SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K"

Átírás

1 HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ)

2 HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, János u.. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) TEVEZŐ: TELEPÜLÉSENDEZÉS: ÖNYEZETVÉDELEM: ÖZMŰ: ÖZLEEDÉS: HÜBNE TEVEZŐ FT HÜBNE MÁTYÁS DLA okl. építészmérnök vezető tervező TT-- SPO ATTILA településmérnök BAACSI VITÓIA környezetmérnök HANCZÁ EMŐE M-- BÍÓ ATTILA M-- LOVAS ATTILA okl. építőmérnök, városép.-városgzd. szkmérnök Tk-T-- Pés,. június hó Hüner Mátyás DLA vezető tervező TT É--

3 HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, János u.. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ). ELŐZMÉNYE. A TELEPÜLÉSENDEZÉSI TEV MÓDOSÍTÁSÁNA LEÍÁSA. TELEPÜLÉSSZEEZETI TEV MÓDOSÍTÁSA (HATÁOZATTAL ELFOGADANDÓ MUNAÉSZ). HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (ENDELETTEL ELFOGADANDÓ MUNAÉSZ). ÖZLEEDÉS, ÖZMŰVESÍTÉS MELLÉLETE: - LAÓUTCÁ IALAÍTÁSI LEHETŐSÉGEI (, M SZÉLES, UTCASAO) - A MELLÉUTA EESZTEZŐDÉSÉNE JÁHATÓSÁGA TÉÉPE: - ISZAI ÚTI ISETE, ŐÖSI ÚTI ISETE SZEEZETI TEV - ISZAI ÚTI ISETE, ŐÖSI ÚTI ISETE SZABÁLYOZÁSI TEVE - Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének vlmint egyes elterületi területrészeinek szályozási tervéről és helyi építési szályztáról szóló /.(II..) rendelet mellékletét képező.,.,. számú külterületi, és B.., B., B., B. számú elterületi szelvényei, vlmint szályozási terv "Jelkuls és szelvényeosztás" lpj.

4 HÜBNE TEVEZŐ, SZOLGÁLTATÓ és EESEDELMI FT PÉCS, JÁNOS U.. SZÉESFEHÉVÁ ISZAI ÚTI ÉS ŐÖSI UTCAI ISETE TELEPÜLÉSENDEZÉSI TEVE (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ). ELŐZMÉNYE Jelen tervezési munk Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzt özgyűlése Városfejlesztési Bizottság /. (IX..) VFB számú htároztán megfoglmzott őrösi uti és Iszki i zártkertek szályozási terve és helyi építési szályzt módosítás feldttl indult. A tervezési terület ót áll figyelem középpontján, mikor is kiskertekkel szemen új építési igény lkásépítés is megjelent. Az -es tervezés eredményének eépítés %-ról %-r történt növelése tekinthető, lkásépítés kizárás mellett. -n tnulmányterv készült, melyen ismételten felvetődött lkásépítés lehetőségének elemzése, toválépés feltételeinek értékelése. A fejlesztési igények megismerése érdekéen kérdőíves felmérés készült, melynek eredménye már előre vetítette fejlesztési progrm ellentmondásosságát, hiszen z ingtlntuljdonosok supán,%- ( kérdőív) válszolt nnk ellenére, hogy térség képviselői mindent elkövettek minél eredményese részvétel érdekéen. Figyelemre méltó z z dt is, hogy válszdók %- kívánt sk lkást építeni (z összes ingtln,%-), ugynkkor lkóterületté lkításn %- válllt voln z - és közműépítés költségeit (z összes ingtln %-).. A TELEPÜLÉSENDEZÉSI TEV MÓDOSÍTÁSÁNA LEÍÁSA A tervezési feldtot kiskertek területének lkóterületté nyilvánítás képezte, szinkronn város htályos településszerkezeti tervével. A. szeptemeréen elindult tervezés z előkészítő munkrészek készítésével, helyszínelésekkel, megízókkl folyttott egyeztetésekkel, mjd z állmigzgtási szervek előzetes véleményének megkérésével indult. A munk meghtározó fázis volt. novemer. és -én, illetve. és - án megtrtott lkossági fórumok, melyeken már ismertetésre kerültek közlekedési területek (közutk, mgánutk) kilkításánk, közművesítés lehetőségeinek és prolémáink körvonli, fejlesztésnek mgántuljdonól fkdó korláti. Az önkormányzton elüli egyeztetéseket követően közenső véleményezési eljárásr -en került sor. A eérkezett állmigzgtási és szkhtósági vélemények kevés kivételével lpvetően nem kérdőjelezték meg lkóterületté válás lehetőségét, zonn z észrevételei lpján relizálódott z tény hogy mezőgzdsági kiskertes övezet

5 lkóterületté történő átminősítéséhez szükséges közművek kiépítéséhez ngymértékű műszki fejlesztésre lenne szükség. A tervezési terület teljes infrstruktúr olyn nygi terhet vonn lkosság számár, hogy teljes tervezési terület elterület evonás jelenlegi gzdsági viszonyok tükréen nem reális. A fejlesztés ngyságrendje ( ingtln,. km hosszúságú köz- és mgánutk),közművek műszki megoldhtóságánk nehézségei z ütemezhetőség, izonytln fejlesztési források mitt rendezési tervezés kompeteniáján túlnyúló továi kérdések merültek fel. A szályozási terv feldt elsődlegesen kilkult közlekedési hálózt és telekstruktúr figyeleme vételével lkossági igények lpján szályozás elvének és gykorltánk rögzítése. A tervezési fázis kezdetén lkossági igény felmérését követően z lái kritériumok kerültek meghtározásr: mgántuljdon mximális védelme, minden telek legyen eépíthető jelenlegi közlekedési területek (önkormányzti és mgánutk) szélessége., m, nem iztosítj lkóterület elvárhtó szintű kiszolgálását, ezért kilkult szályozási szélesség növelése szükséges, zonn ennek ngyságrendje szükséges mértéket ne hldj meg - m -es telekngyság z hálózt ővülésével tová sökken, ezért lkóterület sk teljes közművesítettség iztosításávl lkíthtó ki sekély és szétszórtn jelentkező építési igény és terület ngyságánk ellentmondásosság mitt z ütemezés lpvető szempont kell legyen térség kilkult, zöld jellegét eépítési % visszfogásávl (%, srokteleken %) kell iztosítni, hiszen közlekedési területen fsor nem létesíthető tervezési területen urkolt felületek rány megnő, ezért telekről spdékvizeknek z utkr történő kivezetése nem jvsolt (losolás, szürke víz felhsználás) z utkr eső spdékvizek elvezetése zárt stornákon történhet, közvetlenül, illetve záportározón keresztül vízfolyás történő evezetéssel. A településszerkezeti terven előirányzott ngyságrendű lkóterület szükségessége rendkívül költséges és izonytln fejlesztési igények mitt egy új városfejlesztési konepión felülvizsgálndó.

6 Új építési engedély feltételéül teljes közműellátás vlmint területet feltáró gyűjtő igénye került meghtározásr. Ennek iztosításár először szennyvízátemelő műtárgy és szennyvizeket efogdóig továszállító nyomóstorn tervezése, engedélyeztetése és megépítése szükséges. Ezzel egyidejűleg már terveztethető, engedélyeztethető és építhető vizsgált területen elül kiépítendő vízelosztó hálózt tűzspokkl és szennyvízgyűjtő storn hálózt. De ddig vízhálózt nem helyezhető üzeme, meddig szennyvíz gyűjtő stornhálózt nem kp hsznált vételi engedélyt. A gyűjtőstorn hálóztr is sk zt követően lehet stlkozni, h ól továvezetés szennyvízátemelő műtárgy és nyomóstorn üzeme helyezésével- megoldott. A vizes közművek, vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése így szoros összekpsolássl, egyidejű kivitelezéssel vlósítndó meg. Célszerű zonn hely és eruházási költségsökkentés érdekéen egyidejűleg z összes, egyé (gáz, villmosenergi) közművet is megépíteni, mert ezzel közös közműárkos közműfektetési mód nyújtott terület tkrékosság, s ezzel földmunkán megtkrítás iztosíthtó. Az építés kpsolt eruházásként spdékvíz elvezetést és közvilágítást kell kiépíteni, ezzel válik terület teljes közműellátottságúvá. A megvlósítás természetesen fenti szempontokt figyeleme véve ütemezetten történhet, hiszen tervezési területen közművesítendő, urkoltokkl ellátndó közterület hossz.,km. A megvlósítás ütemezését már ismertetett szempontokon kívül z láik efolyásolják: - mind vízi közművek mind z energi közművek kiinduló pontj meglévő illetve már megtervezett (kiviteli tervvel rendelkező) vezetékrendszerek, ezek elsődlegesen őrösi után, Iszkszentgyörgyi on tlálhtók. Ezen uták mentén lévő ingtlnok közművekre ráköthetők. (. ütem) - közműépítésre rendelkezésre álló források, hiszen,km-es hálózt egyidejű kiépítése jelentős tőkét igényel. A lkossági fórumokon elhngzottk lpján vélelmezhető, hogy közművek megvlósítás társulásos formán várhtó. A kérdőíves felmérések tpsztlt lpján rögzíthető, hogy z építési szándékok területen szétszórtn jelentkeztek, így megvlósítás komoly szervező munkát igényel mind műszki, mind pénzügyi szempontól egyránt. - elterülete vonást mindenkori konkrét fejlesztési szándékok ismeretéen élszerű megvlósítni. Az észrevételekre dott tervezői válszokt követően tervezési munk megállt.. deemer -én, mjd. jnuár -én Főépítészi Irodán megtrtott egyeztetésen megvittásr kerültek z eddig megismert észrevételek, terv megvlósíthtóságávl kpsoltos korlátok illetve lehetőségek, és megállpodás született tervezési munk lezárás érdekéen. Fejlesztési források hiányán, z építési szándékok szétszórtság, jelenlegi hálózt töségének mgántuljdon vlmint egyes érdekelt álmigzgtási

7 szervek véleménye mitt teljes terület lkóterületté lkítás m nem relitás. Ugynkkor már közművekkel rendelkező, illetve reálisn közművesíthető területeken lkóterületté nyilvánítás jogos igény. Fentieknek megfelelően z Iszki és őrösi uti kiskertek területéől kertvárosis lkóterületté tervezett ) őrösi ut délnyugti oldlán elhelyezkedő telkek sor ( ingtln), ) Hernád ut őrösi ut délnyugti srkán kilkult telek, melyek őrösi után megvlósult vezetékes közművekre stlkoztthtók, ) z Iszkszentgyörgyi észkkeleti oldlán lévő ingtlnok, d) z Iszkszentgyörgyi tól észkkeletre elhelyezkedő, (ósg ut), / (mgán), / (Ss ut), / (rvly ut) és / (Veré ut) helyrjzi számú köz- és mgánutk mentén lévő ingtlnok ( ingtln) kertvárosis lkóterület övezeti esorolás: Lke- jelű építési övezet (Feketehegy Szárzrét), ezen elül: Lke-. övezete z Iszkszentgyörgyi mentén meglévő ingtlnok, Lke-. övezete őrösi nyugti oldlán elhelyezkedő / és / helyrjzi számú ingtln, Lke-/ övezete z Iszki i ingtlnok, Lke-/ övezete őrösi uti ingtlnok trtoznk szályozási tervi lehtárolások szerint kiskertek területének továi részei htályos településrendezési terven foglltk szerint változtlnul mrdnk. A kiskertek övezeti esorolás Mk-kk. A Fentiek lpján z z Önkormányzti döntés született, hogy mind felmerülő műszki prolémák, finnszírozás izonytlnság, vlmint z érdekelt állgigzgtási szervek észrevételei mitt szályozási terv tervezési területe ngymértéken lesökkent. Az összközműves örösi ut illetve közművesztendő Iszki i zártkertek egy területrésze kerül sk eépítésre szánt kertvárosis lkóterületi övezete. Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének vlmint egyed elterületi területrészeinek szályozási tervéről és helyi építési szályztáról szóló /.(II..) rendeletnek szöveges és rjzi munkrészén kívül módosul szályozási terv szelvénykiosztás is. A jo áttekinthetőség mitt szelvények méretrányánk növelésével (elterületen :-ől :, vlmint külterületen :-ől : méretrányúvá válozik) egy szelvénylp rjzi trtlm négy szelvényre kerül. Tehát jelenleg érvényen lévő B szelvény rjzi trtlm B., B., B.,B. szelvényekre oszlik.

8 . TELEPÜLÉSSZEEZETI TEV MÓDOSÍTÁSA (HATÁOZATTAL ELFOGADANDÓ MUNAÉSZ) A településszerkezeti terv kertvárosis lkóterülete sorolt térségek helyén változik. (Srffozott helyett tömör felület árázolás.) HATÁOZAT TEVEZET Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzt özgyűlése megtárgylt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Szerkezeti Tervéről szóló /. (II.) számú htároztánk módosításár vontkozó jvsltot és z lái htároztot hozt: A özgyűlés Székesfehérvár Megyei Jogú Város Szerkezeti Tervét Hüner ft. /. sz. dokumentáiój lpján következők szerint módosítj: A htályos Településszerkezeti Terven srffozottként tervezettnek jelölt Lke kertvárosis lkóterületek meglévő (szályozott) felhsználás szerinti tömör színezést kpnk, htározt mellékletét képező fedvényterv szerint. A özgyűlés utsítj Jegyzőt, hogy Főépítészi Irod evonásávl szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: dr. Bók Viktor jegyző Htáridő: értelem szerint

9 SZÉESFEHÉVÁ ISZAI ÚTI ISETE, ÕÖSI ÚTI ISETE SZEEZETI TEV - HATÁLYOS TEVEZÉSI TEÜLET HATÁA HÜBNE TEVEZÕ FT. PÉCS, JÁNOS U.. VEZETÕ TEVEZÕ: HÜBNE MÁTYÁS, TT --

10 SZÉESFEHÉVÁ ISZAI ÚTI ISETE, ÕÖSI ÚTI ISETE SZEEZETI TEV - MÓDOSÍTÁS TEVEZÉSI TEÜLET HATÁA HÜBNE TEVEZÕ FT. PÉCS, JÁNOS U.. VEZETÕ TEVEZÕ: HÜBNE MÁTYÁS, TT --

11 . HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (ENDELETTEL ELFOGADANDÓ MUNAÉSZ) HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzt özgyűlése../.( ) önkormányzti rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének vlmint egyed elterületi területrészeinek szályozási tervéről és helyi építési szályztáról szóló /.(II..) rendelet módosításáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzt özgyűlése z épített környezet lkításáról és védelméről szóló. évi LXXVIII. Törvény. () ekezdés ) pontján kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény. ikk () ekezdéséen fogllt feldtköréen Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének vlmint egyes elterületi területrészeinek szályozási tervéről és helyi építési szályztáról szóló /.(II..) rendeletét (továikn:.), z láik szerint módosítj:. () A.. () ekezdés felsorolásánk. sor helyée következő rendelkezés lép: ". jelű terület: Feketehegy Szárzrét Nyúl-dűlő, Iszki és őrösi i kiskertek, vlmint -s elkerülő és Gj-ptk közötti gzdsági terület." () A.. () ekezdés utolsó mondt htályát veszti.. () A.. () ekezdés (Az egyes építési övezetek építési telkein etrtndó teleklkítási és eépítései előírások) tálázt z lái sorokkl egészül ki: övezet jele OTÉ - Lke eép. módj A kilkíthtó telek legkise széless./mélys./ ter. legngy. eép. legngyo építm mg. legkise zöldfelül. (ép.hely) [m] [m] [m²] [%] [m] [%] <, Lke-. O, Lke-. O, () A.. - következő új () ekezdéssel egészül ki: "() Az Lke-. és Lke-. övezeteken ) z oldlkert mérete min. m, z új épületet z oldlhtártól min., m-re kell elhelyezni,

12 ) z előkert mérete min., méter, vlmint sroktelek esetén z építési htárvonl közterületi telekhtárától, méter, közterületi r merőleges kerti tengelyétől pedig, méter, ) legngyo eépítettség sroktelken % lehet.". A.. (Mk ertes mezőgzdsági területek övezete) () ekezdése következő új ) ponttl egészül ki: ") z Iszki és őrösi i kiskerteken telken építményt meglévő tengelyétől minimum, m-re kell helyezni.". () A.. sz. mellékletét képező szályozási terv kiegészül e rendelet. sz. mellékletét képező tervjegyzékkel. () A szályozási terv e rendelet. sz. mellékletét képező tervlpokkl (szelvényekkel) módosul következők szerint: ) "Jelkuls és szelvényeosztás",.,.,. jelű külterületi és B., B. jelű elterületi szelvény.,.,., B., B. jelű szelvény helyée lép, ) szályozási terv B. és B. jelű szelvényekkel egészül ki.. Jelen rendelet kihirdetést követő. npon lép htály, rendelkezéseit htálylépését követően indult ügyeken kell lklmzni. Székesfehérvár,. Dr. Cser-Plkovis András Polgármester dr. Bók Viktor jegyző

13 . sz. melléklet. sz. önkormányzti rendelethez. SZÁMÚ MELLÉLET: SZABÁLYOZÁSI TEV TEVJEGYZÉ "Jelkuls és szelvényeosztás" ÜLTEÜLETI SZELVÉNYE: BELTEÜLETI SZELVÉNYE B B. B. B. B. B B. B B. B B. B. B. B. B B. B. B. B. B B. B. B. B. B B. B. B. B B. B. B. B. B B. B. B. B. B B. B. B. B. B B. B. B B. B. B B. B. B. B. B B. B B. B B. B B. B. B B. B. B. B. B B. B.

14 . sz. melléklet. sz. önkormányzti rendelethez "Jelkuls és szelvényeosztás"lp,.,.,., B., B., B. és B. jelű szelvények

15 ő LÉPTÉ: A méreten : (pdf %) - A méreten : (pdf %) ISZAI ÚTI, ÖÖSI ÚTI ISETE SZABÁLYOZÁSI TEVE - Jóváhgyv.../. (...) sz. Önkorm. rendelettel Jóváhgyv Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzt özgyűlése /.(II..) számú rendeletével Módosításokkl egységes szerkezeten (. feruár.) Má-á Ev Má-á Má-á Öu Mk-v V Öu Má-á ő ő ő Ök ő ő ő Ev Ev ő Mk-kk Eg Eg Öu Eg Mk-kk ő Öu V Eg ő Öu AZ ALAPTÉÉP ÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATO FELHASZNÁLÁSÁVÁL Eg Má-á Eg V.

16 LÉPTÉ: A méreten : (pdf %) - A méreten : (pdf %) ISZAI ÚTI, ÖÖSI ÚTI ISETE SZABÁLYOZÁSI TEVE - Jóváhgyv.../. (...) sz. Önkorm. rendelettel Jóváhgyv Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzt özgyűlése /.(II..) számú rendeletével Módosításokkl egységes szerkezeten (. feruár.) Öu Mk-kk Mk-kk Mk-k V Má-tt Mk-kk Má-tt Má-á Má-á Ev Má-tt Ev Mk-kk Má-tt Ev Má-tt Öu AZ ALAPTÉÉP ÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATO FELHASZNÁLÁSÁVÁL.

17 / Au tó sz l on / / t / z tés er / köz erül közt tál lom ás / sú et Vá km / / / / / ut / r Mu, E : / lmú rg közfo t vsú t os u p / ár mos / Má-á / ár mos, H: / / - / / / iprv iprvs -- iprvs / Ü. / / / / Ü. / / iprvs telephely rv s, / / s / / ip / / / O:, / / Ü. :, Ü. / / / Ü. t sú rv ip r sá o m E:, / Ü. / ip rv sú t t sú v / H:, / ut r Mu V. / Jvsolt HÍD / / - et rül közte / köz / / Ü. / / / / E / / / / ly phe tele / / / / / Ü., / Ü. / med., Ök / / / / / / / eültetési kötelezettség :,, / / / / / / Ü. / / / / / / / / / / / köz / / / / / / / / ÜLÖNSZINTŰ Öu ÖZÚTI CSOMÓPONT / / / / / / köz / köz AZ ALAPTÉÉP ÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATO FELHASZNÁLÁSÁVÁL HELYIGÉNYE ELVI ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY SZEINT / / / / / ep L / / / / Öu. Öu k m / / / / / / / / / / Gj-ptk Gj ptk / / / / / / / / t sú v / / / O:, / / rmi ú / / ház Áru sve sz ut / /.. isk kk Sz Öu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / km ház Áru Frk erté l ko pis zé kö k Sz l ko pis zé kö k Sz / Ü. / / / / e p (L ) t k áro k / / /, E: / V. / j u i áro / / / / e p (L ) ep G ut rm -- / ut v sve / / / ut ösi õr / / / víztorony / / / / / / //C / / / / //B / / / / / / ut / / / / Művelődési ház Sz / / / / / - gdó ösi A.v áró / / Jvsolt HÍD / / / let / ktár õr //A / /F / / / / / ut ösi õr / / / terü / Óvod Óvod Orv. Orv. rend. rend. Gázfo //E / Vk. / / / / ipri és rktár terület -- / -- Irod / / / / / Sz -- köz / / / Üzlet / / / -- t zu tés er / / ut ösi õr / / //A -- Á / / / / //A / / Üzlet Üzlet / / / ut HAT / / Sjó //G / / / / / / / / Frksvermi t //F / / / i gi dro Bo t sú v Drá rk os u / / / //C //E / ZET ÖVE //D / / / / / / / / //A //B / / / / / / / / / / LA Ó YAD / / / / / / / / / / / / / / / / / Vk. -- / / / / / p / / / / / / / / //B //B //A / / / mi ver ks Fr / ipri és rktár terület k áro / //B / / Vk. - / / / sór rület F / / / k áro g ut / -- / / Áltlános iskol / / / gi C közte / / -- / - / Üzem ut ösi õr / é t t Virá / / //C //D / -- //A //A / / / //A / //B / / / / / //A / / / / / / -/ -- //D / / l ut / -- / / / / / / / / t u v u / //A / / vsú áv //C / /C Mr / /B / /D / t sú v Dr Szá ut / / -- / zl. / / / jvsolt somóponti kilkítás / / / / /A / /B /A / ONA / IÁN / / / / / / / / t sú v / ut ut v ut gi dro Bo Drá v / Szá / / / / / / / - - Vk. / köz l. / /C / /D / / / / / / / / / - / / / / t Vrjú //A / kö i lot P / -- / / / lõ er u / -- /C / / dû ut Pity / / / / /C / / tó ls h úl Ny v / / Szá / / / p e / ep / tés töl vs ut / / / / / / / / os ut / er Pity / / / / Szm / / / / OMV / / / Öu EX LEGE VÉDETT FÖLDVÁ / //A /B / / ut / Ó NY / / / / / / / / / / / ut Ipoly ut / / / / //A / Mk-kk ) / dó fog E országos köz / /A Vk. //B / / / / Ljt YAD ösi / / / / / Ev / ( Gáz / / / õr / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / IÁN / / / / / / / / / / / / /D / / / ut / / - / / /A / / / / ep lõ / Zl / //A / " TCA / / / / / dû g ut -- /B sporttelep / / y ú ut Virá - / -- / / //B / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ZA U / / / / / //A / / / / / / / / / "TIS / / / / / Vrj //B / / / / / / / / / / / ól //A / / / / / / / / / l. köz / / / let / / rü / / / / / / / / zte -- / / / / / / //A / / / / / / G / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //B //A / -- / / / / kö / //B / / / / / //B / / //A / t örú nk riá ó l tf en Sz E / / / / / / / / ú ut //A / / -- / / / / / / / / / / / / -- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Sió ut / / / / / / / / / / / / //A / / / / / ut / / / / / / Sjó / / / / / -- / / Vk. / / //A p e ár ok / / nyggödör / / / i ut / / / / / / / / ) járd közterület / -- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / G (L yep Vk. / / / / / / Bé / / g ut / Virá / / / / / / / / / áro k / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ut / Má-tt / / / / / / / / / / / / / / E / áro k -- / / / / / / d d / / / / / / / / / Sz / / Új Csó ri ú t / / -- / / / -- / / / / / -- / / / / / / / / / / //A / / / / / / / / / / / / / / / / / / / l. / / / köz Vk. / / / / / / / NYÚL DÜLÕ áro k / / / / / / / / / / ATÁ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /A / / / / / / /A / / /B / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / V / / / / / / / / / / / Mk-kk / / / / / / / / //B / / //A / //A / -- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //A / / / / / / / áro k / / / / /A / / / / / / / Mk-kk / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //A / / / / / -- / / / / //A -- / / / l. / / / / / köz ETH / / / / VEZ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ÓÖ / / / / //A / / / Ikv / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //B //A / / / YAD / "ÚJ ÁB / / / / / / / / / á ut / / / / sóri / / / Új C / / / / /A / / / / E -- á ut / / / /A / //A / / / / / / / A" TC AU Vrj / / / / / / / / / á ut Vk. / / / / / / / / / -- / / / / / / / / /B / / / //B / / / / / / / / / / / / / / / / vs mosár / d - / E / / / / / E -- l. / / köz / f / - / / / / / / / / / /A ut / / //A IÁN / Ev / / / / / / i ut / / / á ut / / Ipoly / / / os ut / / / / Grm ut / / -- / / -- / - / Új C sóri / / E / / / lő dű / / / / / / / / / Bé / / //A / / Szm / / //B / / / / //B / / / ut / óly G / //A / /A / / / / / / //A / / / -- / / / Virág / g ut Virá / / / / / / l. / / / / -- / / / / / / mosár / / -- / / köz / -- E E / / Séd ut / / / / -- / / Sz Sz //A / / / / / lõ dû lő / / -- Mk-t / / ut / / / / / /A / / / mosár / / / / / / -- / //B / //G Ipoly / / ALA k / / / / / / / //C / //D //F / / f //E / / / E f / / / / / / / / / / / / TÁ á ro / / / i ut / rös / / / / / / / dű / / / / / / Új C sóri - i ut Bé / / / / õ / / / / / / / / / / / / / k / / t os u / / ON / Szm á ro lló mjor ep E / / -- / / / m / / / / k / f f / / / / / / / / / / / / HA ZET VE / / / / / / / / / / / MV / / / / YO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ÓÖ / / / / / / / / / / / / / / / / / / ÓN / / / AD NY / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / tó Ök ls / / / / / / / / / Má-tt / YAD / / / IÁ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ÁN / / / / / / ut / / / / Sjó / / / " I / / / A UTC / / / / / / ém G / / / / / / / / h k / / / / / / / / / Mk-t m. / / / / t kász-p m. / / / / /A //A / / / / / / / / / Tyu m. -- Öu / m. / ut / / / / / / mos nyggödör ZA "TIS / / / / / / / / / / Béi Új C sóri / ut Ipoly / /. / / / / közl / t os u / / / / / Szm i ut rös õ / / / / / / / / / / / m. ém / / / m. / G / / / / / / / / / / / k / / / -- ATÁ ETH / / / áro / / / / s lté -- / VEZ / / Eg -- / / / / / tö / Mk-kk / / / / / / / / / / tó / / ls / / ut Ipoly / / / h sárd sárd / ut / / ) p -- / ûlõ Sjó / / / / / td e ( / ú / / ÓÖ YAD IÁN / / / / / V Eg / / / ) ( ep / / / / -- / /. /A / / / / / / / / / / Új C sóri / Eg zl / E / kö / / / / / N / t iú gy ör gy nt ze s zk Is / / //A / közl. / / / Má-á / hlstó / -- / / lló mjor / / / / / / / / / / - / / / -- / / / / d / / / / / / / / / E / / közl. / / ep és tölt / / ) ( / / / r sá o m űlő / Jóváhgyv Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzt özgyűlése /.(II..) számú rendeletével Módosításokkl egységes szerkezeten (. feruár.) / d / óly / G / / / / / / t du rná He / tö / / közl. / / ri / Csó Új / t iú gy / / et Új Cs óri zl / Ü ör ) ( ep Gksz-. LÉPTÉ: A méreten : (pdf %) - A méreten : (pdf %) Öu Eg / / / / gy / ISZAI ÚTI, ÖÖSI ÚTI ISETE SZABÁLYOZÁSI TEVE - Jóváhgyv.../. (...) sz. Önkorm. rendelettel vá / / / lló mjor nt / / / lő dű / / / / / / / ré Ve / / / / / / / / ze / / / / / s zk / Is / / / / F / / / / E ZÁTET Mk-kk / / lté s

18 kerúkpßr t kerúkpßr t j kerúkpßr t kerúkpßr t 啧 ő kerúkpßr t ISZAI ÚTI, ÖÖSI ÚTI ISETE SZABÁLYOZÁSI TEVE - Jóváhgyv.../. (...) sz. Önkorm. rendelettel 啧 ő LÉPTÉ: A méreten : (pdf %) - A méreten : (pdf %) 啧啧啧 啧 Jóváhgyv Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzt özgyűlése /.(II..) számú rendeletével Módosításokkl egységes szerkezeten (. feruár.) 啧 IÁNYADÓ ÖVEZETHATÁ 啧 啧 啧啧啧 啧 ő 啧 啧 啧 啧 啧 啧 啧 kerúkpßr t 啧 "TISZA UTCA" IÁNYADÓ NYOMVONALA 啧 啧 啧 IÁNYADÓ ÖVEZETHATÁ j j j j "ÚJ ÁBA UTCA" IÁNYADÓ ÖVEZETHATÁ 啧 啧 AZ ALAPTÉÉP ÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATO FELHASZNÁLÁSÁVÁL 啧 啧 B.

19 NYADÓ ÖVEZETHATÁ ISZAI ÚTI, ÖÖSI ÚTI ISETE SZABÁLYOZÁSI TEVE - Jóváhgyv.../. (...) sz. Önkorm. rendelettel LÉPTÉ: A méreten : (pdf %) - A méreten : (pdf %) Jóváhgyv Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzt özgyűlése /.(II..) számú rendeletével Módosításokkl egységes szerkezeten (. feruár.) "TISZA UTCA" IÁNYADÓ NYOMVONALA IÁNYADÓ ÖVEZETHATÁ EX LEGE VÉDETT FÖLDVÁ AZ ALAPTÉÉP ÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATO FELHASZNÁLÁSÁVÁL B.

20 哷 ő 哷 ő 哷 ő ISZAI ÚTI, ÖÖSI ÚTI ISETE SZABÁLYOZÁSI TEVE - Jóváhgyv.../. (...) sz. Önkorm. rendelettel LÉPTÉ: A méreten : (pdf %) - A méreten : (pdf %) Jóváhgyv Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzt özgyűlése /.(II..) számú rendeletével Módosításokkl egységes szerkezeten (. feruár.) 哷 哷 哷 ő 哷 哷 ő 哷 哷 ő 哷哷 哷 ő 哷 哷 ő 哷 哷哷 哷 哷 哷 哷 哷哷 哷 哷 哷 哷 ő 哷 哷 哷 哷 AZ ALAPTÉÉP ÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATO FELHASZNÁLÁSÁVÁL 哷 哷 B. 哷

21 õrösi ut Sző Sző -- Szo Szo Szo - g AZ ALAPTÉÉP ÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATO FELHASZNÁLÁSÁVÁL Jóváhgyv Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzt özgyűlése /.(II..) számú rendeletével Módosításokkl egységes szerkezeten (. feruár.) ISZAI ÚTI, ÖÖSI ÚTI ISETE SZABÁLYOZÁSI TEVE - Jóváhgyv.../. (...) sz. Önkorm. rendelettel LÉPTÉ: A méreten : (pdf %) - A méreten : (pdf %) B. B. B. B. B. B. B. B. B.

22 . ÖZLEEDÉS, ÖZMŰVESÍTÉS Jelen tervezést megelőző tervfázisn (közenső egyeztetési dokumentáió) közlekedés és közműfejlesztés vontkozásán kilkított elvek, megoldások változtlnul mrdnk. Az Iszki menti terület, m szályozási szélességű jelentőse lkój ósg és Veré uták. Lkó, m-es szályozási szélességgel rvly és Ss uták (önkormányzti utk), vlmint / helyrjzi számú mgánk. A őrösi uti térségen őrösi ut szályozási szélessége kilkult, illetve htályos szályozási terv szerint létesítendő. Az Iszki menti tervezett lkóterületet teljes közművesítettségű területként kell kilkítni. A őrösi ut közművesített, tervezett lkóingtlnok meglévő közművekről elláthtók.

23 MELLÉLETE

24 M JELENTÕSEBB LAÓÚT szûk közterület esetén B.V.-D V sökkentett = km/ó,e VÉDÕTÁVOLSÁG, VÉDÕTÁVOLSÁG,,,,,,,,,,,,,

25

26 M LAÓÚT (Öu-) - méter kétirányú forglom V B.VI.d-D sökkentett = km/ó,e,,,,, VÉDÕTÁVOLSÁG, VÉDÕTÁVOLSÁG, FÖLD FELETTI VILLAMOSENEGIA VEZETÉ, ÖZVILÁGÍTÁS (OSZLOPTAFÓ A ÖZÚTI ÛSZELVÉNY FELETT) FÖLDGÁZVEZETÉ VÍZVEZETÉ SZENNYVÍZCSATONA CSAPADÉCSATONA TÁVÖZLÉS,,,,,,,,,,,

27

28

29

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TPÜÉSRNDZÉSI SZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2015 VÉMÉNYZÉSI ANYAG Készült településfejlesztési konepióról, z integrált településfejlesztési strtégiáról és településrenezési eszközökről, vlmint

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

ó Á ő Ü ó ľ ľ ő ľ Á Ő ĺ Ý ĺ Ü ĺ É ĺĺ ĺ ĺőĺ É ł Á É É ŐÉ Íľ Ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í Ú ą Ý Á ą ĺ Á ĺ Á Ü ľá Ą í ő ĺ ó ó ó ó ő í Ü ö ő ó ó í Ü í ő í ö ĺ ő Ü Ü ő ő Ĺ ő ő ö ő ü ő í í ö ö ó óó ő í ö ű ö Ü ő ö ű

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB POLGÁRMESTERI JELENTÉS Előterjesztő:

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

É ü ü ű ü Ü ü É É ü Ó Ú É É Ö É Ó ű ű ű ű ü ű ü ü Ú ü ű ü ü ű ü Ó ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü Ö Ü ű ü ü ü ü ű ü ü É ű ü ü ü ü ű Ü Ö É ü ü ü ü É ü ü ü É ü ű ű ü ü ü ü ü ű ü ü ü Ó ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü É ű ü É Ó ü

Részletesebben

Ö É ű Ú ő Ú ő ű ő ő ő ű Ü ő Ú Ú Ú Ú Ú ű Ü É ű ő ő Ú Ú É Ú ő Ú ő Ú ő É ő Ó É ő ű ű ő ő ő Ó Ú Ó ő ő Ü ő ő ű Ü Ú Ú Ü Ú Ó Ú Ú Ü Ü Ü ő Ö Ö É É É É É É Ó ő ő ű ő ű ű ű ő ő Ú É Ú É Ü űé É Ú ő ő É ő Ü ő ű É É

Részletesebben

Ú É ő ő ő ő ő Ú É ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő Ú ő Ú É É Ú Ú ű ű ő ő É ő Ó ű ű ő ő ű ő É Ó Ü ő ű ő ő ű ő ű Ó É É Ó Ü Ü ő Ú Ü É É Ú É É ő É Ú É Ó É Ü ő ő Ú É ő ő ű ő ű Ú ő Ü É Ú É ő ő É É ű ő Ú É Ü ű

Részletesebben

É Ő ú ú Ü Ú Ü ú Ü Ú Ú Ú Ü Ü Ú ű Ü ú É Ü Ü Ü Ú ú ű Ü Ü Ü ű ű Ü Ü ú Ú ű Ü ű Ú ű Ü ű Ú Ü É É ű É É É É É Ü Ü Ü É ÉÉ Ö ú É É É É ÉÉ É É É ű ú Ó Ö ú Ó Ö ú Ó ú ú Ü Ü ú É É É Ö Ö Ö Ó Ü Ú Ó É É É É Ü Ú Ó Ő Ó ú

Részletesebben

ö ó É ó Ú ÜÉ ó ö ó ó ö É ó ó ó ó Ü ó ó É ó ó Ú ó ő Úó É ö ó Ü ó ó ó ó Ú ó Ü ó É Ó ő ó ó ó ó ö É ö ó ó Ü ó É ö ó ó ó É ó É Ü ó ó ö ú Ö É Ú É Ü É ó ó ó Ü ó Ü ő É Ö Ó É ó ó ó ó ó ó ó ó ó ö ó Ó ő ö ó ó ó ó

Részletesebben

É Ú ű Ö ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű Ú Ü ű Ú Ö ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű É ű Ö ű Ö Ú Ó ű ű Ü Ú ű É Ó ű ű ű Ö ű ű É ű É É Ö É É É É É Ö Ö É Ú É Ó Ú É É Ö Ö Ö ű Ó ű Ö ű ű ű ű

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú ű ű ű ű Ó ű ű ű ű Ü É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű É Ó Ú Ó Ü Ő Ó Ó ű É ű ű ű É ű É ű ű ű ű Ö Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű É É ű Ö ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö

Részletesebben

É ö ü ú ü ö ú ö ü ö ü ú ü ű ü ü ö ö ö ú ü ö ü ü ö ü ü ü ü ü Ü ü ö ú ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ü ö ö ú ö ü ö ü ö ö ö ú ö ö ö ö ú ú ö ü ö ü ú ü Ú É ö ö ö ö ö ú ö ű ö ű ö ú ö ö ú Ú ü ö ö ö ö

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

ő ő Ü ü Á ú ú ü ú ú ü ú ü ú ú ü ő ú Á ü ú Á ü ü ü ú Á Á Ó Ü ő ü ú ú ú ü ű ú Ü ü ű Ü ú Á ú Ó ő ü Ú ú Á ő ő ú ű Á ú ü ő Á ú ú Á ú Á ú Ü Á Ö ú ú ő ő ú ű ü ő Á ő Ú ü Ö Á Á Á Á ő Ü Ö ü Ú Ö Á Á ú ő Ú Á Á ü

Részletesebben

Ú Ó ö Ő ö Ú Ú Ó Á Á ü ő ö Ú Ú Ó ű ő ő ő ő ü Á ö ü ö ö ő Ó Á Á ő Á Ú ö Ó Ű Ú Ó ű Á ő ő ő ö Ú ö ű ö ö ö ő Ó Á Á ű ű ö ü ű ü Á Á ű ű ö ü ű ü ü ö ü ő ü Ó Ó ő ő ő ő ű ö ő ű ü Á Á ő ü ő Ú Ó ü ö ő ő ö ő ö ö ő

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ú ú ú Ú ú ú ő ő ú ű ú ő ő ú ő ú ő ő Ó Ó ő ű ő ő ú ő Ó Ó ú ú ú Ú ü ú ú ő Ü ü ő ü ő ő ú ú ő ő ú ő ő ü ü ú ő ű ü ő ő Ü ű ű ű ű ú ü ü ő ú Ö ű ű ő ú Ü ú ü ő ú ő ü ő ű Á Ü Ó Ó ű ü Ü ü ú Ü ő ő ő ő ő ő ő ü Ü ü

Részletesebben

ű ú ü ö ö ü ö ö ö ú ü ü ö ö ö ú ö ö ü ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ö ü ü ü ú ö ö ü ö ü ü ö Ó ü ű ö ö ü ö ü ö ú ö ö ö ö ű ú ú ű ö ö ü ö ö ö ö ü ú ö ü ö ü ü ö ú ü ü ü ű ú ö ü ö ö ö ü ö ü ú ö ö ö ü Ú ű ü ö

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

ĺ ó ľ ő ü ő ľ ő ő ü ő ĺ ľ ľ ľ í ü ő í ö ü É Í É Á É Í É ĺĺ ď É Íľ ó Íľ ĺ É Ü É É Á ĺĺ É ľ ł ł Á ł ľ ą ł ľ ü ĺ ľ ľő ľľ ź ü í ő ü ő Á Ó ő ĺ ö ľ ľ ľ ő í ĺ ć í ö ĺ í ĺ ź ő ó í ü ľ ő ę ő ö ű ö ź ő ő ő ő ö ĺ

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben