Bevezető, információk a segédlet használatához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető, információk a segédlet használatához"

Átírás

1 Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti elszámolások gykorlti lklmzását ismerteti egyszerűbb gykorlti példákon keresztül. Ahol segédlet áltlánosságbn rendeletre hivtkozik, zon továbbikbn e jogszbályt értjük. A példák z állmháztrtás önkormányzti lrendszerére készültek, zonbn z állmháztrtás központi lrendszerébe trtozó szervek is lklmzhtják zokt pénzeszközök könyvviteli számláink megfelelő helyettesítésével, h z dott kérdéskör kötődik kifejezetten z önkormányzti lrendszer sjátosságihoz. A rendelet szövegét normál, példák, kiegészítő információk megszövegezését dőlt betűvel jelöltük. Mivel rendelet lrendszer-specifikus szbályozást trtlmz, néhány esetben szükség volt rendelet szerinti tgolástól eltérni, illetve olyn elszámolási módot bemuttni, mely z önkormányzti lrendszerre jellemző. Ezeket z eseteket segédletben z dott gzdsági eseményeknél külön, szintén dőlt betűvel jeleztük. Bizonyos tételeknél kiegészítő információk rr utlnk, hogy z dott könyvelési lépés rendeletben szerepel. Ez legtöbb esetben jelenti, hogy z dott elszámolási mód egyáltlán ne szerepelne rendeletben, csk rendelet dott pontjánál kpott helyet. Ugynkkor előfordul, hogy gzdsági eseménynél rendelet hibás trtlmár is felhívjuk figyelmet, ilyen esetekben hibás szövegtől történő eltérés rendelet 1. (2) bekezdésének felhtlmzás lpján véleményünk szerint minden esetben indokolt. Felhívjuk figyelmet rr, hogy segédlet bír kötelező erővel, z bbn foglltk lklmzás közvetlenül kérhető számon. Jogi kötőerővel ugynis csk jogszbályok és z űrlpok formáj, kitöltési szbályi, összefüggései tekintetében z Áht (2) bekezdése lpján kidott űrlpok kitöltési útmuttói bírnk. A segédlet szerepe inkább z állmháztrtásbn pénzügyi-számviteli feldtkört betöltő szkemberek számár egy olyn segédnyg közzététele, mely z NGM munktársink szkmi véleményét muttj be rról, hogy jogszbályok és z űrlpok kitöltési útmuttój lpján bemuttott gzdsági eseményeket hogyn kell szbályosn könyvelni, illetve z időközi jelentés/beszámoló űrlpjin, vlmint z időközi mérlegjelentés 01R-A űrlpján szerepeltetni. Természetesen kidolgozott elszámolások véleményünk szerint minden esetben megfelelnek jogszbályi előírásoknk, így z zoktól történő eltérés is csk bbn z esetben lehet indokolt, h z eltérés jogszbályi rendelkezésekkel látámszthtó. XI. FEJEZET KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK A) A beszedő szervezetet megillető közhtlmi bevételek elszámolás Egy önkormányztnál évről áthozott helyi iprűzési dóból szármzó összege forint, ez z elmrdt szeptemberi dóelőleg fizetésre ( forint) és márciusi dóelőlegre ( forint) vontkozik. A túlfizetések nyitó összege forint. Az iprűzési dó bevételek idei bevételi előirányzt forint. A márciusi dóelőleg fizetés során z dózóknk forint elmrdás keletkezett, fennmrdó összeget ( forintot) befizették. Az önkormányzt fizetési számláink nyitó egyenlege forint. Az egyszerűség érdekében feltételezzük, hogy vlmennyi dó állndó jelleggel végzett iprűzési tevékenységhez kpcsolódik. 1

2 3. Teljesítés számvitel szerint T005 K Teljesítés pénzügyi számvitel szerint T3312 K A márciusi befizetés jelentés/beszámoló 02. űrlpján: Előirányzt Követelés Sorszászám Rovt- évet Rovt megnevezése évben Teljesítés eredeti módosított követően Értékesítési és forglmi dók (= ) B ebből: állndó jelleggel végzett iprűzési tevékenység után fizetett B helyi iprűzési dó 165 Termékek és szolgálttások dói (= ) B Közhtlmi bevételek (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B A márciusi befizetés mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/5 - ebből: évben : termékek és szolgálttások dói D/I Költségvetési évben G/III eszközök induláskori értéke és változási G/IV Felhlmozott eredmény

3 178 G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/III/1 Kpott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sjátos A 2014-ben benyújtott dóbevllások lpján z önkormányztot összesen forint dóbevétel illeti meg évre, szemben forint összegű dóelőleggel. (A fentiekkel is összhngbn forintból forintot z dózók korábbn már megfizettek dóelőleg formájábn: forintot márciusi, forintot szeptemberi dóelőleg fizetés során.) Az dóbevllásokbn szeptemberére forint, márciusár forint dóelőleg fizetési kötelezettséget állpítottk meg. (Az I. fejezet B) címe lpján en túli rész könyvelésével fogllkozik rendelet külön, de természetesen zt h szükséges z Áhsz. szerint el kell számolni, így példábn rr is kitérünk.) 1. A közhtlmi bevétel követelésként vló előírás számvitel szerint (tárgyévi rész, forint) 1. A közhtlmi bevétel követelésként vló előírás számvitel szerint (tárgyévet követő rész) 2. A közhtlmi bevétel követelésként vló előírás pénzügyi számvitel szerint (tárgyévi rész, forint) 2. A közhtlmi bevétel követelésként vló előírás pénzügyi számvitel szerint (tárgyévet követő rész) T K T K T3513 K T3523 K A bevllás jelentés/beszámoló 02. űrlpján: Előirányzt Követelés Sorszászám Rovt- évet Rovt megnevezése évben Teljesítés eredeti módosított követően Értékesítési és forglmi dók (= ) B ebből: állndó jelleggel végzett iprűzési tevékenység után fizetett B helyi iprűzési dó 165 Termékek és szolgálttások dói (= ) B Közhtlmi bevételek B

4 271 (= ) Költségvetési bevételek (= ) B1-B A bevllás mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/5 - ebből: évben : termékek és szolgálttások dói D/I Költségvetési évben D/II/3 Költségvetési évet követően közhtlmi bevételre D/II/3/5 - ebből: évet követően : termékek és szolgálttások dói D/II Költségvetési évet követően (=D/II/1+ +D/II/8) G/III eszközök induláskori értéke és változási G/IV Felhlmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/III/1 Kpott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sjátos Az dóelőleg kiegészítési kötelezettségüknek z dózók forint összegben tettek eleget, korábbi túlfizetéssel rendelkező dózók forint összegben kérték túlfizetés 4

5 dófizetési kötelezettségükbe történő beszámítását, forint dóhátrlék keletkezett. (A túlfizetés 2013-ról áthozott összeg, mi z kkor htályos szbályok szerint már bevételként elszámolásr került, így idén lehet újból elszámolni. Ennek megfelelően követelést kell csk csökkenteni, teljesítés elszámolás nélkül. A 2014-ben és zt követően keletkezett túlfizetéseknél ez már igz, zok esetén mivel túlfizetés bevétel ilyen esetben számvitelben már követelés csökkenést, h teljesítést kell elszámolni. Természetesen pénzügyi számviteli elszámolás z évtől független.) 3. Teljesítés számvitel szerint T005 K Teljesítés pénzügyi számvitel szerint T3312 K Túlfizetés beszámítás számvitel szerint ( rendeletben szerepel, csk évi túlfizetések esetén lklmzhtó) Túlfizetés beszámítás pénzügyi számvitel szerint ( rendeletben szerepel) T0041 K T3671 K Az dóelőleg kiegészítés jelentés/beszámoló 02. űrlpján: Előirányzt Követelés Sorszászám Rovt- évet Rovt megnevezése évben Teljesítés eredeti módosított követően Értékesítési és forglmi dók (= ) B ebből: állndó jelleggel végzett iprűzési tevékenység után fizetett B helyi iprűzési dó 165 Termékek és szolgálttások dói (= ) B Közhtlmi bevételek (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Az dóelőleg kiegészítés mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák

6 D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/5 - ebből: évben : termékek és szolgálttások dói D/I Költségvetési évben D/II/3 Költségvetési évet követően közhtlmi bevételre 112 D/II/3/5 - ebből: évet követően : termékek és szolgálttások dói 146 D/II Költségvetési évet követően (=D/II/1+ +D/II/8) G/III eszközök induláskori értéke és változási G/IV Felhlmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/III/1 Kpott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sjátos A további túlfizetéseket z dózók forint összegben visszkérték, mit z önkormányzt visszutlt. A fennmrdó forintról rendelkeztek, így z továbbr is kpott előlegek között szerepel. (A túlfizetés 2013-ról áthozott összeg, mi z kkor htályos szbályok szerint már bevételként elszámolásr került, így visszutláskor bevétel csökkenésként kell elszámolni, összhngbn 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 10. (3) bekezdésével. A 2014-ben és zt követően keletkezett túlfizetéseknél ez már igz, zok esetén mivel túlfizetés bevétel visszutlását sem kell bevétel csökkenésként elszámolni.) Túlfizetéssel követelés csökkentés számvitel szerint ( rendeletben szerepel, csk évi túlfizetések esetén lklmzhtó) Túlfizetéssel bevétel csökkentés számvitel szerint ( rendeletben szerepel, csk évi túlfizetések esetén lklmzhtó) T0041 K T K

7 7. Vissztérítési kötelezettség teljesítése pénzügyi számvitel szerint T3671 K A túlfizetés visszutlás jelentés/beszámoló 02. űrlpján: Előirányzt Követelés Sorszászám Rovt- évet Rovt megnevezése évben Teljesítés eredeti módosított követően Értékesítési és forglmi dók (= ) B ebből: állndó jelleggel végzett iprűzési tevékenység után fizetett B helyi iprűzési dó 165 Termékek és szolgálttások dói (= ) B Közhtlmi bevételek (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B A túlfizetés visszutlás mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/5 - ebből: évben : termékek és szolgálttások dói D/I Költségvetési évben D/II/3 Költségvetési évet követően közhtlmi bevételre D/II/3/5 - ebből: évet követően : termékek és szolgálttások dói D/II Költségvetési évet követően

8 (=D/II/1+ +D/II/8) G/III eszközök induláskori értéke és változási G/IV Felhlmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/III/1 Kpott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sjátos Egy dózó önellenőrzést nyújt be, miben forinttl helyesbíti bevllott dó összegét sját jvár. A túlfizetés visszutlását kéri. (Ebben z esetben már évi áltlános szbályok szerint kell korábbi bevételt túlfizetésként csökkenteni és zt átvezetni kpott előlegek közé). 5. Vissztérítési kötelezettség ismertté váláskor elszámolás számvitel szerint ) Követelés csökkenésként T0041 K b) Teljesítés csökkenésként T K Vissztérítési kötelezettség ismertté váláskor elszámolás pénzügyi számvitel szerint T911 K Az önellenőrzés jelentés/beszámoló 02. űrlpján: Előirányzt Követelés Sorszászám Rovt- évet Rovt megnevezése évben Teljesítés eredeti módosított követően Értékesítési és forglmi dók (= ) B ebből: állndó jelleggel végzett iprűzési tevékenység után fizetett B helyi iprűzési dó 165 Termékek és szolgálttások dói (= ) B Közhtlmi bevételek (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B

9 Az önellenőrzés mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/5 - ebből: évben : termékek és szolgálttások dói D/I Költségvetési évben D/II/3 Költségvetési évet követően közhtlmi bevételre D/II/3/5 - ebből: évet követően : termékek és szolgálttások dói D/II Költségvetési évet követően (=D/II/1+ +D/II/8) G/III eszközök induláskori értéke és változási G/IV Felhlmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/III/1 Kpott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sjátos A túlfizetést z önkormányzt visszutlt Vissztérítési kötelezettség teljesítése pénzügyi számvitel szerint T3671 K

10 A túlfizetés visszutlás mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/5 - ebből: évben : termékek és szolgálttások dói D/I Költségvetési évben D/II/3 Költségvetési évet követően közhtlmi bevételre D/II/3/5 - ebből: évet követően : termékek és szolgálttások dói D/II Költségvetési évet követően (=D/II/1+ +D/II/8) G/III eszközök induláskori értéke és változási G/IV Felhlmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/III/1 Kpott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sjátos A évet követő években között kimuttott márciusi forint dóelőleg elhtárolás év. (Az I. fejezet C) címe lpján en túli rész elhtárolásávl fogllkozik rendelet külön, de természetesen zt h szükséges z Áhsz. szerint el kell számolni, így példábn erre is kitérünk.) 10

11 Eredményszemléletű bevétel elhtárolás ( rendeletben szerepel) T911 K Az elhtárolás mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/5 - ebből: évben : termékek és szolgálttások dói D/I Költségvetési évben D/II/3 Költségvetési évet követően közhtlmi bevételre D/II/3/5 - ebből: évet követően : termékek és szolgálttások dói D/II Költségvetési évet követően (=D/II/1+ +D/II/8) G/III eszközök induláskori értéke és változási G/IV Felhlmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/III/1 Kpott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sjátos K/1 Eredményszemléletű bevételek psszív időbeli elhtárolás K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3]

12 B) A bevételt beszedő és központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhtlmi bevételek elszámolás Az önkormányzt kivetéssel forint összegű gépjárműdót állpított meg (ebből z önkormányztot 40%-, zz forint illeti meg, fennmrdó forintról csk részletező nyilvántrtásokt vezeti). A B354. rovt jelenlegi bevételi előirányzt forint. 1. A bevételt beszedő szervezetet megillető közhtlmi bevétel követelésként vló előírás: e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhtlmi bevételek elszámolás cím 1. és 2. pontj szerint 1. A közhtlmi bevétel követelésként vló előírás számvitel szerint 2. A közhtlmi bevétel követelésként vló előírás pénzügyi számvitel szerint T K T3513 K A követelés jelentés/beszámoló 02. űrlpján: Előirányzt Követelés Sorszászám Rovt- évet Rovt megnevezése évben Teljesítés eredeti módosított követően Gépjárműdók (= ) B ebből: belföldi gépjárművek dójánk helyi önkormányztot megillető B354 0 része 165 Termékek és szolgálttások dói (= ) B Közhtlmi bevételek (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B A követelés mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák

13 D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/5 - ebből: évben : termékek és szolgálttások dói D/I Költségvetési évben G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) Az dólnyok összesen forintot utlnk be z önkormányztnk. Ez kötelezettek 90%-ánk teljesítéséből szármzik, fennmrdó 10% hátrlékb esik. A kötelezettségüket teljesítők közül zonbn többen mgsbb összeget utltk át z önkormányztnk összesen forint értékben, mit z önkormányzt így túlfizetésként trt nyilván (zz teljesítők részéről tényleges trtozás kiegyenlítés). A tényleges bevétel így * 0,4 = forint, mit csökkent * 0,4 = forint. A központi költségvetésnek továbbutlndó rész * 0,4 = forint, miből forint tényleges bevétel, forint továbbított túlfizetés. 3. A közhtlmi bevétel beérkezésekor beszedő szervezetnek járó bevételi rész elszámolás és pénzügyi számvitel szerint e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhtlmi bevételek elszámolás cím 3.és 4. pontj szerint 3. Teljesítés számvitel szerint T005 K Teljesítés pénzügyi számvitel szerint T3312 K Túlfizetés pénzügyi számvitel szerint ( rendeletben szerepel) 4. A közhtlmi bevétel beérkezésekor beszedő szervezetnek járó bevételi rész elszámolás pénzügyi számvitel szerint T3312 K T3312 K A bevétel jelentés/beszámoló 02. űrlpján: 13

14 Előirányzt Követelés Sorszászám Rovt- évet Rovt megnevezése évben Teljesítés eredeti módosított követően Gépjárműdók (= ) B ebből: belföldi gépjárművek dójánk helyi önkormányztot megillető B része 165 Termékek és szolgálttások dói (= ) B Közhtlmi bevételek (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B A bevétel mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/5 - ebből: évben : termékek és szolgálttások dói D/I Költségvetési évben G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/III/1 Kpott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolás H/III Kötelezettség jellegű sjátos

15 Adózói kifogás lpján z önkormányzt korábbi dókivetésről szóló htároztát módosítv megállpítj egy gépjármű dómentességét. A korábbi kötelezett kivetett forint dót megfizette, így zt most igényli nnk visszfizetését (z önkormányztr jutó rész bevételi 000 forint, forint központi költségvetést terhelő rész). 6. Vissztérítési kötelezettség elszámolás (csk bevételt beszedő szervezet áltl beszedett hánydot érintő részre): e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhtlmi bevételek elszámolás cím 5-7. pontj szerint 5. Vissztérítési kötelezettség ismertté váláskor elszámolás számvitel szerint ( *0,4 = 000) ) Követelés csökkenésként T0041 K b) Teljesítés csökkenésként T K Vissztérítési kötelezettség ismertté váláskor elszámolás pénzügyi számvitel szerint ( *0,4 = 000) T911 K A bevétel csökkenés jelentés/beszámoló 02. űrlpján: Előirányzt Követelés Sorszászám Rovt- évet Rovt megnevezése évben Teljesítés eredeti módosított követően Gépjárműdók (= ) B ebből: belföldi gépjárművek dójánk helyi önkormányztot megillető B része 165 Termékek és szolgálttások dói (= ) B Közhtlmi bevételek (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B A bevétel csökkenés mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák

16 D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/5 - ebből: évben : termékek és szolgálttások dói D/I Költségvetési évben G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/III/1 Kpott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolás H/III Kötelezettség jellegű sjátos Az önkormányzt visszutlj visszigényelt összeget. 6. Vissztérítési kötelezettség elszámolás (csk bevételt beszedő szervezet áltl beszedett hánydot érintő részre): e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhtlmi bevételek elszámolás cím 5-7. pontj szerint 7. Vissztérítési kötelezettség teljesítése pénzügyi számvitel szerint (önkormányztot terhelő rész) 7. Vissztérítési kötelezettség teljesítése pénzügyi számvitel szerint (központot terhelő rész) T3671 K T3673 K A visszutlás mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák

17 D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/5 - ebből: évben : termékek és szolgálttások dói D/I Költségvetési évben G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/III/1 Kpott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolás H/III Kötelezettség jellegű sjátos Az önkormányzt továbbutlj központi költségvetésnek z dózói vissztérítés után fennmrdó forintot. 5. A közhtlmi bevétel beérkezését követően bevételt beszedő szervezetet megillető közhtlmi bevétel továbbutlás pénzügyi számvitel szerint T3673 K A továbbutlás mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/5 - ebből: évben : termékek és szolgálttások dói D/I Költségvetési évben 17

18 G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/III/1 Kpott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolás H/III Kötelezettség jellegű sjátos C) A beszedő szervezetet megillető közhtlmi bevételek elszámolás Egy önkormányzt úgy rendelkezik rendeletében, hogy z egyik irányítás lá trtozó szerv áltl kiszbott és beszedett bírságok teljes egészében z önkormányztot illetik. A szerv kiszbott bírságokról hvont tájékozttj z önkormányztot, kötelezett áltl befizetett összegek 90%-át pedig hetente tovább utlj z önkormányztnk. A fennmrdó 10%-l z év számol el szerv, zt év közben jogtlnul beszedett összegek vissztérítésére fordíthtj A megelőző hónpbn szerv összesen forint összegben szbott ki bírságot, melyet részletező nyilvántrtásibn rögzített is, és erről hónp dtot dott z önkormányztnk. A hónp közepén kötelezettek beutlnk forintot fenti összegből. 1. Bevétel beérkezése beszedő szerv számlájár pénzügyi számvitel szerint T3313 K A beszedett összeg mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolás

19 2 H/III Kötelezettség jellegű sjátos A szerv tovább utlj z önkormányztnk beszedett összeg 90%-át. 2. Bevétel továbbutlás beszedő szerv számlájáról pénzügyi számvitel szerint T3673 K A továbbutlás mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolás H/III Kötelezettség jellegű sjátos D) Az e fejezet B) A bevételt beszedő és központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhtlmi bevételek elszámolás és C) A beszedő szervezetet megillető közhtlmi bevételek elszámolás cím szerinti közhtlmi bevételek elszámolás jogosult szervnél A C) A beszedő szervezetet megillető közhtlmi bevételek elszámolás címben fogllt önkormányzt megkpt szerv dtszolgálttását forint összegű kivetett bírságról ( rendeletben ennek könyvelését z A) A beszedő szervezetet megillető közhtlmi bevételek elszámolás cím muttj be). A B36. rovt jelenlegi bevételi előirányzt forint. A közhtlmi bevétel követelésként vló előírás számvitel szerint ( rendeletben T09362 K

20 szerepel) A közhtlmi bevétel követelésként vló előírás pénzügyi számvitel szerint ( rendeletben szerepel) T3513 K A követelés jelentés/beszámoló 02. űrlpján: Előirányzt Követelés Sorszászám Rovt- évet Rovt megnevezése évben Teljesítés eredeti módosított követően közhtlmi bevételek (>= ) B ebből: egyéb bírság B Közhtlmi bevételek (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B A követelés mérlegjelentés 01R-A. űrlpján: változás változás 49 C/III Forintszámlák D/I/3 Költségvetési évben közhtlmi bevételre D/I/3/6 - ebből: évben : egyéb közhtlmi bevételek D/I Költségvetési évben G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI)

21 A következő hónpbn szerv áltl átutlt forintot z önkormányzt számláján jóváírták. Az eredeti kötelezettel szemben forint összegű trtozás megszűnt, mert befizetési kötelezettségük beszedő felé teljesítették, így forinttl kell trtozásik csökkenteni (ugynekkor összegű teljesítést is kell elszámolni). Viszont z önkormányztnál csk forint pénzforglom keletkezett, különbséget követelés jellegű sjátos elszámolásokon mint beszedő szervvel szembeni elszámolási kötelezettség kell nyilvántrtni. (Természetesen, h 100% beutlásr kerülne, 2. és 3. könyvelési lépés össze is vonhtó. 1. Bevétel beérkezése beszedő szervezet Áhsz. 44. (2) bekezdése szerinti dtszolgálttás lpján számvitel szerint (követelésként elszámolás már megtörtént) 2. Bevétel beérkezése beszedő szervezet Áhsz. 44. (2) bekezdése szerinti dtszolgálttás lpján pénzügyi számvitel szerint (követelésként elszámolás már megtörtént) 3. Bevétel beérkezése beszedő szervezet áltli átutlást követően T005 K T3653 K T3311 K A követelés csökkenés és átutlás jelentés/beszámoló 02. űrlpján: Előirányzt Követelés Sorszászám Rovt- évet Rovt megnevezése évben Teljesítés eredeti módosított követően közhtlmi bevételek (>= ) B ebből: egyéb bírság B Közhtlmi bevételek (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B A követelés csökkenés és átutlás mérlegjelentés 01R-A. űrlpján ( 2. pont 6. oszlopbn, 3. pont z 5. oszlopbn jelenik meg): változás változás 49 C/III Forintszámlák

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2015-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az Elemi költségvetés elnevezésű nyomtatványgarnitúra felhasználásával tesznek eleget elemi költségvetés

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős Hírlevél 2010. /02. w w w. sinkatax.hu Változik a munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2010. május 1-én lép hatályba a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet, amely a munkába járással kapcsolatos utazási

Részletesebben

Tárgy: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Melléklet.: Rendelettervezet

Tárgy: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Melléklet.: Rendelettervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6 A-33237/2009. Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Melléklet.: Rendelettervezet Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló Számviteli törvény változásai és gyakorlati alkalmazása Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) módosításai

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) 1 Tisztelt Egyesületi tag! HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely általános tájékoztatást ad az eva adóalanyiságból visszatérés

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA NYUGDÍJAS FOGLALKOZTATÁS A KÖZSZFÉRÁBAN ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2013/10

KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA NYUGDÍJAS FOGLALKOZTATÁS A KÖZSZFÉRÁBAN ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2013/10 KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA NYUGDÍJAS FOGLALKOZTATÁS A KÖZSZFÉRÁBAN ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2013/10 TARTALOM KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZAKLAPJA 1. évfolyam

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben