CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról."

Átírás

1 CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás helyi szabályait a következőkben rendezi. A rendelet célja azon szabályok megalkotása, melyek elősegítik az állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, biztosítják az állatok egészségvédelmét, fokozzák az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, törekednek arra, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet szabályait Csörög község közigazgatási területén kell alkalmazni minden természetes és jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező más gazdálkodó szervezetekre, aki vagy amely állattartással foglalkozik. (2) Csörög község belterületén a jogszabályban előírt közegészségügyi-, állategészségügyi-, állatvédelmi-, építésügyi-, környezetvédelmi szabályok betartása mellett is csak e rendeletben meghatározott előírások megtartásával szabad állatot tartani. (3) Külterületen haszonállat az építési engedéllyel létesített épületben korlátozás nélkül, üzemszerűen is tartható, de figyelembe kell venni a közegészségügyi és egyéb előírásokat. (4) A veszélyes állatok tartásának speciális szabályait igény esetén önálló önkormányzati rendelettel szabályozzuk.

2 2 A rendelet alkalmazása szempontjából: Alapfogalmak 2.. állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli. jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztántartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet). nagy haszonállat: ló, szarvasmarha, öszvér, szamár, bivaly, póniló; kis haszonállat: sertés, juh, kecske, strucc; kisállat: baromfifélék, galamb, nyúl; prémes állatok: csincsilla, nutria, ezüstróka, pézsma, nyérc, hermelin, valamint máshová nem sorolt egyéb prémes állat; kedvtelésből tartott állat: díszhal, éneklő és díszmadár, aranyhörcsög, tengerimalac, eb, macska, fehér egér stb. egyéb kishaszonállat: méh; egyéb állatok: hazánkban nem honos (pl. egzotikus állatok), valamint külön jogszabályban meghatározott állatfajok a veszélyes állatok kivételével, veszélyes állatok: mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, támadó természet, mérgező csípés, marás lehetősége) miatt az emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek, továbbá a kutyák közül a harci kutyák, amelyeket e célzattal tenyésztenek. Haszonállatok és egyéb állatok tartása 3.. Települési belterület (1) Egy ingatlanon: - egy db nagyhaszonállat tartható, ha nincs közvetlen telekszomszéd, vagy ha nincs az ingatlan turisztikai hasznosításra jelölve - 2 db kis haszonállat tartható és - baromfifélék összességében maximum 50 db vagy

3 3 - galamb 100 db illetve - a prémes állatok, kedvtelésből tartott állatok (kivéve az ebeket), egyéb kis haszonállatok és az egyéb állatok száma az állategészségügyi szabályok betartásával korlátozás alá nem esik. (2) Jelenleg meglévő, e rendelet alapján megtiltott, illetve korlátozott állattartás e rendelet kihirdetésének napjától számított 30 napon belül, illetőleg egy termelési cikluson belül meg kell szüntetni. (3) Állatokat tenyésztésre, továbbértékesítésre, kereskedelmi célból szaporítani és tartani nem lehet. (4) az állatok száma korlátozva nincs; Települési külterület (5) Állatokat tenyésztésre, továbbértékesítésre, kereskedelmi célból szaporítani és tartani korlátlanul szabad, de a tartást bejelenteni és engedélyeztetni szükséges. Állattartás szabályai 4.. (1) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következményeként mások jogai, illetve jogos érdekei sérelmet ne szenvedjenek, illetőleg az állattartás másoknak veszélyt ne okozzon. (2) Élelmiszert előállító, értékesítő egységekben, valamint közintézményekben állatok tartása tilos. (3) Belterület közterületein állatot legeltetni tilos. (4) Állattartó az állatok tartásával a környék lakosságának nyugalmát sem szaggal, sem zajjal nem zavarhatja, a szomszédos ingatlanokban kárt nem okozhat.

4 4 Az állattartási építmények 5.. (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek vagy más építmények létesítéséhez az építésügyi hatóság engedélye szükséges. (2) Az állatokat eb és macska kivételével elkülönített, zárt helyiségben, kifutóban, vagy ketrecben kell tartani. (3) Az állattartásra szolgáló építményeknek meg kell felelnie: - a használat céljára, (állattartási) - építményekkel szemben támasztott, - közegészségügyi, - környezetvédelmi, - állatvédelmi előírások követelményeinek, - a kötelező védőtávolságok betartására. (4) Az állattartási építmények távolsága: - szomszédos ingatlanon álló lakóépülettől 10 m - ásott kúttól 5 m - fúrt kúttól 5 m - csatlakozó vízvezeték 1 m (5) Az állatok akadálytalanul használható legkisebb férőhely igénye: - nagyhaszonállat 1 db/20 m2 - kishaszonállat 1 db/5 m2 - kisállat 4-6 db/m2 - egyéb állatok az állatfajta helyigénye szerint. Környezetvédelmi szabályok 6.. (1) Az állattartó az állattartására szolgáló létesítményeket könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd aljzattal kell köteles ellátni. Szükség szerint, de legalább naponta ki kell takarítani, azok fertőtlenítéséről, valamint a rágcsálók és legyek folyamatos irtásáról gondoskodni kell.

5 5 (2) Trágyát vízzáróan falazott, hézagmentesen fedett gyűjtőben kell tárolni. A trágyát szükség szerint ki kell üríteni. A trágyatároló létesítmény védőtávolsága lakóépülettől 10 m, ásott-, fúrt kúttól, ívó-vízvezetéktől 5 m lehet, úgy hogy az ürítés céljából gépjárművel megközelíthető legyen. (3) Trágyalé és mosóvíz gyűjtésére vízszivárgás-mentesen falazott hézagmentes fedett tárolót kell létesíteni. A trágyalégyűjtőt és az állatok tartózkodási helyét zárt, átfolyó rendszerű emésztővel kell összekötni. A trágyalégyűjtőt szükség szerint üríteni kell. (4) A gazdasági udvart a lakóháztól, annak kertjétől el kell választani. (lehetőleg kerítéssel) Állattartás korlátozása 7.. (1) Tilos a község területén elhelyezkedő egészségügyi-, oktatási-, nevelési-, művelődési-, sportintézmény-, további önkormányzati intézmények-, élelmiszert előállító-, árusító üzlet-, üzemi étkezde-, vendéglátó-ipari egység-, sporttelep-, játszótér telekhatáraitól számított 100 m-en belül nagy és kishaszonállatot tartani. (2) Élelmiszert előállító, értékesítő egységekben, valamint közintézményekben állatok tartása tilos. (3) Prémes és egzotikus állat a tartási körülmények és annak feltételei fennállása esetén csak külön engedély alapján tartható bel- és külterületen. Állattartó köteles a tartást bejelenteni és engedélyeztetni. A tartás önkormányzati hatósági ügy keretében engedélyezhető, tekintettel az állat fajta jellegére vonatkozó jogszabályi előírásokra. Az engedélyezés során a szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát is be kell kérni. (4) A község belterületén nagy haszonállatot kereskedelmi céllal tartani és szaporítani tilos. (5) 720 m2-től kisebb telekterületen nagy haszonállat nem tartható. (6) Többlakásos épület, közös használatú udvarán az állatok tartásához valamennyi tulajdonos, illetve lakhatásra jogosultak írásbeli hozzájárulása szükséges.

6 6 Állategészségügyi előírások 8.. (1) Állattartó köteles az állatbetegségek megelőzésére az állatok oltására, gyógyítására. (2) Állatai megbetegedését, annak gyanúját, emiatt történő kényszervágását, vagy ilyen körülmények között történő elhullását azonnal köteles a hatósági állatorvosnak, vagy jegyzőnek bejelenteni, és a bejelentés alapján hozott intézkedést megtenni. (3) Az állat tulajdonosa az állati hullát, annak elszállításáig köteles zárt helyen, illetve zárt göngyölegben tartani. Az állati hulla megsemmisítése csak az állategészségügyi szabályok betartásával történhet. Kedvtelésből tartott állatok tartása 9.. (1) Kedvtelésből tartott állatok száma nem esik korlátozás alá (kivéve az ebek), de gazdáik kötelesek megfelelő, sajátos életfeltéteket, (elhelyezés, táplálás, gondozás) biztosítani az állatok részére. (2) Az ebek tartására a 7/2004.(V.14.) önkormányzati rendelet rendelkezései irányadóak. (3) Eb- és macskatartás, amennyiben szaporításuk értékesítési célból történik, tenyészetnek minősül. Nem minősül tenyészetnek az egy anyaállat évi egyszeri szaporulata, mely az elválasztást követően eb- és macskatartás esetében legfeljebb 60 nap. (4) Eb- és macskatenyészet létesítését állattartó köteles bejelenteni és engedélyeztetni. A tartás önkormányzati hatósági ügy keretében engedélyezhető, amennyiben az ÁNTSZ, állategészségügyi szakhatóság, MEOE, FAMKAT, belterületen történő tenyészetnél tenyésztő ingatlanával határos ingatlanok használóinak/tulajdonosainak előzetes beleegyezését is be kell kérni. Külterületi tenyészetre ez nem vonatkozik.

7 7 (5) Ha a kedvtelésből tartott állatot állattartó nem kívánja vagy nem képes tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. (6) A közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartása a kedvtelésből tartott állatok tartásánál is kötelező. Veszélyes állatok tartása 10.. (1) Veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól a 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben foglaltak az irányadók. (2) Veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól a 35/1997. (II.26.) Kormány rendeletben foglaltak az irányadók. Egyéb rendelkezések 11.. (1) Az állatok védelméről és kíméletéről az évi XXVIII. törvényben foglaltak az irányadók. (2) A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására a 348/2006. (XII.23.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. (3) Az állattenyésztésről az évi CXIV. törvény rendelkezései az irányadók. (4) Állattartást a már meglévő - de a jelenleg hatályos építési követelményekben előírt védőtávolságoknak nem megfelelő - állattartásra szolgáló épületekben e rendelet kihirdetésének napjától számított 180 napon belül meg kell szüntetni.

8 8 Hatósági rendelkezések 12.. (1) Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben szabályozott helyi közügyekből adódóan az önkormányzati hatósági ügyek gyakorlását a polgármesterre ruházza át, az államigazgatási hatósági jogkört a jegyző gyakorolja a központi jogszabály szerint. (2) Az átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (3) Az eljárást a közigazgatási eljárás szabályai szerint kell lefolytatni (1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény rendelkezéseinek megsértése esetén az állattartást az önkormányzat jegyzője megtilthatja a 245/1998. (XII.31.) Kormány rendelet 7..(1) bekezdése alapján. (2) Ha az állattartás a környék lakóinak nyugalmát zavarja a jegyző jogosult a Ptk. birtokvédelemre vonatkozó szabályai szerint eljárni. (3) Az állattartásról szóló rendeletben foglaltak megsértése, a rendelet szabálysértési tényállásának megvalósítása esetén /3.. (1)-(5) bek.; 4.. (1)-(4) bek.; 5.. (1)-(5) bek.; 6..(1)-(4) bek.; 7.. (1)-(6) bek.; 8.. (1)- ((3) bek.; 9.. (1) bek., (3)-(6) bek.)/ amennyiben a cselekmény vagy mulasztás magasabb színtű jogszabályban foglaltakba nem ütközik szabálysértési eljárás lefolytatására, valamint szabálysértési bírság kiszabására van lehetőség, melyben a jegyző jogosult eljárni. (4) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, szabálysértést esetén legfeljebb Ft pénzbírsággal, vagy helyszíni bírsággal sújtható az, aki e rendelet vonatkozó szakaszait megszegi. (5) Amennyiben a cselekmény a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvénybe ütközik, szabálysértési eljárás lefolytatására, valamint

9 9 szabálysértési bírság kiszabására van lehetőség, melyben a jegyző jogosult eljárni. Zárórendelkezés 14.. (1) Ez a rendelet február 1 napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg az állatok tartásáról szóló 15/2003.(VI.30.) számú rendelettel módosított 12/2003.(VI.2.) számú rendelet hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ 22.. (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik. Hegedűsné Kripák Ildikó Dr.Feketéné dr.gulyás Tünde polgármester jegyző Záradék: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az állatok tartásáról szóló 1/2008.(I.20.) rendeletét, mely a mai napon kihirdetésre került. Csörög, január 20. Dr.Feketéné dr.gulyás Tünde jegyző

10 10

Irányt mutat a településszerkezeti terv

Irányt mutat a településszerkezeti terv VI. évfolyam 2. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. február Irányt mutat a településszerkezeti terv Elkészült Csörög Község Településszerkezeti Terve végleges változata, amelyet február 5-én,

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő testülete 1/2013. (II. 1.), 10/2012.(VI. 01.) rendeletével módosított 8/2007.(IV.13.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Tiszakürt

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása),

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása), Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (V.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2007.(VI.07.)./ R E N D E L E T E az állattartás helyi szabályozásáról

TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2007.(VI.07.)./ R E N D E L E T E az állattartás helyi szabályozásáról TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2007.(VI.07.)./ R E N D E L E T E az állattartás helyi szabályozásáról TARNAMÉRA községi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben