Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz"

Átírás

1 Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner bnkszámlájár, kihez kiállítoták z Online-utlványt. Az utlványt befogdó Termékprtnernél hogyn történik z elszámolás? Kinek nevére állítht ki számlát Termékprtner? Aki kiállítot z utlványt (Inlernet), vgy ki z Online-utlványon szerepel, ki beválthtj? Készpénzes számlát, vgy átutlásos számlát, vgy utlvánnyl történt fizetés módot írjon számlár Termékprtner, hiszen z Inlernetől bnkszámlár érkezet pénz? Válsz Az Online-utlványok értékesítője (Inlernet Worldwide AG.) és z utlványokt elfogdó (Termékprtner) dózó különbözik egymástól, tehát két külön fél, válllkozás. Az utlványt megvásárló, (Törzsvásárló) későbbi vevő pedig hrmdik fél trnzkcióbn. A termékértékesítés, szolgálttásnyújtás Törzsvásárló és Termékprtner közöt jön létre. A Törzsvásárló z ellenértéket részben vgy egészben utlvánnyl fizeti meg Termékprtnernek. Ennek megfelelően z utlványt befogdó Termékprtner, vevő, tehát z utlvánnyl fizető Törzsvásárló nevére, címére állítht ki számlát, mivel z ügylet közötük vlósul meg. Az Áf tv. nem írj elő, hogy utlvánnyl, vgyis készpénz-helyetesítő eszközzel történő fizetés esetén kötelező lenne száml kiállítás, tehát h nyugt kiállításánk feltételei fennállnk és vevő nem kéri száml kiállítását, kkor nyugt kibocsátás is elégséges lehet. Az utlványt befogdó készpénz-helyetesítő eszközként (381) trtj nyilván könyvelésében z utlványokt. Ezt követően, minthogy z utlvány egyben kibocsátóvl szembeni követelést testesít meg, időszkonként vgy egyedileg átvezeti egyéb rövid lejártú követelésre (T 368 K 381). Amikor elszámol kibocsátóvl, megkpj z ellenértéket, kkor kivezeti könyveiből (T 384 K 368). A kérdésben fogllt információk szerint bár z utlvány kibocsátój és beváltój eltérő dólny kiállítot utlvány értéke mégsem kibocsátóhoz, hnem későbbi beváltó Termékprtnerhez érkezik be 2-3 npon belül. H z utlvány ellenértéke közvetlenül Termékprtnerhez folyik be, fentiekben részletezetektől eltérően nem készpénz-helyetesítőként jelenik meg z utlvány, hnem egyfjt elismervényként, z előrefizetés elismervényeként. Amennyiben z utlvány kibocsátás már konkrét termékértékesítéshez, szolgálttásnyújtáshoz kpcsolódot, z ellenérték még z utlvány beváltás előti befolyását vevőktől kpot előlegként (T 38 K 45) szükséges kimuttni. Az Inlernet z utlvány ellenértékét (szerződés szerint) fizeti ki, ezért semmiképpen nem z Inlernet részére kell kiállítni számlát, hiszen nem z Inlernet és Termékprtner közöt jöt létre gzdsági esemény, hnem mjd z utlványt beváltó Törzsvásárló és Termékprtner közöt.

2 Ebből dódón Törzsvásárló részére kell kiállítni számlát és utlvánnyl fizetés módot kell megjelölni. A Termékprtnerek Termékprtneri Szerződés (ot Pénzügyi dtok rovt) szerint mennyiben zt bejelölték fogdhtnk el utlványokt jogszerűen. A lejártig be nem váltot utlványokt lejárti htáridőt követően bevételként szükséges elszámolni (T 45 K 98). Számldási kötelezettség Az áf dólny z Áf tv. számldási kötelezetségre vontkozó áltlános szbály szerint köteles számlát kibocsátni belföldön és ellenérték fejében teljesítet termékértékesítéséről, szolgálttásnyújtásáról termék beszerzője, szolgálttás igénybevevője részére. (Áf tv (1) bekezdés.) (H z tőle eltérő más személy, vgy szervezet.) Az Áf tv-ben meghtározot számldási kötelezetség ennek megfelelően z ügylet teljesítéséhez (és nem termék beszerzőjének, szolgálttás igénybevevőjének fizetési kötelezetségéhez) kpcsolódik. Abbn z esetben, h felek külön nem állpodnk meg z előre fizetésről, de Törzsvásárló előre utl, szób sem jön z előleg száml kiállítás, vlmint z áf fizetése sem. Például: Termékprtner kiállít egy számlát ugusztus 15-vel, szeptember 30-i teljesítésről (időszk szeptember hónp), október 10-i pénzügyi teljesítésre. A Törzsvásárló már ugusztus hónpbn elutlj z összeget, de szerződés nem trtlmz z előre utlásról megállpodást felek közöt. Ebben z esetben szeptemberi dóbevllásbn kell szerepeltetni fizetendő dót, előleg számlát nem kell kiállítni! Az előlegfizetéshez kpcsolódó számldási kötelezetség (nem jogi személy) nem dólny áltl fizetet előleg tekintetében nem áltlános. A (nem jogi személy) nem dólny áltl fizetet előlegről nem kell számlát kibocsátni bbn z esetben, h z előleg összege (mely dót is trtlmz) 900 ezer forintnál kevesebb, és termék vevője, szolgálttás igénybevevője z előlegről nem kér számlát. Forrás: A száml, nyugt kibocsátásánk lpvető szbályi oldl

3 Utlványok felhsználásánk összehsonlítás Inlernet-Rendszeren belül Inlernet-Rendszeren kívül Törzsvásárló befizeti z utlvány összegét z Erste Bnkon keresztül személyes Inlernetes számlájár. 1. Törzsvásárló megrendeli z utlványokt z Inlernetől. 2. A vásárló megrendeli z utlványokt z utlvány forglmzójától. Törzsvásárló megrendeléssel egy időben kifizeti z utlványok ellenértékét. 3. A vásárló megrendeléssel egy időben kifizeti z utlványok ellenértékét. Törzsvásárló megrendeléssel egy időben Online-utlvány esetében személyes Webirodájáb megkpj z utlványokt. (Online-utlvány esetében kinyomttj másodpéldányt.) 4. A vásárló futár útján, több nppl megrendelés után megkpj z utlványokt. Termékprtner következő bnki npokbn bnkszámlájár megkpj z utlvány ( kedvezmény mértékével csökkentet) ellenértékét z Inlernetől. (független tól, hogy Törzsvásárló átvete-e z árut) 5. A Törzsvásárló Termékprtnernél z utlványt részben vgy egészben beváltj. 6. Termékprtner Törzsvásárló kérésére kiállítj z eldot áru, szolgálttás számláját oldl Vásárló z utlványt egészben beváltj. Eldó vásárló kérésére kiállítj z eldot áru, szolgálttás számláját. Az eldó vásárlóktól kpo t utlványokt összegyűjti és megküldi z utlvány forglmzó részére. Az utlvány forglmzó npon belül z utlványok összegét, kedvezmény mértékével csökkenteten kifizeti z eldó bnkszámlájár.

4 Utlványok összehsonlítás Inlernet Inlerneten kívül Rongálás és elvesztése esetén újr nyomtthtó, mennyiben érvényes, még felhsználhtó. Rongálás esetén érvényét elvesztése esetén nem pótolhtó. Nincs visszélési lehetőség, hiszen z utlványokon lévő kódok igzolják hitelességet, szerepel rjtuk megrendelő Törzsvásárló személyi igzolvány szám, ezért beváltó személye ellenőrizhető. Hmisíthtó Ft összeg felet tetszőleges összegben rendelhetőek, több tetszőleges részletben beválthtók. A ppírlpú utlványok csk bizonyos névértékeken rendelhetőek, nem fizethetőek ki velük pontos vásárlás összege. A ppírlpú utlvány címzethez szállítás esetén, sok esetben z érték mit értékszállító céget kell megbízni mgs járulékos költségek mellet. A Termékprtner sját mg, önként jánl fel, egy áltl meghtározo t árengedményt, melynek 90%- visszkerül jutlékok és vissztérítések formájábn Törzsvásárlókhoz. Az utlvány kibocsájtój z áltl tetszőlegesen meghtározot kezelési költséget számít fel, tehát beváltóhely névértéknél lcsonybb összeget kp vissz. Az Online-utlványok ellenértékét z Inlernet megrendelést követő első bnki npon átutlj beváltóhelynek, vgy zonnl megrendelés pillntábn jóváírj Termékprtner Webirodájábn, melyből jövőbeli jutlékok kifizethetőek. Ez nnyit jelent gykorltbn, hogy legtöbbször kereskedő előbb megkpj pénzét, mint hogy Vásárló beváltná zt termékre, vgy szolgálttásr. Ezzel Termékprtnerek pénzeszköz állomány növekszik és nem z Online-utlvány kibocsájtój trtozik Termékprtner kereskedőnek, hnem Termékprtner kereskedő trtozik Vásárlónk. A beváltóhely gykrn csk hvont egyszer juttj vissz ppírlpú utlványokt kibocsájtóhoz, ki csk ezt követően utlj vissz z utlványok ellenértékét kezelési költséggel csökkenteten, legtöbb esetben 30 np fizetési htáridővel. Ilyen esetben kereskedőnek, vgy szolgálttónk 60 npig is állht pénze z utlványbn, ezzel pénzeszközeinek egy része le vn kötve. Az Online-utlványok esetén megrendeléstől számítot kettő év felhsználhtóság. Áltlábn egy éven belül lehet felhsználni, vgy dot év december 31ig, mely csökkenti felhsználás ruglmsságát. 4. oldl veszti,

5 Péld egy Online-utlvánnyl történt vásárlásr: Törzsvásárló vásárlásánk összege: Ft Termékprtner árengedménye: 15% Törzsvásárló sját Webirodájából megrendeli Termékprtnerhez z Inlernet-online utlványt, minek teljes összege Ft. A piros körrel körülrjzolt résznél Törzsvásárló z utlvány megrendelésekor rendelkezésére álló fogllóját vételárb beszámítj. Így Törzsvásárló Jutlékszámlájából, z Utlványszámlájáról és z Inlernet számlájáról (h ezeken számlákon nem állt elég összeg rendelkezésre, bbn z esetben z Inlernet felé bnki befizetést eszközöl) teljesítete z utlvány kifizetését. Az Inlernet z összeget elindítj Termékprtner áltl megdot, válllkozásához trtozó és szerződésben rögzítet bnkszámlszámr. Hogy ne kelljen bnki költségeket növelni, ezért z Inlernet Termékprtner ÁFA-vl növelt árengedményét és bnki utlási költséget z utlás összegéből levonj és ezekkel költségekkel csökkentet összeget utlj át Termékprtner számlájár. 5. oldl

6 Ezek z összegek: Árengedmény összege ÁFA-vl növelve: Ft ( *(15%*27%)) Utlás összege bnk költségének levonás előt: Ft = Ft Bnki utlás költsége z utlás összegére vontkozttv (0,33%-): 436 Ft Utlás összege: Ft 436 Ft= Ft! Törzsvásárló vásárláskor viszi mgávl sját Online-utlvány másoltát: Törzsvásárló Online utlvány másolt (1. Ábr) A Termékprtner z lább felsorolt dokumentumokt kpj meg Termékprtneri webirodájáb: Termékprtner Online utlvány másolt (2. Ábr) Az lábbi dokumentumokt jvsoljuk könyvelésre ledni: Teljesítési igzolás (termékprtneri Webirodából letölthető) Bnki költség továbbhárításáról száml (termékprtneri Webirodából letölthető) (Mivel száml brutó összege már levonásr került, ezért A száml pénzügyi teljesítést nem igényel megjegyzéssel kerül kiállításr) Elektronikus száml közvetítői jutlékról (termékprtneri Webirodából letölthető) (Mivel száml brutó összege már levonásr került, ezért A száml pénzügyi teljesítést nem igényel megjegyzéssel kerül kiállításr) Inlernet Online-utlványok nyilvántrtás (lsd. lább) 6. oldl

7 Törzsvásárló Online-utlvány másolt (Törzsvásárló nevét és személyi igzolvány számát kitkrtuk z utlvány másoltáról, mit z utlvány természetesen trtlmz.) 1. Ábr: Törzsvásárló Online-utlvány másolt. 7. oldl

8 Termékprtner Online-utlvány másolt (Törzsvásárló nevét és személyi igzolvány számát kitkrtuk z utlvány másoltáról, mit z utlvány természetesen trtlmz.) 2. Ábr: Termékprtner Online-utlvány másolt. Termékprtner bnkszámlájár érkezik Termékprtner számlát kp Árengedmény összege ÁFA-vl növelve 0 Ft Ft Bnki utlás költsége 0 Ft 436 Ft Utlás összege Ft 0 Ft Összesen Ft Ft A Termékprtner megkp (bnkszámlár és számlábn) összesen Ft-ot! ( Ft Ft) 8. oldl

9 Inlernet-online-utlványok nyilvántrtásánk jvsolt dti: Inlernet Online-utlvány zonosító (pl.: HU ) Törzsvásárló neve Inlernet Online-utlvány összege Inlernet Online-utlvány kiállításánk dátum Inlernet Online-utlvány érvényessége Inlernet Online-utlvány beváltásánk dátum Inlernet Online-utlvány beváltáskor igénybe vet szolgálttás száml zonosítój Inlernet Online-utlvány beváltáskor igénybe vet szolgálttás száml összege Inlernet közvetítői jutlékszáml zonosítój Inlernet közvetítői jutlékszáml összege Htályos jogszbályok Az áltlános forglmi dóról szóló évi CXXVII. törvény (Áf tv.) A számlázássl kpcsoltos szbályokt z Áf tv. X. fejezete ( ) trtlmzz. 9. oldl

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Üzletszabályzatunk és segítség az oldal használatához (magyar nyelven)

Üzletszabályzatunk és segítség az oldal használatához (magyar nyelven) Üzletszabályzatunk és segítség az oldal használatához (magyar nyelven) A megrendelés az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok alapján a 2001.évi CVIII. törvénynek megfelelően történik.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

Általános Vásárlási feltételek

Általános Vásárlási feltételek Általános Vásárlási feltételek Jelen Általános Vásárlási Feltételek (továbbiakban: Általános Vásárlási Feltételek; ÁVF; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás jelen weboldal üzemeltetője

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Prémium egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Prémium egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2015.04.13-tól ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Prémium egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás különös feltételei Jelen feltételek (jelzőszám: SV/04/2015/2) az ERSTE Vienna Insurance

Részletesebben

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Bar-listás? Nyugdíjas és pénzre van szüksége? Nem kap hitelt?

Bar-listás? Nyugdíjas és pénzre van szüksége? Nem kap hitelt? Bar-listás? Nyugdíjas és pénzre van szüksége? Nem kap hitelt? 1 A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatója a fogyasztói csoportokról 2 3 Kérdezzen mielőtt dönt! A bankok elutasítják? BAR lista nem akadály!

Részletesebben

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ online áruházában (www.jokozerzetkozpont.hu/shop) leadott megrendeléssel Ön a Jó Közérzet Központ Kft. vásárlója lesz. Kérjük,

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben