(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK"

Átírás

1 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási irányelv szerinti elérhető legjo tehnikákkl (BAT) kpsoltos következtetéseknek ement, mész és mgnézium-oxid előállítás tekintetéen történő meghtározásáról (z értesítés C(2013) számú dokumentumml történt) (EGT-vontkozású szöveg) (2013/163/EU) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel z Európi Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel z ipri kiosátásokról ( környezetszennyezés integrált megelőzéséről és sökkentéséről) szóló, novemer 24-i 2010/75/EU európi prlmenti és tnási irányelvre ( 1 ) és különösen nnk 13. ikke (5) ekezdésére, mivel: (1) A 2010/75/EU irányelv 13. ikkének (1) ekezdése értelméen Bizottság szón forgó irányelv 3. ikkének (11) ekezdése szerinti elérhető legjo tehnikákról (BAT) szóló referenidokumentumok kidolgozásánk elősegítése érdekéen tgállmok, z érintett iprágk, környezetvédelemmel fogllkozó nem kormányzti szervezetek, vlmint Bizottság részvételével informáióserét szervez z ipri kiosátásokról. (2) A 2010/75/EU irányelv 13. ikkének (2) ekezdésével összhngn z informáióserének különösen z láikr kell kiterjednie: létesítmények és tehnikák kiosátási teljesítménye, dott eseten rövid és hosszú távú átlgértékeken kifejezve, kpsolódó referenifeltételekkel együtt, nyersnygok felhsználás és jellege, vízfogysztás, energifelhsználás és hulldékok keletkezése, lklmzott tehnikák, kpsolódó monitoring, környezeti elemek közötti kölsönhtások, gzdsági és műszki életképesség, vlmint z ezekkel kpsoltos fejlődés, vlmint szón forgó irányelv 13. ikke (2) ekezdésének ) és ) pontján foglltk vizsgáltát követően zonosított elérhető legjo tehnikák és új keletű tehnikák. (3) A 2010/75/EU irányelv 3. ikkének (12) ekezdéséen meghtározott BAT-következtetések ltt BAT-referenidokumentum zon részeit trtlmzó dokumentum értendő, mely következtetéseket von le z elérhető legjo tehnikákr vontkozón, továá trtlmzz ( 1 ) HL L 334., , 17. o. zok leírását, z lklmzhtóságuk értékelésével kpsoltos informáiókt, z elérhető legjo tehnikákhoz kpsolódó kiosátási szinteket, monitoringot és fogysztási szinteket, vlmint dott eseten vontkozó helyreállítási intézkedéseket. (4) A 2010/75/EU irányelv 14. ikkének (3) ekezdésével összhngn szón forgó irányelv II. fejezetének htály lá trtozó létesítményekre vontkozó engedélyen fogllt feltételeket BAT-következtetésekől kiindulv kell megállpítni. (5) A 2010/75/EU irányelv 15. ikkének (3) ekezdése értelméen z illetékes htóságnk olyn kiosátási htárértékeket kell meghtározni, melyek iztosítják, hogy normál üzemeltetési feltételek mellett kiosátások nem hldják meg 2010/75/EU irányelv 13. ikkének BAT-következtetésekről szóló (5) ekezdéséen említett htároztokn fogllt elérhető legjo tehnikákhoz kpsolódó kiosátási szinteket. (6) A 2010/75/EU irányelv 15. ikkének (4) ekezdése értelméen sk kkor lklmzhtó (3) ekezdésen fogllt követelménytől vló eltérés, h BAT lklmzásánk révén elérhető kiosátási szintek elérése z érintett létesítmény földrjzi helye, műszki jellemzői vgy helyi környezeti feltételek mitt ránytlnul mgs költségekkel járn környezeti előnyökhöz képest. (7) A 2010/75/EU irányelv 16. ikkének (1) ekezdése értelméen z irányelv 14. ikke (1) ekezdésének ) pontján említett engedélyen fogllt monitoringkövetelményeknek BAT-következtetéseken leírt ellenőrzés következtetésein kell lpulniuk. (8) A 2010/75/EU irányelv 21. ikkének (3) ekezdése értelméen BAT-következtetésekről szóló htároztok kihirdetésétől számított négy éven elül z illetékes htóság újrértékeli és szükség esetén frissíti z engedélyen fogllt vlmennyi feltételt és iztosítj, hogy létesítmény megfeleljen ezen feltételeknek.

2 L 100/2 Az Európi Unió Hivtlos Lpj (9) Az ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 13. ikke értelméen z informáióserével fogllkozó fórum létrehozásáról szóló, május 16-i izottsági htározt ( 1 ) létrehozott egy fórumot tgállmok, z érintett iprágk és környezetvédelemmel fogllkozó nem kormányzti szervek képviselőiől. (10) A 2010/75/EU irányelv 13. ikkének (4) ekezdésével összhngn Bizottság szeptemer 13-án megkpt fórum véleményét ( 2 ) ement, mész és mgnézium-oxid előállításár vontkozó BAT-referenidokumentum jvsolt trtlmávl kpsoltn, és zt nyilvánosn is hozzáférhetővé tette. (11) Az e htároztn előírt intézkedések összhngn vnnk 2010/75/EU irányelv 75. ikkének (1) ekezdése lpján létrehozott izottság véleményével, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. ikk A ement, mész és mgnézium-oxid előállításár vontkozó BAT-következtetések e htározt mellékletéen kerültek meghtározásr. 2. ikk Ennek htároztnk tgállmok ímzettjei. Kelt Brüsszelen, márius 26-án. Bizottság részéről Jnez POTOČNIK Bizottság tgj ( 1 ) HL C 146., , 3. o. ( 2 ) opinions_rtile

3 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/3 MELLÉKLET CEMENT, MÉSZ ÉS MAGNÉZIUM-OXID ELŐÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK HATÁLY AZ INFORMÁCIÓCSERÉRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK BAT-KÖVETKEZTETÉSEK Áltlános BAT-következtetések Környezetirányítási rendszerek (EMS) Zj A ementiprr vontkozó BAT-következtetések Áltlános elsődleges tehnikák Ellenőrzés Energifogysztás és folymtválsztás Hulldékhsznosítás Porkiosátás Gáz hlmzállpotú vegyületek PCDD/F-kiosátás Fémkiosátás A gyártási folymtól szármzó veszteség/hulldék A mésziprr vontkozó BAT-következtetések Áltlános elsődleges tehnikák Ellenőrzés Energifogysztás Mészkőfelhsználás A tüzelőnygok kiválsztás Porkiosátás Gáz hlmzállpotú vegyületek PCDD/F-kiosátás Fémkiosátás A gyártási folymtól szármzó veszteség/hulldék

4 L 100/4 Az Európi Unió Hivtlos Lpj A mgnézium-oxid-iprr vontkozó BAT-következtetések Ellenőrzés Energifogysztás Porkiosátás Gáz hlmzállpotú vegyületek A gyártási folymtól szármzó veszteség/hulldék Hulldék hsznosítás tüzelőnygként és/vgy nyersnygként A TECHNIKÁK LEÍRÁSA A ementiprr vontkozó tehnikák leírás Porkiosátás NO x -kiosátás SO x -kiosátás A mésziprr vontkozó tehnikák leírás Porkiosátás NO x -kiosátás SO x -kiosátás A mgnézium-oxid-iprr vontkozó tehnikák leírás (szárz eljárás) Porkiosátás SO x -kiosátás

5 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/5 HATÁLY Ezek BAT-következtetések 2010/75/EU irányelv I. mellékletének 3.1. pontján meghtározott lái ipri tevékenységekre vontkoznk: 3.1. Cement, mész és mgnézium-oxid előállítás, ideértve következőket: ) ementklinker előállítás forgókemenéken 500 tonn/np gyártókpitás felett, vgy egyé kemenéen 50 tonn/np gyártókpitás felett; ) mész előállítás kemenéen 50 tonn/np gyártókpitás felett; ) mgnézium-oxid előállítás kemenéen 50 tonn/np gyártókpitás felett. A fenti 3.1. szksz ) pontj tekintetéen ezek BAT-következtetések kizárólg ányászott természetes mgneziten (mgnézium-kronát, MgCO 3 ) lpuló szárz eljárássl végzett MgO-előállítást érintik. Ezek BAT-következtetések fent említett tevékenységeket illetően különösen z lái folymtokr terjednek ki: ement, mész és mgnézium-oxid előállítás (szárz eljárás); nyersnygok tárolás és előkészítés; tüzelőnygok tárolás és előkészítés; hulldék hsznosítás nyersnygként, illetve tüzelőnygként minőségi követelmények, ellenőrzés és előkészítés; termékek tárolás és előkészítés; somgolás és szállítás. Ezek BAT-következtetések nem terjednek ki z lái tevékenységekre: kiindulási nygként mgnézium-kloridot hsználó nedves eljárássl végzett mgnézium-oxid-előállítás, mely ngy mennyiségű szervetlen vegyi nygok szilárd és egyé nygok iprág (LVIC-S) számár elérhető legjo tehnikákr vontkozó referenidokumentum htály lá trtozik; rendkívül lsony szén-dioxid-trtlmú dolomitmész előállítás (vgyis klium és mgnézium-oxid keverékének dolomit (CCO 3 MgCO 3 ) közel teljes dekronizálásávl történő előállítás. A termék visszmrdó CO 2 -trtlm 0,25% ltt, térfogtsűrűsége pedig jóvl 3,05 g/m 3 ltt vn); ementklinker előállításár szolgáló knkemenék; fő tevékenységhez közvetlenül nem kpsolódó tevékenységek, például kőfejtés. Az ezen BAT-következtetések htály lá trtozó tevékenységek szempontjáól lényeges egyé referenidokumentumok következők: Referenidokumentum Tárolásól szármzó kiosátások (EFS) A nyomon követés áltlános elvei (MON) Hulldékkezeléssel fogllkozó iprágk (WT) Energihtékonyság (ENE) Gzdsági és környezeti elemek közötti kereszthtások (ECM) Tevékenység Alpnygok és termékek tárolás és kezelése A kiosátás ellenőrzése Hulldékkezelés Áltlános energihtékonyság A tehnikák gzdsági és környezeti elemek közötti kereszthtási

6 L 100/6 Az Európi Unió Hivtlos Lpj Az ezen BAT-következtetéseken felsorolt és részletezett tehnikák nem előíró jellegűek, és teljes körűnek sem tekinthetők. Hsználhtók eltérő tehnikák, mennyien zok grntálják környezetvédelem leglá zonos szintjét. Ahol e BAT-következtetések hulldék-együttégető művekkel fogllkoznk, ott 2010/75/EU irányelv VI. mellékletének IV. fejezetéen fogllt rendelkezések nem sérülnek. Ahol e BAT-következtetések z energihtékonysággl fogllkoznk, ott z energihtékonyságról szóló, új 2012/27/EU európi prlmenti és tnási víz-keretirányelv ( 1 ) irányelven fogllt rendelkezések nem sérülnek. AZ INFORMÁCIÓCSERÉRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS A ement-, mész- és mgnézium-oxid-ágztn elérhető legjo tehnikákkl kpsoltos informáiósere 2008-n zárult le. Az kkor rendelkezésre álló informáiók kiegészítve mgnézium-oxid-előállításól szármzó kiosátássl kpsoltos továi informáiókkl szolgáltk e BAT-következtetések megállpításánk lpjául. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Ezen BAT-következtetések éljáól z lái meghtározásokt kell lklmzni: Foglom Foglommeghtározás Új üzem Meglévő üzem Jelentős korszerűsítés Hulldék hsznosítás tüzelőnygként, illetve nyersnygként A létesítmény területén ezen BAT-következtetések közzétételét követően létesített üzem, vgy egy üzem ezen BAT-következtetések közzétételét követően létesítmény meglévő lpjin történő, teljes körű seréje. Olyn üzem, mely nem új üzem. A kemenével szemen támsztott követelmények vgy tehnológi jelentős megváltozásávl, illetve kemene seréjével járó üzem- vgy kemenekorszerűsítés. A foglom következők hsználtár terjed ki: mgs fűtőértékű hulldék-tüzelőnygok, vlmint nem mgs fűtőértékű, de ásványinyg-összetevőket trtlmzó hulldéknygok, melyek nyersnygként hsznosítv hozzájárulnk köztes termék, klinker előállításához, vlmint mgs fűtőértékű és ásványinyg-összetevőket trtlmzó hulldéknygok. Bizonyos termékek meghtározás Foglom Foglommeghtározás Fehér ement Az lái 2007-es PRODCOM-kód lá trtozó ement: Fehér portlndement Különleges ement Az lái 2007-es PRODCOM-kódok lá trtozó különleges ement: Buxitement Más hidrulikus ement Dolomitmész vgy klinált dolomitmész Klium-oxid és mgnézium-oxid keveréke, melyet dolomit (CCO 3 MgCO 3 ) dekronizálásávl állítnk elő oly módon, hogy termék visszmrdó CO 2 -trtlm meghldj 0,25%-ot, kereskedelmi forglom kerülő termék térfogtsűrűsége pedig jóvl 3,05 g/m 3 ltt vn. A MgO-n kifejezett szd trtlom rendszerint 25 és 40% közötti. Szinterezett dolomitmész Klium- és mgnézium-oxidok keveréke, melyet kizárólg tűzálló téglák és más tűzálló termékek gyártásához hsználnk, minimális térfogtsűrűsége pedig 3,05 g/m 3. ( 1 ) HL L 315., , 1. o.

7 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/7 Bizonyos légszennyező nygokr vontkozó foglommeghtározások Foglom Foglommeghtározás NO 2 -n kifejezett NO x A nitrogén-oxid (NO) és nitrogén-dioxid (NO 2 ) mennyiségének NO 2 - n kifejezett összege. SO 2 -n kifejezett SO x HCl-n kifejezett hidrogén-klorid HF-n kifejezett hidrogén-fluorid A kén-dioxid (SO 2 ) és kén-trioxid (SO 3 ) mennyiségének SO 2 -n kifejezett összege. Az összes gáznemű klorid HCl-n kifejezve. Az összes gáznemű fluorid HF-n kifejezve. Rövidítések ASK Hengeres knkemene DBM I-TEQ Kiégetett mgnézium-oxid Nemzetközi toxiitási egyenérték LRK MFSK Hosszú forgókemene Vegyes tüzelésű knkemene OK Egyé kemenék A mészipr esetéen z láikr vontkozik: kettős tűzterű lejtős knkemenék tökmrás knkemenék központi égőfejes knkemenék külső tűzterű knkemenék égetőgerendás knkemenék első íves knkemenék mozgó rostélyú kemenék kúpos vgy forgótányéros kemenék gyorsklináló kemenék forgó tűzterű kemenék OSK Egyé knkemenék (z ASK-tól és z MFSK-tól eltérő knkemenék) PCDD Poliklórozott dienzo-p-dioxin PCDF PFRK Poliklórozott dienzo-furán Egyenármú regenertív knkemene PRK Hőserélővel ellátott forgókemene ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK Levegőe történő kiosátások átlgolási időszki és referenifeltételei Az e BAT-következtetéseken szereplő, elérhető legjo tehnikákhoz kpsolódó kiosátási szintek (BAT-AEL) normál körülmények között értendők: szárz gáz 273 K hőmérsékleten és hp nyomáson.

8 L 100/8 Az Európi Unió Hivtlos Lpj A konentráión megdott értékek z lái referenifeltételek mellett érvényesek: Tevékenységek Referenifeltételek Kemenéen tevékenységek végzett Cementipr Mészipr ( 1 ) 10 térfogt % oxigén 11 térfogt % oxigén Mgnézium-oxid-ipr (szárz eljárás) ( 2 ) 10 térfogt % oxigén Nem kemenéen végzett tevékenységek Minden folymt Mészüzemek Nins oxigénre vontkozó korrekió. Kiosátás szerint (nins oxigénre és szárz gázr vontkozó korrekió) ( 1 ) A kétlépsős folymttl előállított, szinterezett dolomitmészre nem érvényes z oxigénre vontkozó korrekió. ( 2 ) A kétlépsős folymttl előállított, kiégetett mgnézium-oxidr (DBM) nem érvényes z oxigénre vontkozó korrekió. Az átlgolási időszkokr következő foglommeghtározások vontkoznk: Npi átlgérték A mintvételi időszk átlgértéke 24 órás időszk során folymtos kiosátás-ellenőrzéssel mért átlgérték Eltérő rendelkezés hiányán leglá 30 peres (időszkos) helyszíni mérések átlgértéke Refereni-oxigénkonentráiór vló átváltás A kiosátási konentráió egy dott refereni-oxigénszintre történő kiszámítás z lái képlet segítségével történik: E R ¼ 21 O R 21 O M ä E M hol: E R (mg/nm 3 ): z O R refereni-oxigénszintre korrigált kiosátási konentráió O R (térfogt %): refereni-oxigénszint E M (mg/nm 3 ): z O M mért oxigénszinthez viszonyított kiosátási konentráió O M (térfogt %): mért oxigénszint BAT-KÖVETKEZTETÉSEK 1.1. Áltlános BAT-következtetések Az e pontn említett elérhető legjo tehnikák z e BAT-következtetések htály lá trtozó összes létesítményre vontkoznk (ement-, mész- és mgnézium-oxid-ipr). Az pontokn fogllt, speiális folymtr vontkozó BAT tehnikákt z e pontn említett, áltlános BATtehnikák mellett kell lklmzni Környezetirányítási rendszerek (EMS) 1. A ement-, mész- és mgnézium-oxid-gyártó üzemek/létesítmények átfogó környezeti teljesítményének jvítás érdekéen z elérhető legjo tehnik (BAT) olyn környezetirányítási rendszer evezetése, és nnk megfelelő működés, mely következő sjátosságokkl rendelkezik: i. vezetés elkötelezettsége, eleértve felső vezetését is; ii. létesítmény folymtos fejlesztését mgán foglló környezeti politik vezetés áltli meghtározás;

9 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/9 iii. szükséges eljárások, pénzügyi tervezéssel és fejlesztéssel kpsoltos élok és feldtok megtervezése és kilkítás; iv. z eljárások megvlósítás, különös tekintettel z láikr: ) szervezeti felépítés és felelősség, ) képzés, tudtosság és kompeteni, ) kommunikáió, d) munkválllók evonás, e) dokumentálás, f) htékony folymtirányítás, g) krntrtási progrmok, h) készültség és regálás vészhelyzet esetén, i) környezetvédelmi jogszályoknk vló megfelelés iztosítás; v. teljesítmény ellenőrzése és korrekiós intézkedések megtétele, különös tekintettel következőkre: ) nyomon követés és mérés (lásd még nyomon követés áltlános elveire vontkozó referenidokumentumot), ) korrekiós és megelőző jellegű intézkedések, ) nyilvántrtások vezetése, d) független (mennyien megvlósíthtó) első és külső ellenőrzések nnk megállpítás érdekéen, hogy környezetirányítási rendszer összhngn vn-e tervezett intézkedésekkel, vlmint zt megfelelően vezették-e e és trtják-e fenn; vi. környezetirányítási rendszernek, vlmint folymtos lklmsságánk, megfelelőségének és htékonyságánk felső vezetés áltli felülvizsgált; vii. tisztá tehnológiák fejlődésének nyomon követése; viii. létesítmény végső üzemen kívül helyezéséől szármzó környezeti htások figyelemevétele z új üzem tervezési fázisán, vlmint nnk teljes élettrtm során; ix. ágzti refereniértékelés rendszeres lklmzás. Alklmzási terület A környezetirányítási rendszer htály (pl. részletessége) és jellege (pl. szványosított vgy nem szványosított) áltlán létesítmény jellegével, méretével és összetettségével, vlmint lehetséges környezeti htásink körével függ össze Zj 2. A ement-, mész- és mgnézium-oxid-gyártási folymtok zjkiosátásánk sökkentése/minimlizálás éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) z lái tehnikák komináiójánk lklmzás: Megfelelő helyszín válsztás zjos műveletekhez A zjos műveletek/egységek körülzárás

10 L 100/10 Az Európi Unió Hivtlos Lpj A műveletek/egységek rezgés elleni szigetelése d Htáselnyelő nygól készült első és külső urkoltok hsznált e Az nyg-átlkító erendezésekkel végzett, zjos műveletek épületeinek hngszigetelése f Zjvédő flk és/vgy természetes árnyékolók lklmzás g Kilépőoldli hngtompítók hsznált kéményeken h Béléssövek hsznált, vlmint z elszívó erendezések hngszigetelt épületeken vló elhelyezése i A fedett területek nyílászáróink esukás j Gépházk hngszigetelése k A flnyílások hngszigetelése például elzárószerkezet telepítésével szállítószlg elépési pontján l Hngtompítók felszerelése levegőkivezetéseknél, például portlnítóegység tisztítottgáz-kivezetésénél m Ármlási seesség sökkentése söveken n Csövek hngszigetelése o A zjforrások és rezgéskiosátásr hjlmos lktrészek, például kompresszorok és sövek egymástól függetlenített elrendezése p Hngtompítók szűrőventilátorokhoz q Hngszigetelt modulok hsznált műszki eszközök (pl. kompresszorok) esetéen r Gumi védőurkolt hsznált mlmok esetéen ( fémfelületek érintkezésének elkerülése érdekéen) s Épületek építése vgy természetes árnyékolók, köztük fák és okrok telepítése védett terület és zjos tevékenység helyszíne közé 1.2. A ementiprr vontkozó BAT-következtetések Eltérő rendelkezés hiányán z ezen pontn ismertetett BAT-következtetések minden ementipri létesítményre lklmzhtók Áltlános elsődleges tehnikák 3. A kemenéől szármzó kiosátás sökkentése és z energi htékony felhsználás éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) z egyenletes és stil, folymtprméterek tekintetéen meghtározott lpértékekhez közeli értékeken zjló kemenefolymtok megvlósítás z lái tehnikák segítségével: A folymtirányítás optimlizálás, ideértve számítógépesített, utomtikus folymtirányítást Modern, grvimetrikus szilárdtüzelőnyg-dgoló rendszerek hsznált 4. A kiosátás megelőzése és/vgy sökkentése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) kemenée kerülő vlmennyi nyg gondos kiválsztás és ellenőrzése.

11 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/11 A kemenée kerülő nygok gondos kiválsztásávl és ellenőrzésével sökkenthető kiosátás. A kiválsztás során figyeleme kell venni z nygok kémii összetételét és kemenée vló etáplálásánk módját. Poteniálisn veszélyes nygok 11., vlmint elérhető legjo tehnikán említett nygok lehetnek Ellenőrzés 5. Az elérhető legjo tehnik (BAT) folymtprméterek és kiosátás rendszeres ellenőrzése és mérése, vlmint vontkozó EN-szványok szerinti kiosátásellenőrzés, illetve h EN-szványok nem állnk rendelkezésre, olyn ISO-, nemzeti vgy más nemzetközi szványok figyelemevétele, melyek z dtszolgálttást ezzel tudományos szempontól egyenértékű minőségen tudják iztosítni, ideértve z láikt: A folymt stilitását igzoló folymtprméterek, például hőmérséklet, z O 2 -trtlom, nyomás és z ármlási seesség folymtos mérése Áltlánosn lklmzhtó. Alklmzási terület A kritikus folymtprméterek, vgyis homogén nyersnygkeverék- és tüzelőnyg-ellátás, rendszeres dgolás és töletoxigén értékének ellenőrzése és stilizálás Áltlánosn lklmzhtó. A NH 3 -kiosátás folymtos mérése SNCR lklmzás esetén Áltlánosn lklmzhtó. d A por-, NO x -, SO x - és CO-kiosátás folymtos mérése A kemenefolymtokr lklmzhtó e A PCDD/F- és fémkiosátás időszkos mérése f A HCl-, HF- és TOC-kiosátás folymtos vgy időszkos mérése g A porkiosátás folymtos vgy időszkos mérése A nem kemenéen végzett tevékenységekre lklmzhtó. A hűtési és legfontos őrlési folymtoktól eltérő, porrl járó műveletekől szármzó, kis források (< Nm 3 /h) esetéen méréseknek vgy teljesítmény-ellenőrzéseknek krntrtás-irányítási rendszeren kell lpulniuk. Az 5. BAT f) pontján említett, folymtos vgy időszkos mérések közül kiosátás forrás és várhtó szennyező nyg típus lpján kell válsztni Energifogysztás és folymtválsztás F o l y m t v á l s z t á s 6. Az energifogysztás sökkentése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) szárz eljáráson lpuló kemenék lklmzás tö fokoztú hőserélővel és előklinálássl. Een kemenerendszer-típusn hűtőől szármzó füstgázok és vissznyert hulldékhő felhsználhtó etáplált nyersnygnk kemenée kerülését megelőző előmelegítésére és előklinálásár, ezáltl pedig jelentős energimegtkrítás érhető el. Alklmzási terület Új üzemek és jelentős korszerűsítés esetén lklmzhtó nyersnygok nedvességtrtlmától függően. A BAT-hoz kpsolódó energifogysztási szintek Lásd z 1. táláztot.

12 L 100/12 Az Európi Unió Hivtlos Lpj tálázt A BAT-hoz kpsolódó energifogysztási szintek tö fokoztú hőserélővel és előklinálássl végzett szárz eljáráson lpuló kemenéket lklmzó új üzemek és jelentős korszerűsítés esetén Eljárás Mértékegység A BAT-hoz kpsolódó energifogysztási szintek ( 1 ) Szárz eljárás lklmzás tö fokoztú hőserélővel és előklinálássl MJ/tonn klinker ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) A szintek nem vontkoznk különleges ementet vgy fehér ementklinkert előállító üzemekre, melyek esetéen z eljárás hőmérsékletének lényegesen mgsnk kell lennie termékleírás mitt. ( 2 ) Rendes (nem trtlmzv pl. indításokt és leállításokt ) és optimlizált működési körülmények között. ( 3 ) A gyártókpitás efolyásolj z energiigényt, mivel ngyo kpitás energimegtkrítást eredményez, kise kpitás esetén pedig tö energiár vn szükség. Az energifogysztás iklonos hőserélő-fokoztok számától függ, minél tö fokoztú iklonos hőserélő, nnál lsony kemenefolymt energifogysztás. A iklonos fokoztok megfelelő számát főként nyersnygok nedvességtrtlm htározz meg E n e r g i f o g y s z t á s 7. A hőenergi-fogysztás sökkentése/minimlizálás éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) z lái tehnikák komináiójánk lklmzás: Továfejlesztett és optimlizált kemenerendszerek, vlmint olyn zökkenőmentes és stil kemenefolymt lklmzás, mely folymtprméter áltl meghtározott pontokhoz közel működik, következők segítségével: I. folymtirányítás optimlizálás, ideértve számítógépesített, utomtikus folymtirányítási rendszereket, II. modern, grvimetrikus szilárdtüzelőnyg-dgoló rendszerek, III. lehető legngyo mértékű előmelegítés és előklinálás, figyeleme véve meglévő kemenerendszer kilkítását. Alklmzási terület Áltlánosn lklmzhtó. A meglévő kemenék esetéen z előmelegítés és z előklinálás lklmzhtóság kemenerendszer kilkításától függ. Hőfelesleg vissznyerése kemenékől, különösen zok hűtőteréől. Főként kemene hűtőtéről (forró levegő) vgy hőserélőől szármzó hőfeleslege hsználhtó fel nyersnygok szárításár. A ementiprn áltlánosn lklmzhtó. A hőfelesleg hűtőtéről vló vissznyerése rostélyos hűtő hsznált esetén lehetséges. A forgódoos hűtők vissznyerési htékonyság korlátozott mértékű. d e A felhsznált nyersnyg és tüzelőnyg jellemzőinek és tuljdonságink megfelelő számú iklon lklmzás. A hőenergi-fogysztás szempontjáól kedvező tuljdonságokkl rendelkező tüzelőnygok hsznált. A hgyományos tüzelőnygok hulldék-tüzelőnygokkl vló felváltáskor z optimlizált és megfelelő ementégető kemenerendszerek hsznált égetésre. A iklonos hőserélők új üzemek és jelentős korszerűsítés esetén lklmzhtók. A tehnik rendszerint ementégető kemenékre tüzelőnyg rendelkezésre állásától függően, meglévő kemenékre pedig tüzelőnyg injektálásánk műszki lehetőségeihez mérten lklmzhtó. Áltlánosn lklmzhtó ementégető kemenék minden típusár. f A megkerülő ármlás minimlizálás. A ementiprn áltlánosn lklmzhtó. A modern kemenerendszerek energifogysztását számos olyn tényező efolyásolj, mint például nyersnygok tuljdonsági (például nedvességtrtlom, égethetőség), különöző tuljdonságokkl rendelkező tüzelőnygok hsznált, vlmint füstgáz y-pss rendszer lklmzás. Ezen túlmenően kemene gyártókpitás efolyásolj z energiigényt.

13 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/13 7. tehnik: iklonos hőserélők megfelelő számát főként zon nyersnygok és tüzelőnygok mennyisége és nedvességtrtlm htározz meg, melyeket megmrdó füstgázhővel szárítni kell, mivel helyi nyersnygok között jelentős eltérések vnnk nedvességtrtlom és z égethetőség tekintetéen. 7d. tehnik: hgyományos és hulldék-tüzelőnygok hsználhtók ementiprn. A felhsznált tüzelőnygok jellemzői, például megfelelő fűtőérték és z lsony nedvességtrtlom pozitívn efolyásolják kemene fjlgos energifogysztását. 7f. tehnik: forró nyersnyg és gáz eltávolítás megközelítőleg 6 12 MJ/tonn klinker értékkel mgs fjlgos energifogysztást eredményez kemeneeömléstől elszívott gáz minden százlékpontj esetéen. Ezért y-pss lklmzásánk minimlizálás pozitív htást gykorol z energifogysztásr. 8. Az elsődleges energifelhsználás sökkentése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) ement és ementtermékek klinkertrtlmánk sökkentése. A ement és ementtermékek klinkertrtlmánk sökkentése töltőnygok, illetve kiegészítő nygok, például ngyolvsztói slk, mészkő, pernye és puolán őrlési fázisn vló hozzádásávl érhető el ementre vontkozó szványok etrtás mellett. Alklmzási terület A ementiprn áltlánosn lklmzhtó töltőnygok, illetve kiegészítő nygok (helyi) rendelkezésre állásától és helyi pii sjátosságoktól függően. 9. Az elsődleges energifelhsználás sökkentése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) kpsolt energitermelő/ kominált hő- és elektromosárm-előállító erőművek lklmzás. A gőz és villmos energi előállításár hsznált kpsolt erőművek vgy kominált hő- és villmosenergi-termelő erőművek lklmzhtók ementiprn klinkerhűtőől vgy kemene füstgáziól szármzó hulldékhő vissznyerésére hgyományos gőzturinás eljárássl vgy egyé tehnikákkl. A hőfelesleg továá távfűtés vgy ipri felhsználás éljáól is vissznyerhető klinkerhűtőől vgy kemene füstgáziól. Alklmzási terület A tehnik minden ementégető kemenéen lklmzhtó, mennyien elegendő hőfelesleg áll rendelkezésre, elérhetők megfelelő folymtprméterek és gzdsági életképesség is iztosított. 10. A villmosenergi-fogysztás sökkentése/minimlizálás éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) z lái tehnikák egyikének vgy komináiójánk lklmzás: d e Energigzdálkodási rendszerek lklmzás Mgs energihtékonyságú őrlő- és egyé, villmos energiávl működő erendezések hsznált Továfejlesztett ellenőrző rendszerek hsznált A levegő rendszere vló eszivárgásánk sökkentése A folymtirányítás optimlizálás Hulldékhsznosítás H u l l d é k m i n ő s é g e l l e n ő r z é s e 11. A ementégető kemenéen tüzelőnygként, illetve nyersnygként felhsználndó hulldékok jellemzőinek iztosítás és kiosátás sökkentése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) következő tehnikák lklmzás:

14 L 100/14 Az Európi Unió Hivtlos Lpj Minőségiztosítási rendszerek lklmzás ementégető kemenéen nyersnygként, illetve tüzelőnygként felhsználndó hulldék jellemzőinek iztosítás éljáól z láik érdekéen: I. állndó minőség; II. fiziki követelmények, például kiosátáskeletkezés, szemseméret, rekióképesség, égethetőség, fűtőérték; III. kémii követelmények, például klór-, kén-, lúg- és foszfáttrtlom, vlmint vontkozó fémtrtlom. A megfelelő prméterek például klór-, fém- (pl. kdmium, higny, tllium), kén- és teljes hlogéntrtlom ellenőrzése minden, ementégető kemenéen nyersnygként, illetve tüzelőnygként felhsználndó hulldék esetéen. Minőségiztosítási rendszerek lklmzás z egyes hulldékokr. A különöző hulldéknyg-típusok elsődleges nyersnygokt, illetve fosszilis tüzelőnygokt válthtnk fel ementgyártásn, és hozzájárulnk természeti erőforrások megóvásához H u l l d é k e d g o l á s k e m e n é e 12. A ementégető kemenéen tüzelőnygként, illetve nyersnygként felhsználndó hulldékok megfelelő kezelésének iztosítás éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) következő tehnikák lklmzás: A hőmérséklet és trtózkodási idő szempontjáól megfelelő hulldékdgolási pontok hsznált kemenéknél kemene kilkításától és működésétől függően. Azon szerves lkotóelemeket trtlmzó hulldéknygok etáplálás, melyek z égetési zón előtt kemenerendszer megfelelően mgs hőmérsékletű zónái távoznk. Oly módon történő üzemeltetés, hogy folymtn képződő gáz hőmérséklete 2 másodperen keresztül z égéslevegő utolsó efúvtását követően ellenőrzött és egyenletes módon, még legkedvezőtlene körülmények között is 850 C-r emelkedjen. d A hőmérséklet emelése C-r, h z együttégetett veszélyes hulldék klórn kifejezett hlogénezett szervesnyg-trtlm 1% felett vn. e A hulldék folymtos és állndó etáplálás. f A hulldék együttégetésének késleltetése vgy leállítás izonyos műveletek, így például indítás és/vgy leállítás esetén, mikor fenti ) d) pont szerinti megfelelő hőmérséklet és trtózkodási idő nem érhető el A v e s z é l y e s h u l l d é k o k h s z n o s í t á s á r v o n t k o z ó i z t o n s á g o s ü z e m e l t e t é s i r e n d s z e r 13. Az elérhető legjo tehnik (BAT) veszélyes hulldéknygok tárolásár, kezelésére és etáplálásár vontkozó iztonságos üzemeltetési rendszer hsznált, például kokáztlpú megközelítés lklmzás kezelendő hulldék forrásár és típusár, ímkézésére, ellenőrzésére, mintvételére és tesztelésére vontkozón Porkiosátás D i f f ú z p o r k i o s á t á s 14. A porrl járó műveletek diffúz porkiosátásánk minimlizálás/megelőzése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) z lái tehnikák egyikének vgy komináiójánk lklmzás: Alklmzási terület Egyszerű, vonli telephely-elrendezés lklmzás létesítmény esetéen. Kizárólg új üzemekre lklmzhtó

15 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/15 Alklmzási terület A porrl járó műveletek, például őrlés, rostálás és keverés körülzárás/efedése. Áltlánosn lklmzhtó. A zárt rendszerként felépített szállítószlgok és felvonók efedése, mennyien poros nygokól diffúz porkiosátásr lehet számítni. d A levegőszivárgás és kiömlési pontok számánk sökkentése. e Automt készülékek és irányítási rendszerek hsznált. f Prolémmentes működés iztosítás. g A létesítmény megfelelő és teljes körű krntrtásánk iztosítás hordozhtó és helyhez kötött porszívó erendezések telepítésével. A krntrtás során vgy szállítórendszerek meghiásodás esetén előfordulht, hogy z nygok kiömlenek. A diffúz por képződésének megelőzése érdekéen kitárolási műveletek során porszívó rendszereket kell hsználni. Az új épületek egyszerűen felszerelhetők helyhez kötött porszívó sőrendszerrel, meglévő épületeket pedig rendszerint élszerű moil rendszerekkel és ruglms stlkozásokkl ellátni. Bizonyos eseteken keringetési eljárás előnyen részesíthető pneumtikus szállítórendszereknél. h Szellőztetés és por gyűjtése szövetetétes szűrőkkel: Lehetőség szerint minden nygkezelést negtív nyomás ltt trtott, zárt rendszeren kell végezni. Ennek érdekéen eszívott levegőt szövetetétes szűrő pormentesíti levegőe vló kiosátás előtt. i Zárt tárolás lklmzás utomt kezelőrendszerrel: A klinkersilók és zárt, teljesen utomtizált nyersnygtároló területek jelentik leghtékony megoldást ngy mennyiségű készletek áltl előállított diffúz por jelentette prolémár. Ezek tárolótípusok egy vgy tö szövetetétes szűrővel rendelkeznek, hogy megkdályozzák diffúz por keletkezését e- és kirkodás során. Megfelelő térfogtú tárolósilók, vlmint megszkító kpsolóvl és feltöltés során kiszorított, portrtlmú levegő kezelésére szolgáló szűrőkkel ellátott szintjelzők hsznált. j A ement erkodás éljáól porelszívó rendszerrel felszerelt, tehergépjármű rkodótere felé tájolt, ruglms töltősövek hsznált szállításhoz és erkodáshoz. 15. Az ömlesztett tárolásr szolgáló területek diffúz porkiosátásánk minimlizálás/megelőzése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) z lái tehnikák egyikének vgy komináiójánk lklmzás: Az ömlesztett tárolásr szolgáló területek vgy készletek árnyékolóvl, flll vgy függőleges növényzetől álló kerítéssel vló körülzárás (mesterséges vgy természetes szélárnyékolók kültéri készletek szél elleni védelme éljáól). Kültéri készletek szél elleni védelme: A poros nygok készleteinek kültéren vló tárolását kerülni kell, h zonn mégis előfordul, kkor diffúz por mennyisége megfelelően megtervezett szélárnyékolókkl sökkenthető. Vízpermet és porelfedő vegyi nygok hsznált: Miután sikerült ezonosítni diffúz por pontszerű forrását, vízpermet-efúvó rendszer telepíthető. A porrészeskék nedvesítése hozzájárul z összegyülemléshez, ezzel elősegíti por leülepedését. A vízpermet áltlános htékonyságánk jvításár számos különöző htónyg áll rendelkezésre.

16 L 100/16 Az Európi Unió Hivtlos Lpj d Úturkolás, útnedvesítés és tkrítás iztosítás: A teherutók áltl hsznált területeket lehetőség szerint urkolttl kell ellátni, felületet pedig minél tisztán kell trtni. Az utk nedvesítésével sökkenthető diffúz porkiosátás, különösen szárz időjárás esetén. Az utk utseprő gépekkel is tisztíthtók, Megfelelő tkrítási eljárásokt kell lklmzni diffúz porkiosátás minimlizálás érdekéen. e A készletek nedvesítése: A készletek diffúz porkiosátás sökkenthető fel- és lerkási pontok megfelelő nedvesítésével, vlmint állíthtó mgsságú szállítószlgok hsználtávl. f Az ürítési mgsság eállítás hlom változó mgsságához lehetőleg utomtikusn vgy lerkási seesség sökkentésével, mennyien diffúz porkiosátás nem kerülhető el tárolóhelyek fel- és lerkodási pontjin A p o r r l j á r ó t e v é k e n y s é g e k v o n l m e n t i p o r k i o s á t á s Ez szksz kemenefűtési, -hűtési és fő őrlési folymtoktól eltérő, porrl járó műveletekől szármzó porkiosátássl fogllkozik. Ide olyn folymtok trtoznk, mint például nyersnygok törése, nyersnygok futószlgon vgy felvonón történő szállítás, nyersnygok, klinker és ement tárolás, tüzelőnygok tárolás, vlmint ement szállítás. 16. A vonlmenti porkiosátás sökkentése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) olyn krntrtás-irányítási rendszer lklmzás, mely különösen kemenefűtési, -hűtési és fő őrlési folymtoktól eltérő, porrl járó műveletek esetén hsznált szűrők teljesítményét vizsgálj. Figyeleme véve ezt z irányítási rendszert, z elérhető legjo tehnik (BAT) szűrővel végzett szárz füstgáztisztítás lklmzás. A porrl járó műveletek esetéen szűrővel végzett szárz füstgáztisztítás rendszerint szövetetétes szűrővel történik. A szövetetétes szűrők leírását z pont trtlmzz. BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek A (kemenefűtési, -hűtési és fő őrlési folymtoktól eltérő) porrl járó műveletekől szármzó vonlmenti porkiosátás esetén z elérhető legjo tehnikákhoz kpsolódó kiosátási szint mintvételi időszk (leglá félórás helyszíni mérés) átlgértékéen kifejezve <10 mg/nm 3. Meg kell jegyezni, hogy kis források (< Nm 3 /h) esetéen szűrőteljesítmény ellenőrzésének gykoriságávl kpsoltos, krntrtás-irányítási rendszeren lpuló, előnyen részesített megközelítést kell figyeleme venni (lásd még: 5.BAT) K e m e n e f ű t é s i f o l y m t o k p o r k i o s á t á s 17. A kemenefűtési folymtok füstgáziól szármzó porkiosátás sökkentése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) szűrővel végzett szárz füstgáztisztítás lklmzás. ( 1 ) Alklmzási terület Elektroszttikus porleválsztók (ESP-k) Minden kemenerendszerre lklmzhtó. Szövetetétes szűrők Hirid szűrök ( 1 ) A tehnikákt z pont ismerteti. BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek A kemenefűtési folymtok füstgáziól szármzó porkiosátás esetéen z elérhető legjo tehnikákhoz kpsolódó kiosátási szint npi átlgértéken kifejezve <10 20 mg/nm 3. Szövetetétes szűrők vgy új, illetve továfejlesztett ESPk hsznált esetén z lsony szint érhető el A h ű t é s i é s ő r l é s i f o l y m t o k ó l s z á r m z ó p o r k i o s á t á s 18. A hűtési és őrlési folymtok füstgáziól szármzó porkiosátás sökkentése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) szűrővel végzett szárz füstgáztisztítás lklmzás.

17 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/17 ( 1 ) Alklmzási terület Elektroszttikus porleválsztók (ESP-k) Klinkerhűtők és ementőrlő mlmok esetéen áltlánosn lklmzhtó Szövetetétes szűrők Klinkerhűtők és mlmok esetéen áltlánosn lklmzhtó Hirid szűrök Klinkerhűtők és ementőrlő mlmok esetéen lklmzhtó ( 1 ) A tehnikákt z pont ismerteti. BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek A hűtési és őrlési folymtok füstgáziól szármzó porkiosátás esetén z elérhető legjo tehnikákhoz kpsolódó kiosátási szint mintvételi időszk (leglá félórás helyszíni mérés) átlgértékéen kifejezve <10 20 mg/nm 3. Szövetetétes szűrők vgy új, illetve továfejlesztett ESP-k hsznált esetén z lsony szint érhető el Gáz hlmzállpotú vegyületek N O x - k i o s á t á s 19. A kemenefűtési és/vgy hőserélési/előklinálási folymtok füstgáziól szármzó NO x -kiosátás sökkentése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) z lái tehnikák egyikének vgy komináiójánk lklmzás: ( 1 ) Alklmzási terület Elsődleges tehnikák I. Lánghűtés A ementgyártásr hsznált összes kemenetípusr lklmzhtó. Az lklmzás mértékét korlátozhtják termékminőségi követelmények és folymt stilitásár gykorolt esetleges htások. II. Alsony NO x -kiosátású égők III. Közenső kemenefűtés IV. Minerlizátorok hozzádás nyersnygként felhsznált őrlemény égethetőségének jvítás érdekéen (minerlizált klinker) Minden forgókemenéen lklmzhtó, fő kemenéen és z előklinálón egyránt. Áltlánosn lklmzhtó hosszú forgókemenék esetéen. Áltlánosn lklmzhtó forgókemenék esetéen végtermékre vontkozó minőségi követelményektől függően. V. Folymtoptimlizálás Minden kemene esetéen áltlánosn lklmzhtó. Tö fokoztú égetés (hgyományos vgy hulldéktüzelőnyg) előklinálóvl és optimális tüzelőnyg-keverékkel kominálv Áltlán sk z előklinálóvl felszerelt kemenék esetéen lklmzhtó. Előklináló nélküli, iklonos előklinálós rendszerek esetéen jelentős üzemi módosításokr vn szükség. Előklináló nélküli kemenéken dros tüzelőnyggl vló fűtés pozitív htássl lehet NO x -redukiór ttól függően, hogy létrehozhtó-e ellenőrzött, redukáló htású tmoszfér, és korlátozhtó-e kpsolódó CO-kiosátás. Szelektív nem ktlitikus redukió (SNCR) Elven lklmzhtó ementégető forgókemenék esetéen. Az injektálási zónák kemenefolymt típusától függően változnk. A nedves, illetve hosszú kemenéken nehéznek izonyulht megfelelő hőmérséklet és trtózkodási idő elérése. Lásd még: 20. BAT. d Szelektív ktlitikus redukió (SCR) A megfelelő ementipri ktlizátortól vgy folymtfejlesztéstől függően lklmzhtó. ( 1 ) A tehnikákt z pont ismerteti.

18 L 100/18 Az Európi Unió Hivtlos Lpj BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek Lásd 2. táláztot. 2. tálázt BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek ementiprn kemenefűtési és/vgy hőserélési/előklinálási folymtok füstgáziól szármzó NO x -kiosátás esetén Kemenetípus Mértékegység BAT-AEL (npi átlgérték) Hőserélős kemenék mg/nm 3 < ( 1 ) ( 2 ) Lepol-kemenék és hosszú forgókemenék mg/nm ( 3 ) ( 1 ) Az elérhető legjo tehnikákhoz kpsolódó kiosátási szint trtományánk plfonértéke 500 mg/nm 3, mennyien kiindulási NO -szint z elsődleges tehnikák lklmzás után meghldj z mg/nm 3 x -t. ( 2 ) A meglévő kemenerendszer kilkítás és tüzelőnyg-keverék tuljdonsági, töek között hulldék- és nyersnyg égethetősége (pl. különleges ement vgy fehér ementklinker) htássl lehet rr, hogy z érték trtomány eshet-e. 350 mg/nm 3 ltti szintek SNCR hsznált esetén kedvező körülmények között érhetők el kemenéen n három, SNCR-t lklmzó (könnyen éghető keveréket hsználó) üzem jelentett hvi átlgértékként 200 mg/nm 3 -nél lsony értéket. ( 3 ) A kiindulási szinttől és NH 3 -kiszökéstől függően. 20. SNCR lklmzás esetén z elérhető legjo tehnik htékony NO x -redukió megvlósítás z mmónikiszökés lehető leglsony szinten trtás mellett, z lái tehnikák lklmzásávl: Megfelelő és elegendő mértékű htékonyság elérése NO x -redukió terén, stil működési folymt mellett. Az mmóni helyes sztöhiometrikus eloszlásánk lklmzás leghtékony NO x -redukió elérése és NH 3 -kiszökés sökkentése érdekéen. A füstgázokól szármzó (nem regált mmóni mitti) NH 3 -kiszökés kiosátásánk lehető leglsony szinten trtás, figyeleme véve NO x sökkentésének htékonyság és NH 3 -kiszökés közötti összefüggést. Alklmzási terület Az SNCR áltlánosn lklmzhtó ementégető forgókemenék esetéen. Az injektálási zónák kemenefolymt típusától függően változnk. A nedves, illetve hosszú eljárást lklmzó hosszú kemenéken nehéznek izonyulht megfelelő hőmérséklet és trtózkodási idő elérése. Lásd még: 19. BAT BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek Lásd 3. táláztot. 3. tálázt BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek füstgázokól szármzó NH 3 -kiszökés esetén, SNCR lklmzás mellett Prméter Mértékegység BAT-AEL (npi átlgérték) NH 3 -kiszökés mg/nm 3 <30 50 ( 1 ) ( 1 ) Az mmónikiszökés kezdeti NO -szinttől és NO x x -sökkentés htékonyságától függ. A Lepol-kemenék és hosszú forgókemenék esetéen szint még ennél is mgs lehet S O x - k i o s á t á s 21. A kemenefűtési és/vgy hőserélési/előklinálási folymtok füstgáziól szármzó SO x -kiosátás sökkentése/ minimlizálás éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) z lái tehnikák egyikének lklmzás:

19 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/19 ( 1 ) Alklmzási terület Aszorens nyg hozzádás Az szorens nyg hozzádás elven minden kemenerendszerre lklmzhtó, ár leggykrn szuszpenziós előmelegítően hsználtos. A mész kemenetöltethez vló hozzádás sökkenti szemsék/gömszemsék minőségét, és ármlási prolémákt okoz Lepol-kemenéken. A hőserélős kemenék esetéen megállpítást nyert, hogy z oltott mész közvetlenül füstgáz vló injektálás kevésé htékony, mint kemenetöltethez vló hozzádás. Nedves mosó Áltlánosn lklmzhtó ementégető kemenék minden olyn típusár, melyen gipszgyártáshoz megfelelő (elegendő) SO 2 -szintje. ( 1 ) A tehnikákt z pont ismerteti. A SO x -kiosátás szintje nyersnygoktól és tüzelőnyg minőségétől függően kiosátássökkentő tehnik lklmzás nélkül is lsonyn trthtó. Szükség esetén z elsődleges tehnikák, illetve kiosátássökkentő tehnikák, például szorens nyg hozzádás vgy nedves mosó hsznált lklmzhtó SO x -kiosátás sökkentésére. Nedves mosókt már hsználnk olyn üzemeken, hol kiindulási, kiosátássökkentés nélküli SO x -szint meghldj mg/nm 3 -t. BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek Lásd 4. táláztot. 4. tálázt BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek ementiprn kemenefűtési és/vgy előmelegítési/előklinálási folymtok füstgáziól szármzó SO x -kiosátás esetén Prméter Mértékegység BAT-AEL ( 1 ) ( 2 ) (npi átlgérték) SO x -n kifejezett SO 2 mg/nm 3 < ( 1 ) A trtomány figyeleme veszi nyersnygok kéntrtlmát. ( 2 ) Fehér ement és különleges ementklinker előállítás esetén klinkernek tüzelőnygn tlálhtó kén megkötésére vló képessége jóvl gyengé lehet, mi mgs SO X -kiosátáshoz vezet. 22. A kemenéől szármzó SO 2 -kiosátás sökkentése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) nyersőrlési folymtok optimlizálás. A tehnik nyersőrlési folymt optimlizálását fogllj mgán, melynek élj, hogy nyersmlom üzemeltetése sökkentse kemene SO 2 -kiosátását. Ez töek között z lái tényezők kiigzításávl érhető el: nyersnyg nedvességtrtlm, mlom hőmérséklete, trtózkodási idő mlomn, z őrlemény finomság. Alklmzási terület An z eseten lklmzhtó, h z őrlési eljárást kevert üzemmódn hsználják.

20 L 100/20 Az Európi Unió Hivtlos Lpj C O - k i o s á t á s é s C O - k i k p s o l á s A CO-kikpsolás sökkentése 23. A CO-kikpsolás gykoriságánk minimlizálás és teljes időtrtmánk évi 30 per ltt trtás éljáól, elektroszttikus porleválsztók (ESP-k) vgy hirid szűrők hsznált esetén z elérhető legjo tehnik (BAT) z lái tehnikák komináiójánk lklmzás: A CO-kikpsolás kezelése z ESP üzemszünetidejének sökkentése érdekéen Folymtos, utomtikus CO-mérés rövid válszidejű és CO-forrás közeléen elhelyezett ellenőrző erendezésekkel Biztonsági megfontolásól, ronásveszély mitt z ESP-knek le kell állniuk, h füstgázokn megemelkedik COszint. A következő tehnikák megkdályozzák CO-kikpsolást, ezért sökkentik z ESP-k üzemszünetének idejét: z égési folymt szályozás, nyersnygok szervesnyg-trtlmánk szályozás, tüzelőnygok és tüzelőnyg-etápláló rendszer szályozás. Kimrdások elsősorn z üzemelés indulási szkszán fordulhtnk elő. A iztonságos működés érdekéen z ESP védelmét szolgáló gázelemző készülékeknek üzemelniük kell minden működési fázisn, z ESP állásideje pedig sökkenthető egy trtlék ellenőrző rendszer üzemen trtásávl. A folymtos CO-ellenőrzést végző rendszernek optimlizált rekióidővel kell rendelkeznie, és CO-forráshoz közel kell elhelyezkednie, pl. hőserélő torony kimeneti nyílásánál vgy nedves eljárás lklmzás esetén kemene emeneti nyílásánál. Hirid szűrők hsznált esetén zsáktrtó rekeszt jánltos földelni ell urkoltávl Ö s s z e s s z e r v e s s z é n - k i o s á t á s ( T O C ) 24. A kemenefűtési folymtok füstgáziól szármzó összes szervesszén-kiosátás lsony szinten trtás éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) nnk kiküszöölése, hogy nyersnyg-etáplálási útvonlon ngy mennyiségű illékony szerves vegyületet (VOC) trtlmzó nyersnyg kerüljön kemenerendszere H i d r o g é n - k l o r i d ( H C l ) é s h i d r o g é n - f l u o r i d ( H F ) k i o s á t á s 25. A kemenefűtési folymtok füstgáziól szármzó HCl-kiosátás megelőzése/sökkentése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) z lái elsődleges tehnikák egyikének vgy komináiójánk lklmzás: Alsony klórtrtlmú nyersnygok és tüzelőnygok hsznált A klórtrtlom korlátozás minden olyn hulldék esetéen, melyet nyersnygként és/vgy tüzelőnygként hsználnk fel ementégető kemenéen BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek A HCl-kiosátás esetén z elérhető legjo tehnikákhoz kpsolódó kiosátási szint mintvételi időszk (leglá félórás helyszíni mérés) átlgértékéen kifejezve <10 mg/nm A kemenefűtési folymtok füstgáziól szármzó HF-kiosátás megelőzése/sökkentése éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) z lái elsődleges tehnikák egyikének vgy komináiójánk lklmzás:

21 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/21 Alsony fluortrtlmú nyersnygok és tüzelőnygok hsznált A fluortrtlom korlátozás minden olyn hulldék esetéen, melyet nyersnygként és/vgy tüzelőnygként hsználnk fel ementégető kemenéen BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek A HF-kiosátás esetén z elérhető legjo tehnikákhoz kpsolódó kiosátási szint mintvételi időszk (leglá félórás helyszíni mérés) átlgértékéen kifejezve <1 mg/nm PCDD/F-kiosátás 27. A kemenefűtési folymtok füstgáziól szármzó PCDD/F-kiosátás megelőzése vgy lsony szinten trtás éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) z lái tehnikák egyikének vgy komináiójánk lklmzás: A kemenée etáplált nygok (nyersnygok), vgyis klór, réz és z illékony szerves vegyületek gondos kiválsztás és ellenőrzése Áltlánosn lklmzhtó. Alklmzási terület A kemenée etáplált nygok (tüzelőnygok), vgyis klór és réz gondos kiválsztás és ellenőrzése Áltlánosn lklmzhtó. A klórozott szerves nygokt trtlmzó hulldékok hsználtánk korlátozás/kerülése Áltlánosn lklmzhtó. d A mgs hlogéntrtlmú (pl. klór) tüzelőnygok etáplálásánk kerülése másodlgos fűtés során Áltlánosn lklmzhtó. e A kemene füstgázink gyorsn 200 C lá hűtése, vlmint füstgázok és z oxigén C hőmérséklet-trtományú zónákn vló trtózkodási idejének minimlizálás A hőserélés nélküli, hosszú nedves és hosszú szárz kemenékre lklmzhtó. A modern hőserélős és előklináló kemenéken ez funkió eleve dott. f A hulldék együttégetésének leállítás izonyos műveletek, így például indítás és/vgy leállítás esetén Áltlánosn lklmzhtó. BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek A kemenefűtési folymtok füstgáziól szármzó PCDD/F-kiosátás esetéen z elérhető legjo tehnikákhoz kpsolódó kiosátási szint mintvételi időszk (6 8 ór) átlgértékéen kifejezve <0,05 0,1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm Fémkiosátás 28. A kemenefűtési folymtok füstgáziól szármzó fémkiosátás minimlizálás éljáól z elérhető legjo tehnik (BAT) z lái tehnikák egyikének vgy komináiójánk lklmzás: Alsony fémtrtlmú nygok válsztás, vlmint z nygokn tlálhtó fémek, különösen higny mennyiségének korlátozás Minőségiztosítási rendszer lklmzás felhsznált hulldéknygok jellemzőinek iztosítás érdekéen Htékony portlnítási tehnikák lklmzás 17. BAT-nk megfelelően BAT-hoz kpsolódó kiosátási szintek Lásd z 5. táláztot.

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK)

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr.

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr. Dr. Kovás Nuik ÖSZVÉRSZERKEZETEK BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnséken Dr. Kovás Nuik egyetemi doens BE, Hidk és Serkeetek Tnsék BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnsék 01. Trtlom Dr. Kovás Nuik 1. Beveetés...

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. I. Áttekintés

ÖSSZEFOGLALÓ. I. Áttekintés ÖSSZEFOGLALÓ A nagy mennyiségű szervetlen vegyi anyagok (ammónia, savak és műtrágyák) gyártása számára elérhető legjobb technikákról (Best Available Techniques, BAT) szóló referenciadokumentum (BREF) a

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Vertikális és konglomerátum

Vertikális és konglomerátum 1-13. elõdás Vetikális és konglomeátum típusú fúziók Kovás Noet SZE GT Kiegészítõ kpsolt kiknázás Vetikális fúzió fuzionáló vállltok temelési lán különözõ szintjein tevékenykednek n. upstem válllt (u)

Részletesebben

Szerelői referencia-útmutató

Szerelői referencia-útmutató Szerelői refereniútmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Szerelői refereni-útmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split

Részletesebben

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30.

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

ó Ü ó í ó ó É ä í ą ľ ĺ Ł ő ü ő ó ó ó í ó ó ő ő ö ö ó ő ó ő ö ó ú ő Ü ó ő ü ó ő ö ö ő í ö ó ő ö ó Ü ő ĺ ő ó Ü ü ó ö Ü ó ó ő Ü ó ó í ó ú ű ö ü ó ő ü ő Ĺ ú í ö ü í Ü ő í Ü ó í ó Ü ü í ü ó í őń Ü ń í ü ó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN Doktori értekezés Csom Zoltán Budpest 21 A doktori iskol megnevezése: tudományág: vezetője: Témvezető: Kertészettudományi

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 2. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 8. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Fgor mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet lpján, mint gyártó

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Szakma megnevezése: Mechatronikai technikus

Szakma megnevezése: Mechatronikai technikus Érettségi utáni képzeink Szkm megneveze: Mechtroniki technikus Képzi idő: 2 év (érettségire épülő képz) 1/9 Érettségi utáni képzeink munkterület rövid, jellemző leírás számos rendelkező üzemeltete, mechtroniki

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

ł ó ľ ő ő ľ ő Ĺ ü ő ľ í öľ ő ü ű ó í ĺ ü ĺ Íĺ ü É É ł Á Á Ü ľá É Í ľ ł ł Éľ Ü Éľ ľ ľ ł Á żá ľ ľ ľ É ľł ľ ł ł ł ł ĺá ł ł ľ ľá ľ É Á ĺĺ ľ ĺ ĺ ľĺ ľő ÉľÉ ĺ đ ľ ő Ĺ ĺ ő ľ ľ ő Í ű ź ú ö ö ĺ Í ľ ę ö ó ľ ő ľ ő

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

ó ü ü ü ĺĺ ü ü ĺ ö ö íĺ ű í ü ö Ő É Í Ő É É É É É Í ĺĺ É Ü É Ł Á ĺ É ł ĺ Á Źą Ö Á É É É Á ü źę ĺ ý ü ź ü ü ű ö ö ź ó ü ó í ź ű ó ü ęí ó ö ö Ĺĺ ĺ ó ź ö í ĺ ł ą Ąą Ą Á ą ą ĺ ó ü ó í ý ű ó ó ü ü ó ö ö ű ű

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsznált előtt olvss el. A VARRÁS ALAPJAI RÖGZÍTŐ ÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiókr vn szüksége. FÜGGELÉK Fontos iztonsági előírások A gép

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

í ľ ĺ ľ ľ íí ľ ö ľ í í ľ ľ í Ą đ í ü í í í ű ö Ł í öľ ö ö ű ö ö ö ĺĺ ö ľ í ľ ű ö ö Ĺ ö ĺ í ö ö đ ľ ľ ö ö ö ľ ľ ö ö ľ ľ ö ö í ľ ö ľ đ đ ü ü đ ľ ö í ü ĺ ľ ö ľ ö ű ö Ä ü É Ł ü Á ö üö í ł ö ę üö í ź í í ę

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Ü Ü Ü Ü É í Ú ő í Ó ő ő ő Ó í Ó ő í í ő ő ő ő ő Í ő ő Ó ő Ó ő í í Ó í Í ő ő í ő ő É Ó í í ő ő í í ő Ó í ő ő Ó Ó í Í ő Óí ő Ü Ü Ü Ű Ó í Ó ő ő Ó Í ő Ó í ő ő í í Ó Ó í í Ó Ó ő í ő Ó Ó ő í ő í ő ő í ő ő ő

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Í Í Ö Ó ü Ö É ü Ü Í Ú Ü Ü Ö Ü Ü ú Ü ú ú Ü Ü Ú Ú ű ű ú Í ú ü É ü ü ü ü ü ü ú Ü ü Ü Ü Ü Ü ú ü Ü Ü Ü Í ü Ü Ü Ü ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ü ü Í ü ű ü ü ú Ü Ü ű Ü Ü ú ü Í ű ű ü Ü ű ü É Ü Ü ü ú Ü ú ű ü ú ú Ü ú Ü Ú

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Ü É Ű É Á ó ó ó ó ó ó ü ű ű Í ó ű ü Ö ó ó ü ó ű ü Ö í ó ü ü í ü í ó ó ű ó ó ü ű í ó í ű ű ű ű í ű ű í í í í ü ü í í í ü ü í ü í ó ó í ó í í ó í ű ü ű ű ó ú í ó ó ű í ó ü ú ű ü ü Í ü ü í ű ű ü í ü í ű ó

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ő ű í ő ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü í Ü í í Ü Ü ő ő ő ő í ő ő ő ő íí í ú í ü ű í ő ő í Ö í Í Ü É í í ő Í Á ő ő ő Ő ő ú ú Ö Ö ú í ő ő ő ő ű í ő ú í ü í ű í É í í Ü ű í ő Ú ű í É í í Ü ű í ő ő ű í ő ú ü ÍÍ í ő

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ó ü Ó Ö ü ő ű ó ó ó ő ő í ő ó í ü ő ő ő ő ő ő í ó ű ő ő ó ő ó í ő ó ó ü ő ő ű ő ő ó ó ó ü Á ó ő Á Ó ü ő Á Ú ü ő ú ő í ű í ó Ú ő í í Ö Ü ő ű Ü Ő í Ó ű ő ő ő ó í ó ő Ü ó ő ő ő Ő ő í ó ű ő í ó ő ó ú ű ü Ő

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ű í í ü ü ü ü ü ü ü í í ü ü í í ű í ú ű í í í Á í ü É í í Ö Ö É ú ú ú í Á Ö ű í ú ú í í í í í ü ű í ü í Ö ú ű í ű í É í í ü ű í í ű í ú ű í í í í í ü í í Ö í ú í Í ú í ű í í ú ú í í ü ü ü í ú í É ÍÖ Ü

Részletesebben