Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költségvetési ellenőrzés Tartalom"

Átírás

1 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66 I/C. z ellenőrzési nyomvonl 66 II. belső ellenőrzési tevékenységhez kpcsolódó dokumentum 72 belső ellenőrzési kötelezettség, z ellenőrzést végző személy/ 72 szervezet jogállásánk, feldtánk meghtározás III. Mellékletek 75 Bevezetés z önkormányzt z SZMSZ-hez költségvetési ellenőrzéssel kpcsoltos szbályokt jelen, összevont mellékletben htározz meg. szbályozás z lábbik szerint történik: - I. részben tlálhtók FEUVE szbályzthoz kpcsolódó, FEUVE szbályzt részeként is kezelendő dokumentumok, - szbálytlnságok kezelésének szbályzt, vlmint - z ellenőrzési nyomvonlk, - II. részben kerülnek meghtározásr belső ellenőrzési tevékenységgel kpcsoltbn z SZMSZ szintű szbályozást igénylő területek, így - belső ellenőrzési kötelezettség, - belső ellenőrzést végzők jogállás és feldti. z egyes szbályozási terültekhez kpcsolódó jogszbályi hivtkozást z dott témkör trtlmzz.

2 2 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt z állmháztrtás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/. (5) bekezdése lpján költségvetési szerv je köteles rendelkezni szbálytlnságok kezelésének eljárásrendjéről, mely Szervezeti és Működési Szbályzt mellékletét képezi. szervnél előforduló szbálytlnságok kezelésére figyelembe véve PM áltl szbálytlnságok kezeléséhez kidott útmuttóját z itt meghtározott eljárásrendet kell lklmzni. 1. Áltlános rész 1.1. Szbálytlnság foglm, leírás szbálytlnság foglm Szbálytlnságnk nevezzük korrigálhtó mulsztásokt, hiányosságokt, fegyelmi-, büntető-, szbálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindításár okot dó cselekményeket. szbálytlnság vlmely létező szbálytól: - központi jogszbályi rendelkezéstől, - helyi rendelettől, - egyéb belső szbályzttól, utsítástól vló eltérést, ott megfoglmzott elvárás be nem trtását jelenti. szbályok be nem trtás dódht - nem megfelelő cselekményből, - mulsztásból, - hiányosságból. szbálytlnság bekövetkezhet: - z állmháztrtás működési rendjében, - költségvetési gzdálkodás vlmely területén, - költségvetési szerv vlmely feldtellátásábn stb szbálytlnságok típusi szbálytlnságoknk lpvetően két típusát kell megkülönböztetni: - szándékosn okozott szbálytlnságokt, vlmint - nem szándékosn okozott szbálytlnságokt. szándékosn okozott szbálytlnságok közé z lábbikt kell sorolni: - félrevezetés, - cslás, - sikksztás, - megvesztegetés, - szándékosn eszközölt szbálytln kifizetés. nem szándékosn okozott szbálytlnságok közé kell sorolni következőket: - figyelmetlenségből elkövetetett szbálytlnság, - nem megfelelő módon és trtlomml vezetett nyilvántrtásokból szármzó szbálytlnság, - hnyg munkvégzésből, mgtrtásból szármzó szbálytlnság, - htáridő elmulsztás mitti szbálytlnság.

3 2. szbálytlnságok megelőzése szbálytlnságok megelőzése érdekében működtetett FEUVE rendszer szbálytlnságok megelőzése érdekében költségvetési szerv folymtb épített előzetes és utólgos i ellenőrzés rendszert működteti. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítni következőkre: - szervezet megfelelően szbályozott legyen, s szbályztok folymtosn felülvizsgáltr kerüljenek, - szerv szbályztok szerint működjön, működés e tekintetben is folymtosn ellenőrzött legyen, - szbálytlnság esetén történjen intézkedés szbálytlnság - megszüntetésére, - szbálytlnság helyesbítésére, korrigálásár szbályozottság biztosítás szbályozottság biztosítás szerv jének feldt. szerv jének kell gondoskodni belső utsítási rendszerének megfelelően rról, hogy szerv vlmennyi kötelező, illetve működést egyébként segítő belső szbályozássl rendelkezzen. szbályozottság biztosítás nemcsk szbályztok rendelkezésre állását jelenti, hnem zt is, hogy szbályok mindig nprkészek, jogszbályokhoz, illetve belső szervezeti elvárásokhoz igzodók legyenek, trtlmukbn segítséget nyújtsnk szerv feldtink ellátásához, végső soron szerv célkitűzés rendszerének eléréséhez, megvlósításához. szerv működése tekintetében legfontosbb szbályztok, utsítások jegyzékét FEUVE szbályzt trtlmzz. 3. szbálytlnságok kezelési rendje 3.1. szbálytlnságok kezelésének foglm szbálytlnságok kezelése: z eljárásrend kilkítás, szükséges intézkedések meghoztl, z intézkedések htásánk nyomon követése, nyilvántrtási tevékenység, mely közvetlenül szerv jének feldt Felelősségi szbályok szbálytlnságok kezelési feldtink ellátásáb szerv je - z 1. számú mellékletben meghtározott rendben - más személyeket is bevonht szbálytlnságok kezelési rendje meghtározásánk célj szbálytlnságok kezelési rendje meghtározásánk célj szbálytlnságok (újbóli) előfordulásánk megelőzése. megelőzés érdekében szbálytlnságok kiküszöbölésére, megkdályozásár FEUVE rendszerbe új elemeket kell beépíteni, hogy z előzetes, folymtos, vlmint z utólgos i ellenőrzés eszközével szbálytlnság előfordulás, illetve ismételt felmerülése kivédhető legyen. FEUVE rendszerben z ellenőrzési pontok kilkításkor figyelembe kell venni független belső ellenőrzés érintett területre vontkozó megállpításit, különös tekintettel mulsztások, hiányosságok, helytelen cselekmények tényére, okir, körülményeire, illetve felelősökre. FEUVE rendszer krbntrtás, fejlesztése során független belső ellenőrzési tpsztltokt úgy kell hsznosítni, hogy z dott területre meghtározott részletes szbályozássl, szbályozás megismertetésével, betrttásávl, illetve közvetlen felelősök meghtározásávl z újbb szbálytlnságok kivédhetőek legyenek Áltlános elvek

4 4 költségvetési szerv jének (ki egyben felelős FEUVE rendszer kilkításáért) gondoskodni kell rról, hogy z első szintű pénzügyi irányítási és kontroll rendszer megfelelőségének és htékonyságánk vizsgáltávl és értékelésével szbálytlnságokt elkerüljék. FEUVE rendszer kielégítő működését biztosítni kell szerv minden tevékenysége vontkozásábn. szerv zon tevékenységeire, működési folymtir, hol szbálytlnságok előfordulásánk kockázt mgs, külön figyelmet kell szentelni. FEUVE rendszer ezen területekhez kpcsolódv olyn feldtokt htároz meg, melyek végrehjtásávl szbálytlnságok kiküszöbölhetők, illetve z okozott kár mértéke korlátozhtó szbálytlnságok kezelési rendjébe trtozó feldtok szbálytlnságok kezelési rendjébe z lábbi feldtok ellátás trtozik: - szbálytlnságok észlelése, - intézkedések, eljárások meghtározás, - intézkedések, eljárások nyomon követése, - szbálytlnságok és szbálytlnságokkl kpcsoltos intézkedések nyilvántrtás szbálytlnságok észlelése szbálytlnságok észlelése több módon is történhet. Ilyen észlelési pontok, helyzetek lehetnek: - FEUVE rendszerben történő észlelés, hol konkrét észlelő lehet - z dolgozó, ki közvetlenül részt vesz z dott munkfolymtbn, illetve - szerv különböző szintű je, - belső ellenőrzési rendszer, - külső ellenőrző szervezet. dolgozó áltl észlelt szbálytlnság esetén követendő eljárás H szerv vlmely nem beosztású dolgozój észleli szbálytlnságot, kkor szbálytlnság észlelésével kpcsoltbn tájékozttási kötelezettsége keletkezik. Tájékozttási kötelezettségének z lábbik szerint kell eleget tennie: - értesítenie kell közvetlen felettesét, - h közvetlen felettese is érintett szbálytlnságbn, kkor felügyeleti szervet kell értesítenie. dolgozó áltl értesített személynek meg kell vizsgálni z észlelés trtlmát, s h z észlelt szbálytlnságot tényleges szbálytlnságnk trtj, kkor értesítenie kell költségvetési szerv jét. költségvetési szerv je köteles megvizsgálni szbálytlnságot, intézkedést hozni, illetve megindítni szükséges eljárást. Vezetői szinten észlelt szbálytlnságok esetén követendő eljárás H i szinten észlelik szervnél, hogy vlmely területen szbálytlnság történt, z érintett nek kell szbálytlnságot kivizsgálni, intézkedést elrendelnie, és szükség esetén z eljárást megindítni. belső ellenőrzési rendszer áltl észlelt szbálytlnságok esetén követendő eljárás H belső ellenőrzés szervnél szbálytlnságot tpsztl, kkor vontkozó jogszbály zz 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. szerv jének gondoskodni kell szbálytlnságok megszüntetése céljából intézkedési terv kidolgozásáról és nnk végrehjtásáról. külső ellenőrző szervezet áltl észlelt szbálytlnságok esetén követendő eljárás külső ellenőrző szervezet áltl tpsztlt szbálytlnságokt külső ellenőrző szervezetnek z áltl készített ellenőrzési jelentésben kell leírni. z ellenőrzési jelentés lpján szervnek szintén intézkedési tervet kell kidolgozni, mjd pedig végrehjtni. ( külső ellenőrző szervezetnek jog vn rr, hogy szbálytlnságokkl kpcsoltbn sját mg indíts meg z eljárást, illetve, hogy felügyeleti szervnél kezdeményezze egyes eljárások megindítását.) Intézkedések, eljárások meghtározás feltárt szbálytlnságok megszüntetése, illetve szbálytlnságok orvoslás, hibák kijvítás, hiányosságok pótlás mind-mind intézkedést, illetve vlmilyen eljárást tesz szükségessé. z intézkedések megtételéért, z eljárások meghtározásáért elsősorbn szerv je trtozik felelősséggel, ki e felelősségét megoszthtj más területek ivel. z intézkedések lpvetően két csoportr oszthtók: ) külső szerv bevonását indokló intézkedések (pl.: feljelentés büntetőügyben, szbálysértési ügyben stb.) b) szerven belül megoldhtó intézkedések.

5 5 szerven belül megoldhtó intézkedések zok, melyek nem zárulnk le egyszerűen, hnem tényleges, többrétegű feldtellátást indokolnk. szerven belüli intézkedések sor következő: - tényállás tisztázás (ez történhet kár fegyelmi ügy keretében is), - tényállás megállpítás lpot dht további vizsgáltok megindításár és elvégzésére, - tényállás teljes tisztázás és z esetleges további vizsgáltok eredményeképpen szükséges válszintézkedések meghtározás, - válszintézkedések htásánk, htékonyságánk áttekintése, mjd - megfelelő intézkedés megtétele. 2. számú melléklet trtlmzz z egyes eljárásokr iránydó jogszbályok főbb rendelkezéseit Intézkedések, eljárások nyomon követése költségvetési szerv jének már említett feldt z intézkedések elrendelése, vlmint zok megtétele. z dott intézkedést zonbn nem elegendő elrendelni és megtételéről gondoskodni, folymtosn figyelemmel kell kísérni z elrendelt feldtok végrehjtását, z egyes eljárások helyzetét. Kiemelt feldt z, hogy z észlelt, feltárt szbálytlnságok ismételt előfordulási lehetőségét kiküszöböljék, zz felderítsék zokt körülményeket, helyzeteket, melyek hsonló szbálytlnságok előfordulását lehetővé teszik. z ilyen helyezetek kiküszöbölésére folymtb épített előzetes és utólgos ellenőrzés rendszerében kiemelt hngsúlyt kell fektetni. Indokolt esetben szerv je elrendelheti feltárt szbálytlnsággl kpcsoltos belső ellenőrzés végrehjtását is, melynek tpsztltit közvetlenül felhsználhtj FEUVE rendszer fejlesztése során Nyilvántrtási feldtok költségvetési szerv jének szbálytlnságok kezelése során nyilvántrtási feldti keletkeznek. főbb feldtok következők: - szbálytlnságok észlelésével, szbálytlnságokkl kpcsoltos tényállás tisztázásávl, illetve szbálytlnsággl kpcsoltbn keletkezett irtokról nprkész nyilvántrtást kell vezetni, - szbálytlnságokkl kpcsoltbn keletkezett irtokt z egyéb irtoktól elkülönített rendszerben külön ikttni kell, - nyilván kell trtni szbálytlnságok kezelése érdekében elrendelt, illetve megtett intézkedéseket, vlmint z intézkedésekhez kpcsolódó htáridőket, - indokolt esetben figyelembe kell venni más vontkozó jogszbályok rendelkezéseit is (pl.: 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet). 4. ngyobb kockáztot rejtő feldtok, folymtok során szbálytlnságok megelőzése és kezelése szervnél ngyobb kockáztot rejtő feldtok, folymtok különösen következők: - tervezési folymtok egyes területei, - z illegális pénzügyi cselekmények viszonylg ngy lehetőségét rejtő folymtok, tevékenységek, - szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor ngy kockáztot rejtő feldtnk, folymtnk minősített területek, - pénzügyi trnzkciók tesztelésekor ngy kockáztot rejtő feldtnk, folymtnk minősített területek. tervezési folymtok esetében szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje következő: ) megelőzési feldtok 1. korábbi évek tpsztlti lpján - költségvetési k dtit is figyelembe véve - meg kell keresni különösen kényes területeket (elsősorbn olyn területek, hol ngyobb mennyiségű készpénz, illetve készletmozgás vn); 2. Gondoskodni kell ngyobb, egyösszegű kidások teljesítésével járó területek (pl.: beruházások, rendszeres intézmény finnszírozások) fokozott ellenőrzési rendjének meghtározásáról; 3. Biztosítni kell egyes z elmúlt évek tpsztlti lpján, illetve megváltozott szbályozások mitt megnőtt jelentőségű területek fokozott ellenőrzését, szbályosság kontrollálását. 4. Figyelembe kell venni külső ellenőrzés áltl tett észrevételeket, melyek kihtnk tervezési tevékenységre is.

6 6 b) észlelés 1. szbálytlnság észlelése esetében z áltlános eljárásrendnek kell érvényesülnie. c) intézkedések, eljárások meghtározás 1. H szbálytlnság központi támogtássl kpcsoltos, és szerv számár jelentős nygi kárt okozott, fegyelmi eljárást kell indítni. 2. Minden esetben ki kell vizsgálni z ügyet, tényállásról írásos jegyzőkönyvet kell felvenni. 3. Vizsgálni kell belső szbályok és szbálytlnság előfordulás közötti kpcsoltot, zz hogy belső szbályok hiányosság, vultság stb. okozt-e tévedést, szbálytlnságot mivel tervezési folymt szbálytlnsági ritkán feltételeznek szándékos szbálytlnságot. d) intézkedések, eljárások nyomon követése 1. Vizsgálni kell, hogy z intézkedések htásár szbálytlnságok kiigzításr kerültek-e, belső szbályozási rendszerbe bekerültek-e területre vontkozó előírások. 2. Ellenőrizni kell más hsonló területek, hsonló feldtok ellátását, illetve jövőben z dott szbálytlnság ismételt előfordulását. e) nyilvántrtás 1. szbálytlnságról vizsgált során készült vlmennyi írásos dokumentumot ikttni kell. z illegális pénzügyi cselekmények viszonylg ngy lehetőségét rejtő folymtok, tevékenységek esetében szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje következő: ) megelőzés 1. Meg kell htározni, írásbn rögzíteni kell olyn belső rendet, politikát, melyek z illegális pénzügyi cselekmények megelőzését célozzák. 2. Gondoskodni kell rról, hogy szerv dolgozói számár ismert eljárásrend legyen rr z esetre, h illegális pénzügyi cselekmény gynúj merül fel. Tisztábn kell lenniük z ilyen esetek bejelentési, illetve vizsgálti szbályivl. 3. Tájékozódni kell z illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusiról, területeiről, feldthoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről. b) észlelés szbálytlnság észlelése esetében z áltlános eljárásrendnek kell érvényesülnie. c) intézkedések, eljárások meghtározás 1. Gondoskodni kell szükséges felelősségre vonásról, indokolt esetben feljelentések megtételéről. 2. Kisebb összegű illegális pénzügyi cselekményeknél, különösen h z nem szándékosn történt, törekedni kell rr, hogy cselekmény pénzügyi következményei orvoslásr kerüljenek. (Ennek legcélszerűbb eszköze kártérítésre kötelezés.) d) intézkedések, eljárások nyomon követése 1. Kiemelt figyelmet kell fordítni nnk ellenőrzésére, hogy hozott intézkedések vlóbn végrehjtásr kerültek-e. 2. szerv htáskörén kívül eső ügyeknél, eljárásoknál is figyelemmel kell kísérni történéseket. e) nyilvántrtás z áltlános szbályok szerint történik. z illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folymtit z lábbi ismérvek lpján kell meghtározni: - z dott terület költségvetési terv, illetve tényszám dti költségvetési főösszeghez viszonyított ngyságrendjét kell vizsgálni (zt százlékot, melytől terület jelentős tételnek számít, szerv vizsgált során írásbn rögzíti), - z dott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítássl vló kpcsoltánk vizsgáltávl, zz nnk ellenőrzésével, hogy terület milyen mélységig szbályozott, szbályozást z érintettek megismerték-e, szbályok betrtását tevékenység során ellenőrzik-e, utólg mikor történik ellenőrzés, illetve, hogy területet érintette-e független belső, illetve külső ellenőrzési tevékenység. z terület lesz figyelmet érdemlő, mely z ellenőrzés szempontjából legkevésbé lefedett. fenti szempontok együttes értékelésével kell meghtározni zokt területeket, melyek legngyobb figyelmet igénylik. szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor ngy kockáztot rejtő feldtnk, folymtnk minősített területek esetében szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje következő: ) megelőzés során: - rendszeresen át kell tekinteti szerv belső eljárásrendjét, különös tekintettel belső szbályozottságr, és z ott szbályozott folymtokr, - vizsgálni kell tényleges folymtok és folymtleírások közötti összhngot, eltérés esetén meg kell keresni z okokt, és szbályosság követelményének megfelelően gondoskodni kell szbályok módosításáról, illetve betrttás ellenőrzéséről. b) többi eljárási elem megegyezik z áltlános szbályoknál leírtkkl. pénzügyi trnzkciók tesztelésekor ngy kockáztot rejtő feldtnk, folymtnk minősített területek esetében szbálytlnságok megelőzésének, kezelésének eljárásrendje: ) megelőzés keretében

7 7 - vlódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi trnzkciók folymtábn vló teljes végigkísérése történik meg. Ilyen pénzügyi trnzkció csoportok lehetnek pl.: - dologi kidások készletbeszerzéseinek nyomon követése, - rendszeres és nem rendszeres személyi jutttások köre, - beruházások pénzügyi lebonyolítás stb. dologi kidások készletbeszerzéseinek nyomon követésekor tényleges ellenőrzési feldtok például következők lehetnek: - beszerzés kezdeményezése körülményeinek, dokumentumánk vizsgált, - beszerzés kezdeményezésének ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség szempontjából, - megrendelés áttekintése z lábbi szempontokból: - megrendelő jogosult volt-e megrendelésre, mint kötelezettségvállló, - megtörtént-e megrendelésnek, mint egyfjt kötelezettségválllásnk z ellenjegyzése, - z ellenjegyzést z ellenjegyzésre jogosult végezte-e, - gzdságosság elvét szem trtották-e; - megrendelés nyilvántrtásánk ellenőrzése (megfelelő, átláthtó rendszerben történik-e), - megrendelés beérkezésekor szkmi teljesítés igzolás körülményeinek áttekintése, - készlet jellegű termékek beérkezést követő nyilvántrtásb vételének, tárolásánk vizsgált, - pénzügyi teljesítés z érvényesítői feldtok ellátásánk teljes ellenőrzése feldt vlmennyi mozzntár kiterjedően, - pénzügyi teljesítés z utlványozás körülményeinek, meglpozottságánk áttekintése, - z utlvány ellenjegyzésének ellenőrzése, - tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumink vizsgált, - pénzügyi teljesítést követő számviteli folymtok nyomon követése. b) szbálytlnságok kezelése megegyezik z áltlános szbályoknál leírtkkl. pénzügyi trnzkciókkl kpcsoltbn felmerülő szbálytlnságok kezelésének rendjét indokolt esetben külön, írásbn lehet meghtározni. 5. költségvetési szerv jének értékelési feldt szbálytlnságok megkdályozás érdekében szerv je szbálytlnságok megkdályozás érdekében leglább évente egy értékeli szerv egyes működési folymtit. z értékelési feldtok ellátásáb más személyeket, különösen folymtgzdákt is bevonj. z értékelés során át kell tekinteni leglább következőket: - szervnél, illetve nnk tevékenységeinél, feldtellátásánál mennyire tudtos FEUVE tevékenység, - FEUVE rendszer fejlesztése, jvítás megfelelő ütemben történik-e, kellő ruglmssággl válszol-e feltárt szbálytlnságok kezelésére, - z ellenőrzési tpsztltok nem utlnk-e olyn területekre, hol FEUVE rendszer még nem került kilkításr, - FEUVE rendszerhez kpcsolódón megfelelőek-e kilkított ellenőrzési nyomvonlk, - FEUVE szbályzt elkészült-e, nnk betrtásár kellő figyelmet fordítnk-e. költségvetési szerv je FEUVE tevékenységet köteles értékelni - független belső ellenőr, vlmint - külső ellenőri szervezet megállpítási lpján is. 6. szbálytlnságok kezelésének belső szervezeti rendje szerv je köteles bevonni más személyeket is szerv 2. számú mellékletében meghtározott szbályztbn rögzítettek szerint szbálytlnságok kezelési feldtib, beleértve megelőzési tevékenységet is. szerv je mellékletben rendelkezhet rról, h szbálytlnságok kezelésére: - szkértői csoportot kíván bevonni, vgy - szbálytlnság kezeléssel fogllkozó felelőst kíván kijelölni.

8 8 hivtkozott mellékletben kell rögzíteni szkértői csoport feldtát, htáskörét. szbálytlnság kezelésével fogllkozó felelős esetében mellékletben főbb feldtokt is rögzíteni kell zzl, hogy zt z érintett dolgozó munkköri leírásábn is szerepeltetni kell. szbálytlnságok kezelésének eljárásrendjéhez kpcsolódó mellékletek 1. számú melléklet: szbálytlnságok kezelésébe bevont más személyek szervnél szbálytlnság kezelési feldtokbn z lábbi személyek kötelesek közreműködni felelősségi terület meghtározásávl: Szervezet (szervezeti egység) Terület Közreműködő személy beosztás Polgármesteri Hivtl Pénzügyi igzgtás, pénzügyi e. Polgármesteri Hivtl dó Helyi dók, dóügyi elődó Műszki ellenőr Beruházások Művelődési ház és könyvtár Elfogdott költségvetés, Művelődési ház szkmiság Npköziotthonos óvod Elfogdott költségvetés, Npköziotthonos óvod szkmiság

9 szbálytlnságok kezelésének eljárásrendjéhez kpcsolódó mellékletek 2. számú melléket: 9 z egyes eljárásokr vontkozó jogszbályok büntető, szbálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárásokr vontkozó szbályok: 1. büntetőeljárás megindítás Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 10. (1) bekezdése szerint bűncselekmény z szándékosn vgy - h törvény gondtln elkövetést is bünteti - gondtlnságból elkövetett cselekmény, mely veszélyes társdlomr, és melyre törvény büntetés kiszbását rendeli. büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény ( továbbikbn Be.) 6. (1) bekezdése kimondj, hogy bíróságnk, z ügyésznek és nyomozó htóságnk kötelessége törvényben fogllt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítni. Be (2) bekezdése előírj, hogy hivtlos személy köteles htáskörében tudomásár jutott bűncselekményt feljelenteni. feljelentést rendszerint z ügyészségnél vgy nyomozti htóságnál kell megtenni. 2. Szbálysértési eljárás szbálysértésekről szóló LXIX. törvény 1. (1) szerint szbálysértés z jogellenes, tevékenységben vgy mulsztásbn megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vgy önkormányzti rendelet szbálysértésnek nyilvánít, s melynek elkövetőit z e törvényben meghtározott joghátrány fenyeget. törvény második része fogllkozik részletesen szbálysértési eljárássl; 82. (1) bekezdése kimondj, hogy szbálysértési eljárás feljelentés, illetőleg szbálysértési htóság részéről eljáró személy észlelése vgy tudomás lpján indulht meg. 3. Kártérítési eljárás Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 339. (1) bekezdése kimondj, hogy ki másnk jogellenesen kárt okoz, köteles zt megtéríteni. Mentesül felelősség lól, h bizonyítj, hogy úgy járt el, hogy z dott helyzetben áltlábn elvárhtó. kártérítési eljárás megindításár polgári perrendtrtásról szóló évi III. törvény rendelkezései (elsősorbn XXIII. Fejezet, munkviszonyból és munkviszony jellegű jogviszonyból szármzó perek) z iránydók. Kártérítési felelősség tekintetében iránydók továbbá Munk Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.), köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.), közlklmzottk jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései. 4. Fegyelmi eljárás Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében z Mt., Ktv., illetve Kjt. megfelelő rendelkezései z iránydók.

10 I/B. 10 Ellenőrzési nyomvonl z Állmháztrtás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z ellenőrzési nyomvonl költségvetési szerv szervezeti és működési szbályztánk mellékletét képezi. jogszbályhelynek vló megfelelés céljából szerv je figyelembe véve PM ellenőrzési nyomvonl kilkításához közzétett útmuttóját következők szerint htározz meg z ellenőrzési nyomvonl elkészítésével kpcsoltos szbályokt: 1. z ellenőrzési nyomvonlll kpcsoltos áltlános szbályok 1.1. z ellenőrzési nyomvonl foglm z ellenőrzési nyomvonl költségvetési szerv végrehjtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folymtink szöveges, vgy tábláztb fogllt, ill. folymtábrákkl szemléltetett leírás. z ellenőrzési nyomvonl fenitek lpján szerv folymtir vontkozó egyes tevékenységeknek, tevékenységek jogi lpjánk (külső és belső jogforrásánk), felelősöknek, tevékenységek ellenőrzésének, nyomon követésének, kpcsolódó dokumentumoknk meghtározás z ellenőrzési nyomvonl jelentősége z ellenőrzési nyomvonl jelentősége több területen is megmuttkozik. Ilyen kiemelt területek: - felelősségi szintek meghtározás, - szervezeten belüli együttműködés megszilárdítás, erősítése, - szervezeti működés elemzése, feltérképezése felelősségi szintek meghtározás z ellenőrzési nyomvonl eljárások együttesét jelenti, s ez lpján meghtározásr kerülnek z dott folymthoz trtozó felelősök, vlmint z ellenőrzési pontok. z ellenőrzési nyomvonl lpján könnyen meghtározhtók különböző szinten álló felelősök, így felelősségi láncok jönnek létre szervezeten belüli együttműködés megszilárdítás, erősítése z ellenőrzési nyomvonl elkészítésével szervezeten belüli együttműködés színvonl, eredményessége nő, mivel szervezet egyes folymti,

11 11 tevékenységei felelősök, illetve ellenőrzési pontok révén kpcsolódnk egymáshoz szervezeti működés elemzése, feltérképezése z ellenőrzési nyomvonl jelentős pozitív htást gykorol szervezet működésére, mivel elkészítésekor szervezetben rejlő működési kockáztok könnyen megtlálhtók Felelősség szerv ellenőrzési nyomvonli kilkításáért szerv je trtozik közvetlenül felelősséggel. szerv jét zonbn nemcsk nyomvonl kilkításáért, hnem működtetéséért, fejlesztéséért is felelősség terheli. 2. z ellenőrzési nyomvonlk elkészítési szbályi 2.1. nyomvonlk elkészítésének előkészületi feldti z ellenőrzési nyomvonlk elkészítése gondoskodni kell szerv működésének folymtokr osztásáról, zz - főfolymtok, és - főfolymtokon belüli részfolymtok meghtározásáról. fő- és részfolymtok Belső ellenőrzési kézikönyvben kerülnek meghtározásr, melyet nyomvonl kilkítás ismételten át kell tekinteni, szükség szerint be kell vonni belső ellenőrzéssel fogllkozó munktárskt is. Csk működést teljes egészében átfogó folymtrendszert lehet lpul venni z ellenőrzési nyomvonlk kilkításánál. belső ellenőrzési rendszer áltl meghtározott, és FEUVE rendszerben hsznált folymtleírások egyezőségét biztosítni kell, mivel két ellenőrzési rendszer így tudj egymás tevékenységét legjobbn segíteni, támogtni z ellenőrzési nyomvonl rendszere z ellenőrzési nyomvonl hivtkozott jogszbály lpján z lábbi területekhez kpcsolódv került meghtározásr: - tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl, - pénzügyi végrehjtássl kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl, vlmint

12 - z ellenőrzési folymtok ellenőrzési nyomvonl z egyes ellenőrzési nyomvonlk trtlmi követelményei z ellenőrzési nyomvonlk kilkításánál figyelembe kell venni z lábbi trtlmi követelményeket. z ellenőrzési nyomvonl trtlmzz - sorszámot elegendő főbb munkfolymtonként megdni, - tevékenység, feldt, munkfolymt - megnevezését, - jogszbályi lpját (lehet központi jogszbály, illetve belső szbályzt), - feldtellátójánk megnevezését (ide értve z előkészítőt is), - eredményeként keletkező dokumentumot, - feldt ellátási htáridejét - pénzgzdálkodási jogkörök gykorlóink nevét,* - pénzügyi teljesítésre vontkozó információt,* - könyvvezetésben vló megjelenés dtit. - tevékenységgel kpcsoltbn ellátott előzetes, folymtb épített, vlmint utólgos ellenőrzés - módját, eszközét, - feldtellátóját, - htáridőt. *-gl jelölt követelményeket értelemszerűen nem kell szerepeltetni tervezésre vontkozó ellenőrzési nyomvonlnál tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl meghtározz tervezéshez kpcsolódó, nnk részeként definiálhtó főtevékenység megnevezését, így z lábbi kiemelt területeket: - gzdsági progrm, - költségvetési koncepció, - költségvetési tervezés. kiemelt főtevékenységeken belül munkfolymtok kerültek meghtározásr. z egyes tevékenységekhez meghtározásr kerültek 2.3. pont szerinti dtok. tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl - részletes tábláztos ismertetését z 1. számú tábl, - összefoglló folymtábráját z 1. számú folymtábr trtlmzz.

13 2.5. pénzügyi végrehjtássl kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl 13 végrehjtássl kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl meghtározz végrehjtáshoz kpcsolódó főfolymtok, tevékenységek megnevezését, így z lábbi kiemelt területeket: - szbályztok készítése, ktulizálás, - személyi jutttások és létszám-előirányzt felhsználás, - dologi kidások előirányzt felhsználás, - felhlmozási kidások előirányztánk felhsználás, - sját bevételek előirányzt teljesítése, - állmi támogtás, hozzájárulás, egyéb központi forrás előirányzt teljesítése, - főkönyvi és nlitikus könyvelés, - bizonylti rend és bizonyltkezelés, - házipénztári pénzkezelési tevékenység, - bnkszámlforglom kezelési tevékenység, - leltározási tevékenység, - selejtezési tevékenység, - pénzgzdálkodássl kpcsoltos tevékenység (kötelezettségválllás, utlványozás, érvényesítés, ellenjegyzés), - vgyongzdálkodás, - féléves i tevékenység, - éves i tevékenység. kiemelt főtevékenységeken belül munkfolymtok kerültek meghtározásr 2.3. pont szerint. végrehjtássl kpcsoltos konkrét ellenőrzési nyomvonl - részletes tábláztos ismertetését 2. számú tábl, - összefoglló folymtábráját 2. számú folymtábr trtlmzz z ellenőrzési folymtok ellenőrzési nyomvonl z ellenőrzéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl meghtározz - tervezési folymtokhoz, illetve - végrehjtási folymtokhoz kpcsolódó kiemelt fontosságú ellenőrzési folymtokt. z ellenőrzési folymtokkl kpcsoltos konkrét ellenőrzési nyomvonl - részletes szöveges ismertetését z 1. számú melléklet, - összefoglló folymtábráját 3. számú folymtábr trtlmzz. 3. z ellenőrzési nyomvonlll kpcsoltos speciális szbályok

14 szerv je e szbályzt mellékleteként rendelkezhet úgy, hogy z ellenőrzési nyomvonlk további pontosításr, illetve részletezésre kerüljenek. E feldt ellátás érdekében ütemtervet htározht meg. z ütemtervben meg kell jelölni ez esetben z egyes részfeldtokt, htáridőket, vlmint felelősöket z ellenőrzési nyomvonlkt 3.1. ponttól függetlenül évente leglább egy felül kell vizsgálni, melyért szerv je trtozik közvetlen felelősséggel z ellenőrzési nyomvonlll kpcsoltos eljárásrendet z eljárásrend láírását követően kell lklmzni. z ellenőrzési nyomvonl táblázti folymtábráj és melléklete I/C. z ellenőrzési nyomvonlk táblázt, folymtábrák, vlmint szöveges leírás lpján kerülnek meghtározásr z lábbik szerint. Tábláztok 1. számú táblázt tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl 2. számú táblázt végrehjtássl kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl Folymtábrák 1. számú folymtábr tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonlról 2. számú folymtábr végrehjtási folymtokhoz kpcsolódó ellenőrzési nyomvonlról 3. számú folymtábr z ellenőrzési folymtokhoz kpcsolódó ellenőrzési nyomvonlról Mellékletek 1. számú melléklet z ellenőrzési folymtok ellenőrzési nyomvonláról z itt felsorolt tábláztokt, folymtábrákt, és mellékletet lásd III. mellékletek részben! II. belső ellenőrzési tevékenységhez kpcsolódó dokumentum belső ellenőrzési kötelezettség, belső ellenőrzést végző személy/szervezet jogállásánk, feldtánk meghtározás költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 4. (2) bekezdése lpján szerv z lábbik szerint rendelkezik belső ellenőrzési kötelezettségről, belső ellenőrzést végző személy/szervezet jogállásánk, feldtánk meghtározásáról.

15 15 1. belső ellenőrzési kötelezettség szerv köteles megszervezni és gondoskodni vontkozó jogszbályok, vlmint z elkészített Belső ellenőrzési kézikönyve áltl meghtározott előírások szerinti belső ellenőrzésről. belső ellenőrzés kilkításáról és megfelelő működtetéséről z állmháztrtási törvényben meghtározottk szerint költségvetési szerv je köteles gondoskodni. 2. belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy/szervezet jogállás belső ellenőrzési tevékenység z 1. számú mellékletben meghtározott formábn kerül megszervezésre. belső ellenőrzést végző személy vgy szervezet tevékenységét - költségvetési szerv jének közvetlenül lárendelve végzi, - jelentéseit közvetlenül költségvetési szerv jének küldi meg. Helyi önkormányztok esetében helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvényben foglltk z iránydók. költségvetési szerv je köteles biztosítni belső ellenőrök funkcionális (feldtköri és szervezeti) függetlenségét, különösen z lábbik tekintetében: ) z éves ellenőrzési terv kidolgozás, kockáztelemzési módszerek lpján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével, b) z ellenőrzési progrm elkészítése és végrehjtás, c) z ellenőrzési módszerek kiválsztás, d) következtetések és jánlások kidolgozás, ellenőrzési jelentés elkészítése, e) belső ellenőr z ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehjtásáb nem vonhtó be. belső ellenőrzés függetlenségét biztosító szervezeti felépítést Belső ellenőrzési kézikönyv trtlmzz. belső ellenőrzést végző személy - feldtink mrdéktln ellátás érdekében - - z ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely helyiségébe beléphet, - számár kdálytln hozzáférést kell biztosítni vlmennyi - irthoz, - dthoz és - informtiki rendszerhez, - kérésére z ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozój köteles szóbn vgy írásbn információt szolgálttni. belső ellenőrzést végző személy z ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél - állmtitkot, szolgálti titkot, üzleti titkot trtlmzó irtokb és más dokumentumokb is betekinthet, zokról másoltot, kivontot kérhet, illetve - személyes dtokt kezelhet, jogszbályokbn meghtározott dt- és titokvédelmi előírások betrtásávl. 3. z ellátndó feldtok 3.1. belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések belső ellenőrzési tevékenység során - szbályszerűségi, - pénzügyi, - rendszer ellenőrzéseket és - teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve - informtiki rendszerellenőrzéseket kell végezni, vlmint - z éves król megbízhtósági igzolásokt, z európi uniós források tekintetében zárónyiltkoztokt kell kibocsátni belső ellenőrzést végző személyek munkvégzésének keretei belső ellenőrzést végző személy munkáját

16 - vontkozó jogszbályok, - pénzügyminiszter áltl közzétett módszertni útmuttók és - nemzetközi belső ellenőrzésre vontkozó stndrd-ek, továbbá - Belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 16 belső ellenőrzési kötelezettség, belső ellenőrzést végző személy/szervezet jogállásánk, feldtánk meghtározás 1. számú melléklet belső ellenőrzési tevékenység ellátási formájánk meghtározás szerv belső ellenőrzési tevékenységet következő formábn szervezheti meg: - független belső ellenőri szervezet (több főállású belső ellenőrrel), - független belső ellenőr fogllkozttás, - független belső ellenőrzési feldtok társulásbn vló ellátttás, - független belső ellenőri feldtok külső szkértő személy, illetve szervezet bevonásávl történő ellátás. szerv fent ismertetett lehetőségek közül z lábbi ellátási formát htározz meg: Független belső ellenőri feldtok külső szkértő személlyel, illetve szervezet bevonásávl történő ellátás

17 17 III. Mellékletek 1. számú melléklet Ellenőrzési folymtok ellenőrzési nyomvonl z ellenőrzési folymtok behálózzák szerv vlmennyi tevékenységét, így kpcsolódnk külön meghtározott: - tervezéssel és - végrehjtássl kpcsoltbn ellátott feldtokhoz és z ott ellátndó ellenőrzési tevékenységekhez. tervezéssel kpcsoltbn z ellenőrzési folymtok során kiemelt fontosságúk következők: - tervezési feldtok ellátás során munkmegosztást kell lklmzni, - gondoskodni kell rról, hogy z egyes számítások mindig ellenőrzésre kerüljenek, - felhsználásr kerülő lpdokumentumok teljességéről, vlódiságáról külön meggyőződjenek, legyenek erre vontkozón is felelősök. végrehjtássl kpcsoltbn z ellenőrzési folymtok során kiemelt fontosságúk következők: ) szbályztok körében: - szbályztok folymtos ellenőrzése jogszbályoknk és belső szervezeti felépítésnek, folymtoknk vló megfelelőség szempontjából, - szbályztok betrthtóságánk folymtos ellenőrzése, visszcstolások, túlszbályozás csökkentése, szbályozások ruglmssá tétele; b) személyi jutttások és létszám-gzdálkodás körében: - rendelkezésre álló személyi nyilvántrtások, vlmint kötelező béremelések figyelembevételének ellenőrzése tervezés során, - beleértve pótlékokt, kiegészítéseket stb. is, - személyi jutttások bérszámfejtésénél ellenőrzési pont beikttás, - megbízási szerződések kötésénél, díjk meghtározásánál szerződések ellenjegyzésének biztosítás, - személyi jutttások bérszámfejtésére vontkozó dokumentumok ellenőrzése, - jutlomr felhsználni kívánt összegek eredetének és kifizetés jogosságánk kifizetés i ellenőrzése, - személyi jutttások előirányzt gzdálkodásánk előirányzt-felhsználási ütemtervvel vló összehsonlítás, kiemelt előirányzt felhsználásánk nyomon követése (ne történhessen z előirányztot meghldó kifizetés), - független belső ellenőrzési feldtok ellátás, és tpsztltok felhsználás gzdságos munkerő-felhsználás érdekében; c) dologi kidások körében: - beszerzések összehngolás, beszerzések gzdságos bonyolítás megszervezésének folymtos ellenőrzése, - z egyes előirányztok felhsználásánk nyomonkövetése pénzgzdálkodássl kpcsoltos feldtok ellátás során, - dologi kidások készletek, szolgálttások pontos felhsználási helye megjelölésének ellenőrzése, hogy z egyes tevékenységek, feldtok pontos ráfordításiról megfelelő információ álljon rendelkezésre z önköltségszámításhoz, vlmint gzdságossági, htékonysági, vlmint eredményességi számításokhoz; d) felhlmozási kidások körében: - felhlmozási kidások szükségességének ellenőrzésre, - szükséges felhlmozás esetén legoptimálisbb felhlmozási módr vontkozón rövid, közép és hosszú távú tnulmánytervek készítése, mely trtlmzzák várhtó fenntrtási kidásokt, - beruházási kidások gzdságos megvlósításánk ellenőrzése; e) bevételek beszedése körében: - lehetséges bevételi források rendszeres számbvétele, szükséges intézkedések, lehetőségek meghtározás, - fizetési fegyelem nyomon követése, szükség esetén fizetési fegyelem jvításár intézkedések meghtározás,

18 18 - szerv számár legfontosbb bevételek kiemelt ellenőrzése, áttekintése, - bevételekre vontkozó nlitikus nyilvántrtási rendszer nyomon követése, szükség esetén jvslttétel részletező nyilvántrtások megváltozttásár, bővítésére, - z állmi támogtásoknál jogosultln igénybevétel előfordulásánk megkdályozás érdekében folymtos ellenőrzés dtbekérés és közvetlen tájékozódás útján, - pályázti lehetőségek kihsználásánk ellenőrzése; f) főkönyvi és nlitikus könyvelés körében: - z egymást követő munkfolymtok feldtellátók szerinti szétválsztás, - lehetőség szerint ne ugynz személy legyen pl.: - z nlitikus könyvelő, mint feldást készítő, - kontírozó könyvelő, mint tényleges könyvelést ellátó, - feldtellátók így egymás tevékenységébe belelátnk, z esetleges hibákt könnyebben megtlálják, egymás jelzése lpján megtörténik hibák kijvítás, hiányosságok pótlás, - rendszeresen gondoskodni kell z - nlitikus könyvelés helyességéről, nprkészségéről rendelkezésre álló lpdokumentumok lpján, - főkönyvi könyvelés helyességéről, ( számlforglmk ellenőrzéséről feljegyzést kell készíteni) - könyvelés ellenőrzéséről i tevékenység megkezdése gondoskodni kell; g) bizonylti rend és fegyelem körében: - bizonyltok útjánk, kitöltési rendjének betrtását kell ellenőrizni z egyes végrehjtási folymtokhoz kpcsolódv, - gondoskodni kell, hogy bizonyltok mindig hitelt érdemlően legyenek kitöltve, - biztosítni kell, hogy bizonyltokon feltüntetett, ellenőrzést szolgáló láírás helyek kitöltöttek legyenek, és feldtot tényleg el is lássák, - bizonylti rend és fegyelem körében külön figyelmet kell szentelni - házipénztári pénzkezelésnek és bizonyltink, hol külön kiemelten fontos z idősorrendiség betrtás, - leltározási bizonyltoknk hol leltározás csk kkor lehet megfelelő, h bizonyltokt megfelelő módon és trtlomml töltik ki, - selejtezési okmányoknk hol selejtezési dokumentumok számviteli elszámolás lpbizonyltául szolgálnk; h) vgyongzdálkodás körében: - vgyon folymtos, megfelelő részletezettségű nyilvántrtásánk biztosítás z - ingtlnvgyon-ktszter, - vgyonkimuttás, vlmint - mérleg dtink és z bbn tlálhtó dtokt látámsztó főkönyvi és nlitikus nyilvántrtási dtok lpján, - vgyongzdálkodási szbályok folymtos figyelemmel kísérése; i) i tevékenység körében: - kbn szerepeltetett dtok vlódiság és teljessége biztosítás z egyes dtokt látámsztó dokumentumok, nyilvántrtások folymtos ellenőrzésével, - i tevékenység munkfolymtokr bontásávl z egymásr épülő feldtok ellátóink előző munkfolymtot is ellenőrző tevékenységével. független belső ellenőrzés kockáztelemzés lpján segíti szerv számár legngyobb kockáztot rejtő folymtok, feldtok, tevékenységek ellenőrzését, figyelemmel kísérését.

19 1. SZÁMÚ FOLYMTÁBR 19 Tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl folymtábráj 1. GZDSÁGI PROGRM ELKÉSZÍTÉS FELÜLVIZSGÁLT 2. KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS VÉLEMÉNYEZTETÉS BENYÚJTÁS TÁRGYLÁS 3. KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FELKÉSZÜLÉS Munkmegosz tás ÁLTLÁNOS SZBÁLYOK MEGHTÁROZÁS Címrend szerinti tervezés EGYEZTETÉS Részletes tervezés Terv egyensúly megteremtése Rendelet tervezet, előterjesztés, ÁHT-s mérlegek RENDELET MEGTÁRGYLÁS, JÓVÁHGYÁS DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, TOVÁBBÍTÁS, ŐRZÉSE 2. SZÁMÚ FOLYMTÁBR Végrehjtássl kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl folymtábráj VÉGREHJTÁS

20 20 1. SZBÁLYZTOK ELKÉSZÍTÉS KTULIZÁLÁS 2. SZEMÉLYI JUTTTÁSOK ELŐIRÁNYZT FELHSZNÁLÁS NYOMONKÖVETÉSE JUTLOM KIFIZETÉS ELLENŐRZÉSE ELŐIRÁNYZT-FELHSZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETRTÁS, MÓDOSÍTÁSI JVSLT 3. DOLOGI KIDÁSOK BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLENŐRZÉSE MEGRENDELÉSEK ELŐIRÁNYZT-FELHSZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETRTÁS, MÓDOSÍTÁSI JVSLT 4. FELHLMOZÁSI KIDÁSOK FELELŐSSÉGI KTEGÓRIÁK ELŐIRÁNYZT-FELHSZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETRTÁS, MÓDOSÍTÁSI JVSLT 5. SJÁT BEVÉTELEK MUNKMEGOSZTÁSI FELELŐSÉG BESZEDÉS ELŐIRÁNYZT-FELHSZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETRTÁS, MÓDOSÍTÁSI JVSLT 6. TÁMOGTÁSOK, HOZZÁJÁRULÁSOK IGÉNYLÉS PÁLYÁZTOK 7. FŐKÖNYVI ÉS NLITIKUS KÖNYVELÉS FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS NLITIKUS KÖNYVELÉS KPCSOLT, FELDÁSOK 8. BIZONYLTI REND ÉS BIZONYLTKEZELÉS BIZONYLTI REND BIZONYLTKEZELÉS 9. HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

21 21 PÉNZFORGLOM BONYOLÍTÁS 10. BNKSZÁML FORGLOM KEZELÉSI TEVÉKENYSÉG SZÁMLFORGLOM BONYOLÍTÁS UTLÁSOK 11. LELTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERETSZERZÉS ÉRTÉKELÉS ÜTEMTERV LELTÁROZÁS 12. PÉNZGZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYKORLÁS KÖTELEZETTSÉGVÁLLLÁS KÖTELEZETTSÉGVÁLLLÁS ELLENJEGYZÉSE TELJESÍTÉS SZKMI IGZOLÁS ÉRVÉNYESÍTÉS UTLVÁNYOZÁS UTLVÁNY ELLENJEGYZÉSE PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS 13. VGYONGZDÁLKODÁS NYILVÁNTRTÁS HSZNOSÍTÁS ÉRTÉKESÍTÉS 14. FÉLÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÁS FELKÉSZÜLÉS MUNKMEGOSZTÁS CÍMREND SZERINTI BESZÁMOLÁS EGYEZTETÉS RÉSZLETES FÉLÉVI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSE MEGTÁRGYLÁS, JÓVÁHGYÁS DOKUMENTÁCIÓ

22 3. SZÁMÚ FOLYMTÁBR 22 ELLENŐRZÉSI FOLYMTOK ELLENŐRZÉSI NYOMVONL KIEMELT ELLENŐRZÉSI FOLYMTOK 1. SZBÁLYZTOK ELLENŐRZÉSE HTÁLYOSSÁG BETRTHTÓSÁG ÉS SZBÁLYOSSÁG 2. SZEMÉLYI JUTTTÁSOK NYILVÁNTRTÁSOK BÉRSZÁMFEJTÉS MEGBÍZÁSI DÍJK JUTLOM ELŐIRÁNYZT-FELHSZNÁLÁSI ÜTEMTERV 3. DOLOGI KIDÁSOK BESZERZÉS Előirányztfelhsználás nyomonkövetése KIDÁS, KÖLTSÉGHELYEK ZONOSÍTÁS 4. FELHLMOZÁSI KIDÁSOK SZÜKSÉGESSÉG ELLENŐRZÉSE GZDSÁGOS MEGVLÓSÍTÁS ELLENŐRZÉSE HTÁSTNULMÁNYOK

23 23 tervezéssel kpcsoltos ellenőrzési nyomvonl 1. számú táblázt Munkfolymt, tevékenység (1) Jogszbályi lp (2) Feldtellátó (3) Htáridő (4) Keletkező dokumentum (5) Könyvvezetésben vló megjelenés 1. progrm - képviselő-testület gzdsági progrmjánk előkészítése (1) Önk. tv. (2) Képviselő testület (3) Önk. tv. szerint (4) progrm - képviselő-testület gzdsági progrmjánk módosítás, felülvizsgált (1) Önk. tv. (2) Képviselő testület (3) Önk. tv. szerint (4) progrm 2. Költségvetési koncepció - koncepció összeállítás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Koncepció terv munkpéldány Előzetes i ellenőrzés Folymtb épített ellenőrzés Utólgos i ellenőrzés Módj, eszköze Megbeszélés Megbeszélés Megbeszélés, illetve tárgyév ¾ éves gzdálkodásról szóló tervezet áttekintése. z önkormányzt bevételi forrásink számbvétele. z ellátndó feldtok felmérése (h vn, kkor z intézményekre is kiterjedően). Feldt ellátój és polgármester és polgármester, Leglább progrm készítésenként Ciklusonként min. egyszer Koncepció összeállítás Módj, eszköze Tervezet megtekintése, konzultáció Tervezet megtekintése, konzultáció Jogszbályi és belső előírásokkl vló folymtos egyeztetés Feldt ellátój és polgármester és polgármester Feldt ltt min. egyszer Feldt ltt min. egyszer Módj, eszköze Végleges gzdsági progrm tervezet megtekintése, ellenőrzése módosítás tervezet, illetve felülvizsgált eredményének megtekintése, ellenőrzése Folymtos Megbeszélés, konzultáció során nnk ellenőrzése, hogy koncepcióbn figyelembe vették-e helyen képződő bevételeket, vlmint z ismert kötelezettségeket Feldt ellátój,, polgármester Htáridő Htáridő Htáridő ktuálisn ktuálisn koncepció véleménye ztetése

24 24 - koncepció véleményeztetése (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Koncepció - koncepció benyújtás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Koncepció és előterjesztés - koncepció megtárgylás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Koncepcióról szóló htározt 3. Költségvetési tervezés - tervezet elkészítésére vló elméleti, szkmi felkészülés, (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) - - tervezés munkfolymtokr vló lebontás, munkmegosztás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Belső utsítás Beszámolttás, hogy koncepció véleményeztetése mely szerveket érinti (helyi önkormányzti bizottságok, illetve helyi kisebbségi önkormányzt ) véleményezett koncepció tervezet benyújtás i áttekintése Szkmi konzultáció, értekezleten vló részvétel megbeszélése Írásos feljegyzés z egyes tervezési munkfolymtok ellátásánk várhtó időszkiról, és munkmegosztás rendjéről, polgármester Polgármester,, gzdsági koncepció összeállítás át követően benyújtás Tervezési munkák Tervezési munkák Beszámolttás rról, hogy véleményeztetésre jogosultk megkpták koncepció tervezetet Központi irányelvek, útmuttók áttekintése Egyezetés, szóbeli beszámolttás, vlmint z elkészült írott nygokb történő betekintés véleménye ztetés ltt leglább 1 Dokumentum ellenőrzés: véleményeket cstolták-e koncepció tervezethez képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve lpján végleges, jóváhgyott koncepció áttekintése Folymtos tervezés elméleti szkmi dokumentumi meglétének ellenőrzése Folymtos Szóbeli beszámolttás tervezési feldtok ellátásánk menetéről, polgármester, gzdsági koncepció benyújtás koncepció megtárgyl ás után Tervezés során Tervezési feldtok végén

25 25 - tervezéssel kpcsoltos feldtellátásr vontkozó áltlános szbályok meghtározás és betrttás (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) - - költségvetési rendelet címrendjének kilkítás, címrend szerinti tervezés (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Címrend - tervezés során ellátndó egyeztetési feldtok (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Egyezetési dokumentumok - személyi jutttások és létszámelőirányzt tervezése, közszolgálti szbályzt, (kollektív szerződés) (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány - munkdókt terhelő járulékok tervezése, közszolgálti szbályzt (kollektív szerződés) (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány Szóbeli, illetve írásbeli utsítás z egyes tervszámok látámsztásánk rendjéről (pl. tpsztlti dtok, részletes számítások stb. követelménye) Vezetői beszámolttás szóbeli Konzultáció z ellátndó egyeztetési feldtokról tervezést végző személy személyi jutttások tervezésére vontkozó jogszbályi, illetve belső szbályozási háttérismereteiről vló tájékozódás, illetve szükséges tájékozttás megdás tervezést végző személy munkdókt terhelő járulékok tervezésére vontkozó, - tervezésnél lklmzndó - jogszbályi ismereteiről vló tájékozódás, illetve szükséges tájékozttás megdás Tervezési munkák Tervezési munkák Tervezési munkák Személyi jutttások tervezése munkdók t terhelő járulékok tervezése tervezés munkpéldányib, lpszámításib történő betekintés, tájékozttás kérés tervezési munkák megkezdése során z egyes címrendek költségvetésébe vló betekintés z egyeztetési feldtok dokumentumink, feljegyzéseinek áttekintése tervezési folymtok szkmi nyomon követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció tervezési folymtok szkmi nyomon követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció személyi jutttások tervezését végző bevonásávl Folymtos tervezési dokumentáció beleértve vlmennyi tervszámot meglpozó számítást, nyilvántrtást stb. - áttekintése Folymtos tervezési dokumentáció, költségvetési rendelettervezet címrend szerinti ellenőrzése Leglább 1 tervezés ltt leglább 2 tervezés ltt leglább 2 z egyeztetés folymtánk áttekintése utólg, rendelkezésre álló dokumentumok lpján területre vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások áttekintése, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról területre vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások áttekintése, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról Tervezési feldtok végén Tervezési feldtok végén Tervezési feldtok végén személyi jutttások tervezési feldtellát ását követően munkdók t terhelő járulékok tervezési feldtellát ását követően

26 26 - dologi jellegű kidások tervezése (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány - jutttások, támogtások tervezése, helyi szociális rendelet, gyermekvédelmi ellátásokr vontkozó helyi rendelet (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány - beruházások, felújítások és egyéb felhlmozási célú kidások, támogtások tervezése (2) z (1) részben meghtározott szbályzt szerint (4) Tervezési munkpéldány tervezést végző személy egyes dologi kidásokr vontkozó jogszbályi (pl. áf), belső szbályozási (munkruh, étkezési költségtérítés stb.), tervezésnél figyelembe veendő egyéb tényezőkkel (pl. feldtváltozás) kpcsoltos ismereteiről vló tájékozódás, illetve szükséges tájékozttás megdás Tájékozódás, tervezést végző személy érintett területre vontkozó jogszbályi, belső szbályozási (beleértve területre vontkozó helyi rendeletet is) ismereteiről, vlmint szerv tervezésnél figyelembe kötelezettségválllásink megbeszélése veendő Tájékozódás tervezést végző személy érintett területre vontkozó ktuális ismereteiről, z önkormányzt ilyen irányú elképzeléseiről, vlmint szerv tervezésnél figyelembe veendő kötelezettségválllásink megbeszélése Dologi jellegű kidások tervezése terület tervezése terület tervezése tervezési folymtok szkmi nyomon követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció tervezési folymtok szkmi nyomon követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció tervezési folymtok szkmi nyomon követése z elvégzett munk áttekintésével, szükség esetén konzultáció, jvslt terv vriánsok kidolgozásár tervezés ltt leglább 2 tervezés ltt leglább 2 tervezés ltt leglább 2 területre vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások áttekintése, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról területre vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások áttekintése, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról területre vontkozón elkészült tervezet és z zt meglpozó számítások áttekintése, illetve beszámolttás z elvégzett feldtról, tervvriánsok meglpozottságánk ellenőrzése konzultációvl dologi kidások tervezési feldtellát ását követően terület tervezési feldtellát ását követően terület tervezési feldtellát ását követően

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Rudabánya Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatához. 1. Általános rész

Rudabánya Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatához. 1. Általános rész 3. SZ. MELLÉKLET Rudabánya Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatához A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a Jegyző kötelessége a szabálytalanságok

Részletesebben

folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános, EGYMI 1035 Budapest III. Szellő u. 9-11. 2008. Jóváhagyásért felelős

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRBAN ELŐFORDULÓ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE. 1. Általános rész

A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRBAN ELŐFORDULÓ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE. 1. Általános rész 3. sz. melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRBAN ELŐFORDULÓ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 161. -a alapján a költségvetési

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZMSZ 7. sz. melléklete DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat Dorog Város je 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fx:(36) 33 431-377 1/6/2005. KIVONT Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én trtott ülésének jegyzőkönyvéből 57/2005. (IV 29)

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. fejezete szerinti

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 81/2006. (IX. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL (A FEUVE-rendszer elemeként) BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Szervezeti és működési szabályzat 32. sz. melléklete Elfogadva: 2005. május 10., hatályba lép: 2005. május 18-án Utolsó módosítás: 2016.

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés

Költségvetési ellenőrzés 109/2010.(VI.30.) KT határozat 2. számú melléklete Polgármesteri Hivatal SZMSZ 2. számú melléklete Költségvetési ellenőrzés Hatályos: 2010. július 1-től Petró Ferenc polgármester Dr. Karsai Éva jegyző

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG Ikttószám: -II/13/54/2014. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS z 1083/2006/EK Tnácsi rendelet 62. cikk (1) bekezdés d) pontj lpján GAZDASÁGFEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

4 sz. melléklet A SZABÁLYTALANÁSOK KEZELÉSI RENDJE

4 sz. melléklet A SZABÁLYTALANÁSOK KEZELÉSI RENDJE 4 sz. melléklet A SZABÁLYTALANÁSOK KEZELÉSI RENDJE 1. A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSI RENDJÉNEK CÉLJA, TARTALMA 1.1. A szabálytalanságok kezelésének célja Az eljárásrend célja, hogy rögzítse azokat a fogalmakat,

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén A JENDRASSIK VENESZ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közokttásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény és nnk végrehjtási rendeleteiben foglltk

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról Heves Megye Önkormányztánk 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete Megyei Önkormányzt és intézményei közbenső beolójáról Heves Megye Közgyűlése helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelıen a fıjegyzı az alábbiakban

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZABÁLYZATA

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZABÁLYZATA GYUL ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZBÁLYZT Érvényes: 2011. június 30-tól Bevezetés 1. Szabályzatkészítési kötelezettség Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás FEUVE szabályzatának

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

SZABÁLYTALANSÁGOK ELJÁRÁSRENDJE

SZABÁLYTALANSÁGOK ELJÁRÁSRENDJE MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET S Z O L N O K 6. számú melléklet SZABÁLYTALANSÁGOK ELJÁRÁSRENDJE (SZMSZ MELLÉKLETE) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 161. -a értelmében

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2016. (V.12.) határozata

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 4025 Debrecen, Széchenyi utc 24. 4001 Debrecen, Pf. 661. t. 06 52 527-972 f. 06 52 528-017 debreceniitelotbl.birosg.hu 2013.El.II.B.43/58. ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0062 A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszere (FEUVE) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (a továbbiakban: FEUVE), ennek részeként az ellenőrzési nyomvonalat,

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4. számú függelék Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4.1 A VMKI gazdasági folyamatábrái 4.2 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 4.3 A VMKI Beszámolási

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Képviselő-testülete. évi. kihirdetett jogszabályokat. Törvények SZJA, a gépjármű adóról szóló törvényeket. 1. és

Képviselő-testülete. évi. kihirdetett jogszabályokat. Törvények SZJA, a gépjármű adóról szóló törvényeket. 1. és Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. Jnuár 26-i ülésére Sorszám: Tárgy: Tájékozttó fontosbb jogszbályi változásokról Döntéshoztl mód/: Véíeiném ező bizottság: Egyszerű szótöbbség Tárgylás

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben