E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke Vörös Kálmán, z Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság Előterjesztés trtlm: htározti jvslt Szvzás módj: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, szkmi munkcsoport, Encz Ilon referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kpcsoltok Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gzdsági Bizottság Láttm: Dr. Árpásy Tmás jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc város Strtégii Progrmjábn és Gzdsági Progrmjábn megfoglmzottk szerint lehetőségeihez mérten törekszik gyermek és ifjúsági kötelező feldtink színvonls ellátásár. A város kötelező feldti között gyermek és ifjúsági korosztály okán - kiemelt szerepet kp nevelés, okttás, diákok tnulásr ösztönzése, tudás értékének megbecsülése, z értelmes szbdidő-eltöltési lehetőségek bővítése, civil közösségfejlesztés, szociális feldtok korosztályt érintő elemei és prevenció, mindezekkel fitlok városhoz vló ktív kötődésének erősítése cél. Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testülete szeptember 15-i ülésén tárgylt gyermek ifjúsági korosztályokkl fogllkozó intézmények, szervezetek tájékozttói lpján összeállított Zirc város gyermek ifjúsági helyzetképe és bból dódó feldtok című előterjesztést. A Képviselő-testület megállpított, hogy városunkbn meglévő/megjelent problémák megoldás megelőzése érdekében szükség vn egy ifjúsági cselekvési progrm kidolgozásár és folymtos végrehjtásár. A Képviselő-testület 212/2008. (IX. 15.) Kt számú htározt lpján z Okttási, Kulturális és Ifjúsági, vlmint z Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságok áltl koordinált szkmi munkcsoportbn vló közreműködésre felkért intézmények, szervezetek tevékenysége gykorltilg lefedi gyermek ifjúsági korosztályokkl kpcsoltos városi feldtok teljes körét: Intézmény/szervezet Benedek Elek Npköziotthonos Óvod és Bölcsőde Reguly Antl Áltlános Iskol és Előkészítő Szkiskol III. Bél Gimnázium, Művészeti Szkközépiskol és Alpfokú Művészetokttási Intézmény Reguly Antl Szkképző Iskol és Kollégium Közreműködő/dtszolgálttó szkember Igmándyné Hebling Gbriell - vezető Répásné Várszegi Erzsébet - gyermekvédelmi felelős Lingl Zoltán - igzgtó Boll Judit - gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Ábrhám-Vrg Zit - Diákönkormányzt munkáját segítő pedgógus Pécsvárdi Tíme - szbdidő-felelős Tárkányi Tibor igzgtó Szbó József Attil igzgtó Solymosiné Erdősi Ildikó - ifjúságvédelmi felelős Vrg Ljos - Diákönkormányzt munkáját segítő pedgógus Encz Ilon ifjúsági, okttási, közművelődési, civil kpcs. referens Benczikné Tóth Mgdoln - intézményvezető Polgármesteri Hivtl Békefi Antl Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Polgármesteri Hivtl Dr. Árpásy Tmás - jegyző Szirbek Tiborné - gyámügyi és egészségügyi referens Zirc Kistérségi Szociális Szolgálttó Központ Vller Szilvi - csládgondozó Veszprém Megyei Lkásotthonok Igzgtóság Fllmnn Józsefné - vezető - Zirci Központ Herczeg Anikó - pszichológus Veszprém Megyei Pedgógii Intézet és Egységes Rónszéki Orsoly - tgintézmény vezető helyettes Pedgógii Szkszolgált - Nevelési Tnácsdó Zirci Rendőrőrs Hjb Zsolt r.őrngy - őrsprncsnok Bkony Polgárőr Egyesület és BPE titkár Reguly Antl Múzeum és Népművészeti Alkotóház Illés Ferenc - igzgtó Zirc Városi Ifjúsági Fórum Vjnorák Zsolt - elnök Zirci Zbhegyező Gyermeknimátorok Zirc Kultúrájáért Közhsznú Alpítvány Encz Ilon - elnök Segítő Kezek Zirc Alpítvány Ngyné Fáró Ktlin - lelnök Zirc Városi Sportegyesület - Zirci Civil Kereksztl Ngyné Fáró Ktlin - lelnök 452. sz. Szent Bernát Cserkészcspt Virth József 2

3 Kőketánc Kulturális Alpítvány Zirci Országzászló Alpítvány (okttási tgozt) Ringné Müller Anikó - elnök Dr. Kőváry Györgyné, Győri Pirosk, Bittmnn Károly A kilencvenes évek társdlmi-gzdsági változási új problémákt, feldtokt jelöltek ki gyermek és ifjúsági korosztályokkl fogllkozók számár. A megváltozott szükségletek, z átlkuló ifjúsági kultúr, z értékek átrendeződése komoly felelősséget rónk társdlom felnőtt tgjir. Tudtosítni kell mindenkiben, hogy városunk ifjúsági problémáit (is) csk széles társdlmi összefogássl lehet megoldni, s fitlokt róluk szóló döntésekbe, vlmint koncepció, illetve rendelet végrehjtásáb egyránt be kell vonni. Ugynkkor z ifjúsági problémák kezelésénél szem előtt kell trtni zt is, hogy fitl korosztály problémáink megoldás nem képzelhető el többi társdlmi problém megoldás nélkül. A jövő fitlok kezében vn: Mgyrország Zirc - jövője zon múlik, hogy jelen társdlm milyen lehetőségeket teremt gyermek és ifjúsági korosztályok számár. AZ ÖNKORMÁNYZATI IFJÚSÁGPOLITIKA JOGFORRÁSAI Az önkormányzti ifjúságpolitik legmgsbb szintű jogforrás z Alkotmány, mely többek közt kimondj, hogy állmunk különös gondot fordít z ifjúság létbiztonságár, okttásár és nevelésére, továbbá védelmezi z ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ egyezmény (Gyermekek Jogiról Szóló Egyezmény, Emberi Jogok Egyetemes Nyiltkozt, Polgári és Politiki Jogok Nemzetközi Egyezségokmány, Gzdsági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmány, vlmint z Okttásbn Alklmzott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény) htároz meg olyn elveket és jogokt, melyek érvényesüléséhez szükséges z önkormányzt támogtó közege is. Az önkormányzt ifjúságpolitiki tevékenységének közvetlen jogforrás z évi LXV. törvény helyi önkormányztokról, melynek 8. -ábn települési önkormányzt feldti között törvény ót - felsorolj gyermek és ifjúsági feldtokról vló gondoskodást. Ezen belül törvény értelmében települési önkormányzt mg htározz meg - lkosság igényei lpján, nygi lehetőségeitől függően, - mely feldtokt, milyen mértékben és módon lát el. A hivtkozott önkormányzti törvény értelmében megyei önkormányztnk kötelező gondoskodni - többek közt - gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kpcsoltos feldtokról és gyermek- és ifjúságvédelmi szkellátásról. Ezeken kívül települési önkormányzt ifjúságpolitikájánk kilkításkor z évi LXIV. Gyermekek jogiról szóló, New Yorkbn, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényben, többször módosított évi XXXI. tv. gyermekek védelméről és gyámügyi igzgtásról, illetve többször módosított évi III. tv. szociális igzgtásról és szociális ellátásokról szóló, vlmint Közokttási törvényben meghtározott jogok z iránydók. Az évi XXVI. esélyegyenlőségi törvény elfogdásávl megteremtődött fogytékos személyek jogink és esélyegyenlőségének törvényi háttere. A települések rövid/közép/hosszú távú ifjúsági feldtink végrehjtását szolgáló cselekvési terv fontos eleme jogszbályoknk, hzi és EU-s strtégiáknk vló megfelelés - mennyiben zok rendelkezésre állnk. Elemi szükség lenne z önkormányztok feldtit pontosn meghtározó, hhoz állmi forrásokt is biztosító ifjúsági törvény meglkotásár mind z érintett korosztályok, mind z értük feldtellátásbn/jövőépítésben felelős önkormányztok, mind velük fogllkozó szkmi, intézményi és civil szfér részéről. Bár kormányzti tervek is közel évtizede szólnk z ifjúsági törvény meglkotásánk szükségességéről, legfontosbb ifjúságpolitiki dokumentum még mindig várt mgár. (Jelenleg láírásgyűjtési népi kezdeményezés vn folymtbn megyei jogú városok ifjúságszkmi közösségei és ngy ifjúsági szervezetek szervezésében, melynek kezdeményezője z Ifjúságszkmi Társság ( A Mgyr Országgyűlés 95/2007.(X.31.) htározt lpján 2007-től készült, és széles körű társdlmi vit eredményeként társdlmi támogtottságot élvező Nemzeti Ifjúsági Strtégi ( június 5-i 3

4 Kormány áltli elfogdás után) szeptember 5-én került Prlment elé. Az Országgyűlés október 26- án 85 százlékos többséggel fogdt el (Az Ifjúság2008 kuttás megállpításir is épített) NIS-t (88/2009.(X.29.) OGY htározt), mely 15 éves időszkr htározz meg z állm ifjúsági korosztályokkl kpcsoltos viszonyát és feldtit. (mellékelve: NIS, Ifjúság2008 gyorsjelentés) A Hogy áltluk legyen jobb! lcímű Nemzeti Ifjúsági Strtégi lpján legkésőbb december 31-ig kell elkészülnie évekre szóló kormányzti cselekvési progrmnk feldtok, felelősök, és szükséges költségvetési források meghtározásávl. Zirc város, jelenét és jövőjét ezen belül közösségi (intézményi, tárgyi, szellemi) értékeink, életünk egészét is meghtározó, z lábbikbn felsorolt tudományos igényű helyzetelemzések, koncepciók, progrmok és helyi rendeletek, vlmint vontkozó jogszbályi irányelvek áltl önmg számár felépített fejlesztési irányt követ: Az 1998-bn elvégzett teljes körű, komplex lpozó ifjúságkuttási tnulmány (A városi szintű ifjúságkuttás és z kkori felnőtt szkértői fókuszcsoportos interjú lpján készült tnulmány több mint 1000 Zircen tnuló diák, - z kkor 7-8. osztályos áltlános iskolás és vlmennyi középiskolás véleményének megkérdezésével készült, mely helyzetképet muttott fitlok iskoli, csládi és szociális helyzetéről, szbdidős, mentálhigiénés, sportolási és művelődési szokásikról, bemuttt munkválllási, érdekképviseleti lehetőségeikről, értékorientációikról, jövőképükről vllott nézeteiket és elemezte z iskoláikkl, városi intézményekkel és z önkormányzttl kpcsoltos elvárásikt. Beépültek z nygb ben ifjúsági és felnőtt szkértők, önkormányzti képviselők körében elvégzett újbb kérdőíves felmérés, és z önkormányzti, intézményi, közösségi, dokumentumok elemzésének eredményei is. Az összefoglló munkát z Echo Okttáskuttó Műhely szkértőjének segítségével, z ifjúsági referens koordinálásávl helyi szkemberekből álló munkcsoport dolgozt ki. ) 38/2002.(III.4.) Kt. számú htározttl elfogdott Ifjúságpolitiki Koncepció Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testületének 42/2004.(XII.14.) rendelete z Ifjúságról 100/2001.(V.14.) Kt. számú htározt z önálló ifjúsági lp létrehozásáról, melynek felhsználásár Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzt tesz jvsltot ( ig működött) Városfejlesztési koncepció helyzetelemző tnulmányr épülő 287/2002.(XII.19.) Kt. számú htározttl elfogdott Zirc Városi Strtégii Progrm 1.1. Gzdsági dptáció elősegítése Érdekegyeztető fórum kilkítás z önkormányzt gzdsági szfér civil szektor között 2.1. Helyi társdlomépítés A városi közösségi tér, gór megteremtése A civil szervezeti és közösségi élet erősítése; civil szervezetek és z önkormányzt kpcsoltánk bővítése Az önkormányzti pályázti rendszer fejlesztése civil szfér finnszírozás érdekében 2.2. A humán infrstruktúr erősítése Képzés, szkképzés fejlesztése A képzett lkosság megtrtás, rányánk növelése Az lp- és középfokú okttás fejlesztése 2.3. A népességszám szinten trtás A fitlkorú népesség helyben trtás, rányánk növelése Az életkezdés lehetőségeinek megteremtése, jvítás városbn Megfelelő szórkozási, kulturális lehetőségek kilkításánk támogtás Önálló ifjúsági színtér biztosítás Az okttás feltételeinek jvítás (lpfokú nevelés okttás, pedgógii szolgálttások, művészetokttás, uszodi okttás A csládbrát város megteremtése Játszóterek, közprkok fejlesztése, kdály-mentesítés Gyermekprogrmok legkisebbek számár, npközis táborok szervezése, jelenleg létező lehetőségek kiemelt támogtás és propgálás 3.1. A térségi központ szerepkör fejlesztése Kellemes városi miliő teremtése Közbiztonság jvítás Környezetminőség jvítás Környezettudtos viselkedés propgálás z iskolákbn és médiákbn 3.3. A városi intézmények fejlesztése Közösségi intézmények fejlesztése A Művelődési Központ és Városi Könyvtár felújítás, korszerűsítése, ezen közösségi intézmények humán infrstruktúrájánk fejlesztése A nevelési-okttási intézmények műszki állpotánk, személyi és tárgyi felszereltségének jvítás A Zirci Tnuszod fejlesztése Egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése A bölcsődei ellátás biztosítás A mentálhigiénés prevenciós feldtok támogtás, progrmok bővítése Az információs társdlom Zircen Közösségi Internet-hozzáférés lehetőségének széles körű biztosítás Az informtiki okttás, képzés fejlesztése, széles körű hozzáférhetővé tételének támogtás 4

5 19/2003.(II.13.) Kt. számú htározttl elfogdott Zirc Város évekre szóló Gzdsági Progrmj - mjd 79/2007.(III.26.) Kt. számú htározttl elfogdott Zirc Város évekre szóló Gzdsági Progrmj 4.5. Az egyes közszolgálttások biztosításár, színvonlánk jvításár vontkozó megoldások A közbiztonság helyi feldtink ellátás A város közokttási feldtink ellátás Az Önkormányzt továbbr is gondoskodik: z óvodi, és lehetőségeihez mérten bölcsődei ellátásról; z áltlános iskoli ellátás biztosításáról Az Önkormányzt közreműködik: zeneiskoli okttás feltételeinek biztosításábn Az Önkormányzt zirci diákok tnulmányi teljesítményének ösztönzésére és szociális helyzetük jvítás érdekében tovább működteti ösztöndíj rendszereit (Városi Középiskoli Tnulmányi Ösztöndíj, Burs Hungric Felsőokttási Önkormányzti Ösztöndíj) Gondoskodás z egészségügyi ellátásról Gondoskodás szociális, csládsegítő és gyermekjóléti szolgálttások ellátásáról Közösségi terek biztosítás, kultúr, közművelődés, z ifjúsági és sporttevékenység Az Önkormányzt Városi Könyvtár Művelődési Ház és Tourinform Irod, Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ épületei, és Városi Sporttelep fenntrtásávl továbbr is biztosítj feldtellátáshoz szükséges tereket A Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ épületének korszerűsítése fontos feldt városnk, különös tekintettel kockáztértékelés áltl feltárt hiányosságok kiküszöbölésére, tetőtér tervezett közösségi tereinek kilkításár, fűtésrendszer kiépítésére és z épület környezetének szbdidős szolgálttásink fejlesztésére. Az ifjúsági, közösségi színtér eszközellátottságánk, fitlokr és civil szervezetekre irányuló szolgálttások fejlesztésének érdekében z Önkormányzt ösztönzi pályázti lehetőségek kihsználását, mgánszemélyek, intézmények, válllkozások feljánlásit, illetve nygi támogtását. Az ifjúsági és közösségi színtér fejlesztési folymtábn város számít z épületet hsználó fitlok és civil közösségek ktivitásár, pályáztokbn vló együttműködésükre A Városi Sporttelep épületének és pályák folymtos krbntrtásáról, rendben trtásáról gondoskodni kell A Tnuszod gzdságosbb működtetésére megoldást kell tlálni A helyi és nemzetközi kpcsoltok Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testülete fontos feldtánk trtj gyermek-ifjúsági korosztályokr irányuló tevékenységeket, ezért város ifjúságpolitikáját hosszú távon meghtározó koncepciój és rendelete mellé z érintettek bevonásávl - elkészíti város helyi ifjúsági cselekvési tervét Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testülete fontosnk trtj Zirc Városi Ifjúsági Fórum és Önkormányzt megerősödését, z ifjúságpolitiki kérdésekben ngyobb súllyl történő érdekképviseleti tevékenységét Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testülete városbn működő civil szervezetekkel, közösségekkel vló együttműködésének formáit, kereteit, feltételrendszerét megfoglmzó Civil Koncepciót készít z érintettek bevonásávl. A város költségvetésében civil szervezetek pályáztokon történő részvételének támogtásár pályázti önerő lpot biztosít Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testülete sportegyesületek tevékenységének támogtásár - kiemelt célként megjelölve gyermek és ifjúsági sport és kiemelkedő sportteljesítményeket nyújtó szkosztályok támogtását - éves költségvetéseiben forrást biztosít Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testülete tovább folyttj testvérvárosi kpcsoltok ápolását, kölcsönös előnyökön lpuló együttműködést, esetlegesen új kpcsoltok létrehozását, együttműködve testvérvárosi egyesületekkel. 153/2000.(X.2) Kt. számú htározt városi civil közösségeket támogtó önkormányzti pályázti rendszer létrehozásáról ( bn szünetelt től újrindítv Zirci Civil Kereksztl közreműködésével) Sportszervezetek támogtás pályázti formábn 2006-tól 245/2000.(XII.28.) Kt. számú htározttl elfogdott városi részvétel Burs Hungric Felsőokttási Önkormányzti Ösztöndíjpályázt rendszerében (működése folymtos) 289/2002.(XII.19.) Kt. számú htározttl elfogdott Zirc város középiskoli tnulmányi ösztöndíj pályázti rendszere (működése folymtos) 153/1999.(X.25) Kt. számú htároztávl elfogdott Zirc Városi Közművelődési Koncepció Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testületének 33/2009.(X.1.) rendelete helyi közművelődési feldtok ellátásáról Óvodi Nevelési és iskoli Pedgógii Progrmok 111/2000.(VII.27.) Kt. számú htározttl elfogdott, 168/2001.(VII.9.) és 20/2004.(I.26.) Kt. számú htároztokkl módosított Közokttási Intézményhálózt Működtetési és Fejlesztési Terv 34/2004.(II.23.) Kt. számú htározttl elfogdott Zirc Városi Önkormányzti Minőségirányítási Progrm, és z zon lpuló közokttási intézményi minőségirányítási progrmok Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testületének 5/2006.(II.16.) rendelete személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díji megállpításánk szbályiról Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testületének 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelete pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testületének 10/2003. (IV.15.) ÖK. rendelete gyermekek védelméről és gyámügyi igzgtásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehjtásáról 405/2003.(XII.29.) Kt. számú htározttl elfogdott Szociális Szolgálttástervezési Koncepció Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testületének 16/2009.(IV.30.) rendelete Zirc Város Díszpolgár cím, Pro Urbe Emlékérem, vlmint Zirc Város Elismerő Oklevele lpításáról és dományozásánk rendjéről Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testületének 23/2003.(VI.10.) ÖK. rendelete város közszolgáltábn álló szkmák és hivtások lklmzottink kitüntetéséről 5

6 Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testületének 17/2000.(VI.26.) ÖK. rendelete Németországi Pohlheim várossl 1990-ben kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testületének 12/2003.(IV.15) ÖK. rendelete Finnországi Nivl testvérvárossl 1998-bn kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről A városi lpellátást, kötelező feldtokt ellátó intézmények folymtos fenntrtás mellett z Önkormányzt (1998-tól városi tuljdonú) volt MHSZ épület ifjúsági, civil közösségi, kulturális és sport célú hsználtánk biztosításávl, közösségi tereivel és szolgálttásivl gzdgítj helyi lehetőségeket 2004-től: folymtosn lkuló volt MHSZ épület (Ifjúsági Központ) rezsiköltségeinek költségvetési finnszírozásávl és z épület fejlesztésével, működésével kpcsoltos önkormányzti és civil pályáztok önrészeinek biztosításávl. Az épületben kpott helyet Zirc Kistérségi Szociális Szolgálttó Központ csládsegítő és gyermekjóléti szolgált. Az épületet rendszeresen igénybevevő, civil szervezet, közösség mellett hszonkölcsön-szerződések lpján állndó jelleggel hsználnk helyiségeket: o Mgyr Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete (69/2008.(IX.11.) PÜGB. sz. ht.) o Zirc Kultúrájáért Közhsznú Alpítvány (65/2008.(IX.11.) PÜGB. sz. htározt) o WINGS Drts Klub (66/2008.(IX.11.) PÜGB. sz. htározt) o Mgyr Techniki Tömegsportklubok Szövetsége Területi Klub Zirc (11 és 13/2009.(II.18.) PÜEGB. sz. htározt, 224/2009.(X.26.) Kt. sz. htározt) o BÁRKA Bkonyi Amtőr Rockzenészek és Képzőművészek Alpítvány (12 és 13/2009.(II.18.) PÜEGB. sz. htározt, 224/2009.(X.26.) Kt. sz. htározt) Zirc Ifjúságbrát Önkormányzt címmel bíró város gyermek és ifjúsági feldtink ellátás során felelősséggel törődik fitl korosztályokkl, csládokkl kpcsoltos közösségi hgyományink ktív megőrzésével, mit jelen értékeivel gzdgítv kíván közismerten zirci rcultként tovább örökíteni közös Európábn is jövő polgári számár. Mindezen célok elérését segítik z Önkormányzt eredményes külső pályáztivl megvlósított, gyermek ifjúsági korosztályokt közvetlenül vgy közvetve szolgáló beruházások, humán erőforrásokt - szolgálttásokt fejlesztő, rendezvényi, sport, egészségügyi stb. projektek. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA ZIRCEN Korcsoport Életkor Ifjúságpolitiki koncepció Gyermek 3-14 éves 985 fő Ifjúsági éves 947 fő (Okmányirod dtok) 0-3 éves éves éves éves éves éves 440 Fitl felnőtt éves 901 fő Összesen fő összlkosság 38%- A fős összlkosság 34 %- nem zirci lkos nem zirci lkos óvodás, áltlános és középiskoláiskolás óvodás, áltlános és közép fő + kb. 750 fő A szkmi munkcsoport z intézmények, szervezetek áltl dott tájékozttók, rendelkezésükre bocsátott dokumentumok és sját szkmi tpsztltik lpján - megállpított, hogy: 6

7 A városbn működő intézmények, civil szervezetek mximálisn törekszenek feldtik teljesítésére, kitűzött céljik elérésére. Ezen tevékenységekhez z Önkormányzt mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében biztosít forrásokt, koordinál együttműködéseket. Alptevékenységük mgs színvonlú ellátás mellett, és külső források bevonásávl széles körű lehetőségeket kínálnk gyermek - ifjúsági korosztályok számár z értékes szbdidő-eltöltés és prevenció területén, mivel z érintettek sját ktivitásuk mértékében élnek. Vlmennyien szembesülnek zokkl szociális, kulturális, morális, csládi, egészségügyi, pénzügyi stb. problémákkl, társdlmi és helyi jelenségekkel, melyekre városi összefogássl kell/lehet megoldásokt tlálni ddig is, míg z állm még hiányzó ifjúsági törvény meglkotásávl kiszámíthtó feltételeket, működtetési kereteket biztosít z önkormányztok és prtnereik gyermek ifjúsági feldtink ellátásához. A meglévő tevékenység- és szolgálttáskínált megtrtásávl, (nemcsk városunkr jellemző) gondok megoldás érdekében város és z együttműködést válllók lehetőségeinek figyelembevételével - szükséges város évre szóló (mjd évente, kétévente felülvizsgálndó) gyermek ifjúsági feldtokt meghtározó ifjúsági cselekvési terv végrehjtás, melynek során lpelv z érintett korosztályok részvételi ktivizálás és nyilvánosság. Települési (de város térségközponti szerepéből dódón inkább kistérségi) szinten összehngolt munkávl, nyilvánosság eszközeinek hsználtávl, és nem rövidtávon válszolhtók meg megfoglmzott problémák (jelentős részük össztársdlmi jelenségekre vezethető vissz, ezért kiemelt hngsúly vn z állmi felelősségvállláson): Helyi szkmi együttműködések, egyeztetések elégtelensége vgy hiány (párhuzmosságok, önálló erőlködések, információhiány stb.) A csládok szociális helyzetének áltlános romlás, hátrányos helyzetek - ebből (is) fkdó - hlmozódás A csládok/fitlok értékrendjének torzulás (érdektelenség, gresszív, ön- és közromboló deviáns mgtrtás, utci csellengés, bndázás és következményei) A csládon belüli erőszk, z egyre fitlbb-kori bűnelkövetővé vgy áldozttá válás növekedése Közösségi terek, játszóterek hiány, meglévők állpot, hétvégi látogthtóság Az Ifjúsági Központ helyzetének rendezése (szervezeti form, működési feltételek, z épület állpot és z igénybevételek szempontjából stb.) Intézmények áltlános infrstrukturális helyzete, egyes területek szkember-ellátottság (pl. pszichológus) Áltlános forráshiány A szkmi munkcsoport áltl megfoglmzott, áltlános lpelvek: A városunkbn meglévő/megjelent problémák megoldás és megelőzése vlmennyi érintett Önkormányzt, intézmények, szervezetek, civil közösségek, szkemberek, fitl korosztályok - érdeke és felelőssége. Vlmennyi szereplő együttműködése szükséges város mindenkori ifjúsági cselekvési progrmjibn megfoglmzott feldtok végrehjtásához, és el kell érni, hogy z ktuális cselekvési terv megvlósításábn, vlmint következő időszk feldtink meghtározásábn mguk fitlok is ktív szerepet vállljnk. A város és z együttműködést válllók lehetőségeinek figyelembevételével elkészített, és első lklomml város évre szóló gyermek ifjúsági feldtit meghtározó cselekvési tervet évente (mjd meghtározott időszkonként) felül kell vizsgálni végrehjtás és z eredmények szempontjából, vlmint z új feldtok és zok feltételeinek meghtározásánk érdekében. Városi és/vgy külső pályázti forrásokból szükséges megismételni z 1998-s komplex ifjúságkuttást, felmérve fitlok jelenlegi helyzetét, szbdidős szokásit, bennük élő városkép és értékrend lkulását, vlmint igényeiket nnk érdekében, hogy meglévő problémákt megértsék, 7

8 és vlóbn nekik/róluk szóló, - ezzel korosztályok részvételi ktivitását növelő, - működőképes régi/új lehetőségeket kínálhssnk számukr feldtellátásbn együttműködő felelősök. A 2002-ben elfogdott ifjúságpolitiki koncepció (38/2002.(III.4.) Kt. sz. htározt) és 2004-ben elfogdott 42/2004.(XII.14.) Ök. sz.. Ifjúsági Rendelet rendszeres felülvizsgált szükséges nnk érdekében, hogy gyermek ifjúsági korosztályokkl kpcsoltos városi, intézményi, civil feldtokt folymtosn ktulizálják z érintettek. A dokumentumokbn meghtározott lpelvek mentén, de z eredmények és új kihívások ismeretében fejleszthető folymtosn város ifjúságpolitikáj. A gyermek ifjúsági korosztályokkl kpcsoltos feldtellátás során felmerülő kérdések megválszolás, működőképes lterntívák megfoglmzás és forrásteremtés olyn komplex, folymtos feldt, melyhez szükség vn jövőben egy folymtosn működő, fitlok képviselőivel kibővített szkmi munkcsoportr, hol minden érintett elmondhtj véleményét, jvsltit, és együttműködéssel kereshetők megoldások, és közös projektekre városi pályáztok. A város mindenkori költségvetési helyzetétől függően szükség vn egy leglább minimális mértékű forrás (ifjúsági lp) biztosításár közösen válllt feldtok végrehjthtóság érdekében (mi pl. pályázti önerőként is hsználhtó). A szkmi munkcsoport z intézmények, civil szervezetek áltl dott értékes áttekintések és jvsltok lpján, vlmint már említett ifjúságkuttási tnulmány, z ifjúságpolitiki koncepció és z ifjúsági rendelet figyelembevételével, de végrehjthtóság érdekében z önkormányztok 2010-re előjelzett költségvetési megszorítási mitt nem komplexen, hnem relitás tlján mozogv foglmzt meg város gyermek ifjúsági korosztályokr irányuló legfontosbb feldtit trtlmzó ifjúsági cselekvési tervet és nnk feltételrendszerét (feldt, felelős, prtnerek, forrás, htáridő meghtározásávl). Ismert város költségvetési helyzete, melyből dódón város és intézményei működőképességének fenntrtási kötelezettsége mellett, - nehéz összegszerű jvsltokt megfoglmzni z egyébként szükséges gyermek ifjúsági korosztályokt segítő, fennálló problémákt megszüntető feldtokr, konkrét progrmokr. (Nem szbd csk z esetleges külső pályázti forrásokr hgytkozni, zok eredményétől függővé tenni egy cselekvési terv végrehjthtóságát. Városunk esetében is szűkülnek sját lehetőségek, helyi támogtási formák: pl évihez képes fele összeggel, és csk z év második felében nyílt meg z önkormányzti civil pályázti és sportlp.) Konkrét önkormányzti költségvetési forrás híján Zirc Város évi Ifjúsági Cselekvési Terve meglévő folymtok, progrmok stb. működőképességének fenntrtásávl - elsősorbn szkmi fejlesztési irányokt, folymtos és (nem költségigényes) új feldtokt foglmz meg, mert o egyrészt város ifjúságpolitikáját sokkl szorosbb szkmi együttműködésekre lehet/kell felfűzni, o szükséges meglévő helyi dokumentumok ktulizálás, és zok hzi EU-s irányelvekhez igzítás, o másrészt egy végrehjthtó feldtsor meghtározás volt célunk. A évi Ifjúsági cselekvési terv Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testületének z ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) rendeletére épül, mely meghtározt zokt z lpelveket és célokt, melyeket város ifjúságpolitikáj el kíván érni. Az önkormányzti ifjúságpolitik kulcsfoglm z integráció. Az ifjúságról vló koncepciózus gondolkodás feldt, hogy grntálj fitlokkl, mint egésszel, mint komplex jelenséggel vló fogllkozást. A döntéshoztli mechnizmusbn z integráció zt jelenti, hogy fitlokt be kell vonni helyi társdlmi döntésekbe és zok végrehjtásáb, tehát település ifjúsági koncepciójánk, strtégii tervének végrehjtásábn legfontosbb szerepet mguknk fitloknk, illetve, szervezeteiknek kell szánni. A fitloknk rr vn szükségük, hogy önszerveződési lehetőségek birtokáb jussnk, és ezzel élni is tudjnk. Mindent összevetve: városunk ifjúságpolitikáj nem más, mint gondolkodásmód, melyet döntéshozók követnek munkájuk során. A rendelet célj, hogy város megfelelő környezeti feltételeket jelentsen felnövekvő korosztály számár, hol otthonosn érezhetik mgukt, vgyis hol kiszámíthtók z életviszonyik, hol problémák esetén szkértő segítséget tlálhtnk zok megoldásához, és 8

9 hol felkészülhetnek felelősen élő és cselekvő mgyr állmpolgárként és Európi Uniós polgárként vló felnőtt életükre. A gyermek ifjúsági korosztályok jogink gykorlás közérdek, gyermek és ifjúsági korosztály támogtás közcél. Az önkormányzti ifjúsági rendelet, mint cselekvési progrm lpjánk célj, hogy jelen állpotánk, igényeinek és lehetőségeinek tudtábn z önkormányzt szándékit meghtározz egy-egy terület, ellátndó feldt funkcióink és formáink fenntrtásár, vgy - h hiányzik megteremtésére. A rendelet szükségletek, feldtok, megoldási módoztok számbvétele, továbbá olyn döntéshoztli elvek, irányok meghtározás, mely megvlósulás során meglévő értékek megőrizhetők, hiányosságok pótolhtók és település dott területén plurális fejlődési tendenciák továbbr is biztosíthtók. A fitlokr vontkozó értékek: Felelős gondolkodás, felelősségtudt, felelősségválllás A másság elfogdás A város értékeinek tudtos értékként vló megítélése és válllás, ápolás, továbbörökítése Esélyegyenlőség A tnulás (mint lehetőség, jog és kötelesség, mint z esélyegyenlőség eszköze) Demokráci, közéletiség közösségi értékei A fitlokr vontkozó lpelvek: Fitlnk tekintjük 0-29 éves korosztályt. A rendelet zirci lkosú gyermek és ifjúsági korosztályr, vlmint város okttási intézményeiben tnuló fitlokr vontkozik. A gyermek és ifjúsági korosztályok ktív részvételének, szerepválllásánk biztosítás, fitlok bevonás döntés előkészítéstől végrehjtásig trtó folymtb, véleményük megkérdezése z őket érintő vlmennyi témábn döntések meghoztl előtt. Együttműködés és prtnerség fitlokkl fogllkozó intézmények, szervezetek, civil közösségek és mindzok között, kik város ifjúságpolitiki céljivl zonosulnk. A rendelet reális, város teljesítőképességével összhngbn lévő mértéket htároz meg feldtok válllásábn. Többcstornás finnszírozás kilkítás z ifjúsági célú forrásteremtésben. Folymtos monitoring lehetőségének megteremtése. A rendelet nevelési, okttási intézményekre, diákönkormányztr és csládokr z ifjúsági problémák kezelésének ktív színtereként tekint, zok utonómiájánk tiszteletben trtás mellett. Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testületének 38/2002.(III.4.) Kt. sz. Ifjúságpolitiki Koncepciój lpelvei mentén, és z ifjúságról szó 42/2004.(XII.14.) rendelete II. fejezetének z ifjúság helyzetével kpcsoltos feldtok - helyi gyermek és ifjúsági feldtok meghtározás 7. (1) pontj lpján felépített évi Ifjúsági Cselekvési Tervet, - konkrét és folymtosn végzendő feldtokt, felelősöket, együttműködő prtnereket, htáridőket és forrásigényt/forrástípusokt - tábláztos formábn fogllj össze z előterjesztés. Az 1. számú függelék z Ifjúsági Rendeletben megnevezett (ktulizált) lehetséges együttműködői, prtneri kört muttj be. Az Ifjúsági Rendelet III. fejezet 9. (3) pontj szerint gyermek és ifjúsági korosztállyl kpcsoltos tevékenységeket szolgáló pénzügyi forrásokt lehetőségekhez mérten z önkormányzt éves költségvetési rendeletében kell meghtározni. Tisztelt Képviselő-testület! Az Okttási, Kulturális és Ifjúsági, vlmint z Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságok áltl koordinált, szkmi munkcsoport együttműködésével elkészült Zirc Város évi Ifjúsági Cselekvési Tervét Bizottságink kérik megtárgylni és elfogdni. Annk érdekében, hogy város számár egy vlóbn htékony, eredményesen végrehjthtó progrm készüljön el 2010-es évre, jvsoljuk, hogy város 2010-es költségvetési koncepciójánk/rendeletének összeállításkor Képviselő-testület tervezzen legsürgetőbb gyermek ifjúsági feldtok végrehjtásához szükséges, leglább minimális forrásokkl. Zirc, november 16. Ksper Ágot sk. OKIB elnök Vörös Kálmán sk. EÜSZB elnök 9

10 /2009. (XI.30.) Kt. számú htározti jvslt 1.) Zirc Város Önkormányzti Képviselő-testületének 38/2002.(III.4.) Kt. számú htározttl elfogdott Ifjúságpolitiki Koncepciój és z ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) rendelete lpján elkészített évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdásávl kifejezi gyermek ifjúsági korosztályokkl kpcsoltos folymtos elkötelezettségét. 2.) Zirc Város Önkormányzti Képviselő-testülete Zirc Város évi Ifjúsági Cselekvési Tervének végrehjtás során együttműködik városbn működő vlmennyi, gyermek ifjúsági korosztályokkl fogllkozó, értük tenni kró intézménnyel, szervezettel, szkemberrel és gzdság helyi szereplőivel. 3.) Zirc Város Önkormányzti Képviselő-testülete Zirc Város évi Ifjúsági Cselekvési Tervének végrehjtásához város évi költségvetési koncepciójábn/költségvetési rendeletében mximum. Ft forrást tervez, melyet külső pályáztokkl, helyi együttműködésekkel szükséges erősíteni. 4.) Zirc Város Önkormányzti Képviselő-testülete Zirc Város évi Ifjúsági Cselekvési Tervének végrehjtását következő időszk cselekvési progrmjánk meghtározásávl egyidejűleg vizsgálj felül. Felelős: 1-4.) pontokbn Ottó Péter polgármester Htáridő: 1.) pontbn zonnl 2.) pontbn december ) pontbn november ) pontbn október

11 ZIRC VÁROS ÉVI IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE Készült Zirc Városi Önkormányzt Képviselő-testületének 38/2002.(III.4.) Kt. számú htározttl elfogdott Ifjúságpolitiki Koncepciój lpelvei mentén, és z ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) rendelete lpján Elfogdv /2009.(XI.30.) Kt. számú htározttl 11

12 ZIRC VÁROS ÉVI IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE Zirc Városi Önkormányzt Képviselőtestületének Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) rendelete II. fejezet 7. (1) Az ifjúság helyzetével kpcsoltos feldtok Helyi gyermek és ifjúsági feldtok meghtározás.) Ifjúsági szervezetek, érdekérvényesítés.) A fitlok képviseletének biztosítás városi közéletben, z ifjúsági kezdeményezések szerves beépítése város döntéshoztli folymtáb. b.) A helyi ifjúsági kezdeményezések nygi és szkmi támogtás, európi dimenziójuk felismerése. c.) A települési önkormányzttl kötött együttműködési megállpodásbn rögzített jogosítványokon keresztül Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzt és Fórum működési feltételeinek biztosítás, z ifjúsági önkormányzt tgjink bevonás városi közéletbe. d.) A városi és z iskoli diákönkormányztok vezetőinek folymtos képzése önkormányzti szervezésben; vgy más, képzéssel fogllkozó civil szervezetekkel együttműködve; illetve egyéb, országos, nemzetközi képzéseken vló részvételük támogtás. e.) Ifjúsági Kereksztl létrehozás fitlok és velük fogllkozó intézmények, szervezetek közreműködésével kölcsönös tájékozttás és egyeztetés érdekében. f.) Zirc Város Ifjúságáért Emlékérem díj lpítás g.) Az iskoli házirendek rendszeres törvényességi felülvizsgált. h.) A hátrányos helyzetű, kisebbséghez trtozó fitlok fokozottbb részvételi lehetőségeinek kidolgozás városi közéletben vló részvételre. i.) A mozgáskorlátozott fitlok segítése nnk érdekében, hogy városi közéletben, kulturális és sportolási lehetőségekben részt vehessenek, z ehhez szükséges nygi eszközök biztosítás, szükséges építészeti kilkítások támogtás ÉVI FELADAT Folymtos feldt Zirci Ifjúsági Kereksztl létrehozás városbn működő ifjúsági szervezetek, iskoli diákönkormányztok közreműködésével - kölcsönös tájékozttás, egyeztetés, - városi progrmok, képzések közös szervezése, - és Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzt megújítás érdekében, z esélyegyenlőség jegyében (tnácskozási, jvslttevő, véleményező, döntéselőkészítő/döntéshozó jogosítványok) A fitlok bevonás gyermek - ifjúsági korosztályokkl fogllkozó Szkmi munkcsoport tevékenységébe - kölcsönös tájékozttás, egyeztetés, és - városi feldtok végrehjtás érdekében - A fitlok bevonás város Ifjúságpolitiki Koncepciójánk és Ifjúsági Rendeletének (minden, korosztályokkl fogllkozó helyi dokumentum ktuális) felülvizsgálti folymtáb - A fitlok bevonás lehetőségek függvényében megismételhető komplex ifjúságkuttásb* - Zirc Város Ifjúságáért Elismerő Oklevél díj lpítás korosztályokért végzett kiemelkedő tevékenységek elismerésére FELELŐSÖK - Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság - Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság - Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság - Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság - Képviselő-testület - Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság - Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság - Képviselő-testület - és Bizottsági EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK (lsd 1. sz. függelék) - Zirc Városi Ifjúsági Fórum - Iskoli diákönkormányztok képviselői - Ifjúsági szervezetek képviselői - Szkmi munkcsoport - Helyi médi - Szkmi munkcsoport - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - A gyermek ifjúsági korosztályokkl fogllkozó intézmények, civil szervezetek szkemberei - Zirc Városi Ifjúsági Fórum - Zirci Civil Kereksztl - és mguk fitlok - Helyi médi - Jvslttevők, és mguk fitlok - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Szkmi munkcsoport HATÁR- IDŐ ig, után hvont ig, után kéthvont Felülvizsgáltok ig (pályáztfüggő*) vgy (városi ünnepség vgy polgármester újévi fogdás) FORRÁS TÍPUS v. IGÉNY + FORRÁS MEG- JELÖLÉS - dminisztrációs kommunikációs kts. + pályáztok + helyi együttműködések - dminisztrációs kommunikációs kts. + pályáztok - Díszoklevél kts. 12

13 b.) Rekreáció b.) A gyermek és ifjúsági korosztály szbdidőeltöltése helyszíneinek folymtos fejlesztése, szbdidős tevékenységeihez szükséges feltételek megteremtésének támogtás. bb.) A Zirc Városi Ifjúsági Fórum és Zirci Zbhegyező Gyermeknimátorok áltl kilkított, hgyományos, városi térségi - nemzetközi szintű gyermek és ifjúsági progrmok további fejlesztése, támogtás. bc.) A gyermek - ifjúsági progrmokhoz városi szintű, megfelelő állndó környezet, önálló épület Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ - működési feltételeinek folymtos biztosítás. bd.) A gyermek- és ifjúsági korosztály számár rendszeres és változtos (délutáni és hétvégi), folymtosn bővítendő progrmkínálthoz működési és szervezeti feltételrendszer biztosítás jvsltok és közreműködők figyelembe vételével. be.) A szbdidősport nygi és tárgyi feltételeinek fejlesztésében gyermek- és ifjúsági korosztály testi nevelése kpjon prioritást, biztosítv speciális, gyógy-testnevelési igények kielégítését is. bf.) A város játszótereinek korszerűsítése, bővítése, újk létesítése. bg.) A gyermek és ifjúsági korosztályokkl fogllkozó intézményeken belüli állndó ifjúsági közösségi színterek kilkítási feltételeinek elősegítése; z intézményi helyiségek és infrstrukturális lehetőségek tnítási órák utáni igénybevételének támogtás. bh.) A Bkonyi Gyermekvédelmi Igzgtóság növendékeinek ktív bekpcsolás városi progrmokb. bi.) A városbn lkó főiskolás, egyetemist hllgtók ktív és szervezett bevonás városi ifjúsági munkáb. A gyermek ifjúsági, civil és intézményi progrmoknk helyet dó volt MHSZ épület (Ifjúsági Központ) - folymtos működési (rezsi + személyi + tárgyi) feltételeinek biztosítás, - hgyományos városi rendezvények megtrtás melletti - rendszeres/ temtikus szbdidős délutáni, hétvégi, nyári progrmok, koncertek, képzések, táborok stb. szervezése érdekében, - és közösségi terek biztosítás iskoli, kollégiumi, civil stb. szbdidős progrmok megtrtásához. A feldt folymtos ellátás z érintett korosztályok igényei lpján, és részvételi ktivitásuk növelésével végzendő. - A gyermek ifjúsági korosztályokkl fogllkozó, számukr szbdidős progrmokt (is) kínáló nevelési, okttási, közművelődési, sport, szociális, egészségügyi intézmények, szervezetek működési feltételeinek biztosítás város évi költségvetésében - További ktsvetési lehetőség esetén rendezvények, művészeti csoportok, szervezetek, prevenciós, ifjúságsegítő, sport stb. projektek és/vgy városi pályáztok támogtás, - városi játszóterek folymtos krbntrtás, bővítése (pályáztfüggő) - Zirci Civil Kereksztl - Képviselő-testület - A volt MHSZ épület (Ifjúsági Központ) állndó hsználói, - A rendszeres/eseti progrmokbn szerepet vállló intézmények, civil szervezetek, szkemberek - Zirc Városi Ifjúsági Fórum - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Szkmi munkcsoport - Zirci Civil Kereksztl - Helyi médi - Zirci Városüzemeltetési Non-profit Kft. - és mguk fitlok - Képviselő-testület - Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kpcsoltok Bizottság - Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság - Képviselő-testület - Képviselő-testület - Polgármesteri Hivtl jegyző - Zirci Civil Kereksztl - Helyi civil/sport pályázók - Az érintett intézmények, és - progrmjikbn szerepet vállló prtnereik - Szkmi munkcsoport - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Zirci Civil Kereksztl - Helyi médi - Szkmi munkcsoport - Zirci Civil Kereksztl - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Érintett intézmények, szervezetek - Zirci Városüzemeltetési Non-profit Kft. Folymtos - Az önkormányzti civil önerőlp és sportlp pályázti rendszerek működtetésének biztosítás város évi költségvetésében Folymtos Folymtos lehetőség szerint - Városi ktsvetés + pályáztok + helyi együttműködések - Városi ktsvetés Civil lp 500e Ft Sportlp 500e Ft - Városi ktsvetés - Intézményi ktsvetések + pályáztok + helyi együttműködések - Városi ktsvetés + pályáztok + helyi együttműködések 13

14 c.) Gyermek- és ifjúságvédelem c.) Az egészségügy és szociálpolitik terén szociális hátrányból dódó egyenlőtlenségek csökkentése gyermek és ifjúsági korosztálybn. cb.) A város felelősséget válll speciális szükségletű zirci polgárok társdlmi beilleszkedésének segítésében, élethelyzetük jvításábn; kiemelt figyelem szociálisn vgy egészségi állpotuk mitt hátrányt szenvedő csoportok egészségvédelmére. cc.) Gyermek- és ifjúságvédelmi koncepció készítése és feldtok összehngolás. cd.) A szociálpolitiki ellátó rendszer továbbfejlesztése. ce.) A cslád, mint érték támogtás z ellátó rendszerben. cf.) Csládok segítése nevelő-védő funkciójuk eredményesebb betöltésében. A gyermekekkel szembeni erőszk elleni küzdelem, segítségnyújtás csládon belüli erőszk kezeléséhez. cg.) Az okttási intézmények egészségmegőrzést, prevenciót szolgáló tárgyi, személyi, pénzügyi feltételeinek biztosítás, fejlesztése. ch.) A Szociális Szolgálttó Központ működésének, rendszeres csládgondozás feltételeinek biztosítás, fejlesztése. ci.) A Bkonyi Gyermekvédelmi Igzgtóság htékonybb bevonás gyermek- és ifjúságvédelmi munkáb. cj.) A kommunikáció fejlesztése z okttási intézmények, vlmint z egészségügyi és szociális intézmények között korosztály testi-lelki egészségének védelme érdekében. ck.) A médi megnyerése z egészséget támogtó lterntívák terjesztésére gyermek és ifjúsági korosztály körében. cl.) A szbdidő-szervezésben z egészséget támogtó, csládokt erősítő progrmok ösztönzése, szbdidő színtereinek biztosítás, ellenőrzése gyermek és ifjúsági korosztály testi lelki egészségvédelme szempontjából. cm.) Mentálhigiénés szemlélet és készség lkítás, kiemelt figyelem szenvedélybetegségek megelőzésére minél korábbi életkorbn. cn.) A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében városi drogstrtégi kilkítás, Kábítószer-ellenes Egyeztető Fórum létrehozás, és további ktív szerepválllás Veszprém Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájábn. co.) A gyermek és ifjúsági korosztály bevonás, motiválás korosztály egészségét szolgáló célkitűzések megvlósításáb. cp.) Preventív jellegű szolgálttások ösztönzése, támogtás, mentálhigiénés progrmok tervszerű folyttás. cr.)az ifjúsági korosztállyl fogllkozó szociális munkások lklmzás. - Prevenciós kcióterv kidolgozás, - és z bbn meghtározott konkrét feldtok, ellenőrzések stb. rendszeres elvégzése városbn fitlok káros szenvedélyektől vló megóvás, vndlizmus, bndázások, fitlkori bűnelkövetővé/áldozttá válás megelőzése érdekében - A nevelési, okttási, szociális intézmények, szervezetek feldtkörén belül, és zon túl végzett, z áltluk és/vgy városi pályáztokkl megvlósíthtó egészségmegőrző, prevenciós, felvilágosító stb. tevékenységek tervszerű rendszerbe fogllás, működésük segítése, személyi, tárgyi feltételek biztosítás - Közös városi prevenciós projektek, pályázti együttműködések szorglmzás* - Az érintett korosztályok részvételi ktivitásánk növelése - A kommunikáció fejlesztése z okttási, egészségügyi és szociális intézmények, szervezetek között korosztály testi-lelki egészségének védelme érdekében - Az egészséges életmód népszerűsítése, prevenciós progrmok bemuttás Stúdió KB műsoribn és z internet segítségével (városi, intézményi, civil honlpok stb.) - A helyi gyermekvédelmi, szociális, esélyegyenlőségi dokumentumok felülvizsgált - Az egészségügyi, szociális és prevenciós feldtokt ellátó intézmények, szervezetek működési feltételeinek biztosítás város évi költségvetésében - Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság - Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság - Képviselő-testület és Bizottsági - Szkmi munkcsoport (benne ZK Szociális Szolgálttó Központ) - Polgármesteri Hivtl - Zirci Rendőrőrs, Bkony Polgárőr Egyesület - Veszprém Megyei Lkásotthonok Igzgtóság Zirci Központ - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt, Zirci Civil Kereksztl - Boltok/vendéglátóhelyek üzemeltetői - Helyi médi - Az érintett intézmények, - és progrmjikbn szerepet vállló prtnereik - Szkmi munkcsoport - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Zirci Civil Kereksztl - Helyi médi - és mguk fitlok - Polgármesteri Hivtl - Stúdió KB. - Az érintett intézmények, szervezetek - Szkmi munkcsoport - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Képviselő-testület - Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság - Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság - Képviselő-testület - Szkmi munkcsoport - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Zirci Civil Kereksztl - Az érintett intézmények, - és progrmjikbn szerepet vállló prtnereik - Szkmi munkcsoport - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt, Zirci Civil Kereksztl - Helyi médi ig, után hvont Folymtos (pályáztfüggő*) Folymtos Felülvizsgáltok ig Folymtos - kommunikációs, dminisztrációs kts. - Városi ktsvetés - Intézményi ktsvetések + pályáztok + helyi együttműködések - kommunikációs, dminisztrációs kts. - SKB ktsvetés + pályáztok + helyi együttműk. - kommunikációs, dminisztrációs kts. - Városi ktsvetés - Intézményi ktsvetések + pályáztok + helyi együttműködések 14

15 d.) Fitlok életkezdési progrmj d.) Elősegíteni, hogy városbn élő, tnuló fitlok hozzájuthssnk pályválsztáshoz, munkvállláshoz szükséges teljes körű tájékozttáshoz, információhoz, hogy döntésüket ezáltl ne befolyásolni, hnem segíteni tudjuk. db.) Az első lkáshoz jutás támogtási rendszerének kidolgozás és működtetése dc.) A lkáskoncepcióbn, lkás mobilitási elképzelések kilkításánál és megvlósításánál prioritás fitloknk. dd.) Fitlok munknélküliségének visszszorítás. de.) Munkhelyteremtés segítése, pálykezdő fitlokt lklmzó válllkozások ösztönzése kedvezmények biztosításávl (pl. helyi dókedvezmények) df.) Megváltozott munkképességűeket fogllkozttó munkhely létrehozás, fejlesztése. dg.) A Munkügyi Központtl együtt megoldni helyben, Zircen történő át- és továbbképzéseket. dh.) A távmunk lehetőségeinek, módjink ismertetése; távmunk lehetőségének támogtás; átképzés távmunk végzésére. di.)a többgenerációs csládmodell támogtás. e.) Ifjúsági intézmények e.) A Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ mint önálló ifjúsági közösségi színtér működési feltételeinek (szkmi, személyi, tárgyi, pénzügyi) biztosítás. eb.) Önálló ifjúsági referensi munkkör fenntrtás Polgármesteri Hivtlbn. ec.) Az ifjúsági, ifjúságsegítő intézmények közötti nyílt és rendszeres párbeszéd szorglmzás, elősegítése. ed.) Az információármlás, infrstruktúr fejlesztése. e/e.) A nevelési, okttási intézmények működési feltételeinek biztosítás, folymtos fejlesztése. ef.) A gyermekekkel, fitlokkl fogllkozó szkemberek informálás z kkreditált továbbképzésen - Kiemelt önkormányzti és intézményi figyelem rendszeres pályválsztási tájékozttásr, információszolgálttásr (iskolák közti együttműködés, kidványok, bemuttó műsorok stb.) - Kiemelt önkormányzti figyelem munkválllási lehetőségekről, fogllkozttási formákról, pálykezdő munknélküliek át- és továbbképzési lehetőségeiről szóló rendszeres tájékozttásr, információszolgálttásr - Pályázti lehetőség esetén pálykezdőknek szóló felkészítő képzés szervezése* - Iskolák - Szkmi munkcsoport - és mguk fitlok - Helyi médi - Polgármesteri Hivtl - Az Út munkához progrm folyttás - Képviselő-testület - A gyermek - ifjúsági korosztályokkl fogllkozó Szkmi munkcsoport folymtos működtetése - z információármolttás, egyeztetések, - városi szintű szkmi projektek, felmérések, - dokumentum felülvizsgáltok koordinálás, - városi rendezvények, kciók, stb. megvlósítás érdekében, - és fitlok képviselőinek bevonásávl A volt MHSZ épület (Ifjúsági Központ) - jogi státuszánk rendezése, - folymtos működési (rezsi + személyi + tárgyi) feltételeinek biztosítás város évi költségvetésében, - Polgármesteri Hivtl - Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság - Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság - Képviselő-testület - és Bizottsági - Gzdsági szereplők - Közreműködést vállló intézmények, szervezetek - Szkmi munkcsoport - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Zirci Civil Kereksztl - Helyi médi - és mguk fitlok - Munkügyi Központ - Az érintett intézmények - A gyermek ifjúsági korosztályokkl fogllkozó intézmények, civil szervezetek, htóságok szkemberei - Zirc Városi Ifjúsági Fórum - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Zirci Civil Kereksztl - Helyi médi - A volt MHSZ épület (Ifjúsági Központ) állndó hsználói, - A rendszeres/eseti progrmokbn szerepet vállló intézmények, civil szervezetek, szkemberek - Zirc Városi Ifjúsági Fórum ig továbbtnulási htáridőkben Folymtos (pályáztfüggő*) Folymtos ig után kéthvont Folymtos - tájékozttó kidvány készítéséhez pályáztok, helyi együttműködések - kommunikációs, dminisztrációs kts. + pályáztok + helyi együttműködések - Városi ktsvetés - Intézményi ktsvetések + pályáztok + helyi együttműködések - kommunikációs, dminisztrációs kts. + pályáztok + helyi együttműködések - Városi ktsvetés (progrmok nélküli áltlános rezsikts. 15

16 vló részvételi lehetőségekről, képzések támogtás és szervezése - ennek érdekében z intézményi továbbképzési tervek összehngolás. eg.) Segíteni kell z ifjúsági munkábn résztvevő szkemberek munkájához szükséges kedvezményés elismerési rendszer kilkítását. - és fitl ifjúságsegítő/progrmszervező fogllkozttás jelenlegi progrmfelügyelő/házgondnok mellett (közcélú progrm) - A volt MHSZ épület (Ifjúsági Központ) szükséges fejlesztéséhez benyújtndó pályáztokhoz önerő biztosítás város évi költségvetésében - Képviselő-testület - Polgármesteri Hivtl - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Szkmi munkcsoport - Zirci Civil Kereksztl - Helyi médi - Zirci Városüzemeltetési Non-profit Kft. - és mguk fitlok - Önkormányzti pályáztnál lehetséges együttműködő prtnerek - Önálló civil pályázók Folymtos ~ 3m Ft) + pályáztok + helyi együttműködések - Városi ktsvetés (fejlesztési pályáztok szükséges önrésze) f.) Információ és monitoring f.) Rendszeres igényfelmérés végzése, teljes vgy temtikus ifjúságkuttások ismételt szervezése. fb.) Városi diákújság folymtos működésének elősegítése, ifjúsági TV-műsor készítésének támogtás. fc.) Médihsználti és kommunikációs ismeretek bővítése, fejlesztése. fd.) Az Internet dt lehetőségek jobb kihsználás; fitlok körében z Internet szbd hozzáférésének biztosítás minden intézményben, ezáltl z információármlás gyorsítás. fe.) Teleház létrehozás. - A nevelési, okttási, közművelődési, szociális, egészségügyi intézmények működési feltételeinek biztosítás város évi költségvetésében - A város évi Ifjúsági Cselekvési Tervének felülvizsgált, időszk cselekvési progrmjánk meghtározás, - és beépítése város következő Gzdsági Progrmjáb (felülvizsgált esetén Városi Strtégii Progrmb is) A feldt fitlok bevonásávl végzendő el. - Költségvetési és/vgy pályázti lehetőségek függvényében szükséges komplex ifjúságkuttás megismétlése fitlok bevonásávl - A fitlok médi- és internet hsználti szokásink felmérése, - biztonságos internet hsznált feltételeinek megteremtése, ellenőrzése z intézményekben. - A nyilvános internet hsználti lehetőségek további fejlesztése z intézményeknél* - Képviselő-testület - Az érintett intézmények, - és progrmjikbn szerepet vállló prtnereik - Képviselő-testület - Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság - Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság - Képviselő-testület - és Bizottsági - Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság - Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság - Szkmi munkcsoport - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Zirci Civil Kereksztl - Helyi médi - Szkmi munkcsoport - Okttási intézmények - korosztályokkl fogllkozó szervezetek - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Zirci Civil Kereksztl - Helyi médi - és mguk fitlok - Szkmi munkcsoport - Érintett intézmények - Korosztályokkl fogllkozó szervezetek - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Zirci Civil Kereksztl - Helyi médi - és mguk fitlok Folymtos Felülvizsgált ig A lehetőség keresése folymtos ig (pályáztfüggő*) - Városi ktsvetés + pályáztok + helyi együttműködések - dminisztrációs kommunikációs kts. Kts.igény felmérése - dminisztrációs, kommunikációs kts. + pályáztok + helyi együttműködések 16

17 g.) Nemzetközi kpcsoltok g.) A nemzetközi ifjúsági szkmi együttműködési formák, cserék, testvérintézményi kpcsoltok, hálózti együttműködések bátorítás, nygi támogtás. gb.) A testvérvárosi kpcsoltok és United Gmes Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál támogtás. gc.) A nemzetközi ifjúsági- és szkembercserék bátorítás, támogtás. gd.) Az ifjúsági szervezetek, szkemberek nemzetközi együttműködéseinek elismerése. ge.) Szélesíteni kell nemzetközi kpcsoltok terén résztvevő fitlok és segítők körét. gf.) Meg kell tlálni megfelelő prtnereket nyelvtnulási lehetőségek htékonybb kihsználás érdekében. h.) Finnszírozás h.) Az ifjúsági lp fenntrtás költségvetésben. hb.) Önálló ifjúsági közlpítvány létrehozás, működtetése. hc.) A helyi források htékonybb működtetése. hd.) A hzi és nemzetközi pályázti rendszerek még htékonybb kihsználás. - A 2010-ben 20 éves testvérvárosi kpcsoltokbn vló ktív részvétel - hzi és EU-s pályázti lehetőségek eredményes kihsználásávl (zirci helyszínű progrmok szervezése, testvérvárosokb utzás) - A mindenkori Ifjúsági Cselekvési Terv(ek) végrehjtásához ktsvetési forrás rendelése (ifjúsági lp) - A BURSA Hungric Felsőokttási Önkormányzti Ösztöndíjpályázt, - és Zirc Város Középiskoli Tnulmányi Ösztöndíj rendszerek fenntrtás és működtetése + 7/1/b) pontnál - önkormányzti civil önerőlp és sportlp pályázti rendszereinek fenntrtás és működtetése + z dott feldtoknál megnevezett intézményfenntrtások, projektműködtetések + helyi források htékonybb működtetése, + hzi és nemzetközi pályázti lehetőségek htékonybb kihsználás - Képviselő-testület - Polgármesteri Hivtl - Képviselő-testület - Bkonyi Finnbrátok Köre - Erdélyi Bráti Kör Brótért Egyesület - Zirci Testvérvárosi Kpcsoltok Egyesülete - Zirc Városi Ifjúsági Fórum - Szkmi munkcsoport - Közreműködést vállló intézmények, civil szervezetek - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Zirci Civil Kereksztl - Helyi médi - és mguk fitlok - Képviselő-testület Felhsználásábn jvslttevők: - Szkmi munkcsoport - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Zirci Civil Kereksztl - Képviselő-testület - Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság - Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság - Polgármesteri Hivtl - Vlmennyi érintett intézmény, szervezet - Szkmi munkcsoport - Zirci Ifjúsági Kereksztl és/vgy Ifjúsági Önkormányzt - Zirci Civil Kereksztl - és mguk fitlok - A nemzetközi csereprogrmok, ösztöndíjk, EVS progrm nyújtott lehetőségek jobb kihsználás fitlok, szkemberek és közösségek nemzetközi együttműködéseihez - Folymtos pályázti tnácsdás, információszolgálttás Folymtos A mindenkori ktsvetési koncepció/rendelet készítésekor ig folymtos Városi szervezés esetén - ktsvetési forrás + pályázti önrész biztosítás + pályáztok + helyi együttműködések + sját források - Városi ktsvetés (jvslt: 500e Ft) + pályáztok + helyi együttműködések - Városi ktsvetés Az önkormányzti forrásokt kiegészítik: + pályáztok + helyi együttműködések + közreműködők sját forrási 17

18 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 1. számú függelék Az lábbi intézmények, társdlmi szervezetek potenciális prtnerek lehetnek z ifjúsági rendelet cselekvési progrmjánk kilkításábn és végrehjtásábn. (Az együttműködői kör bővíthető.) HELYI PARTNEREK Zirc Város Önkormányzti Képviselő-testülete, bizottsági, Okttási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzt Zirc Városi Ifjúsági Fórum Zirci Zbhegyező Gyermeknimátorok Benedek Elek Npköziotthonos Óvod és Bölcsőde Reguly Antl Áltlános Iskol és Előkészítő Szkiskol (diákönkormányzt, diáksportkör, iskoli lpítvány, szülői munkközösség) Reguly Antl Szkképző Iskol és Kollégium (diákönkormányzt, diáksportkör, iskoli lpítvány, szülői munkközösség) III. Bél Gimnázium, Művészeti Szkközépiskol és Alpfokú Művészetokttási Intézmény (diákönkormányzt, diáksportkör, iskoli lpítvány, szülői munkközösség) Veszprém Megyei Lkásotthonok Igzgtóság - Zirci Központ Polgármesteri Hivtl Stúdió KB Zirc és Vidéke közéleti lp Zirc Kistérségi Szociális Szolgálttó Központ Veszprém Megyei Pedgógii Intézet és Egységes Pedgógii Szkszolgált - Nevelési Tnácsdó Békefi Antl Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Zirci Városüzemeltetési Non-profit Kft. Zirci Tnuszod Reguly Antl Múzeum és Népművészeti Alkotóház Bkonyi Természettudományi Múzeum OSZK Reguly Antl Műemlékkönyvtár Ciszterci Apátság - Zirci Rómi Ktolikus Plébáni Zirci Rendőrőrs KDRMK Zirci Kirendeltség Háziorvosok - iskol és gyermekorvosok, védőnők Zirci Civil Kereksztl Zirc Kultúrájáért Közhsznú Alpítvány A BULI 91 Közhsznú Alpítvány Zirci Ngycsládosok Egyesülete Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete Segítő Kezek Zirc Közhsznú Alpítvány - és csoportji Bkony Polgárőr Egyesület 18 VÁROSON KÍVÜLI PARTNEREK Bkonyi Önkormányztok Szövetsége Zirci Kistérségi Többcélú Társulás A Zirci Kistérség települései, intézményei, szervezetei Veszprém Megyei Önkormányzt Veszprém Megyei Ifjúsági Információs és Tnácsdó Irod Veszprém Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szociális és Munkügyi Minisztérium Okttási és Kulturális Minisztérium Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgált Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgálttó Irod Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tnács Nemzeti Civil Alpprogrm Közép-dunántúli Regionális Szkmi Kollégium Az Ifjúságért Önkormányzti Szövetség ECHO Survey Szociológii Kuttóintézet Kht. United Gmes Mgyrországi és Nemzetközi Egyesületei Zbhegyező Gyermeknimátorok Egyesülete (országos) Ngycsládosok Országos Egyesülete Mgs-Bkonyi Iskolszövetség Egyesület Gylogcincér Természetjáró Központ (Ráktny) Pnge Egyesület Kulturális és Környezetvédelmi Okttóközpont (Pénzesgyőr) A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

19 Zirci Önkéntes Tűzoltó Köztestület és Egyesület Zirc Városi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Zirc Város Közbiztonságáért Alpítvány Zirc Városi Sportegyesület (és szkosztályokból önállósult sportklubok) WINGS Drts Klub MTTSZ Területi Klub Zirc Városi Diáksport Bizottság Zirci Sporthorgász Egyesület Zirci Ifjúsági és Szbdidősport Egyesület Bkonyi Lovs Klub Bkonyi Finnbrátok Köre Erdélyi Bráti Kör Brótért Egyesület Zirci Testvérvárosi Kpcsoltok Egyesülete Német Nemzeti Hgyomány- és Szármzáskuttó Egyesület Bkonyi Hrmóni Kulturális Egyesület 452. Szent Bernát Cserkészcspt Békefi Antl Bkonyi Honismereti és Művelődési Társskör TIT Városi Reguly Társság Bkonyi Természettudományi Múzeum Bráti Köre Mgyr Mezőgzdsági Múzeum Brátink Köre Zirci Szervezete Sziget Környezetvédelmi Egyesület Együtt Könyvtárért Alpítvány Zirci zeneiskoláért Alpítvány Zirciek z Óvodás Gyermekekért Alpítvány Kőketánc Kulturális Alpítvány Zirci Országzászló Alpítvány Nevelgető Közhsznú Alpítvány Ők is Emberek Alpítvány BÁRKA 2008 (Bkonyi Amtőr Rockzenészek és Képzőművészek) Alpítvány Gzdsági szereplők Szkemberek, mgánszemélyek, illetve mindzon szervezetek, melyek rendeletben foglltkkl zonosulni tudnk 19

20 GYORSJELENTÉS

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Ifjúsági Koncepciója

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Ifjúsági Koncepciója REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Ifjúsági Koncepciója Mondd és én elfelejtem. Mutasd meg és én eszembe vésem. Hadd, hogy tegyem és én megértem. (Konfuciusz) PREAMBULUM Ő Valahonnan jött és valamit hozott magával.

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

1 / 11 2013.08.08. 16:15

1 / 11 2013.08.08. 16:15 1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén A JENDRASSIK VENESZ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közokttásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény és nnk végrehjtási rendeleteiben foglltk

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: - 09- A Képviselő-testület 8 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 27/997. (IV. 24.) számú képviselő-testületi htározt: Várplot Város Önkormányzti Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 4025 Debrecen, Széchenyi utc 24. 4001 Debrecen, Pf. 661. t. 06 52 527-972 f. 06 52 528-017 debreceniitelotbl.birosg.hu 2013.El.II.B.43/58. ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0062 A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Ifjúsági Rendelete Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25.-ei ülésére Tárgy: Észak-balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer c. ISPA pályázat önkormányzati önrész

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A gyermeket önmg lehetőségein belül olynná kell tenni, milyenné lehet ez z iskol feldt. Mi z, mi belőle előhívhtó és építhető?

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola Közokttási i esélyegyenlőségi progrm Óbudi Ngy László Áltlános Iskol progrm..időszkr vontkozón került fogdásr. Hyzetemz 1.1 Óbudi Ngy László Áltlános Iskol fenntrtój Budpest III. kerület ÓbudBékásmegyer

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000 Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok 1.1. 1228/2007 1.1. 1257/2007 1.1. 1293/2007 1.1. 1323/2007 1.1. 1292/2007 Ady Endre Kulturális Klotszent király Ady-Sinci Áltlános Iskol, Szilágycseh Szilágycseh

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013 Trtlom Helyi Esélyegyenlőségi Progrm (HEP)... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Progrm (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Bevezetés... 3 A település bemuttás...

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról Heves Megye Önkormányztánk 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete Megyei Önkormányzt és intézményei közbenső beolójáról Heves Megye Közgyűlése helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben