A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra."

Átírás

1 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt.../2008. ( ) számú önkormányzti rendeletének meglkotásár z állttrtásról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem Képviselő-testület elé rendeletlkotássl történő jóváhgyásr. Az Önkormányzt 2004-ben elfogdott rendelete nem tette lehetővé Közterület-felügyelet htékony eljárását jogszbálybn foglltk végrehjtásár, továbbá lklmzás során nyilvánvlóvá vált, hogy több pontbn is kiegészítésre, módosításr szorul. Ilyenek például: kerületi állttrtás részletesebb szbályozás, húsevő emlős álltok mikrochippel történő ellátásánk bevezetése, kutykiképző iskol engedélyezése, stb. A Képviselő-testületi ülésen megállpodás született munkcsoport tgjink kijelölésére, kik tárgyi rendelet előkészítésében részt vettek. A november 6. npján megtrtott egyeztető tárgyláson megállpodott jvsltok rendeletbe beépítésre kerültek, melyeket kivstgított, láhúzott betűvel emeltünk ki korábbn beépített jvsltoktól vló elkülönítés végett. A Jogi Bizottság Elnöke Bizottság döntését Képviselő-testületi ülésen ismerteti. Rendeletlkotási jvslt: Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testülete meglkotj.../2008. ( ) számú önkormányzti rendeletét z állttrtásról. Budpest, november 7. Törvényességi szempontból látt: Vefbi Lfjos dr. Neszteli István jegyző

2 1 53/2004. (X. 15.) Budpest Kőbányi Önkormányzti rendelet z állttrtásról Budpest Kőbányi Önkormányzt Képviselőtestülete Mgyr Köztársság Alkotmányáról szóló évi XX. Törvény 44/A -bn kpott felhtlmzás lpján z állttrtás helyi szbályozásár z lábbi rendeletet lkotj: 1. A RENDELET HATÁLYA (1) A rendelet htály lá trtozik Budpest Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén: ) minden természetes személy, vlmint szervezet, mely z állt tuljdonos, továbbá ki z álltokt, vgy z álltállományt felügyeli, gondozz ( továbbikbn: állttrtó), kivéve (2) bekezdés szerinti állttrtás esetét. b) minden olyn ingtln, épület, hol állttrtás vlósul meg, kivéve (2) bekezdés szerinti állttrtás esetét. (2) A rendelet htály nem terjed ki: cirkuszr, álltkertre, vdskertre, lóversenyre, Hungexpo rendezvény ideje ltt rendezvény területére, vlmint veszélyes álltokr /2008. (...) sz. Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzti rendelet z állttrtásról Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testülete helyi önkormányztokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, vlmint Mgyr Köztársság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. -bn kpott felhtlmzás lpján z állttrtás helyi szbályozásár z lábbi rendeletet lkotj: A RENDELET HATÁLYA (1) A rendelet htály lá trtozik Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén: ) minden természetes személy, vlmint szervezet, mely z állt tuljdonos, továbbá ki z álltokt vgy z álltállományt felügyeli, gondozz ( továbbikbn: állttrtó), kivéve (2) bekezdés szerinti állttrtás esetét. b) minden olyn ingtln, épület, hol állttrtás vlósul meg, kivéve (2) bekezdés szerinti állttrtás esetét. (2) A rendelet htály nem terjed ki: cirkuszr, álltkertre, vdskertre, álltkereskedésre, lóversenyre, tudományos, kuttási, lbortóriumi vizsgáltok céljából trtott, továbbá fegyveres erők és rendvédelmi szervek, közfeldtot ellátó szolgáltok álltink trtásár, veszélyes álltokr, Hungexpo rendezvény ideje ltt rendezvény területére, vlmint olyn intézményekre, hol terápiás fogllkozás folyik.

3 2 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 2. E rendelet lklmzásábn: 1. Gzdsági hszonállt: Kisálltfjok: ) bromfi: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kcs, pulyk és glmb b) házinyúl c) prémesállt: nutri, csincsill, ngórnyúl, srki és ezüstrók, nyérc és görény. Ngy álltfj ok: ló, szmár, öszvér, szrvsmrh, bivly, sertés, juh, kecske, strucc. Az itt fel nem sorolt álltfjok tekintetében kerületi álltorvos véleményét kell figyelembe venni. 2. Lkásbn trthtó állt: z eb, mcsk, kedvtelésből trtott díszmdrk, díszhlk, kistestű rágcsálók (szírii rnyhörcsög, tengerimlc, stb.) 3. Ebfutttás: z álltnk póráz és szájkosár nélküli szbdon engedése z erre kijelölt területen. (1. sz. melléklet trtlmzz) 4. Őrző-védő eb: z, melyet mgán vgy társs válllkozásbn folyttott őrzővédő szolgált során lklmznk, illetve melynek ilyen funkcióját z lklmzó intézmény vezetője igzolj. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 2. E rendelet lklmzásábn: 1. Gzdsági hszonállt: Kisálltfjok: ) bromfi: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kcs, pulyk és húsglmb b) házinyúl c) prémesállt: nutri, csincsill, ngórnyúl, srki és ezüstrók, nyérc és görény. Ngyálltfjok: ló, szmár, öszvér, szrvsmrh, bivly, sertés, juh, kecske, strucc. Az itt fel nem sorolt álltfjok tekintetében kerületi álltorvos véleményét kell figyelembe venni. 2. Lkásbn trthtó állt: z eb, mcsk, kedvtelésből trtott díszmdrk, díszhlk, kistestű rágcsálók (szírii rnyhörcsög, tengerimlc, stb.), vlmint veszélyes álltokról és trtásuk engedélyezésének részletes szbályiról szóló 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NköM-BM együttes rendelet htály lá nem trtozó hüllők és ízeltlábúk. 3. Ebfutttás: z álltnk póráz és szájkosár nélküli szbdon engedése z erre kijelölt területen. (1. sz. melléklet trtlmzz) 4. Őrző-védő eb: z z eb, melyet mgán vgy társs válllkozásbn folyttott őrző-védő szolgált során lklmznk, illetve melynek ilyen funkcióját z lklmzó intézmény vezetője igzolj.

4 5. Vkvezető eb: z z eb, melyet erre célr speciálisn kiképeztek, és Vkok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igzolvánnyl látott el, továbbá z Eutgállmbn vkvezető kutyánk minősülő eb. 6. Jelző eb: z, mely hlláskárosultk segítését szolgálj. 7. Közvetlen szomszéd: ) többlkásos épületben z állttrtási hely fölött, ltt, illetve jobbról és blról mellette lkó szomszéd, tömbházbn szemközti szomszéd is b) kertes csládi házbn z összes telekhtáros szomszéd. 5. Vkvezető eb: z z eb, melyet erre célr speciálisn kiképeztek, és Vkok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igzolvánnyl látott el, továbbá z Eutgállmbn vkvezető kutyánk minősülő eb. 6. Jelző eb: z z eb, mely hlláskárosultk segítését szolgálj. 7. Közvetlen szomszéd: ) többlkásos épületben z állttrtási hely fölött, ltt, illetve jobbról és blról mellette lkó szomszéd, tömbházbn szemközti szomszéd is b) kertes csládi házbn z összes telekhtáros szomszéd. 8. Ebsétálttás: közterületen z ebeknek mrmgsságtól és testsúlytól függően pórázzl és szájkosárrl történő vezetése 9. Állttrtó: z állt tuljdonos, illetve ki z álltot vgy álltállományt gondozz, felügyeli. 10. Közterület: z ingtlnnyilvántrtásbn közterületként nyilvántrtott belterületi földrészlet, továbbá belterületi földrészletek, illetve építmények közhsználtr, vlmint közforglomnk átdott részei. 11. Kutykiképző iskol: olyn intézmény, mely válllj z ebek lpfokú kiképzését, felelősséget válllv környezetükben lévő emberek és lkókörnyezet biztonságáért. 12. Mozgáskorlátozottkt segítő eb: z z eb, melyet mozgáskorlátozott személy segítségnyújtásár speciálisn kiképeztek, és rendelkezik kiképző, illetve vizsgázttó szervezet igzolványávl, vlmint megkülönböztető jelzésével.

5 4 AZ ÁLLATTARTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI AZ ÁLLATTARTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI 3., 3. (1) Álltot trtni, csk z állttrtásr, z (1) álltok védelmére, z álltegészségügyi követelmények előírás, közegészségügyi és környezetvédelmi áltlános érvényű jogszbályok, vlmint jelen rendelet előírásink betrtásávl, lkosság nyuglmánk zvrás nélkül lehet. (2) (3) (4) A lkásbn kedvtelésből trthtó álltok, vlmint vkvezető eb, jelző eb, őrző védő eb trtás kerület bármely építésügyi övezetében megengedett, h z állttrtás (1) bekezdésben fogllt feltételei dottk. Gzdsági hszonálltok pontjábn meghtározottk, vlmint 2. mellékletben meghtározott övezetben, z állttrtási védőtávolságok betrtásávl trthtók. Azokon területeken, hol szbályozási tervek terület más célú felhsználását irányozzák elő, gzdsági hszonállt trtását Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes szkmi véleményének figyelembevételével polgármester engedélyezi. (2) (3) (4) (5) (5) (6) Nem minősül gzdsági hszonállt trtásánk közvetlen fogysztásr vásárolt, legfeljebb 3 bromfi, melyet legfeljebb 2 npig lkásbn, vgy hozzátrtozó melléképületben trtnk. Az állttrtó z állttrtás helyéről elköltözése esetén köteles álltánk elhelyezéséről gondoskodni. Amennyiben z elhelyezésről gondoskodni nem tud, vgy nem trt továbbikbn igényt z álltár, köteles előzetes bejelentése lpján felmerülő költségek megtérítésével z álltnk Fővárosi Közterület-felügyelet Álltegészségügyi és Ebrendészeti (6) r Álltot trtni csk z állttrtásr, z álltok védelmére, z álltegészségügyi követelmények előírás, közegészségügyi és környezetvédelmi áltlános érvényű jogszbályok, vlmint jelen rendelet előírásink betrtásávl, lkosság nyuglmánk zvrás és egészségének veszélyeztetése nélkül lehet. A lkásbn kedvtelésből trthtó álltok, vlmint vkvezető eb, jelző eb, mozgáskorlátozottkt segítő eb, őrző védő eb trtás kerület bármely építésügyi övezetében megengedett, h z állttrtás (1) bekezdésben fogllt feltételei dottk. Gzdsági hszonálltok pontjábn meghtározottk, vlmint 2. sz. mellékletben meghtározott övezetben, z állttrtási védőtávolságok betrtásávl trthtók. Azokon területeken, hol szbályozási tervek terület más célú felhsználását irányozzák elő, gzdsági hszonállt trtását Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes szkmi véleményének figyelembevételével polgármester engedélyezi. Nem minősül gzdsági hszonállt trtásánk közvetlen fogysztásr vásárolt legfeljebb 3 bromfi, melyet legfeljebb 2 npig lkásbn vgy hozzátrtozó melléképületben trtnk. Az állttrtó z állttrtás helyéről történő elköltözése esetén köteles álltánk elhelyezéséről gondoskodni. Amennyiben z elhelyezésről gondoskodni nem tud, vgy nem trt továbbikbn igényt z álltár, köteles előzetes bejelentése lpján felmerülő költségek megtérítésével z álltnk Fővárosi Közterület-felügyelet Álltegészségügyi és Ebrendészeti Telepévei történő elszállításáról

6 5 Telepével történő elszállításáról gondoskodni. gondoskodni. (7) Az állttrtó köteles gondoskodni rról, hogy z állt többlkásos lkóépület közös hsználtú területét ne szennyezze. Ennek bekövetkezése esetén szennyeződés megszüntetéséről z állttrtó köteles zonnl gondoskodni. (8) Álltot tilos úgy etetni, hogy z mások lkásánk loggiáját, erkélyét, terszát, blkpárkányát, házflát vgy z épület közös hsználtr szolgáló területeit szennyezze. (9) Tilos álltot trtni többlkásos lkóépület erkélyén, loggiáján, terszán, folyosóján, vlmint közös hsználtú helyiségeiben. (10) Közös hsználtú udvron z érintett lkóközösség leglább 75%-os beleegyezésével trthtó állt. Három vgy kevesebb szomszéd esetében többség hozzájárulás szükséges. (11) Az embert mrt állt tuljdonos köteles mrás megtörténtéről kerületi főálltorvost és z ÁNTSZ kerületi intézetét hldéktlnul értesíteni. (12) Az állttrtó köteles minden 3 hónpos kort meghldó húsevő, emlős álltot jnuár 1. npjáig, ezt követően 3 hónpos kort elérteket mikrochippel ellátni. EBTARTÁS EBTARTÁS 4- (1) Az egylkásos és többlkásos kertes csládi házk udvrán háztrtásonként z eb korától és fjtájától függetlenül legfeljebb két eb - és egyszeri szporult három hónpos korig trthtó. (2) Többlkásos épületben és ezek udvrin lkásonként egy eb - és egyszeri szporult három hónpos korig - trthtó. (3) Társsházbn z egyes külön tuljdont képező lkásokbn trthtó ebek számár társsház Szervezeti és Működési 4. (1) Az egylkásos és többlkásos kertes csládi házk udvrán háztrtásonként z eb korától és fjtájától függetlenül legfeljebb két eb - és egyszeri szporult három hónpos korig - trthtó. (2) Többlkásos épületben és ezek udvrin lkásonként egy eb - és egyszeri szporult három hónpos korig - trthtó. (3) Társsházbn z egyes külön tuljdont képező lkásokbn z ebek trtásánk, módiár társsház Szervezeti és

7 6 (4) Szbályztábn meghtározottk iránydók. Amennyiben Szervezeti és Működési Szbályzt nem rendezi z ebtrtást, társsházk lkásibn trthtó ebek számár (2) bekezdés előírás érvényes. Az (1) - (2) bekezdésben meghtározott (4) egyedszám feletti eb trtását polgármester engedélyezheti. Az engedélyezés feltételei: többlet állttrtás álltegészségügyi, trtási feltételei dottk, illetve megfelelnek külön jogszbályi előírásoknk és közvetlen szomszédok leglább 75 %- hozzájárul többlet-állttrtáshoz. Három vgy kevesebb szomszédnál többség hozzájárulás szükséges. Működési Szbályztábn meghtározottk iránydók. Amennyiben Szervezeti és Működési Szbályzt nem rendezi z ebtrtást, társsházk lkásibn trthtó ebek számár (2) bekezdés előírás érvényes. Az (1) - (2) bekezdésben meghtározott egyedszám feletti eb trtását polgármester engedélyezheti. Az engedélyezés feltételei: többlet állttrtás álltegészségügyi, trtási feltételei dottk, illetve megfelelnek külön jogszbályi előírásoknk és közvetlen szomszédok, illetve - nem mgántuljdonbn vgy közös tuljdonbn lévő ingtlnok esetén tulj donos(ok) vgy tulj donostárs(k) leglább 75 %- hozzájárul többlet-állttrtáshoz. Három vgy kevesebb szomszédnál többség hozzájárulás szükséges (1) Az álltok védelméről szóló külön (1) Az álltok védelméről szóló külön jogszbály előírásink betrtásávl z jogszbály előírásink betrtásávl z ebeket z állttrtók úgy kötelesek trtni ebeket z állttrtók úgy kötelesek trtni - szükség szerint megkötve, zárt helyen - szükség szerint megkötve, zárt helyen -,, hogy zok ne tudjnk elkóborolni, hogy zok ne tudjnk elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. mgán- vgy közterületre felügyelet nélkül kijutni. (2) Az ebtrtás helye szerinti ingtln (2) Az ebtrtás helye szerinti ingtln (épület, (épület, lkás, udvr) bejártán hrpós lkás, udvr) bejártán hrpós kutyár kutyár utló, megfelelő figyelmeztető utló, megfelelő figyelmeztető táblát táblát szembetűnő módon kell elhelyezni. szembetűnő módon kell elhelyezni. (3) Bekerítetlen ingtlnon ebet szbdon (3) Bekerítetlen ingtlnon ebet szbdon trtni tilos. Az állttrtó köteles trtni tilos. Az állttrtó köteles gondoskodni rról, hogy z eb trtási gondoskodni rról, hogy z eb trtási helyét, illetve z ingtln htárit ne helyét, illetve z ingtln htárit ne hgyhss el. hgyhss el. A bekerített ingtlnon szbdon trtott eb esetén z ingtln kerítésének lklmsnk kell lennie z eb kihrpásánk és kijutásánk megkdályozásár. (4) (5) épületek erkélyén, Többlkásos épületek erkélyén, (4) Többlkásos folyosóján, közös hsználtú helyiségében folyosóján, közös hsználtú eb nem trthtó. helyiségében eb nem trthtó. (beépítve: 3. (9) bekezdés) A közös hsználtú udvron z érintett (-5) A közös hsználtú udvron z érintett

8 7 lkóközösség leglább 75 %-os beleegyezésével trthtó eb. Három vgy kevesebb szomszédnál többség hozzájárulás szükséges (1) Lkóház folyosóján és lépcsőházábn z (1) ebet fjtár vló megkülönböztetés nélkül pórázzl kell vezetni, 30 cm, vlmint zt meghldó mrmgsságú ebet szájkosárrl is el kell látni. Közterületen 30 cm mrmgsságot meghldó ebet csk 14 éves kort betöltött személy sétálttht. (2) A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet (2) előírásink megfelelően z ebtuljdonos (ebtrtó) köteles z eboltási könyvet megőrizni, zt z oltás elvégzését ellenőrző htósági álltorvos vgy rendvédelmi szerv felszólításár bemuttni, illetve tuljdonosátruházás esetén z új tuljdonosnk átdni. (3) Az állttrtó köteles gondoskodni rról, (3) hogy z eb közterületet (gylogjárd, sétány, prk, stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd ürüléket z állttrtó köteles hldéktlnul eltávolítni. Ez tkrítási kötelezettség z ebfutttó helyekre nem vontkozik. (4) lkóközösség leglább Jé % os beleegyezésével trthtó eb. Három vgy kevesebb szomszédnál többség hozzájárulás szükséges. (beépítve: 3. (10) bekezdés) Közterületen, többlkásos lkóház közös hsználtú területein (lépcsőház, folyosó, udvr, felvonó, stb.) z ebet fjtájár vló megkülönböztetés nélkül pórázzl kell vezetni, 30 cm mrmgsságot és 30 kg testsúlyt meghldó, illetve mgsságtól és súlytól függetlenül 3. sz. mellékletben felsorolt ebfjtákt, vlmint z embert mrt ebet hrpás lehetőségét megkdályozó szájkosárrl is el kell látni. E szbály lól kivételt jelentenek z 1. sz. mellékletben felsorolt kutyfutttók területei, vlmint z önkormányzt áltl kijelölt és kitáblázott területek. Közterületen 30 cm mrmgsságot és 30 kg testsúlyt meghldó ebet, vlmint 3. sz. mellékletben felsorolt ebfjtákt csk 10 éves kort betöltött személy sétálttht. Az Állt-egészségügyi Szbályzt kidásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet előírásink megfelelően z ebtuljdonos (ebtrtó) köteles z eboltási könyvet megőrizni, zt z oltás elvégzését ellenőrző htósági álltorvos vgy rendvédelmi szerv felszólításár bemuttni, illetve tuljdonos átruházás esetén z új tuljdonosnk átdni. Az állttrtó köteles gondoskodni rról, hogy z eb közterületet (gylogjárd, sétány, prk, stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd ürüléket z állttrtó köteles hldéktlnul eltávolítni. Ez tkrítási kötelezettség z ebfutttó helyekre nem vontkozik. A szilárd ürülék közterületről történő eltávolítás érdekében ebsétálttás során z eb trtój köteles megfelelő számú e célr rendszeresített és lklms eszközt mgánál trtni.

9 8 (4) Az ebek közterületen történő szbd mozgásánk biztosításár z 1. mellékletben felsorolt ebfutttási területek szolgálnk. E területek htárit táblávl, szembetűnő módon meg kell jelölni. Az ebet futttó köteles gondoskodni rról, hogy z állt kijelölt területet felügyelet nélkül ne hgyhss el. 7- (1) A külön jogszbályok előírásink lpján tilos z ebet bevinni, vgy beengedni: élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe szórkozóhelyekre kulturális intézményekbe játszóterekre egészségügyi intézményekbe bölcsődékbe óvodákb, iskolákb strndokr kegyeleti helyekre (temető) ügyfélszolgáltot lebonyolító középületekbe olyn prkokb, zöldterületre, hol tábl tiltj z ebek beengedését. (2) Az (1) bekezdés szerinti tillom nem vontkozik vkvezető ebre, továbbá z olyn szállodákr és kempingekre, melyeket erre területileg illetékes Állmi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgált kijelölt. (3) Az (1) bekezdés szerinti létesítményekbe, illetve területekre külön jogszbály szerinti trtásr engedélyezett őrző-védő eb bevihető, h zt z ingtln védelme szükségessé teszi. 8. (1) A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet előírásink megfelelően z ebtuljdonos (ebtrtó) köteles minden három hónposnál idősebb ebet - tudományos-kuttási és lbortóriumi vizsgálti célból trtott (5) Az ebek közterületen történő szbd mozgásánk biztosításár z 1. sz. mellékletben felsorolt ebfutttási területek szolgálnk. E területek htárit táblávl, szembetűnő módon meg kell jelölni. Az ebet futttó köteles gondoskodni rról, hogy z állt kijelölt területet felügyelet nélkül ne hgyhss el. 7- (1) A külön jogszbályok előírásink lpján tilos z ebet bevinni, vgy beengedni: élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe szórkozóhelyekre kulturális intézményekbe játszóterekre egészségügyi intézményekbe bölcsődékbe óvodákb, iskolákb strndokr kegyeleti helyekre (temető) ügyfélszolgáltot lebonyolító középületekbe olyn prkokb, zöldterületre, hol tábl tiltj z ebek beengedését. (2) Az (1) bekezdés szerinti tillom nem vontkozik vkvezető jelző és mozgáskorlátozottkt segítő ebre, továbbá z olyn szállodákr és kempingekre, melyeket erre területileg illetékes Állmi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgált kijelölt. (3) Az (1) bekezdés szerinti létesítményekbe, illetve területekre külön jogszbály szerinti trtásr engedélyezett őrző-védő eb bevihető, h zt z ingtln védelme szükségessé teszi. 8. (1) Az Álltegészségügyi Szbályzt kidásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet előírásink megfelelően z ebtuljdonos (ebtrtó) köteles minden három hónposnál idősebb ebet -

10 9 álltok kivételével - veszettség ellen beoltni z lábbik szerint: 1. három hónpos kort elérteket 30 npon belül, 2. z első oltást követően 6 hónpon belül, 3. ezt követően évenként. (2) A védőoltás elvégezhető: 1. z álltorvos rendelőjében, 2. z állt trtási helyén, 3. szervezetten, kerületi főálltorvos engedélyével, z áltl meghtározott időben és helyen. (3) Az eb tuljdonos védőoltásokt sját költségére köteles elvégeztetni. MACSKATARTÁS 9- (1) Többlkásos kertes csládi házbn és udvrán háztrtásonként - fjtár vló tekintet nélkül - két mcsk és egyszeri szporult 3 hónpos korig trthtó. (2) Többlkásos épületben és udvrán lkásonként két mcsk - és egyszeri szporult 3 hónpos korig - trthtó. (3) Társsházbn z egyes külön tuljdont képező lkásokbn trthtó mcskák számár társsház Szervezeti és Működési Szbályztábn meghtározottk iránydók. Amennyiben Szervezeti és Működési Szbályzt nem rendezi mcsktrtást, tudományos-kuttási és lbortóriumi vizsgálti célból trtott álltok kivételével - veszettség ellen beoltni z lábbik szerint: 1. három hónpos kort elérteket 30 npon belül, 2. z első oltást követően 6 hónpon belül, 3. ezt követően évenként. (2) A védőoltás elvégezhető: 1. z álltorvos rendelőjében, 2. z állt trtási helyén, 3. szervezetten, kerületi főálltorvos engedélyével, z áltl meghtározott időben és helyen, 4. vlmennyi, veszettség elleni védőoltás végzésére jogosított álltorvos áltl. (3) A zoonózisok elleni védekezés álltegészségügyifeldtiról szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet értelmében védőoltássl egyidejűleg z álltot prziták elleni kezelésben is részesíteni kell. (4) Az eb tuljdonos védőoltásokt, vlmint prziták elleni kezeléseket sját költségére köteles elvégeztetni. MACSKATARTÁS 9- (1) Egylkásos és többlkásos kertes csládi házbn és udvrán háztrtásonként - fjtár vló tekintet nélkül - két mcsk és egyszeri szporult 3 hónpos korig trthtó. (2) Többlkásos épületben és udvrán lkásonként két mcsk - és egyszeri szporult 3 hónpos korig - trthtó. (3) Társsházbn z egyes külön tuljdont képező lkásokbn mcskák trtási módjár társsház Szervezeti és Működési Szbályztábn meghtározottk iránydók. Amennyiben Szervezeti és Működési Szbályzt nem rendezi mcsktrtást, - :

11 10 (4) (5) társsházk lkásibn trthtó mcskák számár (2) bekezdés előírás érvényes. A köz- és lkóépületben elszporodott mcskák eltávolításáról z épület tuljdonos, illetőleg kezelője köteles gondoskodni. Az (1) - (2) bekezdésben meghtározott egyedszám feletti mcsk trtását polgármester engedélyezheti. Az engedélyezés feltételei: többlet állttrtás álltegészségügyi, trtási feltételei dottk, illetve megfelelnek külön jogszbályi előírásoknk és közvetlen szomszédok leglább 75 %- hozzájárul többlet-állttrtáshoz. Három vgy kevesebb szomszédnál többség hozzájárulás szükséges. társsházk lkásibn trthtó mcskák számár (2) bekezdés előírás érvényes. (4) A köz- és lkóépületben elszporodott mcskák eltávolításáról z épület tuljdonos, illetőleg kezelője köteles gondoskodni. (5) Az (1) - (2) bekezdésben meghtározott egyedszám feletti mcsk trtását polgármester engedélyezheti. Az engedélyezés feltételei: többlet állttrtás álltegészségügyi, trtási feltételei dottk, illetve megfelelnek külön jogszbályi előírásoknk és közvetlen szomszédok, illetve - nem mgántuljdonbn vgy közös tuljdonbn lévő ingtlnok esetén - tulj donos(ok) vgy tulj donostárs(k) leglább 75 %- hozzájárul többlet állttrtáshoz. Három vgy kevesebb szomszédnál többség hozzájárulás szükséges. (6) Az állttrtó többlkásos épületben köteles megkdályozni mcsk lkásból vló kijutását z épület közös hsználtú helyiségeibe. AZ ÁLLATBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE, ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI AZ ÁLLATBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE, ÁLLATI HULLADÉK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 10. (1) Az álltbetegségek megelőzése és elterjedésük megkdályozás érdekében minden állttrtó köteles mrdéktlnul eleget tenni z álltegészségügyről szóló évi XCI. törvényben, vlmint 41/1997. (V. 28.) FM. rendelettel kidott Álltegészségügyi Szbályztbn előírt rendelkezéseknek. (Kötelező védőoltás álltbetegség bejelentése, stb.) 10. (1) Az álltbetegségek megelőzése és elterjedésük megkdályozás érdekében minden állttrtó köteles mrdéktlnul eleget tenni z élelmiszerláncról és htósági felügyeletéről szóló évi. XLVI. törvényben, vlmint 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kidott Álltegészségügyi Szbályztbn előírt rendelkezéseknek. (Kötelező védőoltás álltbetegség bejelentése, stb.) (2) Az elhullott álltok és z állti hulldék begyűjtésére, elszállításár, z élelmiszerláncról és htósági felügyeletéről szóló évi. XLVI. törvény előírási iránydók. (2) Az elhullott álltok és z állti hulldék begyűjtésére, elszállításár, z álltegészségügyről szóló évi XCI. törvény előírási iránydók.

12 11 (3) A kedvtelésből trtott 50 kg-nál nem ngyobb össztömegű elhullott álltokt z állttrtó sját telkén elföldelheti, z állti hulldékok kezelésének és hsznosításukkl készült termékek forglomb hoztlánk álltegészségügyi szbályiról szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 5. (2) bekezdés előírási szerint: - szomszéd telek htárvonlától 1,5 m-re - felszín ltti és mindenkori mximális nyuglmi vízszint és z elföldelés mélységi szint között leglább 1,0 méter távolság legyen (4) Amennyiben (3) bekezdésben foglltk szerinti feltételek nem dottk, vgy kedvtelésből trtott, elhullott álltot z állttrtó más okból nem kívánj sját telkén elföldelni, köteles sját költségén gondoskodni z elhullott álltnk Fővárosi Közterület-felügyelet Álltegészségügyi és Ebrendészeti Telepére szállításáról. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 11. (1) A 4. (4) bekezdése, vlmint 8. (5) bekezdése szerinti többlet - állttrtás iránti kérelmet - cstolv közvetlen szomszédok hozzájáruló nyiltkoztát - polgármesternek címezve kell előterjeszteni. Az előterjesztés illetékmentes. A kérelem elbírálásánk előkészítése Településfejlesztési és Városrendezési Irod feldt. (2) A többlet-állttrtási engedély visszvonhtó, h z állttrtási körülményeket z engedélyes nem z engedélyben kikötött feltételekkel biztosítj. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 11- (1) A 4. (4) bekezdése, vlmint 9. (5) bekezdése szerinti többlet - állttrtás iránti kérelmet - cstolv közvetlen szomszédok hozzájáruló nyiltkoztát - polgármesternek címezve kell előterjeszteni. Az előterjesztés illetékmentes. A kérelem elbírálásánk előkészítése z Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály feldt. (2) A többlet-állttrtási engedély visszvonhtó, h z állttrtási körülményeket z engedélyes nem z engedélyben kikötött feltételekkel biztosítj, más jogszbálybn előírt állttrtási szbályokt figyelmen kívül hgy, illetve közvetlen szomszéd hozzájárulását megfelelő indokkl visszvonj, és így zok 75 %-ánk hozzájárulás nem biztosított.

13 12 (3) A jelen rendelet htályblépését követő 1 éven belül gzdsági hszonálltok trtását 2. sz. mellékletben megállpított övezetü ingtlnok kivételével meg kell szüntetni. (4) A (2) számú mellékletben trthtó hszonálltok számát Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes szkmi véleményének figyelembevételével polgármester engedélyezi. (3) Gzdsági hszonálltok 2. sz. mellékletben megállpított övezetű ingtlnok kivételével nem trthtók. (4) A 2. sz. melléklet értelmében Külterületi E-TG (turisztiki erdő) övezetben trthtó hszonálltok fjtáját és számát Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes szkmi véleményének figyelembevételével polgármester engedélyezheti. A polgármester z engedélyben fogllt feltételek megtrtását leglább kétévente egyszer felülvizsgálj, és ezek fennállásánk hiányábn z engedélyt visszvonhtj. (5) A mikrochip beültetésével kpcsoltos feldtokt külön kell szbályozni. KUTYAKIKÉPZŐ ISKOLA 12. (1) Kutykiképző iskolát természetes és jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gzdsági szervezet létesíthet, h e rendeletben előírt létesítési és működési feltételeket biztosítj. (2) Kutykiképző iskol működését Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes szkmi véleményének figyelembevételével polgármester engedélyezi. (3) A kutykiképző iskol működési engedély kérelmének trtlmzni kell: tuljdonos nevét, lkcímét, székhelyét, trtózkodási helyét vlmint vezető nevét, címét; felelős személy nevét, lkcímét, trtózkodási helyét, végzettségét és képesítését igzoló dokumentumokt; telephely dtit; működési szbályztot"; felszámolási tervet"; (4) A kiképzésre érkező ebekről nprkész nyilvántrtást kell vezetni, melynek trtlmzni kell z ebek utolsó

14 13 veszettség elleni vkcinázásánk időpontját is. (5) Kutykiképző iskolát üzemeltetni csk z álltok védelmére, közegészségügyi és környezetvédelmi áltlános érvényű jogszbályok, vlmint jelen rendelet előírási betrtásávl, lkosság nyuglmánk zvrás nélkül lehet. (6) Nem létesíthető kutykiképző iskol lkóépületek 100 m-es körzetében. (7) H kutyiskol üzemeltetője felszólítás ellenére z engedélyezést nem kérelmezi, vgy z engedély nem dhtó ki és kutykiképző iskol működését önként nem szünteti meg, szbálysértést követ el. SZABÁLYSÉRTÉS SZABÁLYSÉRTÉS (1) Szbálysértést követ el és hrmincezer (1) Szbálysértést követ el és hrmincezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó, forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó, ki e rendelet: ki e rendelet: ) 3. -ánk (3) bekezdésében ) 3. -ánk (3), (7), (8), (9) és (10) gzdsági hszonálltok bekezdésében z állttrtás trtásár; közös szbályir; b) 4. -ánk (1) és (2) b) 4. -ánk (1) és (2) bekezdésében, 5. -ánk (3), (4) bekezdésében, 5. -ánk (3) bekezdésében, 6. -ánk (1); (4) bekezdésében, 6..ánk (1), (3) bekezdésében z ebtrtásr; és (5) bekezdésében z ebtrtásr, c) 9. -ánk (1), (2) és (4) bekezdésében mcsktrtásr c) 9. -ánk (1), (2) és (4) és (6) bekezdésében mcsktrtásr vontkozó rendelkezéseket megszegi. vontkozó rendelkezéseket megszegi. (2) További, z ebtrtássl kpcsoltbn szbálysértésnek minősülő tényállást (2) További, z ebtrtássl kpcsoltbn 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet szbálysértésnek minősülő tényállást 3. -, 7. (1) bekezdés b) pontj és 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet trtlmz. 3. -, 7. (1) bekezdés b) pontj és trtlmz ' (1) Aki felügyelete ltt álló kutyát (1) Aki felügyelete ltt álló kutyát ) település belterületén ) település belterületén felügyelet

15 14 felügyelet nélkül bocsátj közterületre, illetőleg kóborolni hgyj, b) természeti vgy védett természeti területen, illetőleg vdászterületen - vdászkuty kivételével - póráz nélkül elengedi vgy kóborolni hgyj, c) szájkosár és póráz nélkül közforglmú közlekedési eszközön szállítj, d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vgy játszótérre beenged, illetőleg bevisz, e) ki hrpós kutyáját nem zárt helyen trtj, vgy nem helyez el ház (lkás) bejártán hrpós kutyár utló megfelelő figyelmeztető táblát, hrmincezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (2) Aki z (1) bekezdésben meghtározott mgtrtássl másnk nyolc npon belül gyógyuló sérülését okozz, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (3) Az (1) bekezdésben meghtározott szbálysértés mitt helyi önkormányzt Képviselő-testülete hivtlánk erre felhtlmzott ügyintézője, közterület-felügyelő, z Állmi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgált ( továbbikbn: ÁNTSZ) erre felhtlmzott ügyintézője, vlmint természeti és védett területen z önkormányzti természetvédelmi őr helyszíni bírságot szbht ki. nélkül bocsátj közterületre, illetőleg kóborolni hgyj, b) természeti vgy védett természeti területen, illetőleg vdászterületen - vdászkuty kivételével - póráz nélkül elengedi vgy kóborolni hgyj, c) szájkosár és póráz nélkül közforglmú közlekedési eszközön vkvezető, illetve mozgáskorlátozottkt segítő kuty kivételével - szállítj, d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vgy játszótérre vkvezető, illetve mozgáskorlátozottkt segítő kuty kivételével - beenged, illetőleg bevisz, e) ki hrpós kutyáját nem zárt helyen trtj, vgy nem helyez el ház (lkás) bejártán hrpós kutyár utló megfelelő figyelmeztető táblát, hrmincezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (2) Aki z (1) bekezdésben meghtározott mgtrtássl másnk nyolc npon belül gyógyuló sérülését okozz, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (3) Az (1) bekezdésben meghtározott szbálysértés mitt helyi önkormányzt Képviselő-testülete hivtlánk erre felhtlmzott ügyintézője, közterület-felügyelő, z Állmi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgált ( továbbikbn: ÁNTSZ) regionális vgy kistérségi intézet erre felhtlmzott ügyintézője, vlmint természeti és védett természeti területen természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen z önkormányzti természetvédelmi őr helyszíni bírságot szbht ki. 7. (l)aki ) közterületen, közforglom céljit szolgáló épületben, illetőleg közforglmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, 7. (l)aki ) közterületen, közforglom céljit szolgáló épületben, illetőleg közforglmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,

16 15 H3. b) felügyelete ltt lévő állt áltl z ) pontbn megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (1) Aki z álltbetegségek megelőzésére vgy elfojtásár, így különösen z álltbetegségek bejelentésére, z álltok oltásár, gyógyításár, elkülönítésére, z állti tetemek megsemmisítésére, vlmint fertőtlenítésre vontkozó jogszbályt vgy z zon lpuló állt-egészségügyi rendelkezést megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (2) Az (1) bekezdésben meghtározott szbálysértés mitt z eljárás z ÁNTSZ htáskörébe trtozik. (3) A szbálysértés mitt z álltegészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás erre feljogosított dolgozój helyszíni bírságot szbht ki. b) felügyelete ltt lévő állt áltl z ) pontbn megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó (1) Aki z álltbetegségek megelőzésére vgy elfojtásár, így különösen z álltbetegségek bejelentésére, z álltok oltásár, gyógyításár, elkülönítésére, z állti tetemek megsemmisítésére, vlmint fertőtlenítésre vontkozó jogszbályt vgy z zon lpuló állt-egészségügyi rendelkezést megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággl sújthtó. (2) Az (1) bekezdésben meghtározott szbálysértés mitt z eljárás Mezőgzdsági Szkigzgtási Hivtl, álltról emberre terjedő betegség esetén Mezőgzdsági Szkigzgtási Hivtl, illetve z ÁNTSZ regionális vgy kistérségi intézete htáskörébe is trtozik. (3) A szbálysértés mitt z álltegészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás erre feljogosított dolgozój helyszíni bírságot szbht ki. HATÁLYBALÉPÉS 13. Jelen önkormányzti rendelet kihirdetése npját követő hónp első npján lép életbe, rendelkezéseit folymtbn lévő ügyekben is lklmzni kell. Andó Sándor Polgármester dr. Neszteli István jegyző HATÁLYBALÉPÉS 14. Jelen önkormányzti rendelet kihirdetése npját követő hónp első npján lép htályb, rendelkezéseit folymtbn lévő ügyekben is lklmzni kell. Jelen rendelet htályblépésével egyidejűleg htályát veszti z 53/2004. (X.15.) számú Budpest Kőbányi Önkormányzti rendelet z állttrtásról. A kihirdetés npj: Budpest, október 15. Verbi Ljos polgármester dr. Neszteli István jegyző A htályblépés npj: Budpest, november 1. A kihirdetés npj: Budpest, A 2008 htálybelépés npj: Budpest, "ÚJUL 1

17 16 l.sz. Melléklet Budpest Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén kijelölt kutyfutttók l.sz. Melléklet Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt közigzgtási területén kijelölt kutyfutttók Kijelölt kutyfutttók 1/1 Rottenbiller prkbn 1/2 Vásárló utci játszótér melletti terület Kijelölt kutyfutttók 1/1 Rottenbiller prkbn 1/2 Vásárló utci játszótér melletti terület 1/3 Tvs utc-bánytó utc srok 1/4 A Lvott és Hrmt utc tlálkozásánál volt bány területén ideiglenesen kijelölve Kijelölt kutyjátszóhely 2/1 Kerepesi úti zjvédő domb - és Gykorló utci lkótelep között bekerített terület. Kijelölt kutyjátszóhely 2/1 Kerepesi úti zjvédő domb - és Gykorló utci lkótelep között bekerített terület.

18 17 2. sz. Melléklet 2. sz. Melléklet Gzdsági hszonálltok övezetenkénti trtás Gzdsági hszonálltok övezetenkénti trtás 1./ Külterületi MG-MF (mezőgzdsági) ÍJ Külterületi MG-MF (mezőgzdsági) övezetben gzdsági hszonállt övezetben gzdsági hszonállt trtás: trtás: A Pesti út - Htár u. - Htárhlom u. - A Pesti út - Htár u. - Htárhlom u. - Rákos-ptktól és lkóterülettől 100 m-es Rákos-ptktól és lkóterülettől 100 m-es védőtávolság betrtásávl tényleges védőtávolság betrtásávl tényleges erdőterület htáráig. erdőterület htáráig. 2.1 Külterületi E-TG (turisztiki erdő) ÍJ Külterületi E-TG (turisztiki erdő) övezetben gzdsági hszonállt övezetben gzdsági hszonállt trtás: trtás: Az övezetben trthtó álltok fjtáját Az övezetben trthtó álltok fjtáját és számát Településfejlesztési és és számát Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jvslt Környezetvédelmi Bizottság lpján polgármester htározz meg jvslt lpján polgármester egyedi elbírálás lpján. htározz meg egyedi elbírálás lpján. 3./ K-TP (temtikus intézményprkok területei) övezetben lótrtás-lósport 3./ K-TP (temtikus intézményprkok tevékenység: területei) övezetben lótrtás-lósport tevékenység: Kerepesi út - Fehér út - Hungexpo területe - Albertirsi út Kerepesi út - Fehér út - Hungexpo területe - Albertirsi út

19 Új mellékletként 3. sz. Melléklet Az lábbi ebfjták mgsságtól és súlytól függetlenül kizárólg szájkosárrl vezethetők Airedle terrier Akit Inu Ameriki stffordshire terrier Antólii juhászkuty Angol msztiff Argentin dog Belg juhászkuty (tervueren) Berger de Beuce (boszeron) Bouvier des Flndres Brird Bullmsztiff Bullterrier Cne Corso Óriás schnuzer Orosz fekete terrier Pireneusi hegyikuty Puli Pumi Rhodesii Ridgebck Rottweiler Srplninc (Sárhegyi juhászkuty) Tátri juhászkuty Tibeti msztiff Tos Inu Dobermnn Délorosz juhászkuty Eurázsiái kuty Fil Brsileiro Groenendel Hokkido Ken Hollnd pásztorkuty Hovwrt Knári-szigeteki kuty Kukázusi juhászkuty Komondor Középázsii juhászkuty Kuvsz Lekenois Leonbergi Mlinois Mittelschnuzer (közép) Moszkvi őrkuty Nápolyi msztiff Német boxer Német dog Német juhászkuty Német spicc (ngy, közép)

54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet. az állattartásról. Egységes szerkezetben 4.

54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet. az állattartásról. Egységes szerkezetben 4. 54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet az állattartásról Egységes szerkezetben 4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az állattartásról A RENDELET HATÁLYA

az állattartásról A RENDELET HATÁLYA 53/2004. (X. 15.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet az állattartásról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. -ban

Részletesebben

54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelete. az állattartásról

54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelete. az állattartásról 54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelete az állattartásról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

~r~~-t~r~'' -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

~r~~-t~r~'' -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző :X. kt rü!et Kt'Sbányai ;~i;ilyi:;\'jő-tcstüil't ülése ~r~~-t~r~'' -- f (..,~ 0, r, ~~a,

Részletesebben

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke, valamint a Jogi Bizottság Elnöke döntését a Képviselő-testületi ülésen ismerteti.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke, valamint a Jogi Bizottság Elnöke döntését a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselőtestület ulcse Budapest, )flfl9uki Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Budapest, Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest, Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.. Polgármestere ^-IAÁQ/M/ 2003. Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2009. (V. 5.) rendelete. az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2009. (V. 5.) rendelete. az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2009. (V. 5.) rendelete az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról a 61/2010. (XII. 17.) 1 rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.)

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10./ 2004. (IX.16.) rendelete a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) Bakonypölöske Község

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2002. (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 20/2002.(XI.25.) számú rendelete az ebek tartásáról Balatonszemes

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete az állattartásról A Lókút önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. Törvény és végrehajtási rendeletei,

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete az állattartásról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Képviselőtestület/ az állategészségügyről

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1 Balatonföldvár Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

Zók község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/1998. (II. 3.) számú rendelete az ebek tartásáról és védelméről. Általános rendelkezések

Zók község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/1998. (II. 3.) számú rendelete az ebek tartásáról és védelméről. Általános rendelkezések Zók község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/1998. (II. 3.) számú rendelete az ebek tartásáról és védelméről Zók község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. /VII.1./ Önkormányzati rendelet 1, 23/2005./IX. 22./ Önkormányzati rendelet 2, 13/2012./V.24/ önkormányzati rendelettel 3 módosított 19/2004.

Részletesebben

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete. az állattartásról

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete. az állattartásról Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete az állattartásról Újrónafő Község Önkormányzata az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II.6.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól

A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(XII.27.) R E N D E L E T E

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(XII.27.) R E N D E L E T E Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006.(XII.27.) R E N D E L E T E az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 15/2007.(IX.28.) a 19/2009.(VI.25.) és a 16/2012.(V.29.) Kt. rendelettel)

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. /IV.30./ RENDELETE. Az állatok tartásáról.

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. /IV.30./ RENDELETE. Az állatok tartásáról. JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. /IV.30./ RENDELETE Az állatok tartásáról. Jászszentandrás község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(IX.14) számú és a 10/2010. (XI.19) számú rendelettel módosított 16/2000. (XI.20.) számú rendelete az állatok tartásáról Csévharaszt Község

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/2010 /VI.11./ számú rendelete

Döbrököz Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/2010 /VI.11./ számú rendelete Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010 /VI.11./ számú rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2012. (VI.01.)

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

az állattartás helyi szabályairól

az állattartás helyi szabályairól BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Biri Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Az állattartás szabályozásáról Sármellék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /000.(II..) sz. rendelete az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az állattartás közös szabályai

Az állattartás közös szabályai A Szőcsi Önkormányzat 17./2004. (IV. 14.) r e n d e l e t e az állattartásról A Szőcsi Önkormányzat az állategészségügyrıl szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletei, az állatok védelmérıl

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

a helyi állattartás rendjéről /2005. X. 31. - /

a helyi állattartás rendjéről /2005. X. 31. - / 1 2004-10 10/2004(II. 16.) Budapest Főváros Terézváros önkormányzati rendelete a helyi állattartás rendjéről Módosítás: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. /2005. X. 31. - / Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Törvényi előírás miatt önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a haszonállatok tartását, ezért a képviselő-testület hatályos rendeletét felülvizsgálta és új rendeletet

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL Kereki Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az állategészségügyről szóló 2005. évi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 20-ai rendes ülésére.

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 20-ai rendes ülésére. Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben*

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2014.(II.28.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A helyi állattartás szabályairól Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK PÉTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX.29.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL [Egységes szerkezetben a módosító 13/2005. (IX.28.) és a 7/2012. (V.31.) számú önkormányzati

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Önkormányzati rendeletmódosítás az állattartás szabályairól

Önkormányzati rendeletmódosítás az állattartás szabályairól Kapuvár Város Polgármestere 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) A rendeletet Dörgicse Községi Önkormányzat közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) A rendeletet Dörgicse Községi Önkormányzat közigazgatási területén kell alkalmazni. Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2004. (VII.15.) Rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL szóló rendelet a 8/2008.(IX.19.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Dörgicse Községi

Részletesebben