[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ"

Átírás

1 Kérelem Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: 521 Vtt FC A kérelmező jogállás: Amtőr Hivtásos Adószám: Bnkszámlszám: [iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utc).:r:=á"'k::.óc=z=:i-=ú"t _ (helység) -'V.::::ctt=- _ (házszám).::9c. _ A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utc) Rákóczi út Telefon: (helység) _V-'-_tt'-- _ (házszám).::9c. _ Fx: A kérelmező hivtlos képviselőjének neve: A kérelmező hivtlos képviselőjének beosztás: K. Tóth János elnök Mobiltelefonszám: ~0~630=5=2"'5::.7~0.::13" E-mil A kérelmező részéről kijelölt kpcsolttrtó neve: K. T 6th Já nos Mobiltelefonszám:.::0.::63:::0::.:5:.:2:.:5-'-7.::0"'13=- _ E-mil L A jóváhgyást végző ezervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktetésí intézményesetén: 322, sportegyesolet esetén: 521, köztestület esetén: 549, elepitvénv esetén: 569, SportiSkol esetén: 000 1/ :20

2 Lö Kérelem 1 A pályázó. sportfejlesztési progrmj:. (kérjük.szövegben. z idézőjelek mellőzését) A sportegyesületek spo r t é Let. egyik legfontosbb. szereplői Településtinkön egyesületünk z. egyedüli. olyn s e rveze t i mi fitlság. számár. -'. z. iskoli sporton kívül. -. sportolási. lehetőséget. tud biztositni Egyesliletünk. életében szervezeti. vgy strukturális. változás. z. elmúlt. időszkbn nem történt Tglétszárnunk. nem változott,. támogtóink kö.r e. állndónk. mondhtó. Teljesült. ngy. álmunk. é.. körzeti. bjnokságb61 sikerült. felkerülnünk és. benn is. mrdnunk megyei II", osztályb. Befejeztük. z. évek ót trtó. pály-felújitási. rekonstrukciót _. Elkészült. pály. egyhrmdánk megvilágítás. is. További. terveink jövőr-e. nézve; -. megvilágítást. teljes. pályár s ze r et.né nk kiterjeszteni, -. egy. már. meqlévö épületet. sportpály mellett szeretnénk átlkítni. ö Lt öz őne k, rn.i.vel jelenleg. z. iskolásokkl. közösen hsználjuk.. torntermi öltözöket, -. pály önt.öéének é s. krbntrtásánk. korszerűsítése, -. e, ngypály mel.le t.t; -. z. utánpótlás. nevelés. érdekében - s e r et nén k kilkítni egy. kisebb. pályát. Ebből. köve t kez Lk hogy. z. elkövetkező. évb en,. években legfontosbb. feldtunknk. trtjuk z. utánpótlás. nevelés. fejlesztését. Jelenleg egyesületünk z. utánpótlás. bjnokságbn 22. fővel. vesz. részt,. miből. csk ll. fő. korosztályos. sportoló t1ivel településünk. z fő ltti kistérségekhez. t r t oz í k kénytelenek vgyunk környező. községekból. pótolni. z. utánpótlás. keretet, mivel. z áltlános. iskolábn például. jelenleg. is fő, ltti. z. 1-8 osztály. hllgtói. létszám Legközelebbi célkitűzésünk, hogy. ezt főt. z. elkövetkező. egy. év. folymán 20. főre. tudjuk. bővíteni Ehhez. kpcsolódón szükségessé. válik z. utánpótlás. keret felszerelésének korszerűsítése,. cseréje Jelenleg. ugynis. -'. főleg. spórolási szempontból -,. felnőtt. keret. áltl. már. nem hsznált felszereléseket kpják meg. ezek. sporto16k. p.~nyári. ho Lt s ezonben illetve. téli időszkbn. rendszeresen részt. veszünk környező. kistérségek áltl. szervezett. teremtornákon, kupé kon Ni. is. évente. megrendezzük köz eéqünk ngy s z ü t t éne k emlékére.. Szemere. Bertln kistérségi. lbdrúgó. véndor kupé t, melynek. egyre. ngyobb. sikere. vn Ez.. r endez vényünk felnőtt. é utánpótlás. szinten közel 120. sportolót. mozgt. meg. helyi, illetve vendégsportolók s zí.nt j én i nem b~szél"e. szurkoló. sportbrátokról. Minden pályázti. lehetőséget. ki. kell. hsználnunk ehhoz,. hogy. z. egyesület. pénzügyi. gzdálkodását. szinten tudjuk trtni. p.~ gzdsági válságnk kö s z önhe t őe n csökkent. z. önkormányzti támogtásunk és. bizonytlnok. szponzori. támogtások. összege. is. Így ngy. segítséget. jelent. z. évente. megrendezésre. kerülő. Sport Bál bevétele. is Éves. s zlnt en több, hol. kevesebb. személyi jövedelemdó. Ls.-ébó I. befolyt. t ámoqe t é s i. összeg. is/o deo ez. is. egy. biztos. bevételi. forrás. dz. egyesület gzdálkodásábn, tehát. minden tvsszl. újr. indít juk z. l-;-ot. gyűjtö. kmpányunkt. Jelenleg.. községi honlpon dnk hírt. z. egyesület. életéről,. mérkőzésekról,. munkánkról Ezért. rövidtávú terveink. között szerepel egy. sját. honlp kilkítás,. mit. ebből támogtási. forrásból. krunk megvlósítni. Egyesületlink jelenleg. csk. zokr. jogcimekre. nyú j t be. pé Lyáz t ot,. minek. megvlósítását.. köze Lj övöben reálisnk Lé t.j illetve minek d pénzügyi. fedezete. -. z. önrésze. -'. rendelkezésünkre. áll. 3 Az egyes. projektekre. igényelt támogtások jogcfmenkénti összege. (zon.jogcfmeknél,. melyekre. nem. pályázik,. kérjük írjon O-t!) Jogcímek 3 ~ Személyi. jellegű. ráfordítások összesen: 35 Tárgyi. eszköz. beruházás/o felújítás. összesen: 3 Utánpótlás-nevelési feldtok ellátásánk támogtás. összesen: 3 Altlános. képzéssel összefüggő. feldtok támogtás. összesen: 3 Szkképzéssel. összefüggő. feldtok támogtás. összesen: 3 Közreműködöi. költségek összesen: Összeozés: Összesen: Onrész, (Ft) Támogtás (Ft) Összesen (Ft) O.Ft OFt OFt Ft Ft l ft Ft l ft l ft O.Ft OFt O.Ft OFt OFt O.Ft OFt O.Ft O.Ft Ft Ft Ft A progrm. teljes összevont költségvetése Önrész. (Ft) Igényelt támogtás (Ft) Összesen. (Ft) 2011/12 es bjnoki évd Ft Ft Ft Igzgtási szotqálttást díj sportfejlesztési progrm jóváhgyásár IgzgtáSi szolgálttási díj támogtási igzolás kidásár Ft 7500 Ft A Jogdmeket társsági dóról és z osztlékdóról széló évi LXXXI. törvény 221C. - trtlmzz. A törvény következö Hnken elérhető: http'/inet jqqtr hylir/genlhiev doc cgj'dodd-9960q081 Dl 4. Oe minimis támogtásként 5. Biztonságtechnik! célú infrstruktúr fejlesztésre :20

3 Kérelem Tisztelt Jóváhgyást Végző Szervezet! A társsági dóról és z osztlékdóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve látvány-csptsport támogtását blztosító támogtási igzolás kiállításáról, felhsználásáról, támogtás elszámolásánk és ellenőrzésének, vlmint visszfizetésének szbályiról szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá köziqzqtási htósági eljárás és szolgálttás áltlános szbályiról szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdéselpján kérem, hogy fenti sportfejlesztési progrmot jóváhgyni szíveskedjenek. Egyúttl nyiltkozom rról, hogy látvány-csptsportok támogtásávl összefüggő sportfejlesztési progrm jóváhgyásár és támogtási igzolás kidásár irányuló htósági eljárásbn fizetendő igzgtási szolgálttási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, jelen kérelemre vontkozó igzgtási szolgálttási díjt megfizettem, mit jelen kérelem benyújtásávl egyidejűleg rendeletben foglltk szerint előírt módon igzolok. Kelt: -,-V~t=t,--- (helység), 2011 (év) ~ (hó) ~ (np) Kérelmező cégszerű láírás P.H :20

4 Kérelem mint Alulírott K. Tóth János, 1. Kérelmező hogykérelemben képviselője, fogllt dtok, és dokumentumok 3. hogy Kérelmező z dózás rendjéről szóló évi XCII. törvény minősül, és szerepel köztrtozásmentes dózól dtbázisbn,; 4. támogtásokr 5. hogykérelmezővel szemben végelszámolás vgy kényszer-végelszámolás 7. végző szervezet teljes körűek, tudomásul veszem, dtokt kérhet; 6. hogy jóváhgyást információk 2. sportfejlesztési hogy Kérelmező z állmháztrtás lrendszereiből jutttott vontkozó szerződésekben válllt kötelezettségeit teljesítette; hogy Kérelmező működését bíróság nem rendelte ltt, progrm pontj érdekében szerint és már lezárt támogtásokkl el csődeljárást bíróság nem függesztette vlósk és hitelesek; jóváhgyás fel, vlmint vgy sportszervezet megszüntetésére Kérelmezőtől -köztrtozásmentes megfelelő további dózónk módon elszámolt, felszámolását, továbbá nem áll eljárás nincs folymtbn, hogy Kérelmező nem áll sportigzgtási szerv áltl látvány-csptsport támogtását bíztosító támogtási igzolás kiállításáról, felhsználásáról, támogtás elszámolásánk és ellenőrzésének, vlmint visszfizetésének szbályiról szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghtározottk szerint lklmzott támogtásból kizárás htály ltt, és. látvány-csptsportbn működő hivtásos vgy mtőr sportszervezet b. z országos sportági szkszövetség országos hivtásos, mtőr vgy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bjnokság) sportág versenyszbályzt szerinti vlmelyik felnőtt vgy utánpótlás osztály egyikében - diák sportegyesület feldtit ellátó mtőr sportszervezet esetén diák- és főiskoli-egyetemi sportszövetség áltl szervezett versenyeken - részt vesz vgy részvételre indulási jogot szerzett, vgy c. vlmely felsőokttási intézménnyel kötött együttműködési megállpodás lpján biztosítj felsőokttási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását zzl, hogy egy felsőokttási intézmény egy látványsportágbn csk egy sportszervezettel köthet együttműködési megállpodást - kivéve, h felsőokttási intézmény keretei között több kr működik, ilyen esetben felsőokttási intézményi kronként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállpodás =, és sportszervezet z országos sportági szkszövetség országos hivtásos, vegyes (nyílt) vgy mtőr versenyrendszerének (nemzeti bjnokság) vlmelyik osztályábn, vgy főiskoli-egyetemi sportszövetségek áltl kiírt főiskoli-egyetemi bjnokságbn részt vesz. 8. hozzájárulok hhoz, hogy Mgyr Állmkincstár áltl működtetett monitoring rendszerben nyilvántrtott igénylői dtimhoz jogszbálybn meghtározott jogosultk, vlmint z Állmi Számvevőszék, Kormányzti Ellenőrzési Hivtl, Nernzetqzdsáqi Minisztérium és csekély összegű támogtások nyilvántrtásábn érintett szervek hozzáférjenek; 9. válllom, hogy dtik kezelésére 10. kötelezettséget válllok rr, hogy jelen kérelemben közölt bármilyen dtbn, tényben illetve támogtást befolyásoló körülményben beálló változásról hldéktlnul, de legkésőbb 8 npon belül írásbn értesítem jóváhgyást végző-, illetve z ellenőrző szervezetet; ll. mennyiben támogtás felhsználásáról szóló engedélyt beszerzem; tárgyi eszköz beruházás, történő felújítás elszámolásbn sportcélú ingtlnr személyes irányul, dtokkl szereplő természetes úgy válllom, személyektől személyes hogy ) beruházás üzembe helyezését követő leglább 15 évben z dókedvezmény lpjául szolqáló beruházás révén üzembe helyezett ingtln sportcélú. elsődlegesen pici lpon történő hsznosítását Uogszbálybn meghtározott kivétellel) fenntrtom. vlmint benvújtorn sportcélú ingtln tuljdonosánk előzetes írásbeli hozzájárulását rról, hogy erre z időtrtmr nyilvántrtásb z igénybe vett dókedvezmény mértéké ig jelzálogjog kerül bejegyzésre, Mgyr Allm jvár z ingtln- b) beruházás üzembe helyezését követő leglább 15 évben z dókedvezmény lpjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingtlnt iskoli és diáksport események, szbdidősport események és más, közösségi célú (különösen : kulturális, turisztiki) események lebonyolítás céljából b) npont sportcélú ingtln üzemidejének bb) évente leglább 10 np időtrtmbn leglább 20 %-ábn ingyenesen és vgy kedvezményes áron hsznosítom, e) jelenértékén leglább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén támogtásból megvlósuló felújítást leglább 5 évig z eredeti rendeltetésének megfelelően hsznosítom, vlmint benyújtom sportcélú ingtln tuljdonosánk előzetes írásbeli hozzájárulását rról, hogy erre z időtrtmr Mgyr Állm jvár z ingtln-nyilvántrtásb z igénybe vett dókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, d) jelenértékén leglább 10 millió forint értékü tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén sportcélú ingtlnfejlesztésre nyílt pályáztot írok ki és - figyelemmel látvány-csptsport támogtását biztosító támogtási igzolás kiállításáról, felhsználásáról, támogtás elszámolásánk és ellenőrzésének, vlmint visszfizetésének szbályiról szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (8) pontjár - pályázti eljárás eredménye lpján nyertes személlyel kötök szerződést tárgyi eszköz beruházás, felújitás megvlósításár. 12. kötelezem mgm ( Kérelmező szervezetet) rr, hogy z dott tárgyi eszköz beruházásr vontkozó, első támogtási igzolás kiállítását követő 4. év végéig tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem támogtás és nnk jegybnki lpkmttl növelt összege Mgyr Állm részére történő megfizetése terhévei; 13. mennyiben fenti sportfejlesztési progrmbn szereplő beruházás vgy felújítás társsági dóról és z osztlékdóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C. (6) bekezdés ) és d) pontji nk megfelel, úgy válllom hogyjogszbálybn meghtározott jelzálogjognk Mgyr Állm jvár z ingtln-nyilvántrtásb történő bejegyeztetéshez szükséqes közokirt vágy ügyvéd áltl ellenjegyzett mgánokirt kiállításánk költségét z ellenőrzést végző szervezet részére megfizetem. 14. kötelezettséget válllok rr, hogy jelen kérelemben közölt bármilyen dtbn, tényben beálló változásról hldéktlnul, de legkésőbb 8 npon belül írásbn értesítem jóváhgyó-, 15. válllom, hogy Kérelmező támogtás felhsználásáról olyn nprkész nlitikus elkülönítését, és hozzájárul támogtás rendeltetésszerű felhsználásánk jogszbálybn 16. tudomásul veszem, hogy felhsználás során keletkezett jogszbályok áltl előírt htáridő Kelt: -'-V'-'tc.t (helvséq), "" támogtás elszámolás során csk bizonyltokkl 107/2011 (VI.30) végéig. (év) ~ (hó) "-- illetve támogtást befolyásoló illetve z Ellenőrző szervezetet; nyilvántrtást meghtározott körülményben vezet, mely biztosítj zok teljes szervek áltli ellenőrzéséhez. bizonylttl dokumentált kidások számolhtók Korm. rendeletben foglltk szerint elszámolok el, támogtás és megőrzöm ("'~16~ Kérelmező cégszerű láírás P.H :20 1

5 Kérelem 1 Nyilvántrtó htóság igzolás ( kérelmező szervezetet nyilvántrtó szervezet (bíróság, vgy közigzgtási szerv) 30 npnál nem régebbi igzolás szervezet nyilvántrtásbn szereplő dtiról). Közjegyzői láírás hitelesítéssel ellátott láírási dmpéldány vgy ügyvéd áltl ellenjegyzett láírás mint, támogtott szervezet vezetőjétől, esetén támogtási kérelem láírásár és ellenjegyzésére jogosult személyektöl is). (meghtlmzás Nyiltkoztok (tudomásul vettem, hogynyiltkoztokl, töltenem M.ellékletekmenúpont megfelelö részéhez) Nyiltkoztok2 és Nyiltkoztok mellékletekről nyiltkoztokt nyomttás, láírás után fel kell Igzolás rról, hogy kérelmező szervezet z dózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontj szerint - bejelentés idöpontjábn - köztrtozásmentes dózónk rrunősül, vgy nyiltkozt rról, hogy szerepel köztrtozásmentes dózóí dtbázisbn. Hosszútávú ingtln bérbedási vgy ingtln hsznosítási szerződés (h szükséges). Igzgtási szolgálttási díj befizetését igzoló bizonylt. Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén jogerős htósági engedélyek, igzolások. A hiánytlnul kitöltött, láírt dtlpot 2 példánybn ppírlpon is kérjük szövetség részére posti Kelt: v:::=;tt=-- (helység), 2011 (év) ~ (hó)]±- (np) Kérelmező cégszerű láírás P.H :20

6 ", -, o._---. Kérelem show _ ig?id= l.&print Ügyirtszám : be/8265/k001/ számú melléklet (Jelen melléklet kitöltése nem kötelező, de jóváhgyó szervezet munkáját segíti.), Sorszám K pcsolódó jogci m Tétel megnevezése Mennyiség Mennyiségi Egységár (Ft) Összesen egység Pály öntöző berendezés 1 Tárgyi eszköz beruházás telepítése - 1 db Ft Ft "" Személyszállítás _. _.. _ 2 Utánpótlás-nevelés ráfordítás 12 db Ft Ft " " Műfüves bérleti pály díj 3 Utánpótlás-nevelés ráfordítás 6 db 15000Ft Ft Étkezés (20 fő x 1000 IT) 4 Utánpótlás-nevelés ráfordítás 12 db Ft Ft _ --~ -_ --'-- Téli kispályás lbdrúgás 5 Utánpótlás-nevelés ráfordítás teremnevezés 2.. db _.- Ft _ Ft. _---" _.- Mez hosszú ujjú grnitúr 6 Utánpótlás-nevelés ráfordítás 1 db Ft Ft Kpusmez 7 Utánpótlás-nevelés ráfordítás 2 db Ft Ft ", Kpus lsóndrág ', - 8 Utánpótlás-nevelés ráfordítás 2 db Ft " Ft Kpus kesztyű - 9 Utánpótlás-nevelés ráfordítás 4 db Ft Ft, Sípcsontvédők 10 Utánpótlás-nevelés ráfordítás 20 db 3000 Ft Ft., Footbll cipő 11 Utánpótlás-nevelés ráfordítás 20 db Ft Ft -Megkülönböztető grnitúr (20 db) 12 Utánpótlás-nevelés ráfordítás 2 db " Ft Ft Footbll lbd '-"'-'- _. ' , 13 Utánpótlás-nevelés ráfordítás 20, db -_ 6000 Ft._._..,,- --_ Ft. -.~--_- --_. " --, 5/ :07

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

1 / 14 2013.10.15. 11:43 1 Ügyiratszám : 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Várda Sport Egyesület Kisvárda 2 Gazdálkodási formakód: A kérelmező jogállása

Részletesebben

1 / 5 2013.05.05. 17:37

1 / 5 2013.05.05. 17:37 1 / 5 2013.05.05. 17:37 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE 3

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÖDEI SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: BÖDEI SE... Gazdálkodási formakód

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSZSE... Gazdálkodási

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Abaújkér KSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

Tapolca VSE. - nincs -

Tapolca VSE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tapolca Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tapolca VSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1/20 2011.09.15 20:23

1/20 2011.09.15 20:23 1/20 2011.09.15 20:23 1Ügyiratszám : T-2011/9 1Érkezett : Debreceni Hoki Klub DHK 2 Gazdálkodási formakód: 3 sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécselyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Pécselyi SE Gazdálkodási formakód

Részletesebben

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online.

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: ZSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: X Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 9 3-1 1 0 5 0 2 1 2-0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: X Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 9 3-1 1 0 5 0 2 1 2-0 0 0 0 0 0 0 0 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nebuló Futball Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nebuló Futball Sportegyesület

Részletesebben

be/22c-k005/10688/2015/mlsz

be/22c-k005/10688/2015/mlsz Támogatási igazolás kérelem Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló

Részletesebben

be/24a-k003/11094/2016/mlsz

be/24a-k003/11094/2016/mlsz Támogatási igazolás kérelem Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló

Részletesebben

Fesztóri Sándor Egyesületi Elnök. Sziklai László

Fesztóri Sándor Egyesületi Elnök. Sziklai László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Telki Focisuli Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Telki Focisuli Nonprofit Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

KSME. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: Boross Boglárka

KSME. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: Boross Boglárka 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kétpó Községi Sport- és Művelődési Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KSME 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet székhelye: 9 6 7 2 GÉRCE (irányítószám, helység)

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet székhelye: 9 6 7 2 GÉRCE (irányítószám, helység) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: GÉRCE-VÁSÁROSMISKE KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: GÉRCE-VÁSÁROSMISKE

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=34

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=34 1 / 19 2011.11.23. 18:25 1Ügyiratszám : T-2011/34 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Soproni Jégkorong Sportegyesület SJSE 2 Gazdálkodási formakód: 3

Részletesebben

Rozsály SE. Sportszervezet

Rozsály SE. Sportszervezet 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Rozsály Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Rozsály SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

be/24a-k001/11094/2016/mlsz

be/24a-k001/11094/2016/mlsz Támogatási igazolás kérelem Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló

Részletesebben

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: KOVÁCS LAJOS ELNÖK. Buti Tibor

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: KOVÁCS LAJOS ELNÖK. Buti Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SZARVASKEND SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: SZARVASKEND SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

KSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

KSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: KUNMADARASI KÖZSÉGI SE A kérelmező szervezet rövidített neve: KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet székhelye: 9 9 1 9 CSÁKÁNYDOROSZLÓ (irányítószám, helység)

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet székhelye: 9 9 1 9 CSÁKÁNYDOROSZLÓ (irányítószám, helység) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSÁKÁNYDOROSZLÓI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: CSAKANYDOROSZLOI KSE

Részletesebben

Konyári SE. Sportszervezet

Konyári SE. Sportszervezet Ügyiratszám : be/sfp-3549/2013 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Konyári Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Konyári SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa

Részletesebben

Sportszervezet. Nagy Barnabás

Sportszervezet. Nagy Barnabás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Városi Sportegyesület Biharkeresztes A kérelmező szervezet rövidített neve: - 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 5 9 1 0 0 6 0 7-1 0 0 1 0 2 6 8 - 9 4 3 7 Hegykő...(irányítószám, helység) Tencz Károly. Nem kell kitölteni

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 5 9 1 0 0 6 0 7-1 0 0 1 0 2 6 8 - 9 4 3 7 Hegykő...(irányítószám, helység) Tencz Károly. Nem kell kitölteni Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertőmenti Sport Club Hegykő... A kérelmező szervezet rövidített neve: FSC Hegykő... Gazdálkodási

Részletesebben

Nagylóki SE. - nincs -

Nagylóki SE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagylóki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nagylóki SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: TISZAI KÁROLY ELNÖK TISZAI KÁROLY

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: TISZAI KÁROLY ELNÖK TISZAI KÁROLY Ügyiratszám : be/sfp-3548/2013 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: PETŐFI SPORTKÖR NAGYRÁBÉ A kérelmező szervezet rövidített neve: PETŐFI SPORTKÖR NAGYRÁBÉ 2 Gazdálkodási

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet székhelye: 9 6 2 1 ÖLBŐ (irányítószám, helység)

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet székhelye: 9 6 2 1 ÖLBŐ (irányítószám, helység) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ÖLBŐ KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: ÖLBŐI KSE Gazdálkodási formakód

Részletesebben

Kiskorpádi SE. Sportszervezet

Kiskorpádi SE. Sportszervezet Ügyiratszám : be/sfp-2866/2013 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kiskorpádi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiskorpádi SE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: Ügyiratszám : be/sfp-2204/2013 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sportegyesület

Részletesebben

1 / 11 2013.08.08. 16:15

1 / 11 2013.08.08. 16:15 1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol

Részletesebben

Egyéb Up. Kömlei Viktor

Egyéb Up. Kömlei Viktor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bükkszentkereszt Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve: Bükkszentkereszt SK. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet székhelye: BORDÁNY... (irányítószám, helység)

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet székhelye: BORDÁNY... (irányítószám, helység) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bordányi Szövetkezeti Sportkör... A kérelmező szervezet rövidített neve: Bordány SK... Gazdálkodási

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06311/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06311/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03068/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Szekszárdi Sportközpont

Részletesebben

BKDSE. Sportszervezet

BKDSE. Sportszervezet Ügyiratszám : be/sfp-3489/2013 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BKDSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

~ -0IillITIIJJIill- ~

~ -0IillITIIJJIill- ~ Ügyiratszám1 : Érkezett1: ÖSSZEsíTO ADATLAP 1. A KÉRELMEZO ADATAI A kérelmezo szervezet teljes neve: CSEPREGI SPORTEGYESÜLET A kérelmezo szervezet rövidített neve: CSEPREGI SE [8] Amator Adószám: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Kóny SE. Sportszervezet

Kóny SE. Sportszervezet Ügyiratszám : be/sfphp01-2974/2013 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kóny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kóny SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Kartal SE. Sportszervezet

Kartal SE. Sportszervezet Ügyiratszám : be/sfp-4084/2013 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kartal Nagyközségi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kartal SE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

SE Kemecse. Egyéb Up

SE Kemecse. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: KEMECSE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: SE Kemecse 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

ZSE. - nincs - Fügedi Szilárd

ZSE. - nincs - Fügedi Szilárd 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: ZSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet Kft...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet Kft... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet Kft.... A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiskőrösi Kézilabda

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06308/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06308/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Pécselyi SE. Bozsik program

Pécselyi SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécselyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Pécselyi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. a magánszemélyek személyi jövedelemadójának, egészségügyi hozzájárulásának és járulékának helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. a magánszemélyek személyi jövedelemadójának, egészségügyi hozzájárulásának és járulékának helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP vonl helye Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv tl HIVATAL (A) 0435 mgánszemélyek személyi jövedelemdójánk, egészségügyi hozzájárulásánk és járulékánk helyesítéséhez Benyújtndó 1 példányn

Részletesebben

Amazon SE. - nincs -

Amazon SE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Amazon Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Amazon SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE03069/2014/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE03069/2014/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Sk. Gutorfölde NB II UP

Sk. Gutorfölde NB II UP 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportklub Gutorfölde A kérelmező szervezet rövidített neve: Sk. Gutorfölde 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Mórágyi SE. Adószám: 1 8 8 5 4 0 1 7-1 - 1 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 6 0 0 5-2 0 0 0 9 0 6 3-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss Gábor. elnök.

Mórágyi SE. Adószám: 1 8 8 5 4 0 1 7-1 - 1 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 6 0 0 5-2 0 0 0 9 0 6 3-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss Gábor. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mórágyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mórágyi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

1 / 18 2013.04.29. 14:33

1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Újszilvás Központi Sport Egyesület Újszilvás KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

be/sfp-4094/2015/mkosz

be/sfp-4094/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06387/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06387/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK TÁJÉKOZTATÓ A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK - A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

SE Nyírbogdány. Bozsik program

SE Nyírbogdány. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Nyírbogdány A kérelmező szervezet rövidített neve: SE Nyírbogdány 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

BLC NB II UP. Vincze Sándor

BLC NB II UP. Vincze Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bányász Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BLC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

NB I UP. Szűcs Gabriella

NB I UP. Szűcs Gabriella 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: II. Rákóczi Ferenc Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: II. Rákóczi Ferenc SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

be/sfp-8439/2015/mlsz

be/sfp-8439/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve BALATONBERÉNYI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve BALATONBERÉNYI KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1532

Részletesebben

be/sfp-5243/2015/mkosz

be/sfp-5243/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szilágyi Erzsébet Gimnázium Diák Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZEG DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-5215/2015/mkosz

be/sfp-5215/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Árpád Vezér Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÁVG DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

BÁCSA FC SE. Egyéb Up

BÁCSA FC SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÁCSA FUTBALL CLUB SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BÁCSA FC SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00256/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00256/2013/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Bozsik program. Burián József

Bozsik program. Burián József 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Pázmánd A kérelmező szervezet rövidített neve: Sportegyesület Pázmánd 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

BKDSE. Bozsik program

BKDSE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BKDSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Merkapt SE. Egyéb Up

Merkapt SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Merkapt Maraton Sportközpont Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Merkapt SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben