FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!"

Átírás

1 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és lpján kötelező. JELENTÉS A JAVÍTÓINTÉZETEK HELYZETÉRŐL 218 Nyilvántrtási szám: 1511 Adtszolgálttók: jvítóintézetek Az dtszolgálttás sttisztiki célr történik. Az dtszolgálttás elmulsztás, illetve hmis dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény lpján közigzgtási írság kiszását vonhtj mg után. Az dtszolgálttás Stt. felhtlmzás lpján kidott Országos Sttisztiki Adtfelvételi Progrmról szóló Korm. rendelet lpján történik. Minden telephelyről külön lpot kérünk kitölteni! Törzsszám: Sttisztiki : Megye: ### Neve: Címe: város község út, utc, tér hsz. Telephely neve: Címe: város község út, utc, tér hsz. Telephelyzonosító (FELTÉTLENÜL KÉRJÜK KITÖLTENI!) Beérkezési htáridő: tárgyévet követő jnuár 31. Beküldés módj: KSH ELEKTRA rendszerén keresztül A kitöltéssel és dttováítássl kpcsoltn kérdéseit felteheti közvetlenül z dtgyűjtésért felelős munktársunknk kár telefonon kár e-milen ( vgy fordulht KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálthoz os ingyenes zöld számon, illetve elektronikus üzenetet küldhet KSH-ELEKTRA postládájá ezen felületen: év hó np A kérdőívet jóváhgyó vezető dti neve eosztás telefon e-mil címe A kitöltő dti neve eosztás telefon e-mil címe A nemlegesség ok és egyé megjegyzés Amennyien z dtszolgálttás nemleges, kérem, szíveskedjen megfelelő kódot eírni: A szervezetnek nincs z dtgyűjtésre vontkozó tevékenysége (21); A szervezetnek z dtgyűjtésre vontkozó tevékenysége megszűnt (22); Az dott időszkn szervezetnek nincs z dtgyűjtésre vontkozó tevékenysége (23); Egyé ok mitt nemleges jelentés (24) Szöveges indoklás (h nemlegesség ok 24, feltétlenül kérjük indokolni): Egyé megjegyzés: A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc Köszönjük z együttműködésüket!

2 sttisztiki megye 1. A jvítóintézetek férőhelyeinek (tárgyév decemer 31-én) Engedélyezett férőhelyek Tárgyév decemer 31- én etöltött férőhelyek (-ől): lány c 1 Férőhelyek 2 jogerős ítélettel elhelyezettek számár (1-ől): z előzetes letrtózttás helyezettek számár z utógondozó részlegen jvítóintézeti nevelttel együttesen elhelyezett kiskorú gyermekek számár 2. Jvítóintézeti növendékcsoportok (tárgyév decemer 31-én) 8 fő ltti 8 1 fő fő 12 fő feletti en (-tól d-ig) létszámú növendékcsoportok c d e 1 Áltlános csoport 2 Speciális csoport 3 Reszocilizációs csoport 3. A tárgyév folymán jvítóintézeti nevelésen részesülők Jogerős ítélettel elhelyezettek Előzetes letrtózttás helyezettek Utógondozó részlegen elhelyezettek A jvítóintézeti nevelttel együttesen elhelyezett kiskorú gyermekek c d 1 A tárgyév folymán jvítóintézeten elhelyezettek 2 3 tárgyéven került jvítóintézete tárgyévet megelőző 1 éven került jvítóintézete 4 (1-ől): tárgyévet megelőző 2 éven került jvítóintézete 5 6 tárgyévet megelőző 3 éven került jvítóintézete régeen került jvítóintézete 7 8 (1-ől): fitlkorú tárgyéven gyermeket szült Tárgyév decemer 31-én nyilvántrtott létszám összesen éves 1 11 (8-ól): éves éves 2

3 sttisztiki megye 4. A jvítóintézete jogerős ítélettel ekerülők életkor szerint (tárgyév) éves korú növendékek en (-tól c-ig) ideiglenes htállyl elhelyezett nevelése vett c d e f 1 A tárgyév folymán jogerős ítélettel jvítóintézete került 2 szdláon volt 3 őrizeten volt 4 házi őrizeten volt 5 lkhelyelhgyási tillom htály ltt állt 6 (1-ől): jvítóintézeten volt előzetes letrtózttásn 7 ezt megelőzően üntetés-végrehjtási intézeten volt előzetes letrtózttásn 8 6 hónpig 9 (6+7 sorok 6 12 hónpig összegéől): 1 1 évnél hossz ideig 11 másik jvítóintézeten volt jogerősen elhelyezve 12 (1-ől): jvítóintézeti nevelés folyttásár ítélt (d-ől): 3

4 sttisztiki megye 5/A. A jvítóintézete jogerős ítélettel ekerülők életkor és z elkövetett űncselekmény típus szerint (tárgyév) c d e f g 1 A tárgyév folymán jogerős ítélettel jvítóintézete került 2 z élet, testi épség és z egészség elleni 3 emerölés 4 erős felindulásn elkövetett emerölés (2-ől): 5 testi sértés 6 z egészséget veszélyeztető 7 káítószer-kereskedelem 8 káítószer irtoklás (6-ól): 9 új pszichoktív nyggl visszélés 1 z emeri szdság elleni 11 emerrlás 12 személyi szdság megsértése (1-ől): 13 kényszerítés 14 nemi élet szdság és nemi erkölcs elleni 15 szexuális kényszerítés 16 szexuális erőszk 17 szexuális visszélés 18 (14-ől): kerítés 19 (1-ől): prostitúció elősegítése 2 z elkövetett szeméremsértés 21 űncselekmény z emeri méltóság és egyes lpvető jogok elleni 22 közlekedési 23 típus szerint környezet és természet elleni 24 z igzságszolgálttás elleni 25 korrupciós 26 hivtlos személy elleni 27 köznyuglom elleni 28 (27-ől): grázdság 29 közizlom elleni 3 közokirt-hmisítás 31 (29-ől): okirttl visszélés 32 vgyon elleni erőszkos 33 rlás 34 kifosztás (32-ől): 35 zsrolás 36 vgyon elleni 37 lopás 38 rongálás (36-ól): 39 jármű önkényes elvétele 4 egyé, nem megjelölt Btk. fejezete trtozó éves korú növendékek ideiglenes htállyl elhelyezett nevelése vett 4 en (-tól c-ig) (d-ől): Az elkövetett cselekmények

5 sttisztiki megye 5/B. A jvítóintézete előzetes letrtózttássl ekerülők életkor és feltételezett űncselekmény típus szerint (tárgyév) c d e f g 1 A tárgyév folymán előzetes letrtózttássl jvítóintézete került 2 z élet, testi épség és z egészség elleni 3 emerölés 4 erős felindulásn elkövetett emerölés (2-ől): 5 testi sértés 6 z egészséget veszélyeztető 7 káítószer-kereskedelem 8 káítószer irtoklás (6-ól): 9 új pszichoktív nyggl visszélés 1 z emeri szdság elleni 11 emerrlás 12 személyi szdság megsértése (1-ől): 13 kényszerítés 14 nemi élet szdság és nemi erkölcs elleni 15 szexuális kényszerítés 16 szexuális erőszk 17 szexuális visszélés 18 (14-ől): kerítés 19 (1-ől): prostitúció elősegítése 2 z elkövetett szeméremsértés 21 űncselekmény z emeri méltóság és egyes lpvető jogok elleni 22 közlekedési 23 típus szerint környezet és természet elleni 24 z igzságszolgálttás elleni 25 korrupciós 26 hivtlos személy elleni 27 köznyuglom elleni 28 (27-ől): grázdság 29 közizlom elleni 3 közokirt-hmisítás 31 (29-ől): okirttl visszélés 32 vgyon elleni erőszkos 33 rlás 34 kifosztás (32-ől): 35 zsrolás 36 vgyon elleni 37 lopás 38 rongálás (36-ól): 39 jármű önkényes elvétele 4 egyé, nem megjelölt Btk. fejezete trtozó éves korú növendékek ideiglenes htállyl elhelyezett nevelése vett 5 en (-tól c-ig) (d-ől): Az feltételezett cselekmények

6 sttisztiki megye 6/A. A jvítóintézete jogerős ítélettel ekerülők dti életkor szerint (tárgyév) en éves korú növendékek (-tól c-ig) c d 1 A tárgyév folymán jogerős ítélettel jvítóintézete került 2 nevelőszülőnél volt elhelyezve szkellátásól 3 gyermekotthonn volt elhelyezve (1-ől): 4 speciális gyermekotthonn volt elhelyezve eutlást érkezett 5 utógondozói ellátásn részesült megelőző állndó 6 szülőtől, vérszerinti csládjáól trtózkodási hely nem szkellátásól 7 örökefogdó szülőtől szerint 8 átmeneti gondozásól érkezett 9 egyé helyről 1 együtt élnek szülei 11 (1-ől): külön élnek szülei 12 csládi páról félárv 13 körülmények nyáról félárv 14 szerint teljesen árv 15 szülő ismeretlen 16 (1-ől): fitlkorúvl együttes elhelyezésre került gyermeke is 17 (1-ől): áltlános iskol 1-2. osztály 18 ekerüléskor áltlános iskol 3-4. osztály 19 legmgs áltlános iskol 5-6. osztály 2 (efejezett) áltlános iskol 7-8. osztály 21 iskoli középfokú okttási intézmény 9-1. osztály 22 végzettség középfokú okttási intézmény osztály 23 (1-ől): ekerülés időpontján tnulmányokt folyttott 24 (1-ől): sjátos nevelési igényű 25 (1-ől): súlyos pszichés tünetek mitt 26 speciális súlyos disszociális tünetek mitt 27 szükségletű pszichoktív szerekkel küzd 28 (1-ől): védeleme vett 29 (1-ől): megelőző pártfogásn részesült 6/B. A jvítóintézete előzetes letrtózttássl ekerülők dti életkor szerint (tárgyév) en éves korú növendékek (-tól c-ig) c d 1 A tárgyév folymán előzetes letrtózttássl jvítóintézete került 2 nevelőszülőnél volt elhelyezve szkellátásól 3 gyermekotthonn volt elhelyezve (1-ől): 4 speciális gyermekotthonn volt elhelyezve eutlást érkezett 5 utógondozói ellátásn részesült megelőző állndó 6 szülőtől, vérszerinti csládjáól trtózkodási hely nem szkellátásól 7 örökefogdó szülőtől szerint 8 átmeneti gondozásól érkezett 9 egyé helyről 1 együtt élnek szülei 11 (1-ől): külön élnek szülei 12 csládi páról félárv 13 körülmények nyáról félárv 14 szerint teljesen árv 15 szülő ismeretlen 16 (1-ől): fitlkorúvl együttes elhelyezésre került gyermeke is 17 (1-ől): áltlános iskol 1-2. osztály 18 ekerüléskor áltlános iskol 3-4. osztály 19 legmgs áltlános iskol 5-6. osztály 2 (efejezett) áltlános iskol 7-8. osztály 21 iskoli középfokú okttási intézmény 9-1. osztály 22 végzettség középfokú okttási intézmény osztály 23 (1-ől): ekerülés időpontján tnulmányokt folyttott 24 (1-ől): sjátos nevelési igényű 25 (1-ől): súlyos pszichés tünetek mitt 26 speciális súlyos disszociális tünetek mitt 27 szükségletű pszichoktív szerekkel küzd 28 (1-ől): védeleme vett 29 (1-ől): megelőző pártfogásn részesült 6

7 sttisztiki megye 7/A. A tárgyéven jogerős ítélettel ekerülők z okttásn és fogllkozttásn vló részvétel és eutlást megelőző állndó trtózkodási hely szerint (tárgyév) 2 áltlános iskol 1 4. évfolymán 3 áltlános iskol 5 8. évfolymán 4 középfokú okttási intézményen (1-ől): 5 gimnáziumn (9 12. évfolymon) ekerülés 6 időpontján szkgimnáziumn (9 12. évfolymon) 7 még tnulmányokt (4-ől): szkközépiskolán (9 12. évfolymon) 8 (7-ől): szintvizsgát tett folyttott szkiskolán, készségfejlesztő iskolán 9 (9-12. évfolym) 1 egyé (pl. OKJ-s) képzésen 11 (1-ől): HÍD-progrmn vett részt 12 A ekerülés időpontján okttásn nem vett részt 13 A ekerüléskor tnköteles korú 14 dolgozott 15 (1-ől): állndó munkhelye volt 16 munkviszony közfogllkozttott volt lklmi munkvállló volt (14-ől): szerint nem dolgozott 19 (1 sor = (18-ól): nyilvántrtott álláskereső volt 14+18) 2 (18-ól): gyest, gyedet kpott 7 Nem szkellátásól érkezett Szkellátásól érkezett gyermekotthonn élt nevelőszülőnél élt c d 1 A tárgyév folymán jogerős ítélettel jvítóintézete került 2 áltlános iskol 1 4. évfolymán 3 áltlános iskol 5 8. évfolymán 4 középfokú okttási intézményen (1-ől): 5 gimnáziumn (9 12. évfolymon) ekerülés 6 időpontján szkgimnáziumn (9 12. évfolymon) 7 még tnulmányokt (4-ől): (7-ől): szintvizsgát tett szkközépiskolán (9 12. évfolymon) 8 folyttott szkiskolán, készségfejlesztő iskolán 9 (9-12. évfolym) 1 egyé (pl. OKJ-s) képzésen 11 (1-ől): HÍD-progrmn vett részt 12 A ekerülés időpontján okttásn nem vett részt 13 A ekerüléskor tnköteles korú 14 dolgozott 15 (1-ől): állndó munkhelye volt 16 munkviszony közfogllkozttott volt lklmi munkvállló volt (14-ől): szerint nem dolgozott 19 (1 sor = (18-ól): nyilvántrtott álláskereső volt 14+18) 2 (18-ól): gyest, gyedet kpott Szkellátásól érkezett gyermekotthonn élt nevelőszülőnél élt Tárgyéven jvítóintézete efogdottk összesen (-tól c-ig) 7/B. A tárgyéven előzetes letrtózttássl ekerülők z okttásn és fogllkozttásn vló részvétel és eutlást megelőző állndó trtózkodási hely szerint (tárgyév) Nem szkellátásól érkezett Tárgyéven jvítóintézete efogdottk összesen (-tól c-ig) c d 1 A tárgyév folymán előzetes letrtózttássl jvítóintézete került

8 sttisztiki megye 8. A jvítóintézetől elocsátottk életkor szerint (tárgyév) (A tálázt trtlmzz jogerős ítélettel és z előzetes letrtózttottkt is.) éves korú növendékek en (-tól c-ig) ideiglenes htállyl elhelyezett nevelése vett c d e f 1 A tárgyéven jogerős jvítóintézeti nevelésől elocsátottk 2 (1-ől): ideiglenesen elocsátott 3 másik jvítóintézete helyezték át jogerős jvítóintézeti nevelés folyttásár 4 fitlkorúk örtönée került 5 gyermekvédelmi szkellátást iztosító helyre került (1-ől): 6 távozás helye szüleihez, csládjához hzkerült 7 szerint ismerősök efogdták 8 hjléktln szállór került 9 ismeretlen helyre távozott 1 egyé 11 A tárgyév folymán z előzetes letrtózttásól elocsátottk 12 jvítóintézeti nevelésre ítélték 13 üntetés-végrehjtási intézete került (11-ől): 14 próár ocsátották jogerős írósági 15 ítélettel felfüggesztett szdságvesztést kpott 16 felmentették 17 előzetes letrtózttását megszűntették 18 (11-ől): egyé kényszerintézkedést rendeltek el 19 űntető-eljárás másik jvítóintézete helyezték át előzetes letrtózttás 2 folyttás mellett üntetés-végrehjtási intézete helyezték át előzetes letrtózttás 21 IMEI-e helyezték át előzetes letrtózttás (d-ől): 8

9 sttisztiki megye 9/A. Szökések tárgyév folymán vgy tö A szökési Megszökött esetek növendékek ( szököttek és megszökött növendékek lklomml jvítóintézetől szökési lklmk számnk összesen szorzt) c d e f 1 Jogerős végrehjtásól 2 Előzetes letrtózttásól 3 en (1-től 2-ig) 4 (3-ól): ideiglenes htállyl elhelyezett 5 (3-ól): nevelése vett 9/B. Szökés ideje ltt űncselekményt elkövetők 1 2 A szökés ideje ltt űncselekményt elkövetők z élet, testi épség és z egészség elleni 3 emerölés 4 erős felindulásn elkövetett emerölés (2-ől): 5 testi sértés 6 z egészséget veszélyeztető 7 káítószer-kereskedelem 8 káítószer irtoklás (6-ól): 9 új pszichoktív nyggl visszélés 1 z emeri szdság elleni 11 emerrlás 12 személyi szdság megsértése (1-ől): 13 kényszerítés nemi élet szdság és nemi erkölcs elleni szexuális kényszerítés szexuális erőszk (14-ől): szexuális visszélés kerítés 19 Az elkövetett prostitúció elősegítése 2 űncselekmények szeméremsértés 21 z emeri méltóság és egyes lpvető jogok elleni űncselekmény 22 közlekedési típus szerint környezet és természet elleni z igzságszolgálttás elleni korrupciós hivtlos személy elleni köznyuglom elleni (27-ől): grázdság közizlom elleni 3 31 (29-ől): közokirt-hmisítás okirttl visszélés 32 vgyon elleni erőszkos 33 rlás 34 kifosztás (32-ől): 35 zsrolás 36 vgyon elleni 37 lopás 38 rongálás (36-ól): 39 jármű önkényes elvétele 4 egyé, nem megjelölt Btk. fejezete trtozó Jogerős végrehjtásól Előzetes letrtózttásól 9

10 sttisztiki megye 1/A. A tárgyév folymán jvítóintézeten jogerős ítélettel elhelyezettek z okttásn vló részvétel szerint 1 Jogerős ítélettel elhelyezettként iskolrendszerű okttásn tnul 2 áltlános iskol 1 4. évfolymán 3 áltlános iskol 5 8. évfolymán 4 középfokú okttásn vesz részt 5 gimnáziumn (9 12. évfolymon) (1-ől): 6 szkgimnáziumn (9 12. évfolymon) 7 szkközépiskolán (9 12. évfolymon) (4-ől): 8 (7-ől): szintvizsgát tett 9 szkiskolán, készségfejlesztő iskolán (9-12. évfolymon) 1 (1-ől): jvítóintézeten kívül folytt tnulmányokt 11 (1-ől): sjátos nevelési igényű 12 (1-ől): HÍD-progrmn vesz részt 13 Jogerős ítélettel elhelyezettként iskolrendszeren kívüli okttásn vesz részt sikeres vizsgát tett sikertelen vizsgát tett 1/B. A tárgyév folymán jvítóintézeten előzetes letrtózttottként elhelyezettek z okttásn vló részvétel szerint 1 Előzetes letrtózttottként iskolrendszerű okttásn tnul 2 áltlános iskol 1 4. évfolymán 3 áltlános iskol 5 8. évfolymán 4 középfokú okttásn vesz részt 5 gimnáziumn (9 12. évfolymon) (1-ől): 6 szkgimnázium (9 12. évfolymon) 7 szkközépiskolán (9 12. évfolymon) (4-ől): 8 (7-ől): szintvizsgát tett 9 szkiskolán, készségfejlesztő iskolán (9-12. évfolymon) 1 (1-ől): jvítóintézeten kívül folytt tnulmányokt 11 (1-ől): sjátos nevelési igényű 12 (1-ől): HÍD- progrmn vesz részt 13 Előzetes letrtózttottként iskolrendszeren kívüli okttásn vesz részt A 216/217. tnév II. félévéen okttásn, képzésen részt vevők 1 elocsátás mitt szökés mitt c d e f A 216/217. tnév II. félévéen okttásn, képzésen részt vevők (-ól): féléven vizsgázott (-ól): féléven vizsgázott sikeres vizsgát tett sikertelen vizsgát tett (-ól): féléven nem vizsgázott (-ól): féléven nem vizsgázott elocsátás mitt szökés mitt A 217/218. tnév I. félévéen okttásn, képzésen részt vevők A 217/218. tnév I. félévéen okttásn, képzésen részt vevők c d e f

11 sttisztiki megye 11. Munkfogllkozttásn részt vevők z év folymán (Hlmozott dt) Jogerős ítélettel elhelyezettek Előzetes letrtózttásn levők Utógondozói részlegen elhelyezettek c 1 Munkfogllkozttásn részt vevők (2+3+4) 2 (1-ől): z intézmény működési körén elül 3 (1-ől): más gzdálkodó szervezetnél fogllkozttottk 4 (1-ől): jvítóintézet válllkozási tevékenységének keretéen 5 (1-ől): jvítóintézeten kívüli munkvégzésen résztvevők 12. A jvítóintézeten elhelyezettek csládi reszocilizációját segítő tevékenységek dti (tárgyév) Csládi konzultáció Csládterápi (2-ől): intézeten kívül megvlósított A tevékenységek Érintett növendékek 13. A fegyelmi eljárásr és iztonsági elkülönítésre vontkozó dtok (tárgyév) Jutlmzás 1 Nevelői dicséret 2 Igzgtói dicséret 3 Tárgyjutlom 4 Korán kiszott fegyelmi üntetés elengedése vgy enyhítése 5 Egyéni vgy csoportos kulturális vgy sportrendezvényen vló részvétel engedélyezése 6 Kimenő engedélyezése 7 Eltávozás engedélyezése 8 Szdság engedélyezése 15. Fegyelmi üntetés Fegyelmi eljárások (1-ől): közvetítői eljárásr utlt ügyek Biztonsági elkülönítés elrendelése Nevelői figyelmeztetés Igzgtói megrovás Társs szórkozástól, progrmtól vgy rendezvénytől eltiltás Kimenő megvonás Eltávozás megvonás A soron következő szdságól vló kizárás Zárt jellegű jvítóintézeti részlegen vló elhelyezés 11 A tevékenységek Jutlmk Büntetések Érintett növendékek Jutlomn részesülő növendékek Büntetésen részesülő növendékek

12 A gzdsági szervezet dt 1511 sttisztiki megye A telephely dt: zonosítószám Az lklmzásn állók lét; z egyé munkköröken dolgozó személyek, z állomány nem trtozó munkválllók és egyé szkemerek decemer 31-én Alklmzásn állók F1. Szkmi munkkörök A fenntrtó áltl szkmi munkkören engedélyezett álláshelyek : etöltetlen álláshelyek : F1.1. Teljes munkidően lklmzásn állók lét Munkkör c d e f g h i j k l m n o p q r en en Teljes munkidően lklmzásn állók lét =c+d+ +o felsőfokú szociális teljes munkidően lklmzásn állóól (-ől): felsőfokú végzettségűek közül mentálhigiénés pedgógii pszichológii hitéleti egyé társdlom- és végzettséggel rendelkezők gzdságtudományi jogi és állmtudományi egyé ölcsészettudományi orvos- és egészségtudomány i egyé felsőfokú teljes munkidően lklmzásn állóól (-ől): középfokú végzettségűek közül érettségivel érettségivel nem rendelkezők teljes munkidően lklmzá s-n állóól (ől): lpfokú végzettséggel rendelkezők teljes munkidően lklmzá s-n állóól (ől): munkkörre előírt szkképes í-téssel rendelkezők (pől): munkkörre előírt szkirányú OKJ/FOKSZ/ KOP végzettséggel rendelkezők F1.2. Részmunkidően lklmzásn állók lét (pől): részmunkidően részmunkidőeidően részmunk- részmunkidően munkkör- lklmzásn részmunkidően lklmzásn állóól (-ől): felsőfokú végzettségűek közül állóól (-ől): lklmzá lklmzá Részmunki lklmzá re előírt középfokú s-n s-n dően s-n szkirányú végzettségűek közül állóól (ől): ől): állóól (- Munkkör lklmzás állóól (ől): KOP OKJ/FOKSZ/ egyé n állók egyé orvos- és társdlom- és állmtudoségivere előírt kozttott jogi és érett- munkkör- közfogll- lét felsőfokú mentálhigiénégógilógiszettudotudomány felsőfokú ségivel végzettséggel ped- pszicho- ölcsé- egészség- egyé érett- lpfokú végzett- hitéleti =c+d+ +o szociális gzdságmányi nem szkképes áltl mányi i séggel rendelkezőtudo- í-téssel etöltött rendelkezők rendelkezők állások végzettséggel rendelkezők rendelkezők c d e f g h i j k l m n o p q r 12 teljes munkidően lklmzá s-n állóól (ől): közfogllkozttott áltl etöltött állások

13 sttisztiki megye A telephely dt: zonosítószám F2. Egyé munkköröken dolgozó személyek decemer 31-én (fő) Munkköri csoport Teljes munkidően lklmzásn álló Részmunkidően lklmzásn álló Személyek összesen (d=+c) (d-ől): közfogllkozttot t személyek személyek c d e Gzdsági, műszki, ügyviteli Kisegítő (fiziki) en Állomány nem trtozók F3. Egyé, állomány nem trtozó munkválllók tárgyév során összesen(fő) Munkválllók F4. Egyé szkemerek (megízási és válllkozási szerződéssel) decemer 31-én (fő) 1 Számuk összesen 2 közfogllkozttott 3 önkéntes : 4 iskoli közösségi szolgáltot teljesítő 5 nyugdíjs szövetkezet tgj 6 Az önkéntesek áltl ledolgozott munkórák Orvos Pszichiáter Pszichológus/Csládterpeut Gyógypedgógus Gzdsági, élelmezési szkemer Gyógytornász Konduktor Gyógypedgógii sszisztens Szociális sszisztens Jogi tnácsdó Szkemerek en 13

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

IGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgá

IGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgá IGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgá KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 06. évi CLV. törvény. és 6. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 775 A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI 08 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 2 és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 218. hó Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 21 évi CLV. törvény 2 és 2 - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

JELENTÉS A JAVÍTÓINTÉZETEK HELYZETÉRŐL 2015

JELENTÉS A JAVÍTÓINTÉZETEK HELYZETÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 45-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

JELENTÉS A JAVÍTÓINTÉZETEK HELYZETÉRŐL 2014

JELENTÉS A JAVÍTÓINTÉZETEK HELYZETÉRŐL 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 45-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 199. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás ivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 111 Budpest, Fő u. 44-5. Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216.

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2011

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2014

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2014 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budpest, Fő u. 44-5. Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Budpest, Fő u. 44-5. Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1775 A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése. NEM IFRS szabályokat alkalmazók részére

Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése. NEM IFRS szabályokat alkalmazók részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2414 Gzdsági egységek éves sttisztiki jelentése 2017 NEM

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 02 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 775 A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás ivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Budpest, Fő u. 44-5. Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Budpest, Fő u. 44-5. 216. negyedév Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dt teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 1011 Budpest, Fő u. 44-50. Az dt hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 28.

Részletesebben