H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA TELEFON: (36 1) FAX: (36 1) Pf.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu"

Átírás

1 Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI SZABÁLYZAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI CXII. TÖRVÉNY FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA A módosítási igényeknek megfelelően átdolgozott területrendezési terv Jvslttevő fázis A törvénymódosítás egyeztetési nygávl összhngbn átdolgozott látámsztó nyg Az Önkormányzti és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Tervezési Főosztály megbízásából készítette VÁTI Kht. Budpest, 2006 november hó 238

2 !!!" #$%%" &' u /0 12% 3 " 12% U 3 " ()*,!!-" 3 4 % 7 " 0 ( 0 u 6 / ( 0 " 9 ( 7 <3 ": ; 6 ( =u0 ( 5*!*<>!?-,!* ' ( A A ; ( 6 =u 5*"!*<?!),!* = ;3 1 ; 1 7 VÁTI Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA TELEFON: (36 1) FAX: (36 1) Pf.: E-mil: 238

3 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI SZABÁLYZAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI CXII. TÖRVÉNY FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA!!!" #$%%" &' u /0 12% 3 " 12% U 3 " ()*,!!-" 3 4 ( % 7 " u ( 6 ; ; ( 0 0u ( u6 ; " ; ; % ( 1 ( : ; # 2 u ; 12% 3 " " * % 3 "< " u!!-" VÁTI Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA TELEFON: (36 1) FAX: (36 1) Pf.: E-mil: 3

4 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS ELŐZMÉNYEK O u!" ## & ' ' ( %%! $% & ' ' )O *" ) ( % Btv-ben z OTrT-ben előírt kiemelt térségi övezeteknek megfelelően lehtárolt lövezetek, 1.1. A TÖRVÉNY CÉLJA, FELÉPÍTÉSE A TÖRVÉNY ILLESZKEDÉSE A TERÜLETRENDEZÉST BEFOLYÁSOLÓ JOGSZABÁLYOK KÖRÉBE A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI A MÓDOSÍTÁS ELVEI KAPCSOLÓDÁS A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZETET ÉRINTŐ TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKHOZ VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ A HATÁLYOS TÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETTEKHEZ VISZONYÍTOTT VÁLTOZÁSOK REGISZTRÁLÁSA A térségi területfelhsználás rendjére vontkozó változások Az országos és térségi jelentőségű műszki infrstruktúr-hálóztok és egyedi építmények változási A településrendszer elemeinek változás Térségi lövezeti rendszer módosulás A TÖRVÉNY SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET BŐVÍTÉSI JAVASLATÁT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZEMPONTRENDSZERE ÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV Erdőgzdálkodási térség Mezőgzdsági térség Települési térség Vízgzdálkodási térség Egyedileg meghtározott térség Építmények áltl igénybe vett térség Közlekedési hálóztok és egyedi építmények Térségi vízgzdálkodási rendszerek és egyedi építmények Energihálóztok és egyedi építmények Térségi hulldéklerkó helyek TÉRSÉGI ÖVEZETEK Kiváló termőhelyi dottságú erdőterületek Ásványi nyersnyg-gzdálkodási területek melyeket Blton-törvény nem szbályozott Ökológii hálózt mgterülete Ökológii és zöld folyosó Puffer területek Világörökség és világörökség-várományos területek Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgált lá vonhtó területek Btv.-ben Blton-törvénnyel összhngbn, módosított trtlomml szbályozott egyedileg meghtározott kiemelt térségi lövezetek, melyeket z OTrT áltl előírt kiemelt térségi lövezeteknek megfeleltetve, vgy zok helyett szbályoz Btv Tájképvédelmi, illetve tájkrkter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek Településkép-védelmi területek (OTrT-ben: Történeti települések) Térségi jelentőségű komplex tájrehbilitációt igénylő területek Felszíni szennyeződésre fokozottn érzékeny területek Felszínmozgásr érzékeny területek (OTrT-ben: Földtni veszélyforrás területe) Vízeróziónk fokozottn kitett területek (OTrT-ben: Vízeróziónk kitett terület) Erdősítésre jvsolt területek (OTrT-ben: Erdőtelepítésre, fásításr lklms területek) & ' )&( ( ' " ) ' 4

5 ( BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI Védett természeti területek Védelemre jvsolt természeti területek Kiemelt jelentőségű épített környezeti értékek és régészeti területek Ökológii rehbilitációt igénylő területek Felszíni vízminőség-védelmi területek Tómeder Települési területek Gzdsági területek Áltlános mezőgzdsági területek Kertgzdsági területek Meglévő erdőterületek Turisztiki fejlesztési területek Megőrzendő szőlőtermőhelyi ktszteri területek & ' ' )O *" ) ( Btv.-ben nem szbályozott OTrT áltl meghtározott országos övezetek Országos ökológii hálózt övezete Kiváló termőhelyi dottságú szántóterületek (Országos jelentőségű) komplex tájrehbilitációt igénylő területek Országos jelentőségű tájképvédelmi területek Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek Kiemelten érzékeny felszín ltti vízminőség-védelmi területek Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe Együtt tervezendő térségek Btv.-ben nem szbályozott OTrT áltl előírt kiemelt térségi lövezetek Térségi hulldéklerkó hely kijelöléséhez vizsgált lá vonhtó területek Rendszeresen belvízjárt területek Hullámtér, nyílt ártér Széleróziónk kitett területek Honvédelmi és ktsztrófvédelmi területek &( & ' ( Ökológii hálózt áltl érintett egyéb területek lövezete Felszíni szennyeződésre érzékeny területek lövezete Felszíni szennyeződésre kevésbé érzékeny területek lövezete Földrengés szempontjából potenciálisn veszélyeztetett területek lövezete Közlekedési létesítmények és védősávji lövezete Közműhálóztok és védősávji lövezete Térségi hulldékkezelő elhelyezésére lklms területek lövezete Ipri prk jellegű területek lövezete Működő bányák lövezete Honvédségi területek lövezete KÖRNYEZETI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSOK VIZSGÁLATA

6 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI MELLÉKLETEK /1. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ: A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZETÉBE TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK /2. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ: A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZETÉBE TARTOZÓ PARTI ÉS PARTKÖZELI TELEPÜLÉSEK /1. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ: A KÖZÚTHÁLÓZAT BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETÉT ÉRINTŐ ELEMEI /2. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ: A VASÚTHÁLÓZAT BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETÉT ÉRINTŐ ELEMEI /3. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ VÍZI UTAK ÉS KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐK /4. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ: A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETÉN TALÁLHATÓ REPÜLŐTEREK BESOROLÁSA /5. SZÁMÚ u ( #$ MELLÉKLET A ÉVI CXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ: A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETÉT ÉRINTŐ ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁROS NYOMVONALAK /6. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ: TÉRSÉGI ÖVEZETEK SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ: TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI TERÜLETEK ALÖVEZETE (T-2) ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK ( ( ( FÜGGELÉK SZ. FÜGGELÉK: A FELÜLVIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS JAVASLATOK FELDOLGOZÁSA & ''" * ( ' * ( '*" ( * & & & 2. SZ. # ( ** &' "! FÜGGELÉK: TÁBLÁZATOK! ' " & * u & * ( # ÉS ÁBRÁK A JAVASLATTEVŐ FÁZIS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEIHEZ & $ " " % " ) " " * * ' " & * (! " * ( ' $!!! ( % & * ( ( ' * %% ' ( *!" ( 6

7 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI BEVEZETÉS A Blton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogdásáról és Bltoni Területrendezési Szbályzt megállpításáról szóló évi CXII. törvény (továbbikbn Blton-törvény) felülvizsgáltáról z 1033/2004. (IV. 19.) Korm. htározt intézkedett, mely áttekintette z 1075/2003. (VII. 30.) Korm. htároztbn foglltk időrányos teljesítését, és meghtározt Bltonnl kpcsoltos további intézkedéseket. A Bltont érintő jogi eszközök körében rendelkezett rról, hogy htályblépést követő évek tpsztlti lpján, z érvényes jogszbályok ismeretében, joglklmzók, z önkormányztok véleményének figyelembevételével felül kell vizsgálni Blton-törvényt, és szükség szerint kezdeményezni kell nnk módosítását. Az Országos Területfejlesztési Hivtl (OTH) Területrendezési Főosztály (jelenleg Önkormányzti és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Tervezési Főosztály) z OTH és VÁTI Kht. közötti évi közhsznú megállpodás keretében megbízást dott VÁTI Kht. Térségi Tervezési Irodáj részére Blton-törvény felülvizsgáltánk látámsztásár irányuló tervezési feldt kidolgozásár. Tekintettel rr, hogy Területrendezési Főosztály megbízásából z Országos Területrendezési Terv (OTrT) elfogdásáról szóló évi XXVI. törvény felülvizsgált is megkezdődött, feldt volt két törvény közötti összhng megteremtésének vizsgált, és két tervezési folymt összehngolás ben minisztériumok, országos htáskörű szervezetek és megyei önkormányztok felkérést kptk, hogy felülvizsgáltr vontkozó észrevételeiket és jvsltikt megtegyék. A megküldött jvsltok, vlmint Bltoni Fejlesztési Tnács áltl koordinált véleményezői körből önkormányztoktól, htóságoktól és egyéb területi szervezetektől érkezett észrevételek feldolgozás mellett, áttekintésre kerültek Blton-törvény htályblépése ót érvénybe lépett jogszbályok, továbbá htályos településrendezési tervek, megvlósult infrstrukturális fejlesztések és megváltozott ágzti koncepciók, vlmint z OTrT felülvizsgáltávl összefüggésben szükséges változások és Blton-törvény felülvizsgáltár vontkozón ezekből következő módosítási igények. Ennek eredményként év folymán kidolgozásr került Blton- és z OTrT-törvény trtlmi metodiki összehsonlítás és z összehngolás jvslt, vlmint decemberében egy döntéselőkészítő nyg, mely áttekintette törvény htályblépése ót eltelt időszk törvényt befolyásoló változásit, és számb vette z ebből fkdó módosítási igényeket. Az nyg főbb megállpítási között szerepelt, hogy területrendezési tervek egységes rendszerének megteremtése érdekében szükséges Blton-törvény és z OTrT összehngolás, és z OTrT területi htályánk kiterjesztése Blton-törvény htály lá trtozó területre. A felülvizsgált törekedett z lklmzott foglmk értelmezésének, térségi szerkezeti terv elemeinek, térségi területfelhsználási ktegóriák rendszerének és megnevezésének, vlmint térségi övezetek rendszerének z összehngolásár. Ennek során lpvetően fontos volt zonbn Bltontörvény szbályozási eredményeinek, területi mélységének és övezeti rendszerén belül z egyedileg meghtározott lövezetek szbályozásánk megőrzése. Így továbbr is fennmrd területrendezési szbályzt területi differenciáltság tóprttól vló távolság függvényében, szerkezeti tervlpon z üdülőkörzet teljes mellékúthálóztánk meghtározás, z infrstruktúr-hálóztok meglévő és tervezett elemeinek megkülönböztetett ábrázolás, továbbá területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény szerint közigzgtási 7

8 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI htárok mentén kijelölendő övezetek felszínmozgásr érzékeny területek, vízeróziónk fokozottn kitett területek nem közigzgtási htárokhoz kötötten történő meghtározás. A Blton-törvény felülvizsgált nemcsk trtlmi vontkozásibn, hnem törvény szerkesztésében is igzodik z OTrT-hez, nnk szerkezeti felépítéséhez. A felülvizsgált Blton-törvény (továbbikbn Btv.) áltlános rendelkezésekről szóló I. fejezete foglommgyrázttl egészült ki, zon foglmk meghtározásávl, melyeket z OTrT és más jogszbályok nem definiáltk, vgy más értelmezésben lklmztk. A területrendezési szbályzt megállpításáról szóló III. fejezet, mely Blton kiemelt üdülőkörzet területére, Blton kiemelt üdülőkörzet prti és prtközeli településeire, vlmint térségi lövezetekre vontkozó szbályokt trtlmzz z OTrT-hez igzodv kiegészült térségi területfelhsználás rendjére, vlmint z országos és térségi jelentőségű műszki infrstruktúr-hálóztok és egyedi építmények elhelyezésére vontkozó szbályokkl. A főbb hálózti elemek térbeli rendje szempontjából meghtározó településeket z OTrT-vel összhngbn törvény új 2. számú melléklete jelöli meg. A Blton-törvény térség kiemelése okán egyedileg meghtározott sjátos lövezetei Btv.-ben z OTrT áltl kiemelt térségek számár előírt térségi övezetekkel egységes övezeti rendszert lkotnk, ezzel megszüntetve z övezeti rendszer korábbi strukturáltságát. A felülvizsgált folyttásként év első felében elkészült módosítási igényeknek megfelelően átdolgozott területrendezési terv elfogdásr kerülő munkrészeinek jvsltát és nnk indokló, látámsztó munkrészeit trtlmzó jvslttevő fázis dokumentációj. Az nyg meghtározt módosítás elveit és lpvető szempontjit, feltárt kpcsolódási lehetőségeket területfejlesztési koncepcióhoz, illetve Blton kiemelt üdülőkörzet strtégii fejlesztési progrmjához. A vizsgálti összefogllójábn rögzítette htályos törvényben foglltkhoz viszonyított változásokt és jvsltot tett kiemelt üdülőkörzet területének bővítésére. Az elfogdásr kerülő munkrészeken belül térségi szerkezeti terv és térségi övezetek kidolgozásár készült el jvslt. A munkfolymtot kétoldlú tárcközi, szkági egyeztető tárgylások, htóságokkl történő konzultációk, településtervezéssel vló egyeztetés kísérte, egyes témkörökben külső szkértők bevonásávl. A településrendezési jvsltok feldolgozásához értékes szkmi segítséget nyújtott tervezők számár Bltoni Területi Főépítészi Irod. A felülvizsgált és ezen belül törvénymódosítás egyeztetési nygánk kidolgozás z OTrTfelülvizsgált folymtávl együttműködésben készült, nnk kiemelt térségek területrendezési terveire vontkozó eredményeit figyelembe vette. Jelen dokumentáció ezen egyeztetési folymt eredményeinek beépítésével, módosítási igényeknek megfelelően átdolgozott, Blton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének jvított jvslttevő fázis. A első félévében készült dokumentációhoz hsonlón ez is Blton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogdásr kerülő munkrészeinek jvsltát és nnk indokló, látámsztó munkrészeit trtlmzz jelenleg htályos 1/2003 (IX.9) TNM rendelettel módosított 18/1998. (VI.25.) KTM rendeletben II. jvslttevő fázisr vontkozón rögzített trtlmi követelményeknek megfelelő trtlmi felépítésben. Ez z nyg képezi A Blton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogdásáról és Bltoni Területrendezési Szbályzt megállpításáról szóló évi CXII. törvény módosításánk jvslt c. egyeztetési nyg látámsztó nygát. A dokumentáció előzményeiben Blton-törvény lklmzásánk eddigi tpsztlti, s z ebből fkdó módosítási igények és konszenzussl kilkított módosítási elvek kerületek rögzítésre, lpvetően decemberében elkészült döntéselőkészítő nyg lpján. 8

9 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI Az nyg vizsgálti összefogllój htályos törvényben rögzítettekhez viszonyított változások és változttások temtikus regisztrálását és kiemelt üdülőkörzet bővítési jvsltánk összefogllóját trtlmzz. Az elfogdásr kerülő munkrész trtlmzz térségi szerkezeti tervet, vlmint térségi övezeti rendszer és területrendezési szbályzt meghtározását. A térségi szerkezeti terv meghtározz térségi területfelhsználás és térségi jelentőségű műszki infrstruktúr-hálóztok és építmények térbeli rendjét, vlmint településrendszert. A térségi szerkezet lkításánk jvsltát 3. sz. melléklet trtlmzz területfejlesztési koncepciók és progrmok és területrendezési tervek trtlmi követelményeiről szóló, 18/1998. (VI.25.) KTM rendelet előírásivl és z OTrT felülvizsgáltávl összhngbn: térségi területfelhsználás térbeli rendjét z lábbi területfelhsználási ktegóriák szerint: erdőgzdálkodási térség; mezőgzdsági térség; települési térség; vízgzdálkodási térség; egyedileg meghtározott térség; építmények áltl igénybe vett térség. z országos és térségi jelentőségű műszki infrstruktúr-hálóztok és egyedi építmények térbeli rendjét és védőterületeit z lábbik szerint: közlekedési hálóztok és egyedi építmények; térségi vízgzdálkodási rendszerek és egyedi építmények; energiközmű-hálóztok és egyedi építmények; térségi hulldéklerkó hely. településrendszer elemeit (Mgyrország hivtlos helységnévtár szerint). A térségi övezetek három részre z OTrT-ben lehtárolt országos övezetek, z OTrT áltl előírt kiemelt térségi övezetek és z egyedileg meghtározott térségi övezetek 1: pontosságú lehtárolását és térségi szbályit meghtározó fejezetekre tgolv kerültek kidolgozásr. Ezen túlmenően z látámsztó nyg fogllkozik zokkl z OTrT-ben meghtározott országos, illetve kiemelt térségi övezetekkel is, vlmint Blton-törvény zon egyedileg meghtározott lövezeteivel, melyeket Btv. nem szbályoz. A Btv. kiemelt térségi területrendezési tervként ugynis hsonlón Budpesti gglomeráció területrendezési tervéhez nem htárolj le z OTrT áltl előírt vlmennyi övezetet. Alpelvnek tekinti, hogy csk olyn övezet térképi lehtárolását jeleníti meg, melyre z OTrT-szbályokon túl külön szbályt is megállpít. Így z OTrT áltl előírt övezetek közül zokt kiemelés okávl nem szorosn összefüggő, kiemelt üdülőkörzetet csk elhnygolhtó területi kiterjedésben érintő övezeteket, melyeket Btv. külön nem szbályoz, Btv. övezeti rendszere nem trtlmzz. A Btv. z OTrT-szbályokt nem ismétli meg, zokt kiegészíti, vgy szigorítj. Az OTrT-vel összehngolt Btv. területi htály lá trtozó területen érvényesek felülvizsgált OTrT szbályi, tehát Btv.-ben szbályozott országos és kiemelt térségi lövezetek és z OTrT térségi övezeteinek megfeleltethető egyedileg meghtározott lövezetek területén. Amely övezeteket külön nem szbályoz Btv., ott z országos övezet térképi megjelenítését sem ismétli meg. Az OTrT-ben előírt és Btv.-ben nem szbályozott övezetek 1: léptékű lehtárolásár, illetve pontosításár célszerű lenne megyei területrendezési tervet felhtlmzni. 9

10 "" BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI A jvsolt övezeti rendszert z OTrT áltl előírt övezetekkel vló összehsonlításbn fogllj össze (Ld fejezet). A dokumentáció egyes fejezetei z dott térségi területfelhsználási ktegóri, vgy térségi övezet foglmi meghtározását (definícióját), vontkozó z OTrT és Btv. egyeztetési nygábn jvsolt szbályozást, módosítási jvslt leírását és nnk indoklását, vlmint más betűtípussl (kisebb, dőlt betűvel) szedve z egyéb látámsztó, indokló mgyrázó szövegrészeket trtlmzzák. Az egyes területfelhsználási ktegóriákr, vgy térségi övezetekre vontkozó szbályozás tehát egyrészt z OTrT áltl meghtározott, kiemelt térség területrendezési tervében kötelezően lklmzndó szbályokt, másrészt Btv. vontkozó szbályit z egyeztetési nygbn szereplő prgrfus-számokkl megjelölve rögzíti. Ezen túlmenően z nyg területrendezési tervezés szkmi tpsztlti lpján szbályozási jánlásokt is megfoglmz, melyek figyelembevételével egyrészt törvénymódosítás során z egyeztetési nygbn további szbályok állpíthtók meg, másrészt későbbiekben irányelvekként orientálhtják településtervezést. A dokumentáció területfelhsználási ktegóriák esetében Btv.-szbályok között nemcsk térségi területfelhsználás rendjére és z dott területfelhsználási ktegóriár vontkozó áltlános szbályokt rögzíti, hnem tájékozttásul összefogllj z dott területfelhsználási ktegóriát érintő övezeti szbályokt is. Megjelenítésében nrncs színű szövegrészek z OTrT felülvizsgáltávl történő összehngolást célzó módosítási jvsltokt, kék színű szövegrészek z egyéb módosítási jvsltokt jelölik. Jelen dokumentáció törvénymódosítási jvsltot trtlmzó egyeztetési nyg látámsztó nygként kerül rchiválásr, véleményezési eljárásbn nem vesz részt, háttérnygként VÁTI Kht. honlpján elérhető. 10

11 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI 1. ELŐZMÉNYEK A területi tervek rendszerét területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény szbályozt, mely meglkott z országos és térségi területrendezési feldtok egységes szbályozását, z ország kiegyensúlyozott területi fejlődésének elősegítése érdekében meghtározv területfejlesztés és területrendezés összehngolt állmi és önkormányzti tevékenységének céljit és feldtit. A területi tervek rendszerében elsőként Blton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogdásáról lkotott törvényt z Országgyűlés (2000. évi CXII. törvény) A törvény célj, felépítése A Blton-törvény prembulumábn rögzítettek szerint területrendezés lpvető feldtink és szbályink megállpításávl törvény elsődleges célj Blton kiemelt üdülőkörzet területén táji, természeti és települési környezet védelmének és térség kiegyensúlyozottbb területi fejlődésének elősegítése. A megelőzés elvének érvényesítésével törvény olyn véges és nehezen megújuló környezeti értékek megóvását szolgálj, melyek jelentős gzdsági potenciált képviselő üdülés és idegenforglom minőségi fejlesztésének is elengedhetetlen feltétele. A térség kiegyensúlyozottbb területi fejlődése érdekében törvény meghtározz területi dottságokhoz lklmzkodó, optimális területhsznált módját, z lpvető védelmi szempontoknk megfelelően lehtárolt térségi övezeteket, zok áltlános és részletes szbályit, vlmint z előírások érvényesítésének grnciáit. Az lpvető célok meghtározás (I. fejezet) után törvény rögzíti területrendezési terv elfogdásánk és lklmzásánk rendjét (II. fejezet). A törvény lényegi részét Bltoni Területrendezési Szbályzt megállpítás (III. fejezet) képezi. A Bltoni Területrendezési Szbályztbn Blton kiemelt üdülőkörzet területére és prtközeli településeire vontkozó szbályozási előírások, vlmint térségi övezetek (védelmi, funkcionális és egyéb övezetek) szbályozási előírási együttesen htározzák meg területrendezési szbályokt és z építés feltételeinek térségi szbályit. A törvény előírj, hogy dott területre vontkozó szbályozási előírások közül mindig szigorúbb előírást kell lklmzni. A Bltoni Területrendezési Szbályzt először áltlánosn z üdülőkörzet területének egészén, mjd prtközeli településeken és ezt követően vlmilyen védelmi vgy területhsználti funkcionális szempontból dott területen érvényesítendő szbályokt rögzíti. Ez utóbbik térségi övezeti szbályok. A szbályozás trtlmzz területhsználtr, mjd teleklkításr, beépítésre, nnk feltételeire és módjár vontkozó részletes előírásokt, vlmint településrendezés számár előírt feldtokt. A szbályozás során törvény nem tiltásokr, hnem elsősorbn z építés és fejlesztés korlátokhoz kötött feltételeinek meghtározásár helyezi hngsúlyt, z lpvető védelmi szempontok szem előtt trtásávl. A meglkotott területrendezési szbályozás területileg differenciált. A tó vízminőségének védelme szempontjából legérzékenyebb, prtközeli településeken legszigorúbb. A tóprthoz közeledve ugynis egyre több védelmi célú területhsználtot korlátozó övezet érinti települések közigzgtási területét. A prt felé közeledve ezáltl válik szigorúbbá szbályozás, illetve prttól távolodv enyhülnek területhsznált és beépítés szigorú korlátozó előírási. 11

12 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI 1.2. A törvény illeszkedése területrendezést befolyásoló jogszbályok körébe A Blton kiemelt üdülőkörzet területrendezési terve kidolgozásánk jogszbályi lpját területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény 1996-bn történt elfogdás jelentette (1996. évi XXI. törvény, továbbikbn Tftv.), mely területfejlesztés és területrendezés intézményrendszerén belül kiemelt térségek tervezésével kpcsoltos feldtokról is rendelkezett. A Tftv.-vel összhngbn z 1068/1996. (VI.21.) Korm. htározt elrendelte Blton kiemelt üdülőkörzet területére új területrendezési terv készítését bn területfejlesztési koncepciók, progrmok és területrendezési tervek trtlmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI.25.) KTM rendelet megjelenésével teljessé vált területrendezési terv készítésének jogszbályi háttere. A Blton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogdás idején zonbn tervhierrchi csúcsán álló, területrendezés számár iránydó Országos Területrendezési Terv kidolgozás még folymtbn volt, és csk három évvel később lépett htályb z Országos Területrendezési Tervről (továbbikbn OTrT) szóló törvény (2003. évi XXVI. törvény). Ennél fogv mind módszertni megközelítése, mind trtlmi elemei és felépítése tekintetében szükségképpen különbözik egymástól két, törvénnyel elfogdott területrendezési terv. Az OTrT területi htály jelenleg nem is terjed ki Blton kiemelt üdülőkörzetre. Az OTrT htározz meg z ország egészére léptékének megfelelő területi mélységben rögzítve z országos kereteket területhsznált és z országos jelentőségű műszki infrstruktúrhálózt térbeli rendjét, vlmint z nnk megvlósulását szolgáló szbályokt. Az országos szinten, országos érdekből meghtározott szbályok kiemelt térségek és megyék területrendezési terveinek és ezen keresztül közvetve településrendezési tervek helyi építési szbályztánk mozgásterét is megszbják. Az OTrT szbályozás tehát megfelelő szintű pontosítását és nnk dott szinten történő elfogdását követően döntően z lcsonybb szintű területrendezési, vlmint településrendezési terveken keresztül érvényesül. A Tftv. két kiemelt térségről Blton kiemelt üdülőkörzetről és Budpesti gglomerációról rendelkezett oly módon, hogy ezek területrendezési tervét törvénnyel fogdj el z Országgyűlés. A két kiemelt térség területrendezési terve z OTrT-hez vló viszonyábn trtlmi felépítés tekintetében és módszertni vontkozásokbn lpvetően különbözik egymástól bból dódón, hogy Blton-terv z OTrT elfogdását megelőzően, készítése idején htályos 18/1998. (VI.25.) KTM rendeletben rögzített trtlmi követelményeknek megfelelően sőt z előírtnál részletesebb (5 h-os) területi mélységgel készült, és került törvénnyel elfogdásr. A Budpesti gglomeráció terve viszont z OTrT lpján, Tftv-t módosító évi LXXV. törvény és 18/1998. (VI.25.) KTM rendeletet módosító 1/2003. (IX.9.) TNM rendelet htályblépését követően, módosított trtlmi követelmények szerint került kidolgozásr és törvénnyel elfogdásr. A jogszbályi és tervhierrchi vontkozásábn lpvető különbség két kiemelt térségi terv között, hogy Budpesti gglomeráció területrendezési tervére kötelezőek z OTrT-törvény előírási, z bbn meghtározott térségi területfelhsználási ktegóriák és térségi övezeti rendszer, vlmint ezek területi lehtárolás, Blton kiemelt üdülőkörzetre viszont nem vontkozik z OTrT területi htály. 12

13 és pontj BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI A területrendezési tervek egységes rendszerének megteremtése érdekében z OTrT- és Blton-törvény egymássl párhuzmosn történő felülvizsgált során célszerű két törvényt meglpozó területrendezési terv összehngolás és z OTrT területi htályánk kiterjesztése Blton-törvény htály lá trtozó területre. Ennek során lpvetően fontos zonbn Blton-törvény szbályozási eredményeinek, területi mélységének és z övezeti rendszer sjátosságink megőrzése. A Blton-törvény htályblépését követő jogszbály-lkotást tekintve felülvizsgált szempontjából két törvénynek vn kiemelt fontosság és htás: területfejlesztés és területrendezés lpjogszbályát jelentő évi XXI. törvény módosításánk (2004. évi LXXV. törvény) és z OTrT-t jóváhgyó évi XXVI. törvénynek. A évi LXXV. törvénynek közvetlen befolyás is volt Blton-törvényre: egyrészt két kiemelt térség meghtározásávl, másrészt z (l)övezeti htárok és z infrstruktúrhálózti nyomvonlk pontosításánk eljárási szbályir vontkozón Blton-törvény záró rendelkezéseinek módosításávl, mit beépített Tftv.-be. Közvetett lényeges htását felülvizsgált során kell figyelembe venni, z évi XXI. törvény 23. -át kiegészítő területrendezési szbályokr vontkozón. A felülvizsgált során jogszbályi környezetből következő vlmennyi módosítási igény közül z Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény területi htályánk kiterjesztése és két törvény összehngolás jelenti legngyobb mértékű módosítást, mely törvény szerkezeti felépítését és trtlmi vontkozásit egyránt érinti. A törvény felülvizsgált során szükséges z ágzti jogforrások változás áltl indokolt korrekciók elvégzése, és Bltoni Területrendezési Szbályzt kpcsoltát jogszbályi környezettel bból szempontból is felül kell vizsgálni, hogy külön jogszbályok szbályozási elemeit nem szükséges és nem is jvsolt megismételni törvényben, csk bbn z esetben, h Bltontörvény szigorítj szbályozást, vgy z lcsonybb rendű jogszbály rendelkezését törvényi szintre kívánj emelni joglkotó. Más esetben külön jogszbályhoz trtozó szbályozási elemek törlése jvsolt törvény előírási közül (így pl. 40. közművezetékek és -létesítmények elhelyezésére vontkozó előírásánk törlése). 13

14 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI 1.3. A törvény lklmzásánk tpsztlti A törvény felülvizsgáltánk megkezdésekor számbvételre kerültek törvény lklmzásánk tpsztlti, melyek megyei területrendezési tervek készítése és lklmzás során merültek fel, illetve joglklmzók (társminisztériumok, országos htáskörű szervek, megyei és települési önkormányztok) véleménye lpján körvonlzódtk. Ezzel párhuzmosn törvény htályblépése ót bekövetkezett változások új jogszbályi környezet, új koncepciók megjelenése, z Országos ( < 3 ; u Területrendezési Terv felülvizsgált, kiemelt üdülőkörzet bővítése is látámsztják törvény módosításánk szükségességét. Emellett törvény belső ellentmondásink feltárás és korrigálás is szükséges. Mindezek eredményei területrendezési tervfjták és véleményezők sorrendjében összefogllv, évi döntéselőkészítő nyg trtlmár támszkodv következők: A területrendezési tervek meghtározzák térségi szereplők és z eltérő érdekszférák számár terület- és településrendezési lehetőségeket, kereteket. A Bltoni Területrendezési Szbályzt országos és regionális szintű érdekeket képvisel, egyúttl megfelelő mozgásteret biztosít települési önkormányztok számár hhoz, hogy területrendezési terv szbályozási előírásink átfogóbb keretei között településrendezési tervekben és helyi építési szbályztokbn megfelelő fejlesztési lehetőségeket biztosítsnk lkosság és válllkozói szfér számár, illetve meghtározzák beépítés részletes szbályit. A Blton kiemelt üdülőkörzet területéhez trtozó települések településrendezési terveinek és helyi építési szbályztink Blton-törvény rendelkezése szerinti felülvizsgált jelenleg folymtbn vn. Két település Krmcs és Szentbékkáll kivételével, hol tervkészítés településkoncepció szintjén megtorpnt, települések többségében elfogdási fázisbn vn felülvizsgált, sőt számos települési önkormányzt már meglkott törvénnyel összhngbn lévő helyi építési szbályztát. Ennek során településrendezési tervek jogszbályok dt 5%-os mozgástéren belül léptékváltásnk megfelelően pontosították törvény térségi övezeteinek htárit, és törvény előírásit beépítették helyi építési szbályztukb. Elkészültek prtszbályozási és ezzel összhngbn vízprt-rehbilitációs tnulmánytervek, melyek meghtározták tó szbályozási prtvonlát és prthsználtot, ezen belül kikötésre lklms prtszkszokt, illetve közösségi célú turisztiki prthsznosítás területeit. A vízprt-rehbilitációs tnulmánytervek szintén beépültek településrendezési tervekbe. A településrendezési tervek településfejlesztési koncepciónk megfelelően szükséges fejlesztési területek számár törvény övezeti szbályozás áltl biztosított mozgástéren belül kijelölték települési területek bővítését, z új beépítésre szánt területeket. Számos település többnyire Blton-felvidéki próflvk településrendezési tervük felülvizsgáltkor nem hsználták ki törvény biztosított lehetőségeket, míg turisztikilg frekventált, prt menti településeken számos esetben felmerült z igény törvényből szármzó szigorú korlátozások túllépésére. A településrendezési tervek készítése során igzolt eltéréseket mind törvény térségi övezeteire, mind térszerkezeti elemekre vontkozón felülvizsgált figyelembe veszi. 14

15 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI Rendezni szükséges továbbá településrendezési tervek gykorltábn áltlánosn felmerült problémákt, mint pl. törvényi rendelkezés beépítése meglévő 5 h-nál kisebb elemek településszintű szbályozásár, továbbá rr vontkozón, hogy z egyes övezetek területén különös tekintettel vízminőség-védelmi területek és turisztiki fejlesztési területek lövezetére milyen települési területfelhsználási egységek jelölhetők ki. Ruglmsbbá kellene tenni ( szőlőktszteri területek szbályozását. Rendelkezni kell rról törvényben, hogy kertgzdsági (M-2) lövezetbe nem sorolt, hgyományosn kertes hsználtú területek (volt zártkertek) településrendezési tervben kertes mezőgzdsági területként legyenek szbályozhtók. A települési önkormányztoktól érkezett ngyszámú észrevétel ngyobb része z építési lehetőségekre vontkozik, és korlátozások enyhítését célozz. A törvény htályblépése ót előrehldt megyei területrendezési tervek készítése. Somogy és Veszprém megye területrendezési tervének kidolgozás már z OTrT készítésével párhuzmosn folymtbn volt, és z OTrT elfogdását követően mindkét megye területrendezési tervéről rendeletet lkotott megyei közgyűlés. A Zl megyei terv esetében csk z OTrT htályblépése után kezdődött meg tervezési folymt, és törvényfelülvizsgált megkezdésekor z előkészítő fázis véleményezési szkszábn volt tervkészítés bn pedig z önkormányzti válsztások előtt htározttl vette tudomásul Zl megye területrendezési tervét Megyei Közgyűlés. A megyei tervek helyzetértékelése megye egész területére feltárt meglévő állpotot, és vizsgáltok időpontjánk megfelelően ktulizált jelenlegi állpot dtit mind megvlósult fejlesztések, mind pedig továbbtervezés különböző szkszáb jutott szkági tervek vontkozásábn. A Blton-törvényben rögzített meglévő állpothoz képest már megyei tervek vizsgálti is jeleztek változásokt. O 3 ( Ezek lpvetően megvlósult ágzti elsősorbn z infrstruktúrhálóztokt (közlekedés, szennyvízkezelés) érintő fejlesztések, vlmint szkági koncepciókbn bekövetkezett elsősorbn z ökológii hálóztot érintő változások voltk, melyek leginkább térségi szerkezeti tervet befolyásolják továbbikbn. Az infrstruktúrhálóztok nyomvonlink tervezése z OTrT felülvizsgáltávl párhuzmosn folymtbn vn. A Blton-törvény felülvizsgált ebben vontkozásbn is z OTrT-vel összehngolv történik. A évi OTrT területi htály nem terjedt ki Blton kiemelt üdülőkörzet területére, minek feloldás felülvizsgált során szükséges. Ennek következményeként trtlmi elemeket összhngb kell hozni oly módon, hogy Blton-törvényben lklmzott 5 h-os területi mélységet célszerű megtrtni z OTrT-ben előírt 50 h-os területi részletezettséggel szemben. A két htályos törvény szerkezeti felépítése eltér egymástól. A felülvizsgált során Bltontörvény szerkezetét z OTrT-vel össze kell hngolni, biztosítv ezáltl két törvény zonos szerkezeti tgolódását. A htályos jogszbályoknk megfelelve, közelíteni kell z lklmzott foglmk értelmezését, térségi szerkezeti terv elemeinek, lklmzott ktegóriáink és térségi övezeteknek megnevezését, össze kell hngolni ezek trtlmát. Összhngb kell hozni térségi területfelhsználási ktegóriák rendszerét és megnevezését, s z övezeti rendszer strukturáltságát egyszerűsíteni szükséges. Célszerű kiegészíteni Blton-törvényt foglommeghtározássl, továbbá térségi területfelhsználás rendjére, vlmint z országos és térségi jelentőségű 15

16 "4 műszki infrstruktúr-hálóztok és egyedi építmények elhelyezésére vontkozó szbályozási előírásokkl, és végül főbb hálózti elemek térbeli rendje szempontjából meghtározó településeket z OTrT-vel összhngbn törvény új trtlmzz. A metodiki összehngolás során lehetséges és szükséges változttások minimálprogrm - jár célszerű törekedni, zz megnyitott prgrfusok számát leglcsonybbr jvsolt 6 7 ; csökkenteni. *"" u 3 ( < A módszertni és trtlmi összehngoláson túl igen fontos két törvény soron következő felülvizsgáltánk időbeli összehngolás. A Blton-törvény felülvizsgált során trtlmi metodiki összhngot ugynis felülvizsgálttl módosított OTrT-törvénnyel kell megteremteni, és két törvénymódosítást együtt célszerű z Országgyűlés elé terjeszteni. BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI A tárcjvsltok egy része foglmk és z előírások pontosításár, más része pedig jogszbály-változás áltl indokolt módosításokr irányul. Pl. területrendezést lpvetően befolyásoló jogszbályok (elsődlegesen területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi ( XXI. törvényt módosító évi LXXV. törvény és z Országos Területrendezési Tervet jóváhgyó évi XXVI. törvény meglkotás), mind pedig z ágzti jogszbályok vontkozásábn (levegőminőség-védelmi, vízvédelmi jogszbályok, Szennyvízkezelés Nemzeti Megvlósítási Progrmjáról szóló kormányrendelet változás stb.). Jelentős részük viszont szbályozást kívánj ruglmsbbá tenni, több esetben enyhíteni. A módosítási jvsltokbn egyrészt felvetődött egyes települések cstlkozási szándék (Ádánd, Ngyberény, Nyim és Som, illetve Vilony, Királyszentistván, Ppkeszi), másrészt pedig z üdülőkörzet htáránk teljes felülvizsgált és sttisztiki kistérségek htárivl vló összehngolás. Ez utóbbi lpvetően koncepcionális kérdés. A kiemelt üdülőkörzet lehtárolás, kiemelés ok elsődlegesen turizmus természeti művi dottságihoz kpcsolódik, és ez nem igzodik sttisztiki kistérségi htárokhoz. A Blton-törvény szbályozás területileg prtközeli- és háttértelepülések vontkozásábn differenciált. A háttértelepüléseken további területi differenciálás zonbn nem célszerű. A tó és környezete táji-, természeti és környezeti értékeinek védelmét célzó szigorú törvényi szbályozás kiterjesztése viszont olyn kistérségek teljes területére, melyeknek nincs bltoni turizmus meghtározó térségeivel közvetlen kpcsoltuk (pl. mrcli és tbi kistérség déli területei) nem jvsolhtó. A szbályozás htály lá minél ngyobb területek bevonás, szükségszerűen törvény szbályozási előírásink gyengítését vonná mg után, mi nem lehet cél. Ngyszámú, Bltontól távoli település bevonás csk zon indoknál fogv, hogy dott kistérséghez trtoznk, nem jvsolt. Hsonlón nem lehet elegendő indok kiemelt üdülőkörzetből vló kizárásr sem, hogy z dott település más kistérséghez trtozik. A törvény htályánk kiterjesztése olyn bltoni turizmus meghtározó térségeihez kpcsolódó települések területére jvsolhtó, melyek cstlkozási szándékukt kinyilvánították. A területi htály kiterjesztése természeti dottságoktól, táji hovtrtozástól településközi és infrstrukturális kpcsoltokon, társdlmi dottságokon keresztül turisztiki dottságokig település minden fontos jellemzőjére kiterjedő részletes vizsgáltot igényel, melyet törvénymódosítás keretében kell elvégezni. 16

17 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI 1.4. A módosítás elvei A Blton-törvény felülvizsgáltánk látámsztásár irányuló tervezési feldt egyik fontos célkitűzése volt Blton-törvény és z OTrT összehngolás, s z összehngolás trtlmi metodiki elemeinek meghtározás. Megegyezés született rról, hogy z OTrT területi htály úgy érvényesüljön Blton kiemelt üdülőkörzet területén, hogy Blton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési *"" Tervének területi mélysége, szbályozás területi differenciáltság, z övezeti rendszer trtlm és z elért szkmi eredmények továbbr is megőrizhetők legyenek. A törvény felülvizsgált során ezen lpelv mentén kell beépíteni törvénytervezetbe véleményezők észrevételeit, módosítási jvsltit. A véleményezők kivontos észrevételeit és z ezekre vontkozó állásfogllást összefoglló tábláztot z trtlmzz. A Blton-törvény módosításánk elvei következők: I. pillér: A Blton-törvény és z OTrT összhngjánk megteremtése, ennek érdekében: htályos jogszbályoknk megfelelve törvényben lklmzott foglmk értelmezésének, megnevezésének egymáshoz közelítése; foglommeghtározás beikttás olyn foglmk esetében, melyeket z OTrT nem definiál, vgy más értelemben lklmz; térségi szerkezeti terv elemeinek, lklmzott ktegóriáink összehngolás; Területrendezési Szbályzt kiegészítése területfelhsználás rendjére, ill. z országos és térségi jelentőségű műszki infrstruktúr-hálóztok elhelyezésére vontkozó szbályokkl; térségi övezetek rendszerének összehngolás; törvény kiegészítése z országos és térségi infrstruktúrhálózt Blton kiemelt üdülőkörzet területét érintő elemeire vontkozón főbb hálózti elemek térbeli rendje szempontjából meghtározó településeket trtlmzó melléklettel; Blton-törvény szerkezeti felépítésének OTrT-hez illesztése; két törvény felülvizsgáltánk időbeli összehngolás. II.pillér:,A Blton-törvény szkmi eredményeinek megőrzése, ennek érdekében z OTrT-ben előírtnál részletesebb, gzdgbb trtlmú szbályozás megtrtás: térségi szerkezeti tervben területfelhsználás mélyebb, részletgzdgbb szbályozás (z OTrT-ben és trtlmi követelményekben kiemelt térségi területrendezési tervek számár előírt 50 h-rl szemben Blton-törvényben területfelhsználás legkisebb területi egysége 5 h), meglévő és tervezett elemek megkülönböztetett ábrázolás z infrstruktúr-hálóztok esetében; szerkezeti tervlpon z üdülőkörzet teljes közúthálóztánk meghtározás nem kiemelt jelentőségű, egyéb mellékút-hálózttl együtt; egyedileg meghtározott területfelhsználási ktegóri lehtárolás; z OTrT-ben előírt kiemelt térségi övezeteken kívül egyedileg meghtározott övezetek lehtárolás; 17

18 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény és egyes kpcsolódó törvények módosításáról szóló évi törvény szerint közigzgtási htárok mentén kijelölendő övezetek felszínmozgásr érzékeny területek, vízeróziónk fokozottn kitett területek nem közigzgtási htárokhoz kötötten, hnem tényleges kiterjedésüknek megfelelően történő meghtározás; területrendezési szbályztbn területileg differenciált szbályozás megtrtás tóprttól vló távolság függvényében; A Blton-törvény ngyobb pontosság és területi részletezettsége folytán Btv. z OTrT számár Blton kiemelt üdülőkörzet területén már Blton-törvényben vlós területtel lehtárolt övezetek és területfelhsználási ktegóriák esetében pontosításul szolgál. Nem hgyhtó zonbn figyelmen kívül, hogy törvény szerkezetének átlkítás, törvény egyes prgrfusink módosítási jvslti jogszbály megnyitását jelenti, mi szbályozás gyengítését célzó módosító indítványok sokságát is elindíthtj. Ezért z összehngolás során jvsltb hozhtó változttások számbvételekor célszerű lehető legkevesebb változttásr törekedni. Ez indokolt pl. z lövezetek elnevezésének megtrtását. A felülvizsgált két lpvető szempontj z OTrT-vel vló összehngolás szükségessége és törvény htályblépése ót bekövetkezett változásokból, vlmint törvény lklmzásánk tpsztltiból szármzó módosítási igények figyelembevétele mellett fontos vontkozó területfejlesztési dokumentumokkl vló kpcsolt megteremtése, különös tekintettel Blton régió strtégii fejlesztési progrmjánk folymtbn lévő kidolgozásár. 18

19 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI 1.5. Kpcsolódás Blton kiemelt üdülőkörzetet érintő területfejlesztési dokumentumokhoz A Blton kiemelt üdülőkörzet z ország második legjelentősebb idegenforglmi régiój. Nemcsk z ktív külföldi idegenforglom vontkozásábn tekinthető Budpest után z ország legkedveltebb turisztiki célterületének, hnem belföldi vendégforglom utzási is igen ngy ránybn ide irányulnk. Az ország idegenforglmi bevételeinek mintegy hrmd keletkezik z üdülőkörzetben. A térség gzdg és változtos táji, természeti, vlmint kulturális örökségi értékeire minőségi turisztiki kínált építhető. Ehhez lpvető feltétel viszont Blton ökológii állpotánk, vízminőségének jvítás; z ökológii egyensúly megőrzése érdekében természeti környezet megóvását szem előtt trtó, fenntrthtó gzdság- és turizmusfejlesztés megvlósítás. Nem véletlen tehát, hogy Blton kiemelt üdülőkörzet fejlesztésére hosszú idő ót központi figyelem irányul. Jogszbályok intézkednek térségben folyó különböző fejlesztési tevékenységek szbályozásáról: ben legmgsbb szinten, törvényben rendelkezett z Országgyűlés Blton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogdásáról és Bltoni Területrendezési Szbályzt megállpításáról. A törvény olyn térszerkezeti megoldások és területhsználti keretfeltételek kilkítását szolgálj, melyek biztosítni képesek természeti erőforrások védelmét, z erőforrásokkl vló fenntrthtó gzdálkodást és természeti és táji értékek megőrzését. Ezáltl z üdülőkörzet területfejlesztésének is fontos lpdokumentum. 2. A másik meghtározó lpdokumentum A Blton Kiemelt Üdülőkörzet hosszú távú területfejlesztési koncepciój (Blton Fejlesztési Tnács 2000.). A területfejlesztési koncepció célj Blton Kiemelt Üdülőkörzet fejlődését befolyásoló tényezők komplex értékelése, térség hosszú távú fejlesztési irányink meghtározás, z zt megjelenítő fontosbb progrmok trtlmi elemeinek kijelölése, s mindezek megvlósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer felvázolás. A hosszú távú területfejlesztési koncepciót Kormány 2153/2002. (V. 15.) Korm. htározttl fogdt el, melyben rendelkezett rról, hogy z érintett miniszterek működjenek közre strtégii és opertív progrmok kidolgozásábn és zok költségvetésének előkészítésében. 3. A koncepció lpját képezte Blton Régió Strtégii Fejlesztési Progrmj kidolgozásánk. A közötti időszkr vontkozó Strtégii Progrm régió fejlesztési strtégiájánk lpelveit, céljit és prioritásit trtlmzz. A térségben kiemelkedő szerepet tölt be turizmus, ezért Progrm ngy hngsúlyt fektetett z idegenforglom, vlmint tudáslpú társdlom fejlesztésére. A strtégii fejlesztési progrm átfogó célj volt Blton ökológii állpotánk védelme és vízminőség jvítás, természeti és épített környezet védelme, turizmus és természetvédelem hrmonikus fejlesztése, vlmint humánerőforrás képzettségének jvítás, tudás lpú válllkozások megtelepedésének elősegítése. A strtégii progrm fejlesztési célji és feldti számos helyen kpcsolódnk Blton-törvényhez. Főleg környezet állpotánk megóvását, jvítását megfoglmzó strtégii célt kibontó részcélokról és ezek megvlósításához fejlesztési progrm áltl hozzárendelt intézkedésekről, opertív progrmokról mondhtó el, hogy összhngbn vnnk Blton-törvény fő célkitűzéseivel. 19

20 BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI 4. A Blton Régió Fejlesztési Strtégiáj dokumentum célj Blton régió r vontkozó fejlesztési strtégiájánk kijelölése. A fejlesztési strtégi meghtározz z elkövetkezendő hét éves progrmozási időszkbn elérendő célokt. A strtégi lpot nyújt jövőbeni fejlesztési döntések meghoztlához, így Blton régió jövőben támogtndó projektjeinek kiválsztásához, illetve régió érdekeinek regionális és z ágzti progrmokbn történő érvényesítéséhez. Továbbá iránymuttást d régió preferált fejlesztési irányiról köz- és mgánszfér számár. A fejlesztési strtégi elsősorbn gzdságfejlesztési és fogllkozttási, vlmint környezetvédelmi célkitűzéseket, eszközöket foglmz meg. Az önkormányztok lpfeldtihoz trtozó közszolgálttások fejlesztési szükségleteivel strtégi részletesen nem fogllkozik, ezt kistérségi lpon (többcélú kistérségi társulások) z érintett tervezési sttisztiki régió fejlesztési tervének részeként kell megtervezni. A strtégi helyi szereplők, döntéshozók bevonásávl készült. A Blton Fejlesztési Tnács megvittt és decemberi ülésén elfogdt Blton Régió közötti időszkr szóló Fejlesztési Strtégiáját. A dokumentum területfejlesztési és területrendezési elgondolásokt már kori tervfázisbn egyesítve struktúrtervszerűen kíván z egyes fejlesztések elhelyezésére vontkozó térhsználti elveket megfoglmzni. Eszerint: Minden fejlesztésnek összhngbn kell állni Blton-törvénnyel. A prti településeken fejlesztések nem eredményezhetik beépítettség növelését, minthogy természeti környezetet károsító terhelés tovább nem növelhető. A fejlesztések elsősorbn területen meglévő funkciók htékonyságánk növelését célozzák, és ne új funkciókt vezessenek be, kivéve h z új funkcióvl terület közösségi hozzáférhetősége növekszik, vgy tevékenység helyébe, lcsonybb környezetterhelésű tevékenység lép. Turisztiki beruházások meglévő turisztiki funkciókr települhetnek, vgy meglévő beépített lkó-, ill. üdülőterületekbe. Nem támogthtó korábbi kempingterület beépítésének növelése. Vízprti területen csk közösségi hozzáférést biztosító, lehetőleg zöldterület kilkításávl is együtt járó fejlesztés támogthtó. A ngy területigényű turisztiki beruházások (sportpályák, golfpályák) elhelyezése esetén törekedni kell rr, hogy természetközeli területeket minél kisebb mértékben érintse, és közösségi hozzáférést minél kisebb mértékben kdályozz. A háttértelepüléseken szintén csk beépített területen megvlósuló, zz brnmezős beruházások támogthtók. A prti területek terhelésének csökkentését célzó fejlesztések nem növelhetik háttérterületek terhelését. Így pl. prti zsúfoltság csökkentése érdekében nem kívántos megnövelt forglmi terhelésnek kitenni háttértelepüléseket. Ez utóbbi szempont lpján strtégii fejlesztési progrm nem támogtj tervezett 77. sz. főút kiépítését, mi viszont Blton-törvény fontos térszerkezet-fejlesztési jvslt. 5. A 96/2005. (XII.25.) OGY. htározttl elfogdott Országos Fejlesztéspolitiki Koncepciónk specifikusn Blton-térség fejlesztésével fogllkozó fejezete szerint Blton természeti, táji, kulturális, turisztiki, vlmint szőlő- és bortermelési dottságir építkező gzdság révén nemzetgzdság jelentős tényezője, melynek fejlesztése 20

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

LVI. évfolyam 6. szám 201

LVI. évfolyam 6. szám 201 LVI. évfolym 6. szám 201 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirt VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungrischen Vereins für Verkehrwissenschft REVUE

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYECSED Ngyecsed EcsediLápi Mikrotérség központj IVSNgyecsed TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 10 3. VÁROS SZINTŰ

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Npirend helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás 1. Npirend Ő TJSZTÉS A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK Készült a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETELEMZÉS I KÖTET Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester 8237 Tihany, Kossuth

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben