Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összegezés az ajánlatok elbírálásáról"

Átírás

1 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy és mennyisége: Közbeszerzés tárgy: Költségvet elszámolási számlához kpcsolódó folyószáml-hitelkeret szerződés, vlmint munkbérhitel szerződés igénybevétele Főbb mennyiségek: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt jelen közbeszerz eljárásávl december 20. npjávl lejáró ,-HUF folyószáml hitelkeret szerződését, vlmint ,- HUF munkbérhitel szerződését kívánj megújítni z lábbi struktúrábn:./ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt részére összesen ,- HUF (hárommilliárd-ötszázmillió forint) összegű folyószáml hitelkeret biztosítás z lábbikbn meghtározott feltételekkel: Futmidő: jnuár 01. npjától december 20. npjáig, Tőketörlesztés: legkésőbb lejártkor Előtörlesztés: z dós pénzforglmi bnkszámláján jóváírt összegeknek tárgynpon teljesítendő fizet rendelkezések összegét meghldó része csökkenti fennálló trtozás összegét Kmtozás: változó, forint lpú Kmtperiódus: negyedéves, A hitel lehívás: hitelnyújtó hitel terhére és nnk összegén belül teljesíti zokt fizet rendelkezéseket, melyek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre fedezet z dós pénzforglmi számláján. b./ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt részére költségvet elszámolási számlához kpcsolódón összesen ,- HUF (kettőszázötvenmillió forint) összegű munkbérhitel biztosítás z lábbikbn meghtározott feltételekkel: Futmidő: jnuár 01. npjától december 20. npjáig, Tőketörlesztés: legkésőbb z igénybevételtől számított 30 npon belül, Kmtperiódus: negyedéves, Kmtozás: változó, forint lpú A hitel lehívás: hitel lehívás z Önkormányzt Lehívó Levele lpján történik. Az ellenszolgálttás nettó becsült értéke: ,-HUF, zz tizenkétmillió-ötszázezer forint. A közbeszerzés tárgyát képező hitel fedezetét Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt tuljdonábn álló, önkormányzti törzsvgyon körébe nem trtozó dokumentációbn részletezett - ingtlnok, vlmint z Önkormányzt folyószámlájár érkező dóbevételek képezik. 3. A válsztott eljárás fjtáj: A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény Második Rész 94. (2) bekezdés c) pontj szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgylásos eljárás 1

2 4. Hirdetmény nélküli tárgylásos eljárás esetén z eljárás lklmzását meglpozó körülmények ismertetése: Ajánltkérő Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontj szerinti hirdetmény nélküli tárgylásos eljárást lklmz, mivel szerződést műszki-techniki sjátosságok mitt kizárólg egy meghtározott szervezet képes teljesíteni. 5.* Hivtkozás z előzetes összesített tájékozttór, illetőleg z időszkos előzetes tájékozttór és közzétételének npj: - 6. Hivtkozás z eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásr) és közzétételének/megküldésének npj: november ) Eredményes volt-e z eljárás: Igen b)* Eredménytelen eljárás esetén z eredménytelenség indok, vlmint Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontj szerinti eredménytelenségi esetben közbeszerzésre tervezett nygi fedezet összege, és nnk megdás, hogy z mikor és milyen okból került elvonásr, átcsoportosításr: - c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 8. A benyújtott jánltok szám (részjánlt-tételi lehetőség esetén részenként): 1 db 9. ) Az érvényes jánltot tevők neve, címe, lklmsságuk indokolás és jánltuknk z értékel szempont z összességében legelőnyösebb jánlt kiválsztás esetén nnk részszempontji szerinti trtlmi eleme, illetőleg elemei (részjánlt-tételi lehetőség esetén részenként): Ajánlttevő neve, címe: OTP Bnk Nyrt. / Dél-Dunántúli Régió 1051 Budpest, Nádor u. 16. / 7621 Pécs, Rákóczi út / Folyószáml hitelkeret kmtánk mértéke 1 hvi BUBOR + kmtfelár. 3,9(%) 2./ Munkbérhitel kmtánk mértéke 1 hvi BUBOR + kmtfelár.3,9 (%) 3./ Meghiúsulási kötbér összege (min ,- HUF) ,- (HUF) Ajánlttevő z jánlttételi felhívásbn és z jánltkér dokumentációbn előírtknk megfelelően önállón igzolt lklmsságát. b)** Az ) pont szerinti jánltok értékelése következő tábláztb fogllv (részjánlt-tételi lehetőség esetén részenként): Az elbírálás részszempontji 1./ Folyószáml hitelkeret kmtánk mértéke (1 hvi BUBOR + kmtfelár (%)) 2. Munkbérhitel kmtánk mértéke (1 hvi BUBOR + A részsz emponto k súlysz ámi OTP Bnk Nyrt. pontszá m és pontsz súlyszá ám m szorzt 8 10,00 80, ,00 20,00 Érté kelés i pont szám pontsz ám és súlyszá m szorzt Érté kelés i pont szám pontsz ám és súlyszá m szorzt 2

3 kmtfelár (%)) 3. Meghiúsulási kötbér összege (min ,- HUF) A súlyszámml szorzott értékel pontszámok összegei jánlttevőnként: 1 10,00 10, ,00 (A tábláztnk z jánlttevők nevei ltti osztott oszlopink bl oldlár z dott jánltnk z dott részszempont szerinti trtlmi elemeire dott értékel pontszámot, jobb oldlár pedig z értékel pontszámnk súlyszámml kilkított szorztát kell beírni.) c)** Az összességében legelőnyösebb jánlt kiválsztás esetén z értékelés során dhtó pontszám lsó és felső htáránk megdás: 1-10 d)** Az összességében legelőnyösebb jánlt kiválsztás esetén nnk módszernek (módszereknek) z ismertetése, mellyel z jánltkérő megdt z jánltok részszempontok szerinti trtlmi elemeinek értékelése során ponthtárok közötti pontszámot: 1. értékel részszempont Folyószáml hielkeret kmtánk mértéke (1 hvi BUBOR + kmtfelár (%)): Ajánlttevőnek z 1./ értékel részszempontr vontkozó megjánlását z jánlttételi felhívásbn fogllt vlmennyi előírás gondos áttekintése lpján kell megdni z egyhvi BUBOR mértékén felüli kmtfelár mértékének százlékbn történő megjánlásávl. 2. értékel részszempont Munkbérhitel kmtánk mértéke (1 hvi BUBOR + kmtfelár (%)): Ajánlttevőnek 2./ értékel részszempontr vontkozó megjánlását z jánlttételi felhívásbn fogllt vlmennyi előírás gondos áttekintése lpján kell megdni z egyhvi BUBOR mértékén felüli kmtfelár mértékének százlékbn történő megjánlásávl. 3./ részszempont: Meghiúsulási kötbér összege: Ajánltkérő szerződés jánlttevőnek felróhtó okból történő meghiúsulás esetére meghiúsulási kötbér fizetésének kötelezettségét írj elő, melynek mértékét 3./ értékel részszempont körében értékelni kívánj. Ajánltkérő meghiúsulási kötbér összegére vontkozó válllás értékelésének lsó htárát 10 Millió Forintbn htározz meg, melynek lpján 10 Millió Forintot el nem érő válllást trtlmzó jánlt Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontj lpján érvénytelen. Ajánltkérő z értékel részszempont legkedvezőbb szintjét 20 Millió Forintbn htározz meg, melyre, és z nnál még kedvezőbb válllásokr egyránt ponthtár felső htárávl zonos számú pontot, 10 pontot d, mennyiben Kbt. 70. (1) bekezdése nem áll fenn. Az 1./ és 2./ értékel részszempont esetében Ajánltkérő fordított rányosítás értékel módszerét lklmzz z lábbik szerint: Az értékel részszempont esetében z értelemszerűen leglcsonybb érték legkedvezőbb és kpj legtöbb pontot. A legelőnyösebb Ajánlti trtlmi elem kpj lehetséges mximális pontszámot, többi Ajánlti elem legkedvezőbb értékhez viszonyítv rányosn 3 (három) tizedes jegy pontossággl és kerekítés áltlános szbályi szerint számolv - kevesebb pontot kp. z értékelés során dhtó pontszám részszempontonként: 1-10 pont. 3

4 zz hol: P: vizsgált jánlti elem dott szempontr vontkozó pontszám P mx: pontskál felső htár P min: pontskál lsó htár A legjobb: legelőnyösebb jánlt trtlmi eleme A vizsgált: vizsgált jánlt trtlmi eleme. Az értékelés módszere 3./ értékel részszempont esetében egyenes rányosítás: z értékel szempont esetében legmgsbb érték legkedvezőbb, és kpj mximális pontot, többi Ajánlti elem legkedvezőbb értékhez viszonyítv rányosn 3 (három) tizedes jegy pontossággl és kerekítés áltlános szbályi szerint számolv - kevesebb pontot kp. Ajánltkérő z értékelrészszempont értékelésekor z rányosítás során megállpított felső htár feletti jánltok htár feletti értékét nem veszi figyelembe, ilyen esetben legkedvezőbb jánlti elem 20 Millió Forint mértékű válllás, melyhez viszonyítv kerül z jánlt értékelésre. Az értékelés során dhtó pontszám részszempontonként: 1-10 pont. zz hol: P: vizsgált jánlti elem dott szempontr vontkozó pontszám P mx: pontskál felső htár P min: pontskál lsó htár A legjobb: legelőnyösebb jánlt trtlmi eleme A vizsgált: vizsgált jánlt trtlmi eleme. Az egyes bírálti részszempontoknál megszerzett pontszámok szemponthoz trtozó súlyszámml beszorzásr, mjd szorzás lpján, z részszemponthoz trtozó kpott értékek összedásr kerülnek. Az Ajánltkérő z értékelés után legtöbb pontértéket szerző érvényes jánlt tuljdonosát hirdeti ki nyertes jánlttevőként. 10. Az érvénytelen jánltot tevők neve, címe és z érvénytelenség indok: ) Eredményes eljárás esetén nyertes jánlttevő neve, címe, z ellenszolgálttás összege és jánlt kiválsztásánk indoki: 4

5 Ajánlttevő neve, címe: OTP Bnk Nyrt. / Dél-Dunántúli Régió 1051 Budpest, Nádor u. 16. / 7621 Pécs, Rákóczi út / Folyószáml hitelkeret kmtánk mértéke 1 hvi BUBOR + kmtfelár. 3,9(%) 2./ Munkbérhitel kmtánk mértéke 1 hvi BUBOR + kmtfelár.3,9 (%) 3./ Meghiúsulási kötbér összege (min ,- HUF) ,- (HUF) Az leglcsonybb összegű ellenszolgálttást trtlmzó jánltot jánlttevő dt, jánlt z jánlttételi felhívás és jánltkér dokumentáció előírásink teljes mértékben megfelel. b)* A nyertes jánltot követő legkedvezőbb jánltot tevő neve, címe, z ellenszolgálttás összege és jánlt kiválsztásánk indoki: * A közbeszerzésnek z(ok) része(i), mely(ek)nek teljesítéséhez z jánlttevő lválllkozót kíván igénybe venni: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében közbeszerzés értékének tíz százlékát meghldó mértékben igénybe venni kívánt lválllkozó(k), vlmint közbeszerzésnek z százlékos rány, melynek teljesítésében megjelölt lválllkozók közre fognk működni: 14. * Az lklmsság igzolásábn részt vevő szervezetek, és zon lklmssági követelmények megjelölése, melyek igzolás érdekében z jánlttevő ezen szervezet erőforrásir (is) támszkodik: 15. ) A szerződésköt tillmi időszk [Kbt (6) bekezdés] kezdőnpj: - b) A szerződésköt tillmi időszk [Kbt (6) bekezdés] utolsó npj: - A Kbt (8) bekezdés f) pontj lpján szerződés 10 npos htáridő előtt megköthető. 16. Az összegezés elkészítésének időpontj: Az összegezés megküldésének időpontj: * Az összegezés módosításánk indok: 19.* Az összegezés módosításánk időpontj: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontj: 21. * Az összegezés jvításánk indok: 22. * Az összegezés jvításánk időpontj: 23. * A jvított összegezés megküldésének időpontj: 24.* Egyéb információk: A *-gl megjelölt pontokt csk kkor kell kitölteni, h z bbn fogllt eset fennáll. A **-gl megjelölt pontokt csk kkor kell kitölteni, h z jánltkérő z összességében legelőnyösebb jánlt elbírálási szempontot lklmzt. 5

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 1116 Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vagyonbiztosítás:

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KEUNY 03/12 Mobil távközlési szolgáltatások nyújtása

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KEUNY 03/12 Mobil távközlési szolgáltatások nyújtása 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Ikt./Ref.: 43221-70/2012 ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KEUNY 03/12 Mobil távközlési szolgáltatások

Részletesebben

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Állami Számvevıszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2. A közbeszerz

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1373 Budapest, Pf. 561. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. telefonszáma: 373-1661 fax száma: 373-1798 e-mail címe: kh.kf@nav.gov.hu;

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Bajót Község Önkormányzat (2533 Bajót, Kossuth L. u. 69.) Ajánlatkérő az Öregkőaljai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben