Decs nagyközség képviselő-testületének december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi ügyintéző A törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet Tárgyalja: jegyző Pénzügyi Bizottság:

2 Tájékoztatás a pótelőirányzatokról II. félévében az önkormányzat a tervezett támogatási jogcímeken felül további támogatásokban részesült, ezek a következők: E-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás ,- Ft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás jogcímen ,- Ft, szociális célú tűzifa jogcímen ,- Ft, önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen ,- Ft, évi bérkompenzáció jogcímen ,- Ft és ,-Ft rendkívüli önkormányzati többlettámogatásban részesült az önkormányzat. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás során ,- Ft lemondásra került. Ez összességében az önkormányzatok működési támogatásai bevételek sort ,- Fttal növeli. SZÖVEGES INDOKOLÁS Decs Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Előirányzat módosítás és előirányzat átcsoportosítás Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó szervei saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja és a Képviselő-testület ennek megfelelően a költségvetési rendeletét módosítja. Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak főösszege összességében e Ft-ra változik. Polgármesteri hivatal

3 A hivatal tekintetében előirányzat átcsoportosítás történt a kiadások teljesítése várható alakulásának megfelelően. Így a foglalkoztatottak személyi juttatásai e Ft-tal csökkentésre kerültek. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege e Ft-tal, a dologi kiadások e Ft-tal kerültek megemelésre. 192 e Ft értékben beruházás (eszköz: nyomtató, router stb. beszerzés) valósult meg a hivatalnál, így ezen a soron az előirányzat emelése szükséges. A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzata tűzifavásárlás miatt (207/2014.(XII.03. Kt. határozat) 250 e Ft-tal növelésre került: e Ft értékre. Decs Tesz-Vesz Óvoda Önkormányzati tartalék terhére 200 e többlettámogatásban részesült a 35 éves évforduló rendezvényének támogatása céljából (173/2014.(IX.11.) Kt. határozat), önkormányzati tartalék terhére 250 e többlettámogatásban részesült tűzifa vásárlás (207/2014.(XII.03.) Kt. határozat céljából. Az óvoda további költségvetés módosítást kért, amelynek okait és összegét a mellékelt kérelmében fejtette ki. A kérelem figyelembe vételével az előirányzatai emelésre kerültek így bevételi és kiadási előirányzata e Ft-ról e Ft-ra változott. Önkormányzat Bevételi előirányzatok: Az önkormányzat a tervezetthez képest magasabb bevételre tett szert, így az előirányzatok a következő bevételekkel kerültek módosításra: A fent már említett pótelőirányzatok miatt az önkormányzatok működési támogatásai sort e Ft-tal szükséges emelni.

4 Az önkormányzati támogatások bevételei e Ft összegben kerülnek emelésre, ebből e közfoglalkoztatás támogatása, e Ft Faluház eszközbeszerzéséhez MVH támogatás és e Ft mikrobusz beszerzés MVH támogatás. Az iparűzési adó bevételek e Ft értékben, gépjárműadó bevételek e Ft értékben, szolgáltatások ellenértéke bevételek e Ft értékben és felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés miatt e Ft értékben kerülnek emelésre a többletteljesítések miatt. Hitel és kölcsönfelvételre került sor e Ft értékben mikrobusz vásárlásához kapcsolódóan (MVH támogatással valósult meg, amely utófinanszírozott) amely visszafizetésre került már. Téves könyvelés miatt e Ft korrekciója történt. Így a bevételek előirányzatai összességében e Ft összegben emelésre kerültek. Kiadási előirányzatok: A bevételek teljesítésének, bevételi előirányzatok módosításának megfelelően kiadási oldalon a várható teljesítésnek megfelelően az előirányzatok módosításra kerültek. Emelésre került: A közmunkások tervezetthez képest nagyobb arányú alkalmazásának megfelelően, valamint a külső személyi juttatások (megbízási jogviszonnyal, egyszerűsített foglalkoztatás során történő foglalkoztatások) a teljesítésnek megfelelően a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege összességében e Ft-tal kerül emelésre. Egyéb működési célú kiadások az év végi várható kiadásokhoz lettek igazítva, az év közbeni teljesítés figyelembe vételével, e Ft-tal lettek megemelve. Beruházások előirányzata a teljesítésnek megfelelően e Ft-ra módosul (összességében e Ft emelés), többek között az ingatlan vásárlásnak e Ft értékben, immateriális javak és informatikai eszközök beszerzésének, mikrobusz beszerzésének köszönhetően. A tanyán, szociális bérlakásokon és az orvosi rendelőn felújításokat végeztek, így a felújítások költségvetési sora 864 e Ft értékre (105 e Ft-tal) növelésre került.

5 Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növelésre került a Dél-Tolna Aqua Társulásnak átadott EU önerő támogatás miatt e Ft összegben. Rövid lejáratú hitel felvételére került sor a mikrobusz vásárlásához kapcsolódó pályázat során, mivel a projekt utófinanszírozású volt, e Ft értékben. Ezt az önkormányzat már visszafizette. Az irányítószervi támogatás összege a Decs Tesz-Vesz Óvodának a kiadásai megnövekedése miatt e Ft-tal (ebben az összegben a testület által megszavazott tűzifa támogatás és a 35 éves évforduló rendezvényének támogatása is benne van), valamint a Polgármesteri Hivatalnak tűzifavásárlásra 250 e Ft-tal növelésre került. Csökkentésre került: Dologi kiadások az év végéig történő várható teljesítésnek megfelelően csökkentésre kerültek e Ft-tal. Ellátottak pénzbeli juttatásai szintén az év végéig történő várható teljesítésnek megfelelően csökkentésre kerültek (19 250e Ft értékben). A csökkentés a családi támogatásokat, és a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokat érintette. Egyéb működési célú kiadásokon belül a tartalék összege csökkentésre került az intézményeknek átadott támogatás (tűzifa beszerzések és rendezvény támogatás) értékével 700 e Ft-tal. Az említett emelések és csökkentések az önkormányzat kiadási előirányzatait összességében e Ft-tal növelik. Decs, december 8. Keresztes Katalin pénzügyi ügyintéző

6 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII.29.) önkormányzati rendelete - t e r v e z e t - Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében, 143. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérése után a nagyközség önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. A nagyközség önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának a) költségvetési bevételeit ,- Ft b) költségvetési kiadásait ,- Ft c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét ,- Ft d) bevételi főösszegét: ,- Ft e) kiadási főösszegét: ,- Ft állapítja meg, melyből ca) működési hiány: cb) felhalmozási hiány: (2) A hiány finanszírozása: Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): Működési célú: Felhalmozási célú: ,- Ft ,- Ft ,-Ft ,- Ft ,- Ft Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel): Működési célú: Felhalmozási célú:

7 2. (1) A Kvr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Kvr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Kvr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Kvr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Kvr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 3. E rendelet december 30. napján lép hatályba. Decs, december 18. Antal Zsolt polgármester Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző A rendelet kihirdetve: december 29-én. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. /IV.02./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 5 ei munkaterv szerinti nyílt ülése

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 5 ei munkaterv szerinti nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E-135 Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2013.(III.01.)rendelete a 17/2012./XI.29./, 16/2012./XI.15./ és a 13/2012. (VI.25.) rendelettel módosított az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben