KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett"

Átírás

1 H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki célr hsználhtók. 1. Vezetéknév Utónév 2. e férfi nő Személyi szám Élve született gyermekek szám (zok is kik már nem élnek) A személy állndó lkosl-e z összeírási területen? 11. A távollét/jelenlét ok 12. Távollét/jelenlét ideje és szándék ) hány személy vn távol/vn jelen? 14. A személy születési helye ) z összeírási településen b) más horvátországi településen c) külföldön 15. (OIB) A távollét helye/ lkóhely Horvát Köztársság idegen ország Az ny lkhelye születés idején 1 UTCA vgy A SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNY SZÁMA ) belföldön b) külföldön munk tnulás csládi okok egyéb okok Születési idő 5. Csládi állpot 6. A közösség típus, hol személy él nőtlen/hjdon nős/férjezett házstársi közösség élettársi közösség özvegy/özvegysszony elvált zonos neműek közössége nem él házstársi/ élettársi/ zonos neműek közösségében egy kettő három négy és több (beírni, hogy mennyi) nem szült 9 10 A személy kérdéses időpontbn jelen vn-e z összeírási területen? 1 HÓNAPIG HÓNAPOKIG ÉV munk KÉRDŐÍV TÁRGYA LAKÁS HÁZTARTÁS SZEMÉLY NAP munkvégző személy csládtgjként trtózkodik munkvégzés diplomt szolgáltokbn és képviseletekben stb. 13. A lkhelyre történő vissztérés gykoriság heti ritkábbn ) z összeírási településen b) más horvátországi településen c) külföldön HÓNAP ÉV HÁZSZÁM b) hány személy szándékszik távol lenni/jelen lenni? 1 HÓNAPOKIG HÓNAPIG HÁZSZÁM MELLÉKLETE diplomt szolgáltokbn, képviseletekben stb. dolgozó személy csládtgjként trtózkodik egyetemi tnulmány folyttás (csk zokr háztrtás tgjir vontkozó személyek, kik z országbn trtózkodnk) egyéb okok ÉV ÉS TÖBB MAĐARI 53

2 16. A személy z összeírásl településén folymtosn születése időpontjától kezdve él-e? (zok személyek válszolnk, kik 8. kérdésre nel válszoltk) ) személy honnn költözött ide Horvátország más településéről külföldről b) letelepedés éve c) letelepedés ok 17. A személy trtózkodott-e Horvátország területén kívül folymtosn egy évig vgy hosszbb ideig? ) legutóbbi ország, hol személy trtózkodott b) Horvátországból történő kiköltözés/vissztérés éve évben hónpot is beírni 18 Jelenleg is trtózkodik 18 c) külföldi trtózkodás célj munk (évek szám) egyéb 18. Állmpolgárság horvát horvát és egyéb idegen BEÍRNI, HOGY MELYIK 19. zetiség Horvát egyéb 20. Anynyelv horvát 21. Vllás 22. ktolikus nem hívő nem nyiltkozik más iskol nélkül más írástudó igen nem befejezetlen áltlános iskol legmgsbb osztály, mit személy befejezett áltlános iskol (8 osztály) BEÍRNI, HOGY MELYIK BEÍRNI, HOGY MELYIK nem nyiltkozik állmpolgárság nélküli BEÍRNI, HOGY MELYIK Legmgsbb iskoli végzettség (z iskoláskor előtti gyermekek nem válszolnk) ) legmgsbb befejezett iskoli végzettség/elért okttási szint ipri és kereskedelmi szkközépiskolák, 1-3 éves szkiskolák és iskol kvlifikált és mgs kvlifikált munkásoknk műszki és hsonló szkközépiskolák, 4 éves vgy több éves szkirányú okttás gimnázium főiskol, I. (VI.) fokú egyetem és 3 évnél rövidebb interdiszciplináris tnulmányok 3-4 éves interdiszciplináris tnulmányok b) legmgsbb elvégzett iskol/felsőokttás elnevezése TÍPUS ÉS ELNEVEZÉS 3. munk tnulás csládi kényszermigráció egyéb speciális szkmi interdiszciplináris tnulmányok grduális egyetemi tnulmányok egyetemek, művészeti kdémiák, egyetemi tnulmányok, grduális egyetemi tnulmányok, integrális és grduális egyetemi tnulmányok posztgrduális specilistképzés tudományos mgiszteri, specilist és művészeti tnulmány doktorátus SZAK/IRÁNY/TERÜLET 54 MAĐARI

3 23. Iskoli/egyetemi tnulmányt folytt A személy március hónpbn keresett-e munkát? 27. A személy következő két hétben tudn-e munkát válllni? 30. Fogllkozás ( munk típus, melyet személy végez vgy végzett) 31. Tevékenység iskol előtti okttási progrm áltlános iskol osztály áltlános iskol osztály ipri és kereskedelmi szkközépiskolák műszki és hsonló szkközépiskolák művészeti középiskolák bármely tuljdoni szektorhoz trtozó munkálttónál dolgozik önálló tevékenységet folytt sját vállltábn, egyéni válllkozásábn, szbdfogllkozású és nem fogllkoztt más munkválllót önálló mezőgzdsági tevékenységet folytt sját gzdságábn és fogllkoztt más munkválllókt is gimnázium A felsorolt műveletek közül személy mit tud elvégezni személyi számítógépen? (válszolnk 10 évesek és ennél idősebbek) A személy március hó 25. és 31. között (leglább egy órát) bármilyen munkát pénzbeli vgy természetbeli fizetésért végzett-e? munkviszonybn lévő munknélküli, első munkhelyet kereső ismét munkhelyet kereső 3 évnél rövidebb interdiszciplináris tnulmányok 3-4 éves interdiszciplináris tnulmányok szkmi speciális interdiszciplináris tnulmányok grduális egyetemi tnulmányok Fogllkozttási státusz (munk viszonybn lévő személyek válszolnk és zok, kik ismét munkát keresnek) 32. Tevékenységi pozíció március 25. és 31. közötti időszkbn önálló tevékenységet folytt sját vállltábn, egyéni válllkozásábn, szbdfogllkozású és fogllkoztt más munkválllókt is önálló mezőgzdsági tevékenységet folytt sját gzdságábn és nem fogllkoztt más munkválllót csk megbízási szerződés, szerzői szerződés vgy más szerződéses viszony lpján végez munkát nyugdíjs személy, ki háztrtási kötelezettségekkel fogllkozik integrális és grduális egyetemi tnulmányok, grduális egyetemi tnulmányok posztgrduális specilistképzés tudományos mgiszteri, specilist és művészeti tnulmány posztgrduális egyetemi tnulmányok - doktorátus nem jár ) 29 b), de vn munkáj, hov visszmegy 29 c) 26 kisegítő csládtgként dolgozik háztrtás más tgj vállltábn, egyéni válllkozásábn stb. kisegítő csládtgként dolgozik mezőgzdságbn egyéb munkviszonybn lévő személyek (nem sorolhtók z előző válszok közé) tnuló/egyetemi hllgtó ) szövegfeldolgozás b) tábláztos számítások c) elektronikus post hsznált d) internet hsznált A kérdésig 15 évesek és ennél idősebbek válszolnk, 15 évesnél fitlbbk 34. kérdésre mennek 28. A személy vlh dolgozott-e? személy nem munkképes börtönbüntetés letöltése ltt vgy előzetes letrtózttásbn, nevelési intézkedések ltt stb. egyéb nem ktív személyek 33. A munkvégzés helyének típus (zok személyek válszolnk, kik 25. kérdésre z ) és b) pont ltt válszoltk) házon kívül lévő állndó munkhely otthon végzett munk sját mezőgzdságbn végzett munk állndó munkvégzési hely nélkül MAĐARI 55

4 34. Melyek megélhetőség eszközének fő forrási? (legtöbb 2 válszt dht) 35. A személy eltrtott személy-e? nem mezőgzdsági tevékenységgel fogllkozik mezőgzdsági tevékenységet folytt 36. A munkvégzés/tnulmány helye lkóhelyen UTCA Horvát Köztársság 37. Az összeírási területre történő vissztérés gykoriság z összeírási településen dolgozik/tnul 38. A munkár/iskoláb történő utzás módj (legtöbb 2 válszt dht) utóbusz (városok közötti települések közötti) utóbusz (városi) iskolbusz vont 39. Vlmely hosszntrtó betegség, rokkntság vgy idős kor mitt személynek vnnk-e bármilyen nehézségei npi teendők ellátásábn? Nehézség fjtáj (legtöbb 2 válszt dht) látássl kpcsoltos nehézség villmos professzionális sérülés (munkhelyi professzionális betegség/sérülés) 43. A személy más személy segítségét npi tevékenység végzése során igényel-e? nyugdíjs vgy más jövedelemmel rendelkező személy külföldi munkvégzés utó ( személy vezető) utó ( személy uts) motorbicikli hllássl vgy beszéd-hnggl kpcsoltos kommunikációs nehézség memóriávl, koncentrációvl és másokkl történő kommunikációvl kpcsoltos nehézségek 41. A személy fiziki mozgásképessége 42. A nehézség ok 44. Az eltrtó státusz idegen ország állndó munkviszonyból szármzó jövedelem lklmi munkából szármzó jövedelem mezőgzdságból szármzó jövedelem időskori nyugdíj teljesen mozgásképes állndó jellegű korlátozott mozgásképes bot, mnkó vgy járók segítségével születéstől fogv Honvédő háború vgy következményei 36 egyéb nyugdíj vgyonból szármzó jövedelem szociális jutttások egyéb jövedelmek A kérdésre zok személyek válszolnk, kik dolgoznk vgy iskoláb járnk. npont hetente 39 ritkábbn 39 bicikli HÁZSZÁM jogi személy hjó/komp vgy más vízi szállítási eszköz gylog egyéb utzási mód mozgássl kpcsoltos nehézségek egyéb nehézségek betegség közlekedési bleset egyéb HÁZSZÁM MELLÉKLETE nem utzik állndó jellegű korlátozott mozgásképes rokkntkocsi segítségével állndó jellegű mozgásképtelen A személy más személy segítségét npi tevékenység végzése során hsznál-e? 40 mások időközönkénti támogtás jövedelem nélkül egyéb 45. Ki dt z összeírónk z dtokt? személy, kire z dtok vontkoznk háztrtás tgj más személy előző kérdőív 56 MAĐARI

5 H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HÁZTARTÁSRA ÉS LAKÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-2 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki célr hsználhtók. Referens személy vezetékneve és utóneve LAKCÍM UTCA AZ UTCA KÓDSZÁMA 2 HÁZTARTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK KÉRDŐÍV TÁRGYA LAKÁS HÁZTARTÁS ÉPÜLET HÁZSZÁM HÁZSZÁM MELLÉKLETE Indikátor mgán háztrtás intézményes háztrtás ideiglenesen jelenlévő személyek üres lkás A lkáshsznált lpj A háztrtás személyi számítógéppel (sztli vgy hordozhtó) rendelkezik-e? 4 5 A háztrtásbn internetet hsználnk-e? A háztrtás áltl hsznált mezőgzdsági földterület március 31.-i állás szántóföld gyümölcsös szőlő Álltállomány és szárnysok március 31.-i állás szrvsmrh juhok A MEGSZÁMLÁLT SZEMÉLYEK SZÁMA Összes összeírt személyek szám (2 + 4) h h h mgántuljdon vgy oszttln közös tuljdon bérlő szbdon szerződött bérleti díj mellett rokoni viszony tuljdonossl vgy lkás bérlőjével bérlő védett bérleti díj mellett oljbogyó ültetvény egyéb mezőgzdsági földterület (mező, legelő stb.) kecske sertés A háztrtás tgji lkás részének bérlése (lbérlő) egyéb lkáshsználti lp hjléktln szárnysok összesen A HÁZTARTÁSOK ELSŐ EREDMÉNYEI távollévők egy éve és hosszbb ideje kik ritkábbn térnek vissz z összeírási területére h h Ideiglenesen jelenlévő személyek összesen jelenlévők egy éve és hosszbb ideje kik ritkábbn mennek lkhelyükre A STATISZTIKAI HIVATAL TÖLTI KI lkásbn lévő háztrtások szám személyek szám lkásbn MAĐARI 57

6 SZEMÉLYEK LISTÁJA (2011. év március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) Személy sorszám Vezetéknév és utónév Születési év Egyik szülő utóneve Utónév házstárs/élettárs INDOKOLÁS A SZEMÉLYI LISTÁHOZ A személyi jegyzékre először háztrtás tgji kerülnek bejegyzésre, mjd z ideiglenesen jelenlévő személyek. A háztrtás tgjit következő sorrendben kell bejegyezni: először referens személyt írjuk be, mjd z ő szűkebb csládtgjit (házstárs/élettárs, mjd gyermekeit, h vnnk). H háztrtásbn több szűkebb cslád él, először z első szűkebb cslád tgjit írjuk be, mjd második szűkebb cslád dtit stb. Végül is rokonokt és nem rokonokt írjuk be, kik háztrtás tgjink számítnk, legvégén pedig z ideiglenesen jelenlévő személyek dtit írjuk be. Ideiglenesen jelen lévő személyek ltt értjük zokt, kik munk, tnulás, csládi, egészségügyi és más okokból trtózkodnk z összeírás területén, de más horvátországi, illetve külföldi település állndó lkosi. 58 MAĐARI

7 referens személyhez kpcsolódó viszony modlitás kód státusz háztrtásbn A háztrtás tgji, kik egy vgy több éve távol vnnk és vissztérnek z összeírási területre Referens személy...01 Férj/feleség...02 Házstárs/élettárs...03 Azonos nemű prtner...04 Fi/leány vgy nevelt gyermek...05 Veje/menye...06 Apj/nyj...07 Após/nyós...08 Após/nyós...09 Ngyp/Ngyny...10 Testvér...11 Unok...12 Más rokon...13 rokon tgj háztrtásnk...88 háztrtás tgj ideiglenesen jelen lévő személy hetente A HÁZTARTÁS ÉS SZŰKEBB CSALÁD MEGHATÁROZÁSA HÁZTARTÁS ltt értünk minden olyn csládi vgy más ember közösséget, kik együtt lknk és együtt költik el jövedelmüket z lp életszükségleteik kielégítésére (lkás, élelmiszer stb.) illetve zok személyek, kik z összeírási területen egyedül élnek és nem rendelkeznek más háztrtássl más horvátországi illetve külföldi településen (egyszemélyes háztrtások). SZŰKEBB CSALÁD csládi közösség zonos háztrtás keretén belül, mely következő tgokból áll: - szülők (mindkét vgy egy szülő) és gyermekeik vgy - férfi és nő (házstársk vgy élettársk) gyermek nélkül. Ideiglenesen jelenlévők egy éve és hosszbb ideje kik járnk sját lkhelyükre ritkábbn hetente ritkábbn A SZŰKEBB CSALÁD SORSZÁMA A szűkebb cslád sorszám Az első cslád tgji... 1 A második cslád tgji... 2 Hrmdik cslád tgji stb....stb. A személy nem trtozik csládhoz... 0 POZÍCIÓJA A SZŰKEBB CSALÁDBAN Pozíció szűkebb csládbn Férj/feleség vgy élettárs...1 Fi/leány; nevelt gyermek... 2 A személy nem trtozik csládhoz... 0 MAĐARI 59

8 LAKÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A lkóegységek típus lkás egyéb lkóegységek kollektív lkás (otthonok, kolostor stb.) A lkóegységek hsználti módj csk lkásr hsznált lkásr és tevékenység folyttásár hsznált ideiglenesen nem lkott lkás elhgyott lkás szezonális mezőgzdsági munkák ideje ltt Lkástuljdon A lkás lpterülete, m2 A lkásbn lévő szobák szám A konyh lpterülete, m2 A lkás fűtésmódj ( lkott lkások esetében szükséges kitölteni) ) központi fűtés helyi távfűtési rendszerből Energi típusok ( lkott lkások esetében szükséges kitölteni) Az épület típus, hol lkás vn A lkás elhelyezése z épületben mgán Fürdőszob lkásbn (kád vgy zuhnyozó) WC lkásbn Vezetékek lkásbn ) vízvezeték üdülésre és rekreációr hsznált: hétvégi házbn csládi házbn 9 más épület típusbn egyéb (állmi, város/község, vllási közösségek, vállltok és más jogi személyek) b) központi fűtés z épület vgy lkás fűtési berendezésből Légkondicionáló berendezés ( lkott lkások esetében szükséges kitölteni) vn öblítővel (nyomás ltti öblítőtrtály) b) szennyvízlevezető c) villmos energi d) gázvezeték vn öblítő nélkül közhálózt közhálózt vn vn f szén mzut fűtőolj gáz c) fűtés kályhávl stb. d) lkás fűtve ) kizárólg vgy többnyire lkóépület 1 lkásos 2 lkásos 3 és több lkásos b) többnyire nem lkóépület pince 12 c) lkás z otthonok, kolostorok stb. épületében lgsor lkásbn WC hidrofor stb. emésztőgödör, derítő stb. egyéb tüzelőnyg csk tevékenység végzésére hsznált: bérbedás turistáknk egyéb tevékenységek kifolyó környezetbe villmos energi szoláris energi földszint emelet két vgy többszintes lkás Az épület építésének éve, hol lkás vn (1900.-bn és korábbn épült épületekhez "1900" írjon be) 60 MAĐARI

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYECSED Ngyecsed EcsediLápi Mikrotérség központj IVSNgyecsed TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 10 3. VÁROS SZINTŰ

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2005. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/05 BUDAPEST,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és munkaügy-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és munkaügy-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és munkaügy-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2009. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/09 BUDAPEST, 2008

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2006. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/06 BUDAPEST,

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZ! AZ ADATGYJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZ! AZ ADATGYJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539 A/ LAKOS-azonosító L KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma C/ Megye: D/ Terület: MUNKAER-FELMÉRÉS E/ A számlálókörzet száma: ADATLAP F/ A lakás sorszáma: 2012 G/ A háztartás sorszáma: H/

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

KÉRDEZŐI ÚTMUTATÓ A LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI CÍMŰ FELVÉTEL KIKÉRDEZÉSÉHEZ

KÉRDEZŐI ÚTMUTATÓ A LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI CÍMŰ FELVÉTEL KIKÉRDEZÉSÉHEZ Központi Statisztikai Hivatal KÉRDEZŐI ÚTMUTATÓ A LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI CÍMŰ FELVÉTEL KIKÉRDEZÉSÉHEZ KSH Szolgáltatásstatisztikai főosztály Budapest, 2015 Kedves Kérdező Munkatársunk! Ezzel az útmutatóval

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Írországi Népszámlálás

Írországi Népszámlálás Írországi Népszámlálás 2011. április 10. vasárnap Hungarian Fordított változat Népszámlálás 2011 Ez az angol nyelvű népszámlálási kérdőív fordított változata. Kérjük, ezt a népszámlálási kérdőív kitöltésekor

Részletesebben