Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól"

Átírás

1 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv / 1 / bek. alapján az ebtartás szabályait az alábbiakban állapítja meg: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Zsadány község közigazgatási területén lakó vagy tartózkodó azon személyekre terjed ki, akiknek 3 hónaposnál idősebb eb van a tulajdonában / továbbiakban eb tulajdonos /. 2. Bejelentési kötelezettség / 1 / Az eb tulajdonosa a 3 hónapos kort elkért ebet 30 napon belül köteles nyilvántartás végett a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni. / 2 / Az eb tulajdonosának 30 napon belül be kell jelenteni a Hivatalnál a 3 hónapos koron túli eb: a./ vásárlását, befogadását, illetve egyéb módon történt szerzését b./ elhullását, elvesztését, eladását és elajándékozását c./ tartási helyének 3 hónapnál hosszabb időre történő megváltozását. A tartási hely megváltozását az új tartási hely Polgármesteri Hivatalnál is be kell jelenteni. 3. Az ebek nyilvántartása / 1 / A Hivatal a bejelentett ebekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a./ a nyilvántartás számát b./ az eb tulajdonos nevét és lakcímét c./ az eb fajtáját, születési évét, nemét, színét, ha van a jelölési számát d./ veszettség elleni utolsó védőoltás időpontját e./ megjegyzést az ebbel kapcsolatos bejelentésekre / elhullás, tulajdonos változás stb. / f./ a védőoltás végrehajtásának állatorvosi igazolását / 2 / Indokolt esetben - a nyilvántartás kiegészítése végett- az ebeket a Jegyző összeírhatja.

2 2 4. / 1 / Az eb nyilvántartásba vételekor a tulajdonos részére ki kell adni az eboltási igazolványt / továbbiakban: igazolvány / / 2 / Az igazolvány a 3. / 1 /. bek. a-d./ pontjában felsorolt adatokon túl tartalmazza a tulajdonos-változásra vonatkozó adatokat. Az elhullott eb igazolványát a bejelentéssel egyidejűleg le kell adni. / 3 / Az eb tulajdonosa köteles az igazolványt megőrizni, az eboltásra magával vinni, tulajdonos-változás esetén az új tulajdonosnak átadni. 5. Az ebek nyilvántartása / 1 / Minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdonosa vagy tartója köteles évenként veszettség ellen beoltani. A 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül kell beoltani. Az oltás elvégezhető az évenkénti szervezett oltás során, valamint az állat tartási helyén is. / 2 / A szervezett oltás / pótoltás / időpontját és helyét a Jegyző a helyben szokásos módon / hirdetőtáblákon / közhírré teszi. / 3 / Közterületen, közös lakások udvarán, közös használatú helyiségekben az ebet a szokásos méretű pórázon kell vezetni. / 4 / A / 3 /. bek-ben felsorolt helyeken szájkosár használata kötelező az alábbi ebeknél: 1. német boxer 2. skye terriek 3. doberman 4. dog 5. komondor 6. német juhász 7. óriás schnautzer 8. rotweiler 9. kuvasz 10. pireneusi hegyi kutya 11. masstiff 12. schar-pei 13. bullmastiff 14. leonbergi 15. filo brassilio 16. sarplaninai juhászkutya 17. kaukázusi juhászkutya 18. a felsorolt ebek keverékei 19. az összes örző-védő fajtacsoport

3 3 6. / 1 / Bekerítetlen bel- és külterületi ingatlanon ebet szabadon tartani tilos! / 2 / az 5. / 4 /.bek-ben felsorolt ebek csak biztonságosan bekerített helyen tarthatók megkötés nélkül. Az ilyen ebek tulajdonosa az utcai bejárati kapun harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát köteles elhelyezni és a kaput állandóan csukva kell tartania. / 3 / Az 5.. / 4 /. bek-ben felsorolt fajták közül a bullmastiff és a filo brasilio tenyésztése engedélyhez kötött / Az ebtulajdonos, illetőleg az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a szomszédos ingatlanokra, közterületre ne juthasson át, illetve közterület / járdát, parkot /, lakóház közös használatú területeit ne szennyezze, az esetleges szennyeződést köteles azonnal eltávolítani. / 2 / Az eb felügyeletével, illetve közterületen való vezetésével csak olyan személy bízható meg, aki az ebet fizikailag is kezelni tudja és az eb az utasításait elfogadja. / 3 / Ebek szállítása olyan biztonsági intézkedések megtételével lehetséges, amely mások életét és testi épségét nem veszélyezteti. Szállítása során az ebek felügyelet nélkül nem hagyhatók. 8. Ebet tilos bevinni, illetőleg beengedni: a./ vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító üzletbe b./ szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális intézményekbe c./ ügyfélforgalmat lebonyolító közintézménybe 9. / 1 / Az embert mart / harapott / eb tulajdonosa a marást követően azonnal köteles bejelentést tenni a hatósági állatorvosnak a megmart ember adatainak közlésével, ezzel egyidejüleg köteles bemutatni az eboltási igazolványt, valamint az állatorvos utasításainak megfelelően köteles az eb 14 napos megfigyelésének feltételeit biztosítani. A megfigyelés előtt vagy alatt az ebet kiirtani nem szabad. / 2 / A veszettség megállapítása esetén elrendelt ebzárlat idején az állategészségügyi szervek intézkedéseit az eb tulajdonosa köteles betartani. 10.

4 4 / 1/ Az ebeket póráz és kolonc nélkül futtatni csak külterületen a vadászterületek kivételével lehet, akkor is csak felügyelettel. / 2 / Az eb tulajdonosa az eb futtatása közben is köteles gondoskodni arról, hogy az eb ember, házi- vagy vadonélő állatot ne veszélyeztessen. 11. Állatvédelem / 1 / Az eb tulajdonosa köteles az ebet jó gazda gondosságával, higiénikus körülmények között tartani, betegség esetén gyógykezeltetni. / 2 / Az ebet kínozni, elűzni tilos. / 3 / Ha az eb tulajdonosa az ebet nem szándékozik tovább tartani, annak elhelyezéséről vagy altatással történő kiirtásáról köteles gondoskodni. / 4 / Az eb kiirtását a tulajdonos költségére csak állatorvos végezheti. / 5 / Az elhullott, illetve a kiirtott ebeket a települési dögtelepen kell helyezni. 12. Gazdátlan és kóbor ebekre vonatkozó szabályok / 1 / A belterületen talált gazdátlan vagy kóbor ebeket a Polgármesteri Hivatal házibrigádja / vagy gyepmestere / befogja. A külterületen talált gazdátlan, felügyelet nélküli ebeket vadászengedéllyel és vadászfegyverrel rendelkező személy a hulla ártalmatlanítása mellett leölheti, amit köteles 3 napon belül bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnál. / 2 / A Hivatal házibrigádja által befogadott ebeket 8 napig az erre a célra kialakított helyen tartja és és gondozza. / 3 / A befogadott eb tulajdonosának csak az oltásra vonatkozó érvényes igazolvány bemutatása vagy annak hiányában az oltás végrehajtása után adható ki. / 4 / Az eb tulajdonosa köteles megfizetni: - befogadási költségként Ft/db. - tartási költségként 100 Ft/nap összeget a Polgármesteri Hivatalnak. 13.

5 5 / 1 / Amennyiben az eb tulajdonosa 8 napon belül nem jelentkezik, az eb a befogási és tartási költség megfizetése ellenében eladható vagy a 11.. / 3 / bek-ben leírt módon a Hivatal költségére ki kell irtani. / 2 / Nem irtható ki a különleges jelzéssel ellátott vakvezető, vizsgajelvényt vagy nevet és címet nyakörvén viselő eb. 14. / 1 / Fertőző betegségben szenvedő, veszett vagy veszettségre gyanús ebek kiirtására a hatósági állatorvos az idevonatkozó jogszabályok szerint intézkedik. / 2 / A védőoltás elöl elvont ebet, mivel az az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, kártalanítás nélkül ki kell irtani. 15. Szabálysértés Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki ezen rendelet rendelkezéseit megszegi. 16. Hatálybalépés / 1 / Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik. / 2 / A befogadott gazdátlan vagy kóbor ebek 8 napig történő tartására alkalmas helyet, továbbá az ebnyilvántartást Szeptember 30-ig ki kell alakítani. Z s a d á n y, július 20. Dudás Árpád sk. Polgármester Makai Sándor sk. jegyző Záradék: A rendelet a hirdetőtáblán kifüggesztve: Zsadány,

6 6 Melléklet Az ebtartási rendelethez Alulírott / név /. / lakcím/ sz. alatti lakos kérem az alábbi adatokkal rendelkező eb nyilvántartásba való bejegyzését. Az eb fajtája: Születési éve: Neme: Színe: Jelölési száma: Veszettség elleni utolsó védőoltás időpontja. A bejegyzést az alábbi okból kérem: Z s a d á n y, 199 ügyfél aláírása Záradék: A bejelentést tudomásul vettem, nyilvántartáson átvezettem. Z s a d á n y, 199. ügyintéző

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1996.(V. 24.) sz. rendelete az ebek tartásáról Szeghalom Város Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1981. évi III. tv., valamint a végrehajtására

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2012. október 1.-től (Algyő Nagyközség Önkormányzat 32/2012.

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/1997. (06.01.) sz. rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete Az állattartás rendjéről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos község Önkormányzata Képviselô-testülete (a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete. az állatok tartásáról

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete. az állatok tartásáról Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete az állatok tartásáról 2 Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet. az állattartás rendjéről

16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet. az állattartás rendjéről 16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet az állattartás rendjéről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 16.

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Törvényi előírás miatt önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a haszonállatok tartását, ezért a képviselő-testület hatályos rendeletét felülvizsgálta és új rendeletet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben