Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi május Átdolgozv: május

2 HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1] fx: [06-1] e-mil:

3 Trtlomjegyzék 1.Bevezetés Vezetői összefoglló A város jelene: ágzti és városrészi helyzetfeltárás Természeti és környezeti dottságok Városszerkezet Társdlom, humán szolgálttások Kultúr, közművelődés Közműellátottság Megközelíthetőség, közlekedés Gzdság Turizmus Városrészek A város funkciói, szerepe városhierrchiábn A város jövőképe Célok Az IVS megvlósítását támogtó eszközök A között megvlósítndó fejlesztés kcióterületei Ágzti helyzetfeltárás Történet Épített és természeti környezet A város természeti környezete A város épített környezetének jellemzői Társdlom Népesség számánk lkulás Népesség korösszetétele Képzettség A lkosság etniki összetétele Szociális helyzet Lkosság egészségi állpot Gzdság A város válllti szövetének jellemzői regionális összehsonlításbn A gzdság szerkezetének jellemzői A válllti szektor területi jellemzői Turisztik...84

4 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Vendégforglom Idegenforglmi kínált Lehetséges termék-csoportok / fejlesztési irányok Turisztiki vonzerők város szövetében Egészségügy, sport Alpellátás A járóbeteg-ellátás A fekvőbeteg-ellátás, z Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Rehbilitáció, Kórház utáni funkciók Kiemelt fontosságú területek: prevenció Az egészségügyi szolgálttások elhelyezkedése város szövetében Sport, mint z egészséges élet feltétele Szociális ellátás Pénzügyi ellátások Intézményi ellátások Okttás Az óvod, illetve z lsó és középfokú okttás Az intézményi struktúr változás: Az okttási intézményrendszer eredményessége Fejlesztési igények Felsőokttás Közművelődés, kultúr A város kulturális öröksége Kulturális intézmények és létesítmények Közmű Vizek, vízellátás Hulldékgzdálkodás Energiellátás Hírközlés, elektronikus kommunikáció Közlekedés Térségi közlekedési kpcsoltok, elérhetőség Városi közlekedés Területi vontkozások Városrészi helyzetfeltárás Belváros Hódtó Áltlános jellemzők, funkciók Lkónépesség jellemzői

5 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Fogllkozttás Lkáshelyzet Válllkozások SWOT-nlízis Tbán Trján Lkónépesség jellemzői Fogllkozttás Lkáshelyzet Válllkozások SWOT-nlízis Csúcs Béketelep Lkónépesség jellemzői Fogllkozttás Lkáshelyzet Válllkozások SWOT-nlízis Susán Lkónépesség jellemzői Fogllkozttás Lkáshelyzet Válllkozások SWOT-nlízis Újváros Lkónépesség jellemzői Fogllkozttás Lkáshelyzet Válllkozások SWOT-nlízis Kertváros - Kishomok Lkónépesség jellemzői Fogllkozttás Lkáshelyzet Válllkozások SWOT-nlízis Kútvölgy, Erzsébet, Szikáncs, Btid és tnyvilág Lkónépesség jellemzői Fogllkozttás

6 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Lkáshelyzet Válllkozások Mártély üdülőterület SWOT-nlízis Funkciók, város elhelyezkedése mgyr városhierrchiábn A város pozíciój városhierrchiábn Funkciók Jövőkép Pozitív jövőkép Negtív forgtókönyv Célok Hosszútávú cél Temtikus célok Kulturális központ Önkormányzti ellátórendszer modernizációj A Főiskol integrálás Gzdságfejlesztés Anti-szegregáció Közösségépítés Városrészi célok Belváros - Hódtó Trján - Tbán: Csúcs - Béketelep: Susán Újváros Kertváros Külső peremterületek: tnyközpontok és tnyvilág A strtégi koherenciáj Illeszkedés A célrendszer koherenciáj Agglomerációs - térségi együttműködés Az együttműködés területei Az együttműködés módszerei Az együttműködés továbbfejlesztésének területei Környezeti kompenzáció Akcióterületek kijelölése, s városrehbilitációs fejlesztések bemuttás Belváros - Tornyi János Kulturális Városrehbilitációs Progrm

7 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi A progrm elemei A Progrm költségvetése A Progrm forrási Tornyi János Kulturális Városrehbilitációs Progrm I. üteme Tornyi János Kulturális Városrehbilitációs Progrm II. üteme Szbdság tér - Szociális Városrehbilitációs Progrm Ipri területek fejlesztése Fő cél Tervezett tevékenységek Strtégi megvlósíthtóság, utánkövetése Ingtlngzdálkodási terv Nem fejlesztési jellegű eszközök Prtnerség Prtnerség, mint z IVS egyik temtikus célkitűzése Prtnerség z IVS készítése során Városfejlesztés szervezeti feltételrendszere Áltlános szervezetfejlesztési szempontok A városfejlesztő társság Településközi koordináció mechnizmusi Strtégi megvlósulásánk folymt, monitoring

8 1. Bevezetés 2007 végén indult z z intenzív munk, melynek eredményeként elkészült város strtégiáink összegzésére, zok továbbfejlesztésére épülő Integrált Városfejlesztési Strtégi (IVS). A Strtégi megfoglmzásánk közvetlen indok városrehbilitációs pályázt bedásához kpcsolt kötelezettség: s uniós költségvetési periódusbn megyei jogú városok városfejlesztési, városrehbilitációs típusú progrmjik megvlósításához csk bbn z esetben igényelhetnek támogtást, h z dott progrm illeszkedik város komplex fejlesztési strtégiájáb. Az IVS elkészítése ugynkkor illeszkedik város fejlesztés-politikájáb: Hódmezővásárhely fejlődése, fejlesztése több éve z dott szkterület városi szkértőinek közreműködésével meglkotott tervekben fogllt opertív progrmok szerint folyik. Az IVS e strtégii dokumentumok összegzése, továbbfejlesztése: helyzetkép, jövőkép és célrendszer, melynek mentén megvlósulht város fejlődésében meghtározó jelentőséggel bíró Tornyi János Kulturális Város-rehbilitációs Progrm és Mindennp Kultúr! Progrm, folyttódht egyebek mellett z Egészséges Vásárhely Progrm, z okttásfejlesztés, z információs társdlom kilkítás városbn. Az IVS szerkezetét, fejezeteit és zok trtlmát z Önkormányzti és Területfejlesztési Minisztérium áltl készített Városrehbilitáció Kézikönyv városok számár (2007. október) című tnulmány előírj. Hódmezővásárhely IVS-e követi z előírt szerkezetet és megfelel trtlmi követelményeknek. A Szociális és Munkügyi Minisztérium szkértőinek iránymuttási lpján elkészült z IVS mellékletét képező Anti-szegregációs Progrm, mely szintén illeszkedik város fejlesztési dokumentumink soráb: város vezetése kiemelt feldtánk tekinti városbn meglévő szociális különbségek csökkentését, szociális típusú problémák kezelését. Az IVS első fejezete, Vezetői Összefoglló megszokott néhány oldl terjedelmű összegző fejezeteknél tém összetettsége, illetve pályáztokbn elvárt mindenre kiterjedő információmennyiség ngyság mitt 25 oldl terjedelmű. A fejezetek sorrendje Kézikönyvben foglltkhoz képest nnyibn módosult, hogy z IVS kiegészült város jelenlegi helyzetének megértéséhez fontos történeti fejezettel, illetve, hogy helyzetelemzés megelőzi z A város szerepének meghtározás településhálóztbn című fejezetet, hiszen városhierrchiábn betöltött szerep, városi funkciók meghtározás helyzetelemzésből levont következtetések lpján lehetséges. Az Anti-szegregációs Progrm, mely z IVS bizonyos elemeinek részletes kifejtése, könnyebb kezelhetőség érdekében mellékletbe került.

9 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi A város célj, hogy minél htékonybbn hsználj fel forrásokt és látványos, további fejlesztéseket indító eredményeket érjen el. Ennek érdekében szükséges fejlesztések bizonyos fokú koncentrációj: s funkcióbővítő típusú városfejlesztési forrásokt város teljes egészében egy kcióterületre (AT), Belvárosr kívánj fordítni. Az IVS z elvárt módszertni követelményeknek megfelelően természetesen kijelöli fejlesztési irányokt város teljes területére, többi városrészre vontkozttv is. A város társdlmi- gzdsági jellemzői lpján z IVS 7 városrészt htároz meg főleg természetföldrjzi lpon meghtározott hgyományos városrészek helyett: 1. Belváros - Hódtó 2. Trján-Tbán 3. Csúcs-Béketelep 4. Susán 5. Újváros 6. Kertváros 7. Egyéb belterületek A városi- városrészi elemzéseknél problémát okozott, hogy városrészi dtok esetében csk 2001-es népszámlálási dtokr lehetett támszkodni. Városi szinten KSH áltl dott 2006-r vontkozó dtok mellett, hol lehetett legfrissebb dtok kerültek rögzítésre. A városrészi tendenciák elemzésénél z IVS KSH dtit csk kkor hsználj, h 2001-hez képest komolybb változás nem történt. Problémát okozott egyes esetekben z zonos évre vontkozó dtbázisok eltérése is, például KSH és z önkormányzti dtszolgálttások, z egyes strtégii tervek eltérő muttói. Ilyen esetekben z IVS sját, önkormányzti dtokt hsználj. Az IVS készítése z önkormányzt vezetői és munktársi, vlmint szkértő cspt szoros együttműködésén lpult. A munkmódszer leglényegesebb elemét Hivtl szkemberei és civil társdlom képviselőinek közreműködésével megtrtott műhelymunkák képezték. Ezek hozzájárultk helyzetfeltárás pontosításához, jvsltok lpvetően segítették célok meghtározását. A vásárhelyiek felelős tenni-krását jellemzi, hogy fórumokon sokn vettek részt. Vásárhely jövőjét lpvetően meghtározó progrm előkészítésének egyik első lépése z IVS. 9

10 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2. Vezetői összefoglló Hódmezővásárhely Közgyűlése 2006-bn htározt el város Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciójánk megújítását. E munk második szkszávl párhuzmosn - erre építve végén indult z másik lkotó folymt, melynek eredményeként 2008 májusábn elkészült Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Fejlesztési Strtégiáj (IVS). Az IVS-t z Önkormányzti és Területfejlesztési Minisztérium áltl kidolgozott Városrehbilitáció bn, Kézikönyv városok számár című módszertni útmuttó lpján, nnk elvárásit teljesítve dolgozták ki z önkormányzt szkemberei és közreműködő szkértők. Az IVS kézikönyv előírásink megfelelően egy olyn - jogszbályok áltl szbályozott tervezési dokumentumok sorából hiányzó - középtávú, integráló és strtégii szemléletű gondolkodást megtestesítő fejlesztési dokumentum, melynek elkészítése előfeltétele során Regionális Opertív Progrm áltl finnszírozott városrehbilitációs célú támogtások elnyerésének. Az IVS elkészítése ugynkkor szervesen illeszkedik város fejlesztés-politikájáb: Hódmezővásárhely szkértőinek fejlődése, közreműködésével fejlesztése több meglkotott éve z dott tervekbe szkterület fogllt, városi országos összehsonlításbn úttörő eredményeket elérő opertív progrmok szerint folyik. Az IVS e strtégii dokumentumok összegzése, továbbfejlesztése: helyzetkép, jövőkép és célrendszer, melynek mentén megvlósulht város fejlődésében meghtározó jelentőséggel bíró Tornyi János Kulturális Város-rehbilitációs Progrm és Mindennp Kultúr! Progrm, folyttódht egyebek mellett z Egészséges Vásárhely Progrm, z okttásfejlesztés, z információs társdlom kilkítás, illetve z esélyegyenlőség megteremtése városbn. Az Önkormányzti és Területfejlesztési Minisztérium, vlmint Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szigorú előírásokt foglmzott meg nem csupán dokumentum trtlmát, szerkezetét, hnem elkészítésének módszertnát illetően is. Ezen követelményeknek megfelelően z IVS széleskörű prtnerség jegyében készült z önkormányzt és hivtl szkpolitikusi és szkemberei, közszfér és mgánszfér bevonásávl. A gondoltok megosztásár, véleménynyilvánításr szkmi és civil fórumok, megbeszélések és beszélgetések, írásos véleménykérések nyújtottk teret. Az önkormányzt e tpsztltok nyomán z IVS megvlósítását is hsonló nyitott szellemben kívánj irányítni. Az IVS készítése során megtörtént: 10

11 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi város jelenlegi helyzetének értékelése: ágzti és területi - város terében vló elhelyezkedés szerinti - szempontok figyelembe vételével; város jelenlegi funkcióink elemzése, mgyr városhierrchiábn és térségben betöltött szerepének vizsgált; város remélt jövőbeni állpotánk kirjzolás, jövőkép megfoglmzás: jelen elemzése világossá tette, hogy z ideális jövő eléréséhez megkezdett pozitív folymtok megerősítése, tudtosn megtervezett fejlesztési feldtok megvlósítás vezet; fejlesztéseknek keretet dó strtégi megfoglmzás: hosszútávon érvényes, város megtrtó erejének növelésére vontkozó átfogó célnk, illetve zoknk középtávú kiemelt céloknk ellátórendszerek országos szinten is mintértékű progrmszerű modernizálásnk folyttás, illetve Kultúr város funkció megerősítése - kijelölése, melyek megvlósítás feltétele Dél-Alföldi régióbn és Dun-Kőrös-Mros-Tisz Eurorégióbn jelentős pozíciót betöltő, élhető és prosperáló város megteremtésének. Megtörtént 7-8 éves távltbn elérendő temtikus célok, egyebek mellett város kulturális értékeinek megőrzését és életre keltését lehetővé tevő városrehbilitációs cél kijelölése, vlmint fentiek teljesülését rövid távon támogtó városrészi célok meghtározás; strtégi megvlósulását segítő eszközök (nem fejlesztési típusú bevtkozások, szervezeti háttér, monitoring rendszer stb.) számb vétele; z opertív tervezés meglpozás: ltt fejlesztendő kcióterületek kijelölése: elsősorbn Belvárosbn megvlósuló Tornyi János Kulturális Városrehbilitációs progrm kereteinek meghtározás A város jelene: ágzti és városrészi helyzetfeltárás A város fejlesztési strtégiájánk meghtározásához elengedhetetlen hov igyekszünk? kérdés mellett hol trtunk most? kérdésre felelni. Az IVS készítése lehetőséget teremtett város helyzetének részletes vizsgáltár: jelen helyzet értékelésére rendelkezésre álló sttisztiki dtok elemzésével; fejlődési tendenciák kimuttásár z 1998 / 2001 / os muttók összehsonlításávl; város helyének kijelölésére régiós megyei jogú városokkl vló összehsonlítás eszközével. A dokumentum első részében rögzített helyzetkép z dtok értékelése mellett közelmúltbn készült ágzti típusú strtégiák eredményeinek figyelembe vételével és tervező munk során készült helyi interjúk, műhelybeszélgetések, konzultációk keretében elhngzott vgy írásbn z Önkormányzthoz eljutttott vélemények lpján kpt meg végleges formáját. 11

12 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Hódmezővásárhely lkosságszámát tekintve legkisebb, kiterjedése szempontjából pedig legngyobb dél-lföldi megyei jogú város. Speciális város: régióközpont Szeged közelsége, ngyvárosi szomszédság számos előnnyel, ugynkkor elsősorbn mi közigzgtási rendszer együttműködésre még mindig csk kevéssé ösztönző volt mitt számos hátránnyl jár. Szeged vonzás ngyon erős, számos fejlesztési lehetőséggel Szeged tudott és tud is élni, míg Hódmezővásárhely nem. Vásárhely kistérségi központ, sját közigzgtási területén belülre került környező tnyközpontok és szórvány tnyák, vlmint z gglomerációját lkotó 4 kistelepülés vontkozásábn. Fejlődésének strtégii feltétele: Szeged pólusváros sikeressége; két város kpcsoltánk szorosbbá válás Természeti és környezeti dottságok A város z ország npsütésben gzdg, cspdékbn szegény területén fekszik, z ország leglcsonybbn fekvő város, melynek fő természeti dottság szántóföldi művelésnek kedvező, jó minőségű tlj. Kiemelkedő természeti tőke víz: térség jelentős felszíni és felszín ltti rtézi vízkészlettel rendelkezik. A víz ugynkkor problémákt is okoz, cspdékos időben jelentős térségben z ár- és belvízveszély, vízhiányos, szályos periódusok pedig mezőgzdsági termelésben okoznk károkt. A térség egyszerre szenved víztől és nnk hiányától. Az grár szkemberek hngsúlyozzák, hogy térség gzdság érdekében kiemelt feldt vízkormányzás rendszerének fejlesztése Városszerkezet A város dél-lföldi város, melynek struktúráját mi npig meghtározz város mezővárosi múltj: város központj, Belváros z emeletes házkból és rngos prsztpolgári házkból épült városis mg köré szerveződött; z ezt hjdnán körülvevő széles flusis építési övezetből lkultk ki m lpvetően kertvárosi jellegű lkóterületek; zárt településen kívül, de városflll el nem válsztv, htárbn, mi külterületen álltk hrmdik építési övezetet jelentő tnyák, melyek egy részén fejlődött tovább mi tnyvilág, tnyközpontok. A város épített örökségének jelentős része megsemmisült város 20. százdi történelme során. A megmrdt értékeket, város épített környezetét és városkrktert vizsgáló 12

13 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Műemlékvédelmi Koncepció 2007-ben készült, listázt z érintett épületeket, tuljdonviszonyokt, műszki dtokt és hsználtr vontkozó jvsltokt: város legrégebbi műemléke csomorkányi templomrom, százdbn létrejött Csomorkány nevű település templom; jellegzetes vásárhelyi műemlék z árvíz-védelmi kűfl, melynek folymtos krbntrtás szükséges; műemléki épületek jelentős része Belváros központi részében koncentrálódik, jórészt százdi épületek: brokk templomok, klsszicist stílusú középületek (iskol, városház, kszinó, szállod), melyek legfontosbb értéke létezésük, város klsszikus, városis városképének biztosítás; műemléki védelmet élvez néhány külterületi épület, tny: Kopáncsi Tnymúzeum, illetve prszti - gzdsági élet emlékei, Mgtár, Szélmlom, Présház, Fzeksház; A példértékűen felújításr került zsingóg. szkértők fő megállpítás, hogy z országos védettségű műemlékek mellett figyelemre méltó város helyi védelem ltt álló épületállomány, épített öröksége: kiemelkedő értéket képviselnek döntően százd fordulójáról fennmrdt téglépületek és száz évnél idősebb, népi építési örökséget képviselő tnyák. A 21. százdi építészet vásárhelyi ékköve városképbe illeszkedő, ugynkkor vlóbn modern Emlékpont. Az épített értékek megóvásához kpcsolódó kiemelt feldt Tornyi János Múzeum és m már műemléki védettséget élvező, Jnáky István áltl tervezett Petőfi Sándor Művelődési Ház megújítás Társdlom, humán szolgálttások A város társdlmát közel fős lkosság jelenti: e lkosság, mint z ország ngyvárosink lkosság áltlábn, elöregedő, z idősek város terében koncentráltn élnek. A városlkók szám csökken, prognózisok szerint z elkövetkező időszkokbn jelentős további fogytkozás várhtó. Problém, hogy város nehezen őrzi meg fitljit, jellemző, hogy másutt diplomázó vásárhelyiek közül sokn nem térnek vissz városb, nem jellemző bevándorlás. A város megtrtóerejét növelő intézkedések keretében - sokt tesz folymt fékezéséért: létrehozt egyebek mellett Vásárhelyi Fitlokért Közlpítványt, melynek célj vásárhelyi fitlok első lkáshoz jutásánk támogtás ( helyi bbkötvény sikerét muttj, hogy m már 830 regisztrált kisgyermeknek utlj hvont meghtározott összeget 13

14 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi z lpítvány). Szintén fitlok megtrtását célozzák kilkított minőségi bérlkások, z ingyen rendelkezésre bocsátott építési telkek (z elmúlt időszkbn összesen 102 db), illetve városbn vló letelepedést vállló egyetemi hllgtók részére pénzügyi támogtást biztosító Bky ösztöndíj. A lkosság szociális típusú problémái, városbn megjelenő szegénység leginkább fogllkozttási problémákhoz kötődik, melyeket felerősít / melyeknek ok lkosság egy részének viszonylgos elzártság ( lkosság 8,3%- külterületeken él), rom lkosság itt is megjelenő, országosn ismert és megoldtln helyzete. A város fogllkozttási gondok enyhítésére hozt létre munkhelyteremtési lpját, melynek pénzügyi hozzájárulásávl 2007 ót 560 új munkhelyet létesítettek vásárhelyi válllkozók. A város egyéb eszközökkel is küzd szegénység és szegregálódás ellen: szociális ellátórendszerének fejlesztése során kiemelt szempontnk tekinti szolgálttásokhoz vló egyenlő hozzáférés feltételrendszerének megteremtését. A város humán szolgálttási jellemzően mgs színvonlúk. Az önkormányzt sokt költ mind szociális, mind z okttási, mind z egészségügyi ellátó intézményrendszerének fejlesztésére. A szociális típusú problémák kezelésére város pénzbeli támogtásokt nyújt, vlmint lp- és szkosított feldtellátó intézményrendszert működtet. A szociális szempontból hlmozott problémákt muttó területeket, szegregátumokt, melyekben z lcsony státusú lkosság koncentrálódik, z ntiszegregációs progrm keretében kívánj orvosolni. A város sját forrásink terhére elindított telep-felszámolási progrmját, jelenleg z Észk utci telep felszámolásánk városrehbilitációs progrm előkészítése áltl folyik. nyújtott A város élni kíván szociális ( s lehetőséggel városrehbilitációs progrm 2. üteme), megvlósítndó bevtkozások tervezése elindult. Az önkormányzt tudtábn vn problémáknk, folymtosn figyeli lkosság szociális helyzetének lkulását, számos, z esélyegyenlőség kérdésével fogllkozó dokumentum jvsltink megfelelően kezeli területet. Az ellátórendszerre komoly feldtok hárulnk, z önkormányzt szociális típusú kidási évről évre növekszenek, jelentős terhet rónk város költségvetésére. Egyebek mellett ennek ellensúlyozás érdekében z ellátó intézményrendszerben modell értékűen megvlósult htékonyság- és minőségjvító rcionlizálás: közel 350 fővel működő Kpcsolt Központ minőségi szolgálttásokt nyújt rászorulók számár. Sikeres pályáztoknk köszönhetően z intézményrendszer bizonyos elemei korszerűek (Csodház, hjléktlnok számár kilkított nppli melegedő), más elemei jelentős megújításr várnk (Kovács-Küry Idősek Otthon). A város teljes körű okttási intézménystruktúrát működtet, melyet kiegészít z egyéb fenntrtói kör áltl működtetett lsó- és 14 középfokú okttási intézmények hálózt.

15 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Vásárhelyen lkosság számár biztosított minőségi okttási ellátás befektetés jövőbe. Az elv gykorlt is: megfelelő szkmi előkészítést követően z esélyegyenlőség megteremtése, korszerű tudásátdás, illetve költséghtékonyság égisze ltt gyökeresen átlkult z önkormányzti fenntrtású intézmények rendszere. Az átlkítási és fejlesztési progrmnk köszönhetően megvlósult - várhtó demográfii változások figyelembe vételével - z integrált óvodi és áltlános iskoli okttás rendszere, jelenleg folyik középfokú intézmények átlkítás. Felsőfokú okttás is vn városbn: Hódmezővásárhelyen működik Szegedi Tudományegyetem Mezőgzdsági Kr, melynek helyzete nem megnyugttó város vezetői számár, z intézmény megtrtás fontos feldt. A város - költségvetését jelentősen terhelve - kötelező feldtin túlmuttó feldtokt is felválll (mindennpos testnevelés, tnszervásárlási kedvezmények, sportutlvány, gyermekétkeztetés), sokt fordít gyermekek egy hrmdát jelentő hátrányos helyzetű, illetve sjátos folymtosn nevelési igényű érzékelhetővé gyermekek válnk: helyzetének 2006-bn jvításár. negyedik Az lklomml eredmények került sor kompetencimérésre z iskolákbn, s míg z áltlános- és középiskolák jelentős része 2003bn nem érte el z országos átlgot, 2006-r z országos átlgon (ngyvárosok között is kiemelkedően) felül teljesítő intézmények kerültek túlsúlyb. A város folymtos pályázássl kívánj orvosolni ngy költségű infrstrukturális típusú problémákt. A vásárhelyi lkosság hzi összehsonlításbn átlgos tehát uniós összehsonlításbn kedvezőtlen - egészségi állpotbn vn. Az egészséges népesség ugynkkor jövő Vásárhelyének egyik legfontosbb lppillére. A város vezetése tisztábn vn zzl, hogy lkosság egészségi állpotánk megőrzése, jvítás és z egészségben eltöltött életévek meghosszbbítás érdekében elengedhetetlen z egészség védelme, betegségek megelőzése, zz felvilágosítás és z egészségtudtos mgtrtás ösztönzése. A város számár ezért kiemelt fontosságú város egészségügyi ellátórendszerének fejlesztése. A fejlesztés rendszerváltás ót nyomon kísérhető. Az utóbbi években folymtnk keretet dnk város egészségügyi szkemberei áltl készített strtégii nygok, vlmint z országos szinten is példértékűen működő Egészséges Vásárhely Progrm (EVP). Az EVP célj lkosság egészségi állpotánk jvítás / egészségmegőrzés prevenció, szűrés, z egészséges életmódr ösztönzés, kockáztok elkerülésének elősegítése eszközeivel: koncepció szerint feldt Kórház előtti funkciók működési rendszerének felállítás és működtetése. Az átfogó progrm keretében megvlósult több mint 2000 fő közintézményben dolgozó szűrése, elindult dohányzásellenes progrm, folymtosk z egészségmegőrzést tnító események és kpcsolódó szűrési kmpányok. 15

16 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi A évben megkezdődött országos egészségügyi reform jelentős mértékben érintette város kórházát: 430 ágyból mindösszesen 344 ágy mrdt, s korábbi 315 ktív ágyból miniszteri döntésnek köszönhetően m csupán 116 z ktív. Ez régióbn példátln mértékű, 63 %-os ktív ágyszám csökkenést jelentett. A kórház z átszervezéskor létéért küzdött, m zonbn sikeres helyi reformoknk köszönhetően nygi helyzete stbilizálódni látszik, pályázti források segítségével fejlesztésekre is sor kerülhetett. Az egészségügyi intézményrendszer leginkább hiányzó eleme korszerű járóbeteg-ellátást biztosító szkorvosi rendelő Kultúr, közművelődés A város infrstrukturális és szellemi fejlődésében mindig meghtározó szerepet játszott kultúr. A város jelenlegi vezetése számár nyilvánvló, hogy városnk m is fejlesztő erejévé válht z épített örökségében, szellemiségében, tegnpi és mi Vásárhely lkotó művészeinek lkotásibn megtestesülő művészi lkotóerő. Fotó: Az Emlékpont homlokzt, éjszki kivilágításbn M még kultúr mecénás város. Nem lkultk ki igzán válllti szponzoráció módji sem központilg ösztönző szbályozói -, kevés tőke művészet, kultúr világábn. A Város Önkormányzt ezért kiemelt feldtánk tekinti kultúr és közművelődés támogtását: város kulturális örökségeinek megóvását, z épített környezet állpotánk megőrzését, jvítását, vlmint lkosság és kiemelten gyermekek és z ifjúság kultúrszeretetének kilkítását, kultúrához férésének elősegítését. Jelenleg folyik Mindennp kultúr! progrm koncepciójánk kilkítás, melynek központi eleme z iskolás gyermekek, fitl felnőttek, vlmint z olvsókörök közösségei számár minőségi kultúr fogysztásához szükséges feltételek és progrmok megteremtése. A kulturális és közművelődési kínált kvntittív és kvlittív bővítése lényeges, hiszen mind helyi lkosság életminőségének jvítás ( város, mint lkóhely vonzóvá tétele), mind pedig - város identitását, rcultát meghtározó legfontosbb turisztiki vonzerőként turisták elvárásink minél mgsbb szintű kielégítése ( város, mint turisztiki célpont vonzóvá tétele) szempontjából fontos tényező. 16

17 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi Ezen koncepció lpján város z elmúlt években átvette Csongrád Megyei Önkormányzt fenntrtásábn lévő muzeális intézményeket - nemcsk fenntrtói szerepkört, hnem tuljdonjogot is z Alföldi Gléri, népi műemlékek kiállítóhelyei, vlmint Tornyi János Múzeum esetében. A város kulturális intézmények működésének htékonybbá tétele érdekében hsonló tevékenységet ellátó intézményeket egy nyintézményben, Tornyi János Múzeum és Közművelődési Központbn egyesítette. A személyi struktúr átláthtóbbá tétele mellett fokoztosn jelentkeznek szkmi előnyök: z összevonás során egy olyn intézmény jött létre, mely eleget tesz modern idők kívánlmink is, megvlósult muzeológi és közművelődés összekpcsolódás. A városbn számos, minden évben megrendezésre kerülő kulturális ngyrendezvény vn: ezek zonbn m még képzőművészek világábn kiemelkedő jelentőségű Őszi Tárlt kivételével csk regionális jelentőségűek. A pezsgő, lkotó szellemiségű kulturális élet feltétele megfelelő, kretív szellemiséget sugárzó infrstrukturális háttér. Problémát jelent, hogy kulturális intézmények jelentős része pozitív kivételt jelentő, nívós progrmkínáltánk köszönhetően jelentős látogtószámot produkáló Emlékpont kivételével nem korszerű, közösségteremtésre lklmtln, minőségi progrmokhoz, kiállítási nygokhoz nem méltó épületben tlálhtó. A közösségekbe szerveződő kretív befogdó és lkotó vásárhelyiek és z idelátogtók számár ugynkkor ngyon fontos kretivitást sugárzó, hgyományokt tükröző, ugynkkor modern városi környezet. Ennek megteremtését tűzi ki célként Tornyi János Kulturális Városrehbititációs progrm, melynek kcióterülete Belváros, ezen belül Kossuth tér, z Andrássy út, illetve Dr Rpcsák András út és közvetlen környezete Közműellátottság A városok fejlődőképességének egyik feltétele megfelelő közműellátottság. Az dtok lpján megállpíthtó, hogy Vásárhely jó pozícióbn vn, z ellátottság mértéke vlmennyi közmű vontkozásábn z országos átlg feletti, Csongrád megye átlg feletti, megyei jogú városokbn tpsztlhtóknk megfelelő. Ki kell emelni, hogy rendszerváltás ót z önkormányzt jelentős fejlesztéseket vlósított meg város ellátó rendszerének tökéletesítése érdekében. Egyebek mellett ennek elismerését is jelenti város áltl 1997-ben elnyert Európ-díj Becsületzászló fokozt, mely z intézményi fejlesztések mellett z infrstrukturális fejlesztéseket (szennyvíztisztító, cstornázás, szilárdhulldék-lerkó telep, geotermál rendszer, kerékpárút-hálózt, közvilágítás-korszerűsítés, kórház rekonstrukció) honorált. A város z zót eltelt időben is és jelenleg is folymtosn fejleszti rendszerét. Már központi belterület ivóvíz- / szennyvízelvezetés- / elektromos árm- és gázellátás teljes 17

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. május HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYECSED Ngyecsed EcsediLápi Mikrotérség központj IVSNgyecsed TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 10 3. VÁROS SZINTŰ

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

LVI. évfolyam 6. szám 201

LVI. évfolyam 6. szám 201 LVI. évfolym 6. szám 201 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirt VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungrischen Vereins für Verkehrwissenschft REVUE

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Melléklet. Vezetői összefoglaló

Melléklet. Vezetői összefoglaló Melléklet Vezetői összefoglaló 2007 őszén indult az az intenzív munkafolyamat, melynek eredményeként 2008 februárjára elkészült Sopron Megyei Jogú Város Integrált Fejlesztési Stratégiája (IVS). Az IVS-t

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Készült:

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 PROJEKT ANYAG EGYEZTETÉSRE SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben