A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása"

Átírás

1 Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi ügyintéző Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Humán Bizottság Tisztelt Képviselő- testület! A jogszabályi előírások, a Magyar Államkincstár által közzétett adatok, tájékoztatók és Decs Nagyközség Önkormányzatának évi kiadás és bevétel teljesítése alapján került összeállításra az Önkormányzat évi költségvetési rendelete. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 2. -ához A rendelet 2. -a az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszegét illetve a hiány mértékét tartalmazza. Decs Nagyközség Önkormányzata a hiány finanszírozására belső finanszírozású bevétellel, azaz pénzmaradvánnyal számol. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI Indokolás / /2015(II..) rendelet 3. (1); (2); (3); (4); (5); (9) ;(10) bekezdéseihez I. Önkormányzatok működési támogatásai

2 Decs Nagyközség Önkormányzata Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás jogcímen ,- e Ft, települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen ,- e Ft, szociális feladatok ellátására és gyermekétkeztetésre e Ft, nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátására e Ft, évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 164e Ft összeget tervezett. 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzat az államháztartáson belül a mezőőri tevékenységre e, a védőnői feladatok ellátására e Ft, közfoglalkoztatási feladatokra e Ft támogatást tervez. 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzat felhalmozási célú támogatásként a évi költségvetésében a évben történt közvilágítás felújításának utófinanszírozású támogatását tervezi e Ft értékben. A projekttel kapcsolatban 2015-ben kiadás már nem merül fel. Az önkormányzat KEOP forrásból támogatást nyert intézmények napelemmel történő felszerelésére, amelyre e Ft támogatásban részesül. 4. Közhatalmi bevételek Az önkormányzat közhatalmi bevételek között a helyi iparűzési adóból évre várható bevételeit tervezi e Ft értékben (értékesítési és forgalmi adók), gépjárműadóból e Ft bevételt tervez (a befolyó összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, ennek megfelelő összeggel terveztünk), egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók jogcímen talajterhelési díj várható bevételét terveztük meg. Ezen a soron találhatóak az egyéb közhatalmi bevételek, amelyek az igazgatási díjakat, bírságokat és pótlékokat és egyéb bevételeket tartalmazzák e Ft értékben 5. Működési bevételek Működési bevételek között került megtervezésre többek között az önkormányzat bérleti díjból származó bevétele, amely tartalmazza a távközlési társaságoktól befolyó bérleti díjat, az önkormányzat tulajdonában levő termőföldek után várható bérleti díjakat, és az idősek otthonának bérleti díjait, Faluház és Tájház bérleti díjait és az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjainak tervezett összegét összességében e Ft értékben. Közvetített szolgáltatások értéke között az önkormányzat által továbbszámlázott tételek kerültek megtervezésre. Az étkezéshez kapcsolódó ellátási díjak között az óvodai és iskolai étkezés, valamint az Idősek Klubja és a Szoceg Nonprofit Kft. által igénybe vett étkezés díjai kerültek időarányosan (2015. február 28.) meghatározásra.

3 6. Felhalmozási bevételek Az önkormányzat a évi költségvetésében immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök és részesedések értékesítését és ezzel kapcsolatos bevételt nem tervez. 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormányzat által nyújtott lakásépítési támogatások visszatérülésére a fennálló követelésünket, 190 e Ft-ot terveztünk. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek között került megtervezésre a hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (Decs Oktatási, Kulturális és Sportéletének Fejlesztéséért Közalapítvány számára nyújtott e Ft és a Tolnai Hármas Összefogás Nkft-nek nyújtott e Ft kölcsönök és az előző évről áthúzódó maradvány igénybevételét, amelynek összege e Ft. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Indokolás /2015(II..) rendelet 3. (1); (2); (3); (4); (5); (9) ;(10) bekezdéseihez 1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A személyi juttatások között az önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők, közalkalmazottak és a munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottak munkabére lett betervezve. Szerepel benne polgármester, alpolgármester díjazása a évre. A köztisztviselői illetményalap összegében nem történt változás, az illetménykiegészítés összege 15% alapján lett megtervezve. Az óvónők és a védőnők esetében a jogszabály által előírt béremeléssel terveztünk. Az óvoda személyi kiadásai a gyermeklétszám várható csökkenése miatt kevesebb óvodapedagógussal és a nevelő munkát segítő dolgozóval került megtervezésre. A tervezés során figyelembe vettük a minimálbér összegében történt változásokat. A közfoglalkoztatottak munkabére a január 1-jén rendelkezésre álló szerződéseknek megfelelően került megtervezésre. A szociálisföld pályázat keretében megvalósuló közfoglalkoztatás során 1-2 hónap szüneteléssel számolunk, erre az időszakra a dolgozók számára egyszerűsített foglalkoztatás költségei kerültek megtervezésre. A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott legalacsonyabb összegben, azaz Ft/fő/évben terveztük meg a cafetéria-juttatásokat. A

4 keretösszeg ez évben is fedezetet nyújt a juttatás után fizetendő ún. kifizetői SZJA 16%-os és az egészségügyi hozzájárulás 14%-os mértékére is. 2. Dologi kiadások: Dologi kiadások között került megtervezésre az intézmények fenntartásának és a kötelező, önként vállalt és igazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges közüzemi díjak, igénybe vett szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési anyagok beszerzésének költsége. Ezek a költségek az előző évi tényadatok alapján kerültek megtervezésre. 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft értékben kerültek évre megtervezésre az önkormányzat közreműködésével nyújtandó családi támogatások, betegséggel kapcsolatos ellátások, foglalkoztatással és munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( ig), a szociális tűzifához kapcsolódó kiadások (a költségek 2015-ben jelentkeztek) valamint az önkormányzati segély formájában helyi rendeletben szabályozásra kerülő juttatások. 4. Egyéb működési célú kiadások Itt került megtervezésre az iskola működtetése miatt keletkezett fizetési kötelezettségünk e Ft értékben, társulások részére történő éves fizetési kötelezettségeink e Ft értékben, a Decsi TV üzemeltetése érdekében a Decs Oktatási, Kulturális és Sportéletének Fejlesztéséért Közalapítvány részére 750 e Ft valamint a Bursa Hungarica keretében kifizetésre kerülő összeg. Itt lett feltüntetve az önkormányzat által a évre tervezett általános tartalék e Ft és céltartalék e Ft összegben. 5. Beruházások évben az önkormányzat a konyhára tárgyi eszköz beszerzést tervez e Ft + Áfa, a légtechnika kiépítését e Ft+Áfa, és az óvodában már megtörtént csőcsere bruttó 724 e Ft valamint a fűtés javítása érdekében szivattyú vásárlás 150 e,- Ft értékben. A Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzatnál (Faluház, védőnők) az IT eszközök elhasználódása, avulása miatt új eszközök, gépek vásárlása minden évben szükséges erre 499 e Ft (Áfa-val növelt), míg az önkormányzat esetében 60 e Ft (Áfa-val növelt) került megtervezésre. Az önkormányzat támogatást nyert napelemes rendszer kiépítésére, amelynek tervezett összes, Áfa-val növelt költsége e,- Ft. 6. Felújítások Az önkormányzat a évre felújításokat a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem tervez.

5 7. Finanszírozási kiadások Az önkormányzat sem belföldi, sem külföldi finanszírozási kiadást nem tervez, nem rendelkezik hitel és kölcsönállománnyal illetve ezek idei évre áthúzódó törlesztő és kamat összegeivel. A költségvetésben ezen a soron került feltüntetésre az intézmények (Polgármesteri Hivatal és Óvoda) működéséhez szükséges pénzeszköz átadás. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Indokolás /2015(II..) rendelet 3. (6); (7); (8) bekezdéseihez Az önkormányzat felhalmozási célú támogatásként a évi költségvetésében a évben történt közvilágítás felújításának utófinanszírozású támogatását tervezi e Ft értékben. A projekttel kapcsolatban 2015-ben kiadás már nem merül fel. Az önkormányzat KEOP forrásból támogatást nyert intézmények napelemmel történő felszerelésére, amelyre e Ft támogatásban részesül. Önkormányzat által nyújtott lakásépítési támogatások visszatérülésére a fennálló követelésünket, 190 e Ft-ot terveztünk évben az önkormányzat a konyhára tárgyi eszköz beszerzést tervez e Ft + Áfa, a légtechnika kiépítését e Ft+Áfa, és az óvodában már megtörtént csőcsere bruttó 724 e Ft valamint a fűtés javítása érdekében szivattyúvásárlás 150 e,- Ft értékben. A Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzatnál (Faluház, védőnők) az IT eszközök elhasználódása, avulása miatt új eszközök, gépek vásárlása minden évben szükséges erre 499 e Ft (Áfa-val növelt), míg az önkormányzat esetében 60 e Ft (Áfa-val növelt) került megtervezésre. Az önkormányzat támogatást nyert napelemes rendszer kiépítésére, amelynek tervezett összes, Áfa-val növelt költsége e,- Ft. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK Indokolás /2015(II..) rendelet 3. (11) bekezdéseihez Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatot nem tervez. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Indokolás /2015(II..) rendelet 3. (12) bekezdéseihez Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Indokolás /2015(II..) rendelet 3. (14) bekezdéseihez

6 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a évre nem tervez. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 4. -ához A rendelet 4. -a az általános tartalék és céltartalék összegét tartalmazza, valamint a felettük való rendelkezési jogosultságot szabályozza. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 5. -ához Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a évre nem tervez. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 6. -ához A rendelet 6. -a az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban a felelősségi köröket szabályozza. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 7. -ához A rendelet 7. -a az intézményeknél esetleg keletkező tartozásállománnyal kapcsolatos eljárást tartalmazza. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 8. -ához A rendelet 8. -a a pótelőirányzatok költségvetésbe történő beépítésének rendjét szabályozza. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 9. -ához A rendelet 9. -a a költségvetési rendelet módosításának rendjét és a működési kiadások feletti rendelkezést szabályozza. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 10. -ához A rendelet 10. -a a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét tartalmazza. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 11. -ához A rendelet 11. -a az önkormányzat támogatás felhasználásának rendjét szabályozza. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 12. -ához A rendelet 12. -a az önkormányzat működési támogatásainak igénylési rendjét szabályozza. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 13. -ához A rendelet 13. -a a munkabérek kifizetésének rendjét szabályozza.

7 INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 14. -ához A rendelet 14. -a a működési kiadásokkal, finanszírozási bevételekkel és finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket szabályozza. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 15. -ához A rendelet 15. -a a költségvetési szervek ellenőrzését szabályozza. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 16. -ához A rendelet 16. -a a társadalmi és humán politikai juttatások felhasználásának rendjét tartalmazza. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 17. -ához A rendelet 17. -a a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. INDOKOLÁS a /2015(II..) rendelet 18. -ához A rendelet 18. -a a polgármester rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakról szóló beszámolójának elfogadásáról szól. ÖSSZEFOGLALÁS Az Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezetében bemutatottak alapján továbbra is takarékos gazdálkodást folytat. A működési költségvetési kiadásokon belül valamennyi kiadási nemre vonatkozóan a jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges, az önkormányzat likviditási helyzetét is figyelembe véve. Év közben további megtakarítási lehetőségeket és bevétel növelő intézkedéseket kell keresni és megvalósítani az önkormányzat stabil gazdálkodásának megvalósítása érdekében. D e c s, február 3. Antal Zsolt polgármester Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi ügyintéző

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez

Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvényt,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben