ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1."

Átírás

1 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni szerint 4 dtok 5. etek es A 5

2 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide nem.t (MNF Zrt.)] NMHH)], e Nemzeti Kult )],, 7 is), 8 szerint A To. tv.. 9 egyes hvi, tipikus esetben os s rendelkezni tenni , 1329, 1429, 1329EUD, 1429EUD

3 3 Például: dózó számú bevllásábn év első félévére 6 x 200 ezer forint, vlmint számú bevllásábn év második félévére 6 x 300 ezer forint bevllott dóelőleg lpján rendelkezhet úgy, hogy év első ht hónpjár 100 ezer forint/hó összegen, év második félévének ht hónpjár 150 ezer forint/hó összegen belül különböző mértékeket jelöl. A ( 15 ) szerint e 10. A forintbn. A 15 e nyiltkoztbn tehet t 11. Például: számú bevllásbn dóév első félévére vontkozón bevllott dóelőlegek 50 százlékos mértékéig dózó hvonkénti dóelőleggykoriság esetén jnuár 1. és jnuár 20. között, illetve bármely hónpr (jnuártól júniusig) vontkozón dott hónp 20áig, negyedévenkénti dóelőleggykoriság esetén pedig I. negyedév tekintetében jnuár április 20. között, II. negyedév tekintetében jnuár július 20. között benyújtott nyiltkoztbn rendelkezhet. Az ezt követő, július hónptól bevllott dóelőlegek terhére főszbály szerint dott hónpot megelőző hónp utolsó npjáig, illetve például III. negyedév tekintetében június 30áig tehető nyiltkozt. Annk sincs kdály, hogy dózó egyidejűleg több bevllott dóelőlege terhére is, vgy kár például jnuár 20án dóév vlmennyi dóelőlegidőszkár vontkozón megtegye rendelkezését. (16) e H bbn esetben, h nyiltkoztot nem tesz (ld.: 3. pont). To. tv. tt t ( ),, tekintettel. Az nyiltkozt mximum lklomml. A 10 11

4 A 4 legteheti meg. A nyiltkozt meg ig 12, 13. Például: egy hvi dóelőlegfizetésre kötelezett dózónk március 10én benyújtott rendelkező nyiltkoztábn március hónpr szerepeltetett 100 ezer forint feljánlás március 20áig benyújtott módosító nyiltkozttl változtthtó meg 120 ezer forintr (h 50 százlékos korlátb ez is belefér). onbn Például, h dózó jnuár 17én benyújtott rendelkező nyiltkoztábn év első félévének 6 hónpjár 6 x 100 ezer forint feljánlást tett, kkor március 16án (20áig) benyújtott módosító nyiltkozt lpján 120 ezer forintot szándék szerinti, de leghmrbb március hónpr bevllott dóelőlege terhére teljesítendő átutlás során veszi figyelembe dóhtóság. H dózó március 21én újbb (második) módosító nyiltkoztot nyújt be, nnk lpján módosíthtj április hónpr tett rendelkezését, vgy módosíthtj egy soron következő későbbi, például május hónpi 100 ezer forintot (szándékát módosítás megtételéig benyújtott igolás támsztj lá). A visszmenőleges módosítás onbn egyik esetben sem értelmezhető. Az nyiltkozt, illetve esetleges, hogy 14. ok : 3. pont]. 2.2., vgy ezen [ ], [ ]

5 5 rendelkezhet tett A To. tv. szerinti Feljánlás dóelőlegkiegészítés terhére Abbn 2 ], vgy 2.1. pont szerinti bn 20 2 meghldj december i Például: dózó dóévre bevllott ezer forint dóelőlegkötelezettsége 50 százlékáról, ezer forintról rendelkezett 2.1. pont lpján, mely összeget dóhtóság feltételek teljesülése mitt át is utlt kedvezményezett(ek) részére. H dózó ezer forint várhtó dóévi fizetendő dóvl klkulál, kkor számú bevllásábn mximum [ ( x 80%) ] ezer forintról tehet feljánlást. [ Feljánlás nincs összefüggésben feltöltési kötelezettség teljesítésével, hiszen év során már megfizetett ezer forint dóelőleget (2.000 ezer forint túlfizetése vn), ezért december 20án várhtó dór tekintettel dóelőlegkiegészítést nem fizet.]

6 Feljánlás dó terhére A 2.1. pont, illetve pont 18. Ez t is Például, h előző péld szerinti dózónk dóévi 2.1. pont szerinti ezer forint, továbbá pont szerinti ezer forint feljánlás mellett éves ténylegesen fizetendő dój ezer forint lesz, úgy számú bevllásábn május 31éig már nem tehet feljánlást, hiszen dóév során tett feljánlási ( ezer forint) meghldják ( ezer x 80%) ezer forintot. (Az dóhtóság áltl jogszerűen átutlt ezer forint kedvezményezetteknél mrd.) 2.3 csptsport ben pont nyiltkozt(ok)bn 19. r A vgy csptsport tszervezet (sportiskol), csptsport, vgy MOB 20. A z A Az ilyen (12,5% 21. A) nem nem T mely szerint 18,

7 7 t 22. Ebben esetben jelenti. Például: dózó 2.1. pont szerinti, szeptember 8án benyújtott nyiltkoztábn októbertől decemberig trtó hónpokr bevllott dóelőlegei terhére ezer forint feljánlásáról rendelkezett egy lbdrúgó sportegyesület részére. Ezen sportegyesülettel szeptemberében szponzori szerződést kötött, melynek keretében feljánlott összeg 12,5 százlékánk megfelelő ezer forint + áf összegben állpodtk meg. Az dózó számú bevllásábn és éves dóbevllásábn további feljánlást nem tett, mivel 80 százlékos korlátot már dóelőlegfeljánlásávl túllépte. Az dóhtóság áltl 3 hónp ltt átutlt ( ezer forint x 12,5%) ezer forint szponzori szerződés szerinti összeg utáni áltlános forglmi dót dózó egyesület részére közvetlenül fizeti meg. Az csptsport 15 munknpon EMMI) t nnk 1/3d z Emberi d izet 3. pont ltt pont nyiltkozto(k)t,. Ezt z ig, 24 25, RENDNY, ) elektronikus fenti ok NAV

8 8 l hldj meg 100 ezer forintot, megfizette,, vlmint teljes 26., 15 munknpon 27. ( ) nk o nyiltkoztbn o EMMI, o d (ok) szerinti Az z (ek)et (ke)t s

9 9 onbn bevllott ek 30. Ilyen esetben ugynis 31. mennyiben nem t t 32. Például, h dózó 2.1. pont szerint jnuár 20án benyújtott nyiltkoztábn 12 x ezer forintról rendelkezett A elődóművészeti szervezet jvár, de rendelkező nyiltkozt megtételéig még nem tudt megküldeni igolást, mert t csk február végén kpt meg NKA Iggtóságától, kkor március 20áig dóhtósághoz megküldött, ezer forintról szóló igolás lpján 2015ös dóév vontkozásábn először márciusr tett feljánlás teljesíthető. Ez t jelenti, hogy A kedvezményezett szervezet részére dóhtóság év első két hónpjábn nem utl feljánlást. Amennyiben dózó ugynezen A kedvezményezett jvár rendelkezik (tekintve, hogy igolás névre szól) számú és/vgy számú bevllásábn is, kkor igolás fennmrdó ezer forint összegéig teljesíthető 80 százlékos korlát szerinti feljánlás is. Amennyiben onbn dózó A kedvezményezett jvár nem tesz több feljánlást (és módosítássl sem él), kkor megküldött igolás lpján dóhtóság nem teljesít átutlást ( fennmrdó összeg elveszett). 4 Az tekintettel. onbn nem ek 87 A leg 2.1. pont) ( pont), de legfeljebb (2, de legfeljebb 33. npj, lklomml 1je 34. nnk

10 10 szerint 35. Amennyiben korl en : rt.nek, csptsport EMMInek 37. szerinti december ugusztus ( ), 2 2 felj. Ilyenkor i nyiltkoztot 39. Mindez t is jelenti, hogy nem rendelkezhet nem tehet, de t vezettet sem. A veszi figyelembe. Például: A pontbn bemuttott péld lpján mikor is számú bevllásbn ezer forint fizetendő dó szerepel és ezen dóévre vontkozó túlutlás összege ezer forint (mivel év közben ezer forintot jánlott fel érvényesen) dózónk ( ) ezer forint társsági dó túlfizetése lenne. A feljánlásr tekintettel átutlt összeg és fizetendő dó To. tv To. tv

11 11 különbözete 40 ( ) ezer forint nem igényelhető vissz és nem kérhető más dónemre történő átvezetése sem, míg ezer forintot dózó visszigényelhet, vgy rendelkezhet nnk más dónemre történő átvezetéséről. A péld szerinti dózó ezer forint áltlános forglmi dónemre történő átvezetését kérte. A ezer forint túlfizetés összegéből ezer forint átvezetését követően fennmrdó ezer forintot megfizetett dóelőlegként kell figyelembe venni, vgyis dózó július hónpr ( ) 250 ezer forintot, t követően pedig bevllott (1.250 egység) dóelőlegeket köteles megfizetni. A túlutlásr tekintettel dózó júliustól júniusig terjedő időszkr bevllott ezer forint/hó dóelőleg terhére egészen ddig nem rendelkezhet, míg mximálisn feljánlhtó dóelőleg, hvonkénti (1.250/2) 625 ezer forint meg nem hldj túlutlás összegét (4.000 ezer forintot). Ennek megfelelően dózó jnuár hónpbn tehet először feljánlást legfeljebb [(7 x 625) 4.000] 375 ezer forintról. 7. A hogy 41. dott csptsport esz. Annk s Például: dózó dóévben egy kosárlbd egyesület támogtásár átutlt 100 ezer forint után dóév tekintetében 10/19 százlékkl számított dój lpján csk 90 ezer forint dókedvezményt tudott igénybe venni. Amennyiben dóévben él kedvezményezett célr (például filmlkotás támogtásár) történő dófeljánlásssl, úgy fennmrdó 10 ezer forint után dóévben To. tv. 22/C. (2) bekezdése lpján dókedvezmény igénybevételére nem jogosult (nincs kdály ugynkkor nnk, hogy dózó bbn dóévben, melyben feljánlást nem tesz vgy jóváírásbn nem részesül, igénybe vegye dókedvezmény fennmrdó összegét dókedvezmény igénybevételére nyitv álló htáridőre is figyelemmel)

12 12 Például, h dózó dóévben beruházási hitel után fizetett kmt címén To. tv. 22/A. lpján dókedvezményre jogosult, t érvényesítheti, 70 százlékig csökkentheti 10/19 százlékkl számított dóját, függetlenül ttól, hogy ugynezen dóévben elődóművészeti szervezet támogtásár dófeljánlást is tesz ( dókedvezménnyel csökkentett fizetendő dój 80 százlékáig) pont szerinti vgy nem tehet). [Nemzet 32164/2014. N /2/2014.]

13

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői A tanulmányból kiderül, hogy a cégalapítás után milyen bejelentési kötelezettségei vannak, ezek elmulasztása súlyos következményekkel jár! Válassza könyvelési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 Hír-ADÓ Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a tegnapi nap folyamán elfogadott adótörvény-változásokról. A törvény több területet is

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

Év végi teendők Ami még hátravan

Év végi teendők Ami még hátravan Év végi teendők Ami még hátravan Hír-ADÓ 2010. december 9. Adótanácsadás Év végi teendők Ami még hátravan A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is útmutatót kívánunk nyújtani az év végi teendőkről, részben

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom?

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Adóvilág 2014. április XVIII. Évfolyam 05. szám Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Évről évre megfogalmazódik számtalan adózóban az a kérdés, hogy egy adott tevékenysége kapcsán, illetve

Részletesebben