- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát."

Átírás

1 - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk. Először Pénzügyi Bizottság módosító indítványát teszem fel szvzásr, ki jvsolj elfogdásr, kérem szvzzon! A Képviselő-testület 2 igen szvzttl, 19 trtózkodás mellett elvetette Pénzügyi Bizottság módosító jvsltát. A Beruházási Bizottság jvsltávl ki egyetért, kérem szvzzon! A Képviselő-testület 4 igen szvzttl, 17 trtózkodás mellett elvetette Beruházási Bizottság módosító jvsltát. 14 ór 05 perckor Eszes Zoltán meg j ö t t. Létszám: 22 fő. A Péti Rzönkormányzt módosító indítványit teszem fel szvzásr egyenként következők szerint. Aki egyetért velük, kérem szvzzon! "Tisztázni kell víz- szervesnyg bevitelének rányát, melyet htóságokkl egyeztetni kell." A Képviselő-testület 1 igen szvzttl, 21 trtózkodás mellett nem fogdt el módosító jvsltot. - "A Nitrogénművek Rt áltl kibocsátott vizet nem lehet becslsel megállpítni - mérni kell!" A Képviselő-testület 2 igen szvzttl, 20 trtózkodás mellett nem fogdt el módosító jvsltot. - "A beruházáshoz vló hozzájárulás összegénél - h megvlósul - nem lehet köbméterek rányát figyelembe venni, hnem bevitt szervesnvcr mennyiségének rányábn, úgy, minél többet visz be z egyik fél, nnál kevesebb legyen hozzájárulás mértéke!" A Képviselő-testület 1 igen szvzttl, 21 trtózkodás mellett nem fogdt el módosító jvsltot. - "A jelenlegi rendszer intenzifikálásávl megoldhtó szennyvíztisztítás, de ezt műszkilg is lá kell támsztni (htósági szkvéleménnyel) " A Képviselő-testület 1 igen szvzttl, 21 trtózkodás mellett nem fogdt el módosító jvsltot. - A régi csepegtetőtestes tisztító további hsználhtóságánk véleményezére szintén htósági szkvélemény kell!

2 - 44- A Képviselő-testület 1 igen szvzttl, 21 trtózkodás mellett nem fogdt el módosító jvsltot. Felteszem szvzásr Pénzügyi Bizottság második módosító indítványát, mely szerint z eredeti htározt-tervezet elfogdását jvsolj. Aki ezzel egyetért, kérem szvzzonl A Képviselő-testület 15 igen szvzttl, 2 nem szvzttl, 5 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 20/1996. (II, 29.) sz képviselő-testületi htározt: Várplot Város Önkormányztánk Képviselő-testülete z OMS Hungári Víz Szennyvíz Technológi Tervező, Főválllkozó, Szolgálttó Kft. jánltát elfogdó 310/1995. (XI. 3.) számú htároztot - mely Pétfürdő vontkozásábn 1440 m 3/np kpcitású szennyvíz-tisztítómű kiszolgáló egységeinek engedélyezi kiviteli tervei elkzítére irányult - visszvonj. A Képviselő-testület Várplot Város Önkormányzt Nitrogénművek Rt. között kötendő megállpodást - mely Nitrogénművek Rt. tuljdonábn lévő szennyvíztiztító telep közös rekonstrukciójár, vlmint felújított szennyvíztisztítótelep Nitrogénművek Rt. áltli htároztln időre szóló üzemeltetére vontkozik j óváhgyj. Felhtlmzz Polgármestert megállpodás láírásár. Egyidejűleg megbízz Polgármestert, jóváhgyott megállpodás lpján szennyvíztisztító telep rekonstrukciós költségeiből z önkormányztot terhelő összeg finnszírozási feltételeiről módjáról Nitrogénművek Rt-vel megállpodást kössön. Htáridő: zonnl 7.) Az tuljdonb kerülő bérlemények víz- cstorndíjánk lkás nem lkás céljár szolgáló helyiségek bérlőire vló áthárításáról szóló 15/1991. (V. 27.) számú rendelet felülvizsgált (28) Visszveszem npirendre 28-s számú nygot, vitát ismételten megnyitom. Dr. S z b ó Gyul: Elmondom, nekünk milyen problémánk volt z Egzségügyi Bizottságbn, háth segít döntben. Az volt gondunk, eddig szobszám lpján volt díj kivetve, most területrányosn vn. Egyik sem jellemzi vízfogysztást, ezért nem tudtunk egyetérteni. Az elkerülte

3 - 45- figyelmünket, végsősoron ezt kormányrendelet írj elő, így kell figyelembe venni. H előírj, kkor nincs különösebb vitár lehetőségünk. Nem tudom, honnn veszitek szobszámrányos fizett, de én m 2-rányosn fizetem mindig lkbért fűtt is egy táblázt lpján. F 1 u s s v Sándor: Összesen 100 lkás körüli, mit Közüzemi Válllt szerint érint. Igzságos megoldás nincs, igzságot vízmérő ór szolgáltt. B á t o r Antl: Ügyrendi jvsltom voln, szvzzunk! Az előterjeszt tárgyi rzébe "kerülő 1 helyett "mrdt" szót kellene írni, tehát tuljdonbn mrdt nem kerülő. Nyilván át lett másolv másik nygból. J á n o s i n é Izsó Ildikó: Ez szöveg ennek rendeletnek megneveze, mit most felülbírál testület htályon kívül helyez. Aki rendelet-tervezetet elfogdj, kérem szvzzon! A Képviselő-testület 19 igen szvzttl, 3 trtózkodás mellett következő rendeletet lkott: Várplot város Képviselő-testületének 4/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e Az tuljdonb kerülő bérlemények víz- cstorndíjánk lkás nem lkás céljár szolgáló helyiségek bérlőire vló áthárításáról szóló 15/1991. (V. 28.) számú rendelet felülvizsgált (Rendelet szövege jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 8.) A Cshline Brókerház jánlt állmi cégek rzvényeinek kárpótlási jegyekre történő cseréjére (39) T ö r z s ö k Károly: Tisztelt Képviselő-testület! A legutóbbi rendkívüli testületi ülen dtm szóbn tájékozttást, zót írásbn is megérkezett Cshline Brókerház jánlt rendelkezre álló rzvénycsomg hsznosításávl kpcsoltosn. Hétfői nppl még Pénzügyi Bizottság ülét megelőzően beérkezett ugynrr egy másik brókerház jánlt, Vektor Rt-é. A két jánlt kezdetlegesnek mondhtó szerződ-tervezete,

4 megállpodás-tervezete került kiosztásr. A megállpodás tervezetek ebben z állpotbn most vnnk, termzetesen nem tekinthetők véglegesnek nem tekinthetők elfogdhtónk sem. Én bbn látom testület állásfogllásánk lényegét, 2. számú htározttervezetet támogtj-e, mely szerint minden egyes esetben testület külön htározttl dönt rról, állmi privtizációb belépett-e kárpótlási jegyeivel, vgy rról dönt, kárpótlási jegyeit vlmelyik brókerházon keresztül egy csomgbn megpróbálj gyorsn lehetőleg ebben z évben kzpénzzé tenni. Erre vontkozik mindegyik jánlt. L e s z k o v s z k i Tibor: Bizottsági állásfogllásokt kérek! F l u s s y Sándor: Ez egy bonyolult ügy. A Cshline-nl kpcsoltbn mi úgy hoztunk 6 igen szvzttl egy htároztot, mert én zt hllottm szkértőktől, ez nem biztos, bejön testületi ülre, ugynis z ül elején kptuk kézhez. Volt is bizottsági tg, ki jvsolt, ne tárgyljuk. Én zért jvsoltm többséggel együtt tárgylásr, mert éreztem, egy htároztot hozhtunk áltlános érvénnyel. Hoztunk egy htároztot, mely következőképpen hngzik: "Várplot város Képviselő-testületének Jogi Ügyrendi Bizottság következő jvsltot teszi Képviselőtestületnek: Várplot város Képviselő testülete felkéri Törzsök Károly lpolgármestert, folytsson további tárgylásokt rr vló tekintettel is, kárpótlási ügyeket ne csupán három nyereséget hozó trnzkció, hnem ténylegesen megtrtndó tényleges hozmot biztosító rzvény vásárlásár is fordíthss z Önkormányzt.11 Ennek rövid értelme z, már volt több olyn trnzkciónk, hol kizárólg kárpótlási jegynek egy bizonyos eldásár z eldássl szerzett vgyonrz továbbdásár ebből vlmelyest kárpótlási jegy tényleges értékéhez viszonyított árfolymnyereségre törekedtünk. Arr gondoltunk, h igzán jó üzlet kínálkozik, megmrdó, még meglévő nem túl ngy számú kárpótlási jegyet kár fordíthtnánk olyn befektetre is, melyik jövőben tényleges hozmot biztosítn. Ellentétben Municiplnál, hozmról beszél, holott z kció nem egyéb, mint egy egyszerű árfolym nyereségre törekvő trnzkció. Ehhez képest jvsoltuk mi zt nélkül, mgáról két jvsltról tudtunk voln, mert zért ez ngyobb horderejű ennél. B á t o r Pénzügyi Polgármester legkedvezőbb Antl: Bizottság 7 igen szvzttl jvsolj úrnk testületnek, Polgármester lehetőséget hsználj ki két jánlt közül. T ö r z s ö k Károly: A két jánlt közül Vektor sokkl jobb hozmot hoz. Én megértem Jogi Bizottságnk zt z ggodlmát, ezzel befgysztjuk úgy kárpótlási jegyeinket, h bármelyik megállpodást fogdjuk el, mi vgyonúnktól elég gyors megszbdulást eredményez kzpénzzé válik kármilyen

5 - 47- árfolymon, mivel itt rról vn szó, áltlunk nem befolyásolhtó árfolymon történnek ezek z üzletkötek. Az Önkormányzt végül is z egyedi eljárási körbe jegyezte DÉMÁSZ rzvényeket, mi ebbe körbe most jelenleg nem trtozik. Hsonló konstrukció várhtó ebben z évben, hírlik többi ármszolgálttó területéről, vlószínű MÓL területéről is lesz rzvény. Ami előnye lehet ennek megállpodásnk, z z, z nem csk nyilvános pályáztokon, hnem zárt körű pályáztokr is ezek brókerházk be tudják vinni kárpótlási jegyeket bizonyos mértékig szkmi tnácsdássl tudnk felénk élni, melyik jobb befektet. Mindegyikkel tárgylv - zok siker-díjzások, melyeket kérnek megállpodás-tervezetben - z ő álláspontjuk z, ebbe lehet még z önkormányzt számár további eredményeket dni. Jött Vektortól egy rzletesebb szerződ, mit Jogi Bizottságnk át tudok dni következő ül előtt. Egy éven belül h nem tudj értékesíteni, kkor visszdj nekünk kárpótlási jegyet. Itt brókerház érdekei sérülnek. Kérd, vélemény? Vitár bocsátom z nygot. Mi is további tárgylásokt jvsolunk. Legyen közös sikerélmény kockázt is. T ö r z s ö k Károly: A rendkívüli ülek összehívását ezzel elkerülni nem tudjuk, mert nevünkben nem lehet eljárni. D o m o k o s István: Csk rr szeretném felhívni figyelmet, ngyon figyelni kell olynr, ne od cstlkozzunk, hol többségben külföldiek vnnk benn egy cégben. Nem szeretnék hozzájárulni hhoz, külföldi kézbe kerüljön pénzünk. Aki egyetért Cshline Bróker Kft. jánltávl, kérem szvzzon! A Képviselő-testület 22 igen szvzttl következő htároztot hozt: 21/1996. (11.29.) sz. Képviselő-testületi htározt: 1.) Várplot Város Képviselő-testülete Cshline Bróker Értékppírforglmzó Befekteti Kft. jánltát z Önkormányzt tuljdonábn lévő kárpótlási jegyeknek z Állmi Privtizációs Vgyonkezelő Rt. áltl kijelölt állmi cégek rzvényeire történő cseréjében vló közreműködre megszerzett rzvények értékesítére elfogdj. Felhtlmzz Polgármestert, z előterjesztett megállpodás tervezetet következő módosításokkl láírj: - A 3.2 pont második mondt következőre változzon: "A rzvényjegyzben kárpótlási jegy-rzvény csere

6 lebonyolításábn polgármester vgy z áltl megbízott személy közreműköde is szükséges". A 3.6 pont egzüljön ki "konzultálv polgármesterrel (lpolgármesterrel)". - A 4.2 pont új szövege: "A sikerdíj 3.4 pontbn grntált kzpénzbevétel fölötti bevétel után illeti meg Cshline Bróker Kft-t. A sikerdíj mértéke kárpótlási jegy clmletértékeének %- közötti bevétel esetén z 50 % fölötti rz 30 % -, %- közötti bevétel esetén z 50 % fölötti rz 35 %-, %- közötti bevétel esetén z 50 % fölötti rz 40 %-, %- közötti bevétel esetén z 50 % fölötti rz 50 %-. Az 5.2 pontbn "közgyűlének vgy illetékes bizottságánk" szövegrz értelemszerűen "Képviselőtestületének" szövegrzre módosuljon. 2.) Felkéri Képviselő-testület Polgármestert, megállpodás láírás előtt folytsson további tárgylásokt z Önkormányzt rzesedének növele érdekében. Amennyiben tárgylások nem hoznk újbb eredményeket, úgy megállpodást z 1.) pontbn elfogdott rzesed szerint kösse meg. 3.) Felhtlmzz Képviselő-testület Polgármestert megállpodás lpján elhtározott rzvények jegyzére, kárpótlási jegy - rzvény csere lebonyolításár. Htáridő: z 1.) 2.) pontr: március ) pontr: folymtos Flussy Sándor 14 ór 29 perckor kiment. Létszám: 21 fő 8.) érdekből jutttott lkások elidegenítre történő kijelöle (38) Bizottsági vélemények ismertetét kérem. Dr. S z b ó Gyul: Egzségügyi, Szociális Lkásügyi Bizottság 7 igen szvzttl egyetért 6 lkás elidegenítével benne lkó bérlők rzére. B á t o r Antl: Pénzügyi, Ellenőrző, Vgyongzdálkodási Ellátásszervezi Bizottság z I-VI. sz. htározti jvsltokbn szereplő 6 lkás elidegenítét benne lkó bérlők rzére 7 igen szvzttl elfogdásr jvsolj Képviselőtestületnek.

7 - 49- A Képviselő-testület 18 igen szvzttl, mellett következő htároztot hozt: 22/ trtózkodás (II. 29.) sz képviselő-testületi htározt: Várplot Város figyelemmel rr, lkás tuljdonábn álló lkások vlmint elidegenítükről szóló rendelet 36/B fogllt feltételek teljesíétét Várplot, Rákóczi Ferenc u. 14. Képviselő-testülete bérlője z Önkormányzt helyiségek bérletéről, 35/1993. (XII. 21.) számú /3/ /4/ bekezdében válllt - II/7. szám ltti érdekből jutttott tuljdonú bérlkást elidegenítre kijelöli zzl, kijelöl polgámresterrel kötendő külön szerződ megkötének npján lép érvénybe. Felhívj z tuljdonú bérlkások értékesítével megbízott Várploti Közüzemi Vállltot, kijelöl érvénybelépének npjától számított 30 npon belül 35/1993. (XII. 21.) számú rendelet / bekezdée szerinti értékesíti jánltot tegye meg z elővásárlási jog gykorlásár jogosult bérlő(k)nek. Tekintettel rr, lkásr vontkozó bérleti jogviszony időtrtm még nem hldj meg tíz évet, z dásvételi szerződben év június hó 30. npjáig visszvásárlási jogot kell kikötni. Htáridő külön szerződ, megkötére: március 31. Htáridő: vételi jánlt megtételére: külön szerződ megkötét követő 3 0 np Felelős: Tóth Kálmán, Várploti Közüzemi Válllt igzgtój A Képviselő-testület 19 igen szvzttl, 2 trtózkodássl következő htároztot hozt: 23/1996. (II. 29.) sz képviselő-testületi htározt: Várplot Város Képviselő-testülete figyelemmel rr, lkás bérlője z Önkormányzt tuljdonábn álló lkások helyiségek bérletéről, vlmint elidegenítükről szóló 35/1993. (XII. 21.) számú rendelet 3 6/B /3/-/4/ bekezdében fogllt feltételek teljesíétét válllt - Várplot, Erdődy Pálffy Tmás u. 40. fsz. 3. szám ltti érdekből jutttott tuljdonú bérlkást elidegenítre kijelöli zzl, kijelöl polgármesterrel kötendő külön szerződ megkötének npján lép érvénybe. Felhívj z tuljdonú bérlkások értékesítével megbízott Várploti Közüzemi Vállltot, kijelöl érvénybelépének npjától számított 30 npon belül 35/1993. (XII. 21.) számú rendelet 34. 1J bekezde szerinti

8 értékesíti jánltot tegye meg z elővásárlási jog gykorlásár jogosult bérlő(k)nek. Tekintettel rr, lkásr vontkozó bérleti jogviszony időtrtm még nem hldj meg tíz évet, z dásvételi szerződben év június hó 28. npjáig visszvásárlási jogot kell kikötni. Htáridő külön szerződ, megkötére: március 31. Htáridő: vételi jánlt megtételére: külön szerződ megkötét követő 3 0 np Felelős: Tóth Kálmán, Várploti Közüzemi Válllt igzgtój A Képviselő-testület 19 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 24/1996. (II. 29.) sz képviselő-testületi htározt: Várplot Város Képviselő-testülete figyelemmel rr, lkás bérlője z Önkormányzt tuljdonábn álló lkások helyiségek bérletéről, vlmint elidegenítükről szóló 35/1993. (XII. 21.) számú rendelet 3 6/B /3/ /4/ bekezdében fogllt feltételek teljesítét válllt - Várplot, Korompy u. 5. 1/7. szám ltti érdekből jutttott tuljdonú bérlkást elidegenítre kijelöli zzl, kijelöl polgármesterrel kötendő külön szerződ megkötének npján lép érvénybe. Felhívj z tuljdonú bérlkások értékesítével megbízott Várploti Közüzemi Vállltot, kijelöl érvénybelépének npjától számított 30 npon belül 35/1993. (XII. 21.) számú rendelet 34. /V/ bekezde szerinti értékesíti jánltot tegye meg z elővásárlási jog gykorlásár jogosult bérlő(k)nek. Tekintettel rr, lkásr vontkozó bérleti jogviszony időtrtm még nem hldj meg tíz évet, z dásvételi szerződben év jnuár hó 4. npjáig visszvásárlási jogot kell kikötni. Htáridő külön szerződ, megkötére: március 31. Htáridő: vételi jánlt megtételére: külön szerződ megkötét követő 3 0 np Felelős: Tóth Kálmán, Várploti Közüzemi Válllt igzgtój A Képviselő-testület 19 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 25/1996. (II. 29.) sz képviselő-testületi htározt: Várplot Város Képviselő-testülete - figyelemmel rr, lkás bérlője z Önkormányzt tuljdonábn álló lkások helyiségek bérletéről, vlmint elidegenítükről szóló 35/1993. (XII. 21.) számú

9 - 51- rendelet 36/B /3/-/4/ bekezdében fogllt feltételek teljesítét válllt - Várplot, Erdődy Pálffy Tmás u. 21. VI/19. szám ltti érdekből jutttott tuljdonú bérlkást elidegenítre kijelöli zzl, kijelöl polgármesterrel kötendő külön szerződ megkötének npján lép érvénybe. Felhívj z tuljdonú bérlkások értékesítével megbízott Várploti Közüzemi Vállltot, kijelöl érvénybelépének npjától számított 30 npon belül 35/1993. (XII. 21.) számú rendelet 34. /7/ bekezde szerinti értékesíti jánltot tegye meg z elővásárlási jog gykorlásár jogosult bérlő(k)nek. Tekintettel rr, lkásr vontkozó bérleti jogviszony időtrtm még nem hldj meg tíz évet, z dásvételi szerződben év jnuár hó 29. npjáig visszvásárlási jogot kell kikötni. Htáridő külön szerződ, megkötére: március 31. Htáridő: vételi jánlt megtételére: külön szerződ megkötét követő 3 0 np Felelős: Tóth Kálmán, Várploti Közüzemi Válllt igzgtój A Képviselő-testület 19 igen szvzttl, mellett következő htároztot hozt: 26/ trtózkodás (II. 2 9.) sz képviselő-testületi htározt: Várplot Város Képviselő-testülete figyelemmel rr, lkás bérlője z Önkormányzt tuljdonábn álló lkások helyiségek bérletéről, vlmint elidegenítükről szóló 35/1993. (XII. 21.) számú rendelet 36/B /3/-/4/ bekezdében fogllt feltételek teljesítét válllt - Várplot, Honvéd u. 4. II/9. szám ltti érdekből jutttott tuljdonú bérlkást elidegenítre kijelöli zzl, kijelöl polgármesterrel kötendő külön szerződ megkötének npján lép érvénybe. Felhívj z tuljdonú bérlkások értékesítével megbízott Várploti Közüzemi Vállltot, kijelöl érvénybelépének npjától számított 30 npon belül 35/1993. (XII. 21.) számú rendelet 34. /7/ bekezde szerinti értékesíti jánltot tegye meg z elővásárlási jog gykorlásár jogosult bérlő(k)nek. Tekintettel rr, lkásr vontkozó bérleti jogviszony időtrtm még nem hldj meg tíz évet, z dásvételi szerződben év július hó 31. npjáig visszvásárlási jogot kell kikötni. Htáridő külön szerződ, megkötére: március 31. Htáridő: vételi jánlt megtételére: külön szerződ megkötét követő 3 0 np

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: - 09- A Képviselő-testület 8 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 27/997. (IV. 24.) számú képviselő-testületi htározt: Várplot Város Önkormányzti Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

jegyzéke. A Bizottság e módosítást 7 igen szavazattal elfogadásra szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra- javasolja a

jegyzéke. A Bizottság e módosítást 7 igen szavazattal elfogadásra szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra- javasolja a Módosító jvslt: A htározti jvslt 2.) pont hrmdik bekezdése következőképpen egészüljön ki: Kerüljön összeállításr rendelet mellékleteiként forglomképtelen, korlátozottn forglomképes, forglomképes és válllkozói

Részletesebben

Én ebből az egész ügyből azt vonom le, hogy ha a Főépítész

Én ebből az egész ügyből azt vonom le, hogy ha a Főépítész -77- Én ebből z egz ügyből zt vonom le, h Főépítz úr egyértelműen pozitív szkvéleményt d márpedig közöttünk ő ebben z egyedüli szkember kkor ezt el kellene fogdni mi z épület elhelyezét megjelenét jelenti.

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés:

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés: Villmos Tárgy: Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítás földgáz energi beszerzésére Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Véleményező Biz.: Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tervezett

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezetet.

javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezetet. 41 eredeti rendelet 12. át érinti nem jvsolj elfogdásr Képviselőtestületnek, így z dó mértéke mrdjon továbbr is z 1.000, Ft/fő sttisztiki állományú létszám után. Városrendezési és Kommunális Bizottság

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK. módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet módosításáról.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK. módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet módosításáról. V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 2007. MÁRCIUS 28. SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALO M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 12/2007.(III.29.)ÖKT.r. A 2006. évi zárszámdásról 4. 13/2007.(III.29.)ÖKT.r.

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen Európ Tnács Egyezmény Sorozt - 201. sz. Az Európ Tnács Egyezménye A gyermekek védelméről szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen Lnzrote - 2007.10.25. 2 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK 1. számú melléklet Felolvsólp Fővárosi Önkormányzt Idősek Otthon (1102 Budpest, Hlom u.31.) 1103 Budpest, Gergely utc 85-87. sz. ltti részlegben A és B épületek, vlmint

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

-90- fizessen. Ne én velem fizettessék meg és még azzal a kétezer lakossal, akik becsületesen fizető állampolgárok.

-90- fizessen. Ne én velem fizettessék meg és még azzal a kétezer lakossal, akik becsületesen fizető állampolgárok. -90- jön szociális rendeletünk és meg lesz htározv egy fő után mennyi támogtást tudunk dni. Szigorún, keményen kell kötni melegvizet, mert ez nem kötelező szolgálttás. Ebben htározottn lépni kell és vn

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXII. törvény Munk Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK törvény htály 1. 2 E törvény htály h nemzetközi mgánjog szbályi eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyn munkviszonyr,

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

(V.29.) számú képviselő-testületi határozat:

(V.29.) számú képviselő-testületi határozat: - 111-3.) Aggályos lehet z önkormányzti érdek. Az önkormányztnk nem áll érdekében olyn megállpodás, mely nem szolgálj z önkormányzt érdekeit. 4.) Súlyos etiki kifogások merülhetnek fel z önkormányzttl

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

75- Egyébként ,-Ft-ot jelentene a vételár, a\nivel 2 telek kialakítható. A másik telek értékesítésével ennel az árnak a

75- Egyébként ,-Ft-ot jelentene a vételár, a\nivel 2 telek kialakítható. A másik telek értékesítésével ennel az árnak a - 75- vlmivel kevesebbet is meghtározni, mert zért z lenne jobb, h terület rendeződne. Arr hívnám fel figyelmet, mit Kricsflussy Úr jelzett, egyébként, mint z láthtó térképen nincs félj elölve z z út,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 23. szám 2009. deemer 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 287/2009. (XII. 10.) Ö.h. A települési

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

BÉRLETISZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről dr. Márffy Mári (n,: Schwrher Mári, 1029 Budpest, Orom u. 11. sz. ltti lkos) és dr. Tóth Csb (n.: dr. Márfry Mári, 1012 Budpest, Logodi u.57. sz. ltti lkos),

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

-49- községalakítást viszont támogatni tudjuk. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatait, amik a kórházi ellátással, a

-49- községalakítást viszont támogatni tudjuk. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatait, amik a kórházi ellátással, a -49- tennivlónk vn bbn, települrzeket, én ezt régebben mások is elmondták, felemeljük, ne érezzék másodrendű polgároknk megukt Péten Inotán élők sem. H z dönt születik, mit én személy szerint is többször

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

T ó t h Kálmán: Ezt a teljes költséget ráfordítjuk a piac és a nyilvános WC üzemeltetésére. Tavaly elfogadott önkormányzati határozat van erre.

T ó t h Kálmán: Ezt a teljes költséget ráfordítjuk a piac és a nyilvános WC üzemeltetésére. Tavaly elfogadott önkormányzati határozat van erre. -26 - T ó t h Kálmán: Ezt teljes költséget ráfordítjuk pic nyilvános WC üzemeltetére. Milyen htározt, vgy rendelet lpján? T ó t h Kálmán: Tvly elfogdott önkormányzti htározt vn erre. F 1 u s s v Sándor:

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Áltlános Biztosító Zrt. Az MKB Áltlános Biztosító Zrt. 2014. jnuár 1-től lklmzndó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díji Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mennyiben korábbn kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV A bizottság neve: Okttási, Kulturális és Sport Bizottság Az ülés időpontj: 2011. június 27. (14.00) ór Az ülés helye: Ielen vnnk: Bencs Kálmán Terem mellékelt jelenléti iv szerint Az elnök

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 7. számú mellélet A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL I. A öltségtérítés számításán áltlános szbályi

Részletesebben

visszaélésekre ad alkalmat. Ez nem jó fényt vet ránk. Ezt a problémát fel kell vetni.

visszaélésekre ad alkalmat. Ez nem jó fényt vet ránk. Ezt a problémát fel kell vetni. - 151- visszélekre d lklmt. Ez nem jó fényt vet ránk. Ezt problémát fel kell vetni. 23./ M d r s Annmári: Surányi Pál képviselő űr megbízásából szeretném bejelenteni, hogy Okttási, Kulturális Sport Bizottság

Részletesebben

T ö r z s ö k Károly: Van-e még hozzászólás? Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem szavazzon!

T ö r z s ö k Károly: Van-e még hozzászólás? Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem szavazzon! -7 5 - mostni távvezetékes fűtésre is. Tehát nem biztos, kár mondjuk 50-50 %-os költségválllás érdekük lenne. Azt viszont el tudom képzelni z önkormányztnk fenntrtásr évenként vn pénze és lklmsint nem

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR VÁROS Ikt. szám: JEGYZŐKÖNYV Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtrtott nyilvános üléséről Rendelet: 13/2015. (VII. 02) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti lpellátásról,

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

termelni, de ő a szolgáltatást végzi, s nem azért végez nyereségét a veszteséges szolgáltatásokhoz átirányítsa. Erre nem kötelezhető.

termelni, de ő a szolgáltatást végzi, s nem azért végez nyereségét a veszteséges szolgáltatásokhoz átirányítsa. Erre nem kötelezhető. npirendi pont tárgylását elnpoljuk, ez előbb említett nyggl kiegészítve májusbn péti nyggl együtt tárgyljukez z utóbbi megoldás nem változtt semmit helyzeten, legfeljebb egy hónppl később fizetik z emelt

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

- 92- További észrevétel? Ha nincs, akkor kérem, aki az előterjesztést elfogadja, szavazzon!

- 92- További észrevétel? Ha nincs, akkor kérem, aki az előterjesztést elfogadja, szavazzon! - 92- Dr. F e k e t e Antl János: Már mg z ingtln eldás elég hosszú és minden indultoktól mentes eljárás keretében történt. A mgm részéről úgy érzem, szerződés megkötése még ezen is túltett. Az ESSO minden

Részletesebben

í ú Á Á í Á ö Ö á ő á á ü ú ö á á í ő á Ö á Ö ö Í á á ő á á í á ó á á ö ő á ó ő ő ö ő á ó ó á ó á ő í ó ó ó ö á ő ö á ő á ó ó ó ö ö á ő ö á ő á ó ó ó ö á á ó ó ó á á ó á á á ó ó ó ö á á á ó ó ó ö á á á

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 8.00

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: A helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1 1995. évi LVII. törvény vízgzdálkodásról1 Az Országgyűlés vizek hsznosításávl, hsznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításávl összefüggő lpvető jogok és kötelezettségek meghtározásár

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben