Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5."

Átírás

1 Kiszelovics és Társ Településtervező Kft Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005 (I.11.) Kormányrendelet lpján) Szolnok, február hó ALÁÍRÓLAP

2 Abony város településrendezési tervének Környezeti értékelés munkrészéhez Vezető településtervező: Kiszelovics Ildikó TT településmérnök, városépítési városgzdsági szkmérnök Vízi közmű, környezetvédelem: Décse Sándor TV TRV T építőmérnök 1. A környezeti értékelés kidolgozási folymtánk ismertetése 2 2

3 Jelen környezeti értékelés Abony város településrendezési eszközei felülvizsgáltánk önálló munkrészeként készül. A településrendezési eszköz meglpozását szolgálták vizsgáltok, melynek részeként mind z épített környezet és táji környezet feltérképezésével, mind környezetvédelemmel, ökológiávl, infrstruktúrávl mint meglévő állpottl elemzések, leírások, helyszíni bejárások során fogllkozv volt. A település fejlesztési elképzeléseit, dottságir épített jövőképét településfejlesztési koncepció trtlmzz, mely közép és hosszútávon, mintegy 15 évre előretekintve meghtározz fejlesztés fő irányit, és mindzokt lépéseket, melyek tudtosn felépített településkép eléréséhez nélkülözhetetlenek. A település fejlesztési elképzeléseinek változási és bekövetkezett társdlmi gzdsági folymtok változás mitt z Önkormányzt módosított településfejlesztési koncepcióját, melyet 2012ben Képviselőtestületihtározttl jóváhgyott. Környezeti értékelés folymt: 2/2005 (I.11.) Korm. Rendelet lpján 3. számú mellékletben meghtározott környezet védelméért felelős közigzgtási szervek véleményének megkérése rról, hogy htáskörükbe trtozó környezetvgy természetvédelmi szkterületet illetően várhtóe jelentős környezeti htás. Környezeti értékelés elkészítéséhez szükséges mgsbbrendű tervek, tnulmányok, jogszbályok áttekintése Környezeti értékelés elkészítése 2/2005 (I.11.) Korm. Rendelet 4. számú melléklete lpján A párhuzmosn készülő, tervbe folymtosn beépülő környezeti vizsgált jelentheti grnciát döntéshozók számár, hogy terv megpróbálj minimlizálni, elkerülni nem kívánt környezeti konfliktusokt. Az elkészített környezeti értékelésre megkeresett környezet védelméért felelős szervek véleményeinek beépítése 1.1 Előzmények Jelen környezeti értékelés Abony város településrendezési tervének különálló munkrészeként készül. A településrendezési terv felülvizsgáltát település Önkormányztánk Képviselőtestülete zzl célll készítteti, hogy törvényi előírásoknk eleget téve jelen jogszbályi követelményeknek megfelelő településrendezési tervben előírtk lpján település szbályozott fejlődését biztosíts, továbbá rendezési terv jóváhgyás ót eltelt időszk jogszbályi változásink eleget tegyen és település új fejlesztési elképzeléseit beépítse rendezési tervbe. A településrendezési terv készítés első feldtként helyzetfeltáró vizsgáltok során melyek településrendezési eszközök látámsztó munkrészében kerültek dokumentálásr település történelmével, demográfii elemzésével fellelhető publikus források felhsználásávl települési dtszolgálttás jelenkori kiegészítésével került sor. A természeti és környezeti vizsgált során feltérképezésre kerültek mindzok védett és védelemre tervezett területek, melyek országos és helyi védelme kpcsán meglévő természeti állpot fenntrthtó. A természeti állpot és természetvédelem szkszerű 3 3

4 bemuttásához z OTÉK áltl meghtározott, településrendezési terv kötelező, szkági látámsztó munkrészei elkészültek. A településfejlesztési koncepció és nnk elhtározásin lpuló településrendezési terv készítésénél figyelembe lett véve z EU fejlesztéspolitiki kereteivel összhngbn térségi versenyképesség lpfeltételeinek megteremtése, ezen belül környezetvédelmi szempontból minőségi környezetet biztosító infrstruktúr, zz csökkenő környezeti terhelést biztosító szennyvíz és hulldékgzdálkodás. 1.2 A tervezési folymt más részeihez vló kpcsolódás Jelen környezeti értékelés kpcsolódik településre készülő településrendezési eszközökhöz. Figyelembe veszi település fejlesztési elképzeléseit trtlmzó módosított fejlesztési koncepciót. A készülő településrendezési terv településszerkezeti munkrészének látámsztó szkági fejezeteiben település hosszútávú fejlesztéséhez kpcsolódv meghtározásr kerültek mindzon környezeti megoldások, melyek fenntrthtó fejlődést szolgálják. A településrendezési terv részeként készül környezeti értékelés, mely jogszbály áltl előírt állmigzgtási szervek előzetesen dott temtikáját, szkmi elvárásit figyelembe veszi. 1.3 A környezeti értékelés készítése során tett jvsltok htás terv illetve progrm lkulásár 4 A környezeti értékelés során fő szempont környezeti állpot leglább szintentrtás, vlmint jvítás. Ennek során környezetvédelmi szempontból település egykori hulldéklerkój rekultivációs terv lpján készülő rekultivációj és rekultivációt követően védelmi rendeltetésű erdőterület kilkítás elsődleges prioritású. Természetvédelmi szempontból kiemelt figyelmet fordítottunk természetvédelmi szempontú kijelölés ltt álló területekre: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek HUDI20046 számon nyilvántrtott és Székek nevet viselő európi közösségi jelentőségű területekre, Kszáló erdő és hozzá kpcsolódó gyepterületekre, melyek különleges mdárvédelmi területként kerültek kijelölésre Abonyi kszálóerdő néven, továbbá város külterületén tlálhtó ex lege védett szikes tvkr melyek országos jelentőségű védett természeti területek (két szikes tó tlálhtó külterület délidélnyugti részein) és kunhlmokr, melyek országos jelentőségű védett természeti emlékek (Feketehlom, Hegyeshlom) A külterületi szántóterületeken továbbr is cél mezőgzdsági termelés, szántóföldi növénykultúrák termesztése, továbbá biogzdálkodás szorglmzás. A helyi munkhelyteremtő beruházások számár olyn területek és funkciók meghtározás jvsoltk, melyek jelentős mértékű környezetkárosító htássl nem bírnk. Szolnok, és tervezett utópály, továbbá kiépített infrstruktúrár lpozott gzdsági terület kijelölése jvsolt már meglévő válllkozó terület folyttásként Tószegi út mellett. 4

5 A környezeti minőség jvítás érdekében belterületen, készülő integrált városfejlesztési strtégiávl összhngbn településközpont rehbilitáció keretében olyn központformáló változások jöhetnek létre, melyek minőségi környezetjvulást formálják. A település központjábn zöldfelületi rendezés és egységes településközpont létrehozás cél, melynek keretében egyedi projektek, mint Zeneiskol, továbbá pic területe is megvlósulnk. Kiemelt cél munkhelyek megőrzése, újbb munkhelyteremtő beruházások támogtás melynek érdekében gzdsági területeket jelöl terv. A külterületi fejlesztések kiépült infrstruktúrához (út, vsút, elektromos távvezeték) és ipri gzdsági telepekhez kpcsoltn kerültek kijelölésre ezáltl is csökkentve környezeti konfliktus lehetőségét. A külterületi fejlesztések kijelölésénél figyelembe lett véve mgsbbrendű tervekben rögzített térségi területfelhsználás. 1.4 A környezet védelméért felelős szervek és z érintett nyilvánosság bevonás, z áltluk dott véleményeknek, szempontoknk környezeti értékelés során történő figyelembe vétele, z indokok összefogllás A településrendezési terv készítése során település civil szervezetei, lpítványi, közösségi szervezeti z állmigzgtási szervek, közműszolgálttók és lkosság bevonásr került rendezési terv készítése során. A vontkozó mgsbbszintű jogszbály biztosítj terv széleskörű véleményeztetését mind szkhtóságokkl, mind lkossággl, illetve szomszédos települések önkormányztivl is. A lkossági észrevételezés során településrendezési terv készítésével kpcsoltos olyn vélemény, mely környezetlkítási szempontból figyelembe vehető lenne ezen munkfázisig nem érkezett. A településfejlesztéssel kpcsoltos lkossági kívánlmk már településfejlesztési koncepciób beépítésre kerültek. A településrendezési terv készítése során termőföld védelme érdekében külön egyeztetésre került sor flugzdásszl és mezőgzdászokkl fejlesztési lehetőségek kijelölése érdekében. A tervben szereplő külterületi fejlesztések helyi szkemberek dtközlései és növénytermesztési lehetőségek szerinti leginkább mezőgzdsági termelésre nem lklms területeken kerültek kijelölésre. A település fejlesztésével kpcsoltbn ngyobb gzdálkodó szervezetek egyénileg is megkeresésre kerültek és készülő településrendezési eszközök több munkfázisbn és készültségi fokbn bemuttásr kerültek bizottsági ülésen és testületi ülésen. 1.5 A környezeti értékelés készítéséhez felhsznált dtok forrás, z lklmzott módszer korláti, nehézségek, z előrejelzések érvényességi htári, felmerült bizonytlnságok A környezeti értékelés készítéséhez felhsználásr került Abony város településrendezési eszközének eddig elkészült munkközi nygi. 5 5

6 Az előrejelzések időtrtm megegyezik településrendezési terv időtrtmávl, mintegy 1015 évvel. A felmerült bizonytlnsági tényezők tervezett beruházások megvlósulásávl kpcsoltosk. A településrendezési terv áltl leírt szbályozás nem konkrét tervezett épületeket szbályozz, hnem meghtározz zokt prmétereket, melyek betrtásávl területen építeni, fejleszteni lehetséges. A különböző területfelhsználási egységeken belül zonbn főleg gzdsági fejlesztési területeken z ott elhelyezett létesítmény funkciój és környezetterhelése nem ismert, z mjdn z dott épületépítmény htósági engedélyezési eljárásánál válik bizonyossá. A bizonytlnságot növeli technológi fejlődése, bizonyos tevékenységek elvégzéséhez szolgáló technológiák z innováció htás mitt, fejlesztések pozitív htásként kevésbé terhelik kibocsátássl környezetet. Abony településfejlesztési elképzelései közül elsődleges gzdsági területek kijelölése munkhelyteremtő beruházások számár, megújuló energiákr lpozott fejlesztések, továbbá turisztiki, rekreációs területek kijelölése, településközpont megújítás, központformáló változások, lkóterület fejlesztés. A fejlesztési területek belterületen és külterületen beépítésre szánt területek mellett, vgy kiépült vonls infrstruktúrák mellett hhoz kpcsolódv kerültek kijelölésre, vlmint hsonló funkciójú területek közelében jelenleg nem, vgy lulhsznosított területein tervezettek, mely környezet állpotár negtív htássl nincs. A gzdsági területek kijelölésénél vonls infrstruktúr hálóztok közül tervezett M4 és M8 gyorsforglmi út nyomvonl, továbbá nnk csomópontj mint gzdsági fejlődést indukáló tényező lett figyelembe véve és ezen jövőbeni dottságr építve lettek kijelölve gzdsági területek. A környezeti értékelés készítéséhez z Önkormányzt áltl szolgálttott dtok, z állpotfelmérések, sttisztiki dtok lettek felhsználv. A környezeti értékelés elkészítéséhez felhsználásr került Közép Tisz vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetállpot értékelés évi kidvány. 2. A terv illetve progrm és kidolgozásukkor vizsgált változtok rövid ismertetése 2.1 A terv, illetve progrm céljink, trtlmánk összefoglló ismertetése, kiemelve környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket A településrendezési terv készítése céljánk, fejlesztés irányink bemuttását településfejlesztési koncepció fő fejlesztési elemei trtlmzzák, melyek z lábbik: A településfejlesztési koncepció célj települést érintő konkrét fejlesztési célok megfoglmzás, mely révén település történelmi, földrjzi, kulturális, gzdsági dottsági hsznosítv lennének. A településfejlesztésnél figyelembe kell venni, és szem előtt kell trtni fenntrthtó fejlődést, meglévő dottságokr és lehetőségekre lpozó reális fejlesztéseket, települési közösség érdekeit, hosszú távú elképzeléseket, települési természeti és épített értékek megtrtását, megőrzését és hgyományőrző hsznosítását, továbbá társdlmi, gzdsági ökológii htásokt. A fenntrthtó fejlődés társdlmi hldás méltányos életkörülmények, szociális jólételérése, megtrtás érdekében gzdsági fejlődés biztosítását és környezeti feltételek 6 6

7 megőrzését jelenti. A természeti erőforrásokkl vló fenntrthtó gzdálkodás zt jelenti, hogy természeti környezet eltrtóképességével összhngbn lehet csk társdlom reális szükségleteinek kielégítéséről gondoskodni, környezet eltrtóképessége egyben z igények kielégítésének korlátj is. A környezeti fenntrthtóság környezeti, kulturális és természeti értékek védelme mellett biztosítj lkosság életminőségének fenntrtását, jvítását, gzdság számár lpot biztosító természeti és kulturális erőforrások hrmonikus és kíméletes igénybevételét. A jövőkép település táji, természeti, társdlmi, gzdsági, történelmi dottságink megfelelő minőségi fejlődést feltételez. Ennek megvlósulását elősegítendő figyelembe veszi lehetséges erőforrások kihsználását, jelenlegi kedvező elemek és körülmények megtrtásár. A település strtégii célkitűzései: Minőségi társdlmi környezet kilkítás; Versenyképes fenntrthtó gzdsági fejlődés biztosítás. A minőségi társdlmi környezet kilkítás lpvető strtégii cél település számár. Ebben strtégii célbn megfoglmzódik egyrészt tiszt, élhető környezet iránti igény, másrészt kisváros jellegét őrző, hgyományit tisztelő településkép megvlósítási törekvése. A társdlmi környezet minőségét emeli szbdidős tevékenységek felértékelődése, melyekhez település megfelelő körülményeket kíván biztosítni. Ugynkkor idetrtozik mgs színvonlú települési infrstruktúr beleértve közlekedési, közműves és intézményi hálóztot is. A település közbiztonságánk növelése is minőségi társdlmi környezet kilkítását szolgálj. A minőségi társdlmi környezet kilkításához trtozik Abony város készülő településközpont rehbilitációs projektje "Abony lendületbe jön" néven, melynek eleme "Lehetőségeink főtere". A településközpont rehbilitáció során megújult polgármesteri hivtl, városház és templom előtti dísztér prkolókkl és útburkoltokkl együtt már részben megvlósult, zeneiskol és közösségi ház építése folymtbn vn, míg pic megvlósítás I. üteme közeljövőben kezdődik. A versenyképes fenntrthtó gzdsági fejlődés strtégii cél mgáb fogllj természeti erőforrásokkl történő rcionális gzdálkodást, z ezzel párhuzmos gzdsági fejlődést, és e kettőt együttesen: település hosszú távon versenyképességének növelését. A fenntrthtó fejlődés egy olyn fejlődési form, mi úgy elégíti ki jelen nemzedék igényeit, hogy z ne kdályozz jövő generációt sját igényeik kielégítésében. Mind természeti környezet sérülékenysége, mind pedig megváltozott fogysztói igények zt indokolják, hogy Abony hosszú távon számoljon környezetkímélő gzdsági fejlődéssel. Ez természetesen egyránt vontkozik vlmennyi gzdsági ágztr, beleértve z ipri területeken tervezett fejlesztéseket, vgy kár mezőgzdsági szektorbn történő fejlesztéseket. Helyi infrstruktúr fejlesztése A helyi infrstruktúr fejlesztése során belterületi úthálózt felújítás, buszöblök kilkítás, buszpályudvr kijelölése. A regionális kerékpárút hálózthoz kpcsolódv belterületi kerékpárút hálózt kilkítás, melyre felfűződnének kulturális látnivlók és z intézményrendszer. A járdrendszer felújításávl településen belüli közlekedés feltétele jvuln. A vsútállomás előtt megvlósult PR prkoló tömegközlekedés hsználtár ösztönöz. A település belterületén meglévő belvíz elvezető hálózt krbntrtás, felújítás település célj. Humánerőforrások fejlesztése A fenntrthtó gzdsági fejlődés lpvető feltétele humán tőke mgs szintű képzettsége, mert ez hosszú távon település versenyképességének zálog, kiemelt válllkozásvonzó tényező. 7 7

8 Abony fejlődésének, z itt élő népesség jövőjének zálog z okttás színvonlánk emelése, felnövekvő generáció iskoli végzettségi szintjének jvítás. A településen z integrált okttás feltételeit kell megteremteni, vlmint fontos cél z okttás színvonlánk emelésén túl rászoruló, hátrányos helyzetű fitlok továbbtnulásánk támogtás, továbbá tehetséggondozás feltételeinek megteremtése. A település másik fontos feldt helyben szkképzés, vgy szkmi továbbképzés biztosítás, ngy hgyományokkl rendelkező és z országbn egyedülálló vsúti képzést is nyújtó szkközépiskol folymtos krbntrtás, fejlesztése. A jól képzett korszerű ismeretekkel rendelkező fitlok ngyobb eséllyel kerülnek jó pozíciób munkerőpicon. Az élhető társdlmi környezet kilkításához járul hozzá mgs szintű kulturális és sportolási lehetőségek biztosítás, vlmint művészeti tevékenységek támogtás. Mindkettő vontkozásábn kiváló potenciál áll rendelkezésre. Gzdsági szektor erősítése Abony kiépült közlekedési infrstruktúrájár, jó közlekedésföldrjzi helyzetére, továbbá tervezett utópályák és csomópontok közelségére építve z ipr fejlesztése, kpcsolódó iprágk, új gzdsági tevékenységek meghonosítás. A meglévő gzdsági terület bővítése mellett, ipri fejlesztésre terület kijelölése célszerű. A megújuló energiákkl kpcsoltos ipri beruházások erősítése. A tervezett infrstrukturális hátteret kihsználv tervezett utópályák mellett gzdsági és logisztiki terület kijelölése, mely település és környék számár munklehetőséget biztosít, és kpcsolódó válllkozások létrejöttét segítheti elő. Az ipri, gzdsági területek kijelölése htásár, megélénkülő gzdsági tevékenység várhtó, mely mind fogllkozttás növelését, mind település eltrtó képességének növelését eredményezheti. A településen már működő picosítás fordultit túlélt ipri, szolgálttó válllkozások támogtás szükséges. Munkhelyek megteremtésének elősegítése település jövője szempontjából kiemelt jelentőségű. Turizmus fejlesztése A turisztiki dottságok előtérbe helyezésével, és kihsználásávl turizmus fellendülése várhtó. Abonybn több lábon álló és többszintű turisztiki kínált létrehozás szükséges. A turizmusbn rejlő kiknáztln lehetőségek, társdlmigzdsági felemelkedéshez vezetnek. A településen célszerű sokrétű és változtos turisztiki kínált mitt turisztiki koncepció kidolgozás, mely kpcsolódn térségi turisztiki progrmhoz. A turisztiki termékek szervesen kpcsolódhtnánk térség idegenforglmához. A település már jelenleg is tett turizmus meghonosításár kedvező lépéseket, különböző kulturális és hgyományteremtő rendezvények, rendezvénysoroztok település életét pozitív iránybn megváltoztthtják. A jó dottságok és feltételek hsznosítás tudtos tervező és szervezőmunkát igényel. Cél kulturális és természetkedvelő idegenforglom fejlesztése. Lkóterület fejlesztése 8 8

9 Abony lkóterületi fejlesztése érdekében újonnn kilkítndó lkótelkeket jelöl ki rendezési terv. A település belterületén lévő ngyobb telkek megoszthtóságát igénylik z itt lkók, z életmód változás mitt. Erre település belterületén több tömbben lehetőség nyílik, melyet szbályozás eszközeivel lehet biztosítni. Települési környezet értéknövelése A település fontos feldt település értékeinek megőrzése, értékőrző felújítás. Az egyedileg megjelenő intézményeknél, lkóházknál kiemelt figyelmet érdemel, hogy védettség egyszerre jelentse fennmrdás lehetőségét, és egyben korszerűsítés, továbbépítés lehetőségét is. A teljes közigzgtási területre kiterjedő művi és természeti értékvizsgáltr lpozv, egyben támogtási rendszer kidolgozásávl segíteni kell z értékek fennmrdását, megtrtását. 2.2 A terv, illetve progrm összefüggése más releváns tervekkel, illetve progrmokkl A településrendezési terv részeként készülő környezeti értékelés készítése során figyelembe lettek véve mindzon htályos mgsbbrendű tervek, koncepciók, melyek településrendezés és környezeti állpot szempontjából kötelezően figyelembe veendők. A 2008 bn módosított Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. Törvény) település közigzgtási területét érintő előírási, térségi területfelhsználási ktegóriák, vlmint országos övezetek figyelembe lettek véve, zok vontkozó szigorító előírási helyi építési szbályztb beépítésre kerültek. Fenti mgsbbrendű tervhez vló igzodás önálló munkrészként, mint településrendezési terv része dokumentálv lett. A módosított Pest Megyei Területrendezési Terv Abony közigzgtási területét érintő térségi területfelhsználási ktegóriái figyelembe lettek véve, vlmint külön munkrészben számszki igzolássl dokumentálv településrendezési terv készítése során z hhoz vló igzodás. Az MTrT áltl meghtározott fejlesztések, mind területfelhsználás, mind infrstruktúr területén terven ábrázolásr kerültek. Abony városr vontkozón z lábbi tervek, koncepciók lettek figyelembe véve környezeti értékelés során. országos szinten: Országos Területfejlesztési Koncepció, Országos Területrendezési Terv, Új Mgyrország Fejlesztési Terv, Új Mgyrország Vidékfejlesztési Strtégii Terv, Nemzeti Környezetvédelmi Progrm, Országos Hulldékgzdálkodási Terv (110/2002.(XII.10.) OGY htározt regionális és megyei szinten: módosított Pest Megyei Területrendezési Terv, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetállpot értékelés Mgsbbszintű tervekben szereplő környezetlkítási elképzelések Abony településrendezési eszközeiben és környezeti értékelésben szerepeltetése Természeti elemek, természeti területek, természeti értékek és természeti erőforrások megőrzése Lehtárolásr és szbályozásr kerültek z országos jelentőségű védett természeti területek, z országos 9 9

10 A természet megismerésére irányuló ökoturizmus fejlesztése, hálózti rendszerek kilkítás Szelektív hulldékkezelés elősegítése Levegő, por, zjszennyezés mérséklése Cstornázás és szennyvíztisztítás Településközpont értékőrző megújítás Levegőtisztság védelem Víz minőségvédelme Tljvédelem Ntur 2000 terület Települési környezetminőség jvítás jelentőségű védett természeti emlékek, vlmint NATURA 2000 európi közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek. Ezen területekre helyi építési szbályzt, z országos elképzelésekkel összhngbn külön szigorító intézkedéseket trtlmz. A természet megismerése érdekében vdsprk területén z egzotikus álltok mellett őshonos álltvilág bemuttás A jelenleg kijelölt hulldékgyűjtő szigetek révén belterületen ppír üveg, műnyg szelektív gyűjtése megoldott. A lkossági igények lpján hulldékgyűjtő szigetek bővítése, újbb szigetek kijelölése lehetséges. Az intézményekben hsznált elemek, fénycsövek külön gyűjtése. A szelektív hulldékgyűjtés terén PET plck prések és gyűjtők közösségi épületekben, intézményekben történő elhelyezése. A ngyobb forglmú utk mellett teljes fsorokkl csökkenthető környezetterhelés. A porszennyezést mérsékelné burkolttl nem rendelkező utk burkolás mind kül mind belterületen. A településen kiépült cstornhálózt tlálhtó. A település célj szennyvízcstornhálóztr történő rácstlkozás 100%os szintjének elérése. A település célkitűzése szennyvíziszp kezelése és hsznosítás megújuló energiforrásként. A település törekvése településközpont értékőrző felújítás, mely áltl meglévő épített környezeti értékek megóvásr kerülnek egy rendezettebb, esztétikusbb településközpontbn. A főtér településrehbilitációs projektként történő környezetrendezése részben elkészült és hozzá kpcsolódv zeneiskol és közösségi ház kilkítás, továbbá pic megvlósítás. Az egyedi értékek felújítás, értékőrzése kiemelt jelentőségű. A levegő tisztság védelme érdekében légszennyezések csökkentése, füst és égéstermék kibocsátás minimlizálás, kertekben történő növényi hulldék égetés helyett komposztálás elterjesztése. A belterületi 40.számú főút forglmánk csökkentése megvlósuló utópály révén közvetetten érvényesülhet. A felszíni vizek, cstornák területei. mint vízgzdálkodási terület szbályozott rendezési tervben, hol beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Tljvédelem érdekében már bezárt települési hulldéklerkó rekultivációs terv lpján történő rekultivációj és védelmi erdőként történő hsznosítás, melyet településrendezési terv trtlmz. A településrendezési tervben lehtárolásr kerültek Ntur 2000 európi közösségi jelentőségű természetmegőrzési területek, mely területen településrendezési terv természetvédelmi szempontú kijelölés ltt álló területre két fejlesztési szándékot trtlmz, erdőterület kijelölésre vontkozón, mely fejlesztési szándék összhngbn áll és elősegíti kilkult természeti állpot megőrzését. A településközpont megújítás település központi részén környezetminőségi jvulást eredményez, melynek során megújulnk egyes épületek és zöldterületek, vlmint egységes zöldfelületi rendszer jön létre. Továbbá belterületen mélyfekvésű, jelenleg nem hsznosított Csiky lpos területén szbdidős, rekreációs és sport területet jelöl ki településrendezési terv. A fent említett tervekben, progrmokbn Abony városr vontkozó fejlesztési elképzelésekkel összhngbn áll település fejlesztési elképzelése, vlmint 10 10

11 mgsbbrendű tervek regionális, településrendezési tervében. térségi fejlesztései megjelennek település A település tervezett rendezési folymti illeszkednek kistérségi, illetve megyei elképzelésekhez, figyelembe veszik z érintett állmigzgtási szervek illetve szkhtóságok jvsltit, vontkozó előírásokt. A tervezett jvsltok során z EU áltl preferált progrmokhoz vló cstlkozás lehetősége biztosításr került. 2.3 A változtok közötti válsztás indoki, válsztást látámsztó vizsgált rövid leírás. Fent említett tervek olyn lterntívákt, melynek válsztásábn településrendezési terv jogszbály szerint állást fogllht nincs. 3. A terv, illetve progrm vlmint változtok megvlósítás környezeti htásink, következményeinek feltárás A vizsgáltok elsődleges célj, hogy feltárj terv célji közötti összehngoltságot, feltárj z esetleges ellentmondásokt, vizsgálj célok közötti belső kpcsoltokt. A kpcsoltok feltárásából jól láthtók célok egymásr htásánk zon kritikus pontji, melyek erősíthetik, vgy éppen gyengíthetik egymást terv érvénybe lépése, lklmzás során. A terv megvlósulás esetén környezeti htást kiváltó tényezők, tervi elemek és z áltluk htást kiváltó tényezők, illetve ezek fenntrthtóságr gykorolt htás Területfelhsználási ktegóriák, övezetek, építési övezetek, infrstruktúr elemek övezeti típusonként Új lkóterület kijelölése Új, kereskedelmi szolgálttó terület kijelölése Gzdsági kereskedelmi, szolgálttó terület kijelölése Új ipri gzdsági terület kijelölése Új Sport és pihenőprk terület (Csiky lpos) 11 Htótényező Fenntrthtóságr gykorolt htás Htás jelleg / Növekszik beépítésre szánt terület, mely infrstruktúr fejlesztést és települési feldtellátást igényel Növekszik beépítésre szánt terület, mely infrstruktúr fejlesztést igényel Területfogllás, mezőgzdsági (szántó) területek csökkenése, élőhelyek megszűnése végleges Területfogllás, mezőgzdsági (szántó és legelő) területek csökkenése, végleges élőhely megszűnés Beépítésre szánt, belterületen jelenlegi jövőbeni hsználtnk megfelelő területfogllás. Területfogllás, mezőgzdsági (szántó) területek csökkenése, külterületi roncsolt terület (volt műtrágyüzem) megszűnése, végleges élőhely megszűnés Területfogllás, flusis lkóterületek csökkenése, Beépítésre szánt terület növelése nélkül, infrstruktúr kismértékű fejlesztését igényli Növekszik beépítésre szánt terület, mely infrstruktúr fejlesztést igényel Növekszik beépítésre szánt terület, mely 11 / /

12 infrstruktúr fejlesztést igényel Vdsprk területe Növekszik beépítésre szánt terület, mely infrstruktúr fejlesztést igényel Állttrtó telep kijelölése külterületen (telep bővítése és új telep kijelölése) Növekszik beépített terület, mely infrstruktúr fejlesztést igényel. Szennyvíztisztító bővítése Növekszik beépített terület, mely infrstruktúr fejlesztést igényel telep Védelmi erdő kijelölése A beépítésre nem szánt területen, mely természetvédelmi célok megvlósítását elősegíti Gzdsági kijelölése Csökken mezőgzdsági (szántó) terület, mely természetvédelmi célok megvlósítását elősegíti. Infrstruktúrát nem érint. erdőterület Vízműtelep bővítése Csökken terület Gzdsági erdőterületek Csökken mezőgzdsági (szántó) terület. Infrstruktúrát nem érint. 12 gzdsági mélyfekvésű terület feltöltése, időszkos élőhely megszűnés Területfogllás, belterületi erdőterületek részleges csökkenése, jelenleg is működő vdsprk rendezése, élőhely megtrtássl Területfogllás, mezőgzdsági (szántó) területek csökkenése, mezőgzdsághoz kpcsolódó állttrtó telepek kilkítás élőhely megtrtássl Területfogllás, mezőgzdsági (gyep) területek csökkenése, szennyvíztisztító telep bővítése és technológiájánk korszerűsítése, szennyvíziszp kezelés korszerűsítése megújuló energiforrásként időszkos élőhely megszűnés Területfogllás (különleges, állttrtó telep) megszüntetése, természetvédelmi szempontú kijelölés ltt álló területen természetmegőrzés elősegítése élőhely megtrtás és kilkulás A művelés ltt nem álló szántóterület jelenleg kilkult terület hsználtánk megfelelő besorolás, természetvédelmi szempontú kijelölés ltt álló területen természetmegőrzés elősegítése, élőhely megtrtás és kilkulás A telep korszerűsítését, kcitásbővítését eredményezi, mely z infrstrukturális fejlesztést segíti elő. Végleges élőhely megszűnés A művelés ltt álló szántóterület mgsbbrendű tervekben előírtknk megfelelő erdősítése. Egyes élőhelyek 12 / / / /

13 Védelmi erdőterület Tervezett közutk Csökken különleges (hulldéklerkó) terület, mely természetvédelmi célok megvlósítását elősegíti Infrstruktúr fejlesztés Kerékpárút Infrstruktúr fejlesztés megszűnése, újbb élőhelyek kilkulás. A roncsolt terület rekultivációj és újrhsznosítás. Új élőhely kilkulás. Területfogllás részben mezőgzdsági területen, részben már kiépített út mellett, z élőhelyre meglévő nyomvonl mitt nincs htássl, mezőgzdsági területen élőhely megszűnés Területfogllás kiépített út mellett, z élőhelyre meglévő nyomvonl mitt nincs htássl 3.1 A terv, illetve progrm céljink összevetése terv, illetve progrm szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos, vgy helyi szinten kitűzött környezeti és természetvédelmi célokkl Mgyrországon z első környezetvédelmi törvény 1976bn született, de htás törvény keretjellege mitt korlátozott volt. A környezetvédelem társdlmi üggyé válás hzánkbn z 1980s évek második felére tehető. Több éves szkmi vit után Mgyr Országgyűlés 1995ben fogdt el környezetvédelmének áltlános szbályiról szóló új törvényt (1995. évi LIII. törvény), mely már meglévő hzi tervezési rendszerek (területrendezés, területfejlesztés, településrendezés, településfejlesztés, stb.) mellet egy új típusú tervezés lpjink megteremtését irányozz elő. A Nemzeti Környezetvédelmi Progrm kidolgozásánk részletes előírásit törvény rögzíti. Ennek lpján z Országgyűlés 83/1997. (IX. 26.) htározt rendelkezett z közötti időszkr szóló első Nemzeti Környezetvédelmi Progrmról (továbbikbn NKPI), és tudomásul vette megvlósításánk áltlános tervét. A végrehjtás éves intézkedéseit kormányhtároztok hgyták jóvá. A közötti időszkr szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Progrm (továbbikbn NKPII) kidolgozásánk lppillérét z NKPI végrehjtás során felhlmozott tpsztltok lkotják. Az NKPI lpvető feldtát teljesítette: kijelölte mgyr környezetpolitik célkitűzéseit és cselekvési irányit, vlmint felvázolt egy bevtkozási tervrendszert. Az NKPII kidolgozás legfontosbb hzi és nemzetközi környezetpolitiki lpelvek figyelembevételével történt. Ezen lpelvek három csoportot képeznek: A környezetvédelemben már már hgyományosnk tekintett lpelvek (pl. z elővigyáztosság, megelőzés, helyreállítás, felelősség, z együttműködés, tájékozttás, nyilvánosság és szennyező fizet elve). A fejlett országok környezeti tevékenysége lpján számunkr példértékűnek tekinthető további lpelvek ( megosztott felelősség; z átláthtóság biztosítás tervezés, döntéshozás, finnszírozás, megvlósítás és ellenőrzés során; 13 13

14 kiszámíthtóság szbályozásbn és finnszírozásbn; számonkérhetőség, világos célok, mérhető teljesítmények; prtnerség, szubszidiritás, ddicionlitás, többszörös hsznú intézkedések). A legátfogóbb elvek soráb fenntrthtó fejlődés lpelvei trtoznk. Ezek részletes kifejtését Fenntrthtó Fejlődés Nemzeti Strtégiáj trtlmzz. Az lpelveket z NKPII végrehjtás során is érvényesíteni kell, ezzel is elősegítve fenntrthtó fejlődés irányáb történő átmenet társdlmi, gzdsági és környezeti feltételeinek kilkítását. A évi hulldékgzdálkodási törvény előírt z Országos Hulldékgzdálkodási Terv (OHT) elkészítését ugusztus 15én született meg 126/2003. Korm. rendelet A hulldékgzdálkodási tervek részletes trtlmi követelményéről, mely többek között kimondj, hogy 2008 végéig htályos OHT lpján regionális részeket készítő környezetvédelmi felügyelőségeknek szeptember közepéig, településeknek és rendelet htály lá trtozó településeknek és jelentős mennyiségű hulldékot termelő cégeknek ugusztus elejéig el kell elkészíteniük sját helyi illetve egyedi hulldékgzdálkodási terveiket. 3.2 Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése illetve figyelembevétele tervben, illetve progrmbn A fejlesztési célok jelentős része helyi komfortfokozt növelése mellett környezetvédelmi célokt is szolgál (pl.: közműfejlesztések). A szbályozás során htálybn lévő jogszbályok, illetve környezetvédelmi htóság áltl jvsolt előírások betrtás cél; továbbá mgsbb szintű tervek, progrmok, környezetvédelmi jvslti is figyelembe lettek véve. Környezeti problémák és okozott környezeti következmények Problém Problémás állpot Következmény Megoldás Természeti, környezeti elemek fenntrthtó hsznált Légszennyező nygok kibocsátás Károsodik tlj, növényzet, z élővilág. Emberre káros htások Természeti, környezeti elemek fenntrthtó hsznált A meglévő értékek hosszútávú fenntrtás, megőrzése Szennyezett tljok, volt hulldéklerkó helyén Tljvíz és tlj szennyezése Település és kulturális, vlmint építészeti értékek eltűnése A település jellemző, egyedi vonásink eltűnése, települési környezet átlkulás. Az országos út, települési utk és mezőgzdsági főfeltáró utk mentén védőfásítás, hiányzó fegyedek pótlás. Hulldéklerkó rekultiváció és védelmi erdőterületként történő hsznosítás Helyileg ösztönözni z értékvédelmet, helyi rendelettel védelem lá helyezni z épületeket, építményeket. Védeni tipikus beépítési formákt. A meglévő kúriák, kstélyok 14 14

15 A helyi közösségek fennmrdásánk, z emberhez méltó élet feltételeinek biztosítás Csökken lkosok lokálptriotizmus. A mobilitás növekedésével, városisodó életmóddl kpcsoltosn csökken lkosság települési környezete iránti felelősségérzet. A környezet iránti felelősség csk tuljdon htáráig terjed. A táj település iránti felelősség megszűnik, kpcsolt gyengül újrhsznosításánk elősegítése. A helyi rendelet végrehjtásáról gondoskodni. Helyi hgyományőrző rendezvényekkel, progrmokkl helyi közösségek, lkosok lokálptriotizmus növekszik. Ökológii Hálózt kilkítás A védett területekhez hsonlón megmrdt és nem védett természetes és természetközeli élőhelyek sem lehetnek elszigetelt egységek, mivel kis kiterjedésük mitt nem biztosíthtják hosszú távon z élővilág fennmrdását, nem kdályozhtják meg fjok további eltűnését. Nyilvánvlóvá vált, hogy z egyes területeket olyn funkcionális rendszerben, ökológii struktúrábn kell értékelni és kezelni, hogy kisebbngyobb élőhelyek összekpcsolás vlmilyen módon megvlósuljon. Erre szkmi megfontolásr z ökológii hálózt rendszerének elismerése épült, mely 90es évek elején kulcsfontosságú szkmpolitiki hngsúlyt kpott nemzetközi, de különösen z európi természetvédelem területén. Először 1993 bn Mstrichti konferencián merült fel egy európi szintű ökológii hálózt létrehozásánk igénye Európi Ökológii Hálózt (ECONET) néven. Komolybb, állmi szintű támogtást ez kezdeményezés kkor kpott, mikor z Európ Tnács áltl kezdeményezett Páneurópi Biológii és Tájdiverzitási Strtégiát környezetvédelmi miniszterek szófii tlálkozóján cstlkozók láírták, 1995ben. A konferencián jóváhgyták, hogy Páneurópi Ökológii Hálóztot (PEEN) 2005ig kell résztvevő országoknk kijelölniük áprilisábn Genfben elfogdták Páneurópi Ökológii Hálózt kilkításár vontkozó irányelveket. A PEEN lényegében z egyes országok ökológii hálóztából tevődik össze. Mgyrországon Nemzeti Ökológii Hálózt tervezése 1993bn kezdődött meg z IUCN szervezésében. A Nemzeti Ökológii Hálózt kijelölését nemzetközi eszközök messzemenő figyelembevételével végezték. A Nemzeti Prk igzgtóságok szkembereinek közreműködésével elkészültek z egyes igzgtóságok illetékességi területeihez trtozó regionális ökológii hálóztok. Ezek összeillesztésével született meg z országos hálózt M 1: méretrányú digitális dtbázis. A feltáró munkábn meglévő dokumentációk, dtbázisok, térképek, kuttási eredmények, terepi tpsztltok segítettek, mint például Páneurópi Ökológii Hálózt kritériumrendszere, z M 1: léptékű előzetes átnézeti ökológii hálózt térképe, védett területek dokumentumi, térképmellékletei, z ex lege védett szikes tvk és lápok jegyzéke, természeti területek ktsztere, hullámterek nyilvántrtási, z erdészeti ütemtervek dtbázis, CorineLndcover M 1: és helyenként M 1: méretrányú digitális felszínborítási térképek, SPOT4 műholdfotók eredeti vektorizált, geokódolt felvételei, z M 1: és M 1: méretrányú GussKrüger topográfii térképek, fontos mgyrországi mdárélőhelyek (IBA területek), NATURA 2000 területek kritériumi és eddig tervezett területei, függelékes fjink élőhelyei, NATURA 2000 területek kijelölését megelőző dtbázisok ( Corine Biotopes és Corine Hbitts felmérések eredményei), z érzékeny természeti területek stb

16 A térképes megjelenítésen túl komoly előrehldás történt z ágzti integrációs törekvésekben. Bizonyos grárkörnyezetvédelmi, területrendezési, vízgzdálkodási, környezetvédelmi és környezeti htásvizsgálti jognyg már egyértelműen rendelkezik és számol z ökológii hálózt létével és védelmével. Mgyrországon Nemzeti Ökológii Hálózt tervezése 1993bn kezdődött meg z IUCN szervezésében. A most készülő, z ökológii folyosók áltlános szbályozásár vontkozó miniszteri rendelet pedig biztosítj mjd z élőhelyek, életközösségek konkrét védelmén túl közöttük lévő biológii kpcsoltok megőrzésének, fejlesztésének, rekonstrukciójánk és kilkításánk részletes jogi hátterét. Az 1980bn közzétett Természetvédelmi Világstrtégi civilizáció fenntrthtó fejlődése érdekében három fő területet emel ki: meg kell óvni létfontosságú ökológii folymtokt és életfenntrtó rendszereket meg kell őrizni genetiki sokféleséget (biodiverzitás) fjok és ökoszisztémák minden hsznosítását fenntrthtóvá kell tenni. A hgyományos természetvédelem először fjok védelmét tűzte ki célul pl. első természetvédelmi törvényünk hzi mdárfun legngyobb részét védelem lá helyezte. Később nyilvánvlóvá vált, hogy veszélyeztetett fjokt csk úgy lehet megmenteni, h táplálékukt, szporodó helyüket, z élőhelyüket is védjük, s fontos, értékes mert ritk fjok életterét rezervátumszerűen nemzeti prkokbn, szfri prkokbn, stb. kezdték óvni. Minden jó szándék, erkölcsi kiállás és ráfordítás ellenére is fel kellett ismerni, hogy e hgyományos természetvédelmi gykorlt világstrtégi céljink nem képes megfelelni. Később tehát z élővilág védelmének mozglm kiszélesedett: biodiverzitást, vgy terjedőben lévő mgyrított változt szerint biológii sokféleség védelmét tűzte ki helyi, országos és nemzetközi szinten. A Földön m élő fjok szám millióstízmilliós ngyságrendű. Az emberiség áltl eddig gzdságilg hsznosított fjok szám nem hldj meg tízezres ngyságrendet. Az emberiség létlpját nyújtó biológii sokféleség zonbn rohmos pusztulásnk indult, olyn gyorssággl, hogy felmérni sincs időnk, mit veszítünk. A biológii sokféleségnek z ökológii stbilitásbn betöltött szerepe is fontos. A biodiverzitás továbbá információhlmz. A tiszt, igz és trtlms információk leggzdgbb tárház természet. Ennek elpusztítás z emberiség szellemi és erkölcsi hnytlásához vezet. Az ökológii hálózt funkcionális elemei. Az ökológii folyosók elgondolás z elszigetelt természetvédelem meg nem oldott kérdéseire remélt továbblépést. A biológii sokféleség védelme elődleges cél mgterületeken, ezeket övezik védőzónák, puffer területek. Az zonos típusú élőhelyeket, élőhely komplexumokt kötik össze z ökológii folyosók, biztosítják génármlást z egymástól elszigetelt populációk között. Helyi szinten különböző élőhelyeket kötnek össze olyn fjok fennmrdás érdekében, melyek életciklus ezt megköveteli. Vízfolyások például jellemzően rendelkeznek ilyen folyosó szereppel. A rehbilitációs területek fő funkciój roncsolt területek gyógyítás. Mgterületek Mgterületnek nevezzük hálózt foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális ngyság esetén lehető legtöbb populációnk, illetve z ezekből felépülő életközösségeknek z élőhelyei és genetiki rezervátumi. Abony város közigzgtási területén mgterület nem tlálhtó. Ökológii folyosók 16 16

17 A mgterületek közötti kpcsoltot sávos, folytonos élőhelyek, vgy kisebbngyobb megszkításokkl jellemezhető élőhelymozikok, láncoltok, z úgynevezett ökológii folyosók biztosítják. Ezek z élőhelyeket, élőhely komplexumokt kötik össze, egyben biztosítják génármlást z egymástól elszigetelt populációk között. A város közigzgtási területét ökológii folyosó érinti. Puffer területek A mgterületek és folyosók körül védőzónát (pufferzón) kell kijelölni, hol még természet közeli élőhelyek rány lehetőség szerint mgs, feldtuk mgterületek és folyosók védelme z esetleges külső káros htásoktól. Abony város közigzgtási területét érinti pufferterület. Rehbilitációs területek A kijelölendő rehbilitációs területek mgterületek, ökológii folyosók és védőövezetek hálózti elemek területein belül zárványként jelentkező, vgy ezekkel htáros ökológiilg sérült állpotú területek, melyek megszkításokt okoznk z egyes zónákbn. Helyreállításukt követően hálózthoz kpcsolhtók. Ezen területnek minősül Abony város külterületén Ntur 2000 különleges mdárvédelmi és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen (Kszáló erdő) zárványként lévő felhgyott állttrtó telep területe, mely terv célkitűzése szerint jövőben védelmi rendeltetésű erdőterület jelenleg is területen lévő élővilág megőrzése mellett. Továbbá Törteli és Kőröstetétleni út közötti területen (Dohányos dűlő) z országos ökológii hálózt elemét érintő területen zárványként lévő mezőgzdsági terület, mely jelenleg erdősült, így területen z élővilág megőrzése mellett jvsolt ezen terület gzdsági erdőterületté minősítése. 3.3 A terv, illetve progrm céljink egymás közti, illetve releváns tervek, illetve progrmok céljivl vló konzisztenciáj környezeti szempontból. A készülő településrendezési terv figyelembe veszi z Európi Unió környezetvédelemmel, környezetlkítássl kpcsoltos elvárásit, mindenekelőtt fenntrthtó fejlődést helyezi előtérbe. Környezeti szempontból településrendezési terv z lábbi változttásokt, tervezett területfelhsználást, tervezett környezetlkítást trtlmzz: A jelenleg még meglévő, de már bezárásr került hulldéklerkó rekultivációs terv szerinti rekultivációj és védelmi erdőterületként vló újrhsznosítás. A már meglévő szelektív hulldékgyűjtő szigetek igény szerinti bővítése, újbb hulldéklerkó szigetek kilkítás. A természetközeli területek (nádsok, mocsár) területének érintetlenül hgyás, z ott lévő állt és növényvilág védelme. NATURA 2000 területekre vontkozó szbályozás betrtás

18 A vdsprk környezettudtos fejlesztése A Mikes lpos környezetének megőrzése, fenntrtás Az Országos Területrendezési Terv áltl meghtározott térségi területfelhsználási ktegóriák jelölése. Az Országos Területrendezési Tervben szereplő Abony közigzgtási területét érintő övezetek lehtárolás. Megyei területrendezési Terv áltl meghtározott térségi területfelhsználási ktegóriák jelölése. A tervbe beépítésre kerültek z Országos és Megyei területrendezési terv övezetei, melyekre településrendezési terv külön szbályozási előírásokt hoz. A Helyi Építési szbályzt előírási biztosítják környezet és természetvédelmet helyi szinten (például: z egyes területfelhsználási egységek minimális közművesítettség előírásivl stb.) 3.4 A jelenlegi környezeti helyzet releváns, tervvel, illetve progrmml összefüggésben lévő elemeinek ismertetése Földrjzilg lehtárolt tervezési terület esetén, illetve, h htásterület földrjzilg lehtárolhtó, terület zon környezeti jellemzőinek zonosítás, melyeket e terv, illetve progrm megvlósítás vlószínűleg jelentősen befolyásol A településrendezési terv htály kiterjed Abony teljes közigzgtási területére. A településrendezési tervben ábrázolásr, szbályozásr került tervezett elemek. A település közigzgtási területét érintő területfelhsználási változássl érintett területek, zok funkcióváltás, vlmint funkcióváltozássl érintett területek következők: A fejlesztéssel érintett tervezési terület Sorsz. Változás előtti területfelhsználás Változás utáni területfelhsználás terület ngyság 1. kisvárosis lkóterület 2. flusis lkóterület kereskedelmi, szolgálttó gzdsági terület kereskedelmi, szolgálttó gzdsági terület 1880 m2 (0,19 h) m2 (3,03 h) Nyomvonls infrstruktúr fejlesztések 3. 3/. M4 M8 elválási csomópontj (engedélyezett) M4 gyorsforglmi út nyomvonl 3/b. M8 gyorsforglmi út nyomvonl (engedélyezett) ,22 km hosszúságú 10,15 km hosszúságú

19 4. védelmi erdőterület közúti közlekedési terület 5. védelmi erdőterület különleges (vdsprk) terület 6. áltlános mezőgzdsági terület (szántó) (Ceglédi út mellett) áltlános mezőgzdsági terület (szántó) (Tószegi út mellett) áltlános mezőgzdsági terület (szántó) (Újszászi út mellett) kereskedelmi, szolgálttó gzdsági terület kereskedelmi, szolgálttó gzdsági terület ipri, gzdsági terület ipri, gzdsági terület 10. áltlános mezőgzdsági terület (szántó) (Tószegi út mellett) kereskedelmi, szolgálttó gzdsági terület mezőgzdsági gyep terület 11. különleges állttrtó telep vízgzdálkodási terület (vízműtelep bővítése) különleges (szennyvíztisztító telep) terület védelmi erdőterület 12. különleges (szemétlerkó telep) terület védelmi erdőterület 13. áltlános mezőgzdsági terület (szántó) áltlános mezőgzdsági terület (szántó) flusis lkóterület különleges állttrtó telep terület (meglévő telep bővítése) különleges állttrtó telep terület (új telep létesítése) különleges (pihenőprk) terület 16. áltlános mezőgzdsági terület (szántó) 17. áltlános mezőgzdsági terület (szántó) áltlános mezőgzdsági terület (szántó) különleges (rekreációs célú) terület A Földhivtl véleménye mitt (átlgosnál jobb minőségű szántóterület) törölt fejlesztés flusis lkóterület (Mgyr Benign út túloldlán) flusis lkóterület (Mátyás Király út túloldlán) m2 (0,67 h) m2 (6,25 h) m2 (4,48 h) m2 (32,99 h) m2 (21,21 h) m2 (49,33 h) 2700 m2 (0,27 h) m2 (7,07 h) m2 (2,34 h) m2 (7,17 h) m2 (2,64 h) m2 (6,21 h) m2 (1,58 h) m2 (15,5 h) m2 (2,89 h) m2 (6,35 h)

20 Abony város fejlesztési területei Környezeti állpot egyéb jellemzőinek leírás (eltrtóképesség, terhelhetőség) A településszerkezeti terv készítése során lkosság számánk prognosztizációjánál jelenlévő népesség számánk lkulás lpján, kedvező gzdságitársdlmi folymtokt, növekvő népességszámot, továbbá telekigényeket figyelembe véve lett tervezve lkóterület fejlesztés. Lkóterület fejlesztés tervezett belterületbe vonás nélkül tervezett Mgyr Benign és Mátyás király úton, meglévő, egyoldlon beépült utk mentén. A tervezett állpot nem lépi túl zt keretet, melynél település terhelhetősége lényegesen növekedne. A fenntrthtó fejlődés biztosítás terv elsődleges prioritás. A fenntrthtó fejlődés három ngy területre környezeti, társdlmi, gzdsági fenntrthtóság. A fenntrthtóság környezeti és természeti értékek védelme mellett lkosság életkörülményeinek jvítását biztosítj úgy, hogy z ennek eszközéül tekintett gzdsági tevékenység során természeti erőforrások kíméletes igénybevétele történjen. A terület sját dottság z exlege védett szikes tó figyelembe lett véve, vlmint Ntur 2000 természetmegőrzési területek is figyelembe lettek véve

21 A terület sját dottságit, erőforrásit értékké kell lkítni. Ennek során célszerű meglévő termálvizet hsznosítni, melegvízellátási, fűtési célokr. A geotermikus energiát célszerű fűtésre hsznosítni. Továbbá szorglmzni kell np és szélenergi hsznosítását. A szennyviztisztító szennyvíziszp kezelése és megújuló energiként történő további hsznosítás is elérendő cél. A település célj nyersnygfelhsználás és kibocsátás mérséklése, melynek során vissz kell szorítni z elmúlt években egyre ngyobb mértékben lklmzott lkossági szén tüzelést, és szorglmzni kell kevésbé légszennyező fűtési módok elterjedését. A megújuló energiák hsználtát kell preferálni Fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírás és mindezek várhtó lkulás, h terv, illetve progrm nem vlósuln meg. Jelenleg nincs fennálló környezeti konfliktus A terv illetve progrm megvlósulásávl közvetlenül vgy közvetve környezeti htást kiváltó tényezők, okok feltárás, különös tekintettel zokr tervelemekre, tervezett intézkedésekre, melyek: természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vgy környezetterhelés közvetlen előidézését jelentik A településrendezési terv olyn fejlesztéseket nem trtlmz, melyek közvetlenül, vgy közvetve olyn htást okozhtnánk, mely környezetterhelést fokozná, vgy természeti erőforrásr kedvezőtlenül htn olyn társdlmi, gzdsági folymtokt váltnk ki, vgy ösztönöznek, melyek közvetett módon környezeti következményekkel járhtnk (különösen zok, melyek olyn,befektetői, termelői vgy fogysztói mgtrtást váltnk ki, vgy ösztönöznek, illetve egyéb olyn tendenciákt erősítenek, melyek természeti erőforrás igénybevételéhez vgy környezetterheléshez vezethetnek, olyn fjt beruházásokt, fejlesztési irányokt részesítenek előnyben, melyek további környezetterhelő vgy igénybevevő fejlesztéseket vonznk, ösztönöznek, vgy h kumultív htások lépnek fel); A településrendezési terv olyn ngyrányú fejlesztéseket nem jelöl ki, melyek fenti folymtokt kiválthtnák z előző pontok szerinti meghtározott információkból kiindulv terv, illetve progrm megvlósítás esetén várhtó, környezetet érő htások, környezeti következmények előrejelzése Fejlesztések és várhtó környezeti htások: 21 21

22 1. Gzdsági területek fejlesztése A település egyik fő célkitűzése gzdsági fejlesztés és ezzel együtt munkhelyteremtés. A település több pontján gzdsági területek kilkítás tervezett részben meglévő kisebb gzdsági tevékenység fejlesztése, részben új beruházások megvlósítás érdekében. Fejlesztési területek: Lf > Gksz (Ceglédi út gumijvító) A Ceglédi út külterülethez kpcsolódó szksz korábbi ngy átmenő forglom következtében z eredeti lkóterületi felhsználás évtizedek ltti ellehetetlenülése mitt gzdsági, kereskedelmi és szolgálttó funkciókkl települt be lkóterületbe ékelődően. A módosítás meglévő kereskedelmi, szolgálttó funkciókkl működő telephelyek fejlesztési igényeihez területfelhsználás vlós állpotához igzítás. Várhtó környezeti htások: A 40. számú főút melletti területen már kilkult gzdsági telephelyek tovább működnek, terület fokoztosn gzdsági területfelhsználássá lkul és város nyugti gzdsági kpujává lkul. Lk > Gksz (Gergely utc fémmegmunkáló üzem) A Gergely utcábn évtizedek ót működő fémmegmunkáló üzem munkhelyek megtrtás érdekében működésének megfelelő területfelhsználás besorolást kp. Várhtó környezeti htások: meglévő gzdsági telephely tovább működik, kibocsátási htárértékeiben nem hldhtj meg szomszédos lkóterületekre előírt htárértékeket. A telep csk telken belül tud fejleszteni és bővülni. Hosszútávú megoldás, hogy esetleges bővítésnél külterületen lévő gzdsági területre kerüljön válllkozás. Má > Gksz (Ceglédi út benzinkút mellett) 22 22

23 A Ceglédi úti benzinkút körül felmerült gzdsági fejlesztési igények tovább erősítik területfelhsználás változást fő közlekedési út mentén. Várhtó környezeti htások: benzinkút és telephely melletti terület gzdsági területté minősül át. A már meglévő területfelhsználáshoz kpcsolódik, így környező területfelhsználássl környezeti konfliktust nem okoz. A gzdsági terület kilkítás mitt várhtón gépjárműforglom növekszik, mely 40. számú főút kpcitását jelentősen nem befolyásolj. A terület megközelítése külterület felől két irányból is biztosított. Má > Gksz (Tószegi út Vsút dűlő) Az M8 gyorsforglmi út és számú AbonyTószeg összekötő út tlálkozásánál tervezett különszintű kereszteződésnél közeljövőben megépülő fel és lehjtó csomópont újbb fejlesztéseket lpoz meg. A Tószegi út Gábor Áron út tlálkozásánál lévő vsúti átjárót követően Tószegi út észki oldlán gzdsági, ipri, kereskedelmi és szolgálttási fejlesztések várhtók közlekedési infrstruktúr közeli fejlődése mitt. Várhtó környezeti htások: Abony városánk részben kilkult válllkozóigzdsági övezete növekszik. A terület lehetőséget biztosít belterületi kisebb válllkozások válllkozói zónáb történő kitelepüléséhez, mely belterület légszennyezettségére, forglmi terhelésére pozitív htássl lenne. A terület megközelíthetősége tervezett gyorsforglmi utkról biztosítottá válik, ily módon is csökkentve település belső teherforglmát. A vsút közelsége kötöttpályás áruszállítást is lehetővé teszi, mely légszennyezettségre és környezetterhelésre kedvező változást eredményez

24 Má > Gip (Tószegi út Vsút dűlő) A vsúti átjárót követően Tószegi út déli oldlán már meglévő mellett gzdsági, ipri, kereskedelmi és szolgálttási fejlesztések várhtók közlekedési infrstruktúr közeli fejlődése mitt. A korábbn lkóterületként tervezett területfelhsználás változás fenti okok és belterületen még meglévő beépítetlen lkóterületek mitt indokoltlnná vált. Várhtó környezeti htások: már meglévő ipri területek további bővítését, új iprterületek kilkulását biztosítj terv. Meglévő hsználton kívüli ipri terület újrhsznosítás és bővítése révén lehetőség lesz belterületi iprterületek megszűnésére, ezáltl belterületi teherforglom lényegesen csökken, továbbá belterületi lég és porszennyeződés is csökkenhet. A terület külterületi megközelíthetősége biztosítj belterületet kikerülő áruszállítást. Má > Gip (Újszászi út Táborhegy dűlő) Az Újszászi út belterülettel szomszédos szkszától 4. számú főút elkerülő szkszánk Újszászi úti kereszteződéséig nyugti és keleti oldlon tervezett gzdsági ipri területfelhsználás változás mértéke korábbn tervezetthez képest sokkl kisebb mértékben indokolt. Ezt z Újszászi út keleti oldlán lévő terület kiváló minőségű szántó besorolás mitt művelés lól kivonás tetemes költségei, illetve mostni 4. számú elkerülő nyomvonlon M4 gyorsforglmi út fejlesztésnél z Újszászi útnál nem tervezett lehjtó támsztják lá. Az Újszászi út 4. számú főút keresztezésén túli korábbn tervezett területfelhsználás változási igények teljesülése pedig ellehetetlenült területrendezési tervekben megjelent ngysebességű vsút tervezett nyomvonlánk áthldás mitt. Az Újszászi út nyugti oldlán Táborhegy dűlő utáni szkszon már kilkult gzdsági, ipri tevékenységre hsznált meglévő telephelyekkel szomszédos területen vlós még gzdsági ipri területfelhsználás változás igény, ezért korább tervezett területfelhsználás változásból ez csökkentett méret továbbr is fenntrtásr kerül

25 Várhtó környezeti htások: A Táborhegy dűlő területén már meglévő ipri területek bővítésének lehetősége jelenleg htályos településrendezési tervhez képes ngymértékben csökkent, ezáltl terület terhelését jelentősen lecsökkentette. A tervezett ipri fejlesztések meglévőhöz kpcsolódv külterületi lkóterülettől távolbb helyezkednek el. Az ipri fejlesztés htásár esetlegesen légszennyezettség és tljterhelés várhtó, mely konkrét tevékenység ismeretében korszerű technológiák lklmzásávl minimálisr csökkenthető

26 2. Turisztiki és rekreációs fejlesztés A város célj turisztiki kínált bővítése, rekreációs, szbdidős tevékenységhez kpcsolódó fejlesztések megvlósítás, mely részben már meglévő turisztiki ttrkciók fejlesztése, részben pedig újbb sport, rekreációs területek létrehozás. Ennek megvlósítás érdekében vdsprk kilkítás, rekreációs, szbdidős terület megvlósítás tervezett. Ev > Kvd (Szolnoki út Vdsprk) A sok éve sikeresen működő bonyi Vdsprk hosszú távú fennmrdás, fejlesztési igényeinek kielégíthetősége érdekében vlós területfelhsználásnk megfelelő besorolás megállpítás. Várhtó környezeti htások: A meglévő és működő vdsprk meglévő erdőállományt továbbr is fenntrtj, így környezetre negtív htássl nincs. A várhtó vendégszám növekedés mitt kijelölésre kerülhet vdsprk és 40. számú főút között út és prkolóterület, mely prk megközelítését szolgálj és egyúttl Bjtárs utcát tehermentesíti. A prkolóterület egyúttl tervezett rekreációs és sportterület prkoló szükségletét, továbbá meglévő, működő vendéglátóegység prkolását is biztosítj. Má > Kre (Szolnoki út Vdsprk mellett) A Földhivtl véleménye lpján (z átlgosnál jobb minőségű szántóterület és Földvédelmi szempontból nem járul hozzá fejlesztéshez) TÖRÖLT FEJLESZTÉS A sok éve sikeresen működő Abonyi Vdsprk közvetlen szomszédságábn lévő önkormányzti tuljdonú terület különleges rekreációs területfelhsználásr változttás továbbr is fenntrtott igény. A változás jogosságát támsztj még lá Szolnoki út észki oldlán 2012ben Mikes lpos helyett meder és környezete rendezésével kilkult Mikestó különleges pihenő és sportterületének szomszédos elhelyezkedése is. Várhtó környezeti htások: A területen tervezett szbdidős, rekreációs terület 26 26

27 környező területfelhsználásokt negtív értelemben nem terheli. A területen tervezett tevékenység kpcsolódik már meglévő szbdidős területekhez. Lf > Kp (sport és pihenőprk Csikylpos területén) Egy másik, város önkormányzti képviselőtestülete áltl támogtott, szbdidő sporttl, pihenéssel vló eltöltésének helyszínéül belterületen elfogdott területfelhsználás változás igénynek z úgynevezett Hrmtos völgy sport és szbdidő prk célú teljesítése. Várhtó környezeti htások: A jelenleg mélyfekvésű, hsználton kívüli terület környezetrendezése megtörténik, területről belvíz elvezetésre kerül. A területen tervezett pihenőprk és szbdidős sportterület káros kibocsátássl nem jár, környező lkóterületet negtívn nem érinti. 3. Infrstrukturális fejlesztés A belterületen több nyomvonlon kerékpárút hálózt kilkítás város intenzív és növekvő kerékpáros forglmánk biztonságos közlekedést nyújtó kielégítése érdekében. Fejlesztési cél prkoló területek kilkítás, közterületi kpcsoltuk kiépítése. A mezőgzdsági és más nehéz gépjárművek közlekedésére lklms 40. sz. főút Cegléd út végétől Mátyás király út Gábor Áron út folytásként Tószegi úttól vsút mellett induló és 40. számú főútr Szolnoki út végén visszkötő elkerülő út hiányzó szkszánk kiépítése, meglévő szksz megerősítése, főúti csomópontok korszerűsítése. A mezőgzdsági és más nehéz gépjárművek közlekedésére lklms, Szolnoki út külső végét Ceglédi út külső végével z Újszászi és Szelei út végekkel összekötő észki külső körút hiányzó szkszink megépítése, meglévő szkszok megerősítése, korszerű csomópontji kiépítése. Várhtó környezeti htások: Az infrstrukturális változások célj belterületi forglom csökkentése, így közlekedésből eredő zj, porszennyezés mérséklése. Ev > Köu (Szolnoki út Vdsprk között prkoló és feltáró út kilkítás) 27 27

28 Prkoló terület kilkítás, közterületi kpcsolt kiépítése sok éve sikeresen működő Abonyi Vdsprk hosszú távú fennmrdás, fejlesztési igényeinek kielégíthetősége érdekében. Várhtó környezeti htások: A várhtó vendégszám növekedés mitt kijelölésre kerül vdsprk és 40. számú főút között út és prkolóterület, mely prk megközelítését szolgálj és egyúttl Bjtárs utcát tehermentesíti. A prkolóterület egyúttl tervezett rekreációs és sportterület prkoló szükségletét, továbbá meglévő, működő vendéglátóegység prkolását is biztosítj. Gksz > V (Mátyás király út Vízmű telep fejlesztés) Vízműtelep bővítésének, korszerűsítésének lehetőségeként trtlékterület kijelölése. Várhtó környezeti htások: A vízműtelep fejlesztés korszerű technológii fejlesztés megvlósítás mitt környezetre pozitívn ht, környezet terhelése negtívn nem változik. Mágy > Kszv (Törteli (Kécskei) út Szennyvíztisztító telep fejlesztési trtlékterület) A meglévő és működő szennyvíztisztító telep megújuló energi potenciáljánk hsznosításár szánt trtlékterület kijelölése

29 Várhtó környezeti htások: A megvlósuló szennyvíztisztító fejlesztés szennyvíziszp hsznosítását szolgálj, ezáltl környezeti terhelést csökkenti. 4. Zöldfelületi és erdőterületi fejlesztés Kszt > Ev (Mátyás király út vsút között feltöltött gygbány) Az egykori hulldéklerkó rekultivációs fejlesztésének megvlósítás. Várhtó környezeti htások: A rekultiváció eredményeként tljterhelés megszűnik és környezetre nézve kedvező fásítás lkul ki, mely egyúttl vsúti terület mellett létrehoz egy véderdőt. Ká > Ev ( IX. külterületi egységben Kszáló dűlőben) Önerdősült mjor vlós területfelhsználásánk megállpítás. Várhtó környezeti htások: A Ntur 2000 európi közösségi jelentőségű természetmegőrzési területen létrejött önerdősültség összhngbn áll és elősegíti kilkult természeti állpot megőrzését. Má > Eg ( VI. külterületi egységben Muszájerdő és Kerektó dűlőkben) 29 29

30 Mgsbb rendű tervek erdőtelepítésre lklms terület kijelölésének teljesítése I. Várhtó környezeti htások: Az erőtelepítés áltl környezeti állpot negtívn nem változik, meglévő erdőterületekkel egységes, összefüggő erdőterület jön létre, mely jvítj mikroklímát, pozitív környezeti htást eredményez. Má > Eg ( X. külterületi egységben Dohányos, Lengenáds, Mikeink és Csücsök dűlők) Mgsbb rendű tervek erdőtelepítésre lklms terület kijelölésének teljesítése II. Várhtó környezeti htások: Az erőtelepítés áltl összefüggő erdőterület jön létre, mely jvítj mikroklímát, pozitív környezeti htást eredményez. 5. Mezőgzdsági fejlesztés A meglévő állttrtási hgyományokr lpozott fejlesztések. Má > Ká (Turjános dűlő meglévő telep bővítése) 30 30

31 Működő állttrtó telep fejlesztési lehetőségének megteremtése. Várhtó környezeti htások: Az állttrtó telep szigorodó környezeti előírásoknk megfelelően bővül, korszerű állttrtási technológi és hígtrágykezelés biztosítj, hogy területre negtív környezeti htást mérsékelhesse. Má > Ká (Vsút dűlő Újvilág MgSz új telep kilkítás) Működő mezőgzdsági, ipri feldolgozó telephely állttrtásr lklms területtel vló bővítési lehetőségének, fejlesztésének megteremtése. Várhtó környezeti htások: Az állttrtó telep szigorodó környezeti előírásoknk megfelelően bővül, korszerű állttrtási technológi és hígtrágykezelés biztosítj, hogy területre negtív környezeti htást mérsékelhesse. 6. Lkóterületi fejlesztés A külterületen megvlósítndó belterülettel szomszédos, szükséges infrstruktúrávl ellátott lkóépület építési lehetőségek megteremtése. Má > Lf ( Mátyás Király út nyugti oldlán, külterületen) Kilkítndó lkótelkek területe ellátott gyűjtőút mellett. 31 közművel 31

32 Várhtó környezeti htások: Az egyoldls utc beépítésével z utckép pozitívn változik, kiépült, meglévő infrstruktúrákt fejleszteni nem kell, így gzdságossági szempontból lkóterület kijelölés elsősorbn már kiépült infrstruktúrák mentén jvsolt. Má > Lf ( Mgyr Benign út észki oldlán, külterületen) Kilkítndó lkótelkek területe közművel ellátott közút mellett. Várhtó környezeti htások: Az egyoldls utc beépítésével z utckép pozitívn változik, kiépült, meglévő infrstruktúrákt fejleszteni nem kell, így gzdságossági szempontból lkóterület kijelölés elsősorbn már kiépült infrstruktúrák mentén jvsolt. A természetközeli területek (nádsok, mocsár) területének érintetlenül hgyás, z ott lévő állt és növényvilág védelme mitt környezeti htás ezen területeket nem érinti, területeken és környezetükben környezeti htást kiváltó fejlesztés nem tervezett jól zonosíthtó környezet vgy terhelés esetén különös tekintettel: környezeti elemre ( földre, levegőre, vízre, élővilágr, épített környezetre, ez utóbbi részeként z építészeti és régészeti örökségre) A településrendezési terv fő lppillérének tekinti kilkult környezeti elemek megőrzését, leglább szintentrtását, hosszútávon pedig mindezek jvítását irányozz elő. A rendezési eszközök helyi építészeti, régészeti, természeti emlékek, értékek védelmét tervhez elkészült örökségvédelmi htástnulmánybn leírtk szerint, vlmint helyi építészeti értékvizsgáltr lpozott rendezési terv jóváhgyását követő helyi értékvédelmi rendeletben szbályozz, így biztosítv ezen emlékek fennmrdását, megőrzését. Környezeti következmények lpján terv értékelése Környezeti elem 32 Föl d Ví z Leveg ő Települési Ökológi környezet i rendszer 32 Embe r Összegzés

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Abony Város. Településfejlesztési Program - Fejlesztési Koncepció felülvizsgálat és módosítás. Fejlesztési Koncepció. 1.

Abony Város. Településfejlesztési Program - Fejlesztési Koncepció felülvizsgálat és módosítás. Fejlesztési Koncepció. 1. Településfejlesztési Program - felülvizsgálat és módosítás a 337/2012. (XI. 29.) Kt. határozattal jóváhagyott elválaszthatatlan része 2012. október Készítette: 2. oldal Bevezető Ez a dokumentum településrendezési

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA. (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet)

EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA. (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) A környezeti vizsgálat lefolytatására minden esetben kötelezett tervek és programok köre A (a Korm. rendelet 1. számú

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S ÉS K Ö R N Y E Z E T I V I Z S G Á L A T J A V A S O L T T E M A T I K A A

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nyírdony Város Településrendezési Tervének módosításához Vél eményezési dokumentáció Gzdsági és közlekedési terek 2014 Tervező: Art Vitl Tervező, Épí tő és ereskedelmi ft. 2014. 2 ÜLZTLAP Nyírdony Város

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (050 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE)

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (050 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE) NYÍRSÉGTERV KFT. Tervszám: 47/2013. Cím: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73. II/3. Tel/fx: 42/421-303 E-mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu KENÉZLŐ

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Kerepes Város Önkormányzt... / 204. (...) rendelete Kerepes Város Helyi Építési Szbályztáról Kerepes Város Önkormányztánk Képviselő-testülete Mgyrország Alptörvényének 32. cikk () ) pontj és 32. cikk (2)

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG Ikttószám: -II/13/54/2014. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS z 1083/2006/EK Tnácsi rendelet 62. cikk (1) bekezdés d) pontj lpján GAZDASÁGFEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1 1995. évi LVII. törvény vízgzdálkodásról1 Az Országgyűlés vizek hsznosításávl, hsznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításávl összefüggő lpvető jogok és kötelezettségek meghtározásár

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 4025 Debrecen, Széchenyi utc 24. 4001 Debrecen, Pf. 661. t. 06 52 527-972 f. 06 52 528-017 debreceniitelotbl.birosg.hu 2013.El.II.B.43/58. ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0062 A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 7. számú mellélet A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL I. A öltségtérítés számításán áltlános szbályi

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

ALSÓMOCSOLÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA AZ M9 GYORSFORGALMI ÚT VONATKOZÁSÁBAN

ALSÓMOCSOLÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA AZ M9 GYORSFORGALMI ÚT VONATKOZÁSÁBAN K O K A S É S T Á S A T V Z Ő K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TLPÜLÉSTVZŐ IODA Tel/Fx: (72) 324-326 Irod: 7624 Pécs, Budi Ngy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Hvihegyi 66. -mil: koks@minicomp.hu ALSÓMOCSOLÁD TLPÜLÉSNDZÉSI

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben