Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal"

Átírás

1 - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen kívül sem ngyobb káreset, sem bleset nem történt. Ez két nppl ezelőtt, kor éjszki órákbn következett be, robbnószerkezet két blktábl között állt meg, tűzszerészek szedték ki és állpították meg, h személyi sérülést nem is, de lényeges nygi kárt okozhtott voln, h z egész szerkezet felrobbn. Én sjtót nem tájékoztttm, Npló tudt meg vlhonnét rendőrségi hírekből, nem lehetett kikerülni, mondjkegy-két szót történtekkel kpcsoltbn. 2.) Kiosztásr került Várplot és Régiój Környezetvédelmi Rehbilitációs Progrm, Kommunális lprogrmj megvlósításábn résztvevő - előminősített - cégek jegyzéke. A minősítésnek megfelelt és tendereztetéshez zárt tendernél meghívást kpnk zok cégek, kiket ez list trtlmz. A szennyvíz vonlon ht jelentkező, z ivóvízellátás vonlán négy pályázó zt jelenti, győztes főválllkozó tetszés szerinti lválllkozókt bevonht, kinek működéséért, végzett munkájáért ő felelős. A gázprojektnél 12 cég minősített, vn egy áltlm odírt megjegyzés: KÖGÁZ kidj z lválllkozók listáját, miből válsztni lehet. Az itt felsorolt 13 cég kerül meghívásr; minősítéssel kpcsoltbn jövő hét végén mindenki megkpj kiértesítést, egy-két cég már jelezte, meg is kpt: z is ki bekerült, z is, ki nem. A gáznál várhtón márciusr lesz tender. Az egész gázprogrm, mi öt települést érint, 70%- tenderkész, kiírt nyg, ngol nyelvű fordítássl. A szennyvíznél hozzávetőlegesen áprilisr lesz tender, generálproblém z, sját 32% - ellentétben gázzl, hol teljes fedezet biztosított - jelen pillntbn szennyvíznél és víznél ez rész csk nyomokbn biztosított, tehát h különböző pályáztok eredményhirdetése április végére - május elejére megtörténik, kkor tudunk úgy dönteni, egy beruházási törvény lpján lehet, indulht munk, megvn fedezete vgy pedig nem indulht ebben z évben, csk részben. A gáz indításánk jelen pillntbn feltételei 90%-bn dottk, olyn szempontból, elmondtm, meglátásom szerint március végére szerződés köthető kivitelezésre és indulht munk ngyközépnyomású gázvezetéknél Inotán és Pétfürdőn. F 1 u s s v Sándor: Pétfürdőn különböző hírek keringenek rról, gázprogrm el fog úszni, mondtm, ez nem igz, állítják, igen, mert gerincvezetékre nincs meg Bánykpitányság engedélye. Kérem cáfolni ezt híresztelést. de A Bánykpitányság áltl kidott engedéllyel egyetlen egy városi rész terv nem rendelkezik, ezért mondtm z előbb 90%-ot. Tudom, kocsi meg krj megint előzni

2 lovt, s többen belső szerelést engedélyeztetni krják, tervező és kivitelező fel krj venni pénzt, ehhez már csk z hiányzik, KÖGÁZ induljon számlávl és ki nem dott gázért szedje be díjkt. Türelmet kérek! Lssn z én türelmem is elfogy, mert ugynzokt kérdéseket kezdtük elölről, miben 1992-ben már döntöttünk jpán prtnereinkkel. Szerződést nem krnk elfogdni, kiírást nem krnk úgy értelmezni, z ott vn, jpán ngykövettel meg tudunk egyezni egy témábn 20 perc ltt, de mindezt végrehjtó három órán keresztül vittj. Egy másik dolog: ismét visszjutott hozzám egy hír, mely szerint Pétfürdőn, Liszt Ferenc lkótelepen zért nem lehet tömbházt gázr rákötni, tehát KÖGÁZ rendszerére, mert én elintéztem. Mást szerettem voln elintézni, de sjnos nem jutottm el odáig. A hír úgy igz, vn egy gáz tnulmányterv, mely Pétfürdő városrészt úgy írj le, Berhidi úti kisnyomású rendszer körzeti nyomásszbályozó állomás x típusú. A szbályozó jelenleg 0,5 bárról szbályoz 30 milibárr, de z átépítés után 3 bárról kell 0,1 bárr szbályozni, jelenlegi szbályozó erre nem lklms, ezért új szbályozót kell beépítenie KÖGÁZ-nk. Jelenleg ott Liszt Ferenc u. - Berhidi u. térségében, hol tűzhelyhez és melegvíz ellátáshoz vn 30 milibáros rendszer, s h háromszorosár emelik fel nyomást hálóztbn, kkor lesz lklms hálózt befogdni z eddigi kzánt, egyéni lkást, s egyéb fűtést. Ebből kifolyólg szervezés nem terjed ki Liszt Ferenc útr és Berhidi útr, mint tömblkásos házr. Ezt 1993-bn döntötte el z kkori Képviselő-testület. M o l n á r László: Polgármester Űr nem mondt ki, én voltm z, ki ezt kijelentést tette, s ezt indokolni is tudom. A Hősök terén múlt évben megkpták z engedélyt zok, kik le krtk válni távfűtő rendszerről és folymtbn vn gázr történő átállás. Az én szkmi értesüléseim szerint még kár nyolc házt is elbírn z rendszer földgáz mennyiségét, nyomását illetően, melyikről most úgy nyiltkozott Veszely Űr Polgármester Űrrl történt tárgylási után - mi szkmilg egyszerűen elfogdhttln -, szövegből viszont egyértelműen kiderül, városi instrukció volt z, mellyel megkdályozták zt, lkosságnk egy része, illetve egy ház lkói felennyi pénzért fűtsenek, mint z távhőellátás, mi jelen pillntbn vn Várplotán és Pétfürdőn is. Én erre tettem zt megjegyzést, s ezt nem is tgdom, Polgármester Űrnk igen jó kémjei, igen jó információi vnnk. Az összes képviselő, bizottsági kültg és hivtl dolgozói nevében ezt minősítést egyértelműen visszutsítom, megállpítom, sértegetés esete fennáll. M o l n á r László: Visszutsítom sértegetést, mert én nem Polgármester Űrrl közöltem ezt, én ezt egy szkmi tárgyláson mondtm el, egy bizonyos érdek, egy bizonyos koncepció védelme érdekében történnek ezek lépések, bizonyíthtó módon.

3 Megkérem Molnár László Képviselő Urt, legyenszíves dokumentálj, bizonyíts mindezt, mert ráglmzásért előbbutóbb fel fogom jelenteni. (Surányi Pál képviselő kiment, létszám: 21 fő) M o l n á r László: Állok elébe, nekem nincs vesztenivlóm ez ügyben, mert mit elmondtm, bizonyítni is tudom. Jegyzőkönyvileg szükséges dokumentálni z elmondottkt. M o l n á r László: Jegyzőkönyvileg is tudnám mindezt bizonyítni, h nem hmisítnák meg jegyzőkönyveket, szó szerint kellene leírni jegyzőkönyvbe hozzászólásokt, úgy, zok elhngzottk. Tisztelt Képviselőtársim! Várplot Város Önkormányztánk Szervezeti és Működési Szbályzt 55. szksz értelmében: "H vlmely képviselő felszóllás során sértő, durv kifejezést hsznál, különösen h zzl Képviselő-testület tekintélyét sérti vgy Szbályztnk tnácskozás rendjére és szvzásr vontkozó szbályit megszegi, z elnök rendreutsítj." széksértést állpítok meg. B á t o r Antl: Szeretném, h ez vit itt, ebben pillntbn lezáródn, s mondjuk folyttódn Péti TV nyilvánosság előtt, mert nem ide, nem erre helyre vló, mivel már személyes jellegűvé fjult. Azt hiszem, képviselőtestületi ülés nem zért vn, személyes viták, sértegetések történjenek. 3.) F 1 u s s v Sándor: Két dologgl kpcsoltbn lenne felvetésem: hóhelyzet, mjd kommunális dó. Ügy tudom, Surányi Pál Képviselőtársm is kérte, h nem is npirend előtti felszóllásbn, kkor vegyes ügyek között fogllkozzunk ezzel témávl is. Tegnpi nppl elméletileg lejárt benyújtás htárideje, de úgy tudom, Polgármester Űr e témábn z Irodvezetőkkel konzultált. Nem nyújtottm be indítványt htáridő meghosszbbításár, s zért kértem szót, mint Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke, ki kell mondnunk, ezt htáridőt nem jól állpítottuk meg. Nem zért nem állpítottuk meg jól, mert Önmgábn z idő volt kevés, hnem mert z dózás rendjéről szóló törvény kimondj, munkálttók, illetve kifizetők jnuár 31-ig kötelesek igzolást dni jövedelmekről, s h ezt jnuár 31-én teszik meg, kkor bból nem lehet bevllást készíteni kommunális dór úgyszintén ezen npon. Ez lett voln z egyik felvetésem.

4 -42- (Surányi Pál képviselő visszjött, létszám: 22 fő) A Lkosságszolgálti Htósági Irod Vezetőjének, Musitzné Blogh Erzsébetnek dom meg szót. (Völgyi Árpád képviselő kiment, létszám: 21 fő) M u s i t z n é Blogh Erzsébet: Bevezetésképpen el kell mondnom, igen sok tévhit kering városbni kommunális dó kpcsán. Háromr utlni szeretnék mindenképpen: kommunális dó bevezetéséről nem Polgármesteri Hivtl dolgozói döntöttek, hnem Várplot Város Önkormányzti Képviselő-testülete. A közzétételhez kpcsolódón: meglkotott rendelet december 22-én szbályszerűen kihirdetésre került Jegyző Űr áltl. Azért, z bbn fogllt legfontosbb tudnivlókt mindenki át tudj nézni, megismerje rendeletet, rendeletet teljes terjedelmében közzétettük Szuperinfóbn. Pontosn mitt tehát, mindenki tudj, milyen ingtlnr vontkozik kommunális dó, ki z dó lny, mi vn kkor, h több tuljdonostárs vn vgy hszonélvező, mennyi z dó mértéke, meddig kell benyújtni z dóbevllásokt. Ezt zért mondnám el, mert zt visszjelzést kptuk, tájékozttási kötelezettségünknek nem igzából tettünk eleget. Szeretném ngyon hngsúlyozni, z dóhtóságnk nincs törvényben előírt kötelezettsége rr vontkozón, bevllási nyomttványokt z dólnyoknk eljuttss. Amit tettünk, s miért mégis rengeteg szidást kpunk, teljesen jószándékból tettük. A Városi TV-ben dott riportbn is próbáltm elmgyrázni, ezt trtottuk legjobb megoldásnk hhoz, ne kelljen z ügyfeleknek hozzánk nyomttványokért befárdni. Kérdés volt, miért címzetlenül mentek ki borítékok? Azért, mert nincs Polgármesteri Hivtlbn olyn nyilvántrtás, mi lpján meg tudtuk voln borítékokt címezni, nincs olyn nyilvántrtásunk, melyik lkásnk ki tuljdonos, esetlegesen tuljdonostársk vnnk vgy hszonélvezők. Az dtbázisból csk lkásokt tudtunk voln kiemelni, s bból tlálomr kiválsztni egy embert, nem is biztos, ő lesz z dólny, is szintén felháborodást váltott voln ki, s másnp esetlegesen visszhozták voln borítékokt, miért neki címeztük levelet, mikor nem is ő lkás tuljdonos vgy lkás bérlője. így nem mrdt más hátr, s zért, borítékok mielőbb eljussnk lkásokb, ezt módszert válsztottuk. Jogos kritikánk elfogdjuk, feldó helyén szerepelnie kellett voln Polgármesteri Hivtl fejbélyegzőjének, de mikor nnyir gyorsn krtuk postázást lebonyolítni, ez nem is jutott eszünkbe. Jelen esetben kivetéses dóról vn szó, z dóbevllásr egy kivetési htároztot kell hozni, bbn meg kell állpítni z dó mértékét, illetve, meddig kell fizetni. Addig tehát nem kell fizetnie z állmpolgárnk, míg ezt htároztot meg nem kpj, kivetési htározt kézhezvételét követően kell mjd mellékelt csekken kommunális dót befizetniük 30 npon belül z állmpolgároknk. A jelenlegi állpotot ismerve ngyon kicsi vlószínűsége, z elkövetkezendő egy-két hónpon

5 belül túlleszünk ezen munkán. Iszonytos munkteher hárul z dócsoportr, ezidáig kiküldött 12 ezer drb nyomttványból 4200 drbot kptunk vissz mi npig. El kell mondnom, kb. úgy néz ki, 50 fő közül 2 fő, 100 fő közül 4 fő lesz z, ki esetlegesen dó fizetésére lesz kötelezett, mivel olyn mgs mentességi jövedelemhtár, gykorltilg minimálisr tehető z dófizetők szám. (Völgyi Árpád képviselő visszjött, létszám: 22 fő) D e á k Istvánná: Kérdezem, ki úgy dönt, dólny, mindenképpen kötelessége-e minden dtot kitölteni? Ebből is ngyon komoly félreértések vnnk, illetve többen zt mondják, h válllják, befizetik z dót, kkor miért kell odírniuk, mennyi jövedelmük, mekkor lkásbn lknk, stb. Kérdésem tehát, ki z dófizetést válllj, erről írásbn nyiltkozik, pénzügyi helyzetére vontkozó dtokt köteles-e közölni? M u s i t z n é Blogh Erzsébet: A bevllást mindenképpen ki kell töltse z illető, s h úgy gondolj, vlmilyen oknál fogv nem krj jövedelmét közölni vgy úgy számol, jövedelme mindenképpen mgsbb, mint mentességi htár, illetve jövedelmétől függetlenül válllj z dófizetést, kkor erről írásbn nyiltkozzon, évek múlv is egyértelmű legyen, ő kérte ezt így. A borítékbn zért nem volt külön tájékozttás, mert nem is így szól rendeletünk. A rendelet zt mondj, mindenki becstolj kereseti igzolásokt, s z dóhtóság megállpítj jövedelemhtár lpján, z illető állmpolgár mentes, nem mentes z dófizetés lól. V á m o s i Ngyon sjnálom, borítékokbn nem volt egy féloldls eligzító információ. Elhngzott, drb kiküldött nyomttványból visszjött már 4200 drb, kérdezem, h például nem jön vissz több, mint 8000 drb, kkor hiányzó 4000 drbbl mit fog z dóhtóság kezdeni? H zt sem tudjuk, melyik lkásbn ki lkik, kkor igen nehéz lesz ezt feldtot megoldni. Minden egyes dótárgyt fel kell deríteni, s hozzátrtozó dólnyt. Az év feldt lesz z dóhtóságnk kommunális dtbázis létrehozás. V á m o s i Kérdezem, z első felderítés egy jánlott levéllel nem fejeződött voln be? Ami most kiment boríték, Post minden egyes lkáshoz trtozó postládáb, házhoz vitte z állmpolgároknk.

6 V á m o s i Mivel feldó nélkül, cimzetlenül kpt z állmpolgár borítékot, semmi felelőssége nincs, zt kitöltve visszjuttss Polgármesteri Hivtlb z Adócsoportnk. A törvény nem ismerete nem mentesít kötelezettség lól. J á m b o r Attil: Lkossági bejelentés lpján mondnám következőket: kommunális dóbevllási nyomttvány kihordáskor volt olyn, ki egyetlen borítékot sem kpott, de volt olyn, ki többet is. Nem tudom, milyen cég lett megbízv terítéssel, de úgy tűnik, terítésben végzett feldt nem egészen volt 100%-os. A Mgyr Post vitte ki borítékokt, mgyr állmpolgár meg olyn, szomszédjától tudt meg, mit kpott, de látt, nem nevére szól, ezért tette át szomszéd postládájáb, szomszéd pedig zért kpott kettőt-hármt is. A Mgyr Postávl egyeztünk meg kihordásbn, mivel velük tudtunk legolcsóbbn megegyezni. De visszidézek od, mit Irodvezető Asszony mondott: z dóhtóságnk nem kötelessége bevllási jellegű dónál nyomttványt kiküldeni z állmpolgároknk, viszont kötelezett z, ki rendelet, jogszbály lpján kötelezhető dófizetésre, bevllását tegye meg. M o l n á r László: Jvsltot szeretnék tenni, z elkövetkezendő időszkbn kiküszöbölhető legyen ez problém. Ügy gondolom, mikor egy rendeletet lkotunk, főleg egy ilyen minden embert érintő rendeletet, kkor végrehjtását, illetve mellékleteket is rögzíteni kell rendeletben, illetve hhoz egy tájékozttót kell mellékelni. Egyetértek Molnár László Képviselő Űr észrevételével, zt elfogdom. M u s i t z n é Blogh Erzsébet: Kérdés volt, miért nem készült tájékozttó? Mi nnyir biztosk voltunk benne, nyomttvány kitöltése nem okoz gondot, hiszen z első kérdés z volt, hol lkik vlki, második kérdés, mekkor lkásbn, mjd következő kérdés, ki lkás tuljdonos, vnnk-e tuljdonostársk. Ügy gondoltuk, ki lkás- illetve lkóháztuljdonnl rendelkezik, erre négy kérdésre tlán tud válszolni. S u r á n y i Pál: örömmel vettem, Képviselőtársim ennyi kérdést felvetettek, érdemes volt felvetni témát. Egy tnulságot feltétlenül le kell vonni: nyilván jószándékot elismeri z ember, de tpsztlt szerint jó lett voln egy féloldls ppíron tájékozttást is mellékelni. Igz, rendelet meg lett hirdetve Szuperinfóbn is, de mégsem ismerik még mindig rendeletet. A tájékozttóbn csk nnyi kellett voln, szerepeljen: h z ön csládjánk x dott összeg

7 ltt vn z egy főre jutó jövedelme, kkor ön fizet, nem fizet, h ön befizetett gázprogrmb, nem kell fizetnie, stb, s ekkor sok gondtól megszbdulhttunk voln. Hiáb vn meghirdetve Szuperinfóbn rendelet, zt ngyközönség 80%- nem olvss el. H z cél, egy ilyen jellegű dtbázis létrejöjjön, kkor zzl mximálisn egyet tudok érteni. Esetleg zt is fel lehetett voln tüntetni, egy ilyen jellegű dtbázis létrehozás cél, s ezért kérjük, nyomttványokt mindenképpen juttssák vissz z dóhtósághoz. Átdom szót Somogyi J. Lászlónénk, Népjóléti Szociális Irod Vezetőjének, mert másik kérdés z volt, HTO-vl kpcsoltbn hány kérelem jött be, mennyi lett elbírálv, elutsítv, esetlegesen milyen problémák vnnk? S o m o g y i J. Lászlóné: Űj igény összesen 110 érkezett be jnuár elsejétől, összesen 462 kérelem vn jnuár 25-ig. Ebből 345 kérelmet már elbíráltk kollégnőim, 117 kérelem z, mely elbírálásr vár, esetlegesen hiánypótlásr lettek felszólítv, tehát kérelmük elbírálás folymtbn vn. 300 fő igénylő vn, kik tvlyi évben 8 ezer forintos támogtást megkpták, részükre rendeletnek megfelelően jnuár 31-ig kiutlásr került z ez évre megállpított támogtás bn összesen egy elutsító htározt született. Az 1995-ben elutsítottk közül 41 z szám,, kiknek kérelme már készen volt, őket is értesítették kollégnőim, htároztot megkpták, jogosultk támogtásr. S u r á n v i Pál: Kérdezem, összegszerűen mennyi pénz került kifizetésre, s milyen összeg áll még rendelkezésére Hivtlnk? S o m o g y i J. Lászlóné: Pontos dtokt most nem tudok mondni, nnk idején 600 fő igénylővel számoltunk, de jogosultk még mindig pályázhtnk, mert vn még pénz e vontkozásbn. S u r á n v i Pál: Szeretném tolmácsolni, mi mitt én felvetettem ezt kérdést: h jól tudom, kkor z e célr leosztott pénzt, h nem hsználjuk fel, mrdékot vissz kell téríteni, de lehet, ezt nem jól tudom. A fűtési szezonnk lssn már vége vn, egyesek mjdnem megfgynk mire dott esetben eljut hozzájuk támogtás. Itt most kérelemről vn szó, nem tudom elfogdni, ezeket nem lehet rövid idő ltt elbírálni, h másik oldlon meg, mikor beszedni kr pénzt város, kkor roppnt sürgős 4000 kérelmet egy hét ltt elintézni, 31-ig már komplett válsz legyen, ki, mennyit fog fizetni, de h nekünk kell fizetnünk vlmit, kkor nincs ez ngy sürgés-forgás. Jelen esetben ngyon fontos, rászorulók tényleg időben kerüljenek támogtásr. Tlán jő lenne ezt vlhol, vlmilyen módon "reklámozni", felhívni figyelmet, még vn rendelkezésre álló pénz.

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj Zebegény Ilyen nehéz idõkben legfontosbb z összefogás "Minden szbd, de nem minden hsznál. Minden szbd, de nem minden épít. Ne keresse senki mg jvát, hnem másét." (1 kor 10,23-24) Amikor e sorokt írom,

Részletesebben

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz.

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz. cserkészszemmel: XLIX. évf. 8. szám z első világháború jl cse rkészáj ról áború z első világh inte rjú rás G ryneus And lkuló r felfedező tábo hsonlóság? www.cserkesz.hu/vl bosszúállók trtlom Földindulás

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben