ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság és szolgálttó ágztok Adtszolgálttók: megfigyelésbe bevont gzdsági szervezetek Az dtszolgálttás sttisztiki célr történik. Az dtszolgálttás megtgdás, késedelmes dtszolgálttás sttisztikáról szóló évi XLVI. törvény 9/A. - lpján közigzgtási bírság kiszbását vonhtj mg után. Az dtszolgálttás Stt. felhtlmzás lpján kidott Országos Sttisztiki Adtgyűjtési Progrmról szóló Korm. rendelet lpján történik, figyelemmel 716/2007/EK, 295/2008/EK, 2009/251/EK, 2009/250/EK, 192/2009/EK, 1893/2006/EK, 177/2008/EK, 1670/2003/EK, 1669/2003/EK, 1668/2003/EK, 1618/1999/EK, 1614/2002/EK, 364/2008/EK, 275/2010/EU, 2223/96/EK és 479/2009/EK rendeletekre. Törzsszám: Sttisztiki főtevékenység: 3600 Megye: 10 Neve: Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársság Címe: 3301 Eger,Hdngy u. 2. Beérkezési htáridő: Beküldés módj: KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk KSH-ELEKTRA Elektronikus dtgyűjtés) Kpcsolt: z dtszolgálttó székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egysége A kitöltéssel és dttovábbítássl kpcsoltos kérdéseit z lábbi telefonszámon vgy e-mil címen teheti fel: KSH-ELEKTRA ügyfélszolgált telefonszám: 80/ elérési útvonl: Adtszolgálttóinknk KSH-ELEKTRA Elektronikus dtgyűjtés Ügyfélszolgált A kérdőívet jóváhgyó vezető dti neve beosztás telefonszám fxszám e-mil címe Stregov Márt gzdsági vez... 36/ / Tém, fejezet A kitöltők dti neve telefonszám fxszám e-mil címe G Gombály Lászlóné 36/ / /155 M Sebe Erzsébet 36/ / T Gombály Lászlóné 36/ / /155 B Hermándy Gábor 36/ Megjegyzés A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc Köszönjük z együttműködésüket! Bizonyltszám: oldl :03

2 G REGISZTERKARBANTARTÓ ADATOK G/1. Azonosító dtok jvítás Amennyiben címlpon tlálhtó előnyomott zonosító dtokbn változás történt, kérjük zok helyesbítését jelenlegi állpotnk megfelelően z lábbi pontokbn megdni.* 1.2 Székhelycím: Irányítószám település (város, község) kerület (Bp) településrész neve közterület neve közterület jellege (utc, tér stb.) házszám helyrjzi szám épület lépcsőház földszint, emelet jtó * Felhívjuk szíves figyelmét, hogy z dtszolgálttás teljesítése nem váltj ki változások Cégbíróságnál, NAV-nál, illetve okmányirodánál történő bejelentését. Amennyiben dtibn változás következett be, kkor válllkozásánk gzdsági formájától függően z évi V. törvény értelmében Cégbíróságon, vgy évi XCII. törvény értelmében z dóhtóságnál, vgy évi CXV. törvényben meghtározott módon változásbejelentési kötelezettség terheli. G/2. Elérési dtok 2.1 A székhely telefonszám: 36 / / / (Kérjük vezetékes és/vgy mobil-számot is feltüntetni körzetszámml együtt) 2.2 Levelezési cím (h székhelycímtől eltér): Amennyiben szervezet levelezési címe megszűnt és új levelezési címe nincs, illetve zonos székhelycímmel, kkor jelölőnégyzetet kérjük bejelölni: Irányítószám település (város, község) kerület (Bp) településrész neve közterület neve közterület jellege (utc, tér stb.) házszám helyrjzi szám épület lépcsőház földszint, emelet jtó 2.3 Postfiók cím: 3301 EGER 65 Irányítószám település (város, község) postfiók 2.4 E-mil cím: Bizonyltszám: oldl :03

3 G/3. A külföldi ellenőrzésre vontkozó információk Kérjük december 31-i állpotnk megfelelően kitölteni! Figyelem! A kitöltési útmuttó új, részletes információkt trtlmz G/3. ponttl kpcsoltbn. Kérjük, kitöltés előtt olvss el z erre vontkozó információkt! G/3.1 Külföldi ellenőrzés ltt áll-e válllkozás? Egy válllkozás kkor áll külföldi ellenőrzés ltt, h jegyzett tőkéjének több, mint 50%- külföldi tuljdonbn vn. H igen, kérjük, válszoljon z lábbi kérdésekre! Igen (1) Nem (0) 0 G/3.2 Ki gykorolj végső ellenőrzést válllkozás felett, és melyik országbn vn székhelye? A végső ellenőrzést gykorló egység foglmát z útmuttó trtlmzz. A végső ellenőrzést gykorló neve Országkód b Ország neve c G/3.3 Kérjük, sorolj fel zokt mgyrországi sját leányvállltit, melyekben 50%-nál ngyobb tuljdonosi részesedése! Neve Törzsszám b Tuljdoni rány, % c Bizonyltszám: oldl :03

4 M MUNKAÜGYI ADATOK (Lásd útmuttó) M/4. Létszám, kereset és egyéb munkjövedelem (Amennyiben székhelyén kívül máshol is vn telepe, kkor ezeket z dtokt területileg részletezve is jelenteni kell z M/4. dtlpon!) ( mezőgzdság, vd- és erdőgzdálkodás, hlászt főtevékenységű szervezetek kivételével)! Telepi dtlpok szám: 4 db Átlgos állományi létszám, fő Összes bruttó kereset Egyéb bruttó munkjövedelem b c Teljes munkidőben lklmzásbn állók Ebből (01-ből): nők Nem teljes munkidőben, de munkszerződés szerint hvi átlgbn leglább 60 munkórábn fogllkozttottk összesen ld. útumttót. Munkszerződés szerint hvi átlgbn 60 munkóránál rövidebb munkidőben fogllkozttottk (pl.: tkrítás npi két ór elfoglltsággl) Egyéb fogllkozttottk 05 Állományb nem trtozók A szervezet tevékenységében részt vevők együtt ( ) * Ebből (07-ből): nem mgyr állmpolgárságú munkválllók Techniki összesen ( ) A T/2 sz. táblábn "bérköltség" (12. sor) és z M/4. sz. táblábn jelentett "kereset" (07 sor "b" oszlop) tárgyévben közölt összege között eltérést csk kitöltési útmuttóbn (15. oldl) felsorolt tételek jelenthetnek */ Az "Egyéb bruttó munkjövedelem" összege ("c" oszlop) része T/2 tábl 13. sor "Személyi jellegű egyéb kifizetések"-nek M/5. Teljesített munkórák szám Összes teljesített munkór Ebből: túlór b Alklmzásbn állók és munkszerződés szerint hvi 60 munkóránál rövidebb munkidőben fogllkozttottk összesen Bizonyltszám: oldl :03

5 T TELJESÍTMÉNY ADATOK T/1. Bevételek Értékesítés árbevétele számviteli törvény szerint (72..) Ebből (01-ből): termelő, importőr árbevételében relizált regisztrációs, jövedéki és energidó (ELÁBÉ mitt lásd útmuttó) Ebből (01-ből): exportárbevétel 03 Egyéb bevételek (Lásd útmuttó) Ebből (06-ból): Biztosítóintézetektől kpott kártérítések (Lásd útmuttó) Sját előállítású eszközök ktivált értéke Techniki összesen ( ) Kérdőíven belüli összefüggések: H 8. sorbn szerepel dt, kkor beruházási dtnk is kell lennie. H 8. sorbn megdott dt trtlmzz z immteriális jvk értékét, kkor B/6. Az immteriális jvk tárgyévi változási c. táblázt 1., 4., 5., 6., 7. és 8.soribn meg kell bontni. H z 1. sorbn vn dt, kkor T/4 tábláztot is ki kell tölteni. Bizonyltszám: oldl :03

6 T/2. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Anyg- és energiköltség (Lásd útmuttó) Igénybe vett szolgálttások értéke (Lásd útmuttó) Ebből (03-ból): Munkerő-ügynökségeknek történő kifizetések (lásd útmuttó) 04 Közvetített (eldott) szolgálttások értéke Eldott áruk beszerzési értéke Ebből (06-ból): termékértékesítéshez kpcsolódó regisztrációs, jövedéki dó 07 Egyéb szolgálttások értéke (Lásd útmuttó) Ebből (08-ból): sját előállítású termék sját kereskedelmi egységbe történő kiszállításkor, illetve sját üzemben történő felhsználáskor megfizetett jövedéki és energi dó 09 bnkköltségek ( kmt kivételével) 10 biztosítási díjk (kivéve: tárgyi eszközök között elszámolt [ktivált], vlmint személyi jellegű kifizetések között elszámolt biztosítási díjkt) 11 Bérköltség (Lásd útmuttó) Személyi jellegű egyéb kifizetések (Lásd útmuttó) Bérjárulékok (Lásd útmuttó) Értékcsökkenési leírás (Lásd útmuttó) Egyéb ráfordítások (Lásd útmuttó) Ebből (16-ból): termékértékesítéshez kpcsolódó regisztrációs, jövedéki és energi dó 17 Techniki összesen ( ) Kérdőíven belüli összefüggések: A 4. sorbn szereplő érték nem hldhtj meg T/1. tábl 1. sorábn szereplő árbevétel 1/5-ét. A 6. sorbn szereplő ELÁBÉ értéke mx. z árbevétel értéke lehet. A 14. sorbn szereplő bérjárulékok értéke 12. és 13. sorbn szereplő értékeke összegének felét nem hldhtj meg. A 17. sorbn lévő jövedéki dó nem lehet több T/1. 2. sorábn szereplő jövedéki dóvl. Bizonyltszám: oldl :03

7 T/4. Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolás (A felsorolt tevékenységek szerinti árbevételnek ki kell dni T/1 tábl 01. soránk 100 %-át.) A Kitöltési útmuttóhoz mellékelt Segédletben megdjuk jnuár 1-jétől érvényes tevékenységek TEÁOR'08 szerinti felsorolását. Az önbesorolást támogtó (fordítókulcsot és trtlmi mgyráztot is trtlmzó) internetes lklmzás KSH honlpján (www.ksh.hu/osztályozások/teaor'08) elérhető. Amennyiben T/2. tábl 03 és/vgy 05 sorábn dtot közölt, kérjük, olvss el kitöltési útmuttó T/4. pontját, melyet "kiszervezett tevékenység" új besorolási szbályivl kiegészítettünk! A tevékenység TEÁOR'08 szerinti 4 számjegyű kódszám Az értékesítés nettó árbevétele (ÁFA nélkül) 1000 Ft b 1. legngyobb rányú tevékenység Víztermelés, -kezelés, -ellátás legngyobb rányú tevékenység Szennyvíz gyűjtése, kezelése legngyobb rányú tevékenység Folydék szállításár szolgáló közmű építése Techniki összesen Bizonyltszám: oldl :03

8 T/5. Készletek állomány Év elején Év végén b Sját termelésű készletek összesen (02+03) sorból: Késztermékek sorból: Félkész termékek és befejezetlen termelés Anygok Nem kell trtlmzni készletekre dott előleget. Áruk és szolgálttások Nem kell trtlmzni készletekre dott előleget Vásárolt készletek összesen (04+05) Készletek összesen (01+06) T/7. Egyéb Teljesítménydtok T/7.2 A teljes tevékenységét (termék előállítást illetve szolgálttás nyújtását) kidj-e lválllkozónk? A kitöltéshez szükséges információkt z útmuttó trtlmzz. Igen (1) Nem (0) T/7.3 H igen: z lpnyg z Ön (főválllkozó) tuljdonábn vn? Igen (1) Nem (0) T/7.4 H z lpnyg z Ön (főválllkozó) tuljdonábn vn, kkor dj meg, hogy z lválllkozóvl gyárttott termékek/végeztetett szolgálttások közül legngyobb árbevételű termék gyártás/szolgálttás nyújtás melyik TEÁOR 08 szkágztb trtozik: Szkágzt [NACE Rev.2. (TEÁOR'08)] Szkágzt megnevezése A kiszervezett tevékenység rövid leírás v. megnevezése mx 250 krkter (kötelező kitölteni): Bizonyltszám: oldl :03

9 B BERUHÁZÁSI ADATOK A beruházások teljesítményértéke - pénzügyi teljesítéstől függetlenül - z dott időszkr vontkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül befejezetlen beruházások értékét is trtlmzz. Kérjük tehát beruházásokt folymtosn, nem pedig z ktiváláskor jelenteni! B/1. Nemzetgzdsági és üzemgzdsági beruházások (Lásd útmuttót is) Lásd útmuttót (foglmi meghtározásr is). Az dtok nem trtlmzhtják lízingelt tárgyi eszközök és z immteriális jvk beszerzésének értékét. Azokt csk kérdőív B/4 illetve B/6 tábláibn kell szerepeltetni. Beruházások teljesítményértéke összesen (nemzetgzdsági beruházás) Hsznált tárgyi eszköz beszerzése vételáron (üzemgzdsági beruházás) 1000 Ft értékesítése eldási áron Épületek és egyéb építmények b c Belföldi (gyártású) gépek, berendezések Ebből (02-ból): Információs, kommunikációs techniki berendezések Belföldi (gyártású) járművek Ebből (04-ből): személygépkocsik Import gépek, berendezések (új és hsznált) 06 Ebből (06-ból): Információs, kommunikációs techniki berendezések 07 Import járművek (új és hsznált) 08 Ebből (08-ból): személygépkocsik 09 Ültetvények, erdők 10 Tenyész- és igásálltok 11 Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök 12 Ebből (12-ből): földtuljdon átruházási költsége (illeték stb.) 13 Összesen ( ) Bizonyltszám: oldl :03

10 B/4. Pénzügyi lízingszerződések (csk tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingtlnlízinggel együtt) 01 Lízingbe vett tárgyi eszközök értéke, 1000 Ft Ebből (01-ből): gépek, berendezések teljes értéke 02 járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül 03 személygépkocsik teljes értéke 04 Ebből (04-ből): zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmuttó) 05 Techniki összesen ( ) 06 B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és opertív lízingje A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és opertív lízingjére teljesített kifizetések értéke összesen Ft B/6. Az immteriális jvk tárgyévi változási Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem trtozik z immteriális jvk közé z lpítás-átszervezés ktivált értéke. Az ingtlnokhoz kpcsolódó vgyoni értékű jogokt számviteli előírásoktól eltérően itt, z egyéb immteriális jvk között kell szerepeltetni Ft Beszerzés és sját fejlesztés (tárgyévi növekmény) Értékesítés (áf nélkül) b Ásványkincsek feltárási költségei 01 Vásárolt számítógépes szoftver (lásd útmuttó) Vásárolt számítógépes dtbázis (lásd útmuttó) 03 Sját előállítású számítógépes szoftver (lásd útmuttó) 04 Sját előállítású számítógépes dtbázis (lásd útmuttó) 05 Licenc, know-how, (termék,gyártási engedély, gyártási eljárás védett ismeretei) 06 Szórkozttó, irodlmi vgy művészeti lkotások eredeti példányi 07 Egyéb immteriális jvk Bizonyltszám: oldl :03

11 Immteriális jvk összesen ( ) Bizonyltszám: oldl :03

12 B/7. A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése Figyelem: számszki összefüggés vn B/1. táblávl. (bővebben lást útmuttó) 1000 Ft Kód Terület Nemzetgzdsági beruházás (Új tárgyi eszközök beszerzése)* épület, egyéb építmény gép, berendezés és jármű ültetvény, erdő, tenyész- és igásállt föld, telek, egyéb nem termelt tárgyi eszköz összesen Üzemgzd.-i beruházás (Hsznált tárgyi eszközök beszerzése)* b c d e f 01 Budpest 02 Brny megye 03 Bács-Kiskun megye 04 Békés megye 05 Borsod-Abúj-Zemplén megye 06 Csongrád megye 07 Fejér megye 08 Győr-Moson-Sopron megye 09 Hjdú-Bihr megye 10 Heves megye Komárom-Esztergom megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye Szbolcs-Sztmár-Bereg megye Jász-Ngykun-Szolnok megye 17 Toln megye 18 Vs megye 19 Veszprém megye 20 Zl megye 21 Országhtáron kívül 22 ÖSSZESEN ( ) * / lásd bővebb mgyráztát z útmuttóbn Bizonyltszám: oldl :03

13 TERÜLETI MUNKAÜGYI ADATOK Amennyiben székhelyén kívül máshol nincs telepe vgy z székhellyel zonos közigzgtási egységen működik, kkor ezt lpot nem kell kitölteni! H megye, megyei jogú város területén több telepe is működik, úgy zoknk z dtit közigzgtási egységnek (megye, megyei jogú város) megfelelően össze kell vonni. A megyei dtok mindig megyei jogú városokbn levő telepek dti nélkül értendők, megyei jogú városokbn levő telepekről külön területi lpot kell kitölteni. A területi részletezéshez "fejezet hozzádás" segítségével lehet további M/4. dtlpo(k)t hozzádni kérdőívhez. megye/település kód: 05 Területi egység megnevezése: Borsod-Abúj-Zemplén megye Miskolc nélkül M/4. Létszám, kereset és egyéb munkjövedelem Átlgos állományi létszám, fő Összes bruttó kereset Egyéb bruttó munkjövedelem b c Teljes munkidőben lklmzásbn állók Ebből (01-ből): nők Nem teljes munkidőben, de munkszerződés szerint hvi átlgbn leglább 60 munkórábn fogllkozttottk összesen ld. útmuttót. Munkszerződés szerint hvi átlgbn 60 munkóránál rövidebb munkidőben fogllkozttottk Egyéb fogllkozttottk 05 Állományb nem trtozók 06 A szervezet tevékenységében részt vevők együtt ( ) * Ebből (07-ből): nem mgyr állmpolgárságú munkválllók Techniki összesen ( ) */ Az "Egyéb bruttó munkjövedelem" összege ("c" oszlop) része T/2 tábl 13. sor "Személyi jellegű egyéb kifizetések"-nek Bizonyltszám: oldl :03

14 TERÜLETI MUNKAÜGYI ADATOK Amennyiben székhelyén kívül máshol nincs telepe vgy z székhellyel zonos közigzgtási egységen működik, kkor ezt lpot nem kell kitölteni! H megye, megyei jogú város területén több telepe is működik, úgy zoknk z dtit közigzgtási egységnek (megye, megyei jogú város) megfelelően össze kell vonni. A megyei dtok mindig megyei jogú városokbn levő telepek dti nélkül értendők, megyei jogú városokbn levő telepekről külön területi lpot kell kitölteni. A területi részletezéshez "fejezet hozzádás" segítségével lehet további M/4. dtlpo(k)t hozzádni kérdőívhez. megye/település kód: 10 Területi egység megnevezése: Heves megye Eger nélkül M/4. Létszám, kereset és egyéb munkjövedelem Átlgos állományi létszám, fő Összes bruttó kereset Egyéb bruttó munkjövedelem b c Teljes munkidőben lklmzásbn állók Ebből (01-ből): nők Nem teljes munkidőben, de munkszerződés szerint hvi átlgbn leglább 60 munkórábn fogllkozttottk összesen ld. útmuttót. Munkszerződés szerint hvi átlgbn 60 munkóránál rövidebb munkidőben fogllkozttottk Egyéb fogllkozttottk 05 Állományb nem trtozók A szervezet tevékenységében részt vevők együtt ( ) * Ebből (07-ből): nem mgyr állmpolgárságú munkválllók Techniki összesen ( ) */ Az "Egyéb bruttó munkjövedelem" összege ("c" oszlop) része T/2 tábl 13. sor "Személyi jellegű egyéb kifizetések"-nek Bizonyltszám: oldl :03

15 TERÜLETI MUNKAÜGYI ADATOK Amennyiben székhelyén kívül máshol nincs telepe vgy z székhellyel zonos közigzgtási egységen működik, kkor ezt lpot nem kell kitölteni! H megye, megyei jogú város területén több telepe is működik, úgy zoknk z dtit közigzgtási egységnek (megye, megyei jogú város) megfelelően össze kell vonni. A megyei dtok mindig megyei jogú városokbn levő telepek dti nélkül értendők, megyei jogú városokbn levő telepekről külön területi lpot kell kitölteni. A területi részletezéshez "fejezet hozzádás" segítségével lehet további M/4. dtlpo(k)t hozzádni kérdőívhez. megye/település kód: 13 Területi egység megnevezése: Pest megye Érd nélkül M/4. Létszám, kereset és egyéb munkjövedelem Átlgos állományi létszám, fő Összes bruttó kereset Egyéb bruttó munkjövedelem b c Teljes munkidőben lklmzásbn állók Ebből (01-ből): nők 02 Nem teljes munkidőben, de munkszerződés szerint hvi átlgbn leglább 60 munkórábn fogllkozttottk összesen ld. útmuttót. Munkszerződés szerint hvi átlgbn 60 munkóránál rövidebb munkidőben fogllkozttottk Egyéb fogllkozttottk 05 Állományb nem trtozók 06 A szervezet tevékenységében részt vevők együtt ( ) * Ebből (07-ből): nem mgyr állmpolgárságú munkválllók Techniki összesen ( ) */ Az "Egyéb bruttó munkjövedelem" összege ("c" oszlop) része T/2 tábl 13. sor "Személyi jellegű egyéb kifizetések"-nek Bizonyltszám: oldl :03

16 TERÜLETI MUNKAÜGYI ADATOK Amennyiben székhelyén kívül máshol nincs telepe vgy z székhellyel zonos közigzgtási egységen működik, kkor ezt lpot nem kell kitölteni! H megye, megyei jogú város területén több telepe is működik, úgy zoknk z dtit közigzgtási egységnek (megye, megyei jogú város) megfelelően össze kell vonni. A megyei dtok mindig megyei jogú városokbn levő telepek dti nélkül értendők, megyei jogú városokbn levő telepekről külön területi lpot kell kitölteni. A területi részletezéshez "fejezet hozzádás" segítségével lehet további M/4. dtlpo(k)t hozzádni kérdőívhez. megye/település kód: 32 Területi egység megnevezése: Eger M/4. Létszám, kereset és egyéb munkjövedelem Átlgos állományi létszám, fő Összes bruttó kereset Egyéb bruttó munkjövedelem b c Teljes munkidőben lklmzásbn állók Ebből (01-ből): nők Nem teljes munkidőben, de munkszerződés szerint hvi átlgbn leglább 60 munkórábn fogllkozttottk összesen ld. útmuttót. Munkszerződés szerint hvi átlgbn 60 munkóránál rövidebb munkidőben fogllkozttottk Egyéb fogllkozttottk 05 Állományb nem trtozók A szervezet tevékenységében részt vevők együtt ( ) * Ebből (07-ből): nem mgyr állmpolgárságú munkválllók Techniki összesen ( ) */ Az "Egyéb bruttó munkjövedelem" összege ("c" oszlop) része T/2 tábl 13. sor "Személyi jellegű egyéb kifizetések"-nek Bizonyltszám: oldl :03

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett zonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN - 1 - Trtlomjegyzék Szám Űrlp

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2011. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 1 D2500-01 Kérelem - Főlap... 3 D0003-03

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 6.127.01.01 az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás jogcímre

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 6.127.01.01 az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás jogcímre KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 6.127.01.01 az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás jogcímre Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3 D0260-01 Támogatási kérelem

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.29.

L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.29. HU L 197/24 Az Európi Unió Hivtlos Lpj 2009.7.29. A BIZOTTSÁG 684/2009/EK ENDELETE (2009. július 24.) 2008/118/EK tnácsi irányelvnek jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállításához

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3.

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése és 257/2010.(XI. 9.) Korm.rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási

Részletesebben