. A pénzügyi elszámolás, finnszírozás folymt Felhívjuk figyelmet, hogy támogtási összeg első folyósítás csk kkor engedélyezhető, h D6 pontbn meghtározott biztosítékok rendelkezésre állnk. Az elszámolást, támogtás folyósítását Kedvezményezett kezdeményezi. A kifizetésekre vontkozó igények látámsztásár egyszerűsített projekt előrehldási jelentést (EPEJ) kell benyújtni. A jelentésnek közreműködő szervezet részéről történő elfogdás kifizetések feltétele. Teljesített kifizetéseket igzoló költségszámlák vgy egyéb gzdsági eseményt hitelesen dokumentáló bizonyltokkl kell igzolni. Amennyiben pályáztbn szerepeltetett, Támogtási Szerződésben rögzített költségvetés költségktegóriák szerinti vgy évek szerinti bontás megváltozik, úgy Kedvezményezett köteles Támogtási Szerződés módosítását írásos kérelem formájábn, kérelem tárgy és indoklás megjelölése mellett kezdeményezni. A pénzügyi elszámolás részletes szbályozását pályázti dokumentáció melléklete trtlmzz. A köztes kifizetés (kedvezményezett áltl kifizetett száml, egyéb számviteli bizonylt lpján teljesülő tételek, melyet előrehldási jelentés részeként számolnk el) nem hldhtj meg támogtási összeg 80%-át. A kedvezményezettek támogtási összeg utolsó 20%-át projekt zárójelentés elfogdását követően kpják meg. F4.7. A monitoring dtok szolgálttásánk rendje és előrehldási jelentések A Kedvezményezett Támogtási Szerződésben fogllt gykorisággl és trtlomml dtokt köteles szolgálttni projekt megvlósulásáról. Figyelem! Az dtszolgálttási kötelezettség elmulsztás Támogtási Szerződésben fogllt kötelezettség megszegésének minősül, ezért ez esetben Támogtó szerződéstől elállht, és támogtási összeget visszfizetteti. Amennyiben Kedvezményezett neki fel nem róhtó okból szerződésben válllt, számszerűen megállpított kötelezettségeit csk részben (leglább 75%-os ránybn) 24

25 teljesíti, támogtást rányosn csökkenteni kell. H Kedvezményezett szerződésben válllt, számszerűen megállpított kötelezettségeit neki felróhtó okból nem teljesíti, vgy 75%-nál kisebb ránybn teljesíti, z igénybe vett támogtás egészét támogtás igénybevételének időpontjától számítv mindenkor érvényes jegybnki lpkmt kétszeresével megnövelve kell visszfizetnie. A nk jelentési kötelezettsége merül fel projekt megvlósítás során szerződés htályb lépésétől számított 6 hvont. A jelentéseket, és kötelezettségeket támogtási szerződés melléklete trtlmzz. A köteles pályáztot, projekt megvlósításávl kpcsoltos dokumentumokt, és jelentési kötelezettség időszkábn felmerült projekttel kpcsoltos dokumentumokt december 31-ig megőrizni. F4.8. Helyszíni szemle és ellenőrzések A pályázt benyújtását követően helyszíni szemlére, támogtási szerződés megkötését követően pedig közbenső, utólgos, illetve projekt-lezáró ellenőrzésre kerülhet sor. F Projekt-lezáró ellenőrzés A projekt-lezáró ellenőrzésre Támogtási Szerződésben kötelezettségként válllt fenntrtási/üzemeltetési periódus lejártát követő 30 npon belül kerül sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül projekt keretében megvlósított tevékenység. F5. Pnszkezelés A, pályáztánk elutsítás, csökkentett összköltséggel történő támogtás vgy feltételekkel történő támogtás ellen jogszbálysértés vgy pályázti kiírás szerinti tájékozttásbn foglltk megsértése esetén döntés kézhezvételétől számított 5 munknpon belül z indokok megjelölésével pnsszl élhet Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél. F6. Vontkozó jogszbályok listáj évi IV. törvény Polgári Törvénykönyvről évi XXXVIII. törvény z állmháztrtásról (Áht.) évi XXXIV. törvény kis- és középválllkozásokról, fejlődésük támogtásáról IV. törvény gzdsági társságokról évi XLIX. törvény csődeljárásról, felszámolási eljárásról és végelszámolásról évi V. törvény cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és végelszámolásról évi X. törvény szövetkezetekről évi CXLI. törvény z új szövetkezetekről (2007. július 1-ig htályos) évi C. törvény számvitelről évi XXII. törvény Munk Törvénykönyvéről évi XXIV. törvény közpénzek felhsználásávl, köztuljdon hsználtánk nyilvánosságávl, átláthtóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 25

26 évi CXXIX. törvény közbeszerzésekről (Kbt.) 13. felnőttképzésről szóló többször módosított évi CI. törvény /1998. (XII. 30.) Korm. rendelet z állmháztrtás működési rendjéről (Ámr.) /2006. (XII.23.) Korm. rendelet progrmozási időszkbn z Európi Regionális Fejlesztési Alpból, z Európi Szociális Alpból és Kohéziós Alpból szármzó támogtások fogdásához kpcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kilkításáról szóló /2003. (XI.26.) Korm. rendelet költségvetési szervek belső ellenőrzéséről /2004. (IV.19.) Korm. rendelet z Európi Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állmi támogtásokkl kpcsoltos eljárásról és regionális támogtási térképről 18. felnőttképzést folyttó intézmények és felnőttképzési progrmok kkreditációjánk szbályiról szóló 22/2004. (II.16.) Korm. rendelet /2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet időszkbn z Európi Regionális Fejlesztési Alpból, z Európi Szociális Alpból és Kohéziós Alpból szármzó támogtások felhsználásánk áltlános eljárási szbályiról 20. szkképzési hozzájárulást sját munkvállló részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásr kötelezett költségei elszámolásánk feltételeiről és z elszámolás szbályiról szóló 13/2006 (XII.27.) SZMM rendelet 21. z Országos Képzési Jegyzékről és z OKJ-b történő felvétel és törlés rendjéről szóló 1/2006 (II.17.) OM rendelet ESÉLYEGYENLŐSÉGRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 22. A Tnács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) z Európi Regionális Fejlesztési Alpr, Szociális Alpr és Kohéziós Alpr vontkozó áltlános rendelkezések megállpításáról és z 1260/1999/EK rendelet htályon kívül helyezéséről 23. Az Európi Prlment és Tnács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) férfik és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének fogllkozttás és munkvégzés területén történő megvlósításáról 24. Az Európi Prlment és Tnács 771/2006/EK htározt (2006. május 17.) z Esélyegyenlőség mindenki számár európi évéről (2007) z igzságos társdlom irányábn /2006. (XI. 30.) Korm. rendelet társdlmi-gzdsági és infrstrukturális szempontból elmrdott, illetve z országos átlgot jelentősen meghldó munknélküliséggel sújtott települések jegyzékéről /2006. (IX. 25.) Korm. htározt Nők és Férfik Társdlmi Egyenlősége Tnács létrehozásáról /2006. (II. 16.) OGY htározt z új Országos Fogytékosügyi Progrmról /2005. (XII. 25.) OGY htározt z Országos Területfejlesztési Koncepcióról /2005. (XII. 25.) OGY htározt z Országos Fejlesztéspolitiki Koncepcióról /2005. (IX. 2.) Korm. rendelet megváltozott munkképességű munkválllókt fogllkozttó munkálttók kkreditációjánk, továbbá z kkreditált munkálttók ellenőrzésének szbályiról 31. 2/2005. (III. 1.) OM rendelet Sjátos nevelési igényű gyermekek óvodi nevelésének irányelve és Sjátos nevelési igényű tnulók iskoli okttásánk irányelve kidásáról és nnk módosítási évi CXXIII. törvény pálykezdő fitlok, z ötven év feletti munknélküliek, vlmint gyermek gondozását, illetve csládtg ápolását követően munkát keresők foglkozttásánk elősegítéséről, továbbá z ösztöndíjs fogllkozttásról /2004. (XII. 26.) Korm. rendelet z Egyenlő Bánásmód Htóságról és eljárásánk részletes szbályiról /2004 (IV. 15.) Korm. rendelet területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről 26

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikroés kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2008-2.1.1/A; KMOP-2008-1.2.1/A) Alapvető cél és háttér információ A

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap felhasználása Sorszám: IV/7. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás székhelye, címe: Adószáma: Cégjegyzék / Egyéni váll. nyilv. száma: I. Nyilatkozat a Kombinált Mikrohitel termék

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA I.

GAZDASÁGI MATEMATIKA I. GAZDASÁGI MATEMATIKA I.. A HALMAZELMÉLET ALAPJAI. Hlmzok A hlmz, hlmz eleme lpfoglom (nem deniáljuk ket). Szokásos jelölések: hlmzok A, B, C (ngy bet k), elemek, b, c (kis bet k), trtlmzás B ( eleme z

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról A Rendelet a kihirdetését

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2009. november 2. Hatályos: 2009. november 2-tıl Sikeres Magyarországért

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2009. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2009. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 119/6

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 2.1. A kockázatok kezelésére

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben