KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: Internet: Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók: megfigyelése evont gzdsági szervezetek Az dtszolgálttás sttisztiki célr történik. Vlótln dtok közlése, z dtszolgálttás megtgdás, késedelmes dtszolgálttás üntető-, illetve szálysértési eljárást vonht mg után. ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 28 Mezőgzdság és szolgálttó ágztok A kérdőívet kitöltés előtt mentse el sját gépére. Kitöltés után cstolt állományként továíts lente tlálhtó e-mil címre. Kérjük figyeljen z előlp rovtink pontos és hiánytln kitöltésére is. Törzsszám: Sttisztiki : 22 Megye: Jász-Ngykun-Szolnok 16 Neve: NEFAG Ngykunsági Erdészeti és Fipri Zártkörűen Működő Részvénytársság Címe: 5 Szolnok város József Attil út utc 34 hsz. Küldendő: KSH Válllkozás-sttisztiki főosztályánk Levelezési cím: 1518 Budpest, Pf. 118, Budpest, Andor u Telefonszám: 1/229-8 Telefx: 1/ Beérkezési htáridő: tárgyévet követő március 31. E-mil: 29 március 3 év hó np PH. Vezető láírás A kérdőívet jóváhgyó vezető dti neve eosztás fx-szám telefonszám Bikkiné Tóth Ágnes vezérigzgtó 56/ / e-mil címe A kitöltők dti Tém, fejezetzonosító neve telefonszám fx-szám A kitöltésért felelős e-mil címe törzsszám* M (Munkügyi dtok) Pócs Istvánné 56/ / T (Teljesítmény dtok) Kemecsey Judit 56/ / B (Beruházási dtok.) Siklósné Fehér Dolli 56/ / * H fejezetet könyvelő cég tölti ki, kérjük nnk törzsszámát (z dószám első nyolc számjegyét) megdni! Az dtszolgálttássl kpcsoltos egyé szöveges megjegyzés: Megjegyzés A nemlegesség ok Amennyien z dtszolgálttás nemleges, kérem, szíveskedjen megfelelő kódot eírni: A szervezetnek nincs z dtgyűjtésre vontkozó tevékenysége (21); A szervezetnek z dtgyűjtésre vontkozó tevékenysége megszűnt (22); Az dott időszkn szervezetnek nincs z dtgyűjtésre vontkozó tevékenysége (23); Egyé ok mitt nemleges jelentés (24) Szöveges indoklás (h nemlegesség ok 24, feltétlenül kérjük indokolni): A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc Köszönjük z együttműködésüket! 18868

2 A gzdsági szervezet dti: törzsszám sttisztiki megye Nyilvántrtási szám: 1886/8 G REGISZTERKARBANTARTÓ ADATLAP 1.1 : ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 28 MEZŐGAZDASÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ ÁGAZATOK G/1. Azonosító dtok jvítás Amennyien címlpon tlálhtó előnyomott zonosító dtokn változás történt, kérjük zok helyesítését jelenlegi állpotnk megfelelően z lái pontokn megdni.* 1.2 Székhely cím: irányítószám település (város, község) kerület (Bp) településrész neve közterület neve közterület jellege (utc, tér st.) házszám helyrjzi szám épület lépcsőház földszint, emelet jtó * Felhívjuk szíves figyelmét, hogy z dtszolgálttás teljesítése nem váltj ki változások Cégíróságnál, APEHnál, illetve Okmányirodánál történő ejelentését. Amennyien dtin változás következett e, kkor válllkozásánk gzdsági formájától függően 26. évi V. törvény értelméen Cégíróságon, vgy 23. évi XCII. törvény értelméen z dóhtóságnál, vgy z 199. évi V. törvény és 256/2. (XII. 26.) Korm. rendelet értelméen z Okmányirodán változásejelentési kötelezettség terheli. G/2. Elérési dtok 2.1 A székhely telefonszám: 56/ (Kérjük vezetékes és/vgy moil-számot is feltüntetni körzetszámml együtt) 2.2 Levelezési cím (h székhelycímtől eltér): irányítószám település (város, község) kerület (Bp) településrész neve közterület neve közterület jellege (utc, tér st.) házszám helyrjzi szám épület lépcsőház földszint, emelet jtó Amennyien szervezet levelezési címe megszűnt, és új levelezési címe nincs, illetve zonos székhelycímmel, kódkocká X" jelet kérünk eírni: 1 X 2.3 Postfiók cím: irányítószám település (város, község) postfiók 2.4 E-mil cím:

3 A gzdsági szervezet dti: törzsszám sttisztiki megye Nyilvántrtási szám: 1886/8 G/3. A külföldi ellenőrzésre vontkozó információk Kérjük 28. decemer 31-i állpotnk megfelelően kitölteni! G/3.1 Külföldi ellenőrzés ltt áll-e válllkozás? Egy válllkozás kkor áll külföldi ellenőrzés ltt, h jegyzett tőkéjének tö, mint 5 %- külföldi tuljdonn vn. Igen (1) Nem () H igen, kérjük, válszoljon z lái kérdésekre! G/3.2 Ki gykorolj végső ellenőrzést válllkozás felett, és melyik országn vn székhelye? Végső ellenőrzést gykorló egység: z szervezet (vgy mgánszemély), melyet tuljdonosi láncoltot megvizsgálv nem ellenőriz más szervezet. Országként zt z országot kérjük eírni, hol végső ellenőrzést végző egység székhelye tlálhtó. An z eseten, h tö végső ellenőrzést gykorló egység létezik (pl. 5-5%-os részrány, vgy egyik tuljdonos részrány sem éri el z 5%- ot, de válllkozás 1% külföldi tuljdonn vn), kérjük z összes végső tuljdonost és országot feltüntetni A végső ellenőrzést gykorló neve Ország G/3.3 Sorzonosító Sorzonosító 1. Kérjük, sorolj fel zokt mgyrországi sját leányvállltit, melyeken 5%-nál ngyo tuljdonosi részesedése! (Amennyien tö leányválllt vn és nem elegendőek rendelkezésre álló sorok, meglévő tálázt dttrtlmávl zonos pótlpot szíveskedjen ecstolni.) Neve Törzsszám Tuljdoni rány, % c

4 A gzdsági szervezet dti: törzsszám sttisztiki megye Nyilvántrtási szám: 1886/8 M MUNKAÜGYI ADATOK (Lásd útmuttó) M/4. Létszám, kereset és egyé munkjövedelem Amennyien kérdőívhez M/4. dtlp is trtozik, kkor ezeket z dtokt kérjük területileg részletezve is jelenteni. ( mezőgzdság, vd- és erdőgzdálkodás, hlászt ű szervezetek kivételével)! Területi dtlpok szám d Sorzonosító Átlgos állományi létszám, fő Összes kereset, 1 Ft Egyé munkjövedelem, 1 Ft Teljes munkidően lklmzásn állók c Eől (1-ől): nők Nem teljes munkidően lklmzásn állók összesen Ide trtoznk edolgozók, z lklmzottként érezett szkmunkástnulók és egyé nem teljes munkidően fogllkozttottk Munkszerződés szerint hvi átlgn 6 munkóránál rövide munkidően fogllkozttottk Itt folymtos fogllkozttáson lpuló szerződéses jogviszonyn fogllkozttottk jelentendők (pl.: tkrítás npi két ór elfoglltsággl). 4 Egyé fogllkozttottk Ide trtozik egyéni válllkozás esetén dolgozó tuljdonos, nem fizetett segítő csládtg, illetve menedzsment zon tgj, kinek munkjövedelme leglá 5%-n profitól szármzik. Állomány nem trtozók 6 A szervezet tevékenységéen résztvevők együtt ( ) Eől (7-ől): nem mgyr állmpolgárságú munkválllók Techniki összesen (1+ +8) M/5. Teljesített munkórák szám Alklmzásn állók és munkszerződés szerint hvi 6 munkóránál rövide munkidően fogllkozttottk összesen Az M/4. tál sorin jelentett létszámr vontkozó ténylegesen ledolgozott munkór, eleértve munkhelyen eltöltött és elszámolt állásidőt, munkidően egyik munkhelyről másik munkhelyre történő utzási időt vlmint z időjárási tényezők mitti állásidőt. Sorzonosító Összes teljesített munkór munkór Eől: túlór

5 A gzdsági szervezet dti: Végzett-e 28-n gzdsági tevékenységet: igen (1) nem () H igen, kérjük töltse ki T TELJESÍTMÉNYADATOK rész megfelelő táláit! T T/1. T/2. TELJESÍTMÉNYADATOK Bevételek Értékesítés árevétele Az értékesített termékek, nygok, áruk és teljesített szolgálttások árkiegészítéssel és felárrl növelt, regisztrációs, jövedéki és energidót trtlmzó, engedményekkel csökkentett, áltlános forglmi dót nem trtlmzó értéke. Eől (1-ől): termelő, importőr árevételéen relizált regisztrációs, jövedéki és energidó (Lásd útmuttó) Egyé evételek (Lásd útmuttó) Sját előállítású eszközök ktivált értéke Az eszközök között közvetlen önköltségen állomány vett tárgyi eszközök és immteriális jvk értéke. Trtlmzni kell: tárgyi eszközök sját válllkozásn végzett létesítésével, ővítésével, rendeltetésváltozásávl, átlkításávl, felújításávl összefüggő munkák költségeit is. Az immteriális jvk ktivált értékénél számviteli előírástól eltérően csk termelésől szármzó jvkt lehet figyeleme venni. Nem trtlmzz: z lpítás-átszervezés ktivált értékét, fkitermelésre szánt erdők telepítésének értékét (melyet sját termelésű készletek között kell elszámolni), vlmint sját előállítású készletek állományváltozását. Techniki összesen ( ) Költségek és ráfordítások Anyg- és energiköltség (Lásd útmuttó) Igénye vett szolgálttások értéke (Lásd útmuttó) Közvetített (eldott) szolgálttások értéke A gzdálkodó szervezet áltl sját nevéen vásárolt és hrmdik féllel ( megrendelővel) kötött szerződés lpján, szerződésen rögzített módon részen vgy egészen, de változtln formán továértékesített (továszámlázott) szolgálttás. A még tová nem számlázott tételek vásárolt készletnek minősülnek. Az dt nem trtlmzht áltlános forglmi dót. Eldott áruk eszerzési értéke A vásárolt és változtln formán eldott nygok, áruk és göngyölegek áltlános forglmi dót nem trtlmzó eszerzési értéke. Az dtot sját felhsználási célr eszerzett, mjd ármely ok mitt továdott nygok, termékek eszerzési értékével együtt kérjük megdni. A rovt villmosener-gi-, gáz-, hő- és vízszolgálttó vállltok áltl továértékesítésre, elosztásr átvett villmos energi, gáz, hő és víz értékét is trtlmzz. Eől (5-ől): törzsszám sttisztiki megye 1 Nyilvántrtási szám: 1886/8 Sorzonosító Sorzonosító termékértékesítéshez kpcsolódó regisztrációs, jövedéki és energi dó Ft Ft Egyé szolgálttások értéke (Lásd útmuttó) Eől (7-ől): Bérköltség (Lásd útmuttó) Személyi jellegű egyé kifizetések (Lásd útmuttó) Bérjárulékok (Lásd útmuttó) Értékcsökkenési leírás (Lásd útmuttó) Egyé ráfordítások (Lásd útmuttó) sját előállítású termék sját kereskedelmi egysége történő kiszállításkor, illetve sját üzemen történő felhsználáskor megfizetett jövedéki dó Eől (13-ól): termékértékesítéshez kpcsolódó regisztrációs, jövedéki és energidó 14 Techniki összesen (1+ +14)

6 A gzdsági szervezet dti: T/4. Az összes árevétel tevékenységenkénti felsorolás (Lásd útmuttó) Nyilvántrtási szám: 1886/8 A Kitöltési útmuttóhoz mellékelt Segédleten megdjuk 28. jnuár 1-jétől érvényes tevékenységek TEÁOR 8 szerinti felsorolását. Az önesorolást támogtó (fordítókulcsot és trtlmi mgyráztot is trtlmzó) internetes lklmzás KSH honlpján (www.ksh.hu) elérhető. TEÁOR'8 fordítókulcs A tevékenységek szerint felsorolt árevétel összegének ki kell dni T/1 tál 1. soránk 95%-át! Ötödik legngyo rányú tevékenység Mezőgzdsági gép kölcsönzése Htodik legngyo rányú tevékenység Vdgzdálkodás, vdgzdálkodási szolgálttás Hetedik legngyo rányú tevékenység Közúti áruszállítás Nyolcdik legngyo rányú tevékenység Növényi szporítónyg termesztése Hulldék-ngykereskedelem Tizedik legngyo rányú tevékenység Egyé szálláshely-szolgálttás Tizenegyedik legngyo rányú tevékenység Gonféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, oljos mg termesztése Tizenkettedik legngyo rányú tevékenység #HIÁNYZIK A tevékenység TEÁOR'8 szerinti megnevezése (Az "" oszlopn válssz ki kódszámot, megnevezést nem kell eírni.) Legngyo rányú tevékenység Fkitermelés Második legngyo rányú tevékenység törzsszám F-, építőnyg-, szniteráru-ngykereskedelem Hrmdik legngyo rányú tevékenység Fűrészárugyártás Negyedik legngyo rányú tevékenység Erdészeti szolgálttás Kilencedik legngyo rányú tevékenység Tizenhrmdik legngyo rányú tevékenység #HIÁNYZIK Tizennegyedik legngyo rányú tevékenység #HIÁNYZIK Tizenötödik legngyo rányú tevékenység #HIÁNYZIK sttisztiki Sorzonosító A tevékenység TEÁOR 8 szerinti 4 számjegyű kódszám Az értékesítés árevétele (áf nélkül) 1 Ft megye Techniki összesen (1+ +15)

7 A gzdsági szervezet dti: törzsszám sttisztiki megye Nyilvántrtási szám: 1886/8 T/5. Készletek állomány 1 Ft Sorzonosító Év elején Év végén Sját termelésű készletek összesen A késztermékek, félkész termékek (vágóálltok), vlmint efejezetlen termelés év eleji nyitó és év végi záró készletállomány, előállítási költségen értékelve. Itt kell figyeleme venni sját előállítású göngyölegek készletállományát. Ide trtozik fkitermelésre szánt erdők telepítése is. A muttó nem trtlmzz vásárolt nygok, áruk és szolgálttások készletdtit Anygok Trtlmzni kell készletekre dott előleget is. Áruk és szolgálttások Trtlmzni kell készletekre dott előleget is. Vásárolt készletek összesen (4+5) Készletek összesen (1+6) T/7. Kiegészítő dtok Sorzonosító Munkerő-ügynökségeknek történő kifizetések (Lásd útmuttó) 1 1 Ft Biztosítóintézetektől kpott kártérítések Techniki összesen (1+2)

8 A gzdsági szervezet dti: törzsszám sttisztiki megye Nyilvántrtási szám: 1886/8 Volt-e szervezetnek tárgyi- vgy immteriális eszköz eruházás, igen (1) értékesítése, illetve tárgyi eszköz lízingje 28-n? nem () 1 H igen, kérjük, töltse ki B BERUHÁZÁSI ADATOK rész megfelelő táláit! B BERUHÁZÁSI ADATOK B/1. Nemzetgzdsági és üzemgzdsági eruházások (Lásd útmuttót is) Nemzetgzdsági eruházás: Új tárgyi eszközök eszerzése és sját válllkozásn (kivitelezésen) történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök ővítése, korszerűsítése, átlkítás, felújítás ( krntrtási munkák nélkül) tervezési, átírási, más járulékos költségekkel együtt. Üzemgzdsági eruházás: Hsznált tárgyi eszközök eszerzése és értékesítése. Az dtok nem trtlmzhtják lízingelt tárgyi eszközök és z immteriális jvk eszerzésének értékét. Azokt kérdőív B/4 illetve B/6 táláin kell szerepeltetni. 1 Ft Beruházások Hsznált tárgyi eszköz teljesítményértéke eszerzése Sorzonosító összesen vételáron értékesítése (nemzetgzdsági eruházás) sági eruházás) (üzemgzd- eldási áron c Épületek és egyé építmények A ingtlnokhoz kpcsolódó vgyoni értékű jogokt z egyé immteriális jvk között (B/6. tál 6.sor) kell jelenteni. Belföldi gépek, erendezések Belföldi (gyártású) járművek 2 3 Eől (3-ól): személygépkocsik 4 Import gépek, erendezések (új és hsznált) A hsznált eszerzést itt z oszlopn, hsznált értékesítést 2. sor c oszlopán kérjük jelenteni. Import járművek (új és hsznált) A hsznált eszerzést itt z oszlopn, hsznált értékesítést 3. sor c oszlopán kérjük jelenteni. Eől (6-ól) : személygépkocsik A hsznált eszerzést itt z oszlopn, hsznált értékesítést 4. sor c oszlopán kérjük jelenteni. Ültetvények, erdők A fkitermelésre szánt erdők telepítése készletek között (T/5. tál 1. sor) számolndó el. Tenyész- és igásálltok Az értékesítési célr szánt vágóálltok eszerzését és tenyésztését készletek között (T/5. tál 4. illetve 5. sor) kell elszámolni. Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök A meglévő föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök értéknövelését, meliorizációját z oszlopn, föld, telek földltti ásványkészletek, nem telepített erdők eszerzési költségét oszlopn kérjük elszámolni. Eől (1-ől): földtuljdon átruházási költsége (illeték st.) Összesen ( )

9 A gzdsági szervezet dti: törzsszám sttisztiki megye Nyilvántrtási szám: 1886/8 B/4. Pénzügyi lízing-szerződések (csk tárgyéven kötött szerződéseket kell jelenteni) Pénzügyi lízing keretéen eszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingtln lízinggel együtt) Eől (1-ől): gépek, erendezések teljes értéke 2 1 Lízinge vett tárgyi eszközök értéke, 1 Ft Eől (4-ől): járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül személygépkocsik teljes értéke zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmuttó) Techniki összesen (1+ +5) 6 B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú érlete és opertív lízingje A tárgyéven tárgyi eszközök hosszú távú érletére és opertív lízingjére teljesített kifizetések értéke Az összes egy évnél hossz tárgyi eszköz érlésre kifizetett tárgyévi összeg. 1 1 Ft B/6. Az immteriális jvk tárgyévi változási Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem trtozik z immteriális jvk közé z lpítás átszervezés ktivált értéke. Az ingtlnokhoz kpcsolódó vgyoni értékű jogokt számviteli előírásoktól eltérően itt, z egyé immteriális jvk között kell szerepeltetni. Sorzonosító Sorzonosító Sorzonosító Ásványkincsek feltárási költségei 1 Egyé immteriális jvk 6 Beszerzés és sját fejlesztés (tárgyévi növekmény) Vásárolt számítógépes szoftver és dtázis (lásd útmuttó) Sját előállítású számítógépes szoftver és dtázis (lásd útmuttó) 3 Licenc, know-how (termék, gyártási engedély, gyártási eljárás védett ismeretei) Szórkozttó, irodlmi vgy művészeti lkotások eredeti példányi 5 4 Értékesítés (áf nélkül) 1 Ft Immteriális jvk összesen ( )

10 A gzdsági szervezet dti: törzsszám sttisztiki megye Nyilvántrtási szám: 1886/8 B/7. A eruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése, 28 Kód 1 Budpest Terület épület, egyé építmény Új tárgyi eszközök eszerzése */ gép, erendezés és jármű föld, telek, ültetvény, egyé nem erdő, tenyésztermelt tárgyi és igásállt eszköz összesen c d e=(++c+d) 1 Ft Hsznált tárgyi eszközök eszerzése**/ f 2 Brny megye 3 Bács-Kiskun megye 4 Békés megye 5 Borsod-Aúj- Zemplén megye 6 Csongrád megye 7 Fejér megye 8 Győr-Moson-Sopron megye 9 Hjdú-Bihr megye 1 Heves megye 11 Komárom-Esztergom megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye Somogy megye Szolcs-Sztmár- Bereg megye Jász-Ngykun- Szolnok megye Toln megye 18 Vs megye 19 Veszprém megye 2 Zl megye */ **/ Országhtáron kívül ÖSSZESEN (1+ +21) Új tárgyi eszközök eszerzése és sját válllkozásn történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök átlkítás, ővítése, felújítás ( krntrtási munkák nélkül), nemzetgzdsági eruházás. Hsznált tárgyi eszközök eszerzése, üzemgzdsági eruházás. Figyelem! A 22. sor rovt= B/1. tál 1. sor rovt; c rovt= B/1. tál (8+9) sorok rovt; e rovt= B/1. tál 12. sor rovt; 1 rovt= B/1. tál ( ) sorok rovt; d rovt= B/1. tál 1. sor rovt; f rovt= B/1. tál 12. sor rovt

11 A gzdsági szervezet dti: törzsszám sttisztiki megye Nyilvántrtási szám: 1886/8 TERÜLETI ADATOK Területi egység megnevezése: M/4. Létszám, kereset és egyé munkjövedelem Sorzonosító Átlgos állományi létszám, fő Összes kereset, 1 Ft Egyé munkjövedelem, 1 Ft c Teljes munkidően lklmzásn állók 1 Eől (1-ől): nők 2 Nem teljes munkidően lklmzásn állók összesen Ide trtoznk edolgozók, z lklmzottként érezett szkmunkástnulók és egyé nem teljes munkidően fogllkozttottk. 3 Munkszerződés szerint hvi átlgn 6 munkóránál rövide munkidően fogllkozttottk Itt folymtos fogllkozttáson lpuló szerződéses jogviszonyn fogllkozttottk jelentendők (pl.: tkrítás npi két ór elfoglltsággl). 4 Egyé fogllkozttottk Ide trtozik egyéni válllkozás esetén dolgozó tuljdonos, nem fizetett segítő csládtg, illetve menedzsment zon tgj, kinek munkjövedelme leglá 5%-n profitól szármzik. Állomány nem trtozók 6 A szervezet tevékenységéen résztvevők együtt ( ) Eől (7-ől): nem mgyr állmpolgárságú munkválllók Techniki összesen (1+ +8)

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefo: 345-6 Iteret: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. ) Korm. redelet lpjá kötelező. Nyilvátrtási szám: 223/7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett zonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN - 1 - Trtlomjegyzék Szám Űrlp

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 3/. sz. melléklet válllkozás megnevezése 44 Nyíregyház, Korányi Fr. 12. Tel: (42) 523-333 válllkozás címe, telefonszám 214. április 3. Vgyonleltár-tervezet Keltezés: 214. június 2. válllkozás vezetője

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 124. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 21., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 124. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 21., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 21., péntek 124. szám Tartalomjegyzék 12/2012. (IX. 21.) PSZÁF rendelet 98/2012. (IX. 21.) VM rendelet 1396/2012. (IX. 21.) Korm. határozat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2011. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3.

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése és 257/2010.(XI. 9.) Korm.rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGBÍZÁSÁBÓL POLGÁRMESTERI HIVATALA ADÓIRODA KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez. a 6.126.04.01, A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcímre

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez. a 6.126.04.01, A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcímre KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a 6.126.04.01, A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcímre Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3 D1800-02 Támogatási kérelem Főlap...

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

1. Éves bevallás 2. Záró bevallás

1. Éves bevallás 2. Záró bevallás I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás Jakabszállás Község Önkormányzata Adóügyi Csoport 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14. 76/382-145/102 e-mail: ado@jakabszallas.hu 3. Előtársasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 1 D2500-01 Kérelem - Főlap... 3 D0003-03

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 6.127.01.01 az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás jogcímre

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 6.127.01.01 az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás jogcímre KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 6.127.01.01 az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás jogcímre Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3 D0260-01 Támogatási kérelem

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben