A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései"

Átírás

1 A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr vontkozó rendelkezései. A törvény munkviszonyr vontkozó előírásitól főszbály szerint munkszerződés csk munkvállló jvár, míg kollektív szerződés szemben z előző Mt. 1 megoldásávl mindkét iránybn, tehát munkvállló hátrányár is eltérhet 2. Ugynkkor törvény egyes esetekben kivételt tesz főszbály lól, így előírhtj z eltérés teljes tillmát, lehetővé teheti felek egyéni megállpodásávl munkvállló hátrányár történő eltérést, illetve kollektív szerződésnek csk munkvállló jvár történő eltérést engedhet. Az utóbbi kivétel htály lá trtozik szbdságr vontkozó szbályok többsége, kollektív szerződés csk szbdság kidásár vontkozó egyes rendelkezésektől térhet el munkvállló hátárnyár 3. A szbdságr vló jogosultság A szbdságnk munkvállló pihenését, regenerálódását szolgáló rendeltetéséből következik, hogy z lpvetően ténylegesen munkábn töltött idő után illeti meg munkválllót minden nptári évben. Mindzonáltl törvény tényleges munkvégzés hiányábn is munkábn töltött így szbdságr jogosító időnek minősíti következő időtrtmokt: munkidő-beosztás lpján történő munkvégzési kötelezettség lóli mentesülés időtrtm (ilyennek minősülnek például pihenőnpok, pihenőidők vgy rendkívüli munkvégzés ellenértékeként biztosított szbdidő), szbdság időtrtm, szülési szbdság időtrtm, gyermek gondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szbdság első ht hónpj, nptári évenként hrminc npot meg nem hldó keresőképtelenség ( nptári évre eső egyes keresőképtelenségek trtmát össze kell számítni), tényleges önkéntes trtlékos ktoni szolgáltteljesítés három hónpot meg nem hldó trtm, munkvégzés lóli mentesülésnek z 55. (1) bekezdés b) k) pontbn meghtározott trtm (z emberi reprodukciós eljárássl összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés trtm; kötelező orvosi vizsgált trtm; vérdáshoz szükséges, leglább négy órás időtrtm; szopttó nyát megillető, szopttás első ht hónpjábn npont kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órás, kilencedik hónp végéig npont egy, ikergyermekek esetén npont két órás időtrtm; hozzátrtozó hlálkor két munknp; 1 A Munk Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 2 Az eltérést z egymássl összefüggő rendelkezések összehsonlításávl kell elbírálni, vgyis sem megállpodás egyes rendelkezéseinek kirgdásávl, sem megállpodás összességében történő értékelésével nem mondhtó ítélet z eltérés jellegéről. A törvény Indokolás szerint z egymássl összefüggő rendelkezések kifejezés ltt z zonos rendeltetésű szbályokt, illetve megállpodáselemeket kell érteni. 3 Az Mt. eredetileg elfogdott szövege szerint z életkor után járó pótszbdságr vontozó rendelkezésektől is eltérhetett voln kollektív szerződés munkvállló hátrányár, de htályblépéssel összefüggő átmeneti rendelkezéseket trtlmzó törvény ezt módosított.

2 áltlános iskoli tnulmányok folyttás, továbbá felek megállpodás szerinti képzés, továbbképzés esetén, képzésben vló részvételhez szükséges idő; önkéntes vgy létesítményi tűzoltói szolgált ellátásánk trtm; bíróság vgy htóság felhívásár, vgy z eljárásbn vló személyes részvételhez szükséges időtrtm; különös méltánylást érdemlő személyi, csládi vgy elháríthttln ok mitt indokolt távollét trtm; munkviszonyr vontkozó szbálybn meghtározott egyéb időtrtm). Az Mt. korábbikhoz képest áltlánosságbn szűkebben szbj meg tényleges munkvégzés nélkül szbdságr jogosító időtrtmok körét (z előző Mt. szerint szbdság járt betegség mitti keresőképtelenség és trtlékos ktoni szolgált teljes időtrtmár, de hrminc npot meg nem hldó fizetés nélküli szbdság trtmár is), zonbn munkválllór nézve kedvező változásokkl is tlálkozhtunk ( reprodukciós eljárás és z önkéntes vgy létesítményi tűzoltói szolgált időtrtm nem jogosított szbdságr korábbi szbályok szerint). A szbdság nptári évente illeti meg munkválllót. H munkvállló munkviszony z év közben kezdődött vgy szűnt meg, részére szbdság rányos része jár, számítás során fél npot elérő töredéknpot egész munknpnk (szbdságnpnk) kell tekinteni. A szbdság mértéke A szbdság lp- és pótszbdságból áll. Az lpszbdság mértéke húsz munknp, pótszbdságokt, illetve zok mértékét z lábbi táblázt trtlmzz: Életkor után járó pótszbdság először bbn z évben illeti meg munkválllót, mikor szükséges életkort betöltötte életévtől 1 munknp életévtől 2 munknp életévtől 3 munknp életévtől 4 munknp életévtől 5 munknp életévtől 6 munknp életévtől 7 munknp életévtől 8 munknp életévtől 9 munknp életévtől 10 munknp Gyermek 4 után járó pótszbdság először gyermek születésének évében, utoljár bbn z évben, mikor 16. életévét betölti; mindkét szülőt megilleti - egy gyermek után 2 munknp - két gyermek után 4 munknp - kettőnél több gyermek után 7 munknp 4 Az Mt (1) bekezdés c) pontj szerint gyermek: csládok támogtásár vontkozó szbályok szerinti sját háztrtásbn nevelt vgy gondozott gyermek; fogytékos gyermek: z gyermek, kire tekintettel csládok támogtásáról szóló törvény szerinti mgsbb összegű csládi pótlék került megállpításr.

3 - h munkvállló gyermeke fogytékos, fogytékos gyermekenként 2 munknp Az pánk gyermeke születése esetén járó pótszbdság 5 legkésőbb születést követő második hónp végéig, munkvállló kérésének megfelelő időpontbn kell kidni 5 munknp - ikergyermekek születése esetén 7 munknp A fitl munkválllónk járó pótszbdság utoljár bbn z évben jár, mikor tizennyolcdik életévét betölti 5 munknp A föld ltt állndó jelleggel dolgozó munkvállló pótszbdság 5 munknp Az ionizáló sugárzásnk kitett munkhelyen npont leglább három órát dolgozó munkvállló pótszbdság 5 munknp A rehbilitációs szkértői szerv áltl megállpítottn leglább ötven százlékos mértékű egészségkárosodássl rendelkező munkvállló pótszbdság 5 munknp Az Mt. szbdság mértékére vontkozó szbályi között újdonságként jelent meg fogytékos gyermekek után és z ikergyermekek születése esetén járó mgsbb mértékű pótszbdság, illetve z rendelkezés, mely szerint pótszbdság jár vlmennyi olyn munkválllónk, kinek leglább ötven százlékos mértékű egészségkárosodását rehbilitációs szkértői szerv megállpított (utóbbihoz hsonló jellegű pótszbdságot korábbi törvény csk vk munkválllók számár biztosított). A szbdság kidás és nyilvántrtás A szbdság kidás munkálttó jog és kötelezettsége, kidás előtt zonbn munkálttónk meg kell hllgtni munkválllót. A szbdságot úgy kell kidni, hogy nnk trtm leglább tizennégy összefüggő nptári npot elérjen, de ettől z előírástól felek közös megegyezéssel eltérhetnek. A munkviszony első három hónpját kivéve munkvállló jogosult rr, hogy hét munknp szbdságot év közben kezdődő munkviszony esetén ennek rányos részét legfeljebb két részletben kérésének megfelelő időpontbn djon ki munkálttó. A szbdság kidásánk időpontját szemben korábbi egy hónpos htáridővel leglább tizenöt nppl szbdság kezdete előtt kell közölni munkválllóvl, és munkválllónk is ezt htáridőt kell megtrtni rendelkezési körébe trtozó hét munknp szbdságot érintően. Az új Mt. már nem trtlmz szbdságr vontkozó rendelkezések körében munkválllót terhelő bejelentési htáridő lóli kivételt ( korábbi szbályozás szerint z életkor előrehldtávl növekvő 5 A gyermek születése esetén z pát megillető pótszbdsággl összefüggő költségek megtérítéséről szóló 420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet lpján pótszbdság idejére járó távolléti díj és munkálttói közteher összege munkálttó részére központi költségvetésből kerül megtérítésre.

4 lpszbdság egynegyede trtozott munkvállló rendelkezési körébe, ebből három npot bejelentési htáridőre vló tekintet nélkül volt köteles kidni munkálttó olyn körülmény felmerülése esetén, mely mitt munkvégzési kötelezettség teljesítése munkvállló számár személyi, illetőleg csládi körülményeire tekintettel ránytln vgy jelentős sérelemmel járhtott), de munkvállló egyéb jogcímen fentiekben már említettek szerint, különös méltánylást érdemlő személyi, csládi vgy elháríthttln ok felmerülése esetén mentesülhet munkvégzés lól. A szbdságot főszbály szerint z esedékesség évében kell kidni. Az esedékesség évében kell kidottnk tekinteni szbdságot, h igénybevétele z esedékesség évében megkezdődik és szbdság következő évben kidott része nem hldj meg z öt munknpot. Fontos újdonság, hogy munkálttó z esedékességet követő év március 31-ig dhtj ki szbdságot z október elsején vgy zt követően kezdődött munkviszony esetén, illetve felek megállpodás lpján z esedékesség évét követő év végéig dhtj ki z lpszbdság és z életkor után járó pótszbdság (ide nem értve fitl munkvállló pótszbdságát) egyhrmdát. H szbdságot munkvállló oldlán felmerült okból nem lehetett z esedékesség évében kidni (például betegség vgy egyéb trtós távollét mitt), távollét időtrtmától függetlenül z ok megszűnésétől számított htvn npon belül kell kidásról gondoskodni munkálttónk. A fentieken túl kkor vn lehetősége munkálttónk szbdság tárgyévet követő évben történő kidásár, h rr kollektív szerződés kivételesen fontos gzdsági érdek vgy működését közvetlenül és súlyosn érintő ok fennállás esetére felhtlmzz. Ugynkkor szbdságnk ekkor is csk mximum z egynegyedét és legfeljebb z esedékességet követő év március 31-ig engedi kidni törvény (ezekre z esetekre z előző Mt. nem igényelt kollektív szerződéses felhtlmzást szbdság egynegyedének tárgyévet követő év március 31-ig történő kidásához kollektív szerződés június 30-ig hosszbbíthtt meg kidásr nyitv álló htáridőt, illetve munkálttó működési körét közvetlenül és súlyosn érintő ok esetén negyedrésznél több szbdság tárgyéven túli kidását is lehetővé tette). A munkálttó kivételesen fontos gzdsági érdek vgy működését közvetlenül és súlyosn érintő ok esetén szbdság kidásánk közölt időpontját módosíthtj, illetve munkvállló már megkezdett szbdságát megszkíthtj. A munkválllónk kidás időpontjánk módosításávl vgy megszkítássl összefüggésben felmerült kárát és költségeit munkálttó köteles megtéríteni. A szbdság megszkítás esetén szbdság ltti trtózkodási helyről munkhelyre és visszutzássl, vlmint munkávl töltött idő szbdságb nem számít be. A szbdság kidásánk fenti szbályitól kollektív szerződés bármely iránybn eltérhet. A szbdságot munkidő-beosztás szerinti munknpokr kell kidni. A gykorltbn nehézségeket okozott szbdság npokbn történő megfelelő kidás z egyenlőtlen munkrendben fogllkozttott munkválllókt érintően. Az Mt. ezt problémát úgy oldj meg, hogy munkvállló munkviszonyár iránydó npi munkidő mértékétől eltérő munkidő-beosztás esetén szbdság kidás során beosztássl zonos trtmr történő munkvégzés lóli mentesülést és szbdság ezzel egyező órszámbn történő elszámolását írj elő. Munkidőbeosztás hiányábn szbdságot z áltlános munkrend (heti öt np, hétfőtől péntekig) és npi munkidő figyelembevételével kell kidni. A szbdság megváltás kizárólg egy esetben megengedett: munkviszony megszűnésekor, h munkálttó z rányos szbdságot nem dt ki, zt pénzben meg kell váltni. Változást jelent, hogy

5 fordított helyzetben zz h z rányosnál több szbdság került kidásr munkvállló részére z új Mt. már nem teszi lehetővé, hogy munkálttó különbözetre kifizetett munkbért visszkövetelje. A munkálttónk nyilván kell trtni szbdság trtmát. H kidott szbdságot órszámbn kell elszámolni, nyilvántrtásnk is ebben kell történnie. dr. Bbti Szbolcs Felhsznált irodlom: Berke Gy. - Kiss Gy. - Bnkó Z. - Kjtár E. - Kovács E.: Kommentár munk törvénykönyvéhez. Budpest, 2012, CompLex Kidó Pál L. - Lőrincz GY. - Kozm A. - Pethő R.: Az új Munk Törvénykönyvének mgyrázt. Budpest, 2012, HVG-ORAC

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik.

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk,

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

Kártyás Gábor egyetemi adjunktus (PPKE JÁK)

Kártyás Gábor egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare X. 2014. 3. 13 27. A több munkáltatóval fennálló munkaviszony dogmatikai és gyakorlati értékelése 1 Kártyás Gábor egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) Az utóbbi években a munkajogban megfigyelhető

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum 2 1 Tartalomjegyzék Szakképesítések elismerése... 3 Munkaerő-piaci nyitás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos Anett

Részletesebben