Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi május Átdolgozv: május

2 HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1] fx: [06-1] e-mil:

3 Trtlomjegyzék 1.Bevezetés Vezetői összefoglló A város jelene: ágzti és városrészi helyzetfeltárás Természeti és környezeti dottságok Városszerkezet Társdlom, humán szolgálttások Kultúr, közművelődés Közműellátottság Megközelíthetőség, közlekedés Gzdság Turizmus Városrészek A város funkciói, szerepe városhierrchiábn A város jövőképe Célok Az IVS megvlósítását támogtó eszközök A között megvlósítndó fejlesztés kcióterületei Ágzti helyzetfeltárás Történet Épített és természeti környezet A város természeti környezete A város épített környezetének jellemzői Társdlom Népesség számánk lkulás Népesség korösszetétele Képzettség A lkosság etniki összetétele Szociális helyzet Lkosság egészségi állpot Gzdság A város válllti szövetének jellemzői regionális összehsonlításbn A gzdság szerkezetének jellemzői A válllti szektor területi jellemzői Turisztik...84

4 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Vendégforglom Idegenforglmi kínált Lehetséges termék-csoportok / fejlesztési irányok Turisztiki vonzerők város szövetében Egészségügy, sport Alpellátás A járóbeteg-ellátás A fekvőbeteg-ellátás, z Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Rehbilitáció, Kórház utáni funkciók Kiemelt fontosságú területek: prevenció Az egészségügyi szolgálttások elhelyezkedése város szövetében Sport, mint z egészséges élet feltétele Szociális ellátás Pénzügyi ellátások Intézményi ellátások Okttás Az óvod, illetve z lsó és középfokú okttás Az intézményi struktúr változás: Az okttási intézményrendszer eredményessége Fejlesztési igények Felsőokttás Közművelődés, kultúr A város kulturális öröksége Kulturális intézmények és létesítmények Közmű Vizek, vízellátás Hulldékgzdálkodás Energiellátás Hírközlés, elektronikus kommunikáció Közlekedés Térségi közlekedési kpcsoltok, elérhetőség Városi közlekedés Területi vontkozások Városrészi helyzetfeltárás Belváros Hódtó Áltlános jellemzők, funkciók Lkónépesség jellemzői

5 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Fogllkozttás Lkáshelyzet Válllkozások SWOT-nlízis Tbán Trján Lkónépesség jellemzői Fogllkozttás Lkáshelyzet Válllkozások SWOT-nlízis Csúcs Béketelep Lkónépesség jellemzői Fogllkozttás Lkáshelyzet Válllkozások SWOT-nlízis Susán Lkónépesség jellemzői Fogllkozttás Lkáshelyzet Válllkozások SWOT-nlízis Újváros Lkónépesség jellemzői Fogllkozttás Lkáshelyzet Válllkozások SWOT-nlízis Kertváros - Kishomok Lkónépesség jellemzői Fogllkozttás Lkáshelyzet Válllkozások SWOT-nlízis Kútvölgy, Erzsébet, Szikáncs, Btid és tnyvilág Lkónépesség jellemzői Fogllkozttás

6 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Lkáshelyzet Válllkozások Mártély üdülőterület SWOT-nlízis Funkciók, város elhelyezkedése mgyr városhierrchiábn A város pozíciój városhierrchiábn Funkciók Jövőkép Pozitív jövőkép Negtív forgtókönyv Célok Hosszútávú cél Temtikus célok Kulturális központ Önkormányzti ellátórendszer modernizációj A Főiskol integrálás Gzdságfejlesztés Anti-szegregáció Közösségépítés Városrészi célok Belváros - Hódtó Trján - Tbán: Csúcs - Béketelep: Susán Újváros Kertváros Külső peremterületek: tnyközpontok és tnyvilág A strtégi koherenciáj Illeszkedés A célrendszer koherenciáj Agglomerációs - térségi együttműködés Az együttműködés területei Az együttműködés módszerei Az együttműködés továbbfejlesztésének területei Környezeti kompenzáció Akcióterületek kijelölése, s városrehbilitációs fejlesztések bemuttás Belváros - Tornyi János Kulturális Városrehbilitációs Progrm

7 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi A progrm elemei A Progrm költségvetése A Progrm forrási Tornyi János Kulturális Városrehbilitációs Progrm I. üteme Tornyi János Kulturális Városrehbilitációs Progrm II. üteme Szbdság tér - Szociális Városrehbilitációs Progrm Ipri területek fejlesztése Fő cél Tervezett tevékenységek Strtégi megvlósíthtóság, utánkövetése Ingtlngzdálkodási terv Nem fejlesztési jellegű eszközök Prtnerség Prtnerség, mint z IVS egyik temtikus célkitűzése Prtnerség z IVS készítése során Városfejlesztés szervezeti feltételrendszere Áltlános szervezetfejlesztési szempontok A városfejlesztő társság Településközi koordináció mechnizmusi Strtégi megvlósulásánk folymt, monitoring

8 1. Bevezetés 2007 végén indult z z intenzív munk, melynek eredményeként elkészült város strtégiáink összegzésére, zok továbbfejlesztésére épülő Integrált Városfejlesztési Strtégi (IVS). A Strtégi megfoglmzásánk közvetlen indok városrehbilitációs pályázt bedásához kpcsolt kötelezettség: s uniós költségvetési periódusbn megyei jogú városok városfejlesztési, városrehbilitációs típusú progrmjik megvlósításához csk bbn z esetben igényelhetnek támogtást, h z dott progrm illeszkedik város komplex fejlesztési strtégiájáb. Az IVS elkészítése ugynkkor illeszkedik város fejlesztés-politikájáb: Hódmezővásárhely fejlődése, fejlesztése több éve z dott szkterület városi szkértőinek közreműködésével meglkotott tervekben fogllt opertív progrmok szerint folyik. Az IVS e strtégii dokumentumok összegzése, továbbfejlesztése: helyzetkép, jövőkép és célrendszer, melynek mentén megvlósulht város fejlődésében meghtározó jelentőséggel bíró Tornyi János Kulturális Város-rehbilitációs Progrm és Mindennp Kultúr! Progrm, folyttódht egyebek mellett z Egészséges Vásárhely Progrm, z okttásfejlesztés, z információs társdlom kilkítás városbn. Az IVS szerkezetét, fejezeteit és zok trtlmát z Önkormányzti és Területfejlesztési Minisztérium áltl készített Városrehbilitáció Kézikönyv városok számár (2007. október) című tnulmány előírj. Hódmezővásárhely IVS-e követi z előírt szerkezetet és megfelel trtlmi követelményeknek. A Szociális és Munkügyi Minisztérium szkértőinek iránymuttási lpján elkészült z IVS mellékletét képező Anti-szegregációs Progrm, mely szintén illeszkedik város fejlesztési dokumentumink soráb: város vezetése kiemelt feldtánk tekinti városbn meglévő szociális különbségek csökkentését, szociális típusú problémák kezelését. Az IVS első fejezete, Vezetői Összefoglló megszokott néhány oldl terjedelmű összegző fejezeteknél tém összetettsége, illetve pályáztokbn elvárt mindenre kiterjedő információmennyiség ngyság mitt 25 oldl terjedelmű. A fejezetek sorrendje Kézikönyvben foglltkhoz képest nnyibn módosult, hogy z IVS kiegészült város jelenlegi helyzetének megértéséhez fontos történeti fejezettel, illetve, hogy helyzetelemzés megelőzi z A város szerepének meghtározás településhálóztbn című fejezetet, hiszen városhierrchiábn betöltött szerep, városi funkciók meghtározás helyzetelemzésből levont következtetések lpján lehetséges. Az Anti-szegregációs Progrm, mely z IVS bizonyos elemeinek részletes kifejtése, könnyebb kezelhetőség érdekében mellékletbe került.

9 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi A város célj, hogy minél htékonybbn hsználj fel forrásokt és látványos, további fejlesztéseket indító eredményeket érjen el. Ennek érdekében szükséges fejlesztések bizonyos fokú koncentrációj: s funkcióbővítő típusú városfejlesztési forrásokt város teljes egészében egy kcióterületre (AT), Belvárosr kívánj fordítni. Az IVS z elvárt módszertni követelményeknek megfelelően természetesen kijelöli fejlesztési irányokt város teljes területére, többi városrészre vontkozttv is. A város társdlmi- gzdsági jellemzői lpján z IVS 7 városrészt htároz meg főleg természetföldrjzi lpon meghtározott hgyományos városrészek helyett: 1. Belváros - Hódtó 2. Trján-Tbán 3. Csúcs-Béketelep 4. Susán 5. Újváros 6. Kertváros 7. Egyéb belterületek A városi- városrészi elemzéseknél problémát okozott, hogy városrészi dtok esetében csk 2001-es népszámlálási dtokr lehetett támszkodni. Városi szinten KSH áltl dott 2006-r vontkozó dtok mellett, hol lehetett legfrissebb dtok kerültek rögzítésre. A városrészi tendenciák elemzésénél z IVS KSH dtit csk kkor hsználj, h 2001-hez képest komolybb változás nem történt. Problémát okozott egyes esetekben z zonos évre vontkozó dtbázisok eltérése is, például KSH és z önkormányzti dtszolgálttások, z egyes strtégii tervek eltérő muttói. Ilyen esetekben z IVS sját, önkormányzti dtokt hsználj. Az IVS készítése z önkormányzt vezetői és munktársi, vlmint szkértő cspt szoros együttműködésén lpult. A munkmódszer leglényegesebb elemét Hivtl szkemberei és civil társdlom képviselőinek közreműködésével megtrtott műhelymunkák képezték. Ezek hozzájárultk helyzetfeltárás pontosításához, jvsltok lpvetően segítették célok meghtározását. A vásárhelyiek felelős tenni-krását jellemzi, hogy fórumokon sokn vettek részt. Vásárhely jövőjét lpvetően meghtározó progrm előkészítésének egyik első lépése z IVS. 9

10 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2. Vezetői összefoglló Hódmezővásárhely Közgyűlése 2006-bn htározt el város Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciójánk megújítását. E munk második szkszávl párhuzmosn - erre építve végén indult z másik lkotó folymt, melynek eredményeként 2008 májusábn elkészült Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Fejlesztési Strtégiáj (IVS). Az IVS-t z Önkormányzti és Területfejlesztési Minisztérium áltl kidolgozott Városrehbilitáció bn, Kézikönyv városok számár című módszertni útmuttó lpján, nnk elvárásit teljesítve dolgozták ki z önkormányzt szkemberei és közreműködő szkértők. Az IVS kézikönyv előírásink megfelelően egy olyn - jogszbályok áltl szbályozott tervezési dokumentumok sorából hiányzó - középtávú, integráló és strtégii szemléletű gondolkodást megtestesítő fejlesztési dokumentum, melynek elkészítése előfeltétele során Regionális Opertív Progrm áltl finnszírozott városrehbilitációs célú támogtások elnyerésének. Az IVS elkészítése ugynkkor szervesen illeszkedik város fejlesztés-politikájáb: Hódmezővásárhely szkértőinek fejlődése, közreműködésével fejlesztése több meglkotott éve z dott tervekbe szkterület fogllt, városi országos összehsonlításbn úttörő eredményeket elérő opertív progrmok szerint folyik. Az IVS e strtégii dokumentumok összegzése, továbbfejlesztése: helyzetkép, jövőkép és célrendszer, melynek mentén megvlósulht város fejlődésében meghtározó jelentőséggel bíró Tornyi János Kulturális Város-rehbilitációs Progrm és Mindennp Kultúr! Progrm, folyttódht egyebek mellett z Egészséges Vásárhely Progrm, z okttásfejlesztés, z információs társdlom kilkítás, illetve z esélyegyenlőség megteremtése városbn. Az Önkormányzti és Területfejlesztési Minisztérium, vlmint Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szigorú előírásokt foglmzott meg nem csupán dokumentum trtlmát, szerkezetét, hnem elkészítésének módszertnát illetően is. Ezen követelményeknek megfelelően z IVS széleskörű prtnerség jegyében készült z önkormányzt és hivtl szkpolitikusi és szkemberei, közszfér és mgánszfér bevonásávl. A gondoltok megosztásár, véleménynyilvánításr szkmi és civil fórumok, megbeszélések és beszélgetések, írásos véleménykérések nyújtottk teret. Az önkormányzt e tpsztltok nyomán z IVS megvlósítását is hsonló nyitott szellemben kívánj irányítni. Az IVS készítése során megtörtént: 10

11 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi város jelenlegi helyzetének értékelése: ágzti és területi - város terében vló elhelyezkedés szerinti - szempontok figyelembe vételével; város jelenlegi funkcióink elemzése, mgyr városhierrchiábn és térségben betöltött szerepének vizsgált; város remélt jövőbeni állpotánk kirjzolás, jövőkép megfoglmzás: jelen elemzése világossá tette, hogy z ideális jövő eléréséhez megkezdett pozitív folymtok megerősítése, tudtosn megtervezett fejlesztési feldtok megvlósítás vezet; fejlesztéseknek keretet dó strtégi megfoglmzás: hosszútávon érvényes, város megtrtó erejének növelésére vontkozó átfogó célnk, illetve zoknk középtávú kiemelt céloknk ellátórendszerek országos szinten is mintértékű progrmszerű modernizálásnk folyttás, illetve Kultúr város funkció megerősítése - kijelölése, melyek megvlósítás feltétele Dél-Alföldi régióbn és Dun-Kőrös-Mros-Tisz Eurorégióbn jelentős pozíciót betöltő, élhető és prosperáló város megteremtésének. Megtörtént 7-8 éves távltbn elérendő temtikus célok, egyebek mellett város kulturális értékeinek megőrzését és életre keltését lehetővé tevő városrehbilitációs cél kijelölése, vlmint fentiek teljesülését rövid távon támogtó városrészi célok meghtározás; strtégi megvlósulását segítő eszközök (nem fejlesztési típusú bevtkozások, szervezeti háttér, monitoring rendszer stb.) számb vétele; z opertív tervezés meglpozás: ltt fejlesztendő kcióterületek kijelölése: elsősorbn Belvárosbn megvlósuló Tornyi János Kulturális Városrehbilitációs progrm kereteinek meghtározás A város jelene: ágzti és városrészi helyzetfeltárás A város fejlesztési strtégiájánk meghtározásához elengedhetetlen hov igyekszünk? kérdés mellett hol trtunk most? kérdésre felelni. Az IVS készítése lehetőséget teremtett város helyzetének részletes vizsgáltár: jelen helyzet értékelésére rendelkezésre álló sttisztiki dtok elemzésével; fejlődési tendenciák kimuttásár z 1998 / 2001 / os muttók összehsonlításávl; város helyének kijelölésére régiós megyei jogú városokkl vló összehsonlítás eszközével. A dokumentum első részében rögzített helyzetkép z dtok értékelése mellett közelmúltbn készült ágzti típusú strtégiák eredményeinek figyelembe vételével és tervező munk során készült helyi interjúk, műhelybeszélgetések, konzultációk keretében elhngzott vgy írásbn z Önkormányzthoz eljutttott vélemények lpján kpt meg végleges formáját. 11

12 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Hódmezővásárhely lkosságszámát tekintve legkisebb, kiterjedése szempontjából pedig legngyobb dél-lföldi megyei jogú város. Speciális város: régióközpont Szeged közelsége, ngyvárosi szomszédság számos előnnyel, ugynkkor elsősorbn mi közigzgtási rendszer együttműködésre még mindig csk kevéssé ösztönző volt mitt számos hátránnyl jár. Szeged vonzás ngyon erős, számos fejlesztési lehetőséggel Szeged tudott és tud is élni, míg Hódmezővásárhely nem. Vásárhely kistérségi központ, sját közigzgtási területén belülre került környező tnyközpontok és szórvány tnyák, vlmint z gglomerációját lkotó 4 kistelepülés vontkozásábn. Fejlődésének strtégii feltétele: Szeged pólusváros sikeressége; két város kpcsoltánk szorosbbá válás Természeti és környezeti dottságok A város z ország npsütésben gzdg, cspdékbn szegény területén fekszik, z ország leglcsonybbn fekvő város, melynek fő természeti dottság szántóföldi művelésnek kedvező, jó minőségű tlj. Kiemelkedő természeti tőke víz: térség jelentős felszíni és felszín ltti rtézi vízkészlettel rendelkezik. A víz ugynkkor problémákt is okoz, cspdékos időben jelentős térségben z ár- és belvízveszély, vízhiányos, szályos periódusok pedig mezőgzdsági termelésben okoznk károkt. A térség egyszerre szenved víztől és nnk hiányától. Az grár szkemberek hngsúlyozzák, hogy térség gzdság érdekében kiemelt feldt vízkormányzás rendszerének fejlesztése Városszerkezet A város dél-lföldi város, melynek struktúráját mi npig meghtározz város mezővárosi múltj: város központj, Belváros z emeletes házkból és rngos prsztpolgári házkból épült városis mg köré szerveződött; z ezt hjdnán körülvevő széles flusis építési övezetből lkultk ki m lpvetően kertvárosi jellegű lkóterületek; zárt településen kívül, de városflll el nem válsztv, htárbn, mi külterületen álltk hrmdik építési övezetet jelentő tnyák, melyek egy részén fejlődött tovább mi tnyvilág, tnyközpontok. A város épített örökségének jelentős része megsemmisült város 20. százdi történelme során. A megmrdt értékeket, város épített környezetét és városkrktert vizsgáló 12

13 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Műemlékvédelmi Koncepció 2007-ben készült, listázt z érintett épületeket, tuljdonviszonyokt, műszki dtokt és hsználtr vontkozó jvsltokt: város legrégebbi műemléke csomorkányi templomrom, százdbn létrejött Csomorkány nevű település templom; jellegzetes vásárhelyi műemlék z árvíz-védelmi kűfl, melynek folymtos krbntrtás szükséges; műemléki épületek jelentős része Belváros központi részében koncentrálódik, jórészt százdi épületek: brokk templomok, klsszicist stílusú középületek (iskol, városház, kszinó, szállod), melyek legfontosbb értéke létezésük, város klsszikus, városis városképének biztosítás; műemléki védelmet élvez néhány külterületi épület, tny: Kopáncsi Tnymúzeum, illetve prszti - gzdsági élet emlékei, Mgtár, Szélmlom, Présház, Fzeksház; A példértékűen felújításr került zsingóg. szkértők fő megállpítás, hogy z országos védettségű műemlékek mellett figyelemre méltó város helyi védelem ltt álló épületállomány, épített öröksége: kiemelkedő értéket képviselnek döntően százd fordulójáról fennmrdt téglépületek és száz évnél idősebb, népi építési örökséget képviselő tnyák. A 21. százdi építészet vásárhelyi ékköve városképbe illeszkedő, ugynkkor vlóbn modern Emlékpont. Az épített értékek megóvásához kpcsolódó kiemelt feldt Tornyi János Múzeum és m már műemléki védettséget élvező, Jnáky István áltl tervezett Petőfi Sándor Művelődési Ház megújítás Társdlom, humán szolgálttások A város társdlmát közel fős lkosság jelenti: e lkosság, mint z ország ngyvárosink lkosság áltlábn, elöregedő, z idősek város terében koncentráltn élnek. A városlkók szám csökken, prognózisok szerint z elkövetkező időszkokbn jelentős további fogytkozás várhtó. Problém, hogy város nehezen őrzi meg fitljit, jellemző, hogy másutt diplomázó vásárhelyiek közül sokn nem térnek vissz városb, nem jellemző bevándorlás. A város megtrtóerejét növelő intézkedések keretében - sokt tesz folymt fékezéséért: létrehozt egyebek mellett Vásárhelyi Fitlokért Közlpítványt, melynek célj vásárhelyi fitlok első lkáshoz jutásánk támogtás ( helyi bbkötvény sikerét muttj, hogy m már 830 regisztrált kisgyermeknek utlj hvont meghtározott összeget 13

14 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi z lpítvány). Szintén fitlok megtrtását célozzák kilkított minőségi bérlkások, z ingyen rendelkezésre bocsátott építési telkek (z elmúlt időszkbn összesen 102 db), illetve városbn vló letelepedést vállló egyetemi hllgtók részére pénzügyi támogtást biztosító Bky ösztöndíj. A lkosság szociális típusú problémái, városbn megjelenő szegénység leginkább fogllkozttási problémákhoz kötődik, melyeket felerősít / melyeknek ok lkosság egy részének viszonylgos elzártság ( lkosság 8,3%- külterületeken él), rom lkosság itt is megjelenő, országosn ismert és megoldtln helyzete. A város fogllkozttási gondok enyhítésére hozt létre munkhelyteremtési lpját, melynek pénzügyi hozzájárulásávl 2007 ót 560 új munkhelyet létesítettek vásárhelyi válllkozók. A város egyéb eszközökkel is küzd szegénység és szegregálódás ellen: szociális ellátórendszerének fejlesztése során kiemelt szempontnk tekinti szolgálttásokhoz vló egyenlő hozzáférés feltételrendszerének megteremtését. A város humán szolgálttási jellemzően mgs színvonlúk. Az önkormányzt sokt költ mind szociális, mind z okttási, mind z egészségügyi ellátó intézményrendszerének fejlesztésére. A szociális típusú problémák kezelésére város pénzbeli támogtásokt nyújt, vlmint lp- és szkosított feldtellátó intézményrendszert működtet. A szociális szempontból hlmozott problémákt muttó területeket, szegregátumokt, melyekben z lcsony státusú lkosság koncentrálódik, z ntiszegregációs progrm keretében kívánj orvosolni. A város sját forrásink terhére elindított telep-felszámolási progrmját, jelenleg z Észk utci telep felszámolásánk városrehbilitációs progrm előkészítése áltl folyik. nyújtott A város élni kíván szociális ( s lehetőséggel városrehbilitációs progrm 2. üteme), megvlósítndó bevtkozások tervezése elindult. Az önkormányzt tudtábn vn problémáknk, folymtosn figyeli lkosság szociális helyzetének lkulását, számos, z esélyegyenlőség kérdésével fogllkozó dokumentum jvsltink megfelelően kezeli területet. Az ellátórendszerre komoly feldtok hárulnk, z önkormányzt szociális típusú kidási évről évre növekszenek, jelentős terhet rónk város költségvetésére. Egyebek mellett ennek ellensúlyozás érdekében z ellátó intézményrendszerben modell értékűen megvlósult htékonyság- és minőségjvító rcionlizálás: közel 350 fővel működő Kpcsolt Központ minőségi szolgálttásokt nyújt rászorulók számár. Sikeres pályáztoknk köszönhetően z intézményrendszer bizonyos elemei korszerűek (Csodház, hjléktlnok számár kilkított nppli melegedő), más elemei jelentős megújításr várnk (Kovács-Küry Idősek Otthon). A város teljes körű okttási intézménystruktúrát működtet, melyet kiegészít z egyéb fenntrtói kör áltl működtetett lsó- és 14 középfokú okttási intézmények hálózt.

15 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Vásárhelyen lkosság számár biztosított minőségi okttási ellátás befektetés jövőbe. Az elv gykorlt is: megfelelő szkmi előkészítést követően z esélyegyenlőség megteremtése, korszerű tudásátdás, illetve költséghtékonyság égisze ltt gyökeresen átlkult z önkormányzti fenntrtású intézmények rendszere. Az átlkítási és fejlesztési progrmnk köszönhetően megvlósult - várhtó demográfii változások figyelembe vételével - z integrált óvodi és áltlános iskoli okttás rendszere, jelenleg folyik középfokú intézmények átlkítás. Felsőfokú okttás is vn városbn: Hódmezővásárhelyen működik Szegedi Tudományegyetem Mezőgzdsági Kr, melynek helyzete nem megnyugttó város vezetői számár, z intézmény megtrtás fontos feldt. A város - költségvetését jelentősen terhelve - kötelező feldtin túlmuttó feldtokt is felválll (mindennpos testnevelés, tnszervásárlási kedvezmények, sportutlvány, gyermekétkeztetés), sokt fordít gyermekek egy hrmdát jelentő hátrányos helyzetű, illetve sjátos folymtosn nevelési igényű érzékelhetővé gyermekek válnk: helyzetének 2006-bn jvításár. negyedik Az lklomml eredmények került sor kompetencimérésre z iskolákbn, s míg z áltlános- és középiskolák jelentős része 2003bn nem érte el z országos átlgot, 2006-r z országos átlgon (ngyvárosok között is kiemelkedően) felül teljesítő intézmények kerültek túlsúlyb. A város folymtos pályázássl kívánj orvosolni ngy költségű infrstrukturális típusú problémákt. A vásárhelyi lkosság hzi összehsonlításbn átlgos tehát uniós összehsonlításbn kedvezőtlen - egészségi állpotbn vn. Az egészséges népesség ugynkkor jövő Vásárhelyének egyik legfontosbb lppillére. A város vezetése tisztábn vn zzl, hogy lkosság egészségi állpotánk megőrzése, jvítás és z egészségben eltöltött életévek meghosszbbítás érdekében elengedhetetlen z egészség védelme, betegségek megelőzése, zz felvilágosítás és z egészségtudtos mgtrtás ösztönzése. A város számár ezért kiemelt fontosságú város egészségügyi ellátórendszerének fejlesztése. A fejlesztés rendszerváltás ót nyomon kísérhető. Az utóbbi években folymtnk keretet dnk város egészségügyi szkemberei áltl készített strtégii nygok, vlmint z országos szinten is példértékűen működő Egészséges Vásárhely Progrm (EVP). Az EVP célj lkosság egészségi állpotánk jvítás / egészségmegőrzés prevenció, szűrés, z egészséges életmódr ösztönzés, kockáztok elkerülésének elősegítése eszközeivel: koncepció szerint feldt Kórház előtti funkciók működési rendszerének felállítás és működtetése. Az átfogó progrm keretében megvlósult több mint 2000 fő közintézményben dolgozó szűrése, elindult dohányzásellenes progrm, folymtosk z egészségmegőrzést tnító események és kpcsolódó szűrési kmpányok. 15

16 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi A évben megkezdődött országos egészségügyi reform jelentős mértékben érintette város kórházát: 430 ágyból mindösszesen 344 ágy mrdt, s korábbi 315 ktív ágyból miniszteri döntésnek köszönhetően m csupán 116 z ktív. Ez régióbn példátln mértékű, 63 %-os ktív ágyszám csökkenést jelentett. A kórház z átszervezéskor létéért küzdött, m zonbn sikeres helyi reformoknk köszönhetően nygi helyzete stbilizálódni látszik, pályázti források segítségével fejlesztésekre is sor kerülhetett. Az egészségügyi intézményrendszer leginkább hiányzó eleme korszerű járóbeteg-ellátást biztosító szkorvosi rendelő Kultúr, közművelődés A város infrstrukturális és szellemi fejlődésében mindig meghtározó szerepet játszott kultúr. A város jelenlegi vezetése számár nyilvánvló, hogy városnk m is fejlesztő erejévé válht z épített örökségében, szellemiségében, tegnpi és mi Vásárhely lkotó művészeinek lkotásibn megtestesülő művészi lkotóerő. Fotó: Az Emlékpont homlokzt, éjszki kivilágításbn M még kultúr mecénás város. Nem lkultk ki igzán válllti szponzoráció módji sem központilg ösztönző szbályozói -, kevés tőke művészet, kultúr világábn. A Város Önkormányzt ezért kiemelt feldtánk tekinti kultúr és közművelődés támogtását: város kulturális örökségeinek megóvását, z épített környezet állpotánk megőrzését, jvítását, vlmint lkosság és kiemelten gyermekek és z ifjúság kultúrszeretetének kilkítását, kultúrához férésének elősegítését. Jelenleg folyik Mindennp kultúr! progrm koncepciójánk kilkítás, melynek központi eleme z iskolás gyermekek, fitl felnőttek, vlmint z olvsókörök közösségei számár minőségi kultúr fogysztásához szükséges feltételek és progrmok megteremtése. A kulturális és közművelődési kínált kvntittív és kvlittív bővítése lényeges, hiszen mind helyi lkosság életminőségének jvítás ( város, mint lkóhely vonzóvá tétele), mind pedig - város identitását, rcultát meghtározó legfontosbb turisztiki vonzerőként turisták elvárásink minél mgsbb szintű kielégítése ( város, mint turisztiki célpont vonzóvá tétele) szempontjából fontos tényező. 16

17 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Ezen koncepció lpján város z elmúlt években átvette Csongrád Megyei Önkormányzt fenntrtásábn lévő muzeális intézményeket - nemcsk fenntrtói szerepkört, hnem tuljdonjogot is z Alföldi Gléri, népi műemlékek kiállítóhelyei, vlmint Tornyi János Múzeum esetében. A város kulturális intézmények működésének htékonybbá tétele érdekében hsonló tevékenységet ellátó intézményeket egy nyintézményben, Tornyi János Múzeum és Közművelődési Központbn egyesítette. A személyi struktúr átláthtóbbá tétele mellett fokoztosn jelentkeznek szkmi előnyök: z összevonás során egy olyn intézmény jött létre, mely eleget tesz modern idők kívánlmink is, megvlósult muzeológi és közművelődés összekpcsolódás. A városbn számos, minden évben megrendezésre kerülő kulturális ngyrendezvény vn: ezek zonbn m még képzőművészek világábn kiemelkedő jelentőségű Őszi Tárlt kivételével csk regionális jelentőségűek. A pezsgő, lkotó szellemiségű kulturális élet feltétele megfelelő, kretív szellemiséget sugárzó infrstrukturális háttér. Problémát jelent, hogy kulturális intézmények jelentős része pozitív kivételt jelentő, nívós progrmkínáltánk köszönhetően jelentős látogtószámot produkáló Emlékpont kivételével nem korszerű, közösségteremtésre lklmtln, minőségi progrmokhoz, kiállítási nygokhoz nem méltó épületben tlálhtó. A közösségekbe szerveződő kretív befogdó és lkotó vásárhelyiek és z idelátogtók számár ugynkkor ngyon fontos kretivitást sugárzó, hgyományokt tükröző, ugynkkor modern városi környezet. Ennek megteremtését tűzi ki célként Tornyi János Kulturális Városrehbititációs progrm, melynek kcióterülete Belváros, ezen belül Kossuth tér, z Andrássy út, illetve Dr Rpcsák András út és közvetlen környezete Közműellátottság A városok fejlődőképességének egyik feltétele megfelelő közműellátottság. Az dtok lpján megállpíthtó, hogy Vásárhely jó pozícióbn vn, z ellátottság mértéke vlmennyi közmű vontkozásábn z országos átlg feletti, Csongrád megye átlg feletti, megyei jogú városokbn tpsztlhtóknk megfelelő. Ki kell emelni, hogy rendszerváltás ót z önkormányzt jelentős fejlesztéseket vlósított meg város ellátó rendszerének tökéletesítése érdekében. Egyebek mellett ennek elismerését is jelenti város áltl 1997-ben elnyert Európ-díj Becsületzászló fokozt, mely z intézményi fejlesztések mellett z infrstrukturális fejlesztéseket (szennyvíztisztító, cstornázás, szilárdhulldék-lerkó telep, geotermál rendszer, kerékpárút-hálózt, közvilágítás-korszerűsítés, kórház rekonstrukció) honorált. A város z zót eltelt időben is és jelenleg is folymtosn fejleszti rendszerét. Már központi belterület ivóvíz- / szennyvízelvezetés- / elektromos árm- és gázellátás teljes 17

18 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi mértékben kiépített. Figyelembe kell venni, hogy város szerkezeti tuljdonsági mitt (htlms külterület, tnyközpontok, szórvány-tnyák) fjlgosn sokkl ngyobb befektetéssel tudj biztosítni z ellátást, mint többi megyei jogú ngyváros. Jellemző, hogy mennyiségi igények gykorltilg teljesülnek, szükség vn zonbn minőségi fejlesztésekre. A lkosok ellátásánk szempontjából kiemelkedő jelentőségű geotermián lpuló távfűtési rendszer, korszerű és még jelentős kihsználtln kpcitássl rendelkező regionális hulldéklerkó vgy z e-önkormányzti szolgálttásokhoz nélkülözhetetlen infrstruktúr. A hiányosságok leginkább külterületen, illetve vízelvezetési, öntözési és termálvíz további hsznosítását lehetővé tevő rendszerekben vnnk Megközelíthetőség, közlekedés Hódmezővásárhely közúti megközelíthetősége viszonylg jó, város Budpestről 2 ór ltt elérhető, z M5 utópály szegedi lehjtój 25 km távolságr vn. Csongrád megye egyik sjátosság két megyei jogú város, Szeged és Hódmezővásárhely fiziki közelsége, s ebből dódó igen intenzív kpcsoltuk. A régióközpont városból 47.sz. főútról érhető el. Az útszkszon jelentős forglom bonyolódik (11600 jármű/np), mi indokolt/-j z út jelenleg folyó négynyomásúvá lkítását. A város közlekedési helyzetében fő problém városközpont túlterheltsége, melynek megszűntetését, minőségi ugrást tervezett tehermentesítő út megépítése jelenti mjd. A közlekedésért felelős szktárc vezetése ígéretet tett városnk beruházás 2009-re tervezett indításár. A város z IVS készítésével egy időben pályázott Dél-Alföldi Régió ROP-os forrásir, sikerrel, így indíthtó lesz z Iprtelepi feltáró út építése 47. sz. főút felé. Ezzel egyszerre két cél is megvlósul, várhtón jelentősen csökken mjd 47-es és 45-ös főútvonlon városr zúduló, Mkó felé hldó, illetve onnn érkező forglom, s z ipri prk közvetlenül és könnyen elérhetővé válik 47-es út irányából. A város közlekedési szkemberei vizsgálják kevéssé kihsznált vsútvonl fejlesztésének lehetőségeit: tervezés jelenlegi szkszábn regionális vsút rendszerének kilkítás látszik htékony és megvlósíthtó megoldásnk. A közlekedés témköréhez kpcsolódik város egyik lp problémáj, belváros közlekedési túlterheltsége, melynek legfontosbb ok, hogy városb vezető utk jelenleg Hódmezővásárhely belvárosán keresztül lkotnk hálóztot. A város legngyobb forglmú és egyben átmenő forglmt is bonyolító útvonli városközponton vezetnek keresztül. A 45ös út gykorltilg kettészeli városrészt, elválsztv egymástól például város kulturális intézményeit vgy város főterét és központi sétáló utcát. A város számár prioritást élvező fejlesztés z élhető, zz közösségi terek, sétáló utcák mentén szerveződő 18

19 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi forglommentes városközpont megteremtése. Az ennek megvlósításár vontkozó projektelemeket város be kívánj emelni város-rehbilitációs források áltl támogtott progrmjáb. Kiemelten fontos Dr. Rpcsák András út több ütemben megvlósíthtó átdás gylogosoknk, illetve prkolási gondok megoldás. A város mérete, domborzti dottsági kedveznek kerékpáros közlekedésnek. A városbn z elmúlt évtizedben legfontosbb forglomármlási irányokbn kiépültek kerékpárutk és sávok, 2007 végére közel 30 km-nyi városi kerékpárút (külterületen m, belterületen m), mit város folymtosn tovább fejleszt. Folymtosn bővül várost és z gglomerációs településeket összekötő hálózt: Mártély felé évek ót vezet kerékpárút, 2008 során pályázti pénzből megvlósul 45-ös út mentén Brttyosig, illetve Mindszentig vezető kerékpárút is Gzdság Hódmezővásárhely z ország egyik legelmrdottbb régiójábn tlálhtó, gzdság mgábn hordozz térségben áltlábn jellemző problémákt. A városbn z dottságoknk, jó minőségű földnek köszönhetően évszázdokon keresztül mezőgzdság volt meghtározó gzdsági ágzt. Ez szektor m is viszonylg ngy fogllkozttó (sok csládi válllkozás, sok z őstermelő és jelentős z időszkosn fogllkozttott munkerő is) és z országos viszonyltbn is kiemelkedő teljesítményű vállltokon keresztül jelentős gzdsági erőt is képvisel. A mezőgzdsági termeléshez ugynkkor nem kpcsolódik szervesen más gzdsági tevékenység. Elsősorbn szocilist iprosítási folymtnk köszönhetően lkult ki vásárhelyi ipr, melyben m jelentősen átlkulv, de működik és fejlődik hgyományokr is épült kerámiipr, illetve precíziós műszerek gyártás. Jelentősebb súllyl bír még textilipr, gépgyártás és z építőipr. A vásárhelyi iprr zonbn z lcsony hozzádott érték teremtés, K+F hiány jellemző. Ez lól elsősorbn mérleggyártó, illetve orvosi műszergyártó cégek kivételek. A vállltok ágzti szerkezete szolgálttó vállltok dominnciáját muttj. A KKV-k mgs rány z országos és nemzetközi trendeknek megfelelő, kedvezőtlen ugynkkor társs válllkozások viszonylg lcsony, illetve mikro-válllkozások meghtározó rány. A válllti struktúr nem kedvező város versenyképessége szempontjából, hiszen város válllti áltl kínált munkhelyek jellemzően viszonylg lcsony jövedelmek relizálását teszik csk lehetővé. A városbn mindezek mellett viszonylg mgs munknélküliség is, lcsony fogllkozttás, városr jellemző dtok kedvezőtlenebb helyzetet muttnk, mint ngyobb megyei jogú városokbn. 19

20 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi A válllti szövetben sok kis forglmú, kevéssé jövedelmező cég, így lcsony városegyebek mellett fejlesztésekre fordíthtó - iprűzési dóbevétele is. Vásárhely gzdsági muttói régiós megyeszékhelyeknél kedvezőtlenebb helyzetre utlnk, város vezető pozíciót kisvárosok közötti összehsonlításbn nyer. Vásárhely gzdságánk ugynkkor környező kisvárosoknál jelentősen ngyobb számú lkos megélhetését és színvonls ellátását kell biztosítni. A város z országhtárhoz közeli fekvése következtében nem csk régió ngyvárosivl versenyez, hnem ngy ütemben fejlődő román városokkl (pl. Temesvár) is. E városok gzdsági potenciáját (tőke- és munkerővonzó képességét) csk egy ngyobb léptékű térségi összefogás eredményeként létrejövő, Szeged központú, környező középvárosokt, így Hódmezővásárhelyt lközpontként mgábn foglló gzdsági régió tudná ellensúlyozni. A város folymtosn tesz vállltok működési feltételeinek jvításáért: fogllkozttást támogtó progrmj mellett kiépítette és fejleszti z Ipri Prkot, segíti kerámi szektor szereplőinek együttműködését, nemzetközi példák segítségével (Interreg progrm keretén belül) kívánj támogtni kretív iprágk fejlődését. A város gzdság rendelkezik fejlődési potenciálll, ezek kihsználásához további céltudtos fejlesztés-támogtó politikár, koordinált és integráló típusú bevtkozásokr vn szükség Turizmus Hódmezővásárhelyen minden megtlálhtó hhoz, hogy z ideérkező turist jól érezze mgát: műemlékek, múzeumok, glériák, néprjzi és népművészeti emlékek, színvonls kulturális események, országosn ismert élénk képzőművészeti élet, természeti környezet, folyó- és állóvizek, termál- és gyógyvizek. Hsonlón Dél-Alföld ngyobb városihoz. Az idegenforglom működését illusztráló keresleti dtok zonbn egyértelműen zt muttják, hogy jelenleg nem elég erősek, nem jól működnek város turisztiki szempontból fontos vonzerői. A város dottságink, illetve koncepciózus fejlesztési progrmoknk eredőjeként zonbn két irány, két húzó turisztiki termék körvonlzódik: kultúr / kulturális turizmus, illetve z egészség /wellness és kpcsolódó ktív, illetve ökoturizmus területe. A két fő terméktípus szervesen kpcsolódik város két kiemelt fejlesztési területéhez: továbbfejleszthetőek / kiegészíthetőek és turisztiki vonzerővé válhtnk egyrészt z Egészséges Vásárhely Progrm keretében indított projektek / szolgálttások, másrészt és kiemelten Mindennp Kultúr! - Tornyi János kulturális város-rehbilitációhoz kpcsolódó fejlesztések. 20

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Programról. 2008. június 19.

Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Programról. 2008. június 19. Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Programról 2008. június 19. A programok összefüggése Kiindulás: Tornyai Kulturális Városrehabilitációs

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. május HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYECSED Ngyecsed EcsediLápi Mikrotérség központj IVSNgyecsed TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 10 3. VÁROS SZINTŰ

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. május HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013 Trtlom Helyi Esélyegyenlőségi Progrm (HEP)... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Progrm (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Bevezetés... 3 A település bemuttás...

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

Statisztikai adatok. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

Statisztikai adatok. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit Sttisztiki dtok Szerkesztette Bálint Mónik Összeállított Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fzeks Károly Köllő János Lktos Judit sttisztiki dtok A 2-től kidott Munkerőpici Tükörben publikált munkpici folymtokt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

A térség vízgazdálkodási problémái

A térség vízgazdálkodási problémái Elôzmények... A térség vízgzdálkodási prolémái Osztrák és mgyr szkértôk 90- es évek végén közösen egy összehngolt árvízvédelmi tervet dolgoztk ki, ngy figyelemmel z ökológii szempontokr is. A megoldás

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A gyermeket önmg lehetőségein belül olynná kell tenni, milyenné lehet ez z iskol feldt. Mi z, mi belőle előhívhtó és építhető?

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Az alkalmazandó szövegváltozat és képlet az egyes útmutatók esetében: GOP-2007-2.1.1/A

Az alkalmazandó szövegváltozat és képlet az egyes útmutatók esetében: GOP-2007-2.1.1/A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tisztelt Pályázók! A mi nppl GOP-2007-2.1.1/A, GOP-2007-2.1.1/B, GOP- 2007-2.1.1/C, GOP-2007-2.1.2/B, GOP-2007-2.1.2/C, KMOP- 2007-1.2.1/A és KMOP-2007-1.2.1/B pályázti útmuttói

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

1 / 11 2013.08.08. 16:15

1 / 11 2013.08.08. 16:15 1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Hódmezővásárhely, 2008. február 7. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre Városi főmérnök Hódmezővásárhely Megyei Jogú

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993 évi XLVI törvény (Stt) 8 (2) ekezdése lpján kötelező Nyilvántrtási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 4025 Debrecen, Széchenyi utc 24. 4001 Debrecen, Pf. 661. t. 06 52 527-972 f. 06 52 528-017 debreceniitelotbl.birosg.hu 2013.El.II.B.43/58. ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0062 A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola Közokttási i esélyegyenlőségi progrm Óbudi Ngy László Áltlános Iskol progrm..időszkr vontkozón került fogdásr. Hyzetemz 1.1 Óbudi Ngy László Áltlános Iskol fenntrtój Budpest III. kerület ÓbudBékásmegyer

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2015

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

K I V O N A T. a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács 2004. december 14-én megtartott ez évi kilencedik ülésének jegyzőkönyvéből. 39/2004/XII.14./MT.

K I V O N A T. a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács 2004. december 14-én megtartott ez évi kilencedik ülésének jegyzőkönyvéből. 39/2004/XII.14./MT. K I V O N A T Csongrád Megyei Munkügyi Tnács 2004. december 14-én megtrtott ez évi kilencedik ülésének jegyzőkönyvéből. 39/2004/XII.14./. A Csongrád Megyei Munkügyi Tnács 2004. december 14-én megtrtott

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben