SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE"

Átírás

1 NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) Moil: (06-30) mil: We: SÉNYŐ KÖZSÉG TLPÜLÉSRNDZÉSI TRVÉNK ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJ A településfejlesztési koncepcióról, z integrált településfejlesztési strtégiáról és településrendezési eszközökről, vlmint egyes településrendezési sjátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet ( továikn: rendelet) 45. (1) szerinti z OTÉK ugusztus 6-án htályos településrendezési követelményeinek és jelmgyráztánk figyelemevételével készült, rendelet 41. -nk megfelelő egyszerűsített eljárás véleményezési dokumentációj Munkszám: 25/2016.

2 AL ÁÍ R Ó L AP SÉNYŐ KÖZSÉG TLPÜLÉSRNDZÉSI TRVÉNK ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJ Generál tervező Székhely: Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) Moil: (06-30) mil: Vezető településrendező tervező... Dudás de építészmérnök, építész tervező szkmérnök okl. településmérnök TT Ügyvezető... Fzeksné Jánócsik Zsuzsnn építőmérnök TARTALOMJGYZÉK CÍMLAP ALÁÍRÓLAP TARTALOMJGYZÉK I. TRVZÉSI LŐZMÉNYK, VIZSGÁLATOK II. TLPÜLÉSSZRKZTI TRV LÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA III. HLYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZK V. MAGASABB SZINTŰ TRVKKL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA MLLÉKLT: TRVDOKUMNTÁCIÓ Nyíregyház, április hó - 2 -

3 I. TRVZÉSI LŐ Z MÉ N Y K, M GAL AP O Z Ó VIZSGÁL AT O K Az előterjesztéssel /építési előírások módosításávl/ elérni kívánt cél településpolitiki cél Sényő Község Önkormányzt döntött településrendezési terv módosításáról, z épített környezet lkításáról és védelméről szóló töször módosított évi LXXVIII. törvény (továikn Étv.), z országos településrendezési és építési követelményekről szóló szintén töször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. számú kormányrendelet (továikn OTÉK) vontkozó előírásink figyelemevételével. A tervezett módosítás településfejlesztési koncepcióról, z integrált településfejlesztési strtégiáról és településrendezési eszközökről, vlmint egyes településrendezési sjátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet ( továikn: Rendelet) 45. (1) szerinti z OTÉK ugusztus 6-án htályos településrendezési követelményeinek és jelmgyráztánk figyelemevételével készül. A Képviselő-testületi előterjesztés szükségességének oki A tervezett módosítás helye, z érintett 097/3 hrsz-ú szennyvíz-telep megnevezésű ingtlnt z Önkormányzttól megvásárolt Leffelholz Attil, kitől válllkozói kérelem érkezett település Önkormányzt felé, hogy Sényő, Apgyi 048 hrsz-ú Sényői (VI.)-főfolyás áltl htárolt töm településrendezési tervét módosíttss. A tervezett módosítás helye Nyírtur-Nyírdony összekötő, szelvény: 4km + 350m leágzó 120, és 070 hrsz-ú önkormányzti ról közelíthető meg. A tervezett módosítás során korán kilkított, de nem működő szennyvíz-tisztító telep területe kerül hsznosításr, egyfjt rnmezős fejlesztés keretéen. A jelenlegi terület-felhsználás különleges terület. A tervezett terület-felhsználás egy helyi sjátosságot hordozó terület, zz tny-frmgzdság különleges terület lenne. Az OTÉK és módosított Helyi Építési Szályzt áltl iztosított terület-felhsználás révén, terület hsznosításához szükséges épülettípusok létesítésének lehetőségével, válllkozói tevékenység ővülhet településen, mely új munkhelyeket teremtve jvítj település versenyképességét. A településrendezési terv módosításánk várhtó htási Az Önkormányzt tervezési terület vontkozásán, htályos településrendezési eszközök módosítás mellett döntött, nnk érdekéen, hogy pályázti on emuttó tnyát-frmgzdságot lkítson ki település elterülethez közeli, frekventált részén. Speciális, helyi sjátosságokt hordozó területről vn szó, mely mezőgzdság, flusi turizmus igényeinek egyránt megfelel. Tárgyi módosítás elfogdás esetén z önkormányzt településrendezési eszközökkel kívánj jelenleg lulhsznosított területek fejlesztését, dottságink megfelelően segíteni, településrendezési eszközökkel előmozdítni. Jelenlegi módosítás célj tervezett tevékenységek kereteinek véglegesítése, illetve z ehhez szükséges építészeti, építéshtósági feltételek iztosítás. A különleges terület-felhsználás foglmánk helyi építési szályzt ikttás, z infrstrukturális fejlesztés lehetőségét vetíti előre, így település önkormányzt módosítás mellett döntött. A településrendezési terv módosítás htásár, és nnk eredményeképpen Község települési területe nem változik, településszerkezetéen minimális korrekciót jelent, melynek értelméen különleges területek közti átsorolást érint terv, rcionális és rendezett mrd. A településrendezési eszközök módosításár terület környezete szempontjink figyelemevételével kerül sor. A tervezési területen lehetőségek ővülésével kell számolni, eépítés intenzitás pedig nőni fog. A település egyedi rcultát továr is meg tudj őrizni, módosítások áltl még inká lklmzkodik z itt élő lkosság igényeihez. A települési kötődéshez elengedhetetlen új rekreációs elemek környezetüket nem zvró módon vlósulhtnk meg. A tervezett módosítás során terület-felhsználás változni fog, tehát településszerkezeti tervet és hozzá trtozó leírást, szályozási tervet és helyi építési szályztot is érint. A hgyományosn vidéki települések települési térsége területén kiemelten fontos z egységes hgyományos településkép, településszerkezet, településperemek védelme. A mezőgzdsági, zöldterületi, szdidősrekreáció szolgálttások ővítését kiemelten jvsolt ösztönözni, h z településképet romoló, vgy lulműködő területek felértékelésével vlósul meg. Komplex tájgzdálkodás keretéen fejlesztendők rnmezős területek, így meglévő eépítésre szánt területek átminősítésével, rekreációs célú hsznosításához szükséges feltételek iztosításávl. 3

4 A tervezett módosítássl áltlánosságn környezet-igényevétel tekintetéen kezelhető evtkozások, területhsználti változások következnek e, melyek szomszédos területek természeti-táji értékeit jvítják, z láik figyelemevételével: Legjelentőse htássl terület-felhsználás változás lehet, ezzel tljhsznált, táji-, településképi elemek módosulás jelenik meg z dott környezeten. Így módosításnk települési környezeten, táji-, és településszerkezeten vn htás, de mindenképp jvító htás. Mivel meglevő eépítetésre szánt területről vn szó, eépítettség intenzitását, meglévőtől ugyn mgs szintre módosítv, de tájhsználttl összhngn álló funkció mitt, ezzel htássl nem kell számolni. A tervmódosítássl kilkuló terület-felhsználások előre ecsülhetően megváltozttják településszintű iológii ktivitásérték muttót. A iológii ktivitásérték szinten trtásár terület kötelező zöldterületével iológii ktivitásérték szinten mrd, illetve zvró htástól egyáltlán nem kell trtni sokkl kedvező tervezett állpot mitt. A településrendezési terv módosítás htásár, és nnk eredményeképpen Község települési területe, szerkezete gykorltilg nem változik, rcionális és rendezett mrd. A településrendezési eszközök módosításár z Önkormányzt és településlkók szempontjink figyelemevételével kerül sor, eépítési lehetőségek csökkenésével kell számolni. A település egyedi rcultát továr is meg tudj őrizni, településüzemeltetéshez köthető építmények vgy kertépítészeti illetve infrstrukturális elemek környezetüket nem zvró módon vlósulhtnk meg. A Hosszávú településfejlesztési koncepción elhtározottk megvlósulás izonyíthtó zzl, hogy elsősorn mezőgzdsági jellegű, illetve helyi és tág értelmű közösséget is szolgáló rekreációsidegenforglmi célú eruházás történik. Az igzgtási területen e módosítás, természeti értékek, védett területek és védettségre tervezett területeken, jelenlegi állpothoz képest csk jvító mértékű változást jelent. Jelenlegi módosítások célj tervezett tevékenységek kereteinek véglegesítése, illetve z ehhez szükséges építészeti, építéshtósági feltételek iztosítás. A településrendezési terv módosítás htásár, és nnk eredményeképpen Község külterületi települési területe, településszerkezete minimális mértéken változik, viszont rcionális és rendezett mrd. A tervezett terület-felhsználás révén melyet htályos HÉSZ is trtlmz lehetőségek mérséklésével kell számolni, eépítés intenzitásánk tárgyi területen kise mértékű növekedése várhtó. A település egyedi rcultát továr is meg tudj őrizni szükséges védő intézkedések áltl, melyeket fenntrthtó fejlődés és klímrát településszerkezet elveinek figyelemevételével kell kilkítni. Az egészséges életmódot segítő, rekreációs jellegű módosítás, mellyel települési kötődéshez elengedhetetlen új zöldfelület jellegű elemeket jelenítenek meg településen, fenntrthtó fejlődés klímrát településszerkezet jvítás érdekéen. A településnek törekedni kell kompkt szerkezet megteremtésére, melyen intenzívek kölcsönhtások és együttműködések, mérsékeltek z utzási távolságok, korlátozott z urnizált területhsznált kiterjedése, és htékony z energifelhsználás. A módosítás során településszerkezet tgolásávl, eépítetlen területekkel, zöldterületekkel és szellőztetést iztosító zónákkl minőségi fejlesztést támogtjuk. A tervezett módosítás megvlósulás esetéen versenyképesség jvítás mellett kiemelten fontos z épített és társdlmi környezet áltl kínált településfejlesztés lehetősége, ennek elősegítése településfejlesztési koncepció egyik lpvető célj. Településhez kötődő fejlesztések vlósuljnk meg, melyek mgs színvonlú infrstruktúr elérését, és rekreációs területek fejlesztését célozzák meg. Fontos feltétel továá, hogy olyn fejlesztések megvlósítás legyen cél, melyek élhetőé, vonzóá teszik települést, hozzájárulnk települési funkciók ővüléséhez, vlmint elősegítik z természeti és épített örökség megőrzését, állpotánk jvítását, települési zöldfelületek növelését. A célkiűzés során megindulht területileg kiegyensúlyozott, funkciógzdg, társdlmi és gzdsági vonzerővel és jelentős térszervező erővel egyránt rendelkező településhálózt kilkításánk folymt, melynek fontos eszköze lehet z új htályos jogszályokon lpuló településrendezési eszközök meglkotás, elfogdás. Mindezen fejlesztések megvlósíthtóság érdekéen, település önkormányzt htályos településrendezési eszközök és helyi építési szályzt (továikn HÉSZ) módosítás mellett döntött. 4

5 5

6 Meglpozó vizsgáltok A településen jelenleg következő településrendezési eszközök vnnk htályn Sényő Község Önkormányzt 31/2005. (IV.22.) KT.sz. htározttl elfogdott településszerkezeti terv és leírás Sényő Község és 5/2005 (IV.22) KT.sz. rendelettel jóváhgyott helyi építési szályzt és szályozási tervek A tervezett módosítás esetéen vizsgált lá vonhtó terület, 097/3 hrsz-ú szennyvíz-telep megnevezésű ingtln, melyet z Önkormányzttól megvásárolt kérelmező. A tervezési terület Sényő, Apgyi 048 hrszú Sényői (VI.)-főfolyás áltl htárolt töm, mely település elterületétől keleti irányn tlálhtó. A terület Nyírtur-Nyírdony összekötő, szelvény: 4km + 350m leágzó 120, és 070 hrsz-ú önkormányzti ról közelíthető meg. Módosítás tervezett helye Átnézeti térkép A tervezéssel érintett ingtln Sényő Község elterületétől keletre helyezkedik el, művelésől teljes egészéen kivont terület, megnevezése szennyvíz-telep. A telep 90-es éveken létesült, de tényleges működés nem volt telepen. gy 3 m széles szflt urkoltú on közelíthető meg, melynek tuljdonos Sényő Község Önkormányzt. A telepen egy k. 20 m-es kezelőépület áll, cstlkozás kiépített, viszont hiteles ingtlnnyilvántrtási térképől megállpíthtó, hogy tényleges közterületi kpcsolt nincs. A kezelőépületen kívül egy szennyvíz kezelésére hivtott eton műtárgy is tlálhtó. Az ingtln hsználton kívül áll, növényzettel, fákkl enőtt terület. Környezetéen gyengé minőségi osztályú szántóterületek tlálhtók. 6

7 Kezeleépület, telepi Átnézeti térkép 7

8 070 hrsz- lr 048 hrsz-ú cstlkozás Tárgyi ingtln kezelőépület és cstlkozás 070 hrsz-ú és z ingtln keleti része A tnysi tevékenység diverzifikációjánk segítése: z önellátást szolgáló termelés mellett termékek és szolgálttások picán vló megjelenésének támogtás, tö láon állás ösztönzése. 8

9 A hsonló helyzet vizsgáltár, településen külön tervlpon árázoltuk kijelölt gzdsági területeket, hol hsonló funkció elhelyezésére lenne lehetőség. zek közül csk déli részen árázolt ngyo mjor lehetne lklms, viszont nnk funkciój ngyüzemi mezőgzdság szintjén mozog, és idegenforglmi kötődése nincs, és nem is lesz. rre funkciór egyé elterülethez közeli ingtln nem lklms. A jvsolhtó telektest infrstrukturális ellátottság, kiépítettsége, frekventált helyzete mitt jvsolt tnyfrmgzdság kilkításár. A területen olyn mezőgzdsági mjor vn lkulón, melynek elsődleges rendeltetése mezőgzdsági funkció, gyümölcsöskert, állttrtás emuttó célll, de z idelátogtó vendégek, turisták számár z idegenforglom-turisztik igényeinek is megfelelő tny-frmgzdság lpjit teszi le. Mindezek lpján szályozás normtív elvének megfelelünk, mivel zonos helyzeten lévő telkeket zonos értékű építési jogok és kötelezettségek illetik meg. A jogszályi feltételeknek csk jelzett töm felel meg. Melléklet: T-1 9

10 1 078 Sényői (VI.)-főfolyás /2 118/ mocs mocs 097/ Kossuth Ljos köz 1/ 2 cstorn 2 3 Apgyi utc 4 mjr. mjr / /2 069/3 069/4 069/5 069/6 097/2 4 Sz 6 c Vtár. d Vtár. R 3 R 095 cstorn F f 046/2 042 Sz 6 046/ /4 046/11 046/13 0 Dru- és Dánkó-dűlő 046/7 g 046/6 g /14 Szennyv.t. 046/9 046/8 Szennyv.t. g g /15 046/ /1 Sényői (VI.)-főfolyás 045 cstorn F JLMAGYARÁZAT ALAPTÉRKÉP M=1:8000 Tervezési terület lehtárolás 094/ Sz /2 Sz /5 089/5 094/ /2 0 F 7 091/4 F 090 Sz 6 089/4 089/3 091/3 Sz 6 F 7 F F 7 091/2 Sz 6 089/2 F F 7 091/1 089/1 F F F /3 c - - Sz NYÍRSÉGTRV MGBÍZÓ: TRVZŐ: Az lptérkép z állmi lpdtok felhsználásávl készült! SZRKSZTŐ: TRVZÉS MGNVZÉS: TÉMAFLLŐS: 0 Sz F 7 Sz 7 Sz 7 F F 7 F 7 Sz 7 0 cstorn SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sényő Község Településrendezési Terv F F 079/ Nyíregyház, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fx: 42/ mil: We: DUDÁS D LISKÁNY TAMÁS FAZKASNÉ JÁNÓCSIK ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rjz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rjzszám: Alptérkép hó 25/2016. T-1

11 II. TLPÜLÉSSZRKZTI TRV ÉS LÍRÁS MÓDOSÍTÁSA TRÜLT LHATÁROLÁSA, TRVZTT MÓDOSÍTÁS CÉLJA Sényő Község Önkormányzt döntött 31/2005. (IV.22.) KT.sz. számú htározttl elfogdott településszerkezeti tervének és leírásánk módosításáról. A módosítássl érintett területrész 097/3 hrsz-ú szennyvíz-telep megnevezésű ingtln, mely Sényő, Apgyi 048 hrsz-ú Sényői (VI.)-főfolyás áltl htárolt töm déli részén tlálhtó. A htályos településrendezési terv töm terület-felhsználás szerint különleges hulldék elhelyezésére szolgáló terület. Az ingtln-nyilvántrtásn művelésől kivont, volt üzemi terület fekvése szerint ránylg mgs környezetéhez képest. A jvsolt módosítás településrendezési eszközökkel teszi lehetővé z érintett ingtln, mint rnmezős terület revitlizációját, területnek új funkciót dv. A módosítás során szintén különleges terület, tny-frmgzdság lenne terület megnevezése. z terület korái, mezőgzdsági hsznosításához is közele áll, és lehetővé tenné reltív ngykiterjedésű zöldterület mellett, funkció kiszolgáláshoz szükséges mezőgzdsági, de kár idegenforglmi-turisztiki jellegű épülettípusok elhelyezését. A módosítás lklmávl htályos településrendezési eszközöket tekintve új eépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, új övezeti ktegóri kerül evezetésre, így terület-felhsználás módosul. Mgs rendű terveknek (htályos Megyei TrT és z Országos Területrendezési tervnek) vló megfelelőség iztosított, tervezési terület htályos MTrT szerint települési terület övezetének része. A módosítás jelentősen pozitív környezeti htásokkl nem jár, mely véleményünk szerint környezeti értékelés készítését nem trtj indokoltnk. A jvsolt módosítás összességéen település egészére vontkozó iológii ktivitásérték muttót jvítják. A település Nyírségen tlálhtó, Nyíregyházától mintegy 15 km távolságr tlálhtó. Sényő igen előnyös eől szempontól, mert közel vn városhoz, hiszen Sényő Szolcs-Sztmár-Bereg megye székhelyétől, Nyíregyházától 15 km-re helyezkedik el. Megközelíthető 4-es főról Nyírtur község ngykállói leágzás felől, vlmint 41-es főról Npkor irányáól. Legfontos megközelítése településnek 403-s számú fő Nyíregyház-kelettől Nyírturáig érő elsőrendű esorolású fő. Ngykállónál z M3-s utópály 235-ös lehjtójánál kezdődik és Nyírturánál 4-es főnál vn z vége. A község földrjzi dottsági, z országos-, vlmint térszerkezeti pozíciój kedvezőtlen, ezt jvíthtj z V. sz. Páneurópi Korridor környezete, z hhoz vló cstlkozás dj. Összekötő on személy-, és teherforglom érinti települést, megállító kiszolgáló szerepkörrel ír, viszont térségi szerepkörrel nem. Jvsolt módosítások és célji 1.) A módosított Településszerkezeti Terv htály település elterülettől dél-keletre eső részére terjed ki. A tervezési területet T-2. számú terv szerint kell kilkítni. 2.) A terv település jövően elérendő céljit településfejlesztési koncepción meghtározottk szerint veszi figyeleme. Az elfogdott Hosszávú Település-fejlesztési Koncepciót, nnk lényegét nem érintve, kisléptékű módosítási jvsltot trtlmz. A tervezett módosítás esetéen vizsgált lá von terület, Sényő, Apgyi 048 hrsz-ú Sényői (VI.)- főfolyás áltl htárolt töm. A módosítássl érintett területek terület-felhsználás különleges hulldék elhelyezésére szolgáló terület (Kh) tervezett különleges tny-frmgzdság terület (Ktf). A tervezési terület ökológii hálózt övezete és régészeti terület áltl nem érintett. A gzdsági terület céljár kijelölt terület települési terület htályos MTrT szerint települési terület. A tervezési tömen z lái terület-felhsználási egységek változnk A településen z áltlános hsznált szerint: Kh Különleges hulldék elhelyezésére szolgáló ter. Ktf Különleges tny-frmgzdság terület 2,3251 h, összességéen csökken 2,3251 h, összességéen nő 10

12 Igzgtási és elterületi htár 1.) A település közigzgtási területe nem változik. külterület nem változik, elterület nem változik. 2.) A módosítás során eépítésre szánt terület mértéke nem változik. 3.) A Településszerkezeti Terv htály lá eső területeken lévő településszerkezeti és terület-felhsználási egységek funkció és eépítési mód szerint z láiknk megfelelően tgolódnk: eépítésre szánt területek eépítésre nem szánt területek A Településszerkezeti Terv elemei közlekedés jelölt elemei és hierrchiáj infrstrukturális elemek terület-felhsználási egységeken elül eltérő funkciójú területegységek htári szintterület-sűrűség A Településszerkezeti Terv módosítás A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltozttásához Településszerkezeti Tervet és hozzá trtozó Településszerkezeti Terv Leírását módosítni kell. A Településszerkezeti terv módosítás esetén módosítás z érintett terület-felhsználási egységet mgá foglló, leglá egy tömre vontkozzon, és z dott terület környezetéen lévő szomszédos tömök együttesét is vegye figyeleme. A TLPÜLÉSSZRKZTI TRV HÁLÓZATI LMI I. Vsvonl A tervezési területet nem érinti. II. Gyorsforglmi A tervezési területet nem érinti. II. Országos külterületi fő A tervezési területet nem érinti. III. Országos elterületi fő A tervezési területet nem érinti. IV. Országos külterületi mellékutk A tervezési területet nem érinti. V. Országos elterületi mellékutk A tervezési területet nem érinti. VI. Helyi külterületi gyűjtőutk A tervezési területet nem érinti. VII. Helyi elterületi gyűjtőutk A tervezési területet nem érinti. VIII. Kerékpár A tervezési területet nem érinti. IX. Közi kereszteződés A tervezési területet nem érinti. ÉRTÉKVÉDLM Az épített környezet, krkter és településkép védelem A tervezési területek műemléki környezet áltl nem érintettek. Védett településszerkezetet (helyi, területi védelem) illetve helyileg védett épületet, építményt tömök nem érintenek. A védelem tárgy település egyéni rcult, mely e területekkel együtt képez egységet. A tervezett módosítás meglevő településképet, krktert nem efolyásolj, mivel terület továi eépítése nem várhtó. Régészeti terület, természeti környezet A tervezési terület régészeti érdekű területet nem érint. 11

13 A VÉGRHAJTÁST LŐKÉSZÍTŐ RNDLKZÉSK Szerkezeti terv és Településfejlesztési koncepció megvlósulását elősegítő intézkedések 1.) A tervezési területre készítendő Szályozási terv előírásin érvényesíteni kell z épített örökség, természeti környezet védelmét, infrstruktúr-hálózt, vízrendezés, környezetvédelem szempontjit. 2.) A Szályozási terv építési övezeti előírási mennyien lehetséges tükrözzék kilkult állpot elsődlegességét, iztosítv ezzel településszerkezet, településkép krkterének megőrzését, jvítását. 3.) A Szályozási tervek készítésénél tuljdoni viszonyokt, már megszerzett építési jogokt és kilkult épített környezet dottságit lehetőség szerint figyeleme kell venni. A Településszerkezeti terv megvlósításávl kpcsoltos egyé feldtok 1.) A tervezett településfejlesztési elemek megvlósíthtóság. 2.)Azokr területekre, melyek tervezett felhsználás jelenlegihez képest megváltozik, illetve fejlesztési területekre szályozási tervet, illetve teleklkítási tervet kell készíttetni. A terv megvlósítását elősegítő tárgyi és személyi feltételek 1.) A településfejlesztési progrmok szkszerű elkészítése, vlmint településrendezési terv és z építészeti és egyé műszki tervek tervszerű koordinálás és végrehjtás érdekéen főépítészt kell lklmzni. Célszerű kistérség településeinek közösen kistérségi főépítészt lklmzni. 2.) A településfejlesztési koncepció és településszerkezeti terven rögzített célok megvlósulás érdekéen településfejlesztési lpot kell létrehozni, és pénztámogtást nyújtó pályáztokon kell részt venni. 3.) A település környezetvédelmi feldtink ellátás, vlmint környezetvédelmi támogtások megszerzése érdekéen települési környezetvédelmi lpot kell létrehozni. 4.) A szályozási tervnek megfelelően közterület-szályozásokt végre kell hjtni, és földhivtli nyilvántrtásn át kell vezettetni. 5.) A településrendezési tervek érvényesítése érdekéen szükséges továterveztetésekről és egyé kpcsolódó feldtokról folymtosn gondoskodni kell. 12

14 H A T Á R O Z A T T R V Z T Sényő Község Önkormányzt Képviselő Testülete /2016.(..) számú htározt SÉNYŐ KÖZSÉG TLPÜLÉSSZRKZTI TRVÉNK ÉS A SZRKZTI TRV LÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL A képviselő-testület A Város igzgtási területére készített z Épített környezet lkításáról és védelméről szóló töször módosított évi LXXVIII., törvény 6. (3) ekezdés.) pontján kpott felhtlmzás lpján Településszerkezeti tervet és leírását z előterjesztésen foglltk szerint megtárgylt és z lái htároztot hozt: Nyírségterv Kft. áltl 25/2016. Tsz.-on készített Településszerkezeti tervét ( T-2. számú) és településszerkezeti tervek leírását elfogdj. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállpított Településszerkezeti Terven és z elválszthttln részét képező Településszerkezeti Terv Leírásán foglltkt együttesen kell lklmzni. Sényő, hó..np Kpják: A Képviselő testület tgji A polgármesteri hivtl körjegyzője és első szerkezeti egység vezetői Melléklet: T-2., T-2. 13

15 1 078 Sényői (VI.)-főfolyás F f 069/ / /2 069/3 118/2 042 Sz 6 118/ / / /4 110 mocs 046/11 mocs 046/13 069/6 0 Dru- és Dánkó-dűlő 097/ /7 mjr. g 097/2 046/6 g mjr. Sz /5 089/ Vtár. d Vtár. 094/3 094/2 094/ Kossuth Ljos köz 1/ 2 cstorn 2 3 Apgyi utc F 7 091/4 090 Sz 6 089/4 Sz 7 Sz F F /4 F Sz 7 089/3 c 091/3 Sz 6 R 3 F F 7 F R F F 7 F 7 Sz 6 089/2 Sz 7 F 091/2 F cstorn 059 F 7 F F F /1 c / /1 046/14 Szennyv.t. 046/9 046/8 Szennyv.t. g g 046/15 0 Sz 6 079/2 Sz /3 Sz 7 079/1 F /1 SZT - - Sényői (VI.)-főfolyás 045 cstorn cstorn JLMAGYARÁZAT Flusis lkóterület Kertvárosis lkóterület MGLÉVŐ ÁLLAPOT TLPÜLÉSSZRKZTI TRV M=1:8000 Településközpont vegyes terület Mezőgzdsági üzemi terület Különleges hulldék elhelyezésére szolgáló ter. Áltlános közlekedési terület rdőterület Mezőgzdsági áltlános terület Mezőgzdsági korlátozott hsználtú terület Vízgzdálkodási terület Szennyvíztisztítómű Vonls elemek Országos mellék Belterületi htár Beépítésre szánt terület htár Védőtávolság Rekultiválndó terület Villmos elosztóhálózt Megszüntető jel Tervezési terület lehtárolás NYÍRSÉGTRV Nyíregyház, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fx: 42/ mil: We: MGBÍZÓ: TRVZŐ: szintterület sűrűségi muttók SZRKSZTŐ: 0.5 DUDÁS D LISKÁNY TAMÁS FAZKASNÉ JÁNÓCSIK ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rjz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rjzszám: Meglévő állpot településszerkezeti terv Lf Lke Vt Gmg Kh Köá Mt Mkor V Az lptérkép z állmi lpdtok felhsználásávl készült! TRVZÉS MGNVZÉS: hó meglévő tervezett SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sényő Község Településrendezési Terv SZT TÉMAFLLŐS: 25/2016. T-2.

16 1 078 Sényői (VI.)-főfolyás /2 118/ mocs mocs 097/ /5 089/ /1 110 Vtár. d Vtár. 094/3 094/2 094/ F 7 091/4 0 5 Kossuth Ljos köz 1/ 2 cstorn 2 3 Apgyi utc mjr mjr. 7 Má /4 Sz 7 Sz F /2 046/2 069/3 046/3 Mkor /5 046/4 046/11 Má Mkor 046/13 069/ /7 g 097/2 046/6 g 4 F 090 Sz 6 F 068 Sz 7 089/3 c 091/3 Sz 6 R 3 069/4 095 F 7 F R F F 7 F 7 Sz 6 089/2 Sz 7 F 091/2 Sz 6 F 7 F cstorn Má 059 F 7 F F /1 Má F 6 089/1 c / /1 046/14 Szennyv.t. 046/9 046/8 Szennyv.t. g g 046/15 0 Sz 6 079/2 Sz /3 Ksz->Ktf - - Sényői (VI.)-főfolyás 045 cstorn Sz 7 079/1 F 4 V F f 042 Sz Dru- és Dánkó-dűlő 041 Mkor V cstorn Mkor 075 Mkor JLMAGYARÁZAT Flusis lkóterület Kertvárosis lkóterület Országos mellék TRVZTT ÁLLAPOT TLPÜLÉSSZRKZTI TRV M=1:8000 Településközpont vegyes terület Mezőgzdsági üzemi terület Különleges mjor terület Áltlános közlekedési terület rdőterület Mezőgzdsági áltlános terület Mezőgzdsági korlátozott hsználtú terület Vízgzdálkodási terület Szennyvíztisztítómű Vonls elemek Belterületi htár Beépítésre szánt terület htár Védőtávolság Rekultiválndó terület Villmos elosztóhálózt Megszüntető jel Tervezési terület lehtárolás NYÍRSÉGTRV Nyíregyház, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fx: 42/ mil: We: MGBÍZÓ: TRVZŐ: szintterület sűrűségi muttók SZRKSZTŐ: DUDÁS D LISKÁNY TAMÁS FAZKASNÉ JÁNÓCSIK ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rjz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rjzszám: Tervezett állpot településszerkezeti terv Lf Lke Vt Gmg Ktf Köá Mt Mkor V Az lptérkép z állmi lpdtok felhsználásávl készült! TRVZÉS MGNVZÉS: hó meglévő tervezett SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sényő Község Településrendezési Terv SZT TÉMAFLLŐS: 25/2016. T-2.

17 III. HLYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, SZABÁLYOZÁSI TRV MÓDOSÍTÁSA A szályozást érintő áltlános elvek Sényő Község Önkormányzt döntött településrendezési terv módosításáról, z épített környezet lkításáról és védelméről szóló töször módosított évi LXXVIII. törvény (továikn Étv.), z országos településrendezési és építési követelményekről szóló szintén töször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. számú kormányrendelet (továikn OTÉK) és településfejlesztési koncepcióról, z integrált településfejlesztési strtégiáról és településrendezési eszközökről, vlmint egyes településrendezési sjátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásink figyelemevételével. A megfoglmzott módosítási feldtok terv lklmzás során felmerült, jellemzően tuljdonosi igények vizsgáltár, ill. z egyes területek övezeti előírásink pontosításár vontkoznk. Lényegéen egyedi vgy lokális htású változttás, melyek terület-felhsználást érintő szerkezeti evtkozást igényelnek. A módosítás város településrendezési eszközei közül Helyi Építési Szályztot, és külterület Szályozási tervét érinti. A módosított szályozási terv htály Sényő Község közigzgtási területének (T-1) jelű lptérképeken körülhtárolt) területére terjed ki. A tervezett módosítás helye Sényő, Apgyi 048 hrsz-ú Sényői (VI.)-főfolyás áltl htárolt töm áltl htárolt töm, hol z érintett 046/14 hrsz-ú ingtlnt z önkormányzttól mezőgzdsági, illetve kiegészítő jelleggel idegenforglmi jellegű hsznosításr. A htályos településrendezési terv szályozási terve különleges hulldék hsznosításr szolgáló terület céljár jelölte ki. Az Önkormányzt tervezési terület vontkozásán, htályos településrendezési eszközök módosítás mellett döntött, nnk érdekéen, hogy pályázti on különleges tny-frmgzdságot (mint helyi sjátosságokt hordozó területet) lkítson ki település elterületközeli, frekventált részén. Tárgyi módosítás elfogdás esetén z önkormányzt településrendezési eszközökkel kívánj jelenleg lulhsznosított területek fejlesztését, dottságink megfelelően segíteni, településrendezési eszközökkel előmozdítni. Jelenlegi módosítás célj tervezett tevékenységek kereteinek véglegesítése, illetve z ehhez szükséges építészeti, építéshtósági feltételek iztosítás. Módosítás előtt Jelenlegi övezeti kód Kh Beépítési mód Sz Minimális építési telek ngyság (m2) 4000 Mximális eépítési % (HÉSZ lpján) 10 Építmény mgsság (HÉSZ lpján) 4,5-7,5 Minimális zöldfelület (HÉSZ lpján) (%) 20 Módosítást követően Módosított övezeti kód Ktf Beépítési mód Sz Minimális építési telek ngyság (m2) Mximális eépítési % (HÉSZ lpján) 30 Építmény mgsság (HÉSZ lpján) 4,5-7,5 Minimális zöldfelület (HÉSZ lpján) (%) 40 Az övezeti esorolást érintő tervezett szályozások A különleges tny-frmgzdság terület, település elsősorn tnyás, művelésől kivont, eépített, 1 h-t meghldó területeire lett kijelölve. A területen elsősorn mezőgzdsághoz kötődő építmények, terménytároló épületek, építmények, gyümölcsvégtermék-feldolgozó, tuljdonos számár lkóépület, illetve z idelátogtó turisták számár z ehhez kpcsolódó vendéglátó, és szolgálttó, pihenő, szálláshely szolgálttó létesítmény, állttrtás emuttását szolgáló épületek, és z zokt kiszolgáló infrstrukturális épületek, építmények helyezhetők el. A jvsolt K-tu övezeti kód lpján tömen szdonálló eépítés mellett, m2-es minimálisn kilkíthtó telekterületen 30%-os eépítettséggel, mx. 7,5 m-es építménymgsságú, különleges, helyi sjátosságokt hordozó funkció, épület helyezhető el. A minimálisn kilkítndó zöldfelület mértéke 40% lesz. Az épületek igényes nyghsználttl, igényes kilkítássl, mgstetővel létesíthetők. Az építőnygok megválsztásánál hgyományos, természetes nygok lklmzndók. Csk olyn rendeltetés megengedett, mely terület jellegéhez illeszkedik, vlmint környezetvédelmi előírásokn szályozott környezetvédelmi htárértékeket etrtj. Mivel tárgyi ingtln közi kpcsolttl nem rendelkezik, ezért nnk megközelítésére 070 hrsz-ú r közlekedési kpcsoltot iztosítunk. 14

18 Az utk kilkításához, engedélyezési tervhez, továá jogi végrehjtáshoz elengedhetetlen szükséges területek szályozási terven történő pontos megjelenítése. A szályozási tervmódosítás elsődleges célj z építésekhez feltétlenül szükséges terület iztosítás, jogszályi előkészítése, területiztosítás elsődleges feltételének megteremtése, mivel kisjátításhoz szályozási terven jelöltek dnk jogszályi hátteret. Tisztázódnk tuljdonosi és területi kihtások, töm telkeit érintő teleklkítás végrehjthtó lesz. Ismertté válik szályozási terven vló szerepeltetéssel környezettel vló összefüggései, z előkészítés feldti. A HÉSZ és szályozási tervek módosítás során igénye vett eszközök Joglkotás, egyé intézkedés, település Hosszávú Településfejlesztési Koncepciójához vló viszony Az előterjesztés lpján települési önkormányzt helyi jogszályt lkot. zzel z építés helyi rendjét, már meglévő eépítésre szánt terület övezeti előírási tekintetéen módosítj közösségi érdekeknek megfelelően, melyet helyi építési szályztn érvényesíteni kell. A területre készített előírásokt települési HÉSZ-e egységes szerkezete e kell illeszteni. A rendelet mellékletét képező szályozási tervet Község érvényes Szályozási tervée szintén e kell illeszteni. gyes területeken célszerűnek látszik mindenkori költségvetés helyzetétől függően z Önkormányzt szerepét erősíteni tuljdonviszonyok terén, és pályáztokkl, vgy egyé forrásól területek infrstruktúrájánk fejlesztését iztosítni. A Koncepcióhoz vló viszony fentieken tárgylásr került, Koncepció trtlmát illetően nem érinti tervezett módosítás. lőzmények, egyé kpcsoltok A jvsolt módosításokkl z Önkormányzt közterületek rendszerét, mezőgzdsági területhsznált szerepét kívánj hngsúlyozni. Mindezen szempontok figyelemevételével Képviselőtestület módosítás mellett döntött. Törvényi kpcsolódások A tervezeten lévő szályozás mgs-rendű tervekkel vló kpcsolt A mgs rendű tervekkel vló összhng iztosított. lőzetes véleményezési kötelezettség Az Étv. és cstlkozó egyé rendeleteken kötelezően előírt egyeztetéseket lefolytttuk. Az előterjesztés kommunikációj Jvsltok igen/nem Jvsolt-e z előterjesztés kommunikációj igen Testületi ülést követő sjtótájékozttó igen Önkormányzt áltl szervezett sjtótájékozttó igen( töször) Továi szkmi progrmok szervezése igen, Továi lkossági tájékozttás igény esetén Az önkormányzti kommunikáció trtlm A gzdsági terület továi fejlesztése, új válllkozások megtelepítése kívántos. Az előterjesztő részéről nyiltkozik A polgármester, vgy z áltl kijelölt személy(ek) Vn-e kommunikációs kényszer vn/célszerű 15

19 T R V Z T SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISLŐ-TSTÜLTÉNK /2016. ( ) KT.sz. önkormányzti rendelete Sényő Község szályozási tervéről és helyi építési szályztáról szóló 5/2005(IV.22.) önkormányzti rendelet módosításáról Sényő Község Önkormányzt Képviselő-testülete Mgyrország Alptörvénye 32. cikk (2) ekezdéséen meghtározott eredeti joglkotói htásköréen Mgyrország helyi önkormányztiról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) ekezdés 1. pontján meghtározott feldtköréen eljárv z épített környezet lkításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) ekezdés c.) pontj lpján, z épített környezet lkításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. -n iztosított véleményezési jogköréen eljáró állmigzgtási szervek és egyé érdekeltek, z egyes tervek, illetve progrmok környezeti vizsgáltáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletéen meghtározott, környezet védelméért felelős szervek, - vlmint z építésügyi és építésfelügyeleti htóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. (1) ekezdéséen iztosított véleményezési jogköréen eljáró elsőfokú építésügyi htóság, vlmint véleményezési joggl megkeresett szervek: Hjdú-Bihr Megyei Kormányhivtl Építésügyi Hivtl Állmi Főépítész, Felső-Tisz-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi Felügyelőség, Sz.-Sz.-B. Megyei Ktsztrófvédelmi Igzgtóság Területi Vízügyi Igzgtóság, Szolcs-Sztmár-Bereg Megyei Kormányhivtl Népegészségügyi Szkigzgtási Szerv, Szolcs-Sztmár-Bereg Megyei Ktsztrófvédelmi Igzgtóság, Szolcs-Sztmár-Bereg Megyei Kormányhivtl Közlekedési Felügyelőség, Hjdú-Bihr Megyei Kormányhivtl Kulturális Örökségvédelmi Irod, Hortoágyi Nemzeti Prk Igzgtóság, Szolcs-Sztmár-Bereg Megyei Kormányhivtl Földhivtl, Hjdú- Bihr Megyei Kormányhivtl rdészeti Igzgtóság, Szolcs-Sztmár-Bereg Megyei Kormányhivtl Növényés Tljvédelmi Igzgtóság, Miskolci Bánykpitányság, Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkr, Nemzeti Médi és Hírközlési Htóság Dereceni Igzgtóság, Nemzeti Közlekedési Htóság Légiközlekedési Igzgtóság, Felső-Tisz-vidéki Vízügyi Igzgtóság, Országos Vízügyi Főigzgtóság, Nemzeti Közlekedési Htóság Útügyi, Vsi és Hjózási Hivtl, Forster Gyul Nemzeti Örökséggzdálkodási és Szolgálttási Központ, Sz.-Sz.-B. Megyei Rendőr-főkpitányság, Nyíregyház Megyei Polgármesteri Hivtl I. fokú Építésügyi Htóság, továá Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzt, Nyírtur Község Önkormányzt, Nyírogdány Község Önkormányzt, Nyírtét Község Önkormányzt Apgy Község Önkormányzt Npkor Község Önkormányzt, továá "IFI-ZÓNA" Sényői Ifjúságért gyesület, Sényői Nőszövetség gyesület, Sényői Környezet- és Ifjúságvédelmi Polgárőr gyesület véleményének kikérésével következőket rendeli el: 1. Sényő Község szályozási tervéről és helyi építési szályztáról szóló 5/2005. (IV.22.) önkormányzti rendelet ( továikn: Ör.) 1. helyée z lái rendelkezés lép: A rendelet htály és lklmzás (1) A rendelet htály Sényő Község teljes igzgtási területére kiterjed. (2) Az érvényességi területen elül építési tevékenységet folyttni, rr htósági engedélyt dni, telket kilkítni, kötelezést előírni csk z épített környezet lkításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. ( továikn Étv.), vlmint z e törvény módosításáról szóló évi CXV. törvény, és törvény lpján meghtározott, z Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. sz. rendelet ( továikn OTÉK) előírási, vlmint jelen Helyi Építési Szályzt együttes figyelemevételével szd. (3) A rendeletet és külterületre vontkozó T 2, vlmint elterületre vontkozó T-3, T-3.-I., T-3.-II., T- 3.-III rjzszámú Szályozási terveket együtt kell lklmzni. 1 1 HÉSZ módosítás önkormányzti döntés lpján. 16

20 2. Sényő Község szályozási tervéről és helyi építési szályztáról szóló 5/2014. (IV.22.) önkormányzti rendelet ( továikn: Ör.) 4. - helyée z lái rendelkezés lép: Az áltlános felhsználás szerinti tgolódás és építési hsználtuk mértéke, vlmint z építési övezeti, illetve övezeti tgolódás (1) A település igzgtási területének áltlános és sjátos hsznált szerinti tgolódását terv szerinti téreli renden kell lklmzni. zek z áltlános és sjátos építési hsználtuk szerint z láik:., eépítésre szánt területek és ép. övezeteik: jele - lkóterület: - flusis Lf - kertvárosis Lke - vegyes terület: - településközpont vegyes terület Vt - gzdsági terület: - kereskedelmi és szolgálttó gzdsági Gk - egyé, nem zvró htású ipri gzdsági Ge - mezőgzdsági üzemi Gmg - különleges terület: - temetőterület Kl-t - kegyeleti prk Kl-kep - szdidős, sportolási Klo-sp - különleges hulldék elhelyezésére szolgáló terület /szennyvíztisztító/ Kh - tny-frmgzdság Ktf 2 Ki = Különleges intézményterület<10% eépítéssel, Kió = különleges intézményi terület 10% eépítéssel 3. Sényő Község szályozási tervéről és helyi építési szályztáról szóló 5/2014. (IV.22.) önkormányzti rendelet ( továikn: Ör.) 9. - helyée z lái rendelkezés lép: A különleges terület (1) A terv különleges területeit sjátos hsználtuk szerint sportolási szdidős- rekreációs- rendezvényi célt szolgáló, és temető- területek, kegyeleti prkok, közösségi-szolgálttó intézmények, tny-frmgzdság 3 területek céljár lehet felhsználni terv szerinti téreli renden. (2) A területen új rendeltetési egységet jelentő helyiséget építeni, építményt elhelyezni csk leglá részleges közmüvesítettség megléte esetén lehet, illetőleg h leglá: korszerű közmű-pótlóvl iztosított energiellátás, z illetékes szkhtóságok áltl elfogdott megoldássl iztosított ivóvízellátás és szennyvíztisztítás vlmint szennyvíz elhelyezés, továá leglá nyílt árkos cspdékvíz elvezetés iztosított. (3) A szályozási tervlpokon különleges tny-frmgzdság célú terület övezete (Ktf) területen, mezőgzdsághoz kpcsolódó építmények, zöldség- gyümölcsvégtermék-feldolgozó, z ehhez kpcsolódó tároló, emuttó jelleggel állttrtó épületek, illetve tuljdonos számár lkóépület, turisztiki célll kereskedelmi, vendéglátó, és szolgálttó, pihenő, szálláshely szolgálttó létesítmények helyezhetők el. Az épületek igényes nyghsználttl, igényes kilkítássl, mgstetővel létesíthetők. Az építőnygok megválsztásánál hgyományos, természetes nygok lklmzndók. 4 2 HÉSZ módosítás önkormányzti döntés lpján. 3 HÉSZ módosítás önkormányzti döntés lpján. 4 HÉSZ módosítás önkormányzti döntés lpján. 17

21 (4) A területen z lái jellemzőjű építési övezeteket kell lklmzni terv szerinti téreli renden: sjátos hsznált ill. rendeltetés temető eépítési mód lklmzhtó építési övezet jele telek legngyo eépített sége (%) z épület legngyo építménymgsság (m) A telekre A telek legkise ktív zöldterülete % A telek minimális területe m 2 Kl-t 3 4, Kegyeleti prk Kl-kep 2 3(K) 15 K** gyé különleges közösségi szolgálttó (szezonális) Klo-sp 10 4,5-8,0* intézmény Szdon álló szdidős Kh-sz 10 4,0-7,5 20 K** tny-frmgzdság Ktf 30 4,5-7, K= kilkult telekterület * = csk rendeltetés és technológi megkívánt építmények, ugrótorony, fedett csrnok, npozó, csúszd...st. építménye lehet mximum 12,5 m mx., egyéként legfelje 4,5 m., illetve 4,0 m. ** = nem megoszthtó, de terv elfogdáskor meglévő telke ővíthető A terv különleges területei elsődlegesen terület sjátos építési hsználtánk, ill. rendeltetésének megfelelő épületek illetőleg építmények elhelyezésére szolgálnk. A melléképítmények közül közmű ecstlkozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulldéktrtály-tároló (legfelje 2,0 m-es elmgssággl), vlmint pihenés célját szolgáin kerti építmény (hint, csúzd, homokozó, szökők, pihenés és játék céljár szolgáló műtárgy, terepszintnél 1 m-nél nem mgsr emelkedő lefedés nélküli tersz., továá kerti szdlépcső (tereplépcső) és lejtő helyezhetők el. A közművesítettség fokát z láik szerint kell kilkítni: - új rendeltetési egységet jelentő helyiséget építeni kegyeleti prk kivételével csk leglá részleges közművesítettség megvlósulás esetén lehet. (5) A sportolási és szdidős célú területen épületet és építményt csk teljes közművesítettség megléte esetén lehet építeni. 4. Záró rendelkezés (1) A rendelet közlését követő 5. npon, de leghmr z elfogdástól számított 15. npon lép htály, és htálylépést követő npon htályát veszti. (2) rendelet rendelkezéseit htálylépés npjától ikttott új ügyeken kell lklmzni. Sényő, hó..np Pehely Zoltán polgármester Dr. Szentpéteri Griell jegyző Az önkormányzti törvényen iztosított jogkörömen eljárv /2016.( ) önkormányzti rendeletet mely Sényő Község szályozási tervéről és helyi építési szályztáról szóló töször módosított 5/2014.(IV.22.) önkormányzti rendelet módosításáról szól hó.npján kihirdetem. Sényő, hó..np Dr. Szentpéteri Griell jegyző 18

22 Htásvizsgált 1. A 2011 jnuár 1.-jetől htályos, joglkotásról szóló évi CXXX. törvény ( továikn Jt.) szerint: 17. (1) A jogszály előkészítője jogszály feltételezett htásihoz igzodó részletességű előzetes htásvizsgált elvégzésével felméri szályozás várhtó következményeit. Az előzetes htásvizsgált eredményéről... önkormányzti rendelet esetén helyi önkormányzt képviselő-testületet tájékozttni kell [ ] (2) A htásvizsgált során vizsgálni kell ) tervezett jogszály vlmennyi jelentősnek ítélt htását, különösen ) társdlmi, gzdsági, költségvetési htásit, ) környezeti es egészségi következményeit, c) dminisztrtív terheket efolyásoló htásit, vlmint ) jogszály meglkotásánk szükségességet, joglkotás elmrdásánk várhtó következményeit, c) jogszály lklmzásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi es pénzügyi feltételeket. 2. A Helyi Építési Szályztról szóló rendelet tervezetéen ( továikn Tervezet) foglltk várhtó htási Jt. 17. (2) ekezdéséen fogllt elvárások tükréen z láik szerint összegezhetők. I. A végrehjtás és z lklmzhtóság feltételei A végrehjtás során szükséges z, hogy köz-, illetve szkigzgtás ruglmsn, gyorsn, szkszerűen lklmzz, teljesítse terven szereplő lehetőségek figyeleme vételével z elvárt és teljesíthető lkossági, és efektetői igényeket. Rövidtávon célszerű település szályozási elemeinek teljes felülvizsgált. Mindezen célok megvlósításához z állmi, z önkormányzti és szolgálttó szereplők ruglms, gyors együttdolgozás szükséges. II. Társdlmi htások összefogllás lsődleges htások: Az elvárt eredmény z, hogy különleges területek továi fejlesztése megtörténjen, területi kihtások megismerésre kerüljenek, lkosság igénye és civil szervezetek véleménye mrdéktlnuk kielégítésre kerüljenek. Másodlgos htások: Az elvárt eredmény területi fejlesztés révén, hogy rnmezős területek revitlizációj megtörténjen, települési lkosság településfejlesztéssel kpcsoltos igénye, z épített környezet lkításávl és védelmével összhngn teljesüljön, mely z életszínvonl emeléséhez vezessen településen. III. Társdlmi költségek Nincs olyn konkrét társdlmi csoport, melyekre nézve hátrányt okozn szályozás módosítás és tervezett terület-felhsználás módosítás. A tervezett változttás intenzitásnövekedést okoz. IV. Költségvetési htások Nincs zonnl jelentkező kötelező költségvetési kidás. Bevételek tekintetéen helyi IPA, építmény és egyé dóevételek nőnek. A fogllkozttás jvításávl jvulnk város gzdsági ellátó-szolgálttó szerepei, átértékelődik város településszerkezeti és kommunális-szolgálttó szükséglete. V. gészségügyi htások A tervezett módosításoknk egészségügyi htási nem jelentkeznek. Közvetve terület rendeltetése rekreációt segíti, egészséges életmódr nevel, lkosság egészségi állpotánk jvítását eredményezi. VI. Környezeti htások Nincsenek káros környezeti htások, csk pozitív htások keletkeznek. Melléklet: T-3.-III., T-3.-III. 19

23 - 078 Má 069/6 cstorn /4 Mkor 046/13 0 g 046/6 046/12 g g 046/11 046/7 Sényői (VI.)-főfolyás 045 cstorn JLMAGYARÁZAT FLÜLTK: MGLÉVŐ ÁLLAPOT SZABÁLYOZÁSI TRV M=1:4000 I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület erdőterület 097/2 4 g Sz 6 22 Kh 046/14 Szennyv.t. 046/9 046/8 047 V vízgzdálkodási terület védőterület elvíz áltl veszélyeztetett terület VONALAS SZABÁLYOZÁSI LMK: szályozási vonl 046/15 Szennyv.t. g g Mkor övezeti htár védőtávolság htár villmos energihálózt 094/1 094/3 094/2 v F 091/2 Má F 7 091/1 F 6 F F Sz 6 Mkor 079/3 079/2 Sz g /1 cstorn V 4 NYÍRSÉGTRV Nyíregyház, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fx: 42/ mil: We: rekultiválndó terület tervezési terület lehtárolás SZ 10 Kh 20 4,5-7, MGBÍZÓ: TRVZŐ: SZRKSZTŐ: DUDÁS D LISKÁNY TAMÁS FAZKASNÉ JÁNÓCSIK ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rjz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rjzszám: Meglévő állpot szályozási terv Az lptérkép z állmi lpdtok felhsználásávl készült! TRVZÉS MGNVZÉS: SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sényő Község Településrendezési Terv hó TÉMAFLLŐS: 25/2016. T-3.-III.

24 - 078 Má 069/6 cstorn /4 Mkor 046/13 0 g 046/6 046/12 g g 046/11 046/7 Sényői (VI.)-főfolyás 045 cstorn JLMAGYARÁZAT FLÜLTK: TRVZTT ÁLLAPOT SZABÁLYOZÁSI TRV M=1:4000 I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület erdőterület 097/2 4 g Sz 6 22 Ktf 046/14 Szennyv.t. 046/9 046/8 047 V vízgzdálkodási terület védőterület elvíz áltl veszélyeztetett terület VONALAS SZABÁLYOZÁSI LMK: szályozási vonl 046/15 Szennyv.t. g g Mkor övezeti htár védőtávolság htár villmos energihálózt 094/1 094/3 094/2 v F 091/2 Má F 7 091/1 F 6 F F Sz 6 Mkor 079/3 079/2 Sz g /1 cstorn V 4 Ktf NYÍRSÉGTRV Nyíregyház, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fx: 42/ mil: We: rekultiválndó terület tervezési terület lehtárolás SZ 30 4,5-7, MGBÍZÓ: TRVZŐ: SZRKSZTŐ: DUDÁS D LISKÁNY TAMÁS FAZKASNÉ JÁNÓCSIK ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rjz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rjzszám: Tervezett állpot szályozási terv Az lptérkép z állmi lpdtok felhsználásávl készült! TRVZÉS MGNVZÉS: SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sényő Község Településrendezési Terv hó TÉMAFLLŐS: 25/2016. T-3.-III.

25 IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZK Az Étv. 7. előírásink vló megfelelés igzolás A vizsgált tervezési terület egészére és nnk környezetére is kiterjed. Az épített környezet lkításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (1) és (2) ekezdése kimondj, hogy A településfejlesztés és településrendezés célj lkosság életminőségének és település versenyképességének jvítás érdekéen fenntrthtó fejlődést szolgáló településszerkezet és jó minőségű környezet kilkítás, közérdek érvényesítése z országos, térségi, települési és jogos mgánérdekek összhngjánk iztosításávl, természeti, táji és építészeti értékek gyrpítás és védelme, vlmint z erőforrások kíméletes és környezetrát hsznosításánk elősegítése. (2) A településfejlesztés és településrendezés során iztosítni kell területek közérdeknek megfelelő felhsználását jogos mgánérdekekre tekintettel. nnek során figyeleme kell venni: ) népesség demográfii változását, lkásszükségletét, A módosítás nem efolyásolj ezen elemek iztosíthtóságát. ) népesség fiziki, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel csládok, fitlok, z idősek, fogytékos személyek igényeire, z okttás, kultúr, sport, szdidő és z üdülés, vlmint társdlmi szervezetek, egyházk működési feltételeinek lehetőségeire, A módosítás nem efolyásolj ezen elemek iztosíthtóságát. c) helyi népesség identitásánk erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gzdgságánk megőrzését, A módosítás nem efolyásolj ezen elemek iztosíthtóságát. d) népesség megélhetését iztosító gzdsági érdekeket, munkhelyek megőrzésének és új munkhelyek teremtésének érdekeit, mező-és z erdőgzdság, közlekedés, post és hírközlés, közüzemi ellátás, különösképpen z energi- és vízellátás, hulldékkezelés, szennyvízelhelyezés és kezelés, vlmint nyersnyglelőhelyek iztosítását, A módosítás jvítj ezen elemek iztosíthtóságát mezőgzdság tekintetéen. e) helyi társdlmi-gzdsági és infrstrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, z integráció elmélyítését, Nem sérül ezen elv módosítás során. f) közlekedési kényszer (lkóhely-munkhely, nyersnyg kitermelés-feldolgozás st. viszonyltán) csökkentését és megfelelő színvonlú közlekedés kilkítását. Jelen tervjvslttl településszerkezet közlekedést generáló folymti nem változnk, mennyien mégis, z csökkenést generál. g) z egészséges lkó-és munkkörülmények, népesség iztonságánk áltlános követelményeit, A tervezett módosítás segíti ezen feltételek megvlósulását. h) megőrzésre érdemes történeti vgy településképi jelentőségű településrészek és z építészeti és régészeti örökség védelmét, felújítását és továfejlesztését, vlmint z értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továá z ingtlnról feltáruló kilátás védelmét, nnk mértékéig, hogy z z érintett telkek szályos eépítését ne kdályozz, A htályos településrendezési tervek országos és helyi értékvédelmi elemei nem érintik tervezési területet és környezetét. A jvsolt módosítás révén roncsolt terület revitlizációj történik. i) környezet-, természet- és tájvédelem A tervezett módosítás segíti ezen elemek védelmét. 20

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI DÖGEI KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT ÉS A FLÓRÁN TÉR TÖMBJÉNEK ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGÁT ÉRINTŐ TRT.

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI DÖGEI KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT ÉS A FLÓRÁN TÉR TÖMBJÉNEK ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGÁT ÉRINTŐ TRT. NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

N Y Í R S É G T E R V K

N Y Í R S É G T E R V K N Y Í R S É G T E R V K f t. S z é k h e l y : 4 4 3 1. N y í r e g y h á z a, M a c k ó u. 6. s z. I r o d a : 4 4 0 0. N y í r e g y h á z a, S z e g f ű u. 7 3. s z. T e l e f o n / f a x : ( 4 2 )

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TPÜÉSRNDZÉSI SZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2015 VÉMÉNYZÉSI ANYAG Készült településfejlesztési konepióról, z integrált településfejlesztési strtégiáról és településrenezési eszközökről, vlmint

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

MÁRIAPÓCS VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉS HÉSZ 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁS

MÁRIAPÓCS VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉS HÉSZ 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁS ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 MÁRIAPÓCS VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

2013. április M Ó D O S Í T Á S A

2013. április M Ó D O S Í T Á S A S Ö R É D Ö Z S É G T P Ü É S S Z R Z T I T R É N, H Y I É P Í T É S I S Z A B Á Y Z A T Á N A É S S Z A B Á Y Z Á S I T R É N M Ó D S Í T Á S A 0. április Söréd özség Településszerkezei ervének, Helyi

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV 9. (6) 2 0 1 2. Máj us Hó Z. É. M Ű

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Szakma megnevezése: Mechatronikai technikus

Szakma megnevezése: Mechatronikai technikus Érettségi utáni képzeink Szkm megneveze: Mechtroniki technikus Képzi idő: 2 év (érettségire épülő képz) 1/9 Érettségi utáni képzeink munkterület rövid, jellemző leírás számos rendelkező üzemeltete, mechtroniki

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (D2)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (D2) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (D2) Balkány Város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 3/2009.(II.6.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Fgor mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet lpján, mint gyártó

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN Doktori értekezés Csom Zoltán Budpest 21 A doktori iskol megnevezése: tudományág: vezetője: Témvezető: Kertészettudományi

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAGA. 2014. november

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAGA. 2014. november PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAGA 2014. november KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2085 PILISVÖRÖSVÁR, FŐ TÉR 1. TERVEZŐ:

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2013. ÉVI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 21.. (3) BEK. A.) PONT, ÉS A VÁRFÜRDŐ TÖMBJÉT ÉRINTŐ TRT.

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2013. ÉVI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 21.. (3) BEK. A.) PONT, ÉS A VÁRFÜRDŐ TÖMBJÉT ÉRINTŐ TRT. NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

3. (3) A R 6. (5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az övezet telkei csak ütemezetten a jelenlegi belterület felől folyamatosan építhetők be.

3. (3) A R 6. (5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az övezet telkei csak ütemezetten a jelenlegi belterület felől folyamatosan építhetők be. Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének./2015.(...) önkormányzati rendelete Borzavár Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10 /2005.(06.01.) számú önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyirat: 2562-26/2009.X. Ügyintéző: Huczman Melinda NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/121 Fax: (42)

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be. KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005 (III.22. Ör). sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Város-Teampannon Kft. 2015. november ALSÓÖRS TRT MÓDOSÍTÁS EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 2015. NOVEMBER 2 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben