A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 4025 Debrecen, Széchenyi utc Debrecen, Pf t f debreceniitelotbl.birosg.hu 2013.El.II.B.43/58. ÁROP /A A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Teljesítménymenedzsment, folymtoptimlizálás, tudásmegosztás, minőségirányítás és változáskezelés ÁROP /A

2 Trtlomjegyzék Bevezető...3 Összefoglló Teljesítménymenedzsment és Minőségirányítási munkcsoport áltl végzett tevékenységről...5 A Tudásmegosztás munkcsoport beszámolój...10 A Folymtoptimlizálási munkcsoport beszámolój...18 Beszámoló CAF 2013 modellen lpuló önértékelésről...27 A Változáskezelési munkcsoport tevékenységének összefogllás...32 Esélyegyenlőség, fenntrthtóság...34 A projekt képekben

3 Bevezető A Debreceni Ítélőtábl z Új Széchenyi Terv Állmreform Opertív Progrm ÁROP1.2.18/A Szervezetfejlesztés z Állmigzgtási és Igzságszolgálttási szervek számár elnevezésű projekt keretében Ft támogtásbn részesült, melyből Debreceni Ítélőtábl Szervezetfejlesztési Progrmj vlósult meg. Az ítélőtábl projekt célját - belső működés htékonyságánk jvítását 5 kötelező és egy válsztott bevtkozási területen vlósított meg: - teljesítménymenedzsment bevtkozási területen (kötelező és válsztott fejlesztési tevékenység) - folymtoptimlizálás bevtkozási területen - tudásmegosztás bevtkozási területen - minőségirányítás bevtkozási területen - változáskezelés bevtkozási területen. Az ítélőtábl projekt megvlósítás során Mgyry Zoltán Közigzgtás-fejlesztési Progrm keretében KIM áltl kidolgozott folymtoptimlizálási módszertnt lklmzt. A projekt kidolgozását Debreceni Ítélőtábl 13 munktárs, vlmint egy külső szkértő segítette. Debrecen, április 30. 3

4 A projekt vezetője: Szilágyiné dr. Krsi Andre A projekt projektmenedzsere: Kelemen Iboly A projekt kidolgozását végző munkcsoportok tgji: Dr. Bll Ljos Dr. Dzsul Mrinn Dr. Háger Tmás Dr. Pribul László Berényiné Fórizs Ildikó Bihri Zsolt Brezniczky János Kuczik Lenke Dr. Kövesházi Tibor A projekt külső szkmi tnácsdój: Bross Vezetési Tnácsdó Bt. A projekt dminisztrtív munktársi: Dr. Fekete Anikó Puszti Dián 4

5 Összefoglló Teljesítménymenedzsment és Minőségirányítási munkcsoport áltl végzett tevékenységről A Teljesítménymenedzsment munkcsoport projektben válllt feldt megvlósítás körében megvizsgált Debreceni Ítélőtábl ( továbbikbn: szervezet) strtégii célkitűzéseinek, folymtink, z ellátott tevékenységeinek, szervezeti egységeinek teljesítményét. E tevékenységhez kpcsolódón z Országos Bírósági Hivtl Elnöke áltl meghtározott strtégii célokr figyelemmel meghtározásr kerültek szervezet strtégii célkitűzései is. Az 1. sz. fő célként független bírók mgs színvonlú és időszerű ítélkezése, 2. sz. fő célként z ítélkezési és igzgtási munk átláthtóság, utóbbi kiszámíthtóság és ellenőrzöttsége került kijelölésre. Ezek célok lebontásr kerültek szervezeti egység és munkkör szintű lcélokr. A Debreceni Ítélőtábl pályáztábn teljesítménymenedzsment bevtkozási területen 5 indikátort htározott meg. Az 1. sz. pertrtm htékonyságánk fenntrtás ( pertrtm esetleges csökkentése) volt, z ezzel kpcsoltos muttókhoz rendeltük z 1. sz. elsődleges strtégii célt, ( mgs színvonlú, időszerű ítélkezés), melynek egyik eszköze folymtbn lévő ügyek pertrtmánk megtrtás, optimlizálás. Ennek keretében jnuár 1. npj után civilisztiki ügyszkbn felterjesztett irtokbn zt vizsgáltuk, hogy törvényszékek betrtják-e felterjesztésre Pp ábn meghtározott törvényi htáridőket, z ítélőtábl htályon kívül helyezési gykorltát sttisztiki dtok tükrében mivel ezek muttók z egyes tnácsok között lényeges eltérést muttnk. Az egyes törvényszékek bírái Folymtoptimlizálási munkcsoporttl közösen készített nonim kérdőíven dott válszokbn kérdőív ezzel kpcsoltos kérdéseket is trtlmzott z optimális szignálási rend kilkítás körében zt kérték, hogy tnácsok között z egyes törvényszéki ügyek rányosn kerüljenek szétosztásr, mert nem zonos htályon kívül helyezési joggykorlt z egyes tnácsoknk. 5

6 A problémák feltárását követően, civilisztiki ügyszkos bírák és tnácselnökök részére (külön-külön) brinstormingot trtottunk, vlmint jvsoltuk ezeknek z eltéréseknek szkmi bírói fórumon megtárgylását, elemzését. A válsztott fejlesztési tevékenység ( teljesítménymenedzsment bevtkozási területen szervezetre testreszbott teljesítményindikátorok mérése és z eredményekről szervezeti teljesítmény beszámoló készítése) keretén belül kijelölt 11 indikátorból is 3 ehhez tevékenységhez kpcsolódik. Ezek következők: - Kúri áltl htályon kívül helyezett ügyek szám, rány polgári ügyszkbn működő tnácsoknál (3.sz. indikátor) - pertrtm vizsgált polgári ügyszkbn működő tnácsoknál (4.sz. indikátor). - z ítélőtábl áltl htályon kívül helyezett ügyek szám, rány polgári ügyszkbn működő tnácsoknál (5. sz. indikátor). Külön vizsgáltuk zt is, hogy szükséges-e ehhez kpcsolódón szignálási rend módosítás, zonbn kollegák e tekintetben nem jeleztek problémát, zzl elégedettek (voltk). A 2. sz. indikátor z elnöki ügyvitel szbályozás és optimlizálás, míg 3. sz. funkcionális folymtok képzésekkel, brinstorminggl vló támogtás volt. A 4. sz. indikátor z egészségmegőrzést és htékonyságánk növelését tűzte ki célul. Ennek keretén belül április 4-én megszervezésre került z Egészségnp z ítélőtábl és törvényszékek dolgozói részére. Az Egészségnpon komplex újrélesztési bemuttór került sor Vöröskereszt munktársánk segítségével, vlmint különböző szkmi elődásokr e témkörben (Prof. Dr. Fábián István z MTA tgj Legális átverések - csodsók, csodvizek, Várdi Antlné A természetgyógyászt lényege, kiegészítő terápi lklmzásánk gykorlti kérdései). Az ítélőtábl dolgozói egészségi állpotánk felmérése érdekében 27-en kérdőívet töltöttek ki, kik közül 13-n vérdást is válllták, melynek megszervezésére hmrosn sor kerül fenntrthtóság keretén belül. A természetgyógyász áltl végzett állpotfelmérésen is részt vett 11 fő. Az Egészségnpon mtőr sztlitenisz versennyel zárult, melyen 3 női és 8 férfiversenyző indult. Az ítélőtáblán különböző sporteszközök is rendelkezésre állnk, melyek bárki áltl munkidő után hsználhtók, vlmint heti rendszerességgel gerinctornát is 6

7 trtunk. A válsztott fejlesztési munkterületen mérésre jvsolt 11 indikátor között szerepel z egészségmegőrzés htékonyságánk növelése is. A teljesítménymenedzsment bevtkozási területen kötelezően válllt 5. sz. indikátor környezet fenntrthtóság z egészséges környezethez vló lpjog területén szervezeti tudtosság fejlesztése volt. A fejlesztés keretén belül kihelyezésre került egy 240 l-es szelektív hulldékgyűjtő. Az elektroniki hulldék z úgynevezett good prctice lklmzásávl kerül z A.K.S.D-hez ledásr. Prof. Dr. Fodor László egyetemi docens, z MTA Bólyi János kuttási ösztöndíjs - Klímváltozás, energi- és környezetvédelem címmel trtott elődást kollégák részére. A válsztott bevtkozási területen kijelölt 11 indikátorból kiemelném még jogszbály és joggykorlt megismerésére irányuló okttások rendszeressé tételét helyi szervezésben (2.sz. indikátor). Ide trtoznk különböző workshopok, szkmi npok szervezése, vlmint 6.sz. indikátort, mely tudásmegosztás céljából közös szkmi mppák kilkítását, rendszeres hsználtát, esetfeldolgozások közzétételét htározz meg. A Hjdúszoboszlón március én trtott két npos civilisztiki kihelyezett kollégiumi ülésen bírák 15 %- töltött ki nonim kérdőívet, melyben jvsltot tehettek rr is, hogy z ítélőtábl és törvényszékek szkmi kpcsolt, tudásmegosztás, z okttás területén, mint fejlesztendő területeken mire vn igényük. Az nonim kérdőívek és személyes visszjelzések lpján projekt keretén belül trtott szkmi npok és workshopok rendkívül sikeresek voltk. A szervezetek sikerességének egyik kulcs szervezeti tudás hsznosítás nnk érdekében, hogy minél gyorsbbn tudjnk információt szerezni és regálni változásokr. Ezért ngyon fontos, hogy kollégák képzéseken, illetve z eddigi szkmi tpsztltik lpján szerzett információkt, tudást megosszák, z egymástól tnulás erősítése, szkmi elődásokon szerzett információk továbbítás és mindenki számár elérhetővé tétele kiemelt feldt. A sok jogszbályváltozás mitt szükséges ilyen rendszeres tudásmegosztó fórumok trtás. Ennek keretén belül került sor február 4-én z I. Cégjogi konferenci megrendezésére z Új Ptk. Hrmdik könyvének gykorlti joglklmzási problémái tárgyábn, melyen részt vettek Debreceni Ítélőtábl bírái kívül Győri és Fővárosi Ítélőtábl, vlmint 7

8 Kúri Polgári Kollégiumvezető-helyettese, Miskolci-, Nyíregyházi-, Debreceni-, Blssgyrmti- és Szolnoki Törvényszék gzdsági ügyszkos bírái, vlmint Fellebbviteli Főügyészség képviselői és Dr. Gárdos Péter Ptk. szerkesztőbizottságánk tgj március 28-án már hgyományokkl rendelkező III. Regionális Csládjogi Workshop megrendezésére került sor, hol igzságügyi pszichológus szkértő bevonásávl gyerekelhelyezés kérdésében vló döntéshez kptk segítséget résztvevők, vlmint közvetítői eljárás gykorlti kérdései és szülői felügyelet gykorlás köréből felmerült kérdések megvittásár is sor került. A régió büntető elsősorbn gzdsági ügyeket tárgyló bírái részére április 9-én szkmi konferenciát szerveztünk, melynek részben z új Ptk. egyes rendelkezései (Miért kógens diszpozitív, z új Ptk. felépítése, jogi személyekre vontkozó fontosbb rendelkezések, A bizlmi vgyonkezelési szerződés z új Ptk.bn, Kártlnítás jogszerű károkozásért és sérelemdíj), vlmint vezető tisztségviselők, cégek tgji felelősségének fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte mitt (után) Cstv., Ctv. és z új Ptk. lpján vló felelősségéről trtott elődások képezték témáját. Fontos, hogy z új Ptk. rendelkezéseit ne csk zokt rendszeresen hsználó civilisztiki, hnem büntető ügyszkos bírák is minél szélesebb körben megismerjék. A teljesítménymenedzsment bevtkozási területen válsztott fejlesztési tevékenység, szervezetre testreszbott teljesítmény indikátorok mérésére következő indikátorok kerültek még kiválsztásr: - rendszeres továbbképzéseken résztvevők rány, igzságügyi lklmzottk, bírók között (1. sz. indikátor), - sttisztiki és z ügyfelet érintő dtok közzététele honlpon, folymtos frissítés, látogtók számánk figyelése (7 sz. indikátor), - dtlp lklmzás félfogdáskor, dokumentáltság teljesít tétele (8. sz. indikátor), - munkteher csökkentése z elnöki feldtátdás (9. sz. indikátor). 8 ügyvitelben, folymtrcionlizálás,

9 A Debreceni Ítélőtábl Elnöke szervezeti teljesítmény Teljesítménymenedzsment munkcsoport vezetője áltl elkészített szervezeti teljesítmény beszámolón lpuló fenntrthtósági intézkedési jvsltot jóváhgyt, melyben meghtározásr került z munkcsoport, ki projektben válllt időszkbn fenntrthtóságot biztosítj. A Debreceni Ítélőtábl Elnöke jóváhgyt Teljesítménymenedzsment munkcsoport vezetőjeként előterjesztett fenntrthtósági intézkedési jvsltot. Meghtározásr került z munkcsoport is, ki projektben válllt időszkbn biztosítj fenntrthtóságot. Dr. Dzsul Mrinn Teljesítménymenedzsment és Minőségirányítási munkcsoportok vezetője 9

10 A Tudásmegosztás munkcsoport beszámolój A tudásmenedzsment fejlesztésével kpcsoltos feldtokt Tudásmegosztás munkcsoport látt el. A munkcsoport egyik legfontosbb feldt volt szervezeti tudás, vlmint tudásármlás feltérképezése mellett z új tudásmegosztó fórumok kilkítás. Az ítélőtábl z új szkmi workshopok kilkítás és gykorlti képzést biztosító jogi klinik, mint kötelező pályázti feldt mellett fkulttív feldtként jelölte meg egy elektronikus formájú tudományos folyóirt lpítás előkészítésével kpcsoltos információk felderítését. A munkcsoport, z ötletbörze, z ítélőtábl elnökével készült strukturált interjú, vlmint különösen munktársk 30 %- áltl kitöltött tudásmenedzsment kérdőív lpján feltárt z egyébként már korábbn informálisn ismert szervezeti tudástérképet, kiemelt tudássl rendelkező tudásbirtokosokt és meghtározt tudásármlás folymtát, z egyének tudásármlásbn betöltött szerepét. A szervezet kiemelt tudásbirtokosi, kikhez dolgozók leggykrbbn fordulnk szkmi-igzgtási és informtiki kérdésekkel: - Dr. Bll Ljos, z ítélőtábl elnöke - Szilágyiné Dr. Krsi Andre, z ítélőtábl elnökhelyettese - Bihri Zsolt informtiki osztályvezető - Dr. Elek Blázs büntető ügyszkos ítélőtábli tnácselnök - Kelemen Iboly bírósági ügyintéző (elnöki irod). 10

11 A tudásármlás áltlános folymtit, zok intenzitását következő hálózti ábr szemlélteti: A projekt megvlósítás tudásmegosztó során folymtokhoz meghtározásr szükséges és informtiki kilkításr háttér kerültek megoldások és fejlesztési jvsltokt foglmztunk meg (korszerű intrnetes portál, Novell Vibe rendszer támogtás). 1. Workshopok, mint tudásmegosztó fórumok A tudásmegosztás egyik fő, pályáztbn kötelező feldtként válllt területe szkmi továbbképzések htékony, célok elérésére lklms formábn, szkmi workshopokkl történő biztosítás. A jogszbályi háttér ngymérvű és dinmikus változás ngy feldtot jelent z ítélkezés számár. A szkmi műhelyek részben formálisn, meghtározott témák szerint, 11 mjd kötetlen információcserével

12 grntálhtják tudás eredményes megosztását. A workshopokon régió területén ítélkező járásbírák, törvényszéki bírók, ítélőtábli bírák oszthtják meg tpsztltikt, cserélhetik ki vlóbn fontos és hsznos információkt, interktív módon szerepet válllv tudás ármlásábn. Az ítélőtáblán z lábbi workshopok kerültek megtrtásr: ) I. Debreceni Ítélőtábli Regionális Cégjogi Konferenci (2014. február 4.) b) Tudományos Büntetőjogi Konferenci Viszoky László megyei bírósági tnácselnök emlékére (2014. március 7.) c) III. Debreceni Ítélőtábli Regionális Csládjogi Workshop (2014. március 28.) d) Az új Ptk. jelentősége büntető jogágbn című konferenci (2014. április 9.) 2. A jogi klinik március elején Debreceni Egyetem Állm-és Jogtudományi Kr dékánjánk és Debreceni Ítélőtábl elnökének megállpodás lpján meglkult Jogi Klinik gykorlti képzési progrm joghllgtók gykorlti okttásánk elmélyítése érdekében. A hllgtói csoportok márciusábn megkezdték z érdemi munkát z ítélőtáblán. A megvlósítás részletei: ) Az egyetemi okttássl összefüggésben 1. Első lépésként március 6. npján z ítélőtábl elnöke jogi kr dékánjávl, Prof. Dr. Szbdflvi József egyetemi tnárrl megállpodott jogi klinik létrehozásáról és kijelölésre kerültek meglkításhoz kpcsolódó főés részletfeldtok. A tárgyláson dékán úr és z elnök úr mellett részt vett dr. Elek Blázs szkmi vezető, vlmint dr. Háger Tmás, Tudásmegosztás munkcsoport koordinátor. 12

13 2. Külön civilisztiki és büntetőjogi szkágkhoz kpcsolódv, z egyetemi vezetés htékony, segítő közreműködése mellett polgári és büntető ügyszkonként 3-3 kisebb létszámú (3-5 fős) csoport kerül kilkításr olyn felsőéves joghllgtókból, kik érdeklődést muttnk z érintett jogágk iránt, tudományos képzésben krnk jövőben részt venni, vgy gykorló jogászi pályár, bírónk, ügyésznek, ügyvédnek készülnek. A projektben külön hngsúlyos szerephez juthtnk z OTDK dolgoztot készítő, illetve tnulmányi versenyeken résztvevő, jó tnulmányi eredménnyel rendelkező hllgtók. A képzésben vló részvétel feltételeit z egyetemmel közösen htározz mjd meg klinik, jvsoljuk zonbn, hogy z érintett szktárgykból leglább jó vizsgeredményekkel rendelkezzen hllgtó. 3. A projekt keretében kijelölésre kerültek zon bíró instruktorok (6 fő), kik részt vesznek z egyetemi okttásbn. Büntetőjogi területen dr. Bll Ljos ítélőtábli elnök, dr. Elek Blázs tnácselnök, dr. Háger Tmás bíró, munkcsoport vezetője, polgári jogi területen pedig dr. Pribul László bíró, dr. Drexlerné dr. Krcub Edit tnácselnök és dr. Dzsul Mrinn bíró működik közre. 4. A gykorlti képzés elsősorbn félév szorglmi időszkábn zjlik. A hllgtók kiválsztás után csoportok beosztásr kerülnek kijelölt instruktorokhoz. A kliniki státusz egy szemeszterre szól, de igény szerint meghosszbbíthtó. A cél, hogy minél több hllgtó vehessen részt, ezért főszbály z egy féléves kliniki gykorlt. A félév végén bíróság hivtlos igzolást és értékelést d kliniki gykorltról, hllgtó munkájáról. A hllgtó zt felhsználhtj szkmi önéletrjzábn, vlmint célszerűnek trtnánk, h PhD képzés kpcsán, felvételin kredit pontként vehetnék gykorltot figyelembe. E körben z egyetem vezetése tud intézkedni doktori iskol és társdlmi tudományos tnács felé. Célszerű lenne bíróság részéről pedig rr jvsltot tenni z illetékes központi igzgtási vezetésnek (OBH elnöke), hogy kliniki gykorlt bírósági pályáztoknál 13

14 pontokbn is megnyilvánuló előnyt jelentsen. Az egyetem részéről megfontolndó, hogy kliniki részvételre vló jelentkezést ösztönözze, jó munkvégzés esetén kár gykorlti jegy megjánlásávl. 5. A jogi klinik keretében hllgtók közvetlenül rálátássl bírhtnk mjd bírói munkár, z ügyérkezéstől, z ügyviteli teendőkön át z érdemi ítélkezési tevékenységre. Tárgylásvezetési, perviteli, felszóllási, retoriki ismereteket is szerezhetnek, melyeket hsznosíthtnk gykorlti, szkmi előmenetelükben, de tudományos munkájukbn is. Az egyetem rngját növeli felsőbíróság szkmi együttműködése, bíróságnk pedig zért hsznos progrm, mert olyn egyéni tudásforrásokr lelhet, melyre npjinkbn még nincs lehetőség (megfelelő humánerőforrás utánpótlás kiválsztás). Egy hónpbn leglább két npon z ítélőtáblán gykorltr kerül sor, hllgtók más kötelező elfoglltságától és tárgylási npoktól függően, nponként 2-2 órábn, de lehetőség vn minimális órszám emelésére és több gykorlti np megtrtásár. 6. A projekt során lklmzzuk job shdow módszert, mely során egy-egy hllgtó egy-egy instruktor munknpját végigkövetné, megismerve z ügyviteli, felkészülési, tárgylási gykorltot, z ítélethoztlhoz vezető bonyolult folymt jellegzetességeit. 7. A 2013/2014. tnév II. féléve már elkezdődött, ezért jogi klinik e félévben nem tntárgyhoz kötődő tudásmegosztó fórum. Az egyetem vezetésével történt megállpítás lpján zonbn 2014/2015. tnév I. félévétől már külön kreditlpú, szbdon válszthtó tárgy keretei között fog folyni jogi kliniki gykorlti okttás. Az egyetemi oldlról klinik intézményesítése e formábn történhet meg márciusábn jogi klinik büntető ügyszkos joghllgtói csoportji, vlmint polgári ügyszk PJ1 számú hllgtói csoportj megkezdték működésüket, csoportok z 14 instruktorok felügyelete mellett

15 tudásmegosztás ktív résztvevőivé válnk. A két másik, polgári jogi joghllgtói csoport, vlmint bírósági ügyintézői, foglmzói, illetve titkári csoportok szeptemberében kezdik meg munkát. b) A bírósági foglmzói és titkárképzéshez kpcsolódv 1. A Debreceni Törvényszék elnökével történt egyeztetés után törvényszék illetékességi területéről jogi egyetemet végzett bírósági ügyintézői, titkárifoglmzói csoportok létrehozás. Ügyszkonként 1-1 háromfős csoport, összesen 6 fő. 2. A hllgtói okttáshoz képest ngyobb mélységben és részletesebben z ügyek feldolgozásánk, tárgylásvezetésnek, htároztszerkesztésnek, z ügyfelekkel vló megfelelő kpcsolttrtásnk z okttás z instruktorok irányítás mellett. 3. A Tudásmegosztás munkcsoport koordinátor Debreceni Törvényszék elnökével tárgylást folyttott jogi klinikánk foglmzó- és titkárképzéshez kpcsolódó feldtiról és csoportok kilkításáról, vlmint rról, hogy törvényszék vezetése hivtlos foglmzó- és titkári képzés keretei közé tervezi illeszteni jogi kliniki progrmbn vló részvételt gykorlti okttás minél htékonybb segítése érdekében. c) Összegzés A kitűzött céloknk megfelelően meglkult Debreceni Ítélőtábl Jogi Klinikáj. A klinikát bíróság elnöke vezeti, szkmi vezető dr. Elek Blázs, z dminisztrtív, konzulttív feldtokt dr. Háger Tmás titkár látj el. A bírói instruktorok felügyelete és kiválsztott hllgtók közreműködésével márciusbn már elindult z érdemi munk mindhárom büntetőjogi és PJ1 hllgtói csoportokbn. A hllgtók tárgylásokt hllgtnk, pervezetési ismereteket szereznek, nygi és eljárásjogi feldtok megoldásábn vesznek 15

16 részt, egyben támogtást kpnk önálló tnulmányok elkészítéséhez is. A következő tnévben terveink szerint három 5 fős büntetőjogi és három 3 fős polgári jogi hllgtói csoport indul. A jogi klinik rendezésében június 6. npjár perbeszédverseny került kitűzésre 12 fő részvételével. 3. Az elektronikus folyóirt lpításához szükséges személyi és tárgyi feltételek feltérképezése A Debreceni Ítélőtábl elnöke, projekt vezetője megkereste Mgyr Igzságügyi Akdémiát tudományos folyóirt lpításávl kpcsoltos teendők tisztázás érdekében. A MIA Tudomány-Szervezési és Dokumentációs osztályánk vezetője 2014.OBH.XXXVIII.C.4.2. ltti válszábn részletes tájékozttást dott z internetes folyóirt trtlmi és formi, informtiki követelményekről. Alpvetők könyvtártudomány áltl megkövetelt szempontok, vlmint z informtiki háttér. Az elektronikus folyóirt időszki kidványhoz trtozik, ezért e kidmányokkl kpcsoltos tudományos és lki követelményeknek eleget kell tenni z elektronikus lp elindításkor. Egyik legfontosbb ilyen követelmény z ún. ISSN szám megszerzése (Interntionl Stndrd Seril Number). A folyóirt zonosításár e szám lpján kerül sor. Az zonosítási formát z ISO 3297 nemzetközi szbvány, illetve honosított változt, z MSZ ISO 3297:2000 írj elő. Az ISSN szám megszerzése érdekében Mgyr ISSN Nemzeti Központ Országos Széchenyi Könyvtárhoz kell fordulni, szám kiutlás, hsznált díjmentes. A tájékozttó emellett részletesen kitér z egyéb formi feltételeire, vlmint külön z offline és online informtiki megjelenési formár. Az ítélőtábl emellett megkpt MIA jvsltit z kdémi áltl indítndó tudományos folyóirttl kpcsoltbn is, melynek dti szintén segítették progrm tervezését. Alpvető kérdés formátum, mely z ítélőtábl esetén elektronikus. A terjedelem, megjelenési időköz, példányszám, vlmint személyi és techniki 16

17 háttér, mint hogy szerkesztőbizottság létrehozás és z nonim lektorálás lehetőségének megteremtése is. A tudományos folyóirt lpításához szükséges trtlmi, lki és techniki feltételeket projekt megismerte, z előkészítési folymt megindult, továbbikbn z informtiki háttér grntálás után lehet részletekbe menően kidolgozni folyóirt megjelentetésének részleteit. Dr. Háger Tmás Tudásmegosztás munkcsoport vezetője 17

18 A Folymtoptimlizálási munkcsoport beszámolój A Debreceni Ítélőtábl z ÁROP /A kódjelű Szervezetfejlesztési Progrm elnevezésű kiemelt projekt keretében két funkcionális folymt felmérését és egyszerűsítését tűzte ki célul. Az egyik ilyen folymt Debreceni Ítélőtábl és z illetékességi területéhez trtozó törvényszékek kpcsolti folymtink optimlizálás, működés rcionlizálás, htékonyság növelése, míg másik folymt z elnöki irod ügyviteli munkfolymtink feltérképezése, folymtok rcionlizálás volt. A Folymtoptimlizálási munkcsoport tesztelési folymt során együttműködött Teljesítménymenedzsment és Tudásmegosztás munkcsoportokkl tesztelési folymt kpcsolódási pontji mitt. A munkcsoport együttműködött Változáskezelési munkcsoporttl is, zonbn pályázt rövid időtrtm mitt kilkított jvsltok bevezetésére és szervezeten belüli tényleges menedzselésére csk kis részben kerülhetett sor. Az ítélőtábl folymtoptimlizálási bevtkozási területen válllt fejlesztések megvlósítás érdekében Mgyry Zoltán Közigzgtás-fejlesztési Progrm keretében KIM áltl kidolgozott folymtoptimlizálási módszertnt lklmzt, mely segítséget nyújtott z ítélőtábl funkcionális folymtink feltérképezésére, felmérésére, és lpot teremtett folymtos fejlesztésre. Az ítélőtábl folymtoptimlizálási módszertn lklmzás során Debreceni Ítélőtábl strtégii célkitűzéseivel fókuszált, összhngbn összhngbn Teljesítménymenedzsment htékony munkvégzésre munkcsoport áltl is megfoglmzott időszerű és mgs színvonlú munkkövetelményekre. A kiválsztott folymtok felmérése és elemzése közül z ítélőtábl és törvényszékek kpcsolti folymtink elemzése Szilágyiné dr. Krsi Andre 18

19 vezetésével, míg z elnöki ügyvitel felmérése és elemzése Kelemen Iboly vezetésével zjlott. A módszertni háttért Bross Vezetési Tnácsdó Betéti Társság biztosított. 1. A Debreceni Ítélőtábl és z illetékességi területéhez trtozó törvényszékek kpcsolt: A Debreceni Ítélőtábl igzságszolgálttási lptevékenysége során elbírálj törvényben meghtározott ügyekben járásbíróságok és törvényszékek htározti ellen előterjesztett jogorvosltokt, továbbá eljár htáskörébe utlt egyéb ügyekben. A Debreceni Ítélőtábl illetékességi területe Hjdú-Bihr, Borsod-Abúj-Zemplén, Szbolcs-Sztmár-Bereg és Heves Megye. Az ítélkezési tevékenység lpj z ítélőtábl és törvényszékek kpcsolt során egy olyn minőségi folymt létrehozás, mely egyidejűleg biztosítj nnk egyszerűsítését és gyorsítását. Az ítélőtábl, és z illetékességi területéhez trtozó törvényszékek között számos kpcsolti szint htározhtó meg. A teljesség igénye nélkül kpcsolti szintnek tekinthető: 1. postázási tevékenység, 2. z irtok felterjesztése, visszküldése, 3. z elnöki és ljstrom irodák közötti tevékenység, 4. kollégiumok közötti funkcionális kpcsolt, 5. képzésszervezés, 6. z elnöki igzgtás. Az ítélőtábl működésének közel 10 éve ltt kpcsoltok hivtkozott területeken kilkultk, működésük országos viszonyltbn is jónk mondhtó, jóllehet ezek folymtok teljes körűen nem bezonosítottk és dokumentáltk, folymtok működése sokszor utomtikus. Bár z ítélőtábl rendelkezik szükséges humánkompetenciávl és funkcionális folymtok lefutását segítő informtiki 19

20 rendszerekkel, zonbn működési szemlélet eredményorientált, folymtszemlélet nem hngsúlyos. Hngsúlyozni kell zonbn, hogy z ítélőtábl kpcsolti folymti z évek áltl kilkított spontán és tudtos önszerveződés, központi igzgtás, és z ítélőtábl elnökeinek átlgon felüli, színvonls igzgtási tevékenysége mitt példszerű, htékony, jóllehet folymtoptimlizálás, tudtos problémmegoldás folymt egyszerűsítését támogtó módszertnok és technikák lklmzás htékony, mgs szintű szervezeti tevékenységet is htékonybbá, és szervezettebbé teheti. Az ítélőtáblánk bírósági szervezeten belül elfogllt helye grnciát biztosít rr, hogy kpcsolti folymti mgsbb szintű kilkítás ne csk z ítélőtábl strtégii céljink megvlósítását szolgálj, hnem z ítélőtábl illetékességi területéhez trtozó bíróságokt is érintse, folymtoptimlizálás során feltárt gyökérokok megismerése, fejlesztési kezdeményezések, tpsztltok, mint jó gykorltok hsznosíthtók lehetnek bírósági szervezetben. Az önfejlesztés képességének és készségének jvítás tehát visszht szervezetre. Az ítélőtábl és törvényszékek közötti folymtok lényegében két ngy csoportr bonthtók: Az ítélkezési tevékenységet közvetve és közvetlenül szolgáló folymtokr. Az ítélkezési tevékenységet közvetve szolgáló kpcsoltok közül kiemelést érdemel kollégiumok közötti kpcsolt, bíróságok közötti együttműködés és mindezekkel összefüggésben hngsúlyozndó tudásmegosztás fontosság. Az ítélőtábl bíróságok képzési koncepciójávl összhngbn egyre hngsúlyosbb szerepet kp és válll régió bíráink és igzságügyi lklmzottink képzésében, új tudásmegosztó fórumok kilkításávl igyekszik minél mgsbb színvonlon megfelelni z e körben ráháruló elvárásoknk. Az új tudásmegosztó fórum, Jogi Klinik kilkítás pedig tervezetett humánerőforrás gzdálkodás irányáb ht. 20

21 Az ítélkezési tevékenységet közvetlenül szolgáló folymtok megközelíthetőek úgyis, hogy h z kt útját követjük törvényszékektől z ítélőtábláig, illetve z ítélőtáblától törvényszékekig. A folymtok egy része mind büntető, mind polgári ügyszkbn eljárási törvények áltl körülírt, ugynkkor vizsgálhtó folymtoknk z eljárási törvények áltl nem szbályozott, lényegében funkcionális oldl is, még kkor is, h z ítélkezési tevékenység színvonlát, gyorsságát lpvetően nem ezek folymtok befolyásolják. A vizsgált kiindulópontját z képezte, hogy ezen folymtok feltérképezésével, folymtok esetleges szbályozás, htékonyság és z eredményesség növelése érdekében tárjuk fel folymt egyszerűsítését, egységesítését szolgáló bevtkozási pontokt, ismerjük meg folymtok működését, esetleges követésével, értékelésével, változások bevezetésével kíséreljük meg fejleszteni zt. Amennyiben folymtok optimálisk, és fejlesztési igény nem foglmzhtó meg, úgy álláspontunk z volt, hogy önmgábn folymtok teljes körű bezonosítás és dokumentálás is eredménynek tekinthető. A célunk tehát nem egyszerűen z olcsóbb és gyorsbb folymt kilkítás volt, hnem z, hogy folymt megismerése felvessen esetleges bevtkozási, intézkedési igényeket. Ennek érdekében z ítélőtábl civilisztiki ügyszkbn vizsgált z kt útját törvényszékekről z ítélőtábláig, A pontból B-be, illetve z ítélőtábláról törvényszékekre B-ből A-b. Az ítélőtáblán 4 polgári ügyszkos tnács dolgozik, z I. és II. tnács jellemzően polgári, míg III. és IV. tnács polgári és gzdsági pereket intéz, utóbbik feldtkörébe trtozik cég- és felszámolási ügyek intézése is, melyek nem peres eljárások. Mindenekelőtt tnácsonként megvizsgáltunk év novemberében befejezett és február hónpbn indult ügyet, melynek megállpítási képezték vizsgált kiinduló pontját. Ezen kívül brinstorming és brinwriting módszerével ötleteket gyűjtöttünk folymtbn részt vevők közreműködésével különböző 21

22 szinteken (postázó, irod, tnácselnök, elődóbíró) vlmint nonim kérdőív és d hoc interjú módszerével z dtgyűjtést kiterjesztettük z ítélőtábl illetékességi területéhez trtozó törvényszékekre is. Felhsználtuk továbbá bíróságok ügyforglmi sttisztiki dtit, továbbá Teljesítménymenedzsment és Tudásmegosztás munkcsoporttl együttműködve vizsgáltuk funkcionális és szkmi képzések kiterjesztésének lehetőségét, melyek nem vitásn visszhtnk vizsgált folymtokr. A folymtoptimlizálási munkcsoport kiválsztott folymtok elemzése és fejlesztése érdekében teljesség igénye nélkül z lábbi megállpításokt és intézkedéseket tette: I. Az ítélkezés és z zt segítő funkcionális folymtok színvonlánk biztosítás érdekében mindenekelőtt elsődleges feldt szkmi és funkcionális folymtok képzéssel történő támogtás. A Teljesítménymenedzsment és Tudásmegosztás munkcsoporttl együttműködve egyrészt regionális szinten megrendezésre került projekt időtrtm ltt: - Cégjogi Konferenci február 4-én, - Csládjogi Workshop március 28. npján - büntető bírák polgárjogi képzése április 9. npján, - továbbá 4 számítástechniki és egy ügyviteli képzés ( hivtlos levél formi követelményei, megszólítások, elköszönések). Ezeket képzési formákt jövőben is fenntrtndónk ítéljük, részben regionális, részben helyi szinten. E tárgykörben jvsltit Tudásmegosztás, és Teljesítménymenedzsment munkcsoport megtette. II. A civilisztiki ügyek másodfokú felülbíráltánk felmérése és támogtás körében kilkításr került polgári ügyszkbn is kollégiumi nygok közös mpp. 22

23 III. A szignálási rend tudtosításr került, zonbn nnk átlkítás jelenleg nem vált szükségessé, esetleges bevtkozási pontok ( htályon kívül helyezett ügyek és kisebb fjsúlyú Pkk-s ügyek egyenletes elosztás érdekében) meghtározásr kerültek. IV. A pertrtm csökkentésének támogtás érdekében bevezetésre került z 5 éven túli ügyek S jelzése. V. A másodfokú htározt szerkesztés támogtásár z ítélőtábl közredt Kúri áltl htároztszerkesztés vizsgáltánk tárgykörében felállított joggykorlt elemző csoportjánk összefoglló véleményét, mely egyidejűleg kollégiumi nygok között is közzétételre került. VI. A bírák okttási tevékenységét Power Point-os szkmi képzéssel és Visio progrm beszerzésével támogttuk. VII. A leírók munkáját fentebb említett funkcionális képzéseken kívül Microsoft Office progrmok beszerzésével segítettük. A polgári ügyszkos tnácselnökök és bírák brinstormingjánk megállpítás lpján munkcsoport vezetője, úgyis mint elnökhelyettes intézkedési jvsltot tett z ítélőtábl elnökének z üres leírói munkkör betöltése érdekében. VIII. Vizsgáljuk következő években z írásbfogllás megkönnyítése érdekében htároztok elektronikus megküldésének feltételrendszerét, illetve igényét. IX. A projekt eredményeinek más bíróságok vezetőivel történő megismertetése során jvsltot foglmzunk meg z irtok htáridőben történő felterjesztésének lklomszerű követése érdekében, továbbá másodfokú htároztok kézbesítésének htáridejének követésére. 23

24 X évben tervezzük z irodvezetők regionális tlálkozóját, mely lehetőséget biztosít jó és mindennpi munkát és együttműködést megkönnyítő gykorltok átdásár közvetlen munkkpcsolt kilkításár. XI. Átvilágítottuk z ítélőtábl postázási tevékenységét, melynek során további költségcsökkentő intézkedéseket tettünk. 2. Az Elnöki Irod működési és ügyviteli folymti: Az elnöki ügyvitelben postbontástól z irttárb helyezésig teljes folymt átvizsgálásr került. Az ügyviteli teendőket elsősorbn z elnöki irod két dolgozój látj el. Munkájukhoz segítséget nyújt BEIR ikttóprogrm, NexonHR személyzeti progrm, vlmint számítógépes és irodi techniki eszközök. Elnöki ügyvitel feltérképezése: Első lépésben meghtározásr kerültek z Elnöki Irodábn végzett folymtok és zok definíciói, ehhez kpcsolódón tevékenység típus (bírói, dminisztrtív, vgy mindkettő), tevékenység rövid leírásábn végzendő feldt került rövid leírásr. Ezt követően zon lényegesebb mozzntok, mennyiségek kerültek kiemelésre, melyek befolyásolják z elnöki ügyviteli tevékenységet. postbontás mellett z igzságügyi lkmzottk Ilyenek pl. npi áltl kezelt emilek (sját/elnök/kezelőirod/pnsz/áltlános). A gykoriság minden esetben éves szinten került meghtározásr. Az Elnöki Irod npi ikttási levelezési - dminisztrációs tevékenység mellett végzi személyzeti nyilvántrtást, z ebből szükséges dtszolgálttást, vlmint z ehhez kpcsolódó HR-es tevékenységeket (jogviszony létesítéstől megszüntetésig) Ugyncsk feldt személygépkocsi igénylések nyilvántrtás és regisztrálás, mely jelenleg hgyományos nptár módszerrel történik. 24

25 Az optimlizálás lényeges lépéseként munkcsoport tgj Kelemen Iboly workshop keretében látogtást tett Szegedi Ítélőtábl elnöki irodájábn nnk érdekében, hogy zonos szintű és közel zonos létszámú bíróság elnöki ügyvitele összehsonlításr kerüljön. Erről feljegyzés készült. Részletesen vizsgáltr került z I.H. és X.A. ügycsoport: Az elnöki ügycsoporton belül z I.H (vegyes ügyek) és X.A. (elfogultság/bíróság kijelölése) ügyek zok, melyek jogszbályi kertek figyelembevételével, szokásjog megszüntetésével mélyrehtóbb elemzésen estek át nnk érdekében, hogy feltérképezésre kerüljön felszbdult munkerő kpcitás mennyisége bbn z esetben, h ezek z ügycsoportok nem kerülnének ikttásr z elnöki ügyvitelben. Erre lehetőséget dott z OBH elnökének 12/2013. (XII.31.) utsítás, mely értelmében elnöki ügynek minősül minden olyn ügy, melyben bíróság elnöke, illetőleg jogszbálybn vgy z OBH elnöke áltl kidott szervezetirányító eszközben, bíróság szervezeti és működési szbályztábn meghtározott esetben más bírósági vezető, bíróság igzgtásár trtozó kérdésben z ítélkezés körén kívül jár el. Mivel vegyes ügyek döntő többsége (I.H.) áltlábn olyn ügyfelek bedványi, melyek htározthoztlll, vgy rendes, illetve rendkívüli fellebbezéssel, tehát ítélkezéssel függnek össze, ezért Polgári és Büntető Kezelőirodáb kerülnek ikttásr és áltluk továbbításr. A kontrollpont első lépésben postbontáskor z elnöki irod, ezt követően Büntető és Polgári Kezelőirod tisztviselői (ljstrom). A X.A. elfogultság, illetve bíróság kijelölése mitt felterjesztett ügyeknél átlg 10 % volt z mennyiség, melyben z elfogultság Debreceni Ítélőtáblávl szemben állt fenn, vgy táblbíróság eleve kizárt z ügy intézéséből (Be és Pp lpján). Az ikttás 90 %-bn felesleges volt. 25

26 Folymtok ábrázolás: Három folymt került ábrázolásr: elnöki tevékenység z ikttástól z irttárb helyezésig áltlábn kontrollpontok megjelölésével, vlmint z I.H. és X.A. ügycsoportok esetében. A folymtábrázolásból kitűnt, hogy mely mozzntok feleslegesek. Ezzel nemcsk z elnöki területen, de tnácsok mellé beosztott jegyzőknél is felszbdításr került munkfázis, mely végzés ledását jelenti z elnöki irodáb ikttásr. Végső mozzntként olyn területek is meghtározásr kerültek (csoportos interjú z újonnn belépett dolgozókkl), hol jvítás, z esetleges good prctice átvétele elvárhtó. Ilyen terület z újonnn belépett dolgozók információvl vló támogtás, illetve gépkocsi nyilvántrtás hgyományos megtrtás mellett elektronikus bevezetése. Az ehhez szükséges beállításokt z informtiki osztály vezetője elvégezte. A pnsznpon résztvevő felekről ügyfél dtlp kerül kitöltésre, melyet rendelkezésre álló dtok lpján z elnöki titkárság munktárs tölt ki. Szilágyiné dr. Krsi Andre Folymtoptimlizálási munkcsoport vezetője 26

27 Beszámoló CAF 2013 modellen lpuló önértékelésről A Minőségirányítási munkcsoport elvégezte CAF 2013 modellen lpuló önértékelést, melyben Debreceni Ítélőtábl továbbikbn: szervezet 12 munktárs vett részt, képviselve vlmennyi szervezeti egységet és szintet. Az értékelést összesen 28 szempont szerint kellett elvégezni, melyek 9 kritérium lá trtoznk, ezek rjzolják ki szervezet teljesítményét. Az értékelés eredményei lpján került kilkításr konszenzus, mely lpján Minőségirányítási munkcsoport tgji rögzítették konszenzus eredményét és értékelések átlgát, melyet z lábbi sugár digrm jól szemlélteti. A modell z önértékelésben résztvevők áltl vizsgált 9 terület erősségeit és fejlesztendő területeit is muttj szervezetnek. Az önértékelés során ott került ngyobb érték megjelölésre, hol z értékelést végzők változttást jvsoltk

28 Értékelés (átlg) Kritériumok Értékelés (átlg) Alkritériumok

29 A konszenzus eredményeként z ítélőtábl szervezetének következő erősségei kerültek megjelölésre z önértékelési jelentésben: 1. A vezetők mgtrtásukkl iránymuttást dnk követendő értékek, strtégii célok teljesüléséhez. A vezetői intézkedések segítik korrupció megelőzését. 2. Széleskörű sttisztiki dtok állnk rendelkezésre z ítélkezési tevekénységhez kpcsolódó dtokról, személyzeti nyilvántrtásokról, gzdálkodási folymtok eredményeiről, melyekből megbízhtó beszámoló készíthető. A belső szbályztok, SZMSZ, munkköri leírások, feldtok, htáskörök szbályozottság, gzdsági folymtok ellenőrzési nyomvonli kidolgozottk. 3. Az ítélőtábl vezetése támogtj posztgrduális tnulmányokt folyttókt, támogtást nyújt részükre. Elősegíti továbbképzéseken, szkmi elődásokon, külföldi kiküldetésen, nyelvtnulásbn vló részvétel lehetőségét. 4. A szervezetre nyitott bíróság jellemző z ügyfélfogdási rend kilkítás, ügyfél elégedettségi dtlp hsznált, bírósági internetes honlp elérhetősége, nonim htároztok bemuttás, z elektronikus ügyintézés terén. A konszenzusteremtés eredményeként és z önértékelési jelentés lpján z intézkedési progrmb 4 fejlesztendő terület került, melyek figyelembevételével elkészítettük CAF 2013 önértékelés eredményein lpuló intézkedési progrmot: 1. A különböző ügycsoportok leterheltségével kpcsoltos információk gyűjtése, z ezekkel kpcsoltos belső kommunikáció erősítése, fejlesztése. Az ügyszkok közötti információármlás megteremtése, jogszbályváltozások, vezetői döntések publikálás szervezeten belül. 2. Az ítélőtáblán felhlmozott tudásmegosztás fejlesztése. Ennek lehetséges eszközei: képzéseken szerzett információk megosztás, z egymástól tnulás 29

30 erősítései szkmi elődásokon szerzett információk továbbdás, mindenki számár elérhetővé tétele. Az igzságügyi lklmzottk jogszbályváltozásokkl összefüggő tájékozttás z összefoglló nygok útján. 3. A megújuló erőforrások hsznált környezetbrát megoldások bevezetésének lehetőségével. A környezetvédelem, környezettudtosság növelése, kpcsolódó szervezetekkel információs np trtás. Zöld bíróság kilkításár törekvés. Ezekhez kpcsolódón információs np szervezése, környezetbrát megoldások bevezetésének feltérképezése, lterntív lehetőségek mérlegelése, z egyes bíróságok ilyen szempontú minősítési rendszerének kidolgozás kerül mjd további feldtként elvégzésre. 4. A szervezeten belül dolgozók egészségi állpotánk rendszeres felmérése, egészségmegőrző progrmok szervezése, vérdásr vló ösztönzés, mtőr sporttevékenységek (pl.: házi sztlitenisz verseny) támogtás. E fejlesztendő területhez kpcsolódik Teljesítménymenedzsment munkcsoport áltl vizsgált 4. sz. indikátor, mely z egészségmegőrzést és htékonyságánk növelését tűzte ki célul. A jövőben dolgozók egészségi állpotánk rendszeres felmérése érdekében egészségmegőrző progrmok szervezése, vérdásr ösztönzés, z egészséges táplálkozás, z egészségtudtos életmódr ösztönzés szerepel. Feltárndó lterntív lehetőségek között z influenz megelőzés érdekében szervezeten belül történő ingyenes védőoltás megszervezése munkhelyi orvos segítségével, helyes vérnyomásmérés technikájánk megismertetése, munkidőben történő rendszeres vérnyomásmérés lehetőségének megteremtését htároztuk meg. 30

31 A Debreceni Ítélőtábl elnöke jóváhgyt CAF 2013 önértékelés eredményén lpuló intézkedési progrmot, mely lpján 4 fejlesztésre megnevezett területen munkát 4 fővel tovább folyttjuk. Dr. Dzsul Mrinn Minőségirányítási munkcsoport vezetője 31

32 A Változáskezelési munkcsoport tevékenységének összefogllás A Változáskezelési munkcsoport feldt volt Debreceni Ítélőtábl szervezetét érintő lényeges változások szükségességének áttekintése, változások htásink felmérése, z érintettek feltérképezése és véleményeik értékelése, továbbá változások végrehjtásávl kpcsoltos feldtok meghtározás. A munkcsoport mindvégig együttműködött munkcsoporttl, igyekezett fejlesztési projektben tevékenységébe z részt ítélőtábl vevő vlmennyi minél szélesebb munktársi körét bevonni. A munkcsoport tevékenységét folymtosn, több lépésben végezte. Elsőként meghtározt változás típusánk, változáskezelésnek szükségességét; zonosított felelős szponzort; kijelölte változás koordinálásáért, megtervezéséért felelős személyeket; zonosított változássl érintett területeket és folymtokt. Ezt követően áttekintette folymtokr vontkozó belső szbályozást, továbbá beszámolttási, sttisztiki dtgyűjtési rendszereket. Felmérte szervezet létszámdtit, számb vette változások várhtó rövid és hosszú távú htásit. Felmérte munkteher változás várhtó következményeit. Az dtgyűjtés során már meghtározt, hogy szervezet vlmennyi dolgozójávl meg kell ismertetni változások célját, szbályozás kilkítás során biztosítni kell z érintettek széles körű részvételét, véleménynyilvánítási lehetőségét, értekezleten fel kell mérni változásokkl kpcsoltos álláspontokt. A következő szkszbn elvégezte szervezet felépítésének, feldtit meghtározó jogszbályoknk, belső szbályztoknk, főbb feldtink, z ítélkezés és regionális képzés során betöltött szerepének, z ítélőtáblán dolgozó munktársk létszámánk, képzettségének, költségvetési dtoknk, rendelkezésre álló eszközöknek részletes vizsgáltát. Rögzítette létszám, ügyszám, gzdálkodási dtokt. A munkfolymtokr vontkozó változás hiányos, késői megismerését, vlmint megszokásokhoz vló rgszkodást zonosított változások kockáztként; értékelte ugynkkor, hogy változások bonyolultság nem ngy, megvlósításuk kockázt lcsony htásúnk minősíthető. Ezt követően változáskezelési tervet készített, melynek célj, hogy folymtosn figyelemmel kísérje követelmények és célok esetleges változását, zok teljesíthetőségét és változás során érkező visszjelzéseket. Kijelölte z egyes 32

33 feldtok felelőseit, terv jóváhgyóját. A következő lépésben kommunikációs tervet készített, melynek lényege szerint Debreceni Ítélőtábl kisebb létszámú bírósági szervezet, hol szükséges változás kezelésében közreműködő munktársk, változásbn közvetlenül érintett munktársk és közvetlenül nem érintett munktársk között folymtos szóbeli, szükség esetén pedig belső levelezés útján megvlósuló kommunikáció április 26. npján 13 órkor Változáskezelési munkcsoport tgji szervezet 14 munktársát tájékozttták munktevékenységekről, szervezetfejlesztés munkmódszerekről, z céljáról, egyes z elvégzett munkcsoportok megállpításiról, ismertették z elérni kívánt eredményeket, további feldtokt. A workshop formábn megtrtott tájékozttó npirendi pontji voltk: 1./ A szervezetfejlesztés célj, z egyes munkcsoportok és z áltluk végzett tevékenységek bemuttás 2./ A tájékozttásbn részt vevők véleményének felmérése 3./ Részletes tájékozttás részt vevők kérdései lpján 4./ A változást támogtók / ellenzők meghtározás. Végül más munkcsoporttl együttműködve meghtározt, hogy fenntrthtóság vizsgáltár z éves munkértekezleteken kerül sor, z dtgyűjtés folymtábn pedig kérdőívek kitöltésével, interjúk készítésével történik változások követése, míg z ügyfél elégedettség mérése, külső szervezetek tájékozttás médi és szervezet honlpj segítségével történik. A kommunikáció végrehjtás során szerzett tpsztltok megosztás, visszcstolás egyrészt szervezet munktársink tájékozttás során történik, továbbikbn pedig fenntrtás z eredményesség visszméréséhez kpcsolódik, melynek lebonyolításáért Fenntrtási munkcsoport felelős. Dr. Pribul László Változáskezelési munkcsoport vezetője Esélyegyenlőség, fenntrthtóság 33

34 A Debreceni Ítélőtábl szervezetfejlesztési pályázt benyújtáskor már rendelkezett esélyegyenlőségi tervel, ezért projekt során zt csupán felülvizsgált és új, érdemi trtlomml bővítette ki. Az esélyegyenlőségi terv helyzetfelmérése z ítélőtábl április 1-ei dtit tükrözi. A módosított esélyegyenlőségi terv vlmennyi dolgozó részére megküldésre került, illetve Debreceni Ítélőtábl honlpján elérhető. A projekt keretében Fenntrthtósági munkcsoport lkult, mely fenntrtási időszkbn z 5 bevtkozási területen figyelemmel kíséri projekt eredményeinek megvlósulását, és gondoskodik projekt eredményeinek megosztásáról. A Fenntrthtósági munkcsoport éves jelentését, fenntrtás eredményeit és z zokhoz kpcsolódó rendezvényeket Debreceni Ítélőtábl honlpján közzéteszi. Az ítélőtábl z Országos Bírói Tnács kihelyezett, június 2-i ülésén bemuttt Szervezetfejlesztési Progrmját z Országos Bírói Tnácsnk, z OBH elnökének, törvényszékek elnökeinek. Szilágyiné dr. Krsi Andre Esélyegyenlőségi és Fenntrtási munkcsoport vezetője A projekt képekben 34

35 Alkuló ülés Egészségnp Környezetvédelmi np 35

36 Egészségnp Környezetvédelmi np Amtőr sztlitenisz verseny 36

37 I. Debreceni Ítélőtábli Regionális Cégjogi Konferenci Brinstorming 37

38 Tudományos Büntetőjogi Konferenci Viszoky László megyei bírósági tnácselnök emlékére Tudományos Büntetőjogi Konferenci Viszoky László megyei bírósági tnácselnök emlékére 38

39 III. Debreceni Ítélőtábli Regionális Csládjogi Workshop III. Debreceni Ítélőtábli Regionális Csládjogi Workshop 39

40 Az új Ptk. egyes szblyink jelentősége büntető jogágbn Az új Ptk. egyes szblyink jelentősége büntető jogágbn 40

41 Jogi klinik Informtiki okttás 41

42 Ügyviteli elődás CAF képzés 42

43 Elérhetőségek és tájékozttás: debreceniitelotbl.birosg.hu Telefon:

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG Ikttószám: -II/13/54/2014. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS z 1083/2006/EK Tnácsi rendelet 62. cikk (1) bekezdés d) pontj lpján GAZDASÁGFEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

1 / 11 2013.08.08. 16:15

1 / 11 2013.08.08. 16:15 1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén A JENDRASSIK VENESZ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közokttásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény és nnk végrehjtási rendeleteiben foglltk

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROSTAT Főigzgtó-helyettes 0-2 egység: Sttisztiki irányítás, minőség és értékelés AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE Önértékelő kérdőív A kérdőív kitölthető elektronikus úton z

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

A MAVIR ZRt. Kockázatkezelési rendszerének bemutatása és informatikai támogatása ARIS-GRC alapokon. MAVIR ZRt. 2015. május 14.

A MAVIR ZRt. Kockázatkezelési rendszerének bemutatása és informatikai támogatása ARIS-GRC alapokon. MAVIR ZRt. 2015. május 14. Kockáztkezelési rendszerének bemuttás és informtiki támogtás Ngy-Pál Attil Budpest MAVIR ZRt. 2015. május 14. 2 Előzmények, kiindulási lp Előkészítés, koncepció lkotás Implementáció Üzemeltetés Szumm szám

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ A KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE

SZAKMAI KONCEPCIÓ A KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE SZAKMAI KONCPCIÓ A KORKDVZMÉNYS NYUGDÍJ MGÍTÉLÉSÉR Prof. Dr. Ungváry György Terminológii problémák mitt nehezen áttekinthető Korábbn (még z 1990-s évek elején sem) sikerült hzihoz hsonló rendszert tlálni

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXII. törvény Munk Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK törvény htály 1. 2 E törvény htály h nemzetközi mgánjog szbályi eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyn munkviszonyr,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

Minősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális az Mötv. 50. *-a Bizottság alapján Pénzügyi Bizottság

Minősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális az Mötv. 50. *-a Bizottság alapján Pénzügyi Bizottság Sorszám: Tárgy: 4 A szociális igzgtási-ól és szociális ellátásokról, vlmint személyes gondoskodást nyújtó szociális lp- és szkosított ellátások térítési díjáról szóló 6!2015.(1L27.) ör. módosítás Döntéshoztl

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés:

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés: Villmos Tárgy: Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítás földgáz energi beszerzésére Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Véleményező Biz.: Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tervezett

Részletesebben

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: - 09- A Képviselő-testület 8 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 27/997. (IV. 24.) számú képviselő-testületi htározt: Várplot Város Önkormányzti Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról.

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról. Az Igzgtótnács BESZÁMOLÓJA 2010. év gzdálkodásáról, végzett munkájáról. 1 BEVEZETŐ Az Igzgtótnács opertív irányítás mellett Villmosenergi - Ipri Társságok Nyugdíjpénztáránk mindkét ágzt jelentős hozm eredményeket

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

TITÁN keretrendszer bemutatása

TITÁN keretrendszer bemutatása TITÁN keretrendszer bemuttás A közigzgtás területén kiemelkedően fontos szempont hogy olyn rendszert hsználjuk melynek segítségével pontosn nyomon követhetjük z egyes hivtlok munkfolymtink minden állomását

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben