Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I."

Átírás

1 Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /000.(II..) sz. rendelete az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe véve, más jogszabályok által nem szabályozott életviszonyok rendezése céljából a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 6. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános és értelmező rendelkezések A rendelet hatálya. () E rendelet hatálya kiterjed a Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén minden olyan természetes, jogi és nem jogi személyekre, akik a (3) bekezdésben meghatározott állatokkal rendelkezni jogosultak, az állat tulajdonosai, illetve akik az állatot, állatokat felügyelik (továbbiakban: állattartó). () A rendelet hatálya nem terjed ki a Ferencváros közigazgatási területén működő: a.) cirkuszra, b.) állatkiállításra, c.) vágóhídra, d.) engedéllyel működő állatfelvásárló telephelyre, e.) állatkórházra, állatklinikára, állatorvosi rendelőre, állatorvosi laboratóriumra, f.) laboratóriumi kísérleti állattartásra, g.) fegyveres testületek ( fegyveres erők, rendvédelmi szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok és közfeladatokat ellátó őrszolgálatok segítésére ) állattartására, h.) Budapesti Közterület-fenntartó Rt. Ebrendészeti Telepre (továbbiakban: ebrendészeti telep). (3) E rendelet szabályai szerint, - az állatvédelmi és állattartási, a környezet- és természetvédelmi, a közegészségügyi, továbbá az építésügyi jogszabályok betartásával, valamint az állampolgárok nyugalmának zavarása nélkül -, az alábbi állatokat lehet tartani: a.) lakásban, kedvtelésből tartható állatot, b.) őrző-védő kutyát, c.) vakvezető kutyát. Értelmező rendelkezések. () A rendelet alkalmazása szempontjából gazdasági haszonállatok: a.) nagyállatfajok (nagyállatok) : ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés, bivaly, juh,

2 kecske, strucc, b.) kisállatfajok (kisállatok) : - baromfi: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka és húsgalamb, - házinyúl, - prémesállat: nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc és görény. () Lakásban, kedvtelésből tartható állatok: a.) eb, b.) macska, c.) díszmadarak, d.) díszhalak, e.) hüllők ( kivéve: a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/999.(VIII.3.) KöM- FVM-NKÖM-BM e.rendelet hatálya alá tartozó veszélyes hüllők), f.) kistestű rágcsálók ( aranyhörcsög, tengeri malac, egér stb.), g.) kisállatok közül a házinyúl és a görény. (3) Őrző-védő kutya: az az eb, amelyet magán vagy társas vállalkozásban folytatott őrző-védő szolgálat során alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény vezetője igazolja. (4) Vakvezető kutya: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek és a Vakok és Gyengénlátok Országos Szövetsége igazolvánnyal lát el. (5) Vadon élő állat: minden olyan állat, amelynek természetes életmódja az, hogy a természetben él és szaporodik. (6) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt és arra alkalmas, a lakásban, illetve egyéb a lakáshoz tartozó melléképületben legfeljebb 8 napig tartott 3 db kisállat. (7) Kutyasétáltatás: közterületen az állatnak pórázon - amennyiben szükséges szájkosárral -, történő vezetése. (8) Kutyafuttatás: az állatnak póráz nélkül való szabadon engedése az erre kijelölt területeken. (9) Közterületnek minősül minden olyan állami vagy önkormányzati, továbbá egyéb tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt része. (0) E rendelet alkalmazása szempontjából közpark az egy hektárnál nagyobb területű zöldterület. ) Intenzív kertvárosias lakóterület: építészeti egységet képező tömbtelkes, illetve úszótelkes telekcsoportra épült, kertes vagy kert nélküli, egy vagy többlakásos lakóépületek csoportja. Többlakásos lakóépület: ha egy épületen belül kettő vagy több önálló lakás van. Beiktatta a 7/000.(VI.3.) sz. rendelet. () bekezdése, hatályos 000. VI. 3-tól. Módosította a 7/000.(VI.3.) sz. rendelet. () bekezdése, hatályos 000. VI. 3-tól. () Lakás: az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a helyiségei, közművesítettsége, melegvízellátása és fűtési módja alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható. (3) Hatósági állatorvosi tevékenység: jogszabállyal az állami tevékenységi körbe vont tevékenység.

3 (4) Önkormányzati állatorvosi tevékenység: mindazon állategészségügyi tevékenység, amelyet a törvények és rendeletek az önkormányzat és a jegyző számára előírnak. 5) Jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségügyi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztántartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet). 6) Kiszámíthatatlan természetű eb: e rendelet alkalmazása során az az eb, amelyik bármikor a támadás jelei (különösen: a felborzolt szőrzet, morgó hangjelzés, felhúzott, vicsorgó fogíny, tág pupillájú, bezöldült szemek) nélkül támad, illetve harap. II.fejezet Az állattartás általános szabályai 3. () Az állattartó köteles az állattartás alatt folyamatosan betartani az állatvédelmi és állattartási, a közegészségügyi, a környezetvédelmi előírásokat és tartózkodni a környezetében élők nyugalmának zavarásától. () Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni. (3) Az állattartó köteles az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát biztosítani, szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni. (4) Az állattartó köteles biztosítani az állat számára szükséges életfeltételeket és gondoskodni az állat megfelelő, biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról. (5) Az állattartó köteles állatai egészségének megóvása érdekében az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni. (6) Az állattartó köteles bármely okból történő lakásból kiköltözéskor vagy az ingatlan elhagyásakor, továbbá, ha az állattartó az állataira nem tart igényt haladéktalanul gondoskodni állatai elhelyezéséről. (7) Az állattartó halála esetén az állatok elhelyezéséről az örökös, ennek hiányában a hagyatéki ügyintéző gondoskodik haladéktalanul. Beiktatta a 7/000.(VI.3.) sz. rendelet. (3) bekezdése, hatályos 000. VI. 3-tól. 8) A kerület közigazgatási területén gazdasági haszonállat a 4. -ban foglalt korlátozásokkal tartható. 9) A kerület közigazgatási területén vadállat a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/999.(VIII.3.) Köm-FVM-NKÖM-BM e.rendelet alapján kiadott engedély szerint tartható.

4 0) 3 A hazánkban nem honos, továbbá a természetvédelem alatt álló állatok egyedi engedély alapján az állatok védelméről és kíméletéről szóló 998. évi XXVIII. törvényben meghatározottak szerinti feltételek között tarthatók. ) 4 Az egészségügyi intézmények, továbbá az élelmiszer-előállító és értékesítő egységek területén állatot tartani nem szabad. ) 5 A gyermekintézmények területén az intézmény üzemeltetője (fenntartója) hozzájárulásával tartható állat. 3) 6 Az állattartást meg kell tiltani, ha: a.) az állattartó a szükséges engedélyekkel nem rendelkezik, b.) az állattartás körülményei az előzetes felszólítás ellenére nem felelnek meg a szakhatósági előírásoknak, c.) az állattartó az engedélyezettől nagyobb számú, eltérő fajú és fajtájú állatot tart, d.) az állattartás a környék lakóinak nyugalmát zavarja. A b.) és c.) pontban meghatározott esetben az állattartás megtiltása a szakhatóságok szakvéleménye alapján történik. Gazdasági haszonállattartás () A kerület közigazgatási területén gazdasági haszonállat a Gubacsi dűlő területén tartható () Lakóépületek km-es körzetén belül nagyállatfaj nem tartható. III.fejezet Lakásban, kedvtelésből tartható állatok Az ebtartás szabályai 5. () 8 A kerület közigazgatási területén intenzív kertvárosi lakóterületek többlakásos épületeiben, családi házaiban, illetve ezek udvarán, lakásonként - az eb korától és fajtájától függetlenül - legfeljebb db eb és egyszeri szaporulata 3 hónapos koráig tartható engedély nélkül. Beiktatta a 7/000.(VI.3.) sz. rendelet. -a, hatályos 000. VI. 3-tól.,3,4,5,6 A7/000.(VI.3.) sz. rendelet. -a a (8)-() bekezdések számozását (9)-(3) bekezdésre módosította, hatályos 000. VI. 3-tól. 7 Módosította a 7/000.(VI.3.) sz. rendelet 3. -a, hatályos 000. VI. 3-tól. 8 Módosította a 7/000.(VI.3.) sz. rendelet 4. -a, hatályos 000. VI. 3-tól. () A többlakásos, saját kert, illetve udvar nélküli lakóépületekben lakásonként - az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb db eb tartható. (3) Az ()-() bekezdésben meghatározottnál nagyobb számú eb a polgármester külön engedélyével tartható az állattartással elsődlegesen érintett közvetlen szomszédok többségének 75 %-ának - hozzájárulásával.

5 6. () Az ebet az állattartó úgy köteles tartani, - szükség esetén megkötve, zárt helyen -, hogy az elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon. () Ha az eb harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű, akkor a telep, ház, lakás bejáratán szembetűnő módon a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell elhelyezni. (3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos! Az állattartónak kötelessége gondoskodni arról, hogy az a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. (4) Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján, balkonján és közös használatú udvarán tartani tilos! 7. () Közterületen ebet sétáltatni csak pórázon, harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű ebet pórázon és szájkosárral szabad, kivéve ahol azt tábla tiltja. () Közterületen történő tartózkodás esetén az oltást igazoló műanyag lapocskát az eb nyakörvére erősítve kell tartani, és azt szükség esetén az ellenőrzésre jogosult, illetve megharapott személy részére fel kell mutatni. (3) 3 (4) Az állattartó kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét, helyiségeit (gyalogjárda, sétány, park, lépcsőház, lift, pince stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd szennyeződést köteles haladéktalanul eltávolítani. Ez a rendelkezés kutyafuttatókra nem vonatkozik. (5) Az ebek közterületen történő szabad mozgásának biztosítására a Képviselő-testület a rendelet mellékletében felsorolt területeket jelöli ki. Ezeknek a területeknek a határait táblával, szembetűnő módon meg kell jelölni (lehetőség szerint be kell keríteni). Az ebet futtató köteles gondoskodni arról, hogy az állat a kijelölt terület határait ne hagyhassa el. 8. () Vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe jól nevelt és egészséges ebet az üzemeltető engedélyével lehet bevinni. Módosította a 7/000.(VI.3.) sz. rendelet 4. -a, hatályos 000. VI. 3-tól. Módosította a 6/004. (IX.5.) sz. rendelet. -a, hatályos 004. IX. 5-től. 3 Hatályon kívül helyezte a 7/000.(VI.3.) sz. rendelet 7. -a, hatálytalan 000. VI. 3-tól. () A vakvezető kutya kivételével tilos ebet beengedni, illetve bevinni: a.) élelmiszert árusító üzletbe, b.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, kegyeleti helyre, c.) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, d.) diákszállásokba, munkásszállásba,

6 e.) f.) g.) uszodába, játszótérre, közparkokba, zöldterületekre, kivéve, ahol kijelölt kutyafuttató működik. (3) A () bekezdés a.)- e.) pontjaiban leírt létesítményekbe, illetve ezek területén, amennyiben az ingatlan védelme szükségessé teszi, az őrző-védő kutyák bevihetők, illetve tarthatók. (4) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos! ) 9. () () 0.. Az ebek kínzásával, valamint a gazdátlan kóbor ebekkel kapcsolatban a hatóság az állatok védelméről szóló jogszabály alapján intézkedik. Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás. () Az állattartó a 3 hónapos kort betöltött ebet köteles nyilvántartásba vétel végett az önkormányzatnál bejelenteni és bemutatni, valamint az eb elhullását, eltűnését, eladását, a tartás helyének 3 hónapnál hosszabb ideig tartó megváltoztatását vagy a végleges elszállítását a nyilvántartásból törlés végett a jegyzőnek bejelenteni. () Az önkormányzat az eb részére számozott eb-igazolványt ad vagy a már meglévő ebigazolványra a nyilvántartási számot rávezeti. Hatályon kívül helyezte a 6/004. (IX. 5.) sz. rendelet. -a, hatályos 004. IX. 5-től. Hatályon kívül helyezte a 7/000.(VI.3.) sz. rendelet 7. -a, hatálytalan 000. VI. 3-tól. Az állattartó állategészségügyi kötelezettségei () Az ebtartásra vonatkozó szabályok betartását folyamatosan ellenőrizni kell és a szabályok sértőivel szemben el kell járni. Amennyiben az állattartó az előző paragrafusokban foglaltakat megszegi és előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem tartja be azokat, az eb tartását be kell tiltani.

7 () Az eb eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni, ennek elmaradása esetén ezt a feladatot hatósági rendelkezésre a tulajdonos költségére, a jegyző végezteti el az ebrendészeti teleppel. (3) A gazdátlan, kóbor ebek befogásáról és elszállításáról a fővárosi önkrományzat gondoskodik. (4) (5) A macskatartásra vonatkozó szabályok 5. () Többlakásos kertes családi házakban és annak udvarán háztartásonként db macska fajtára való tekintet nélkül tartható engedély nélkül. () Többlakásos épületekben és annak udvarán lakásonként db macska tartható engedély nélkül. (3) A köz- és lakóépületekben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, kezelője köteles gondoskodni. (4) A macskatartásra egyebekben az ebtartásról szóló rendelkezések értelemszerűen irányadóak. IV.fejezet Egyéb, lakásban kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó rendelkezések 6. Ezen rendelet. () bekezdés c.)- f.) pontjaiban meghatározott állatok engedély nélkül tarthatóak. Hatályon kívül helyezte a 6/004. (IX. 5.) sz. rendelet 3. -a, hatályos 004. IX. 5-től. Hatályon kívül helyezte a 6/004. (IX. 5.) sz. rendelet 4. -a, hatályos 004. IX. 5-től. Galambtartás 7. ) A kerület közigazgatási területén galambot tartani a 4. -ban foglalt korlátozással lehet. () A kerület közigazgatási területén belül csak engedéllyel lehet vadon élő galambot befogni. V.fejezet

8 Szabálysértési előírások 8. () Szabálysértést követ el és ,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a.) b.) a harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű ebre vonatkozó 6. () bekezdésében előírt figyelmeztető táblát nem helyezi ki, az eb bekerítetlen ingatlanon való tartására vonatkozó 6. (3) bekezdésében meghatározott előírást megszegi, c.) az eb többlakásos épület erkélyén, folyosóján, balkonján és közös használatú udvarára a 6. (4) bekezdésében meghatározott tilalmat megszegi, d.) e.) az eb sétáltatására és futtatására vonatkozó 7. () és (5) bekezdésében meghatározott előírásokat megszegi, a 8. () bekezdésében felsorolt ingatlanokba ebet beenged és bevisz, () 3 3) A szabálysértési eljárás lefolytatására a kerületi önkormányzat jegyzője jogosult. 4) 4 5) 5 Az () bekezdés d) pontjában meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 0.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. Módosította a 7/000.(VI.3.) sz. rendelet 5. -a, hatályos 000. VI. 3-tól. Módosította a 3/003. (IX. 08.) sz. rendelet 5. -a, hatályos 003. IX. 08-tól. 3,4 Hatályon kívül helyezte a 7/000. (VI.3.) sz. rendelet 7. -a, hatálytalan 000. VI. 3-tól. 5 Módosította a 6/004. (IX.5.) sz. rendelet 5. -a, hatályos 004. IX. 5-től. VI.fejezet Átmeneti és záró rendelkezések 9. () E rendelet hatálybalépésétől számított 90 napon belül: a.) a lakásban kedvtelésből tartható állatot tartók kötelesek az állattartási jogszabályokban előírt feltételeket megteremteni és olyan helyzetet teremteni, hogy az e rendelet előírásainak megfeleljen.

9 b.) ) E rendelet hatálya alá tartozó eljárások során kivéve a szabálysértési eljárást az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többszörösen módosított és kiegészített 957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az állategészségügyről szóló 995. évi XCVI. törvény, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 998. évi XXVIII. törvény, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/997. (II.6.) Korm. rendelet, a védett állatfajok védelmére és tartására kiadott 8/998. (I.3.) Korm. rendelet, az állatvédelmi bírságról szóló 44/998. (XII.3.) Korm. rendelet, valamint a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/999.(VIII.3.) Köm-FVM-NKÖM-BM e. rendelet szabályait kell alkalmazni. (4) E rendelet 000. március -jén lép hatályba. (5) 3 Budapest, 004. szeptember 4. Hatályon kívül helyezte a 7/000.(VI.3.) sz. rendelet 7. -a, hatálytalan 000. VI. 3-tól. Módosította a 3/003. (IX. 08.) sz. rendelet 5. -a, hatályos 003. IX. 08-tól. 3 Hatályon kívül helyezte a 3/003. (IX. 08.) sz. rendelet 5. -a.. sz. melléklet Kutyák futtatására kijelölt közterületek jegyzéke. Mester utca (Vágóhíd utcától a Lurdy Házig)

10 . Tinódi utcai játszótér mellett (Vaskapu utca felőli oldalán) 3. Haller parkban (Mester utca felől kijelölt területen) 4. Aszódi téri parkban (Füleki utca felőli oldalán) 5. József Attila lakótelepen a Pest-Buda mozi épülete mellett (Börzsöny utca és Dési Huber utca kereszteződésénél) 6. József Attila lakótelepen az Üllői úton a Pöttyös utcai metró állomás mellett 7. Ferenc tér - Mester utca felé eső-, játszótér melletti, elkerített része.. sz. melléklet A térkép a Közigazgatási Irodánál, valamint a Polgármesteri és Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjánál megtekinthető.

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 210/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére Tárgy: Az állattartás rendjéről szóló /2011. (.) számú önkormányzati

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd Önkormányzat az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2004. (VIII. 26.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I. Fejezet

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2004. (VIII. 26.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I. Fejezet Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2004. (VIII. 26.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Vácduka Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről 1

32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről 1 32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe

Részletesebben

~r~~-t~r~'' -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

~r~~-t~r~'' -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző :X. kt rü!et Kt'Sbányai ;~i;ilyi:;\'jő-tcstüil't ülése ~r~~-t~r~'' -- f (..,~ 0, r, ~~a,

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete Az állattartás rendjéről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.)

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10./ 2004. (IX.16.) rendelete a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) Bakonypölöske Község

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Hatályos: 2006. november 17. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 29/2001.(VII.20.) Ök. sz. rendelete az állattartás rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Budapest

Részletesebben

1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról 1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról a 43/2005. (X.28.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Budapest, Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest, Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.. Polgármestere ^-IAÁQ/M/ 2003. Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1)

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról Zsámbék Város Képviselő-testületének 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E az állattartásról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok tartásáról az alábbi rendeletet

Részletesebben

30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól

30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól 30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Általános és értelmezı rendelkezések

Általános és értelmezı rendelkezések Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az állattartás rendjérıl szóló 32/2009. (IX.18.), 30/2005. (IX.14.) rendelettel módosított 39/2004. (IX.13.) rendeletének egységes

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló1949. évi XX.

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben