VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. A 8/2006. (III.1) Ör-el módosított 52/2005.(XI.28.) Ör. Az ebtartás szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. A 8/2006. (III.1) Ör-el módosított 52/2005.(XI.28.) Ör. Az ebtartás szabályairól"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK A 8/2006. (III.1) Ör-el módosított 52/2005.(XI.28.) Ör. Az ebtartás szabályairól Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az állategészségügyről szóló évi XCI. törvény és annak végrehajtási rendeletei, és az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei figyelembe vételével az ebtartás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezés 1.. A rendelet célja, hogy Veszprém Megyei Jogú Városban megállapítsa az ebtartásal kapcsolatos legfontosabb szabályokat, közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi és környezethigiénés követelményeket. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. 2.. (2) E rendelet szabályai nem vonatkoznak a cirkuszra, állatkiállításra, állatkereskedésre, fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására, tudományos kutatóintézetekre, a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kht. tevékenységére, valamint a gyepmesteri telepre. (3) Az ebtartással kapcsolatos igazgatási teendőket a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el.

2 2 II. FEJEZET Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás 3.. (1) Az eb tartója 2 héten belül köteles az eb tartási helye szerinti illetékes jegyzőnek bejelenteni, ha az eb a) a három hónapos kort elérte, b) elhullott, vagy elveszett, c) tartás helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy d) új tulajdonoshoz került (2) Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles: a) Minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltani az alábbiak szerint: 1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 2. az első oltást követően 6 hónapon belül, 3. ezt követően évenként (41/1997.(V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról (1) a), b), c), d) valamint a (4) a) pontja) III. FEJEZET Ebtartási szabályok 4.. (1) Az olyan lakóépületben, ahol kettő, vagy ennél több lakás van, illetve azokban a lakásokban, ahol a közös udvarhoz legkevesebb két lakás tartozik az eb korától, fajtától függetlenül lakásonként egy eb tartható, kivéve a megfialt anyakutyák kölykeit, 3 hónapos korig. (2) Azon társasházak, melyek alapító okirattal, valamint működési szabályzattal rendelkeznek, e rendelet 4.. (1), (4), (8) bekezdései nem alkalmazhatóak. (3) Veszprém Város közigazgatási területén családi házas területen ingatlanonként két eb tartható. (4) Többlakásos lakóházak közös udvarán, közös használatú területein ebet tartani, illetőleg ott szabadon engedni valamennyi tulajdonos, illetve bérlő hozzájárulásával lehet. Ennek

3 3 hiányában el kell rendelni az ebnek a közös udvarról, közös használatú területről való eltávolítását, illetve meg kell tiltani az eb szabadon engedését a közös használatú területeken. (5) Erkélyen, loggián, függőfolyosón eb nem tartható még abban az esetben sem, ha az kizárólagosan az állattartójának tulajdonában, használatában van. (6) Az ebeket tulajdonosai úgy köteles tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. (7) Ha a kutya harapós, vagy támadó természetű, a telep, ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni. (8) Többlakásos lakóházak udvarán, valamint közös használatú helyiségeiben, területein az ebet szokásos méretű pórázon kell vezetni. Harapós, vagy támadó természetű ebet a marás lehetőségét kizáró, zárt szájkosárral kell ellátni. Veszélyes és veszélyesnek minősített eb legfeljebb 2m hosszúságú pórázon és megbízhatóan záró, jól rögzített fém szájkosárral, vagy megfelelő méretű szájfékkel ellátva vihető közterületre, vagy közösen használt helyre, területre. Ebet csak olyan személy vezethet (ideértve sétáltatást, futtatást is) aki képes az eb fizikai fékentartására. 5.. (1) Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy az eb a házban, vagy annak szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen, ne zavarja a közös használatban lévő területek, helyiségek megközelítését, használatát, ne akadályozza a lakások elérhetőségét. (2) Ha az ebtulajdonos az (1) bekezdésben előírt tartási feltételeket nem biztosítja el kell rendelni az eb eltávolítását, vagy más módon kell intézkedni a panasz okainak megszüntetéséről. Az eb eltávolítására a lakó, a lakóközösség által megbízott közös képviselő és az ingatlankezelő szerv tehet javaslatot. (3) Tilos ebet beengedni illetőleg bevinni, kivéve a speciálisan képzett, tudatformálás, állattartás és környezetvédelem-, állatvédelmi oktatására, valamint gyógyítási programok keretében dolgozó ebeket, az intézmény vezetőjének tudtával, hozzájárulásával. a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, b) vásárcsarnok, piac területére, élelmiszer feldolgozó üzembe, élelmiszer árusító helyre, élelmiszerraktárba c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, sportpályákra, d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe, e) diák és munkásszállókra, (4) Tilos ebet beengedni, illetve bevinni játszótérként használt közterületre, illetve annak 20m-es körzetébe. (5) Tilos ebet liftben szállítani más személlyel együtt, annak hozzájárulása nélkül.

4 4 (6) A táblákkal jelzett sétányok, parkok területére az ebek bevitele tilos. (7) Az ebek futtatására, edzésére, eb-illemhelyek céljára kijelölt területeket a rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. 6.. (1) Ha a közvetlenül érintett szomszédok többsége az eb tartást az eb veszélyt okozó természete, vagy indokolatlan ugatása, vonyítása, vagy kellemetlen szaga, vagy egészségi állapotával összefüggő undort keltő megjelenés, vagy a környezet szennyezése miatt tartósan zavarónak tartja, a kérdéses eb tartását meg kell tiltani. (2) A rendelet ban meghatározott ebtartási szabályok ismételt és súlyos megsértése esetén az ebtartást akár véglegesen is meg kell tiltani, és az ebtulajdonost kötelezni kell az eb eltávolítására. (3) Ha az eb eltávolítását az ebtulajdonos mulasztása miatt rendelték el, a felmerülő költséget az eb tulajdonosát terheli. Állatvédelem 7.. (1) Az ebtulajdonos köteles ebét a jó gazda gondosságával tartani, gondozni, megbetegedése esetén az állatorvosnak bejelenteni és gyógyításáról gondoskodni. (2) Ebet kínozni, éheztetni, elköltözés esetén magára hagyni, elhagyni tilos. (3) Veszprém Város közigazgatási területén ebtenyészet létesítéséhez a polgármester engedélye szükséges. Az engedélyezés iránti kérelemhez mellékelni kell az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás szakhatósági hozzájárulását, valamint az állattartó szomszédainak, több személy tulajdonában lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát. Ebtenyésztésnek minősül az e rendelettől eltérő darabszámú, valamint 3 hónapnál tovább tartott fajtatiszta ebek tartása, betartva az idevonatkozó szabályokat. (4) E rendelet hatálybalépésekor fenntartott ebtenyészethez a tenyésztőnek a (3) bekezdésben foglaltak szerint a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell az engedélyt megkérnie. (5) Ebtenyészetet az Ln nagyvárosias lakóterületen (Ln-01-Ln-09), Lk kisvárosias lakóterületen (Lk-01-Lk-53) engedélyezni nem lehet. Gazdátlan kóbor ebek 8.. (1) A gyepmester a gazdátlan kóbor ebeket köteles befogni és a gyepmesteri telepre szállítani. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 5.. (7) bekezdése alapján kijelölt területen szabadon engedett ebek, valamint a megkülönböztető jelzéssel ellátott vakvezető-, jelző, és őrzőebek kivételével a közterületen szabadon engedett ebekre is.

5 5 (2) A befogott ebet a tartási és szállítási költségek (3. sz. melléklet) megtérítése mellett az igazolt tulajdonos 14 napon belül kiválthatja. (3) Ha az eb tulajdonosa ismerté válik, a gyepmester köteles ellene szabálysértési eljárást kezdeményezni. (4) A gyepmester a befogott ebeket 14 napig őrzi, ezen időn túl a gyepmester az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28) FM rendelet szabályainak megfelelően jár el. Elő kell segíteni az állatvédő szervezeteknek az eb új tulajdonoshoz való elhelyezésére irányuló kezdeményezéseit. (5) Az elkóborolt ebek befogására, illetve visszaszerzésére irányuló igényt a Közterület Felügyeletnél lehet bejelenteni. (6) A gyepmester végzi továbbá (2. sz. mellékletben megállapított) térítési díjak ellenében az elhullott eb elszállítását. Közegészségügyi és állategészségügyi előírások 9.. (1) A város területén csak veszettség elleni védőoltásban, valamint féregtelenítésben részesült ebet szabad tartani. (2) A veszettség elleni oltások rendjét az Állategészségügyi Szabályzat tartalmazza. Az összevezetéses szervezett oltás területenkénti időpontját és helyét a kerületei főállatorvos javaslata alapján a Jegyző határozza meg. (3) A tulajdonos köteles az eboltási igazolványt valamint a bilétát a következő védőoltásig megőrizni, elvesztése esetén annak pótlásáról gondoskodni. Ebet közterületre csak az évi kötelező védőoltáskór kapott bilétával a nyakörvén, és oltási bizonyítvánnyal szabad kivinni. (4) Azt az ebet, melyet a tulajdonosa az évi kötelező oltás során felszólítás ellenére sem oltatott be, el kell kobozni, és a tulajdonos ellen szabálysértést kell kezdeményezni (1) Az ebet, amely embert mart meg a tulajdonos köteles 14 napig zártan tartani, valamint hatósági megfigyelését biztosítani. (2) Ha az eb megfigyelése a tulajdonos által megjelölt helyen köz- és állategészségügyi érdek sérelme nélkül nem vihető keresztül, akkor az ebet a tulajdonos költségére gyepmesteri telepen kell megfigyelés alá helyezni. (3) A Polgármester a gyepmesteri telepen megfigyelés alá vont eb tulajdonosát értesíti a megfigyelés eredményéről, és a felmerült költségek megfizetéséről.

6 6 (4) Amennyiben az eb tulajdonosa, vagy megbízottja az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül az eb elszállításáról nem gondoskodik, a gyepmester az állatról szabadon rendelkezik a 8.. (4) bekezdése értelmében (1) Minden kezelőorvos köteles ebtől származó sebesülés észlelése esetén az eset helye szerinti illetékes hatósági állatorvost és Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Veszprém Városi Intézetét írásban értesíteni. IV. FEJEZET Vegyes rendelkezések 12.. (1) Szabálysértést követ el és amennyiben a cselekmény, vagy mulasztás súlyosabbnak nem minősül ,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: a) előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, b) e rendeletben meghatározott darabszámot meghaladó ebet tart, c) a megállapodás alapján tartható ebet a megállapodástól eltérően tart, d) ebét nem az előírt tartási és higiéniai követelmények szerint tartja, e) ebet bekerítetlen belterületi ingatlanon szabadon tart, f) harapós, vagy támadó természetű ebet közterületen felügyelet nélkül vezet, g) ebet közterületen úgy vezet, hogy az másokat veszélyeztet, embernek állatnak kárt okoz, h) ebet erkélyen loggián, közös használatú helyiségben tart, i) ebét úgy tartja, hogy mások nyugalmát zavarja, testi épséget és egészséget veszélyeztet, anyagi kárt okoz, j) engedély nélkül az ebet a rendelet 5.. (3) bekezdésben felsorolt területre, helyiségekbe, épületbe, intézménybe beenged, illetőleg bevisz, k) ebet játszótérként használt közterületre beenged, illetve bevisz. l) kutyájáról nem megfelelő módon gondoskodik: éhezteti, tartósan magára hagyja, m) az eb szaporulatát 3 hónapos kor után nem távolítja el, n) ebtenyészetet engedély nélkül létesít, o) ebet közterületre biléta és oltási igazolvány nélkül kivisz.

7 7 (2) Szabálysértésnek minősül a kóbor, gazdátlan eb, macska, gyepmester általi befogásának, elszállításának akadályozása is. (3) Szabálysértési eljárás lefolytatására az önkormányzat jegyzője jogosult. (4) A szabálysértés tettenért elkövetőjét ,- Ft-ig helyszíni bírsággal sújthatja a Polgármesteri Hivatal arra felhatalmazott dolgozója, a közterületfelügyelő és a rendőr (1) Veszpré Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi XCI. tv a (2) bekezdésében, valamint a R 7.., 10.. (3) bekezdéseiben meghatározott önkormányzati hatósági feladataival kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza. (2) E rendelet szabályait az újonnan indult ügyekben kell alkalmazni. (3) A kihirdetéssel egyidőben hatályát veszti az ebtartásról szóló 19/1992.(VI.26.) Kr. rendelet, és azt módosító 19/1997.(IV.25.) Kr., 8/2000.(IV.1.) Kr., 13/2001.(V.2.) Kr., és a 26/2003.(VII.1.) Kr. rendelet. Veszprém, november 24. Dióssy László sk. polgármester Dr. Büki Szilvia sk. címzetes főjegyző A rendelet kihirdetésének napja: november 28.

8 8 1. számú melléklet Az ebek futtatása, edzése, eb illemhelyek céljára kijelölt területek meghatározása Belváros: Kopácsi út belváros felöli oldalán a volt uszoda előtti terület. Fenyves utcában a hegy oldalán lévő füves terület. Cserepes és a Mester utca, Ibolya utca által behatárolt terület. Jutasi út környéke: Jutasi út melleti terület, valamint a Gál köztől északi irányba terjedő füves terület a tenisz sportpályáig, a Jutasi úttól számított 70 m szélességű sáv kivételével, azaz a Barátság Emlékpark és alatta a Fenyves erdő a Fenyves utcáig Cholnoky lakótelep: Hérics utca alatt és a körgyűrű között, továbbá a Sáfrány utca és a körgyűrű között elterülő fásított terület. Látóhegyi víztároló alatti füves terület. Az Ady Endre utcáról nyílóan a Vilonyai úti lakótelep és a külső körgyűrű közötti terület. Endrődi lakótelep, Jeruzsálemhegy: Az Állatkert kerítése és az épületek közötti füves terület. A Dózsa György. utca és a Harmat utca, Kittenberger Kálmán utca által határolt hegyoldalak és völgy. Dózsváros: Tumler Henrik utca és a Veszprémvölgyi utca között elterülő dombok. VOLÁN-telep alatt a Veszprémvölgyi utca közötti domboldal eb illemhely is. Úrkút utca és a Séd-patak által határolt terület.

9 9 2. számú melléklet 1 Ebtartással kapcsolatos díjak I. Befogott eb, valamint elhullott eb szállítási díja: 1.650,- Ft + ÁFA 20 % II. Befogott eb tartási díja: 350,- Ft/nap + 20 % III. Szállíthatóság érdekében végzett (kábítás): 670,- Ft + ÁFA 15 % IV. Végleges altatás: 770,- Ft + ÁFA 15 % 1 A rendelet 2.sz. mellékletének szövegét a 8/2006. (III.1.) Ör. módosította március 1. napjával

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelettel.) A 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelet szövege vastagított

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról

Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról A Magyarszék Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete Az állattartás rendjéről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 26/2008. (XI. 6.) számú BVKt. rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 26/2008. (XI. 6.) számú BVKt. rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2008. (XI. 6.) számú BVKt. rendelete az állattartásról szóló 11/2004. (IV. 29.) számú BVKt. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/1997. (06.01.) sz. rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1996.(V. 24.) sz. rendelete az ebek tartásáról Szeghalom Város Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1981. évi III. tv., valamint a végrehajtására

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (V.5.) Kt. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (V.5.) Kt. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (V.5.) Kt. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /000.(II..) sz. rendelete az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról 1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról a 43/2005. (X.28.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

*** VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 19/1994/VI.13./

*** VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 19/1994/VI.13./ *** VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 19/1994/VI.13./ RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL /AZ IDŐKÖZI MÓDOSÍTÁSOKKAL egységes szerkezetben/ 1. Vác város területén a közegészségügyi- állategészségügyi-, építésügyi-, környezet-és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.) rendelettel módosított 28/2007. (VI.29.) rendelete az állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

~r~~-t~r~'' -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

~r~~-t~r~'' -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző :X. kt rü!et Kt'Sbányai ;~i;ilyi:;\'jő-tcstüil't ülése ~r~~-t~r~'' -- f (..,~ 0, r, ~~a,

Részletesebben