1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA"

Átírás

1 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest Bizottság évi tvszi előrejelzése lpján muttkozó eltérésre tekintettel erősítse meg 2014-es évre vontkozó költségvetési intézkedéseket. A középtávú költségvetési cél elérésének biztosítás érdekében 2015-ben és zt követően jelentősen erősítse meg költségvetési strtégiát, továbbá z állmdósság-rát trtósn csökkenő pályán trtás érdekében gondoskodjon z dósságcsökkentési szbály betrtásáról. A számszerűsített költségvetési szbályoknk vló megfelelés szisztemtikus utólgos ellenőrzésén és korrekciós mechnizmusok lklmzásán keresztül biztosíts középtávú költségvetési keret kötelező jellegét. Jvíts z állmháztrtás átláthtóságát, minek érdekében többek között rendszeres mkrogzdsági költségvetési előrejelzések és jelentősebb gzdságpolitiki jvsltokhoz készített költségvetési htásvizsgáltok készítésének előírásávl szélesítse ki Költségvetési Tnács törvényi feldtkörét. Sorszá m Intézkedés megnevezése Intézkedés tömör bemuttás Végrehjtás státusz Végrehjtás további ütemezése - elkövetkező 12 hónp vlmely más CSR-hoz vgy Európ 2020 célkitűzéshez kpcsolódás forrásigénye Költségvetési htások megvlósításához igénybe vehető Európi Uniós források (mennyiben releváns) A s progrmozási időszkkl vló összhng (OP, konstrukció megnevezése) Várt htások leírás 1. Fenntrthtó és stbil költségvetési helyzet biztosítás A Kormány 2014 júliusábn 110 milliárd forint zárolást rendelt el központi költségvetésben hiánycél trtás érdekében. A kormányzti és európi bizottsági várkozásoknál gyorsbb évi gzdsági növekedésre tekintettel Kormány zárolásokból novemberben és decemberben összesen 60 milliárd forintot feloldott. A zárolás 2014 júliusábn megtörtént novemberben, illetve decemberben összesen 60 milliárd forint zárolást feloldott Kormány. A mgyr gzdság növekedése, z állmdóság fenntrthtó szintre történő mérséklése. 1

2 2. Az MTO-nk megfelelő költségvetési egyenlegek tervezése és z dósságcsökke ntési szbály betrtás 2015-ben és z zt követő években, továbbá középtávú költségvetési keret kötelező jellegének erősítése Az állmdósságot z Alptörvényben és Mgyrország gzdsági stbilitásáról szóló évi CXCIV. törvényben (Gst.) fogllt dósságszbálynk megfelelően kell csökkenteni. Emellett tgállmok költségvetési keretrendszerére vontkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tnácsi irányelv (Irányelv) 2013 decemberében átültetésre került. Az Irányelv előírásink megfelelően új számszerű költségvetési szbályok kerültek bevezetésre, melyek kormányzti szektor egyenlegére vontkozó szbályokon keresztül teljesítik z Alptörvényből és z uniós rendelkezésekből következő komplex követelményeket. A szbály előírj egyrészt, hogy kormányzti szektor egyenlegét úgy kell meghtározni, hogy Gst. szerinti állmdósságmuttó csökkenjen, másrészt kormányzti szektor egyenlegének összhngbn kell lennie strukturális egyenlegre középtávú költségvetési célként meghtározott célértékkel. Az Irányelv Középtávú Költségvetési Keretek című V. fejezete előírj középtávú költségvetési keret kötelező jellegét is. Az állmháztrtás hiány z elmúlt évben is z dósságcsökkentési szbállyl összhngbn lkult. A 2015-ös költségvetési törvény z dósságcsökkentési szbály betrtásávl tervezi költségvetés hiányát. Fegyelmezett költségvetési politik folyttás: z állmdósság megfékezése, nemzetgzdság fenntrthtó növekedési pályán trtás. A tervezési időtávnk költségvetési éven túlr történő kiterjesztésével hiteles középtávú költségvetési keret lklmzás tervezési folymtbn. 2

3 3. Az állmháztrtás átláthtóságán k jvítás A tgállmok költségvetési keretrendszerére vontkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tnácsi irányelv (Irányelv) előírj, hogy tgállmok költségvetési tervezése legfrissebb információkt felhsználó, reális mkrogzdsági és költségvetési előrejelzéseken kell, hogy lpuljon. Az Irányelv 2013 decemberében átültetésre került. A fentieknek megfelelően z állmháztrtásért felelős miniszter z előrejelzést z zt látámsztó módszerekkel, feltevésekkel és vontkozó prméterekkel együtt április 30-áig, illetve központi költségvetésről szóló törvényjvslt Országgyűlésnek történő benyújtásáig készíti el és teszi közzé z áltl vezetett minisztérium honlpján. Mgyrország Alptörvényének 44. cikke rendelkezik Költségvetési Tnácsról (KT), részletszbályokt Mgyrország gzdsági stbilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (Gst.) trtlmzz, mely kiemelkedő htáskörrel, vétójoggl ruházz fel költségvetéssel kpcsoltbn. A Gst. rendelkezéseinek megfelelően KT véleményt nyilvánítht központi költségvetés tervezésével, végrehjtásávl, közpénzek egyéb módon történő felhsználásávl kpcsoltos bármely kérdésről. Ennek megfelelően 2015-ös költségvetés tervezete kpcsán is tett olyn jvsltokt Tnács, melyeknek megfelelően Kormány módosított törvénytervezetet. Az Irányelv rendelkezésének megfelelően z implementációt biztosító jogszbályok 2013 december 31-től htályosk. A költségvetési keretrendszer hitelességének, átláthtóságánk és htékonyságánk növekedése. 2. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi szektor Többek között pénzügyi intézményekre kivetett dóterhek struktúrájánk átlkításávl és ezen dóterhek csökkentésével segítse elő gzdság rendes hitelezésének helyreállítását. A megtkrítások bnki ágzttól vló elterelésének elkerülése és z elektronikus fizetési eszközök hsználtánk ösztönzése végett igzíts ki pénzügyi trnzkciós illetékre vontkozó szbályozást. Vizsgálj meg és szüntesse meg portfóliótisztítás kdályit, többek között szigoríts meg z átstrukturált hitelekre vontkozó trtlékképzési szbályokt, szüntesse meg hitelbiztosítékok tekintetében lklmzott végrehjtás kdályit, vlmint fokozz fizetésképtelenségi eljárások sebességét és eredményességét. Ezzel összefüggésben folytsson szoros egyeztetéseket z érdekelt felekkel z új szkpolitiki kezdeményezésekről és biztosíts, hogy ezek megfelelően célzottk legyenek és ne növeljék z erkölcsi kockáztot hitelfelvevők tekintetében. Erősítse tovább pénzügyi szbályozást és felügyeletet. 3

4 Sorszá m Intézkedés megnevezése 4. A bnkdó csökkentése hitelezés ösztönzése érdekében 5. Bnkkártyás fizetések trnzkciós dójánk átlkítás Intézkedés tömör bemuttás A Kormány-EBRD-megállpodás értelmében pénzügyi szervezetek különdójánk hitelintézeteket érintő mértéke jelenlegi 0,53%-ról 2016-bn 0,31%-r csökken, z dó lpj pedig évi mérlegfőösszegre módosul től kulcs tovább csökken, 0,21%-r. Az intézkedés htásár 2016-bn várhtón mintegy 60 milliárd forinttl, 2017-ben további 22 milliárd forinttl csökken szektor dóterhelése től pedig z dókulcs további közelítésére kerül sor főbb európi benchmrkokhoz. A bnkdó csökkentése érdemben hozzájárul bnkrendszer jövedelmezőségének biztosításához. Ennek következtében jvulht bnkok tőkehelyzete, mi kínálti oldlon lökést dht hitelezésnek, hitelezés újbóli felfutásához zonbn szükség lesz egy egészséges hitelkeresletre is. A bnkkártyás trnzkciók illetéke 2014 novemberében elfogdott dócsomgnk megfelelően úgy változott, hogy z ugynzon kártyához trtozó éves kártyműveletek után csupán egyszeri illetéket kell fizetni. Az illeték mértéke differenciált: modern, érintés nélküli fizetési kárty (pl. Pypss) díjtétele lcsonybb (500 forint), mint hgyományos kártyáké (800 forint). Végrehjtás státusz A bnkdó csökkentéséről Kormány és z EBRD között megállpodás került láírásr 2015 februárjábn. A törvénymódosítás jnuár 1-jén lépett htályb. Végrehjtás további ütemezése - elkövetkező 12 hónp A bnkdó csökkentéséről szóló törvénymódosítás tervezetét Kormány június végéig benyújtj z Országgyűlésnek. vlmely más CSR-hoz vgy Európ 2020 célkitűzéshez kpcsolódás forrásigénye Költségvetési htások htásár 2016-bn várhtón mintegy 60 milliárd forinttl, 2017-ben további 22 milliárd forinttl csökken bnkdóból szármzó bevétel től további bevételcsökkenés várhtó. megvlósításához igénybe vehető Európi Uniós források (mennyiben releváns) A s progrmozási időszkkl vló összhng (OP, konstrukció megnevezése) Várt htások leírás A bnkdó csökkentése érdemben hozzájárul bnkrendszer jövedelmezőségének biztosításához. Ezáltl jvulht bnkok tőkehelyzete, mi kínálti oldlon lökést dht hitelezésnek. htásár bnkkártyhsznált költsége csökken (z egyszeri díj megfizetésével bnkkártyás fizetések htárdókulcs 0%), így z elektronikus fizetések gyorsbb bővülése várhtó. 6. A lkossági hitelek portfólióminős ége jvításánk elősegítése: Nemzeti Eszközkezelő (NET) ktív tevékenysége, lkossági hitelek elszámolás, devizjelzáloghitelek forintosítás A lkossági hitelek esetében jelenleg zjló elszámolás és devizjelzáloghitelek forintosítás áltl jvulht portfólió minősége, mivel csökken lkosság hitelállomány, illetve fizetendő kmt mértéke, vlmint megszűnik z árfolymkockázt. Emellett Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt. tevékenységének köszönhetően is csökken nem teljesítő hitelek rány (NPL-rát) október 15-e ót htályos z Elszámolási törvény február 1-je ót htályos Forintosítási törvény február 1-je ót htályos Fir bnki törvény nyráig lezjlik lkossággi hitelekkel kpcsoltos elszámolás, illetve forintosítás végéig várhtón teljesül NET Zrt. 25 ezer ingtln megvásárlásár vontkozó célkitűzése. Jvul lkossági hitelek portfólióminősége. 4

5 7. A válllti hitelek portfólióminős ége jvításánk elősegítése 2014 novemberében meglkult MARK Mgyr Reorgnizációs és Követeléskezelő (MARK) Zrt., melyet Mgyr Nemzeti Bnk zzl z elsődleges célll lpított, hogy felgyorsíts mgyr bnkrendszer rossz minőségű kereskedelmi ingtlnhiteleinek leépítését, ezáltl jelentősen csökkentve válllti NPLrátát novemberében meglkult MARK Mgyr Reorgnizációs és Követeléskezelő (MARK) Zrt. A válllti NPL-rát jelentős csökkenése 8. Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) jnuár 01. nppl történő bevezetése 9. Pénzügyi szbályozás és felügyelet megerősítése A felszámolási eljárásbn z dós társság vgyonelemeinek interneten, elektronikus úton történő értékesítésére szolgáló Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) bevezetése. A nemzeti bnksználási keretrendszer részletszbályit trtlmzó, tvly elfogdott bnksználási törvény révén erősödött mgyr pénzügyi szektor ellenálló képessége. A betétbiztosítási rendszerekről szóló, 2014 áprilisábn elfogdott új uniós irányelv átültetéseként tvly elfogdott, z új betétbiztosítási szbályokt trtlmzó törvénymódosításoknk megfelelően jnuár 1-jétől h egy hitelintézet fizetésképtelenné válik, kkor betétesek z eddiginél rövidebb idő ltt juthtnk betéteikhez. A felszámolási eljárásbn z dós vgyontárgyink elektronikus értékesítéséről szóló 17/ /2014. (II. 3.) Korm. rendelet február 11-én lépett htályb. Az EÉR jnuár 1-jén elindult. A bnksználási törvény szeptember 16-án htályb lépett decemberében z Országgyűlés elfogdt z új betétbiztosítási szbályokt trtlmzó törvényjvsltcsomgot, mely jnuár 1-jén htályb lépett. Az EÉR mint értékesítési felület optimális, felhsználói elvárásoknk teljes mértékben megfelelő továbbfejlesztése, működtetése. A fejlesztéshez és működés kezdeti szkszábn forrásokt előlegezés jelleggel központi költségvetés biztosítj. Mindezek kidások zonbn megtérülnek, tekintettel rr, hogy felszámolók rendszerhsználti és licitindítási díjt, licitálók z első ilyen minőségükben történő belépéskor regisztrációs díjt, nyertes licitálók pedig nettó vételár 1 %-át jutlékként fizetik. Az EÉR rutinszerű hsznált dminisztrtív könnyítést jelent, megkönnyíti z értékesítésre meghirdetett vgyonelemek áttekintését, z árk összehsonlítását. A felszámolási eljárások során olyn vgyontárgyk kerülnek kedvező áron értékesítésre, melyek termelő vgy szolgálttó válllkozások számár előnyös beszerzési lehetőséget jelentenek, mi közvetve válllkozásélénkítő, válllkozásokt támogtó, befektetésösztönző, munkhelymegtrtó htássl jár. A pályázt/licitálás nonimitás várhtón z egyes vgyontárgyk vételáránk növekedését, hitelezői követelések ngyobb rányú megtérülését eredményezheti. A mgyr pénzügyi szektor ellenálló képessége növekszik. 5

6 3.sz. Országspecifikus jánlás: Adózás Hozz létre társsági dó stbil, kiegyensúlyozottbb és egységesebb rendszerét, minek érdekében többek között vezesse ki torzító htású ágzti különdókt. Csökkentse z lcsony jövedelmű munkválllók dóterhét, mindenekelőtt jvíts környezetvédelmi dók htékonyságát. Különösen z áfcslások visszszorítás érdekében erősítse meg z dószbályoknk vló megfelelés jvításár irányuló intézkedéseket és összességében csökkentse megfelelés költségeit. Sorszá m Intézkedés megnevezése Intézkedés tömör bemuttás Végrehjtás státusz Végrehjtás további ütemezése - elkövetkező 12 hónp vlmely más CSRhoz vgy Európ 2020 célkitűzéshez kpcsolódás forrásigénye Költségvetési htások megvlósításához igénybe vehető Európi Uniós források (mennyiben releváns) A s progrmozási időszkkl vló összhng (OP, konstrukció megnevezése) Várt htások leírás 10. Munkhelyvéd elmi Akció 11. A csládokt célzó dókedvezmén yek A Munkhelyvédelmi Akció munkerő-pici szempontból leghátrányosbb helyzetű munkválllók (25 év ltti, illetve 55 év feletti munkválllók, nem szkképzett munkválllók, trtósn álláskeresők, kisgyermekes munkválllók) tekintetében teljes, vgy 50%-os mértékű kedvezményt biztosítnk munkálttók számár fogllkozttáshoz kpcsolódó közterhekből ( 27%-os szociális hozzájárulási dóból és 1,5%-os szkképzési hozzájárulásból), melyek hvi bruttó 100 ezer Ft jövedelemig érvényesíthetők. A kedvezmények áltlános htályúk, nem függnek munkálttó méretétől, tevékenységi körétől től részmunkidőben dolgozó kisgyermekes munkválllók is teljes egészében igénybe vehetik munkálttói szociális hozzájárulási dó- és szkképzési hozzájárulás kedvezményt ( kedvezmény 100 ezer forintos korlátját nem kell részmunkidő mitt rányosítni). A kormányzt idén július 1-től mezőgzdságbn fogllkozttott év közötti munkválllókr is kiterjeszti z dókedvezményeket, mely további ezer embert érinthet, egyúttl pedig elősegíti mezőgzdság kifehérítését és 2014 során kedvezmények igénybe vétele folymtosn emelkedett. A célzott kedvezmények trtósn fennmrdnk től részmunkidőben dolgozó kisgyermekes munkválllók is teljes egészében igénybe vehetik munkálttói szociális hozzájárulási dóés szkképzési hozzájárulás kedvezményt ( kedvezmény 100 ezer forintos korlátját nem kell részmunkidő mitt rányosítni). A kormányzt július 1-jétől mezőgzdságbn fogllkozttott év közötti munkválllókr is kiterjeszti z dókedvezményeke t, mely további ezer embert érinthet, egyúttl pedig elősegíti mezőgzdság kifehérítését. Kpcsolódik 4-es számú CSR-hez (fogllkozttáspolitik ) és 2014 során versenyszféráb n mintegy 222milliárd forint munkhelyvéde lmi kedvezmény mrdt fogllkozttókn ál (2013-bn 97, 2014-ben pedig 125 milliárd forint). A Munkhelyvédelmi Akció munkerő-pici szempontból leghátrányosbb helyzetű munkválllók (25 év ltti, illetve 55 év feletti munkválllók, nem szkképzett munkválllók, trtósn álláskeresők, kisgyermekes munkválllók) tekintetében teljes, vgy 50%-os mértékű kedvezményt biztosítnk munkálttók számár fogllkozttáshoz kpcsolódó közterhekből ( 27%- os szociális hozzájárulási dóból és 1,5%-os szkképzési hozzájárulásból), melyek hvi bruttó 100 ezer Ft jövedelemig érvényesíthetők. A kedvezmények áltlános htályúk, nem függnek munkálttó méretétől, tevékenységi körétől. 6

7 ) Csládi kedvezmény jogosultsági körének bővítése, mértékének növelése jnuár 1-jétől tovább bővült csládi kedvezmény jogosultjink köre. A változás eredményeképpen jogosultnk minősül csládi pótlékr jogosult mgánszemély csládi pótlékr nem jogosult házstárs ( nevelőszülő, vgy gyám házstárs is jogosult lehet) tól kétgyermekes szülőnek juttthtó csládi dókedvezmény támogtásánk mértékét fokoztosn megemeljük úgy, hogy z 2019-re megduplázódjon. A 2014.elejétől lépett htályb csládi járulékkedvezmény. H csládi dókedvezményt mgánszemélyek kellő ngyságú személyi jövedelemdó lp hiányábn nem tudják teljes egészében igénybe venni, személyi jövedelemdózás során nem érvényesíthető dóelőnyt z egyéni járulékok (nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék) terhére vehetik igénybe. A tervek szerint 2016 és 2019 közötti időszkbn kétgyermekes szülőnek juttthtó csládi dókedvezmény támogtásánk mértéke megduplázódik, mi mintegy 300 ezer csládot érint mjd. A támogtás 2016-tól tervezett növelésének eredményeképp en mintegy 200 milliárd forinttl nő öt év ltt gyermekes csládok számár jutttott támogtás összege. A változás eredményeképpen jogosultnk minősül csládi pótlékr jogosult mgánszemély csládi pótlékr nem jogosult házstárs ( nevelőszülő, vgy gyám házstárs is jogosult lehet) tól kétgyermekes szülőnek juttthtó csládi dókedvezmény támogtásánk mértékét fokoztosn megemeljük úgy, hogy z 2019-re megduplázódjon. b) Az első házsok kedvezményén ek bevezetése A csládi kedvezmény mellett, zt érvényesítés tekintetében megelőzve, 2015-től z újonnn házsságot kötők (Leglább z egyik fél első házsságát köti) két éven keresztül igénybe vehetik z első házsok kedvezményét, mi z összevont dólp csökkentésének lehetőségét jelenti (fele z egy gyerek után járó csládi kedvezménynek) jnuár 1-jétől bővült csládi kedvezmény jogosu ltjink köre től z újonnn házsságot kötők két éven keresztül igénybe vehetik z első házsok kedvezményét. 1 Mrd Ft bn, 3 Mrd Ft 2016-bn, 4,5 Mrd Ft 2017-től A csládi kedvezmény mellett, zt érvényesítés tekintetében megelőzve, 2015-től z újonnn házsságot kötők (Leglább z egyik fél első házsságát köti) két éven keresztül igénybe vehetik z első házsok kedvezményét, mi z összevont dólp csökkentésének lehetőségét jelenti (fele z egy gyerek után járó csládi kedvezménynek). 12. A személyi jövedelemdó csökkentése A személyi jövedelemdó mértéke 2016-bn 16%-ról 15%-r csökken A csökkentés várhtón bn vlósul meg A nettó bérek dinmikusbb emelkedése mellett bruttó bérek visszfogottbb növekedését eredményezi. 7

8 13. Környezetvéde lmi és népegészségüg yi jellegű dók bővítése 2015-től további termékekre terjed ki környezetvédelmi termékdíj (egyéb műnyg termékek, pl.: művirág; z egyéb vegyipri termékek, pl.: mosószer, tusfürdő; irodi ppír; jelenlegi szbályozás htály lá nem trtozó elektromos, elektroniki berendezések, pl.: ipri méretű berendezések). ek jnuár 1-jén léptek életbe. Eredményszeml életben 16 Mrd Ft től további termékekre terjed ki környezetvédelmi termékdíj (egyéb műnyg termékek, pl.: művirág; z egyéb vegyipri termékek, pl.: mosószer, tusfürdő; irodi ppír; jelenlegi szbályozás htály lá nem trtozó elektromos, elektroniki berendezések, pl.: ipri méretű berendezések). A népegészségügyi termékdót egyes lkoholtermékekre is kiterjesztettük, zok lkoholtrtlmától függően differenciált dómértékkel (szeszes itlok két, egészségre kevésbé káros ktegóriáját nem érinti z dó. 14. Áf fehérítő intézkedések ) Online pénztárgé pek kötelező hsználtá nk kiterjeszté se b) Elektronik us Közúti Áruforglo m Ellenőrző Rendszer (EKÁER) felállítás c) 5%-r csökkentet t áf kulcs köztes termékekr e 2015-től szolgálttó szektor döntő részére is kiterjed z online pénztárgépek kötelező hsznált. A konkrét tervek között szerepel fodrászti, szépségápolási, fiziki közérzet jvító, orvosi, egyéb humán-egészségügyi, álltegészségügyi, pici kereskedelmi, testedzési, egyéb szórkozási, sportlétesítmény működtetési, éttermi, egyéb személyi szolgálttási, fényképészeti közösségi közlekedési, vlmint txi szolgálttást végző szektorokr történő kiterjesztés. A Kormány bevezette z Elektronikus Közúti Áruforglom Ellenőrző Rendszert (EKÁER). Az EKÁER-ben szállításhoz kpcsolódó dtokt (áru megnevezése, mennyisége, feldó/átvevő, szállító jármű rendszám, stb.) egy központi elektronikus rendszerben még szállítás megkezdése előtt rögzíteni kell, így z utzttássl elkövetett áf cslások rendszer bevezetését követően lényegében ellehetetlenednek. 5%-r csökken köztes terméknek minősülő, egyéb ngy testű élőálltok (szrvsmrh, juh és kecske) és vágott testek értékesítésére lklmzndó áf kulcs. A 2015-től bevezetett EKÁER próbüzeme március 1-jéig trtott. A Kormány tpsztltok lpján, vlmint társdlmi egyeztetések eredményeképpen kidolgozt részletes szbályokt (5/2015. (II.27.) NGM rendelet) jnuár 1-jén lépett htályb től szolgálttó szektor döntő részére is kiterjed z online pénztárgépek kötelező hsznált. A február 27-i miniszteri rendelet finomhngolás még folymtbn vn. A évi bevételi htás htályblépés időpontjától függ. Az online pénztárgép rendszer már bn működésbe lépett, és pénztárgépek bekötése 2014-ben lényegében lezárult. 60 milliárd forintos áfbevételi többlet A részletes szbályozásbn lévő módosítások z egyszerűsítés és z dminisztrtív kötelezettségek csökkentésének z irányáb htnk. Az új szbályok változást hoznk mentességek kiterjesztésén túl bejelentésre kötelezettek személyében és bejelentendő dtok körében is. elősegíti z áfcslások visszszorítását végére mintegy 184 ezer online pénztárgép üzemelt. Az dóhtóság ellenőrzési tevékenysége htékonybbá válik, mi gzdság fehéredéséhez vezet. Ennek nyomi tovgyűrűzó htások mitt z áf-bevételek emelkedése mellett más dókon is megjelennek december 20. és március 4. közötti időszkbn z EKAER felületen közel 37 ezer dózó, vlmint közel 4900 fuvrozó regisztrált. Áfcslások visszszorulás. 8

9 d) Fordított áf lá eső ügyletek kiterjeszté se e) Belföldi áf összesítő nyiltkozt körének bővítése f) A sertés tőkehúsok áfájánk 5%-r vló csökkentés e Egyes célipri termékek, illetve építési htósági engedélyhez nem kötött építési szolgálttásokhoz kpcsolódó munkerő kölcsönzési szolgálttások esetén is hsználhtó fordított áf. Ez utóbbi dminisztrációs szempontból könnyítést jelent, z dólnyoknk nem szükséges ezen túl külön vizsgálniuk, hogy engedélyköteles munkához történik-e munkerő kölcsönzése jnuár 1-jétől belföldi összesítő nyiltkozt lpján mind terméket értékesítő/szolgálttást nyújtó, mind terméket beszerző/szolgálttást igénybevevő köteles z áf bevllásábn külön mellékleten megdni 2 millió Ft áthárított dót elérő vgy meghldó számlák esetében számlánként prtnerének dtit, vlmint z dó összegét, teljesítés időpontját től z értékhtár 1 millió Ft-r csökkent tól sertés tőkehúsok áfáj 5%-r csökken. ek jnuár 1-jén lépett életbe jnuár 1-jén lépett életbe. A csökkentés előreláthtólg 2016-bn vlósul meg. A fordíott áf jellegéből dódón bevezetés évében kismértékű pénzforglmi kiesés jelentkezik, melyet ellentételezhet z áfcslások visszszorulás. elősegíti z áfcslások visszszorítását. Áfcslások visszszorulás. Áfcslások visszszorulás. Áfcslások visszszorulás. 9

10 4. sz. Országspecifikus jánlás:fogllkozttás Erősítse meg megfelelően célzott ktív munkerő-pici intézkedéseket, ennek jegyében többek között gyorsíts fel z állmi fogllkozttási szolgált ügyfél-ktegorizálási rendszerének bevezetését. A fitlok számár hozz létre tervezett mentorhálóztot, és szélesebb kör elérése érdekében mentorhálózt tevékenységét hngolj össze z okttási intézmények és helyi szintű érdekelt felek tevékenységével. Vizsgálj meg közmunkprogrmot bból szempontból, hogy z mennyire htékony segítséget nyújt résztvevőknek későbbi elhelyezkedéshez, továbbá erősítse meg nnk ktivizálási elemeit. Az újbóli elhelyezkedéshez szükséges átlgos idő figyelembevételével vizsgálj meg z álláskeresési járdék jogosultsági ideje meghosszbbításánk lehetőségét, és kpcsolj zt össze ktivizálási intézkedésekkel. Az ktivizálási intézkedésekkel vló kpcsolt erősítése mellett megfelelőség és lefedettség tekintetében jvíts szociális segélyek rendszerét. A szegénység számottevő csökkentése érdekében hjtson végre egységesített és integrált, különösen gyermekekre és romákr összpontosító szkpolitiki intézkedéseket Sorszá m Intézkedés megnevezése Intézkedés tömör bemuttás Végrehjtás státusz Végrehjtás további ütemezése - elkövetkező 12 hónp vlmely más CSRhoz vgy Európ 2020 célkitűzéshez kpcsolódás forrásigénye Költségvetési htások megvlósításához igénybe vehető Európi Uniós források (mennyiben releváns) A s progrmozási időszkkl vló összhng (OP, konstrukció megnevezése) Várt htások leírás 15. A közfogllkozt tás célzásánk jvítását és ktiválási elemeinek erősítését célzó intézkedéscso port ) Fogllkozt tást helyettesít ő támogtás bn (FHT) részesülők rányánk növelése közfogllk ozttásbn z FHT-bn részesülők részvételi rányánk növelésével hozzájárul közfogllkozttás célzásánk jvításához. A legrászorultbb, inktív réteg rendszeres munkjövedelemhez jut munkpici reintegrációvl. Az intézkedés kpcsolódik 2015-ben kezdődő szociálpolitiki ellátórendszer reformjához júliustól Eu2020-1, Eu hvi hosszbb időtrtmú közfogllkozttás i támogtás biztosításávl 20,7 Mrd Ft. gzdsági ktivitás növelésével, trtós munknélküliek fogllkozttásb vonásávl, illetve z ktíváló elemek szerepének erősítésével munkerőpictól legtávolbb lévők reintegrálódását segíti. A fogllkozttás és szociálpolitik súlyánk megváltozás, célcsoport jövedelemszerkezetének átlkulás várhtó, ez munkerőpici szegénység kockáztánk csökkentését igényli. A kpcsolódó intézkedéseknél fokoztosságnk kell érvényesülnie. 10

11 b) A közfogllk ozttásból nyílt munkerő picr vló kivezetést elősegítő jogszbályi változások c) Képzések és szolgálttá sok lcsony iskoli végzettség űek és közfogllk ozttottk részére A nyílt munkerőpici reintegrációt segíti elő, három jogszbály. módosításávl (1991. évi IV. Tv, évi CVI. Tv és /2010. (XII. 31.) Kr.), és támogtó informtiki fejlesztéssel. A közfogllkozttási jogviszonybn álló: (1) köteles elfogdni feljánlott elsődleges munkerőpici munkhelyet. Ennek feltétele z egységes nyilvántrtási rendszer és kirendeltségek közvetítési tevékenységének fejlesztése. (2) mentesül munkvégzés kötelezettség lól z állásinterjú idejére. (3) A 25 év lttik esetében közfogllkozttási jogviszony nem minősül megfelelő munkhelynek, így fitlok nem kötelezhetők közfogllkozttásbn vló részvételre (lásd még IG!). A szociális szövetkezetek önfenntrtó képességének erősítését segíti 375/2010. (XII. 31.) Korm. R. módosítás, mely lpján z önkormányztok mintprogrmokbn fogllkozttottk szám lpján biztosítnk önrészt szövetkezetek számár. munkerő-pici szempontból hátrányos helyzetű lcsony iskoli végzettségűek, szkképesítéssel nem, vgy elvult szkképesítéssel rendelkezők, illetve kiemelten közfogllkozttottk számár kínál képzési lehetőségeket. A támogtás nyújtásár z egyéni szükségletek és térség munkálttói igényeinek figyelembe vételével kerül sor. A közfogllkozttottk képzés időtrtm ltt közfogllkozttási jogviszonybn állnk. A progrm folyttás emellett kiegészül közfogllkozttásból vló kivezetést elősegítő személyes szolgálttások nyújtásávl. folymtos A módosítás jnuár 1-jén lépett htályb. TÁMOP "Újr tnulok!" progrm (folymtbn): ugusztusig Az informtiki fejlesztés htárideje: március 1. A közvetítési tevékenység z informtiki rendszer módosítás után lehetséges. További képzési progrmok (GINOP, EFOP): III. negyedév december Eu2020-1, Eu Eu2020-1, Eu ös nincs, 2014 évi költségvetés terhére vlósul meg Közfogllkozttá s: NFA Strtmunkprogrm költségvetési előirányzt (2014.: 231,105 Mrd Ft, 2015.: 270 Mrd Ft). Képzés: évi Téli közfogllkozttás 10,65 Mrd Ft (2014. év: 2,65 Mrd Ft; év: 8 Mrd Ft). TÁMOP 2.1.6: között 44,017 Mrd Ft, GINOP tervezett forrásigény: 30 Mrd Ft, EFOP még folymtbn. A jelenleg is folymtbn lévő évi Téli közfogllkozttás képzési elemének képzési költségeit TÁMOP kiemelt projekt biztosítj 2015 ug. 30-ig. A között tervezett képzések GINOP (szkmspecifikus képzés) és EFOP (felzárkózttó képzések és lpkompetenciák fejlesztését célzó képzések) forrásiból vlósulnk meg. A GINOP keretében terv szerint 30 Mrd Ft áll rendelkezésre (GINOP 6.1.1). GINOP 6. prioritás: Versenyképes munkerő; 1. Beruházási prioritás: A munkválllási korú lkosság, különösen z lcsony képzettségűek jvuló hozzáférése munkerő-pici kompetenciákt jvító formális képzési lehetőségekhez. Konstrukció: Alcsony képzettségűek és közfogllkozttottk képzése (GINOP 6.1.1); vlmint z EFOP romákt és megváltozott munkképességűeket célzó képzési progrmj (lpkompetenciák fejlesztését, felzárkózttó képzéseket támogtó képzési progrm). munkerőpictól távollevők ktiválását eredményezi. Elősegíti z áltlános szociális helyzet jvítását és szegénység visszszorítását. ösztönzi közfoglkozttottk nyílt munkerőpici elhelyezkedését, és segít csoport ktív munkerőpici progrmb vló bevonásábn. Az elsődleges munkerő-pici elhelyezkedés növekedése csk zokbn régiókbn várhtó, hol z elsődleges munkerő-pic képes megfelelő álláshely kínáltot biztosítni. A közfogllkozttásbn részt vevők képzésével és kpcsolódó szolgálttások nyújtásávl versenyképesebb munkerő jelenik meg munkerő-picon. Az lcsony képzettségűek tekintetében felnőttképzésben vló részvétel - z élethosszig trtó tnulás részeként - munkerőpic igényeinek megfelelő készségek elsjátítás kulcsfontosságú eszköz munknélküliség, szegénység és társdlmi kirekesztés leküzdéséhez. A TÁMOP bn progrm végére közel 170 ezer fő közfogllkozttott bevonás történik meg. A közfogllkozttás keretében tervezett képzések legfontosbb célkitűzése z elsődleges munkpicr vló kijutás elősegítése (OKJ képzések rány 62%, z egy évvel korábbi 22% után). 11

12 d) Hjléktl nok közfogllk ozttás 16. Fitlok fogllkozttásá t előmozdító intézkedések ) Ifjúsági Grnci ktív munkerőpici progrm (GINOP 5.2.1) b) Fitlok válllkozóv á válásánk támogtás A hjléktlnok integrációját segítő intézkedés, korábbi pilot országos kiterjesztése. A komplex progrm állndó személyes jelenléten lpuló mentor szolgálttássl, kkredidált életvezetési képzéssel és egészségügyi ellátássl egészíti ki fogllkozttást. Az Ifjúsági Grnci rendszerét Mgyrország fokoztosn vezeti be, támszkodv korábbi, fitlokt célzó progrmok tpsztltir. A bevezetés első lépcsőjeként munkügyi szervezet áltl megvlósított, fitlok munkerő-pici integrációját elősegítő Ifjúsági Grnci ktív munkerő-pici progrm (GINOP és VEKOP 8.2.1) szolgál. Része munkügyi szervezeten belül z eszközök intézmény és szervezetközi koordinációért felelős országos mentorkoordinátor hálózt kilkítás, vlmint képzés, fogllkozttási támogtás, gykornoki-, és fitlok válllkozóvá válását elősegítő progrm. Az Ifjúsági Grnci fogllkozttáspoltiki, okttási, szociális szkterületek és szervezetek közti együttműködést is jvítj. A progrm z Ifjúsági Grnci Rendszer részeként, elsősorbn z álláskereső fitlok válllkozóvá válásához kíván segítséget nyújtni A progrm első komponensében fitlok válllkozásindításhoz szükséges kompetenciák megszerzésére irányuló képzésben vesznek részt, és segítséget kpnk üzleti tervük összeállításához. A második komponens keretében z elfogdott üzleti tervvel rendelkező, z első komponensben nyújtott képzési progrmokt eredményesen elvégző, válllkozásukt meglpító fitlok vissz nem térítendő támogtásbn részesülnek induló költségeik támogtás céljából. Előkészítése ben megkezdődött. A GINOP megvlósítás ltt, VEKOP tervezés ltt áll. Az első szksz kiírás október 10-én jelent meg, II. negyedévében kezdődhet végrehjtás márciusáprilis Az első ktív munkerőpici progrm (GINOP) megvlósítás jnuár december között, ezt további progrmok követik. A második szksz tervezett meghirdetése 2015 december, tervezett befejezése 2017 (fenntrtássl 2019.) Eu2020-1, Eu Keret: 1 Md Ft Közfogllkozttá si Strt előírányztból (700 főre, közfogllkozttó k áltl válllt létszám függvényében). Eu2020-1, CSR6 A ht konvergenci régióbn 2015 jnuár és 2017 december között megvlósuló progrm pénzügyi kerete 36 Mrd Ft, KMR forrás: 4,2 Mrd Ft. Eu2020-1, CSR6 4 milliárd Ft (első szksz: 1,1 Mrd Ft, második szksz: 2,9 Mrd Ft) A progrm első évére z NFA előfinnszírozás r rendelkezésre álló előirányzt nyújt fedezetet. GINOP (ESZA, YEI) VEKOP (ESZA) GINOP (GINOP Fitlok válllkozóvá válásánk támogtás) és GINOP (ESZA). A GINOP 5. prioritás 2. beruházási prioritásán belül, vlmint VEKOP 8. prioritás 2. beruházási prioritásán belül. GINOP 5. prioritás Fogllkozttás; 2. Beruházási prioritás: Fitlok fenntrthtó munkerőpici integrációj; GINOP Fitlok válllkozóvá válásánk támogtás és GINOP Válllkozás indítási költségeinek támogtás A közfogllkozttásb bevont hjléktln álláskeresők munkerő-pici, szociális és mentális helyzete jvul, lehetőséget teremthet nyílt munkerőpicon történő elhelyezkedéshez. A célcsoport sjátosságink megfelelő egyéb ellátások biztosítás szükséges lehet (pl.: meleg ruh, állndó orvosi ellátás, meleg étkezés stb.). révén csökken NEET fitlok szám és jvul év közti fitlok képzettségi és fogllkozttási szintje. A már elindult progrm keretében több mint 36 ezer 25 év ltti, NEET fitl részesül grnciábn. A progrm hozzájárul fitl munknélküliek számánk csökkentéséhez. 12

13 c) Gykornok i progrm pálykezd ők támogtás ár 17. Aktív munkerőpici progrm hátrányos helyzetűek számár A gykornoki progrm célj zon mikro- és kisválllkozások, vlmint középválllkozások támogtás, melyek olyn 25 év ltti fitl, szkképesítéssel rendelkező pálykezdőt lklmznk, ki középszintű szkképesítését első szkképesítésként, nppli rendszerű iskoli okttásbn szerezte. A progrm gykorlti okttáshoz szükséges feltételek megteremtését támogtj gykornokok lklmzásávl és betnításávl járó többletköltségek (gykornokok bére, mentorok díjzás, gykornoki hely kilkításához szükséges tárgyi feltételek biztosítás) kompenzálásávl. célj, hogy elősegítse munkerő-picon hátrányos helyzetű álláskeresők nyílt munkerő-pici elhelyezkedését egyrészt személyre szbott, fogllkozttást támogtó eszközök nyújtás révén (pl. célzott munkerő-pici képzés, munkerőpici szolgálttások, fogllkozttás költségeinek átmeneti támogtás), másrészt z álláskeresőknek és munkálttóknk nyújtott munkerő-pici szolgálttások minőségének, htékonyságánk jvítás (pl. álláskeresők ktegorizálásánk (profiling) teljes körű bevezetése és működtetése) révén, célcsoportj 25 éven felüli álláskeresők. nincs TÁMOP korábbi ktív munkerőpici progrm hosszbbítás és keretemelése folymtbn. A GINOP progrm tervezés ltt. Meghirdetés tervezett dátum szeptember, támogtott projektek megvlósításánk tervezett befejezése december. TÁMOP 1.1.2: 2015 októberig GINOP 5.1.1: A három éves intézkedés megvlósításánk kezdete előreláthtólg I. félév. Eu Tervezett: 10 milliárd Ft Eu2020-1, Eu A TÁMOP intézkedés kerete 5,4 Mrd Ft-l nőtt. A GINOP intézkedés tervezett forrásigénye 102 Mrd Ft. A progrmok 2015-ben megvlósuló részére z NFA előfinnszírozás r rendelkezésre álló előirányzt nyújt fedezetet. GINOP (ESZA) GINOP 5. prioritás Fogllkozttás; 2. Beruházási prioritás: Fitlok fenntrthtó munkerőpici integrációj; GINOP Gykornoki progrm pálykezdők támogtásár GINOP (ESZA) KMR-ben megvlósuló tükörprojektje VEKOP 8. prioritás keretében vlósul meg. A progrm eredményeként nő fitlok gykornoki képzésben vló részvétele, képzettségük, szkmi gykorlti ismereteik, munktpsztltuk gyrpszik, ezáltl munkerő-pici kilátásik és fogllkozttásuk is jvul. A gykornoki progrm közvetlen kpcsoltot teremt duális típusú szkképzés és munkerőpic között. hozzájárul munknélküliek és regisztrált álláskeresők számánk csökkenéséhez, nyílt munkerőpici fogllkozttás bővítéséhez. 13

14 18. Az álláskeresők ügyfélktegori zálási rendszerének országos bevezetése és működtetése 19. Mgyr Képesítési Keretrendszer (MKKR) bevezetése 20. Az élethosszig trtó tnulást ösztönző intézkedések ) A digitális szkdék csökkentés e b) Idegen nyelvi készségek fejlesztése előzményeként kilkításr került z álláskereső jellemzőit (motivációs szint, munkerőpici helyzet, egyéb jellemzők) figyelembe vevő ügyfélktegorizálási rendszer. Az országos bevezetést követően minden, munkügyi szervezet szolgálttásit igénybe vevő (új) ügyfél ktegorizált egyéni cselekvési tervet kp (leginkább htékony munkerőpici szolgálttások, támogtási eszközök meghtározás) június 30-ig sor kerül z új ügyfélfejlesztési modell módszertnánk okttásár kirendeltségi munktársk számár (280 fő módszertni képzése, és összesen 740 fő, mi profilig-stáb 70%-); z új ügyfélfejlesztési modell (benne profiling) tesztelésére pilot megvlósítás keretében (eredmények elemzése, módszertn finomhngolás); profiling működtetését támogtó informtiki rendszer (EIFA) kilkításár. Az MKKR-t tárcközi Szkmi Munkcsoport elfogdt, z MKKR szintek Kormányrendeletben kerülnek rögzítésre, és tnulási eredményeket rögzítő hivtlos dokumentumok is trtlmzni fogják ezeket. célj hátrányos helyzetű felnőttek digitális kompetenciáink, mint fontos munkerőpici kulcskompetenci fejlesztése (célzott felnőttképzési, munkerőpici progrm, munkképes, hátrányos helyzetű célcsoport, internet és e- közigzgtás hsználtár vló ösztönzés). A progrm célj (hátrányos helyzetű) felnőtt lkosság idegen nyelvi kompetenciáink fejlesztése (minimum A1-A2 szintű hsználtr). Módszertn kidolgozás, ügyintézők módszertni képzése (280 fő), összesen 740 fő képzése, mi profilig-stáb 70%-, pilot támogtó informtiki rendszer szksz, (EIFA) kilkítás: június 30-ig; országos bevezetés: jnuár 1-től, folymtos nincs 2015 során htályosul nincs nincs Meghirdetés dátum április 2., megvlósításánk tervezett befejezése december. Meghirdetés tervezett dátum tvsz, megvlósításánk tervezett befejezése december. Eu TÁMOP / kiemelt projekt TÁMOP / (ESZA) TÁMOP segíti z ifjúsági munknélküliségre és közfogllkozttásr vontkozó célok elérését. Az egyén igényeihez, munkerőpici helyzetéhez jobbn illeszkedő szolgálttások és támogtások biztosításár kerül sor, így munkerőpici és elhelyezkedési esélyei nőnek. A rendszer lehetővé teszi szolgálttások és támogtási eszközök forrásink htékonybb felhsználását, és közfogllkozttási progrm htékonybb célzását. Az országos és egységes bevezetéshez és működtetéshez szükséges megfelelő számú, z ügyfélktegorizálási rendszert htékonyn hsználni képes képzett szkember, szkmi, informtiki háttér folymtos biztosítás, rendszer szükség szerinti finomhngolás. CSR6 Eu nincs nincs nincs nincs Átláthtóbbá és átjárhtóbbá válik hzi okttási és képzési rendszer, támogtj z életen át trtó tnulást. A munkerőpic dinmikájánk jvítás; duális képzés erősítése, z okttás különböző szkszi közötti átmenet elősegítése várhtó. Teljesül egy ex nte feltétel. Eu2020-1, CSR6 Eu2020-1, CSR6 Tervezett forrásigény: 8,95 milliárd Ft (2015. évi meghirdetés). Tervezett forrásigény: 4 Mrd Ft (2015. évi meghirdetés). GINOP (ESZA) GINOP (ESZA) GINOP 6. prioritás: Versenyképes munkerő; 1. beruházási prioritás GINOP 6. prioritás: Versenyképes munkerő; 1. Beruházási prioritás: Az egész életen át trtó tnulás lehetőségeihez vló hozzáférés jvítás. GINOP Idegen nyelvi készségek fejlesztése Csökken digitális írástudtlnság szintje hátrányos helyzetű állmpolgárok körében. Csökken z idegen nyelvi készségekkel nem vgy lcsony szinten rendelkezők szintje célcsoportbn. 14

15 c) Részvétel z OECD Felnőttek Képességés Kompeten cimérése progrmjá bn (PIAAC) 21. A segélyezési rendszer átlkítás Az OECD PIAAC (Progrmme of Interntionl Assessment of Adult Competencies) progrmj felnőtt korú (16-64 év közötti) lkosság kompetenciáink, munkpici és szociális helyzetének rendszeres mérésére irányuló dtgyűjtő és dtelemző progrm. A felmérés válszdók készségeinek munkvégzés közbeni felhsználásár összpontosít (tudásszintmérés, képességek megszerzése, tudáslpú társdlom új kihívási; lpkompetenciák fejlesztése). A segélyezési rendszer átlkítás során egységessé válik szétprózódott szociális segélyezési rendszer. A normtív ellátások megállpítás és folyósítás járási szintre kerül, míg z ktuális helyzettől függő pénzbeli ellátások elbírálás helyi önkormányzt rendeletben meghtározott htáskörévé válik. Módosul szociális törvény lpján kötelezően biztosítndó ellátások köre, jelenleg járási htáskörben biztosítndó ellátásokon (lnyi és normtív közgyógyellátás, lnyi ápolási díj, időskorúk járdék, egészségügyi szolgálttásr vló jogosultság) kívül járási htáskörbe kerül z ktív korúk ellátás is. nincs nincs Meghirdetés tervezett dátum tvsz, támogtott projekt megvlósításánk tervezett befejezése december március 1-től folymtos EU2020-1, CSR6 Tervezett forrásigény: 1,1 Mrd Ft (ebből 0,302 Mrd Ft KMR) EU A tervezett központi költségvetés összesen 136,2 Mrd Ft 2015 évre. Adóerőképessé g szerinti diferenciált központi támogtás települések szociális feldtink ellátásához: Ft/lkos dóerőképesség ltti települések 25%, 50%, vgy kár 100%-os támogtásbn részesülhetnek. GINOP (ESZA) VEKOP 8. GINOP 6. prioritás: Versenyképes munkerő; 2. Beruházási prioritás: Okttási és képzési rendszerek munkerőpici igényekhez vló igzodásánk jvítás; GINOP (PIAAC) A felmérés lehetővé teszi képzésekkel kpcsoltos (munkerőpici) intézkedések jobb meglpozását és célzását. A PIAAC vizsgált lpján készült dtbázisok nyilvánosk, z dtbázison lpuló elemzések z okttáspolitik - különösképpen felnőttképzés -, vlmint fogllkozttáspolitik számár fontos következtetések levonásár lesznek lklmsk ben tovább nő zok szám, kik Ft-os összegű segély helyett pici vgy közfogllkozttási bérből teremtik meg megélhetésükhöz szükséges jövedelmet. Az állm és z önkormányzt segélyezési feldti elválnk, egységesednek htáskörök országosn. Módosul szociális törvény lpján kötelezően biztosítndó ellátások köre. Bővül z önkormányztok mozgástere z áltluk nyújtott ellátások meghtározásábn (kötelező: települési támogtás). Az ktív korúk ellátás keretében nyújtott rendszeres szociális segély szerepét z egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogtás fogllkozttást helyettesítő támogtás veszi át. 15

16 5.sz. Országspecifikus jánlás: Üzleti környezet Stbilizálj szbályozási keretet, továbbá ösztönözze pici versenyt, minek érdekében mindenekelőtt számolj fel z kdályokt szolgálttási ágztbn. Többek között z elektronikus közbeszerzés ngyobb mértékű lklmzás révén tegyen hthtósbb lépéseket közbeszerzési picot jellemző verseny fokozás és közbeszerzések átláthtóságánk növelése érdekében, továbbá szoríts vissz korrupciót és összességében csökkentse z dminisztrtív terheket. Sorsz ám Intézkedés megnevezése Intézkedés tömör bemuttás Végrehjtás státusz Végrehjtás további ütemezése - elkövetkező 12 hónp vlmely más CSRhoz vgy Európ 2020 célkitűzéshez kpcsolódás Az intézkedés forrásigén ye Költségvetési htások megvlósításához igénybe vehető Európi Uniós források (mennyiben releváns) A s progrmozási időszkkl vló összhng (OP, konstrukció megnevezése) Várt htások leírás 22. A válllkozói dminisztrtív terhek csökkentésére irányuló kormányzti lépések 16

17 ) Képesítési követelmé nyek egyszerűsí tése 2013 során kormányzt elvégezte középfokú szkmi képesítések mgyrországi rendszerének teljes feltérképezését bból célból, hogy jelen pici helyzetben már indokoltlnnk minősülő, vgy túl szigorú követelményeket eltörölje vgy átlkíts, mindezek révén pedig szélesebbre nyiss munkerőpicot z lcsony képzettségű munkválllók számár. Az átfogó felülvizsgált eredményeként 2015 első félévében 39 képesítési követelmény eltörlésére, 85 követelményt htályosításár, továbbá 29 követelmény egyszerűsítésére kerül sor. Ezen felül képesítésekre vontkozó jogszbályi környezet átláthtóságánk növelése érdekében képesítésekre vontkozó jogszbályok egy jegyzékben rendszerezetten összegyűjtésre kerülnek, mely jegyzék kormányblkokbn nyilvánosn elérhetővé válik. A képesítési követelmények ésszerűsítése kpcsán szktárcák 2013 során átfogó felülvizsgáltot végeztek jelenleg htálybn lévő képesítési követelményekre vontkozó szbályozásr vontkozón, és szkmi munkcsoport keretében kidolgozták z egyszerűsítés elveit. Az elvek lklmzásávl kiválsztották htályon kívül helyezésre, illetve egyszerűsítésre jvsolt képesítési követelményeket, melyekről szkmi érdekképviseleti szervekkel is egyeztettek. Ezt követően Kormány 2013 decemberében elfogdt 2054/2013-s számú, képesítési követelmények ésszerű csökkentésével kpcsoltos kormányzti feldtokról szóló kormányhtároztot, mely trtlmzz mind htályon kívül helyezésre, mind z egyszerűsítésre jvsolt képesítési követelmények tételes felsorolását márciusától pedig z NMH folymtosn nprkészen elérhetővé teszi mgyrországi képesítések htályos jegyzékét. A szktárcák 2015 első félévében elvégzik képesítési követelmények ésszerűsítése kpcsán 2054/2013-s kormányhtározt szerinti htályon kívül helyezésekhez, illetve egyszerűsítésekhez szükséges jogszbálymódosítási feldtokt. Az eltörlésre jvsolt képesítéssel érintett csoport létszám 10 és 15 ezer fő közé becsülhető. Évi 5%-os létszámnövekedést feltételezve megszüntetésre kerülő képesítések következtében éves szinten hozzávetőleg fő mentesül z áltl betölteni kívánt pozícióhoz rendelt képesítés megszerzésének követelménye lól Ft-os átlgos képzési költséget feltételezve közvetlenül 100 és 150 millió forint közötti megtkrítást eredményez mindez válllkozások számár. Ehhez dódik hozzá jogszbályi környezet átláthtóságánk növelése érdekében egyszerűsítésre jvsolt képesítési követelmények irritációcsökkentő htás. 17

18 b) Az új polgári perrendt rtás kodifikáci ój A polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V. 17.) Kormányhtározt lpján megindult z új polgári perrendtrtás kodifikációj, melynek célj z igzságszolgálttás mgs színvonlú, korszerű, z eljárások időszerűségét biztosító, htékony és átláthtó működése. A Kormány elfogdt z új polgár perrendtrtás koncepcióját, mely nyilvános és Kormány holnpján elérhető (z lábbi linken: u/hu/dok?type=306#!d ocumentbrowse), biztosítv z érintettek számár z észrevételek megtételének lehetőségét. Az új polgári perrendtrtás normszövege várhtón 2016 végére kerül kidolgozásr. A kodifikáció célj társdlmi, gzdsági, techniki változások áltl előidézett új kihívásoknk vló megfelelés biztosítás, perhtékonyság növelése.. A htásvizsgált elvégzése normszöveg kidolgozásávl egyidejűleg történik. A polgári perrendtrtás megújítás jogviták gyorsbb, htékonybb elintézése révén komplex előnyöket hordoz. c) Gyorsbb, átláthtób b bírósági eljárás A csődeljárásbn és felszámolási eljárásbn bevezetésre került z elektronikus kommunikáció bíróság és jogi személy dósok, hitelezők között, ezen felül informtiki fejlesztések révén megtámogtásr került bíróságok feldtink ellátás. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény vontkozó módosítás jnuár 1-jén lépett htályb. nyomán gyorsbbá, korszerűbbé válik bírósági eljárás, vlmint gyorsbb és htékonybb lesz z ügyfelekkel vló kpcsolttrtás. d) Hitelezői követelése k, köztrtozá sok htékony bb megtérülé se 2015-től központi internetes elektronikus értékesítés került bevezetésre felszámolási ügyekben. Az elektronikus értékesítési rendszer fejlesztését állmi beruházás keretében Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vlósított meg, és rendszert is ő üzemelteti. Az uditált értékesítési rendszer jnuár elején felállításr került. A jogszbálymódosítás célj csődeljárásbn és felszámolási eljárásbn bíróság munkájábn közreműködő fizetésképtelenségi szkértőkre vontkozó jogszbályi követelmények ellenőrzése, szkmi színvonluk emelése. Az internetes értékesítés előnyei máris érzékelhetők: ngyobb z árverseny, mgsbb z értékesítés bevétele, mit hitelezők között fel lehet osztni, ezzel pedig kedvezőbb megtérülési hányd, és kisebb felszámolási eljárásbn elszenvedett veszteség érhető el. Az internetes értékesítési rendszer felszámolási eljárásokbn vgyonértékesítések időtrtmát rövidíti, ezzel elősegíti felszámolási eljárások gyorsbb befejezését. Az uditált informtiki rendszer következtében felszámolási értékesítések során visszélési lehetőségek megszüntetésre kerültek, z értékesítési folymt átláthtóbb, ellenőrizhetőbb lett. 18

19 e) A fizetéskép telenségi szkértők Kiépítésre került fizetésképtelenségi szkértők feletti erősebb állmi ellenőrzés, vlmint szkmi beszámolttás rendszere. Bevezetésre került továbbá fizetésképtelenségi szkértők kötelező belső ellenőrzési rendszere, vlmint kötelező és rendszeres szkmi továbbképzése jogi, pénzügyi és közgzdsági területen. Utóbbi biztosítj szkmi színvonl emelését, vlminit jogi és pénzügyi szbályozók változásánk és joggykorltnk megismerését. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény vontkozó módosítás jnuár 1-jén lépett htályb. nyomán gyorsbbá, korszerűbbé válik bírósági eljárás, vlmint gyorsbb és htékonybb lesz z ügyfelekkel vló kpcsolttrtás. 23. A 2 pici verseny erősítése közbeszerzése k kpcsán 19

20 ) A közbeszer zések elektroniz álás Az új közbeszerzési irányelvek kötelezővé teszik közbeszerzésben z elektronikus kommunikáció bevezetését. Ezt központi beszerző szervek esetén április 18-ig, egyéb jánltkérők esetében pedig október 18-ig kell kötelezővé tenni. Mgyrország elkötelezett z elektronikus közbeszerzés mielőbbi megvlósítás mellett. Ennek céljából 2015 tvszáig elektronikus közbeszerzési strtégi és kcióterv kerül kidolgozásr. A cél egy állmi közbeszerzési portál létrehozás, melyen keresztül minden jánltkérő egyszerűen le tudj bonyolítni közbeszerzési eljárásit. A strtégi kidolgozását követően szükséges műszki specifikáció kidolgozás, mjd szükség szerint közbeszerzési eljárás kiírás z új rendszer fejlesztéséhez. A tervek szerint fejlesztés 2016 során vlósul meg, melyet rendszer megfelelő tesztelése és értékelése követ. Az új elektronikus rendszer hsznált z uniós irányelvek áltl megdott htáridőket követve kötelezővé válik minden jánltkérő számár. Az e-certis egy olyn információs rendszer, mely segítséget nyújt zon tnúsítványok és igzolások zonosításához, melyeket közbeszerzési eljárások során gykrn írnk elő. Az Európi Bizottság kérésének megfelelően Mgyrország frissíti és npr készen trtj z elektronikus dtbázisbn tlálhtó igzolási módokt, elősegítve ezzel mind hzi, mind más uniós tgállmokbn letelepedett válllkozások htékonybb részvételét közbeszerzési eljárásokbn. Kötelezővé válik közbeszerzési dokumentumok ingyenes elektronikus közzététele, mely tovább csökkenti z eljárásbn részt vevő válllkozások terheit. A térítésmentes dokumentációvl z eljárásbn vló részvétel terhei csökkennek, ez elősegíti minél több válllkozás eljárásbn vló részvételét élénkítve ezzel pici versenyt őszére véglegesítésre került z új közbeszerzési irányelvek átültetésének koncepciój, mely trtlmzz z elektronikus közbeszerzés bevezetésének lpvető lépéseit is. Az elektronikus hirdetményfeldást biztosító rendszer már működik. Az E-Certis dtbázis frissítése folymtos. A Miniszterelnökség és Közbeszerzési Htóság szkértői tájékozttást kptk z Európi Bizottságtól rendszer gykorlti hsználtáról és jövőbeli uniós szintű fejlesztési tervekről. Az új közbeszerzési irányelvek átültetésének koncepciój trtlmzz továbbá dokumentumok kötelező ingyenes közzétételének tervezetét. A közbeszerzési dokumentumokhoz vló hozzáférés terén már történt intézkedés: évi CXVI. tv. módosított közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Közbeszerzési törvény) 52. (2)-(3) bekezdését, mely előírt, hogy július 1-től térítésmentesen kell dokumentációt z jánlttevők rendelkezésére bocsátni tvszár kidolgozásr kerül z elektronikus közbeszerzés részletes strtégiáj és kcióterve végére megkezdődik műszki specifikáció kidolgozás és techniki megvlósítást biztosító szervezet vgy gzdsági szereplő kiválsztás. A szervezeti változásokt követően z e-certis rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező szerkesztők listájánk frissítése szükséges. A szerkesztők elvégzik z dtbázis frissítését zokbn z esetekben, hol ez még nem történt meg. Az új közbeszerzési törvény tervezetének előkészítése folymtbn vn. Az új törvény várhtón 2015 végére lép htályb. A rendelkezések meg fognk jelenni ebben tervezetben. ek célj z elektronikus kommunikáció mielőbbi bevezetése közbeszerzési eljárások során, mely áltl jelentősen jvulht z eljárások átláthtóság és fokozódht pici verseny. Ezen felül trnszprenciát és fokozott pici versenyt elősegítő jogszbályi környezet kilkítás z új uniós irányelvek átültetése során, vlmint jogszbályok megfelelő lklmzásánk elősegítése. ek közvetett módon hozzájárulnk közpénzek htékonybb elköltéséhez. ek htásár jvul trnszprenci, fokozódik pici verseny és csökken korrupció. 20

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2014. április 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. KÖZÉPTÁVÚ MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS... 4 II.1. A makrogazdasági környezet alakulása...

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról MAGYARORSZÁG Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról 2007. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Makrogazdaság... 6 A makrogazdasági stabilitást támogató

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Munkahelyvédelmi intézkedések A Kormány az alábbi intézkedésekre tett javaslatot, amelyről az Országgyűlés várhatóan

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. 1 Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápadereske Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Demográfiai jellemzők... 5 A község infastruktúrája... 8 Gazdasága... 8 Értékeink,

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben