Szöveges beszámoló év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveges beszámoló 2006. év"

Átírás

1 Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/ , 92/ , Fx: 92/ , E-mil: Szöveges beszámoló év Az SZMMM Zlegerszegi Gyermekotthon állmi feldtként ellátndó lptevékenysége súlyos beilleszkedési, mgtrtási, tnulási zvrokkl küzdő fiúk részére speciális gyermekotthoni ellátás biztosítás, vlmint gyerekotthonunkbn ngykorúvá vált fitl felnőttek részére utógondozói ellátás biztosítás. I. Az intézmény feldtkörének, évi tevékenységnek rövid ismertetése Intézményünk évben z lptevékenységét eredményesen vlósított meg. Az Alpító Okirtbn megállpított férőhelyi létszámkeret (40 fő) dt lehetőségek között biztosított ellátást rászorultk részére. A növendékek csládis otthonokbn (lkóotthononként 8 fő) nevelkednek, lkóotthon vezetők és gyermekfelügyelők irányításávl. A férőhely kihsználtságunk nem érte el mximumot, mivel z 5. lkásotthon működtetéséhez szükséges felnőtt létszámkeret nem állt rendelkezésünkre jnuár 01-én, így növendéket csk később tudtunk fogdni. Fitljink jellemző tuljdonság scholáris ismeretekben vló jelentős elmrdás, illetve életkori átlgukhoz viszonyított tnulmányi elmrdás. Korrekciós és pótló nevelés keretén belül fejlesztő pedgógusok segítségével készülnek fel mgántnulói jogviszonyuk lpján ismereteik pótlásár, illetve osztályozó vizsg letételére. Terápiás munkánkb illeszkedően kézműves műhely, údió - vizuális szkterem, és ngy prkunkt kihsználv környezetvédelmi és prképítészeti lehetőség áll rendelkezésükre. Ezek felszereltsége megközelíti z optimális szintet. A szbdidős progrmok hsznos eltöltésére z intézmény területén lévő sportpályánk, torntermünk, hgyományőrző clubunk és számítástechniki szktermünk biztosít lehetőséget, vlmint neveltségi szint figyelembe vételével város sport, kulturális és egyéb rendezvényein vehetnek részt. A jeles ünnepeinken, korábbi évek gykorltánk megfelelően, színvonls műsorrl felnőttekkel közösen felkészülve - kedveskednek társiknk, z intézmény dolgozóink. Ezekről készített filmkockák megtlálhtók gyermekotthonunk honlpján. A feldtok ellátásához szükséges lpvető feltételek rendelkezésre állnk. A növendéklétszám ellátásához szükséges szkszemélyzettel, pedgógus és techniki létszámml el voltunk látv. 1

2 Egy tkrékos működéshez szükséges pénzügyi előirányzt rendelkezésünkre állt. Ebből biztosítni tudtuk változtos étkeztetést, z időszknk megfelelő ruháztot, kulturális, sport, szbdidős igények kielégítését, z elhelyezettek egyéni szükségleteinek z optimálishoz közelítő szkellátását. A szkszemélyzet létszám z említett szükségletorientált ellátást csk úgy tette lehetővé, hogy hiányzó szolgálttásokt külső szkemberekkel, megbízási szerződéssel biztosítottuk. lpítványok, közlpítványok támogtásáról; válllkozási tevékenység végzéséről; b intézmény munktársink lkásépítési, lkásvásárlási támogtásáról; számviteli politik évi módosításáról; A számviteli politikát módosítottuk. Szbályozásr került 100 eft egyedi értékhtár ltti eszközök kis értékű tárgyi eszközként vló mennyiségi nyilvántrtás. E ktegóri lsó értékhtárként 2 e Ft lett meghtározv. A módisítás kiterjedt évi ICSSZEM Ellenőrzési Főosztály áltl végrehjtott ellenőrzési megállpítások jvításár is. b c z intézménynél kötelező könyvvizsgáltr vontkozó előírásokról; z intézményi beszámolóbn szereplő és Mgyr Állmkincstár áltl nyilvántrtott dtok eltéréséről; Eltérés muttkozik 82. táblán rendszeres, nem rendszeres, vlmint külső személyi jutttások sori között. A rendszeres személyi jutttások költségvetési beszámolóbn eft-l kevesebb, nem rendszeres személyi jutttások összege eft-l mgsbb és külső személyi jutttások összege 794 eft-l mgsbb összegben szerepelnek. A főkönyvi kivont, költségvetési beszámoló dti vlós dtok, Kincstárnál sorok közötti átvezetés elmrdt. A személyi jutttások összesen dtábn jelentkező 1 eft eltérés kerekítésből dódik. A Kincstárnál eft, beszámolóbn eft. A 84. táblábn kincstári beszámoló és költségvetési beszámoló dtibn 347 eft z eltérés. A tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kidások két tételből tevődnek össze. Az egyik tétel házipénztár tárgyév végi záró pénzkészlete, mely 178 eft volt, másik tétel pedig 167 eft, z előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kidások rendezése Kincstárnál mellékelt 18. számú kiegészítő szelvényen megtörtént, Ft és Ft összegű tételekben. 2

3 d vegyes rendeltetésű eszközök esetében z értékcsökkenés lptevékenység és válllkozási tevékenység közötti megosztási módjánk változttásáról, z lklmzott új módszerről és nnk htásáról rövid ismertetés; II. Az lptevékenység változás és nnk gzdálkodásr gykorolt htás Gyermekotthonunk I. n. évében megnyitott z 5. számú lkásotthonát. Ezzel z ellátottk szám 40 főre emelkedett. A megnövekedett feldthoz felnőtt létszámkeret vlmint személyi jutttás és járulék rendelkezésünkre lett bocsátv, dologi kidásinkhoz zonbn többlet előirányztot nem kptunk. III. Az előirányztok lkulás z előirányztok és pénzforglom egyeztetése: 1. Kidási-bevételi előirányztok htáskörönkénti módosításánk lkulás, nnk indokolás Az eredeti előirányztunk eft volt, mely összeg z lábbi módosítások következtében eft-r emelkedett. A növekedés összege eft. Módosítás Kormány htáskörben Két ízben kptunk Kormány htárkörben többlet előirányztot. Először eft-t, áprilisi hvi illetményjvításhoz, másodszor pedig eft-t, működési kidásinkhoz. b Módosítás fejezeti htáskörben A fejezeti htáskörben eft-t kptunk felújításr, melyből egy folyosórészt készítettünk el. Nyílászárókt cseréltünk, hőszigetelést végeztünk, és flfelületet hoztuk rendbe. c Módosítás intézményi htáskörben Intézményi htáskörben eft előirányzt módosítást hjtottunk végre. Ebből legngyobb tétel z előző évi mrdvány előirányztosítás. Ez z összeg eft volt. Kptunk kétszer 233 eft, évi gázáremelés htásánk mérséklésére. Emeltük z előirányztunkt eft-l, működési többletbevételünkkel, vlmint 717 eft-l, z egyéb működési célú átvett pénzeszköz gyámok áltl átutlt zsebpénz - összegével. 2. A főbb kidási tételek, illetve z előírányzt-mrdvány feldtteljesítéssel összefüggő lkulás Az összes kidásunk z év végén eft volt. 3

4 Mrdványok lkulás Ez z összeg trtlmzz z előző évi eft mrdványösszeget, mely összegből és év folymán elkészíttettük 6. számú lkásotthonunkt, melyet ez év tvszán fogunk megnyitni. Az év végén 277 eft kidási megtkrítást értünk el, mely összeg kötelezettségválllássl terhelt. b Személyi jutttások, létszám lkulás A személyi jutttásokr eft-t költöttünk, összességében kevesebbet mint mit z előirányztunk lehetővé tett voln. Rendszeres személyi jutttások összege eft. Megtkrítás bból dódott, hogy z induló 5. lkásotthon felnőtt létszámát csk folymtosn, néhány hónp ltt tudtuk feltölteni. A munkvégzéshez kpcsolódó jutttások összege eft lett, vlmint több tervezettnél. A jó munkszervezés htásár kevesebb lett helyettesítési díj, túlór stb. összege, viszont jutlmzásr többet, eft-t tudtunk kifizetni. Teljes munkidőben fogllkozttottk sjátos jutttás eft volt, személyhez kpcsolódó költségtérítés összege pedig eft. Ezen összegen belül üdülési csekk vásárlás 678 eft-t, közlekedési költségtérítésre eft-t, étkezési hozzájárulásr eft-t fordítottunk. Részmunkidősök rendszeres személyi juttttás eft, állományb nem trtozók juttttás eft volt. Ez utóbbi összeg - státusz hiányábn 1 fő belső ellenőr, vlmint 1 fő pszichológus fogllkozttás mitt jelentkezik. Létszámunk: Az engedélyezett létszám 48 fő, melyből 47 fő teljes munkidős, vlmint 1 fő részmunkidős. A részmunkidősben 4 4 órábn két főt ( titkárnőt és orvos sszisztenst) fogllkozttunk. A 47 fő teljes munkidős létszámból szkmi tevékenységet ellátók szám 36 fő, míg z intézményüzemeltetéshez kpcsolódó létszám 12 fő. Betöltetlen álláshelyünk nem volt. c Munkdókt terhelő járulékok A munkdókt terhelő járulékok összege eft volt. Ebből TB járulék eft, munkdói járulék eft, EÜ. hozzájárulás eft, táppénz hozzájárulás 40 eft. d Dologi kidások A dologi kidásink összege eft lett. Ez z összeg eft-l több, mint z eredeti előirányzt. Az eredeti előirányzt eft összege már évi költségvetésünk összeállításkor kevésnek bizonyult. Így egyes készletbeszerzéseket, szolgálttási kidásokt, z ÁFA összeget lcsony összegben kellett tervezni. A végül is jelentős többlet előirányztot fenti személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok - előirányztok megtkrítási, többletbevétel előirányztosítás és természetesen Kormány htáskörű előirányzt átdás eredményezte. Készletbeszerzésre eft-t, kommunikációs szolgálttásokr, eft-t, szolgálttási kidásokr eft-t, vásárolt közszolgálttásokr eft-t, Áfár eft-t, kiküldetésre, reprezentációr 110 eft-t, egyéb folyó kidásokr eft-t fordítottunk. 4

5 e Ellátottk pénzbeli jutttási Az ellátottk pénzbeli jutttásir eft-t fordítottunk. f Működési/felhlmozási célú pénzeszközátdás g Kmtkidások h Támogtás értékű működési/felhlmozási kidások i Intézményi beruházási kidások Az intézmény beruházásr bruttó 485 eft összeget fordított. A 100 eft-os értékhtár htásként kis értékű tárgyi eszközeink összege megnőtt, míg beruházási kidásink csökkentek. j Felújítás A gyermekotthonunk bruttó eft összeget kötött felújításr. Ebből z összegből elkészült 6. számú lkásotthonunk, vlmint eft.b került z étkező folyosójánk munkálti. k Kölcsön nyújtás 3. Intézményi bevételek lkulás Gyermekotthonunk egyéb sját bevétele eft összegben relizálódott. Ebből árú és készletértékesítés ellenértéke 162 eft, továbbszámlázott szolgálttások értéke 81 eft, bérleti és lízingdíj bevételek eft, lklmzottk térítései 513 eft, egyéb kártérítés 85 eft, tnulók kártérítése 48 eft lett. A többletbevételből eft előirányztosításr került, míg 101 eft többletbevétel előirányztosítását Kincstár zárás mitt nem tudtuk végrehjtni. IV. Az Immteriális jvk és tárgyi eszközök állományánk lkulás Az immteriális jvk és tárgyi eszközök év végi bruttó értéke eft, nettó értékéke eft. A teljesen 0-r leírt eszközök bruttó értéke eft. 1. Immteriális jvk A bruttó érték 906 eft, nettó érték 19 eft, teljesen 0-r leírt eszközök bruttó értéke 875 eft. 5

6 2. Ingtlnok A bruttó érték eft, nettó érték eft, teljesen 0-r leírt eszközök bruttó értéke 858 eft. 3. Gépek, berendezések, felszerelések A bruttó érték eft, nettó érték eft, teljesen 0-r leírt eszközök bruttó értéke eft. 4. Járművek A bruttó érték eft, nettó érték 5 eft, teljesen 0-r leírt eszközök bruttó értéke eft. 5. Értékcsökkenés Az értékcsökkenés összege összesen eft, melyből z immteriális jvk écs-je 887 eft, z ingtlnoké eft, gépek, berendezések felszereléseké eft, járműveké eft. V. Tuljdonosi részesedés VI. A követelések és kötelezettségek állományánk lkulás 1. Követelések állományánk lkulás Követelés állományunk 350 eft. Ebből vevői követelés 187 eft, míg egyéb rövid lejártú követelés 163 eft. Ez utóbbi tétel z ellátottk áltl okozott szándékos rongálás értéke, mely összeget z illetékes gyámhtóságoktól próbálunk behjtni. 2. Kötelezettségek állományánk lkulás Az intézményünk év végi rövid lejártú kötelezettségének összege eft. Ez z összeg részben áruszállítássl, illetve szolgálttás igénybevételével függ össze. VII. VIII. A befektetett eszközök, követelések, készletek és pértékppírok értékvesztésének lkulás Az immteriális jvk, tárgyi eszközök és trtós tuljdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lkulás IX. A kötelezettségválllások állományánk lkulás 1. Intézményi előirányztok 6

7 Az intézményünk módosított előirányzt eft. Ebből előző évek kötelezettségválllásából tárgyévi nyitó állomány eft, tárgyévi előirányzt terhére válllt tárgyévi kötelezettségválllás összege eft. Ez évben pénzügyi teljesítés összesen eft lett, míg pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettség válllás év végi állomány 277 eft. 2. EU-s támogtássl megvlósuló progrmok X. A feldtmuttók állományánk lkulás Gyermekotthonunkbn 1 szkfeldtot látunk el. Szám: Feldtmuttó férőhelyek szám, mely 40 db, teljesítménymuttó z ellátottk szám pedig 41 fő. XI. A letéti száml pénzforglm Az év során összesen 964,6 eft érkezett letéti számlár. Ebből 140 eft-t 3 ellátott kpott mobil telefon, MP3 lejátszó vásárlásár, mely összegről el kellett számolniuk.. A többi összeg gyámhivtlok döntése lpján gyámok utlás, mely zsebpénz fedezetét képezi. Az év végi záró egyenleg 106,8 eft, mely összeg december 21-én és 22-én került jóváírásr számlán. Mellékeljük tételes nlitikát. XII. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Intézményünk bevételének több mint 90 %-t központi költségvetésből kpt. A évben felügyeleti szervtől kpott támogtás összege eft volt. Ezen kívül támogtásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól 233 eft, előző évi előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétele 233 eft, működési célú pénzeszköz átvétel háztrtásoktól 717 eft, és egyéb sját bevétel eft. Az előző évi mrdvány összege eft. XIII. Befizetési kötelezettségek teljesítése A sját bevételeink közül két jogcímen befolyt összeget terhel z 5 % befizetési kötelezettség. Az árú és készletértékesítés ellenértéke 162 eft, bérleti és lízingdíj bevétele eft volt. Ezen összegek után 159 eft befizetési kötelezettsége vn intézményünknek, melyből 158 eft-t teljesített évben, míg 1 eft-t évben kell fizetnie. Melléklet: 2 db. Zlegerszeg, február 27. Drbos Sándor gzdsági vezető Szegedi János igzgtó 7

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett zonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN - 1 - Trtlomjegyzék Szám Űrlp

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2008. február 25. 2007. éves számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA 1081 BUDAPEST, ALFÖLDI U. 9-13 : 3232-900, 930 : 1430 BUDAPEST, Pf.: 20 /: 3232-953 A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Azonosító adatok: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, irányítását 2012.

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Kiadások összesen 3 197 655 3 298 782

Kiadások összesen 3 197 655 3 298 782 14. A bíróság pénzügyi helyzete és költségvetési gazdálkodása A Debreceni Törvényszék a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános kiegészítések 1. A Pénztár bemutatása a.) A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészségpénztár Rövidített neve: VIT 97 b.) Alapítója: A Magyar Villamos

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben