1 / :15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 / 11 2013.08.08. 16:15"

Átírás

1 1 / :15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol Kecskeméti LC 3 Tgsági zonosítószám 2590 A kérelmező jogállás : Amtőr Felnőtt cspt legmgsbb bjnoki osztály: Hivtásos Utánpótlás sportszervezet típus: Adószám: Bnkszámlszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Kecskemét (út, utc) Nomád utc (házszám) 28. Telefon: Honlp: A levelezési cím eltér székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Kecskemét (út, utc) Nomád utc (házszám) 28. A kérelmező hivtlos képviselőjének neve: A kérelmező hivtlos képviselőjének beosztás: Mobiltelefonszám: Sutus-Juhász Attil elnök E-mil cím: A kérelmező részéről kijelölt kpcsolttrtó neve: Mobiltelefonszám: Sportszervezet lpításánk időpontj: Sutus-Juhász Attil E-mil cím: A kérelmező szervezet milyen kpcsoltbn/együttműködésben vn más sportszervezettel, z öt látvány-csptsport területén működő közhsznú lpítvánnyl, vgy okttási intézménnyel, mellyel közös kérelmet kíván benyújtni Hivtlos név Székhely Kpcsolt/együttműködés célj, formáj 1. A jóváhgyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, lpítvány esetén: 569, Sportiskol esetén: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tgsági zonosító, sportiskol esetén pedig NSI zonosító.

2 2 / :15 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gzdálkodásánk és 2012 év tervdtink főbb muttói: (Millió forint értékben) H vlmely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzti támogtás Állmi támogtás Sját bevétel (pl.: tgdíj, jegybevétel) Látvány-csptsport támogtásból szármzó bevétel Egyéb támogtás 0 MFt 0.3 MFt 15 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 4.8 MFt 5 MFt 6 MFt 0 MFt MFt 230 MFt 0.5 MFt 0 MFt 55 MFt 5.3 MFt 34.7 MFt 306 MFt Kidások lkulás z egyes évedokbn Kidás Személyi (bér és bérjellegű + járuléki) Működési költségek (rezsi) Anygköltség Igénybe vett szolgálttás Egyéb, máshov nem sorolhtó kidások 0 MFt 3 MFt 50 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 1 MFt 0.5 MFt MFt 3 MFt 0.5 MFt MFt 2 MFt 1 MFt 35 MFt 6 MFt 5 MFt MFt Egyéb tájékozttó jellegű dtok Utánpótlásr fordított összeg Működési költségek (rezsi) 5 MFt 5 MFt 128 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési progrm kérelemben benyújtott - időszk(i) 2012/13-es bjnoki évd 2013/14-es bjnoki évd 2014/15-es bjnoki évd Mely jogcímekre dj be kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

3 3 / :15 4 A sportszervezet sportfejlesztési progrmj es évdr vontkozón Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, vlmint sportszervezet jelenlegi helyzetének bemuttás Kecskeméti LC (KLC) 1992-ben lkult, gyermek lbdrúgók képzésével és versenyeztetésével kezdte tevékenységét. Az utánpótlásképzésben eltöltött évek ltt sok fitl tehetséges lbdrúgó került átdásr Kecskemét városábn és környékén működő egyesületekhez. Közgyűlésünk döntése lpján évi megyei III osztályú bjnokságbn felnőtt cspt indítását htároztuk el, mely játéklehetőséget biztosít felnőtt kort elérő, sját nevelésű játékosink számár. Jelenleg megyei II. osztálybn szereplő felnőtt szkosztályunk is teljesen mtőr formábn működik, igzolt lbdrúgóink is hozzájárulnk szkosztály működőképességének fenntrtásához májusábn Kecskeméti TE csptávl kötött megállpodás lpján KTE részére nevelünk tehetséges játékosokt. A KTE és KLC szkmi vezetése ebben z évben meghtározt egységes szkmi progrmját, mely támogtj KTE áltl működtetett kdémi működtetését és fejlesztését. A szkmi progrmnk megfelelően megtörtént korosztályok szétválsztás és z hhoz trtozó erőforrások meghtározás, átrendezése, biztosítás. Az átszervezésnek megfelelően KLC neveli z U12 ltti korosztályok sportolóit és szkemberek jvsltánk megfelelő fejlesztésüket z egyes játékosok egyéni progrmjánk megfelelően végzi. Az ELIT képzés mellett, fontos feldt biztosítni zoknk gyerekeknek szervezett sportolását is, kik futbllt nem hivtásként, hnem z egészséges életmód részeként szeretnék űzni. A két klub megállpodás lpján, tömegesítés feldt KLC-re hárul, így z U5-12-es korosztályok működtetését ez klub látj el. U12-től kiválsztott, ELIT képzéshez megfelelő tehetséggel rendelkező gyerekek szkmi felkészítését már KTE végzi, de későn érő vgy kevésbé tehetséges játékosok számár is biztosítj szervezett felkészülést KLC z idősebb korosztályokbn is. A felnőtt cspt továbbr is d játéklehetőséget KTE vgy más klubok NB I-es szereplésétől elesett játékosok részére. A KLC tömegesítési elvnek megfelelően z lsóbb korosztályokbn főt versenyeztet, teljes utánpótlás létszám 292 fő, mely 23 csptot jelent. A KLC és KTE együttműködésével lehetőség nyílik sportlétesítmények felújításár is. A KLC z lsóbb korosztályok edzését és Bozsik progrmon belül és kívüli mérkőzések, rendezvények, tornák rendezését egy olyn egybefüggő műfüves terület kilkításávl szeretné megoldni, melyen elhelyezhető 4 db kézilbd méretű pály, de z egybefüggő terület mitt ngyobb területet igénylő edzőpályként is hsználhtó. A beruházásr vontkozó szkmi trtlom leírását következő pont trtlmzz. Ingtln beruházás esetén nnk indokoltság, célj és szkmi trtlm és megvlósulásánk ütemezése A Műkertvárosi Sportcentrum füves és műfüves pályáján utánpótlás mérkőzések, edzések, városi mtőr kispályás bjnokság zjlik, gykorltilg egymást váltják csptok. Az őszi-téli időszkbn műfüves pály nem tudj kielégíteni z igényeket. A Széktói Stdion d otthont Kecskeméti TE NB-I-es csptánk, center pályán rendezzük mérkőzéseket, továbbá egy füves pályán történik felkészülés, melyet z NB-III-s cspt is hsznál z edzéseik és mérkőzéseik során. A fennmrdó három füves pály és pályák között kilkított füves területek ngyon túlzsúfoltk, szinte folymtos z igénybevételük, leterheltségük messze meghldj z ideális mértéket ( szkirodlom szerint npi 2ór/pály z optimális terhelés). A pályákon délután 3-tól este 8-ig zjlnk fogllkozások, de z őszi-téli időszkbn z üzemidő lerövidül, mivel csk két pály rendelkezik világítássl. A Széktói Stdion ngy hiányosság, hogy nincs világítássl ellátott edzőpály. A kedvezőtlen időjárású hónpokbn pályák minősége sokt romlik, létesítmény nem tudj biztosítni képzés számár szükséges feltételeket. A létesítményt z lábbi egyesületek, szervezetek hsználják rendszeresen: Kecskeméti TE, Kecskeméti LC, UFC Kecskemét, SC Hírös-Ép Kecskemét, Kecskeméti ARC (rögbi), Diákolimpii és iskoli rendezvények, Bozsik Progrm rendezvényei, stb. Csk rendszeres hsználó lbdrúgók létszám meghldj z 1000 főt. Az edzések és mérkőzések párhuzmosságát biztosítv terveink között szerepel egy 3 élőfüves pály mögötti terület hosszábn elnyúló műfüves edzőterület kilkítás. Ez z egybefüggő edzőterület lklms lenne mind párhuzmos edzések trtásár, mind teljes hosszábn történő hsználtr z edzésprogrmoknk megfelelően. A tervezett kilkításnk köszönhetően 4 db kisméretű pályát trtlmzv számos lsóbb korosztály számár történő kupák, rendezvények lebonyolításávl támogtj mérkőzések, versenyeztetések számánk emelésére vontkozó célkitűzésünket. A műfüves pályák kilkításávl növelhető z edzésszám és csökkenthető füves pályák terhelése. Az infrstruktúr fejlesztés részeként z említett egybefüggő műfüves területhez kpcsolódó öltözők felújítását is tervezzük. A jelenlegi öltözők éve épültek, mgs kihsználtságuk mitt teljes felújításr szorulnk. A beruházás részeként pályák költséghtékony műszki megoldássl tervezett megvilágítás és közlekedő utk kiépítése is megtörténhet. A tervezett beruházások teljes körben Széktói Stdion területét érintik, melyhez tuljdonos Önkormányzt beleegyezését dt. A fejlesztések nem építési engedély kötelesek, így jogszbályi változások eredményeként zok z érintett támogtási időszkon belül megvlósulnk. A beruházáshoz szükséges önrészt szponzorink és z önkormányzt biztosítják. Projekt időtrtlm és tevékenységének ütemterve A projekt megvlósításánk időtrtm: Az egyes tevékenységekhez kpcsolódó ütemezés Sportfejlesztési progrmhoz kpcsolódó összefoglló költségvetésen jelzett dátumokhoz igzodik. A beruházás megvlósítási és finnszírozási tervét cstolt mellékletek trtlmzzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás Edzőtábor Toborzás, igzolás, nevezés Bjnokságbn vló részvétel Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon vló részvétel Edzőmérkőzések szervezése, részvétel Elméleti képzések, csptösszetrtó tréningek, szkmi képzések Kpcsolttrtás z iskolákkl, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkl, önkormányzttl A sportfejlesztési progrm szkszövetségi strtégiához vló viszonyánk részletezése, vlmint korábbn bedott sportfejlesztési progrm és jelen sportfejlesztési progrm közti kpcsolt bemuttás (mennyiben vn) májusábn Kecskeméti TE csptávl kötött megállpodás lpján KTE részére nevelünk tehetséges játékosokt. A KTE és KLC szkmi vezetése ebben z évben meghtározt egységes szkmi progrmját, mely támogtj KTE áltl működtetett kdémi működtetését és fejlesztését. A szkmi progrmnk megfelelően megtörtént korosztályok szétválsztás és z hhoz trtozó erőforrások meghtározás, átrendezése, biztosítás. A szkmi feltételek és szkemberek képzettségének, képességének és szkmi fejlődésének meghtározás mellett költségvetésünket meghtározott szkemberek kompetenciájánk megfelelő díjzáshoz (MLSZ strtégi 4.3 szkemberképzés). Az átszervezésnek megfelelően KLC neveli z U12 ltti korosztályok sportolóit és szkemberek jvsltánk megfelelő fejlesztésüket z egyes játékosok egyéni progrmjánk megfelelően végzi. Az ELIT képzés mellett, fontos feldt biztosítni zoknk gyerekeknek szervezett sportolását is, kik futbllt nem hivtásként, hnem z egészséges életmód részeként szeretnék űzni. A két klub megállpodás lpján, tömegesítés (MLSZ strtégi 4.1 tömegbázis kilkítás) feldt KLC-re hárul, így z U5-12-es korosztályok működtetését ez klub látj el. U12-től kiválsztott, ELIT képzéshez megfelelő tehetséggel rendelkező gyerekek szkmi felkészítését már KTE végzi, de későn érő vgy kevésbé tehetséges játékosok számár is biztosítj szervezett felkészülést KLC z idősebb korosztályokbn is. A felnőtt cspt továbbr is d játéklehetőséget KTE vgy más klubok NB I-es szereplésétől elesett játékosok részére. Tevékenységünknek köszönhetően egyre több fitl lbdrúgót tudunk Kecskeméten trtni. Az eddigi gykorltot követve továbbr is trtjuk kecskeméti és környező iskolákkl, önkormányztokkl kpcsoltot, nnk érdekében, hogy z iskoli testnevelés órákon és délutáni fogllkozásokon minél többször tlálkozznk diákok (MLSZ strtégi 4.1 tömegbázis kilkítás). Az iskoli munkábn és közösségi progrmokbn vló részvétel áltl lehetőségünk nyílik fitl tehetségek kiválsztásár és további gondozásár, tömegbázis növelésére. (MLSZ strtégi 4.1 tömegbázis kilkítás) Sportfejlesztési progrmunk legfontosbb célkitűzései z lábbik: A KTE vezetésével közösen kilkított szkmi progrm megvlósítás és z hhoz szükséges infrstrukturális, tárgyi és személyi feltételek biztosítás, A KTE részére tehetséges játékosok kiválsztás és felkészítése z kdémii/elit képzésre, Folymtos edzési és versenyeztetési lehetőség biztosítás kecskeméti utánpótlás egyesületekből kikerülő, serdülő kort elérő játékosok számár, kik Kecskeméti TE korosztályos csptibn nem kpnk játéklehetőséget. A gyermekkoruk ót sportoló, mindennpi egészségmegőrzésük céljából lbdrúgást válsztó fitlok minél szélesebb rétege számár biztosítni sportolási lehetőséget kár hobbi szinten is -, mivel egy egészségesebb, sportot szerető és támogtó generáció kinevelése közös érdekünk. Kecskeméten és megyében működő sportegyesületekkel meglévő kpcsolt erősítése, tehetséges játékosok beépítése korosztályos csptinkb, illetve legtehetségesebb játékosok átdás Kecskeméti TE mgsbb osztálybn szereplő csptib. Utánpótlás tornák rendezésével és minél több hzi és nemzetközi tornán történő részvételünkkel lbdrúgás népszerűsítése fitl generáció és szüleik körében, mely reményeink szerint hozzájárulht lbdrúgó mérkőzések nézőszámánk folymtos növeléséhez (MLSZ strtégi: Bozsik progrm, nemzetközi presztízs növelése). A lbdrúgás minél szélesebb körű népszerűsítése áltl folymtosn növelni z igzolt játékosok számát, mely fontos eleme z egészséges életmódr nevelésnek, ezáltl lbdrúgás társdlmi szerepválllásánk növelése és lehetőség nyújtás mindennpos testnevelésre. Fenti célkitűzéseink minél teljesebb megvlósítás érdekében lpvető követelmény, hogy egyre ideálisbb körülményeket tudjunk megteremteni és folymtosn (MLSZ strtégi 3.2 európi szintű tárgyi feltételek biztosítás) biztosítni lbdrúgást válsztó fitlok, vlmint felkészítésükkel fogllkozó szkemberek számár. Ennek elérése érdekében kiemelt fontosságú feldtok: Megfelelő infrstrukturális feltételek biztosítás, folymtos jvítás (MLSZ strtégi 3.2 európi szintű tárgyi feltételek biztosítás), melyet fent említett műfüves edzőpály kilkításávl, öltöző felújítássl, világításkorszerűsítéssel és pályák krbntrtásához szükséges eszközök, vlmint higiénés feltételek biztosításához szükséges mosó-, és szárítógépek beszerzésével kívánjuk megvlósítni.

4 ályázt / :15 Az előírt végzettséggel rendelkező szkemberek biztosítás, folymtos képzésük feltételeinek megteremtése, erkölcsi megbecsülésük mellett nygi elismerésük biztosítás (MLSZ strtégi 4.3 szkemberképzés). A képzéshez és versenyrendszerben vló részvételhez sporteszközök és sportfelszerelések biztosítás sportolók és edzők számár. Az utzási feltételek biztosítás. A lehetőségek figyelembe vételével nemzetközi kpcsoltok erősítése, külföldi tornákon vló részvétel. Sportfejlesztési progrmunk középpontjábn egy egészségesebb generáció felnevelése, lbdrúgás népszerűsítése, mérkőzéseken nézőszám folymtos növelése áll, mely tovább erősíti Mgyrország npjinkbn is legnépszerűbb sportágát. Sportszkmi progrmunkt z önkormányzttl, KTE-vel és szponzorinkkl együttműködve htároztuk meg, melynek megvlósításához szükséges önrész biztosításávl és szkmi együttműködéssel támogtnk. A TAO támogtás áltl szülők nygi terheit csökkentjük, így z eddigi jelképes tgdíjk emelésével és szponzori támogtásokkl is hozzájárulunk progrm sikeres megvlósításához. Kiemelt szkmi célunk játékos és z hhoz kpcsolódó szkember létszám növelése. A meglévő korosztályinkbn mx. 20%-os növekedéssel számolunk, de z üres korosztályok feltöltésével z összes létszám százlékos növekedése mgsbb. Fontosnk trtjuk jövőben műfüves pályához kpcsolódó infrstruktúr fejlesztését, melyhez szükséges nygi forrás biztosítás megoldott. A sportfejlesztési progrm lehetséges társdlmi és gzdsági htási (különös tekintettel zok időbeni relizálódásár), várt előnyök és figyelembe veendő kockáztok megjelölése Közismert tény, hogy z utánpótlás nevelést lehető legkorábbn, kár már z óvodábn el kell kezdeni. Ennek érdekében utánpótlássl fogllkozó szkembereik egyik kiemelt feldt fitl tehetségek felismerése és kiválsztás z gglomeráció óvodáibn és iskoláibn. Természetesen tehetséges gyermekek gondozás mellett fogllkozunk zokkl gyermekekkel, ki lbdrúgást válsztják mindennpi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglltságuknk. Közös érdekünk z egészséges, sportot szerető és támogtó generáció kinevelése, integrálás és lbdrúgássl vló megismertetése. Így z egészség életmódr nevelést már z óvodás korbn el tudjuk kezdeni. Az áltlános iskolásoknál tpsztlt mozgásszegény életmód, TV, számítógép előtt töltött órák lecsökkenthetők sport, zon belül lbdrúgás áltl. Hozzászoknk fitlok közösséghez, z együtt gondolkozáshoz, mely ngymértékben segíti z iskolákbn vló beilleszkedésüket. Jvul mgtrtásuk, nő tnulmányi teljesítményük. Kockáztként érzékeljük z egyre ngyobb versenyt gyermekek igzolásáért és fogllkozttásáért folyó "konkurenci hrcot", mely főként kisebb egyesületek létét veszélyezteti, vlmint sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint mtőr sportolói szerződést nem köthetünk 14 éves kor ltti gyermekekkel. 4. Kérjük itt minden esetben összefogllni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem válllunk, zok csk tájékozttó dtok, mennyiben sját mg szeretné megdni fizetendő járulékokt, válssz z egyéb ktegóriát z dózás módjából) Támogtási időszk 6 Támogtott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módj Heti Kif. hó Bruttó jutttás munk ór (Ft/hó) Munkálttói járulékok (Ft/hó) Évdr jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség lkulás és közötti időszkbn Időszk Önrész (Ft) Igényelt támogtás (Ft) Összesen (Ft) 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbikbn: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontj, figyelemmel ugynezen bekezdés 11. pontjánk i) lpontjár. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feldtokkl támogtás keretében elszámolhtó személyi költségeket z utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 ályázt / : Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházássl, felújítássl járó, sportcélú ingtlnfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet z lábbikbn részletezni szükséges!) Támogtási időszk 9Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indok, Hosszbb 10 jellege megnevezése célj indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontj U.f. Széktói sttion öltözőépületfelújítás lpostetős épület 70 % Ft Gálruh 70 % Ft Edzésfelszerelés 70 % Ft Mérkőzésfelszerelés 70 % Ft Lbdák edzés 70 % Ft Meccslbd 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingtlnfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások z építési beruházássl, felújítássl járó, sportcélú ingtlnfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított lkulás és közötti időszkbn: Időszk Önrész (Ft) Igényelt támogtás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft

6 6 / :15 Egyéb, beruházássl, felújítássl nem érintett, sportszervezet áltl hsznált ingtlnok bemuttás Jelenleg hsznált ingtlnok megnevezése 3Ingtln Cím (irányítószám, város, utc, Helyrjzi Mérete Hsznált 1 I.v. Bérleti díj 2I.v. h. M.j. típus házszám) szám jogcíme Ft/ór Ft I.v. Igénybevétel (ór / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónpok szám 3. Kicsi f.p / Ngy f.p - Kisméretű / Ngyméretű füves pály, Kicsi mf.p / Ngy mf.p - Kisméretű / Ngyméretű műfüves pály, Edzőcs. - Edzőcsrnok 7. Azon beszerzéseket, melyeket jogszbály megenged utánpótlás-nevelési feldtként elszámolni, 3.3 pontbn kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingtlnhoz kpcsolódó beruházás, IF: ingtlnhoz kpcsolódó felújítás, TEB: nem ingtlnhoz kpcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve sportszereket, TEF: nem ingtlnhoz kpcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társsági dóról és z osztlékdóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) e) eb) és ec) pontj szerint 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igzolt játékosok szám (fő) H vlmely korosztálybn nincs játékos, töltse fel 0-vl mezőt! 2012/13-es bjnoki évd Korosztály U13 ltt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők szám (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek szám (Fő) Bjnokságbn (MLSZ áltl kiírt) szereplő csptok szám (Db) Bjnokság szintje (legmgsbb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontj szerint Utánpótlás-neveléshez kpcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, dignosztiki eszközök részletezése Évd 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Ktegóri Teljes GÁLASZERELÉS sportszekemberek részére melegítő 10 0 Ft 0 Ft Teljes EDZÉS SZERELÉS széldzseki melegítők pólók rövidn Ft Ft MEZ GARNITÚRA 2 szín 1 mez rövidndrág sportszár 6kpu 0 Ft 0 Ft Lbd edzésre 80 0 Ft 0 Ft Lbd mérkőzésre 15 0 Ft 0 Ft Megkülönböztető trikó 80 0 Ft 0 Ft Koordinációs eszközök 1 0 Ft 0 Ft Kpu kézilbd méretű 2 0 Ft 0 Ft Kpuháló kézilbd méretű 2 0 Ft 0 Ft Krémek fgysztóspry olj stb 1 0 Ft 0 Ft Fizioterápiás eszközök 1 0 Ft 0 Ft Vitmin táplálékkiegészítő 1 0 Ft 0 Ft Lptop 3 0 Ft 0 Ft Nyomttó 2 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-neveléshez kpcsolódó sportszkemberek költségeinek részletezése Évd Sportszkember Képesítés (edző esetén oklevél zonosítószám) Szerződés szerinti heti órszám Adózás módj Kifizetéssel érintett hónpok szám Bruttó jutttások (Ft/hó) Munkálttói járulékok (Ft/hó) Évdr jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft Ft Ft

7 7 / : Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft HU Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Edzőként fogllkozttott sportszkemberek munkkörének leírás Oklevél zonosítószám Képesítés Fogllkozttott korosztály Edzésidő (ór/hét) Fogllkozttott gyermekek szám Sportlétesítmény, sportpály bérleti díjánk részletezése Évd Ingtln megnevezése Igénybevétel (ór / hó) Bérleti díj (Ft/ór) Hónpok szám z évdbn (hónp) Széktói Stdion Ft 12 0 Ft Éves költség Ktegóri Műkertvárosi Sportcentrum Ft Ft Corvin Óvod Ft Ft Áfeosz Szkközépiskol Ft Ft Pirist Gimnázium Ft Ft Humán Szkközépiskol Ft Ft

8 8 / :15 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek ljogcímei Jogcím 2012/ / /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, dignosztiki eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpály bérleti díj Felkészítéssel, edzőtáborozttássl és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A progrmbn résztvevő sportszkemberek személyi jellegű ráfordítási Logisztiki költségek (csk bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítás közötti időszkr (Ft) Időszk Önrész (Ft) Igényelt támogtás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemuttást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitminok stb.) 13. Az MLSZ áltl szervezett bjnokság vgy verseny nevezési díj nem számolhtó el. 14 A kérelmező áltl szervezett képzések költségei Évd Képzés címe Képzés típus Képzésben résztvevők szám Okttás várhtó költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított lkulás és közötti időszkbn Időszk Típus Önrész (Ft) Igényelt támogtás (Ft) Összesen (Ft) 14. Rendelet 2 (1) 3. pontjábn meghtározott költségek: z okttók személyi jellegű költségei, z okttók és képzésben részt vevők utzási költségei, beleértve szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen képzési projekthez közvetlenül kpcsolódó nygok, fogyóeszközök, z eszközök és berendezések mortizációj olyn mértékben, mennyire zokt kizárólg képzési projekt céljir hsználják, képzési projekttel kpcsoltos tnácsdói szolgálttások költségei, képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítás, legfeljebb z ) e) pontbn felsorolt egyéb elszámolhtó költségek összegéig; mellyel kpcsoltbn csk képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításb, z ebből munkvégzéssel eltöltött idő levonás után

9 9 / :15 Közreműködői költségek Évd Közreműködő áltl végzett feldt leírás Kpcsolódó jogcím Közreműködő díjzás (Ft) Ft Ft Ft Évdonként 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítás lpján sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítndó összeg: 2012/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évdokr lebontv (Az előző pontbn jelölt kötelező díjjl növelt érték) Jogcím 2012/13-es bjnoki évd 2013/14-es bjnoki évd 2014/15-es bjnoki évd Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feldtok támogtás Képzési feldtok támogtás Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft

10 10 / :15 Jvsolt indikátorok sportfejlesztési progrm teljes időtrtmár vontkozttv (H vlmely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-vl z dott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogtási időszk vége) Változás bázisév %-ábn Teljes szkember állomány Licence-szel rendelkező edzők szám Edzőtáborok szám Épített/felújított sportcélú ingtlnok szám Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m % % 1 1 Jvsolt indikátorok sportfejlesztési progrm teljes időtrtmár vontkozttv (H vlmely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-vl z dott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogtási időszk vége) Változás bázisév %-ábn EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók szám: U13 ltt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő % % % Egyéb indikátor:

11 ályázt 1 / :15 Igzgtási szolgálttási díj sportfejlesztési progrm jóváhgyásár Igzgtási szolgálttási díj támogtási igzolás kidásár Ft Ft Projekt költségvetése 2012/2013-es évdr Jogcímek Támogtás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési progrm értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feldtok támogtás Képzési feldtok támogtás 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése 2013/2014-es évdr Jogcímek Támogtás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési progrm értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feldtok támogtás Képzési feldtok támogtás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése 2014/2015-es évdr Jogcímek Támogtás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési progrm értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feldtok támogtás Képzési feldtok támogtás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése 3 évdr összesen Jogcímek Támogtás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési progrm értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feldtok támogtás Képzési feldtok támogtás 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 16:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Törökbálinti Focisuli Egyesület Törökbálinti

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 15:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton FC

Részletesebben

1 / :42

1 / :42 1 / 10 2012.09.07. 15:42 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bödei Sportegyesület Bödei Sportegyesület 3

Részletesebben

1 / 10 2013.06.27. 16:43

1 / 10 2013.06.27. 16:43 1 / 10 2013.06.27. 16:43 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület Csákánydoroszlói

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2013.09.13. 11:35 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jászberényi Sportegyesület Labdarúgó Utánpótlás

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 15 2012.12.10. 11:10

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 15 2012.12.10. 11:10 1 / 15 2012.12.10. 11:10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Vértesi Erőmű Sportegyesület VESE 3 Tagsági

Részletesebben

1 / 11 2014.12.18. 10:42

1 / 11 2014.12.18. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Universitas Sport Club Szeged USC Szeged 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Torbavecz József elnök. Cziráki Tamás

Torbavecz József elnök. Cziráki Tamás 1 / 15 2012.10.03. 12:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Utánpótlás Futball Club Utánpótlás Futball

Részletesebben

1 / 18 2013.04.29. 14:33

1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Újszilvás Központi Sport Egyesület Újszilvás KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

https://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

https://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: EGYSÉGES SPORTKÖR MÉNFŐCSANAK A kérelmező szervezet rövidített neve: MÉNFŐCSANAK ESK 2 Gazdálkodási formakód: 521 3 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1 of 10 2014.11.10. 12:56

1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola TINI Diáksport Egyesület TINI DSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: 3

Részletesebben

1 / 14 2013.09.29. 17:51

1 / 14 2013.09.29. 17:51 1 / 14 2013.09.29. 17:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Vácszentlászlói Sportegyesület Vácszentlászlói

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra 25 000 Ft Jogcímek Támogatás

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőkeresztes Város Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőkeresztes Város Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőkeresztes Város Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mezőkeresztes VSE 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1 / 13 2013.08.08. 16:17

1 / 13 2013.08.08. 16:17 1 / 13 2013.08.08. 16:17 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Korlátolt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében. 2Gazdálkodási formakód: 549

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében. 2Gazdálkodási formakód: 549 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CEVASPORT KFT A kérelmező szervezet rövidített neve: CEVASPORT KFT 2Gazdálkodási formakód: 549 3Tagsági azonosítószám 3765 Áfa levonásra

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.08.30. 12:08 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Pétervására Sportegyesület Pétervására SE

Részletesebben

1. oldal, összesen: 11 oldal

1. oldal, összesen: 11 oldal 1. oldal, 11 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 10 2014.04.27. 12:37 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete TINI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

1. oldal, összesen: 14 oldal. http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=1

1. oldal, összesen: 14 oldal. http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=1 1. oldal, 14 oldal 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kocs Községi Sportegyesület Kocs KSE 3 Tagsági

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

1 / 11 2014.04.22. 12:21

1 / 11 2014.04.22. 12:21 1 / 11 2014.04.22. 12:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

https://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=1

https://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=1 1 / 14 2014.04.01. 12:13 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nagycenki Sportegyesület Nagycenk SE 3 Tagsági

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Veszprém Kosárlabda Kft. Veszprém Kosárlabda Kft. 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 10 2013.09.19. 16:22

1 / 10 2013.09.19. 16:22 1 / 10 2013.09.19. 16:22 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Izsáki Sárfehér SE ISSE 3 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE07870/2016/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE07870/2016/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

1 Ügyiratszám : T-2011/159 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi Utánpótlás KE

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2013.12.09. 10:34 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tiszaszentimre Községi Sportegyesület Tiszaszentimre

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KállósemjéniSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1 1 / 18 2012.04.02. 17:55 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Maklár Sportegyesület MASE 3 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Diáksport egyesület. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9 2 4 3. Dr. Molnár Sándor ügyvezető elnök. E mail cím: Végh László. Létesítmény üzemeltetője

Diáksport egyesület. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9 2 4 3. Dr. Molnár Sándor ügyvezető elnök. E mail cím: Végh László. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 11 2013.11.04. 18:48

1 / 11 2013.11.04. 18:48 1 / 11 2013.11.04. 18:48 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertődi SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 733 Áfa

Részletesebben

1 of 18 2014.11.10. 19:04

1 of 18 2014.11.10. 19:04 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím:

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő FKC Hegykő 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyömrő Városi Sportklub Gyömrő VSK 2 Gazdálkodási formakód: 322 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

Motaxautó NKK. Zöldi Ferenc. Csapatvezető cím: Zöldi Ferenc cím:

Motaxautó NKK. Zöldi Ferenc. Csapatvezető  cím: Zöldi Ferenc  cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Motax Autó Női Kézilabda Klub Motaxautó NKK. 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 322 Megye

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp01-3947/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Faddi Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp01-3947/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Faddi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Faddi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Fadd Se 2Gazdálkodási formakód: 521 Tagsági azonosítószám 1754 Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiskunlacházi Ifjú Kosarasok Köre KLIKK Zsiráfok SE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

Mosonszolnok S.E. elnök. Winkler Péter. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Mosonszolnok S.E. elnök. Winkler Péter. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mosonszolnoki Sportegyesület Mosonszolnok S.E. 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

1 / :01

1 / :01 Pályázat 1 / 11 2015.03.19. 9:01 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nyíregyházi Kosárlabda Klub Korlátolt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSORVÁSI SK 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

TÚRKEVEI VSE TVSE. Adószám: 1 9 8 6 6 9 8 7-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 1 0 7-2 0 0 1 0 3 3 1-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője

TÚRKEVEI VSE TVSE. Adószám: 1 9 8 6 6 9 8 7-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 1 0 7-2 0 0 1 0 3 3 1-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: TÚRKEVEI VSE TVSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 114 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kisar Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Kisar SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kisar Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Kisar SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kisar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kisar SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 1959 Áfa levonásra

Részletesebben

1 / 10 2013.10.14. 11:33

1 / 10 2013.10.14. 11:33 1 / 10 2013.10.14. 11:33 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Volán - Sényő Sport Club Volán - Sényő SC 3

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3. Magyar Kézilabda Szövetség 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Nemcsik Balázs főtitkár úr részére Tárgy: hiánypótlás a Csepel DSE sportszervezet 15. sorszámú pályázatához hivatkozási szám: SPT 15/211/1

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 oldal

1. oldal, összesen: 10 oldal 1. oldal, 10 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Kecskeméti LC. Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 28. Honlap: - E-mail cím:

Kecskeméti LC. Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 28. Honlap: - E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kecskeméti Labdarúgó Club Szendrei-Joma Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti LC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-3987/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csávolyi Sportkör

Ügyiratszám : be/sfphp03-3987/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csávolyi Sportkör 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csávolyi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve: Csávolyi SK 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 21 Áfa levonásra

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 ályázat 1 / 10 2013.05.24. 14:43 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: West Hungaria Bau SE Győrújbarát WHB

Részletesebben

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 18 2013.04.30. 16:05 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 / 11 2014.11.26. 22:25

1 / 11 2014.11.26. 22:25 Pályázat 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Egri Városi Sportiskola EVSI 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

1 / 11 2012.12.21. 11:25

1 / 11 2012.12.21. 11:25 1 / 11 2012.12.21. 11:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Békéscsabai Kosárlabda Klub Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Ádám József elnök. Ádám József 1 / 21 2012.12.17. 12:59

Ádám József elnök. Ádám József 1 / 21 2012.12.17. 12:59 1 / 21 2012.12.17. 12:59 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Újszilvás Központi Sport Egyesület Újszilvás

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: VÁSÁROSNAMÉNY DIÁK SPORTEGYESÜLET. 2Gazdálkodási formakód: 521

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: VÁSÁROSNAMÉNY DIÁK SPORTEGYESÜLET. 2Gazdálkodási formakód: 521 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁSÁROSNAMÉNY DIÁK SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁSÁROSNAMÉNY DSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1. oldal, összesen: 1 oldal

1. oldal, összesen: 1 oldal http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/palyazat Munkamenet: 29:56 > 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:

Részletesebben

1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club GEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 of 10 2014.08.05. 9:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 / 10 2013.12.17. 11:58 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Illés Sport Alapítvány Illés Alapítvány 3

Részletesebben

1 / :30

1 / :30 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Pityke Kosársuli Sportegyesület Pityke KSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve: BB SC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1451 Áfa

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: i Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve: i FC 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 835 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp02-2352/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósjenői Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp02-2352/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósjenői Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósjenői Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: DSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 1143 A kérelmező

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1 1 / 19 2013.05.31. 11:15 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. Kaposvári

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sportclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sportclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sportclub A kérelmező szervezet rövidített neve: Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sportclub 2Gazdálkodási

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

1 / 18 2014.10.03. 10:50

1 / 18 2014.10.03. 10:50 1 / 18 2014.10.03. 10:50 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szeghalmi Női kézilabda Gyermek ifjúsági és Szabadidősport Egyesület

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 19 2012.08.28. 11:00 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szabolcsi Jégsport Egyesület SZABOLCSI JE 3

Részletesebben

DUSE. Adószám: 1 8 2 9 1 5 9 9-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 2 7 2-1 1 1 3 4 7 7 2 - NAGY ZSOLT ELNÖK NAGY ZSOLT. Létesítmény üzemeltetője

DUSE. Adószám: 1 8 2 9 1 5 9 9-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 2 7 2-1 1 1 3 4 7 7 2 - NAGY ZSOLT ELNÖK NAGY ZSOLT. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DÖMSÖDI UTÁNPÓTLÁS SPORT EGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima bajnokság

Részletesebben

Horváth Ferencné elnök. Dr. Jakab Zsolt

Horváth Ferencné elnök. Dr. Jakab Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő FKC Hegykő 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Sontra László elnök. Sontra László

Sontra László elnök. Sontra László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Sárospataki Rákóczi DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Ábrók Zsolt. ügyvezető. Kovács Dóra

Ábrók Zsolt. ügyvezető. Kovács Dóra 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság DVSC Kézilabda KFT 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 18 2012.08.28. 11:27 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt 3 A szakszövetség

Részletesebben

https://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

https://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 18 2014.12.18. 22:43 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SOLTVADKERTI KÉZIS A kérelmező szervezet rövidített neve: SKUSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposmérő Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposmérő Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposmérő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kaposmérő SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 1472

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Községi Sportkör Köröst. A kérelmező szervezet rövidített neve: KSK

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Községi Sportkör Köröst. A kérelmező szervezet rövidített neve: KSK 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Községi Sportkör Köröst A kérelmező szervezet rövidített neve: KSK 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3167 Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Utánpótlás Futball Club Gyömrő

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Utánpótlás Futball Club Gyömrő 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Utánpótlás Futball Club Gyömrő A kérelmező szervezet rövidített neve: UFC Gyömrő Gazdálkodási formakód: 51 3Tagsági azonosítószám 3066

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vitka Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Vitka SE. 2 Gazdálkodási formakód: 521 3 Tagsági azonosítószám 1632 A

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: CSKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1 of 18 2014.12.03. 13:46

1 of 18 2014.12.03. 13:46 1 of 18 2014.12.03. 13:46 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Böhönyei Festetics DSE Festetics DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaföldvári Futball Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaföldvári Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaföldvári Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunaföldvár FC 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 1728

Részletesebben

Kecskeméti LC. Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: - 6 0 0 0 Kecskemét

Kecskeméti LC. Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: - 6 0 0 0 Kecskemét 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti LC 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyírmeggyes Sportklub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyírmeggyes Sportklub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyírmeggyes Sportklub A kérelmező szervezet rövidített neve: Nyírmeggyes SK Gazdálkodási formakód: 51 3Tagsági azonosítószám 1568 Áfa

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Hódmezővásárhely Spo. A kérelmező szervezet rövidített neve: HSA

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Hódmezővásárhely Spo. A kérelmező szervezet rövidített neve: HSA 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hódmezővásárhely Spo A kérelmező szervezet rövidített neve: HSA 2Gazdálkodási formakód: 569 3Tagsági azonosítószám 3878 Áfa levonásra

Részletesebben

1 / :54

1 / :54 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET ZUGLÓI SASOK SE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaszekcsői Sportegye

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaszekcsői Sportegye 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaszekcsői Sportegye A kérelmező szervezet rövidített neve: DSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 19 Áfa levonásra

Részletesebben