Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra"

Átírás

1 Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás szálláshelykínált növelése. A 90-es évek elejétől npjinkig hzánk turizmus jelentős eredményeket muttott fel. Néhány év visszesését követően szinte töretlenül nőtt vendégéjszkák szám; szállásférőhelyek számánk növekedése zonbn 2004-ben megtört, z utolsó néhány év dti egyértelmű csökkenésről tnúskodnk. A két jelenség térben is differenciált megjelenése felveti szálláshelykihsználtság vizsgáltánk szükségességét. A tnulmány shift-shre elemzés segítségével 2000-es és 2008-s évekre vizsgálj kereskedelmi szálláshelytípusok működési htékonyságát. Kulcsszvk: turizmus, szálláshely-kihsználtság, shift-shre elemzés. Bevezetés Hzánk turizmus sjátos utt tett meg z 1990-es évek elejétől npjinkig. A picgzdságr vló áttérés, nemzetközi sztenderdekhez képest elvult kínált, globális, nemzetközi turisztiki trendek egyránt behtárolták fejlődését. Megváltozott turisták összetétele: jelentős csökkenést tpsztlhttunk közép-kelet európi országokból érkező turisták számábn, miközben érezhetően több nyugti turist érkezik hzánkb. A lkosság vásárlóerejének köszönhetően belföldi turizmus megerősödött: 1990-ben szállodák vendégéjszkáink még kevesebb, mint 10 %-át vették igénybe belföldiek, 2008-r ez z rány kb. 50%-osr növekedett. A vendégforglom területén tpsztlt kedvező folymtok nem következhettek voln be kínált fejlődése nélkül. Az ttrkció ill. szálláshely kínált fejlesztés eredményeként m már sok elemében mgs színvonlú turisztiki kínálttl rendelkezünk. A kínált minőségi fejlesztése ellenére hzánk (különösen külföldi) turizmusánk növekedése elmrd globális növekedés szintjétől. Miközben regionális fejlesztési progrmok, vlmint mgántőke htásár jvult szálláshelykínált szerkezete, nőtt mgsbb szálláshely ktegóriát képviselő létesítmények szám és rány turisták számánk növekedése nem minden térségben követte kínált fejlődését. A tnulmány rr keresi válszt, hogy vendégforglom területi megoszlásánk változási, vlmint szálláshely összetételének régiónként, megyénként eltérő mértékű jvulás hogyn htott szálláshelyek kihsználtságár, hol jelentkeztek htékonysággl kpcsoltos többletek, ill. hiányok. A kérdést turisztiki szkirodlombn viszonylg ritkán megjelenő shift-shre nlízis segítségével jártm körül (Dávid L. - Kovács B. - Tóth G old.); eredményeimet 2000-es és 2008-s év dti lpján foglmztm meg.

2 28 Alklmzott módszertn A shift-shre nlízist eredetileg gzdsági növekedés területi és ágzti inek elkülönítésére hsználták. Első jelentősebb lklmzásár z Egyesült Állmokbn hosszú távú regionális fejlődés elemzésére került sor. Hzánkbn hetvenes években kezdték el hsználni. A módszer kettős stndrdizáláson lpul, számításokhoz területi, ill. ágzti dimenzió szerint gyűjtött dtokr vn szükség. Az ágzt dimenzió ltt gzdsági ágztokt, korcsoportokt, településngyság-csoportokt érthetünk. A módszer segítségével vizsgálhtók pl. jövedelmek növekedésének összetevői (Nemes N. J. - Jkobi. Á. - Németh N old.). A shift-shre elemzés három ktegóriáb sorolj vizsgált jelenségek növekedésének it: Az összes htás értékei (Si) régiók esetében megmuttják, hogy vendégéjszkák tényleges szám mennyivel tér el ttól z értéktől, mi z átlgos férőhely kihsználtság mellett következne be. A területi htás (Sr) minden szálláshely ktegóri esetében z rr jellemző országos htékonyági szinttől vló eltérésként értelmezhető (zz megmuttj, hogy mennyivel tér el egy dott régióbn vendégéjszkák tényleges szám z dott szálláshely ktegóriár jellemző országos htékonysági szintet feltételezve). Az összes szálláshelyktegóriár jellemző területi htás értékeinek összesítésével kpjuk z dott területi egységre (régiór) jellemző területi t. Az összes htás és területi htás különbsége z ágzti htás (S), mely vizsgált terület strukturális előnyeiként vgy hátrányiként értékelhető (zz z dott térségben/régióbn z átlgosnál htékonybb, vgy kihsználtság szempontjából kevésbé szerencsés összetételű szálláshelykínált). A shift-shre elemzés eredményei jobb értelmezhetőség érdekében térképeken is ábrázolhtók. Az összes, területi, és z ágzti htások előjele, ill. területi, és z ágzti k ngyság lpján nyolc ktegóri képezhető 1. tábláztbn foglltk szerint. Az 1-4. ktegóriábn területi egységek összes htás értéke pozitív, z 5-8. ktegóriábn negtív. Az és 7. ktegóriábn területi htás bszolút értékben ngyobb, és 8. csoportbn kisebb, mint strukturális ket megtestesítő ágzti htás (Nemes N. J old.). A térképek színintenzitás független htások bszolút értékének ngyságától. Az egyes ktegóriákt zok kedvező, ill. kedvezőtlen megítélésük lpján négy fő csoportr oszthtjuk: z 1. és 2. ktegóriábn z ágzti és területi htás egyránt pozitív, 3. és 4. ktegóriábn z ágzti vgy területi htás pozitív és z összes htás is pozitív, z 5. és 6. ktegóriábn z ágzti vgy területi htás pozitív, viszont z összes htás negtív, z 7. és 8. ktegóriábn z ágzti, területi és z összes htás is negtív.

3 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel táblázt: A shift-shre elemzés ktegóriái Sorszám Ktegóri Összes htás (Si) Területi htás (Sr) Ágzti htás (S) A k ngyságánk viszony 1. Átlgosnál ngyobb változás Sr>S 2. Pozitív területi Pozitív strukturális Sr<S 3. Átlgosnál ngyobb változás Negtív területi Sr > S Pozitív strukturális 4. Átlgosnál ngyobb változás Pozitív területi Sr < S Negtív strukturális 5. Átlgosnál kisebb változás Negtív területi Sr > S Pozitív strukturális 6. Átlgosnál kisebb változás Pozitív területi Sr < S Negtív strukturális 7. Átlgosnál kisebb változás Sr>S 8. Negtív területi Negtív Sr<S strukturális Forrás: Nemes Ngy József (szerk.): Regionális elemzési módszerek, A szálláshely-kihsználtság területi vontkozási A szkirodlombn leggykrbbn előforduló kereslet (vendégéjszkák szám) és kínált (férőhelyek szám) elemzésén túl szálláshely szolgálttás htékonyságánk, területi összefüggéseinek feltárás pontosítják turizmust jellemző térségi összefüggéseket. Az elemzéshez szármzttott muttót, kereskedelmi szállások férőhelyeire jutó vendégéjszkák számát hsználtm. A régiók kereskedelmi szálláshelyeinek htékonyságát szemléltető, szállásférőhelyekre jutó vendégéjszkák szám, csk Közép-mgyrországi és Nyugt-dunántúli régióbn hldják meg z országos átlgot (Si>0), mely 2000-ben 58,7 vendégéjszkát jelentett 1 szállásférőhelyre (ez 16,1%-os kihsználtságot jelent). A Közép-mgyrországi régióbn ehhez

4 30 szinthez képest 2000-ben vendégéjszkávl (29,8%-os kihsználtság), Nyugtdunántúli régióbn vendégéjszkávl (20,2%-os kihsználtság) regisztráltk többet (2. táblázt). 2. táblázt: Shift-shre elemzés kereskedelmi szállások férőhelyeire jutó vendégéjszkák szám szerint (2000) Régió z üdülőházkbn Közép- Mgyrország Nyugt- Dunántúl Észk- Mgyrország szállodákbn pnziókbn turistszállásokon z ifjúsági szállókbn kempingekben Sr területi S ágzti Si összes Dél-Alföld Észk-Alföld Közép- Dunántúl Dél-Dunántúl Forrás: A KSH dti lpján sját számítások A többi régió teljesítménye lényegesen lulmúlt z országos szintet (10,7-12,5%). A Közép-mgyrországi régió kempingek kivételével minden szálláshely ktegóriábn z átlgosnál jobb muttókkl rendelkezik. Ugynez nem mondhtó el z Észk-mgyrországi régióról, mely turistszállások és z üdülőházk kivételével egyetlen szálláshely típus esetében sem éri el z országos htékonysági szintet. A Dél-lföldi régióbn mindössze z ifjúsági szállók esetében beszélhetünk z országos szinthez képest kedvezőbb muttókról. Jelentős eltérések léteznek, különböző szálláshelyek htékonyágábn, z országos és régiók szintjén egyránt. A szállodák férőhelyeire országosn 114,1, pnziókér 48, turistszállásokér 33,7, z ifjúsági szállókér 41,4, z üdülőházkér 47,6, kempingekére 1,2 vendégéjszk jutott 2000-ben (ez pl. szállodák esetében 31,2%-os kempingek esetében 5,8%- os kihsználtságot jelentett). Az Észk-mgyrországi régióbn szállodák férőhelyeire 108, pnziókér 39,4, turistszállásokér 40,8, z ifjúsági szállókér 37,2 z üdülőházkér 48,2, kempingekére 10,5 vendégéjszk esett. A Dél-lföldi régióbn szállodák férőhelyeire 95,2, pnziókér 56,4, turistszállásokér 16,2, z ifjúsági szállókér 42,3 z üdülőházkér 56,8, kempingekére 3,4 vendégéjszk esett. A 2008-s dtok lpján elkészített shift-shre elemzés eredményei több szempontból is hsonlítnk 8 évvel korábbi helyzethez. Most is ugynzon régiók részesülnek z összes htás pozitív és negtív értékeiből, zzl különbséggel, hogy sorrend változott bn hsonlón 2000-es helyzethez csk Közép-mgyrországi, ill. Nyugt-dunántúli régió esetében figyelhetünk meg z országos átlgot meghldó (17 %-os) htékonysági szintet (3. táblázt).

5 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel táblázt: Shift-shre elemzés kereskedelmi szállások férőhelyeire jutó vendégéjszkák szám szerint (2008) Régió z üdülőházkbn Közép- Mgyrország Nyugt- Dunántúl szállodákbn pnziókbn turistszállásokon z ifjúsági szállókbn kempingekben Sr területi S ágzti Si összes Dél-Alföld Észk-Alföld Észk- Mgyrország Dél-Dunántúl Közép- Dunántúl Forrás: A KSH dti lpján sját számítások Sjnáltos módon z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régió 11,1%-os muttójávl egyránt sereghjtók között vn, mi elsősorbn szállodák országos átlg ltti kihsználtságából dódik. Az Észk-mgyrországi régióbn 2000-ről 2008-r pnziók kivételével, Dél-lföldi régióbn szállodák, ill. pnzióktól, ifjúsági szállók, és z üdülőházktól eltekintve minden szálláshely-típus esetében csökkent, férőhelyekre jutó vendégéjszkák szám, miközben z országos tendenciák szállodák, pnziók, és kempingek esetében jvuló, többi szálláshelyktegóri esetében romló htékonyságról tnúskodtk ben z összes htás országos átlg feletti részének 77,2%- Közép-mgyrországi, 22,8%- Nyugt-dunántúli régióbn relizálódott, míg z átlg ltti teljesítmények többi öt (elsősorbn Dél-dunántúli és Közép-dunántúli) régióbn jelentkeztek (4. táblázt). A területi összetevő esetében lényegében ugynzon régiók jelennek meg pozitív ill. negtív oldlon, zzl különbséggel, hogy Nyugt-dunántúli régiór pozitív területi htások ngyobb hányd (34,1%) jut, negtív értékeknek pedig több mint 54,5%- Déldunántúli régiór esik. Az ágzti htások pozitív értékeinek 90,8%- Közép-mgyrországi, 9,2%- Nyugtdunántúli régióbn jelentkezett, míg negtív értékek leginkább Közép-dunántúli (42,6%), Észk-lföldi, vlmint z Észk-mgyrországi régióbn állt elő. Összességében megállpíthtó, hogy htékonyság szempontjából z átlg feletti teljesítmények túlnyomó többsége Közép-mgyrországi régióbn figyelhető meg, mely ngyobb részt férőhelyek szálláshely-ktegóriák közötti kedvező megoszlásából dódik, míg Nyugt-dunántúli régió elsősorbn területi knek köszönheti kedvező pozícióját. A többi régióbn negtív összes htás értékeket kedvezőtlen szerkezeti k dominálják, különösen Közép-dunántúli régióbn.

6 32 4. táblázt: Összes, területi és ágzti htások értékei régiókbn belföldi kereskedelmi szállások férőhelyeire jutó vendégéjszkák szám szerint (2000) Régió Si+ Si- Sr+ Sr- S+ S- Közép-Mgyrország 77,2% 65,9% 90,8% Nyugt-Dunántúl 22,8% 34,1% 9,2% Észk-Mgyrország 13,5% 9,2% 18,6% Dél-Alföld 14,6% 18,4% 10,0% Észk-Alföld 14,7% 8,6% 22,0% Közép-Dunántúl 24,5% 9,4% 42,6% Dél-Dunántúl 32,8% 54,5% 6,8% Ország összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Forrás: A KSH dti lpján sját számítások A 2008-s vizsgáltok hsonló eredményeket hoztk, zzl különbséggel, hogy Dél-lföldi régióbn területi htás lpján némileg jvított, z Észk-mgyrországi régió viszont rontott pozícióján 2000-es értékekhez képest (4. táblázt). A Dél-dunántúli régió továbbr is jelentősen részesül negtív területi htásokból (45,2%), miközben z ágzti htás negtív értékei esetében Közép-dunántúli régió némileg jvított pozícióin, 2008-bn 27,5% jutott rá korábbi 42,6%-hoz képest. 5. táblázt: Összes, területi és ágzti htások értékei régiókbn belföldi kereskedelmi szállások férőhelyeire jutó vendégéjszkák szám szerint (2008) Régió Si+ Si- Sr+ Sr- S+ S- Közép-Mgyrország 81,8% 0,0% 79,8% 0,0% 83,5% 0,0% Nyugt-Dunántúl 18,2% 0,0% 20,2% 0,0% 16,5% 0,0% Dél-Alföld 0,0% 12,7% 0,0% 10,3% 0,0% 14,7% Észk-Alföld 0,0% 14,1% 0,0% 2,4% 0,0% 24,0% Észk-Mgyrország 0,0% 17,6% 0,0% 14,7% 0,0% 20,1% Dél-Dunántúl 0,0% 27,6% 0,0% 45,2% 0,0% 12,9% Közép-Dunántúl 0,0% 28,0% 0,0% 27,5% 0,0% 28,4% Ország összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Forrás: A KSH dti lpján sját számítások A megyei dtok pontosítják régiós szintű vizsgálti eredményeket. A régiók összes megyéjét jellemzi, hogy regisztrált vendégéjszkák szám, jelentős mértékben elmrd ttól z értéktől, mi z átlgos férőhely kihsználtság (58,7 vendégéjszk/szállásférőhely 2000-ben, 61,9 vendégéjszk/szállásférőhely 2008-bn ) mellett elvárhtó lenne (5. táblázt). Borsod-Abúj-Zemplén megyében csk turistszállások, üdülőházk, kempingek Hevesben szállodák ( vendégéjszk), pnziók, turistszállások, Nógrádbn kizárólg turistszállások (9,2%), pnziók és z üdülőházk, Békésben pnziók, ifjúsági szállók, Csongrád megyében pnziók, ifjúsági szállók és üdülőházk férőhelyeinek kihsználtság hldt meg z országos szintet. Bács-Kiskun megyében egyetlen szálláshely típus sem volt, melynek htékonyság elérte voln z országos átlgot (6. táblázt) r helyzet Bács-Kiskun megye kivételével mindenhol romlott. Borsod-Abúj- Zemplénben már csk turistszállások esetében beszélhetünk z országos átlgos értékhez képest kedvezőbb fjlgos vendégforglomról. Hevesben jelentősen csökkent szállodák és

7 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel.. 33 turistszállások htékonyságbeli előnye, miközben tovább nőtt többi szállástípus hátrány. Nógrádbn egyetlen egy szálláshely ktegóri fjlgos htékonyság sem éri el z átlgos szintet, 2000-ről 2008-r csk szállodák és z ifjúsági szállók esetében figyelhettünk meg kedvező folymtokt. 6. táblázt: Shift-shre elemzés kereskedelmi szállások férőhelyeire jutó vendégéjszkák szám szerint két régió megyéiben (2000) Megye szállodák -bn pnziókbn turistszállásokon z ifjúsági szállókb n z üdülőházkbn kempingek ben Sr területi S ágzti Si összes Borsod Heves Nógrád Bács-Kiskun Békés Csongrád Forrás: A KSH dti lpján sját számítások Bács-Kiskunbn z üdülőházk és kempingek kivételével mindenhol htékonyságromlás volt tpsztlhtó. Csongrád megyében z üdülőházk kivételével minden ktegóri kihsználtság romlott (7. táblázt). 7. táblázt: Shift-shre elemzés kereskedelmi szállások férőhelyeire jutó vendégéjszkák szám szerint két régió megyéiben (2008) Megye szállodák -bn pnziókbn turistszállás -okon z ifjúsági szállókbn z üdülőházk -bn kempingek ben Sr területi S ágzti Si összes Borsod Heves Nógrád Bács-Kiskun Békés Csongrád Forrás: A KSH dti lpján sját számítások 2000-ben z összes htás átlg feletti részének 74,6%- Budpesten, 13,9%- Zl megyében ( mrdék 11,5% Győr-Moson-Sopron, Hjdú-Bihr, Vs, Békés megyékben) relizálódott, negtív értékek térben szétszórt módon jelentkeztek. A területi htások pozitív értékei szintén ngyobb részt Budpesten (62,6%) és Zl megyében koncentrálódnk, negtív értékei z összes htáshoz hsonló térbeli megoszlást muttnk, erős Somogy megyei koncentráltsággl (35,9%). Az ágzti htások pozitív értékeinek 76,4%- Budpesten jelenik meg, Somogy megyében jelentős negtív területi htások mellett pozitív irányú szerkezeti k is megfigyelhetők. Az ágzti htások negtív értékei térben kevésbé koncentrálódnk (meg kell zonbn említeni, hogy Közép dunántúli régió három megyéje összességében 42,6%-os részesedéssel bír). A 2008-s megyei szintű vizsgáltok sem hoztk jelentős változásokt, 2008-bn z összes htás pozitív értékeinek 76,16%- Budpestre, 9,05%- Zl megyére ( mrdék 14,8% pedig

8 34 Hjdú-Bihr, Győr-Moson-Sopron, Vs, és Pest megyékre) jutott, ezzel szemben z átlg ltti értékek térben szétszórtn jelentkeztek. A területi htások átlgot meghldó részének legngyobb hányd Budpesten (75,3%) és Zl megyében koncentrálódott (10,7%), negtív értékek megoszlás z összes htáshoz hsonló térbeli jellegzetességeket mutt (jelentős Somogy megye 36,5%-os részesedése). Az ágzti htások pozitív értékeinek 76,7%- Budpesten jelentkezik, negtív értékei 2008-bn sem koncentrálódnk jelentős mértékben (érdemes kiemelni, hogy Közép-dunántúli régió három megyéje összességében 28%-l részesedik 2000-es 42,6%-hoz képest). 1. ábr: Régiók, kereskedelmi szállások férőhelyeire jutó vendégéjszkák szám szerinti shiftshre elemzés lpján (2000, 2008) Forrás: A KSH dti lpján sját számítások Az elemzés eredményeit vizulizáló regionális térképek rról tnúskodnk, hogy 7 év ltt jelentős változások nem következtek be, Közép-mgyrországi, ill. Nyugt-dunántúli régiók kivételévek egyik régió szálláshelyeinek htékonyság sem érte el z országos szintet (1. ábr). 2. ábr: Megyék kereskedelmi szállások férőhelyeire jutó vendégéjszkák szám szerinti shiftshre elemzés lpján (2000, 2008) Forrás: A KSH dti lpján sját számítások A régiókr vontkozó megállpításokt árnylják, és egyúttl megerősítik megyei eredmények. Az országos szintet meghldó htékonyságot Nyugt-dunántúli régió megyéin túl, 2000-ben Budpest, Békés és Hjdú-Bihr, 2008-bn Budpest, Pest, Csongrád és Hjdú- Bihr voltk képesek felmuttni (2. ábr) bn Közép-mgyrországi régió kivételével területi htások értékei bszolút értékben meghldták z ágzti htásokt, mi régiók esetében zt jelenti, hogy z országos átlg ltti htékonyság elsősorbn területi knek köszönhető, kedvezőtlen strukturális tendenciákkl párosulv. Kedvező tendenciák régiók egyik megyéjében sem tpsztlhtók,

9 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel.. 35 mindenhol csökkent szálláshelyek átlgos kihsználtság, úgy, hogy szálláshely típusok összetétele sem követte elég gyorsn kedvező országos folymtokt. Összegzés Az elmúlt évek turizmusfejlesztésre fordíthtó forrásink jelentős részét szálláshelyek modernizálásár, meglévő szálláshelyek bővítésére vlmint új létesítmények építésére fordították. Ennek köszönhetően már hzánk szinte minden térségében megtlálhtók nemzetközi elvárásoknk megfelelő szálláshelyek. A beruházások üteme egyes régiókbn (pl. Észk-mgyrországi, Dél-lföldi), túlzottn optimist vendégforglmt jellemző muttószámok lkulásához képest. Erről tnúskodnk z áltlm összeállított szálláshelyek kihsználtságár irányuló shift-shre elemzések eredményei. A jelentősen nem bővülő vendégforglom, szállásférőhelyek dinmikus növekedése mellett htékonyság romlásához vezetnek. Sjnáltos módon vizsgált régiókbn mgsbb ktegóriájú szálláshelyek rányánk növekedése lssbb z országos szinthez képest. A közeljövő fejlesztési prioritásink meghtározáskor, jelenleginél hngsúlyosbbn kell megjelennie felső ktegóriás szálláshelyek fejlesztésének, vlmint beutzó turizmus növelésére irányuló céloknk. Irodlom Nemes N. J. - Jkobi. Á. - Németh N. 2001: A jövedelemegyenlőtlenségek térségi és településszerkezeti összetevői. Sttisztiki Szemle, 79. évfolym, szám, pp Dávid L. - Kovács B. - Tóth G. 2009: A turizmus szerepe z Észk-Mgyrországi régióbn: munkerőpic és mkrogzdsági teljesítmény összefüggései. In. Észkmgyrországi Strtégii Füzetek, 4. évf. 1. szám. pp Kocziszky Gy. (2008): Területfejlesztés módszertn. Egyetemi Kidó, Miskolc.

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek VI.évf. 2009 2 89-107 Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában A válság turizmusra gyakorolt hatásairól számos, elemzés,

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2015

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési,

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2016. június 1. 1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 7. számú mellélet A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL I. A öltségtérítés számításán áltlános szbályi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról.

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról. Az Igzgtótnács BESZÁMOLÓJA 2010. év gzdálkodásáról, végzett munkájáról. 1 BEVEZETŐ Az Igzgtótnács opertív irányítás mellett Villmosenergi - Ipri Társságok Nyugdíjpénztáránk mindkét ágzt jelentős hozm eredményeket

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 25 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a 1. Bevezetés A 4/2000. (II.2.) GM rendeletben foglaltak szerint Magyarországon 2000. február 2. óta hivatalosan

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

HU SANCO/B1-524894 HU HU

HU SANCO/B1-524894 HU HU HU SANCO/B1-524894 HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 22.10.2010 SEC (2010) 1257 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A picok megfelelő működésének biztosítás fogysztók számár A fogysztói picok eredménytáblájánk

Részletesebben

EGYENESFOGÚ HENGERESKERÉK GEOMETRIAI REKONSTRUKCIÓJA 4. jegyzőkönyv

EGYENESFOGÚ HENGERESKERÉK GEOMETRIAI REKONSTRUKCIÓJA 4. jegyzőkönyv EGYENESFOGÚ HENGERESKERÉK GEOMETRIAI REKONSTRUKCIÓJA. jegyzőkönyv A mérés helye: DE-MK Gépelemek Lbortórium A mérés időpontj:... A mérést végezte:... Gykorltvezető:... Tételszám:... Feldt: Mérési dtok

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében Szerző: Dr. Behringer Zsuzsanna 1 Kiss Kornélia 2 Magyarországon kilenc turisztikai régió található, régiónként egységes és egymástól jól megkülönböztethető

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Előterjesztő: Molnár Anita a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság Igazgatója Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Miskolc, 2013.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. A költségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. A költségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Ljos A költségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforglmi tevékenység tervezése, irányítás, elemzése A követelménymodul szám: 0003-06 A trtlomelem zonosító szám és célcsoportj: SzT-011-30

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ A KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE

SZAKMAI KONCEPCIÓ A KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE SZAKMAI KONCPCIÓ A KORKDVZMÉNYS NYUGDÍJ MGÍTÉLÉSÉR Prof. Dr. Ungváry György Terminológii problémák mitt nehezen áttekinthető Korábbn (még z 1990-s évek elején sem) sikerült hzihoz hsonló rendszert tlálni

Részletesebben

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Előterjesztő: Molnár Anita Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Miskolc, 2014. február

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Üdülőkörzetek és nemzeti parkok Magyarországon, 2004. Jelmagyarázat. Nemzeti Park Kiemelt üdülőkörzet Üdülőkörzet. szállodák 19%

Üdülőkörzetek és nemzeti parkok Magyarországon, 2004. Jelmagyarázat. Nemzeti Park Kiemelt üdülőkörzet Üdülőkörzet. szállodák 19% 1.5.4 Turizmus Annak ellenére, hogy nemzetközi összehasonlításban jelenlegi turisztikai kínálatával, vendégforgalmával és bevételeivel Magyarország nem tartozik Európa kiemelkedő turisztikai célterületei

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben