HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI"

Átírás

1 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc 165. évfordulój tiszteletére rendezett ünnepi események progrmji: 9.30 Zenés toborzó K.S.E. Drem Dnce mzsorett csoporttl 9.45 Lovsbemuttó Kökényes Tny Lovs Sportegyesület Történelmi ágyúlövések Himnusz Március Örökködike c. ünnepi műsor Közreműködnek: Vrg Bálint színművész, Ptkós Irm Művészeti Iskol tnulói (Cegléd), Dmjnich János Áltlános Iskol tnulói (Zgyvréks) János József polgármester ünnepi beszéde Koszorúzás Szózt Ünnepi szentmise Ktolikus Tempombn Szbdsághrc Hőseinek emlékére Dmjnich Áltlános Iskol Fáklyás felvonulás Szbdság téri kopjfáig Szbdság tér Kopjf Emlékezzünk együtt! Mécses gyújtás hősök emlékére. Közreműködnek: Fncsli Oldmur - tárogtó Dmjnich János Áltlános Iskol tnulói

2 Képek Mindenki krácsonyáról lásd még bővebben 10. oldlon Hírlétr Az utonómiájáért síkrszálló szolidritás jegyében Zgyvréks Önkormányzt is kitűzte Székely zászlót. Várjuk kedves olvsóink véleményeit jvslti 2013 évi Flunpi Pogrmunkr. Ajánltunkt megtlálj z úság 17. oldlán. Tájékozttjuk kedves olvsóinkt, hogy polgárőrség jvár feljánlni kíván dó 1%-jikt Zgyvréks Község Közbiztonságáért Alpítvány: tudják befizetni. Kis Gyul képviselő úr kérésére röviden tájékozttjuk önöket legutóbbi testületi ülésen elhngzott interpellációjáról Tegnp kptm meg z építménydó emeléséről szóló értesítést. Irreálisn mgs ez kivetett dó. Válllkozóként munkát dok z embereknek, 16 főt fogllkozttok. A válllkozásokt miért nem lehet támogtni? A csrnok építésem kpcsán is 510 e Ft plusz költséget fizettem, mert műhely épületem srk 1.5 m-re vn telekhtártól. Kérem, hogy ez is jelenjen meg z újságbn Zgyvréks Község Közbiztonságáért Alpítvány: Réksi Egészségház Alpítvány: A nőnp lklmából szeretettel köszöntjük vlmennyi nő olvsónkt!

3 Vezércikk EU forrásokkl romák integrációjáért Jánosi József polgármester úr kérésünkre lpunknk elmondt, hogy z Autonómi Alpítvány pályáztot hirdetett települések önkormányzti, rom/cigány kisebbségi önkormányzti, civil szervezetei számár, hogy hozzásegítse zokt rom integrációt szolgáló hzi és EU-s forrásokhoz, elsősorbn humán fejlesztési területen. Zgyvréks Rom Önkormányzt helyi önkormányzt támogtásávl Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárrl közösen részt vesz pályázton. A pályázti progrm több egymásr épülő elemre épül, hogy leküzdhetők legyenek zok nehézségek, mik megkdályozzák, hogy jelentősebb források jussnk el ezekre településekre. A progrmbn egy hosszbb távú együttműködés keretében képzéseket, tnulmányutkt, kis helyi projektek támogtását, ngyobb léptékű projektek/pályáztok helyi előkészítését tervezi z Alpítvány. A progrm elemei, melyen Kerekes István és Frksházi István vettek részt következőképpen lkultk. Projekttervező képzés, mely során résztvevők elsjátítják problémák elemzését és megoldási ötletek kidolgozásánk A képzés végén módszereit. delegáltjink munkáját értékelték, ennek lpján kptunk meghívást február ei tnulmányútr. A résztvevők elmondás szerint kétszer kétnpos, bentlkásos képzésen Persze hsználhtó ngy volt gykorlti verseny tudást nem projekttervező elődások keretében, képzésre, hnem hiszen főként mximum kiscsoportokbn 25 település megoldndó 2-2 jelentkezője feldtok mehetett segítségével el. Ez elemezték, nekünk mely sikerült. során A progrm egy ötletből keretében projekt z lesz. lábbi Sorr települések vették zokt eredményeivel kérdéseket és tpsztltivl ismerkedhetünk meg. FEBR. 21. FEBR. 22. H EL Y S Z I N E K ÉS P R O G R A M O K A helyi telep-felszámolási progrm, Szomoly, BAZ melynek keretében segítették flub beköltözni brlnglkásokbn élőket ebéd, utzás Szendrőlád, BAZ Rom szervezet áltl megvlósított helyi fejlesztések, képzések, és frissen, EU-s támogtásból létrehozott gombüzem. vcsor, utzás Szociális szövetkezet létrehozás és Perkup, BAZ működtetése ebéd, utzás Temtikus csoportfogllkozások szociális szkembereknek, illetve mélyszegénységben élők számár. A szociális szolgálttók munktársink segítése, hogy htékonybb, klsszikus terepmunkát tudjnk végezni mélyszegénységben élők körében. Közösségi munkások Atány, Heves megye lklmzás környék településein. visszút Budpestre z M3-son, érkezés Budpestre (drogozás, munknélküliség, iskoláztlnság, nyelvismeret hiány, szegénység, stb) melyeknek végiggondolás elengedhetetlen hhoz, hogy egy problém megoldásár vlóbn lposn átgondolt projektterv születhessen, melyből ztán későbbiekben pályázt készülhet. A képzés végén delegáltjink munkáját értékelték, ennek lpján kptunk meghívást február ei tnulmányútr. Persze ngy volt verseny projekttervező képzésre, hiszen mximum 25 település 2-2 jelentkezője mehetett el. Ez nekünk sikerült. A progrm keretében z lábbi települések eredményeivel és tpsztltivl ismerkedhetünk meg. A tnulmányúton résztvevők képzésnek célj, hogy gykrn felmerülő, rom integrációt érintő ügyekben szokásostól eltérő módszereket ismerjünk meg. A tnulmányút során olyn projekteket látogtnk meg, melyek kpcsolódnk, vgy kpcsolódhtnk z áltlunk felvetett helyi problémákr. Nem egy z egyben dptálhtó jó gykorltokt szeretnénk lemásolni, hnem olyn progrmokt krunk elemezni mik már működnek, és miknek sikerei és dott esetben kudrci fontos tnulsággl szolgálhtnk. Ezt követően szeretnénk előkészíteni zgyvréksi kisprojektünket, melyet reményeink szerint helyi romákkl közösen tudunk kilkítni és megfoglmzni. Ennek érdekében olyn lkossági fórumot szervezünk 2013 március 2-án szombton délután 14 óri kezdettel itt helyben, hol kilkíthtjuk zt progrmot, mely sikeres megvlósítás esetén feljogosít bennünket ngyobb szbású EU pályázt előkészítésére. Itt szeretném megemlíteni, hogy z Alpítvány áltl meghirdetett térítésmentes, tehát z Alpítvány áltl pályáztilg 100%-bn támogtott ngol nyelvtnfolymr jelentkezők szám már elérte minimális 12 főt, így Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárbn rövidesen elkezdődhet tnfolym. Összefogllv. Olyn helyi projekteket szeretnénk, melyek helyben élő romák integrációját, rom és nem rom lkosság együttélését segítik elő. Amiknek tervezése és megvlósítás is romák és nem romák ktív részvételével zjlik. Véleményem szerint ez kiemelten fontos! Lejegyezte: Frksházi István március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 3

4 Képviselő Testület Összefoglló Zgyvréks Község Önkormányzt Képviselő-testületének február 14-én 16,00 órkor Községház házsságkötő termében megtrtott soron kívüli üléséről ( A testületi ülések teljes és szószerinti nygát Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár olvsótermében elolvshj.) Jelen vnnk: Jánosi József polgármester, Kézér Zoltán lpolgármester, Jenesné Próczi Erik jegyző, Polónyi László, Kis Gyul, Dór Mónik, Zoufl Bél, Ngy Gábor képviselők Az ülésen megjelent továbbá: Frksházi István Pénzügyi Bizottsági kültg, Frgó László Pénzügyi Bizottsági kültg, Blázs Adrienn elődó, Osztásné Szbó Hjnlk Szociális Bizottsági kültg, Deliné Herceg Andre Szociális Bizottsági kültg, Bloghné Lktos Márt megbízott óvodvezető, Jánosi Lászlóné főtnácsos és Rédei Róbert vezető-tnácsos. Jánosi József polgármester köszönti megjelenteket. A jelenléti ív lpján megállpítj, hogy megválsztott 7 fő képviselő-testületi tg közül 7 fő megjelent, így z ülést htároztképesnek nyilvánítj és megnyitj. A kiküldött írásbeli meghívó szerinti npirendi pontokt ismerteti. 12 npirendi pont kerül m tárgylásr. A bizottsági ülést követően kiküldött npirendi jvslt egy ponttl lecsökkent. Az ívó vízhálózt rekonstrukció megvlósításávl kpcsoltos nyg, Víz és Cstornművek kérése m nem kerül tárgylásr. Kéri képviselőket z esetleges npirendi jvsltuk megtételére. Kis Gyul képviselő: Jvsolj temető önkormányzt áltli üzemeltetésének tárgylását npirendi pontként felvenni. Mivel egyéb npirendi jvslt nem hngzik el, Jánosi József polgármester Kis Gyul képviselő npirendi jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet Képviselő-testület egyhngú szvzássl elfogd. Ezt követően meghívó szerinti npirendeket bocsájtj szvzásr, melyet képviselő-testület egyhngú szvzássl elfogd, így z lábbi npirendet tárgylj: 4 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március Npirendi jvslt: 1. Előterjesztés z önkormányzt dósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállpításáról. 2. Az önkormányzt évi költségvetésének megállpításáról szóló önkormányzti rendelet tervezet előterjesztése 3. Előterjesztés z önkormányzt és KIK között kötendő hsználti szerződés jóváhgyásár 4. Előterjesztés z óvod vezetői állás betöltésére vontkozó pályázti felhívás jóváhgyásáról 5. Előterjesztés z egészségügyi lpellátás területi ellátási kötelezettségéről szóló önkormányzti rendelet tervezet meglkotásár 6. Előterjesztés I - II. számú háziorvosi körzet feldt-ellátási szerződésének kiegészítésére 7. Beszámoló pályáztfigyelő II. félévi munkájáról 8. Jvslt Jánosi József polgármester évi szbdságolási tervének jóváhgyásár 9. Előterjesztés Bölcsőde SZMSZének, szkmi progrmjánk és házirendjének módosításár 10. Előterjesztés z egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások megállpításánk helyi szbályiról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzti rendelet módosításár 11. Előterjesztés Zgyvréks községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, zok igénybevételéről, vlmint fizetendő térítési díjkról szóló 12/2009. (V.1.) önkormányzti rendelet módosításár 12. Jvslt Belvízvédelmi fejlesztések Zgyvrékson elnevezésű projekt megvlósításához kpcsolódó megbízási szerződések jóváhgyásár 13. Jvslt temető önkormányzt áltliüzemeltetésére Interpellációk: Zoufl Bél képviselő: - Szeretném kérni, hogy Polgárőrség számlszám honlpon és z újságbn jelenjen meg, nnk érdekében, hogy válllkozók és mgánszemélyek támogtást tudjnk szervezetnek nyújtni. - Az Ardi út végétől lévő kátyús útszksz kövezését kellene megoldni Gátőrházig - A Post utc és Rákóczi út kereszteződésénél lévő járdszkszt kellene helyreállítni Polónyi László képviselő: - A Közútkezelő KHT áltl üzemeltetett bekötő útjinkon ismét elég sok kátyú keletkezett, lssn ismét életveszélyes közlekedés. Az ősz folymán hintést végeztek, mely zót megkopott. Jelezzük ezt problémát z illetékesek felé. Kézér Zoltán lpolgármester: - A Vidr, Szegfű utcából kerestek meg z ottni utk állpotánk ügyében. Köves utt szeretnének, hogy kocsivl is kitudjnk jönni z utcából. - A műfüves pály hó eltkrításávl kpcsoltbn kérdezném Polónyi László urt, hogy ez megoldott volt-e, hogy működött. Dór Mónik képviselő: - z emberek megkerestek és szeretnének új időpontot kérni közmeghllgtásr. Kérdezik, hogy lehetséges-e? - A Páv és Hjó utcábn lkók nem tudnk közlekedni, mert z utc ngyon srs, járdák is járhttlnok. - A Külső-Alkotmány, Ss, Tomp és Nefelejcs utcán sem lehet közlekedni, mert ngy sár ott is. Ezekre helyekre beton vízelvezőt kérnek. - A Kiskút mikor lesz kész? Nem kellene már kész lennie? - A Post vgy önkormányzt elé zebr elhelyezése lehetséges-e? - A képviselőknek nincs hozzáférési lehetősége rr, hogy megnézzék, kik kpnk szociális támogtásokt. 2 évvel ezelőtt lehetett, kkor lá kellett írni egy ppírt hogy én ezt megkptm. Most miért nem lehet? Milyen törvény mondj ezt ki? Kis Gyul képviselő: - Szeretném tudni, hogy milyen pályáztot szvztm meg, z önkormányzt felújításán mi került enynyibe? Irreálisn soknk trtom 7 millió Ft-ot. Részletesen szeretném tudni, hogy mi mennyibe kerül? - Kurucz Gyulától kérem: A Post melletti utcábn és Zrínyi utcábn. lévő kátyúkt el kellene tüntetni, z ottni utkt rendbe kellene tenni. Odfigyelést kérek rr, hogy műhelyben dolgozók munkideje ki legyen hsználv. - Az áltlm készített buszváró ngyon koszos. - Tegnp kptm meg z építménydó emeléséről szóló értesítést. Irreálisn mgs ez kivetett dó. Válllkozóként munkát dok z embereknek, 16 főt fogllkozttok. A válllkozásokt miért nem lehet támogtni? A csrnok építésem kpcsán is 510e Ft plusz költséget fizettem, mert műhely épületem srk 1.5 m-re vn telekhtártól. Kérem, hogy ez is jelenjen meg z újságbn. Jánosi József polgármester: bejelenti, hogy z interpellációs kérdésekre nyílt npirendi pontok tárgylását követően dj meg válszát. 1. Előterjesztés z önkormányzt dósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállpításáról Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztés szóbeli kiegészítéseként elmondj, hogy ez költségvetési törvény lpján ránk rótt kötelezettség. Ilyen előremuttó kötelezettségünk nincs, mi beletrtozik z kukásutó pénzügyi lízingjéből eredő tőketrtozás, kmt és árfolymveszteség összegét trtlmzz. A lízingszerződés szerint fizetési kötelezettségünk május 1-ig áll fenn. Ennek megállpításár kell htároztot meghozni. A pénzügyi bizottság elfogdásr jvsolt. Tekintettel rr, hogy képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester Pénzügyi Bizottság jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselő-testület egyhngú szvzássl minősített többséggel- elfogd és z lábbi htároztot hozz: 6/2013. (II. 14.) képviselő-testületi htározt z önkormányzt dósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállpításár Zgyvréks Község Önkormányzt Képviselő-testülete sját bevételei összegét, vlmint z dósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várhtó összegét mellékelt tábláztbn bemuttottk szerint (1. sz. melléklet) változtln formábn jóváhgyj.

5 Képviselő Testület 1. sz. melléklet Zgyvréks Község Önkormányzt dósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemuttás Ezer forintbn! MEGNEVEZÉS Sorszám Sját bevétel és dósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 7=( ) Helyi dók Osztlék, koncessziós díjk Díjk, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immteriális jvk, vgyoni értékű jog értékesítése, 0 vgyonhsznosításból szármzó bevétel 04 Részvények, részesedések értékesítése 05 0 Vállltértékesítésből, privtizációból szármzó 0 bevételek 06 Kezességválllássl kpcsoltos megtérülés 07 0 Sját bevételek ( ) Sját bevételek (08. sor) 50% Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) 10 Felvett, átválllt hitel és nnk tőketrtozás 11 0 Felvett, átválllt kölcsön és nnk tőketrtozás 12 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékppír 13 0 Adott váltó 14 0 Pénzügyi lízing Hlsztott fizetés 16 0 Kezességválllásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) 18 Felvett, átválllt hitel és nnk tőketrtozás 19 0 Felvett, átválllt kölcsön és nnk tőketrtozás 20 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékppír 21 0 Adott váltó 22 0 Pénzügyi lízing 23 0 Hlsztott fizetés 24 0 Kezességválllásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett sját bevétel (09-26) sz. melléklet 1. Az önkormányzt évi fizetési kötelezettségeinek bemuttás költségvetésének megállpításáról szóló önkormányzti rendelet tervezet előterjesztése Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztés szóbeli kiegészítéseként elmondj, hogy ez gykorltilg évi költségvetés és nem véletlenül vn előterjesztésként npirendi pontok sorábn, mert ugynis törvény szerint február 15-ig kell beterjeszteni évi költségvetést. A mi npon zt jvslom testületnek, hogy költségvetést ne fogdj Ezer el, ugynis forintbn! erre vn törvényi lehetőségünk. Ennek ok pedig z, hogy jnuár 1-jén életbe lépett önkormányzti törvény és feldtfinnszírozás következtében jelentős forráshiánnyl tervezhető csk z önkormányzti költségvetés, mit törvény nem enged meg. Nem lehet forráshiányos költségvetés tervezni, ilyen nem nyújthtó be. Tegnp voltm Gödöllőn egy Zgyvréks Község Önkormányzt dósságot keletkeztető ügyleteiből eredő konferencián, hol 500 polgármester jött össze, mind ugynebben z ügyben. Próbáltuk, egységesen fellépve elmondni problémáinkt rr vontkozón, hogy ez költségvetési finnszírozás messze nem tkrj, zon kötelező feldtokt, miket z önkormányztnk el kell látni és vnnk még z önként válllt feldtok is. Az önkormányzti törvényben nevesített feldtokr dott összegek nem fedezik zt költséget, mibe ezek kerülnek. Összességében nem lehet reális módon hiány nélkül tervezni. A tvlyi évet is hiánnyl terveztük. A hiány tervezéskor hitelfelvétellel terveztük be, de megfelelő gzdálkodás függvényében illetve z állmi támogtások mitt nem került sor hitelfelvételre. Az év elején nem tudtuk kiszámolni, hogy mennyi támogtást fogunk kpni. Gondolok itt zokr, melyek nem normtív lpon voltk. Most ezt nem tehetjük meg. Megtiltj z önkormányzti törvény, hogy hiánnyl tervezzünk. A tegnpi konferencián, mind z összes polgármester, ki ott volt kiállt mellett, hogy ezt lehetetlen megtenni. Ez egy olyn problém, mellyel én úgy gondolom, hogy kormányztnk fogllkozni kell. Arr tennék jvsltot, hogy március 11-én, egy soron kívüli testületi ülés keretében fogdjuk el költségvetést. Addig, h bármilyen változás, benyújtott módosítás történik, kkor zzl tudjuk elfogdni. Amennyiben nem, kkor mostnr benyújtott formát tudjuk jóváhgyni. A költségvetés elméletileg hiány nélkül is elfogdhtó lenne, mennyiben lemondnánk z összes fejlesztésünkről és mindezt sját fejlesztési önerőt kötelező feldtink működési hiányár fordítnánk, kkor nullás lehetne. Mindezekről fejlesztési pénzekről nem szeretnék lemondni kötelező feldtok finnszíroztlnság mitt. A Pénzügyi Bizottság z előterjesztés képviselő-testület elé terjesztésére tett jvsltot, z elfogdását soron kívüli ülés keretében jvsolt Kérem képviselőket z elhngzottkkl kpcsoltos kérdéseik feltevésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére március Hozzászólás: Zoufl Bél képviselő: mennyiben lehetséges kkor z intézményeink költségvetését kellene lejjebb venni. Túl mgsnk trtom z összegeket. Gondolok itt Művelődési Házr, Bölcsődére stb., melyiktől esetleg el lehetne venni. Ez mennyiben vlósíthtó meg? Jánosi József polgármester: A költségvetés minden intézménytől vett el tvlyihoz képest. A további csökkentés működés rovásár mehet. A Művelődési Házbn meg lehet oldni, h télen bezárjuk, vgy nem engedjük be ingyen és bérmentve nyugdíjs klubjinkt, z óvodát, z iskolát stb. Az lpvető legngyobb költsége z összes intézménynek rezsi és bér, ezeket csk úgy lehet csökkenteni, h elküldünk embereket vgy bezárjuk z intézményt. Én itt kijelentem, hogy ezt nem teszem meg. Kézér Zoltán lpolgármester: Csk számok összehsonlítás érdekében szeretnék egy-két dolgot mondni. Régebbi képviselők tudják, hogy volt olyn év, hogy 600 millió Ft körül volt Zgyvréks éves költségvetési bevétele, mi most 350 millió Ft-ot sem éri el. Ezt két számot összehsonlítv zt lehet mondni, hogy közel fele ez z összeg. A problémák és megoldndó feldtok nem lettek kevesebbek, z intézményeket zót is ugynúgy működtetjük. Én úgy gondolom, hogyh kurtítunk z intézményeink költségvetésén, kkor z működés, színvonl rovásár megy és h ezek csökkenek, kkor még zt kis megtrtó erőt sem tudjuk biztosítni Zgyvrékson. Polónyi László képviselő: Az, hogy mgs vgy lcsony z intézmények költségvetése, z egy reltív mértékegység. Intézményünk pályázti pénzből kívánj megvlósítni fűtés korszerűsítését. Tekintettel rr, hogy képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester Pénzügyi Bizottság jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselő-testület egyhngú szvzássl minősített többséggel- elfogd és z lábbi htároztokt hozz: ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 5

6 Képviselő Testület 7/2013. (II.14.) sz. Képviselőtestületi htározt z önkormányzt évi költségvetésének megállpításáról szóló önkormányzti rendelet tervezet előterjesztéséről Zgyvréks Község Önkormányztánk Képviselő-testülete z önkormányzt évi költségvetésének megállpításáról szóló előterjesztését megtárgylt és zt március 11-ei soron kívüli ülésén fogdj el. 3. Előterjesztés z önkormányzt és KIK között kötendő hsználti szerződés jóváhgyásár Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztés szóbeli kiegészítéseként elmondj, hogy törvényi kötelezettségnél fogv z áltlános iskol állmi fenntrtásb került. Fenntrtói kötelezettséget és nnk költségeit z állm átválllt. A 3000 fő ltti települések esetén z üzemeltetést is z állm válllt. A 3000 fő feletti települések esetében z üzemeltetési kötelezettség z önkormányzt feldt. Decemberben úgy döntött testület, hogy fenntrtói jog mellett nem dj át z iskol üzemeltetését. A módosítások ismertetésére felkéri Jenesné Próczi Erik jegyzőt. Jenesné Próczi Erik jegyző: z előterjesztés mellékletét képező hsználti szerződés KIK áltl tett próbb módosításit ismerteti. Elmondj, Pénzügyi bizottság hsználti Szerződés jóváhgyását jvsolt képviselő-testületnek. Kérem képviselőket z elhngzottkkl kpcsoltos kérdéseik feltevésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére. Tekintettel rr, hogy képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester pénzügyi bizottság jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselő-testület egyhngú szvzássl minősített többséggel- elfogd és z lábbi htároztokt hozz: 8/2013. (II.14.) sz. Képviselőtestületi htározt z önkormányzt és KIK között kötendő hsználti szerződés jóváhgyásáról Zgyvréks Község Önkormányztánk Képviselő-testülete, Zgyvréks Község Önkormányzt és Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ közötti hsználti szerződést mellékelt szövegezéssel jóváhgyj, egyidejűleg felhtlmzz Jánosi József polgármestert nnk láírásár. 4. Előterjesztés z óvod vezetői állás betöltésére vontkozó pályázti felhívás jóváhgyásáról Jenesné Próczi Erik jegyző: jnuár 1-jétől indult, ismét önkormányzti fenntrtásbn z Égszínkék Óvod. A decemberi ülésen került vezetőnő megbízásr. A jogszbály úgy rendelkezik, hogy következő tnévtől htározott időre szóló vezetői megbízást kell dni. Elkészült pályázti felhívás, hiszen nyilvános pályázt útján lehet vezetői állást betölteni. A pályázti felhívást pénzügyi bizottság megtárgylt. A vezetői pótlékr vontkozón 150 % elfogdását jvsolt, illetve zon kiegészítéssel jvsolt képviselő-testületnek elfogdásr, hogy kerüljön bele z rendelkezés: fenntrtj jogot z önkormányzt rr, hogy pályáztot eredménytelennek nyilváníts. Kérem képviselőket z elhngzottkkl kpcsoltos kérdéseik feltevésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére. Mivel képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester Pénzügyi Bizottság jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselő-testület egyhngú szvzássl minősített többséggel elfogd és melléklet szerinti pályázti felhívást teszi közzé: 9/2013. (II.14.) sz. Képviselőtestületi htározt Pályázti felhívás Zgyvréksi Égszínkék Óvod vezetői állásánk betöltésére I. Zgyvréks Községi Önkormányzt Képviselő-testülete nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv ábn Közlklmzottk jogállásáról szóló többszörösen módosított évi XXXIII. tv. 20/B -ábn és 23. (2) bekezdésében, vlmint végrehjtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. -ábn foglltk lpján Zgyvréksi Égszínkék Óvod vezetői (mgsbb vezetői) állásánk betöltésére z lábbi pályázti felhívást teszi közzé. 1.) Meghirdető munkálttó: Zgyvréks Község Önkormányzt 5051 Zgyvréks, Rákóczi út ) Meghirdetett munkhely: Zgyvréksi Égszínkék Óvod Zgyvréks, Gyimesi utc ) Meghirdetett mgsbb vezetői megbízás, beosztás:óvod vezető 4) A beosztásr történő megbízás időtrtm: 5 év, közlklmzotti jogviszony htároztln idejű és teljes munkidős 5.) A megbízás kezdő npj: ugusztus 1. A megbízás megszűnésének időpontj: július ) A megbízás képesítési és egyéb feltételei: - felsőfokú iskoli végzettség és óvod pedgógusi szkképzettség, - pedgógus szkvizsg keretében szerzett intézményvezetői szkképzettség - leglább 5 év szkmi gykorlt, - vgyon-nyiltkozttételi eljárás lefolyttás. 7.) A mgsbb vezetői megbízássl járó lényeges feldtok: Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Tv ábn foglltk szerint.) 8.) A vezetői beosztáshoz kpcsolódó jutttások: vezetői pótlék: pótléklp 150 %-. 9.) A pályázt benyújtásánk helye: Zgyvréks Község Polgármestere A pályázt benyújtásánk htárideje: április ) A pályázt elbírálásánk végső htárideje: június 30. A pályázti döntést bizottsági véleményezést követően z önkormányzt képviselő-testülete hozz. Az Önkormányzt fenntrtj jogot rr vontkozón, hogy pályázti eljárást eredménytelennek nyilváníts. 11. ) A pályáztnk trtlmzni kell: pályázó szkmi önéletrjzát, z intézmény vezetésére vontkozó progrmot szkmi helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési progrmját). 12.) A pályázthoz cstolni kell - iskoli végzettséget igzoló okmányok hiteles másoltát, - eddigi fogllkozttási jogviszonyról szóló igzolást, - szkmi gykorltot igzoló dokumentumot, - nyiltkoztot: rról, hogy pályázti nygbn szereplő személyes dtok kezeléséhez pályázti eljárássl összefüggésben hozzájárul, rról, hogy vgyon-nyiltkozttételi kötelezettségét teljesíti, rról, hogy nyílt-, vgy zárt képviselő-testületi ülésen vló tárgyláshoz járul hozzá. - 3 hónpnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. II. A pályáztot zárt borítékbn Pályázt Égszínkék Óvod felirttl, továbbá zonosító számml kell benyújtni Zgyvréks Község Önkormányzt Képviselő-testületének címezve (5051 Zgyvréks, Rákóczi út 56. sz.) posti úton, vgy személyesen Jánosi József polgármesternél. A pályázttl kpcsoltbn z érdeklődők Jenesné Próczi Erik jegyzőtől kérhetnek információt z 56/ s telefonszámon. III. A képviselő-testület felkéri z önkormányzt jegyzőjét, hogy pályázti felhívásnk z Okttási és Kulturális Közlönyben és Kormányzti Személyügyi Szolgálttó és Közigzgtási Képzési Központj internetes oldlán vló megjelentetéséről, mjd ezt követően z önkormányzt internetes oldlán és hirdetőtábláján vló meghirdetéséről, továbbá pályázti eljárás lefolyttásávl összefüggő előkészítő feldtok ellátásáról gondoskodjék. 5. Előterjesztés z egészségügyi lpellátás területi ellátási kötelezettségéről szóló önkormányzti rendelet tervezet meglkotásár Jenesné Próczi Erik jegyző: Az ÁNTSZ kérésére írásos formábn is meg kell jeleníteni zt, hogy z egészségügyi lpellátásbn z egyes körzetekhez mely utcák trtoznk, tehát területek htárit. Nincs rr vontkozón előírás, hogy ez htározti vgy rendeleti formábn kerüljön elfogdásr, de mivel lkosságot egészét érintheti, illetve ezt meg kell állpítni, ezért rendeleti formábn került meghtározásr, hogy z I. és II. háziorvosi szolgált, vlmint fogorvosi szolgált, z iskol egészségügyi ellátás, védőnői szolgálttás, továbbá orvosi ügyelet milyen ellátási körzetekre vontkozik. Mindezeket trtlmzz rendelet tervezet, melyet 6 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március

7 Képviselő Testület Pénzügyi Bizottság elfogdásr jvsolt. Kérem képviselőket z elhngzottkkl kpcsoltos kérdéseik feltevésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére. (Kézér Zoltán lpolgármester elhgyj z üléstermet, jelenlévő képviselők szám: 6 fő, képviselőtestület htároztképes.) Mivel képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester Pénzügyi Bizottság jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselőtestület 6 igen szvzttl minősített többséggel elfogd. 6. Előterjesztés I - II. számú háziorvosi körzet feldt-ellátási szerződésének kiegészítésére Jenesné Próczi Erik jegyző: A képviselő-testület korábbi üléseken tárgylt z I. és II. számú háziorvosi körzet feldt-ellátási szerződésének módosítását, melyek láírást követően megküldésre kerültek z ÁNTSZ és Megyei Egészségbiztosítási Pénztár részére. Az ÁNTSZ visszjelzett, hogy kérik háziorvosi körzetek feldt-ellátási szerződéseinek kiegészítését zzl törvényi előírássl, hogyh körzetben htármódosítás történik, bbn z esetben z érintett háziorvost kártlnítás illeti meg. A szerződés, z önálló orvosi tevékenységről szóló törvény, ezen pontjávl került kiegészítésre, tehát törvény szövegét ültettük be szerződésbe. A Pénzügyi Bizottság elfogdásr jvsolt. Kérem képviselőket z elhngzottkkl kpcsoltos kérdéseik feltevésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére. (Kézér Zoltán lpolgármester visszérkezik z ülésterembe, jelenlévő képviselők szám: 7 fő, képviselőtestület htároztképes. ) Tekintettel rr, hogy képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester pénzügyi bizottság jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselő-testület 6 igen és 1 nem szvzttl elfogd és z lábbi htároztokt hozz: 10/2013. (II.14.) sz. képviselőtestületi htározt: Dr. Simon és Társ Egészségügyi Szolgálttó Társsággl kötött feldtellátási szerződés felülvizsgáltáról Zgyvréks Község Önkormányztánk Képviselő-testülete Dr. Simon és Társ Egészségügyi Szolgálttó Társsággl kötött és felülvizsgált feldt-ellátási szerződést mellékelt szövegezéssel jóváhgyj, egyidejűleg felhtlmzz Jánosi József polgármestert nnk láírásár. 11/2013. (II.14.) sz. képviselőtestületi htározt: A Dr. Poroszli Yvette háziorvossl kötött feldt- ellátási szerződés felülvizsgáltáról. Zgyvréks Község Önkormányztánk Képviselő-testülete Dr. Poroszli Yvette háziorvossl kötött és felülvizsgált feldt-ellátási szerződést mellékelt szövegezéssel jóváhgyj, egyidejűleg felhtlmzz Jánosi József polgármestert nnk láírásár. 7. Beszámoló pályáztfigyelő II. félévi munkájáról Jánosi József polgármester: A Pénzügyi Bizottság beszámoló elfogdását jvsolt. Átdj szót Blázs Adrienn elődónk npirend előterjesztésére. Blázs Adrienn elődó: Szóbeli kiegészítése nincs. Kéri képviselőket kérdéseik feltevésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére. Polónyi László képviselő: A polgárőrség nevében szeretném megköszönni Adrienn munkáját, melyet Leder pályáztbn végzett. Segítségével tudtuk pénzügyi kifizetéshez dokumentumokt elküldeni. Jánosi József polgármester: A bizottsági ülésen már elhngzott, hogy Adriennek nem ez fő feldt. A szociális ügyintézés mellett látj el futó pályáztok kezelését. Köszönöm lelkiismeretesen végzett munkáját. Tekintettel rr, hogy képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester Pénzügyi Bizottság jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselő-testület egyhngú szvzássl elfogd és z lábbi htároztot hozz: 12/2013. (II.14.) sz. képviselőtestületi htározt: A pályáztfigyelő II. félévi munkájáról Zgyvréks Község Önkormányztánk Képviselő-testülete pályáztfigyelő II. félévi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogdj. 8. Jvslt Jánosi József polgármester évi szbdságolási tervének jóváhgyásár Jánosi József polgármester: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet. Átdom szót Pénzügyi Bizottság elnökének z előterjesztés ismertetésére. Polónyi László Pénzügyi Bizottsági elnök: A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztést ismerteti. A szbdság egyenlő elosztásbn vn. A bizottsági ülésen is elmondtm, hogy ezekre szbdságokr zért vn szükség, hogy z ember feltöltődjön, és tiszt fejjel tudj feldtit tovább végezni. Az élet hoz olyn helyzeteket, hogy egy vezető nem mindig kkor megy el szbdságr, mikor tervezi. Azt kívánom, hogy hsználj ki polgármester úr szbdságát. Kérem képviselőket z elhngzottkkl kpcsoltos kérdéseik feltevésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére. Kérdés: Zoufl Bél képviselő: A polgármester úrnk 43 np szbdság mrdvány vn z elmúlt évről, holott két lpolgármester is volt. Az idén lesz-e lehetősége mellékelt ütemterv szerint kivenni szbdságát? Egyszer már megjártuk, hogy ki nem vett szbdságokt ki kellett fizetni. Jánosi József polgármester: Két lehetőségem vn, vgy elmegyek szbdságr vgy z dott időben, mikor zt beterveztem, kkor fontosbbnk trtom zt, hogy z itt lévő ügyek folyttódjnk és menjenek. Lehetőségem mindig vn elmenni. Arr törekszem, kkor tudok nyugodtn elmenni szbdságr, h minden rendben vn. A szbdságmegváltássl kpcsoltbn csk nnyit jegyeznék meg, hogy képviselő úr egy dolgot felejtett ki, hogy törvényt lkottk rról, hogy nincs szbdságmegváltás. Polónyi László képviselő: Jvslom, hogy személyes érintettsége kpcsán Jánosi József polgármestert ne zárjuk ki szvzásból. Kéri képviselőket z elhngzottkkl kpcsoltos kérdéseik felvetésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére. Mivel képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hngzik el, Jánosi József polgármester Polónyi László Pénzügyi Bizottsági elnök jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselő- testület egyhngú szvzássl minősített többséggel- elfogd és z lábbi htároztot hozz: 13/2013. (II.14.) sz. képviselőtestületi htározt: Jánosi József polgármester személyes érintettségéről. Zgyvréks Község Önkormányztánk Képviselő-testülete Jánosi József személyes érintettségének bejelentése kpcsán szvzásbn vló részvételre vontkozó jvsltot minősített többségű szvzti ránnyl elfogdt, így Jánosi József polgármester részt vehet évi szbdságolási tervének jóváhgyásár vontkozó szvzásbn. Tekintettel rr, hogy képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester pénzügyi bizottság jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselő-testület 6 igen szvzttl és 1 trtózkodás mellett elfogd és z lábbi htároztot hozz: 14/2013. (II.14.) számú Képviselő-testületi htározt Jánosi József polgármester évi szbdságolási tervének jóváhgyásáról Zgyvréks Községi Önkormányzt Képviselő-testülete Jánosi József polgármester évi szbdságát melléklet szerinti ütemezéssel jóváhgyj. 9. Előterjesztés Bölcsőde SZMSZ-ének, szkmi progrmjánk és házirendjének módosításár Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés ismertetésére felkéri Jenesné Próczi Erik jegyzőt. Jenesné Próczi Erik jegyző: ismerteti z előterjesztésben szereplő módosításokt. A Pénzügyi Bizottság elfogdásr jvsolt. Kérem képviselőket z elhngzottkkl kpcsoltos kérdéseik feltevésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 7

8 Képviselő Testület Tekintettel rr, hogy képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester pénzügyi bizottság jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselő-testület egyhngú szvzássl elfogd 10. Előterjesztés z egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások megállpításánk helyi szbályiról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzti rendelet módosításár Jenesné Próczi Erik jegyző: A rendelet címéből nem derül ki, hogy miről szól ez rendelet. A ngymérvű költségvetési hiány, minden kidási tétel átgondolását tette szükségessé. Ennek során született z jvslt, hogy miután vn mód és lehetőség rr, hogy méltányossági ápolási díjt z önkormányzt megszüntesse, nnk érdekében, hogy kötelező feldtink ellátásár több pénze mrdjon. A rendelet tervezet szerint március 1. npjától ápolási díj méltányossági lpon nem állpíthtó meg. Az ddig megállpított ellátások folyósítás május 31-ig történik. Ezen rendelkezés elfogdásávl 1,7 millió Ft költségcsökkenést ér el z önkormányzt. A Pénzügyi Bizottság elfogdásr jvsolt. Kérem képviselőket z elhngzottkkl kpcsoltos kérdéseik feltevésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére. Jánosi József polgármester: Azzl egészítem ki, hogy ezzel döntéssel is még 1,1 millió z önkormányzt kidás. Mivel képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester Pénzügyi Bizottság jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselőtestület egyhngú szvzássl minősített többséggel elfogd. 11. Előterjesztés Zgyvréks községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, zok igénybevételéről, vlmint fizetendő térítési díjkról szóló 12/2009. (V.1.) önkormányzti rendelet módosításár Jenesné Próczi Erik jegyző: jnuár 1-jétől nyílik lehetőség rr, hogy bölcsődében z intézményi térítési díj megállpítás mellett gyermekek gondozásáért, ellátásáért is megállpíthsson z önkormányzt térítési díjt. Decemberben képviselő-testület elfogdt, hogy ne kerüljön megállpításr gondozás intézményi térítési díj, így nem is került rendeletbe. A Szolnoki Bölcsődei Igzgtóság jelezte, hogy kerüljön bele rendeletbe, hogy gyermek gondozásánk intézményi térítési díj 0 Ft. Tehát ezzel z egy mondttl egészült ki rendelet, melyet Pénzügyi Bizottság elfogdásr jvsolt. Kérem képviselőket z elhngzottkkl kpcsoltos kérdéseik feltevésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére. Mivel képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester Pénzügyi Bizottság jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselő-testület egyhngú szvzássl minősített többséggel elfogd. 12. Jvslt Belvízvédelmi fejlesztések Zgyvrékson elnevezésű projekt megvlósításához kpcsolódó megbízási szerződések jóváhgyásár Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztés szóbeli kiegészítéseként elmondj, hogy 2012-ben értesültünk rról, hogy belvízvédelmi pályáztunkt támogtták. Ez egy 95 %-os támogtási intenzitású pályázt, melynek támogtási összege 142 millió forint. A támogtási szerződést február 19-én fogom Debrecenben láírni és ezzel egyidejűleg, hogy projekt elinduljon pályáztbn benyújtott projektelemekre vontkozón, ennek munkánk közbeszerzési kötelezettsége vn, mit közbeszerzési szkértővel kell elvégeztetni. Erre vontkozón kértünk be árjánltokt és legkedvezőbb árjánltú közbeszerzési szkértővel kötnénk meg szerződést. A közbeszerzési szerződésben történt egy kis változás. Az eredeti szerződésben z szerepelt, hogy szerződő felek megállpodnk bbn, hogy fenti megbízási díj trtlmzz megbízott vlmennyi, fentiekben rögzített feldtok teljesítéséhez szükséges költségét, díját, mely zonbn nem terjed ki tárgyi eljárás vontkozásábn felmerülő hirdetmények közzétételi díjár, melynek megfizetésére megbízó köteles. Ez nnyibn módosult, hogy megbízási díj kiterjed tárgyi eljárás vontkozásábn felmerülő hirdetmények közzétételi díjár. A Pénzügyi Bizottság elfogdásr jvsolt mindhárom szerződés tervezetet. Kérem képviselőket z elhngzottkkl kpcsoltos kérdéseik feltevésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére. Tekintettel rr, hogy képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester pénzügyi bizottság jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselő-testület egyhngú- egyhngú szvzássl elfogd és z lábbi htároztot hozz: 18/2013. (II.14.) sz. képviselőtestületi htározt: Belvízvédelmi fejlesztések Zgyvrékson elnevezésű projekt megvlósításához kpcsolódó megbízási szerződések jóváhgyásáról Zgyvréks Község Önkormányztánk Képviselő-testülete Belvízvédelmi fejlesztések Zgyvrékson elnevezésű projekt megvlósításához kpcsolódó megbízási szerződéseket /közbeszerzési, nyilvánosság biztosítási, projektmenedzsmenti/ mellékelt szövegezéssel jóváhgyj, egyidejűleg felhtlmzz Jánosi József polgármestert nnk láírásár. 13. Jvslt temetkezési válllkozás üzemeltetésére Jánosi József polgármester: Átdom szót Kis Gyul képviselő úrnk. Kis Gyul képviselő: Kormányunk is zon dolgozik, hogy minél több olyn céget mgáénk tudjon, mi z ország nygi helyzetét könnyebbé, lkosságnk megfizethetőbbé tegye. Zgyvrékson ngyon drág temetés, ezért z önkormányztnk át kellene gondolni, hogy ezt feldtot jövőben z önkormányzt láss el. Jánosi József polgármester: Képviselő úr temetkezési válllkozást szeretne létrehozni z önkormányzton belül. Nem tudom milyen személyi és tárgyi feltételek szükségesek hhoz, hogy z önkormányzt temetkezési válllkozást indítson. Után kell nézni. Kérem képviselőket z elhngzottkkl kpcsoltos kérdéseik feltevésére, véleményük, jvsltuk kifejtésére Hozzászólás: Zoufl Bél képviselő: következő testületi ülésre legyen ez egy npirendi pont, és ddigr próbáljuk összeszedni, hogy z önkormányztnk mi z mi jó, és mi z mi nem jó ebben témábn. Polónyi László képviselő: Szeretném hngsúlyozni: temető üzemeltetése és temetkezési válllkozás két külön dolog. Jelenleg vn egy temetkezési válllkozó, és h z önkormányzt beindít egy válllkozást, kkor lesz kettő temetkezési válllkozó Zgyvrékson és lkos eldönti, hogy melyik válllkozáshoz fordul. Jánosi József polgármester: Azt jvslom, hogy következő bizottsági ülésen nézzük meg nnk feltételét, hogy önkormányzt végezhet-e ilyen tevékenységet, milyen feltételek szükségesek hozzá. Nem zárkózom el témától, csk járjuk körbe, nézzük meg hogyn lehetséges mindez. Tekintettel rr, hogy képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, egyéb hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester jvsltát bocsájtj szvzásr, melyet képviselő-testület - egyhngú szvzássl - elfogd és z lábbi htároztot hozz: 19/2013. (II.14.) sz. képviselőtestületi htározt: A temető önkormányzt áltli üzemeltetéséről Zgyvréks Község Önkormányztánk Képviselő-testülete temető önkormányzt áltli üzemeltetésének ügyében úgy htározott, hogy következő Pénzügyi Bizottsági ülésére előkészíti témát és megnézi jogszbályi, személyi és tárgyi feltételeit. A htároztról: Interpellációs kérdésekre dott válszok. Jánosi József polgármester z interpellációs kérdésre z lábbi válszt dj, - A Polgárőrség számlszámánk megjelentetése evidens, techniki kérdés. 8 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március

9 Képviselő Testület - Az összes kátyút és járdát egyben kezelve elmondom, hogy tisztábn vgyok vele, hogy öregednek z útjink és járdáink is. Az útjink 2010-es belvíz kpcsán megsülylyedtek, megrepedeztek. Mindezek felújítás, rekonstrukciój kívántos lenne. A tvlyi évben is próbálkoztunk kátyúzásokkl. A kő, mi rendelkezésünkre áll, zzl megtudjuk és megoldjuk minden tél előtt és tél után, zoknk z utcáknk kátyúzását, melyek kövesek,illetve belterületi utkt is kitudjuk kővel tölteni. Mindent megcsinálnánk, h voln rá pénzünk. Kérdezem én, hogy miből? Ne terheljük lkosságot, mert tovább nem terhelhető, ne terheljük válllkozókt, mert irreálisn mgs megállpított dó mértéke. Az állmi támogtás nem fedezi, hogy fentebb jelzett problémákt megoldjuk. A mostni költségvetésben z utk felújításár éves szinten 2,5 millió forintot kptunk feldtfinnszírozás lpján. Idén bedásr került egy értékteremtő közmunk progrm, melynek z lpj. hogy fogllkozttás mellett járdáink, útjink helyreállításár fordítsunk, kár kpott összeget, kár munkát. Jóváhgyást még nem kptunk rá. A tvlyi évben megvettük járdelemet, betonelemet gyártó gépet, ezzel is mindz lenne hosszú távú cél, hogy ezeket járdákt, illetve utkt helyreállítsuk sját erőből. De kérdezem én, h nincs rá forrás és folymtosn z jön, hogy lkosságot nem szbd terhelni, kkor miből legyen megoldv. Én nem tudok vrázsolni pénzt. Azok, kik megkeresték képviselő sszony, nyugodtn el lehet nekik mindezt mondni és megkérdezni őket, hogy helyben milyen dót fizetnek ennek z önkormányztnk, miből ezt meglehetne csinálni? Megmondom válszt, semmilyet, csk központi dót. Egyedül válllkozókt terheljük. A válllkozónál kiszbott dó nyereségét terheli, lkosnál pedig nincs kritérium. Teljesen mindegy, hogy milyen bevétele vn. Természetesen, lehetőségeinkhez mérten próbáljuk z útjinkt és járdáinkt jvítni. Tűzoltás jelleggel tudunk menni, hol már elsüllyedt, illetve járhttln, ott megcsináljuk. - A Közútkezelőtől ezt megoldást nem kértük, zt mguk csinálták. Jelezzük problémát és megkérdezzük, hogy mikor szándékoznk kátyúzni ezen területen. - Visszmenőleg nem tudunk közmeghllgtást trtni. Idén megint lesz. - A Kiskúttl pályáztbn kell elszámolnunk. Áprilisig kell elkészülnie. Jenesné Próczi Erik jegyző: A segélyezettek listájáb vló betekintéssel kpcsoltbn szeretném elmondni, képviselői tisztség nem htlmzz fel képviselőket rr, hogy bárhová, bármikor korlátlnul betekinthessenek. Sjnálom, hogy olyn nyilvántrtást tekintett meg eddig képviselő sszony, mihez nem volt jog. A Szociális bizottság htáskörébe trtozó ügyekben, melyek önkormányzti htósági ügyek, nnyir egyediek és 1-1 csládról szóló dtok szerepelnek, hogy zokt láthtj. Én zt nem tehetem meg, hogy más szerv htáskörébe trtozó ellátásokbn részesülők listáját kidjm. Mindezekre vontkozik közigzgtási htósági eljárás és szolgálttás áltlános szbályiról szóló törvény, személyes dtok védelméről és közérdekű dtok nyilvánosságáról szóló törvény. Trtlmz rendelkezéseket közlklmzottk jogállásáról szóló törvény is, különböző közszolgálti nyilvántrtásokb vló betekintés lehetőségéről. Volt is már ilyen kérése képviselő sszonynk, kkor én írásbn megválszoltm, hogy mibe tekinthet be és mibe nem. Az önkormányztnk is vn szbályzt rr vontkozón, hogy közérdekű dtokb hogyn tekinthet be. Korábbn kiküldtem Önnek egy betekintést kérő lpot, melyet nem juttott vissz képviselő sszony. Azt gondolom, hogy csk ddig volt fontos kérdés felvetés, még elhngzott z ülésen, de mikor már própénzre kellett váltni, tehát bedni írásbn is kérelmet, z már nem vlósult meg. Dór Mónik képviselő: 2 évvel ezelőtt kért dtokt kidták. Mi esküdt tettünk. Jenesné Próczi Erik jegyző: Mivel zt hllom, hogy egyes képviselők visszélnek titoktrtási kötelezettségükkel, ezért én ngyon szigorún be fogom trttni ezeket szbályokt, mivel korlátozom, hogy olyn dtok kerüljenek ki nyilvánosság elé, melyek nem nyilvánosság elé vlók. Dór Mónik képviselő: Nem tudom ki élt ezzel vissz. De kimehet, kkor innen is. Jánosi József polgármester: A zebr elkészítésével kpcsoltbn, nem nnyi, hogy odfestjük, hnem meg vn htározv, hogy milyen tervek és engedélyeztetés, vlmint meghtározott fényerősségű közvilágítást kell mellé telepíteni. Mások z előírások hhoz képest, mikor volt itt vlmikor zebr. Újr meg kell terveztetni és nemcsk zebrát, hnem megvilágítását is. Amikor zebr fel volt festve, kkor 32-es főút keresztülment településen és forglmi előírások szerint Közút lkított ki zebrát. A településen keresztül vezető út, jelenleg öt számjegyű mellékút és még mindig Közút kezelésében vn. A jelenlegi előírások nem írják elő fenntrtónk jelzett gylogátkelőhely kilkítását, ezért mennyiben mi sját erőből kívánjuk megvlósítni, más fenntrtásábn lévő úton ezt, kkor már előző évben megtárgylt jelentős költséggel tehetjük ezt meg. Kis Gyul képviselő: Szeretném, h gyerekek z életben is láthtnák, hogy milyen egy zebr. Nem tudom elképzelni zt, hogy egy ilyen helyen miért nem lehet ezt megvlósítni. Kell egy zebr és kész. Jánosi József polgármester: Kell hozzá pénz, melynek járulékos költségeit ki kell fizetni. A közút mitt kell z engedélyeztetés. Egy idegen tárgyon vló beruházást kellene eszközölni, mert nem miénk z út. - Kis képviselő úr szeretné tudni, hogy mit szvzott meg. Azt, hogy 100 %-os támogtású pályáztot nyújtsunk be, melyben bedtunk egy költségvetést Belügyminisztériumnk, ki benyújtott költségvetést jóváhgyt meghtározott feldtokr. A kpott támogtás felhsználásáról tételesen el kell számolnunk. Kis Gyul: Mi került itt közel 7 millió forintb? Jánosi József polgármester: Megvn költségvetés, megmuttom. Képviselő úr legyen szíves most z ülés után bejönni z irodáb. Kis Gyul: Mjd rr időt szkítok. Ez z idő most kevés rá, meg nem bbn kbátbn vgyok. Mjd megnézzük, rr mjd átfogok jönni és négyszemközt megbeszéljük. Polónyi László képviselő: A műfüves pály átdás után kptunk egy műszki tájékozttást pály krbntrtásávl kpcsoltbn, melyben z szerepel, hogy pályáról ne tkrítsuk le hvt, mert zzl gumiréteget is eltávolítjuk pályáról. Télen nem is hsználjuk pályát, ki sem djuk bérbe. A tájékozttóbn z is le vn írv, hogy ne toljuk le pályáról hvt, hogyh mégis ngyon muszáj és szükséges pály hsznált, kellenek mérkőzéshez vonlk, kkor tkrítsuk le, de kkor után gumit pótolni kell. Ngy Gábor képviselő: Zoufl képviselő kérdésére dott válszt szeretném kiegészíteni. A gáton lévő területet nnk idején vízügy nem engedte, hogy végigkövezzük, mert od kiöntögették z sódert, mi zsákokbn volt. Miután egyéb hozzászólás nem hngzik el, Jánosi József polgármester jvsltár képviselő-testület egyhngú szvzássl z lábbi htároztot hozz: 20/2013. (II.14.) sz. képviselőtestületi htározt: Interpellációs kérdésekre dott válszokról Zgyvréks Község Önkormányztánk Képviselő-testülete települési képviselők áltl feltett interpellációs kérdésekre Jánosi József polgármester válszit tudomásul veszi és elfogdj. Mivel egyéb npirend tárgylásár nem kerül sor, így Jánosi József polgármester soros ülést 17 ór 30 perckor berekeszti március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 9

10 Helyi hírek Márciust írunk. Anygtorlódás mitt számos cikkünk még most is megjelentetésre vár. Lehet, hogy tlán kicsit megkésettnek tűnik, tvly decemberi Mindenki Krácsony rendezvényről vló beszámolónk mégis zt gondolom, hogy megjándékozottk nevében illenék néhány hálálkodástól mentes gondoltot megfoglmzni. Előzményként rról kell tudnunk, hogy település önkormányzt minden évben igyekszik z ünnepi lklmkkor helyi lkosok számár nem csk progrmok hngultosságávl, hnem hétköznpi gondok enyhítésére is lklms gesztusokkl gzdgítni életünk. Az év vége felé ilyenkor krácsonykor fontos, hogy nem csk z jándék mennyisége z mi erősíti szándékot - z is persze -, de z hogy megszólítjuk egymást és várjuk vendégeinket és ünneplőbe öltöztetett lelkünkkel fordulunk egymás felé, ez mindennél fontosbb. A közösség ereje mindent felül tud írni. A közösség ereje szinte mindenben z egyik legfontosbb erő. Számos tpsztltokr épített tnulmány igzolj, de legfőképpen mi mgunk. Mindenki krácsony? Sjnos, m már közösség nem eleve dott még csládbn sem, hnem zokt meg kell teremteni, hogy ne tömeg, vgy sokság legyünk, hnem közösség. Megteremtésének fokozti: észrevenni, tisztelni, becsülni, elfogdni egymást. Ezeket z lpgondoltokt foglmzt meg Jánosi József polgármester z lklom házigzdáj, ki Négy Gyerty c örökbecsű tnítás gondoltivl indított útjár z ünnepi műsort. Mindjárt z lig 3 éves Földi Kendr lepte meg hllgtóságát htározott és bátor, idősebb gyermekeket is megszégyenítő felkészültségével. Olynnyir, hogy minden szülőnek ngyszülőnek, átmelegedett szíve kisgyermek bűbájos versmondásán. A helyi óvodások népviseletbe öltözött Luc npi népszokásokt elevenítettek fel. A nézőtéren helyet foglló ngyszámbn idősebb emberek szívéhez szóló élményként fogdták csöppségek elődásnk is beillő, színvonls produkcióját. Az ünnepség Péli Ildikó vezette Szolnoki Ifjúsági Zenekr koncertjével folyttódott. Az igényesen összeválogtott műsor legszebb mgyr és közép európi krácsonyi dllmokt sorkozttt egymás mellé zzl nem titkolt szándékkl, hogy minél többet tudjunk közösen is énekelni. A zenekr hsonlón tvszi ngysikerű koncertjéhez most is ngy tetszést rtott, ugynis vlóbn szép közös énekléssel zárult z este. A búcsúzó vendégek Jánosi József polgármestertől vehették át z önkormányzt szeretettcsomgját, ki fárdtságot nem kímélve osztott szét z jándékokt, és hivtl és képviselő testület gondoskodását törődését kifejező jókívánságit. Szinte minden kedves vendég örömmel vette e tlálkozást, miközben zért is ngy volt tülekedés z év utolsó kézfogásávl szentesítsék 2012 évet. A meghívottk közül számosn távolmrdtk, ezért h nem is mindenki krácsonyát ünnepeltük, de helyi közösségét biztosn. Az ő nevükben is köszönetet mondok vlmennyi érintett vezető és közreműködő társmnk. Frksházi István Enni vgy nem enni! 10 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március Lehet, hogy egy kicsit klsszikusn áthllásos főcím, mégis úgy gondolom egyszer már erről is írni kell néhány sort. Nevezetesen gyermekétkeztetésről. A tém egyébként zon testületi ülésen foglmzódott meg bennem, hol z évek ót forráshiányos önkormányzt képviselői közétkeztetéshez kpcsolódó élményein keresztül igyekeztek véleményt formálni z áltluk pzrlónk nevezett tnulói szokásokról. Kézér Zoltán lpolgármester úr már több lklomml is hngot dott nnk véleményének, melyek testületi ülések nygából is kiolvshtók, hogy bántón pzrlók gyerekek npköziben. Vlósággl meghsd szíve z embernek, mikor látj, hogy jobb esetben finnyázó megjegyzéseket követően lig néhány flt fogy, de mikor érintetlenül félretolv kerül z enyészet mrtlékává z étel jó érzésű ember elgondolkodik. Ennyire gzdgok lennénk? Miért e gyermekded nemtörődömség? Vlóbn z összkép lehngoló. A távozó gyermeksereg bántón sok ételt hgy z sztlon, vgy úgy, hogy bele sem kóstol, vgy úgy, hogy ép csk beleturkált kelletlenül. Miközben. És most itt jön z úgynevezett eltávolodás emberek milliói éheznek, de sjnos sokn vgyunk itt Rékson is, kinek nem hull le minden np egy flt kenyér z ölébe. Miközben pedig föld nehéz sorsú lkosi szinte éhen pusztulnk. Szándékosn hsználom e kifejezést, hogy leglább olvsás közben legyen elgondolkodttó e rossz szokás képi világ. A világon m minden negyedik gyermek lultáplált és évente 11 millió egy év ltti csecsemő hl meg. Pedig világon nnyi élelmiszert termelnek, mely bőségesen elegendő lehetne mindenki számár. A világon mindenütt vnnk éhező emberek - Észk-Amerikát is beleértve. Az ok többé-kevésbé mindenütt zonos: ezeknek z embereknek nincs nygi forrásuk hhoz, hogy elegendő élelmiszert termeljenek, vgy vásároljnk. A témávl kpcsoltbn szeretnék megszólítni néhány gyermeket és szülőt mi véleménye ezekről dolgokról? És örülnék is h z érintettség okán kpnánk néhány olyn levelet mi némi mgyráztul szolgálhtn ezekre dolgokr. Nekem is vnnk jvsltim, hogyn lehetne ezen változttni. Nem tudom tutit, de szeretném, h tém felvetését követően megbeszélnék szülők gyermekeikkel tnulók, egymás közt, hogy mit tehetnének helyi, de kár globális szinten zért, hogy z élelmiszer felhsználás gzdságosbb legyen. Íme néhány ötlet szokásink megváltozttásár z iskoli gykorltr lpozv. Az iskoli étkezések táborozás, kirándulás során kövesd figyelemmel, hogy mennyi étel megy kárb. Rendezzetek csoportok között versenyt, hogy kik pocsékolják legkevesebb ennivlót. Grfikonon ábrázoljátok, hogy mikor mennyi étel ment kárb és figyeljétek meg, hogy csökken-e ennek mennyisége. (Rjzoljtok le minden étkezéshez egy szemetest és ebbe rjzoljátok be, hogy mennyi étel ment kárb.) Vezessétek be z iskolábn, hogy z ebédlőben sztlonként egymás között megosztjátok z ebédet, így mindenki nnyit eszik, mennyire szüksége vn és csökken z eldobott ennivló mennyisége A brátidnk is mondd el, hogy minden ételnek becsülete vn Emberek százi ezrei fárdoznk zon, hogy z fogyszthtó állpotbn sztlodr kerüljön. Gondoltál már rr, hogy egy szem gyümölcs milyen fárdságos emberi munkák sorozt után kerül eléd, vgy bolt polcár? Amit te esetleg otthgysz z sztlon veszni, vgy csk úgy hgyod, hogy megromoljon, vgy szemétbe kerüljön. Az előbbi feldtok során elkészített nygot tedd olyn helyre, hol mások is láthtják. Egyelőre végeláthttln kesergés helyett most csk ennyit. Kicsit játékosn, didktikusn. És mégis he egy sikeres háziversenyt tudunk szervezni e cikk kpcsán gyerekeknek már megérte. Kézér úr vissz-vissztérő pocsékolást elvető szemléletmódj, nem csk rr int, hogy ne hgyjuk ott z ételt z sztlon. Az ésszerű tkrékos szemléletmód igényét most, gyermekkorbn kell kilkítnunk/megtnítnunk/megtnulnunk mjdni emberkék értékvilágánk egyik fontos elemeként. Frksházi István

11 Vllás Beteg voltm és meglátogtttok Szent Máté evngélist írásánk 25. fejezetében 36. versben tlálhtó fenti részlet, mely z Úr Jézus ígérete szerint kkor hngzik el, mikor Jézus világ végén vissztér világb, hogy ítéljen élőket és holtkt. Akkor mjd feltámdás után eléje járulnk z összes népek és z Isten ngyli szétválsztják jók és gonoszokt. A jók Jézus jobbjár, gonoszok pedig bljár kerülnek. Akkor mjd hívj jókt: Jöjjetek, Atyám áldotti, vegyétek birtokb zt z országot, mely nektek készült világ teremtése ót. Mert éheztem és ennem dttok, szomjztm és innom dtt, idegen voltm és befogdttok engem, mezítelen voltm és felöltöztettetek, beteg voltm és meglátogtttok, fogságbn voltm és eljöttetek hozzám. Akkor z igzk megkérdezik mjd tőle: Urm, mikor láttunk téged éhezni, és tápláltunk téged, vgy szomjzni és inni dtunk neked? Mikor láttunk, mint idegent, és befogdtunk, vgy mezítelenül, és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk betegen vgy fogságbn, és meglátogttunk téged? A király (vgyis Jézus) így válszol mjd nekik: Bizony, mondom nektek: mikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. Ezen evngéliumi mondtok mindenekelőtt gondoltot hngsúlyozzák, hogy mit másik emberrel, - különösen kicsikkel, gyengékkel, elesettekkel teszünk, - zt Jézusnk tesszük. Nyilván különösen érvényes ez betegekkel vló törődésre. Egyházunk minden év februárjábn fokozott mértékben irányítj figyelmünket betegekre. Február 3.-hoz kpcsolódik Blázs-áldás régi hgyomány, mely különösen közkedvelt, olykor még templomot ritkán látogtók körében is. A másik nem régi keletű de ngyobb horderejű esemény Betegek Világnpj, mely február 11-hez kpcsolódik, hhoz nphoz, mikor 1858-bn Szűz Mári délfrnciországi Lourdes városábn megjelent egy ngyon egyszerű 11 év körüli leánynk, később szentté vtott Berndettnek. A mi világbn, mikor figyelem sztárokr, tehetségekre, ngyokr irányul, fontos üzenete ennek npnk, hogy törődnünk kell betegeinkkel, különösen csládbn, de zon kívül is. A hit fényében betegség nem vlmi isteni bűntetés, hnem osztozás szenvedő Jézus sorsábn, részvétel Krisztus megváltó művében, hogyn Szent Pál postol ír erről Kolosszeiekhez írt levelében:...örömest szenvedek értetek, és kiegészítem testemben zt, mi hiányzik Krisztus szenvedéseiből, testének, z egyháznk jvár... Ezek szvk rr tnítnk, hogy z emberi szenvedéseknek pártln értéke lehet, h türelmes lélekkel és szeretettel igyekszünk zokt elviselni. Mindez persze egyáltlán nem zt jelenti, hogy nem kell keresni gyógyulást, vgy nem kell fárdozni szenvedések elhárításán, sőt mindnnyiunk számár ngyszerű bár sokszor igen nehéz kihívást jelent: segíteni betegeken, szenvedőkön. Istennek legyen hál, m is vnnk ngyon lelkiismeretes orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók, kik fárdhttln hivtásszeretettel dolgoznk. Ngyon fontos, hogy munkájukt, szolgáltukt őszintén megbecsüljük, mi nem vstg boríték áltl történik. Meggyőződésem, hogy különösen z előre dott - vstg borítéknk elszomorító üzenete vn: Doktor úr! Én nem bízom z ön hivtásszeretetében, így hát szeretném szkmi jó hozzáállását megvásárolni. - Ami nyílvánvlón meglázó mgtrtás z orvos irányábn. Itt z ideje, hogy megbecsüléssel és tisztelettel gondoljunk zokr, kik orvosként, ápolóként, mentősként, gyógyszerészként vgy z egészségügy más dolgozójként embertársikért fárdhttlnul dolgoznk, de zokról sem feledkezhetünk meg, kik közvetlen csládtgjikt ápolják olykor éveken, évtizedeken át. Fárdozásuk nem hiábvló, még kkor sem, h jóságukt nincs, ki meghálálj. Imádkozzunk szeretettel minden betegért és mindzokért, kik értük fárdoznk jnuár 30-án Miklós János plébános Szent Péter postol mondj ki ezt mondtot, Máté evngéliumánk 16. fejezetében 16. versben. Hogy Péter mondt messze felülmúlj z ő tehetségét, dottságit, rról z Úr Jézus nem hgy kétséget, épp zzl, hogy Péter mondtár így válszol: Boldog vgy, Simon, Jónás fi! Mert nem test és vér nyiltkozttt ki ezt neked, hnem z én Atyám, ki mennyekben vn. - Mjd így folyttj: Én pedig mondom neked: Te Péter ( péter, görgül petrosz szó kősziklát jelent) vgy, és én erre kősziklár fogom építeni egyházmt, s z lvilág kpui nem vesznek erőt rjt. Neked dom mennyek országánk kulcsit. Amit megkötsz földön, meg lesz kötve mennyekben is, és mit feloldsz földön, föl lesz oldv mennyekben is. Ezeknek mondtoknk ezekben npokbn különleges ktulitás vn, hiszen ktolikus egyházunknk z első százdig visszmenő meggyőződése z, hogy Jézus szvi grnciát jelentenek rr, hogy Péterre épített egyházon nem vesznek erőt sátáni erők, bbn z értelemben, hogy z z egyház, melyben Péter jelen vn, és hirdeti Krisztus evngéliumát, hit és erkölcs tnításábn nem tévedhet, nem zért, mert nnyir okos, vgy szent, hnem, mert Krisztus z ő Szentlelke áltl megőrzi tévedésektől. Mint tudjuk, Péter postol Jézus feltámdás és mennybemenetele után néhány évtized múlv Rómábn Néró császár áltl elrendelt keresztényüldözés idején vértnúságot szenvedett, úgy, hogy vtikáni dombon fejjel lefelé keresztre feszítették. (Ezen helyen áll m csodáltos Szent Péter bzilik). Ugyncsk z egyház, első százdig visszmenő meggyőződése hogy Péter hivtását z egyházbn mindenkori rómi püspök tölti be, Te vgy Krisztus, z élő Isten fi kit nép z tyácsk (=páp) címmel tüntetett ki. A páp tehát Szent Péter hivtását tölti be z egyházbn npjinkbn is. Ngy-ngy öröm ez számunkr, hiszen rjt keresztül mi Urunk Jézus m is grnciát válll rr, hogy z z egyház, melyben ott vn Péter utód, csorbíttln épségben őrzi és dj át korunk emberének is Krisztus örök érvényű tnításit. M is megrendülve gondolok vissz teljesség igénye nélkül - XX. százd pápápáir: Szent X. Piusz pápár, ki minden erejével meg krt menteni világot z I. világháború cspásától és ebbeli törekvésének kudrc vitte hlálb, XII. Piusz páp htározottn elítélte nemzeti szocilist eszméket és háború áldoztink sokságát köztük több százezer zsidónk z életét mentette meg. XXIII. János páp dicséretre méltó bátorsággl elkezdte kommunist teizmussl vló párbeszédet, és meghirdette sőt el is kezdte II. Vtikáni Zsintot. Utód, VI. Pál végig vitte zsintot és megkezdte ngy, pápi postoli utkt, melyek során földkerekség sok országáb eljutott, hogy hirdesse z evngéliumot, vigszt és támsz vigyen szenvedőknek, szegényeknek. Boldog II. János Pál pápár úgy is emlékezhetünk, mint ki több mint 100 Itálián kívüli lelkipásztori útjávl Krisztus örömhírét elvitte föld végső htáráig, de úgy is emlékzhetünk rá, mint, ki megbocsátás rgyogó példáját nyújtott épp záltl, hogy z ellene merényletet elkövető török férfink szívből megbocsátott. XVI. Benedek tudós páp nem szobtudósként áll(t) z egyház élén, hnem mint ngylelkű szolg, ki lemondásávl is szolgálni krt. Amikor ezek sorok eljutnk kedves Olvsóhoz, már várkozás különleges helyzetét éljük meg: vjon ki lesz Péter utód 2013 márciusától? Imánk kísérje 117 válsztó bíborost, hogy Szentlélek segítségével mielőbb tlálják meg megfelelő személyt, ki szeretettel és oddássl szolgálj Isten népét és z egész emberiséget. Húsvét közeledtével szeretettel kérem z idős, járni nehezen tudó testvéreket, hogy hívjnk ki, hogy otthonikbn elvégezhessék húsvéti szentgyónásukt és szentáldozásukt. Elérhetőségem: H teheti, támogss egyházunkt dój 1%-vl. A Mgyr Ktolikus Egyház techniki szám: Az dó 1%-ávl is támogthtó lpítványink: 1. Réksi Szent Imre Alpítvány. Adószám: Célj: zgyvréksi templom és temető működésének támogtás, segítése, ktolikus hitélet, hitokttás, kultúr terjesztése, szociális tevékenység, csládsegítés, időskorúk gondozás; számlszám: Támogssuk lehetőségeink szerint - ngylelkűen lpítványinkt. 2. Szászbereki Kisboldogsszony Alpítvány. Adószám: Célj: szászbereki templom működésének támogtás, segítése, ktolikus hitélet, hitokttás, kultúr terjesztése, szociális tevékenység, csládsegítés, időskorúk gondozás; Kolping Iskol támogtás; számlszám: február 20-án. VÁLTOZÁS! márciusbn Vsúti Újtelepen nem z utolsó vsárnp előtti szombton, hnem március 23- án lesz szentmise du. 4 óri kezdettel. Miklós János plébános március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 11

12 Kultúr A kultúr élmény A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár március hvi progrmj Figyelem! Bb-mm klub Tájékozttjuk régi és új tgjinkt, hogy Bb-mm klub folyttj munkáját. Minden héten kedden Földiné Bíró Szimonett és Frksházi István vezetésével 10,00 órától várjuk z érdeklődő kismmákt, nyukákt művelődési ház színháztermében. Bővebb felvilágosítást személyesen, vgy telefonon 56/ Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárbn, vgy emilben Március 1. 14,00 ór Őszi Alkony Nőnp Tggyűlés A Zgyvréksi Őszi Alkony Csoportj minden év elején megtrtj tggyűlését, melyen év eseményei és év munkterve kerül megbeszélésre. Az idei évben eme rendezvényen külön figyelmet kpnk női tgok, mert tggyűléssel egybekötött nőnpi köszöntésben részesülhetnek. Március 2. 15,00 ór Rom Közmeghllgtás A Zgyvréksi Rom Nemzetiségi Önkormányzt, z Autonómii Alpítvány (Budpest) és Zgyvréks Önkormányzt tisztelettel meghívj Önt és csládtgjit március 2-án szombton, délután 15,00 kezdettel trtndó ROMÁK ZAGYVARÉKAS JÖVŐJÉÉRT c. progrmnyitó megbeszélésünkre. A Zgyvréksi Rom Nemzetiségi Önkormányzt ngyszbású rom integrációs progrm részese szeretne lenni. Ehhez kérjük vlmennyi helyi rom és nem rom lkos segítségét. Azt várjuk, hogy véleményüket, jvsltikt, észrevételeiket személyesen mondják el, nnk érdekében, hogy sorsunkon és helyzetünkön jvítni tudjunk. Közös érdekünk, hogy minél több jvsltot megismerjünk, és benyújtndó pályázton sikeresen vegyünk részt. Kérjük, hogy minél több ismerősének, brátjánk szóljon, hogy sokn és ktív részesei legyünk jövőnknek! Március 3. 4,00 ór Őszirózs Nyugdíjs Egyesület zenés délutánj Az Őszirózs Nyugdíjs Egyesület szeretettel meghívj tgjit Télbúcsúzttó, Tvszváró, Nőnpi rendezvényükre. A rendezvény résztvevőit virággl köszönti Kis Gyul Önkormányzti képviselő. A jó hngultot Simon Imre biztosítj, ki zenei blokkokkl szórkozttj z összegyűlt társságot. Március 4.18,00 ór Zgyvréksi Községi Sport Egyesület Közgyűlés A Zgyvréksi Községi Sportegyesület meghívj z egyesület tgjit z egyesület éves rendes közgyűlésére, melyet március 04-én 18:00 órától trtunk Zgyvrékson Művelődési Házbn (Fekete L. u. 1). A Közgyűlés htároztképes, h tgok összlétszámánk 50%+1 fő jelen vn. Figyelmeztetem tgokt, hogy mennyiben htároztképesség mitt közgyűlést el kell hlsztni kkor megismételt közgyűlésre - z eredeti közgyűléssel egyidejűleg - ugyncsk Zgyvrékson Művelődési Házbn (Fekete L. u. 1) március 4. npján du 19,00 óri kezdettel kerül sor, mikor is megismételt közgyűlés megjelentek számár tekintet nélkül htároztképes. Npirendi pontok: 1.) Alpszbály módosítás és elfogdás, 2.) Elnök beszámolój éves munkáról, 3.) Tisztségviselő válsztás, 4.) Számvizsgáló bizottság jelentése, nnk elfogdás, 5.) 2012.évi pénzügyi beszámoló és közhsznúsági jelentés elfogdás, 6.) 2013.év szkmi progrmjánk megtárgylás és elfogdás A Közgyűlés várhtó időtrtm kb. 2,5 ór. Megjelenésére számítunk. Március 9. 19,00 ór Jubileumi Alpítványi Bál 20 éves Réksi Kisdiákokért Alpítvány A Réksi Kisdiákokért Alpítvány és Dmjnich János Áltlános Iskol Igzgtóság tisztelettel meghívj Önt és kedves csládját március 9-én zgyvréksi Művelődési Ház színháztermében 19 órától trtndó Jubileumi Alpítványi Báljár. A bál progrmj: Gyülekező Iskolánk tnulóink kulturális műsor Múltidézés Mihályi István ügyvezető igzgtó A vendégeket köszönti: Visnyeiné Gál Mrinn kurtórium elnöke A 8. osztályos tnulók nyitótánc Betnított: Tálsné Czenke Erik és Táls Zsolt Pohárköszöntőt mond Jánosi József polgármester Vcsor Meglepetés Tombolsorsolás Zárór A zenét szolgálttj Retro Zón Március 9.14,00 ór Zgyvprti Egyesület Nőnpi rendezvénye A Zgyvprti Egyesület, mint minden évben most is nőnpi köszöntővel kedveskedik hölgy tgjink zenés rendezvényük keretében. A zenét Simon Imre biztosítj. Március ,00 ór Zgyvréksi Mrgrét Egyesület Nőnpi rendezvénye A Zgyvréksi Mrgrét Egyesület március hónp érkezésével ismét tiszteletét teszi, nőnp lklmából hölgy tgji előtt. A vendégeket Jánosi József polgármester köszönti, mjd Földes Imre nótcsokrát, és Lipták János szvltát hllgthtjuk meg. A jó hngultért zenei szolgálttást Simon István biztosítj. Március ,00 ór Március 15-ei megemlékezés Március ,00 ór Szülinpi Zumb Prty Itt remek lehetőség, rr, hogy 2 órán keresztül élvezzétek tánc, fitness és ltin zene dt felejthetetlen élményét! 1. Születésnpi Zumb-prty Zgyvrékson művelődési ház ngytermében, Márc. 16.-án este 18,00 20,00-ig! Vendégokttók, meglepetés és jó hngult grntált!! Belépés kortól és nemtől függetlenül Ft/fő, gyerekeknek ingyenes!!! Érd.: Sok Szeretettel vár mindenkit Tkács Tmr zumb okttó és vendégei! Gyere és Zumbázz velünk! Március ,00 ór Vérdás Ismét vérdásr kerül sor zgyvréksi Művelődési házbn március 18-án. Aki vérével ember életét, gyógyulását szeretné elősegíteni, zt kérem jöjjön el, szkítson egy kis időt embertársink érdekében. Soh ne felejtsük el, még mi is rászorulhtunk mások vérére! Köszönjük! Március Országos mgyr drts kup verseny férfi és női egyéni ktegóriákbn. Zgyvréks Önkormányzt tisztelettel meghívj település lkosságát március 15-én, Szbdság téren trtndó MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE C. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc 165. évfordulój tiszteletére rendezett ünnepi eseményeire Progrm: 9.30 Zenés toborzó K.S.E. Drem Dnce mzsorett csoporttl 9.45 Lovsbemuttó Kökényes Tny Lovs Sportegyesület Történelmi ágyúlövések HIMNUSZ MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. ünnepi műsor Közreműködnek: Vrg Bálint színművész, Ptkós Irm Művészeti Iskol tnulói (Cegléd), Dmjnich János Áltlános Iskol tnulói (Zgyvréks) JÁNOS JÓZSEF POLGÁRMESTER ÜNNEPI BESZÉDE KOSZORÚZÁS SZÓZAT ÜNNEPI SZENTMISE A KATOLIKUS TEMPOMBAN A SZABADSÁGHARC HŐSEINEK EMLÉKÉRE Dmjnich Áltlános Iskol FÁKLYÁS FELVONULÁS Szbdság téri kopjfáig Szbdság tér Kopjf Emlékezzünk együtt! Mécses gyújtás hősök emlékére. Közreműködnek: Fncsli Oldmur - tárogtó Dmjnich János Áltlános Iskol tnulói 12 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március

13 Kultúr 12 klsszikus mese 365 mese ngyitól Berry: A császár sírj Finy: A csodáltos szemüveg (mese) Finy: A Fehér Hercegnő és z Arny Sárkány (mese) Riches: A birodlom: A hrg nyili Leon: A névtelen velencei Stilton: A sivtg hercegnője Mcomber: A szív titki Loewenberg: Álmodj rá egyet! Perse: Árnyk Quick: Az árnyk Tükre (Tükör trilógi 2.) Brtos: Bogyó és Bbóc süteményei (mese) Brtos: Bogyó és Bbóc ünnepel (mese) Finy: Bögre úr meséi Pretson: Bűnjel Meyer: Cinder (ifjúsági) Stilton: Csonkmncsú Miu kstély (mese) Dloskönyv gyerekeknek (gyerekversek) Finy: Egy mrék buborék (gyerekversek) Blogh: Elkezdődött Stilton: Esti mesék világ minden tájáról (mese) Fiúmesék Grimm mesék Roberts: Hlálos híresség Roberts: Hlálos utzás J. Kovács: Kcgttó 1. : Ölbeli játékok mgyr költők verseire J. Kovács: Kcgttó 2. : Ölbeli játékok mgyr költők verseire Helmond: Krácsonyi gömbök Schchtner: Krácsonyi üvegfestés J. Kovács: Kerekítő 1. : Ölbeli játékok, mondókák J. Kovács: Kerekítő 2. : Ölbeli játékok, mondókák J. Kovács: Kerekítő 3. : Ölbeli játékok, mondókák Cornwell: Királyok lkony Monnin: Klsszikus mesék képeskönyve Wiggs: Közöttünk z óceán Finy: Mdársszony Gryllus: Mszkbál Új könyveink: Gryllus: Mszkbál 2. Disney: Micimckó ennivló receptjei Bíró: Don nobis, Domine 2. Mnnel: Olvsóklóz: Jegesmci történetek Blke: Őfelsége kegyelméből (A három gráci 1.) Jordn: Őrzőngyl Fforde: Recept szerelemhez Rose: Számolj tízig Courts-Mhler: Titkos kézfogó Collins: Vissztérés 60 kérdés és válsz természetről A bjkeverő bék és más történetek (mese) Brcly: A bleset Stilton: A Báln-sziget titk (mese) Lorentz: A bűn leányi A cscsk lovcsk és más történetek (mese) Erchenbrecht: A fűszerspirál építése, gondozás Lőrincz: A játék rbszolgái1-2 Berger: A kémi titki (ifjúsági) Mrch: A Kolibri-tó Feldmn: A leglkályosbb Füles-lk (mese) Stnfield: A legszebb kötésminták tárház Zsíros: A levegő ereje Krolin: A medál titk Jmes: A sötét ötven árnylt Jmes: A szürke ötven árnylt Fiorto: A velencei szerződés Mári progrm áltl beszerzésre került könyveink: Mezősi: Mgyrország természetföldrjz Ngy utzók (ifjúsági) A világ képes földrjzi tlsz Gonich: A modern világ képregényes története Dhnjl: Jelek és jelképek Gonich: Képregényes világtörténet 1. Gonich: Képregényes világtörténet 2. Gonich: Képregényes világtörténet év: világtörténelem krónikáj Szárz: Mesés Mgyrország Székely: Cigány népismeret Wolf: Az egyiptomik Mttenheim: Erdély története Mttenheim: Kurucz Kor Mttenheim: Mátyás és Hunydik Ádám: Csángó mesék Ágh: Fénylő prnsszus Ang: Az rnyptájú kiscsikó Arny: Arny János összes költeménye Bbits: Bbits Mihály válogtott versei Bjz: Bjz József összes versei és novellái Benedek: A csúny királyfi és szép királykissszony (mese) Benedek: Ezüst mesekönyv Benedek: A kétszínű királyfi és más mesék (mese) Berg: Rumini Zúzmrgyrmton Bud: Világ, világon Csoóri Sándor 80 Csukás: Ásító szörnyeteg (mese) Csukás: Bátor Tintnyúl (mese) Csukás: A Ngy Ho-ho-ho-horgász kórházbn Csukás: Rdírpók Csurk: Őszi torn Czkó: Még hetvenhét mgyr rémmese Dobozi: Sánt Kt Dózs: Lehel kürtje (mese) Dsid: Sét egy csodáltos szigeten Elfelejtett lények boltj (mese) Ferenc: Rdnóti Miklós élete és költészete Finy: A Fehér Hercegnő és z Arny Sárkány (mese) Füst: Advent Gérecz: Így bocskorosn Gérecz: Töredék Háromszékei népmesék (mese) Ionesco: Mesék Jónás: Bánom, hogy szolgád voltm Kántor: Kétszáz lépcső föl és le Kányádi: Egyberostált versek és műfordítások Kányádi: Jeremiás és gépsárkány Kányádi: Kányádi Sándor válogtott versei Bb Mm klub: kedd 10 ór Gyémánt és Smrgd Mzsorett Csoport: szerd 15 ór és péntek 15 ór Kékiboly Műkedvelő Művészeti Csoport: szerd 17 ór Drem Dnce KSE Mzsorett és Show tánc Csoport tnfolym: hétfő 16,30 ór; csütörtök 16,15 ór; péntek 16,15 ór, minden második péntek 14 ór Nyugdíjs Klub: vsárnp 14 ór, minden hónp első szerdáj 16 ór Klubok, szkkörök: Őszirózs Nyugdíjs Egyesület: hónp első vsárnpj 14 ór Pátri Alpfokú Művészeti Iskol Néptánccsoportj: kedd és csütörtök 16 ór Aerobik (Murzs Tibor edző): hétfő, szerd, 18,30 ór Zumb (Tkács Tmr instruktor): kedd és csütörtök 19,15 ór Aerobik (Cserb Beát edző): kedd, csütörtök 18,15 ór; szombt 18 ór Zumb Közösségi Házbn (Nyemeczné Ngy Adrienn instuktor): szerd 18,15 ór Ngyinet könyvtárbn: péntek ór Drts klub (műv. ház klubterem): Ifjúsági: péntek ór Felnőtt: péntek ór Ktolikus istentisztelet: minden hónp utolsó szombtj 16 ór (Közösségi ház vsúti újtelep) Református istentisztelet: minden hónp utolsó vsárnpj 8 ór (Művelődési ház) ECDL tnfolym: kedden és szerdán 8.00-tól óráig, szombton től óráig Szolgálttás: Mjor Tibor flugzdász: csütörtök 08,00 12,00 Érdeklődni z lábbi telefonszámokon: 06-20/ Jogi tnácsdás: Pókáné Dr. Fekete Erzsébet Érdeklődni z lábbi telefonszámokon: 06-56/ / címen: 5000 Szolnok, Bross u. 1. III emelet 316. Vásár: Március 12. Vegyes vásár Csthó Ildikó, Csendes Edit, Bóné Ann, Szli Berndett, Szbó Renát, Csák Gbriell, Gvldik Zoltán, Bóné Attil, Kjtár Tibor, Holocsi Kálmán, Bkos Judit, Sebők Tünde, Sulyok Imre, Csendes Edit fotói Zgyvréksi Glériábn. Tlált képeink Tlált képeink címmel nyílt meg 14 szolnoki fotós képkiállítás Zgyvrékson. A tárlt március 20- ig láthtó. A glériáb belépő látogtót fehér flkon színes és fekete fehér képek fogdják. A képek igen változtos témvilág nem csk flkon vnnk jelen, de vlósággl blkot muttnk körülöttünk lévő már ismert vgy ismeretlen világr. A látogtó kénytelen belenézni ezekbe világokb, regálni, kpcsoltb lépni velük, mert kikövetelik mguknk figyelmet és z értelmezést melyeket nem igzít el címdás. A komor vgy rchív, emlékező, sötétebb hngultú, líri, vidám, kísérletező, hgyományos, formbontó témák együtt teszik mrkánssá és hngultossá z lkotásokt. Bármennyire is lejönnek ezek mind fotókról z lkotó egyértelműsíti, hogy nem vlóságot látjuk, hnem pillntművész kísérletező kedvét reprezentáló észrevételeit, melyek egyszeri és megismételhetetlen lklmk. A gléri több pontján néz szembe egymássl domináns fény-árnyék kontrsztokt bemuttó kép, ember lkokkl z előtérben. Tlálkozunk jellemzően szemcsés,vgy pixeles, vgy fények áltl rjzolt képekkel. A néző ilyenkor nincs könnyű helyzetben, hiszen mikor megpróbálj kivenni z lkotásokt, rendre hátrálásr kényszerül, hogy összeálljon kép miközben hátráló és közelítő nézőt elkerülhetetlenül bevonj sját világáb, terébe. Ahogy nézegetjük képeket, hátrálv, oldlzv, közelítve, úgy bújunk bele hngultokb. Személy szerint engem z fog meg vlhányszor áttekintem látottkt, hogy ezeket z lpvetően ismeretlen sok esetben elsőre meghökkenteni igyekvő látványok személyiséget vlmi széppé formálj át, flkon és nézőben is olyn esztétiki minőséggé, mely npjink művészetében nem feltétlenül erény vgy elvárás. Szolnokiknk igen soktmondók Tisz-prti sétány hngulti, mgányos kérész emblemtikus közelsége, vgy kiszolgálttottságábn is büszkén meredező ártéri fák fuldokló mgány. És milyen szépek letűnt szocreál korszk pnel romjivl ellenpontozott prszti kultúr tárgyi emlékei vgy mgyr táj szépsége. De tlálj meg mindenki sját ízlése és kedve szerinti legkedvesebb képet. Szép ez kiállítás. Tlán nem érdemtelenül, hiszen kiváló erőkből álló, több évtizedes fotó múlttl rendelkező, jelentősnek mondhtó szolnoki fotóművész mellett érzékeny, szenzibilis női kr dolgozik kiknek tekintélyes szkmi gykorlt lpján tehetséges kezekben vn szolnoki fotózás jövője. Mindezek mellett szíves figyelmébe jánlom mindenkinek kiállítást, hiszen mindez nemrégen lkult Tiszvirág Fotocsooport egyik közös kiállításink egyike hol ngyon sok fitl próbálgtj tudását. H neveket kérnek tőlem szeretnék ngyon diplomtikus lenni. Az biztos Kjtár Tibor képét sokknk látni kell, mint hogy idesorolom Holocsi Kálmánt is. Azt pedig hogy ez kiállítás láthtó z nnk Gvldik Zoltánnk köszönhető, ki fitlokt meghzudtoló lelkesedéssel energiávl dolgozik nem csk képei de kör vlmennyi tgjánk sikere érdekében. Én továbbfolyttás mellett krdoskodom. Remélem lesz folyttás és Zgyvréks is profitálni tud szomszédvár jeleseinek tudásából. Ezekkel gondoltokkl fejezte be köszöntjét Jánosi József polgármester, ki znp zsúfolási megtelt kiállító teremben köszönthette vendégeit. Frksházi István március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 13

14 Szolnok Zgyvréks Km Km JÁSZKUN VOLÁN Zrt ,0 Szolnok, Vegyiművek 0,4 Szolnok, Vegyiművek ltp. 1,4 Szolnok, Agroker bej.út 2,1 Sz., McHle Hungári Kft. 2,6 O 5 30 M 5 35 Z 6 35 T 6 45 Szolnok, cukorgyári ltp. 3,3 K 5 32 K 5 37 K 6 37 K 6 47 Szolnok, megyei kórház 3,8 K { K { K { K 6 48 Szolnok, Logisztiki Prk 4,5 K 5 34 K 5 39 K 6 39 K 6 49 Szolnok, temető 0,0 K } K } 5 40 M 6 05 K } M 6 45 K } M 6 55 O I 7 35 M 8 00 Szolnok, ut. áll. 5,6 1,8 { K 5 36 K 5 41 } K } K 6 41 K 6 50 K 6 51 K } K } K } K } K } Szolnok, Bjcsy-Zs.u. 6,6 2,8 { K 5 37 K 5 42 } K } K 6 42 K 6 51 K 6 52 K } K } K } K } K } Szolnok, Abonyi úti isk. 7,1 3,3 { K 5 38 K 5 43 } K } K 6 43 K 6 52 K 6 53 K } K } K } K } K } Szolnok, Ngysándor J. út 8,2 4,4 { K 5 40 K 5 45 } K } K 6 45 K 6 54 K 6 55 K } K } K } K } K } Szolnok, VOLÁN telep 9,5 5,7 { K 5 42 K 5 47 } K } K 6 47 K 6 56 K 6 57 K } K } K } K } K } Szolnok, kenyérgyár 1,0 K } K } { K { K } K } K } K } K } K } K 7 37 K 8 02 Szolnok, McDonlds étt. 1,9 K } K } 5 43 K { K } K } K } K 6 58 K 6 59 K 7 13 K 7 39 K 8 04 Szolnok, TIGÁZ 3,1 K } K } 5 45 K { K } K } K } K 7 00 K 7 01 K { K 7 41 K 8 06 Szolnok, Szoltisz 10,0 4,0 6,2 { K 5 43 K 5 48 { K { K 6 48 K 6 57 K 6 58 K { K { K { K 7 42 K 8 07 Zgyvréksi útelág. 10,6 4,6 K 5 44 K 5 49 { K { K 6 49 K 6 58 K 6 59 K 7 02 K 7 03 K { K 7 43 K 8 08 Trnszformátor telep I. 12,0 6,0 K 5 47 K 5 52 { K { K 6 52 K 7 00 K 7 02 K { K { K { K 7 45 K 8 10 Eresztöhlom 14,3 8,3 K 5 50 K 5 55 { K { K 6 55 K 7 03 K 7 05 K { K { K { K 7 48 K 8 13 Gátőrház I. 16,8 10,8 0,0 { K 5 52 K { 5 53 K { K { K { K 7 07 K 7 08 K { K { K 7 51 K { Zgyvréks, vá. bej. út 0,3 { K } K 5 59 } K { K 6 59 K { K } K } K } K } K } K 8 17 Z.réks, Csárd u ,0 { K } K 6 01 } K 6 28 K 7 01 K 7 08 K } K } K } K } K } K 8 19 Zgyvréks, vá. 0,3 { K } K 6 02 } K { K 7 02 K { K } K } K } K } K } K 8 20 Z.réks, Csárd u ,8 10,8 0,0 { K 5 53 K K { K 7 03 K 7 10 K 7 08 K } K } K } K 7 51 K 8 21 Zgyvréks, vá. bej. út 17,9 11,9 K 5 55 K 6 05 { K { K 7 05 K 7 11 K 7 10 K 7 09 K 7 10 K 7 23 K 7 52 K 8 22 Zgyvréks, újtelep 18,5 12,5 K 5 56 K 6 06 { K { K 7 06 K { K 7 11 K { K { K { K { K 8 23 Zgyvréks, külsőgát 19,1 13,1 K 5 57 K K 6 33 K 7 07 K 7 14 K 7 12 M 7 11 O K 7 54 K 8 24 Zgyvréks, kh. 19,4 13,4 K 5 58 K 6 08 K { K 7 08 K { K 7 13 K { K 8 25 Zgyvréks, mozi 19,8 13,8 W K 5 59 K 6 09 K { K 7 09 K 7 15 K 7 14 K 7 56 K 8 26 Zgyvréks, Mdách u. 20,2 14,2 Y O 6 00 M 6 10 M 6 34 Z 7 10 M 7 16 T 7 15 I 7 57 M 8 27 Zgyvréks, mlom JÁSZKUN VOLÁN Zrt Szolnok, Vegyiművek Szolnok, Vegyiművek ltp. Szolnok, Agroker bej.út Sz., McHle Hungári Kft. Szolnok, cukorgyári ltp. Szolnok, megyei kórház Szolnok, Logisztiki Prk Szolnok, temető M M 9 10 X 9 40 X D 10 55O X I Szolnok, ut. áll. K } K 8 50 K } K } K K K } K } K } K } Szolnok, Bjcsy-Zs.u. K } K 8 51 K } K } K K K } K } K } K } Szolnok, Abonyi úti isk. K } K 8 52 K } K } K K K } K } K } K } Szolnok, Ngysándor J. út K } K 8 54 K } K } K K K } K } K } K } Szolnok, VOLÁN telep K } K 8 56 K } K } K K K } K } K } K } Szolnok, kenyérgyár K 8 32 K } K 9 12 K 9 42 K } K } K K } K K } { Szolnok, McDonlds étt. K 8 34 K } K 9 14 K 9 44 K } K } K K } K K } Szolnok, TIGÁZ K 8 36 K } K 9 16 K 9 46 K } K } K K } K { K } Szolnok, Szoltisz Szolnok Zgyvréks JÁSZKUN VOLÁN Zrt Szolnok, Vegyiművek Szolnok, Vegyiművek ltp. Szolnok, Agroker bej.út Sz., McHle Hungári Kft Szolnok, cukorgyári ltp Szolnok, megyei kórház Szolnok, Logisztiki Prk Szolnok, temető I M13 45O T I } O14 40M14 45M15 20 M15 35 Szolnok, ut. áll. K K K K K } K } K } K } K K } K Szolnok, Bjcsy-Zs.u. K K K K K } K } K } K } K K } K Szolnok, Abonyi úti isk. K K K K K } K } K } K } K K } K Szolnok, Ngysándor J. út K K K K K } K } K } K } K K } K Szolnok, VOLÁN telep K K K K K } K } K } K } K K } K Szolnok, kenyérgyár K } K } K } K } K } K K } K K } K K } Szolnok, McDonlds étt. K } K } K } K } K { K K } K K } K K } Szolnok, TIGÁZ K } K } K } K } K { K K } K K } K K } Szolnok, Szoltisz K K K K K { K K K K { K K Zgyvréksi útelág. K K { K K K { K K K K K K Trnszformátor telep I. K K { K { K { K { K K K K { K K Eresztöhlom K { K { K { K { K { K K K K { K K Gátőrház I. K K K K K { K K { K K { K K { Zgyvréks, vá. bej. út K } K } K } K } K } K } K } K } K } K } K Z.réks, Csárd u. 31. K } K } I13 50 K } K } K } K } K } K } K } K } K Zgyvréks, vá. K } K } K K } K } K } K } K } K } K } K } K Z.réks, Csárd u. 31. K K K K K K } K K K K { K K Zgyvréks, vá. bej. út K K K K K K { K K K K K K Zgyvréks, újtelep K { K { K K { K { K { K { K K { K { K K Zgyvréks, külsőgát K K K K K K K K K K K Zgyvréks, kh. K { K { K K { K { K { K K { K { K K Zgyvréks, mozi W K K 13 58M14 11O14 11 K K K 15 02M15 10 K K Zgyvréks, Mdách u. Y I13 51 I T I O15 03 M15 42 M16 07 Zgyvréks, mlom 16 tnév trtm ltt munknpokon 65 hetek elsõ tnítási npját megelõzõ npon JÁSZKUN VOLÁN Zrt Szolnok, Vegyiművek Szolnok, Vegyiművek ltp. Szolnok, Agroker bej.út Sz., McHle Hungári Kft. Szolnok, cukorgyári ltp. Szolnok, megyei kórház Szolnok, Logisztiki Prk Szolnok, temető M16 15M M M17 25 M18 30O M20 00 Z Szolnok, ut. áll. K } K K } K } K K K } K K Szolnok, Bjcsy-Zs.u. K } K K } K } K K K } K K Szolnok, Abonyi úti isk. K } K K } K } K K K } K K Szolnok, Ngysándor J. út K } K K } K } K K K } K K Szolnok, VOLÁN telep K } K K } K } K K K } K K Szolnok, kenyérgyár K K } K K } K } K } K } } K } K } } Szolnok, McDonlds étt. K K } K K } K } K } K } K } K } } Szolnok, TIGÁZ K K } K K } K } K } K } K } K } } Szolnok, Szoltisz 1,0 K } K } { K { K } K } K } K } K } K } K 7 37 K 8 02 Szolnok, McDonlds étt. 1,9 K } K } 5 43 K { K } K } K } K 6 58 K 6 59 K 7 13 K 7 39 K 8 04 Szolnok, TIGÁZ 3,1 K } K } 5 45 K { K } K } K } K 7 00 K 7 01 K { K 7 41 K 8 06 Szolnok, Szoltisz 10,0 4,0 6,2 { K 5 43 K 5 48 { K { K 6 48 K 6 57 K 6 58 K { K { K { K 7 42 K 8 07 Zgyvréksi útelág. 10,6 4,6 K 5 44 K 5 49 { K { K 6 49 K 6 58 K 6 59 K 7 02 K 7 03 K { K 7 43 K 8 08 Trnszformátor telep I. 12,0 6,0 K 5 47 K 5 52 { K { K 6 52 K 7 00 K 7 02 K { K { K { K 7 45 K 8 10 Eresztöhlom 14,3 8,3 K 5 50 K 5 55 { K { K 6 55 K 7 03 K 7 05 K { K { K { K 7 48 K 8 13 Gátőrház I. 16,8 10,8 0,0 { K 5 52 K { 5 53 K { K { K { K 7 07 K 7 08 K { K { K 7 51 K { Zgyvréks, vá. bej. út 0,3 { K } K 5 59 } K { K 6 59 K { K } K } K } K } K } K 8 17 Z.réks, Csárd u ,0 { K } K 6 01 } K 6 28 K 7 01 K 7 08 K } K } K } K } K } K 8 19 Zgyvréks, vá. 0,3 { K } K 6 02 } K { K 7 02 K { K } K } K } K } K } K 8 20 Z.réks, Csárd u ,8 10,8 0,0 { K 5 53 K K { K 7 03 K 7 10 K 7 08 K } K } K } K 7 51 K 8 21 Zgyvréks, vá. bej. út 17,9 11,9 K 5 55 K 6 05 { K { K 7 05 K 7 11 K 7 10 K 7 09 K 7 10 K 7 23 K 7 52 K 8 22 Zgyvréks, újtelep 18,5 12,5 K 5 56 K 6 06 { K { K 7 06 K { K 7 11 K { K { K { K { K 8 23 Zgyvréks, külsőgát 19,1 13,1 K 5 57 K K 6 33 K 7 07 K 7 14 K 7 12 M 7 11 O K 7 54 K 8 24 Zgyvréks, kh. 19,4 13,4 K 5 58 K 6 08 K { K 7 08 K { K 7 13 K { K 8 25 Zgyvréks, mozi 19,8 13,8 W K 5 59 K 6 09 K { K 7 09 K 7 15 K 7 14 K 7 56 K 8 26 Zgyvréks, Mdách u. 20,2 14,2 Y O 6 00 M 6 10 M 6 34 Z 7 10 M 7 16 T 7 15 I 7 57 M 8 27 Zgyvréks, mlom JÁSZKUN VOLÁN Zrt Szolnok, Vegyiművek Szolnok, Vegyiművek ltp. Szolnok, Agroker bej.út Sz., McHle Hungári Kft. Szolnok, cukorgyári ltp. Szolnok, megyei kórház Szolnok, Logisztiki Prk Szolnok, temető M M 9 10 X 9 40 X D 10 55O X I Szolnok, ut. áll. K } K 8 50 K } K } K K K } K } K } K } Szolnok, Bjcsy-Zs.u. K } K 8 51 K } K } K K K } K } K } K } Szolnok, Abonyi úti isk. K } K 8 52 K } K } K K K } K } K } K } Szolnok, Ngysándor J. út K } K 8 54 K } K } K K K } K } K } K } Szolnok, VOLÁN telep K } K 8 56 K } K } K K K } K } K } K } Szolnok, kenyérgyár K 8 32 K } K 9 12 K 9 42 K } K } K K } K K } { Szolnok, McDonlds étt. K 8 34 K } K 9 14 K 9 44 K } K } K K } K K } Szolnok, TIGÁZ K 8 36 K } K 9 16 K 9 46 K } K } K K } K { K } Szolnok, Szoltisz K 8 37 K 8 57 K 9 17 K 9 47 K K K K K K Zgyvréksi útelág. K 8 38 K 8 58 K 9 18 K 9 48 K { K { K K K { K Trnszformátor telep I. K 8 40 K 9 00 K 9 20 K 9 50 K { K { K K K { K Eresztöhlom K 8 43 K 9 03 K 9 23 K 9 53 K { K { K K K { K Gátőrház I. K 8 45 K { K 9 25 K { K { K K K { K K { Zgyvréks, vá. bej. út K } K 9 07 K } K 9 57 K } K } K } K } K } K } } Z.réks, Csárd u. 31. K } K 9 09 K } K 9 59 K } K } K } K } K } K } } Zgyvréks, vá. K } K 9 10 K } K K } K } K } K } K } K } } Z.réks, Csárd u. 31. K 8 45 K 9 11 K 9 25 K K { K K K K K } Zgyvréks, vá. bej. út K 8 47 K 9 12 K 9 27 K K K K K K K Zgyvréks, újtelep K { K 9 13 K { K K { K { K { K { K { K { Zgyvréks, külsőgát K 8 49 K 9 14 K 9 29 K K K K K K K Zgyvréks, kh. K { K 9 15 K { K K { K { K { K { K { K Zgyvréks, mozi WM 8 51 K 9 16 M 9 31 K X K K X K Zgyvréks, Mdách u. Y X D 11 18O I Zgyvréks, mlom A megállósoron megállóhely még Béke Tsz. bej. út ( 11,4 / 5,4 km ) Trnszformátor telep I. és Eresztõhlom megállók között. K } K } K } K } K } K K } K K } K K } Szolnok, McDonlds étt. K } K } K } K } K { K K } K K } K K } Szolnok, TIGÁZ K } K } K } K } K { K K } K K } K K } Szolnok, Szoltisz K K K K K { K K K K { K K Zgyvréksi útelág. K K { K K K { K K K K K K Trnszformátor telep I. K K { K { K { K { K K K K { K K Eresztöhlom K { K { K { K { K { K K K K { K K Gátőrház I. K K K K K { K K { K K { K K { Zgyvréks, vá. bej. út K } K } K } K } K } K } K } K } K } K } K Z.réks, Csárd u. 31. K } K } I13 50 K } K } K } K } K } K } K } K } K Zgyvréks, vá. K } K } K K } K } K } K } K } K } K } K } K Z.réks, Csárd u. 31. K K K K K K } K K K K { K K Zgyvréks, vá. bej. út K K K K K K { K K K K K K Zgyvréks, újtelep K { K { K K { K { K { K { K K { K { K K Zgyvréks, külsőgát K K K K K K K K K K K Zgyvréks, kh. K { K { K K { K { K { K K { K { K K Zgyvréks, mozi W K K 13 58M14 11O14 11 K K K 15 02M15 10 K K Zgyvréks, Mdách u. Y I13 51 I T I O15 03 M15 42 M16 07 Zgyvréks, mlom 16 tnév trtm ltt munknpokon 65 hetek elsõ tnítási npját megelõzõ npon JÁSZKUN VOLÁN Zrt Szolnok, Vegyiművek Szolnok, Vegyiművek ltp. Szolnok, Agroker bej.út Sz., McHle Hungári Kft. Szolnok, cukorgyári ltp. Szolnok, megyei kórház Szolnok, Logisztiki Prk Szolnok, temető M16 15M M M17 25 M18 30O M20 00 Z Szolnok, ut. áll. K } K K } K } K K K } K K Szolnok, Bjcsy-Zs.u. K } K K } K } K K K } K K Szolnok, Abonyi úti isk. K } K K } K } K K K } K K Szolnok, Ngysándor J. út K } K K } K } K K K } K K Szolnok, VOLÁN telep K } K K } K } K K K } K K Szolnok, kenyérgyár K K } K K } K } K } K } } K } K } } Szolnok, McDonlds étt. K K } K K } K } K } K } K } K } } Szolnok, TIGÁZ K K } K K } K } K } K } K } K } } Szolnok, Szoltisz K K K K K K K K K Zgyvréksi útelág. K K K K K K K { K { K Trnszformátor telep I. K K K K { K K K { K { K Eresztöhlom K K K K { K K K { K { K Gátőrház I. K K { K { K K { K { K { K K { { Zgyvréks, vá. bej. út K } K K K } } K K { K } K } K Z.réks, Csárd u. 31. K } K K K } } K K K } K } K Zgyvréks, vá. K } K K K } } K K { K } K } K Z.réks, Csárd u. 31. K K K K K K K } K K Zgyvréks, vá. bej. út K K K K { K K K { K K Zgyvréks, újtelep K K K K { { K K { K { K { K Zgyvréks, külsőgát K K K 16 54M K K K K K Zgyvréks, kh. K K K { K K { K K { K Zgyvréks, mozi W K K K K K K M20 26 K Zgyvréks, Mdách u. YM16 37M M17 59 M19 02O19 02 Z Zgyvréks, mlom A megállósoron megállóhely még Béke Tsz. bej. út ( 11,4 / 5,4 km ) Trnszformátor telep I. és Eresztõhlom megállók között.

15 ƒ 4600 Zgyvréks Szolnok Km Km JÁSZKUN VOLÁN Zrt ,0 0, M 5 00 M 5 55 M 6 00 O 6 00 M 6 10 M 6 14 I 6 45 Zgyvréks, mlom 0,4 0, K 5 01 X 5 15 K 5 56 K 6 01 K 6 01 K 6 11 K 6 15 I 6 32 T 6 37 K 6 46 Zgyvréks, Mdách u. 0,8 0, K 5 02 K { K { K 6 02 K 6 02 K 6 12 K { K { K { K 6 48 Zgyvréks, mozi 1,1 1, K 5 03 K 5 17 K 5 58 K 6 03 K 6 03 K K 6 19 K 6 34 K 6 39 K 6 50 Zgyvréks, kh. 1,7 1, K 5 04 K { K { K 6 04 K 6 04 K 6 14 { K { K { K { K 6 52 Zgyvréks, külsőgát 2,3 2, K 5 05 K 5 19 K 6 00 K 6 05 K 6 05 K 6 15 { K 6 21 K 6 36 K 6 41 K 6 54 Zgyvréks, újtelep 3,4 3,4 0,0 { 4 46 K 5 06 K { K 6 01 K 6 06 K 6 06 K K { K 6 38 K 6 43 K 6 56 Zgyvréks, vá. bej. út 0,3 { 4 47 K } K } K } K 6 07 K 6 07 K } } K } K } K } K } Z.réks, Csárd u ,0 { 4 49 K } K } K } K 6 09 K 6 09 K } } K } K } K } K } Zgyvréks, vá. 0,3 { 4 50 K } K } K } K 6 10 K 6 10 K } } K } K } K } K } Z.réks, Csárd u ,4 3,4 0,0 { { K 5 06 K { K 6 01 K { K { K K { K 6 38 K 6 43 K 6 56 Zgyvréks, vá. bej. út 5,9 5, K 5 09 K { K 6 04 K 6 14 K 6 14 K 6 19 { K { K { K { K 6 59 Gátőrház I. 8,2 8, K 5 12 K { K 6 07 K 6 17 K 6 17 K 6 22 { K { K { K { K 7 02 Eresztöhlom 9,6 9, K 5 14 K { K 6 09 K 6 20 K 6 20 K 6 24 { K { K { K { K 7 04 Trnszformátor telep I. 10,2 10,2 0,0 { 5 01 K 5 15 K 5 30 K 6 10 K 6 21 K 6 21 K K { K 6 46 K 6 51 K 7 05 Zgyvréksi útelág. 11,1 } K 5 16 K } K 6 11 K } K } K K } K } K } K 7 06 Szolnok, Szoltisz 12,3 } K 5 18 K } K 6 13 K } K } K K } K } K } K 7 08 Szolnok, TIGÁZ 13,2 } K 5 20 K } K 6 15 K } K } K 6 30 } K } K } K } K 7 10 Szolnok, McDonlds étt. 10,7 0,5 { 5 02 K } K 5 31 K } K 6 22 K 6 22 K } } K 6 29 K 6 47 K 6 52 K } Szolnok, kenyérgyár 12,0 1,8 { 5 04 K } K 5 33 K } K 6 24 K 6 24 K } } K 6 31 K 6 49 K 6 54 K } Szolnok, VOLÁN telep 13,1 2,9 { 5 06 K } K 5 35 K } K 6 26 K 6 26 K } } K 6 33 K 6 51 K 6 56 K } Szolnok, Ngysándor J. út 13,6 3,4 { 5 07 K } K 5 36 K } K 6 27 K 6 27 K } } K 6 34 K 6 52 K 6 57 K } Szolnok, Abonyi úti isk. 14,6 4,4 { 5 08 K } K 5 37 K } K 6 28 K 6 28 K } } K 6 35 K 6 53 K 6 58 K } Szolnok, Bjcsy-Zs.u. 14,2 6,2 { } M 5 22 X 5 42 M 6 17 K } K } M M 6 40 I 6 58 T 7 03 I 7 12 Szolnok, ut. áll. 15, K 6 30 K 6 30 Szolnok, temető 16, K 6 31 K { Szolnok, Logisztiki Prk 16, K 6 32 K 6 32 Szolnok, megyei kórház 17, M 6 34 O 6 34 Szolnok, cukorgyári ltp. 18,1 Sz., McHle Hungári Kft. 18,8 Szolnok, Agroker bej.út 19,8 W Szolnok, Vegyiművek ltp. 20,2 Y Szolnok, Vegyiművek JÁSZKUN VOLÁN Zrt T 6 46 M 6 55 O 7 10 M M O M11 00 Zgyvréks, mlom K 6 48 K 6 56 K K K K K K Zgyvréks, Mdách u. K { K 6 57 K 7 12 { K { 8 02 K 9 02 { { K K K Zgyvréks, mozi K 6 50 O 6 50 K 6 58 K K K K K K Zgyvréks, kh. K { K { K 6 59 K 7 14 { { K { 8 04 K 9 04 { { K K K Zgyvréks, külsőgát K { K { K 7 00 K K K K K K Zgyvréks, újtelep K 6 53 K 6 53 K 7 01 K 7 16 { 0 05 K K K K K Zgyvréks, vá. bej. út K } K } K 7 02 K 7 17 } { K } 8 07 K 9 07 } } K K K Z.réks, Csárd u. 31. K } K } K 7 04 K 7 19 } 0 07 K } 8 09 K 9 09 } } K K K Zgyvréks, vá. K } K } K 7 05 K 7 20 } { K } 8 10 K 9 10 } } K K K Z.réks, Csárd u. 31. K 6 53 K 6 53 K { K { { { K 7 50 { K { K { K { K { Zgyvréks, vá. bej. út K 6 56 K 6 56 K 7 09 K { K K { K K K Gátőrház I. K 6 59 K 6 59 K 7 12 K { K K { K K K Eresztöhlom K 7 01 K 7 01 K 7 14 K { K K { K K K Trnszformátor telep I. K 7 02 K 7 02 K 7 15 K { K K K K K Zgyvréksi útelág ƒ 4600 Zgyvréks Szolnok JÁSZKUN VOLÁN Zrt M13 10 I 13 40O13 46 I 14 50M15 20 I T M15 42 Zgyvréks, mlom X K K K 13 47M13 51 K K K K K K Zgyvréks, Mdách u. K { K { K { K K { K { K K K { K { K K Zgyvréks, mozi K K K K K K K K X K K K K Zgyvréks, kh. K { K { K { K K { K { K K K { K { K { K K Zgyvréks, külsőgát K K K K K K K K K { K K K K Zgyvréks, újtelep K K K K K K { K K K K K } K K Zgyvréks, vá. bej. út K } K } K } K K } K } K } K } K } K { K } K K } Z.réks, Csárd u. 31. K } K } K } I K } K } K } K } K } K K } K K } Zgyvréks, vá. K } K } K } K } K } K } K } K } K { K } K K } Z.réks, Csárd u. 31. K { K K K K { K K K K K } K { K Zgyvréks, vá. bej. út K { K K { K K K K K { K K K K Gátőrház I. K { K K { K K K K K { K K K K Eresztöhlom K { K K { K K K K K { K K K K Trnszformátor telep I. K K K K K K K K K K K K Zgyvréksi útelág. K } K K } K K } K K } K K K K K Szolnok, Szoltisz K } K K } K K } K K } K K K K K Szolnok, TIGÁZ K } K K } K K } K K } K } K K K K Szolnok, McDonlds étt. K } K } K K } K K } K K } K } K } K } K } Szolnok, kenyérgyár K } K } K K } K K } K K } K } K } K } K } Szolnok, VOLÁN telep K } K } K K } K K } K K } K } K } K } K } Szolnok, Ngysándor J. út K } K } K K } K K } K K } K } K } K } K } Szolnok, Abonyi úti isk. K } K } K K } K K } K K } K } K } K } K } Szolnok, Bjcsy-Zs.u. X12 23 } M O14 09M14 17 I 15 12M15 47 X I T M16 05 Szolnok, ut. áll Szolnok, temető Szolnok, Logisztiki Prk Szolnok, megyei kórház Szolnok, cukorgyári ltp. Sz., McHle Hungári Kft. Szolnok, Agroker bej.út W Szolnok, Vegyiművek ltp. Y Szolnok, Vegyiművek JÁSZKUN VOLÁN Zrt M O Zgyvréks, mlom K M19 20 K Zgyvréks, Mdách u. K K { K Zgyvréks, mozi X K K K Zgyvréks, kh. K { K { K K { K { K K { Zgyvréks, külsőgát K { K { K K K K K { Zgyvréks, újtelep K K { K K { K { K K Zgyvréks, vá. bej. út K } K } K K } K } K } K } Z.réks, Csárd u. 31. K } K } K K } K } K } K } Zgyvréks, vá. K } K } K K } K } K } K } Z.réks, Csárd u. 31. K K } K { { K { K { K K { Zgyvréks, vá. bej. út K { K { K K { K K K { Gátőrház I. K { K { K K { K K K { Eresztöhlom K { K { K K { K K K { Trnszformátor telep I. K { K { K K { K K K { Zgyvréksi útelág. 8,2 8, K 5 12 K { K 6 07 K 6 17 K 6 17 K 6 22 { K { K { K { K 7 02 Eresztöhlom 9,6 9, K 5 14 K { K 6 09 K 6 20 K 6 20 K 6 24 { K { K { K { K 7 04 Trnszformátor telep I. 10,2 10,2 0,0 { 5 01 K 5 15 K 5 30 K 6 10 K 6 21 K 6 21 K K { K 6 46 K 6 51 K 7 05 Zgyvréksi útelág. 11,1 } K 5 16 K } K 6 11 K } K } K K } K } K } K 7 06 Szolnok, Szoltisz 12,3 } K 5 18 K } K 6 13 K } K } K K } K } K } K 7 08 Szolnok, TIGÁZ 13,2 } K 5 20 K } K 6 15 K } K } K 6 30 } K } K } K } K 7 10 Szolnok, McDonlds étt. 10,7 0,5 { 5 02 K } K 5 31 K } K 6 22 K 6 22 K } } K 6 29 K 6 47 K 6 52 K } Szolnok, kenyérgyár 12,0 1,8 { 5 04 K } K 5 33 K } K 6 24 K 6 24 K } } K 6 31 K 6 49 K 6 54 K } Szolnok, VOLÁN telep 13,1 2,9 { 5 06 K } K 5 35 K } K 6 26 K 6 26 K } } K 6 33 K 6 51 K 6 56 K } Szolnok, Ngysándor J. út 13,6 3,4 { 5 07 K } K 5 36 K } K 6 27 K 6 27 K } } K 6 34 K 6 52 K 6 57 K } Szolnok, Abonyi úti isk. 14,6 4,4 { 5 08 K } K 5 37 K } K 6 28 K 6 28 K } } K 6 35 K 6 53 K 6 58 K } Szolnok, Bjcsy-Zs.u. 14,2 6,2 { } M 5 22 X 5 42 M 6 17 K } K } M M 6 40 I 6 58 T 7 03 I 7 12 Szolnok, ut. áll. 15, K 6 30 K 6 30 Szolnok, temető 16, K 6 31 K { Szolnok, Logisztiki Prk 16, K 6 32 K 6 32 Szolnok, megyei kórház 17, M 6 34 O 6 34 Szolnok, cukorgyári ltp. 18,1 Sz., McHle Hungári Kft. 18,8 Szolnok, Agroker bej.út 19,8 W Szolnok, Vegyiművek ltp. 20,2 Y Szolnok, Vegyiművek JÁSZKUN VOLÁN Zrt T 6 46 M 6 55 O 7 10 M M O M11 00 Zgyvréks, mlom K 6 48 K 6 56 K K K K K K Zgyvréks, Mdách u. K { K 6 57 K 7 12 { K { 8 02 K 9 02 { { K K K Zgyvréks, mozi K 6 50 O 6 50 K 6 58 K K K K K K Zgyvréks, kh. K { K { K 6 59 K 7 14 { { K { 8 04 K 9 04 { { K K K Zgyvréks, külsőgát K { K { K 7 00 K K K K K K Zgyvréks, újtelep K 6 53 K 6 53 K 7 01 K 7 16 { 0 05 K K K K K Zgyvréks, vá. bej. út K } K } K 7 02 K 7 17 } { K } 8 07 K 9 07 } } K K K Z.réks, Csárd u. 31. K } K } K 7 04 K 7 19 } 0 07 K } 8 09 K 9 09 } } K K K Zgyvréks, vá. K } K } K 7 05 K 7 20 } { K } 8 10 K 9 10 } } K K K Z.réks, Csárd u. 31. K 6 53 K 6 53 K { K { { { K 7 50 { K { K { K { K { Zgyvréks, vá. bej. út K 6 56 K 6 56 K 7 09 K { K K { K K K Gátőrház I. K 6 59 K 6 59 K 7 12 K { K K { K K K Eresztöhlom K 7 01 K 7 01 K 7 14 K { K K { K K K Trnszformátor telep I. K 7 02 K 7 02 K 7 15 K { K K K K K Zgyvréksi útelág. K 7 03 K 7 03 K } K } 7 29 { K } } K } } K } K } K } Szolnok, Szoltisz K 7 05 K 7 05 K } K } K } } K } } K } K } K } Szolnok, TIGÁZ K 7 07 K 7 07 K } K } { 0 19 K } } K } } K } K } K } Szolnok, McDonlds étt. K } K } K 7 16 K 7 31 } } K K 9 21 } K K K Szolnok, kenyérgyár K } K } K 7 18 K 7 33 } } K K 9 23 } K K K Szolnok, VOLÁN telep K } K } K 7 20 K 7 35 } } K K 9 25 } K K K Szolnok, Ngysándor J. út K } K } K 7 21 K 7 36 } } K K 9 26 } K K K Szolnok, Abonyi úti isk. K } K } K 7 22 K 7 37 } } K K 9 27 } K K K Szolnok, Bjcsy-Zs.u. T 7 09 O 7 09 M 7 27 O M M O M11 32 Szolnok, ut. áll. Szolnok, temető Szolnok, Logisztiki Prk Szolnok, megyei kórház Szolnok, cukorgyári ltp. Sz., McHle Hungári Kft. Szolnok, Agroker bej.út W Szolnok, Vegyiművek ltp. Y Szolnok, Vegyiművek A megállósoron megállóhely még Béke Tsz. bej. út ( 11,4 / 5,4 km ) Trnszformátor telep I. és Eresztõhlom megállók között. 5 hetek elsõ munknpj kivételével munknpokon K { K K { K K K K K { K K K K Eresztöhlom K { K K { K K K K K { K K K K Trnszformátor telep I. K K K K K K K K K K K K Zgyvréksi útelág. K } K K } K K } K K } K K K K K Szolnok, Szoltisz K } K K } K K } K K } K K K K K Szolnok, TIGÁZ K } K K } K K } K K } K } K K K K Szolnok, McDonlds étt. K } K } K K } K K } K K } K } K } K } K } Szolnok, kenyérgyár K } K } K K } K K } K K } K } K } K } K } Szolnok, VOLÁN telep K } K } K K } K K } K K } K } K } K } K } Szolnok, Ngysándor J. út K } K } K K } K K } K K } K } K } K } K } Szolnok, Abonyi úti isk. K } K } K K } K K } K K } K } K } K } K } Szolnok, Bjcsy-Zs.u. X12 23 } M O14 09M14 17 I 15 12M15 47 X I T M16 05 Szolnok, ut. áll Szolnok, temető Szolnok, Logisztiki Prk Szolnok, megyei kórház Szolnok, cukorgyári ltp. Sz., McHle Hungári Kft. Szolnok, Agroker bej.út W Szolnok, Vegyiművek ltp. Y Szolnok, Vegyiművek JÁSZKUN VOLÁN Zrt M O Zgyvréks, mlom K M19 20 K Zgyvréks, Mdách u. K K { K Zgyvréks, mozi X K K K Zgyvréks, kh. K { K { K K { K { K K { Zgyvréks, külsőgát K { K { K K K K K { Zgyvréks, újtelep K K { K K { K { K K Zgyvréks, vá. bej. út K } K } K K } K } K } K } Z.réks, Csárd u. 31. K } K } K K } K } K } K } Zgyvréks, vá. K } K } K K } K } K } K } Z.réks, Csárd u. 31. K K } K { { K { K { K K { Zgyvréks, vá. bej. út K { K { K K { K K K { Gátőrház I. K { K { K K { K K K { Eresztöhlom K { K { K K { K K K { Trnszformátor telep I. K { K { K K { K K K { Zgyvréksi útelág. K K { K K { K K K } Szolnok, Szoltisz K K { K K K K K } Szolnok, TIGÁZ K { K { K K K K K } Szolnok, McDonlds étt. K } K } K } } K } K } K } K } Szolnok, kenyérgyár K } K } K } } K } K } K } K } Szolnok, VOLÁN telep K } K } K } } K } K } K } K } Szolnok, Ngysándor J. út K } K } K } } K } K } K } K } Szolnok, Abonyi úti isk. K } K } K } } K } K } K } K } Szolnok, Bjcsy-Zs.u. X M M19 41O Szolnok, ut. áll. Szolnok, temető Szolnok, Logisztiki Prk Szolnok, megyei kórház Szolnok, cukorgyári ltp. Sz., McHle Hungári Kft. Szolnok, Agroker bej.út W Szolnok, Vegyiművek ltp. Y Szolnok, Vegyiművek A megállósoron megállóhely még Béke Tsz. bej. út ( 11,4 / 5,4 km ) Trnszformátor telep I. és Eresztõhlom megállók között. 65 hetek elsõ tnítási npját megelõzõ npon

16 Helytörténeti Hírek Sorsok-emberek Egy fitlon derékb tört élet Néhány héttel ezelőtt értékes drbbl gyrpodott iskoltörténeti kiállításunk: egy iskoli füzettel. Önmgábn ettől még nem lenne különleges. Több dolog teszi zzá. Elsősorbn, hogy gzdáj mg készítette könyvkötő szkiskolásként. Másrészt szépen formázott betűk, igényes rjzok egy trgikus, fitlon derékb tört élet emlékképeit idézik. Ifjbb Ngy Gáborét, ki mindössze húsz évet élt március első npján távozott közülünk. Küzdeni krás, kitrtás sok tekintetben példképül állíthtó. Életéből csk néhány mozik felvillntásár válllkozhtom jnuár 16-án született Szolnokon. Súlyos szívbetegsége születésétől fogv végigkísérte rövid életét. Gykrn kellett vizsgáltokr mennie. Féléves korábn már ktéterezték. Áltlános iskoli tnulmányit itthon végezte. Betegsége ellenére, élte kisdiákok, mjd kmszok hétköznpi életét. Bráti körének tgji minden 90 éves lkos köszöntése Erdélyi Gáspár február 10-én ünnepelte 90. születésnpját. Csládj körében köszöntötte Jánosi József polgármester úr községünk önkormányztánk képviselő-testülete nevében és egyben átdt Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságit tolmácsoló okirtot és z önkormányzt jándékát. További jó egészséget kívánunk! bizonnyl még most is szívesen őrzik diákévek közös élményeit. Különösen sokt tudnánk mesélni motorozás, sokszor egyáltlán nem veszélytelen óráiról. Kortársihoz hsonlón érdekelte zene, kedvence z A-HA együttes volt. Az 1982-ben lpított trió olyn htássl volt Gáborr, hogy még frizuráját is hozzájuk hsonló módon fésülte. Mg is gitározni tnult. Nemcsk kedvtelésből. Ilyenkor megszűnt számár minden problém. Lélekben feloldódott, feltöltődött. A norvég popcspt slágerei még m is népszerűek, Gábor gitárj zonbn immár két évtizede szobáj flán függve pihen. Áltlános iskoli tnulmányit befejezve könyvkötőnek tnult. Örömét lelte válsztott szkmájábn. Ez z áltl készített munkákon is meglátszik, bár más irányú tervei is voltk. Tovább krt tnulni. Sjnos zonbn minden másként lkult. Állpot rosszbbodott novemberétől gykorltilg kisebb megszkításokkl kórházbn volt április 24-én műtötték Szegeden. Itt is hlt meg lig egy évvel később. Miét írtm ról? Egykori tnárként, mgm is őzöm emlékét. Füzetét lpozgtv sok-sok év távltából, most ismét látom nyurg lkját, komoly, tlán kicsit szomorú tekintetét. Végig tisztábn volt egészségi állpotávl, betegségét, és nnk következményeit mégis méltósággl, türelemmel viselte. Nem pnszkodott. Csendben távozott, fájdlms űrt hgyv mg után csládtgji, rokoni, bráti, ismerősei körében. Sors sjnos nem egyedi. Volt tnítványink között is többen vnnk olynok, kiket éltük tvszábn rgdott el hlál. Cikksoroztot szeretnénk indítni helyi újságbn. Emléket állítv ily módon is mindzoknk, kik személyes tuljdonságik, tetteik révén sokk szívében tovább élnek. Cink István Rovtunk rendszeres olvsój és lelkes támogtój Frgó Lászlóné, Csárd útról. Többször küldött már be fotókt, ezáltl is gzdgítv helytörténeti ismereteinket. Csládi rchívumukból most újbb képet ismerhetünk meg, Küldjön egy képet! melyekhez Jusztik néni írt kísérő gondoltokt. Anyi dédpám testvérének - Sztrung Imrének négy gyermeke volt, 3 fiú és egy lány. Mind három fiú ppi pályát válsztott. Tnulmányik ltt vezetéknevüket Sztrungáról, Szilágyir mgyrosították. Első miséjüket mindhármn itt, zgyvréksi templombn trtották. Szilágyi Imre: , Szilágyi Ágoston:1888, Dr. Szilágyi Mátyás: Anyi ngypám testvére- Sztrung Imre ( ) szintén váci ppnevelő intézetben tnult, és ő is Szilágyir mgyrosított vezetéknevét, de ppszentelése előtt sjnos meghlt. Itt vn eltemetve z öreg temetőben. Édesnyám, Zsíros Jánosné, született: Sztrung Jusztin- Szívgárdáb történt felvételének emlékére kpt 1931-ben A fotón Sztrung-Szilágyi Imre láthtó. Cink István 16 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március

17 Kedves Olvsó! Az lábbikbn segítséget szeretnénk kérni 2013 évi Flunp rendezvényének előkészületeihez. Ez zt jelenti, hogy most z Ön jvsltát véleményét is szeretnénk megtudni mielőtt, megszerveznénk településünk vlmennyi lkosát érintő kulturális progrmot. A felsoroltkt csk étvágygerjesztőnek szánjuk, természetesen bármilyen tetszőleges progrm megvlósításár vevők vgyunk. Kérésére felsorolt elődók, vgy produkciók részletesen is megismerhetőek. Várjuk jvsltikt! X-fktor 2012 Antl Tíme Oláh Gergely Csobot Adél PJZ Fehér Zoltán Spirit Kvk Andre Stone Lss Be Szbó Dávid Like Zámbó Krisztián Humoristák Arnyosi Péter Bödöcs Tibor Ayl Defekt Dió Bch Szivi Dolák Sly Róbert Bdár Sándor Dombóvári István Bjor Imre Éles István Belezny Endre Forgács Gábor Beliczi Blázs Hdházi László Multós popzene, mgyr nót Bby Gbi és Ferry Csocsesz Betli Duó Dnkó Szilvi Bódi Guszti Duplkávé Bunyós Pityu Hidvégi Bnd Cpuccinó Kczor Ferenc Popzenekrok Abb show Blck II Blck Abb Sisters Bok és klikk Animl Cnnibls Bon-bon Apolló 23 Ciro Bikini Desperdo Blck Birds Dred & Doris Popénekesek Bby Gbi Dolhi Attil Blázs Pli Fluor Bricz Gergő Gáspár Lci Bereczky Zoltán Hevesi Tmás Crmell K. Sunders András Csézy Király Viktor Csonk András Kocsis Tibor Delhus Johns KökényAttil The Voice 2013 Berkes Olivér Pál Dánes Ftim Schwrtz Dávid Gjer Bálint Szécsi Böbe Henderson Dávid Szécsi Sci Hussnulinn Regin Veres Mónik Nádor Dávid Weisz Viktor Három kismlc Ihos József Irigy hónljmirigy Jnklovics Péter Kiss Ádám Kolti Róbert Kormos Anett Lgzi Ljcsi Mgyr Rózs Márió Mtyi és hegedűs Mc. Hver Fivérek Fresh Gnxt Zolee Holdviol Hooligns Josh és Jutt László Attil Mészáros János Elek Muri Enikő Rdics Gigi Rúzs Mgdi Sp Szndi Szekeres Adrienne Kovács András Péter Kőhlmi Zoltán Lórán Brnbás Mks Zoltán Mini és Mxi Ncs Bgi Náds György Nótás Mry Postás Józsi Sógorok Srmlikings Szeg és Frédó Kormorán Ldánybene Mgn Cum Lude Mrót Viki Republic Roy és Ádám Szinetár Dór Tbáni István Tkács Nikols Tolvi Renát Tóth Gbi Tóth Ver Vrg Miklós Vrg Viktor Rokker Zsolti Ss József Somogyi András Szomszédnéni Tyúkszínház Vrg Ferenc József Tjti Boy Trni Kiss László Tesók Sugrlof Tornádó Unique United V-tech Znzibár Vstg Tmás Vikidál Gyul Wolf Kti Zséd Popzene, középkorosztálynk Apostol Blázs Fecó Bródi János Chrli Csepregi Év D. Ngy Ljos Demjén Ferenc Dolly Roll Fenyő Miklós Gergely Róbert Krd Beát Keresztes Ildikó Koncz Zsuzs Koós János Kord György-Blázs Klári Kovács Kti Ngy Feró Ptki Attil Poór Péter Soltész Rezső Solymos Antl Somló Tmás Szikor Róbert Szűcs Judit Operett Musicl Különleges zenei produkciók Csengeri Attil Csere László Détár Enikő Frks Bálint Gregor Berndett Koós Rék Kovács Zsuzs Leblnc Győző Nyertes Zsuzs Oszvld Mrik Pintér Tibor Ssvári Sándor Strub Dezső 100 folk Celsius Creol Four Fthers Gerendás Péter Los Andinos Mág Zoltán Mystery Gng Szbó Ádám További jvsltok Jvsltit felsorolt elődók láhúzásávl vgy további jvsltok szerint várjuk, személyesen vgy posti úton könyvtárbn. Köszönettel Kulturális Bizottság nevében Frksházi István

18 Sport Ezt írt Néplp Ez sorozt z 1994 május előtti történéseket eleveníti fel, mikor még nem volt helyi újság Zgyvrékson. A mi lklomml korbeli lovs progrmokról számolunk be. 50 éve: március 7. Másfélszázn vettek részt Zgyvrékson sportköri közgyűlésen. A hideg ellenére néhány perces késéssel megkezdődött Zgyvrékson vsárnp délelőtt művelődési otthon kultúrtermében községi sportkör évi közgyűlése. Mintegy másfélszáz lelkes sportköri tg kezdés előtt és szünetben kedves nyári emlékeket elevenített fel. Emellett már jövő terveit is szőtték. Legez Mihály elnökletével kezdődött meg közgyűlés. A vezetőség beszámolóját Kiss István, z elnökség tgj trtott. Értékelte vezetőség és sportkör munkáját. Beszámolt z eredményekről és hiányosságokról egyránt. Ennek során többek között rról szólt, hogy tgok nem támogtták kellően vezetőséget, nem kérték számon feldtok elvégzését. Ezért főleg z év második felében jó néhány elnökségi ülés elmrdt. A meglévő eredmények mellett nem volt megfelelő Kilián Testnevelési Mozglomml vló fogllkozás sem. A tgsági díj fizetésében is kd jvítni vló. Az elnökség beszámolój hűen tükrözte sportkör tvlyi munkáját. A hozzászólások során többen fogllkoztk tömegsport, ezen belül Kilián Testnevelési Mozglom helyzetével is. Igen örvendetes volt hllni, hogy z öltözőhelyiség bővítéséhez megjelentek nem kevesebb, mint 8000 forint értékű társdlmi munkát jánlottk fel. Így z öltözőhelyiséget két sport, egy játékvezetői öltözővel és szertárhelyiséggel bővítik z idén. A közgyűlésen sor került z új vezetőség megválsztásár is. A sportkör új elnöke Csepi János lett. További tisztségekre következőket válsztották: elnökhelyettes: Dór Imre, elnökségi tgok: Gál Bél, Kiss István, Dr. Bornemissz József, Gri Arnk, Szegedi Mrgit, Ngy János, Serfőző Ernő, Polónyi János, Gál Sándor, Kelemen Gábor, Kiss József, Három János, Kovács János. Tiszteletbeli vezetőségi tgok: Kis Bél, Budi Kálmán és Molnár Ljos. A szkosztályok vezetői következők lettek: lbdrúgás: Ngy János, kézilbd: Ivnics János, tlétik: Gál Imre, teke: Molnár József, skk: Fodor Illés, sztlitenisz: Kovács Imre, röplbd: Géczi László. A fegyelmi bizottság elnöke Dobozi Gyul, z ellenőrző bizottság elnöke pedig Dór Imre. A járási TST képviselője sportkör jövő feldtink sikeres elvégzéséhez TST részéről minden támogtást megígért március 8. Skkélet. Zgyvrékson véget ért Flusi Dolgozók XII. Szprtkiádj skk községi döntője. Tizenöten mérték össze tudásukt. A végeredmény következőképpen lkult: 1. Ignácz László, 2. Hds Sándor, 3. Pinczi László március 9. Hétvégi sportműsor vsárnp. Zgyvrékson községi művelődési otthonbn trtják meg Flusi Dolgozók XII. Szprtkiádj sztlitenisz községi döntőjét március 21. Megyénk áltlános iskoli sportmozglmánk helyzetéről. A fiúcsptok közül kisújszállási Arny János úti iskol hrmdik, túrkevei fiúiskol htodik, szolnoki Koltói úti iskol tizedik, zgyvréksi áltlános iskol huszonhetedik lett. Megyénk áltlános iskoli sportmunkáj tömegességet tekintve országos viszonyltbn középmezőny első felében fogll helyet. A minőségi eredmények felmérésére z országos négytus bjnokságok dnk lklmt. Ezek eredményei lpján megyénk z országos élvonlb trtozik. A szolnoki Koltói úti iskol leánycspt egy lklomml első, egyszer második, kétszer hrmdik és egyszer ötödik volt. 40 éve: március 7. A teremkézilbd bjnokság végeredménye: 1. Szolnoki Oljbányász, 2. Kilián FSE, 3. Tisz Cipő. Zgyvréks nem jutott döntőbe. 30 éve: március 18. Mezőtúri kézilbd teremtorn. Zgyvréks-Kunhegyes KUTE-Zgyvréks Fiú, serdülő: 628. DSK-Zgyvréks pont DSK-nk március 23. Mezőtúri kézilbd teremtorn. Mezőtúr-Zgyvréks Zgyvréks-Kisújszállás Döntő: Zgyvréks-Tiszföldvár Tiszföldvár, 2. Zgyvréks, 3. Rákócziflv, 4. Mezőtúr. 20 éve: március 1. Lbdrúgás. Mgyr Kup: Zgyvréks- Tiszjenő március 2. Sorokbn. A megyei természetbrát bizottság idén is megrendezi nyílt túráját szolnoki cst emlékére. A hosszbb túr mlomszögi hídtól Zgyvréksig folyttódik, melynek össztávj 13 kilométer március 10. Nemzetközi cselgáncsverseny. Olszországbn jártk. A Judo Club Cstiglione meghívásár érkeztek Kilián sportolói. A felnőttek küzdelmét három súlycsoportbn rendezték, legkönnyebbek ktegóriájábn Szűcs Zoltán (zgyvréksi, szerk.) ht meccset nyert, egyet vesztett későbbi győztes örmény ellen-, s ez bronzérmet jelentett számár. Újpesten Geczkó Sándor Emlékversenyt rendeztek. Szűcs Zoltán (zgyvréksi, szerk.) és Kosztyú Tmás 71 kilogrmmosok mezőnyében egy hrmdik és egy ötödik helyezést könyvelhetett el. A mgyr hdseregválogtott április 4-én Frnciországb utzik egy három npos tornár. Mivel Németh Tibor és Szűcs Zoltán (zgyvréksi, szerk.) ebben z időben válogtottk számár kötelezően előírt budpesti nemzetközi vidlon áll rjthoz, le kellett mondni szereplésükről. Sportközgyűlési htároztok 60 éve: március 7-i, községi VB végrehjtó bizottságüléséről szóló jegyzőkönyv: évi tervek ismertetése és megtárgylás. Elődó: VB elnök. A VB ülés fenti npirendet elfogdt, mjd z elnök ismertette Zgyvréks község évi egységes átfogó tervét. Ismertetése során részletesen ismertette tervfeldtit, mjd z országos, vgy megyei szinten irányított beruházásokt, KTSZ tervfeldtokt, z évi sportfejlesztési tervet. Megjegyezte, hogy ezen feldtok mrdéktln végrehjtását községi VB irányítás és felelőssége mellett mindnnyiunknk kötelessége megvlósításbn elősegíteni. DARTS A drts ngol eredetű játék és sportág, melynek során pró nyilkkl dobnk egy kör lkú céltábl különböző pontértékű szektorir. Áltlábn pubokbn és kocsmákbn játsszák világ minden részén, de legngyobb versenyek és szervezetek z Egyesült Királyságbn, z Ameriki Egyesült Állmokbn Hollndiábn és skndináv országokbn működnek. A lssn egyre népszerűbb sportág mgyrországi térhódítás Zgyvréksr is elérkezett. Fenti gondoltokkl megszólítv kpott több zgyvréksi válllkozó és sportbrát meghívót február 10-ei I. Zgyvréksi Drts Tlálkozór. Válllkozó ugyn egy sem de sportágt kedvelő és zt gykorolni is szerető ember nnál több fogdt el Bezzeg Nándor 25-szörös mgyr bjnok meghívását. Itt jegyzem meg, hogy z elmúlt időszkbn december végén és jnuárbn sportcstornák jóvoltából mgyr nézők is láthtták profi vlmint z mtőr világbjnokság közvetítéseit Londonból. Szinte nem volt egy közvetítés sem hol ne hngzott voln el mgyr sportember nemzetközi klsszisát elismerő megjegyzés vgy értékelés. Mint kiderült kiváló csládi progrmnk is beillő lklom, hiszen többen feleségeikkel és gyermekeikkel jöttek el bulib. Egy kis közös összefogássl egy kellemes vsárnp délutánt töltöttünk el gyermekeinkkel, brátinkkl. Bezzeg úr bevezetőjét követően Jánosi József polgármester köszöntötte megjelenteket. Mint kiemelte ngyon fontosnk trtj, hogy közösségek és rendszeres közösségi 18 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március lklmk szülessenek településen. A vsárnpi ebéd után pedig elkezdődött verseny hol mindenki mindenkivel összemérhette tudását. A főpályákon felnőttek és mellette gyerekek dobálták dárdáikt készülve 2013 évi Diákolimpii részvételre. Csk hlkn jegyzem meg kiváló dottságú gyermekek edzenek Rékson s nézetem szerint sikeresen is fognk szerepelni. Az utánpótlás reménységeit itt szeretném megnevezni, kiknek remélhetőleg szép sikereket dht szorglmuk és kitrtásuk. Menkó Ann, Menkó Zoltán, Frgó Bence, Ngy Márk. Ami még mindenféleképpen említést érdemel! Kurucz Gyul sporttársunk - ki több szenior tlétiki számbn is jeleskedik hzi és nemzetközi elismerésekkel - olyn sjtot készített kedves feleségével, hogy zt kell, hogy mondjm nem csk íz nygábn de minőségében is kiváló. Egyike lehet zgyvréksi gsztronómi helyi sjátosságink. Számomr leszámítv zt, hogy egy mérkőzést sem tudtm bszolválni, ez np több élménnyel is szolgált. Öröm volt tlálkozni sportbrátokkl és csládtgjikkl, miközben pedig megcsodálhttuk professzionális versenyzőket is megszégyenítő lpolgármesteri teljesítményt. Kézér Zoltán úr 180-s (!) dobás felülírt mindent, mi znp történt ideértve természetesen torn győztes Kóly Zoltán teljesítményét is, kinek veretlenségi soroztát egyedül Böjti Tmásnk sikerült megállítni. Már szóltm Bezzeg Nándor úr drts klub vezetőjének sportolói kvlitásiról. H Londonból idehlltszik zgyvréksi mesteredző tudásánk híre, előbb utóbb Zgyvréks neve is messzire lesz hllhtó. Óhtlnul remény költözik szívünkbe. Frksházi István Felhívás dó 1%-áról történő nyiltkoztr! A Zgyvréksi Községi Sportegyesület tisztelettel kéri támogtóit, hogy évi személyi jövedelemdójuk 1% -át szíveskedjen sportegyesület tgjink feljánlni. Adószámunk: Zgyvréksi Községi Sportegyesület A Sportegyesület célji: lbdrúgás, lovglás,tollslbd, sztlitenisz, mzsorett tánc sport, mint szkosztályokbn működő sportágk, közhsznú tevékenységként vló népszerűsítése, fejlesztése, tehetségek felkuttás, gondozás, utánpótlás nevelés, okttás, versenyeztetés. Iskoli diáksport támogtás tvszán további szkosztályok indítás. Szíves támogtásuk előre is köszönjük! KSE vezetősége

19 Ovi hírek Óvod Krittív est z óvodábn 2013 jnuár 16-án késő délután, hlmozottn hátrányos helyzetű gyermekeket és szüleiket vártuk z óvodábn, krittív rendezvényünkre. Ez z este, z emberbráti szeretetről szólt, segítségnyújtásról hátrányos helyzetű csládok gyermekeinek. Már 3. éve pályázunk z Emberi Erőforrások pályáztár, hol hlmozottn hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére, hátrányik csökkentéséhez igyekeztünk pénzeszközöket szerezni. Ebből pályázti forrásból fordíthttunk összegeket, gyerekek kirándulásár, óvodi brkácseszközök vásárlásár, ebből sikerült z óvodánk új öltöző szekrényeket vásárolni, és természetesen z egyéni hátrányok enyhítésére is költhettük pályázt bizonyos százlékát, ebből vásároltuk meg hlmozottn hátrányos helyzetű gyerekeknek tisztsági felszerelést, és rendezvény lklmávl átdott, csomgokbn lévő jándékok is. Meglepetésekkel készültünk csládoknk, hiszen HHH gyermekek szüleivel összefogv, báb drbbl, zenés elődássl, és z óvó nénik meseelődásávl kedveskedtünk gyerekeknek, szülőknek. A Kötélhúzás című mesét, Trcs Csill szülő, és Polónyi Zsuzsnn óvónénik bábozták el. A meselődásnk ngy sikere volt. A mese után zenés meglepetés következett, Fehér András, és Czibk Erik szülők és gyerekeik Hjdú Ferenc, Fehér Virág, óvodások, és Fehér Richárd volt óvodásunk, zenéltek, énekeltek, verseket mondtk nekünk. Hngultos elődásuk igzán megérdemelte hngos tpsot. Ngyon köszönjük szép elődást, z önzetlen segítséget és hogy próbákr nem sjnálták z idejüket. Példát mutttk gyermekeiknek, és szülői közösségnek közösségért végzett önzetlen hozzáállásukkl. A meglepetéseknek még nem volt vége, mert z óvónénik, láncmeséjét hllgthtták meg vendégek. Jó volt látni gyerekek, és felnőttek szemén, mennyire élvezték mesét, hogyn figyeltek kicsik és ngyok Kismlc és frks történetére. Ezek után következett z jándékok átdás, mit már izglomml vártk gyerekek, és finom sütemények, üdítők fogysztás mellett örömmel nézegették mi minden került meglepetés csomgb. Mjd hzfele indulv minden kisgyerek válszthtott még mgánk egy-egy plüss álltkát. Összegezve egy hngultos estét töltöttünk el együtt, reméljük még lesz lklmunk ilyen szép rendezvénnyel kedveskedni csládoknk. A krittív rendezvény műsorávl, z óvodáb járó vlmennyi kisgyereknek is kedveskedtünk. A segítő szülőknek, és gyerekeknek, óvónéniknek köszönjük meglepetés elődásbn részvételt! Bloghné Lktos Márt Óvodvezető március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 19

20 Óvod Frsng Elegünk vn már télből, Hóból, fgyból, hideg szélből, Jöttünk vígn mskrábn, Télbosszntó mszkbálb. Szóljon zene síppl, dobbl, Fusson tél vándorbottl! Jöjjön tvsz, hívó szór, Házunk előtt nyíljon rózs! Aki itt vn, mind erre vár, Kezdődjék már krnevál! Ezzel kis mondókávl vette kezdetét z óvodások frsngi bálj. Jnuár és február vidám mókázás időszk. A frsng tél búcsúzttásánk, és tvszvárás örömünnepe. Közel tél végéhez z emberek már várv várják tvsz közeledtét, ezért jelmezekkel, mszkokkl próbálják elijeszteni telet. Az óvodásink is jelmezekbe bújtk, és együtt, hngos multság keretében próbálták elűzni hideget, telet. A frsngi bálon volt minden, mire szükség vn jó szórkozáshoz: enni-inni vló büfében, lehetett vásárolni tombolát, lufti is. A frsngi multság egyik legfontosbb kelléke jó zene, melyet már jól ismert Esztenás együttes szolgálttt, Tóth Arnold vezetésével, táncházt pedig Sink Tíme vezette. Vlmennyi kis óvodásunk szebbnél szebb és ötletes jelmezben, ngy örömmel ropt táncot. Ezúton szeretném megköszönni minden támogtónknk feljánlott tombol tárgykt. A szülőknek, csládtgoknk, Frgó Ernőné Irénkének gyönyörű virágkosrkt, Zgyvréksi Gyermekvár Alpítvány feljánlását, szép tortát, dr. Sándor Erzsébetnek támogtást, jászldányi pékségnek szendvicshez vló kenyeret, Cipó-Ház KFT. vezetőjének és dolgozóink 110 db pogácsát, Trjányi Dórik ngymmájánk finom fánkokt, és Dór Mónikánk szendvicshez, fánkhoz vló feljánlásit vlmint büfében vló közreműködését. Köszönjük óvodásink nevében frsngi bál kpcsán szülők segítő közreműködését terem rendezésben, belépőjegyek, lufik, tombolák árusításábn, és segítőink önkéntes munkáját büfében. Megköszönjük Zgyvréksi Polgárőrség tgjink, Rácz Mátyásnk, Eke Istvánnk, hogy helyszínt biztosították. Köszönjük Móricz Zsigmond Művelődési Ház dolgozóink segítő munkáját és lehetőséget rendezvényünk lebonyolításábn. Bloghné Lktos Márt Óvodvezető 20 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március

21 Óvod március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 21

22 Óvod Iskol Pályázti felhívás Zgyvréksi Égszínkék Óvod vezetői állásánk betöltésére I. Zgyvréks Községi Önkormányzt Képviselő-testülete nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv ábn Közlklmzottk jogállásáról szóló többszörösen módosított évi XXXIII. tv. 20/B -ábn és 23. (2) bekezdésében, vlmint végrehjtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. -ábn foglltk lpján Zgyvréksi Égszínkék Óvod vezetői (mgsbb vezetői) állásánk betöltésére z lábbi pályázti felhívást teszi közzé. 1.) Meghirdető munkálttó: Zgyvréks Község Önkormányzt 5051 Zgyvréks, Rákóczi út ) Meghirdetett munkhely: Zgyvréksi Égszínkék Óvod Zgyvréks, Gyimesi utc ) Meghirdetett mgsbb vezetői megbízás, beosztás: óvod vezető 4) A beosztásr történő megbízás időtrtm: 5 év, közlklmzotti jogviszony htároztln idejű és teljes munkidős 5.) A megbízás kezdő npj: ugusztus 1. A megbízás megszűnésének időpontj: július ) A megbízás képesítési és egyéb feltételei: - felsőfokú iskoli végzettség és óvod pedgógusi szkképzettség, - pedgógus szkvizsg keretében szerzett intézményvezetői szkképzettség - leglább 5 év szkmi gykorlt, - vgyon-nyiltkozttételi eljárás lefolyttás. 7.) A mgsbb vezetői megbízássl járó lényeges feldtok: Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Tv ábn foglltk szerint.) 8.) A vezetői beosztáshoz kpcsolódó jutttások: vezetői pótlék: pótléklp 150 %-. 9.) A pályázt benyújtásánk helye: Zgyvréks Község Polgármestere A pályázt benyújtásánk htárideje: április ) A pályázt elbírálásánk végső htárideje: június 30. A pályázti döntést bizottsági véleményezést követően z önkormányzt képviselő-testülete hozz. Az Önkormányzt fenntrtj jogot rr vontkozón, hogy pályázti eljárást eredménytelennek nyilváníts. 11.) A pályáztnk trtlmzni kell: pályázó szkmi önéletrjzát, z intézmény vezetésére vontkozó progrmot szkmi helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési progrmját). 12.) A pályázthoz cstolni kell - iskoli végzettséget igzoló okmányok hiteles másoltát, - eddigi fogllkozttási jogviszonyról szóló igzolást, - szkmi gykorltot igzoló dokumentumot, - nyiltkoztot: rról, hogy pályázti nygbn szereplő személyes dtok kezeléséhez pályázti eljárássl összefüggésben hozzájárul, rról, hogy vgyon-nyiltkozttételi kötelezettségét teljesíti, rról, hogy nyílt-, vgy zárt képviselő-testületi ülésen vló tárgyláshoz járul hozzá. - 3 hónpnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. II. A pályáztot zárt borítékbn Pályázt Égszínkék Óvod felirttl, továbbá zonosító számml kell benyújtni Zgyvréks Község Önkormányzt Képviselő-testületének címezve (5051 Zgyvréks, Rákóczi út 56. sz.) posti úton, vgy személyesen Jánosi József polgármesternél. A pályázttl kpcsoltbn z érdeklődők Jenesné Próczi Erik jegyzőtől kérhetnek információt z 56/ s telefonszámon. Adjon Ön is 1% esélyt sportnk! SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁVAL TÁMOGASSA A ZAGYVARÉKASI GYERMEKEK SPORTOLÁSÁT! A Réksi Diáksport Egyesület 1993 ót segíti z iskoláskorú gyerekek szbdidejének hsznos, egészséges eltöltését, továbbá versenysportolását is biztosítj. Adószámunk: Ennek z 1 esnek minden diák örülni fog! Személyi jövedelemdój 1 %-át, szíveskedjen Zgyvréksi Áltlános Iskolások jvár feljánlni. A Réksi Kisdiákokért Alpítvány dószám: Ktegóriánk: közhsznú szervezet Feljánlását köszönjük! 22 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március

23 Frsng Felsős frsng Mint zt már z évek sor ltt megszokhttuk, felsősök jelmezes bálj, z lsós frsng előestéjén szokott lenni. Február 8-án 16 órától került megrendezésre; mivel zártkörű, csk felsős tnulók léphettek be. A belépőjegy megvételével gyerekek kptk egy tombolát is, mellyel máris eséllyel pályázhttk sok szép tárgyr. Miután mindenki megérkezett, elkezdődött jelmezesek felvonulás, kik egy-egy kis műsorrl multtták közönséget. Minden fellépő egyben jutlmzott is lett, mert szereplésért, de mgáért jelmezért is csokoládé járt. Míg zsűri elvonult döntéshoztlr, ddig Zele Norbi szórkozttt brek-táncávl jelenlévőket. A műsor befejezése után gyerekek - z rr kijelölt tnteremben - társsjátékozhttk, vlmint ugynitt éhüket -, szomjukt olthtták, szendviccsel, üdítővel, z édesszájúk pedig csokoládévl. Ezen idő ltt folymtosn szólt zene bulizni vágyóknk, melyet nyolcdik osztályos fiúk szolgáltttk. Ezúton szeretnénk megköszönni nekik. Mindemellett fődíj megnyerésével is kecsegtető tombol árusítás több helyen történt. Fél ht mgsságábn zsűri döntését is megtudhttuk, és közösen örülhettünk díjzottkkl. Még egy rövid ideig Discó, egy kis esélynövelés éééééééééss kezdődhetett tombolsorsolás. Ekkor már z izglom tetőfokár hágott. Vjon ki nyeri z elsőt, s következőt, s következőt mjd legvégén fődíjt?! Ami z idén is egy csokoládétort volt. Szerencsére sok szép tomboltárgy feljánlás érkezett, így h volt is olyn, ki nem nyert, reméljük zért nem cslódottn ment hz. A Szülői Szervezet ezúton szeretné köszönetét kifejezni mindzoknk, kik felsős frsng lebonyolításábn részt vettek. Támogtásukkl, feljánlásikkl, részvételükkel segítséget nyújtottk bbn, hogy tnulók minél jobbn érezhessék mgukt, és szórkozásuk zvrtln legyen. Végül lássuk díjzottkt, kik egy-egy oklevéllel lettek gzdgbbk: I. Ali Bb és 40 rbló 5. (Kézérné Tótok Berndett) II. A törökök 6. o (Cink István) III. Gulyás Ádám 5. Britney Spers Fzeks Gyuláné szülő Frsngi multtság Zgyvprti Egyesületben Február 9-én megtrtottuk hgyományos frsngi összejövetelünket. Egyesületünk hölgy tgji már pénteken megkezdték z előkészületeket. Voltk kik vcsor lpnygit készítették elő, mások fánkot sütöttek vgy termet díszítettek. Szombt délután már minden készen állt vendégek fogdásár. Ahogy gyülekezett sereg, egyre több jelmezes érkezett. Volt is ngy kcgás egy-egy ruh költemény láttán. Egész kis filmes cspt jött össze: Winetou női változtbn zz törzsfőnök sszony, Bkterné lis Büdös bny vele z őt folyvást idegesítő Bendegúz, Asterix rómi korból, Vámpír z éj leple lól n és bezonosíthttln öreg hölgy. Aki nem jelmezben érkezett válszthtott mgánk z előre elkészített fejdíszek egyikéből. Minden korosztályból kdtk bátor mskrások, néhányn szinte felismerhetetlenségig kimszkírozv. Látv z ötletes ruhákt ngyokt nevettünk, hol egymáson, hol pedig sját mgunkon. Az összejövetelt Cssztvnné Bllók Év Elnök sszony köszöntőjével nyitottuk, ezt követően elfogysztottuk vcsorát mi finom és bőséges volt. Mjd kissé rendhgyó módon vcsorát követően verselőink szvltit, bohókás köszöntőit hllgthttuk meg. Köszönjük kellemes néhány percet G-kis Emilnek nejének Irénkének és Borsányiné Mncik néninek. Az est további részében beszélgettünk, énekeltünk zenei kíséretet most is Simon Imre biztosított. Kisorsoltuk tombolát, fortun volt kihez kegyes volt de kd olyn is ki mellé nem szegődött szerencse. Mindent egybevetve, egy igen kellemes brátikörben eltöltött estébe nyúló délutánt tudhtunk mgunk mögött. Látv társság jókedvét, bízom benne,hogy még sokszor tudunk ilyen és ehhez hsonló rendezvényen részt venni. Végül de nem utolsó sorbn, ezúton is szeretném megköszönni z egyesület vlmennyi tgjánk z önzetlen segítséget sok sok tombol feljánlást, mi minden rendezvényünkön emeli z est színvonlát. Serbánné Csörgő Erzsébet március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 23

24 CsCs : A hibrid Kedves Olvsó! Irodlmi rovtunkbn Cssztvn Csill írását közöljük, ki sokoldlú tehetséges fitl lkotó. Szárnypróbálgtásivl gyermektörténeteken túl rjzolás és tárgylkotó fzeksság területén is igyekszik ötleteivel, mesefiguráivl sjátos kifejezési formákt tlálni mg és olvsói, szimptizánsi számár. Ezzel együtt továbbr is várjuk minden olyn lkotó jelentkezését, kik már korábbn helyet kptk rovtunkb. Sötét volt, korom sötét. A férfi leállított motort, kiszállt járműből és htlms fehér épület felé vette z irányt. Belépett z jtón és elindult lépcsőhöz. Az lsóbb szinten pislákolv égett villny, mit felettébb különösnek trtott. Elővette fegyverét, felkészülve minden vártln lehetőségre. Lépteit meggyorsított. Célj felé közeledve, ricsj cspt meg fülét. Most már rohnv közeledett, tudt vlmi nincs rendben. Az jtóbn megtorpnt és lőtt. Egyszer, kétszer, háromszor, de förtelmes szörnyeteg meg se rezzent. Beleeresztett még párt, míg végül holtn esett össze. -Szedd le rólm!- szólt elhló hngon Sor. -Mi történt?- kérdezte Filip, miközben tlpr segítette nőt. Hogy került ide egy égi? -Foglmm sincs. Zjt hllottm és következő pillntbn, vele tláltm szemben mgm. -Szép kis példány. Ezek egyre ngyobbk. -Segíts, vigyük át od. -Minek? -Fel krom boncolni. -Tőlem. Háromr. Egy, kettő, uhhh, zt jó mindenit, milyen nehéz ez besti. -Ne pnszkodj, csk vigyük. Sor mjd három ór hosszt töltött boncteremben. Tetőtől tlpig átvizsgált lény testét. Fel se tűnt neki, milyen szörnyű szg terjengett, míg Filip meg nem jegyezte. -Nem bírom tovább. Felfordul gyomrom. -Végeztem. Megy kriób, és beindítom fertőtlenítő progrmot. -Kösz. Jutottál vele vlmire? -Kezdenek egyre jobbn lklmzkodni földi környezethez. A tüdőkpcitás megnőtt, krmi erősödtek z előző példányokhoz képest. Igzd volt méretében, mjd fél méterrel ngyobb. Tláltm vlmi ngyon különöset is. -N, nyögd már ki. Furdl kíváncsiság. -A mgzt. Égi, de nem úgy néz ki, mint többi. Mjd hogy nem emberi vonási vnnk. -Lehetetlen. -Jóvl gyorsbb, z evolúciójuk. Most még tudunk ellenük védekezni, de gondold el mi lesz, h úgy fognk kinézni, mint mi. -Nem tudod kideríteni honnn jöhetett? -Elmúlt hjnli öt ór, jelen állpotomb csk állv elludni vgyok képes. Hz viszel? Le szeretnék fürödni. -Persze. Dél is elmúlt, mikor Sor felébredt. A feje kótygos volt. Nem sokt bírt ludni, egyfolytábn korábbi eseményeken járt z esze. -Egy duplát és egy rántottát. - utsított konyhi kiszolgáló egységet. -Látom nem minden modern felszereléssel vn gondod itthon. dőlt neki z jtófélfánk férfi. Hnyg testtrtás ellenére is szívdöglesztően nézett ki. Rövid brn hj és széles álkpcs mellé, fekete szemek párosultk, melyet világos bőre még inkább kihngsúlyozott. Feje mjdnem súrolt z jtófélf tetejét. Kidolgozott testét fehér ing és fekete öltöny tkrt. Aki nem ismerte, könnyen nézhette voln modellnek. -Ez z egyetlen, viszont semmi pénzért nem dnám. -Értem. húzt mosolyr száját, mitől még őrjítőbben nézett ki. Jól muttsz így kor reggel. Sor rövid, brn hját összekócolt nyugtln lvás, de még így is gyönyörűen festett. Mndulvágású kék szeme sötét volt, mint hrgos tenger. Kissé szögletes rc és misztikus tekintete, kelti vonást kölcsönzött neki. Kreol bőrét kiemelte fehér póló, mit viselt. Hosszú lábi, vékony lkt sebezhetőnek muttt. -H nem ismernélek, könnyen hinném, hogy egy törékeny virágszál vgy. -H nem ismernélek, könnyen hinném, hogy udvrolsz nekem. -Honnn tudod?- húzt fel kérdőn szemöldökét -Ott pont. Kérsz vlmit enni? -Egy kávé elég lesz. -Tessék. Vettem vérmintát tegnpi kis szőrnyikétől. -Már becézed is őket? Szeretnél egyet háziálltnk? -Ngyon vicces. Igzából így belegondolv -Ugye nem zt tervezed. Tündéri mosoly lehervdt rcáról. -Helyesebb vgy, mikor mosolyogsz. -Mondták már, de ne tereld szót. Ismerlek. Élő példányt krsz. -Igen. Filip kétórányi vit után, végül beleegyezet z őrült ötletbe. Egy osztggl el is indult, miután kirkt nőt, kuttóközpontnál. -Vigyázz mgdr. -Kislánynk nézek ki netlán? -Itt egy telekom, bármi vn -Igen puci. Nyugi hívlk. Jobbn ggódsz értem, mint sját nyám. -Óránként jelentkezz be. -Rendben. Szi. nyomott puszit rcár. -Vigyázz puszi osztogtássl, még végén beléd szeretek. vetette od, rcán kmszos vigyorrl Az osztg nekivágott város felett tornyosuló hegyeknek. Sim útjuk volt, míg el nem érték z észki fenyvest. A sűrű ljnövényzet megkdályozt járművekkel vló továbbhldást. Filip kiszállt rptorból, felmérni lehetőségeket. -Toms! -Urm? -Gylog megyünk tovább, csk grvitort visszük. Könnyű felszerelést hozznk. Minél mozgékonybbk mrdunk, nnál nehezebb célpontot nyújtunk. -Értettem. A ktonák felvették könnyített páncéljikt, betárzták háló kilövőt, és mximumr töltötték z elektro kisütőket. Fél órán belül, már z erdő szíve felé hldtk. Minél beljebb jutottk, nnál jobbn nyugtlnkodott Filip. Tudt mélyen flók területén belül járnk. Egyfolytábn tájt pásztázt. Az emelkedő, min felfelé hldtk, egy kicsiny tisztást zárt körbe. -Collins és Brin jobr. John és Toms blr. A többiek velem. Kúszv közelítették meg tisztás szélét, hol öt-ht megtermett flót vettek észre. A négylábú bestiák, három-négy méter mgsr is megnőttek. Csup izom testüket nem borított szőr. Három pár szemük, kopony két oldlán helyezkedett el. Fül hiányábn, szgok és látás lpján tájékozódtk. Széles álkpcsuk, éles krmik, és erős fogztuk lehetővé tette, hogy keresztülrágják mgukt szinte mindenen. -Szét kell zilálnunk társságot. -Hogy gondolt urm? -A fitlbb példány célpont. A férfi pillntok ltt ismertette tervet. -Indulás. A háló ágyút z lcsonybb keleti szélen állították fel. Az osztgot, háromfelé osztották. Az lf cspt felelt kilövőért, bét jobbról, gmm pedig elölről támdt fenevdkr, elszkítv két példányt cspttól. -Vigyázznk z idősebbel! Tereljék másik irányb! A fitlbb példány lig érte el két métert. Négy kábító lövéssel és titánháló segítségével intézték el. Úgy tűnt, már négy méteres se okoz problémát, mikor lecsptk z égiek. -Honnn kerültek ezek ide? Urm jobbról! figyelmeztette z egyik kton. Filip rrébb ugrott és lőtt. Épp hogy ki tudt kerülni támdást. -Vigyék grvitorhoz! Nyomás! Hgyjuk itt z erdőt, minél hmrbb. Felpkolták lényt z nti grvitációs eszközre és rohmléptekkel indultk járművek irányáb. A fák között nem tudtk lecspni repülő fenevdk, de nem sikerült őket teljesen lerázni, kettő nyomukbn mrdt. Kiérve z erdőből támdtk. Az elsőt leszedték, de második kikerülte lövéseket, mjd lecspott. Filip válláb belehsított z égő fájdlom. Felnézett, szeme elhomályosult, végül élettelen bábúkén eset össze. Folyt. köv. 24 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március

25 Autós melléklet A turbós utók hsznált! Mit jelent ez cím? Hogyn is kell hsználni egy turbós utót? Nem úgy, mint egy turbó nélkülit? Bizony nem! Sok mindenben eltérőek z üzemeltetetés követelményei! Kezdjük z elején! Mi is turbó és miért vn rá szükség. A turbó egy önálló szerkezeti egység, mit motor kipufogógáz felőli oldlár szerelnek, hol kipufogógáz mozgási energiáját felhsználv tudunk szívási oldlon keresztül többlet teljesítményt nyerni motorból. Picit részletesebben, hogy megértsük, miért kell máshogy hsználni egy turbós utót. Működés: turbót motor kipufogó csonkj utáni gyűjtő csőhöz cstlkozttjuk. A kipufogógáz motorból ngy sebességgel ármlik ki. Ezt ngy sebességű, ngy mozgási energiávl rendelkező kipufogógázt vezetik bele turbinfelőli oldlár hol beleütközik turbin lpátjib, mi forgásr kényszeríti turbinlpátok tengelyével közös tengelyen lévő kompresszor lpátokt, mi szívó oldlon beármló levegőt komprimálj, összesűríti és ezt sűrített levegőt jutttjuk motorb. Miért jó ez? A hgyományos szívó motorok nnyi levegőt szívnk be mennyit dugttyúk képesek beszívni. A teljesítményt motorbn úgy tudjuk növelni, hogy több üzemnygot jutttunk hengerekbe. A többlet üzemnyghoz viszont több levegő szükséges, mert csk így tudjuk tökéletesen elégetni ngyobb mennyiségű tüzelőnygot. Ezt többlet levegőt biztosítj turbó. Így egy kisebb motorból is nyerhetünk ngyobb teljesítményt. Említettem turbinát és kompresszort összekötő tengelyt. Nos, turbó legérzékenyebb lktrésze ez tengely. A forró kipufogógáz mitt turbónk igen ngy hő terhelése. H jobbn megzvrunk egy turbós utót, sötétben láthtó, hogy turbó turbin felőli része felizzik. Ezen felül ngy mechnikus terhelés főleg turbó tengelyének, mi speciális úszó cspágyzássl vn ellátv. A tengely fordultszám elérheti percenkénti ezres fordultszámot. Összehsonlításképpen például egy Form-1-e utó motorjánk fordult fordult/perc. A turbós utónál ezt z lktrészt kell védenünk z üzemeltetés során. Mire is kell odfigyelni? - szigorún be kell trtni gyártó oljcserére vontkozó előírásikt: csk z előírt minőségű olj hsználhtó pontosn betrtv csere időintervllumot; - jó minőségű, gyári beszállítói minőségű oljszűrőt hsználjunk; - minden oljcserénél cseréljünk levegőszűrőt is. szintén jó minőséget szem előtt trtv; - egy-egy komolybb igénybevétel után h megálltunk z utóvl motort ne állítsuk le, hgyjuk pár percig lpjárton járni. Ilyenkor biztosítjuk turbónk, hogy visszhűljön. A hűtésért turbót kenő olj és hűtővíz felelős, minek z ármlás megszűnik, h leállítjuk motort. Ekkor tengelyen, cspágyon és cspágyházon lévő oljfilm ráéghet z lktrészekre, csökkentve turbó élettrtmát. A fent felsorolt okok mitt beláthtó, hogy egy turbós utót máshogy kell üzemeltetni, mint egy turbó nélkülit. Remélem jó tnácsokkl tudtm szolgálni. Váljék hsznár! Kézér Zoltán utószerelő mester Eredetvizsgáló állomás nyílt ZAGYVARÉKASON! GÉPJÁRMŰ EREDETISÉGVIZSGÁLAT Vállljuk: személy- és kisteherutók (3,5 tonn össztömegig); motorkerékpárok; utánfutók; eredetiségvizsgáltát, vlmint állpotfelmérését (pl. utó dás-vételnél) Vállljuk továbbá: teljes körű okmányirodi ügyintézés (rendszám, forglmi csere, tuljdonos változás); biztosítás kötés helyben (kötelező és CASCO biztosítás); gumiszerelés jvítás; klímtöltés, jvítás. Elérhetőségünk: KÉZÉR AUTÓ KFT 5051 Zgyvréks, Ardi utc 39/1. Tel: 30/ , 20/ , 56/ E-mil: Látogss honlpunkt, hol még több információt tlál: március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 25

26 Hírdetések Információk Névdó Anykönyvi hírek Zsáki Leil Szolnok, december 24. Szülei: Kóki Jenifer és Zsáki Péter Névdás időpontj: február 9. Elhunytk Frks Sándor Zgyvréks Frgó Ann Budpest, Ilk u. 20. I/11. Dor Imre Zgyvréks, Kiss Mrgit Zgyvréks, Akácf u. 1. Menkó Gáspár Boldizsár Besenyszög, Bgi Mrgit Jászldány, Kossuth L. u Rácz Tibor Szolnok Rácz Pirosk Zgyvréks, Petőfi u. 12. Kedves nyukák, kismmák! évben Védőnői Szolgált lehetőséget kpott, hogy hvont két lklomml fogdóórát trtson Táncsics Mihály úti közösségi házbn. Az igény jogos volt, hiszen egyre több kismm és kisgyermeket nevelő cslád él község távolbbi felében, honnn nehezebb bejutni z orvosi rendelőig. Minden hónp első és hrmdik pénteki npján lesz fogdóór, legközelebb február 22-én 7 órától 12 óráig. Szeretettel várok mindenkit! Deliné Herczeg Andre védőnő Tisztelt zgyvréksi lkosok, vérdók! Idén első lklomml március 18-án hétfőn óráig lesz vérdás Művelődési házbn Minden régi és új vérdót szeretettel várunk! Védőnői Szolgált! December elején indult TÁMOP 2.1.2/12-1, Idegen nyelvi és informtiki kompetenciák fejlesztése pályázt, mely keretében 95-98%-os támogtássl tnulht idegen nyelvet és/vgy informtikát. A projekt keretében elnyerhető támogtás összege mximum ,- Ft. A projekt kiemelt figyelmet fordít hátrányos helyzetű kistérségben élő és 45 év feletti jelentkezőkre. A hátrányos helyzetű településen élők csupán 2% önrészt fizetnek, z összes többi pályázó pedig 5%-ot. A támogtott képzésen részt vehet minden 18 év feletti, mgyr állmpolgár, ki nem áll középiskolávl vgy felsőokttási intézménnyel hllgtói jogviszonybn. A költségtérítéses képzésen részt vevő hllgtók részesei lehetnek progrmnk. A progrmbn nem vehet részt, ki ezzel egyidejűen más, hzi vgy európi uniós, támogtott nyelvi vgy informtiki képzésben is részesül. Csk kkor jelentkezzen támogtott képzésre, h biztosn elvégzi, ugynis félbehgyott képzések esetén ki kell fizetnie zokt z órákt, melyeken már ddig részt vett (1000 Ft/ór). Érdeklődni és jelentkezni könyvtárbn személyesen, telefonon (20/ , ), vgy e-milbn Az országbn összesen fő részesülhet ebben támogtásbn, ezért minél előbb regisztráljnk tudsodjovod.hu oldlon. Kidó: Zgyvréks Község Önkormányzt Sokszorosítás: ADG Stúdió Kft. Design & typográfi: Horváth Sándor Készült: 300 példánybn ISSN Felelős szerkesztő: Frksházi István Levélcím: 5051 Zgyvréks Móricz Zsigmond Műv. Ház és Könyvtár, Fekete L. út 1. e-mil: Tel./fx: 56/ Szerkesztőbizottság tgji: Cink István, Cssztvnné Bllók Év, Fábián Ftime, Dr. Gzsó Blázs László, Földes Brnbás, Polónyi László, Miklós János Fotók: Táls Zsolt, Juhász Sándor, Cssztvnné Bllók Év, Frksházi István 26 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: - 09- A Képviselő-testület 8 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 27/997. (IV. 24.) számú képviselő-testületi htározt: Várplot Város Önkormányzti Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV A bizottság neve: Okttási, Kulturális és Sport Bizottság Az ülés időpontj: 2011. június 27. (14.00) ór Az ülés helye: Ielen vnnk: Bencs Kálmán Terem mellékelt jelenléti iv szerint Az elnök

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virágh Enikő polgármester Bertalan Gyula

Részletesebben

Képviselő-testülete. évi. kihirdetett jogszabályokat. Törvények SZJA, a gépjármű adóról szóló törvényeket. 1. és

Képviselő-testülete. évi. kihirdetett jogszabályokat. Törvények SZJA, a gépjármű adóról szóló törvényeket. 1. és Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. Jnuár 26-i ülésére Sorszám: Tárgy: Tájékozttó fontosbb jogszbályi változásokról Döntéshoztl mód/: Véíeiném ező bizottság: Egyszerű szótöbbség Tárgylás

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző,

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző, Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 19/2015. (II.25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 25-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. fejezete szerinti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 29/2014. (II.26.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február 26-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: a. Tét Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat Dorog Város je 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fx:(36) 33 431-377 1/6/2005. KIVONT Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én trtott ülésének jegyzőkönyvéből 57/2005. (IV 29)

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Krácsony Sándor tér 5. /Fx: (54) 531 000 ; 531 001 E-mil: foldes.ph@gmil.com Ikttószám:454-8/2014. 3. B E S Z Á M O L Ó Képviselő-testülethez z önkormányzt

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben