BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV"

Átírás

1 Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: szint-sűrűség közművesítettség max. e) Különleges idegenforgalmi szabadidőközpont, sport 0,1 teljes kemping 0,2 teljes strand 0,1 teljes vízi közlekedési, sport és turisztikai célú kikötő 0,2 teljes temető 0,1 részleges turisztikai 0,75 teljes 2. A hatályos településszerkezeti leírás az alábbi új 19. fejezettel egészül ki: 19. A rendezési tervvel való összhang igazolása évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (rövidítve: OTRT) OTRT övezet neve Mezőgazdasági térség Nagyvárosias lakóet és vegyes et nem jelöltünk ki. Az Ország Szerkezeti Terve Települési térség ha között Hatályos szerk. terv szerint, nem változott. 71. sz. főútvonal kialakult állapot szerint vasút kialakult állapot szerint országos j. kerékpárút Btv. szerint Országos ökológiai hálózat teljes közigazgatási Btv. szerint. Kiváló termőhelyi adottságú szántó nem érintett - Jó termőhelyi adottságú erdő település északi határa mentén tervmódosítással nem érintett Kiváló termőhelyi adottságú erdő hegytető tervmódosítással nem érintett Országos jelentőségű tájképvédelmi teljes közigazgatási Btv. szerint Világörökségi és világörökségi teljes közigazgatási Btv. szerint várományos Országos vízminőségvédelmi teljes közigazgatási Btv. szerint felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny Nagyvízi meder és a Vásárhelyiterv nem érintett - továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók ének Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi teljes közigazgatási 1304/1. hrz, különleges honvédelmi be sorolva 1

2 Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e A évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról (Btv.) Btv. övezet neve Térségi Szerkezeti Terv Erdőgazdálkodási térség Mezőgazdasági térség Települési térség Vízgazdálkodási térség Főút Térségi jelentőségű kerékpárút A szerkezeti terven jelölt erődek nagysága 121,9 ha, meghaladja a Btv.-ben szereplő nagyságot, így a 95%-os előírást túl is teljesíti (110,04%) a szerkezeti terv. A szerkezeti terven jelölt mezőgazdasági ek nagysága 259,6 ha, kisebb, mint a Btv-ben szereplő nagyság. A 95%-os előírást teljesíti (95,92 %) a szerkezeti terv. A meglévő és tervezett települési térségnek megfelelő felhasználású 184,7 ha, kisebb, mint a Btv-ben szereplő nagyság. A településen áthaladó vízfelületek teljes mértékben feltüntetésre kerültek a szerkezeti terven, összhangban a Btv.-vel. A 95%-os előírást teljesíti a szerkezeti terv (100,63%). A főutak nyomvonalát a Btv.-nek megfelelően feltünteti a szerkezeti terv. Ábrázolva, a vasúttal párhuzamosan 4/1 sz. 4/2. sz. 4/3. sz. 4/4. sz. 4/5. sz. 4/6. sz. 4/7 sz. 4/8 sz. Egyéb törzshálózati vasútvonal Ábrázolva Nagyközépnyomású földgázvezeték Tényleges nyomvonalán ábrázolva Ö-1 Mag A település közigazgatási én magben a hegytető erdősült e, továbbá a vasútvonaltól, illetve a főúttól nyugatra elterülő gyepek, nádasok, valamint a Balaton találhatók Ö-2 Ökológiai folyosó Ö-3 Puffer A település tördemici településmagja (mely nem tartozik az ökológiai hálózat-ba), valamint a mag kivételével a település közigazgatási ének to-vábbi ei. T-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi rület) közt húzódó sáv, illetve a vasúttól Az erdősölt hegytető és a települési térség (belte- nyugatra, továbbá a vasút és a nemesgulácsi öszszekötő út között fekvő T-2 Történeti települési MEGSZŰNT T-3 Világörökség és világörökség várományos települési T-3 Világörökség és világörökségi várományos övezetébe tartozó települési térség L-1 Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható A-1 Ásványi nyersanyaggazdálkodási R-1 Térségi jelentőségű komlex tájrehabilitációt igénylő Sz-1 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny A település közigazgatási e világörökség és világörökség-várományos be sorolt. A településen felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny a mbf 110-es szintvonaltól mélyebb eket érinti (a vasúttól nyugatra fekvő ek, il-letve a vasúttól keletre fekvő mintegy 250-es sáv 2

3 Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e Btv. övezet neve 4/9. sz. 4/10. sz. 4/11. sz. 4/12. sz. 4/13. sz. 4/14. sz. 4/15. sz. 4/16. sz. P-1 Földtani veszélyforrás A Badacsony hegy meredekebb, nyílt e, ahol a bazalt a felszínen is lát-ható, földtani veszélyforrás P-2 Vízeróziónak kitett terüelt Vízeróziónak kitett a kül szőlőműveléssel hasznosított e. F-1 Felszíni vízminőség-védelmi A 71. sz. főút és a Balaton tómeder között fekvő felszíni vízminőség-védelmi be tartozik D-1 Tómeder A Balaton vízfelülete került a tómeder be H-1 Térésgi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható U-1 Települési térség Települési be jellemzően a település jelenlegi bele került, kisebb északi bővítéssel. A BTSZ a szigligeti közigazgatási határ korrekciójára is ja-vaslatot tesz, a vasúton túra átnyúló szigligeti települési be soro-lásával U-2 Gazdasági A település közigazgatási a szigligeti bekötőút mentén meglévő, illetve a BTSZ által bővítésre tervezett gazdasági M-1 Általános mezőgazdasági A település északi részén, jellemzően nagytáblás mezőgazdasági ek kerültek általános mezőgazdasági be M-2 Kertgazdasági A bel és a hegytető erdősölt ei közé ékelődő szőlőhegy e került kertgazdasági be. E-1 Erdő A Badacsony hegy tetején található erdősült erdő ként került áb-rázolásra. E-2 Erdőtelepítésre alkalmas M-3 Kiváló termőhelyi adottságú szántó E-3 Kiváló termőhelyi adottságú erdő Ü-1 Turisztikai fejlesztési C-1 Szőlőtermőhelyi kataszteri K-1 Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi által érintett település A hegytetőn található erdő egy része tartozik kiváló termőhelyi adottsá-gú erdő kategóriába Jellemzően a bel és a hegytető erdősölt ei közé ékelődő szőlő-hegy e került kertgazdasági be 3

4 Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e 3. A hatályos településszerkezeti leírás az alábbi új 20. fejezettel egészül ki: 20. Biológiai aktivitás érték számítás eredménye A település változtatással érintett ének (változtatás előtti) biológiai aktivitásértéke a hatályos településszerkezeti tervből számolva: TERÜLETHASZNÁLAT TERÜLETNAGYSÁG ÉRTÉKMUTATÓ BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI ÉRTÉK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK HA lakó kertvárosias lakó 0 2,7 0 falusias lakó 0,97 2,4 2,328 üdülő hétvégiházas üdülőterült 0,01 0,5 0,005 vegyes településközpont vegyes terült 0 0,5 0 különleges kikötő 0,05 1,5 0,075 kemping 1,28 1,5 1,92 honvédelmi 0 1,5 0 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK közlekedési és közmű ek országos mellékutak vasúti pályák 0,11 0,5 0,055 zöld 3 ha alatt 0,06 6 0,36 erdő védelmi, gazdasági rendeltetésű 0,53 9 4,77 mezőgazdasági kertes 0,69 5 3,45 általános 0,74 3,7 2,738 vízgazdálkodási 0,09 6 0,54 ÖSSZESÍTÉS 4,63 16,241 4

5 Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e A település változtatással érintett ének változtatás utáni biológiai aktivitásértéke: TERÜLETHASZNÁLAT TERÜLETNAGYSÁG ÉRTÉKMUTATÓ BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI ÉRTÉK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK HA lakó kertvárosias lakó 0,06 2,7 0,162 falusias lakó 0 2,4 0 vegyes településközpont vegyes terült 0,97 0,5 0,485 üdülő hétvégiházas üdülőterült 0,02 0,5 0,01 különleges kikötő 0,02 1,5 0,03 kemping 0 1,5 0 honvédelmi 1,28 1,5 1,92 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK közlekedési és közmű ek országos mellékutak vasúti pályák 0,03 0,5 0,015 zöld 3 ha alatt 0,09 6 0,54 erdő védelmi, gazdasági rendeltetésű 0,69 9 6,21 mezőgazdasági kertes 1,27 5 6,35 általános 0 3,7 0 vízgazdálkodási 0,1 6 0,6 ÖSSZESÍTÉS 4,63 16,322 5