KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefo: Iteret: Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. ) Korm. redelet lpjá kötelező. Nyilvátrtási szám: 223/7 Adtszolgálttók: szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi lp- és szkosított ellátást, szolgálttást yújtó szervezetek, itézméyek, tevékeységet végzők Az dtszolgálttás célr törtéik. Vlótl dtok közlése, z dtszolgálttás megtgdás, késedelmes dtszolgálttás bütető-, illetve szbálysértési eljárást voht mg utá. KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 28 A kérdőívet kitöltés előtt metse el sját gépére. Kitöltés utá cstolt állomáykét továbbíts letebb tlálhtó e-mil címre. Kérjük figyelje z előlp rovtik potos és hiáytl kitöltésére is. Törzsszám: Sttisztiki : 8622 Megye: Budpest 1 Neve: Címe: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 1238 Budpest város Tácsics Mihály utc 14 hsz. Az ellátás(ok) típus(i): L. segédlet z Útmuttób! Küldedő: KSH Miskolci Igzgtóságák Telefoszám: (46) Miskolc, Ktli u. Fx-szám: (1) Levelezési cím: 351 Miskolc, Pf: 115. E-mil cím: Beérkezési htáridő: tárgyévet követő juár 3 29 juár 3 év hó p PH. Vezető láírás A kérdőívet jóváhgyó vezető dti eve beosztás fx- telefo e-mil címe dr. Száthó Adrás it.vezető eve telefo A kitöltő dti *H köyvelő cég tölti ki, kérjük k át (z dószám első yolc számjegyét) megdi! fx- e-mil címe * H. Decsi Jáosé Megjegyzés Az dtszolgálttássl kpcsoltos egyéb szöveges megjegyzés A emlegesség ok Ameyibe z dtszolgálttás emleges, kérem, szíveskedje megfelelő kódot beíri: A szervezetek ics z dtgyűjtésre votkozó tevékeysége (21); A szervezetek z dtgyűjtésre votkozó tevékeysége megszűt (22); Az dott időszkb szervezetek ics z dtgyűjtésre votkozó tevékeysége (23); Egyéb ok mitt emleges jeletés (24) Szöveges idoklás (h emlegesség ok 24, feltétleül kérjük idokoli): A kérdőív kitöltésére fordított idő: 13 perc Köszöjük z együttműködésüket! 2238

2 /7 A gzdálkodás módj: öálló gzdálkodó (1) részbe öálló gzdálkodó (2) em öálló (3) 1 Telephelye: v (1); ics (2) 1 Lát el feldtot ellátási szerződés lpjá? ige, szerződés lpjá lát el feldtokt (1); ige, megbízott mást feldti ellátásár (2); midkettő (3); em (4) A szerződés lpjá ellátott feldtok típus(i): Az itézméye kívüli szervezet áltl ellátott szolgálttások típusi: 4. Szervezeti formáj: itegrált (1); em itegrált (2) tovább 6. kérdésre! 2 5. H itegrált, z itézméybe működő ellátások: szociális lpellátások külöböző típusi együtt (1); szociális lpellátás és szociális szkellátás (vertikális) (2); szociális szkellátások külöböző típusi (horizotális) (3); szociális átmeeti és ppli ellátások (4); gyermekjóléti és szociális ellátások (5); csk gyermekjóléti lpellátások (6); csk gyermekvédelmi szkellátások (7); gyermekjóléti lpellátások és szkellátások (8); bármely ellátási form (vgy formák) és egészségügyi ellátás (9); bármely ellátási form (vgy formák) és okttás (1); bármely ellátási form (vgy formák) és egyéb terület (11) óvodávl itegrált működő bölcsőde (12) tovább 7. kérdésre! 6. H em itegrált: öálló itézméy tiszt profilú (1); részlegekkel redelkező (2); vegyes ellátotti csoportú (3); speciális (4) öálló flugodok (5) öálló házi godozó (6) részbe öálló itézméy (7) öálló csládgodozó csládsegítőbe (11); gyermekjóléti szolgáltb (12); csládsegítés mellett gyermekjóléti szolgálttást is végez (13) más szkmi tevékeység és más tevékeység mellett (21) 7. A fetrtó eve: Budpest Főváros XXIII. ker. Soroksár Ökormáyzt 3 típus: (Lásd segédletet z Útmuttób!) 2 i (fővárosi) ökormáyzt Címe: 1238 Budpest, Grsslkovich út 16 iráyítószám utc hsz. (hrsz.) Sttisztiki zoosítói: Törzsszám (z dószám első yolc számjegye) Sttisztiki Megye 8. A működtető (H működtető szervezet em zoos fetrtó szervezettel) eve: típus: (Lásd segédletet z Útmuttób!) Címe: #ÉRTÉK! iráyítószám utc hsz. (hrsz.) Sttisztiki zoosítói: Törzsszám (z dószám első yolc számjegye) Sttisztiki Megye

3 I.Telephelyek Azoosító (A KSH tölti ki!) b A táblázt első soráb szervezet, itézméy székhelyét tütessék fel, kkor is, h ott em folyik ellátás. Az itézméy telephelyéek címe c 223/7 A telephelye működő ellátás(ok) típus(i) és hozzájuk trtozó működési kódok /* 1238 Budpest 1 Iráyítószám d Tácsics Mihály u. 14. út, utc, házszám 1238 Budpest 111 1, 113 1, 118 1, 121 1, Iráyítószám 131 1, 171 1,,, Grsslkovich út 1 út, utc, házszám 1237 Budpest 111 1, 113 1,,, Iráyítószám Nyír u. 2 út, utc, házszám 1238 Budpest Iráyítószám 4. út, utc, házszám 5. Iráyítószám út, utc, házszám 6. Iráyítószám út, utc, házszám 7. Iráyítószám út, utc, házszám 8. Iráyítószám út, utc, házszám 9. Iráyítószám út, utc, házszám Iráyítószám út, utc, házszám H z oldl betelt, új oldlo kérjük folytti! H külö lpo folyttj felsorolást, kitöltött oldlk összese: /* Működési kódok: működő (1), visszvot (megszűt) (2), új (4), ismételt (újr működő) (5), módosítás (6), egyéb (9)

4 II Az ellátásb bevot települések, z ellátás(ok) típus(i) és formáj (formái) A táblázt első soráb gesztortelepülést tütessék fel, kkor is, h ott em folyik ellátás. Települészoosító (A KSH tölti ki!) b Település eve c 1 A települése yújtott ellátás(ok) típus(i) és formáj (formái)* d 223/7,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,. *A háromjegyű kódmezőbe z ellátás típusik kódjit kérjük beíri. Az ellátások yújtásák formái: társulásb gesztortelepüléskét (1) társulásb bevot településkét (2) ellátási szerződéssel (3) egyéb módo (pl. megbízási szerződéssel) (4)

5 Átmeeti elhelyezést biztosító ellátások /7 III. A fogllkozttottk lét és december 31-é Szkmi mukkörök Adósságkezelő Vezető ápoló Mukkör Osztályvezető ápoló Ápoló (felőtt) Diplomás ápoló Betlkást yújtó részleg vezetője Bölcsődei szkgodozó Csládgodozó, vezető Csládgodozó Csládgodozó sszisztes Főfogllkozású vgy időszki főfogllkozású összese b c d e f g h i összese összese 3 Koduktor Diétás ővér Flugodok, tygodok Fejlesztő pedgógus Fogllkozttás szervező Godok, vgyokezelő, eseti Godozó, vezető Szkgodozó (hivtásos) Godozó/szkgodozó (gyermek) Godozó, házi Gyámi, godozói tácsdó Gyermekfelügyelő Gyermekvédelmi ügyitéző Gyógypedgógus Gyógytorász Hgyomáyos evelőszülő Hivtásos evelőszülő Helyettes szülő Helyettes szülői tácsdó Hivtásos gyám Itézméyvezető, igzgtó Jogász Klubvezető Lelkész, teológus Mgsbb vezető j k l

6 Átmeeti elhelyezést biztosító ellátások /7 Szkmi mukkörök (folyttás) Metálhigiéés muktárs Mozgásterpeut Mukvezető Nevelő Orvos Mukkör Nevelőszülői tácsdó Növedékügyi elődó Szkorvos: ddiktológus Szkorvos: belgyógyász Szkorvos: gerotológus Szkorvos: háziorvos Főfogllkozású vgy időszki főfogllkozású összese összese h i j k l összese b c d e f 47. Szkorvos: eurológus Szkorvos: pszichiáter Szkorvos: reumtológus Óvóő Örökbefogdási tácsdó Vezető pedgógus Pedgógus Pszichológii tácsdó Pszichológus Szksszisztes Szkmi vezető Szktácsdó (bölcsőde) Személyi segítő Szociális és metálhigiéés csoportvezető Szociális és metálhigiéés muktárs Szociális godozó Szociális mukás Szociális segítő Tácsdó Terápiás muktárs Utci szociális mukás Utógodozó Egyéb, fetiekbe be em 69. sorolhtó szociális vgy gyermekvédelmi fogllkozásúk g Összes szkmi mukkörbe , fogllkozttott

7 /7 Átmeeti elhelyezést biztosító ellátások Egyéb mukkörök Mukköri csoport Főfogllkozású, vgy időszki főfogllkozású állás Összes 7 Gzdsági, műszki,ügyviteli b c d, 7 Kisegítő (fiziki), 7 Összese,, Az ökétesek tárgyévbe összese Az ökétesek áltl ledolgozott mukórák : Közhszú dolgozók tárgyévbe összese

8 /7 Házi segítségyújtás III. A fogllkozttottk lét és december 31-é Szkmi mukkörök Mukkör Adósságkezelő Vezető ápoló Osztályvezető ápoló Ápoló (felőtt) Diplomás ápoló Betlkást yújtó részleg vezetője Bölcsődei szkgodozó Csládgodozó, vezető Csládgodozó Csládgodozó sszisztes Diétás ővér Flugodok, tygodok Fejlesztő pedgógus Fogllkozttás szervező Godok, vgyokezelő, eseti Godozó, vezető Szkgodozó (hivtásos) Godozó/szkgodozó (gyermek) Godozó, házi Gyámi, godozói tácsdó Gyermekfelügyelő Főfogllkozású vgy időszki főfogllkozású összese összese b c d e f g h i Gyermekvédelmi ügyitéző Gyógypedgógus Gyógytorász Hgyomáyos evelőszülő Hivtásos evelőszülő Helyettes szülő Helyettes szülői tácsdó Hivtásos gyám Itézméyvezető, igzgtó Jogász Klubvezető Koduktor Lelkész, teológus Mgsbb vezető összese j k l

9 /7 Házi segítségyújtás Szkmi mukkörök (folyttás) összese fokú összese összese közép- b c d e f g h i j k l Mukkör Metálhigiéés muktárs Mozgásterpeut Mukvezető Nevelő Nevelőszülői tácsdó Növedékügyi elődó Orvos Szkorvos: ddiktológus Szkorvos: belgyógyász Szkorvos: gerotológus Szkorvos: háziorvos Szkorvos: eurológus Szkorvos: pszichiáter Szkorvos: reumtológus Óvóő Örökbefogdási tácsdó Vezető pedgógus Pedgógus Pszichológii tácsdó Pszichológus Szksszisztes Szkmi vezető Szktácsdó (bölcsőde) Személyi segítő Szociális és metálhigiéés csoportvezető Szociális és metálhigiéés muktárs Szociális godozó Szociális mukás Szociális segítő Tácsdó Terápiás muktárs Utci szociális mukás Utógodozó Egyéb, fetiekbe be em sorolhtó szociális vgy gyermekvédelmi fogllkozásúk Összes szkmi mukkörbe fogllkozttott Főfogllkozású vgy időszki főfogllkozású ,

10 /7 Házi segítségyújtás Egyéb mukkörök Mukköri csoport Főfogllkozású, vgy időszki főfogllkozású állás Összes 7 Gzdsági, műszki,ügyviteli b 2 c d 2, 7 Kisegítő (fiziki), 7 Összese 2, 2, Az ökétesek tárgyévbe összese Az ökétesek áltl ledolgozott mukórák : Közhszú dolgozók tárgyévbe összese

11 Szociális étkeztetés /7 III. A fogllkozttottk lét és december 31-é Szkmi mukkörök Adósságkezelő Vezető ápoló Mukkör Osztályvezető ápoló Ápoló (felőtt) Diplomás ápoló Betlkást yújtó részleg vezetője Bölcsődei szkgodozó Csládgodozó, vezető Csládgodozó Csládgodozó sszisztes Főfogllkozású vgy időszki főfogllkozású összese b c d e f g h i összese összese 3 Koduktor Diétás ővér Flugodok, tygodok Fejlesztő pedgógus Fogllkozttás szervező Godok, vgyokezelő, eseti Godozó, vezető Szkgodozó (hivtásos) Godozó/szkgodozó (gyermek) Godozó, házi Gyámi, godozói tácsdó Gyermekfelügyelő Gyermekvédelmi ügyitéző Gyógypedgógus Gyógytorász Hgyomáyos evelőszülő Hivtásos evelőszülő Helyettes szülő Helyettes szülői tácsdó Hivtásos gyám Itézméyvezető, igzgtó Jogász Klubvezető Lelkész, teológus Mgsbb vezető j k l

12 Szociális étkeztetés /7 Szkmi mukkörök (folyttás) Metálhigiéés muktárs Mozgásterpeut Mukvezető Nevelő Orvos Mukkör Nevelőszülői tácsdó Növedékügyi elődó Szkorvos: ddiktológus Szkorvos: belgyógyász Szkorvos: gerotológus Szkorvos: háziorvos Főfogllkozású vgy időszki főfogllkozású összese összese h i j k l összese b c d e f 47. Szkorvos: eurológus Szkorvos: pszichiáter Szkorvos: reumtológus Óvóő Örökbefogdási tácsdó Vezető pedgógus Pedgógus Pszichológii tácsdó Pszichológus Szksszisztes Szkmi vezető Szktácsdó (bölcsőde) Személyi segítő Szociális és metálhigiéés csoportvezető Szociális és metálhigiéés muktárs Szociális godozó Szociális mukás Szociális segítő Tácsdó Terápiás muktárs Utci szociális mukás Utógodozó Egyéb, fetiekbe be em 69. sorolhtó szociális vgy gyermekvédelmi fogllkozásúk g Összes szkmi mukkörbe 7., fogllkozttott

13 /7 Szociális étkeztetés Egyéb mukkörök Mukköri csoport Főfogllkozású, vgy időszki főfogllkozású állás Összes 7 Gzdsági, műszki,ügyviteli b c d, 7 Kisegítő (fiziki) 6 6, 7 Összese 6, 6, Az ökétesek tárgyévbe összese Az ökétesek áltl ledolgozott mukórák : Közhszú dolgozók tárgyévbe összese

14 /7 Nppli szociális ellátás III. A fogllkozttottk lét és december 31-é Szkmi mukkörök Mukkör Adósságkezelő Vezető ápoló Osztályvezető ápoló Ápoló (felőtt) Diplomás ápoló Betlkást yújtó részleg vezetője Bölcsődei szkgodozó Csládgodozó, vezető Csládgodozó Csládgodozó sszisztes Diétás ővér Flugodok, tygodok Fejlesztő pedgógus Fogllkozttás szervező Godok, vgyokezelő, eseti Godozó, vezető Szkgodozó (hivtásos) Godozó/szkgodozó (gyermek) Godozó, házi Gyámi, godozói tácsdó Gyermekfelügyelő Főfogllkozású vgy időszki főfogllkozású összese összese b c d e f g h i Gyermekvédelmi ügyitéző Gyógypedgógus Gyógytorász Hgyomáyos evelőszülő Hivtásos evelőszülő Helyettes szülő Helyettes szülői tácsdó Hivtásos gyám Itézméyvezető, igzgtó Jogász Klubvezető Koduktor Lelkész, teológus Mgsbb vezető összese j k l

15 /7 Nppli szociális ellátás Szkmi mukkörök (folyttás) összese fokú összese összese közép- b c d e f g h i j k l Mukkör Metálhigiéés muktárs Mozgásterpeut Mukvezető Nevelő Nevelőszülői tácsdó Növedékügyi elődó Orvos Szkorvos: ddiktológus Szkorvos: belgyógyász Szkorvos: gerotológus Szkorvos: háziorvos Szkorvos: eurológus Szkorvos: pszichiáter Szkorvos: reumtológus Óvóő Örökbefogdási tácsdó Vezető pedgógus Pedgógus Pszichológii tácsdó Pszichológus Szksszisztes Szkmi vezető Szktácsdó (bölcsőde) Személyi segítő Szociális és metálhigiéés csoportvezető Szociális és metálhigiéés muktárs Szociális godozó Szociális mukás Szociális segítő Tácsdó Terápiás muktárs Utci szociális mukás Utógodozó Egyéb, fetiekbe be em sorolhtó szociális vgy gyermekvédelmi fogllkozásúk Összes szkmi mukkörbe fogllkozttott Főfogllkozású vgy időszki főfogllkozású ,

16 /7 Nppli szociális ellátás Egyéb mukkörök Mukköri csoport Főfogllkozású, vgy időszki főfogllkozású állás Összes 7 Gzdsági, műszki,ügyviteli b c d, 7 Kisegítő (fiziki) 1 1, 7 Összese 1, 1, Az ökétesek tárgyévbe összese Az ökétesek áltl ledolgozott mukórák : Közhszú dolgozók tárgyévbe összese

17 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálttás /7 III. A fogllkozttottk lét és december 31-é Szkmi mukkörök Adósságkezelő Vezető ápoló Mukkör Osztályvezető ápoló Ápoló (felőtt) Diplomás ápoló Betlkást yújtó részleg vezetője Bölcsődei szkgodozó Csládgodozó, vezető Csládgodozó Csládgodozó sszisztes Főfogllkozású vgy időszki főfogllkozású összese b c d e f g h i összese összese 3 Koduktor Diétás ővér Flugodok, tygodok Fejlesztő pedgógus Fogllkozttás szervező Godok, vgyokezelő, eseti Godozó, vezető Szkgodozó (hivtásos) Godozó/szkgodozó (gyermek) Godozó, házi Gyámi, godozói tácsdó Gyermekfelügyelő Gyermekvédelmi ügyitéző Gyógypedgógus Gyógytorász Hgyomáyos evelőszülő Hivtásos evelőszülő Helyettes szülő Helyettes szülői tácsdó Hivtásos gyám Itézméyvezető, igzgtó Jogász Klubvezető Lelkész, teológus Mgsbb vezető j k l

18 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálttás /7 Szkmi mukkörök (folyttás) Metálhigiéés muktárs Mozgásterpeut Mukvezető Nevelő Orvos Mukkör Nevelőszülői tácsdó Növedékügyi elődó Szkorvos: ddiktológus Szkorvos: belgyógyász Szkorvos: gerotológus Szkorvos: háziorvos Főfogllkozású vgy időszki főfogllkozású összese összese h i j k l összese b c d e f 47. Szkorvos: eurológus Szkorvos: pszichiáter Szkorvos: reumtológus Óvóő Örökbefogdási tácsdó Vezető pedgógus Pedgógus Pszichológii tácsdó Pszichológus Szksszisztes Szkmi vezető Szktácsdó (bölcsőde) Személyi segítő Szociális és metálhigiéés csoportvezető Szociális és metálhigiéés muktárs Szociális godozó Szociális mukás Szociális segítő Tácsdó Terápiás muktárs Utci szociális mukás Utógodozó Egyéb, fetiekbe be em 69. sorolhtó szociális vgy gyermekvédelmi fogllkozásúk g Összes szkmi mukkörbe , fogllkozttott

19 /7 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálttás Egyéb mukkörök Mukköri csoport Főfogllkozású, vgy időszki főfogllkozású állás Összes 7 Gzdsági, műszki,ügyviteli b c d, 7 Kisegítő (fiziki), 7 Összese,, Az ökétesek tárgyévbe összese Az ökétesek áltl ledolgozott mukórák : Közhszú dolgozók tárgyévbe összese

20 /7 Bölcsődei ellátás III. A fogllkozttottk lét és december 31-é Szkmi mukkörök Mukkör Adósságkezelő Vezető ápoló Osztályvezető ápoló Ápoló (felőtt) Diplomás ápoló Betlkást yújtó részleg vezetője Bölcsődei szkgodozó Csládgodozó, vezető Csládgodozó Csládgodozó sszisztes Diétás ővér Flugodok, tygodok Fejlesztő pedgógus Fogllkozttás szervező Godok, vgyokezelő, eseti Godozó, vezető Szkgodozó (hivtásos) Godozó/szkgodozó (gyermek) Godozó, házi Gyámi, godozói tácsdó Gyermekfelügyelő Főfogllkozású vgy időszki főfogllkozású összese összese b c d e f g h i Gyermekvédelmi ügyitéző Gyógypedgógus Gyógytorász Hgyomáyos evelőszülő Hivtásos evelőszülő Helyettes szülő Helyettes szülői tácsdó Hivtásos gyám Itézméyvezető, igzgtó Jogász Klubvezető Koduktor Lelkész, teológus Mgsbb vezető összese j k l

21 /7 Bölcsődei ellátás Szkmi mukkörök (folyttás) összese fokú összese összese közép- b c d e f g h i j k l Mukkör Metálhigiéés muktárs Mozgásterpeut Mukvezető Nevelő Nevelőszülői tácsdó Növedékügyi elődó Orvos Szkorvos: ddiktológus Szkorvos: belgyógyász Szkorvos: gerotológus Szkorvos: háziorvos Szkorvos: eurológus Szkorvos: pszichiáter Szkorvos: reumtológus Óvóő Örökbefogdási tácsdó Vezető pedgógus Pedgógus Pszichológii tácsdó Pszichológus Szksszisztes Szkmi vezető Szktácsdó (bölcsőde) Személyi segítő Szociális és metálhigiéés csoportvezető Szociális és metálhigiéés muktárs Szociális godozó Szociális mukás Szociális segítő Tácsdó Terápiás muktárs Utci szociális mukás Utógodozó Egyéb, fetiekbe be em sorolhtó szociális vgy gyermekvédelmi fogllkozásúk Összes szkmi mukkörbe fogllkozttott Főfogllkozású vgy időszki főfogllkozású ,

22 /7 Bölcsődei ellátás Egyéb mukkörök Mukköri csoport Főfogllkozású, vgy időszki főfogllkozású állás Összes 7 Gzdsági, műszki,ügyviteli b 1 c d 1, 7 Kisegítő (fiziki) 7 7, 7 Összese 8, 8, Az ökétesek tárgyévbe összese Az ökétesek áltl ledolgozott mukórák : Közhszú dolgozók tárgyévbe összese

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 12 KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

[A Törvény 20/A. -ához]

[A Törvény 20/A. -ához] 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról A közalkalmazottak

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYECSED Ngyecsed EcsediLápi Mikrotérség központj IVSNgyecsed TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 10 3. VÁROS SZINTŰ

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

Az alkalmazandó szövegváltozat és képlet az egyes útmutatók esetében: GOP-2007-2.1.1/A

Az alkalmazandó szövegváltozat és képlet az egyes útmutatók esetében: GOP-2007-2.1.1/A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tisztelt Pályázók! A mi nppl GOP-2007-2.1.1/A, GOP-2007-2.1.1/B, GOP- 2007-2.1.1/C, GOP-2007-2.1.2/B, GOP-2007-2.1.2/C, KMOP- 2007-1.2.1/A és KMOP-2007-1.2.1/B pályázti útmuttói

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében

Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁNAK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ADATAI

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁNAK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

5. Alapinformációk a települési önkormányzatok szociális tevékenységéről 2002 2003

5. Alapinformációk a települési önkormányzatok szociális tevékenységéről 2002 2003 Szociális Statisztikai Közlemények 5. Alapinformációk a települési önkormányzatok szociális tevékenységéről 2002 2003 Központi Statisztikai Hivatal Budapest, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 ISSN

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2.

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2.) 2011. december 12 2012. február 29. Kormányzati elvárás és cél a közigazgatással

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 99 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben