FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!"

Átírás

1 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1696 A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI 218 Adtszolgálttók: cslád- és gyermekjóléti szolgálttást iztosítók Az dtszolgálttás sttisztiki célr történik. Az dtszolgálttás elmulsztás, illetve hmis dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény lpján közigzgtási írság kiszását vonhtj mg után. Az dtszolgálttás Stt. felhtlmzás lpján kidott Országos Sttisztiki Adtfelvételi Progrmról szóló Korm. rendelet lpján történik. Minden telephelyről külön lpot kérünk kitölteni! Törzsszám: Sttisztiki : Megye: ### Neve: Címe: város község út, utc, tér hsz. Telephely neve: Címe: város község út, utc, tér hsz. Telephelyzonosító (FELTÉTLENÜL KÉRJÜK KITÖLTENI!) Beérkezési htáridő: tárgyévet követő jnuár 31. Beküldés módj: KSH ELEKTRA rendszerén keresztül A kitöltéssel és dttováítássl kpcsoltn kérdéseit felteheti közvetlenül z dtgyűjtésért felelős munktársunknk kár telefonon kár e-milen ( vgy fordulht KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálthoz os ingyenes zöld számon, illetve elektronikus üzenetet küldhet KSH-ELEKTRA postládájá ezen felületen: év hó np A kérdőívet jóváhgyó vezető dti neve eosztás telefon e-mil címe neve eosztás A kitöltő dti telefon e-mil címe A nemlegesség ok és egyé megjegyzés Amennyien z dtszolgálttás nemleges, kérem, szíveskedjen megfelelő kódot eírni: A szervezetnek nincs z dtgyűjtésre vontkozó tevékenysége (21); A szervezetnek z dtgyűjtésre vontkozó tevékenysége megszűnt (22); Az dott időszkn szervezetnek nincs z dtgyűjtésre vontkozó tevékenysége (23); Egyé ok mitt nemleges jelentés (24) Szöveges indoklás (h nemlegesség ok 24, feltétlenül kérjük indokolni): Egyé megjegyzés: A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc Köszönjük z együttműködésüket!

2 A gzdsági szervezet dt Ellátástípus kódj és megnevezése: 1696 sttisztiki Az lklmzásn állók lét; z egyé munkköröken dolgozó személyek, z állomány nem trtozó munkválllók és egyé szkemerek decemer 31-én, ellátástípusonként Telephelyenként és ellátástípusonként kérjük kitölteni! Alklmzásn állók F1. Szkmi munkkörök A fenntrtó áltl szkmi munkkören engedélyezett álláshelyek : Eől etöltetlen álláshelyek : F1.1. Teljes munkidően lklmzásn állók lét Munkkör c d e f g h i j k l m n o p q r en F1.2. Részmunkidően lklmzásn állók lét Munkkör en Teljes munkidően lklmzásn állók lét =c+d+ +o Részmunki dően lklmzás n állók lét =c+d+ +o felsőfokú szociális teljes munkidően lklmzásn állóól (-ől): felsőfokú végzettségűek közül mentálhigiénés pedgógii pszichológii hitéleti egyé társdlom- és végzettséggel rendelkezők gzdságtudományi jogi és állmtudományi részmunkidően lklmzásn állóól (-ől): felsőfokú végzettségűek közül 2 egyé ölcsészettudományi orvos- és egészségtudomány i egyé felsőfokú teljes munkidően lklmzásn állóól (-ől): középfokú végzettségűek közül részmunkidően lklmzásn állóól (-ől): középfokú végzettségűek közül részmunkidően lklmzá s-n lpfokú végzettséggel rendelkezők Eől (pől): munkkörre előírt szkirányú OKJ/FOKSZ/ részmunkidően lklmzá s-n közfogllkozttott áltl etöltött állások részmunkidően lklmzá s-n munkkörre előírt szkképes í-téssel rendelke- egyé egyé orvos- és KOP társdlom- és állmtudoségivejogi és érett- felsőfokú mentálhigiénégógilógiszettudotudomány felsőfokú ségivel séggel ped- pszicho- ölcsé- egészség- egyé érett- végzett- hitéleti szociális gzdságmányi nem mányi i rendelkezőtudo- végzettséggel rendelkezők rendelkezők zők c d e f g h i j k l m n o p q r érettségivel érettségivel nem rendelkezők teljes munkidően lklmzá s-n lpfokú végzettséggel rendelkezők teljes munkidően lklmzá s-n munkkörre előírt szkképes í-téssel rendelkezők Eől (pől): munkkörre előírt szkirányú OKJ/FOKSZ/ KOP végzettséggel rendelkezők teljes munkidően lklmzá s-n közfogllkozttott áltl etöltött állások

3 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki F2. Egyé munkköröken dolgozó személyek decemer 31-én (fő) 1 Számuk összesen 2 közfogllkozttott 3 önkéntes Eől: 4 iskoli közösségi szolgáltot teljesítő 5 nyugdíjs szövetkezet tgj 6 Az önkéntesek áltl ledolgozott munkórák Munkköri csoport Gzdsági, műszki, ügyviteli Kisegítő (fiziki) Teljes munkidően lklmzásn álló Részmunkidően lklmzásn álló Eől (d-ől): közfogllkozttot t személyek Személyek összesen (d=+c) személyek c d e en Állomány nem trtozók F3. Egyé, állomány nem trtozó munkválllók tárgyév során összesen(fő) Munkválllók F4. Egyé szkemerek (megízási és válllkozási szerződéssel) decemer 31-én (fő) Szkemerek Orvos Pszichiáter Pszichológus/Csládterpeut Gyógypedgógus Gzdsági, élelmezési szkemer Gyógytornász Konduktor Gyógypedgógii sszisztens Szociális sszisztens Jogi tnácsdó en 3

4 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki 1.) C S A L Á D - É S G Y E R M E K J Ó L É T I S Z O L G Á L T A T Á S A lokkot csk 311-s ellátási típusnál kell kitölteni A szolgált áltl ellátott települések listáj A kérdőív továi részét z ellátott települések szerint kell kitölteni, ezért kérjük sorolj fel z önök áltl ellátott településeket és jelölje, hogy volt-e onnn ellátottj. Azt települést, hol szolgált tlálhtó, kérjük z első sorn szerepeltetni. Település zonosítój Település neve Volt ellátottj (1-es kód), nem volt ellátottj (2-es kód) 4

5 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki 1.2. A szolgáltnál megjelent igénye vevő személyek nem és korcsoport szerint (fő) (Nem hlmozott dt!) A táláztn mindenkit szerepeltetni kell, ki vlmilyen szolgálttást együttműködési megállpodás lpján, vgy nem együttműködési megállpodáshoz kötődően igénye vett. A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként tál 3. sor j) oszlop = 1.3. tál 99. sor ) oszlop = 1.4. tál 99. sor ) oszlop = 1.8. tál 99. sor 1.2. tál 2. sor j) oszlop = 1.3 tál 99. sor ) oszlop = 1.4 tál 99. sor c) oszlop Igényevétel módj Nem, életkor c d e f g h i j k 1 Férfi 2 Együttműködési Nő 3 megállpodás lpján en (1+2 sor) 4 Eől (3-ól): központ áltl továított/központtól érkező 5 Férfi 9 eől (7-ól): egyszeri lklomml 1 en (3+7 sor) éves 62 éves és időse en: ( i) 6 Nem Nő 7 együttműködési en (5+6 sor) megállpodás eől (7-ól): központ áltl 8 lpján továított/központtól érkező Csládok 1.3. A szolgálttást igénye vevő személyek gzdsági ktivitás szerint (Nem hlmozott dt!) A táláztn mindenkit szerepeltetni kell, ki vlmilyen szolgálttást együttműködési megállpodás lpján igénye vett. A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként tál 3. sor j) oszlop = 1.3. tál 99. sor ) oszlop = 1.4. tál 99. sor ) oszlop = 1.8. tál 99. sor 1.2. tál 2. sor j) oszlop = 1.3 tál 99. sor ) oszlop = 1.4 tál 99. sor c) oszlop Gzdsági ktivitás 1 Fogllkozttott 2 Munknélküli 3 Inktív 4 Eől (3-ól): nyugdíjs 5 Eől (3-ól): 15 éves vgy időse tnuló 6 Eltrtott 14 éves korú gyermek 99 en ( sor) Fő Eől (-ól): nő/lány 5

6 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki 1.4. A szolgálttást igénye vevő személyek legmgs iskoli végzettség szerint (Nem hlmozott dt!) A táláztn mindenkit szerepeltetni kell, ki vlmilyen szolgálttást együttműködési megállpodás lpján igénye vett. A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként tál 3. sor j) oszlop = 1.3. tál 99. sor ) oszlop = 1.4. tál 99. sor ) oszlop = 1.8. tál 99. sor 1.2. tál 2. sor j) oszlop = 1.3 tál 99. sor ) oszlop = 1.4 tál 99. sor c) oszlop Fő Eől (-ól): 17 éves Eől (-ól): nő/lány c 99 en (1 7 sorok összege) Egyedül élő Házstársi (élettársi) kpcsoltn együtt élők gyermek nélkül Házstársi (élettársi) kpcsoltn együtt élők 1 2 gyermekkel (eltrtott fitl felnőttel) Házstársi (élettársi) kpcsoltn együtt élők 3 vgy tö gyermekkel (eltrtott fitl felnőttel) Egy szülő/törvényes képviselő 1 2 gyermekkel (eltrtott fitl felnőttel) Egy szülő/törvényes képviselő 3 vgy tö gyermekkel (eltrtott fitl felnőttel) Egyé en (1 7 sorok összege) 1.6. A szolgálttást igénye vevő csládok elsődleges prolém szerint és prolémák hlmozott A táláztn mindenkit szerepeltetni kell, ki vlmilyen szolgálttást együttműködési megállpodás lpján igénye vett. Az elsődleges prolémát hlmozott oszlopn is meg kell ismételni. A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként tál 3. sor k) oszlop = 1.7. tál 99. sor ) oszlop 1.5. A szolgálttást igénye vevő csládok cslád összetétele szerint (Nem hlmozott dt!) A táláztn mindenkit szerepeltetni kell, ki vlmilyen szolgálttást együttműködési megállpodás lpján igénye vett. A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként tál 3. sor k) oszlop = 1.5. tál 99. sor = 1.6. tál 99. sor ) oszlop Csládi összetétel Csládok Iskoli végzettség Áltlános iskol nyolc osztályánál kevese Áltlános iskol nyolc osztály Befejezett szkmunkásképző iskol, szkiskol Befejezett szkközépiskol Befejezett gimnázium Érettségire épülő efejezett OKJ iskol Felsőfokú iskol (főiskol, egyetem) A prolém típus Csládok z elsődleges prolém szerint Prolémák hlmozott (d) (elsődlegessel együtt) 1 Életviteli 2 Csládi kpcsolti konfliktus 3 Csládon elüli ántlmzás 4 Elhnygolás 5 Eől (4-ől): okttási, nevelési elhnygolás 6 Eől (4-ől): felnőttre vontkozón (csládi, intézményi) 7 Gyermeknevelési 8 Gyermekintézménye vló eilleszkedési nehézség 9 Mgtrtászvr, teljesítményzvr 1 Fogytékosság, retrdáció 11 Lelki mentális, pszichiátrii etegség 12 Szenvedélyetegség 13 Egészségi prolém, egészségkárosodás következménye 14 Fogllkozttássl kpcsoltos 15 Anygi (megélhetési, lkhtássl összefüggő) 16 Ügyintézéssel kpcsoltos 17 Információkéréssel kpcsoltos 18 Egyé 99 en (1 4, illetve 7 18 sorok összege) 6

7 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki 1.7. A szkmi tevékenységek dti (z év folymán) A táláztn mindenkit szerepeltetni kell, ki vlmilyen szolgálttást, együttműködési megállpodás lpján vgy nem együttműködési megállpodás lpján igénye vett. A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként. Szkmi tevékenységek hlmozott Szolgálttásn részesülők Információnyújtás Segítő eszélgetés Tnácsdás Ügyintézéshez segítségnyújtás Konfliktuskezelés Kríziskezelés 7 pénzeli Közvetítés ellátásokhoz vló hozzáféréshez 8 természeteni Közvetítés Esetkonferenci Esetmegeszélés Esetkonzultáció Szkmközi megeszélés Szociális és mentálhigiénés csoportmunk Egyéni és csoportos készségfejlesztés Közösségfejlesztés másik szolgálttáshoz eől (9-ől): átmeneti gondozás cslád- és gyermekjóléti központhoz Környezettnulmány elkészítéséen vló közreműködés Csládlátogtás Adományközvetítés Hátrlékkezelési tnácsdás Munkválllási, pályválsztási tnácsdás Mediáció Kpcsolttrtási ügyelet Csládterápi Pszichológii tnácsdás Jogi tnácsdás Iskoli szociális munk Gyvt. 4. (2) ek. e) pontj lpján en (1 9, sorok összege) 1.8. Együttműködési megállpodás lpján nyújtott szociális segítőtevékenység (z év folymán) A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként tál 3. sor j) oszlop = 1.3. tál 99. sor ) oszlop = 1.4. tál 99. sor ) oszlop = 1.8. tál 99. sor Szolgálttásn részesülők Sját ügykören végzett tevékenység Egyéni gondozási nevelési terv megvlósításá központ áltl evonv Szociális válsághelyzeten lévő kiskorú várndós ny gondozás en (1+2+3) 7

8 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki 1.9. Átmeneti gondozásn részesülő gyermekek csládjávl végzett gondozási tevékenység (Hlmozott dt!) Szám 1.1. A prevenciós és egyé szolgálttások dti A táláztn mindenkit szerepeltetni kell, ki vlmilyen szolgálttást együttműködési megállpodás lpján vgy nem együttműködési megállpodás lpján igénye vett. A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként. A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként. 1 Érintett gyermekek 2 Eől (1-ől): védeleme vett gyermekek 3 Érintett csládok 1 Játszóház (csk gyermekeknek) 2 Klu 3 Csoport 4 Eől (3-ól): temtikus csoport 5 Korrepetálás, fejlesztő fogllkozás 6 Szdidős rendezvény 7 Iskoli szünidős táorok 8 Ifjúsági információs és tnácsdó szolgálttás 99 en ( sorok összege) A szolgálttás áltl ellátott településen megvlósító szkmi tevékenységek hlmozott Szolgálttásn részesülők (lkóhely szerint) Eől (-ől): 17 évesek Eől (-ől): együttműködési megállpodássl rendelkező személyek c d 8

9 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki Az észlelő- és jelzőrendszer áltl küldött jelzések (Hlmozott dt!) A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként. 17 évesekkel kpcsoltosn megküldött jelzések Ngykorú (18 éves és időse) személyekkel kpcsoltosn megküldött jelzések ) és ) oszlopól cslád- és gyermekjóléti szolgált/központ áltl továított jelzések c 1 Egészségügyi szolgálttó 2 Eől (1-ől): védőnői jelzés 3 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálttók 4 Eől (3-ól): cslád- és gyermekjóléti szolgált 5 Eől (3-ól): cslád- és gyermekjóléti központ 6 Kisgyermekek npközeni ellátását nyújtók 7 Átmeneti gondozást iztosítók 8 Menekülteket efogdó állomás, menekültek átmeneti szállás 9 Köznevelési intézmény 1 Rendőrség 11 Ügyészség, íróság 12 Pártfogó felügyelői szolgált 13 Egyesület, lpítvány, egyházi jogi személy 14 Áldoztsegítés és kárenyhítés feldtit ellátó szervezet 15 Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgált 16 Állmpolgár, gyermek és felnőtt érdekeit képviselő társdlmi szervezet 17 Önkormányzt, jegyző 18 Járási hivtl gyámhivtl 19 Munkügyi htóság 2 Ktsztrófvédelem 21 Közüzemi szolgálttók 22 Gyermekjogi/ellátottjogi képviselő / etegjogi képviselő 23 Hivtásos gondnok 24 Jvítóintézet 25 Gyermekvédelmi és gyámügyi feldtköréen eljáró fővárosi és i kormányhivtl 26 Állm fenntrtói feldtink ellátásár Kormány rendeletéen kijelölt szerv 99 en (1; 3; 6 26 sorok összege) 27 A jelzésekkel érintett személyek (nem hlmozott dt) Új együttműködési megállpodás lpján szociális segítő tevékenységen érintett kiskorúk ( 17 évesek) kpcsoltfelvétel módj szerint (Nem hlmozott dt!) A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként. A táláztn zokt gyermekeket kell szerepeltetni, kik vlmilyen szolgálttást együttműködési megállpodás lpján újként vettek igénye tárgyév folymán Kpcsoltfelvétel módj Önkéntes (szülő kezdeményezte) Önkéntes (gyermek kezdeményezte) Szülővel közösen Más cslád- és gyermekjóléti szolgált vgy központ áltl kezdeményezett, ide átirányított Jelzőrendszer áltl kezdeményezett A gyámhtóság áltl kezdeményezett en (1 6 sorok összege) 9 Gyermekek Eől (-ól): zon gyermekek, kikre vontkozón 235/1997 Korm. Rendeleten meghtározott "Gyermekeink védelméen" c. dtlp kitöltésre került (veszélyeztetettség okán)

10 A gzdsági szervezet dti: ### 1696 sttisztiki Veszélyeztetett kiskorúk ( 17 évesek) dti A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként. Az "" oszlopn 1 gyermek csk egy sorn szerepeljen, "c" oszlopn tö sorn is szerepelhet, de minden sorn csk egyszer. 1 2 Nyilvántrtott veszélyeztetett kiskorúk ( sorok összege) Környezeti főcsoport összesen ( gyermek környezetéől kell kiindulni) 3 nevelési prolém 4 5 szülők, cslád életvitele (szenvedélyetegségek, ntiszociális viselkedés) csládi konfliktus 6 szülő(k) etegsége 7 gyermek csládon fiziki Eől (2-ől): elüli ántlmzás gyermek elhnygolás lelki szexuális fiziki lelki 12 egyé személyek, rokonok áltli veszélyeztetés 13 iskoli kirekesztés, erőszk 14 kortárs csoport negtív htás 15 elégtelen lkáskörülmények okól 16 kilkolttás veszélye veszélyeztetettek 17 munknélküliség Mgtrtási főcsoport összesen (z érintett gyermekre vontkozón) gyermekintézménye vló eilleszkedési nehézség 2 drogfogysztás 21 lkoholfogysztás 22 Eől (18-ól): játékszenvedéy 23 csvrgás 24 tnkötelezettség elmulsztás (5 tnór és egyé) 25 egyé 26 Egészségi főcsoport összesen (z érintett gyermekre vontkozón) 27 trtós etegség 28 Eől (26-ól): fogytékosság 29 mgtrtás- vgy tnulási zvr 3 31 Anygi főcsoport összesen (z érintett gyermekre vontkozón) Csládok, melyeken veszélyeztetett kiskorúk élnek Okok A nyilvántrtott veszélyeztetett kiskorúk közül (1 sor) központ felé továított esetek Eől (32-ől): htósági intézkedés kezdeményezése mitt központ áltl nyújtott speciális szolgálttások mitt A nyilvántrtott veszélyeztetett kiskorúk közül (1 sor) súlyos veszélyeztetettség mitt közvetlenül htósági intézkedésre jvsolt esetek ( központ értesítése mellett) Az érintett gyermekek veszélyeztetett ség fő ok szerint Eől (-ól): jogerős htósági intézkedésen érintett gyermekek A veszélyeztetettség okink hlmozott (fő okkl együtt) c 36 Veszélyeztetettként nyilvántrtott kiskorúk tárgyév decemer 31-én 1

11 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki A szolgáltnál ellátott ántlmzott és elhnygolt kiskorúk dti A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként. A ántlmzott kiskorúk Az elhnygolt fiziki eől (-ól): htósági intézkedésre tett jvsltot/ intézkedett lelki eől (c-ől): htósági intézkedésre tett jvsltot/ intézkedett szexuális eől (e-ől): htósági intézkedésre tett jvsltot/ intézkedett fiziki lelki eől (g és h- ól): htósági intézkedésre tett jvsltot/ intézkedett c d e f g h i 1 szülő áltl 2 testvér áltl Csládon 3 elül egyé rokon, hozzátrtozó áltl 4 összesen (1 3 sorok) 5 eől (4-ől): lány 6 gyermek áltl 7 felnőtt áltl Csládon 8 kívül intézmény munktárs áltl 9 összesen (6 8 sorok) 1 eől (9-ől): lány 99 en (4+9 sorok összege) 11

12 A gzdsági szervezet dt Ellátástípus kódj és megnevezése: 1696 sttisztiki 2.) C S A L Á D - É S G Y E R M E K J Ó L É T I K Ö Z P O N T A lokkot csk 312-es ellátási típusnál kell kitölteni. Az lklmzásn állók lét; z egyé munkköröken dolgozó személyek, z állomány nem trtozó munkválllók és egyé szkemerek decemer 31-én, ellátástípusonként Telephelyenként és ellátástípusonként kérjük kitölteni! Alklmzásn állók F1. Szkmi munkkörök A fenntrtó áltl szkmi munkkören engedélyezett álláshelyek : F1.1. Teljes munkidően lklmzásn állók lét Munkkör en F1.2. Részmunkidően lklmzásn állók lét Munkkör en Teljes munkidően lklmzásn állók lét =c+d+ +o Részmunki dően lklmzás n állók lét =c+d+ +o felsőfokú szociális 12 Eől etöltetlen álláshelyek : teljes munkidően lklmzásn állóól (-ől): felsőfokú végzettségűek közül mentálhigiénés pedgógii pszichológii hitéleti egyé társdlom- és gzdságtudományi jogi és állmtudományi egyé ölcsészettudományi orvos- és egészségtudomány i részmunkidően lklmzásn állóól (-ől): felsőfokú végzettségűek közül egyé felsőfokú teljes munkidően lklmzásn állóól (-ől): középfokú végzettségűek közül részmunkidően lklmzásn állóól (-ől): középfokú végzettségűek közül részmunkidően lklmzá s-n lpfokú végzettséggel rendelke- részmunkidően lklmzá s-n munkkörre előírt szkképes í-téssel Eől (pől): munkkörre előírt szkirányú OKJ/FOKSZ/ részmunkidően lklmzá s-n közfogllkozttott áltl etöltött egyé egyé orvos- és KOP társdlom- és állmtudoségivejogi és érett- felsőfokú mentálhigiénégógilógiszettudotudomány felsőfokú ségivel séggel ped- pszicho- ölcsé- egészség- egyé érett- végzett- hitéleti szociális gzdságmányi nem mányi i rendelkezőtudo- végzettséggel rendelkezők rendelkezők zők rendelke- állások c d e f g h i j k l m n o p q r érettségivel érettségivel nem teljes munkidően lklmzá s-n lpfokú teljes munkidően lklmzá s-n munkkörre előírt Eől (pől): munkkörre előírt szkirányú OKJ/FOKSZ/ KOP végzettséggel rendelkezők végzettséggel szkképes í-téssel rendelkezők rendelkezők végzettséggel rendelkezők rendelkezők c d e f g h i j k l m n o p q r teljes munkidően lklmzá s-n közfogllkozttott áltl etöltött állások

13 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki F2. Egyé munkköröken dolgozó személyek decemer 31-én (fő) 1 Számuk összesen 2 közfogllkozttott 3 önkéntes Eől: 4 iskoli közösségi szolgáltot teljesítő 5 nyugdíjs szövetkezet tgj 6 Az önkéntesek áltl ledolgozott munkórák Munkköri csoport Gzdsági, műszki, ügyviteli Kisegítő (fiziki) Teljes munkidően lklmzásn álló Részmunkidően lklmzásn álló Eől (d-ől): közfogllkozttot t személyek Személyek összesen (d=+c) személyek c d e en Állomány nem trtozók F3. Egyé, állomány nem trtozó munkválllók tárgyév során összesen(fő) Munkválllók F4. Egyé szkemerek (megízási és válllkozási szerződéssel) decemer 31-én (fő) Szkemerek Orvos Pszichiáter Pszichológus/Csládterpeut Gyógypedgógus Gzdsági, élelmezési szkemer Gyógytornász Konduktor Gyógypedgógii sszisztens Szociális sszisztens Jogi tnácsdó en 13

14 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki 2.1. Központ szolgálttásit igénye vevő személyek nem és korcsoport szerint (fő) (Nem hlmozott dt!) A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni. Igényevétel módj Nem, életkor éves és időse en ( i oszlopok) c d e f g h i j 1 Férfi 2 Nő 3 Speciális en szolgálttást igénye Eől (3-ól): szolgált áltl 4 vevők továított/szolgálttól érkező Eől (3-ól): jogerős htósági intézkedéssel 5 érintett 6 Jogerős htósági Férfi 7 intézkedésen érintett, Nő 8 esetmenedzseri en tevékenységet Eől (3-ól): szolgált áltl 9 igénye vevők továított/szolgálttól érkező éves 14

15 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki 2.2. Speciális szolgálttások keretein elül végzett tevékenységek és z zokkl ellátott személyek dti A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni. Speciális tevékenységek (dr) (Hlmozott dt) Speciális tevékenység keretein elül ellátott személyek (fő) (Nem hlmozott dt!) 1 Kpcsolttrtási ügyelet 2 Utci (lkótelepi) szociális munk 3 Kórházi szociális munk 4 Iskoli szociális munk 5 Készenléti szolgált 6 Jogi tnácsdás Tevékenység 7 Pszichológii tnácsdás összes tevékenység jogerős htósági intézkedéssel érintett eől (-ól): központn végzett szolgáltokhoz kihelyezett összes ellátott jogerős htósági intézkedéssel érintett eől (e-ől): központn ellátott szolgáltokhoz kihelyezettként ellátott c d e f g h 8 Munkválllási, pályválsztási tnácsdás 9 Mediáció 1 Csládkonzultáció 11 Cslád- és párterápi 12 Konfliktuskezelés 13 Fejlesztőpedgógii ellátás 14 Menekültekkel, oltlmzottkkl végzett tevékenység 15 Hátrlékkezelési tnácsdás 16 Csoportmunk 17 Egyé 99 en (1 17 sorok összege) 15

16 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki főtevékenysé 2.3. Htósági intézkedésre tett jvsltok A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni. A jvsltok számát felülvizsgálti jvsltok nélkül kérjük megdni. Htósági intézkedésre tett jvsltok (dr) (Hlmozott dt) Htóság kezdeményezésére nemleges jvsltok (d) Htósági intézkedés összes jvslt eől (-ól): elutsított jvsltok eől (-ól): előző évről áthúzódó esetek összes nemleges jvslt eől (d-ől): htóság mégis htósági intézkedés melletti döntésének 1 Védeleme vétel 2 Megelőző pártfogás 3 Ideiglenes htályú elhelyezés 4 Nevelése vétel 5 Cslád fogdás 6 Hrmdik személynél történő elhelyezés kezdeményezése c d e 7 A gyermek gondozási helyének megváltozttás 8 A gyermek után járó csládi pótlék természeteni formán történő nyújtás 99 en (1 8 sorok összege) 2.4. Htósági intézkedésekhez (jvsolt és jogerős) kpcsolódó tevékenységek és z érintettek (kiskorúk és 18. évet etöltött fitlok) A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni. Tevékenység Htósági intézkedésekhez kpcsolódó tevékenységek (esetszám) Htósági intézkedésekhez kpcsolódó tevékenység keretein elül érintettek (kiskorúk és 18. évet etöltött fitlok ) (fő) (Nem hlmozott dt!) Szociális segítő tevékenység Esetkonferenci szervezése, zon vló részvétel Esetkonzultáció Esetmegeszélés Egyéni gondozási-nevelési terv készítése Első védeleme vételi tárgyláson vló részvétel nevelése vétel Felülvizsgálti tárgyláson vló részvétel védeleme vétel Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyláson vló részvétel Egyé htósági tárgyláson vló részvétel Csládlátogtás Környezettnulmány készítéséen vló közreműködés Környezettnulmány készítése önállón Egyé en (1 14 sorok összege) 16

17 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki 2.5. Htósági intézkedéshez kpcsolódó esetmenedzseri tevékenységen érintettek (kiskorúk és 18. évet etöltött fitlok) korcsoportok szerint (Nem hlmozott dt!) A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni. A táláztot jogerős htároztok lpján kell kitölteni. Minden gondozott csk egyszer szerepeljen, vgy decemer 31-i állpot szerint, vgy szerint, hogy tárgyéven megszűnt gondozáskor milyen ellátásn gondozták. Települészonosító Védeleme vett Ideiglenes htállyl elhelyezett Nevelése vett Utógondozás, szkellátásól kikerült en: ( d oszlopok) Eől (e-ől): lány c d e f 99 érintett (fő) Eől éves (99-ől): Eől (99-ől): lány 8 9 Eől (99-ől): hátrányos helyzetűnek minősített Eől (99-ől): hlmozottn hátrányos helyzetűnek minősített 2.6. Htósági intézkedéshez kpcsolódó esetmenedzseri tevékenységen érintettek (kiskorúk és 18. évet etöltött fitlok) települések szerint (Nem hlmozott dt!) A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként. A táláztot jogerős htároztok lpján kell kitölteni. Minden gondozott csk egyszer szerepeljen, vgy decemer 31-i állpot szerint, vgy szerint, hogy tárgyéven megszűnt gondozáskor milyen ellátásn gondozták. 2.6 tál 9999.sor oszloponként = 2.5 tál 99. sor oszloponként. A gesztortelepülésre vontkozó dtokt kérjük, z első sorn tüntessék fel. Azokt településeket is fel kell sorolni, honnn z dott éven nem volt ellátott Település Település Település en Gondozottk Védeleme vett Ideiglenes htállyl elhelyezett Nevelése vett Utógondozás, szkellátásól kikerült en: ( d oszlopok) Eől (e-ől): lány c d e f 2.7. A központnál ellátott ántlmzott és elhnygolt kiskorúk dti A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni szülő áltl eől (4-ől): lány gyermek áltl felnőtt áltl A ántlmzott Az elhnygolt kiskorúk fiziki lelki szexuális fiziki lelki c d e testvér áltl 4 egyé rokon, hozzátrtozó áltl Csládon elül összesen (1 3 sorok összege) 5 eől (4-ől): szolgált továított 1 intézmény munktárs áltl Csládon kívül összesen (7 9) sorok összege) 11 eől (1-ől): szolgált továított eől (1-ől): lány en (4+1 sorok összege) 17

18 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki 2.8. Veszélyeztetett kiskorúk ( 17 évesek) dti A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni, településenként. Az "" oszlopn 1 gyermek csk egy sorn szerepeljen, "" oszlopn tö sorn is szerepelhet, de minden sorn csk egyszer. Okok Az érintett gyermekek veszélyeztetettség fő ok szerint A veszélyeztetettség okink hlmozott (fő okkl együtt) 1 Nyilvántrtott veszélyeztetett kiskorúk ( sorok összege) 2 Környezeti főcsoport összesen ( gyermek környezetéől kell kiindulni) 3 nevelési prolém 4 szülők, cslád életvitele (szenvedélyetegségek, ntiszociális viselkedés) 5 csládi konfliktus 6 szülő(k) etegsége 7 fiziki gyermek csládon 8 lelki elüli ántlmzás 9 szexuális Eől 1 gyermek fiziki (2-ől): 11 elhnygolás lelki 12 egyé személyek, rokonok áltli veszélyeztetés 13 iskoli kirekesztés, erőszk 14 kortárs csoport negtív htás 15 elégtelen lkáskörülmények okól 16 kilkolttás veszélye veszélyeztetettek 17 munknélküliség 18 Mgtrtási főcsoport összesen (z érintett gyermekre vontkozón) 19 gyermekintézménye vló eilleszkedési nehézség 2 drogfogysztás 21 lkoholfogysztás Eől 22 játékszenvedéy (18-ól): 23 csvrgás 24 tnkötelezettség elmulsztás (5 tnór és egyé) 25 egyé 26 Egészségi főcsoport összesen (z érintett gyermekre vontkozón) 27 trtós etegség Eől 28 fogytékosság (26-ól): 29 mgtrtás- vgy tnulási zvr 3 Anygi főcsoport összesen (z érintett gyermekre vontkozón) 31 Csládok, melyeken veszélyeztetett kiskorúk élnek 32 A nyilvántrtott veszélyeztetett kiskorúk közül (1 sor) szolgálttól érkező esetek 33 Eől htósági intézkedés kezdeményezése mitt 34 (32-ől): központ áltl nyújtott speciális szolgálttások mitt 35 A nyilvántrtott veszélyeztetett kiskorúk közül (1 sor) súlyos veszélyeztetettség mitt közvetlenül htósági intézkedésre jvsolt esetek 36 Veszélyeztetettként nyilvántrtott kiskorúk tárgyév decemer 31-én 18

19 A gzdsági szervezet dti: 1696 sttisztiki 2.9. Az észlelő- és jelzőrendszer áltl küldött jelzések (Hlmozott dt!) A táláztot tárgyév jnuár 1. decemer 31. vontkozásán kell kitölteni. 1 Egészségügyi szolgálttó 2 Eől (1-ől): védőnői jelzés 3 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálttók 4 Eől (3-ól): cslád- és gyermekjóléti szolgált 5 Eől (3-ól): cslád- és gyermekjóléti központ 6 Kisgyermekek npközeni ellátását nyújtók 7 Átmeneti gondozást iztosítók 8 Menekülteket efogdó állomás, menekültek átmeneti szállás 9 Köznevelési intézmény 1 Rendőrség 11 Ügyészség, íróság 12 Pártfogó felügyelői szolgált 13 Egyesület, lpítvány, egyházi jogi személy 14 Áldoztsegítés és kárenyhítés feldtit ellátó szervezet 15 Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgált 16 Állmpolgár, gyermek, felnőtt érdekeit képviselő társdlmi szervezet 17 Önkormányzt, jegyző, 18 Járási Hivtl Gyámhivtl 19 Munkügyi htóság 2 Ktsztrófvédelem 21 Közüzemi szolgálttók 22 Gyermekjogi/ellátottjogi képviselő, etegjogi képviselő 17 évesekkel kpcsoltosn megküldött jelzések Ngykorú (18 éves és időse) személyekkel kpcsoltosn megküldött jelzések ) és ) oszlopól cslád- és gyermekjóléti szolgált/központ áltl továított jelzések c 23 Hivtásos gondnok 24 Jvítóintézet 25 Gyermekvédelmi és gyámügyi feldtköréen eljáró fővárosi és i kormányhivtl 26 Az állm fenntrtói feldtink ellátásár Kormány rendeletéen kijelölt szerv 99 en (1 és 3, és 6 25 sorok összege) 27 A jelzésekkel érintett személyek (nem hlmozott dt) 19

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1775 A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás ítésére lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

IGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgá

IGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgá IGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgá KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 06. évi CLV. törvény. és 6. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 775 A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI 08 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 775 A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 2 és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 218. hó Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26.

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2014

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2014 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 21 évi CLV. törvény 2 és 2 - lpján kötelező.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2011

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

1. Gyermekjóléti alapellátások

1. Gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekjóléti lpellátások 1. A jogszályn előírt munkköröken fogllkozttottk szám szolgálttásn (XII. 31.) Képesítés Vezető Gyógypedgógus Csládgondozó Módszertni szktnásdó Fejlesztőpedgógus Pszihológii

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 02 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás ivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Budpest, Fő u. 44-5. Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése. NEM IFRS szabályokat alkalmazók részére

Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése. NEM IFRS szabályokat alkalmazók részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2414 Gzdsági egységek éves sttisztiki jelentése 2017 NEM

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 111 Budpest, Fő u. 44-5. Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Budpest, Fő u. 44-5. Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budpest, Fő u. 44-5. Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV.

Részletesebben

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2. évi CLV. törvény (Stt.) 24. lpján kötelező.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás ivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Budpest, Fő u. 44-5. 216. negyedév Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2. évi CLV. törvény (Stt.) 24. lpján kötelező.

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben