KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016"

Átírás

1 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert- és tájépítészmérnök Forgó Bél László környezetvédelmi szkértő TARTALOMJEGYZÉ 1. ELŐZMÉNYE. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ONCEPCIÓ MÓDOSÍTÁSA. ILLESZEDÉS A FELSŐBBRENDŰ TERVEHEZ. A TELEPÜLÉSSZEREZETI TERV LEÍRÁSA. ALÁTÁMASZTÓ MUNARÉSZE 6. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. MELLÉLET

2 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 I. ELŐZMÉNYE OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA omló Város polgármestere z Önkormányzthoz érkezett változttási szándékokkl kpcsoltbn képviselőtestülettel történt elfogdást követően 1/01. ormány rendelet. ()-(6) bekezdése, illetve z állmi főépítész előzetes állásfogllás lpján egyszerűsített eljárás keretében módosítni kívánj htályos rendezési eszközét. Jelen módosítások célj: gzdság élénkítésével kpcsoltos pályáztbn lehetőséget biztosító fejlesztések kihsználás, új funkció létesítése, területfelhsználási ht pontosítás. omló város htályos településrendezési eszközei: 1/010(XII.1.) sz. htározt módosító 1/01 (IX.6.), 10/01. (IX.10.) és 166/01 (XII.10.) htároztokkl egységes szerkezetben sz. önkorm. htározttl elfogdott Településszerkezeti terv 8/01. (XII.1.) önkormányzti rendelete város Szbályozási Tervének jóváhgyásáról és Helyi Építési Szbályztánk megállpításáról módosító 8/01. (IX..),18/01 (IX.11.) és 6/01. (XII.1.) önkormányzti rendeletekkel egységes szerkezetben Az új fejlesztési szándékok tervi megfoglmzásként területen módosul z érvényben lévő településrendezési terv:

3 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 A rendezés lá vont területek, módosítás célj: 1 1b A telephelyfejlesztések előkészítését célzó pályázti kiírás, konkrét területfelhsználáshoz ipri gzdsági terület-felhsználáshoz köti pályáztbn résztvevő területek körét. A módosítás célj z érintett területek átsorolás pályázt érvényesítéséhez. Érintett ingtlnok: 1/1, 10/8-10, 10/1- hrsz A MÁV tuljdonábn lévő, vsi célokr már nem hsznált ingtlnrész övezeti htáránk pontosítás tényleges hsznált szerint. Érintett ingtlnok:/1, /, / hrsz.

4 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 A 00-bn testület áltl megfoglmzott és rendezési tervben relizált - Zobák-puszt fejlesztési elképzelések, már okfogyottá váltk. Cél mi igényekhez igzítottn, z övezeti besorolás módosítás Településközpont vegyes területfelhsználásról, Ipri gzdsági terület-felhsználásr. Érintett ingtln: 0/ hrsz. A Pécsi Egyházmegye, odály Zoltán Ének - zenei tolikus Áltlános Iskol fejlesztését tervezi, melyhez z építési övezet Vt -R-ről Vt-R1-re módosul. Érintett ingtln: 1 hrsz.

5 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 Módosítások részletes leírás 1. számú módosítás A település örtvélyes elnevezésű városrészéhez észkról, terezett börtönhöz nyugtról cstlkozó, jelenleg Gksz-T-SZ besorolású terület építési övezete, Gi-T1- SZ építési övezetre módosul. Az új építési övezetre vontkozó prméterek HÉSZ mellékletében rögzítésre kerültek. Módosítássl érintett terület: 1/1 hrsz-ú telek tervezett és meglévő (1/1 hrsz-ú ) közterületekkel lehtárolt tömbje. Módosítássl érintett szelvény szám: 6 1b. számú módosítás A település örtvélyes elnevezésű városrésztől délre, Dávidföldi kertvárosis beépítésű területtől nyugtr tlálhtó jelenleg ngytelkes, Gksz-T-SZ vlmint kistelkes Gksz-T1 besorolású területek építési övezete ngytelkes területeknél Gi- T-SZ, kistelkes területeknél Gi-T1-SZ építési övezetre módosul. Az új építési övezetre vontkozó prméterek HÉSZ mellékletében rögzítésre kerültek. Módosítássl érintett terület: A Sikondi, 10/ hrsz-ú illetve 10/ hrsz-ú prkerdő áltl lehtárolt tömb. Módosítássl érintett szelvény szám: 6, 11. számú módosítás A MÁV meghtározt vsi pálytest mellett z üzemeltetéshez szükséges terület igényét. A módosítás során z övezethtár kerül pontosításr, telekrészek építési övezeti besorolás nem változik. Módosítássl érintett terület: A 9/1 hrsz-ú köz, 96, 69, 6 hrsz-ú, 1/, 1/8 hrsz-ú Altáró vlmint 1 hrsz-ú áltl lehtárolt tömb. Módosítássl érintett szelvény szám:,. számú módosítás Az egykori Zobák területén feltáró déli oldlánk területrésze Vt-R1 építési övezetről, Gi-R (z észki oldlll megegyező) építési övezetre módosul, z övezet legkisebb teleerületre vontkozó prmétere felülvzsgáltr került. A lkóterületek védelme érdekében z övezetek htárán beültetési kötelezettség került kijelölésre. Módosítássl érintett terület: 0/, //, /, /, 01/, /, / hrsz-ú ingtlnok Módosítássl érintett szelvény szám: 9

6 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016. számú módosítás A Pécsi Egyházmegye, odály Zoltán Ének - zenei tolikus Áltlános Iskol bővítését tervezi, melyhez z építési övezet Vt -R-ről Vt-R1-re módosul. A telket keletről érintő szbályozási vonl törlésre kerül vlmint módosítás kpcsán megálpításr kerültek z övezetben betrtndó előkertre vontkozó szbályok. Módosítássl érintett terület:, 1, 11/ hrsz-ú ingtlnok áltl lkotott tömb Módosítássl érintett szelvény szám: 8 II. A TELEPÜLÉSFEJELSZTÉSI ONCEPCIÓ MÓDOSÍTÁSA A tervezett módosítások htályos - 108/01. (IX.10.) sz. htározttl elfogdott - településfejlesztési koncepcióvl illetve /016. (II.18.) sz. htározttl elfogdott településfejlesztési döntéssel (mellékletben) összhngbn vnnk.

7 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 III. A MÓDOSÍTÁSOAL ÉRINTETT TERÜLETE ILLESZEDÉSE z OTrT-hez, és Brny megye területrendezési tervéhez omló igzgtási területét következő z Országos Területrendezési Terv áltl lehtárolt övezetek érintik: OTrT Az ország szerkezeti terve

8 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 A kiváló termőhelyi dottságú erdőterület övezetére vontkozó előírások 1. (1) iváló termőhelyi dottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. () Az övezetben külszíni bánytelket megállpítni és bányászti tevékenységet engedélyezni bányászti szempontból kivett helyekre vontkozó szbályok szerint lehet. Országos ökológii hálózt övezetére vontkozó előírások 1. (1) Az országos ökológii hálózt övezetben csk olyn kiemelt térségi és megyei területfelhsználási ktegóri, illetve olyn övezet jelölhető ki, mely z ökológii hálózt természetes és természetközeli élőhelyeit és zok kpcsoltit nem veszélyezteti. () Az övezetben bányászti tevékenységet folyttni bányászti szempontból kivett helyekre vontkozó előírások lklmzásávl lehet. () Az országos ökológii hálózt övezetét kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben mgterület, ökológii folyosó, vlmint pufferterület övezetbe kell sorolni.

9 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 Országos víz-minőségvédelmi terület övezetére vontkozó előírások 1. () Az övezetbe trtozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni vízvédelemmel érintett területeket, és helyi építési szbályztbn z építési övezetre vgy övezetre vontkozó szbályokt kell megállpítni. () Az övezetben bányászti tevékenységet bányászti szempontból kivett helyekre vontkozó szbályok szerint lehet folyttni. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetére vontkozó előírások 1/A. (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és nnk lpján településszerkezeti terv pontosítj. () Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehtárolás áltl érintett területre kiemelt térség és megye területrendezési tervének meglpozó munkrésze keretében meg kell htározni tájjelleg helyi jellemzőit, vlmint település teljes közigzgtási területére készülő településrendezési eszköz meglpozó vizsgált keretében meg kell htározni tájjelleg megőrzendő elemeit, elem együtteseit, vlmint tájképi egység és természeti dottságokhoz igzodó hgyományos tájhsznált helyi jellemzőit. () Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehtárolás áltl érintett területre tájképi egység és hgyományos tájhsznált fennmrdás érdekében helyi építési

10 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 szbályztbn meg kell htározni területhsználtr és z építmények tájb illeszkedésére vontkozó szbályokt. () A helyi építési szbályzt z építmények tájb illeszkedésének bemuttásár látványterv készítését írhtj elő és készítésre vontkozó követelményeket htározht meg. () Az övezetben bányászti tevékenységet bányászti szempontból kivett helyekre vontkozó szbályok szerint lehet folyttni. (6) Az övezetben közlekedési és energetiki infrstruúr-hálóztokt, erőműveket és kiserőműveket tájképi egység megőrzését és hgyományos tájhsznált fennmrdását nem veszélyeztető műszki megoldások lklmzásávl kell elhelyezni. omló igzgtási területét következő Brny megye Területrendezési Terve áltl lehtárolt övezetek érintik: Brny megye területrendezési terve Szerkezeti Terv

11 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 Ökológii folyosó, Mgterület övezetére vontkozó előírások 1. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, h: ) települési területet mgterület vgy mgterület és z ökológii folyosó körülzárj, és b) kijelölést más jogszbály nem tiltj. () Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállás esetén, beépítésre szánt terület területrendezési htósági eljárás lpján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e mgterület, mgterület és z ökológii folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmrdás, vlmint z ökológii kpcsoltok zvrtln működése. () Az övezetben közlekedési és energetiki infrstruúr-hálóztok elemeinek nyomvonl, z erőművek és kiserőművek mgterület természetes élőhelyeinek fennmrdását biztosító módon, z zok közötti ökológii kpcsoltok működését nem kdályozó műszki megoldások lklmzásávl helyezhetők el. (6) Az övezetben új külszíni művelésű bánytelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánytelek nem bővíthető. 18. (1) Az ökológii folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, h: ) települési területet z ökológii folyosó vgy mgterület és z ökológii folyosó körülzárj, és b) kijelölést más jogszbály nem tiltj. () Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállás esetén, beépítésre szánt terület területrendezési htósági eljárás lpján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e z ökológii folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmrdás, vlmint z ökológii kpcsoltok zvrtln működése. () Az övezetben közlekedési és energetiki infrstruúr-hálóztok elemeinek nyomvonl, z erőművek és kiserőművek z ökológii folyosó és z érintkező mgterület természetes élőhelyeinek fennmrdását biztosító módon, z zok közötti ökológii kpcsoltok működését nem kdályozó műszki megoldások lklmzásávl helyezhető el. () Az övezetben új külszíni művelésű bánytelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánytelek nem bővíthető.

12 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 Erdőtelepítésre lklms terület övezetére vontkozó előírások 19/A. A településrendezési eszközökben z erdőtelepítésre jvsolt terület övezetét z erdőterület területfelhsználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. Ásványi nyersnyg-gzdálkodási terület övezetére vontkozó előírások 19/B. (1) Az ásványi nyersnygvgyon-terület övezetét településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehtárolni. () Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, településrendezési eszközökben csk olyn területfelhsználási egység, építési övezet vgy övezet jelölhető ki, mely z ásványi nyersnygvgyon távlti kitermelését nem lehetetleníti el.

13 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 Földtni veszélyforrás terület övezetére vontkozó előírások. (1) A földtni veszélyforrás területének övezetét településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésnek megfelelően lehtárolni. () Az övezet területén új beépítésre szánt terület csk kkor jelölhető ki, h hhoz bányfelügyelet településrendezési eszközök egyeztetési eljárás során dott véleményében hozzájárul. Országos komplex tájrehbilitáció igénylő terület övezete (Ajánlott)

14 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 Országos övezet Megyei övezet Települési érintettség Módosuló területek érintettsége Országos ökológii hálózt iváló termőhelyi dottságú szántóterület Jó termőhelyi dottságú szántóterület iváló termőhelyi dottságú erdőterület Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület Világörökségi és világörökségi várományos terület Országos vízminőség-védelmi terület Ngyvízi meder és Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvlósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe iemelt fontosságú honvédelmi terület ötelező övezetek Mgterület X Ökológii folyosó X Pufferterület X Erdőtelepítésre jvsolt terület X X X Ásványi nyersnygvgyon-terület X X Rendszeresen belvízjárt terület Földtni veszélyforrás területe X X Honvédelmi terület Ajánlott övezetek Tnyás térség Tájrehbilitációt igénylő terület X X Szélerőműprk telepítéséhez vizsgált lá vont terület Térségi árvízi kockáztkezelési terület omló htályos településrendezési eszközének jelenlegi módosítás város belterületén illetve beépítésre szánt területén történik, mely területrendezési terveken is települési területként szerepel.

15 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 IV. A TELEPÜLÉSSZEREZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNA LEÍRÁSA A TELEPÜLÉSSZEREZETI TERV LEÍRÁSA - htározttl jóváhgyndó munkrész - omló Város Önkormányzt épviselőtestület.. htározt Településszerkezeti terv módosításáról A község képviselő-testülete z épített környezet lkításáról és védelméről szóló 199. évi LXXVIII. tv. (továbbikbn Étv.) 6. (1) bekezdésében meghtározott jogkörében eljárv településfejlesztési koncepciót trtlmzó 108/01. (IX.10.) sz. önkormányzti htározt lpján z lábbik szerint módosítj. 1/010. (XII.1.) sz. önkormányzti htározttl elfogdott htályos településszerkezeti tervét: 1. A htározt 1. mellékletét képező Településszerkezeti Tervmódosítás c. tervlpon lehtárolt területek területfelhsználás fedvények szerint módosul. Jelen módosítások célj: A telephely-fejlesztések előkészítését célzó pályázti kiírások egyik feltétele z ingtln, ipri gzdsági terület övezeti besorolás. A fejlesztések megvlósulásávl város gzdság fejlesztésének elősegítése terén, komoly előrelépéseket tehet. A módosítás célj, szerkezeti fedvényterveken bemuttott kereskedelmi-szolgálttó gzdsági besorolású területek átsorolás pályázti kiírásnk megfelelően. A módosítási indítványok közül -es számú kérelem szerkezeti tervet nem érinti.. Jelen htározt mellékleteit képezik z lábbi tervlpok: 1. melléklet T-1,T-, T- jelű Településszerkezeti Tervmódosítás c. tervlp. A htározt mellékelt tervlpokkl együtt érvényes, zokkl együtt lklmzndó. A jóváhgyás után egységes szerkezetben kell dokumentálni és z illetékes állmigzgtási szerveknek megküldeni. 1. sz. melléklet - SZEREZETI TERVI FEDVÉNYE

16 JELMAGYARÁZAT özművek 1.1. Áltlános építési hsznált szerint: 1.. Sjátos építési hsznált szerinti beépítésre szánt területek eleromos távvezeték távfűtés megtrtndó tervezett Beépített és beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt területek htár: belterületi htár közigzgtási htár megszűnő belterületi htár BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETE Lkóterület ngyvárosis lkóterület kisvárosis lkóterület kertvárosis lkóterület flusis lkóterület Egyéb tervi elemek korábbi szénbányászt kiüregelt kőzetterének htár "OMLÓ II-Andezit" védnevű bánytelek betömedékelt knák omló II. ndezitbány E-(1m), E-6 (8m) és E (8m) veszélyességi övezete megtrtndó tervezett özlekedés gyorsforglmi 1... Vegyes terület településközponti. vegyes terület Intézmények igzgtási központ (pl.önkorm. hivtl, bíróság) országos mellék, gyűjtő helyi gyüjtő központi vegyes terület 1... Gzdsági terület egyéb ipri gzdsági terület otási központ (pl. óvod, iskol) művelődési központ (pl. színház, könyvtár) M M országos vsvonl kerékpár Művi értékvédelem nyilvántrtott régészeti lelőhely régészeti érdekű terület htár művi értékvédelem ltt álló építmény és védőövezete kereskedelmi-szolgálttó gzdsági terület 1... Üdülőterület üdülőházs üdülőterület hétvégiházs üdülőterület 1... ülönleges terület különleges terület (büntetővégrehjtási) különleges terület (sport) kórház kereskedelmi központ kiránduló központ szbdidő központ sport központ Táj és természetvédelem különleges terület (hulldék, -szennyvíz kezelés) strnd Ntur 000 természetmegőrzési terület Ntur 000 mdárvédelmi terület országos ökológii hálózt különleges terület (strndfürdő) különleges terület (egészségügyi) különleges terület (álltmenhely) BEÉP. NEM SZÁNT TERÜLETE termál strnd kemping temető kiváló termőhelyi dottságú erdőterület országos vízminőség-védelmi terület különleges terület (sport) különleges terület (npelemprk) ÖZLEEDÉS (jelek) jelentős közhsználtú prkolóhely ( férőhelyszám rögzíthető) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület különleges terület (temető) utóbuszpályudvr település közigzgtási területe település közigzgtási területe ásványi nyersnyg-gzdálkodási terület földtni veszélyforrás területének övezete különleges terület (bányterület) védelmi célú erdőterület gzdsági célú erdőterület vsállomás ÖZMŰVE, HÍRADÁS (jelek) vízmű ex lege védett brlng egészségügyi-turisztiki erdőterület víztározó (pl.: víztorony, medence) h t helyi természetvédelmi terület htár zöldterület, közprk fűtőmű helyi természetvédelmi terület htár rét, legelőterület dó-, vevőtorony, átjátszó állomás helyi jelentőségű védett természeti emlék áltlános mezőgzdsági terület (szántó) kommunális szilárdhulldék-lerkó és kezelőhely helyi kegyeleti védett terület kertes mezőgzdsági terület szennyvíztisztítómű vízgzdálkodási terület villmos trnszformátor állomás vsi terület

17 ht ht Húsbolt Büfé Borozó Húsbolt Büfé Borozó Büfé Büfé A. váró A. váró Itlbolt Itlbolt Itlbolt Cukrászüzem Itlbolt Cukrászüzem jb. jb /1 066/1 066/16 R 066/1 066/1 066/16 R TELEPÜLÉSSZEREZETI TERVMÓDOSÍTÁS, TERVSZÁM: T örtvélyes Szopoki rét 0 ht Táborhely otási központ 0 b ht 06/ 0 E ht ht ht L Htályos szerkeze tervi állpot M = 1: / örtvélyes Szopoki rét 0 ht Táborhely otási központ 0 b ht 06/ 0 E ht ht ht L Terveze szerkeze tervi állpot M = 1: /

18 / / / / 90/ / TELEPÜLÉSSZEREZETI TERVMÓDOSÍTÁS, TERVSZÁM: T / / / 00/ $ 8/1 vízmű 8/ / /1 98/ 98/ / $ 6 Mk / / / / b909 $ 6 $ 6 $ / 98/ / b 98/ / / Gy b / $ 98/ $ 6 b /8 910 $ /8 96 $ L Dávidföld Sz $ b $ b 91 $ 6 Dávidföld enderföld / Gy k E L 0 b c / E Mk 60 Mk 0/ 00/ b - Mk 00/ - Htályos szerkeze tervi állpot M = 1: / 00/ 00/9 00/ $ 8/1 vízmű 8/ / /1 98/ 98/ / $ 6 Mk / / b909 $ 6 $ / $ / / 98/ / b 98/ /1 916/ Gy b / $ 98/ $ 6 b /8 910 $ /8 96 $ L Sz $ b $ b 91 $ 6 Dávidföld Dávidföld enderföld / Gy k E L 0 b c / E Mk 60 Mk 0/ 00/ b - Mk 00/ - Terveze szerkeze tervi állpot M = 1:10000

19 0 0 TELEPÜLÉSSZEREZETI TERVMÓDOSÍTÁS, TERVSZÁM: T- öves-tető öves-tető öves-tető öves-tető 0/1 E 1 01/6 E 0/ iprtelep 0/ iprtelep 0/ 0/1 0/ iprtelep d L 01/ 01/ Sz 6 Sz 6 0/ 01/ 0/ Mk - Sz b Sz Sz c L Gesztenyés 01/ b E E E 01/8 E 09 Sz Sz 6 Htályos szerkeze tervi állpot M = 1:10000 öves-tető öves-tető öves-tető öves-tető 0/1 E 1 01/6 E 0/ iprtelep 0/ iprtelep 0/ 0/1 0/ iprtelep d L 01/ 01/ Sz 6 Sz 6 0/ 01/ 0/ Mk - Sz b Sz Sz c L Gesztenyés 01/ b E E E 01/8 E 09 Sz Sz 6 Terveze szerkeze tervi állpot M = 1:10000

20 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 V. ALÁTÁMASZTÓ MUNARÉSZE özlekedés A módosítások kilkult illetve htályos terv szerinti hálózt elemeit figyelembe véve történtek. özterülettel történő megközelítése megoldott. özművesítés A fejlesztési területek közművesítése, meglévő rendszerről megoldhtó, rácstlkozás telephely-fejlesztések előkészítését célzó pályáztból már kilkul illetve htályos terven kiszbályozott közterületek igénybevételével lehetséges. (A pályázthoz módosítássl érintett területek közmű fejlesztési terve elkészült.) Hírközlés A módosítások hírközlést nem érintik, vezetékek elhelyezése közterületeken biztosított. Tájrendezés A módosítások beépítésre szánt területeken történnek. Az egyes építési övezetekre vontkozó beépítési és zöldfelületi előírások biztosítják település kilkult krerének megőrzését. örnyezetvédelem omló Város Önkormányzt telephelyfejlesztések előkészítését célzó minisztériumi pályázt okán módosítj jelenleg htályos Településrendezési eszközét pályázti kiírásnk vló megfelelés érdekében. A módosítás célj z érintett területek átsorolás úgy, hogy z Önkormányzt gzdsági területek feltárását szolgáló infrstruúr (, közmű) kilkítását megpályázhss. A módosítás során lényegében területek besorolás változik, z övezetek htári kismértékben módosulnk. 1. omló-örtvélyesi rész tekintetében meglévő Gksz terület-felhsználás Gipre módosul.. A belvárosi MÁV ingtln esetében pontosodik közlekedési célr és krbntrtásr szükséges htárvonl szomszédos Gip övezet rovásár.. Egykori már felhgyott Zobák bány területén meglévő Gip és Vt besorolású ingtlnrészek egyesítésével(htárvonl megszűnne) teljes terület Gip terület-felhsználásr módosul.

21 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016. A Templom-téren működő áltlános iskol bővítése okán, z övezeti prméterek módosítás vált szükségessé. Terület-felhsználás nem változik. Az egyes tervek és progrmok környezeti vizsgáltáról szóló /00. (I.11.) orm. rendelete egyértelműen szbályozz mely tevékenységi esetekben kötelező környezeti vizsgált lefolyttás, vlmint e rendelet 1. (). bekezdésének meghtározz, mely eseteknél dönthető el várhtó környezeti htásuk jelentőségének eseti meghtározás lpján, környezeti vizsgált szükségessége. (A környezet védelmének áltlános szbályiról szóló 199. évi LIII. törvény. () b, pontj szerint várhtó környezeti htásuk jelentőségének eseti meghtározás lpján dönthető el környezeti vizsgált szükségessége.) A omló Város Településrendezési Tervének módosítássl érintett területein, jelenleg még nem ismertek kilkítni kívánt ipri tényezők szereplői és zok környezetvédelmi htási. Jelen helyzetben konkrét megvlósításkor htározhtó csk meg z uális környezetvédelmi problém. omló Város jelenlegi módosítási indítványából. számú kérelemre nem vontkozik e Rendelet htály nnk 1. () bekezdésének d) pontj lpján. Az 1,, -s számú módosítások esetében, z ipri tényező létesítésekor, felmerülő környezetterhelő htások ismeretében lehetséges z illetékes környezetvédelmi htóságnk környezeti értékelés kidolgozását megállpítni. A jelenlegi állpotbn és későbbiekben létrehozni kívánt gzdsági válllkozásokr vontkozón is kötelező érvényű htályos környezeti zj és rezgés elleni védelem egyes szbályiról szóló 8/00. (X.9.) orm. rendelete (I.fokú htóság települési önkormányzt jegyzője), levegő védelméről szóló 06/010. (XII..) orm. rendelete, hulldékokról szóló 01. évi CLXXXV. törvény, felszín ltti vizek védelméről szóló 19/00. (VII.1.) orm. rendelet vlmint felszín ltti víz és földtni közeg minőségi védelméhez szükséges htárértékekről szóló 10/000. (VI..) ÖM-EÜM-FVM-HVM együttes rendeletének előírás és betrtás. omló Város önkormányzt rendelkezik környezetvédelemről 1/1999.(VII.06.) számú Önkormányzti rendelettel, mely Rendelet. () bekezdése szerint termelő és szolgálttó beruházások telepítése esetében természeti és művi környezettel összhngbn lévő megoldásokr, tiszt technológiák és zárt rendszerek lklmzásár kell törekedni, hngsúlyt helyezni; z engedélyezéseknél z ilyen válllkozásokt, megoldásokt kell előnyben részesíteni. A. számú módosítássl érintett Zobák-kni bányterület ingtlnj esetében környezetvédelmi szempontból jvsolt terület D-D-i oldlán 10 illetve 0 méter

22 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 szélességben és teljes hosszbn, növény telepítési kötelezettség előírás szomszédos kertvárosis lkóterület - Gesztenyés - szálló por terhelésnövekedésének megkdályozás érdekében. Összességében megállpíthtó, hogy módosítássl érintett 1,, pontokbn fogllt ingtlnoknál pályázt részeként kiépülő utk és közművek, meglévő és tervezett növény védősávok, HÉSZ-ben szbályozott rendeltetési korlátozások környezetvédelmi szempontból lkosság, tlj vlmint felszíni/felszín ltti vizek tekintetében is pozitív változást eredményez. Biológii ivitás értéke A területfelhsználás változás újonnn beépítésre szánt terület kijelölését nem eredményezi, ezért - z Étv.. () bekezdés b) pontjánk értelmében- biológii ivitás érték szinten trtás érdekében új zöldfelületek kijelölése nem szükséges. Örökségvédelem A módosítások védett építészeti örökség elemeit és zok környezetét nem érintik.

23 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 VI. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - rendelettel jóváhgyndó munkrész - omló Város Önkormányzt épviselőtestületének. önkormányzti rendelete Helyi Építési Szbályztról szóló 8/01. (XII.1.) önkormányzti rendelet módosításáról omló város Önkormányztánk képviselőtestülete Mgyrország Alptörvénye. cikk (1) ) pontj, vlmint z épített környezet lkításáról és védelméről szóló 199. évi LXXVIII, törvény 6. (1) bekezdésben kpott felhtlmzás lpján, z országos jogszbálybn felsorolt, véleményezési eljárásbn érdekelt állmigzgtási szervek és prtnerek véleményét kikérve, Helyi Építési Szbályztról szóló önkormányzti rendeletét z lábbik szerint módosítj: ÚJRASZABÁLYOZÓ MÓDOSÍTÓ RENDELEZÉSE I. FEJEZET Áltlános rendelkezések 1. (1) omló Város Szbályozási Terve módosul rendelet 1. számú mellékletében szereplő rjzi mellékletek szerint. () A Szbályozási Tervben módosítássl érintett területeken kívüli területrészek szbályozás változtlnul érvényben mrd. A jóváhgyást követően Szbályozási Terv, 6,, 8, 9, 11 számú szelvénye helyébe módosított területekkel egységes szerkezetben fogllt szelvények normtrtlm lép.. A 8/01 (XII.1.) önkormányzti rendelet ( továbbikbn: R ) 1. számú mellékletének, Az egyes telekngysághoz megengedett legkisebb telekmélység és széleség-re vontkozó táblázt helyébe következő táblázt lép: Az egyes telekngysághoz megengedett legkisebb telekmélység és széleség Telek terület (m ) Legkisebb szélesség (m) Z O SZ IR

24 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 IEGÉSZÍTŐ RENDELEZÉSE II. FEJEZET A Helyi Építési szbályzt módosítási. A R 10., () A Gi-T jelű övezetekben, elsősorbn környezetre jelentős htást nem gykorló gzdsági tevékenységi célú épületek helyezhetők el. bekezdéssel kiegészül.. A: R 1. számú beépítésre szánt területek övezeti prmétereire vontkozó - melléklete következő építési övezettekkel egészül ki: Területfelhsználás Gi Övezet övezet betűjele sorszám T Beépítési mód Legkisebb telekngyság (m) Beépítettség % Építménymgsság (m) 1 SZ ,0 SZ ,0. A R 8., () A Vt-R1 jelű övezetben telkek beépítése során z előkert méretét környezetében meglévőhöz lklmzkodón kell biztosítni, melyet z önkormányzti főépítésszel véleményeztetni kell. bekezdéssel kiegészül. SZÖVEGCSERÉS MÓDOSÍTÓ RENDELEZÉSE. A R. 1. számú beépítésre szánt területek övezeti prmétereire vontkozó melléklet tábláztánk Gi-R- jelű övezeti soráb legkisebb kilkíthtó telekngyság m -ről 000 m -re változik. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELEZÉS 6. (1) Ez rendelet és hozzá trtozó, 6,, 8, 9, 11 számú szbályozási tervi szelvények. npján lép htályb. () Előírásit htályblépést követően keletkezett ügyekben kell lklmzni. omló, polgármester jegyző

25 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS sz. melléklet - SZABÁLYOZÁSI TERVI FEDVÉNYE

26 JELMAGYARÁZAT 1. ÖTELEZŐ ELEME 1.. Területfelhsználási módok 1... Gzdsági terület (beépítésre nem szánt területek) 1.1. Szbályozási elemek 0,0. INFORMATÍV ELEME közterületszbályozási vonl övezet htár tervezett belterületi htár beültetési kötelezettség telek (övezet) be nem építhető része terület (telek) be nem építhető része (hosszú távon tervezett utk) megszüntető jel közterület szbályozási szélesség szbályozási terv készítési kötelezettség országos mellék helyi gyüjtő helyi egyéb gylogos közlekedési terület közhsznált számár nem megnyitott mgán vízgzdálkodási terület (beépítésre szánt területek) Lkóterület FALUSIAS LAÓTERÜLET ÖVEZETEI Lf Lf Lke Lke Lke Lke Lke Lk Lk gk gk Vt Vt Vt Vk T T1 T R1 R R T T R1 R kilkult flusis lkóövezet tervezett flusis lkóövezet ERTVÁROSIAS LAÓTERÜLET ÖVEZETEI tervezett kertvárosis lkóövezet ISVÁROSIAS LAÓTERÜLET ÖVEZETEI kilkult kisvárosis Lk 1 lkóövezet kilkult kisvárosis lkóövezet kilkult kisvárosis lkóövezet tervezett kisvárosis Lk T lkóövezet NAGYVÁROSIAS LAÓTERÜLET ÖVEZETEI kilkult ngyvárosis 1 lkóövezet 1... Vegyes terület kilkult kertvárosis lkóövezet tervezett kertvárosis lkóövezet rekonstrukciós kertvárosis lkóövezet rekonstrukciós kertvárosis lkóövezet kilkult ngyvárosis lkóövezet (ellátás) rekonstrukciós ngyvárosis lkóövezet tervezett ngyvárosis lkóövezet kikkult ngyv.lkóterületi gépkocsitároló övezet tervezett ngyv. lkóterületi gzdsági övezet kikkult településközponti vegyesterület rekonstrukciós településközponti vegyesterület rekonstrukciós településközponti vegyesterület kilkult központi vegyesterület ERESEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ GAZD-I TERÜLET ÖVEZETEI Gksz R1 Gksz R Gksz R Gksz R Gksz T1 Gksz T IPARI GAZDASÁGI TERÜLET ÖVEZETEI Gi Gi Gi Üü Üü Üü R1 R 1... Üdülő terület Üüe T Üh Üh h s k 1 T T rekonstrukciós kereskedelmi és szolgálttó gzdsági övezet rekonstrukciós kereskedelmi és szolgálttó gzdsági övezet rekonstrukciós kereskedelmi és szolgálttó gzdsági övezet tervezett kereskedelmi és szolgálttó gzdsági övezet tervezett kereskedelmi és szolgálttó gzdsági övezet kilkult egyéb ipri gzdsági övezet rekonstrukciós egyéb ipri gzdsági övezet rekonstrukciós egyéb ipri gzdsági övezet ÜDÜLŐHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET ÖVEZETEI ülönleges terület kilkult üdülőházs üdülőövezet kilkult üdülőházs üdülőövezet tervezett üdülőházs üdülőövezet HÉTVÉGIHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET ÖVEZETEI kilkult hétvégi házs Üh 1 üdülőövezet f bü rekonstrukciós kereskedelmi és szolgálttó gzdsági övezet tervezett üdülőhelyi ellátó övezet kilkult hétvégiházs üdülőövezet tervezett hétvégiházs üdülőövezet különleges terület (hulldék -és szennyvízkezelési) különleges övezet (sport) különleges terület (egészségügyi) különleges terület (álltmenhely) különleges terület (strndfürdő) különleges terület (büntetésvégrehjtási) 1... özlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési terület öu öu öu öu öu Z Eg Ev Má Mák Mke Erdőterület közlekedési övezet sétáló utcák közlekedési terület öv vs Zöldterület Ee védelmi erdőterület Mezőgzdsági terület Mg ülönl. beépítésre nem szánt terület ÉE TAT közlekedési övezet országos mellék közlekedési övezet helyi gyűjtő közlekedési övezet helyi egyéb közlekedési övezet fontos prkolók zöldterület, közprk, áltlános zöldterület, közprk, speciális gzdsági erdőterület n npelem prk t V eü-i, szociális és turisztiki erdőterület áltlános mezőgzdsági terület korlátozott hsznosítású ált. mezőgzdsági terület rét- és legelő mezőgzdsági terület kertes mezőgzdsági terület különleges terület (temető) Vízgzdálkodási terület vízgzdálkodási terület 1.. Területfelhsználási egységen belüli szbályozás kétlépcsős építési engedélyezési eljárásr köteles teleklkítási terv kötelezettség belterületi htár. ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETE 0 szintvonl, szintvonl mgsság országos ökológii hálózt eleromos távvezeték kiváló termőhelyi dottságú erdőterület bánytelek htár országos vízminőség-védelmi terület iránydó telekosztás tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület helyi természetvédelmi terület helyi kegyeleti védett terület település közigzgtási területe település közigzgtási területe ásványi nyersnyg-gzdálkodási terület földtni veszélyforrás területének övezete helyileg védett épület és védőövezete országos vsvonl nyilvántrtott régészeti lelőhely régészeti érdekű terület országosn védett műemlék és műemléki környezete tájképvédelmi terület

27 SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS 1/ ,0 Lf 16/ / / 1/ / /b / / /c /d /e /b 19 / 1/ 1/ /b /f kerékpár 16 Lke T /1 1/6 1/ 1/ /f /e /d 1/1 /c /g 16/ 1/9 10,0 1/11 16/ 16/6 16/ 16/ 16/ 10,0 1/1 10,0 bü T SZ 0,0 öu 1 0,0 Gksz TSZ 10, / / /1 10,0 Htályos szbályozási tervi állpot Ev 0 10,0 Óvod 11/1 GkszT1 örtvélyes / 11/8 11/9 11/ 1 11/ 11/ 11/6 11/ / 11/1 11/ 11/ öu 11/6 11/ 11/ 11/ 11/6 Húsbolt 11/ Büfé Borozó 11/8 11/9 11/60 Büfé 11/61 11/ /9 11/ /1 11/ örtvélyes utc M = 1:000 Ngyszántó utc Cserm utc 1/ ,0 Lf 16/ / / 1/ / /b / / 19 /c /b / 1/ 1/ /b 1 /d 18 /e 1 /f kerékpár 16 Lke T /1 1/6 1/ 1/ /f /e /d 1/1 /c /g 16/ 1/9 10,0 1/11 16/ 16/6 16/ 16/ 16/ 10,0 1/1 10,0 bü T SZ 0,0 öu 1 0,0 Gi T1SZ 10, / / /1 10,0 Terveze szbályozási tervi állpot Ev 0 10,0 örtvélyes Óvod 11/1 GkszT1 11/ 11/8 11/ / 1 11/ 11/ 11/6 11/ 11/1 11/ / 11/ öu 11/6 11/ 11/ 11/ Húsbolt 11/6 11/ Büfé Borozó 11/8 11/9 11/60 Büfé 11/61 11/ / /9 Ngyszántó utc / /1 örtvélyes utc M = 1:000 1 Cserm utc

28 /c0/b 066/16 066/16 Cserm utc 9 11/1 11/6 11/ A. váró 11/0 11/10 10 Hegyhát utc 11/6 Itlbolt 6 11/ 11/ 11/ 11/ /1 1b. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Cukrászüzem 11/9 1 Ev /6 10/ Lke /1 10/ 10/ 10/ 0/e0/d / 11/ 11/ 1 Ev 0 GkszTSZ TAT 10/ Prkerdő V 10/10 Prkerdő 0/c0/b 11/ 10/ 10/ 0 GkszTSZ TAT 10/9 Ev 10/ Gksz T1 0 10/8 Ev 10/1 10/0 10/ /18 10/11 10/1 10/16 Gksz T1 0 10/1 10/1 10/1 10/1 0 Ev 60 Htályos szbályozási tervi állpot M = 1:000 Cserm utc 9 11/1 11/ /0 11/1 A. váró 11/ 11/10 10 Hegyhát utc 11/6 Itlbolt 11/ 11/ / 1 11/ 11/1 1 Cukrászüzem 11/9 806 Ev 10/6 10/ Lke /1 10/ 10/ 0/e0/d / / 1 11/ / Ev 0 (10/8) 10/ 10/ Prkerdő V Prkerdő 10/ 10/6 Gi TSZ 0 10/ 0 10/9 Ev 10/ Gi T1SZ 0 10/8 Ev 10/1 10/0 10/ /18 10/11 10/1 10/16 Gi T1SZ 0 10/1 10/1 10/1 10/1 0 Ev 60 Terveze szbályozási tervi állpot M = 1:000

29 SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS 06 1/ jb / jb ,0 0 h Szv. telep 1 9/ 80 Ü. áll / 86/ 89/1 GkszR88 Telephely ud ÁFÉSZ 86/ 8 8 á 91 Szív. h. Pnnon Volán Tekepály 00/ 00/ h Szv. telep 1 9/ 80 Ü. áll / 86/ 89/1 ud ÁFÉSZ GkszR88 Telephely 86/ 8 8 á 91 Szív. h. Pnnon Volán Tekepály 00/ 00/ 6 Benzink 8 Ü. Benzink áll. öu 91/6 91/ 6 Benzink 8 Ü. Benzink áll. öu 91/6 91/ Pnnon Volán 91/ Gi 91/ 91/1 Pnnon Volán 91/ Gi 91/ 91/1 9/ 91/ 91/1 Ev 916 Gksz 9/ 91/ 91/1 Ev 916 Gks / 91/1 Gksz R köz 918 6/ 91/1 Gksz R köz 918 Vs Gi R1SZ Vs Gi 1/8 9/1 91/ Üzemi terület öu 98 9/ 1/8 9/1 91/ Üzemi terület öu 98 9/ köz köz Gi 91 Betonelemgyár 91/ 9/6 GkszR 9/ Gi 91 Betonelemgyár 91/ 9/6 GkszR 9/ 91/ 9/ 91/ 9/ Gi Gi 1,0 1/ á 1/ á 9/ 9/ , / öv öu 1 9 á á öu 068/ / 96/ GkszR1 96/ enderföld Trh /1 96/8 96/ 16 gk , / öv öu 1 9 á á öu 068/ / /1 96/8 96/ 96/ GkszR /6 99 enderfö Trh. gk / g / g A. váró / / 06/ 06/ 06/1 0/ 0/ A. váró / / 06/ 06/ 06/1 0/ 0/ V Gi R1 00/ 0 öu V 00/ 0 öu /1 00/ / 1/ / / 1/ / / / Gi R1 1/6 köz közprk Zrínyi Miklós utc / Arny János utc 0 00 Gi R1 1/6 köz közprk Zrínyi Miklós utc 068/ Arny János utc Vt 06 0 Vt /1 / /1 / MÁV rendező pályudvr 08 Altáró Gi R1SZ MÁV rendező pályudvr 9 Altáró Gi R / /1 1/8 1/0 1/6 /1 / /8 08 1/0 1/6 /1 / öu öu 6 6 1/69 /b 1/69 /b 1/ ,0 Zrínyi Miklós tér 1/ ,0 Zrínyi / / 0 / / 0 Gi 1/0 1/8 1/ Gi R1 üzemnygtöltő állomás Gi 1/0 1/8 1/ üzemnygtöltő állomás 10 1/6 18 Vt 10 1/6 18 Vt 1/68 10 öv /1 1/68 10 öv /1 1/ 16 1/ 16 1/ 1/ Ü. áll. Altáró 1 öu 1/ Ü. áll. Altáró 1 öu 1/ 1/ Telephely Mh. 1/61 1/6 Gi R1 1 1/9 k Szivttyúház 1/80 k ud 1/ Telephely Mh. 1/61 1/6 1 1/9 k Szivttyúház 1/80 k ud 1 1/1 1/ 1 1/1 1/ 1,0 1/8 1,0 1/8 1/16 1/1 1/16 1/1 Htályos szbályozási tervi állpot M = 1:000 1/1 Terveze" szbályozási tervi állpot M = 1:000 1/1

30 . SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS 11/9 11/9 Eg s 0/ iprtelep Gi ÉE 0/ iprtelep /1 11/1 11/ / /10 11/8 11/ /1 Hóvirág utc / 11/ 11/ 11/ VtR1ÉE 0/ 0/ 0/ /b 10/ 10/ iprtelep d L Lke Sz vm Htályos szbályozási tervi állpot 01/ 01/ Sz 6 0/ 01/ 0/ Sz b Sz c L Mk - Sz 8,0 16 Lke R1 SZ Gyöngyvirág utc Lke 1 1 köz Óvod Rózs utc / 1 öu Geszteny 180 M = 1:000 Eg s 0/ iprtelep 0/ iprtelep Gi RSZ 10, /1 11/1 11/ / /10 11/8 11/ /1 Hóvirág utc / 11/ 11/ 11/ / 0/1 10 1/b 10 10/ 1 10/ / iprtelep 0,0 d L Lke Sz vm Terveze szbályozási tervi állpot 01/ 01/ Sz 6 0/ 01/ 0/ Sz b Sz c L Mk - Sz 8,0 16 Lke R1 SZ Gyöngyvirág utc Lke 1 1 köz 1 11 Óvod Rózs utc / 10 1 öu Geszteny 180 M = 1:000

31 99 Sportcsrnok R1 60/ 600/1 8/1 Vsállomás Fordítókorong Tr.tp /1 Sportcsrnok R1 0 6/ 6/ Vt 60/1 Rendelő intézet meddőhányó Vt R1 Hőközpont Vt 6 / 6/ 1, Étterem Vt 60/1 Rendelő intézet Vt R1 1, /1 99/1 60 Felvételi épület öu 1 Vt R 1/11/ 6 gk VtAutóbusz állomás R / 6/ 6/ /1 61/ 69 61/ 61/6 61/ 6/ közprk 61 1/ / / 688/ 688/ közprk /1 /1 / 9/ / öu 0 6/ 6/ 6/9 61/10 6/ 61/ / /8 6/ Vsállomás 86 Telephely 688/ 1/11/ /1 / 9/1 / Újtelep Vízmű 1/1 / öu 1 Vt R 9 OTP /1 /1/ /1/ / / Vt Áruház öu Telephely T /1/ 6 /1/ 6/1 1/ / 1/11/ 1/1 A. váró Söröző / /1 6/d 1/1 / 8/1 6/ / 0 1/ /1 / /1 gk VtAutóbusz állomás R / /1/ Táncsics Mihály utc / szob. 6/c / 6/b / 6 8/ Vt R Irodház / Lke 61 60/6 60/ 60/ öu /10 Telephely /1 /1/ /1 6/ 8/1 8/ 6/16/ /1/ 6/1 / 9/1 1 Telephely Mh. 8/1 9/1 10/1 10/1 9/ 10/ /1 6/ /1/ 8/1 8/ 1 81/ Telephely 0 11/1 11/ 10/ Vt / 8 81/1 9/1 11/1 8 11/ 1/1/ 9 10/ 6 közprk 1 8/ 8/6 8 60/ Vt R Áruház Gksz R 8/ Telephely /1 1/1 Lk Vt Áruház 9/ öu Bem József utc 8/ Nyár utc Tvsz utc Lk Akácf utc / 10/1 11/1 1/ 1/1 1/ 1/ Dózs György utc Htályos szbályozási tervi állpot 6/ 60 Étterem 8/1 Vsállomás Fordítókorong Tr.tp. 8 60/ 0 6/ /1 99/1 9/ Hőközpont Vt / 6/ 101 Felvételi épület 61/ 6/ 6/ 61/ 6/ /11/ 61/ 61/6 61/ közprk 61 1/ 61 / 688/ 688/ közprk 9/1 61/ Lke 1/1 11/ 1/1 1/ Vízmű GkszR1 1/1 1/ 1/1 1/ /1 8 88/ /9 1/ 16/1 1/1 1/1 1/ 61/ öu 0 6/ 6/ 6/9 61/10 6/ 61/1 / / 6 6/8 6/ Vsállomás 86 Telephely 688/ 690 /1 / 9 OTP 691 1/1 9/ A. váró Söröző /1 / 8/1 0 1/ /1 / /1 / 6/d Táncsics Mihály utc / Telephely T szob. 9 8/ Vt R Irodház 8 / 8/ /6 60/ 60/ öu /10 61 Telephely /1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS 6/c 9 6/ 6/b 1 6 Bem József utc Telephely Mh / 81/1 Telephely 9 69 Vt 60/ Dózs György utc közprk 8/ 8/6 8 60/ 61 8 Gksz R 8/ Telephely 8 Áruház is János utc 1 8/1 1b 1c Lk Zeneiskol szob. 1 Sportpály 16/ 6/ 1/1 jb 6/ közprk Vt Vt R1 8 /9 88/1 is János utc 1c 1b 6 89 Műv. ház Bíróság 6 6/ Vt R Vt öu öu Templom tér /0 80 6/1 6 66/1 8 8-s tér szob. 6 66/ /b 8 6 Óvod 11/ 9/ 9/1 11/1 11/ 66/ 10 86/1 60 Vt Vt Lke 90 8/1 /1 / 6/ Műv. ház 9/ 9/ Vt R1 Üzemi terület Vt R1 0 k órház k szob. 96/1 9 8/6 Üzemi terület CARBON Üzemi központ 8/ Ifjúsági ház Étterem 8/ 91 Bjcsy Zsilinszky E. utc 9 E. 1/1 E. Ált. iskol E. 1 80/0 Lk / 81 Műv. ház Zeneiskol Sportpály jb 80 szob. 1 Ált. iskol 8 1 öu 1/ / Lke Vt 60 öu Templom tér 61 6/1 8-s tér szob. 6 Óvod 11/ /b 9/ 9/1 ÁNTSZ 6/1 1/ 8/1 86/1 99 Vt 6/ 96/1 9/ Vt /1 96/ / 6/ Műv. ház 9/ 9/ /1 0 öu 8/6 Üzemi terület 8/1 8/ A. váró CARBON Üzemi központ 8/ Ifjúsági ház Étterem 8/ 91 9 E. E / ÁNTSZ 6/1 E. Lke 99 6/ 96/1 9/ 8/1 órház utc 8/8 Üzemi terület 8/9 8 Üzemi terület Városgzdálkodás tf /11 8/ ossuth Ljos utc /10 96/11 96/1 869/ /8 60 9/ Romkert 1. Vt R1 8/ A. váró 1 16 közprk szob. CARBON 8/8 Üzemi terület 8/9 8 Üzemi terület Városgzdálkodás 1 Üzemi terület Vt R1 0 8/11 8/ k 9 órház / Üzemi terület 8/10 gk 96/ 96/6 96/ 9 Lke Lke 96/8 60 Brny Megyei Vízmű Üzemi terület 9 869/9 ÁFÉSZ Üzemi terület 1 869/ közprk szob. 66 8/10 1 9/ 0 869/ Üzemi terület 9 869/6 1/b 6 96/1 869/10 1 1/ 6 1 M = 1:000 tf 1 19 ossuth Ljos utc 1 CARBON 16 gk 96/ 96/6 96/ 9 Lke Lke 9 869/9 869/6 6 96/1 869/10 6 k 9/ Brny Megyei Vízmű Üzemi terület ÁFÉSZ Üzemi terület /b 1/ k 68 meddőhányó 1/1 /1 /1 / 1/11/ /1/ /1 / 6/ /1/ 9/1 9/ /1/ 10/1 10/ 6/1 11/1 11/ 1/1 1/ /1 1/1 1/ 8/1 /1/ 8/ 11/1 11/ /1 / 1/1 1/ 1/1 1/ /1 1/1 1/ 1/1 1/ 10/1 10/ / 11/1 11/ 1/1 1/ /1 6/16/ 1/11/ 1/1/ / Újtelep Vízmű 6 /1/ / / /1/ 9 /1/ 6/1 / Lk 8 9/1 8/1 8/ 9/1 9/ 10/1 6 6/1 6/ /1/ 8/1 8/ 9/ 10/ Tvsz utc Lk Nyár utc Akácf utc Terveze szbályozási tervi állpot Vízmű 1/1 1/ GkszR1 18 1/ 16/ / Vt 1/1 Bíróság 6/ közprk 6 6/ /1 6 66/ /1 11/ Bjcsy Zsilinszky E. utc 10 66/ 1/ Lke 1/ 1/ k 96/1 9 96/ 918/1 öu szob. órház utc 60 96/10 96/11 96/1 9/ Romkert 1. 9/ 0 M = 1: /

32 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 MELLÉLET

33 I V O N A T képviselő-testület 016. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből OMLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE /016. (II. 18.) sz. htározt omló város településrendezési terveinek 016. évi 1. számú módosítás településfejlesztési döntés omló város önkormányzt képviselő-testülete polgármester előterjesztésében, Gzdsági és településfejlesztési, vlmint Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfogllásánk figyelembevételével megtárgylt településrendezési eszközöket érintő, tervezett módosításokt. 1) A képviselő-testület támogtj z 1. számú mellékletben bemuttott területeket érintően településrendezési eszközök módosítását. ) A képviselő-testület megállpítj, hogy tervezett módosítás nyomán nem változik településszerkezetet meghtározó műszki infrstruúr főhálózt, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, vlmint nem történik zöld, vízgzdálkodási, erdő, és természetközeli terület megszüntetése, ezért településrendezési terv módosítását egyszerűsített eljárás keretében kívánj lefolyttni. ) A képviselő-testület előzetesen megállpítj, hogy jelen információk szerint tervezett módosítások várhtón nem járnk káros környezeti htások olyn növekedésével, mely /00. (I.11.) ormmányrendelet szerinti környezeti vizsgált készítését követelnék meg. ) A képviselő-testület készülő településrendezési eszközök lkossággl, érdekképviseleti-, civil- és gzdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szbályit 16/01. (X..) önkormányzti rendelettel elfogdott SZMSZ IX. sz. függelékében szereplő prtnerségi rend szerint htározz meg, és utsítj főépítészt, hogy z egyeztetési folymt során z bbn foglltk szerint járjon el. ) A képviselő-testület felhtlmzz polgármestert beszerzés lefolyttásár, és munk megrendelésére, melynek pénzügyi fedezete 016. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

34 6) A épviselő-testület utsítj városi főépítészt, hogy fenti döntés szerint készítse elő településrendezési terv módosítását. Htáridő: Felelős: értelem szerint dr. ovács Péter városi főépítész.m.f. dr. Vskó Ernő s.k. címzetes főjegyző Polics József s.k. polgármester A kidmány hiteléül:

35 1. sz. melléklet Módosítás célj: A gzdsági, ipri területek fejlesztését, telephelyfejlesztések előkészítését célzó pályázti kiírások beruházások megvlósulását konkrét terület-felhsználásokhoz köti. És bár htályos településrendezési tervekben rögzített terület-felhsználás, és övezet lklms válllkozások telephelyének kilkításár, kiírásnk vló megfelelés érdekében szükséges tervek övezetének módosítás. A támogtott 1. övezetek: ipri gzdsági és különleges övezeti besorolású területek. A módosítás célj z érintett területek átsorolás nnk érdekében, hogy Önkormányzt gzdsági területek feltárását szolgáló infrstruúr (, közmű) kilkítását megpályázhss. A módosítás során lényegében területek övezeti besorolás változik, z övezetek htári várhtón nem módosulnk. Módosítássl érintett terület előzetes lehtárolás:

36 Módosítás célj: A megjelölt terület MÁV tuljdonábn lévő, vsi célokr már nem hsznált ingtlnrész. A htályos településrendezési eszközök már szomszédos területhsználthoz igzodó ipri gzdsági területbe sorolják. A MÁV közelmúltbn meghtározt z területhtárt, mi neki vsi pálytest mellett z üzemeléshez még szükséges. Ez htár nem esik egybe településrendezési tervekben megfoglmzott övezethtárrl, ttól, változó mértékben néhány méterrel. eltér. A módosítás célj, hogy településrendezési tervekben területhsznált és z övezet htár od kerüljön, hol terület ténylegesen leválszthtó. Ez területhsználtokt egyértelműsíti, vlmint, pontosítj, tervezett teleklkítást lehetővé teszi. A módosítás során tehát pontosodik htárvonl, vlmint várhtón szükséges felülvizsgálni Gi-R1 övezetben teleklkítás méretére vontkozó előírásokt. Módosítássl érintett terület előzetes lehtárolás:

37 Módosítás célj: Az egykori Zobák területén htályos településrendezési eszközök feltáró két oldlán különböző övezetet foglmznk meg (Gi és Vt). A két övezet htárát egy részen ingtlnhthoz nem igzodón állpítj meg. A htárvonl és területfelhsználás felülvizsgált foglmzódott meg.. A módosítás célj, hogy z övezetht, terület-felhsználások, övezetek felülvizsgált, pontosítás településfejlesztési célokt továbbr is szem előtt trtv, fejlesztéshez szükséges már körvonlzódó pályázti források megszerzését is támogss. Módosítássl érintett terület előzetes lehtárolás:

38 . Módosítás célj: Az érintett otási intézmény fejlesztésének tervezése z üzemeltető (Pécsi Egyházmegye) kezdeményezésére, z önkormányzttl egyeztetetten, folymtbn vn. A fejlesztési terv kidolgozásánk jelenlegi szkkszábn, z érintett övezet (Vt- R) előírásink kisebb módosításánk igénye merült fel. A módosítás várhtón beépítési százlékot és z építménymgsságot érinti. A módosítás célj, hogy z intézmény tervezett fejlesztésének figyelembe vételével, vontkozó építési szbályok településfejlesztési és rendezési célok, illetve városképi követelmények teljesülése mellett módosuljnk. Módosítássl érintett terület előzetes lehtárolás:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Településrendezési és Műszaki Társulás 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419-087 e-mail: tmt@chello.hu Szám: 45 / 2005. HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZ ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2011 A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA A 3/2012. (I. 26.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2012. JANUÁR 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ Szabályozás alapelvei a következőkben foglalhatók össze: 1. Jogfolytonosság a hatályos szabályozáshoz viszonyítva 2. Építési övezeti, övezeti differenciálás alapja a kialakult vagy

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 2. melléklet a 161/2013. (VII.3.) képviselő-testületi határozathoz 1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 1.1 Térségi szerepkör Páty Község alapfokú, térségi szerepköre nem változott,

Részletesebben

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI 1. Balmazújváros Város Településrendezési terv 2009. évi módosítás Belterület 6. sz. területegység

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETİJE A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET Közigazgatási

Részletesebben

Feldebrő község TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS TERVANYAGA

Feldebrő község TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS TERVANYAGA Feldebrő község TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS TERVANYAGA Megbízó: Feldebrő község Önkormányzata Készítette: Sáth és Társa Építész Iroda 2016. január 29. 1 1. KÜLZETLAP

Részletesebben