Bevezető, információk a segédlet használatához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető, információk a segédlet használatához"

Átírás

1 Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XII. fejezete szerinti elszámolások gyakorlati alkalmazását ismerteti egyszerűbb gyakorlati példákon keresztül. Ahol a segédlet általánosságban a rendeletre hivatkozik, azon a továbbiakban e jogszabályt értjük. A példák az államháztartás önkormányzati alrendszerére készültek, azonban az államháztartás központi alrendszerébe tartozó tési szervek is alkalmazhatják azokat a pénzeszközök könyvviteli számláinak megfelelő helyettesítésével, ha az adott kérdéskör nem kötődik kifejezetten az önkormányzati alrendszer sajátosságaihoz. A rendelet szövegét normál, a példák, kiegészítő információk megszövegezését dőlt betűvel jelöltük. Mivel a rendelet nem alrendszer-specifikus szabályozást tartalmaz, néhány esetben szükség volt a rendelet szerinti tagolástól eltérni, illetve olyan elszámolási módot bemutatni, amely az önkormányzati alrendszerre nem jellemző. Ezeket az eseteket a segédletben az adott gazdasági eseményeknél külön, szintén dőlt betűvel jeleztük. Bizonyos tételeknél a kiegészítő információk arra utalnak, hogy az adott könyvelési lépés a rendeletben nem szerepel. Ez a legtöbb esetben nem jelenti, hogy az adott elszámolási mód egyáltalán ne szerepelne a rendeletben, csak a rendelet adott pontjánál nem kapott helyet. Ugyanakkor előfordul, hogy a gazdasági eseménynél a rendelet hibás tartalmára is felhívjuk a figyelmet, ilyen esetekben a hibás szövegtől történő eltérés a rendelet 1. (2) bekezdésének felhatalmazása alapján véleményünk szerint minden esetben indokolt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a segédlet nem bír kötelező erővel, az abban foglaltak alkalmazása közvetlenül nem kérhető számon. Jogi kötőerővel ugyanis csak a jogszabályok és az űrlapok formája, kitöltési szabályai, összefüggései tekintetében az Áht (2) bekezdése alapján kiadott űrlapok kitöltési útmutatói bírnak. A segédlet szerepe inkább az államháztartásban pénzügyi-számviteli feladatkört betöltő szakemberek számára egy olyan segédanyag közzététele, amely az NGM munkatársainak szakmai véleményét mutatja be arról, hogy a jogszabályok és az űrlapok kitöltési útmutatója alapján a bemutatott gazdasági eseményeket hogyan kell szabályosan könyvelni, illetve az időközi tési jelentés/beszámoló űrlapjain, valamint az időközi mérlegjelentés 01R-A űrlapján szerepeltetni. Természetesen a kidolgozott elszámolások véleményünk szerint minden esetben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, így az azoktól történő eltérés is csak abban az esetben lehet indokolt, ha az eltérés jogszabályi rendelkezésekkel alátámasztható. XII. FEJEZET EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása Egy tési szerv az ellátottak élelmezésének biztosítása céljából egy vállalkozással keretszerződést köt három évre. A szerződés alapján a vállalkozó havonta jogosult egy előlegszámlát kiállítani. Az ételadagok kiszállítására a tési szerv hetente elküldött megrendelése alapján kerül sor. Ezek alapján a vállalkozás a végszámlát a tárgyhót követő hónap 5-éig küldi meg a tési szervnek. 1

2 A szerződés első hónapjában a vállalkozás forint + ÁFA összegű előleg számlát állított ki, amelyet a tési szerv megfizetett. A tési szerv fizetési számlájának nyitó egyenlege forint. Az ÁFA levonható. 2. Előleg: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 36511/ könyvviteli számlák helyett a (kiküldetési előleg esetén a ) könyvviteli számlát kell használni 2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint a) Nettó előleg a kifizetés alapján T36515 K b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T3641 K Az előleg a mérlegjelentés 01R-A. űrlapján: ESZKÖZÖK/FORRÁSOK a tárgyév elején nem Egyéb volumenváltozás Értékelés a tárgyidõszak végén C/III Forintszámlák C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/III/1 Adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 [=G+H+I+J+K] A hónap során a tési szerv összesen forint + ÁFA összegű megrendelést adott le. Az eredeti és módosított előirányzatok fedezetet nyújtanak a kötelezettségre (K332: forint, K351: ). 1. Kötelezettségvállalás a tési számvitel szerint a) Nettó érték T0021 K b) Általános forgalmi adó T0021 K A kötelezettségvállalás a tési jelentés/beszámoló 01. űrlapján: Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Rovat -szám módosított eredeti Vásárolt élelmezés K Szolgáltatási kiadások (= K ) 49 Működési célú előzetesen felszámított K általános forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K (= ) 60 Dologi kiadások (= ) K Költségvetési kiadások K1- (= K ) A tárgyhót megérkezett a vállalkozás végszámlája. 3. Szállítói számla a tési számvitel szerint a) Nettó érték T K T0022 K b) Általános forgalmi adó T K

4 T0022 K c) Nettó előleg teljesítésként T K d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T K Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint a) Nettó összeg (előleggel együtt) T52 K b) Előleg rendezése T4213 K c) Általános forgalmi adó: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 4. pont c)-f) alpontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a könyvviteli számla helyett a könyvviteli számlát kell használni 4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése T3641 K T4213 K A végszámla a tési jelentés/beszámoló 01. űrlapján: Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Rovat -szám módosított eredeti Vásárolt élelmezés K Szolgáltatási kiadások (= K ) 49 Működési célú előzetesen felszámított K általános forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K (= ) 60 Dologi kiadások (= ) K Költségvetési kiadások K

5 (= ) K8 A végszámla a mérlegjelentés 01R-A. űrlapján: ESZKÖZÖK/FORRÁSOK a tárgyév elején nem Egyéb volumenváltozás Értékelés a tárgyidõszak végén C/III Forintszámlák C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/III/1 Adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési kötelezettségek dologi kiadásokra H/I Költségvetési kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] A tési szerv átutalja a szállítónak a számla ellenértékét. 5. A számla kiegyenlítése a tési számvitel szerint 5

6 a) Nettó összeg (előleg nélkül) T K b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül) 6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül) T K T4213 K A végszámla kiegyenlítésének elszámolása a tési jelentés/beszámoló 01. űrlapján: Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Rovat -szám módosított eredeti Vásárolt élelmezés K Szolgáltatási kiadások (= K ) 49 Működési célú előzetesen felszámított K általános forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K (= ) 60 Dologi kiadások (= ) K Költségvetési kiadások K1- (= K ) A végszámla elszámolása a mérlegjelentés 01R-A. űrlapján: ESZKÖZÖK/FORRÁSOK a tárgyév elején nem Egyéb volumenváltozás Értékelés a tárgyidõszak végén C/III Forintszámlák C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák C/ PÉNZESZKÖZÖK

7 (=C/I+ +C/V) 147 D/III/1 Adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 165 E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési kötelezettségek dologi kiadásokra H/I Költségvetési kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] B) Szolgáltatás nyújtás elszámolása Egy tési szerv az ellátottjai étkeztetésének díját havonta kiszámlázza. A tárgyhónapban forint + ÁFA összegű számla kibocsátására került sor. Az eredeti és módosított előirányzatok tartalmazzák a bevételt (B405: forint, B406: forint). 1. Számlázott eladási ár a tési számvitel szerint a) Nettó érték T K b) Általános forgalmi adó T K Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint a) Nettó érték T3514 K b) Általános forgalmi adó T3514 K A követelés a tési jelentés/beszámoló 02. űrlapján: 7

8 eredeti módosított Rovatszám tési Követelés tési évet Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Működési bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) A követelés a mérlegjelentés 01R-A. űrlapján: ESZKÖZÖK/FORRÁSOK B B1-B a tárgyév elején nem Egyéb volumenváltozás Értékelés a tárgyidõszak végén D/I/4 Költségvetési követelések működési bevételre D/I/4/3 - ebből: tési követelések: ellátási díjak D/I/4/4 - ebből: tési követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó D/I Költségvetési követelések D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] Az ellátottak forintot befizettek a tési szerv házipénztárába. 8

9 3. A számla kiegyenlítése a tési számvitel szerint a) Nettó érték T005 K b) Általános forgalmi adó T005 K A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T3211 K A befizetés elszámolása a tési jelentés/beszámoló 02. űrlapján: eredeti módosított Rovatszám tési Követelés tési évet Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Működési bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) A befizetés elszámolása a mérlegjelentés 01R-A. űrlapján: ESZKÖZÖK/FORRÁSOK B B1-B a tárgyév elején nem Egyéb volumenváltozás Értékelés a tárgyidõszak végén C/II Pénztárak, csekkek, 46 betétkönyvek C/II/1 - ebből: forintpénztár C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/I/4 Költségvetési követelések működési bevételre D/I/4/3 - ebből: tési követelések: ellátási díjak D/I/4/4 - ebből: tési követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó D/I Költségvetési

10 követelések 160 D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 166 E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] C) Általános forgalmi adó elszámolás Egy tési szerv év elején az előző év utolsó ÁFA bevallási időszakára az adóbevallásában az alábbi tételeket szerepelteti: Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA: Felújítási célú fordított adózás alá tartozó ÁFA: Összesen ÁFA kiadás: ebből: arányosítás alapján levonható ÁFA: Kiszámlázott ÁFA: forint forint forint forint forint forint 45 napos halasztás a tárgyidőszakban figyelembe veendő ÁFA: forint A tési szervnek az előző időszakban az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény szerinti visszaigénylésre való jogosultsága megnyílt, az adófolyószámláján ÁFA adónemen forintot tartanak nyilván, melyet a tárgyidőszaki bevallásban érvényesít. Az ÁFA bevallás adatai alapján a tési szerv végrehajtja az előző évi könyvelésében szükséges rendezéseket. Az eredeti és módosított előirányzatok fedezetet nyújtanak a kötelezettségre és tartalmazzák a visszaigényelt ÁFA-t előirányzatként és követelésként (K352: forint, B407: forint). 18. Az általános forgalmi adó arányosítása az előzetesen felszámított általános forgalmi adó vissza nem igényelhető részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T843 K

11 Előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA összevezetése a pénzügyi számvitel szerint (a rendeletben nem szerepel) Az adófolyószámlán nyilvántartott visszaigényelhető ÁFA lecsökkentése a tési számvitel szerint (a rendeletben nem szerepel) 10. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a tési számvitel szerint (a fizetendő forint, valamint a levonható forint és a visszaigényelhető forint különbözeteként) Az adófolyószámlán nyilvántartott visszaigényelhető ÁFA lecsökkentése a pénzügyi számvitel szerint (a rendeletben nem szerepel) 11. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint T3642 K T0041 K T0022 K T4213 K T3642 K Az ÁFA fizetési kötelezettség a tési jelentés/beszámoló 01. űrlapján: Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Fizetendő általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) Költségvetési kiadások (= ) K K K Rovat -szám módosított eredeti K1- K Az ÁFA visszatérítési követelés megszüntetése a tési jelentés/beszámoló 02. űrlapján: 11

12 Követelés Sorszászám Rovat- tési évet tési eredeti módosított Általános forgalmi adó visszatérítése B Működési bevételek (= B ) 271 Költségvetési bevételek (= ) B1-B A rendezéseket a tési szerv nyitó mérlegszámláinak adatai a mérlegjelentés 01R-A. űrlapján (a tési szerv fizetési számlájának nyitó egyenlege forint, ennek és a kötelezettségnek a forrását az egyszerűség kedvéért a mérleg 176. során szerepeltettük): ESZKÖZÖK/FORRÁSOK a tárgyév elején nem Egyéb volumenváltozás Értékelés a tárgyidõszak végén C/III Forintszámlák C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/I/4 Költségvetési követelések működési bevételre D/I/4/5 - ebből: tési követelések: általános forgalmi adó visszatérítése D/I Költségvetési követelések D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]

13 176 G/IV Felhalmozott eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési kötelezettségek dologi kiadásokra H/I Költségvetési kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] A tési szerv befizeti a megállapított általános forgalmi adó összegét. A tárgyévi eredeti előirányzatok a K352 rovat tekintetében megegyeznek a tavalyi megállapított előirányzattal ( forint). Természetesen a pénzforgalom könyvelése már nem az előző időszak, hanem a tárgyév könyveiben szerepel. Az ÁFA fizetési kötelezettség teljesítése a tési jelentés/beszámoló 01. űrlapján: Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Fizetendő általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) Költségvetési kiadások (= ) K K K Rovat -szám módosított eredeti K1- K Az ÁFA fizetési kötelezettség teljesítése a mérlegjelentés 01R-A. űrlapján: ESZKÖZÖK/FORRÁSOK a tárgyév elején nem Egyéb volumenváltozás Értékelés a tárgyidõszak végén C/III Forintszámlák C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli

14 forintszámlák 58 C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] G/IV Felhalmozott eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési kötelezettségek dologi kiadásokra H/I Költségvetési kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] D) Behajthatatlan követelés elszámolása Egy önkormányzat megállapítja, hogy az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adóval kapcsolatos összesen forint összegű követelése közül az egyik forintos követelése elévül, e a követelést behajthatatlannak minősít. Az eredeti és módosított előirányzatok tartalmazzák a bevételt (B351: forint), módosításukra az önkormányzat szerint nincs szükség. 1. Behajthatatlan követelés a tési számvitel szerint 2. Behajthatatlan követelés a pénzügyi számvitel szerint T0041 K T843 K A behajthatatlan követelés a tési jelentés/beszámoló 02. űrlapján: Követelés Sorszászám Rovat- tési évet tési eredeti módosított Értékesítési és forgalmi adók 117 B (= ) ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Közhatalmi bevételek (= ) B Költségvetési bevételek B1-B A példa nem tér ki rá 14

15 (= ) A behajthatatlan követelés a mérlegjelentés 01R-A. űrlapján: ESZKÖZÖK/FORRÁSOK a tárgyév elején nem Egyéb volumenváltozás Értékelés a tárgyidõszak végén D/I/3 Költségvetési követelések közhatalmi bevételre D/I/3/5 - ebből: tési követelések: termékek és szolgáltatások adói D/I Költségvetési követelések D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] E) Követelés elengedése Egy önkormányzat forint összegű fizetendő térítési díj hátralékot szerepeltet a nyitó követelései között. Az önkormányzat ebből törvény felhatalmazása alapján a tárgy forintot elenged, a fennmaradó hátralék összegére pedig egy éves részletfizetést engedélyez. Az eredeti és módosított előirányzatok tartalmazzák a bevételt (B405: forint), módosításukra az önkormányzat szerint nincs szükség. 1. Követelés elengedése a tési számvitel szerint 2. Követelés elengedése a pénzügyi számvitel szerint T0041 K T86 K A követelés elengedés a tési jelentés/beszámoló 02. űrlapján: 15

16 Követelés Sorszászám Rovat- tési évet tési eredeti módosított Ellátási díjak B Működési bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) A követelés elengedés a mérlegjelentés 01R-A. űrlapján: ESZKÖZÖK/FORRÁSOK B B1-B a tárgyév elején nem Egyéb volumenváltozás Értékelés A példa nem tér ki rá a tárgyidõszak végén D/I/4 Költségvetési követelések működési bevételre D/I/4/3 - ebből: tési követelések: ellátási díjak D/I Költségvetési követelések D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] A részletfizetés a következő évre áthúzódó követelés összege a fennmaradó követelésből ezer forint, melynek átsorolása szükséges. Követelés átsorolása a tési számvitel szerint (a rendeletben nem szerepel) Követelés átsorolása a pénzügyi számvitel szerint (a rendeletben nem szerepel) T0041 K T K T3524 K

17 Az átsorolás a tési jelentés/beszámoló 02. űrlapján: Követelés Sorszászám Rovat- tési évet tési eredeti módosított Ellátási díjak B Működési bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) A elszámolása a mérlegjelentés 01R-A. űrlapján: ESZKÖZÖK/FORRÁSOK B B1-B a tárgyév elején nem Egyéb volumenváltozás Értékelés A példa nem tér ki rá a tárgyidõszak végén D/I/4 Költségvetési követelések működési bevételre D/I/4/3 - ebből: tési követelések: ellátási díjak D/I Költségvetési követelések D/II/4 Költségvetési évet követelések működési bevételre D/II/4/3 - ebből: tési évet követelések: ellátási díjak D/II Költségvetési évet követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]

18 F) Követelés értékvesztésének elszámolása Egy önkormányzat a gépjárműadó tekintetében a kötelezettek együttes minősítésén alapuló egyszerűsített értékelési eljárással állapítja meg az elszámolandó értékvesztés összegét. Az I. negyedévi elszámolást a gépjárműadóval kapcsolatos értékvesztés állománya forint. A II. negyedéves zárlati feladok során a részletező nyilvántartások alapján a várható megtérülésre vonatkozó százalékos mutatók szerint megállapított összeg forint. Az eredeti és módosított előirányzatok tartalmazzák a bevételt (B354: forint), módosításukra az önkormányzat szerint nincs szükség. A követelés nyitó összege forint, a II. negyedévre elszámolandó értékvesztés összege forint ( forint és a forint különbsége). 1. Értékvesztés a tési számvitel szerint T Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T843 Az értékvesztés a tési jelentés/beszámoló 02. űrlapján: K K Követelés Sorszászám Rovat- tési évet tési eredeti módosított Gépjárműadók (= ) B ebből: belföldi gépjárművek adójának 145 a helyi önkormányzatot megillető B része Termékek és szolgáltatások adói (= ) Közhatalmi bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) Az értékvesztés a mérlegjelentés 01R-A. űrlapján: ESZKÖZÖK/FORRÁSOK B B B1-B a tárgyév elején nem Egyéb volumenváltozás Értékelés A példa nem tér ki rá a tárgyidõszak végén D/I/3 Költségvetési követelések közhatalmi bevételre D/I/3/5 - ebből: tési

19 követelések: termékek és szolgáltatások adói 102 D/I Költségvetési követelések D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] G) Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása Egy tési szerv forintot adott át utólagos elszámolásra a házipénztárából a karbantartó munkakörben foglalkoztatott munkavállalójának a mindennapi működéshez szükséges havi karbantartási, kisebb javítási feladatok ellátására. Az ellátmánnyal a dolgozó a hónap utolsó pénztári munkanapjáig köteles elszámolni. A tési szerv házi pénztárának nyitó egyenlege forint. 1. Az elszámolásra kiadott összeg a pénzügyi számvitel szerint T36514 K Az előleg a mérlegjelentés 01R-A. űrlapján: ESZKÖZÖK/FORRÁSOK a tárgyév elején nem Egyéb volumenváltozás Értékelés a tárgyidõszak végén C/II Pénztárak, csekkek, 46 betétkönyvek C/II/1 - ebből: forintpénztár C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/III/1 Adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]

20 175 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] A munkavállaló a hónap utolsó pénztári napján elszámolt a kapott előleggel, ennek során forint összegű számlát mutatott be, amelyek jogcímei és összegei: Izzó és elem vásárlás: Fűnyíróhoz üzemanyag beszerzés: Kulcsmásolás: forint + ÁFA, összesen forint forint +ÁFA, összesen forint forint, ÁFA-t nem tartalmaz. A fennmaradó összeget a munkavállaló a házipénztárba befizette. Az eredeti és módosított előirányzatok fedezetet nyújtanak a kötelezettségekre (K312. és K337: forint, K351: forint). Az ÁFA levonható. 2. Az elszámoláskor a visszavett összeg a pénzügyi számvitel szerint T3211 K A felhasznált összeg a tési számvitel szerint a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (elem, izzó) a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (elem, izzó ÁFA-ja) a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (üzemanyag) a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (üzemanyag ÁFA-ja) a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (kulcsmásolás) T0022 K T022 K T0022 K T022 K T0022 K b) ként (elem, izzó) T K b) ként (elem, izzó ÁFA-ja) T K b) ként (üzemanyag) T K b) ként (üzemanyag ÁFA-ja) T K

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) Bevezetés... 4 A főkönyvi nyilvántartás... 4 A számlaosztályok tartalma... 4 Eszközök és források... 4

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 1 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere Befektetett eszközök

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere I. A számlaosztályok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben