A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK"

Átírás

1 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.: XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT) hagyott jóvá, majd a évi L. törvénnyel módosított. Az OTrT határozza meg az ország egyes térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve az erőforrások védelmére. A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok pontosításával. Herend területére Veszprém Megye Területrendezési Terve vonatkozik, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005-ben az 5/2005. (V.27.) közgyűlési rendelettel - hagyott jóvá. Az OTrT előírása szerint a megyei területrendezési terveket december 31-ig a módosított OTrT-vel összhangba kell hozni. Veszprém megye területrendezési tervének a módosított OTrT-vel összhangban történő felülvizsgálata, illetve módosítása folyamatban van. A megyei terv módosításának elfogadásáig a hatályos megyei területrendezési tervet kell figyelembe venni, kivéve, ha az ellentétes a megyei TrT elfogadását követően módosított OTrT előírásaival. Tekintettel azonban a megyei TrT módosításának előrehaladottságára, a magasabb rendű tervekkel való összhang vizsgálatánál a módosítás alatt álló megyei területrendezési terv vonatkozó munkarészeit is figyelembe vettük. Ennek megfelelően az alábbiakban ismertetjük a vonatkozó területrendezési tervek Herend Településrendezési Terv módosításával érintett területeit érintő területfelhasználási kategóriáit és övezeteit, valamint azok figyelembe vételét a Településrendezési Terv módosítása során. A Településrendezési Terv módosítás tárgyát képező területek (tervezési területek) az alábbi számozással szerepelnek: 1. Gip > Lke 13. Má > Gip 2. Z > Lke 14. Lke > Gip 3. Ksp > Vt 15. Má/Z > Ee 4. Má > Lke 16. Z > Ee 5. Má > Lke 17. Má > Gip 6. Má > Gip 18. Má > Ev 7. Má > Gksz 19. Má > Ev 8. Má > Ev 20. Má > Gip 9. Má > Ee 21. Má > Gksz 10. Má > Gksz 22. KÖu > Ev 11. Má > Kksp 23. Ksp > Vt 12. Má > Ev 24. Má, Eg > V 13

2 Az OTrT és a Veszprém Megyei TrT Herend közigazgatási területét érintő országos, illetve megyei területfelhasználási kategóriái és infrastrukturális elemei A módosítással érintett területek az Ország Szerkezeti Terve tükrében 14

3 A települést értinő területfelhasználási kategóriák és infrastrukturális adottságok az OTrT alapján: - erdőgazdálkodási térség - mezőgazdasági térség - települési térség - vízgazdálkodási térség - a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal - gyorsforgalmi út A módosítással érintett területek Veszprém Megye Szerkezeti Tervének tükrében Hatályos VM TrT Szerkezeti terv (részlet) 15

4 A tervezési területek Érintett megyei területfelhasználási kategóriák, infrastrukturális elemek Területrendezési követelmények 24. Erdőgazdálkodási térség - min. 85%-át a településrendezési tervben (a közigazgatási területre vetítve) erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20., , 2., 3., 4., 6., 7., 15., 16., 17., 19., 20., 22., 23. Fejlesztési terület nem érintett Külterjes mezőgazdasági térség Városias települési térség Vízgazdálkodási térség - min. 75%-át a településrendezési tervben (a közigazgatási területre vetítve) mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni - a városias térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható - min. 90%-át a településrendezési tervben (a közigazgatási területre vetítve) vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki A VMTrT és a településrendezési terv módosítás összhangja A tervezett fejlesztés kijelölése nem ellentétes az érintett területfelhasználási kategória előírásaival. A tervezett fejlesztések kijelölése nem ellentétes az érintett területfelhasználási kategória előírásaival. A tervezett fejlesztések kijelölése nem ellentétes az érintett területfelhasználási kategória előírásaival. - 16

5 VM TrT módosítás javaslattevő fázis, Szerkezeti terv (részlet) 17

6 A tervezési területek Érintett megyei területfelhasználási kategóriák, infrastrukturális elemek Területrendezési követelmények 24. Erdőgazdálkodási térség - min. 85%-át a településrendezési tervben (a közigazgatási területre vetítve) erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., , 2., 3., 6., 7., 14., 15., 16., 22., , 18., 19., 20., 21. Mezőgazdasági térség Városias települési térség Hagyományosan vidéki települési térség - min. 85%-át a településrendezési tervben (a közigazgatási területre vetítve) mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni; nagyvárosias lakóterület és vegyes terület nem jelölhető ki - a városias térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható - a nagyvárosias lakóterület és a vegyes terület kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható - Vízgazdálkodási térség - min. 90%-át a településrendezési tervben (a közigazgatási területre vetítve) vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki A VMTrT módosítás és a településrendezési terv módosítás összhangja A tervezett fejlesztés kijelölése nem ellentétes az érintett területfelhasználási kategória előírásaival. A tervezett fejlesztések kijelölése nem ellentétes az érintett területfelhasználási kategória előírásaival. A tervezett fejlesztések kijelölése a megyei terv szerkezeti tervével összhangban van. A tervezett fejlesztések kijelölése a megyei terv szerkezeti tervével összhangban van. - Herend közigazgatási területén a hatályos Veszprém Megye Területrendezési terve egyes térségi területfelhasználási kategóriái a település jelenlegi területhasználatától jelentősen eltérnek, viszont a készülő megyei tervi felülvizsgálat területfelhasználási kategóriáival (mely a tényleges kiterjedésének megfelelően, ill. ahhoz közelítően ábrázolja az egyes területhasználatokat) jelen településrendezési terv felülvizsgálat összhangban van. A jelentős különbség abból adódott, hogy a jelenleg használt településrendezési terv nem megfelelően lett leegyeztetve, így a megyei terv készítői nem tudták beépíteni annak idején. A megyei területfelhasználási kategóriák településrendezési tervvel való összhangját az alábbi táblázat és ábrák mutatják be. Térségi területi mérleg igazolása az OTrT 6. (2) bekezdése alapján Herend közigazgatási területét/ tervmódosítással érintett területeit érintő VM TrT területfelhasználási kategóriák Hatályos VM TrT szerinti állapot (ha) VM TrT módosítás (javaslattevő fázis) szerinti állapot (ha) Településrendezési terv szerinti állapot (ha/% a hatályos VMTrT szerint) (ha/% a VMTrT módosítás szerint) Erdőgazdálkodási térség 960,3 ha 878,58 ha 829 ha (86%) 844,35ha (96,1%) Mezőgazdasági térség 803,03 ha 678,06 ha 522,5 ha (68%) 637,94 ha (94%) Városias települési térség 205,18 ha 211,5 ha Hagyományosan vidéki 4,98 ha 46,24 ha 18

7 települési térség Vízgazdálkodási térség 5,1 2,02 5,1 ha (100%) 2,02 ha (100%) Térségi területi mérleg igazolása az OTrT 6. (2) a) bekezdése alapján 19

8 Térségi területi mérleg igazolása az OTrT 6. (2) b) bekezdése alapján 20

9 Térségi területi mérleg igazolása az OTrT 6. (2) e) bekezdése alapján 21

10 Térségi területi mérleg igazolása az OTrT 6. (2) f) bekezdése alapján 22

11 A módosítással érintett területek országos és megyei övezetek általi érintettsége OTrT - Országos ökológiai hálózat övezete (részlet) Az OTrT-ben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezete a 9., a 15. és a 20. sz. fejlesztési területek egy részét, valamint a 24. sz. fejlesztési területet érinti. Az OTrT az országos ökológiai hálózat övezetre vonatkozóan elsősorban a megyei és térségi területrendezési tervek kidolgozása és nem a településrendezési tervek kidolgozása esetén betartandó előírásokat határoz meg. E tervek hivatottak az országos ökológiai hálózat pontosítására és differenciálására. A 2008-ban módosított OTrT a korábbitól eltérően differenciálja az országos ökológiai hálózat területeit. A hatályos megyei területrendezési tervben jelenleg szereplő övezetek (védett természeti terület övezete, védett természeti terület védőövezete, természeti terület övezet és ökológiai (zöld) folyosó övezet) helyett magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezeteket határoz meg, így a törvényben e a településrendezési tervek készítése során figyelembe veendő - övezetekre határoz meg előírásokat. A településrendezési tervekben az ökológiai hálózat területei ennek megfelelően már az OTrT-vel összhangban készülő megyei tervmódosítás vonatkozó tervlapja, illetve az érdekelt államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján (és nem a hatályos megyei területrendezési terv alapján) kerültek lehatárolásra. 23

12 VM TrT módosítás javaslattevő fázis Magterület, ökológiai folyosó, puffer terület övezete (részlet) Tervezési területek Területrendezési követelmények (OTrT ) Magterület övezete 9., 15., beépítésre szánt terület csak kivételesen, területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki - közművezetékeket és járulékos közműépítményeket, a közlekedési infrastruktúrahálózatok elemeinek nyomvonalát tájba illesztett módon kell elhelyezni - a HÉSZ-ben elő kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények megőrzését és ezek követelményeit - új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető - Ökológiai folyosó övezete Puffer terület övezete beépítésre szánt terület csak abban az esetben jelölhető ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti A magasabb rendű tervek és a településrendezési terv módosítás összhangja - új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre - a HÉSZ tartalmazza a szükséges előírásokat - külszíni bányaterület az érintett területeken nem kerül kijelölésre - magterületre, ökológiai folyosóra a kijelölt gazdasági terület bővítés nincs negatív hatással 24

13 OTrT Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (részlet) A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete a 2008-ban módosított OTrT-ben megjelenő új országos övezet, melyet értelemszerűen az ezt megelőzően elfogadásra kerülő hatályos megyei területrendezési terv még nem, csak annak jelenleg folyamatban lévő módosítása tartalmaz. VM TrT módosítás javaslattevő fázis Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (részlet) Tervezési területek 24. egy része Területrendezési követelmények (OTrT 13/B. ) - beépítésre szánt terület csak kivételesen, területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki - külszíni bányatelek megállapítása, ill. bányászati A magasabb rendű tervek és a településrendezési terv módosítás összhangja - a terület vízgazdálkodási területbe sorolása nem ellentétes az övezetre vonatkozó előírásokkal 25

14 tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges OTrT Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (részlet) Az OTrT értelmében Herend teljes közigazgatási területe az ún. országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe tartozik. VM TrT Tájképvédelmi terület övezete (részlet) 26

15 Tervezési területek Területrendezési követelmények (VMTrT 17. ) 17., 18., a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni - a HÉSZ-nek és az SZT-nek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is kell tartalmaznia - bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni A magasabb rendű tervek és a településrendezési terv módosítás összhangja - a tervezett fejlesztések a tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti; a tájképre jelentősebb hatást gyakorló létesítménynek minősülő, a 17. sz. területen kialakításra tervezett gazdasági terület környezetbe illesztését, takarását a terület körül létesítendő védő erdő szolgálja VM TrT módosítás javaslattevő fázis Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (részlet) A VM TrT tervezett módosítása a hatályos tervnél nagyobb területet sorol ún. térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe, mely szerint a 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14. és 24. sz. fejlesztési területek érintettek. A tervezett fejlesztések tájképi értéket nem veszélyeztetnek, a szabályozási terv és HÉSZ tartalmaz a tájba ilelsztésre vonatkozó előírásokat. Az OTrT vonatkozó előírása értelmében a településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a HÉSZ-ben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát. A településrendezési terveken a településkép-védelmi terület határa a megyei tervekben foglaltakat és a tájképi értékek tényleges elhelyezkedését figyelembe véve kerültek lehatárolásra. 27

16 OTrT Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (részlet) VM TrT Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (részlet) 28

17 VM TrT módosítás javaslattevő fázis Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete (részlet) Tervezési területek Területrendezési követelmények (OTrT 15. ) 9. - A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. A magasabb rendű tervek és a településrendezési terv módosítás összhangja Bányászati tevékenység az érintett területen nem tervezett. OTrT Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (részlet) 29

18 Az ún. ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete a 2008-ban módosított OTrT-ben megjelenő új országos övezet, melyet értelemszerűen az ezt megelőzően elfogadásra kerülő hatályos megyei területrendezési terv még nem, csak annak jelenleg folyamatban lévő módosítása tartalmaz. Az OTrT és a módosítás alatt álló megyei területrendezési terv értelmében Herend teljes közigazgatási területe az övezetbe tartozik. Az OTrT vonatkozó előírása (OTrT 16/A. ) értelmében az ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani. A Bányakapitányság nyilvántartása szerint a településen bányatelek, vagy bányakutatási engedéllyel rendelkező terület nem található, így bányaterület a településrendezési tervben nem került lehatárolásra. OTrT Együtt tervezhető térségek övezete (részlet) Az ún. együtt tervezhető térségek övezete a 2008-ban módosított OTrT-ben megjelenő új országos övezet, melyet értelemszerűen az ezt megelőzően elfogadásra kerülő hatályos megyei területrendezési terv még nem, csak annak jelenleg folyamatban lévő módosítása tartalmaz. Az OTrT és a módosítás alatt álló megyei területrendezési terv értelmében Herend Veszprém, Hajmáskér, Sóly, Márkó, Bánd és Nemesvámos településekkel ún. településegyüttest alkot, melyek esetében az OTrT vonatkozó előírása (OTrT 16/B. ) lehetőséget nyúj közös egyszerűsített településszerkezeti terv készítésére. 30

19 OTrT Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (részlet) Az OTrT értelmében Herend teljes közigazgatási területe az ún. kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetbe tartozik. Az OTrT vonatkozó előírása (16/C. ) értelmében tényleges kiterjedésének megfelelő területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben kell lehatárolni, s melyeket a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. VM TrT Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (részlet) 31

20 VM TrT módosítás javaslattevő fázis Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (részlet) A honvédelmi területek a településrendezési terveken tényleges kiterjedésüknek megfelelően, a honvédségtől kapott adatszolgáltatás alapján kerültek feltüntetésre, mely területlehatárolás a VM TrT módosítás alatt álló tervlapjával van összhangban. VM TrT Csúszásveszélyes terület övezete (részlet) 32

21 Veszprém Megye hatályos Területrendezési terve értelmében Herend teljes közigazgatási területe az ún. csúszásveszélyes terület övezetbe tartozik. A Közgyűlési rendelet értelmében a csúszásveszélyes terület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és külszíni művelésű bánya nem nyitható. A 2008-ban módosított OTrT ilyen elnevezésű övezetet már nem ismer, helyette az ún. földtani veszélyforrás terület övezetet vezette be, melybe a VM TrT módosítás javaslattevő fázisa szerint Herend közigazgatási területe beletartozik. Az övezetre vonatkozó előírás (OTrT 25. ) szerint az ebbe az övezetbe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki. VM TrT módosítás javaslattevő fázis Földtani veszélyforrás terület övezete (részlet) A településrendezési terveken a veszélyeztetett területek a Veszprémi Bányakapitányság adatszolgáltatása alapján kerültek lehatárolásra. A veszélyeztetettnek számító aktív felszínmozgásos területeken és alábányászott területeken új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A potenciális felszínmozgásos területbe Herend közigazgatási területének nagy része, a belterület északi része és az ettől É-ra fekvő területek tartoznak. E területeken a beépítés során a terület adottságára figyelemmel kell lenni, melyet a HÉSZ vonatkozó előírása biztosít. 33

22 VM TrT Vízeróziónak kitett terület övezete (részlet) VM TrT módosítás javaslattevő fázis Vízeróziónak kitett terület övezete (részlet) A megyei tervek értelmében Herend közigazgatási területe a vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozik. Az OTrT vonatkozó előírása (26. ) értelmében az övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében, amely a vízerózió mértékét csökkenti. A Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló közgyűlési rendelet szerint a vízeróziónak kitett terület övezetre további korlátozások (művelési ág váltás korlátozása) érvényesek. 34

23 A vízerózióval érintett területek tényleges kiterjedésüknek megfelelően a településrendezési tervek környezetalakítási alátámasztó munkarészében lehatárolásra kerültek. Összességében elmondható, hogy a településrendezési terv kidolgozása során a magasabb rendű területrendezési tervek elhatározásai, előírásai figyelembe vételre kerültek. 35

24 HEREND KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT ÉRINTŐ ORSZÁGOS ÉS MEGYEI ÖVEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA A hatályos VM TrT szerinti országos és megyei övezetek Herend közigazgatási területének érintettsége A hatályos OTrT szerinti országos övezetek Herend közigazgatási területének érintettsége A VM TrT módosítás szerinti országos és megyei övezetek Herend közigazgatási területének érintettsége Védett természeti terület* - a)magterület + Védett természeti terület* + b)ökológiai folyosó - védőövezete a)országos ökológiai + Természeti terület* + hálózat c)pufferterület + Ökológiai (zöld) folyosó + Kiemelten fontos érzékeny természeti terület* - Komplex tájrehabilitációt igénylő terület - b)kiváló termőhelyi adottságú szántóterület c)kiváló termőhelyi adottságú erdőterület** - d)országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület d)erdőtelepítésre alkalmas terület Térségi tájrehabilitációt igénylő - e)térségi komplex - terület tájrehabilitációt igénylő terület e)országos jelentőségű + + tájképvédelmi terület** Tájképvédelmi terület + f)térségi jelentőségű + tájképvédelmi terület Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület - g)térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület

25 f)kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület** + g)kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület - h)felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe i)ásványi nyersanyaggazdálkodási terület** j)együtt tervezhető térségek** - h)világörökség és világörökség-várományos terület - i)történeti települési terület Rendszeresen belvízjárta 0 j) Nagyvízi meder - terület Hullámtér és nyílt ártér - k) Rendszeresen belvízjárta - terület Csúszásveszélyes terület + l)földtani veszélyforrás + területe Vízeróziónak kitett terület + m)vízeróziónak kitett terület + Széleróziónak kitett terület - n)széleróziónak kitett terület - k)kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület** + + Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület * a módosított OTrT szerint már nem létező országos/megyei övezet **a hatályos VM TrT elfogadásakor érvényben lévő OTrT-ben még nem szereplő országos övezet 0: a megyei TrT az adott övezeti tervlapot nem tartalmazza + o)honvédelmi terület - 37

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 2011. JÚNIUS 1085 Budapest

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 2008. évi L. törvény az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. -a

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

T E R V E Z Ő K N É V S O R A

T E R V E Z Ő K N É V S O R A C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁS A TERVEZETT M4 GYORSFORGALMI ÚT M0 CEGLÉD KÖZÖTTI SZAKASZ MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2010. NOVEMBER 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4.1. AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A TSZT VISZONYA A TERÜLETRENDEZÉS TERVEIVEL A

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48)

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) 506-000, Fax: (48) 506-001 info.anp@t-online.hu www.anp.hu Szerencs Város Önkormányzata Szerencs Rákóczi út 89.

Részletesebben

Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás

Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

A területrendezés alapjai

A területrendezés alapjai A területrendezés alapjai Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2009/2010. tanév őszi félév, levelező képzés Urbanne.Monika@gtk.szie.hu Tantárgy tematika

Részletesebben

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező:

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Győrzámoly Településrendezési eszközök Módosítása

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

A TERVEZETT SPORTPÁLYA TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ március

A TERVEZETT SPORTPÁLYA TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ március G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TERVEZETT SPORTPÁLYA TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2016. március PEST MEGYEI TERÜLET,

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Rendezési Terv módosítás

Részletesebben

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a mőszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/4934/2008. Munkaanyag a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS Készült a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó

Részletesebben

VAS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

VAS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Vas Megye Önkormányzata megbízásából VAS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 2010. NOVEMBER 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61

Részletesebben

HEREND VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 18/2015.(II.3.) SZ. K ÉPVISELŐ -TESTÜLETI HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NYÍRGELSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D NYÍRGELSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció "Gazdasági terület - 2015 I." KÜLZETLAP Nyírgelse Község Településrendezési Tervének -

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELFOGADÁSI FÁZIS Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. 1. kötet. 2014. június hó KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. 1. kötet. 2014. június hó KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: TSZ.: 1868 Kerepes Város Önkormányzat 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA 1 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8.

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2016. MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. 1 MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ TELEPÜLÉSTERVEZÉS HÜBNER TERVEZŐ KFT

Részletesebben

VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 40.. (1) bekezdés szerinti (tervdokumentáció)

VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 40.. (1) bekezdés szerinti (tervdokumentáció) TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Mosonmagyaróvár Város településrendezési eszközök módosítása 0121 hrsz.-ú út 0120 hrsz.-ú út 0123/2 hrsz.-ú út 0132 hrsz.-ú

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Solymár nagyközség Településrendezési tanulmány

Solymár nagyközség Településrendezési tanulmány tárgyhoz Készítette: Fazekas Emília és Gera Cecília SZIE MKK Kga Msc. I. évf. hallgatók 2011, Gödöllő Solymár nagyközség Településrendezési tanulmány Település és területrendezési terv c. Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Üllés Nagyközségi Önkormányzat 06/62/282-122

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25.-i ü l é s é r e Tárgy: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek érvényesülésérıl,

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

TAHITÓTFALU KÖZSÉG 1393/3 HELYRAJZI SZÁMÚ TERÜLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

TAHITÓTFALU KÖZSÉG 1393/3 HELYRAJZI SZÁMÚ TERÜLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA TAHITÓTFALU KÖZSÉG 1393/3 HELYRAJZI SZÁMÚ TERÜLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS A településfejlesztési

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi építési

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085 Budapest Kőfaragó. u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266

Részletesebben

DUNAHARASZTI. II. kötet TSZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. II. kötet TSZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása II. kötet TSZT módosítás Alátámasztó és jóváhagyandó

Részletesebben

200. évi... törvény. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

200. évi... törvény. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 200. évi... törvény az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. -a

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

https://maps.google.hu/maps BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 2015. szeptember

https://maps.google.hu/maps BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 2015. szeptember 314//2012.. ((XI I.. 8..)) KORM.. RENDELLET.. 32 ((1)) b)) ÉS 41.. ((3)) SZERINTII EGYSZERŰSÍTETT ELLJJÁRÁS VÉLLEMÉNYEZÉSI I SZAKASZ EGYEZTETÉSII DOKUMENTÁCIÓJJA NAGYLÓK HÉSZ,, SZT MÓDOSÍÍTÁS SZAKÁGII

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fa: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Településrendezési

Részletesebben

Környezetvédelem: Novai György okl. környezetvédő, környezetvédelmi szakértő Csongrád Megyei Mérnöki Kamara KB-T/06/0171/H-1684/08

Környezetvédelem: Novai György okl. környezetvédő, környezetvédelmi szakértő Csongrád Megyei Mérnöki Kamara KB-T/06/0171/H-1684/08 Megrendelő: Szatymaz Község Önkormányzata 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel. 06/62/583-560 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. Szeged, Pécskai u. 15. Tel. 06/62/421-256 balogh.miczi@ujleptekbt.hu Felelős

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

NYÍRTELEK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II. ÜTEM

NYÍRTELEK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II. ÜTEM NYÍRSÉGTERV KFT. Tervszám: 4/2012. Cím: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3. Tel/fa: 42/421-303 E-mail: nyirsegterv@-online.hu Web: www.nyirsegterv.hu NYÍRTELEK

Részletesebben