JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné lpolgármester, Brn Márton, Borgul Györgyné, Dr. Burján Ktlin, Hlász Ferenc, Hrmti László, Kovács Edin, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Ngy Sándor, Oreg István képviselők. Jelen volt még z ülésen: Gulyásné Dr. Sáli Henriett ljegyző, Szvitári Zoltán pénzügyi osztályvezető, Hidsi Zoltán pénzügyi munktárs, Smiriné Kokuszki Erik OPSKK igzgtó, Kissné Wgner Mári óvodvezető, Bksi Ágnes jegyzőkönyvvezető Siklósi polgármester köszöntötte megjelenteket. Megállpított, hogy rendkívüli ülés lefolyttásánk törvényi kdály nincs, 12 fzís képviselő-testület tgji közül mindenki jelen vn. Ismertette, hogy jegyzőkönyv vezetésével Bksi Ágnest bízt meg jegyző. Siklósi István polgármester ismertette npirendi pontokt, melyből kitűnik, hogy rendkívüli ülés összehívását költségvetés tárgylás indokolt. A képviselő-testület 12 igen szvzttl, egyhngúlg z lábbi htároztot hozt: 50/2015.(II. 04.)sz. htározt: Mezőberény Város Onkormányzti Képviselő-testülete rendkívüli ülés npirendjét z lábbik szerint fogdt cl: 1./Intézményi átcsoportosítások 2.! Atcsoportosítások 3.! Mezőberény Város Önkormányzt évi költségvetésének módosítás 4.! Mezőberény Város Önkormányzt 2015 évi költségvetés 1./Intézményi átcsoportosítások Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy z előirányztok átcsoportosítását év költségvetésének zárás érdekében szükséges megtenni. Siklósi István polgármester tudtt, hogy z átcsoportosításokt trtlmzz z előterjesztett rendelet-tervezet. A htároztok elfogdásáról szvzást kért. A képviselő-testület 12 igen szvzttl, egyhngúlg z lábbi htároztot hozt:

2 O kormányzti funkció: előirányzt csökkentés: 6 eft ezen belül: Személyi jutttás előirányzt csökkentés: Ki 500 eft Dologi kidások előirányzt növelés: K3 400 eft Beruházások előirányzt növelés: K6 94 eft kormányzti funkció: előirányzt csökkentés: 526 eft ezen belül: Beruházások előirányzt csökkentés: 1(6 526 eft kormányzti funkció: előirányzt növelés: 248 eft ezen belül: Munkdókt terhelő járulék ci csökkentés: 1(2 477 eft Dologi kidások előirányzt növelés: K3 600 eft Beruházások előirányzt növelés: 1(6 125 eft kormányzti funkció: előirányzt növelés: 2328 eft ezen belül: Személyi jutttás előirányzt növelés: 1( eft Munkdókt terhelő járulék ci növelés: 1(2 3 eft Dologi kidások előirányzt növelés: K eft kormányzti funkció: előirányzt növelés: 300 eft ezen belül Személyi jutttás előirányzt növelés: Ki 215 eft Munkdókt terhelő járulék ci növelés: K2 58 eft Beruházások előirányzt növelés: K6 27 eft kormányzti funkció: előirányzt növelés: 1325 eft ezen belül Személyi jutttás előirányzt növelés: 1(1 715 eft Munkdókt terhelő járulék ci növelés: 1(2 410 eft Dologi kidások előirányzt növelés: K3 200 eft kormányzti funkció: előirányzt csökkentés: 731 eft ezen belül: Személyi jutttás elő irányzt csökkentés: 1(1 715 eft Munkdókt terhelő járulék ci csökkentés: 1(2 216 eft Dologi kidások előirányzt növelés: 1(3 200 eft kormányzti funkció: előirányzt növelés: 4335 eft ezen belül Személyi jutttás előirányzt növelés: Ki 150 eft Munkdókt terhelő járulék ci növelés: 1(2 20 eft Dologi kidások előirányzt növelés: K eft Beruházások előirányzt növelés: K6 365 eft Felelős: Siklósi István polgármester Ngy Sándor Városi Közszolgálttó Intézmény igzgtój Htáridő: költségvetési rendelet módosításkor átvezetés

3 kf.: +724 E Ft JEL emelése! Onk. tám., Kormányzti funkció szerinti megbontás: kf.: +300 E Ft Ej. emelése! Közvetített szolg. /B403/ előirányztát 698 E Ft TSZ AHK, Kormányzti funkció szerinti megbontás: kf:: +698 E Ft!Ei. emelése! Egyéb működési bevételek /B41 0/ előirányztát csökkenti: 5252 E Ft Kormányzti funkció szerinti megbontás: kf.: E Ft!Ei. csökkentése! kf.: E Ft!Ei. csökkentése! Ellátási díjk /B405! előirányztát 586 E Ft Kormányzti funkció szerinti megbontás: kf: +586 E Ft!Ei. emelése! Működési célú támogtások /B16! előirányztát csökkenti: 586 E Ft Onk. tám., Kormányzti funkció szerinti megbontás: kf.: -586 E Ft Ej. csökkentése! Felelős: Sikló si István polgármester, Kovács Edin igzgtó költségvetési rendelet módosításkor átvezetés LMcsoortosításk Hidsi Zoltán pénzügyi osztály munktárs ismertette fzként techniki jellegű átcsoportosításokt, melyek szükségesek évi költségvetés zárásához. Siklósi István polgármester kérte megszvzni 3 db átcsoportosítást. A képviselő-testület 12 igen szvzttl, egyhngúlg z lábbi htároztot hozt: 53!2015.(1L04.)sz. htározt: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testülete, z lábbi trtlmú előirányzt átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzt évi költségvetése: A.) 3. cím: Mezőberény Város Óvodi Intézménye kidási előirányztán belül: Kf(Ovodi nevelés működtetési feldti KOT Dologi kidások JK3! előirányztát csökkenti: 101 E Ft-tl Múk. c. előz. felsz. le nem vonhtó AFA -101 Múk. c. előz. felszámított AFA ei.: /K351! cím: Mezőberény Város Ovodi Intézménye kidási előirányztán belül: Kf(Ovodi nevelés szkmi feldti)kot Dologi kidások 7K3/ előirányztát 101 E Ft-tl Belföldi kiküldetések +101 Kiküldetések kidási!k341/ei.: +101 B.) 3. cím: Mezőberény Város Óvodi Intézménye kidási előirányztán belül: Kf(Ovodi nevelés szkmi feldti)kot

4 7 A képviselő-testület 12 igen szvzttl, egyhngúlg z lábbi htároztot hozt: 4LU II. 04. sz. htáro zt Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testülete, z lábbi trtlmú előirányzt átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzt évi költségvetése: A.) 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivtl kidási előirányztán belül: kf. Adó igzgtás 1(OT Személyi jutttás/ki / előirányztát: csökkenti: 1435 E Ft-tl Pénzügyi igzgtás KOT Személyi jutttás/ki! előirányztát: Törvény szerinti ill.munkbérek!k1i01!ei.: Erzsébet utlvány Béren kívüli jutttások.: /K1 107/ Egyéb Sjátos jutttások kozttotteébszeméliutttás1113!ei..±243 B.) 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivtl kidási előirányztán belül: kf. Adó igzgtás KOT M.j.és Szociális hj. dó 1K2! előirányztát Szociális hj. dó -156 Munkdókt terh.jár. és Szociális hj. dó!k2!ei.: Pénzügyi igzgtás KOT M,j.és Szociális hj. dó!k2/ előirányztát Szociális hj. dó +156 Munkdókt terh.jár. és Szociális hj. dó!k2/ei.: +156 C.) 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivtl kidási előirányztán belül: kf. Adó igzgtás KOT Személyi jutttás/ki! előirányztát: Törvény szerinti i11.munkbérek!k1 101/ej.: Joglkotás KOT Személyi jutttás/ki! előirányztát: Törvény szerinti il1.rnunkbérek, Ki 101/ej.: + 50 Erzsébet utlvány + 91 Béren kívüli jutttások.: /Kl 107/ + 91 Egyéb sjátos jutttások +326 Fogllkozttottk egyéb személyi jutttásilkl 113/ ei D.) 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivtl kidási előirányztán belül: kf. Adó igzgtás KOT M.j.és Szociális hj. dó!k2/ előirányztát Szociális hj. dó - Munkdókt terh.jár. és Szociális hj. dó /K2/ei.: csökkenti: csökkenti: csökkenti: 156 E Ft-tl 156 E Ft-tl 87 E Ft-tl 1435 E Ft-tl 467 E Ft-tl 467 E Ft-tl

5 9 Munkdókt terh.jár. és Szociális hj. dó /K2/ei.: + 47 I.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivtl bevételi előirányztán belül: Mrdvány igénybevétele Pénzforglom nélküli bevételek, Finnszírozási bevétel: Előző évi mrdvány igénybevétele műk. célr 1B8131/ ei.-át 361 E Ft-tl zeleideűle: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivtl bevételi előirányztán belül: kf. Onkormányzti igzgtás Egyéb működési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről, Helyi önkormányzttól és zok ktgv.-i szervétől működési célú támogtás bevételei ej-át /B1 6/ csökkentik 361 E Ft-tl J.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivtl kidási előirányztán belül: Munknélküli ktív korúk ellátás KOT Ellátottk pénzbeli jutttási /K4/ előirányztát csökkenti: 30 E Ft-tl Fogllkozttást helyettesítő támogtás(szoc.tv,35 (1,) -30 kozttássliunknélk.kcs.ell./k45/ei.:-30 zeleideűle: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások KOT Ellátottk pénzbeli jutttási /K4/ előirányztát 30 E Ft-tl Természetben nyújt. gyerm, véd. tám, (Gyvt. 20/C* (4.)+30 Felelős: S iklósi István polgármester Dr. Földesi Szbolcs jegyző Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Htáridő: költségvetési rendelet módosításkor átvezetés A képviselő-testület 12 igen szvzttl, egyhngúlg z lábbi htároztot hozt: 55/2015. (II.04.)sz. htározt: Mezőberény Város Onkormányzti Képviselő-testülete, z lábbi trtlmú előirányzt átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzt évi költségvetése: A.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: kf. Város és község gzd. KOT M.j.és Szociális hj. dó 11(2/ előirányztát csökkenti: 51 E Ft-tl Szociális hj. dó -51 Munkdókt terh.jár. és Szociális hj. dó /1(2/ej.: kf. Közt.rend. fennttmezőőri szolg,/. KÖT M.j.és Szociális hj. dó 11(2/ előirányztát csökkenti: 129 E Ft-tl Szociális hj. dó Munkdókt terh.jár. ésszociális hj. dó /K2/ei.: kfonk. igzg. KOT M.j.és Szociális hj. dó /K2/ előirányztát 180 E Ft-tl Szociális hj. dó Egészségügyi hozzájár. + 42

6 11 Egyéb működési bevételek/b410/ ei.-t zeleideűle: 1. cím: Mezőberény Város Onkormányzt kidási előirányztán belül: kf. Közfogi. mintprog. Mezőgzdság ÖNK. M.j.és Szociális hj. dó ík2/ előirányztát Szociális hj. dó + 7 Dologi kid./k3/ előirányztát Egyéb üzerneltetési,fenntrtási g. beszerzés.: Uzemeltetési g.-ok beszerzése:/k3 12/ Belföldi kiküldetések Kiküldetések kidási/k341/ Múk. c. előz. feisz. le nem vonhtó ÁFA Múk. c. előz. felszámított AFA ci.: /1(351/ F.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: kf. Közmunk mintpr. vezetői /Munktörvénykönyves/:ÖNK Személyi jutttás/ki / előirányztát: csökkenti: /ei.:-99 M.j.és Szociális hj. dó JK2/ előirányztát Szociális hj. dó -74 zeleideűle: kf. Közfogi. mintprog. Belvíz ONK, Személyi jutttás/ki / előirányztát: jlj01/ei.:+84 Egyéb sjátos jutttások + 15 személyi jutttájjl[kj1i 3/ ci M.j.és Szociális hj. dó 7K2/ előirányztát Szociális hj. dó +71 Táppénzhj. + 3 G.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: kf. Onk. Igzgtás KOT. Dologi kid./k3/ előirányztát Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ci Egyéb szolgálttások:/k337/ cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: kf. Város- és községgzd. KOT. Dologi kid./k3/ előirányztát Villmos energii szolg. díj ci Gáz- energii szolg. díj ci Közüzemi díjk:/k331/ +315 Biztosítási szolg. díj ei Egyéb szolgálttások:/k337/ Múk. c. előz. felsz. le nem vonhtó ÁFA Múk. c. előz. felszámított ÁFA ci.: JK351/ FI.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: kf.v.k. g,.alfő ld víz hálózt krbntrtási munkák. KOT Felújítások/K7/ előirányztán belül: 1665 E Ft-tl 7 E Ft-tl 1658 E Ft-tl csökkenti: 74 E Ft-tl 74 E Ft-tl csökkenti: 99 E Ft-tl 99 E Ft-tl 387 E Ft-tl 387 E Ft-tl

7 13 Fejezeti kez. ei.-tól EU-s pr. és hzi társfln. mitti felhim. Egyéb felhim, c. iszállítói finnszírozás/ zelyjű1g: 1. c. tám. átvétele tám.bev. AHT-n belülről KÖT/B25/ei-t cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: ütem. KOT kf. Belvízrendezés DAOP 1. INGATLAN iegyéb építm. :/K62/: ei.-t /szállító N) 1. i finnszírozási cím: Mezőberény Város Önkormányzt bevételi előirányztán belül: Helyi önk.-ok kiegészítő tám. előir.-át ib1 16/KOT 99 (Szociális és gyermekvédelmi ágzti pótlék) kf. I. cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: Fejezeti és áltlános trtlékok elszárnolás: Működési célú trtlékok előirányzt O.) 1. K51 2KOT 99 cím: Mezőberény Város Önkormányzt bevételi előirányztán belül: kf. -i Központi kv. Egyéb működési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről, szervtől működési célú támogtás bevételei ej-át ibl 6/Rendkívüli gyvt (Erzsébet utlv.) KOT és 1. ezzel egyidejűleg: cím: Mezőberény Város Önkormányzt kidási előirányztán belül: áltlános trtlékok elszárnolás: Működési célú trtlékok előirányzt K Fejezeti és 2KOT 35 Felelős: Siklósi István polgármester Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Htáridő: költségvetési rendelet módosításkor átvezetés 1 E E E E 35 E E Ft-tl Ft-tl Ft-tl Ft-tl Ft-tl Ft-tl 3.i Mezőberény Város Önkormányzt évi költségvetésének módosítás Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette z írásos előterjesztést. A rendelet eredményét főösszege ,-Ft. holnpi npon fel kell vimii kincstári rendszerbe. A város költségvetésének Siklósi István polgármester szvzásr bocsátott meglkotásához minősített többségi (7 igen) szvzt szükséges. rendelet módosítását, rendelet A képviselő-testület 12 igen szvzttl, egyhngúlg z lábbi rendeletet lkott: Mezőberény Város Önkormányzt Képviselő-testületének önkormányzti rendelete Mezőberény Város Önkormányztánk évi költségvetéséről szóló /2015. (11.05.) önkormányzti rendelete módosításáról (11.25.) (A rendelet szó szerinti szövege jegyzőkönyv.melléklete.)

8 15 Siklósi István polgármester hiány okát bbn látt, hogy szemétszállítás rendszerét megváltozttták, vlmint tvlyi évben még z intézmények jobbn elbírták z elvonásokt. Azt is tudni kell, hogy z támogtás, mit feldtfinnszírozottn kpott z önkormányzt, vn, hogy szinte pzrlón sok, de átcsoportosítni nem lehet más területre, hol lulfinnszírozás vn. Tvly be lehetett még tervezni költségvetésbe egy fiktív bevételt, számolv zzl, hogy z állm mjd megfizeti, bár ott is megigényelt 40 millió Ft helyett eft-ot ítéltek meg, csk z iskolműködtetéshez ismertek cl többietforrást. Kovács Edin képviselő, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgált igzgtój elmondt, költségvetés krcsúsításánál megkpott számhoz trtották mgukt, gondolt többi intézmény is ezt teszi. Eléggé irreálisr tudt összeállítni költségvetését, mjd vlhogy lkul. Cfetéri kifizetésére, étkezés hozzájárulás fizetésére biztos nem lesz lehetőségük, és ebben z évben nem fogj támogtni, hogy z intézmények eltérő mértékben djnk utlványokt. Képviselőként jelentéseket nézve, z véleménye, hogy olyn intézményeknél, hol vnnk béreltérítések, le lehet frgni. A Városi Közszolgálttó Intézmény bejánlott összege ngyon minimálisnk tűnik. Az önkéntválllt feldtok elhgyás elégedetlenséget váltn ki lkossá részéről. A könyvtár esetében felvetette, hogy p1. nyitvtrtási időt lehetne csökkenteni. Minden intézmény mg tudj, mit lehet elhgyni. Brn Márton képviselő véleménye szerint bevételnövelésre kellene koncentrálni. Az üresen álló ingtlnok eldás isszób jöhetne. Dr. Burján Ktlin képviselő példként elmondt, hogy Városi Közszolgálttó Intézményt érdekeltté kellene tenni, hogy ne álljnk üresen z ingtlni, hirdesse. A strndnál sikeres volt z éjszki fürdés, gykrbbn kell megrendezni, legyen röplbdpály, mit bérelni lehet, 4-5 millió Ft pluszbevételt jelölne meg strndnál, oldj meg z intézmény. A közfogllkozttottk is olyn tevékenységbe legyenek bevonv, mi bevételt teremt, p1. hó eltkrítás, fiinyírás. Ngy Sándor képviselő, Városi Közszolgálttó Intézmény igzgtój regált z elmondottlu. Ingtlnt nem dn cl, nincs értéke. Ugy érzi, strndnál megtesznek mindent, több bevételre is terveztek költségvetésben, de időjárásfüggő z eredményessége. Fűnyírást válllnk, lehet növelni, de csepp tengerben. Hó eltkrítást nem válll be, mert elsődleges feldtuk közterületek rendbetétele, csk után jutn idő megrendelésekre. Egy ház előtti területért mennyit lehetne elkérni, h elcsúszik vlki, blesetet szenved, fizethet z intézmény z OEP-nek. Nem válllj be mgánházk előtti hó eltkrítást, mert nem tudják megfizetni lkosok zt kockáztot, mi ezzel jár. Kovács Edin képviselő költségcsökkentésként vetette fel, h liget üzemletetése átdásr kerülne krbntrtássl együtt, Városi Közszolgálttó Intézménynél létszámot lehetne spórolni.

9 17-4 támogtását: csökkenti: E Ft-tl (ebből:cfeteri elvonás mitti ci. csökkentés:-5580 E Ft) -A Mezőberény Város Ovodi Intézménye finnszírozási támogtását: csökkenti: 8062 E Ft-tl (ebből:cfeteri elvonás mitti ci. csökkentés:-3062 E Ft) -A Mezőberényi Polgármesteri Hivtl finnszírozási támogtását: csökkenti: 7000 E Ft-tl -Az Orli Petrics Som Kulturális Központ fmnszírozási támogtását: csökkenti: 5015 E Ft-tl (ebből:- cfeteri elvonás mitti ci. csökkentés: E Ft A Mezőberényi Városi Onkormányzt kidási előirányztát csökkenti: 9417 E Ft-tl kf Dologi kid: kfszoc.hj kfés Okf: Cfeteri elvonás mitti ci. csökk.: kf Streetflghter np megrendezéséhez tám kf Hivtlos városi szintű kpcsolt finnsz kf Békés Mnifest Kfl részére Műk. c.. vissztérítendő tgi köcs.nyújtás: kf Békés Mnifest Kft részére: Dologi kid. átcspo.201 -r: Osszesen: A Mezőberény Város Onkormányzt kidási előirányztát csökkenti: E Ft-tl kfaltlános trtlék: Műk. c. Egyéb ci: kfaltlános trtlék: Műk. Város védelmi ci: kfaltlános trtlék: Műk. c. Szociális ci: A Mezőberény Város Onkormányztánál és Mezőberényi Polgármesteri Hivtlnál jelentkező: A felhlmozási kidások után számított fordított áf mitti korrekció: JA működési kidások között szerepeltetve fordított áf: korrekciós tételként,összegével működésil thiányucsökkentésre ke rül./ A Mezőberény Város Onkormányzt bevételi előirányztát E Ft-tl kfközhtlmi bevételek: Helyidók bev.ei.: kf Működési kmtbevételek ci Osszesen: Felelős: Siklósi István polgármester Htáridő: Város 2015 évi költségvetési rendeletének beterjesztése 2015.február 12. Siklósi István polgármester könyvtár egy álláshely kérdését vetette fel. Jvslt zárolás, bár egyértelműbb lenne z elvonás z önkormányzt, vlmint z intézmény számár is. Smiriné Kokuszki Erik z Orli Petrics Som Kulturális Központ igzgtój szerint bármelyiket meg lehet tenni, testület döntése. A könyvtárbn egy főiskol könyvtárosuk, kettő középfokú végzettségű könyvtárosi dolgozójuk vn. Az üres álláshelyen helyettes lklmzás történik, költségvetésének helyzete mitt nem hirdette meg. Ugy gondolj, hogy már z összevonássl, és zót is, elég sok emberáldoztot hozott kulturális központ, természetesen eleget tesznek testületi döntésnek, de ez szolgálttáscsökkenéssel fog járni. Testületi döntést, htároztot kér rról is, h könyvbeszerzési keretből tervezi testület z

10 19 Siklósi István polgármester megjegyezte, tehát nem elvonásr került 1 zárolás zzl jár, hogy millió Ft, hnem zárolás történt meg. pénz nem hsználhtó fel, KrösiMihál képviselő jelezte, sem zárolássl, sem z elvonássl nem ért egyet. Több bejelentés nem hngzott rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánított. el, polgármester megköszönte képviselők munkáját, 6 Siklósi István polgármester Gyásné dr. Sáli Henriett ljegyző

Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: Tár2v: Atcsoportosítások, fedezetbiztosítások. I i1 Működési c. támogatások AHT-n belülről. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Velemenvezo

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Előterjesztés. Sorszám: Ií. Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés. Sorszám: Ií. Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Sorszám: Ií Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Tervezett

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli Községháza helyiségében 2014. április 14-én (hétfőn) 17.00. órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett zonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN - 1 - Trtlomjegyzék Szám Űrlp

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben