FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!"

Átírás

1 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK ÉS A KÜLSŐ FÉRŐHELYEK HELYZETÉRŐL 2015 Adtszolgálttók: gyermekotthonok székhelyei, nevelőszülői hálóztok, TEGYESZ-ek Az dtszolgálttás sttisztiki élr történik. Az dtszolgálttás megtgdás, vlótln dtok közlése, vlmint késedelmes dtszolgálttás közigzgtási htósági, szálysértési eljárást von mg után. Az dtszolgálttás Stt. felhtlmzás lpján kidott Országos Sttisztiki Adtgyűjtési Progrmról szóló Korm. rendelet lpján történik. Törzsszám: Sttisztiki : Megye: Neve: Címe: város község út, ut, tér hsz. A kérdőívet ellátási típusonként kérjük kitölteni! Ellátás típus: 241 -Nevelőszülői hálózt 245 -Ált.isk.,diáko. és gy.o Utógondozó lkásotth Gyerm.otth.-i külső férőhely 242 -Áltlános gyermekotthon 246 -Utógondozó otthon 250 -Különleges lkásotth Nev.szülői h. külső férőhely 243 -Áltlános lkásotthon 247 -Különleges gy.otthon 251 -Befogdó otthon 254 -Utógondozó otth.-i külső férőh Speiális gyermekotthon 248 -Speiális lkásotthon 255 -TEGYESZ külső férőhely Beérkezési htáridő: tárgyévet követő jnuár 31. Beküldés módj: KSH ELEKTRA rendszerén keresztül Kpsolt: KSH Szegedi főosztály A kitöltéssel és dttováítássl kpsoltos kérdéseit z lái telefonszámon vgy e mil ímen teheti fel: KSH ELEKTRA ügyfélszolgált telefonszám: 80/ elérése honlpon: év hó.. np PH. Vezető láírás A kérdőívet jóváhgyó vezető dti neve eosztás telefonszám fxszám e-mil íme A kitöltő dti neve telefonszám fxszám e-mil íme Megjegyzés Az dtszolgálttássl kpsoltos egyé szöveges megjegyzés:.... A kérdőív kitöltésére fordított idő per Köszönjük z együttműködésüket! 15

2 A gzdsági szervezet dti: 1. Férőhelyek, gyermekek és fitl felnőttek szám (tárgyév deemer 31-én) sttisztiki Ideiglenes htállyl elhelyezett Engedélyezett férőhelyek szám ) Nevelése vett gyermekek szám d e f G y e r m e k o t t h o n o k, k ü l s ő f é r ő h e l y e k 247-es kód 3 éven lulik különleges gyermekotthon esetén fogytékosok különleges gyermekotthon es kód 3 éven lulik különleges lkásotthon 05. esetén fogytékosok különleges lkásotthon ől (01-ől): különleges szükségletű gyermekek szám kizárólg életkor mitt 08. életkor mellett SNI és/vgy trtós etegség is fennáll értelmi fogytékos hlmozottn fogytékos 11. mozgásszervi fogytékos (06- ól): SNI mitt érzékszervi fogytékos eszédfogytékos utizmus spektrum zvrrl küzd egyé pszihés fejlődési zvrrl (súlyos tnulási, figyelem- vgy 16. trtós etegsége mitt ól: trtós etegség mellett SNI is fennáll ől (01-ől): speiális szükségletű gyermekek szám súlyos pszihés tünetet mutt 20. (18- súlyos disszoiális tünetek mitt 21. ól): pszihoktív szerekkel küzd 22. ől (01-ől): kettős szükségletű gyermekek szám N e v e l ő s z ü l ő i h á l ó z t é s k ü l s ő f é r ő h e l y e i ( ) 24. nevelőszülőnél 25. : különleges nevelőszülőnél speiális nevelőszülőnél ől (23-ól): különleges szükségletű gyermekek szám kizárólg életkor mitt életkor mellett SNI és/vgy trtós etegség is fennáll értelmi fogytékos 31. hlmozottn fogytékos 32. mozgásszervi fogytékos 33. érzékszervi fogytékos (27- SNI 34. eszédfogytékos ől): mitt 35. utizmus spektrum zvrrl küzd egyé pszihés fejlődési zvrrl (súlyos 36. tnulási, figyelem- vgy mgtrtásszályozási zvrrl) küzd 37. trtós etegsége mitt ől: trtós etegség mellett SNI is fennáll ől (23-ól): speiális szükségletű gyermekek szám súlyos pszihés tünetet mutt súlyos disszoiális tünetek mitt 42. ől): pszihoktív szerekkel küzd 43. ől (23-ól): kettős szükségletű gyermekek szám ) Gyermekotthonoknál z nyférőhelyek szám nélkül; nevelőszülői hálóztnál működési engedély szerint elhelyezhető gyermekek szám Megjegyzés: A gyermekeket gondozási helyük és nem trtózkodási helyük szerint kérjük feltüntetni. Lásd: Kitöltési útmuttó 2 Ellátás típus Átmeneti gondozásn részesülő Utógondozói ellátásn részesülő Öszszesen (-től e- ig) (f-ől): leány g 14

3 A gzdsági szervezet dti: sttisztiki Ellátás típus 2. Telephelyek dti (nevelőszülői hálóztok vgy külső férőhelyek esetén nem kell kitölteni!) Irányítószám Város, község A telephely íme Út / ut, házszám Települészonosító ( KSH tölti ki!) d Engedélyezett férőhelyek szám (tárgyév deemer 31.) e Ellátottk szám (tárgyév deemer 31.) f (felette lévő sorok összege) Megjegyzés: 11. sor 'e' oszlop = 1. tál '' oszlop sor 11. sor 'f' oszlop = 1. tál 'f' oszlop sor 3 15

4 A gzdsági szervezet dti: sttisztiki Ellátás típus 3. Gyermekek és fitl felnőttek létszámánk lkulás tárgyéven 34. Utógondozói ellátás megszűnt ) Előző év deemer 31-én nyilvántrtott gyermeklétszám Tárgyévi létszámnövekedés (új felvétel) összesen ( ) 04. Gyermekvédelmi szkellátás vett (korán nem állt gyermekvédelmi szkellátás ltt) szülőtől, vér szerinti sládjáól 05. örökefogdó szülőtől (03-ól): átmeneti gondozásn volt egyé helyről (pl. ápolást, gondozást nyújtó intézményől) 08. Gondozási helye változott (korán is gyermekvédelmi gondoskodás ltt állt) (09-től 15-ig) más efogdóotthonól ideiglenes elhelyezettként más nevelőszülői hálóztól ideiglenes elhelyezettként 11. más gyermekotthonól ( telephelyek közötti áthelyezést is eleértve) ideiglenes elhelyezettként 12. más efogdóotthonól átmeneti vgy trtós neveltként vgy nevelése vettként 13. (08-ól): más nevelőszülői hálóztól átmeneti vgy trtós neveltként vgy nevelése vettként más gyermekotthonól ( telephelyek közötti áthelyezést 14. is eleértve) átmeneti vgy trtós neveltként vgy nevelése vettként 15. egyé helyről (pl. ápolást, gondozást nyújtó intézményől) 16. Nem otthont nyújtó ellátásn gondozottk ) (17+18) 17. átmeneti gondozás került 18. (16-ól): utógondozói ellátott lett 19. Tárgyévi létszámsökkenés összesen ( ) 20. Gyermekvédelmi szkellátás megszűnt (21-től 27-ig) 21. szülő(k)höz, hozzátrtozó(k)hoz hzdott 22. sládfogdott 23. jogerősen örökefogdott 24. ngykorúvá vált (20-ól): 25. meghlt 26. hrmdik személynél került elhelyezésre 27. egyé Gondozási helye változott (továr is gyermekvédelmi szkellátás ltt áll) (29-től 32-ig) (más) nevelőszülőhöz áthelyezett (nevelőszülői hálózton elül vgy más nevelőszülői hálózt) (más) gyermekotthon áthelyezett ( telephelyek közötti 30. áthelyezést is eleértve) (27-ől): 31. központi speiális gyermekotthon áthelyezett egyé helyre áthelyezett (pl. ápolást, gondozást nyújtó intézménye) Átmeneti gondozás megszűnt ) 35. Tárgyév deemer 31-én nyilvántrtott létszám ( ) ) Azokt is itt kell feltüntetni, kik átmeneti gondozottk vgy utógondozotti ellátottk voltk egy másik intézménynél és onnn tárgyéven kerültek jelenlegi intézményhez. ) Itt kell feltüntetni zokt gondozottkt is, kik átkerültek másik intézményhez, de továr is átmeneti gondozottk, illetve utógondozói ellátottk ől (-ól:) leány ől (-ól): nem mgyr állmpolgár Egyé (egyé Európi uniós állmpolgár, állmpolgár ) ismeretlen, hontln) d ) A deemer 31-én érvényes uniós tgság szerint Megjegyzés: 35. sor '' és '' oszlop = 1. tál vgy 23. sor 'f', illetve 'g' oszlop 4 15

5 A gzdsági szervezet dti: sttisztiki Ellátás típus 4. A tárgyéven gyermekotthon került/nevelőszülőhöz helyezett gyermekek és fitl felnőttek szám ekerülési státuszuk szerint ( más gondozási helyről idekerültekkel együtt) Sorszá m Születési év / életkor Ideiglenes htállyl elhelyezett összes eől (-ól): ez z első gondozási helye ) összes Nevelése vett eől (-ől): ez z első gondozási helye ) Átmeneti gondozásn részesült összes eől (e-ől): ez z első gondozási helye ) d e f g vgy korán (18 éves vgy időse) 1997 (17 éves) 1998 (16 éves) 1999 (15 éves) 2000 (14 éves) 2001 (13 éves) 2002 (12 éves) 2003 (11 éves) 2004 (10 éves) 2005 (9 éves) 2006 (8 éves) 2007 (7 éves) 2008 (6 éves) 2009 (5 éves) 2010 (4 éves) 2011 (3 éves) 2012 (2 éves) 2013 (1 éves) 2014 (0 éves) (01-től 19-ig) ) Ideértve efogdó otthonól érkezetteket, illetve zokt, kik ekerülést megelőzően nevelőszülőnél ideiglenes htállyl voltk elhelyezve. Megjegyzés: 20. sor 'i' oszlop = 3. tál sor '' oszlop 20. sor 'g' oszlop = 3. tál 18. sor '' oszlop Utógondozói ellátásn részesült eől (g-ől): ez z első összes gondozási helye ) (++ e+g) leány ől (i-ől): értelmi fogytékos h i j k nem mgyr állmpolgár l 5 15

6 A gzdsági szervezet dti: sttisztiki Ellátás típus 5. Gyermekek és fitl felnőttek szám születési év és gondoskodási form szerint (tárgyév deemer 31-én) Születési év / életkor Ideiglenes htállyl elhelyezett Nevelése vett Átmeneti gondozásn részesült Utógondozói ellátásn részesült (-tól d-ig) : (e-ől) leány 1996 vgy korán (18 éves vgy időse) 1997 (17 éves) d e f 1998 (16 éves) (15 éves) (14 éves) 2001 (13 éves) 2002 (12 éves) (11 éves) 2004 (10 éves) 2005 (9 éves) (8 éves) (7 éves) (6 éves) (5 éves) (4 éves) (3 éves) (2 éves) (1 éves) (0 éves) 20. (01-től 19-ig) 21. (20-ól): leány Megjegyzés: A 20. sor dti megegyeznek z 1. tál soránk vgy 23. soránk megfelelő dtivl. 6. Gyermekek és fitl felnőttek szám gondozás időtrtm és gondoskodási form szerint (tárgyév deemer 31-én) (Az első gondozás vétel dátumától tárgyév deemer 31-ig.) Gondozásn töltött időtrtm Ideiglenes htállyl elhelyezett Nevelése vett Átmeneti gondozásn részesült Utógondozói ellátásn részesült (-tól d-ig) (e-ől): leány d e f 30 np vgy kevese npig 61 nptól 1 évig évnél tö 2 év évnél tö 3 év 3 évnél tö 5 év 5 évnél tö 7 év évnél tö 10 év 10 évnél tö 17 év 17 évnél tö 11. (01-től 10-ig) Megjegyzés: A 11. sor dti megegyeznek 5. tál 20. soránk megfelelő dtivl. 6 15

7 A gzdsági szervezet dti: sttisztiki Ellátás típus 7. Gyermekek szám tárgyéven trtózkodási hely szerint (deemer 31-én) (A tálát sk zokról kiskorú gondozottkról kell kitölteni, kiknek trtózkodási helye nem gondozási helyén vn.) Sorszá m Trtózkodási hely Nevelőszülői hálózt esetén (-ól): különleges speiális leány nevelőszülő nevelőszülő nevelőszülő d e Áltlános iskol és diákotthon (értelmi fogytékos, látás-, hllássérült, mozgáskorlátozott) Kollégium (középiskolás) (01-től 02-ig) 8. Gyermekek számánk lkulás z év során trtózkodási hely szerint (Azon kiskorúk esetén kell kitölteni, kiknek tényleges trtózkodási helye tárgyéven vgy nnk egy részéen nem egyezett meg gondozási helyével.) Sorszá m Szálysértési őrizete vételét rendelték el Szálysértési elzárását rendelték el Bűnselekmény mitt őrizete vételét rendelték el 04. (03-ól): előzetes letrtózttását rendelték el ) 05. Előzetes letrtózttását rendelték el üntetésvégrehjtási intézeten (05-ől): jvítóintézeten 08. Jvítóintézeti nevelését rendelték el Trtózkodási hely Szdságvesztését tölti üntetésvégrehjtási intézeten ) Az őrizete vételt követő előzetes letrtózttás elrendelését 05. sorn is fel kell tüntetni. (-ól): leány (-ól): selekmény időpontján 14 éven luli nevelőszülő d Nevelőszülői hálózt esetén különleges nevelőszülő e speiális nevelőszülő f 7 15

8 A gzdsági szervezet dti: sttisztiki 9. Bölsődét, óvodát igénye vevő gyermek szám z év folymán (jnuár 1-jétől deemer 31-ig) 01 A ölsődét igénye vevő gyermekek szám z év folymán (jnuár 1-jétől deemer 31-ig) 02 sjátos nevelési igényű ( sor = sorok összege) 03 (01-ől): eől speiális (szegregált) soportn gondozott 04 (02-ől): integrált soportn gondozott Óvodát igénye vevő gyermekek szám z év folymán (jnuár 1-jétől deemer 31-ig) sjátos nevelési igényű ( sor = sorok összege) 07 (05-ől): eől speiális (szegregált) soportn gondozott 08 (06-ól): integrált soportn gondozott Adtok z SNI-s gyermekek és fitl felnőttek fejlesztéséről születési év szerint (tárgyév deemer 31-én) Születési év / életkor 1996 vgy korán (18 éves vgy időse) 1997 (17 éves) 1998 (16 éves) 1999 (15 éves) 2000 (14 éves) 2001 (13 éves) 2002 (12 éves) 2003 (11 éves) 2004 (10 éves) 2005 (9 éves) 2006 (8 éves) 2007 (7 éves) 2008 (6 éves) 2009 (5 éves) 2010 (4 éves) 2011 (3 éves) 2012 (2 éves) 2013 (1 éves) 2014 (0 éves) Kori fejlesztés, gondozás keretéen ellátott gyermekek szám (-ól): leányok sk egyéni fogllkozá s keretéen ellátottk Fejlesztő felkészítés, illetve fejlesztő iskol okttás keretéen ellátott tnulók szám d (d-ől): leányok e egyéni fejlesztő felkészítés keretéen ellátottk f SNI-s ellátottk összesen (01-től 19-ig) (20-ól) értelmi fogytékos 8 15

9 A gzdsági szervezet dti: sttisztiki Ellátás típus 11. Alpfokú okttásn részesülők szám tárgyév deemer 31-én Alpfokú okttásn részesülők szám tárgyév deemer 31-én ) eől (-ól): eől (d-ől): túlkoros ) leány SNI-s integrált formán részesül okttásn szegregált formán részesül okttásn értelmi fogytékos tnulók szám d e f g (01-ől): áltlános iskolá járó sját (gyermekotthoni) áltlános iskolá járó értelmi fogytékos tnulókt nevelő és okttó áltlános iskolá járó gyógypedgógii intézményen tnuló konduktív pedgógii intézményen tnuló ) Töélú intézmény esetén is sk z dtszolgálttónál szkellátásn lévőkről kell kitölteni. ) Az gyermek, ki évismétlés mitt túlkoros. 9 15

10 A gzdsági szervezet dti: 12. Az áltlános iskol efejezése után továtnulók (illetve nem tnulók) szám iskoltípusonként Tnulmányikt (d-ől): Első Tnulók sikeresen évfolymot (-ől): szám efejezők SNI-n tárgyéve fogytékos deemer SNI-s kezdők értelmi tárgyév Iskoltípus (végzettek elül ) szám értelmi n ok szám 31-én tárgyéve fogytékos n d e f Gimnázium Szkközépiskol Szkiskol 04. ipri szkmák 05. mezőgzdsági szkmák kereskedelmi, vendéglátóipri szkmák egészségügyi szkmák (03-ól): 08. egyé szkmák speiális szkiskol készségfejlesztő speiális szkiskol 11. Iskolrendszeren kívüli tnfolymi szkokttás 12. Nem tnul 13. állndó munkhelye vn 14. (12-ől): nins állndó munkhelye 15. ( ) 13. Gyermekotthoni gyermeksoportok szám (tárgyév deemer 31-Csk gyermekotthonok ( ) töltik ki!) (02-től 08-ig) 3 éven luli 3 5 évesig évesig évesig (01-ől): évesig 18 éves és időse 08. vegyes korú ől (01-ől): különleges szükségletű gyermekekől álló soport ől (01-ől): speiális szükségletű gyermekekől álló soport 11. Összesől (01-ől): integrált soport ) 12. Összesől (01-ől): vegyes soport ) ) Normál és különleges szükségletű, vgy normál és speiális szükségletű gyermekek közös elhelyezését iztosító soport. ) Az áltlános iskol, diákotthon és gyermekotthonn gyermekvédelmi szkellátásn lévők és szkellátásn nem részesülők vegyes soportj. 14. Nevelőszülők szám (tárgyév deemer 31-én) (Csk nevelőszülői hálóztok töltik ki!) Nevelőszülők szám, kiknél sttisztiki 0 fő gyermekvédelmi 1 2 szkellátásn lévő gyermek vn 5 elhelyezve 6 vgy tö 08. (01-től 07-ig) (08-ól): egyes gyámi feldtokt is ellátó Megjegyzés: 08. sor '' oszlop = 25. tál 21. sor 'h' oszlop 08. sor '' oszlop = 25. tál 22. sor 'h' oszlop 26 vgy tö létszámú gyermeksoportok szám d e Különleges Speiális Nnevelőszülő nevelőszülő nevelőszülő (++) d 10 Ellátás típus 08. sor '' oszlop = 25. tál 23. sor 'h' oszlop f (-tól e-ig) 15

11 A gzdsági szervezet dti: sttisztiki Ellátás típus 15. A ekerülés előtt szálysértést, űnselekményt elkövető/vgy htóság áltl meggynúsított gyermekek (12-17 évesek) szám (sk tárgyéven ekerültek közül) ) Szálysértést követett el Bűnselekményt követett el (01-től 02-ig) Azokt 14 év ltti gyermekeket kell feltüntetni, kiket htóság meggynúsított szálysértés vgy űnselekmény elkövetésével. ől (-ól): 14 év ltti ) 16. Bűnselekmény elkövetésével gynúsított gyermekek (12 17 éves) szám tárgyéven Gynúsítottként nyomozást indítottk ellene (02-től 05-ig) nyomozást megszüntették vádt emeltek 04. (01-ől): vádelhlsztás történt 05. folymtn vn (rendőrségi, ügyész szkszon) Bíróság ítéletet hozott (07-től 13-ig) megrovás 08. próár osátás jvítóintézeti nevelés (06-ól): felfüggesztett szdságvesztés 11. végrehjtndó szdságvesztés 12. felmentés 13. egyé 14. Bírósági eljárás folymtn vn (-ól): z elhelyezés előtt történt űnselekmény (-ól): z elkövetés időpont-ján 14 éven luli 17. A tárgyévi szökések, szökési esetek szám gondozási hely szerint lklomml megszökött gyermekek szám (-ól): leány és tö 05. (01-től 04-ig) (05-ől): szökések ltt űnselekményt elkövetők szám ) A szökési esetek szám ) A szökött gyermekek szám és szökési lklmk számánk szorzt

12 A gzdsági szervezet dti: 18. Utógondozói ellátásn részesítettek dti sttisztiki nins efejezett áltlános iskoli végzettsége áltlános iskoli (01-ől): 04. középfokú legmgs eől 05. gimnáziumi szkközépiskoli iskoli (04-ől): szkiskoli végzettség végzettség 08. eől (07-ől): speiális szkiskol szerint ( sor = felsőfokú egyetemi / mester / MA eől 11. ) főiskoli / lp / BA (09-ől): 12. egyé / szkképzés 13. áltlános iskolán 14. középfokú 15. gimnáziumn 16. eől szkközépiskolán 17. (14-ől) szkiskolán 18. (01-ől): egyé (pld. OKJ-s) képzésen 19. még felsőfokú intézményen (19.sor = ) 20. tnulmányok egyetemi / nppli 21. t mester / esti 22. folytt MA levelező 23. ( sor >= nppli ) eől főiskoli / lp / BA esti (19-ől): 25. levelező 26. nppli 27. egyé / szkképzés esti 28. levelező 29. dolgozik 30. dolgozik és tnul is 31. (01-ől): eől állndó munkhelye vn 32. munkviszony (29-ől): lklmi munkvállló 33. közmunkát végez 34. szerint nem dolgozik (pld. tnuló) 35. ( sor = nyilvántrtott álláskereső ) eől gyest, gyedet kp (34-ől): 37. egyé 38. sját tuljdonú ingtln 39. érlemény 40. sládtgként (nem tuljdonos vgy érlő) (01-ől): 41. ismerősök efogdták távozás 42. entlkásos szoiális intézménye helye 43. hjléktln szálló ( sor = ) egyé 45. nevelőszülőnél mrdt 46. ismeretlen 19. Utógondozói ellátásn részesülő fitlok szám (tárgyév deemer 31-én) ől (-ól): leány speiális különleges kettős szükséglet szükséglet szükséglet d e Létfenntrtását önállón iztosítni nem tudj Bentlkásos szoiális intézménye felvételre vár Köznevelési, felsőokttási vgy felnőttképzési intézménnyel (szolgálttóvl) tnulói, hllgtói vgy felnőttképzési jogviszonyn áll Megjegyzések: Egy utógondozói ellátottt sk egy szempont szerint kell eírni. 19. tál oszlop sorok összege = 1. tál vgy 23. sor d oszlop Tárgyéven utógondozói ellátásól kikerülők Tárgyéven utógondozói ellátás ekerülők Ellátás típus Deemer 31-én nyilvántrtásn lévők szám 12 15

13 A gzdsági szervezet dti: sttisztiki Ellátás típus 20. Utógondozásn részesülők szám kor szerint (tárgyév deemer 31-én) Születési év / életkor 1996 (18 éves vgy fitl) 1995 (19 éves) 1994 (20 éves) (21 éves) (22 éves) 1991 (23 éves) 1990 (24 éves) vgy előtte (25 éves vgy időse) (01-tól 08-ig) Megjegyzés: sor '' oszlop = tál, vgy 23. sor 'd' oszlop otthonteremtési támogtás mitt utógondozott ől (-ól): utógondozói ellátásn is részesülő A tálákt koruk mitt különleges szükségletű gyermekeket ellátó különleges gyermekotthonok (247) és különleges lkásottho-nok (250) köztük gyermekvédelmi törvény htály lépése előtt sesemőotthonként nyilvántrtottk töltik ki. Ezek z intézmények z tálákt is kitöltik! 21. Gyermekek szám életkor és gondoskodási form szerint (tárgyév deemer 31-én) (02-től 04-ig) ideiglenes htállyl elhelyezett (01- nevelése vett 04. ől): átmeneti gondozásn részesülő 05. fogytékosok szám trtós etegek szám (01- fogytékossággl és trtós ől): etegséggel egyránt élők 08. nem mgyr állmpolgár 22. Gyermeklétszám lkulás z év folymán korsoport szerint Előző év deemer 31-én nyilvántrtott gyermeklétszám Tárgyévi létszámnövekedés (03-tól 08-ig) szülőtől, vér szerinti sládjáól 04. nevelőszülőtől 05. kórházól (újszülött, korszülött) (02- más gyermekotthonól ől): sládok, ill. gyermekek átmeneti otthonáól 08. egyé Tárgyévi létszámsökkenés (10-től 15-ig) szülőhöz, vérszerinti rokonhoz 11. nevelőszülőhöz kihelyezett 12. öröke fogdták meghlt (09- más gyermekotthon helyezték ől): át 15. egyé hónpos 13 hónpos d e 2 3 f éves éves d e f g g 6 éves és időse h 6 éves és időse h (-tól h-ig) i (-tól h-ig) i 15

14 A gzdsági szervezet dti: sttisztiki Ellátás típus 23. Gondozásn részesülő nyák szám (tárgyév deemer 31-én) Gondozott nyák szám összesen ) Előző év deemer 31-én nyilvántrtott gondozott nyák szám A tárgyév folymán felvett nyák szám összesen (03-tól 09-ig) otthontlnná vált 04. ántlmzott ) 05. várndós ny ) ideiglenes htállyl elhelyezett (02-ől): nevelése vett 08. utógondozói ellátásn részesülő egyé (02-ől): nem mgyr állmpolgár 11. A tárgyév folymán gondozásól távozó nyák szám 12. Tárgyév deemer 31-én nyilvántrtott gondozott nyák szám ( ) 13. Az nyák részére engedélyezett férőhelyek szám (tárgyév de. 31-én) Csk zok, kik nem állnk gyermekvédelmi gondoskodás ltt. 24. A tárgyéven gondozásól távozott nyák szám gondozásn töltött idő szerint 1 nptól tö 6 hónp 6 hónpnál tö 12 hónp 1 évnél hossz 04. (01-től 03-ig) Gondozásn töltött időtrtm Megjegyzés: A 04. sor '' oszlop = 23. tál 11. sor A gondozásól távozó nyák szám összesen (-ól): gyermekükkel együtt távozó nyák szám 14 15

15 A gzdsági szervezet dti: sttisztiki 25. A jogszályn ) előírt munkkören fogllkozttottk létszám (tárgyév deemer 31-én, fő) (Az dtszolgálttónk ezt táláztot CSAK EGYSZER KELL KITÖLTENI! (sk ellátási kódok esetén kell kitölteni) Igzgtó Igzgtóhelyettes Gyermekotth.-vezető (önálló) 04. Nevelő 05. Gyermekvédelmi sszisztens Gyermekfelügyelő Pszihológus 08. Növendékügyi elődó Gyermekvédelmi ügyintéző Gyógypedgógus 11. Fejlesztő pedgógus 12. Gondozó 13. Szkgondozó 14. Kisgyermeknevelő 15. Orvos 16. Tejkonyhvezető 17. Gzdsági nővér 18. (01-től 17-ig) Szkmi vezető Nevelőszülői tnásdó Nevelőszülő Különleges nevelőszülő Speiális nevelőszülő szoiális munkás Felsőfokú szoiális képesítésű szoiálpedgógus d Nem felsőfokú végzettségű ől (h-ól): megízási szerződéssel fogllkozttott érettségivel érettségi nélkül Összes (-tól g-ig, kivéve 28. sor) nő nevelőszülői felkészítő tnfolym ) f g h i j G y e r m e k o t t h o n N e v e l ő s z ü l ő i h á l ó z t Növendékügyi elődó Gyermekvédelmi ügyintéző Gondozó Segédgondozó (19-től 27-ig) ) A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet; ) Ide kell sorolni: 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 96. -án meghtározott tnfolymon résztvetteket. Een tálán nem szerepelhetnek gyermekotthonhoz költségvetésileg kpsolt iskol (ált. isk., középisk., szkisk.) okttói. nevelőszülői szkképesítésű szoiálpolitikus e ől (h-ól): Egyé felsőfokú képesítésű Felsőfokú pedgógii képesítésű k Tárgyéven m szám Jogszályn előírt létszám A fenntrtó áltl engedélyezett létszám (p-ől) etöltetlen álláshelyek szám n o p q gyermekfelügyelő szkképesítésű l elépők kilépők r 15 15

16 A gzdsági szervezet dti: sttisztiki 26. A gyermekotthonn egyé munkkören fogllkozttottk létszám (tárgyév deemer 31-én, fő) (Az dtszolgálttónk ezt táláztot CSAK EGYSZER KELL KITÖLTENI! (Csk gyermekotthonok ( ) töltik ki!) Rktáros, nygeszerző Gzdsági vezető Gondnok Egyé elődó Gépkosivezető Élelmezés vezető Könyvelő Nyilvántrtó dmin. Jogász Ápoló Betöltetlen álláshelyek Szkmunkás Kisegítő munkás (-tól l-ig) d e f g h i j k l m n Teljes Rész- munkidően fogllkozttott 16 15

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK ÉS A KÜLSŐ FÉRŐHELYEK HELYZETÉRŐL

JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK ÉS A KÜLSŐ FÉRŐHELYEK HELYZETÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1208 JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI

Részletesebben

JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK ÉS A KÜLSŐ FÉRŐHELYEK HELYZETÉRŐL

JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK ÉS A KÜLSŐ FÉRŐHELYEK HELYZETÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1208 JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK ÉS A KÜLSŐ FÉRŐHELYEK HELYZETÉRŐL

JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK ÉS A KÜLSŐ FÉRŐHELYEK HELYZETÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1208 JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI

Részletesebben

JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK ÉS A KÜLSŐ FÉRŐHELYEK HELYZETÉRŐL

JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK ÉS A KÜLSŐ FÉRŐHELYEK HELYZETÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1208 JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK, A NEVELŐSZÜLŐI

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2014

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2014 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 02 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 21 évi CLV. törvény 2 és 2 - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 2 és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budpest, Fő u. 44-50. Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 06. évi CLV. törvény. és 6. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 775 A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI 08 Adtszolgálttók:

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

1. Gyermekjóléti alapellátások

1. Gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekjóléti lpellátások 1. A jogszályn előírt munkköröken fogllkozttottk szám szolgálttásn (XII. 31.) Képesítés Vezető Gyógypedgógus Csládgondozó Módszertni szktnásdó Fejlesztőpedgógus Pszihológii

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolálttás tljsítésér nm lklms, sk tájékozttóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kzés lpján kötlző.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolálttás tljsítésér nm lklms, sk tájékozttóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kzés lpján kötlző.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATOK

GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATOK GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS V. TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATOK 2005. évi adatok összesítése (ORSZÁGOS és néhány megyei) a 303/2004.(XI.2.) Korm. rendelet alapján 1209. számon elrendelt JELENTÉS

Részletesebben

JELENTÉS A TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATOK HELYZETÉRŐL

JELENTÉS A TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATOK HELYZETÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1209 JELENTÉS A TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATOK

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 218. hó Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26.

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefo: 345-6 Iteret: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. ) Korm. redelet lpjá kötelező. Nyilvátrtási szám: 223/7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2015

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993 évi XLVI törvény (Stt) 8 (2) ekezdése lpján kötelező Nyilvántrtási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

Részletesebben

IGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgá

IGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgá IGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgá KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben