A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra."

Átírás

1 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt.../2008. ( ) számú önkormányzti rendeletének meglkotásár z állttrtásról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem Képviselő-testület elé rendeletlkotássl történő jóváhgyásr. Az Önkormányzt 2004-ben elfogdott rendelete nem tette lehetővé Közterület-felügyelet htékony eljárását jogszbálybn foglltk végrehjtásár, továbbá lklmzás során nyilvánvlóvá vált, hogy több pontbn is kiegészítésre, módosításr szorul. Ilyenek például: kerületi állttrtás részletesebb szbályozás, húsevő emlős álltok mikrochippel történő ellátásánk bevezetése, kutykiképző iskol engedélyezése, stb. A Képviselő-testületi ülésen megállpodás született munkcsoport tgjink kijelölésére, kik tárgyi rendelet előkészítésében részt vettek. A november 6. npján megtrtott egyeztető tárgyláson megállpodott jvsltok rendeletbe beépítésre kerültek, melyeket kivstgított, láhúzott betűvel emeltünk ki korábbn beépített jvsltoktól vló elkülönítés végett. A Jogi Bizottság Elnöke Bizottság döntését Képviselő-testületi ülésen ismerteti. Rendeletlkotási jvslt: Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testülete meglkotj.../2008. ( ) számú önkormányzti rendeletét z állttrtásról. Budpest, november 7. Törvényességi szempontból látt: Vefbi Lfjos dr. Neszteli István jegyző

2 1 53/2004. (X. 15.) Budpest Kőbányi Önkormányzti rendelet z állttrtásról Budpest Kőbányi Önkormányzt Képviselőtestülete Mgyr Köztársság Alkotmányáról szóló évi XX. Törvény 44/A -bn kpott felhtlmzás lpján z állttrtás helyi szbályozásár z lábbi rendeletet lkotj: 1. A RENDELET HATÁLYA (1) A rendelet htály lá trtozik Budpest Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén: ) minden természetes személy, vlmint szervezet, mely z állt tuljdonos, továbbá ki z álltokt, vgy z álltállományt felügyeli, gondozz ( továbbikbn: állttrtó), kivéve (2) bekezdés szerinti állttrtás esetét. b) minden olyn ingtln, épület, hol állttrtás vlósul meg, kivéve (2) bekezdés szerinti állttrtás esetét. (2) A rendelet htály nem terjed ki: cirkuszr, álltkertre, vdskertre, lóversenyre, Hungexpo rendezvény ideje ltt rendezvény területére, vlmint veszélyes álltokr /2008. (...) sz. Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzti rendelet z állttrtásról Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testülete helyi önkormányztokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, vlmint Mgyr Köztársság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. -bn kpott felhtlmzás lpján z állttrtás helyi szbályozásár z lábbi rendeletet lkotj: A RENDELET HATÁLYA (1) A rendelet htály lá trtozik Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén: ) minden természetes személy, vlmint szervezet, mely z állt tuljdonos, továbbá ki z álltokt vgy z álltállományt felügyeli, gondozz ( továbbikbn: állttrtó), kivéve (2) bekezdés szerinti állttrtás esetét. b) minden olyn ingtln, épület, hol állttrtás vlósul meg, kivéve (2) bekezdés szerinti állttrtás esetét. (2) A rendelet htály nem terjed ki: cirkuszr, álltkertre, vdskertre, álltkereskedésre, lóversenyre, tudományos, kuttási, lbortóriumi vizsgáltok céljából trtott, továbbá fegyveres erők és rendvédelmi szervek, közfeldtot ellátó szolgáltok álltink trtásár, veszélyes álltokr, Hungexpo rendezvény ideje ltt rendezvény területére, vlmint olyn intézményekre, hol terápiás fogllkozás folyik.

3 2 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 2. E rendelet lklmzásábn: 1. Gzdsági hszonállt: Kisálltfjok: ) bromfi: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kcs, pulyk és glmb b) házinyúl c) prémesállt: nutri, csincsill, ngórnyúl, srki és ezüstrók, nyérc és görény. Ngy álltfj ok: ló, szmár, öszvér, szrvsmrh, bivly, sertés, juh, kecske, strucc. Az itt fel nem sorolt álltfjok tekintetében kerületi álltorvos véleményét kell figyelembe venni. 2. Lkásbn trthtó állt: z eb, mcsk, kedvtelésből trtott díszmdrk, díszhlk, kistestű rágcsálók (szírii rnyhörcsög, tengerimlc, stb.) 3. Ebfutttás: z álltnk póráz és szájkosár nélküli szbdon engedése z erre kijelölt területen. (1. sz. melléklet trtlmzz) 4. Őrző-védő eb: z, melyet mgán vgy társs válllkozásbn folyttott őrzővédő szolgált során lklmznk, illetve melynek ilyen funkcióját z lklmzó intézmény vezetője igzolj. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 2. E rendelet lklmzásábn: 1. Gzdsági hszonállt: Kisálltfjok: ) bromfi: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kcs, pulyk és húsglmb b) házinyúl c) prémesállt: nutri, csincsill, ngórnyúl, srki és ezüstrók, nyérc és görény. Ngyálltfjok: ló, szmár, öszvér, szrvsmrh, bivly, sertés, juh, kecske, strucc. Az itt fel nem sorolt álltfjok tekintetében kerületi álltorvos véleményét kell figyelembe venni. 2. Lkásbn trthtó állt: z eb, mcsk, kedvtelésből trtott díszmdrk, díszhlk, kistestű rágcsálók (szírii rnyhörcsög, tengerimlc, stb.), vlmint veszélyes álltokról és trtásuk engedélyezésének részletes szbályiról szóló 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NköM-BM együttes rendelet htály lá nem trtozó hüllők és ízeltlábúk. 3. Ebfutttás: z álltnk póráz és szájkosár nélküli szbdon engedése z erre kijelölt területen. (1. sz. melléklet trtlmzz) 4. Őrző-védő eb: z z eb, melyet mgán vgy társs válllkozásbn folyttott őrző-védő szolgált során lklmznk, illetve melynek ilyen funkcióját z lklmzó intézmény vezetője igzolj.

4 5. Vkvezető eb: z z eb, melyet erre célr speciálisn kiképeztek, és Vkok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igzolvánnyl látott el, továbbá z Eutgállmbn vkvezető kutyánk minősülő eb. 6. Jelző eb: z, mely hlláskárosultk segítését szolgálj. 7. Közvetlen szomszéd: ) többlkásos épületben z állttrtási hely fölött, ltt, illetve jobbról és blról mellette lkó szomszéd, tömbházbn szemközti szomszéd is b) kertes csládi házbn z összes telekhtáros szomszéd. 5. Vkvezető eb: z z eb, melyet erre célr speciálisn kiképeztek, és Vkok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igzolvánnyl látott el, továbbá z Eutgállmbn vkvezető kutyánk minősülő eb. 6. Jelző eb: z z eb, mely hlláskárosultk segítését szolgálj. 7. Közvetlen szomszéd: ) többlkásos épületben z állttrtási hely fölött, ltt, illetve jobbról és blról mellette lkó szomszéd, tömbházbn szemközti szomszéd is b) kertes csládi házbn z összes telekhtáros szomszéd. 8. Ebsétálttás: közterületen z ebeknek mrmgsságtól és testsúlytól függően pórázzl és szájkosárrl történő vezetése 9. Állttrtó: z állt tuljdonos, illetve ki z álltot vgy álltállományt gondozz, felügyeli. 10. Közterület: z ingtlnnyilvántrtásbn közterületként nyilvántrtott belterületi földrészlet, továbbá belterületi földrészletek, illetve építmények közhsználtr, vlmint közforglomnk átdott részei. 11. Kutykiképző iskol: olyn intézmény, mely válllj z ebek lpfokú kiképzését, felelősséget válllv környezetükben lévő emberek és lkókörnyezet biztonságáért. 12. Mozgáskorlátozottkt segítő eb: z z eb, melyet mozgáskorlátozott személy segítségnyújtásár speciálisn kiképeztek, és rendelkezik kiképző, illetve vizsgázttó szervezet igzolványávl, vlmint megkülönböztető jelzésével.

5 4 AZ ÁLLATTARTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI AZ ÁLLATTARTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI 3., 3. (1) Álltot trtni, csk z állttrtásr, z (1) álltok védelmére, z álltegészségügyi követelmények előírás, közegészségügyi és környezetvédelmi áltlános érvényű jogszbályok, vlmint jelen rendelet előírásink betrtásávl, lkosság nyuglmánk zvrás nélkül lehet. (2) (3) (4) A lkásbn kedvtelésből trthtó álltok, vlmint vkvezető eb, jelző eb, őrző védő eb trtás kerület bármely építésügyi övezetében megengedett, h z állttrtás (1) bekezdésben fogllt feltételei dottk. Gzdsági hszonálltok pontjábn meghtározottk, vlmint 2. mellékletben meghtározott övezetben, z állttrtási védőtávolságok betrtásávl trthtók. Azokon területeken, hol szbályozási tervek terület más célú felhsználását irányozzák elő, gzdsági hszonállt trtását Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes szkmi véleményének figyelembevételével polgármester engedélyezi. (2) (3) (4) (5) (5) (6) Nem minősül gzdsági hszonállt trtásánk közvetlen fogysztásr vásárolt, legfeljebb 3 bromfi, melyet legfeljebb 2 npig lkásbn, vgy hozzátrtozó melléképületben trtnk. Az állttrtó z állttrtás helyéről elköltözése esetén köteles álltánk elhelyezéséről gondoskodni. Amennyiben z elhelyezésről gondoskodni nem tud, vgy nem trt továbbikbn igényt z álltár, köteles előzetes bejelentése lpján felmerülő költségek megtérítésével z álltnk Fővárosi Közterület-felügyelet Álltegészségügyi és Ebrendészeti (6) r Álltot trtni csk z állttrtásr, z álltok védelmére, z álltegészségügyi követelmények előírás, közegészségügyi és környezetvédelmi áltlános érvényű jogszbályok, vlmint jelen rendelet előírásink betrtásávl, lkosság nyuglmánk zvrás és egészségének veszélyeztetése nélkül lehet. A lkásbn kedvtelésből trthtó álltok, vlmint vkvezető eb, jelző eb, mozgáskorlátozottkt segítő eb, őrző védő eb trtás kerület bármely építésügyi övezetében megengedett, h z állttrtás (1) bekezdésben fogllt feltételei dottk. Gzdsági hszonálltok pontjábn meghtározottk, vlmint 2. sz. mellékletben meghtározott övezetben, z állttrtási védőtávolságok betrtásávl trthtók. Azokon területeken, hol szbályozási tervek terület más célú felhsználását irányozzák elő, gzdsági hszonállt trtását Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes szkmi véleményének figyelembevételével polgármester engedélyezi. Nem minősül gzdsági hszonállt trtásánk közvetlen fogysztásr vásárolt legfeljebb 3 bromfi, melyet legfeljebb 2 npig lkásbn vgy hozzátrtozó melléképületben trtnk. Az állttrtó z állttrtás helyéről történő elköltözése esetén köteles álltánk elhelyezéséről gondoskodni. Amennyiben z elhelyezésről gondoskodni nem tud, vgy nem trt továbbikbn igényt z álltár, köteles előzetes bejelentése lpján felmerülő költségek megtérítésével z álltnk Fővárosi Közterület-felügyelet Álltegészségügyi és Ebrendészeti Telepévei történő elszállításáról

6 5 Telepével történő elszállításáról gondoskodni. gondoskodni. (7) Az állttrtó köteles gondoskodni rról, hogy z állt többlkásos lkóépület közös hsználtú területét ne szennyezze. Ennek bekövetkezése esetén szennyeződés megszüntetéséről z állttrtó köteles zonnl gondoskodni. (8) Álltot tilos úgy etetni, hogy z mások lkásánk loggiáját, erkélyét, terszát, blkpárkányát, házflát vgy z épület közös hsználtr szolgáló területeit szennyezze. (9) Tilos álltot trtni többlkásos lkóépület erkélyén, loggiáján, terszán, folyosóján, vlmint közös hsználtú helyiségeiben. (10) Közös hsználtú udvron z érintett lkóközösség leglább 75%-os beleegyezésével trthtó állt. Három vgy kevesebb szomszéd esetében többség hozzájárulás szükséges. (11) Az embert mrt állt tuljdonos köteles mrás megtörténtéről kerületi főálltorvost és z ÁNTSZ kerületi intézetét hldéktlnul értesíteni. (12) Az állttrtó köteles minden 3 hónpos kort meghldó húsevő, emlős álltot jnuár 1. npjáig, ezt követően 3 hónpos kort elérteket mikrochippel ellátni. EBTARTÁS EBTARTÁS 4- (1) Az egylkásos és többlkásos kertes csládi házk udvrán háztrtásonként z eb korától és fjtájától függetlenül legfeljebb két eb - és egyszeri szporult három hónpos korig trthtó. (2) Többlkásos épületben és ezek udvrin lkásonként egy eb - és egyszeri szporult három hónpos korig - trthtó. (3) Társsházbn z egyes külön tuljdont képező lkásokbn trthtó ebek számár társsház Szervezeti és Működési 4. (1) Az egylkásos és többlkásos kertes csládi házk udvrán háztrtásonként z eb korától és fjtájától függetlenül legfeljebb két eb - és egyszeri szporult három hónpos korig - trthtó. (2) Többlkásos épületben és ezek udvrin lkásonként egy eb - és egyszeri szporult három hónpos korig - trthtó. (3) Társsházbn z egyes külön tuljdont képező lkásokbn z ebek trtásánk, módiár társsház Szervezeti és

7 6 (4) Szbályztábn meghtározottk iránydók. Amennyiben Szervezeti és Működési Szbályzt nem rendezi z ebtrtást, társsházk lkásibn trthtó ebek számár (2) bekezdés előírás érvényes. Az (1) - (2) bekezdésben meghtározott (4) egyedszám feletti eb trtását polgármester engedélyezheti. Az engedélyezés feltételei: többlet állttrtás álltegészségügyi, trtási feltételei dottk, illetve megfelelnek külön jogszbályi előírásoknk és közvetlen szomszédok leglább 75 %- hozzájárul többlet-állttrtáshoz. Három vgy kevesebb szomszédnál többség hozzájárulás szükséges. Működési Szbályztábn meghtározottk iránydók. Amennyiben Szervezeti és Működési Szbályzt nem rendezi z ebtrtást, társsházk lkásibn trthtó ebek számár (2) bekezdés előírás érvényes. Az (1) - (2) bekezdésben meghtározott egyedszám feletti eb trtását polgármester engedélyezheti. Az engedélyezés feltételei: többlet állttrtás álltegészségügyi, trtási feltételei dottk, illetve megfelelnek külön jogszbályi előírásoknk és közvetlen szomszédok, illetve - nem mgántuljdonbn vgy közös tuljdonbn lévő ingtlnok esetén tulj donos(ok) vgy tulj donostárs(k) leglább 75 %- hozzájárul többlet-állttrtáshoz. Három vgy kevesebb szomszédnál többség hozzájárulás szükséges (1) Az álltok védelméről szóló külön (1) Az álltok védelméről szóló külön jogszbály előírásink betrtásávl z jogszbály előírásink betrtásávl z ebeket z állttrtók úgy kötelesek trtni ebeket z állttrtók úgy kötelesek trtni - szükség szerint megkötve, zárt helyen - szükség szerint megkötve, zárt helyen -,, hogy zok ne tudjnk elkóborolni, hogy zok ne tudjnk elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. mgán- vgy közterületre felügyelet nélkül kijutni. (2) Az ebtrtás helye szerinti ingtln (2) Az ebtrtás helye szerinti ingtln (épület, (épület, lkás, udvr) bejártán hrpós lkás, udvr) bejártán hrpós kutyár kutyár utló, megfelelő figyelmeztető utló, megfelelő figyelmeztető táblát táblát szembetűnő módon kell elhelyezni. szembetűnő módon kell elhelyezni. (3) Bekerítetlen ingtlnon ebet szbdon (3) Bekerítetlen ingtlnon ebet szbdon trtni tilos. Az állttrtó köteles trtni tilos. Az állttrtó köteles gondoskodni rról, hogy z eb trtási gondoskodni rról, hogy z eb trtási helyét, illetve z ingtln htárit ne helyét, illetve z ingtln htárit ne hgyhss el. hgyhss el. A bekerített ingtlnon szbdon trtott eb esetén z ingtln kerítésének lklmsnk kell lennie z eb kihrpásánk és kijutásánk megkdályozásár. (4) (5) épületek erkélyén, Többlkásos épületek erkélyén, (4) Többlkásos folyosóján, közös hsználtú helyiségében folyosóján, közös hsználtú eb nem trthtó. helyiségében eb nem trthtó. (beépítve: 3. (9) bekezdés) A közös hsználtú udvron z érintett (-5) A közös hsználtú udvron z érintett

8 7 lkóközösség leglább 75 %-os beleegyezésével trthtó eb. Három vgy kevesebb szomszédnál többség hozzájárulás szükséges (1) Lkóház folyosóján és lépcsőházábn z (1) ebet fjtár vló megkülönböztetés nélkül pórázzl kell vezetni, 30 cm, vlmint zt meghldó mrmgsságú ebet szájkosárrl is el kell látni. Közterületen 30 cm mrmgsságot meghldó ebet csk 14 éves kort betöltött személy sétálttht. (2) A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet (2) előírásink megfelelően z ebtuljdonos (ebtrtó) köteles z eboltási könyvet megőrizni, zt z oltás elvégzését ellenőrző htósági álltorvos vgy rendvédelmi szerv felszólításár bemuttni, illetve tuljdonosátruházás esetén z új tuljdonosnk átdni. (3) Az állttrtó köteles gondoskodni rról, (3) hogy z eb közterületet (gylogjárd, sétány, prk, stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd ürüléket z állttrtó köteles hldéktlnul eltávolítni. Ez tkrítási kötelezettség z ebfutttó helyekre nem vontkozik. (4) lkóközösség leglább Jé % os beleegyezésével trthtó eb. Három vgy kevesebb szomszédnál többség hozzájárulás szükséges. (beépítve: 3. (10) bekezdés) Közterületen, többlkásos lkóház közös hsználtú területein (lépcsőház, folyosó, udvr, felvonó, stb.) z ebet fjtájár vló megkülönböztetés nélkül pórázzl kell vezetni, 30 cm mrmgsságot és 30 kg testsúlyt meghldó, illetve mgsságtól és súlytól függetlenül 3. sz. mellékletben felsorolt ebfjtákt, vlmint z embert mrt ebet hrpás lehetőségét megkdályozó szájkosárrl is el kell látni. E szbály lól kivételt jelentenek z 1. sz. mellékletben felsorolt kutyfutttók területei, vlmint z önkormányzt áltl kijelölt és kitáblázott területek. Közterületen 30 cm mrmgsságot és 30 kg testsúlyt meghldó ebet, vlmint 3. sz. mellékletben felsorolt ebfjtákt csk 10 éves kort betöltött személy sétálttht. Az Állt-egészségügyi Szbályzt kidásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet előírásink megfelelően z ebtuljdonos (ebtrtó) köteles z eboltási könyvet megőrizni, zt z oltás elvégzését ellenőrző htósági álltorvos vgy rendvédelmi szerv felszólításár bemuttni, illetve tuljdonos átruházás esetén z új tuljdonosnk átdni. Az állttrtó köteles gondoskodni rról, hogy z eb közterületet (gylogjárd, sétány, prk, stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd ürüléket z állttrtó köteles hldéktlnul eltávolítni. Ez tkrítási kötelezettség z ebfutttó helyekre nem vontkozik. A szilárd ürülék közterületről történő eltávolítás érdekében ebsétálttás során z eb trtój köteles megfelelő számú e célr rendszeresített és lklms eszközt mgánál trtni.

9 8 (4) Az ebek közterületen történő szbd mozgásánk biztosításár z 1. mellékletben felsorolt ebfutttási területek szolgálnk. E területek htárit táblávl, szembetűnő módon meg kell jelölni. Az ebet futttó köteles gondoskodni rról, hogy z állt kijelölt területet felügyelet nélkül ne hgyhss el. 7- (1) A külön jogszbályok előírásink lpján tilos z ebet bevinni, vgy beengedni: élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe szórkozóhelyekre kulturális intézményekbe játszóterekre egészségügyi intézményekbe bölcsődékbe óvodákb, iskolákb strndokr kegyeleti helyekre (temető) ügyfélszolgáltot lebonyolító középületekbe olyn prkokb, zöldterületre, hol tábl tiltj z ebek beengedését. (2) Az (1) bekezdés szerinti tillom nem vontkozik vkvezető ebre, továbbá z olyn szállodákr és kempingekre, melyeket erre területileg illetékes Állmi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgált kijelölt. (3) Az (1) bekezdés szerinti létesítményekbe, illetve területekre külön jogszbály szerinti trtásr engedélyezett őrző-védő eb bevihető, h zt z ingtln védelme szükségessé teszi. 8. (1) A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet előírásink megfelelően z ebtuljdonos (ebtrtó) köteles minden három hónposnál idősebb ebet - tudományos-kuttási és lbortóriumi vizsgálti célból trtott (5) Az ebek közterületen történő szbd mozgásánk biztosításár z 1. sz. mellékletben felsorolt ebfutttási területek szolgálnk. E területek htárit táblávl, szembetűnő módon meg kell jelölni. Az ebet futttó köteles gondoskodni rról, hogy z állt kijelölt területet felügyelet nélkül ne hgyhss el. 7- (1) A külön jogszbályok előírásink lpján tilos z ebet bevinni, vgy beengedni: élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe szórkozóhelyekre kulturális intézményekbe játszóterekre egészségügyi intézményekbe bölcsődékbe óvodákb, iskolákb strndokr kegyeleti helyekre (temető) ügyfélszolgáltot lebonyolító középületekbe olyn prkokb, zöldterületre, hol tábl tiltj z ebek beengedését. (2) Az (1) bekezdés szerinti tillom nem vontkozik vkvezető jelző és mozgáskorlátozottkt segítő ebre, továbbá z olyn szállodákr és kempingekre, melyeket erre területileg illetékes Állmi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgált kijelölt. (3) Az (1) bekezdés szerinti létesítményekbe, illetve területekre külön jogszbály szerinti trtásr engedélyezett őrző-védő eb bevihető, h zt z ingtln védelme szükségessé teszi. 8. (1) Az Álltegészségügyi Szbályzt kidásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet előírásink megfelelően z ebtuljdonos (ebtrtó) köteles minden három hónposnál idősebb ebet -

10 9 álltok kivételével - veszettség ellen beoltni z lábbik szerint: 1. három hónpos kort elérteket 30 npon belül, 2. z első oltást követően 6 hónpon belül, 3. ezt követően évenként. (2) A védőoltás elvégezhető: 1. z álltorvos rendelőjében, 2. z állt trtási helyén, 3. szervezetten, kerületi főálltorvos engedélyével, z áltl meghtározott időben és helyen. (3) Az eb tuljdonos védőoltásokt sját költségére köteles elvégeztetni. MACSKATARTÁS 9- (1) Többlkásos kertes csládi házbn és udvrán háztrtásonként - fjtár vló tekintet nélkül - két mcsk és egyszeri szporult 3 hónpos korig trthtó. (2) Többlkásos épületben és udvrán lkásonként két mcsk - és egyszeri szporult 3 hónpos korig - trthtó. (3) Társsházbn z egyes külön tuljdont képező lkásokbn trthtó mcskák számár társsház Szervezeti és Működési Szbályztábn meghtározottk iránydók. Amennyiben Szervezeti és Működési Szbályzt nem rendezi mcsktrtást, tudományos-kuttási és lbortóriumi vizsgálti célból trtott álltok kivételével - veszettség ellen beoltni z lábbik szerint: 1. három hónpos kort elérteket 30 npon belül, 2. z első oltást követően 6 hónpon belül, 3. ezt követően évenként. (2) A védőoltás elvégezhető: 1. z álltorvos rendelőjében, 2. z állt trtási helyén, 3. szervezetten, kerületi főálltorvos engedélyével, z áltl meghtározott időben és helyen, 4. vlmennyi, veszettség elleni védőoltás végzésére jogosított álltorvos áltl. (3) A zoonózisok elleni védekezés álltegészségügyifeldtiról szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet értelmében védőoltássl egyidejűleg z álltot prziták elleni kezelésben is részesíteni kell. (4) Az eb tuljdonos védőoltásokt, vlmint prziták elleni kezeléseket sját költségére köteles elvégeztetni. MACSKATARTÁS 9- (1) Egylkásos és többlkásos kertes csládi házbn és udvrán háztrtásonként - fjtár vló tekintet nélkül - két mcsk és egyszeri szporult 3 hónpos korig trthtó. (2) Többlkásos épületben és udvrán lkásonként két mcsk - és egyszeri szporult 3 hónpos korig - trthtó. (3) Társsházbn z egyes külön tuljdont képező lkásokbn mcskák trtási módjár társsház Szervezeti és Működési Szbályztábn meghtározottk iránydók. Amennyiben Szervezeti és Működési Szbályzt nem rendezi mcsktrtást, - :

11 10 (4) (5) társsházk lkásibn trthtó mcskák számár (2) bekezdés előírás érvényes. A köz- és lkóépületben elszporodott mcskák eltávolításáról z épület tuljdonos, illetőleg kezelője köteles gondoskodni. Az (1) - (2) bekezdésben meghtározott egyedszám feletti mcsk trtását polgármester engedélyezheti. Az engedélyezés feltételei: többlet állttrtás álltegészségügyi, trtási feltételei dottk, illetve megfelelnek külön jogszbályi előírásoknk és közvetlen szomszédok leglább 75 %- hozzájárul többlet-állttrtáshoz. Három vgy kevesebb szomszédnál többség hozzájárulás szükséges. társsházk lkásibn trthtó mcskák számár (2) bekezdés előírás érvényes. (4) A köz- és lkóépületben elszporodott mcskák eltávolításáról z épület tuljdonos, illetőleg kezelője köteles gondoskodni. (5) Az (1) - (2) bekezdésben meghtározott egyedszám feletti mcsk trtását polgármester engedélyezheti. Az engedélyezés feltételei: többlet állttrtás álltegészségügyi, trtási feltételei dottk, illetve megfelelnek külön jogszbályi előírásoknk és közvetlen szomszédok, illetve - nem mgántuljdonbn vgy közös tuljdonbn lévő ingtlnok esetén - tulj donos(ok) vgy tulj donostárs(k) leglább 75 %- hozzájárul többlet állttrtáshoz. Három vgy kevesebb szomszédnál többség hozzájárulás szükséges. (6) Az állttrtó többlkásos épületben köteles megkdályozni mcsk lkásból vló kijutását z épület közös hsználtú helyiségeibe. AZ ÁLLATBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE, ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI AZ ÁLLATBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE, ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 10. (1) Az álltbetegségek megelőzése és elterjedésük megkdályozás érdekében minden állttrtó köteles mrdéktlnul eleget tenni z álltegészségügyről szóló évi XCI. törvényben, vlmint 41/1997. (V. 28.) FM. rendelettel kidott Álltegészségügyi Szbályztbn előírt rendelkezéseknek. (Kötelező védőoltás álltbetegség bejelentése, stb.) 10. (1) Az álltbetegségek megelőzése és elterjedésük megkdályozás érdekében minden állttrtó köteles mrdéktlnul eleget tenni z élelmiszerláncról és htósági felügyeletéről szóló évi. XLVI. törvényben, vlmint 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kidott Álltegészségügyi Szbályztbn előírt rendelkezéseknek. (Kötelező védőoltás álltbetegség bejelentése, stb.) (2) Az elhullott álltok és z állti hulldék begyűjtésére, elszállításár, z élelmiszerláncról és htósági felügyeletéről szóló évi. XLVI. törvény előírási iránydók. (2) Az elhullott álltok és z állti hulldék begyűjtésére, elszállításár, z álltegészségügyről szóló évi XCI. törvény előírási iránydók.

12 11 (3) A kedvtelésből trtott 50 kg-nál nem ngyobb össztömegű elhullott álltokt z állttrtó sját telkén elföldelheti, z állti hulldékok kezelésének és hsznosításukkl készült termékek forglomb hoztlánk álltegészségügyi szbályiról szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 5. (2) bekezdés előírási szerint: - szomszéd telek htárvonlától 1,5 m-re - felszín ltti és mindenkori mximális nyuglmi vízszint és z elföldelés mélységi szint között leglább 1,0 méter távolság legyen (4) Amennyiben (3) bekezdésben foglltk szerinti feltételek nem dottk, vgy kedvtelésből trtott, elhullott álltot z állttrtó más okból nem kívánj sját telkén elföldelni, köteles sját költségén gondoskodni z elhullott álltnk Fővárosi Közterület-felügyelet Álltegészségügyi és Ebrendészeti Telepére szállításáról. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 11. (1) A 4. (4) bekezdése, vlmint 8. (5) bekezdése szerinti többlet - állttrtás iránti kérelmet - cstolv közvetlen szomszédok hozzájáruló nyiltkoztát - polgármesternek címezve kell előterjeszteni. Az előterjesztés illetékmentes. A kérelem elbírálásánk előkészítése Településfejlesztési és Városrendezési Irod feldt. (2) A többlet-állttrtási engedély visszvonhtó, h z állttrtási körülményeket z engedélyes nem z engedélyben kikötött feltételekkel biztosítj. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 11- (1) A 4. (4) bekezdése, vlmint 9. (5) bekezdése szerinti többlet - állttrtás iránti kérelmet - cstolv közvetlen szomszédok hozzájáruló nyiltkoztát - polgármesternek címezve kell előterjeszteni. Az előterjesztés illetékmentes. A kérelem elbírálásánk előkészítése z Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály feldt. (2) A többlet-állttrtási engedély visszvonhtó, h z állttrtási körülményeket z engedélyes nem z engedélyben kikötött feltételekkel biztosítj, más jogszbálybn előírt állttrtási szbályokt figyelmen kívül hgy, illetve közvetlen szomszéd hozzájárulását megfelelő indokkl visszvonj, és így zok 75 %-ánk hozzájárulás nem biztosított.

13 12 (3) A jelen rendelet htályblépését követő 1 éven belül gzdsági hszonálltok trtását 2. sz. mellékletben megállpított övezetü ingtlnok kivételével meg kell szüntetni. (4) A (2) számú mellékletben trthtó hszonálltok számát Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes szkmi véleményének figyelembevételével polgármester engedélyezi. (3) Gzdsági hszonálltok 2. sz. mellékletben megállpított övezetű ingtlnok kivételével nem trthtók. (4) A 2. sz. melléklet értelmében Külterületi E-TG (turisztiki erdő) övezetben trthtó hszonálltok fjtáját és számát Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes szkmi véleményének figyelembevételével polgármester engedélyezheti. A polgármester z engedélyben fogllt feltételek megtrtását leglább kétévente egyszer felülvizsgálj, és ezek fennállásánk hiányábn z engedélyt visszvonhtj. (5) A mikrochip beültetésével kpcsoltos feldtokt külön kell szbályozni. KUTYAKIKÉPZŐ ISKOLA 12. (1) Kutykiképző iskolát természetes és jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gzdsági szervezet létesíthet, h e rendeletben előírt létesítési és működési feltételeket biztosítj. (2) Kutykiképző iskol működését Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes szkmi véleményének figyelembevételével polgármester engedélyezi. (3) A kutykiképző iskol működési engedély kérelmének trtlmzni kell: tuljdonos nevét, lkcímét, székhelyét, trtózkodási helyét vlmint vezető nevét, címét; felelős személy nevét, lkcímét, trtózkodási helyét, végzettségét és képesítését igzoló dokumentumokt; telephely dtit; működési szbályztot"; felszámolási tervet"; (4) A kiképzésre érkező ebekről nprkész nyilvántrtást kell vezetni, melynek trtlmzni kell z ebek utolsó

14 13 veszettség elleni vkcinázásánk időpontját is. (5) Kutykiképző iskolát üzemeltetni csk z álltok védelmére, közegészségügyi és környezetvédelmi áltlános érvényű jogszbályok, vlmint jelen rendelet előírási betrtásávl, lkosság nyuglmánk zvrás nélkül lehet. (6) Nem létesíthető kutykiképző iskol lkóépületek 100 m-es körzetében. (7) H kutyiskol üzemeltetője felszólítás ellenére z engedélyezést nem kérelmezi, vgy z engedély nem dhtó ki és kutykiképző iskol működését önként nem szünteti meg, szbálysértést követ el. SZABÁLYSÉRTÉS SZABÁLYSÉRTÉS (1) Szbálysértést követ el és hrmincezer (1) Szbálysértést követ el és hrmincezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó, forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó, ki e rendelet: ki e rendelet: ) 3. -ánk (3) bekezdésében ) 3. -ánk (3), (7), (8), (9) és (10) gzdsági hszonálltok bekezdésében z állttrtás trtásár; közös szbályir; b) 4. -ánk (1) és (2) b) 4. -ánk (1) és (2) bekezdésében, 5. -ánk (3), (4) bekezdésében, 5. -ánk (3) bekezdésében, 6. -ánk (1); (4) bekezdésében, 6..ánk (1), (3) bekezdésében z ebtrtásr; és (5) bekezdésében z ebtrtásr, c) 9. -ánk (1), (2) és (4) bekezdésében mcsktrtásr c) 9. -ánk (1), (2) és (4) és (6) bekezdésében mcsktrtásr vontkozó rendelkezéseket megszegi. vontkozó rendelkezéseket megszegi. (2) További, z ebtrtássl kpcsoltbn szbálysértésnek minősülő tényállást (2) További, z ebtrtássl kpcsoltbn 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet szbálysértésnek minősülő tényállást 3. -, 7. (1) bekezdés b) pontj és 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet trtlmz. 3. -, 7. (1) bekezdés b) pontj és trtlmz ' (1) Aki felügyelete ltt álló kutyát (1) Aki felügyelete ltt álló kutyát ) település belterületén ) település belterületén felügyelet

15 14 felügyelet nélkül bocsátj közterületre, illetőleg kóborolni hgyj, b) természeti vgy védett természeti területen, illetőleg vdászterületen - vdászkuty kivételével - póráz nélkül elengedi vgy kóborolni hgyj, c) szájkosár és póráz nélkül közforglmú közlekedési eszközön szállítj, d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vgy játszótérre beenged, illetőleg bevisz, e) ki hrpós kutyáját nem zárt helyen trtj, vgy nem helyez el ház (lkás) bejártán hrpós kutyár utló megfelelő figyelmeztető táblát, hrmincezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (2) Aki z (1) bekezdésben meghtározott mgtrtássl másnk nyolc npon belül gyógyuló sérülését okozz, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (3) Az (1) bekezdésben meghtározott szbálysértés mitt helyi önkormányzt Képviselő-testülete hivtlánk erre felhtlmzott ügyintézője, közterület-felügyelő, z Állmi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgált ( továbbikbn: ÁNTSZ) erre felhtlmzott ügyintézője, vlmint természeti és védett területen z önkormányzti természetvédelmi őr helyszíni bírságot szbht ki. nélkül bocsátj közterületre, illetőleg kóborolni hgyj, b) természeti vgy védett természeti területen, illetőleg vdászterületen - vdászkuty kivételével - póráz nélkül elengedi vgy kóborolni hgyj, c) szájkosár és póráz nélkül közforglmú közlekedési eszközön vkvezető, illetve mozgáskorlátozottkt segítő kuty kivételével - szállítj, d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vgy játszótérre vkvezető, illetve mozgáskorlátozottkt segítő kuty kivételével - beenged, illetőleg bevisz, e) ki hrpós kutyáját nem zárt helyen trtj, vgy nem helyez el ház (lkás) bejártán hrpós kutyár utló megfelelő figyelmeztető táblát, hrmincezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (2) Aki z (1) bekezdésben meghtározott mgtrtássl másnk nyolc npon belül gyógyuló sérülését okozz, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (3) Az (1) bekezdésben meghtározott szbálysértés mitt helyi önkormányzt Képviselő-testülete hivtlánk erre felhtlmzott ügyintézője, közterület-felügyelő, z Állmi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgált ( továbbikbn: ÁNTSZ) regionális vgy kistérségi intézet erre felhtlmzott ügyintézője, vlmint természeti és védett természeti területen természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen z önkormányzti természetvédelmi őr helyszíni bírságot szbht ki. 7. (l)aki ) közterületen, közforglom céljit szolgáló épületben, illetőleg közforglmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, 7. (l)aki ) közterületen, közforglom céljit szolgáló épületben, illetőleg közforglmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,

16 15 H3. b) felügyelete ltt lévő állt áltl z ) pontbn megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (1) Aki z álltbetegségek megelőzésére vgy elfojtásár, így különösen z álltbetegségek bejelentésére, z álltok oltásár, gyógyításár, elkülönítésére, z állti tetemek megsemmisítésére, vlmint fertőtlenítésre vontkozó jogszbályt vgy z zon lpuló állt-egészségügyi rendelkezést megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (2) Az (1) bekezdésben meghtározott szbálysértés mitt z eljárás z ÁNTSZ htáskörébe trtozik. (3) A szbálysértés mitt z álltegészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás erre feljogosított dolgozój helyszíni bírságot szbht ki. b) felügyelete ltt lévő állt áltl z ) pontbn megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó (1) Aki z álltbetegségek megelőzésére vgy elfojtásár, így különösen z álltbetegségek bejelentésére, z álltok oltásár, gyógyításár, elkülönítésére, z állti tetemek megsemmisítésére, vlmint fertőtlenítésre vontkozó jogszbályt vgy z zon lpuló állt-egészségügyi rendelkezést megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (2) Az (1) bekezdésben meghtározott szbálysértés mitt z eljárás Mezőgzdsági Szkigzgtási Hivtl, álltról emberre terjedő betegség esetén Mezőgzdsági Szkigzgtási Hivtl, illetve z ÁNTSZ regionális vgy kistérségi intézete htáskörébe is trtozik. (3) A szbálysértés mitt z álltegészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás erre feljogosított dolgozój helyszíni bírságot szbht ki. HATÁLYBALÉPÉS 13. Jelen önkormányzti rendelet kihirdetése npját követő hónp első npján lép életbe, rendelkezéseit folymtbn lévő ügyekben is lklmzni kell. Andó Sándor Polgármester dr. Neszteli István jegyző HATÁLYBALÉPÉS 14. Jelen önkormányzti rendelet kihirdetése npját követő hónp első npján lép htályb, rendelkezéseit folymtbn lévő ügyekben is lklmzni kell. Jelen rendelet htályblépésével egyidejűleg htályát veszti z 53/2004. (X.15.) számú Budpest Kőbányi Önkormányzti rendelet z állttrtásról. A kihirdetés npj: Budpest, október 15. Verbi Ljos polgármester dr. Neszteli István jegyző A htályblépés npj: Budpest, november 1. A kihirdetés npj: Budpest, A 2008 htálybelépés npj: Budpest, "ÚJUL 1

17 16 l.sz. Melléklet Budpest Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén kijelölt kutyfutttók l.sz. Melléklet Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén kijelölt kutyfutttók Kijelölt kutyfutttók 1/1 Rottenbiller prkbn 1/2 Vásárló utci játszótér melletti terület Kijelölt kutyfutttók 1/1 Rottenbiller prkbn 1/2 Vásárló utci játszótér melletti terület 1/3 Tvs utc-bánytó utc srok 1/4 A Lvott és Hrmt utc tlálkozásánál volt bány területén ideiglenesen kijelölve Kijelölt kutyjátszóhely 2/1 Kerepesi úti zjvédő domb - és Gykorló utci lkótelep között bekerített terület. Kijelölt kutyjátszóhely 2/1 Kerepesi úti zjvédő domb - és Gykorló utci lkótelep között bekerített terület.

18 17 2. sz. Melléklet 2. sz. Melléklet Gzdsági hszonálltok övezetenkénti trtás Gzdsági hszonálltok övezetenkénti trtás 1./ Külterületi MG-MF (mezőgzdsági) ÍJ Külterületi MG-MF (mezőgzdsági) övezetben gzdsági hszonállt övezetben gzdsági hszonállt trtás: trtás: A Pesti út - Htár u. - Htárhlom u. - A Pesti út - Htár u. - Htárhlom u. - Rákos-ptktól és lkóterülettől 100 m-es Rákos-ptktól és lkóterülettől 100 m-es védőtávolság betrtásávl tényleges védőtávolság betrtásávl tényleges erdőterület htáráig. erdőterület htáráig. 2.1 Külterületi E-TG (turisztiki erdő) ÍJ Külterületi E-TG (turisztiki erdő) övezetben gzdsági hszonállt övezetben gzdsági hszonállt trtás: trtás: Az övezetben trthtó álltok fjtáját Az övezetben trthtó álltok fjtáját és számát Településfejlesztési és és számát Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jvslt Környezetvédelmi Bizottság lpján polgármester htározz meg jvslt lpján polgármester egyedi elbírálás lpján. htározz meg egyedi elbírálás lpján. 3./ K-TP (temtikus intézményprkok területei) övezetben lótrtás-lósport 3./ K-TP (temtikus intézményprkok tevékenység: területei) övezetben lótrtás-lósport tevékenység: Kerepesi út - Fehér út - Hungexpo területe - Albertirsi út Kerepesi út - Fehér út - Hungexpo területe - Albertirsi út

19 Új mellékletként 3. sz. Melléklet Az lábbi ebfjták mgsságtól és súlytól függetlenül kizárólg szájkosárrl vezethetők Airedle terrier Akit Inu Ameriki stffordshire terrier Antólii juhászkuty Angol msztiff Argentin dog Belg juhászkuty (tervueren) Berger de Beuce (boszeron) Bouvier des Flndres Brird Bullmsztiff Bullterrier Cne Corso Óriás schnuzer Orosz fekete terrier Pireneusi hegyikuty Puli Pumi Rhodesii Ridgebck Rottweiler Srplninc (Sárhegyi juhászkuty) Tátri juhászkuty Tibeti msztiff Tos Inu Dobermnn Délorosz juhászkuty Eurázsiái kuty Fil Brsileiro Groenendel Hokkido Ken Hollnd pásztorkuty Hovwrt Knári-szigeteki kuty Kukázusi juhászkuty Komondor Középázsii juhászkuty Kuvsz Lekenois Leonbergi Mlinois Mittelschnuzer (közép) Moszkvi őrkuty Nápolyi msztiff Német boxer Német dog Német juhászkuty Német spicc (ngy, közép)

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet. az állattartás rendjéről

16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet. az állattartás rendjéről 16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet az állattartás rendjéről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 16.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S T Á J É K O Z T A T Á S Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendes ülésén tárgyalja az alábbi formában előterjesztett és az állatok tartásáról szóló 14/2013 (XI. 28.) számú

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/1997. (06.01.) sz. rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2.

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az állattartás szabályairól

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben