MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról"

Átírás

1 MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglaltak alapján és a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 1.. (2) h./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1.. A rendelet célja (1) A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok (személyek) részére a jogszabályban meghatározott típusú lakásszerzésükhöz anyagi támogatást nyújtson.. A támogatásban részesíthetők köre (1) Helyi önkormányzati támogatásban azok az arra rászoruló lakással nem rendelkező nagykorú személyek részesíthetők, akik: a.) házasok, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, b.) első alkalommal jutnak önálló lakáshoz, c.) Mosonszolnok községben lakást építenek vagy vásárolnak, d.) első lakáshoz jutónak számít az is, aki saját elavult, jogos lakásigényét ki nem elégítő lakása helyett, ugyanazon helyen új lakást épít, illetve jogos lakásigényét ki nem elégítő lakását a jogos igény mértékéig bővíti. 3.. A helyi támogatás felhasználása Helyi támogatás nyújtható Mosonszolnok község közigazgatási területén lévő a.) magántulajdonú lakóház építéséhez,

2 b.) magántulajdonban álló új, használt, vagy értékesítés céljára épített lakás vásárlásához, c.) nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításához. 4.. A támogatás formája és mértéke A támogatás keretösszegét évente a költségvetési rendeletében határozza meg a Képviselő-testület. (1) A támogatás formája: egyenlő részletekben, maximum 5 év alatt visszatérítendő kamatmentes kölcsön. (2) A kamatmentes kölcsön mértéke maximum ,- Ft. 5.. Kizáró okok (1) Nem adható támogatás annak, akinek, illetve az akivel együtt költöző személyek valamelyikének a.) a lakásra tulajdonjoga önkormányzati lakásra vonatozó vételi, elővásárlási jog gyakorlásával, vagy a bent lakó bérlőt megillető jog illetve kedvezmény alapján keletkezik, b.) a 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 3. -ában meghatározott méltányolható lakásigény felső határát a megvásárolni vagy építeni kívánt lakásának szobaszáma meghaladja, c.) a támogatás visszafizetésére a kérelmező vagyoni- és jövedelmi viszonyaira tekintettel nem biztosított, d.) a kérelmező és a vele együtt lakó, együtt költöző személyek számát figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó átlagos jövedelme a mindenkori nettó minimálbér kétszeresét meghaladja. 6.. (1) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani és csatolni kell: - lakásvásárlás esetén az érvényes adás-vételi szerződést, - lakásépítés esetén a tervrajzot és az érvényes építési engedélyt - mindkét esetben : - a jövedelemigazolásokat, - nyilatkozatot, hogy ez lesz első önálló otthona. 2

3 (2) A kérelmeket a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el, és dönt a támogatás odaítéléséről. A támogatás összegét a kérelmezők szociális helyzete alapján állapítja meg. (3) A támogatást a pénzintézet útján kell folyósítani. (4) Ha a kedvezményezett az önkormányzat megtévesztésével jutott támogatáshoz, vagy ha a támogatással épült/vásárolt lakást a támogatás odaítélésétől számított 5 éven belül elidegeníti, bérbe adja vagy nem lakás céljára használja, a kapott támogatást a mindenkori banki kamattal azonnal köteles visszafizetni. (5) A kölcsönösszeg erejéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni Mosonszolnok Község Önkormányzata javára. 7. Záró rendelkezések (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 7/1997.(V.05.) ÖKT sz. és a 2/2001.(I.26.) ÖKT sz. rendeletek hatályukat vesztik. Mosonszolnok, március 27. Záradék: Kihirdetve! április 01. 3

4 Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(I.30.) ÖKT RENDELETE az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 6/2003.(iV.01.) ÖKT rendelet módosítására szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet 3. -az alábbiakkal egészül ki: d.) önkormányzati tulajdonban lévő építési telek vásárlásához. A rendelet 4.. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A kamatmentes kölcösn mértéke maximum: ,- Ft. 3. A 6. (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: - 1 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot, amennyiben a támogatást építkezéshez használja fel 4. A 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (3) A támogatást saját pénzügyi lebonyolítással folyósítja az Önkormányzat.

5 6. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 01-től kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2003.(IV.01.) ÖKT rendelet 4. (2) bekezdése, valamint a 6. (3) bekezdése. (3) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. Mosonszolnok, január 29. Záradék: Kihirdetve! január 30-án

6 MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005.(X.28.) RENDELETE az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 6/2003.(IV.01.) rendelet módosítására szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet helyébe az alábbi rendelkezés lép: A támogatásban részesíthetők köre Helyi önkormányzati támogatásban azok az arra rászoruló, lakással nem rendelkező családok vagy nagykorú személyek részesíthetők, akik: - első alkalommal jutnak önálló lakáshoz és Mosonszolnok községben építenek vagy vásárolnak, illetve - saját elavult, jogos lakásigényüket ki nem elégítő lakásuk helyett, ugyanazon helyen új lakást építenek, illetve jogos lakásigényüket ki nem elégítő lakásukat a jogos igény mértékéig bővítik. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2003.(IV.01.) ÖKT rendelet -a, valamint a rendeletet módosító 3/2005.(I.28.) rendelet 1 -a. Mosonszolnok, október 27. Záradék: Kihirdetve! október 28-án

7 MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(I.30.) RENDELETE az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 6/2003.(IV.01.) rendelet módosítására szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: A rendelet 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A helyi támogatás felhasználása Helyi támogatás nyújtható Mosonszolnok község közigazgatási területén lévő a.) magántulajdonú lakóház építéséhez, amennyiben jogerős építési engedéllyel rendelkezik, b.) magántulajdonban álló új, használt, vagy értékesítés céljára épített lakás vásárlásához, c.) nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításához d.) a helyi védelem alatt álló épületek felújításához (1) E rendelet február 01. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2003.(IV.01.) ÖKT rendelet 3. -a, valamint a rendeletet módosító 5/2004.(I.30.) rendelet 1 -a. Mosonszolnok, január 29. Gálné dr. Takács Eszter Záradék: Kihirdetve! január 30. Gálné dr. Takács Eszter

8 MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005.(I.28.) RENDELETE az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 6/2003.(IV.01.) ÖKT rendelet módosítására szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet (1) bekezdés a.) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: a.) házasok, élettársak vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, A rendelet 4.. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A kamatmentes kölcsön mértéke maximum: ,- Ft. 3. A 6. (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: - élettársi kapcsolat esetén köz vagy ügyvéd által hitelesített szerződés bemutatása

9 4. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 01-től kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2003.(IV.01.) rendelet (1) bekezdés a.) pontja, a 4. (2) bekezdése, valamint a rendeletet módosító 5/2004.(I.30.) rendelet 1. -a. Mosonszolnok, január 29. Gálné dr. Takács Eszter Záradék: Kihirdetve! január 30. Gálné dr. Takács Eszter

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, és a lakás célú támogatásokról Gáborján Község Önkormányzati

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról *

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 12/1997. (IX.20.) Orosházi Önkormányzati, 12/1999. (X.05.) Orosházi Önkormányzati,

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ete Község Képviselőtestülete 19/2007.(XI.5.) sz. rendelete A fiatalok első lakáshoz jutásának, Ete községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról Ete Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben