Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /"

Átírás

1 Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: október 1.-től (Algyő Nagyközség Önkormányzat 32/2012. (X.5.) Ör. 4..)

2 Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1. (1) Algyő község területén állatot tartani csak a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával az építési előírásoknak megfelelő épületben a rendeletben meghatározott módon lehet. (2) A szakhatósági előírások, ill. az állattartás előfeltételeinek hiányában e rendelet előírásainak érdekében az eljáró hatóság a jogszabályoknak megfelelő végrehajtási intézkedést tehet. (3) 1 Állattartási ügyben első fokon Algyő Község polgármestere (továbbiakban: polgármester) másodfokon a Képviselő-testület jár el. (4) E rendelet alkalmazása szempontjából: a) nagyállat: szarvasmarha, ló, szamár őszvér, b) kisállat: sertés, juh, kecske, c) egyéb kisállat: baromfi, galamb, nyúl, d) prémes állat: nutria, pézsma, nyérc, róka, (az a)-d) pont alattiak a továbbiakban együtt: haszonállat) e) egyéb (kedvtelésből tartott) állat: mindaz, ami nem minősül haszonállatnak (5) A családi szükséglet mértékét meghaladó állattartás üzemszerűnek minősül. (6) A családi szükséglet mértéke: - nagyállat esetén 4 db legalább m 2 teleknagyság esetén 8 db - kisállat esetén 10 db legalább m 2 teleknagyság esetén 25 db - egyéb kisállat esetén 120 db legalább m 2 teleknagyság esetén 150 db (7) Az állatszaporulat valamennyi fajta esetében, 3 hónapos korit a tartható állatok számát nem érinti. (8) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai sérelmet ne szenvedjenek. (9) Haszonállat tartásához az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, haszonélvezőjének) hozzájárulása szükséges. (10) E rendelet nem vonatkozik az egészségügyi intézmény, cirkusz, sport és kulturális tevékenység, gyepmesteri telep, állatkereskedő, valamint fegyveres erők, rendészeti szervek állattartására. Állattartási övezetek 2. 1 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/1999. (I.15.) Ör. 1.., hatályos január 15.-től

3 (1) 2 Az állattartási övezetek határai a Szabályozási Terv szerint meghatározott építési övezetek határaihoz igazodnak, kivéve a (8) bekezdés szerinti területek. (2) 3 A 3-as állattartási /falusi/ övezetben az 1. (4) bekezdés b) c) d) e) pontjában meghatározott állat tartható, az a) pontban meghatározott haszonállat legalább 1000 m2 teleknagyság esetén legfeljebb a családi szükséglet mértékének megfelelően tartható. (3) 4 Az 1-2-es állattartási /kisvárosi és kertvárosi/ övezetben az 1. (4) bekezdés a) b) c) d) pontjában meghatározott haszonállat kivételével tartható egyéb /kedvtelésből tartott/ állat. (4) 5 A lakóépülettel beépítésre szánt külterületi földrészleteken korlátozás nélkül tartható. (5) 6 A prémes állatok tartásához, továbbá valamennyi állatfajta tenyésztéséhez, ill. üzemszerű tartásához a polgármester az érintett szakhatóságok hozzájárulásán alapuló engedélye szükséges. (6) Az állattartás a körülmények mérlegelésével az állattartás tárgyi feltételeire figyelemmel ott is engedélyezhető, ahol e rendelet tiltja, vagy korlátozza. Az engedélyezés az érintett szakhatóságok és a 250 méteres körzetben lakók 2/3-ának hozzájárulásával határozott, időre történhet, melynek során meghatározható a tartható állatok számának felső határa, ill. a tartás egyéb feltétele. (7) Szakhatósági vélemény alapján az állattartás azon a területen is eltiltható ill. feltételekhez köthető, ahol e rendelet szerint engedély nem szükséges, ha az állattartó a tartás feltételeit maradéktalanul nem biztosítja. (8) 7 A Tüskevár u. (Kis-töltés) - Boróka u. - Téglás u. - Tisza töltés, és a Kastélykert u - Kuktor köz - Korsó u.- Téglás u. által határolt területen a 3-as állattartási /falusi/ övezetre vonatkozó előírás érvényes. Haszonállat tartása, elhelyezése 3. (1) Haszonállat csak a közegészségügyi, állategészségügyi, és építésügyi előírásoknak megfelelő körülmények között arra alkalmas épületbe (istálló, ól, ketrec) tartható. Nagyállatot csak akkor, ha egyedi jelöléssel és marhalevéllel rendelkezik. (2) Haszonállat tartására szolgáló épületben alkalmasságának, illetve építésének feltételeit az érvényben lévő előírások alapján az építési hatóság új épület létesítéséhez a szükséges engedélyezési eljárás keretében határozza meg. (3) Többlakásos lakóépületben és annak nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségeiben (pince, fáskamra, mosókonyha stb.) haszonállat nem tartható. 2 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 10/2003. (IV.30.) Ör. 1.., hatályos április 30.-tól 3 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 10/2003. (IV.30.) Ör. 1.., hatályos április 30.-tól 4 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 10/2003. (IV.30.) Ör. 1.., hatályos április 30.-tól 5 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/1999. (I.15.) Ör. 2.., hatályos január 15.-től 6 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/1999. (I.15.) Ör. 2.., hatályos január 15.-től 7 Beiktatta Algyő Nagyközség Önkormányzat 10/2003. (IV.30.) Ör. 2.., hatályos április 30.-tól

4 (4) Családi házban a lakóépület arra alkalmas, elkülönített nem lakás céljára szolgálóhelyiségben az 1. (4) bekezdése c.) pontjában meghatározott haszonállat tartható. (5) Haszonállat tartására szolgáló épület, s az ahhoz tartozó kifutó, ill. trágya és trágyalétároló a következő védőtávolságok szerint helyezhető el. Megnevezés Egyéb kisállat ólja, istállója ketrece, zárt kifutója, trágya és trágyatárolója Nagy és kisállat, prémes állat ólja, istállója, zárt kifutója, trágya és trágyatárolója Védőtávolság (m) lakó vagy üdülő épülettől Ásott kúttól Fúrt kúttól (6) A védőtávolságot a lakás és az állattartásra szolgáló épület egymáshoz legközelebb lévő nyílásai között légvonalban kell mérni. Ez a távolság 20 %-kal csökkenthető saját tulajdonú és használatú épületnél. (7) Az állatok elhelyezésére szolgáló melléképület padozatát könnyen tisztítható, résmentes, megfelelő lejtésű szilárd burkolattal kell ellátni. (8) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget naponta legalább egyszer ki kell takarítani, a rovaroktól mentesíteni, s a rágcsálókat rendszeresen irtani kell. (9) 8 Trágya és trágyalé tárolására a közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a telekhatártól legalább 2 méterre földbeásott, kibetonozott (fóliával, vagy földdel) résmentesen lefedett, körül árkolt, vagy földsánccal körbevett helyen történhet. (10) A trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi előírások betartását külterületen is biztosítani kell. (11) Tilos a község területén fekvő egészségügyi létesítmény (rendelő) művelődési, oktatási szociális intézmény, élelmiszeripari üzem, élelmiszer áruda, vendéglátó ipari egység területén és ezek 50 méteres védőkörzetében nagy és kisállatot, míg 20 méteres védőkörzetében egyéb kisállatot és prémes állatot tartani. (12) Tilos haszonállatot a közterületen tartani, legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni. A haszonállat által közterületen okozott szennyeződést a tulajdonos azonnal köteles eltávolítani. (13) Galambot csak ott lehet tartani, ahol galambdúc, vagy ketrec megfelelően elhelyezhető. Lakóház (kivéve családi ház) padlásán, vagy erkélyen galamb tartása tilos. (14) 9 Galamb a 2-es számú övezetben nem, az 1-es számú övezetben lakásonként legfeljebb 50 pár, míg a mezőgazdasági ingatlanokon korlátozás nélkül tartható. (15) 10 A galambok kiengedését a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében előzetes közhírré tétellel a polgármester határozott időre eltilthatja. 8 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 22/2009. (XII.01.) Ör. 3.., hatályos március 1.-től 9 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/1999. (I.15.) Ör. 3.., hatályos január 15.-től 10 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/1999. (I.15.) Ör. 4.., hatályos január 15.-től

5 Az egyéb állattartás feltételei 4. (1) Többlakásos épületben lakásonként legfeljebb két macska tartható. A közös használatú helyiségekben (lépcsőház, folyosó stb.) tilos macskát és egyéb állatot tartani. Macska tenyésztéséhez a Magyar Macskatenyésztők Országos Egyesületének helyi szervezete illetőleg a Csongrád megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás engedélye szükséges. (2) Énekes és díszmadár, akvarisztikai állat a lakásban engedély nélkül tartható. (3) 11 Méhcsalád tartásához többlakásos épület esetén valamennyi érintett lakás tulajdonosának (használójának) előzetes hozzájárulása szükséges. A méhcsaládok számát és tartási helyét a polgármesternek be kell jelenteni. (4) 12 Méhcsalád csak az 1-es számú állattartási övezetben ill. mezőgazdasági területen a méhek tartására vonatkozó jogszabályi feltételekkel tartható. (5) 13 Az olyan általában vadonélő állat tartásához, mely harapásával természeténél, vagy szervezetében termelt méreg hatásánál fogva marásával, csípésével, vagy szorításával az ember életét, testi épségét veszélyezteti a polgármester engedélye szükséges. Ebtartási szabályok 5. (1) A tulajdonos úgy köteles ebet tartani, hogy az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a szomszédos lakók nyugalmát ne zavarja, s anyagi kárt ne okozzon. (2) Többlakásos lakóépületben lakásonként legfeljebb egy eb tartható. (3) Négy és több lakás feletti lakóépületben az eb tartásához az érintett lakók 2/3-ának hozzájárulása is szükséges. (4) Albérlet, bérlőtársi jogviszony esetén az eb tartáshoz szükséges a főbérlő, ill. a bérlőtárs hozzájárulása is. (5) A (2)-(4) bekezdés hatálya a vakvezető eb tartására nem vonatkozik. (6) A tulajdonos nyilvántartásba vétel céljából a Polgármesteri Hivatalba köteles bejelenteni ha az eb a. három hónapos kort elérte, b. elhullott, vagy elveszett, c. tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, d. új tulajdonoshoz került. 11 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/1999. (I.15.) Ör. 5.., hatályos január 15.-től 12 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/1999. (I.15.) Ör. 6.., hatályos január 15.-től 13 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/1999. (I.15.) Ör. 7.., hatályos január 15.-től

6 (7) A tulajdonos köteles a hivatalosan közzétett (veszettség elleni) oltásra az ebet felvezetni. Az oltás megtörténtéről adott orvosi igazolást a tulajdonos köteles megőrizni. (8) Az állatorvos indokolt esetben a parazitás, vagy egyéb betegségben szenvedő, vagy sérült eb vizsgálatát, gyógykezelését, valamint gyógyíthatatlanság, ill. védőoltás alól elvont eb esetén az eb életének kioltását kezdeményezheti. A felmerülő költségek ilyen esetben az állattartót terhelik. (9) Közterületen, ill. a lakóház közös használatú helyiségeiben s annak udvarán az ebet biztonságos vezetésre alkalmas pórázon kell vezetni. A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott harapó, vagy támadó természetű ebeket ilyen esetben szájkosárral is kötelező ellátni. Különösen veszélyes ebet közterületre kiengedni, tömegközlekedési járművön szállítani tilos. (10) 14 éven aluli gyermek olyan ebet nem vezethet, amelynél szájkosár alkalmazása kötelező. (11) A tulajdonos, ill. az eb vezetésével megbízott személy köteles az eb által közterületen, ill. a lakóház közös használatú helyiségben (udvarán) okozott szennyeződést azonnal eltávolítani. (12) Az eb tenyésztéséhez a magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének helyi szervezete, ill. az Állategészségügyi Szolgálat engedélye is szükséges. (13) Algyő község belterületén a különösen veszélyes támadó természetű ebek (pitt bull, tósa, bandog) nem tarthatók. 6. (1) Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve ott tartani: a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve ha ott az elhelyezés megfelelő feltételei biztosíthatók, b) Üzletbe, vagy élelmiszer feldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba, c) Oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére, d) Ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, e) Játszótérre (A felsoroltak alól kivételt képeznek az őrző, vakvezető, ill. munkakutya a feladatot ellátó ebek) (2) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. (3) Közforgalmi közlekedési vállalt járművén a közlekedési vállalat érvényben lévő előírásai szerint (jegyváltással) pórázon tartva, ill. a 2. számú mellékletben felsorolt fajtáknál szájkosárral ellátva-lehet ebet szállítani. (4) Ebet szabadon futtatni a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott területen lehet. (5) A harapós, vagy támadó természetű ebet a kiszabadulását megakadályozó módon kell tartani, és a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni.

7 (6) Amennyiben oktatási, kulturális, egészségügyi, ill. szociális intézmény közelében tartott eb a csendet tartósan háborítja, s ezzel az érintett intézmény működését zavarja, az eb eltávolítását kell elrendelni az ingatlanról. (7) Szakhatósági vélemények alapján ha annak indoka fennáll az ebtartás korlátozható, ill. megtiltható. (8) A község területén talált gazdátlan, kóbor ill. közterületen szabadon engedett ebek (vakvezető kivételével) befogása és elszállítása a gyepmesteri telep feladata. (9) A befogadott ebet tulajdonosa a tartási költségek megtérítése mellett 14 napon belül kiválthatja. (10) A befogott és 14 nap után ki nem váltott ebekkel a gyepmesteri telep szabadon rendelkezik. (11) A befogadott eb ismerté váló tulajdonosa ellen az eb elhagyásának szándéka miatt szabálysértési eljárás kezdeményezhető. Állatvédelmi, közegészségügyi szabályok 7. (1) Valamennyi állattartó köteles megfelelő életfeltételeket (elhelyezés, táplálás, gondozás) biztosítani a tartott állat részére. (2) Tilos az állatok kínzása, bármilyen módon történő bántalmazása, elhagyása, kitétele. (3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles felajánlani az ebet az Állatvédő Egyesület, illetve a Gyepmesteri Telep részére. A Gyepmesteri Telep a felajánlott ebet köteles átvenni. (4) Valamennyi állattartó az állategészségügyi és közegészségügyi szabályoknak megfelelően köteles az állatok tartásáról gondoskodni. Fertőző betegség külső vagy belső élősködők (bélférgesség) észlelése esetén gyógykezelés céljából köteles az állatorvosnak bejelentést tenni. (5) Embert megmart, megharapott eb (macska) tulajdonosa valamint a megsérült ember haladéktalanul köteles bejelentést tenni a körzeti állatorvosnak, ill. Tisztiorvosi Szolgálatnak. Az eb megfigyelésével, kivizsgálásával kapcsolatban felmerült költségek a tulajdonost terhelik. Végrehajtási, szabálysértési eljárás 8. (1) 14 A végrehajtás elrendelése érdekében a polgármester intézkedik a módosított évi IV. tv. VIII. fejezetében foglaltak alapján. 14 Módosította Algyő Nagyközség Önkormányzat 5/1999. (I.15.) Ör. 8.., hatályos január 15.-től

8 (2) Állattartás jogerős határozattal történő eltiltása esetén végrehajtás után az állat elszállítható, illetve szükség esetén kényszerértékesítése is elrendelhető. A felmerült költségek az állattartót terhelik. (3) 15 (4) 16 (5) 17 Vegyes rendelkezések 9. (1) E rendelet alkalmazása során történő eljárásra az államigazgatási, illetve a szabálysértési eljárás általános szabályai az irányadók. (2) Az egészségügyi és állategészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi hatóságok külön jogszabályban biztosított jogkörét, ill. az állattartásra vonatkozó jogszabályok előírásait jelen rendelet nem korlátozza. (3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Piri József polgármester Kiss Andrásné jegyző Megalkotta: Algyő Nagyközség képviselő-testülete május 16. napján megtartott ülésén. Kihirdetve: Algyő Nagyközség hirdetőtábláján május. 21. napján. 15 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 7/2012. (IV.3.) Ör. 1.., hatályos április 15.-től 16 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 7/2012. (IV.3.) Ör. 1.., hatályos április 15.-től 17 Hatályon kívül helyezte Algyő Nagyközség Önkormányzat 7/2012. (IV.3.) Ör. 1.., hatályos április 15.-től

9 12/1998. (V.21.) Ör. 1. számú melléklet Állatok tartásáról szóló meghatározott állattartási övezetek - A 2. (2) bekezdésében meghatározott 1-es állattartási övezet a Szabályozási Tervben 1-es számmal jelölt (polgári-falusi) területek. - A 2. (3) bekezdésében meghatározott 2-es állattartási övezet a Szabályozási Tervben 2-es számmal jelölt (kisvárosi) területek. - A 2. (4) bekezdésében meghatározott 3-as állattartási övezet a Szabályozási Tervben 3-es számmal jelölt (egyéb) területek.

10 12/1998. (V.21.) Ör. 2. számú melléklet Szájkosárra kötelezett ebfajták, ebek futtatására kijelölt helyek A Rendelet 6. (3) bekezdésében előírtak szerint az alábbi ebfajtáknál a szájkosár használata kötelező: terrierek mastino napoletáno fox, kerry blue német juhász jagd, ír, welsh óriás schnautzer staffordshire kuvasz komondor nagy testű pásztor és juhász kutyák dog sarplanince pásztor kutya dobermann kaukázusi juhász, briard rottweiler bouvier, belga juhász és a felsorolt kutyák keverékei. A Rendelet 6. (4) bekezdésében előírtak szerint az ebek futtatására kijelölt helyek: 1.) Beépített területeken kívüli területek 2.) Tisza töltés mindkét oldala és a hullámtér

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S T Á J É K O Z T A T Á S Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendes ülésén tárgyalja az alábbi formában előterjesztett és az állatok tartásáról szóló 14/2013 (XI. 28.) számú

Részletesebben

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete. az állatok tartásáról

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete. az állatok tartásáról Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete az állatok tartásáról 2 Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

Állattartó rendelet módosítása

Állattartó rendelet módosítása Állattartó rendelet módosítása A módosítás a rendelet 15. -át, illetve az 1. számú melléklet nagytestű haszonállatokra vonatkozó szabályait érinti. A rendelet 15. -a az ebek elektronikai jellel (mikrochip)

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos község Önkormányzata Képviselô-testülete (a

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2012. november 27.) Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő testülete 1/2013. (II. 1.), 10/2012.(VI. 01.) rendeletével módosított 8/2007.(IV.13.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Tiszakürt

Részletesebben