BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V..."

Átírás

1 Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest Főváros X. Kerület Kőbányi Önkormányzt.../2009. (...) sz. önkormányzti rendeletének meglkotásár z önkormányzti kmtmentes kölcsön folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első lkásingtln szerzéséhez Tisztelt Képviselő-testület! Budpest Főváros X. Kerület Kőbányi Önkormányztánk Képviselő-testülete évi költségvetésében 50 millió Ft-ot céltrtlékb helyezett z első lkáshoz jutók támogtásár. A lkosság részéről több megkeresés volt támogtási lehetőségről, illetve z igényléssel kpcsoltbn. Erre célr évben volt utoljár összeg betervezve, ezért szükséges z önkormányzti kmtmentes hitel folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első lkásingtln szerzéséről szóló 19/2004. (V. 20.) számú helyi rendelet felülvizsgált. Az idei költségvetésben külön keret került betervezésre bérleti jog megváltásár, illetve kmtmentes hitel folyósításár, ezért jvsoljuk módosítni 3. (1) bekezdését zzl, hogy z önkormányzti lkásbn élők csk bbn z esetben legyenek jogosultk támogtásr, h bérleti jogviszonyukról pénzbeli térítés nélkül mondnk le. A pályázttás és beérkezett igények elbírálás továbbr is Szociális és Egészségügyi Bizottság htásköre mrdn, de céltrtlékb helyezett összeg felszbdításáról Képviselő-testület jogosult dönteni. A korábbi rendelet meglkotáskor lkásügyi feldtok Vgyonkezelő Zrt-nél voltk, illetve több helyen módosultk z elnevezések, ezért kisebb, de több helyen megjelenő változttások mitt nem jvsoljuk korábbi rendelet módosítását, hnem új rendelet meglkotását látjuk indokoltnk. A Szociális és Egészségügyi Bizottság ugusztus 26-i ülésén jvsolt módosítás z előterjesztésben vstg, álló betűtípussl átvezetésre került.

2 A Pénzügyi Bizottság megtárgylt z előterjesztést, és több módosítási jvslttl élt: (jelölése vstgított betűvel) - jvsolj hitel szót kölcsönre módosítni; - jvsolj rendelet 3. (1) bekezdés korábbn e), Szociális és Egészségügyi Bizottság jvsltár történt módosítás után f) pontjából törölni vgy rendelkezett" kifejezést; - jvsolj z 5. (3) bekezdését törölni; - jvsolj, hogy z 50 millió Ft felszbdításár z I. féléves beszámoló elfogdásr térjenek vissz. A Jogi Bizottság véleményét z elnök z ülésen ismerteti. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön rendelet meglkotásáról, illetve céltrtlék felszbdításáról. Rendeletlkotási jvslt: Budpest Főváros X. Kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő testülete meglkotj.../2009. (VIII. 27.) számú rendeletét z önkormányzti kmtmentes hitel folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első lkásingtln szerzéséhez. Htározti jvslt Budpest Főváros X. Kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testülete évi költségvetésben Első lkáshoz jutás támogtásár" céltrtlékb helyezett 50 millió Ft-ot felszbdítj. Htáridő: október 24. Felelős: Verbi Ljos polgármester Végrehjtásért felelős: Végrehjtás előkészítéséért felelős: dr. Neszteli István jegyző Bjtek Mihályné főosztályvezető Ehrenberger Krisztin főosztályvezető Budpest, szeptember 4. Verfci Ljos Törvényességi szempontból látt: dr. Neszteli István jegyző <? r t_

3 .../2009. (...) Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzti rendelet önkormányzti kmtmentes kölcsön folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első lkásingtln szerzéséhez Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testülete helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kpott felhtlmzás lpján következő rendeletet lkotj: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet htály kiterjed zokr: - mgyr és uniós tgállmok polgárir, kik Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén állndó bejelentett lkóhellyel rendelkeznek, és kikkel szemben nem áll fenn z e rendeletben meghtározott egyéb kizáró ok. A KÖLCSÖN JUTTATÁSÁNAK JÖVEDELMI, VAGYONI FELTÉTELEI 2. (1) A rendelet 4. -ábn meghtározott összegen belül kért kmtmentes kölcsön ( továbbikbn: kölcsön) z rr rászoruló, sját megtkrítássl rendelkező kérelmezőnek kkor dhtó - sját nygi eszközök kiegészítéseként - vételár vgy z építkezés költségeire, h ) z igénylők sját forrásikból z ingtln költségeinek leglább 10 %- fedezetével rendelkeznek és b) tuljdont szerző igénylők z lábbik: - házstárs - élettárs - kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő c) z együtt költözők egy főre jutó átlgos hvi nettó jövedelme leglább kétszerese kérelem bedáskor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének, és nem hldj meg kérelem bedáskor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének htszorosát. (2) E rendelet lklmzásábn nem tekinthető sját forrásnk pénzintézeti hitel, sját forrásként vehető figyelembe vissz nem térítendő állmi támogtás, z lpítványi, munkálttói támogtás, fitl házsok vissz nem térítendő támogtás, ide értve gyermek és gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. törvény i lpján biztosított otthonteremtési támogtást.

4 A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSÁT KIZÁRÓ FELTÉTELEK 3. (1) Nem biztosíthtó kölcsön zoknk z igénylőknek, - z egyéb feltételek fennállás esetén sem - ki: ) önkormányzti lkásbn bérlő, kivéve, h bérleményét képező önkormányzti tuljdonú bérlkás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését pénzbeli térítés igénylése nélkül kezdeményezi z ingtlnszerzés érdekében, b) önkormányzti lkásbn bérlőtárs, c) bérleti jogviszony kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében szűnt meg. d) kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül bérlkásr fennálló lkásbérleti jogát kisebb szobszámú bérlkásr cserélte, illetve lemondássl, vgy bérleti szerződés módosításávl megszüntette, - kivéve, h lemondás vgy szerződésmódosítás után lkásról vló rendelkezés z önkormányztot illette meg, vgy lkás bérlője (bérlői) igénylő bérlőtárs(i) lett(ek), e) korábbn már első lkáshoz jutók támogtásábn részesült, f) lkástuljdonnl rendelkezik, kivéve, h jelenleg nem vétel útján lkás résztuljdonos, vgy korábbn résztuljdonos volt. (2) Nem folyósíthtó kölcsön nnk, kinek vele együtt költöző hozzátrtozój lkástuljdonnl vgy önkormányzti lkásr fennálló bérleti vgy bérlőtársi joggl rendelkezik. A KÖLCSÖN MÉRTÉKE 4. (1) A kmtmentes kölcsön Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén elhelyezkedő legfeljebb ,-Ft vételárú lkás vásárlás vgy építési költségű lkás építése esetén folyósíthtó, vételár vgy z építési költség nem több, mint 50 %-ár. (2) A folyósított kölcsön összege - 2. (1) bekezdésében foglltkt is figyelembe véve - mximum ,-Ft lehet. A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI 5. (1) A kölcsönt hvi egyenlő részletekben, törlesztés megkezdésétől számított legfeljebb 15 év ltt kell visszfizetni. (2) A kölcsön visszfizetését kölcsönszerződés megkötését követő második hónp 1. npján kell megkezdeni. (3) H z dós kölcsön odítélése után kötött kölcsönszerződésben fogllt, kölcsön visszfizetésére válllt kötelezettségeiket törlesztő részletek megfizetésével időrányosn 6 hónpig mrdéktlnul teljesítik, képviselő-testület z igénylők körülményei vizsgált után kölcsönszerződés fennállás ltt - legfeljebb 2 lklomml - törlesztést legfeljebb 1 évre felfüggesztheti, h:

5 ) csládtgok egy főre jutó nettó jövedelme trtósn - leglább 6 hónpot elérő időtrtm ltt - z öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének másfélszerese ltt mrd, vgy b) csládot lkásingtln megszerzésével kpcsoltbn terhelő kidások összege cslád összes hvi nettó jövedelmének 50 %-át - kérelem benyújtását megelőző 6 hónpig - meghldt és még huzmos ideig meghldj. A kölcsön visszfizetésének időtrtmáb felfüggesztés nem számít bele. (4) A Képviselő-testület kölcsön még fennálló részét teljes egészében elengedheti z dós (két vgy több dós esetén vlmennyi dós) hlál esetén, h z ingtlnt z dós (dósok) kiskorú gyermeke örökli, vgy kiskorú gyermekeik öröklik. 6. (1) A kölcsönt, illetve nnk még vissz nem térített összegét zonnl, egy összegben vissz kell fizetni és törvényes kmtit megtéríteni, h kölcsönben részesített ) lkást cserelkás nélkül elidegeníti, b) lkást egészében nem lkás céljár hsznosítj, z egész lkást mg nem lkás céljár hsználj; lkás egészét bérbe dj, kivéve, h lkásból vló távolléte ideiglenes és indokolt, c) hitelező vgy szerve félrevezetésével, vlóságnk nem megfelelő dtok közlésével jutott kölcsönhöz. (2) A kölcsönt, illetve nnk még vissz nem térített összegét zonnl, egy összegben vissz kell fizetni, h kölcsönben részesített lkást jvár kikötött értékkülönbözettel, illetve kerületen kívül elcseréli. 7. (1) A kölcsön jutttás áltl szerzett ingtlnr - trtozás teljes visszfizetéséig - z ingtln-nyilvántrtásb jelzálogjogot, és nnk biztosításár elidegenítési és terhelési tillmt kell bejegyeztetni. (2) Az (1) bekezdés lpján bejegyzett vgy bejegyezni kért jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tillom Szociális és Egészségügyi Bizottság egyedi mérlegelése lpján bbn z esetben törölhető, h: ) z dós kölcsön jutttás áltl szerzett ingtln elidegenítésével egyidejűleg kerületben másik, biztosítékot jelentő ingtln tuljdonjogát szerzi meg, melyre jelzálogjog z önkormányzt jvár bejegyezhető, b) Képviselő-testület e rendelet 5. (5) bekezdése lpján visszfizetés elengedéséről dönt. (3) Az (1) bekezdés lpján bejegyzett vgy bejegyezni kért jelzálogjog rnghelyével kpcsoltos ügyekben Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. KÖLCSÖN IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI 8. (1) A kölcsön folyósításár irányuló kérelmet z e célr rendszeresített nyomttványon Polgármesteri Hivtl Szociális és Egészségügyi Főosztályán lehet benyújtni.

6 (2) A kérelemhez mellékelni kell: ) sját, vlmint z e rendelet 2. b) pontjábn meghtározott együtt költöző hozzátrtozóink kérelem benyújtását megelőző 12 hónpr vontkozó nettó jövedelemigzolását, illetve vgyoni viszonyokr vontkozó nyiltkoztot, z ingtlnok tuljdoni lpjit, b) z dásvételi szerződést, vgy z építési engedélyt és z építkezés költségvetését. 9. (1) A támogtást pályázti eljárás lpján, z éves költségvetés keretein belül jutttj z Önkormányzt rászorulóknk. A pályáztokt jvsltávl Szociális és Egészségügyi Főosztály terjeszti Szociális és Egészségügyi Bizottság elé. (2) A pályáztokt Szociális és Egészségügyi Bizottság mérlegelési jogkörében e rendeletben meghtározott feltételek szerint bírálj el. (3) A pályáztot Kőbányi Hírek című helyi lpbn és Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt hivtlos honlpján, illetve Polgármesteri Hivtl hirdető tábláin kell meghirdetni. (4) A kölcsön folyósításár kiírt pályázt bedásánk htárideje Kőbányi Hírek című helyi lpbn történő megjelenésétől számított leglább két hét. VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 10. A Budpest Főváros X. kerület_kőbányi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl jogosult nyilvántrtni és kezelni zokt személyes dtokt, melyeket e rendelet lklmzás során kölcsön folyósítás iránti kérelem elbírálásánk előkészítése, vlmint meghozott döntés végrehjtás érdekében igényelhet. 11. (1) Jelen rendelet kihirdetése npján lép htályb, rendelkezéseit htályb lépését követően bedott kérelmek esetében kell lklmzni. (2) E rendelet htályb lépésével egyidejűleg htályát veszti 20/2006. (V.19.) számú és 28/2005.(VI. 17.számú vlmint 44/2004.(VII. 15. számú önkormányzti rendelettel módosított 19/2004.(V.20.) számú önkormányzti rendelet z önkormányzti kmtmentes kölcsön folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első ingtlnszerzéshez. (3) E rendelet belső pici szolgálttásokról szóló, z Európi Prlment és Tnács 2006/123/EK irányelvnek vló megfelelést szolgálj. Verbi Ljos polgármester Dr. Neszteli István jegyző Kihirdetés npj: Budpest, Htályblépés npj:budpest,

7 A bijurff&lgcde. eiw-u/ ^ módost- 19/2004. (V. 20.) Budpest Kőbányi Önkormányzti rendelet önkormányzti kmtmentes hitel folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első lkásingtln szerzéséhez Egységes szerkezetben 3..../2009. (...) Budpest FővárosX. kerület Kőbányi Önkormányzti rendelet önkormányzti kmtmentes kölcsön folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első lkásingtln szerzéséhez Budpest Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testülete helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kpott felhtlmzás lpján következő rendeletet lkotj: Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testülete helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kpott felhtlmzás lpján következő rendeletet lkotj: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet htály kiterjed zokr: - mgyr és uniós tgállmok polgárir, kik Budpest Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén lkóhellyel rendelkeznek, és kikkel szemben nem áll fenn z e rendeletben meghtározott egyéb kizáró ok. A HITEL JUTTATÁSÁNAK JÖVEDELMI, VAGYONI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet htály kiterjed zokr: - mgyr és uniós tgállmok polgárir, kik Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén állndó bejelentett lkóhellyel rendelkeznek, és kikkel szemben nem áll fenn z e rendeletben meghtározott egyéb kizáró ok. A KÖLCSÖN JUTTATÁSÁNAK JÖVEDELMI, VAGYONI FELTÉTELEI 2. (1) A rendelet 4. -ábn meghtározott összegen belül kért kmtmentes hitel ( továbbikbn: hitel) z rr rászoruló, sját megtkrítássl rendelkező kérelmezőnek kkor dhtó - sját nygi eszközök kiegészítéseként - vételár vgy z építkezés költségeire, h 2. (1) A rendelet 4. -ábn meghtározott összegen belül kért kmtmentes kölcsön ( továbbikbn: kölcsön) z rr rászoruló, sját megtkrítássl rendelkező kérelmezőnek kkor dhtó - sját nygi eszközök kiegészítéseként - vételár vgy z építkezés költségeire, h 1 Módosított: 20/2006. (V. 19.) sz. rendelet. Htályos: VI. 1-től 2 Módosított: 20/2006. (V 19.) sz. rendelet. Htályos: VI. 1-től 3 Módosított: 44/2004. (VII 15.) sz. rendelet. Htályos: VIII. 1-től 4 Módosított: 44/2004. (VII. 15.) sz rendelet. Htályos: VIII. 1-től 5 Kiegészítette: 28/2005. (VI. 17.) sz. rendelet. Htályos: VII. 1-től 6 Kiegészítette: 28/2005. (VI. 17.) sz. rendelet. Htályos: VII. 1-től

8 2 ) z igénylők sját forrásikból z ingtln költségeinek leglább 10 %- fedezetével rendelkeznek és b) tuljdont szerző igénylők z lábbik: házstárs élettárs kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő c) 1 z együtt költözők egy főre jutó átlgos hvi nettó jövedelme leglább kétszerese kérelem bedáskor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének, és nem hldj meg kérelem bedáskor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének htszorosát. (2) E rendelet lklmzásábn nem tekinthető sját forrásnk pénzintézeti hitel, sját forrásként vehető figyelembe vissz nem térítendő állmi támogtás, z lpítványi, munkálttói támogtás, fitl házsok vissz nem térítendő támogtás, ide értve gyermek és gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. törvény i lpján biztosított otthonteremtési támogtást. ) z igénylők sját forrásikból z ingtln költségeinek leglább 10 %- fedezetével rendelkeznek és b) tuljdont szerző igénylők z lábbik: - házstárs - élettárs - kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő c) z együtt költözők egy főre jutó átlgos hvi nettó jövedelme leglább kétszerese kérelem bedáskor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének, és nem hldj meg kérelem bedáskor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének htszorosát. (2) E rendelet lklmzásábn nem tekinthető sját forrásnk pénzintézeti hitel, sját forrásként vehető figyelembe vissz nem térítendő állmi támogtás, z lpítványi, munkálttói támogtás, fitl házsok vissz nem térítendő támogtás, ide értve gyermek és gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. törvény i lpján biztosított otthonteremtési támogtást. A HITEL FOLYÓSÍTÁSÁT KIZÁRÓ FELTÉTELEK A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSÁT KIZÁRÓ FELTÉTELEK 3. (1) Nem biztosíthtó hitel zoknk z igénylőknek, - z egyéb feltételek fennállás esetén sem - ki: ) önkormányzti lkásbn bérlőkivéve, h bérleményét képező önkormányzti tuljdonú bérlkás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését pénzbeli térítés ellenében kezdeményezi z ingtlnszerzés érdekében, b) önkormányzti lkásbn bérlőtárs, 3. (1) Nem biztosíthtó kölcsön zoknk z igénylőknek, - z egyéb feltételek fennállás esetén sem-ki: ) önkormányzti lkásbn bérlő, kivéve, h bérleményét képező önkormányzti tuljdonú bérlkás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését pénzbeli térítés igénylése nélkül kezdeményezi z ingtlnszerzés érdekében, b) önkormányzti lkásbn bérlőtárs, c) bérleti jogviszony kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében

9 3 c) kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül bérlkásr fennálló lkásbérleti jogát kisebb szobszámú bérlkásr cserélte, illetve lemondássl, vgy bérleti szerződés módosításávl megszüntette, - kivéve, h lemondás vgy szerződésmódosítás után lkás rendelkezése z önkormányzt lehetősége mrdt, vgy lkás bérlője (bérlői) igénylő bérlőtárs(i) lett(ek), d) korábbn már első lkáshoz jutók támogtásábn részesült, e) lkástuljdonnl rendelkezik, vgy rendelkezett - kivéve, h jelenleg nem vétel útján lkás résztuljdonos, vgy korábbn résztuljdonos volt. szűnt meg. d) kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül bérlkásr fennálló lkásbérleti jogát kisebb szobszámú bérlkásr cserélte, illetve lemondássl, vgy bérleti szerződés módosításávl megszüntette, - kivéve, h lemondás vgy szerződésmódosítás után lkásról vló rendelkezés z önkormányztot illette meg, vgy lkás bérlője (bérlői) igénylő bérlőtárs(i) lett(ek), e) korábbn már első lkáshoz jutók támogtásábn részesült, f) lkástuljdonnl rendelkezik, kivéve, h jelenleg nem vétel útján lkás résztuljdonos, vgy korábbn résztuljdonos volt. (2) Nem folyósíthtó hitel nnk, kinek együtt költöző közeli hozzátrtozój lkástuljdonnl vgy önkormányzti lkásr fennálló bérleti vgy bérlőtársi joggl rendelkezik. (2) Nem folyósíthtó kölcsön nnk, kinek vele együtt költöző hozzátrtozój lkástuljdonnl vgy önkormányzti lkásr fennálló bérleti vgy bérlőtársi joggl rendelkezik. A HITEL MERTEKE A KÖLCSÖN MERTEKE 4. (1) A kmtmentes hitel Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén elhelyezkedő legfeljebb ,-Ft vételárú lkás vásárlás vgy építési költségű lkás építése esetén folyósíthtó, vételár vgy z építési költség nem több, mint 50 %- ár. (2) A folyósított hitel összege - 2. (1) bekezdésében foglltkt is figyelembe véve - mximum ,-Ft lehet. (3) Az önkormányzti kmtmentes hitel - méltányosságból - nnk z igénylőnek is biztosíthtó, ki önkormányzti tuljdonú lkásbn bérlő, és lkás z önkormányzt döntése lpján megszűnik, feltéve, hogy bérlő másik önkormányzti tuljdonú lkásbn történő elhelyezését nem kéri és 4. (1) A kmtmentes kölcsön Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén elhelyezkedő legfeljebb ,-Ft vételárú lkás vásárlás vgy építési költségű lkás építése esetén folyósíthtó, vételár vgy z építési költség nem több, mint 50 %-ár. (2) A folyósított kölcsön összege - 2. (1) bekezdésében foglltkt is figyelembe véve - mximum ,-Ft lehet.

10 4 nem áll fenn vele kpcsoltbn egyéb kizáró feltétéi A HITEL VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI 5. (1) A hitelt hvi egyenlő részletekben, törlesztés megkezdésétől számított legfeljebb 15 év ltt kell visszfizetni. (2) A hitel visszfizetését hitelszerződés megkötését követő második hónp 1. npján kell megkezdeni. (3) Amennyiben z dós hitelszerződés szerinti fizetési kötelezettség kezdő időpontjától számított 5 évet meghldón - szerződésben foglltk mrdéktln teljesítése mellett - még fennálló kölcsönösszeget egy összegben z önkormányztnk visszfizeti, 30 % kedvezményben részesül. (4) H z dós hitel odítélése után kötött hitelszerződésben fogllt, hitel visszfizetésére válllt kötelezettségeiket törlesztő részletek megfizetésével időrányosn 6 hónpig mrdéktlnul teljesítik, képviselő-testület z igénylők körülményei vizsgált után hitelszerződés fennállás ltt - legfeljebb 2 lklomml - törlesztést legfeljebb 1 évre felfüggesztheti, h: ) csládtgok egy főre jutó nettó jövedelme trtósn - leglább 6 hónpot elérő időtrtm ltt - z öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének másfélszerese ltt mrd, vgy 5. (1) A kölcsönt hvi egyenlő részletekben, törlesztés megkezdésétől számított legfeljebb 15 év ltt kell visszfizetni. (2) A kölcsön visszfizetését kölcsönszerződés megkötését követő második hónp 1. npján kell megkezdeni. (3) Amennyiben z dós kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettség kezdő időpontjától számított 5 évet meghldón - szerződésben foglltk mrdéktln teljesítése mellett - még fennálló kölcsönösszeget egy összegben z önkormányztnk visszfizeti, 30 % kedvezményben részesül. (4) H z dós kölcsön odítélése után kötött kölcsönszerződésben fogllt, kölcsön visszfizetésére válllt kötelezettségeiket törlesztő részletek megfizetésével időrányosn 6 hónpig mrdéktlnul teljesítik, képviselő-testület z igénylők körülményei vizsgált után kölcsönszerződés fennállás ltt - legfeljebb 2 lklomml - törlesztést legfeljebb 1 évre felfüggesztheti, h: ) csládtgok egy főre jutó nettó jövedelme trtósn - leglább 6 hónpot elérő időtrtm ltt - z öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének másfélszerese ltt mrd, vgy b) csládot lkásingtln megszerzésével kpcsoltbn terhelő kidások összege cslád összes hvi nettó jövedelmének 50 %-át - kérelem benyújtását megelőző 6 hónpig - meghldt és még huzmos ideig meghldj. b) csládot lkásingtln megszerzésével kpcsoltbn terhelő kidások összege cslád összes hvi nettó jövedelmének 50 %-át - kérelem benyújtását megelőző 6 hónpig - meghldt és még huzmos ideig meghldj. A hitel visszfizetésének időtrtmáb A kölcsön visszfizetésének időtrtmáb felfüggesztés nem számít bele. felfüggesztés nem számít bele. (5) A Képviselő-testület hitel még fennálló (5) A Képviselő-testület kölcsön még

11 részét teljes egészében elengedheti z dós (két vgy több dós esetén vlmennyi dós) hlál esetén, h z ingtlnt z dós (dósok) kiskorú gyermeke örökli, vgy kiskorú gyermekeik öröklik. 6. (1) A hitelt, illetve nnk még vissz nem térített összegét zonnl, egy összegben vissz kell fizetni és törvényes kmtit megtéríteni, h hitelben részesített fennálló részét teljes egészében elengedheti z dós (két vgy több dós esetén vlmennyi dós) hlál esetén, h z ingtlnt z dós (dósok) kiskorú gyermeke örökli, vgy kiskorú gyermekeik öröklik. 6. (1) A kölcsönt, illetve nnk még vissz nem térített összegét zonnl, egy összegben vissz kell fizetni és törvényes kmtit megtéríteni, h kölcsönben részesített ) lkást cserelkás nélkül elidegeníti, ) lkást cserelkás nélkül elidegeníti, b) lkást egészében nem lkás céljár hsznosítj, z egész lkást mg nem lkás céljár hsználj; lkás egészét bérbe dj, kivéve, h lkásból vló távoliélte ideiglenes és indokolt, b) lkást egészében nem lkás céljár hsznosítj, z egész lkást mg nem lkás céljár hsználj; lkás egészét bérbe dj, kivéve, h lkásból vló távolléte ideiglenes és indokolt, c) hitelező vgy szerve félrevezetésével, vlóságnk nem megfelelő dtok közlésével jutott hitelhez. c) hitelező vgy szerve félrevezetésével, vlóságnk nem megfelelő dtok közlésével jutott kölcsönhöz. (2) A hitelt, illetve nnk még vissz nem térített összegét zonnl, egy összegben vissz kell fizetni, h hitelben részesített lkást jvár kikötött értékkülönbözettel elcseréli. 7. (1) A hitel jutttás áltl szerzett ingtlnr - trtozás teljes visszfizetéséig z ingtln-nyilvántrtásb jelzálogjogot, és nnk biztosításár elidegenítési és terhelési tillmt kell bejegyeztetni. (2) Az (1) bekezdés lpján bejegyzett vgy bejegyezni kért jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tillom Szociális és Csládügyi Bizottság egyedi mérlegelése lpján bbn z esetben törölhető, h: (2) A kölcsönt, illetve nnk még vissz nem térített összegét zonnl, egy összegben vissz kell fizetni, h kölcsönben részesített lkást jvár kikötött értékkülönbözettel, illetve kerületen kívül elcseréli. 7. (1) A kölcsön jutttás áltl szerzett ingtlnr - trtozás teljes visszfizetéséig z ingtln-nyilvántrtásb jelzálogjogot, és nnk biztosításár elidegenítési és terhelési tillmt kell bejegyeztetni. (2) Az (1) bekezdés lpján bejegyzett vgy bejegyezni kért jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tillom Szociális és Egészségügyi Bizottság egyedi mérlegelése lpján bbn z esetben törölhető, h: ) z dós hitel jutttás áltl szerzett ingtln elidegenítésével egyidejűleg másik, biztosítékot jelentő ingtln tuljdonjogát szerzi meg, melyre jelzálogjog z önkormányzt jvár bejegyezhető, b) Képviselő-testület e rendelet 5. (5) bekezdése lpján visszfizetés elengedéséről dönt. ) z dós kölcsön jutttás áltl szerzett ingtln elidegenítésével egyidejűleg kerületben másik, biztosítékot jelentő ingtln tuljdonjogát szerzi meg, melyre jelzálogjog z önkormányzt jvár bejegyezhető, b) Képviselő-testület e rendelet 5. (5) bekezdése lpján visszfizetés elengedéséről dönt. (3) Az (1) bekezdés lpján bejegyzett vgy bejegyezni kért jelzálogjog rnghelyével kpcsoltos ügyekben Szociális és (3) Az (1) bekezdés lpján bejegyzett vgy beiegvezni kért ielzáloio rnghelyével Csládügyi Bizottság dönt.

12 6 kpcsoltos ügyekben Egészségügyi Bizottság dönt. A HITEL IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI Szociális és A KÖLCSÖN IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI 8. (1) A hitel folyósításár irányuló kérelmet z e célr rendszeresített nyomttványon Polgármesteri Hivtl Ügyfélszolgálti Csoportjánál lehet benyújtni. (2) A kérelemhez mellékelni kell: 8. (1) A kölcsön folyósításár irányuló kérelmet z e célr rendszeresített nyomttványon Polgármesteri Hivtl Szociális és Egészségügyi Főosztályán lehet benyújtni. ) sját, vlmint z e rendelet 2. b) (2) A kérelemhez mellékelni kell: pontjábn meghtározott együtt költöző hozzátrtozóink kérelem ) sját, vlmint z e rendelet 2. b) benyújtását megelőző 12 hónpr pontjábn meghtározott együtt vontkozó jövedelemigzolását, illetve költöző hozzátrtozóink kérelem vgyoni viszonyokr vontkozó benyújtását megelőző 12 hónpr nyiltkoztot, vontkozó nettó jövedelemigzolását, illetve vgyoni viszonyokr b) z dásvételi szerződést, vgy z vontkozó nyiltkoztot, z ingtlnok építési engedélyt és z építkezés tuljdoni lpjit, költségvetését. 9. (1) A támogtás pályázti eljárás lpján, z éves költségvetés keretein belül jutttj z Önkormányzt rászorulóknk. A pályáztokt jvsltávl Kőbányi Vgyonkezelő Rt. terjeszti Szociális és Csládügyi Bizottság elé. (2)4 A pályáztokt Szociális és Csládügyi Bizottság mérlegelési jogkörében e rendeletben meghtározott feltételek szerint bírálj el. A Szociális és Csládügyi Bizottság döntése ellen Képviselő-testületnél lehet fellebbezéssel élni. (3)5 A pályáztot Kőbányi Hírek című helyi lpbn és Budpest Kőbányi Önkormányzt hivtlos honlpján, illetve Polgármesteri Hivtl hirdető tábláin kell meghirdetni. (4) A hitel folyósításár kiírt pályázt bedásánk htárideje Kőbányi Hírek című helyi lpbn történő megjelenésétől számított leglább két hét. VEGYES ES HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK b) z dásvételi szerződést, vgy z építési engedélyt es z építkezés költségvetését. 9. (1) A támogtást pályázti eljárás lpján, z éves költségvetés keretein belül jutttj z Önkormányzt rászorulóknk. A pályáztokt jvsltávl Szociális és Egészségügyi Főosztály terjeszti Szociális és Egészségügyi Bizottság elé. (2) A pályáztokt Szociális és mérlegelési Egészségügyi Bizottság jogkörében e rendeletben meghtározott feltételek szerint bírálj el. (3) A pályáztot Kőbányi Hírek című helyi lpbn és Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt hivtlos honlpján, illetve Polgármesteri Hivtl hirdető tábláin kell meghirdetni. (4) A kölcsön folyósításár kiírt pályázt bedásánk htárideje Kőbányi Hírek című helyi lpbn történő megjelenésétől számított leglább két hét.

13 7 10. A Budpest Kőbányi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl és Kőbányi Vgyonkezelő Rt. törvény keretei között jogosult nyilvántrtni és kezelni zokt személyes dtokt, melyeket e rendelet lklmzás során hitel folyósítás iránti kérelem elbírálásánk előkészítése, vlmint meghozott döntés végrehjtás érdekében igényelhet. 11. E rendelet június l-jén lép htályb, rendelkezéseit június l-jétől, htályblépése után bedott kérelmek esetében kell lklmzni, ezzel egyidejűleg 35/2002. (XII. 19.) sz. önkormányzti rendelet z önkormányzti kmtmentes hitelfolyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első ingtlnszerzéshez, htályát veszti. Andó Sándor Polgármester Dr. Neszteli István Jegyző VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 10. A Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl jogosult nyilvántrtni és kezelni zokt személyes dtokt, melyeket e rendelet lklmzás során kölcsön folyósítás iránti kérelem elbírálásánk előkészítése, vlmint meghozott döntés végrehjtás érdekében igényelhet. 11. (1) Jelen rendelet kihirdetése npján lép htályb, rendelkezéseit htályb lépését követően bedott kérelmek esetében kell lklmzni. (2) E rendelet htályb lépésével egyidejűleg htályát veszti 20/2006. (V.19.) számú és 28/2005. (VI.17.számú vlmint 44/2004.(VILI5. számú önkormányzti rendelettel módosított 19/2004. (V.20.) számú önkormányzti rendelet z önkormányzti kmtmentes kölcsön folyósítás és visszfizetése feltételeinek meghtározásár z első ingtlnszerzéshez. (3) E rendelet belső pici szolgálttásokról szóló, z Európi Prlment és Tnács 2006/123/EK irányelvnek vló megfelelést szolgálj. A kihirdetés npj: Budpest, május 21. Verbi Ljos polgármester Dr. Neszteli István jegyző Htályblépés npj: Budpest, június Kihirdetés npj: Budpest,., Htályblépés npj:budpest,

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ': SüjK.'í : híirr.s X. kerület Kőbányai '.ik''. -, iuu..v,i-t K('p\jseló'-tcstülct ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ^ r IQ O^ I Oj J^jOlO Alpolgármestere f ~T201nNOV 1fi ' Tárgy:

Részletesebben

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete Önkormányzati kamatmentes hitel folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT «,MI? 1 POLGÁRMESTERE Budapest, WX.m>J..!.

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT «,MI? 1 POLGÁRMESTERE Budapest, WX.m>J..!. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése AllJA/ZotcL BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT «,MI? 1 POLGÁRMESTERE Budapest, WX.m>J..!. Tárgy: Javaslat a Budapest

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések .. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 56/1994.(XI.8.) sz. önkormányzati rendelete Az első 1ak.ástu1ajdont szerzok: támogatásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról. B e v e z e t ő r é s z

Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról. B e v e z e t ő r é s z 1 Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról B e v e z e t ő r é s z A többször módosított lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.)

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

1. A rendelet célja, és területi hatálya

1. A rendelet célja, és területi hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatalok helyi önkormányzati támogatásáról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásról A rendelet 2014. május 05-én kihirdetésre került. Dr. Menyhárt Anett

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994. (III.14.) Ör.sz. rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról [Egységes szerkezetben a módosító 3/1997. (II.20.);10/1998. (IV.26.);18/1999. (XI. 25), 4/2003.

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakás vásárlásának és építésének támogatására,

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2005. (IV.20.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2005. (IV.20.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2005. (IV.20.) számú rendelete az Önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén élő természetes személyekre.

(1) A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén élő természetes személyekre. NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2003. (VI. 17.) RENDELETE A LAKÁSCÉLÚ IGÉNYEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/1998. /IX. 25./ számú r e n - d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELY- ZETBEN LÉVŐK ADÓSSÁGTERHÉNEK ENYHíTÉSÉRŐL =============================================================

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) KGY r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) sz., a 2/2002. (II.1.) sz., a 10/2003. (III.1.),

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestülete 7/2010.(VI.25.)sz. rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról.

Kétsoprony Község Képviselőtestülete 7/2010.(VI.25.)sz. rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete 7/2010.(VI.25.)sz. rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Ipolydamásd Község Önkormányzatának. 10/2016.(XI.29.) önkormányzat rendelete. a lakáscélú támogatás odaítélésének feltételeiről

Ipolydamásd Község Önkormányzatának. 10/2016.(XI.29.) önkormányzat rendelete. a lakáscélú támogatás odaítélésének feltételeiről Ipolydamásd Község Önkormányzatának 10/2016.(XI.29.) önkormányzat rendelete a lakáscélú támogatás odaítélésének feltételeiről Ipolydamásd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra. 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Első lakáshoz jutók támogatása

Első lakáshoz jutók támogatása Első lakáshoz jutók támogatása A támogatás célja, hogy az arra rászoruló családok (személyek) részére meghatározott típusú lakásszerzésükhöz, lakáshelyzetük megoldásához anyagi támogatást nyújtson. A támogatásban

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2004. (IV.08.)ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2004. (IV.08.)ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2004. (IV.08.)ÖNK. SZ. RENDELETE A helyi lakáscélú támogatásról (Egységes szerkezetben a 25/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 25/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelet szövege

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető. Készítette: Dr. Zöldi Krisztián jogi előadó. Javaslat

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető. Készítette: Dr. Zöldi Krisztián jogi előadó. Javaslat Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető Készítette: Dr. Zöldi Krisztián jogi előadó Javaslat Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2005.(XI. 15. ) rendelete. A lakásépítés (korszerűsítés és vásárlás) helyi támogatásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2005.(XI. 15. ) rendelete. A lakásépítés (korszerűsítés és vásárlás) helyi támogatásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2005.(XI. 15. ) rendelete A lakásépítés (korszerűsítés és vásárlás) helyi támogatásáról Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati képviselo- testülete a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1998. (X.9.) ör. sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításáról Kalocsa

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

JAVASLAT. a fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatására

JAVASLAT. a fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-2/2011. A rendelet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a fiatal házasok első

Részletesebben

JAVASLAT. a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV.16.) rendelet módosítására

JAVASLAT. a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV.16.) rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. S. Farkas Hajnalka jogi szakreferens JAVASLAT a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV.16.) rendelet

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható.

A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható. KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben