12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról"

Átírás

1 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok tartásáról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.. A rendelet hatálya kiterjed Mezőfalva Nagyközség bel-, és külterületi lakott helyeire. (1) Mezőfalva nagyközség területén: 2.. a.) nagy állatot (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly ) stb. b.) kis állatot (nyúl, nutria, kísérleti állat, tenyésztett prémes állat, juh, kecske, sertés) stb. c.) baromfit (tyúk, kacsa, liba, pulyka) stb. d.) galambot (sport, posta, dísz, haszon) stb. e.) méh-családot, f.) kutyát, macskát, kismadarat, díszhalat, stb., a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett e rendelet szabályai szerint szabad tartani. (2) Az állattartás a lakosság nyugalmát sem szaggal, sem zajjal nem zavarhatja. Az ezen követelményeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal folyamatosan ellenőrzi. Állattartás szabályai 3.. (1) Élelmiszert előállító, értékesítő egységekben, valamint iskolákban, egészségügyi és gyermek-intézményekben állatok tartása tilos, kivételt képez oktatási céllal fenntartott akvárium, ill. terrárium.

2 A fenti intézmények telekhatárától 50 méter távolságban létesíthető más állattartásra szolgáló épület. Vágóhídon, értékesítő egységek udvarán őrző kutya tartása egyedi kérelem esetén engedélyezhető. (2) A község belterületén és a közterületeken állatot legeltetni tilos. (3) Védőtávolságok: a.) Szarvasmarha tartására szolgáló épület, annak kifutója, trágyatárolója: 5 db-ig 10 m 15 m 6-15 db-ig 15 m 20 m 16 db felett kizárólag mezőgazdasági területén tartható b.) ló, öszvér, szamár, juh, kecske tartására szolgáló épület, annak kifutója, trágyatárolója: 50 db-ig 10 m 15 m 6 db tól egyedi elbírálás alapján az (5) bekezdés figyelembevételével. c. ) Sertés tartására szolgáló épület, annak kifutója, trágyatárolója: 5 db-ig 10 m 15 m 6-15 db-ig 15 m 20 m db-ig 20 m 20 m db-ig egyedi elbírálás alapján az (5) bekezdés figyelembevételével, 100 db felett kizárólag mezőgazdasági területen.

3 d.) Kisállat tartására szolgáló épület, annak kifutója, ketrece, trágyatárolója: 20 db-ig 6 m 10 m db-ig 10 m 15 m db-ig 15 m 20 m 201 db-tól egyedi elbírálás alapján az (5) bekezdés figyelembevételével. e.) A meghatározott állatszámon felül, az állatok szaporulata, azok elválasztásáig tartható. f.) A már meglévő, de a 3..(4) bekezdés a d.) pontjaiban előírt védőtávolságoknak nem megfelelő, állattartásra szolgáló épületekben az állattartást a rendelet kihirdetésének napjától számított 1-3 évig terjedő időben meg kell szüntetni. g.) A védőtávolságokat a telek és a szomszédos telek lakóépületétől kell megtartani. (5.) Az önkormányzati rendeletben meghatározott számon felüli állatok tartását az állattartó kérelmére a nagyközség jegyzője engedélyezheti az érintett szakhatóságok véleményének figyelembevételével. (6) A nagyközség Rendelete szerinti MIII Szőlőhegyi övezetben állattartó épület elhelyezése csak a nagyközség jegyzőjének engedélyével történhet. Eb-tartás 4.. (1) Közterületen (útvonalon, tereken, nyilvános parkok, sétányok területén), továbbá tömb-épületek udvarán, folyosóján őrző, védő, közepesnél nagyobb testű ebet szájkosárral, pórázon köteles vezetni gazdája. (2) A bekerítetlen telken a tulajdonos a kutyáját megkötve, vagy kutyaketrecben tarthatja.

4 (3) Az eb-tulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy kutyája a gyalogjárdát, sétányt ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést haladéktalanul köteles az eb tulajdonosa eltakarítani. (4) Harapós, vagy támadó természetű ebet biztonságos módon kell tartani, a telek, vagy ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő, figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni. (5) Egészségügyi intézményekbe, élelmiszer és vendéglátó kereskedelmi egységekbe, bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, gyermekintézményekbe eb nem vihető be, csak őrzésre. (6) A nagyközség területén eb-tenyészet létesítéséhez a területileg illetékes hatósági állatorvos egyetértésével a jegyző engedélye szükséges. (7) Veszett, vagy veszettségre gyanús ebet a hatósági állatorvosnak, vagy a jegyzőnek kell bejelenteni. (8) Embert mart eb tulajdonosa köteles a marás megtörténtét a megmart ember személyi adatainak közlésével a hatósági állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni. (9) Az eb-tulajdonosok évente kötelesek 3 hónaposnál idősebb kutyájukat (kutyáikat) veszettség ellen a területileg illetékes hatósági állatorvossal beoltatni. A kötelező védőoltás és pótoltás időpontjáról a Polgármesteri Hivatal értesíti a község lakosságát, kifüggesztett hirdetéseken és a médiák útján történő felhívással. (10) Házőrző eb belterületen ahol ehhez megfelelő udvartér áll rendelkezésre, háztartásonként legfeljebb 2 db tartható. Állat és közegészségügyi előírások 5.. (1) Az állattartó állata megbetegedését, annak gyanúját, emiatt történő kényszervágását, vagy ilyen körülmények között történő elhullását azonnal köteles az állatorvosnak vagy a jegyzőnek bejelenteni, és a bejelentés alapján hozott intézkedést végrehajtani.

5 Egyedi Állattartás 6. (1) A hazánkban nem honos, továbbá természetvédelmi védettség alatt nem álló állatfajok egyedi tartását egyéni elbírálás alapján a jegyző engedélyezi a szakhatósági hozzájárulások figyelembevételével. 7.. Amennyiben az állattartás nem felel meg a közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi feltételeknek, valamint a feltételeket az állattartó felhívás ellenére sem biztosítja, a nagyközség jegyzője a meghatározott ingatlanra vonatkozóan az állattartás eltiltja, vagy az állatok számát korlátozhatja. 8.. Meglévő állat esetében az egyedi elbírálás alá tartozó állattartási engedélyt e rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell megkérni. A község területén lévő kóbor kutyákat a Polgármesteri Hivatal megbízásával rendelkező szervezet időszakonként befogja. Állatvédelem, környezetvédelem 9.. (1) Tilos az állatok elhagyása, zaklatása, ingerlése és uszítása, verése, kínzása, éheztetése, szomjaztatása. (2) Szigorúan tilos védett állatok kiirtása, befogása, tartása és árusítása. (3) Haszonállatok elszállítása csak állatorvosi ellenőrzés és igazolás alapján végezhető el.

6 Szabálysértések 10.. (1) Aki a jelen rendelet 4.. (1)-(10) bekezdésében, a 6.., a 9.. (1)-(3) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi, Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Hatálybalépés 13.. (1) Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 14/1991. (XI.15.) Ök. sz. Rendelet Varga László Polgármester Dr. Woth László jegyző Kihirdetve: Dr. Woth László jegyző

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelettel.) A 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelet szövege vastagított

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (V.1.) KT. számú. R E N D E L E T E (egységes szerkezetbe foglalva)

Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (V.1.) KT. számú. R E N D E L E T E (egységes szerkezetbe foglalva) Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (V..) KT. számú R E N D E L E T E (egységes szerkezetbe foglalva) Az állattartásról Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 7/2008. (IV. 17.) rendelettel Fürged Község Önkormányzat

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1)

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól

30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól 30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról Zsámbék Város Képviselő-testületének 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E az állattartásról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok tartásáról az alábbi rendeletet

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 20/2001(XII.12.) sz. rendelete az állatok tartásáról /Egységes szerkezetben/ A RENDELET HATÁLYA

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 20/2001(XII.12.) sz. rendelete az állatok tartásáról /Egységes szerkezetben/ A RENDELET HATÁLYA JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2001(XII.12.) sz. rendelete az állatok tartásáról /Egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében továbbá Az országos

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/ 2003. (X. 29.) rendelete az állatok tartásának szabályairól. Kunhegyes Város Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos község Önkormányzata Képviselô-testülete (a

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1997. (XI. 04.) sz. rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2000.(II.29.), 39/2004.(XI.30.), 25/2005.(X.28.), 19/2006.(VIII.31.)

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

DRÁVASZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/2001. (IV.25.) Kt. számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az állatok tartásáról

DRÁVASZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/2001. (IV.25.) Kt. számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az állatok tartásáról 1 DRÁVASZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2001. (IV.25.) Kt. számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az állatok tartásáról Drávaszabolcs község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben