JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné lpolgármester, Brn Márton, Borgul Györgyné, Dr. Burján Ktlin, Hlász Ferenc, Hrmti László, Kovács Edin, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Ngy Sándor, Oreg István képviselők. Jelen volt még z ülésen: Gulyásné Dr. Sáli Henriett ljegyző, Szvitári Zoltán pénzügyi osztályvezető, Hidsi Zoltán pénzügyi munktárs, Smiriné Kokuszki Erik OPSKK igzgtó, Kissné Wgner Mári óvodvezető, Bksi Ágnes jegyzőkönyvvezető Siklósi polgármester köszöntötte megjelenteket. Megállpított, hogy rendkívüli ülés lefolyttásánk törvényi kdály nincs, 12 fzís képviselő-testület tgji közül mindenki jelen vn. Ismertette, hogy jegyzőkönyv vezetésével Bksi Ágnest bízt meg jegyző. Siklósi István polgármester ismertette npirendi pontokt, melyből kitűnik, hogy rendkívüli ülés összehívását költségvetés tárgylás indokolt. A képviselő-testület 12 igen szvzttl, egyhngúlg z lábbi htároztot hozt: 50/2015.(II. 04.)sz. htározt: Mezőberény Város Onkormányzti Képviselő-testülete rendkívüli ülés npirendjét z lábbik szerint fogdt cl: 1./Intézményi átcsoportosítások 2.! Atcsoportosítások 3.! Mezőberény Város Önkormányzt évi költségvetésének módosítás 4.! Mezőberény Város Önkormányzt 2015 évi költségvetés 1./Intézményi átcsoportosítások Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy z előirányztok átcsoportosítását év költségvetésének zárás érdekében szükséges megtenni. Siklósi István polgármester tudtt, hogy z átcsoportosításokt trtlmzz z előterjesztett rendelet-tervezet. A htároztok elfogdásáról szvzást kért. A képviselő-testület 12 igen szvzttl, egyhngúlg z lábbi htároztot hozt:

2 O kormányzti funkció: előirányzt csökkentés: 6 eft ezen belül: Személyi jutttás előirányzt csökkentés: Ki 500 eft Dologi kidások előirányzt növelés: K3 400 eft Beruházások előirányzt növelés: K6 94 eft kormányzti funkció: előirányzt csökkentés: 526 eft ezen belül: Beruházások előirányzt csökkentés: 1(6 526 eft kormányzti funkció: előirányzt növelés: 248 eft ezen belül: Munkdókt terhelő járulék ci csökkentés: 1(2 477 eft Dologi kidások előirányzt növelés: K3 600 eft Beruházások előirányzt növelés: 1(6 125 eft kormányzti funkció: előirányzt növelés: 2328 eft ezen belül: Személyi jutttás előirányzt növelés: 1( eft Munkdókt terhelő járulék ci növelés: 1(2 3 eft Dologi kidások előirányzt növelés: K eft kormányzti funkció: előirányzt növelés: 300 eft ezen belül Személyi jutttás előirányzt növelés: Ki 215 eft Munkdókt terhelő járulék ci növelés: K2 58 eft Beruházások előirányzt növelés: K6 27 eft kormányzti funkció: előirányzt növelés: 1325 eft ezen belül Személyi jutttás előirányzt növelés: 1(1 715 eft Munkdókt terhelő járulék ci növelés: 1(2 410 eft Dologi kidások előirányzt növelés: K3 200 eft kormányzti funkció: előirányzt csökkentés: 731 eft ezen belül: Személyi jutttás elő irányzt csökkentés: 1(1 715 eft Munkdókt terhelő járulék ci csökkentés: 1(2 216 eft Dologi kidások előirányzt növelés: 1(3 200 eft kormányzti funkció: előirányzt növelés: 4335 eft ezen belül Személyi jutttás előirányzt növelés: Ki 150 eft Munkdókt terhelő járulék ci növelés: 1(2 20 eft Dologi kidások előirányzt növelés: K eft Beruházások előirányzt növelés: K6 365 eft Felelős: Siklósi István polgármester Ngy Sándor Városi Közszolgálttó Intézmény igzgtój Htáridő: költségvetési rendelet módosításkor átvezetés

3 kf.: +724 E Ft JEL emelése! Onk. tám., Kormányzti funkció szerinti megbontás: kf.: +300 E Ft Ej. emelése! Közvetített szolg. /B403/ előirányztát 698 E Ft TSZ AHK, Kormányzti funkció szerinti megbontás: kf:: +698 E Ft!Ei. emelése! Egyéb működési bevételek /B41 0/ előirányztát csökkenti: 5252 E Ft Kormányzti funkció szerinti megbontás: kf.: E Ft!Ei. csökkentése! kf.: E Ft!Ei. csökkentése! Ellátási díjk /B405! előirányztát 586 E Ft Kormányzti funkció szerinti megbontás: kf: +586 E Ft!Ei. emelése! Működési célú támogtások /B16! előirányztát csökkenti: 586 E Ft Onk. tám., Kormányzti funkció szerinti megbontás: kf.: -586 E Ft Ej. csökkentése! Felelős: Sikló si István polgármester, Kovács Edin igzgtó költségvetési rendelet módosításkor átvezetés LMcsoortosításk Hidsi Zoltán pénzügyi osztály munktárs ismertette fzként techniki jellegű átcsoportosításokt, melyek szükségesek évi költségvetés zárásához. Siklósi István polgármester kérte megszvzni 3 db átcsoportosítást. A képviselő-testület 12 igen szvzttl, egyhngúlg z lábbi htároztot hozt: 53!2015.(1L04.)sz. htározt: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testülete, z lábbi trtlmú előirányzt átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzt évi költségvetése: A.) 3. cím: Mezőberény Város Óvodi Intézménye kidási előirányztán belül: Kf(Ovodi nevelés működtetési feldti KOT Dologi kidások JK3! előirányztát csökkenti: 101 E Ft-tl Múk. c. előz. felsz. le nem vonhtó AFA -101 Múk. c. előz. felszámított AFA ei.: /K351! cím: Mezőberény Város Ovodi Intézménye kidási előirányztán belül: Kf(Ovodi nevelés szkmi feldti)kot Dologi kidások 7K3/ előirányztát 101 E Ft-tl Belföldi kiküldetések +101 Kiküldetések kidási!k341/ei.: +101 B.) 3. cím: Mezőberény Város Óvodi Intézménye kidási előirányztán belül: Kf(Ovodi nevelés szkmi feldti)kot

4 7 A képviselő-testület 12 igen szvzttl, egyhngúlg z lábbi htároztot hozt: 4LU II. 04. sz. htáro zt Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testülete, z lábbi trtlmú előirányzt átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzt évi költségvetése: A.) 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivtl kidási előirányztán belül: kf. Adó igzgtás 1(OT Személyi jutttás/ki / előirányztát: csökkenti: 1435 E Ft-tl Pénzügyi igzgtás KOT Személyi jutttás/ki! előirányztát: Törvény szerinti ill.munkbérek!k1i01!ei.: Erzsébet utlvány Béren kívüli jutttások.: /K1 107/ Egyéb Sjátos jutttások kozttotteébszeméliutttás1113!ei..±243 B.) 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivtl kidási előirányztán belül: kf. Adó igzgtás KOT M.j.és Szociális hj. dó 1K2! előirányztát Szociális hj. dó -156 Munkdókt terh.jár. és Szociális hj. dó!k2!ei.: Pénzügyi igzgtás KOT M,j.és Szociális hj. dó!k2/ előirányztát Szociális hj. dó +156 Munkdókt terh.jár. és Szociális hj. dó!k2/ei.: +156 C.) 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivtl kidási előirányztán belül: kf. Adó igzgtás KOT Személyi jutttás/ki! előirányztát: Törvény szerinti i11.munkbérek!k1 101/ej.: Joglkotás KOT Személyi jutttás/ki! előirányztát: Törvény szerinti il1.rnunkbérek, Ki 101/ej.: + 50 Erzsébet utlvány + 91 Béren kívüli jutttások.: /Kl 107/ + 91 Egyéb sjátos jutttások +326 Fogllkozttottk egyéb személyi jutttásilkl 113/ ei D.) 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivtl kidási előirányztán belül: kf. Adó igzgtás KOT M.j.és Szociális hj. dó!k2/ előirányztát Szociális hj. dó - Munkdókt terh.jár. és Szociális hj. dó /K2/ei.: csökkenti: csökkenti: csökkenti: 156 E Ft-tl 156 E Ft-tl 87 E Ft-tl 1435 E Ft-tl 467 E Ft-tl 467 E Ft-tl

5 9 Munkdókt terh.jár. és Szociális hj. dó /K2/ei.: + 47 I.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivtl bevételi előirányztán belül: Mrdvány igénybevétele Pénzforglom nélküli bevételek, Finnszírozási bevétel: Előző évi mrdvány igénybevétele műk. célr 1B8131/ ei.-át 361 E Ft-tl zeleideűle: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivtl bevételi előirányztán belül: kf. Onkormányzti igzgtás Egyéb működési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről, Helyi önkormányzttól és zok ktgv.-i szervétől működési célú támogtás bevételei ej-át /B1 6/ csökkentik 361 E Ft-tl J.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivtl kidási előirányztán belül: Munknélküli ktív korúk ellátás KOT Ellátottk pénzbeli jutttási /K4/ előirányztát csökkenti: 30 E Ft-tl Fogllkozttást helyettesítő támogtás(szoc.tv,35 (1,) -30 kozttássliunknélk.kcs.ell./k45/ei.:-30 zeleideűle: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások KOT Ellátottk pénzbeli jutttási /K4/ előirányztát 30 E Ft-tl Természetben nyújt. gyerm, véd. tám, (Gyvt. 20/C* (4.)+30 Felelős: S iklósi István polgármester Dr. Földesi Szbolcs jegyző Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Htáridő: költségvetési rendelet módosításkor átvezetés A képviselő-testület 12 igen szvzttl, egyhngúlg z lábbi htároztot hozt: 55/2015. (II.04.)sz. htározt: Mezőberény Város Onkormányzti Képviselő-testülete, z lábbi trtlmú előirányzt átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzt évi költségvetése: A.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: kf. Város és község gzd. KOT M.j.és Szociális hj. dó 11(2/ előirányztát csökkenti: 51 E Ft-tl Szociális hj. dó -51 Munkdókt terh.jár. és Szociális hj. dó /1(2/ej.: kf. Közt.rend. fennttmezőőri szolg,/. KÖT M.j.és Szociális hj. dó 11(2/ előirányztát csökkenti: 129 E Ft-tl Szociális hj. dó Munkdókt terh.jár. ésszociális hj. dó /K2/ei.: kfonk. igzg. KOT M.j.és Szociális hj. dó /K2/ előirányztát 180 E Ft-tl Szociális hj. dó Egészségügyi hozzájár. + 42

6 11 Egyéb működési bevételek/b410/ ei.-t zeleideűle: 1. cím: Mezőberény Város Onkormányzt kidási előirányztán belül: kf. Közfogi. mintprog. Mezőgzdság ÖNK. M.j.és Szociális hj. dó ík2/ előirányztát Szociális hj. dó + 7 Dologi kid./k3/ előirányztát Egyéb üzerneltetési,fenntrtási g. beszerzés.: Uzemeltetési g.-ok beszerzése:/k3 12/ Belföldi kiküldetések Kiküldetések kidási/k341/ Múk. c. előz. feisz. le nem vonhtó ÁFA Múk. c. előz. felszámított AFA ci.: /1(351/ F.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: kf. Közmunk mintpr. vezetői /Munktörvénykönyves/:ÖNK Személyi jutttás/ki / előirányztát: csökkenti: /ei.:-99 M.j.és Szociális hj. dó JK2/ előirányztát Szociális hj. dó -74 zeleideűle: kf. Közfogi. mintprog. Belvíz ONK, Személyi jutttás/ki / előirányztát: jlj01/ei.:+84 Egyéb sjátos jutttások + 15 személyi jutttájjl[kj1i 3/ ci M.j.és Szociális hj. dó 7K2/ előirányztát Szociális hj. dó +71 Táppénzhj. + 3 G.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: kf. Onk. Igzgtás KOT. Dologi kid./k3/ előirányztát Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ci Egyéb szolgálttások:/k337/ cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: kf. Város- és községgzd. KOT. Dologi kid./k3/ előirányztát Villmos energii szolg. díj ci Gáz- energii szolg. díj ci Közüzemi díjk:/k331/ +315 Biztosítási szolg. díj ei Egyéb szolgálttások:/k337/ Múk. c. előz. felsz. le nem vonhtó ÁFA Múk. c. előz. felszámított ÁFA ci.: JK351/ FI.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: kf.v.k. g,.alfő ld víz hálózt krbntrtási munkák. KOT Felújítások/K7/ előirányztán belül: 1665 E Ft-tl 7 E Ft-tl 1658 E Ft-tl csökkenti: 74 E Ft-tl 74 E Ft-tl csökkenti: 99 E Ft-tl 99 E Ft-tl 387 E Ft-tl 387 E Ft-tl

7 13 Fejezeti kez. ei.-tól EU-s pr. és hzi társfln. mitti felhim. Egyéb felhim, c. iszállítói finnszírozás/ zelyjű1g: 1. c. tám. átvétele tám.bev. AHT-n belülről KÖT/B25/ei-t cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: ütem. KOT kf. Belvízrendezés DAOP 1. INGATLAN iegyéb építm. :/K62/: ei.-t /szállító N) 1. i finnszírozási cím: Mezőberény Város Önkormányzt bevételi előirányztán belül: Helyi önk.-ok kiegészítő tám. előir.-át ib1 16/KOT 99 (Szociális és gyermekvédelmi ágzti pótlék) kf. I. cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: Fejezeti és áltlános trtlékok elszárnolás: Működési célú trtlékok előirányzt O.) 1. K51 2KOT 99 cím: Mezőberény Város Önkormányzt bevételi előirányztán belül: kf. -i Központi kv. Egyéb működési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről, szervtől működési célú támogtás bevételei ej-át ibl 6/Rendkívüli gyvt (Erzsébet utlv.) KOT és 1. ezzel egyidejűleg: cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: áltlános trtlékok elszárnolás: Működési célú trtlékok előirányzt K Fejezeti és 2KOT 35 Felelős: Siklósi István polgármester Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Htáridő: költségvetési rendelet módosításkor átvezetés 1 E E E E 35 E E Ft-tl Ft-tl Ft-tl Ft-tl Ft-tl Ft-tl 3.i Mezőberény Város Önkormányzt évi költségvetésének módosítás Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette z írásos előterjesztést. A rendelet eredményét főösszege ,-Ft. holnpi npon fel kell vimii kincstári rendszerbe. A város költségvetésének Siklósi István polgármester szvzásr bocsátott meglkotásához minősített többségi (7 igen) szvzt szükséges. rendelet módosítását, rendelet A képviselő-testület 12 igen szvzttl, egyhngúlg z lábbi rendeletet lkott: Mezőberény Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendelete Mezőberény Város Önkormányztánk évi költségvetéséről szóló /2015. (11.05.) önkormányzti rendelete módosításáról (11.25.) (A rendelet szó szerinti szövege jegyzőkönyv.melléklete.)

8 15 Siklósi István polgármester hiány okát bbn látt, hogy szemétszállítás rendszerét megváltozttták, vlmint tvlyi évben még z intézmények jobbn elbírták z elvonásokt. Azt is tudni kell, hogy z támogtás, mit feldtfinnszírozottn kpott z önkormányzt, vn, hogy szinte pzrlón sok, de átcsoportosítni nem lehet más területre, hol lulfinnszírozás vn. Tvly be lehetett még tervezni költségvetésbe egy fiktív bevételt, számolv zzl, hogy z állm mjd megfizeti, bár ott is megigényelt 40 millió Ft helyett eft-ot ítéltek meg, csk z iskolműködtetéshez ismertek cl többietforrást. Kovács Edin képviselő, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgált igzgtój elmondt, költségvetés krcsúsításánál megkpott számhoz trtották mgukt, gondolt többi intézmény is ezt teszi. Eléggé irreálisr tudt összeállítni költségvetését, mjd vlhogy lkul. Cfetéri kifizetésére, étkezés hozzájárulás fizetésére biztos nem lesz lehetőségük, és ebben z évben nem fogj támogtni, hogy z intézmények eltérő mértékben djnk utlványokt. Képviselőként jelentéseket nézve, z véleménye, hogy olyn intézményeknél, hol vnnk béreltérítések, le lehet frgni. A Városi Közszolgálttó Intézmény bejánlott összege ngyon minimálisnk tűnik. Az önkéntválllt feldtok elhgyás elégedetlenséget váltn ki lkossá részéről. A könyvtár esetében felvetette, hogy p1. nyitvtrtási időt lehetne csökkenteni. Minden intézmény mg tudj, mit lehet elhgyni. Brn Márton képviselő véleménye szerint bevételnövelésre kellene koncentrálni. Az üresen álló ingtlnok eldás isszób jöhetne. Dr. Burján Ktlin képviselő példként elmondt, hogy Városi Közszolgálttó Intézményt érdekeltté kellene tenni, hogy ne álljnk üresen z ingtlni, hirdesse. A strndnál sikeres volt z éjszki fürdés, gykrbbn kell megrendezni, legyen röplbdpály, mit bérelni lehet, 4-5 millió Ft pluszbevételt jelölne meg strndnál, oldj meg z intézmény. A közfogllkozttottk is olyn tevékenységbe legyenek bevonv, mi bevételt teremt, p1. hó eltkrítás, fiinyírás. Ngy Sándor képviselő, Városi Közszolgálttó Intézmény igzgtój regált z elmondottlu. Ingtlnt nem dn cl, nincs értéke. Ugy érzi, strndnál megtesznek mindent, több bevételre is terveztek költségvetésben, de időjárásfüggő z eredményessége. Fűnyírást válllnk, lehet növelni, de csepp tengerben. Hó eltkrítást nem válll be, mert elsődleges feldtuk közterületek rendbetétele, csk után jutn idő megrendelésekre. Egy ház előtti területért mennyit lehetne elkérni, h elcsúszik vlki, blesetet szenved, fizethet z intézmény z OEP-nek. Nem válllj be mgánházk előtti hó eltkrítást, mert nem tudják megfizetni lkosok zt kockáztot, mi ezzel jár. Kovács Edin képviselő költségcsökkentésként vetette fel, h liget üzemletetése átdásr kerülne krbntrtássl együtt, Városi Közszolgálttó Intézménynél létszámot lehetne spórolni.

9 17-4 támogtását: csökkenti: E Ft-tl (ebből:cfeteri elvonás mitti ci. csökkentés:-5580 E Ft) -A Mezőberény Város Ovodi Intézménye finnszírozási támogtását: csökkenti: 8062 E Ft-tl (ebből:cfeteri elvonás mitti ci. csökkentés:-3062 E Ft) -A Mezőberényi Polgármesteri Hivtl finnszírozási támogtását: csökkenti: 7000 E Ft-tl -Az Orli Petrics Som Kulturális Központ fmnszírozási támogtását: csökkenti: 5015 E Ft-tl (ebből:- cfeteri elvonás mitti ci. csökkentés: E Ft A Mezőberényi Városi Onkormányzt kidási előirányztát csökkenti: 9417 E Ft-tl kf Dologi kid: kfszoc.hj kfés Okf: Cfeteri elvonás mitti ci. csökk.: kf Streetflghter np megrendezéséhez tám kf Hivtlos városi szintű kpcsolt finnsz kf Békés Mnifest Kfl részére Műk. c.. vissztérítendő tgi köcs.nyújtás: kf Békés Mnifest Kft részére: Dologi kid. átcspo.201 -r: Osszesen: A Mezőberény Város Onkormányzt kidási előirányztát csökkenti: E Ft-tl kfaltlános trtlék: Műk. c. Egyéb ci: kfaltlános trtlék: Műk. Város védelmi ci: kfaltlános trtlék: Műk. c. Szociális ci: A Mezőberény Város Onkormányztánál és Mezőberényi Polgármesteri Hivtlnál jelentkező: A felhlmozási kidások után számított fordított áf mitti korrekció: JA működési kidások között szerepeltetve fordított áf: korrekciós tételként,összegével működésil thiányucsökkentésre ke rül./ A Mezőberény Város Onkormányzt bevételi előirányztát E Ft-tl kfközhtlmi bevételek: Helyidók bev.ei.: kf Működési kmtbevételek ci Osszesen: Felelős: Siklósi István polgármester Htáridő: Város 2015 évi költségvetési rendeletének beterjesztése 2015.február 12. Siklósi István polgármester könyvtár egy álláshely kérdését vetette fel. Jvslt zárolás, bár egyértelműbb lenne z elvonás z önkormányzt, vlmint z intézmény számár is. Smiriné Kokuszki Erik z Orli Petrics Som Kulturális Központ igzgtój szerint bármelyiket meg lehet tenni, testület döntése. A könyvtárbn egy főiskol könyvtárosuk, kettő középfokú végzettségű könyvtárosi dolgozójuk vn. Az üres álláshelyen helyettes lklmzás történik, költségvetésének helyzete mitt nem hirdette meg. Ugy gondolj, hogy már z összevonássl, és zót is, elég sok emberáldoztot hozott kulturális központ, természetesen eleget tesznek testületi döntésnek, de ez szolgálttáscsökkenéssel fog járni. Testületi döntést, htároztot kér rról is, h könyvbeszerzési keretből tervezi testület z

10 19 Siklósi István polgármester megjegyezte, tehát nem elvonásr került 1 zárolás zzl jár, hogy millió Ft, hnem zárolás történt meg. pénz nem hsználhtó fel, KrösiMihál képviselő jelezte, sem zárolássl, sem z elvonássl nem ért egyet. Több bejelentés nem hngzott rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánított. el, polgármester megköszönte képviselők munkáját, 6 Siklósi István polgármester Gyásné dr. Sáli Henriett ljegyző

D(. U H. I. Ford: 232721 EFt: Működési Hiány változása:!e Ft.! 20000. Megnevezés. Változás. 2015. I. forduló. 2015. II. forduló

D(. U H. I. Ford: 232721 EFt: Működési Hiány változása:!e Ft.! 20000. Megnevezés. Változás. 2015. I. forduló. 2015. II. forduló Megnevezés D(. 27./2015.(0 1.26)sz. hat lapján Működési célú támogatási kölcsön biztosítása a Békés Manifest Kft részére: a lakossági kommunális hulladék kezdéssel kapcsolatosan:.-20 000 E Ft A felhalmozási

Részletesebben

Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: Tár2v: Atcsoportosítások, fedezetbiztosítások. I i1 Működési c. támogatások AHT-n belülről. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Velemenvezo

Részletesebben

Sorszám: 4/a. Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testiilete 2014. február 28-i ülésére

Sorszám: 4/a. Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testiilete 2014. február 28-i ülésére Sorszám: 4/a. Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Sorszám: V/5/a. Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Sorszám: V/5/a. Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: V/5/a. Tárgy: Átcsoportosítások: Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett

Részletesebben

Előterjesztés. Sorszám: Ií. Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés. Sorszám: Ií. Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Sorszám: Ií Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Tervezett

Részletesebben

V/4J. Sorszám: Ii. Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

V/4J. Sorszám: Ii. Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások Sorszám: Ii V/4J Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Sorszám:(1 ((1Jt1]Cj

Sorszám:(1 ((1Jt1]Cj Tárgy: Átcsoportósítások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi ás Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (V.12.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással. Előterjesztés

Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással. Előterjesztés Sorszám: Tárgy: Atcsoportosítások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 Tervezett döntés:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Összesítő riport Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányztok fejezeti összesen Szűrési feltételek Szűrés Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Feldtellátási funkció (Teljes egyezés ) omg Kiterjesztett

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása:.1 HURO/ 100 1-Tervek.jurisztikai

Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása:.1 HURO/ 100 1-Tervek.jurisztikai Belterületi Illetve Mezőberény Városi Önkormányzat (1.cím) 2014. évi Felújítási célú kiadásai, 20. Melléklet a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal és Mezőberény Város Óvodai Intézményének Felújíási célú

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 25-én 13 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

8. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 27-i rendkívüli ülésére

8. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 27-i rendkívüli ülésére 8. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester 2. Előterjesztés Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8044 Kincsesbánya,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2016. (V.06.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2014.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2014. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 2841/2014. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1..

Körösladány Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2015. (IX.25.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének július 26-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének július 26-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: Atcsoportosílások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette:

Tárgy: Atcsoportosílások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Tárgy: Atcsoportosílások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: I lidasi Zoltán. pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. fejezete szerinti

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett zonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN - 1 - Trtlomjegyzék Szám Űrlp

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 1. függelék Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015.01-08.havi módosítás (saját hatáskör ) Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben) Előirányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások továbbszámlázása Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére 711.

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások továbbszámlázása Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére 711. Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 18/2015.(VIII.27.) számú rendeletének módosítására Tisztelt

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i.

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. 1/C. számú melléklet 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 08-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 08-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 08-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Előirányzat módosítás III. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés 2014. évi költségvetés előirányzat módosítására

Előterjesztés 2014. évi költségvetés előirányzat módosítására Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2014. évi költségvetés előirányzat módosítására Az

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

Sorszám. I 2. I íc. Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások január 27-i ülésére. I.)sz. Határozati javaslathoz.

Sorszám. I 2. I íc. Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások január 27-i ülésére. I.)sz. Határozati javaslathoz. Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Képviselő-testülete. évi. kihirdetett jogszabályokat. Törvények SZJA, a gépjármű adóról szóló törvényeket. 1. és

Képviselő-testülete. évi. kihirdetett jogszabályokat. Törvények SZJA, a gépjármű adóról szóló törvényeket. 1. és Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. Jnuár 26-i ülésére Sorszám: Tárgy: Tájékozttó fontosbb jogszbályi változásokról Döntéshoztl mód/: Véíeiném ező bizottság: Egyszerű szótöbbség Tárgylás

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 1. Normatív támogatások 93 413 Önkorm-i Hivatal

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 12/2011.(IX.16.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)

Részletesebben

Mód.ei. 2014.09.29. Alap Áfa /K74/ Mezőberény Városi Önkormányzat (1.cím) 2014. évi Felújítási célú kiadásai,

Mód.ei. 2014.09.29. Alap Áfa /K74/ Mezőberény Városi Önkormányzat (1.cím) 2014. évi Felújítási célú kiadásai, Mezőberény Városi Önkormányzat (1.cím) 2014. évi Felújítási célú kiadásai, 20sz. Me1iklet Illetve a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal és Mezőberény Város Óvodai Intézményének Felújíási célú kiadásai 2014.09.29.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt: 2. napirendi pont Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2015. (II.11.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására A hatásköri törvény 139. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés a évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés a évi költségvetés módosításáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosításáról A III. negyedév teljesítés,

Részletesebben