Módosítások: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. b) 22/2011. (V. 2.) ör. c) 16/2012. (V. 31.) ör. d) 26/2012. (IX. 27.) ör. /2012. X. 1- I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosítások: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. b) 22/2011. (V. 2.) ör. c) 16/2012. (V. 31.) ör. d) 26/2012. (IX. 27.) ör. /2012. X. 1- I."

Átírás

1 d 10/2004 (II. 16.) Budapest Főváros Terézváros önkormányzati rendelete a helyi állattartás rendjéről Módosítások: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. b) 22/2011. (V. 2.) ör. c) 16/2012. (V. 31.) ör. d) 26/2012. (IX. 27.) ör. /2012. X. 1- Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. (1) bekezdésében és a 16. (2) bekezdésében biztosított feladatkörében, a helyi sajátosságokat - különös tekintettel az egymás mellett élés szabályaira, a tartott állatok iránti felelősségre, a köztisztasággal és a közterületek kulturált használatával kapcsolatos elvárásokra és kötelezettségekre figyelembe véve, a helyi állattartás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja 1 : I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. (1) 2 E rendelet hatálya kiterjed Terézváros Önkormányzatának közigazgatási területén minden olyan természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a (2) bekezdésben meghatározott állat tartója. (2) 3 A rendelet hatálya alá tartozik a mentőkutyák, segítő kutyák, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatok kivételével minden - Terézváros közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartott állat, tekintet nélkül annak fajára, illetve fajtájára. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a Terézváros közigazgatási területén működő cirkuszra, állatkiállításra, állatorvosi rendelőre, állatkórházra, laboratóriumi kísérleti állattartásra, valamint rendvédelmi szervek, közfeladatokat ellátó szolgálatok állattartására Értelmező rendelkezések Mikrochip: a ISO-szabványnak vagy a ISO-szabvány A. mellékletében foglaltaknak megfelelő elektronikus azonosító rendszer (transzponder), amely az állat szervezetébe helyezve 1 beiktatta a 22/2011. (V. 2.), hatályos július 1. napjától hatályon kívül helyezte a 26/2012. (IX. 27.), hatálytalan 2012.október 1. napjától 5 beiktatta a 22/2011. (V. 2.), hatályos július 1. napjától

2 az állat egyedi azonosítására alkalmas Regisztrálás: az állat szervezetébe helyezett mikrochippel megjelölt eb adatainak az arra jogosult (pl. önkormányzat, az önkormányzat által megbízott személy, szervezet) által történő nyilvántartásba vétele II. FEJEZET Az állattartás közös szabályai III. FEJEZET Az ebtartás szabályai (1) 9 Minden három hónapos kort betöltött, illetve a befogadott ebet az eb tulajdonosa vagy tartója (a továbbiakban együtt: ebtartó) nyilvántartásba vétel végett a jegyzőnek, mint eb nyilvántartónak köteles bejelenteni. (2) Az ebtartó az eb elhullását, eltűnését, eladását, a tartás helyének három hónapnál hosszabb ideig tartó megváltozását, új tulajdonoshoz kerülését vagy a kerületből történő elszállítását a nyilvántartásból való törlés végett tizenöt napon belül köteles az ebnyilvántartónak bejelenteni. (3) 10 Az önkormányzat eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente egy alkalommal eb összeírást végez. Az önkormányzat az eb összeírás kezdő időpontjáról és menetéről a lakosságot a Terézváros újságban, a képújságban, valamint az önkormányzati honlapon előzetesen értesíti. (4) 11 Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles az önkormányzat rendelkezésére bocsátani az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvényben (a továbbiakban: állatvédelmi törvény) meghatározott adatokat. (5) 12 A jegyző az önkormányzat illetékességi területén tartott veszélyes állatokról - köztük a veszélyes ebekről - nyilvántartást vezet. 14. (1) 13 Az ebtartó köteles: a) a három hónapos kort elért, illetve befogadott ebet harminc napon belül, majd ismételten hat hónapon belül, a későbbiekben pedig évenként egyszer oltásra jogosult állatorvossal saját költségére veszettség ellen beoltatni a jegyző által meghatározott fő- és pótoltási időszakokban (ezen időszakokról az ebnyilvántartó értesíti az ebtartókat), b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon-átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából, c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni, d) az oltás során közreműködni. Nem köteles a kutyát sétáltató az oltási könyvet magánál tartani, ha az állatot a jelen rendelet pontjában meghatározott mikrochippel megjelölték. Ebben az esetben az ebre felügyelő személy köteles 6 beiktatta a 22/2011. (V. 2.), hatályos július 1. napjától módosította a 26/2012. (IX. 27.), hatályos október 1. napjától

3 az eb azonosítására irányuló tevékenységben közreműködni. (2) 14 Amennyiben az önkormányzat közigazgatási területén tartott eb nem az önkormányzattal szerződött állatorvosnál részesült veszettség elleni védőoltásban, az eb tartó az oltás megtörténtét az oltási igazolvány felmutatásával az önkormányzattal szerződött állatorvosnak köteles bejelenteni. (3) A kötelező védőoltásért külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni. (4)-(5) 15 (6) 16 Az eb tartó köteles minden olyan esetet az önkormányzattal szerződött állatorvosnak bejelenteni, amikor az általa tartott eb embert, másik ebet, vagy egyéb állatot mart. (7) A jegyző a hely, idő, körülmények és az orvosi látlelet adatait tartalmazó nyilvántartást vezet a kerületben állandó jelleggel tartott azon ebekről, amelyek embernek sérülést okoztak. (8) 17 Aki veszett vagy veszettségre, illetve fertőzöttségre gyanús ebet észlel, köteles azt az önkormányzattal szerződött állatorvosnak bejelenteni (9) 18 Az ebtartó köteles évente egy alkalommal az eb féregtelenítését elvégeztetni, és ennek megtörténtét az oltási könyvben feltüntetni (1) Az ebtartás vonatkozásában az eb nyilvántartással kapcsolatos feladatokat a jegyző nevében az önkormányzattal szerződött állatorvos végzi, illetve a jegyző felé történő bejelentési kötelezettséget is a szerződött állatorvosnál kell megtenni. (2) A szerződött állatorvos személyét és elérhetőségét, valamint a rendelésére vonatkozó információkat az önkormányzat a Terézváros újságban, a képújságban, valamint az önkormányzati honlapon közzéteszi. 17/A. 21 (1) július 1-jétől VI. kerületi ebtartó közterületen kizárólag a jelen rendelet pontjában meghatározott mikrochippel megjelölt ebet sétáltathat. A közterület-felügyelet és a rendőrség jogosult ellenőrizni azt, hogy a közterületen sétáltatott eb mikrochippel meg van-e jelölve. Az ebtartó köteles tűrni az állatot azonosító tevékenységet. (2) Minden július 1-je után született eb tartós egyedi azonosíthatóságát, azaz mikrochipes megjelölését, az állat tartója 22 az eb 3 hónapos életkorának betöltése után, legkésőbb az eb 6 hónapos életkorának eléréséig köteles a fent meghatározott mikrochip behelyezésével biztosítani. (3) A július 1-je előtt született eb tartós egyedi azonosíthatóságát az állat tartója 23 köteles legkésőbb az eb következő esedékes veszettség elleni védőoltásának beadásáig, illetve beadásakor a meghatározott mikrochip behelyezésével biztosítani. (4) Amennyiben az ebet más okból (tenyésztői szervezet előírása miatt, egységes európai állatútlevél kiváltása miatt vagy egyéb okból) mikrochip behelyezésével korábban egyedileg már megjelölték, úgy a tartója 24 legkésőbb az eb következő esedékes veszettség elleni védőoltásának beadásakor az eb mikrochipes megjelöléséről köteles a kerületi hatósági állatorvost tájékoztatni és a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani. (5) Az ebek (2)-(3) bekezdésben meghatározottak szerinti mikrochipes megjelölését június 30- áig Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata a kerület közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a kerületben ténylegesen lakó és a megjelölendő ebet ott is tartó ebtartónak térítésmentesen biztosítja. (6) Az ebek térítésmentes mikrochipes megjelölését az önkormányzattal szerződött állatorvos végzi, aki az eb nyilvántartott adatai közé felveszi a mikrochip sorszámát. (7) A mikrochippel megjelölt állatok adatai, valamint az ebek veszettség elleni védőoltására 14 módosította a 26/2012. (IX. 27.), hatályos október 1. napjától 15 hatályon kívül helyezte a 22/2011. (V. 2.), hatályos július 1. napjától 16 módosította a 26/2012. (IX. 27.), hatályos október 1. napjától 17 módosította a 26/2012. (IX. 27.), hatályos október 1. napjától módosította a 26/2012. (IX. 27.), hatályos október 1. napjától 21 beiktatta a 22/2011. (V. 2.), hatályos július 1. napjától 22 a szövegrészt módosította a 26/2012. (IX. 27.), hatályos október 1. napjától 23 a szövegrészt módosította a 26/2012. (IX. 27.), hatályos október 1. napjától 24 a szövegrészt módosította a 26/2012. (IX. 27.), hatályos október 1. napjától

4 vonatkozó adatok nyilvántartása érdekében az Önkormányzat együttműködik a Magyar Állatorvosi Kamarával. (8) augusztus 1. napjától az eb mikrochipes megjelölését végző magán állatorvos a beavatkozást követő 8 napon belül köteles az állatnak az állatvédelmi törvényben meghatározott adatait a mikrochippel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) regisztrálni. A mikrochippel augusztus 1. napja előtt - megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles december 31-éig a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. (9) 26 Az adatbázisba történő regisztráció díja állatonként 200 forint. Az adatbázisban regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes. Az önkormányzat a közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a kerületben ténylegesen lakó és a megjelölendő ebet ott is tartó eb tartónak az eb térítésmentes mikrochipes megjelöléséhez kapcsolódóan, június 30-áig az adatbázisba történő regisztrációt is térítésmentesen biztosítja. (10) 27 A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltat

5 IV. FEJEZET A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartása V. FEJEZET A macskatartás szabályai VI. FEJEZET Veszélyes állatok tartása VII. FEJEZET Szabálysértés VIII. FEJEZET Záró rendelkezések (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 33 A Ket. X. fejezetében foglalt elektronikus tájékoztatásra és hatósági szolgáltatásra vonatkozó eltérő rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet szabályozza. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaságban hatályos állategészségügyi, állatvédelmi, illetve állattartási jogszabályok - különösen az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet, a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet, az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény, a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény, hatályon kívül helyezte a 16/2012. (V. 31.), hatálytalan május 31. napjától a szövegrészt módosította a 26/2012. (IX. 27.), hatályos október 1. napjától

6 a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állat-egészségügyi szabályairól szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai - irányadók. 25. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével együtt hatályát veszti a helyi állattartás rendjéről szóló 39/2000. (XII. 29.) ör., a helyi állattartás rendjéről szóló 39/2000. (XII. 29.) rendelet módosításáról szóló 14/2001. (IV. 17.) ör., valamint a helyi állattartás rendjéről szóló 39/2000. (XII. 29.) rendelet módosításáról szóló 20/2002. (V. 10.) ör. Budapest, február 16. Verók István dr. Szöllősyné dr. Hornyák Katalin polgármester jegyző

7 Melléklet a 10/2004. (II. 16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat közigazgatási területén kijelölt ebfuttató helyek A Fővárosi Kerületek Földhivatala által Budapest VI hrsz. alatt felvett és természetben a Ferdinánd-híd nyugati fel- és lehajtó ágán található terület. 34 hatályon kívül helyezte a26/2012. (V. 2.), hatálytalan 2012.október 1. napjától