Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál"

Átírás

1 Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón

2 Trtlomjegyzék 1 Bevezetés Vezetői összefoglló Soltvdkert Város Önkormányzt Az Önkormányzt bemuttás A szervezet struktúrláis jellemzői Módszertni megközelítés és z együttműködés folymtánk bemuttás A felmért folymtok bemuttás Folymtábrázolás Közbeszerzési folymt Folymtlépések Felelősségi mátrix Kpcsolódó szbályztok, eljárásrendek Irttárzás, irtkezelés folymtok Folymtlépések Felelősségi mtrix Kpcsolódó szbályztok, eljárásrendek Információkezelés és belső kommunikáció Vezető vezető kommunikáció Vezető beosztott kommunikáció Beosztott vezető kommunikáció Beosztott beosztott kommunikáció Fejlesztési, optimilázálási jvsltok Közbeszerzési folymt Irttárzás, irtkezelés folymt Információkezelés, belső kommunikáció

3 1 Bevezetés A mgyrországi önkormányzt működését z elmúlt időszkbn több lényeges külső, jogszbályból eredő körülmény befolyásolt. Ezen befolyásoló tényezők közül legfontosbb Mgyrország helyi önkormányztiról szóló törvény és járások kilkításáról, vlmint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény htályb lépése következtében megvlósult feldtváltozások, tovább nemzetközi intézkedések pénzügyi és gzdsági következtében z válság htásár önkormányzti meghozott feldtok stbilitási finnszírozásábn, finnszírozási lehetőségeiben bekövetkezett változások. jogszbályi és egyéb külső változások mellett több olyn működési problémát, ill. fejlesztési területet zonosított, melyeken megfelelő bevtkozássl htékonyságjvulás, vlmint szolgálttás minőségének közvetett jvulás érhető el. Az Önkormányzt problémák és fejlesztési területek kezelése, fejlesztése érdekében z ÁROP1.A projekt keretében Mgyry Progrm eljárás bevtkozási területéhez kpcsolódó intézkedésként z lábbi területen tűzött ki mg elé célfeldtot: Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált, újrszervezése, kpcsolódó szervezeti szbályztok felülvizsgált; három kiválsztott folymt átszervezése, optimlizálás. Jelen tnulmány ezen célkitűzés megvlósítás érdekében végzett tevékenységek eredményeit muttj be. 3

4 2 Vezetői összefoglló Az ÁROP1.A projekt keretében válllt célkitűzés teljesítése érdekében z lábbi, benyújtott pályáztbn definiált feldt végrehjtásár került sor: Az Önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált, újrszervezése, kpcsolódó szervezeti szbályztok felülvizsgált, három kiválsztott folymt átszervezése, optimlizálás. Az ügyintézéshez kpcsolódó kulcsfontosságú szkmi lpfolymtokbn és támogtó folymtokbn tpsztlt lssú átfutási idők, z információármlás kdozás, ügyintézési hibák, tisztáztln kpcsolódási pontok, nem megfelelő támogtó eszközök, önkormányzt z elektronizálás tevékenysége lklmzásánk működésének gyengeségei megítélését, továbbá z folymtköltségek mértékét negtívn befolyásolják. A fejlesztés során olyn jvsltok megfoglmzását tűztük ki célul, melyek gyors gykorltb illesztésével rövidtávú folymthtékonyság fejlesztés érhető el. A folymtok felülvizsgáltánk kiemelt területei: Pénzügyi követési folymt fejlesztése Irttárzás, irtkezelés folymtok elektronizálásánk fejlesztése A folymtok fejlesztési lehetőségeinek vizsgált hivtl és z intézmények, gzdsági társságok közti kpcsoltokbn, együttműködésekben is megtörtént. Alklmzott módszertni megközelítés: A végrehjtás első fázisábn interjúkkl és műhelymunkávl feltérképezésre kerültek problémás/nem htékony szkmi, illetve támogtó területek (pl. beszerzés, pályázti menedzsment, vgyongzdálkodás, stb.), kritikus folymtok, eljárások. 4

5 A 2. fázisbn további interjúkkl pontosításr kerültek változttási igények, problémák, továbbá hipotetikus fejlesztési és optimlizálási jvsltokt kerültek meghtározásr. A kritikus folymtok problémáink részletes feltárás, kritikus, átlkítndó folymtok módosítás után z új folymtok kilkításár jvsltok kerültek kidolgozásr. A kiválsztott folymtok optimlizálás: Az dott folymtbn résztvevő és érintett munktársk ktív közreműködésével zonosítottuk jelenlegi folymt kritikus pontjit, stndrdizálhtó folymti lépéseket. Közösen meghtároztuk optimlizált új folymtokt. dokumentum/dtelemzés eszközök fejlesztési lklmzás Az keretében mellett: lehetőségeket, optimlizálást végeztük z folymtmodellezés, kilkítottuk műhelymunk lábbi z és módszertni problémelemzés, problém okok zonosítás, feltárás, priorizálás, dtgyűjtés, problém okok értékelése, priorizálás, megoldási jvsltok kidolgozás gyökér okok kiküszöbölésére és megoldási jvsltok értékelése. A folymtok konkrét problémzonosítását, problémák feltárását, elemzését, optimlizálását nemzetközileg bevett módszertnokbn (elsősorbn: six sigm) meghtározott elemzési technikák lklmzásávl vlósítottuk meg. A folymt optimlizálás fókusz minden esetben úgy került meghtározásr, hogy leginkább jellemző működési és költséghtékonysági tényezők htározzák meg fejlesztési irányokt. A fejlesztési/optimlizálási kciók z lábbik szerinti csoportosításbn kerültek meghtározásr elősegítendő z önkormányzt döntéseit: rövidtávú Quick win ek, melyek gyorsn megvlósíthtók és zonnli eredményt hoznk és olyn fejlesztési jvsltok, melyek projektekben vlósíthtók meg, hosszbb távon dnk megoldást. A fenti módszertnok egyes releváns eszközei különböző historikus dtok, 5

6 mérések dtgyűjtése, elemzése, összevetése célértékekkel, folymtmodellezés, problémelemzés, problém okok zonosítás, priorizálás, gyökérokok feltárás és megoldási jvsltok kidolgozás, megoldási jvsltok értékelése és felsőszintű költséghszon elemzés végrehjtás. A folymt optimlizálás fókusz minden esetben úgy került meghtározásr, hogy leginkább jellemző működési és költséghtékonysági tényezők htározzák meg fejlesztési irányokt. A folymtok optimlizálás során elsősorbn következő fejlesztési lehetőségek lklmzhtóságát vizsgáltuk: duplikációk megszüntetése; emberi erőforrás létszám optimlizálás; egyszerűsítések, stndrdizáció; támogtó folymtok ésszerűsítése; folymt funkció felosztás ésszerűsítése; humán kockáztok csökkentése: végrehjtási, jóváhgyási és ellenőrzési szerepkörök szétválsztás; átfutási idő redukálás, tevékenységek időtrtmánk csökkentése; mnulitást kiváltó tényezők kiküszöbölése; munkfolymt támogtási és elektronizálhtósági jvsltok zonosítás. Az optimlizálási kciók során külön kiemeltük gyorsn végrehjthtó és gyorsn relizálhtó eredményeket jelentő módosításokt, melyek tényleges htásit már z ellenőrző mérésekben korán érzékelni lehet. Ezek mellett összefogllásr kerültek zok fejlesztési jvsltok, melyek projektekben vlósíthtók meg, hosszbb távon dnk megoldást felmerülő folymti problémákr. A folymtfejlesztési, vlmint z új folymtok kilkításár vontkozó jvsltok számos területen jelentős htást fejtenek ki hivtli, illetve z esetlegesen érintett intézményi működés különböző dimenzióir, mely változások htási vizsgáltr és szükség esetén átvezetésre kerülnek z lábbi szervezetműködési spektusokon: kpcsolódó folymtok; szervezeti struktúrár vontkozó módosítási igények; szerepkörök kilkítás, megszűntetése, módosítás; 6

7 első szbályozó dokumentumok; tevékenység inputok, outputok, bizonyltok, dtkörök; szükséges szbályzti elemeket érintő módosításokr tett jvsltok Az Önkormányzt bemuttás A helyi önkormányztok htékony és szkszerű munkáj elengedhetetlen polgárbrát közigzgtás megteremtéséhez, illetve helyi közösségek megszervezéséhez. A társdlmi jólét növelésében kiemelt feldt hárul közigzgtásr, zon belül is z önkormányzti intézményekre és polgármesteri hivtlokr. Soltvdkert Város Önkormányzt (továbbikbn: Önkormányzt) önállón, szbdon, demokrtikus módon széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi település közügyeit, gondoskodik helyi közszolgálttásokról, helyi közhtlom önkormányzti típusú gykorlásáról. 3.2 A szervezet struktúrláis jellemzői Az Önkormányzt legfontosbb szervei: képviselőtestület, polgármester, bizottságok és polgármesteri hivtl. A képviselőtestület tglétszám 9 fő, mely z önkormányzt kötelező feldtin túl önként is válllhtj közfeldt válllását helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvényben (továbbikbn: Ötv.) foglltk szerint, h nnk személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei rendelkezésre állnk, ugynkkor egyes htásköreit polgármesterre és bizottságokr rendeletében átruházhtj. 7

8 A képviselőtestület éves munktervében fontossági sorrendben meghtározz npirendi pontokt, vlmint zok elődóit, főbb feldtit és z ülések tervezett időpontjit. A képviselőtestület ülését polgármester, kdályozttás esetén z lpolgármester hívj össze. A polgármesternek képviselőtestület működésével összefüggő legfontosbb feldti: segíti települési képviselők munkáját, összehívj és vezeti képviselőtestület üléseit, z önkormányzti rendeleteket, vlmint képviselőtestület üléseiről készült jegyzőkönyveket jegyzővel közösen láírj. A polgármesternek bizottságok működésével kpcsoltos legfontosbb feldti: indítványozhtj bizottság összehívását, felfüggesztheti bizottság döntésének végrehjtását, bizottsági döntéshoztlnál bizottsági elnök esetében dönt kizárásról, h z ügy bizottság elnökét vgy hozzátrtozóját személyesen érinti. A képviselőtestület feldtánk eredményesebb ellátás érdekében z lábbi bizottságok létrehozásáról döntött: 1. Ügyrendi Bizottság Legfőbb feldti: vizsgálj polgármester, lpolgármester és z önkormányzti képviselők áltl tett vgyonnyiltkoztokt, vizsgálj képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, előkészíti Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szbályztról szóló rendelet tervezetet és nnk módosításit, vizsgálj z önkormányzti rendeletlkotás indokoltságát és célját. ellenőrzi és figyelemmel kíséri képviselőtestület és szervei szbályszerű működését és intézkedést kezdeményez, 8 szbályzt megsértése esetén

9 vizsgálj képviselő testület htároztink, rendeleteinek végrehjtását, közreműködik képviselőtestület rendeleteinek előkészítésében, felügyeli képviselőtestület htároztink és rendeleteinek törvényességét, elvégzi képviselőtestület titkos szvzássl történő döntései esetén szvzás lebonyolításávl kpcsoltos teendőket, véleményezi és felülvizsgálj képviselőtestület áltl átruházott htáskörök gykorlását, vizsgálj képviselők jogink, kötelezettségeinek érvényesülését, felülvizsgálj képviselőtestület döntése előtt képviselők, illetve polgármesteri hivtl vlmennyi dolgozóját érintő, képviselőtestület elé kerülő előterjesztést. ellátj képviselőtestület htáskörébe trtozó fegyelmi ügyek előkészítését. jogi szempontból vizsgálj szkbizottságok részére átruházott htáskörök közül z önkormányzt intézményei szervezeti és működési szbályztát. véleményezi képviselőtestület pályáztok, versenytárgylások, döntéseinek 1 millió megfelelően forint feletti ingtlnértékesítéseket, illetve zok esetleges módosításit. polgármester, lpolgármester illetményemelésére vontkozó képviselőtestületi előterjesztést készít, jvsltot tesz polgármester jutlmár meghtározott időszkbn végzett munkáj értékelése lpján előkészítő bizottságként jár el jegyzői, ljegyzői állás betöltésére irányuló pályázti eljárás során. 2. Pénzügyi Bizottság Legfőbb feldti: részt vesz középtávú gzdsági progrm előkészítésében, 9

10 véleményezi z éves költségvetési jvsltot és végrehjtásról szóló beszámoló tervezeteit, véleményezi költségvetési koncepciót, közreműködik költségvetési rendelet tervezet előkészítésében, figyelemmel kíséri költségvetési bevételek lkulását, különös tekintettel sját bevételekre, vgyonváltozás / vgyonnövekedéscsökkenés / lkulását, értékeli z zt előidéző okokt, szükség esetén vizsgálj hitelfelvétel indokit, és gzdsági meglpozottságát, ellenőrizteti pénzkezelési szbályzt megtrtását, bizonylti rend és bizonylti fegyelem érvényesítését, véleményezi képviselőtestület áltl lpított lpítvány induló forrásit, beszámolóit, részt vesz képviselőtestület áltl lpított gzdsági társság tuljdoni döntéseinek előkészítésében, véleményezi z 1 millió forint értékhtár feletti ingtlnok értékesítésére vontkozó képviselő testületi előterjesztést, 3. Gzdsági és Válllkozási Bizottság Legfőbb feldti: közreműködik költségvetési rendelet tervezet előkészítésében, előzetesen megtárgylj z önkormányzt gzdálkodását érintő rendelettervezetet, véleményezi z önkormányzti tuljdonnl rendelkező gzdsági társság lpítását és működését, véleményezi és jvsltot d z ingtlnértékesítési, bérleti ügyekben, ingtln hsznosítás lebonyolításábn, szervezésében, jvsltot tesz z önkormányzti válllkozásokr, felmérést készít válllkozás várhtó htásiról, közreműködik z idegen forglomml kpcsoltos koncepció kilkításábn, véleményezi lkásgzdálkodási tervezetet, 10 koncepcióról szóló rendelet

11 közreműködik önkormányzti vgyonnl kpcsoltos feldtok meghtározásábn, jvsltot tesz nnk gzdságos működésére, véleményezi Vdkert Komszolg Kft., vlmint Biztonság Soltvdkert Vgyonvédelmi Kft. ügyvezetői munkkör betöltésére vontkozó pályáztot és gzdsági társságokkl kpcsoltos vlmennyi előterjesztést, köztemető fenntrtás és működtetés z önkormányzti vgyon értékesítésének, hsznosításánk ellenőrzése. véleményezi városfejlesztési és városüzemeltetési feldtokt, véleményezi városrendezési feldtokt, rendezési terveket trtlmzó önkormányzti rendelettervezeteket véleményezi z építésiigzgtási és építésrendészeti feldtkörökből városképi jelentősséggel bíró ügyeket, véleményezi városképi jelentőségű egyedi telkek beépítését, véleményezi z idegenforglomml kpcsoltos képviselőtestületi előterjesztéseket, véleményezi z önkormányzti tuljdonú gzdsági társság lpítását és működését, feldttervét és beszámolóját. véleményezi Soltvdkert Város Önkormányzti Tűzoltó prncsokságávl kpcsoltos előterjesztéseket 4. Mezőgzdsági és Környezetvédelmi Bizottság Legfőbb feldti: véleményezi mezőgzdsági hsznosítású ingtlnok értékesítéséről szóló képviselőtestületi előterjesztéseket, szkvéleményt nyújt mezőgzdsági válllkozások pályázti lehetőségeihez és figyelemmel kíséri pályázti felhívásokt. közreműködik költségvetési rendelettervezet előkészítésében, jelzéssel élhet prlgterületek felszámolás ügyében, véleményezi szemétszállítássl, hulldékgzdálkodássl kpcsoltos előterjesztéseket 11

12 véleményezi Vdkert Komszolg Kft.vel és kpcsoltos előterjesztéseket véleményezi z ivóvízellátássl, cstornhálózt, vlmint szennyvíztelep üzemeltetésével és szennyvízkezeléssel kpcsoltos előterjesztéseket, véleményezi közterületek tisztántrtásávl és hsználtávl kpcsoltos előterjesztéseket. véleményezi z ebrendészeti telep működésével kpcsoltos előterjesztéseket 5. Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Legfőbb feldti: iskoli okttássl, óvodi és bölcsődei ellátássl, közművelődéssel kpcsoltos érdekek feltárás, egyeztetése okttási és közművelődési intézmények működési feltételeinek figyelemmel kísérése, szükség szerinti jvslt kidolgozás, költségvetési prioritások feldtok ellátásábn meghtározás, okttássl, közművelődéssel kpcsoltos közreműködő szervezetek és önkormányzt közötti együttműködési megállpodás előkészítése, koordinálás, véleményezés, jvslttétel okttási, kulturális témkörökben, Soltvdkert város kulturális életének egyeztetése, új folymtink kezdeményezése, támogtás, új tevékenységi és működési formák véleményezése, önkormányzt éves évközi támogtási rendszerének kidolgozás, okttási, közművelődési intézményvezetői állás betöltésére benyújtott pályázt véleményezése, képviselő testülettel, testvérvárosokkl és egyházkkl kötött megállpodások véleményezése, zok végrehjtásánk előkészítése és ellenőrzése, megyei tnulmányi ösztöndíj pályáztok véleményezése. 12

13 előkészíti diák, szbdidősporttl kpcsoltos képviselőtestületi döntéseket, végrehjtását és ellenőrzését. véleményezi STE képviselőtestület elé kerülő beszámolóját, szervezi, integrálj kétévente ismétlődő Szüreti Fesztivál rendezvény előkészületeit, lebonyolítását, véleményezi városi egészségügyi lpellátás szervezését, figyelemmel kíséri z lpellátás helyzetét, és közreműködik z egészségügyi ellátást igénylő lkossági kpcsoltok erősítésében, figyelemmel kíséri város egészségügyi és szociális ellátását biztosító intézmények működését, véleményezi költségvetési előterjesztéseket és beszámolókt, véleményezi város közegészségügyével fogllkozó előterjesztéseket, figyelemmel kíséri z egészségügyi ellátást biztosító intézményeket, elősegíti z érdekegyeztetéseket, koordinálj város egészségügyi rendszerét, véleményezi z egészségügyi intézményvezetői pályáztokt. figyelemmel kíséri város szociális ellátását biztosító intézmények működését, véleményezi szociális ellátás érintő képviselőtestületi előterjesztéseket, elősegíti szociális szolgálttást igénylő lkossági kpcsoltok erősítését, érdekegyeztetéseket, véleményezi szociális intézményvezetői pályáztokt, pályázti feltételeket állpítht meg városi sporttámogtási lp felosztásához, melynek lpján felosztj támogtási lpot. okttásinevelési és közművelődési intézmények működési feltételeinek figyelemmel kísérése, költségvetésének és beszámolóink véleményezése jvsltot tesz z Év Sportolój kitüntető cím odítélésére, véleményezi z önkormányzt áltl lpított okttási, közművelődési és szociális intézmények szervezeti és működési szbályztát. véleményezi nevelési, okttási intézménynevelési, illetve pedgógii progrmját, 13

14 Önkormányzti társulások és z átruházott önkormányzti feldtok: 1. Homokhátsági Hulldékgzdálkodási Társulás: szemétszállítás, hulldékgzdálkodás 2. Déllföldi Ivóvízminőségjvító Társulás: ivóvízminőség jvítás 3. Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőségjvító Önkormányzti Társulás ivóvízminőség jvítás 4. Kiskőrösi Kistérségi Többcélú társulás: ebrendészeti telep működtetése központi orvosi ügyelet működtetése 5. Kiskőrös Város Önkormányzt művészetokttás 6. Homokhátsági Vízgzdálkodási Társult 4 belvízelvezetés, vízgzdálkodás Módszertni megközelítés és z együttműködés folymtánk bemuttás Az együttműködés folymt négy fő fázisr, zokon belül pedig nyolc elkülöníthető folymtlépésre bonthtó. A lépések pedig további folymtelemekből állnk. 1. Előkészítő fázis 1.1. Kidolgozndó folymtok meghtározás Az előkésztési fázis legfontosbb feldt kidolgozndó feldtok meghtározás. Az cél, hogy olyn folymtok kerüljenek kiválsztásr, melyek fejlesztése lehetővé teszi z Önkormányzt számár htékonybb munkvégzést, mely segíti z ügyintézési idő csökkentését, továbbá z Önkormányzt munkájávl kpcsoltos ügyfélélmény fejlesztését biztosítj Jvslttétel kidolgozndó folymtok meghtározásár 14

15 Kidolgozndó folymtok elfogdás 1.2. Módszertn meghtározás és rögzítése A módszertn meghtározásánk célj, hogy biztosíts z együttműködés teljes folymtánk meghtározását, jelenlegi folymtok felmérésének módszerét, jelenlegi folymtok dokumentálásánk módszerét, folymtok elfogdásánk és jóváhgyásánk módszerét és felelősét, folymttok feltérképezése során feltárt jvítási, fejélesztési jvsltok megfoglmzásánk módszerét, továbbá tnulmány elkészítésének és jóváhgyásánk kereteit Módszertn meghtározás Módszertn bemuttás 2. Folymt elkészítései fázis 2.1. Folymtok feltérképezése A folymtok feltéképezésének legfőbb feldt már működő és bevezetett folymtok megismerésén keresztül z Önkormányzt szervezeti működésének megismerése és felkészülés folymtok dokumentálásár A rendelkezésre álló dokumentáció megismerése Folymtinterjúk szervezése Folymtok megismerése és rögzítése 2.2. Folymtok dokumentálás A folymtok dokumentálás során megismert folymtot lehető legrészletesebben szükséges rögzíteni és fejlesztési jvsltokt feltérképezni. A folymtábrázolásnk trtlmzni kell felelősségi mátrix elkészítéséhez szükséges információkt (végrehjtó, felelős, konzultáló, informálndó). A folymtok lépéseit szerepkörökhöz kell rendelni Folymtok módszertn szerinti dokumentálás 2.3. Folymtok vlidálás A folymtok elkészítését követően zokt vlidálttni szükséges z Önkormányzt kijelölt szkértőivel. A vlidálás célj, nnk biztosítás, hogy 15

16 megismert és dokumentált folymt minden szkértő szerint megfelel jelenleg működő folymtoknk Folymtleírások megismerése Észrevételek, jvsltok rögzítése Folymtok véglegesítése 3. Jvslttételi fázis 3.1. Fejlesztési jvsltok összegyűjtése Annk érdekében, hogy z Önkormányzt számár folymtok fejlesztése megvlósíthtó legyen, vlmit folymtok htékonybbá, jobbá, gyorsbb lefutásúvá tétele érdekében fejlesztési jvsltokt kell tenni és zokt megfelelően minden bevont szkértő számár értelmezhetően dokumentálni kell Fejlesztési jvsltok rögzítése 3.2. Fejlesztési jvsltok dokumentálás A rögzített fejlesztési jvsltokt megérthetőség és megvlósíthtóság érdekében olyn szintre kell kidolgozni, mely lpján z minden bevont Önkormányzti szkértő számár egyértelmű és megvlósíthtó Fejlesztési jvsltok részleteinek kidolgozás Fejlesztési jvsltok részteles dokumentálás 4. Lezáró fázis 4.1. Tnulmány elkészítése A tnulmány elkészítése, és meghtározott htáridőre vló leszállítás tnácsdó feldt. minőségellenőrzését Az átdott tnácsdó áltl tnulmány bevont egészben szkértő Önkormányzt tnulmányt nnk átvétele után véleményezi Tnulmány elkészítése Tnulmány átdás 16 végzi, vló z

17 5 A felmért folymtok bemuttás 5.1 Folymtábrázolás A folymtok három különböző szinten értelmezhetők, és z lábbik szerint csoportosíthtjuk őket: fő folymtok (értékláncbn szereplő folymtok) generikus folymtok ( folymtok logiki lefutását, célját bemuttó folymt) folymtlépés (szervezeti egységhez rendelt folymtlépések) A folymtok feltérképezése során meg kell htározni folymtlépések mélységét. Az önkormányzti SzMSzben szereplő leglsóbb szintű szervezeti egységeket kell lpul venni, és szervezeti egységhez egyértelműen besorolhtó folymtlépésig felmérni folymtokt. Amennyiben egy folymtlépésről nem egyértelműen meghtározhtó, hogy melyik szervezeti egység felelőse, kkor tovább kell bontni folymtlépést, míg besorolhtó lesz nnk érdekében, hogy minden egyes folymtlépéshez egyértelműen hozzárendelhető legyen szervezeti felelősség. A folymtábrák elkészítésének menete: 1. A folymt résztvevőinek zonosítás. 2. A folymt első és utolós lépésének meghtározás. 3. Rögzítsük, hogy ki kpj z első tevékenység kimenetét, és ennek htásár milyen tevékenységet hjt végre. 4. Azonosítsuk, hogy ki kpj második tevékenység kimenetét, és ez milyen következményt indukál. 5. Folytssuk kimenetek és lépések zonosítását, míg el nem érünk z utolsó tevékenységhez. 6. A tevékenységeket egészítsük ki z előzetesen definiált horizontális elemekkel. 17

18 5.2 Közbeszerzési folymt Az lábbikbn bemuttásr kerül KBT htály lá trtozó beszezések végrehjtásánk folymtát. Elsőként folymt uszodsávos ábrázolású folymtábrájávl kezdjük, mjd részletesen ismertetjük folymt során lklmzott tevékenységeket és felelősségi köröket Folymtlépések 1. Beszerzési igények bejelentése Új beszerzési igény felmerülése esetén z jánltkérő érintett szervezeti egység köteles igényét írásbn jelezni Jegyzőnek. A beszerzés becsült értékének meghtározás z érintett szervezeti egység kötelezettsége. A becsült értékének elsősorbn előzetes árjánlton, tervezői költségvetésen vgy korábbn megkötött szerződés lpján számított értékbecslésen kell lpulni. Amennyiben beszerzés lpján létrejövő szerződés megkötéséhez engedély szükséges, zt közbeszerzési eljárás megindítás előtt be is kell szerezni. A közbeszerzés beszerzés pénzügyi fedezetének hiányábn nem indíthtó meg. 2. Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról A Jegyző feldt rendelkezésre álló dokumentumok lpján megállpítni, hogy z jánltkérőnek kötelezettségee közbeszerzési eljárás lefolyttás. Amennyiben közbeszerzési eljárás lefolyttás kötelező, úgy közbeszerzési eljárás megindításr vontkozó szükséges eljárást megindítj. Közbeszerzési eljárás megindításár csk z jánltkérő képviselőjének előzetes jóváhgyást követően kerülhet sor. 18

19 Amennyiben megindítni kívánt eljárás z éves közbeszerzési tervben nem szerepel, közbeszerzési eljárás megindításkor z éves közbeszerzési terv módosítás szükséges. A közbeszerzési eljárás típusát Közbeszerzési Bíráló Bizottság KBT lpján htározz meg. A Bíráló Bizottság döntése lpján kerül sor z eljárást megindító hirdetmény elkészítésére. 3. A részvételi dokumentáció, illetőleg ismertető Az jánltkérő meghívásos és tárgylásos részvételi dokumentációt készíthet, versenypárbeszédben pedig ismertetőt köteles készíteni. Az jánltkérő részvételi felhívásbn köteles megdni részvételi dokumentáció, illetőleg ismertető rendelkezésre bocsátásánk módját, htáridejét, nnk beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit. Az jánltkérő részvételi felhívásbn előírhtj, hogy részvételi jelentkezés érdekében jelentkezésenként leglább részvételi egy dokumentációt részvételre jelentkezőnek résztéveli vgy közbeszerzés értékének 10 %át meghldó mértékben igénybe venni kívánt lválllkozónk meg kell vásárolni vgy át kell vennie. 4. Kiegészítő tájékozttás A részvételre jelentkező részvételi felhívásbn, illetőleg részvételi dokumentációbn foglltkkl kpcsoltbn írásbn kiegészítő tájékozttást kérhet z jánltkérőtől részvételi htáridő lejárt előtt legkésőbb nyolc nppl. A kiegészítő tájékozttást részvételi htáridő lejárt előtt legkésőbb négy nppl kell megdni. A kiegészítő tájékozttást úgy kell megdni, hogy z ne sértse résztvételre jelentkezők esélyegyenlőségét. 19

20 5. Az jánltok benyújtás és felbontás Az jánlt írásbn és zártn, z jánlti felhívásbn megdott címre közvetlenül vgy posti úton kell benyújtni z jánlttételi htáridő lejártáig. Az jánltok trtlmzó irtok felbontását z jánlttételi htáridő lejártánk időpontjábn kell megkezdeni. A bontás mindddig trt, míg htáridő lejártáig összes jánlt felbontásr nem kerül. Az jánltok felbontásánál z jánltkérő, z jánlttevők, vlmint z áltluk meghívott személyek, továbbá külön jogszbálybn meghtározott szervek képviselői lehetnek jelen. Az jánltok felbontásánál ismertetni kell z jánlttevők nevét, címét, vlmint zokt főbb, számszerűsíthető dtokt, melyek bírálti szempont lpján értékelésre kerülnek. 6. Az jánltok elbírálás Az jánltok elbírásálás során z jánltkérőnek meg kell vizsgálni, hogy z jánltok megfelelneke z jánlti felhívásbn, vlmint jogszbályokbn meghtározott feltételeknek. Az jánltkérő köteles megállpítni, hogy mely jánltok érvénytelen, illetőleg vne olyn jánlttevő, kit z eljárásból ki kell zárni. Az érvényes jánltokt z jánlti felhívásbn meghtározott bírálti szempont lpján kell értékelni. Az jánltkérő z jánltokt kizárólg zok elbírálásár zok elbírálásár hsználhtj fel. Az jánltkérő köteles z jánltok elbírálni. Az jánltkérő köteles z összes jánlttevő számár zonos feltételekkel biztosítni hiánypótlás lehetőségét. 20

21 7. Tájékozttás z jánltok elbírálásáról, eredményhirdetés Az jánltkérő köteles z jánlttevőket írásbn tájékozttni kizárásról, szerződés teljesítésére vló lklmtlnságánk megállpításáról, vlmint ezek indokáról. Az jánltkerő z jánltok elbírálásánk befejezésekor írásbeli összegzést készít z jánltokról. Az eredményhirdetés során z jánltkérő köteles ismertetni z írásbeli összegzésben foglltkt. 8. Szerződéskötés Eredményes közbeszerzési eljáráslpján szerződést nyertes szervezettel kell írásbn megkötni z jánlti felhívás, dokumentáció, szerződéstervezet, vlmint z jánlt trtlmánk megfelelően. H z jánltkérő lehetővé tette közbeszerzés egy részére történő jánlttételt, részek tekintetében kell nyertesekkel szerződést kötni. E szörződés szükség esetén z jánltoknk, illetőleg z jánlti felhívásnk megfelelően trtlmzhtj z jánlttevőként szerződést kötők közötti együttműködés feltételeit is. A szerződéskötés tervezett időpontját z jánlti felhívásbn kell megdni zzl, hogy z nem htározhtó meg z írásbeli összegzés eredményhirdetésen történő átdását vgy megküldését követő nptól számított tizedik npnál korábbi időpontbn. 21 és hrmincdik npnál későbbi

22 5.2.2 Felelősségi mátrix A felelősségi mátrix z lábbi elemekből áll: R (Responsible, Felelős): A tevékenység végrehjtásáért, z eredményért felelős szerepkör; A (Accountble/Approver, Számon kérhető/jóváhgyó): A feldt végrehjtás kpcsán végső felelősséget vállló vezetői szerepkör. Egy folymtlépéshez csk egy A szerepkör trtozht; C (Consulted, Bevonndó): A tevékenység végrehjtásábn közreműködő szerepkör; I (Informed, Tájékozttndó): A tevékenység végrehjtásáról tájékozttást megkpó szerepkör. FOLYAMAT Beszerzés Pénzügyi Kötelezetts ért felelős ellenjegyzé égválllásr vezető sre jogosult jogosult vezető vezető Beszerzési értékhtár R/A I I R/A R/A R A R A vizsgált Ajánltkérési dokumentáció összeállítás Ajánltkérés Ajánltkérés értékhtárfüggő pénzügyi ellenjegyzése Ajánltkérés értékhtárfüggő kötelezettségválllói 22

23 ellenjegyzése Ajánltok értékelése R/A I I Eredményhirdetés R/A I Szerződés készítése R/A R A A R/A Szkmi teljesítés igzolás R/A Érvényesítés, szbályossági C R/A R/A Szerződés ellenjegyzése Szkmi teljesítés ellenőrzése vizsgált Utlványozás Kpcsolódó szbályztok, eljárásrendek A közbeszerzési eljáráshoz kpcsolódó szbályztok, eljárásrendek z lábbik: Közbeszerzési Szbályzt Gzdsági Szervezet Ügyrendje Szervezeti és Működési Szbályzt 23

24 5.3 Irttárzás, irtkezelés folymtok Folymtlépések Az önkormányzt feldt és htáskörébe trtozó ügyek intézésnek áttekinthetősége érdekében z zonos ügyre vontkozó irtokt egy irtegységként, ügyirtként kezeli. A továbbikbn z Irtkezelési folymtot muttjuk be, mely során részletesen ismertetésre kerül folymt során lklmzott tevékenységek és felelősségi körök. 1. A küldemények átvétele A polgármesteri hivtlhoz érkező o posti küldemények átvétele z ügykezelő feldt, o csomgokt hivtlsegéd veszi át, mjd továbbítj központi ikttób, o telefxokt, z elektronikus irtokt jó minőségű, trtós ppírlpr történő másolás/kinyomttás után érkeztetésre/ikttásr z érkeztetéssel megbízott ügykezelőnek kerülnek átdásr, A küldeményt átvevő személy ellenőrzi: o címzés lpján küldemény átvételére vló jogosultság o kézbesítő okmányon és küldeményen lévő zonosítási jel megegyezőségét, o z irtot trtlmzó boríték, illetve egyéb csomtolás sértetlenségét Az átvevő kézbesítőokmányon olvshtó láírásávl és z átvétel dátumánk feltüntetésével z átvételt elismeri. Az "zonnl" és "sürgős" jelzésű küldemények átvételi idejét ór, perc pontossággl kell megjelölni. Tértivevényes küldemények esetén gondoskodik tértivevény visszjutttásáról feldóhoz. Amennyiben ikttásr nem jogosult személy 24

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat Dorog Város je 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fx:(36) 33 431-377 1/6/2005. KIVONT Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én trtott ülésének jegyzőkönyvéből 57/2005. (IV 29)

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK Adásvételi szerződés z esztergomi Vszry Kolos Kórház részére ngykonyhi, szlgos, ipri mosogtógép szállításár és üzembe helyezésére tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 2016. 1.

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 4025 Debrecen, Széchenyi utc 24. 4001 Debrecen, Pf. 661. t. 06 52 527-972 f. 06 52 528-017 debreceniitelotbl.birosg.hu 2013.El.II.B.43/58. ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0062 A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK 1. számú melléklet Felolvsólp Fővárosi Önkormányzt Idősek Otthon (1102 Budpest, Hlom u.31.) 1103 Budpest, Gergely utc 85-87. sz. ltti részlegben A és B épületek, vlmint

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén A JENDRASSIK VENESZ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közokttásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény és nnk végrehjtási rendeleteiben foglltk

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés:

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés: Villmos Tárgy: Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítás földgáz energi beszerzésére Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Véleményező Biz.: Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tervezett

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG Ikttószám: -II/13/54/2014. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS z 1083/2006/EK Tnácsi rendelet 62. cikk (1) bekezdés d) pontj lpján GAZDASÁGFEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK. módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet módosításáról.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK. módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet módosításáról. V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 2007. MÁRCIUS 28. SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALO M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 12/2007.(III.29.)ÖKT.r. A 2006. évi zárszámdásról 4. 13/2007.(III.29.)ÖKT.r.

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A MAVIR ZRt. Kockázatkezelési rendszerének bemutatása és informatikai támogatása ARIS-GRC alapokon. MAVIR ZRt. 2015. május 14.

A MAVIR ZRt. Kockázatkezelési rendszerének bemutatása és informatikai támogatása ARIS-GRC alapokon. MAVIR ZRt. 2015. május 14. Kockáztkezelési rendszerének bemuttás és informtiki támogtás Ngy-Pál Attil Budpest MAVIR ZRt. 2015. május 14. 2 Előzmények, kiindulási lp Előkészítés, koncepció lkotás Implementáció Üzemeltetés Szumm szám

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 7. számú mellélet A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL I. A öltségtérítés számításán áltlános szbályi

Részletesebben

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: - 09- A Képviselő-testület 8 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 27/997. (IV. 24.) számú képviselő-testületi htározt: Várplot Város Önkormányzti Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

A Magyar Szabadalmi Hivatal összesített közbeszerzési terve 2009. évre. I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések

A Magyar Szabadalmi Hivatal összesített közbeszerzési terve 2009. évre. I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések A Mgyr Szbdlmi Hivtl összesített közi terve 2009. évre A közekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ( továbbikbn: Kbt.) és központosított közi rendszerről, vlmint központi beszerző szervezet feldt- és htásköréről

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2012. március Az Elnökség a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének Iratkezelési Szabályzatát (továbbiakban:

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben