XVII. évfolyam 221. szám október

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVII. évfolyam 221. szám 2012. október"

Átírás

1 Hírlevél XVII. évfolym 221. szám október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán kívüli neveli feldtok ellátásábn című pályáztr, immár civil szervezeteknek is (TÁMOP s kiírás). konstrukció célj, hogy kulturális intézmények szélesebb körben kpcsolódjnk be formális okttásb szerepük erősödjön meg kulturális tudás átdásábn, s ezen keresztül elérendő cél közokttásbn rztvevő gyerekek tnulók óvodi, tnóri tnórán kívüli szbdidős nem formális informális nevelének okttásánk támogtás, neveli okttási kulturális intézmények hosszú távú együttműködében, helyi országos szinten. Pályázti tevékenység: neveli okttási intézmények óvodi vgy iskoli pedgógii progrmjánk megvlósítását támogtó, kínáltát gzdgító tnóri, tnórán kívüli, szbdidős kulturális ( z ehhez szorosn kpcsolódó, indokolt) tevékenységek megvlósítás támogthtó. tevékenységek közvetlen célcsoportj z óvodi nevelben iskoli okttásbn rztvevő gyermekek, tnulók. Bedási htáridő: november 30. Pályázhtó összeg legfeljebb 30 Millió Ft. Teljes pályázti kiírás: http: / / www. nfu. hu/ doc/ Z EGÉSZSÉGKULTÚR KÖZMŰVELŐDÉSBEN TOVÁBBKÉPZÉS FEJLESZTÉSE KKREDITÁLT Progrm lpítás htározt szám: Közm.//24/2011. (VIII. 17.) Progrm indítás htározt szám: Közm./I/27/2011. (VIII.17.) továbbképz célj: közművelődi területen dolgozó szkemberek képessé tétele közvetítő fejlesztő szerep betöltére z egzségnevel területén. továbbképzen rzt vevők elsjátítják z egzséges életmód életminőség, vlmint rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik z egzséges emberi mgtrtás kilkításához, formálásához szükséges kommunikációs szociális kzségeket. tnfolym végén záródolgozt elkzítével dnk számot megszerzett tudásukról képz célcsoportj: közművelődi szkemberek, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi, közgyűjteményi intézmények szkmi munkköröket betöltő munktársi, civil szervezetek munktársi, önkéntesei, egyetemi főiskoli hllgtók képzre jelentkez feltétele Érettségi közművelődi, közgyűjteményi vgy civil területen eltöltött leglább 1 év szkmi gykorlt tervezett össz. képzi idő: 40 ór Kimenet: tnúsítvány megszerze képz módszerei továbbképz bentlkásos formábn, hétvégén képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4. képz kezdi időpontj Igény szerint létszámtól függően Követelmények Záró dolgozt kzíte képz díj: Ft, mely 3 npr szállás z étkez költségét is trtlmzz. További információ kérhető: Polyák lberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon, E SEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI NIMÁTOR KÉPZÉS Progrmkkreditációs szám: Közm./I/2/2010. (I. 29) FT: PLB 0255 továbbképzi progrm célj: közművelődi intézményekben, z önkormányztoknál közművelődi területen dolgozó szkemberek, gzdsági szervezetek munktársi képessé váljnk virtuális közösségek építére, meglévő közösségek virtuális térben vló megjelenének tervezére, ezzel kiegzítve közösségfejlesztői gykorltot, vlmint képesek legyenek z e szolgálttások igénybevételének segítére, z IT eszközök, intézményi honlp lpszintű önálló üzemeltetére, krbntrtásár. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl közművelődi intézmények klienseinek motiválásár, önálló problémmegoldó képességük folyttás 4. oldlon...

2 P á l y á z tjánló Gyermekek fitlok közösségeinek, vlmint ifjúsági civil szervezetek téli táborozási progrmjánk támogtás pályázt kódj: IFJ GY 12 D Gyermek Ifjúsági lpprogrm Tnács megbízásából Nemzeti Cslád Szociálpolitiki Intézet (továbbikbn: Pályáztkezelő) z évi LXIV. törvény Gyermek Ifjúsági lpról, vlmint Nemzeti Gyermek Ifjúsági Közlpítványról, évi CXCV. törvény z állmháztrtásról ( továbbikbn: Áht.), 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet z állmháztrtásról szóló törvény végrehjtásáról, 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, vlmint 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet lpján nyílt pályáztot hirdet gyermekek fitlok közösségeinek ifjúsági civil szervezetek téli táborozási progrmjánk támogtásár. 1. pályázti progrm célkitűzei: gyermek fitl korosztály rzére ktív rzvételével kizárólg Mgyrország területén megvlósuló értékközpontú értékteremtő táborozási progrmok támogtás, melyek szervesen illeszkednek gyermek ifjúsági közösségek, szervezetek szkmi tevékenységébe, munkájáb, továbbá hozzájárulnk gyermek ifjúsági kezdeményezek megvlósulásához, közösségek erősítéhez, hz lkóhely szeretetére nevelnek, biztosítják szbdidő hsznos eltöltét hozzájárulnk fitlság egzségmegőrzéhez. fenti célok elére érdekében pályázti progrmbn gyermekeket fitlokt célzó téli táborozás támogthtó, mely bentlkásos minimum 3 npos. Előnyt élveznek zok progrmok, melyek 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet nem üzleti célú közösségi, szbdidős szálláshely szolgálttásról 1. számú mellékletének II. III. IV. pontji lpján meghtározott típusú szállásokon vlósulnk meg. tervezett progrm minden esetben egy fejlesztő folymt rzeként vlósíthtó meg, hol z dott progrm közvetlenül segíti elő pályázt célkitűzeinek megvlósítását. Jelen pályázti kiírás keretében képzi progrmok megvlósításár nincs lehetőség. 2. rendelkezre álló keretösszeg: pályáztok támogtásár rendelkezre álló keretösszeg Ft, zz hrmincötmillió forint, mely 1156/2012. (V. 16.) Kormányhtározt, vlmint z NGM/5695/30/2012. számú intézkede lpján XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 20/15/03/04 címrendi besorolású "Gyermek Ifjúsági lpprogrm támogtás" megnevezű fejezeti kezelű előirányzt (ÁHT: ). 3. pályázton igényelhető támogtás összege formáj: Mximum Ft, vissz nem térítendő támogtás igényelhető. 4. támogtás mértéke: pályázott támogtás mértéke mximum projekt elszámolhtó összes költségének 90% lehet. Pályázó áltl biztosítndó sját forrás minimum bekerüli költségek 10%. sját forrás leglább 50% nk kzpénzben kell rendelkezre állni, fennmrdó rzt fedezhetik társdlmi, önkéntes, közérdekű munk forintos értékével. sját forrás rendelkezre állásáról, pályáztbn nyiltkozni kell, sját forrás rendelkezre állását támogtási szerződ megkötekor igzolni kell. 5. támogtás folyósítás: támogtás folyósítás egy összegben, előfinnszírozás formájábn történik Pályázti útmuttó 10. pontj szerint. Pályáztkezelő támogtási összeget támogtási szerződ mindkét fél áltl történő láírását követően utlj át. pályáztbn csk támogtási időszkbn megvlósult, teljesített, projekt megvlósításához kpcsolódó gzdsági események költségeit 2 látámsztó támogtási összeg sját forrás felhsználását igzoló számviteli bizonyltok értékei számolhtók el. 6. Támogtási időszk: Pályázó áltl pályáztbn megjelölt, december május 31. közé eső időszk. 7. Bedhtó pályáztok szám: Jelen pályázti felhívásr egy Pályázó csk egy pályáztot nyújtht be. 8. Pályázti díj: Jelen pályázti ktegóriábn pályázti díj 2200 Ft. pályázti díjt pályázt bedásánk npjáig szükséges megfizetni Nemzeti Cslád Szociálpolitiki Intézet számú számlájár, kizárólg átutlássl. pályázti díj befizetéről szóló igzolást pályázthoz cstolni kell. Kérjük, hogy befizetekor z Internetes Pályáztkezelő Rendszerben (PR) megdott felhsználónevet, szervezet pontos megnevezét, továbbá pályázti zonosító számot (IFJ GY 12 D...) szíveskedjen feltüntetni. pályázti díj befizetét csk bbn z esetben áll módunkbn elfogdni, h befizető dti megegyeznek z Internetes Pályáztkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet dtivl befizetről szóló igzolás, cstolásr került pályáztbn. 9. Pályázók köre: 9.1. Jelen pályázti kiírás keretében z lábbi feltételeknek megfelelő mgyrországi szervezetek nyújthtnk be pályáztot: társdlmi szervezetek, lpítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szkszervezetek), önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, mennyiben rendelkeznek befogdó (kötelezettségvállló) szervezettel, egyházk, egyházi szervezetek, egyházi fenntrtású intézmények, önkormányztok, önkormányzti társulások, kistérségek fenntrtásukbn működő intézmények, többcélú kistérségi társulások fenntrtásukbn működő intézmények, megyei intézményfenntrtó központok. melyek (kivéve: önkormányztok egyházk esetében): gyermek ifjúsági célokt vlósítnk meg vgy gyermek ifjúsági közösségeket fognk össze vgy gyermek ifjúsági közösségek számár szolgálttásokt biztosítnk vgy gyermek ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét válllták fel létesítő okirtukbn. Továbbá, melyek Pályáztkezelő internetes pályáztkezelő rendszerében (Nemzeti Cslád Szociálpolitiki Intézet Pályáztkezelő Rendszere) regisztráltk. ( regisztrációvl Regisztrációs nyiltkozt benyújtásávl kpcsoltos információkt Pályázti útmuttó 5. pontj trtlmzz.) 7.2. Nem rzesülhet támogtásbn z Pályázó, mely ) benyújtott támogtás iránti kérelmében támogtási dönt trtlmát érdemben befolyásoló vlótln, hmis vgy megtévesztő dtot szolgálttott, vgy ilyen nyiltkoztot tett, b) z előző években támogtó áltl zonos célr biztosított költségvetből nyújtott támogtás felhsználásáról támogtási szerződben fogllt kötelezettségét megszegve még nem számolt el, c) korábbi pályázti progrm megvlósítás során, illetve működtet ltt engedély nélkül eltért támogtási szerződben foglltktól, d) korábbn támogtóvl vlótln, megtévesztre lklms dtokt közölt támogtás felhsználásávl kpcsoltbn, e) kedvezményezettnek pénzbeli szociális, jóléti ellátások fogllkozttást elősegítő képzi támogtások kivételével dó, járulék, illeték vgy vámtrtozás ( továbbikbn: köztrtozás) vn, f) csőd, felszámolási, végelszámolási vgy egyéb megszüntetére irányuló, jogszbálybn meghtározott eljárás ltt áll, illetve XVII. évfolym, 221. szám, október

3 Pályáztjánló szervezet bírósági nyilvántrtásból vló törlét z ügyzség kezdeményezte, g) korábbn megítélt támogtásáról szóló beszámolójukt pályázttók visszutsították, vgy lejárt esedékességű, elszámoltln vgy visszfizetetlen kintlévőségük vn velük szemben, h) nem felel meg z Áht. 50. ábn meghtározott rendezett munkügyi kpcsoltok követelményének, i) Pályázóvl szemben közpénzekből nyújtott támogtások átláthtóságáról szóló évi CLXXXI. törvény ( továbbikbn Knyt.) 6. (1) bekezde szerint fogllt összeférhetetlenségi ok, vlmint Knyt. 8. (1) bekezdében fogllt érintettség áll fenn ezen körülmény közzétételét Knyt. szerint htáridőben nem kezdeményezi, j) támogtó áltl meghtározott mértékű sját forrás nem áll rendelkezére, továbbá zt nem igzolj, vgy rról nem nyiltkozik, k) gzdsági társság nem tesz eleget z Áht., vlmint évi CXXII. törvény 2. ábn fogllt követelményeknek. l) jogszbálybn, z állmháztrtásról szóló törvény végrehjtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vgy támogtási szerződ megkötének feltételeként meghtározott nyiltkoztokt nem teszi meg, dokumentumokt nem nyújtj be, vgy megtett nyiltkoztát visszvonj Nem támogthtó z pályázt, melynek megvlósítás, illetve megvlósítás módj vgy eredménye: ) bűncselekménynek vgy bűncselekmény elkövetére vló felhívásnk minősül b) lpvető emberi vgy lkotmányos jogot sért c) nemzet, nemzeti, etniki, nyelvi más kisebbségek, vlmint más nemzetek méltóságánk társdlom más lpvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen közrendbe, közerkölcsbe, cslád kiskorúk védelmének követelményébe ütközik. 12. pályáztok elbírálásánk szkmi szempontrendszere htárideje: pályáztok értékelét Gyermek Ifjúsági lpprogrm Tnács Pályázti útmuttó 8. pontjábn meghtározott szempontrendszer ütemez szerint végzi. támogtó támogtást kértnél lcsonybb mértékben is megállpíthtj, kértnél ngyobb támogtási összeg megítélére nincs lehetőség. támogtó támogtási döntben meghtározhtj támogtás felhsználásár szerződkötre vontkozó feltételeket. 9. pályáztok benyújtásánk htárideje: z internetes pályáztok bedási htárideje: november :59 perc Htáridőben benyújtottnk minősül z pályázt, mely Pályáztkezelő Rendszerben véglegesítre került. htáridőben történő benyújtás rzletes szbályit Pályázti útmuttó 6. pontj trtlmzz. 16. További információk: támogtás igénylének, igénybe vételének elszámolásánk rzletes szbályit, folymtbn rzt vevő szervezetek eljárási htáridőit Pályázti útmuttó trtlmzz. pályázti felhívásbn útmuttóbn fogllt rendelkezek z EMMI fejezethez trtozó évi fejezeti kezelű előirányztok felhsználásánk szbályiról szóló, EMMII rendelet előírási lpján módosításr kerülhetnek! pályázt kiírój fenntrtj jogot, hogy döntt követően, mennyiben pályázti célr rendelkezre álló keretösszeget beérkezett pályáztok szám vgy trtlm mitt nem tudt felhsználni, úgy további bedási htáridőt /vgy módosított feltételeket htározzon meg egy módosított pályázti felhívás keretében. Jelen pályázti felhívás Pályázti útmuttó, továbbá z internetes pályázti dtlp együtt képezik pályázti dokumentációt trtlmzzák pályázáshoz szükséges összes feltételt. pályázti felhívás Pályázti útmuttó letölthető 8. pályáztok benyújtásánk módj helye: pályáztot kizárólg elektronikus úton lehet benyújtni Pályáztkezelő áltl működtetett Pályáztkezelő Rendszeren keresztül. z internetes pályázti dtlpot pályázti felhívásbn útmuttóbn közölteknek megfelelően hiánytlnul, kérdekre válszt dv z ott megjelölt elektronikus mellékletek becstolásávl kell benyújtni. pályázt benyújtását megelőzően minden Pályázónk pr.hu honlpon regisztrálni kell mgát Pályáztkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e mil cím). regisztrációvl Regisztrációs nyiltkozt benyújtásávl kpcsoltos információkt Pályázti útmuttó 5. pontj trtlmzz. 10. Pályáztkezelő: NEMZETI CSLÁD ÉS SZOCIÁLPOLITIKI INTÉZET 1134 Budpest, Tüzér u Telefon: (06 1) pályázt érvényességének vizsgált: benyújtott (véglegesített) pályáztokt Pályáztkezelő internetes pályáztkezelő rendszere utomtikusn ikttj, pályázti zonosítóvl látj el. beérkezt követően pályáztok érvényességi ellenőrzére kerül sor Pályázti útmuttó 7. pontjábn meghtározott szempontrendszer szerint. pályázt beérkezét követően egy lklomml lehetőség vn hiánypótlásr. mennyiben Pályáztkezelő hiánypótlás ellenőrze során újfent megállpítj, hogy pályázt nem felel meg pályázti felhívásbn z internetes dtlpbn fogllt feltételeknek, megállpítj pályázt érvénytelenségét z érvénytelenség okánk megjelölével elektronikus értesítt küld Pályázónk hiánypótlás bedási htáridejétől számított 10 munknpon belül. XVII. évfolym, 221. szám, október 13. Pályázók döntt követő kiértesíte: szociális, cslád ifjúságügyért felelős állmtitkár döntét követően Pályáztkezelő 15 npon belül elektronikus úton értesítt küld pályázt elbírálásáról, z eredményeket közzéteszi. Elutsítás esetén z értesítnek trtlmzni kell z elutsítás rzletes indokit. pályáztokkl kpcsoltos döntek eroforrsok miniszterium honlpokon kerülnek közzétételre. z eredményhirdet várhtó időpontj: december Szerződköt: Kedvezményezettel szerződköthez szükséges vlmennyi feltétel htáridőben vló teljesüle esetén támogtási szerződt Pályáztkezelő köti meg. Érvényét veszti támogtási dönt, h szerződ támogtásról szóló értesít kézhezvételétől számított 60 npos htáridőn belül Pályázó mulsztásából, vgy neki felróhtó egyéb okból nem jön létre. szerződkötsel kpcsoltos rzletes információkt Pályázti útmuttó 9. pontj trtlmzz. 15. támogtás elszámolás ellenőrze: szkmi pénzügyi beszámoló benyújtásánk végső htárideje pályázti projekt befejezét követő 30. np. pályázti progrm lpján támogtásr kerülő feldt megvlósításánk, vlmint z éves szkmi beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásánk htáridejét szkmi beszámoló, pénzügyi elszámolás elkzítének szempontjit támogtási szerződ Pályázti útmuttó 12. pontj trtlmzz. támogtói dönt ellen ( pályázti eljárásr, támogtási igény befogdásár, támogtási dönt meghoztlár, támogtói okirtok kidásár vgy támogtási szerződek megkötére, költségvetből nyújtott támogtás folyósításár, visszkövetelére vontkozó eljárásr vontkozólg) jogorvoslt érvényesítre htályos jogszbályoknk megfelelően vn lehetőség. http: //www. kormny. hu/hu/emberi-eroforrsokminiszterium http: //www. ncsszi. hu honlpokról. pályázttl kpcsoltbn további információkt Pályáztkezelő ügyfélszolgáltától kphtnk z (1) es telefonszámon, vlmint e mil címen, Dél lföldi Regionális Ifjúsági Szolgálttó Irodától (6720 Szeged, Dózs György u. 2., tel./fx.: 62/ , 62/ , e mil: hu ) 3

4 Hírek, ktulitások...folyttás első oldlról... növelére. tervezett össz. képzi idő: 90 ór képz célcsoportj közművelődi intézmények szkmi munktársi, kulturális okttási intézmények, civil szervezetek, közművelődi tevékenységet ellátó gzdsági szervezetek közművelődsel, közösségfejlesztsel fogllkozó munktársi, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi képzre jelentkez feltétele Érettségi ECDL Strt tnfolymml egyenértékű tudás (bemeneti szintfelmér lpján) Kimenet: tnúsítvány megszerze képz módszerei Csoportos képz heti egy lklomml vgy megegyez szerint, képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem képz kezdi időpontj Igény szerint létszámtól függően Követelmények továbbképzi költség teljes befizete, továbbképzi órák 80% án vló jelenlét E segítő gykorlton vló rzvétel (5 ór) teljesíte. 3 db 8 oldls elfogdott írásbeli dolgozt elkzíte képz díj: , Ft, További információ kérhető Petőfi Sándor Lászlótól e mil címen, vgy 76/ s telefonszámon, Szbdon vehetnek rzt tiszkécskei lkitelki gyerekek szkkörökön, témnpokon, táborokbn z rny János Művelődi Központ jóvoltából. Művelődi Központ Városi Könyvtár áltl benyújtott nyertes, TÁMOP /1 Kulturális intézmények rzvétele tnórán kívüli neveli feldtok ellátásábn című pályázti támogtás jelenti, melynek összege Ft. pályázti kiírás célj közokttásbn rztvevő gyerekek tnulók óvodi nevelének tnóri, tnórán kívüli, vlmint szbdidős nem formális informális nevelének okttásánk támogtás. Hét okttási neveli intézményben vlósítunk meg kulturális érzékenységet, kretivitást egzségtudtosságot, egzséges életmód kilkítását fejlesztő szbdidős tevékenységeket. tervezett progrmok folymtos szkköri tevékenységek jelentős szerepet játsznk gyermekek személyiségfejlődében képességeik kibontkozttásábn: felszínre hozzák bennük rejlő kretivitást, kpcsoltteremtő, önkifejező, problémmegoldó konfliktuskezelő képességüket, ktivitásukt egzségtudtosságukt. pályázt keretében tervezett fogllkozások október december 31. között vlósulnk meg. progrmb 449 gyereket vonunk be, mjd 1000 órábn. tiszkécskei iskolások szkkörökön, témnpokon, versenyeken, táborokbn vesznek rzt. Együttműködő prtnereink: Móricz Zsigmond Okttási Intézmény Áltlános Iskol lsó Tgozt Móricz Zsigmond Okttási Intézmény Áltlános Iskol Felső Tgozt Móricz Zsigmond Okttási Intézmény Áltlános Iskol Eltérő Tntervű Tgozt Református Kollégium Áltlános Iskoláj Gimnázium, Gimnázium Református Kollégium Áltlános Iskoláj Gimnázium, Áltlános Iskol Eötvös Loránd Npközi Otthonos Óvod, Áltlános Iskol lpfokú Művzetokttási Intézmény Lkitelki Áltlános Iskoli Tgintézménye Városi Óvodák Bölcsöde, Béke utci Óvod Tiszkécske iskolási hozzáértő pedgógusok, kézművesek, lkotók segítségével ismerkedhetnek meg települünk hgyományivl, néptáncinkkl, fejleszthetik kézügyességüket, ismerkedhetnek hngszerekkel. Mindezen tevékenységgel gyermekeink nem csupán értékesen tölthetik szbdidejüket, gyrpíthtják tudásukt, de z iskoli tnulásbn mindennpi életben is sikeresebbé válnk. fogllkozások számár pénzügyi hátteret z rny János 4 XVII. évfolym, 221. szám, október

5 Hírek, ktulitások Intézetünk október án rendezte meg Régiós közművelődi szkmi konferenciát Értékőrz, értékfeltárás, értékközvetít Dél lföldi Régió közművelődi intézményeinek progrmjábn címmel. Bács Kiskun, Bék Csongrád megyei közművelődi szkmi tnácsdó szolgálttó intézetek 2000 májusábn hozták létre Regionális Közművelődi Társulásukt. z elmúlt 12 év szkmi tlálkozóin szó volt közművelődi intézményrendszer működéről, z ellátndó feldtok meghtározásárról, szkmi irányztokról, megyei települközi együttműködekről. létrehozásánk gykorlt: Dr. Tóthné Bodor nit Petőfi Sándor László, BKM Közművelődi Intézet munktársi Helyi értéktár társdlmi kpcsolti háló: Dr. Munczig Dénesné Bácski Népfőiskol elnöke "z Építi Normgyűjteménytől közösség gzdságfejlesztig"? "...vgy miként működtessük IKSZT típusú művelődi házunkt, közösségi színterünket?": Beke Márton, HROD Közösségi Gzdság Társdlomfejleszti Központ szkmi igzgtój Idei progrmunkbn z ktuális feldtok felvete mellett zokr fontos feldtokr hívtuk fel kollégáink figyelmét, s beszéltük meg rztvevők ktivitásár is számítv, hogy kultúrközvetítő szervezeteknek htókörökben élő emberek életminőségének jvítás, szellemi erkölcsi nevele érdekében mivel s hogyn kellene fogllkozni. fentiekből következően elődások hngoztk el mgyrság, z itt élő nemzetiségek szellemi öröksége megőrzének, védelmének, továbbdásánk feldtiról, z erre kilkuló struktúrábn vló rzvétel lehetőségeiről, helyi értékek feltárásáról hungrikum progrmhoz vló kpcsolódásunkról, felnőttképz kpcsán bekövetkezhető kedvező változásokról. Szó volt közművelőd országos megyei feldtellátását érintő átlkításokról, kistelepüleken működő integrált közösségi terek működi tpsztltiról. Konferenciánkt Nemzeti Kulturális lp támogtt. konferencián z lábbi elődók elődások szerepeltek: Szellemi kulturális örökségünk védelméről: Dr. Felföldi László, z MT Bölcszettudományi Kuttópont Zenetudományi Intézet főmunktárs,, folklórkuttó, z Európi Folklór Központért Egyesület elnöke Értékőrz, értékfeltárás, értékközvetít Bács Kiskun megyében: Imre Károly, Bács Kiskun Megyei Közművelődi Intézet igzgtój helyi értékek feltárásához, helyi megyei értéktár XVII. évfolym, 221. szám, október 5

6 Hírek, ktulitások Okos szóvl tnítsd... z ismeretterjeszttől közösségi tnulásig: Polyák lbert, Bács Kiskun Megyei Közművelődi Intézet főtnácsos Kárpát medencei Népfőiskoli Hálóztról, népfőiskolák szerepéről: Lezsák Sándor, Mgyr Országgyűl lelnöke, Népfőiskol lpítvány elnöke Mgyr Művelődi Intézet feldti: Závogyán Mgdoln MMIKL főigzgtó " változás kényszere milyen közösségi kihívások várnk szkmánkr művelődi intézményekre?": Péterfi Ferenc MMIKL osztályvezetője, Közösségfejlesztők Egyesületének elnöke konferenciár előzetesen 44 en jelentkeztek, régiónk három megyéje mellett érkeztek kollégák Zlából, Toln Megyéből, Komárom Esztergom Megyéből, Veszprém egyéből, Jász Ngykun Szolnok Megyéből Budpestről is. konferencián elhngzott elődások bemuttói letölthetők http: / / bcskultur. hu / regioskonf címről. Hírlevél Bács Kiskun Megyei Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézet kidvány Felelős kidó: Imre Károly igzgtó Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László Interjú, lektorálás: Kulli nikó Megrendelhető z intézet címén: 6000 Kecskemét Kton József tér 8. Tel/fx: 76/ e mil: honlp:

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza 1 / 6 2012.11.02. 9:11 Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatására. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-D

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatására. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-D PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatására A pályázat kódja: IFJ-GY-13-D A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására. Pályázat kódja: KAB-KEF-12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására. Pályázat kódja: KAB-KEF-12 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására Pályázat kódja: KAB-KEF-12 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kábítószer-prevenciós programok támogatására. (A pályázat kódja: KAB-ME-14-A/B/C)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kábítószer-prevenciós programok támogatására. (A pályázat kódja: KAB-ME-14-A/B/C) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kábítószer-prevenciós programok támogatására (A pályázat kódja: KAB-ME-14-A/B/C) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-12-B-1 IFJ-GY-12-B-2 IFJ-GY-12-B-3

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-12-B-1 IFJ-GY-12-B-2 IFJ-GY-12-B-3 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, közösségépítő játékok) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-12-B-1 IFJ-GY-12-B-2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására. Pályázat kódja: KAB-FF-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására. Pályázat kódja: KAB-FF-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására Pályázat kódja: KAB-FF-13 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C A Gyermek-

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kábítószer prevenciós programok támogatására. (A pályázat kódja: KAB-ME-11-A/B/C)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kábítószer prevenciós programok támogatására. (A pályázat kódja: KAB-ME-11-A/B/C) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kábítószer prevenciós programok támogatására (A pályázat kódja: KAB-ME-11-A/B/C) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások programjainak támogatására. (A pályázat kódja: KAB-AL-16)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások programjainak támogatására. (A pályázat kódja: KAB-AL-16) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások programjainak támogatására (A pályázat kódja: KAB-AL-16) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kábítószer-prevenciós programok támogatására. (A pályázat kódja: KAB-ME-16-A/B/C)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kábítószer-prevenciós programok támogatására. (A pályázat kódja: KAB-ME-16-A/B/C) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kábítószer-prevenciós programok támogatására (A pályázat kódja: KAB-ME-16-A/B/C) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (A pályázat kódja: KAB-FF-16A/B)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (A pályázat kódja: KAB-FF-16A/B) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (A pályázat kódja: KAB-FF-16A/B) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázat kódja: KAB-KEF-15-A/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázat kódja: KAB-KEF-15-A/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására Pályázat kódja: KAB-KEF-15-A/B Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-C PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatása (előfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-C A Gyermek

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek szervezetfejlesztésének támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek szervezetfejlesztésének támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek szervezetfejlesztésének támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-D A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására Pályázat

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-A A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola Közokttási i esélyegyenlőségi progrm Óbudi Ngy László Áltlános Iskol progrm..időszkr vontkozón került fogdásr. Hyzetemz 1.1 Óbudi Ngy László Áltlános Iskol fenntrtój Budpest III. kerület ÓbudBékásmegyer

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C A Gyermek-

Részletesebben

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés:

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés: Villmos Tárgy: Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítás földgáz energi beszerzésére Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Véleményező Biz.: Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tervezett

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (Kód: CSP-KÖZG-12) AZ Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális-,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK 1. számú melléklet Felolvsólp Fővárosi Önkormányzt Idősek Otthon (1102 Budpest, Hlom u.31.) 1103 Budpest, Gergely utc 85-87. sz. ltti részlegben A és B épületek, vlmint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat Dorog Város je 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fx:(36) 33 431-377 1/6/2005. KIVONT Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én trtott ülésének jegyzőkönyvéből 57/2005. (IV 29)

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. fejezete szerinti

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET

CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefo: 345-6 Iteret: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. ) Korm. redelet lpjá kötelező. Nyilvátrtási szám: 223/7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

4. számú melléklet. Az elektronikus kérvények rendje a Nyugat-magyarországi Egyetemen

4. számú melléklet. Az elektronikus kérvények rendje a Nyugat-magyarországi Egyetemen zonosító 001 002 003 006A 006B külföldi tnulmányokról ktív jogviszonyigzolás 007 008 008/A Átvétel (szkváltás, tgoztváltás, képzési helyszínváltás) Átvételi lpképzésből oszttln tnárképzésre Átvételi oszttln

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben