Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje"

Átírás

1 Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl és ellenőrzéssel kpcsoltos előírások. V. Kockáztkezelés I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje Az állmháztrtás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. (5) bekezdése lpján z intézményvezető köteles rendelkezni szbálytlnságok kezelésének eljárásrendjéről, mely szervezeti és működési szbályzt mellékletét képezi. Az Intézménynél előforduló szbálytlnságok kezelésére z itt meghtározott eljárásrendet kell lklmzni. 1. Szbálytlnság A szbálytlnság, vlmely létező szbálytól: - központi jogszbályi rendelkezéstől, - helyi rendelettől, - egyéb belső szbályzttól, utsítástól vló eltérést, ott megfoglmzott elvárás be nem trtását jelenti. A szbályok be nem trtás dódht - nem megfelelő cselekményből, - mulsztásból, - hiányosságból. 2. Jelen eljárásrend tekintetében szbálytlnságok körének meghtározás Jelen eljárásrend tekintetében szbálytlnságnk minősülnek zok szbálytlnságok, melyek mértékük lpján - büntető, - szbálysértési, - kártérítési, illetve - fegyelmi eljárás megindításár dnk okot. 1

2 3. A szbálytlnságok kezelési rendje meghtározásánk célj A szbálytlnságok kezelési rendje meghtározásánk célj szbálytlnságok (újbóli) előfordulásánk megelőzése. A megelőzés érdekében szbálytlnságok kiküszöbölésére, megkdályozásár FEUVE rendszerbe új elemeket kell beépíteni, hogy z előzetes, folymtos, vlmint z utólgos vezetői ellenőrzés eszközével szbálytlnság előfordulás, illetve ismételt felmerülése kivédhető legyen. A FEUVE rendszerben z ellenőrzési pontok kilkításkor figyelembe kell venni független belső ellenőrzés érintett területre vontkozó megállpításit, különös tekintettel mulsztások, hiányosságok, helytelen cselekmények tényeire, okir, körülményeire, illetve felelősökre. A FEUVE rendszer krbntrtás, fejlesztése során független belső ellenőrzési tpsztltokt úgy kell hsznosítni, hogy z dott területre meghtározott részletes szbályozássl, szbályozás megismertetésével, szbályozás betrttásávl, illetve közvetlen felelősök meghtározásávl z újbb szbálytlnságok kivédhetőek legyenek. 4. Áltlános elvek A FEUVE rendszer kilkításáért felelős intézményvezetőnek kell gondoskodni rról, hogy z első szintű pénzügyi irányítási és kontroll rendszer megfelelőségének és htékonyságánk vizsgáltávl és értékelésével szbálytlnságok bekövetkezését elkerüljék. A FEUVE rendszer kielégítő működését biztosítni kell szerv minden tevékenysége vontkozásábn. A szerv zon tevékenységeire, működési folymtir, hol szbálytlnságok előfordulásánk kockázt mgs, külön figyelmet kell szentelni. A FEUVE rendszer ezen területekhez kpcsolódv olyn elemeket htároz meg, mely olyn feldtokt ír elő, melyek kiküszöbölik z elkövetés lehetőségét, illetve korlátozzák z okozhtó kár mértékét. 5. A ngyobb kockáztot rejtő feldtok, folymtok kiemelt kezelése szbálytlnságok megelőzése érdekében Az intézménynél ngyobb kockáztot rejtő feldtok, folymtok következők: - tervezési folymtok egyes területei, - z illegális pénzügyi cselekmények viszonylg ngy lehetőségét rejtő folymtok, tevékenységek, - szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor ngy kockáztot rejtő feldtnk, folymtnk minősített területek, - pénzügyi trnzkciók tesztelésekor ngy kockáztot rejtő feldtnk, folymtnk minősített területek A tervezési folymtok esetében szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje következő: 1. Biztosítni kell egyes, z elmúlt évek tpsztlti, illetve megváltozott szbályozások mitt megnőtt jelentésű területek fokozott ellenőrzését, szbályosság kontrollálását. 2. Figyelembe kell venni külső ellenőrzés áltl tett észrevételeket, melyek kihtnk tervezési tevékenységre is. 2

3 3. Gondoskodni kell ngyobb, egyösszegű kidások teljesítésével járó területek, pl: beruházások, (közbeszerzési szbályzt) eseti, ngyösszegű finnszírozások fokozott ellenőrzési rendjének meghtározásáról; 5.2. Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylg ngy lehetőségét rejtő folymtok, tevékenységek esetében szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje következő: 1. Meg kell htározni, írásbn rögzíteni kell olyn belső rendet, politikát, melyek z illegális pénzügyi cselekmények megelőzését célozzák. 2. Gondoskodni kell rról, hogy z intézmény dolgozói számár ismert eljárásrend legyen rr z esetre, h illegális pénzügyi cselekmény gynúj merül fel. Ismertnek kell lenni z ilyen esetek bejelentési, illetve vizsgálti szbályink. 3. Tájékozódni kell z illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusiról, területeiről, feldthoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről. Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folymtit z lábbi ismérvek lpján kell meghtározni: - z dott terület költségvetési terv, illetve tényszám dti költségvetési főösszeghez viszonyított ngyságrendjének vizsgáltávl, - zt százlékot, melytől jelentős tételnek számíthtó terület, z intézmény vizsgált során mg de írásbn is rögzítve - htározz meg, - z dott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítássl vló kpcsoltánk vizsgáltávl, zz nnk ellenőrzésével, hogy terület milyen mélységig szbályozott, szbályozást z érintettek megismerték-e, szbályok betrtását tevékenység során ellenőrzik-e, utólg mikor történik ellenőrzés, illetve, hogy területet érintette-e független belső ellenőri, illetve esetleg külső ellenőri tevékenység. Az terület lesz figyelmet érdemlő, mely z ellenőrzés szempontjából legkevésbé lefedett. A fenti két fő szempont együttes értékelésével kell meghtározni zokt területeket, melyek legngyobb figyelmet igénylik A szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor ngy kockáztot rejtő feldtnk, folymtnk minősített területek esetében szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje következő: - rendszeresen át kell tekinteti szerv belső eljárásrendjét, különös tekintettel belső szbályozottságr, és z ott szbályozott folymtokr, - vizsgálni kell tényleges folymtok és folymtleírások közötti összhngot, eltérés esetén meg kell keresni z okokt, és szbályosság követelményének megfelelően gondoskodni kell szbályok módosításáról, illetve betrttás ellenőrzéséről A pénzügyi trnzkciók tesztelésekor ngy kockáztot rejtő feldtnk, folymtnk minősített területek esetében szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje következő: - vlódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi trnzkciók folymtábn vló teljes végigkísérése történik meg. Ilyen pénzügyi trnzkció csoportok lehetnek pl.: - dologi kidások készletbeszerzéseinek nyomon követése, - rendszeres és nem rendszeres személyi jutttások köre, - beruházások pénzügyi lebonyolítás, - z intézmény vlmely lpfeldtánk ellátás stb. 3

4 A pénzügyi trnzkció csoport egyik lehetséges területének dologi kidások készletbeszerzéseinek nyomon követése esetében tényleges ellenőrzési feldtok például következők lehetnek: - beszerzés kezdeményezése körülményeinek, dokumentumánk vizsgált, - beszerzés kezdeményezés ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség szempontjából, - megrendelés áttekintése z lábbi szempontokból: - megrendelő jogosult volt-e megrendelésre, mint kötelezettségvállló, - megtörtént-e megrendelésnek, mint egyfjt kötelezettségválllásnk z ellenjegyzése, - z ellenjegyzést z ellenjegyzésre jogosult végezte-e, - gzdságosság elvét szem előtt trtották-e; - megrendelés nyilvántrtás megfelelőségének, átláthtó rendszerben történő kezelésének ellenőrzése, - megrendelés beérkezésekor szkmi teljesítés igzolás körülményeinek áttekintése, - készletjellegű termékek beérkezést követő nyilvántrtásb vételének, tárolásánk vizsgált, - pénzügyi teljesítés előtt z ellenőrzési feldtok, szkmi teljesítés igzolás, ellátásánk teljes ellenőrzése feldt vlmennyi mozzntár kiterjedően, (érvényesítés Középfokú Nevelési Központ Gzdsági Igzgtóságánál történik) - pénzügyi teljesítés előtt z utlványozás körülményeinek, meglpozottságánk áttekintése, - z utlvány ellenjegyzésének ellenőrzése, - tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumink vizsgált, - pénzügyi teljesítést követő számviteli folymtok nyomon követése. A pénzügyi trnzkciókkl kpcsoltbn ténylegesen vizsgálndó területeket, vlmint részterületeket mindig feldt-ellátáskor kell külön, írásbn meghtározni. 6. Az intézményvezető értékelési feldt szbálytlnságok megkdályozás érdekében Az intézményvezető szbálytlnságok megkdályozás érdekében leglább évente egy lklomml értékeli z intézmény egyes működési folymtit. Az értékelési feldtok ellátásáb más személyeket, különösen folymtgzdákt is bevonj. Az értékelés során át kell, hogy tekintsék leglább következőket: - szervnél, illetve nnk tevékenységeinél, feldtellátásánál mennyire tudtos FEUVE tevékenység, - FEUVE rendszer fejlesztése, jvítás megfelelő ütemben történik-e, kellő ruglmssággl válszol-e feltárt szbálytlnságok kezelésére, - z ellenőrzési tpsztltok nem utlnk-e olyn területekre, hol FEUVE rendszer még nem került kilkításr, - FEUVE rendszerhez kpcsolódón megfelelőek-e kilkított ellenőrzési nyomvonlk, Az intézményvezető FEUVE tevékenységet köteles értékelni - független belső ellenőr, vlmint - külső ellenőri szervezet megállpítási lpján is. 4

5 7. Feldtok szbálytlnságok észlelése esetén A FEUVE rendszernek következő feldti lehetnek, h működése során szbálytlnságot észlel: ) mennyiben FEUVE rendszerben feldtot ellátó személy z ellenőrzési tevékenysége során korábbn már meghtározott - szbálytlnság gynúját észleli, hldéktlnul köteles értesíteni z intézményvezetőt; b) mennyiben z intézményvezető észleli szbálytlnság gynúját, köteles erről felügyeleti szerv vezetőjét hldéktlnul tájékozttni. 8. A büntető, szbálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárások 8.1. A büntetőeljárás megindítás A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 10. (1) bekezdése szerint bűncselekmény z szándékosn vgy - h törvény gondtln elkövetést is bünteti gondtlnságból elkövetett cselekmény, mely veszélyes társdlomr, és melyre törvény büntetés kiszbását rendeli. A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény ( továbbikbn Be.) 6. (1) bekezdése kimondj, hogy bíróságnk, z ügyésznek és nyomozó htóságnk kötelessége törvényben fogllt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítni. A Be (2) bekezdése előírj, hogy hivtlos személy köteles htáskörében tudomásár jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint z ügyészségnél vgy nyomozti htóságnál kell megtenni Szbálysértési eljárás A szbálysértésekről szóló évi LXIX. Törvény 1. (1) szerint szbálysértés z jogellenes, tevékenységben vgy mulsztásbn megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vgy önkormányzti rendelet szbálysértésnek nyilvánít, s melynek elkövetőit z e törvényben meghtározott joghátrány fenyeget. A törvény második része fogllkozik részletesen szbálysértési eljárássl, 82. (1) bekezdése kimondj, hogy szbálysértési eljárás feljelentés, illetőleg szbálysértési htóság részéről eljáró személy észlelése vgy tudomás lpján indulht meg Kártérítési eljárás A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 339. (1) bekezdése kimondj, hogy ki másnk jogellenesen kárt okoz, köteles zt megtéríteni. Mentesül felelősség lól, h bizonyítj, hogy úgy járt el, hogy z dott helyzetben áltlábn elvárhtó. A kártérítési eljárás megindításár polgári perrendtrtásról szóló évi III. törvény rendelkezései (elsősorbn XXIII. Fejezet, munkviszonyból és munkviszony jellegű jogviszonyból szármzó perek) z iránydók. Kártérítési felelősség tekintetében iránydók továbbá Munk Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény (Mt.), közlklmzottk jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései Fegyelmi eljárás Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében z Mt., illetve Kjt. megfelelő rendelkezései z iránydók. 5

6 II. Ellenőrzési nyomvonl Az Állmháztrtás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z ellenőrzési nyomvonl költségvetési szerv szervezeti és működési szbályztánk mellékletét képezi. A jogszbályhelynek vló megfelelés céljából z intézményvezető következők szerint htározz meg z intézmény ellenőrzési nyomvonlát. 1. Az ellenőrzési nyomvonl hivtkozott jogszbály lpján z lábbi területekhez kpcsolódv került meghtározásr: - tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl, - végrehjtássl kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl, vlmint - z ellenőrzési folymtok ellenőrzési nyomvonl. 2. A tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl A tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl meghtározz z egyes tervezéshez kpcsolódó, nnk részeként definiálhtó főtevékenység megnevezését így z lábbi kiemelt területeket: - közép, illetve hosszú-távú progrm, - költségvetési koncepció, - költségvetési tervezés. A kiemelt, főtevékenységeken belül munkfolymtok kerültek meghtározásr. Az egyes tevékenységekhez meghtározásr kerültek éves ellenőrzési terv lpján következők: - előzetes vezetői ellenőrzés - munkfolymtb épített ellenőrzés - utólgos vezetői ellenőrzés módj, eszköze, feldtellátój, htáridők, illetve feldt-ellátási gykoriság. A tervezéssel kpcsoltos konkrét ellenőrzési nyomvonl - összefoglló folymtábráját z 1. számú folymtábr trtlmzz. 3. A végrehjtássl kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl A végrehjtássl kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl meghtározz végrehjtáshoz kpcsolódó, főfolymtok, tevékenységek megnevezését így z lábbi kiemelt területeket: - szbályztok készítése, ktulizálás, - személyi jutttások és létszám-előirányzt felhsználás, - dologi kidások előirányzt felhsználás, - felhlmozási kidások előirányztánk felhsználás, - sját bevételek előirányzt teljesítése, - egyéb bevételek, átvett pénzeszközök előirányzt teljesítése, - főkönyvi és nlitikus könyvelés, - bizonylti rend és bizonyltkezelés, - pénzkezelési tevékenység, - leltározási tevékenység, - selejtezési tevékenység, - pénzgzdálkodássl kpcsoltos tevékenység (kötelezettségválllás, utlványozás, érvényesítés, ellenjegyzés), - vgyongzdálkodás, 6

7 - féléves beszámolási tevékenység, - éves beszámolási tevékenység. A kiemelt, főtevékenységeken belül munkfolymtok kerültek meghtározásr. Az egyes tevékenységekhez meghtározásr kerültek éves ellenőrzési terv lpján következők: - előzetes vezetői ellenőrzés - munkfolymtb épített ellenőrzés - utólgos vezetői ellenőrzés módj, eszköze, feldtellátój, htáridők, illetve feldt-ellátási gykoriság. A végrehjtássl kpcsoltos konkrét ellenőrzési nyomvonl - összefoglló folymtábráját 2. számú folymtábr trtlmzz. 4. Az ellenőrzési folymtok ellenőrzési nyomvonl Az ellenőrzéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl meghtározz - tervezési folymtokhoz, illetve - végrehjtási folymtokhoz kpcsolódó kiemelt fontosságú ellenőrzési folymtokt. Az ellenőrzési folymtokkl kpcsoltos konkrét ellenőrzési nyomvonl - összefoglló folymtábráját 3. számú folymtábr trtlmzz. 7

8 III. FOLYAMATÁBRÁK 1. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA Tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl folymtábráj 1. KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Ö SSZEÁLLÍTÁS VÉLEMÉNYEZTETÉS 2. KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FELKÉSZÜLÉS, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSA EGYEZTETÉS Részletes tervezés, Terv egyensúly megteremtése DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, TOVÁBBÍTÁSA, ŐRZÉSE 8

9 2. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA Végrehjtássl kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl folymtábráj VÉGREHAJTÁS 1. SZABÁLYZATOK ELKÉSZÍTÉS A KTUALIZÁLÁS 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS NYOMONKÖVETÉSE JUTALOM KIFIZETÉS ELLENŐRZÉSE ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 3. DOLOGI KIADÁSOK BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLENŐRZÉSE M EGRENDELÉSEK (KÖZBESZERZÉS) ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETARTÁSA, FELELŐSSÉGI KATEGÓRIÁK MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 5. SAJÁT BEVÉTELEK M UNKAMEGOSZTÁSI FELELŐSÉG BESZEDÉS PÉNZKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 6. TÁMOGATÁSOK, HOZZÁJÁRULÁSOK IGÉNYLÉS PÁLYÁZATOK 9 ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

10 7. FŐKÖNYVI ÉS ANALITIKUS KÖNYVELÉS Számlák továbbítás FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS A NALITIKUS KÖNYVELÉS Kpcsolt nlitikus nyilvántrtás KAPCSOLAT, FELADÁSOK EGYEZTETÉS,ELLENŐRZÉS 8. BIZONYLATI REND ÉS BIZONYLATKEZELÉS BIZONYLATI REND BIZONYLATKEZELÉS P ÉNZFORGALOM BONYOLÍTÁS KNK GAZDASÁGI I GAZGATÓSÁG 9. PÉNZKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 10. LELTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERETSZERZÉS ÜTEMTERV LELTÁROZÁS ÉRTÉKELÉS ÁS 11. PÉNZGAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ELLENJEGYZÉSE TELJESÍTÉS SZAKMAI IGAZOLÁSA ELLENŐRZÉS UTALVÁNYOZÁS UTALVÁNY ELLENJEGYZÉSE PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FELESLEGES KÉSZLET FELTÁRÁSA 12. VAGYONGAZDÁLKODÁS NYILVÁNTARTÁS HASZNOSÍTÁS 10 ÉRTÉKESÍTÉS

11 13. FÉLÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÁS FELKÉSZÜLÉS M UNKAMEGOSZTÁS EGYEZTETÉS BESZÁMOLÓHOZ ADATSZOLGÁLTATÁS KNK GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG RÉSZLETES FÉLÉVES,ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSE M EGTÁRGYALÁS, JÓVÁHAGYÁS DOKUMENTÁCIÓ 11

12 3. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA KIEMELT ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK 1. SZABÁLYZATOK ELLENŐRZÉSE HATÁLYOSSÁG BETARTHATÓSÁG ÉS SZABÁLYOSSÁG 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSOK BÉRSZÁMFEJTÉS M EGBÍZÁSI DÍJAK JUTALOM ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 3. DOLOGI KIADÁSOK (KÖZBESZERZÉS) BESZERZÉS Előirányzt-felhsználás nyomon követése KIADÁS, KÖLTSÉGHELYEK AZONOSÍTÁSA 4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK SZÜKSÉGESSÉG ELLENŐRZÉSE GAZDASÁGOS MEGVALÓSÍTÁS ELLENŐRZÉSE HATÁSTANULMÁNYOK 12

13 A tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl 1. számú táblázt Munkfolymt, tevékenység Előzetes vezetői ellenőrzés (1) Jogszbályi lp Módj, eszköze Feldt (2) Feldtellátó ellátój (3) Htáridő (4) Keletkező dokumentum (5) Könyvvezetésben vló megjelenés 1. Költségvetési koncepció - z intézmény költségvetési koncepciójánk összeállítás (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., Koll.Szerz. (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Koncepció terv munkpéldány (5) - - koncepció továbbítás fenntrtónk benyújtás (1) Áht, Áht. műk. rendje (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Koncepció és előterjesztés (5) - Megbeszélés, illetve tárgyév ¾. éves gzdálkodásról szóló beszámoló tervezet áttekintése. Az iskol bevételi forrásink számbvétele. Az ellátndó feldtok felmérése, ezekről z önkormányzt tájékozttás. A véleményezett koncepció tervezet benyújtás előtti áttekintése Folymtb épített ellenőrzés Módj, eszköze Feldt Htárellátój idő Htáridő Iskolvezető, Koncepció Gzdgási összeállítáirodvezető s előtt Jogszbályi és belső Gzdgási előírások k l v l ó irodvezető folymtos egyeztetés Utólgos vezetői ellenőrzés Módj, eszköze Feldt Htárellátój idő Folymtos Megbeszélés, konzultáció során nnk ellenőrzése, hogy koncepcióbn figyelembe vették-e helyen képződő bevételeket, vlmint z i s m e r t kötelezettségeket Iskolvezető, Gzdgási irodvezető, Fenntrtó A koncepció véle ményeztetése előtt Iskolvezető, A Gzdgási benyújtás irodvezető előtt A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve lpján végleges, jóváhgyott koncepció áttekintése - koncepció megtárgylás (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., Koll.Szerz. (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Koncepcióról szóló htározt (5) 13 Iskolvezető, koncepció Gzdgási megtárgyl irodvezető, ás után Fenntrtó

14 2. Költségvetési tervezés - tervezet elkészítésére vló elméleti, szkmi felkészülés (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., Koll.Szerz. (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) (5) - - tervezés munkfolymtokr vló lebontás, munkmegosztás (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., Koll.Szerz. (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Belső utsítás (5) - - tervezéssel kpcsoltos feldtellátásr vontkozó áltlános szbályok meghtározás és betrttás (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., Koll.Szerz. (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) (5) - Szkmi konzultáció, Iskolvezető, Tervezési é r t e k e z l e t e n v l ó Gzdgási munkák részvétel megbeszélése irodvezető, előtt Fenntrtó Központi irányelvek, útmuttók áttekintése Gzdgási irodvezető Folymtos A tervezés elméleti Iskolvezető szkmi dokumentumi meglétének ellenőrzése Tervezés során Írásos feljegyzés z Iskolvezető Tervezési egyes tervezési munkák munkfolymtok előtt ellátásánk várhtó időszkiról, és munkmegosztás rendjéről Egyezetés, szóbeli Gzdgási beszámolttás, irodvezető vlmint z elkészült írott nygokb történő betekintés Folymtos Szóbeli beszámolttás Iskolvezető tervezési feldtok ellátásánk menetéről Tervezési feldtok végén Szóbeli, illetve írásbeli Iskolvezető Tervezési utsítás z egyes munkák tervszámok előtt látámsztásánk rendjéről (pl. tpsztlti dtok, részletes számítások stb. követelménye) A t e r v e z é s munkpéldányib, lpszámításib történő betekintés, tájékozttás kérés Folymtos A t e r v e z é s i Iskolvezető dokumentáció beleértve vlmennyi tervszámot meglpozó számítást, nyilvántrtást s t b áttekintése Tervezési feldtok végén 14 Gzdgási irodvezető

15 - költségvetési rendelet címrendjének megismerése, címrend szerinti tervezés (z intézmény egy külön címet jelent, melynek költségvetésén belül további lcímek lehetnek) Vezetői szóbeli beszámolttás Iskolvezető Tervezési munkák előtt A tervezési munkák Gzdgási megkezdése során z irodvezető cím, illetve z lcímek költségvetésébe vló betekintés Folymtos A t e r v e z é s i Iskolvezető dokumentáció, költségvetési rendelettervezet érintett címrendjének ellenőrzése Tervezési feldtok végén K o n z u l t á c i ó z Iskolvezető Tervezési ellátndó egyeztetési munkák feldtokról előtt Az egyeztetési feldtok dokumentumink, feljegyzéseinek áttekintése Leglább 1 A z e g y e z t e t é s Iskolvezető lklomml folymtánk áttekintése utólg, rendelkezésre álló dokumentumok lpján Tervezési feldtok végén A tervezést végző Iskolvezető Személyi személy személyi jutttások jutttások tervezésére tervezése vontkozó jogszbályi, előtt illetve belső szbályozási háttérismereteiről vló tájékozódás, illetve szükséges tájékozttás megdás A tervezési folymtok Gzdgási s z k m i n y o m o n irodvezető követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció A tervezés ltt leglább 2 lklomml A személyi jutttások tervezési feldtellát ását követően (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., Koll.Szerz. (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Címrend (5) - - tervezés során ellátndó egyeztetési feldtok (z intézmény és fenntrtó között), terv egyensúly megteremtése Gzdgási irodvezető (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., Koll.Szerz. (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Egyeztetési dokumentumok (5) - - személyi jutttások és létszám-előirányzt tervezése megdott srokszámok lpján (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., Koll.Szerz. kv.-i tervezési útmuttó (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Tervezési munkpéldány (5) - 15 A t e r ü l e t r e Iskolvezető vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások áttekintése, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról

16 - munkdókt terhelő járulékok tervezése megdott srokszámok figyelembevételével (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., Koll.Szerz. kv.-i tervezési útmuttó (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Tervezési munkpéldány (5) - - dologi jellegű kidások tervezése megdott srokszámok lpján (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., Koll.Szerz. kv.-i tervezési útmuttó (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Tervezési munkpéldány (5) - - felhlmozási célú kidások tervezése megdott srokszámok lpján (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., kv.-i tervezési útmuttó (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Tervezési munkpéldány (5) - A tervezést végző Iskolvezető A A tervezési folymtok Gzdgási személy munkdókt munkdók s z k m i n y o m o n irodvezető terhelő járulékok t terhelő követése z elvégzett tervezésére vontkozó, járulékok munk áttekintésével, tervezésnél tervezése szükség esetén lklmzndó előtt konzultáció személyi jogszbályi jutttások tervezését ismereteiről vló végző bevonásávl tájékozódás, illetve szükséges tájékozttás megdás A tervezés ltt leglább 2 lklomml A t e r ü l e t r e Iskolvezető vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások áttekintése, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról A munkdók t terhelő járulékok tervezési feldtellát ását követően A tervezést végző Iskolvezető Dologi személy egyes dologi jellegű kidásokr vontkozó kidások jogszbályi, (Pl. áf) tervezése illetve belső előtt szbályozási (munkruh, étkezési költségtérítés stb), illetve tervezésnél figyelembe veendő egyéb tényezőkkel (Pl. feldtváltozás) kpcsoltos ismereteiről vló tájékozódás, illetve szükséges tájékozttás megdás A tervezési folymtok Gzdgási s z k m i n y o m o n irodvezető követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció A tervezés ltt leglább 2 lklomml A t e r ü l e t r e Iskolvezető vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások áttekintése, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról A dologi kidások tervezési feldtellát ását követően Tájékozódás, Iskolvezető A t e r ü l e t tervezést végző tervezése személy érintett előtt területre vontkozó ktuális ismereteiről, z önkormányzt ilyen irányú elképzeléseiről, vlmint szerv tervezésnél figyelembe veendő kötelezettségválllásink megbeszélése A tervezési folymtok Gzdgási s z k m i n y o m o n irodvezető követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció, jvslt terv vriánsok kidolgozásár A tervezés ltt leglább 2 lklomml A t e r ü l e t r e Iskolvezető vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások áttekintése, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról, tervvriánsok meglpozottságánk ellenőrzése konzultációvl A terület tervezési feldtellát ását követően 16

17 - sját bevételek tervezése (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., kv.-i tervezési útmuttó (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Tervezési munkpéldány (5) - - intézményfinnszírozás, átvett pénzeszközök srokszámok szerinti tervezése Az ismert és várhtó Iskolvezető A t e r ü l e t b e v é t e l i f o r r á s o k és Fenntrtó tervezése áttekintése, előtt konzultáció folymtbn lévő szerződésekről, intézményvezetői elképzelésekről Az egyes források Iskolvezető A t e r ü l e t igénybevételi tervezése lehetőségeinek előtt szkmi áttekintése, z előzetes dtszolgálttás újr ellenőrzése A tervezés folymán Gzdgási munkpéldányok irodvezető áttekintése, meglévő szerződésekkel egyéb dokumentumokkl vló összevetése A tervezés ltt leglább 2 lklomml A bevétel tervének Iskolvezető elkészítése után tervezett dtokról konzultáció A sját bevételek tervezése után A tervezési munkpéldányok, egyéb dtszolgálttások egyeztetése, beszámolttás Gzdgási irodvezető A tervezés ltt leglább 2 lklomml A bevételi tervek teljes Iskolvezető dokumentációjánk ellenőrzése, szükség esetén szóbeli beszámolttás A terület tervezése után A t e r v e z é s Iskolvezető feltételeinek szkmi áttekintése jogszbályi háttérismeretről vló beszámolttássl A pénzmrdvány tervezésének, számításink ellenőrzése Gzdgási irodvezető A tervezés A p é n z m r d v á n y Iskolvezető ltt tervezését látámsztó leglább 1 számítások ellenőrzése lklomml A terület tervezési feldtellát ását követően (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., kv.-i tervezési Útmuttó z állmi támogtások tervezésre vontkozó útmuttók, leirtok, fenntrtói utsítás (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Tervezési munkpéldány (5) - - z előző évi pénzmrdvány tervezése (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., kv-i tervezési útmuttó, pénzmrdványr vontkozó külsőbelső rendelkezések (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Tervezési munkpéldány (5) - A terület tervezése előtt 17

18 - bevételi és kidási előirányztok egyensúlyánk megteremtése z intézményfinnszírozás, mint bevételi forrás figyelembevételével, illetve egyes kidások csökkentésével Előzetes konzultáció Iskolvezető A Az egyensúly Gzdgási bevételi és kidási részterülete megteremtésére irodvezető előirányztokról, zok k vontkozó levezetések, főösszegeir ő l, z tervezését munklpok egyezőség követően áttekintése megteremtésének lehetőségeiről A feldt ltt leglább 1 lklomml A bevételi és kidási Iskolvezető előirányztok egyezőségének ellenőrzése z összesített dtokt trtlmzó dokumentumok, kimuttások lpján Az összesített dtokt trtlmzó tervek elkészítését követően Előzetes szkmi konzultáció rendelettervezet trtlmávl, formájávl kpcsoltos vezetői elvárásokról Iskolvezető, Fenntrtó, önkormányz t jegyzője A tervszámok kidolgozás után A r e n d e l e t -tervezet Gzdgási k i d o l g o z á s s o r á n irodvezető szóbeli egyeztetés, illetve félkész nygok, piszkoztok áttekintése A rendelettervezet összeállítás során leglább 2 lklomml A kész rendelet- Iskolvezető tervezet intézményre vontkozó részeinek áttekin t é s e, i l l e t v e beszámolttás feldt ellátásáról A rendelettervezet elkészítését követően Előzetes megbeszélés fenntrtó testület áltl kért információk trtlmáról, mélységéről Iskolvezető, Fenntrtó, önkormányz t jegyzője A rendelettervezet elkésztését követően A z i n f o r m á c i ó k Gzdgási elkészítése során irodvezető dokumentumtervezetek, munkpéldányok ellenőrzése, megbeszélés Az információ k összeállítás ltt leglább 1 lklomml A z i n f o r m á c i ó k Iskolvezető elkészítése során kész d o k u m e n t á c i ó ellenőrzése A végleges információ elkészítés után (1) Áht, Áht. műk. rendje és Szt., kv-i tervezési útmuttó, pénzmrdványr vontkozó külsőbelső rendelkezések (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Tervezési munkpéldány (5) - - dtszolgálttás rendelettervezet elkészítése (1) Áht, Áht. műk. rendje és költségvetési, beszámolási előírások, központi útmuttók (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Rendelet-tervezet (5) - - rendelet-tervezetet meglpozó információk elkészítése (1) Áht, Áht. műk. rendje és költségvetési, beszámolási előírások, központi útmuttók (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Előterjesztés tervezet (5) - 18

19 - rendelet-tervezet intézményre vontkozó előterjesztésének elkészítésében vló közreműködés (1) Áht, Áht. műk. rendje és költségvetési, beszámolási előírások, központi útmuttók (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Rendelet-tervezet előterjesztése (5) - - költségvetési rendelet megtárgylás, jóváhgyás (1) ) Áht, Áht. műk. rendje és költségvetési, beszámolási előírások, (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Költségvetési rendelet-tervezet és előterjesztés, jóváhgyott rendelet - z elemi költségvetés megállpítás, dokumentációjánk elkészítése, továbbítás (1) Áht, Áht. műk. rendje és költségvetési, beszámolási előírások, központi útmuttó (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) Elemi költségvetés, z elemi költségvetés lpján részletes eredeti előirányztok meghtározás szkfeldtonként, eredeti előirányztok könyvelési nplój (5) Előirányzt könyvelés - költségvetési dokumentációk megőrzése (1) Áht, Áht. műk. rendje és költségvetési, beszámolási szbályzt (2) Az (1) részben meghtározott szbályzt szerint (3) u.. (4) A tervezés során keletkezett és felhsznált dokumentumok listáj A vontkozó belső előírások, pl. SZMSZ áttekintése, és z előterjesztéssel szembeni elvárások megbeszélése Iskolvezető, Fenntrtó, önkormányz t jegyzője A rendelettervezet elkészítését követően A z e l ő t e r j e s z t é s Gzdgási összeállítás közben irodvezető készülő dokumentációb vló betekintés, illetve szükség esetén konzultáció Az előterjeszté s elkészítése közben leglább 1 lklomml A kész előterjesztés Iskolvezető áttekintése, szóbeli beszámolttás feldtról Az előterjeszté s elkészítését követően Folymtos Az elkészített elemi Iskolvezető n költségvetés és jóváhgyott költségvetési rendelet áttekintésével Az elemi költségveté s elkészítését követően, de nnk információ s rendszerbe vló továbbítás előtt A k é p v i s e l ő -testület Iskolvezető A testületi rendeletet megtárgyló ülés előtt ülésé r e, m i n t tájékozttást dó személy felkészültségének ellenőrzése konzultációvl Az elemi költségvetés Iskolvezető Elemi Az elemi költségvetés Gzdgási trtlmi költségveté megállpítás során irodvezető követelményeivel s munkpéldányok kpcsoltos szkmi összeállítás ellenőrzése ismeretek felfrissítése előtt konzultációvl, tervezési segédnygok áttekintésével A kész dokumentációk Iskolvezető A kezelésére vontkozó dokumentá utsítás megdás ciók elkészítését követően 19 A d o k u m e n t á c i ó k Iskolvezető tárolásánk ellenőrzése beszámolttássl, illetve kezelés módjánk áttekintése Alklomsz erűen

20 2. számú táblázt A végrehjtássl kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl Munkfolymt, tevékenység Előzetes vezetői ellenőrzés (1) Jogszbályi lp Módj, eszköze Feldt (2) Feldtellátó ellátój (3) Htáridő (4) Keletkező dokumentum (5) Könyvvezetésben vló megjelenés (6) Pénzügyi teljesítés 1. Szbályztok elkészítése, ktulizálás Megbeszélés - működést meglpozó szbályztok elkészítése, ktulizálás Folymtb épített ellenőrzés Módj, eszköze Feldt Htárellátój idő Utólgos vezetői ellenőrzés Módj, eszköze Feldt Htárellátój idő Iskolvezető Leglább évente Tervezet megtekintése, Iskolvezető Feldt konzultáció ltt min. egyszer Kész szbályztok megtekintése, ellenőrzés Iskolvezető Aktuálisn Iskolvezető Leglább évente Tervezet megtekintése, Iskolvezető Feldt konzultáció ltt min. egyszer Kész szbályztok megtekintése, ellenőrzés Iskolvezető Aktuálisn Htáridő (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete (2) Szerv vezetője, gzdgási irodvezető (3) A szbályzt készítési kötelezettséget elrendelő jogszbály szerint, illetve évente (4) Szbályztok (A belső ellenőrzési kézikönyvben, illetve költségvetési ellenőrzési /FEUVE/ szbályztbn meghtározottk szerint) - pénzügyi-gzdálkodási terület költségvetési végrehjtási szbályztink elkészítése, ktulizálás Megbeszélés (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei (2) Szerv vezetője, gzdgási irodvezetője, munkköri leírás szerint (3) A szbályzt készítési kötelezettséget elrendelő jogszbály szerint, illetve évente (4) Szbályztok (A belső ellenőrzési kézikönyvben, illetve költségvetési ellenőrzési /FEUVE/ szbályztbn meghtározottk szerint) 20

21 2. A személyi jutttások és létszám előirányzt felhsználás - személyi jutttások és létszám előirányzt felhsználásánk nyomon követése (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete, Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei (2) Gzdgási irodvezető - gzdálkodási ügyrend illetve munkköri leírások szerint (3) Folymtos (4) Személyi jutttások nlitikus nyilvántrtás, Könyvelési nplók (5) Kötelezettségválllási nyilvántrtásb könyvelés kötelezettségválllásként és teljesítésként, Könyvelés z érintett 5-ös és 7-es számlár (6) Bnkszámlár utlássl, egyes jutttásoknál pénztárból ( kifizetésekről feldás készítése) - jutlom előirányzt és jutlmzásr kifizetett összegek ellenőrzése (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete, Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei (2) Gzdgási irodvezető - gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) A kifizetés lklomszerű, nyomon követés folymtos (4) Személyi jutttások nlitikus nyilvántrtás, Könyvelési nplók, (5) Kötelezettségválllási nyilvántrtásb könyvelés kötelezettségválllásként és teljesítésként, Könyvelés z érintett 5-ös és 7-es számlár. (6) Bnkszámlár utlássl, vgy pénztárból (A kifizetésről feldás) - z előirányzt-felhsználási terv személyi jutttásokr vontkozó részének betrtás, módosítási jvsltok kidolgozás (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete (2) Gzdgási irodvezető - gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) A betrtás htárideje folymtos, módosítási jvsltok htárideje negyedévenként (4) Személyi jutttások nlitikus nyilvántrtás, Könyvelési nplók, előirányzt-felhsználási ütemterv A feldt ellátásávl Iskolvezető A A nyilvántrtások, kpcsoltos vezetői költségveté kimuttások elvárások s vezetésének megbeszélése jóváhgyás áttekintése, át követően lpdokumentumokkl vló egyeztetése Pénzügyi gzd.dolgozó Az év A nyilvántrtások során vezetéséről hvont 1 beszámolttás lklomml Iskolvezető Évente leglább féléves, illetve z éves beszámoló hoz kpcsolódv 1 lklomm l A területre vontkozó Iskolvezető Jutlom jogszbályi és belső előirányzt szbályozási kérdések ánk megbeszélése meghtároz ás, illetve felhsználá s előtt A jutlmzás Pénzügyi előirányztánk, gzd.meghtározásánk, dolgozó v l m i n t kifizetésének nyomon követése, számítások ellenőrzése Előirányzt változttás, illetve Jutlom kifizetése előtt A területre vontkozó Iskolvezető nyilvántrtások, számítások utólgos áttekintése Évente leglább féléves, illetve z éves beszámoló hoz kpcsolódv 1 lklomm l A z e l ő i r á n y z t - Iskolvezető Negyedéve felhsználási terv nként min 1 személyi jutttásokr lklomml vontkozó részének áttekintése, vezetői iránymuttás megdás A z e l ő i r á n y z t - Pénzügyi felhsználási ütemterv gzd.teljesítésének dolgozó figyelemmel kísérése dokumentumok lpján Hvont 1 A z e l ő i r á n y z t - Iskolvezető lklomml felhsználási terv és nnk teljesítéséről vló beszámolttás Évente leglább féléves, illetve z éves beszámoló hoz kpcsolódv 21

22 3. A dologi kidások előirányztánk felhsználás - dologi kidások beszerzésével kpcsoltos munkmegosztás áttekintése tevékenységi területenként, feldtonként, szkfeldtonként (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend (2) Pü-i gzd.dolg. gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Negyedévenként (4) Anlitikus nyilvántrtás ott, hol zt belső számviteli rend előírj - megrendelések és felhsználások kezelése (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend (2) - gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Negyedévenként (4) Anlitikus nyilvántrtás ott, hol zt belső számviteli rend előírj. Könyvelési nplók, előirányzt-felhsználási ütemterv (5) Kötelezettségválllási nyilvántrtásb könyvelés kötelezettségválllásként és teljesítésként. Könyvelés z érintett 5-ös és 7-es számlár. (6) Bnkszámlár utlássl, vgy pénztárból (A kifizetésről feldás) - z előirányzt-felhsználási terv dologi kidásokr vontkozó részének betrtás, módosítási jvsltok kidolgozás (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete (2) Gzdgási irodvezető - gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) A betrtás htárideje folymtos, módosítási jvsltok htárideje negyedévenként (4) Egyes dologi kidások nlitikus nyilvántrtás, Könyvelési nplók, előirányzt-felhsználási ütemterv A feldtok, Iskolvezető É v e n t e 1 - A feldt ellátókkl Gzdgási tevékenységek, szer, illetve vló megbeszélés irodvezető szkfeldtok és z feldtválto áltluk felhsznált záskor dologi kidások áttekintése, felelősök meghtározás Igény szerint A megrendelések és Iskolvezető É v e n t e 1 dologi kidások szer, illetve felhsználás rendjére feldtválto vontkozó utsítás záskor kidás, rendszer felállítás A felállított rendszer és Gzdgási z utsítás ellenőrzése irodvezető nyilvántrtásokb vló betekintéssel, illetve beszámolttássl Hvi A felelősök rendszeress beszámolttás éggel Iskolvezető Évente leglább 2 lklomm l A z e l ő i r á n y z t - Iskolvezető Negyedéve felhsználási terv nként min 1 dologi kidásokr lklomml vontkozó részének áttekintése, vezetői iránymuttás megdás A z e l ő i r á n y z t - Pénzügyi felhsználási ütemterv gzd.teljesítésének dolgozó figyelemmel kísérése főkönyvi kivont lpján Hvont 1 A z e l ő i r á n y z t - Iskolvezető lklomml felhsználási terv és nnk teljesítéséről vló beszámolttás Évente leglább féléves, éves beszámoló hoz kpcsolódv 22 A feldtok, Iskolvezető tevékenységek, szkfeldtok dologi kidásiért felelős személyek szóbeli beszámolttás végzett tevékenységükről Évente leglább féléves, illetve z éves beszámoló hoz kpcsolódv

23 4. A felhlmozási kidások előirányztánk felhsználás A f e l h l m o z á s i Iskolvezető É v e n t e 1 - felhlmozási kidások kidások teljesítésével szer, illetve kpcsoltbn döntés ngyobb teljesítésével kpcsoltos előkészítésért felhlmozá (előklkuláció, si kidás felelősségi ktegóriák árjánltok) vlmint esetén áttekintése döntésért, vlmint (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete, Számviteli rend, Közbeszerzési szbályzt (2) munkköri leírások szerint (3) Negyedévenként (4) Anlitikus nyilvántrtás ott, hol zt belső számviteli rend előírj döntés végrehjtásért felelősök meghtározás, vontkozó belső szbályok áttekintése - z előirányzt-felhsználási terv felhlmozási kidásokr vontkozó részének betrtás, módosítási jvsltok kidolgozás A z e l ő i r á n y z t - Iskolvezető Negyedéve felhsználási terv nként min 1 felhlmozási lklomml kidásokr vontkozó részének áttekintése, vezetői iránymuttás megdás A feldt ellátókkl Gzdgási vló megbeszélés, irodvezető döntés előkészítés, döntés, és döntés végrehjtás dokumentum tervezeteinek áttekintése Szükség szerint A b e r u h ázási Iskolvezető tevékenységről feldtellátók utólgos szóbeli beszámolttás megvlósítássl kpcsoltos dokumentumok párhuzmos áttekintésével Évente leglább féléves, illetve z éves beszámoló hoz kpcsolódv A z e l ő i r á n y z t - Pénzügyi felhsználási ütemterv gzd.teljesítésének dolgozó figyelemmel kísérése főkönyvi kivont lpján Hvont 1 A z e l ő i r á n y z t - Iskolvezető lklomml felhsználási terv és nnk teljesítéséről vló beszámolttás Évente leglább féléves, éves beszámoló hoz kpcsolódv (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete (2) Gzdgási irodvezető - gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) A betrtás htárideje folymtos, módosítási jvsltok htárideje negyedévenként (4) Egyes felhlmozási kidások nlitikus nyilvántrtás, Könyvelési nplók, előirányztfelhsználási ütemterv 23

24 5. A sját bevétek előirányzt teljesítése Iskolvezető - sját bevételek beszedésével kpcsoltos munkmegosztás áttekintése tevékenységi területenként, feldtonként, szkfeldtonként Intézményve É v e n t e 1 - A feldt ellátókkl Gzdgási zető szer, illetve vló megbeszélés irodvezető feldtválto záskor Igény szerint A feldtok, tevékenységek, szkfeldtok bevételeinek beszedéséé r t f e l e l ő s személyek szóbeli beszámolttás végzett tevékenységükről Iskolvezető Évente leglább féléves, illetve z éves beszámoló hoz kpcsolódv (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend, helyi dórendeletek (2) Pénzügyi gzd.dolgozó - gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Évenként - bérleti díjk beszedése A m e g l é v ő Iskolvezető É v e n t e 1 szerződések és szer, illetve (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend b é r l e t i d í j k r, szükség (2) Pénzügyi gzd.dolgozó - gzdálkodási ügyrend, feltételekre vontkozó esetén illetve munkköri leírások szerint szbályozások (3) Folymtosn bérleti szerződések szerint áttekintése, (4) Anlitikus nyilvántrtás ott, hol zt belső bérbedásokkl számviteli rend előírj, könyvelési nplók, kpcsoltos előirányzt-felhsználási ütemterv lebonyolítási eljárás (5) Könyvelés z érintett 9-es és 7-es számlár meghtározás (6) Bnkszámlár, vgy pénztárb történő bevételezés A z e l ő i r á n y z t - Iskolvezető A felhsználási terv sját negyedéven bevételekre ként min 1 vontkozó részének lklomml áttekintése, vezetői iránymuttás megdás A felállított rendszer és Gzdgási z utsítás ellenőrzése irodvezető nyilvántrtásokb, bérleti szerződésekbe vló betekintéssel, illetve beszámolttássl Hvi A felelősök rendszeress b e s z á m o l t t á s, éggel rendelkezésre álló dokumentumok ellenőrzése Iskolvezető Évente leglább 2 lklomm l - z előirányzt-felhsználási terv bevételekre vontkozó részének betrtás, módosítási jvsltok kidolgozás A z e l ő i r á n y z t - Pénzügyi felhsználási ütemterv gzd.teljesítésének dolgozó figyelemmel kísérése főkönyvi kivont lpján Hvont 1 A z e l ő i r á n y z t - Iskolvezető lklomml felhsználási terv és nnk teljesítéséről vló beszámolttás Évente leglább féléves, éves beszámoló hoz kpcsolódv (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete (2) Gzdgási irodvezető- gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) A betrtás htárideje folymtos, módosítási jvsltok htárideje negyedévenként (4) Egyes bevételek nlitikus nyilvántrtás. Könyvelési nplók, előirányzt-felhsználási ütemterv 24

25 6. Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök előirányztánk teljesítése A k p c s o l t o s Iskolvezető A A bevételek - egyéb bevételek, átvett jogszbályok, illetve negyedéven teljesítésének tájékozttó leirtok, ként min 1 figyelemmel kísérése pénzeszközök előirányzt esetleg h vnnk lklomml z e l ő i r á n y z t igénylési feltételek felhsználási ütemterv teljesítése érdekében áttekintése lpján szükséges intézkedések Gzdgási irodvezető Hvont 1 Az állmi támogtás Iskolvezető lklomml e g y e z t e t ő t á b l, vlmint szervnél kimuttott dtok egyeztetése, és szóbeli beszámolttás Évente leglább féléves, éves beszámoló hoz kpcsolódv A p á l y á z t o k k l Gzdgási kpcsoltos irodvezető tevékenység figyelemmel kísérése, pályázti jvsltok áttekintése Hvont 1 A p á l y á z t Iskolvezető lklomml tervezeteinek áttekintése, jóváhgyás, szóbeli beszámolttás Hvont min 1 lklomm l (1) Áht., Áht. végrehjtási rendelete, központi leirtok, helyi önkormányzti rendeletek (2) A szerv vezetője, gzdgási irodvezetője, gzd.dolg. gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) A vontkozó jogszbályok, előírások szerint (4) Egyes támogtások igénylésének és támogtás pénzügyi teljesítésének egyeztetési célú nlitikus nyilvántrtás, könyvelési nplók, előirányztfelhsználási ütemterv - pályáztok (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete, központi leirtok, pályázti kiírások, pályáztok elszámolásár vontkozó szbályok (2) Szerv vezetője, illetve gzdálkodási vezető, gzd.dolg. gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) A vontkozó jogszbályok, előírások szerint (4) A pályázttl kpcsoltos pénzügyi teljesítések egyeztetési célú nlitikus nyilvántrtás, könyvelési nplók, előirányzt-felhsználási ütemterv Az egyes pályáztok Iskolvezető Hvont figyelésével, pályázti min 1 elképzelésekkel lklomml kpcsoltos elvek, felelősök meghtározás 25

26 7. Főkönyvi és nlitikus könyvelés A főkönyvi könyvelés - főkönyvi könyvelés d o t t é v (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend, számviteli jogszbályok (2) KNK Gzd.Igzgtóságnál munkköri leírások szerint (3) Folymtos, leglább hvont (4) Számlák, bevételezési bizonylt iskolánál, Könyvelési nplók KNK-nál (5) Könyvelés KNK-nál (6) KNK-nál bnkszámlár, vgy pénztárb történő bevételezés könyvelése - nlitikus könyvelés (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend, számviteli jogszbályok (2) KNK Gzd.Igzgtóságnál munkköri leírások szerint (3) Folymtos, leglább hvont (4) Bevételezési, kidási,- egyéb gzdsági eseményt rögzítő bizonyltok iskolánál Anlitikus nyilvántrtások KNK.nál (5) Anlitikus könyvelés KNK-nál (6) KNK-nál bnkszámlár, vgy pénztárb történő bevételezésre vló hivtkozás - főkönyvi könyvelés és z nlitikus nyilvántrtások közötti kpcsolt, feldások sjátosságink, változásánk áttekintése. A főkönyvi száml lábontásokr vló igény meghtározás. A főkönyvi könyvelés s o r á n munkmegosztás rendjének kilkítás, belső htáridők megdás. A központi előírás mitt kötelező, illetve sját belső információigény kielégítése céljából fontos nlitikus nyilvántrtások körének, vezetési módjánk dott évre vontkozó meghtározás, z esetleges változásokr figyelemfelhívás A feldások rendjének, belső szbályozásánk érintettekkel vló megbeszélése KNK Gzd.Ig. munkköri leírás szerint KNK Gzd.Ig szbályozás szerint A főkönyvi könyvelés Gzdgási kilkított rendjének irodvezető betrttás főkönyvi kivontok és számlforglmk ellenőrzésével, szükség esetén iránymuttássl Hvont 1 A főkönyvi kivontok Iskolvezető lklomml áttekintése, teljesítési dtok előirányzttokkl, és előirányztfelhsználási ütemtervvel vló összehsonlítás, szóbeli beszámolttás A beszámolás i tevékenysé gekhez kpcsolódó n, zok előtt KNK Gzd.Ig. munkköri leírás szerint KNK Gzd.Ig szbályozás szerint A z n l i t i k u s Gzdgási nyilvántrtások irodvezető kilkított rendjének ellenőrzése nyilvántrtásokb vló betekintésre, zok lposság, nprkészsége stb. szempontjából Hvont 1 Szóbeli beszámolttás lklomml Iskolvezető A beszámolás i tevékenysé gekhez kpcsolódó n, zok előtt KNK Gzd.Ig. munkköri leírás szerint KNK Gzd.Ig szbályozás szerint A feldások Gzdgási elkészítésének irodvezető figyelemmel kísérése, feldások számszki ellenőrzése Feldásonk Szóbeli beszámolttás é n t 1 lklomml Iskolvezető A beszámolás i tevékenysé gekhez kpcsolódó n, zok előtt (1) Áht, Áht. végrehjtási rendelete, számviteli rend, számviteli jogszbályok (2)KNK-vl kötött megállpodás, gzdálkodási ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) KNK-vl kötött megállpodás, gzd.ügyrend szerint (4) Megállpodás szerint. KNK-nál könyvelési nplók, negyedéves feldás bizonylti (5) Főkönyvi könyvelés 26

27 8. Bizonylti rend és bizonyltkezelés A bizonylti rend dott - bizonylti rend évi kiemelt (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei (2) Szerv vezetője, gzdgási irodvezetője, munkköri leírás (3) A szbályzt készítési kötelezettséget elrendelő jogszbály szerint, illetve évente (4) Bizonylti szbályzt, Bizonylti lbum Iskolvezető É v e n t e 1 lklomml területeinek, áttekintése, z tényleges esetleges új elemek könyvelési megtárgylás feldtok előtt A bizonylti rend Gzdgási betrtásánk nyomon irodvezető k ö v e t é s e folymtokb vló betekintésbe, illetve szóbeli beszámolttás A bizonyltkezelés Iskolvezető É v e n t e 1 A bizonyltkezelés fontosbb területeinek lklomml betrtásánk nyomon (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény áttekintése, különös, k ö v e t é s e végrehjtási rendeletei, bizonylti szbályzt, tekintettel z új tényleges folymtokb vló bizonylti lbum bizonyltkezelési könyvelési betekintésbe, illetve (2) Pénzügyi gzd.dolgozó - gzdsági ügyrend, területekre feldtok szóbeli beszámolttás illetve munkköri leírások szerint előtt (3) Folymtos (4) Bizonyltok (belső bizonyltok), kimuttások (5) Anlitikus és főkönyvi könyvelés (6) Száml,bevét.biz,.egyéb Bnkszámlávl, vgy pénztárrl kpcsoltos pénzmozgás teljesítése pénzgzdálkodási jogkörök gykorlását követően - bizonyltkezelés 27 Gzdgási irodvezető Feldásonk Szóbeli beszámolttás é n t 1 lklomml Iskolvezető A beszámolás i tevékenysé gekhez kpcsolódó n, zok előtt Hvont 1 Szóbeli beszámolttás lklomml Iskolvezető A beszámolás i tevékenysé gekhez kpcsolódó n, zok előtt

28 9. Pénzkezelési tevékenység - z iskol házipénztári készpénzforglmánk bonyolítás bevételi és kidási pénztárbizonylt lpján KNK Gzd.Ig-nál (1) Számviteli törvény, Számviteli törvény végrehjtási rendeletei, bizonylti szbályzt, bizonylti lbum, házipénztár és pénzkezelési szbályzt (2) KNK Gzd.Ig pénztáros Pénzkezelőhelyként iskolánál gzdsági ügyrend, illetve munkköri leírások szerint (3) Folymtos (4) KNK-nál bevételi és kidási pénztárbizonyltok, pénztárjelentés Iskolánál számlák pénzkezelőhelyeken (5) Pénztári bevételezés és kidás csk pénzgzdálkodási jogkörök gykorlását követően KNK-nál A pénztáros, pénztár KNK.Gzd.I KNK h e l y e t t e s, i l l e t v e g.-nál szbályozz pénztárellenőr személyének felülvizsgált, felelősségi nyiltkoztok meglétének ellenőrzése, z összeférhetetlenségi helyzetek feloldás A pénztár KNK tevékenységének Gzd.Ig áttekint é s e pénztárnpló, illetve pénztárjelentések lpján, szükség esetén rovncs készítése, beszámolttás 28 KNK szbályozz A pénztári tevékenység KNK ellenőrzése szóbeli Gzd.Ig beszámolttássl KNK szbályozz

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. június 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelıen a fıjegyzı az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszere (FEUVE) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (a továbbiakban: FEUVE), ennek részeként az ellenőrzési nyomvonalat,

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról

ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4.sz. melléklet Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról 1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69..-a, és a költségvetési szervek belső

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

É É ö Ü É ő Ü É Ö Ó Ö Ó Ü Ü Ü É É É É ö É Ó É ö Ü Ü É Ö ő ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü É Ó É ő ö ö É ö ö ő ő ö ő ö É ö É ő ű É Ü Ü ö ő É É ö ő É Ü ö ö ö Ü É É ö É É ö É É É Ü É Ü Ü ő Ő ő Ü É É ő ö Ü ö Ü

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPEST GAZDASÁG FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSNESS SCHOOL A BUDAPEST GAZDASÁG FŐSKOLA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE Budapest, 2005. szeptember FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 7. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE - 2011 - 2 A szabálytalanságok kezelése eljárásrend célja, hogy a Zrínyi

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata,

Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata, Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 4. sz. Függelék Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata, Készítette: Micskiné Bodó

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben